Skt. Laurentii Sogneblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii aftener... s. 8 Den nye præstepraktikant... s. 9 Hellig 3 kongers vandring... s. 10 Julens gudstjenester... s. 10 Høstgudstjenesten... s. 11 Interview Geert 80 år... s. 12 Assisi s. 13 Bogcafeen... s. 14 Mødereferater... s. 15 Sognekalender... s. 19 Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 1 Et ord fra sognepræsten... Kære menighed Nu nærmer vinteren sig igen. Vinteren bringer sne og julefest. Vi fejrer julefesten med glæde og taknemmelighed, fordi Jesusbarnet bragte et glædeligt budskab, nemlig frelsen, som giver os indre fred. I dag er der mange mennesker, der ønsker at leve i fred; men de får ikke fred. Der er mange i hele verden, der beder om fred, og hver gang de fejrer julefest, forventer de, at der sker et mirakel, hvor regeringer og alle dem, der er ansvarlige for at tage beslutninger, må inspireres af den himmelske sang og englenes sang, da Jesus blev født: Ære være Gud i det høje og fred for mennesker med god vilje. Når man læser i Det gamle testamente om Israelitternes historie, kan man godt mærke Israelitternes stærke tro, og de betragter alle begivenheder med troens øjne (with the eyes of faith). I alle ting, der skete, så de Guds hænder. Da de var i Ægypten som slaver, bad de Gud om fritagelse og et fredeligt liv. Det så ud til, at Gud ikke lyttede til dem, eller at der ikke var nogen Gud. Der gik næsten fire hundrede år, hvor de skulle være slaver for ægypterne. I de fire hundrede år tænkte ægypterne, at israelitternes gud ikke var Gud, og de tvang israelitterne til at tilbede deres guder. Alligevel sang de klagesange og bad med en stærk tro til Gud. Til sidst lyttede Gud til dem og førte dem ud af Ægypten. Da kom Guds tid. Da Gud begyndte at hjælpe israelitterne, kunne intet stoppe ham. Da israelitterne kom over på den anden side af det Røde Hav, sang Moses en lovprisningssang og sagde, Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet, heste og ryttere styrtede han i havet. Det er en udfordring til vor tro. Din tro har frelst dig - et udtryk Jesus brugte mange gange. Pave Benedikt XVI har bekendtgjort dette år som Troens år. Troens år begyndte allerede 11. oktober Det var på den dag, som var 50-årsdagen for åbningen af Det andet Vatikankoncil og var 20-årsdagen for udgivelsen af Den katolske Kirkes Katekismus. Troens år slutter på Festen for Kristi Konge, søndag den 24. november Et samlende og visuelt symbol på bispedømmets markering af Troens år (11. oktober november 2013) bliver en kopi af Åbykorset Danmarks ældste krucifiks fra ca. år 1050 som skal vandre fra sogn til sogn i løbet af dette år. Korset kommer til os den 26. januar og bliver her indtil 2. februar. Der bliver særlige andagter, der er tegn på korsets tilstedeværelse i vores kirke. Biskop Czeslaw Kozon, inviterer os i sit seneste hyrdebrev til: at bede for derigennem at styrke dialogen med Gud, tilbede og takke ham, og have tillid til, at han kan ændre på tingene. at deltage i søndagsmessen, men også i det øvrige menighedsliv, for derved - ikke mindst gennem Eukaristien - at styrke det sakramentale fællesskab med Gud og vore medkristne. at benytte sig af skriftemålet, forsoningens sakramente. Omvendelse og omlægning af livsstil er grundlæggende for at hele sår, løse op for konflikter og styrke det kristne vidnesbyrd. at læse i Bibelen. Guds ord er ikke alene informerende, men besidder også en egen kraft, der kan bevæge og forny os. at fordybe sig i troslæren. Det kan ske ved at læse i Den katolske Kirkes katekismus, Youcat eller deltage i de troslærekurser, som nogle menigheder tilbyder. at genlæse eller for første gang stifte bekendtskab med Andet Vatikankoncils 2

2 dokumenter. Disse udsagn er stadig normgivende og aktuelle for den måde, Kirken udøver sin mission i verden på. Endelig, men absolut ikke mindst, at give troen konkrete udtryk i næstekærlighed. Vor tro skal være synlig. Derfor skal vi være opmærksomme på vore medmenneskers nød. Lad os derfor spørge os selv Hvad betyder troen for mig? og bede Helligånden om at uddybe vor tro, leve det i vores liv og vise det, så at andre kan lære at leve troen. OM SOGNETS FREMTID En ny start! - af Svenning Ravn, formand for menighedsrådet. Sct. Laurentii menighed har det sidste års tid lagt krop til flere væsentlige forandringer! Jeg tænker her på, at vor nye præst, p. Alren, har skullet finde sine ben at stå på i en traditionsbundet menighed. Samtidig har jeg som ny formand skullet flytte mig fra en præmonstratenserkultur i Vejle, som jeg har virket midt i i over 30 år! Jeg oplever, vi begge takket være en forståelse og imødekommenhed fra såvel menighedsråd som menighed nu sammen med menigheden er på vej ud af en træden vande periode, der er en helt naturlig følge af så afgørende kulturskift! Vi er klar til at sætte alle sejl til og genstarte vor menighed på de områder, som er gået i dvale. Arbejdet fra Vurderingsgruppen og ikke mindst resultaterne af vore to menighedsmøder i hhv. august og oktober har tydeligt vist, at der er både ønske om og vilje til, at endnu flere i menigheden tager medejerskab af løsningen af de opgaver, som ligger forude. Det indbyder vi, menighedsrådet og p. Alren hermed til! Først og fremmest udsender vi sammen med sognebladet, som udkommer 1. søndag i advent, et skema, som kan udfyldes med ønsker og tilmelding som aktiv menighedsmedlem. Samtidig har menighedsrådet bedt Marianne Meyer om at stå i spidsen for en hvervegruppe, der bearbejder de indkomne skemaer, og som hverver aktive medlemmer til at realisere de tiltag, som vi beslutter at sætte i gang. De første nye tiltag bliver: -Etablering af en kørselsgruppe for vore ældre menighedsmedlemmer. -Etablering af en børne- og ungdomsklub. -Etablering af familiemessegruppe. -Etablering af en kontaktgruppe til den tabte generation. Den alvorlige økonomiske situation i vor Kirke på landsplan kræver også en ny start! Vi skal for alvor have skabt accept af, at vi må yde mindst 1 % af vor indkomst ALLE! I Roskilde må vi også starte udlejning af de mange tomme lokaler, vi råder over, så vi kan skabe indtægter til finansiering af påtrængende vedligeholdelsesopgaver m.m. Endelig skal vi have samlet en lille flok, som kan forberede festligholdelsen af vor kirkebygnings 100 års jubilæum i Jeg og menighedsrådet ønsker alle en velsignet adventstid og indbyder til stor offervilje i forhold til såvel kirkeskat som andre bidrag af økonomisk og praktisk karakter. MEDDELELSER TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE TIL VORES NYDØBTE: Karolina Lykke Karstensen, Lærke Hvidberg Lund, Caroline Sandager og Mathilde Sandager. TILLYKKE TIL VORES NYE FIRMANDER: Benjamin T. Hinrichsen, Jacob L. Hinrichsen, Cecilia D. Nguyen-cong, Frederik S. With, Caspar S. With, Marc Johansson, May Johansson, Nam Tuan Tran-Duc, Zofia Lisowska-Petersen, Laura A. Aaen, Elisabeth Bay Veilis, Helena Olechow, Michael Przybycien, Carlos Haddad, Francisco Nguyen, Carlos Gonzales og Emilie Franspötter. De blev firmet af biskop Czeslaw den 4. november

3 VI BEDER FOR VORES AFDØDE: Fredy Schmalz VI HJÆLPER DEM, DER ER I NØD Høstgudstjenesten med efterfølgende auktion den 16. september 2012 til fordel for Sankt Vincent Gruppernes projekt i Nyamlell i Sydsudan gav et rigtig flot resultat kr. Se Bo Johanssons artikel her i bladet, hvor du kan se, hvad pengene bliver brugt til. OBS: Kollekten under sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 13. januar 2013 går i år til Caritas Danmark, som specielt i 2013 hjælper de syriske flygtningebørn. ANTONIUSPENGE Den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder Antonius Brød eller Antoniuspenge. I 1994 besluttede menighedsrådet, at alle gaver i Antoniusbøssen i Skt. Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet. De bruges især til julehjælp for familier. Hvis du kender nogen, der har brug for hjælp til jul, lad sognepræsten det vide. Mange tak! ADVENTSLOTTERI Vi starter det nye kirkeår den første søndag i advent med en fest. Der er gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. De andre søndage i advent kan du købe kaffe og æbleskiver. Det er en god tradition i vores menighed, at vi hygger os sammen i adventstiden. JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE DEN 8. DEC. n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl.. Der bedes rosenkrans før messen, fra kl. 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende. Det er Oblatfædrenes fest. Det fejres med kaffe i menighedssalen efter festen. JULESTJERNER TIL KIRKEN Der er tradition, for at menigheden bidrager til udsmykning af kirken til jul ved at give en julestjerne. Kirken plejer at være meget smuk i juletiden. Men i år mangler vi en person, som vil stå for at organisere kirkens udsmykning med julestjerner. Hvis du vil hjælpe, så kontakt kirkekontoret. BLOMSTER I KIRKEN Renata har meddelt, at hun vil stoppe med at pynte kirken med blomster. En stor tak til Renata for den smukke udsmykning af kirken, du har sørget for gennem flere år. Vi er mange, der har været glade for dine smukke blomster i kirken. Har du grønne fingre og lyst til at pynte kirken med blomster, så kontakt kirkekontoret. Vi glæder os til at snakke med dig. RECEPTION JULENAT Er der nogle, der har lyst til at hjælpe med receptionen i menighedssalen den 24. december efter midnatsmessen samt oprydning efter receptionen, så kontakt Jan Grys. Hvis der ikke er nogle der melder sig, bliver der ikke nogen reception i år. RENGØRING I KIRKEN OG MENIGHEDSSALEN Kirken - fredag: 14. december; 25. januar; 22. februar. Kirken - lørdag: 15. december; 12. januar; 16. februar Menighedssalen - fredag: 14. december; 4. januar; 25. januar; 15. februar. Mange tak til både de gamle medarbejdere og de nye frivillige medarbejdere. Lige nu går det rigtig godt med rengøringen om lørdagen i kirken og i menighedssalen om fredagen. Der er kommet nye frivillige på begge hold, så der er også tid til hyggeligt samvær. Nu mangler vi blot nogle ekstra hænder, der vil hjælpe Marie og Marina med kirkerengørin- 5 gen om fredagen. Hvis du har lyst til at give en hånd med om fredagen så ring til Marie Paredes ( ). Du kan også ringe til kirkekontoret. Marina og Marie har hårdt brug for din hjælp. Kirkekontoret Ellen Margrethe Nelth ( ). SANKT LAURENTII AFTENER Sankt Laurentii aftener er en meget vigtig aktivitet. De er bl.a. med til at vise kirkens ansigt udadtil. Der har været afholdt fire aktiviteter i løbet af efteråret. Vi har haft besøg af broder Theodor, som fortalte om sit liv som munk i Assisi. Sognepræst Paul Kofoed Christiansens foredrag hed I Frans af Assisis fodspor. Stig Holsting fortalte om Johannes Jørgensen- en europæer i dansk litteratur, og kunsthistoriker Lis Nielsen fortalte om Caravaggios kirkekunst. HAR SOGNEKONTORET DIN RIGTIGE ADRESSE? Når vi sender meddelelser ud til hele menigheden, får vi mange s tilbage med adressen ukendt. Hvis du har fået en ny adresse, håber vi, du vil hjælpe os med at sende den til sognekontoret. Det vil lette vores arbejde. MEDDELELSE FRA MENIGHEDSRÅDET Nina Lassen har orlov fra menighedsrådet til den 1. februar Gerard Coupé har orlov fra menighedsrådet til den 1. pril FIRMELSESHOLD 2014 Bemærk, at undervisningen først starter til september 2013 og firmelsen er november ASKEONSDAG ER DEN 13. FEBRUAR 2013 Fastetiden begynder med askeonsdag. n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl.. VEDLIGEHOLDELSESUDVALGET Af Søren Hauberg Johannesen Som alle andre frivillige udvalg og grupper i Roskilde menighed findes der også et vedligeholdelsesudvalg. Det nuværende udvalg havde en lidt turbulent opstart i begyndelsen af Vi holdt dog fast og fik opbygget og aftalt en arbejdsform, som jeg føler fungerer for udvalget. Medlemmer af vedligeholdelsesudvalget er: Bent Creutzburg Karl Friedrich Bachmann Janos Kirkovics Svenning Ravn - repræsentant fra menighedsrådet Søren Hauberg Johannesen I sidste sogneblad vil den opmærksomme læser have bemærket et billede af vedligeholdelsesudvalget fanget midt i en drøftelse efter et af vores møder. Jeg vil lige i den forbindelse reklamere for vedligeholdelsesudvalget. Hvis der er nogle, 6

4 som har lyst til at deltage i udvalget, er man meget velkommen. Næste møde er den 3. december 2012 fra kl. 19:00 til 21:00 i sognegården. Eller kontakt eventuelt et af medlemmerne i udvalget. Hvis du ikke lige vil være med i udvalg, men gerne vil give et bidrag ved enkeltstående praktiske opgaver hører vi også gerne fra dig. Vi har aftalt at mødes en gang pr. kvartal for at følge op på igangværende, fremtidige og afsluttede opgaver. Disse møder har givet en naturlig fremdrift og et overblik for de mange små og store opgaver, som planlægges eller pludselig opstår. Vi har på møderne drøftet de enkelte projekters tilbud, økonomi og planlægning. Alle vores projekter kræver godkendelse fra menighedsrådet. Her har det været en stor fordel, at menighedsrådet er repræsenteret i udvalget. Vi har kommunikeret direkte og har lagt en linje, som var i tråd med menighedsrådet. Med en sognegård og kirke i en moden alder er vedligeholdelse en bekostelig sag, og så snart man har løst en opgave, så dukker der tit en ny op. Løsningen af de mangeartede problemer skal hele tiden vægtes omhyggeligt. For at begrænse udgifterne til eksterne håndværkere forsøger vi i det omfang, det er muligt, at løse opgaverne selv. Janus, Bent, Svenning og andre frivillige er selv trukket i arbejdstøjet og har løst mange praktiske opgaver til stor gavn for kirken og ikke mindst også økonomien. Vores menighed har lige som den Katolske kirke i Danmark store udfordringer og svært ved at få økonomi til alle de opgaver, som skal løftes. Udpluk af opgaver som er løst af udvalget Reparation af tagrender ved menighedssalen ind mod børnehaven Isolering af loft i præstegård Etablering af dræn langs ydervæg på menighedssal ind mod børnehaven Reparation af sålbænke under vinduer ud mod Frederiksborgvej Fjernelse af trådhegn foran spejderhytten Rensning af tagrender som vender ind mod gården i præstegården Isolering af loft i sognegård Snerydning. Aftale med Kommunen som har børnehaven ved siden af kirken Spejderhus, tagrende og beklædning Reparation af opkørsel til p-plads Etablering af bevægelsessensorer for udvendig belysning 7 Her over lige et hurtigt udpluk af de opgaver, jeg i skrivende stund kom i tanke om. Til dette skal lægges de ugentlige "viceværtopgaver", som specielt Janos og Bent bare løser, uden at vi andre når at opdage det. I starten af året fik menigheden fra bispekontoret til opgave at udarbejde en plan for vedligehold. Opgaven var, at hver enkelt menighed skulle forsøge at udvikle en model, der var mere holdbar og langsigtet end den, som generelt har hersket i bispedømmet. Konkret skulle vi tage udgangspunkt i vore egne bygninger. Her skulle vi kortlægge vedligeholdelsesbehov og skitsere løsningsmodeller, inkl. finansiering. Tilbagemeldingen fra alle menigheder skulle så gerne give ideer, som resten af bispedømmet evt. kunne bruge. Det var en opgave, vi i udvalget så småt var i gang med. Det viste sig dog ikke at være helt så nemt, og fristen, som oprindelig var 1. april 2012 kunne vi ikke honorere. Vi gik dog på med krum hals, og med en række ekstra møder hen over foråret og sommeren lykkedes det os til sidst. Vi fik samlet, prioriteret og budgetteret det, vi mente var de store og vigtige opgaver fremover. Disse planer skulle gerne hjælpe Bispedømmet med generelt at få en bedre planlægning fremover vedr. vedligehold. De store opgaver som ligger foran os i vores vedligeholdelsesplan er Centralvarmeanlæg for sognegård og kirke Renovering af vindskeder og kviste på sognegården Renovering af sognegårdens facade mod Frederiksborgvej Vi har netop iværksat 1. etape af centralvarmeanlæggets renovering. Denne opgave er så stor og kompleks, at vi er nødt til at opdele den i etaper. I 1. etape har vi taget fat i fyrrummet og den overordnede funktion for centralvarmen i dette rum. Renovering af vindskeder og kviste på sognegården er pt. i tilbudsfasen. Renovering af sognegårdens facade mod Frederiksborgvej er i idéfasen, hvordan og hvilke løsninger er mulige. SANKT LAURENTII AFTENER Forårets aktiviteter er ikke endeligt fastsat. Det bliver annonceret på sognets hjemmeside og i kirken under meddelelser. Hvis du har lyst til at være med til at arrangere Sankt Laurentii Aftener så kontakt Anne Marie Hedenborg ( ). Du kan også ringe til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ). 8

5 DEN NYE PRÆSTEPRAKTIKANT Jeg hedder Stefano Tarquini og er den præstekandidat, som i år skal være i praktik hos Jer ved Sankt Laurentii Kirke. Jeg er præstestuderende fra kollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk. Min hjemby er Italiens hovedstad, Rom, hvor jeg blev født for 28 år siden. Jeg er den tredje af fire søskende og har også fire søde niecer og en nevø. Jeg er opvokset i en katolsk familie og har fået troen fra mine forældre, siden jeg var lille. Som alle katolikker har jeg gået til første kommunions- og firmelsesundervisning for at modtage disse vigtige sakramenter. Da jeg var tretten år, oplevede jeg en alvorlig eksistentiel krise, men i kirken kunne jeg møde Gud personligt og oprigtigt takket være en oplevelse, som startede i mit sogn i Rom, nemlig mødet med Den Neokatekumenale Vandring. Takket være denne erfaring, som er en frugt af Det Andet Vatikankoncil i den Katolske Kirke, forandrede mit liv sig, og jeg kunne opleve Kristi kærlighed til mig sammen med en lille gruppe mennesker (kaldet kommunitet) og genopdage, hvad det betyder at tro i vores moderne tider. I løbet af denne vandring, som stadigvæk er en del af mit liv, følte jeg mig kaldet af Herren til at følge ham og give ham mit liv som præst. Derfor blev jeg sendt til Danmark, hvor jeg begyndte på præstekollegiet for 9 år siden. Jeg har ikke boet i Danmark hele tiden, men har bl.a. tilbragt to år i Mexico (som en missionserfaring). Sidste år var jeg i Rom for at afslutte min teologiske uddannelse. Nu starter en ny tid for mig i Roskilde, som består i at lære en katolsk menighed i Danmark at kende. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Mange hilsner og på gensyn Stefano Tarquini 9 HELLIG TRE KONGERS VANDRING HELLIG TRE KONGERS VANDRING PÅ LEDREBORG Kære menighed. Det er med glæde, at vi kan meddele, at der igen i år holdes Hellig tre Kongers vandring på Ledreborg. Traditionen tro mødes vi på den store p-plads ved indgangen til Ledreborg Søndag den kl og vandrer en tur igennem naturen. For de, der ikke har deltaget før, er det en hyggelig måde at samles på, og vi anbefaler godt overtøj, tilpasset vejret samt fornuftige sko. Vi stopper op engang imellem og beder ved udvalgte steder. Husk en lommelygte, da det er mørkt. Til sidst afsluttes der med en lille andagt i slotskirken. Derefter samles vi i familiesalen til et velfortjent aftensmåltid, takket være Beate og Jerzy Golubowski, som står for denne del. Vi gør opmærksomme på, at der vil blive opkrævet et beløb på kr. 50,- til dækning af omkostninger til maden og drikkevarer. Hvert år indsamles en kollekt af de Hellige tre Konger til velgørenhed. Dette år går pengene til Caritas. JULENS GUDSTJENESTER Vi håber, at du vil deltage i Kirkens og Menighedens fejring af vor Herre Jesu Kristi Fødsel. Der afholdes følgende gudstjenester i forbindelse med julen og nytår. Der er yderligere information i sognekalenderen. Mandag 24/12 juleaften 14:30 familiemesse med krybbespil for store og små 23:30 julesang i kirken 24:00 midnatsmesse. Kom og deltag i fejringen af Jesu fødsel Tirsdag 25/12 juledag juledags messe Onsdag 26/12 2. juledag almindelig messe Søndag 30/12 Den hellige Familie; Jesus, Maria og Josef og messe Mandag 31/12 nytårsaften. 16:00 taksigelsesmesse med integreret vesper Tirsdag 1/1 nytårsdag. Festen for Maria Guds Moder 10

6 HØSTGUDSTJENESTEN Han har ansat otte lærere til skolen i Nyamlell, tre til skolen i Marial Baai og to til Makwei. Pengene rækker imidlertid kun til fem lærere. Farther Barton har dog mulighed for nogen støtte fra anden side. Han har behov for USD årligt svarende til ca kr. årligt. MÅNEDENS INTERVIEW Månedens interview er i dette nummer med Geert Frederiksen, der lige er fyldt 80 år. Interviewer: Bente Ørum. Hvordan blev du Geert katolik? Jeg blev katolik, fordi min mor var katolik. Hun var i øvrigt født i Schweiz. Min far var født i Vridsløselille, hvor hans fader var ansat som snedkermester. Min far var ikke katolik. Er din hustru også katolik? Min hustru er også katolik, men hun er konvertit. Hun blev katolik, da hun var med i Ungdomsforeningen. Høstgudstjeneste i Roskilde med et meget flot resultat Af Bo Johansson Det er med glæde, at jeg kan oplyse, at Skt. Laurentii menighed efter messen, Høstgudstjenesten, den 16. september afholdt høstauktion til fordel for Sankt Vincent Grupperne ved projektet Nyamlell i Sydsudan med et meget flot resultat. "En fornøjelig auktion med masser af gaver ved årets HØSTFEST den 16. september indbragte kr! STOR TAK for stor indsats og gavmildhed i menigheden! Beløbet er sendt til Sankt Vincent Grupperne, der ubeskåret sender det til det katolske sogn i Nyamlell i Sydsudan, hvis ambitiøse skolearbejde, menigheden nu har støttet gennem flere år." Sankt Vincent Grupperne godkendte i april skoleprojektet i Sydsudan med kr. årligt. Father Barton, der driver skoleprojektet, bruger pengene til ansættelse af 13 lærere, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid. 11 Hvordan var det at være katolik som ung? Jeg boede på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde. Her blev vi blev kaldt katolikkerunger, da vi gik på Sct. Josefs skole. Har du katolske venner fra din ungdom? Ja, et par stykker fra vores katolske ungdomsklub KUK i Sct. Laurentii kirke. Det var dengang en blomstrende klub. Har du nogle råd til de katolske unge i dag? Vi havde dengang et samlingssted, det var vores hus i Kisserup. Vi havde lejet hytten af Ledreborg Slot. Her var Broder Alfred primus motor i vores projekter. Broder Alfred vil jeg aldrig glemme. Vi hjalp dengang hinanden med at vedligeholde hytten. Hvordan bevarer du din tro? Jeg beder Fader Vor hver dag. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jeg tænker meget over begrebet tilgivelse. Har du været på pilgrimsrejse? Ja, jeg har været 2 gange i Rom, og været 3 gange i Assisi sammen med Broder Theodor. Alle rejserne har været en stor oplevelse. 12

7 Er der en tekst i Bibelen, du er særlig glad for? Jeg har tit tænkt på, hvad Jesus sagde om synd. Teksten fra Det nye testamente: Den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Joh. 7,53-8,11. For hvem er egentlig uden synd? Er der en salme, du holder meget af? Jeg er meget glad for Kingo s salmer, især salmen: Far, verden far vel. Jeg kan godt lide Kingo s billedsprog. Hvorfor er du blevet glad for din tro? Vi har en Verdenskirke, og jeg blev glad, da Det andet Vatikankoncil kom i Dengang troede jeg på nye tider, men kvinderne kan fortsat ikke blive præster, og meget er stivnet igen. Hvordan fortæller du andre mennesker om din tro? Når jeg bliver spurgt, taler jeg gerne om min tro. Det gjorde jeg, også da jeg var ung student i Hvad er dine ønsker for fremtiden? Jeg synes, vi er som en fiskekutter, der sejler i oprørt hav. Men det er heller ikke godt at sejle i smult vand. VIL DU MED TIL ASSISI SEPTEMBER 2013? Denne gang skal vi bo hos Elisabeth-søstrene, på Piazza del Vescovado, også meget tæt på centrum. I, der har været med tidligere, vil huske pladsen som den, hvor vi altid venter på taxi når vi skal på vores ture. Tilmelding efter først til mølle -princippet. Vi kan være 25. Tilmeldingsliste på opslagstavlerne i menighedssalen og i våbenhuset. PRIS: Cirka 7.500,- kr. Depositum, kr ,- betales senest 01. februar Nærmere information når alle tilmeldinger er indkommet. Som sædvanlig vil broder Theodor være vores guide når vi kommer frem. Rejseledere herfra til Assisi er Hanne Harrsen og Birte Kjølby. ER BOGCAFEENS TID MÅSKE FORBI? GRÅBRØDRENES BOGCAFÉ har eksisteret siden 1996, snart 17 år, og har i al den tid været drevet af frivillig arbejdskraft. Bogcafeen har været et vigtigt ansigt udadtil og en åben dør for mange i tidens løb. Lige nu KNIBER DET ALVOR- LIGT at finde de fornødne vagter. Pt. er vi kun 2 og kan derfor - i hvert fald frem til jul kun holde bogcafeen åben tirsdag og onsdag kl. 13:00 16:45. Desuden ønsker formanden for bogcafeens bestyrelse at trække sig som leder pr. 1. juni DERFOR: - VI HAR RIGTIG MEGET BRUG FOR HJÆLP. Vi søger en person, der ønsker og formår at overtage ledelsen for i hvert fald en 2-årig periode. Ledelsen af cafeen indebærer flg. opgaver: Indkøb af materialer og bøger, kasseregnskab, vagtplan, indkaldelse til bestyrelses- og personalemøder - alle overordnede opgaver. Desuden har vi meget brug for minimum 2-3 vagter, som vil tage en ugentlig vagt på knap 4 timer. Lykkes det ikke inden 1. juni 2013 at finde hjælp, må vi se i øjnene, at en æra er forbi, og så må vi desværre lukke! Henvendelse til Birte Kjølby eller Hans Riese. Bogcafeens bestyrelse Vi skal denne gang bl.a. besøge byerne Orvieto og Bolsena. Er der spørgsmål, kontakt Birte Kjølby ( eller 13 14

8 RESUMÉ AF MENIGHEDSRÅDSMØDE Af Birte Kjølby De fulde referater af menighedsrådsmøder findes på hjemmesiden. Emner omtalt andetsteds i sognebladet er derfor ikke refereret. Familiemessen den 24. december kl Alt vedr. krybbespil aftales i arbejdsgruppen: Helle Coupé, Birte K, Katrin I, Maria I, Anne-Lise Nielsen og pater Alren. (Der er forberedende møde søndag den 9. december efter messen.) Opsætning af julekrybbe klares på sædvanlig og effektiv vis af Geert, Janos og Hans. Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar kl Forsikringer Svenning har haft møde med forsikringsmægler, som også arbejder for bispekontoret og mange sogne. Han betales ikke af os, men af forsikringsselskabet. Når vi har en skade, er det hans opgave at være vores advokat. Det er således ham, vi skal henvende os til først. Ændring i brugen af bygningsmassen Vedr. muligheder for indtjening til sognet, har der været vendt nogle tanker. Vi er enige om, at det er noget, der ikke må tages forhastede beslutninger om. Der foreslås nedsat et hurtigtarbejdende udvalg. Menighedens fremtid Vi gennemgik og tilrettede skemaet med forvaltningsmuligheder. Svenning vil bede Marianne Meyer om at indgå i det videre arbejde med skemaet. REFERAT UDVIDET MENIGHEDSMØDE 11/10/2012 Svenning Ravn bød velkommen og gav ordet videre til pater Alren, der indledte Troens år med at bede Gunborg Suwalski om at tænde et lys. Herefter bøn. Troens år startede den 11. oktober. Et kors vil vandre fra menighed til menighed i løbet af dette år. Vi vil modtage korset fra den 26. januar 2. februar Den søndag, hvor korset er hos os, beder alle øvrige menigheder for os. Forbønnerne for vores menighed er udarbejdet af Nina Lassen. Svenning orienterede om menighedsrådets tanker med denne aften. Alle aktive er inviteret til dette første møde. Fremover er det tanken at kun 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe inviteres til lignende arrangement 2 3 gange pr. år. Svenning fremlagde sine tanker for mødet og for året. Mødet har bl.a. sin baggrund i de tidligere afholdte møder i Vurderingsgruppen. Denne er fremkommet med en analyse og ønsker om, hvad der er presserende opgaver i sognet. Da ressourcerne ikke er ubegrænsede, har menighedsrådet i første omgang udvalgt specielt to focusområder: At blive set og Omsorgen for syge og ældre. Det betyder ikke at, de øvrige punkter fra vurderingsgruppen er lagt på is men tages op senere. Præsentation: Alle præsenterede kort sig selv med navn og ved at nævne de aktiviteter, hver enkelt har i det kirkelige arbejde i sognet. Svenning opfordrede derefter hver frivillighedsgruppe til at tage en solstråle (udarbejdet i gult karton i forskellige nuancer) og skrive gruppens navn på samt navne på alle frivillige i gruppen. En hel sol blev dannet starten på det arbejde, der nu skal sættes i system i menighedsrådet. Svenning opfordrede grupperne til at fremkomme med eventuelle problemer, som vi kunne tage hul på eller løse på dette møde. Rekruttering af kateketer: Silvia fremlagde problematikken med manglende kateketer, f.eks. vil der efter januar kun være 1 kateket tilbage på det ene firmelseshold. Dette førte til et spørgsmål: Hvem står for rekrutteringen af f.eks. nye kateketer? 15 16

9 Svenning svarede, at formelt er det menighedsrådet der har det overordnede ansvar, men alle er ansvarlige også for ar rekruttere til egne udvalg/grupper. Generel rekruttering: Keld Beyer påpeger, hvor vigtigt det er at få kontakten til den unge generation på plads. Som det er nu, mangler vi en hel generation. Keld anbefaler, at børnene og de unge aktiveres under messen. Blomsterpyntning i kirken: Renate har i mange år på allerbedste vis stået for dette, men vil gerne holde op. Idé: Oprettelse af et blomsterudvalg, som kan sørge for pyntning af kirken til almindelige søndage, til højtider og oprydning efter bl.a. bryllupper, begravelser m.m. Vær et ekko : Menighedsrådet vil gerne i løbet af vinteren arrangere nogle temaaftener ud fra det nye voksenkatekesemateriale, der nyligt er udarbejdet af Pastoralcentret. Indeholder et temahæfte og en lærer/leder-vejledning. Menighedsrådet har kontaktet to nabosogne, Ringsted og Køge, og spurgt, om de vil være med i et samarbejde om disse aftener. Skt. Laurentii-aftener: Der mangler flere kræfter i dette udvalg. Disse aftener er et af kirkens ansigter udadtil, og aftenerne er ganske velbesøgte. Svenning fremfører, at Laurentii-aftenerne falder ind under focusområdet At se hinanden og fortæller, at det lige nu undersøges, om der er muligheder for at få midler gennem oprettelse af en slags katolsk oplysningsforbund. Ungdomsarbejdet: Der mangler i høj grad nye kræfter til dette område. Annette Brødsgård, som desværre ikke kunne være tilstede, vil prøve at starte noget op for denne vigtige målgruppe. Familiemesser: Svenning nævnte, at det er én af de ting, menighedsrådet meget gerne vil have sat i gang. Genoplivning af spørgeskema: Marianne Meyer fremsætter idé om genoplivning af det spørgeskema, vi brugte i 90 erne og som dannede baggrund for meget af det frivillige arbejde, vi har i dag. Jørgen Nybo, som lige nu rydder op i vores arkiver, nævner, at dette skema har han fundet. Det findes frem af gemmerne. 17 Omsorg for ældre og syge: Der nævnes bl.a. kørselsordning, kommunionsudbringning og besøgsvenner. Anne Marie Hedenborg anbefaler, at vi, i de situationer hvor vi ikke selv har ressourcer til det, hjælper de ældre med introduktion til flex-trafik-ordningen og måske også henviser til Røde Kors besøgsvenner. Anne Lise Nielsen anbefaler en telefonkædeordning. Claude pointerer vigtigheden af at være vedholdende i forhold til besøgsordninger hos ældre. De venter på dig, hvis du først er begyndt at besøge dem. Flere ældre har henvendt sig vedr. kørsel til kirke, men der mangler systematisering og overblik. Menighedsrådet ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe. Det økumeniske arbejde: Holdes i vores sogn i live godt hjulpet af Beata og Jerzy Golubowski, men flere må gerne melde sig. Kirkeskatteudvalget: Vi er alle blevet klar over, hvor vigtigt det er med dette arbejde. Der eksisterer allerede et kirkeskatteudvalg, men Svenning pointerer hvor vigtigt det er, at vi focuserer på økonomien. Ellers vil der om få år ikke eksistere en katolsk kirke i Danmark. Ej heller i vores sogn! Kirkens jubilæum: Marianne Meyer husker os også på kirkens forestående jubilæum. Der bør nedsættes et jubilæumsudvalg til at arbejde med bl.a. PR, program og vedligeholdelsesopgaver inden jubilæet. Svenning takkede for det gode fremmøde og for det gode engagement. Pater Alren afsluttede aftenen med bøn og velsignelse. Ref.: Birte Kjølby 18

10 SOGNEKALENDER Ordets gudstjeneste hver tirsdag kl Hverdagsmesse hver onsdag, torsdag og fredag kl Eukaristisk tilbedelse hver fredag efter messen kl VIK hver onsdag kl. 19:15 Der er mulighed for skriftemål efter aftale med sognepræsten 2. Søndag Efter messe 13:00 DECEMBER Søndag i advent Vi indbyder til adventsfest i menighedssalen med salg af glögg, æbleskiver, kaffe og LOT- TERI. Firmelseshold 2013 har retræte i Ledreborg Slotskapel 6. Torsdag 10:30 Skt. Josefs Børnehave på besøg i kirken 8. Lørdag 9. Søndag 16:30 Jomfru Marias uplettede undfangelse Oblatfædrenes fest Rosenkrans Kirkekaffe 2. søndag i advent Undervisning for 1. kommunionshold Firmelseshold 2013 har sidste undervisningsdag før Jul. Der sælges æbleskiver til kirkekaffen 10. Mandag 20:00 Sangkoret DIVERS julekoncert i kirken 14. Fredag 18:00 Rengøring i kirken Rengøring i menighedssalen + bodsandagt med skriftemål Eukaristisk tilbedelse 15. Lørdag Rengøring i kirken 16. Søndag 23. Søndag 24. Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 14:30 23:30 24: Torsdag 28. Fredag 30. Søndag 31 mandag 16:00 3. søndag i advent. Vi starter med Luciaoptog Undervisning for 1. kommunionshold Der sælges æbleskiver til kirkekaffen 4. søndag i advent Der sælges æbleskiver til kirkekaffen Juleaften Familiemesse med krybbespil Julesang i kirken Midnatsmesse Juledag OBS: Ingen messe kl. Juledagsmesse 2. juledag OBS: Ingen messe kl. Den hellige Familie; Jesus; Maria og Josef Nytårsaften Taksigelsesmesse med integreret vesper 19 20

11 1. Tirsdag JANUAR 2013 Festen for Maria Guds Moder (nytårsdag) 4 Fredag Rengøring i menighedssalen 5 Lørdag Liturgiudvalgsmøde 6 Søndag Hellig tre konger i Ledreborg Slotskapel 12 Lørdag Rengøring i kirken 13 Søndag 13:00 16:00 15 Tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 20 Søndag Herrens dåb Kateketmøde Hellig tre kongers vandring på Ledreborg. Vi mødes på parkeringspladsen. 2. almindelige søndag med de syges salvelse Undervisning for 1. kommunionshold Firmelseshold 2013 begynder undervisningen efter juleferien 25 Fredag Rengøring i kirken Rengøring i menighedssalen Lørdag 16:00 27 Søndag 16:00 I forbindelse med Troens år kommer korset til Roskilde. Procession og andagt i Skt. Laurentii Kirke Ansgar, bispedømmets værnehelgen Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold Engelsk messe 28 Mandag Hverdagsmesse + andagt 29 Tirsdag Hverdagsmesse + andagt 30 Onsdag Hverdagsmesse + andagt 31 Torsdag Hverdagsmesse + andagt 1. Fredag Hverdagsmesse + andagt 2 Lørdag 16:00 Kort taksigelsesandagt og procession til Roskilde station med korset 3 Søndag 10 Søndag 16:00 15:00 12 Tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 13 Onsdag FEBRUAR Lørdag Rengøring i kirken Herrens fremstillig i templet (Kyndelmisse) Familiemesse Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold i Ledreborg Slotskapel 5. almindelige søndag Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold 2013 Svogerslev Blæserne har koncert i kirken Askeonsdag den første dag i Fasten med uddeling af aske 22

12 17 Søndag FEBRUAR søndag i Fasten Vinterferie - ingen undervisning 22 Fredag Rengøring i kirken 24 Søndag 16:00 2. søndag i Fasten Vinterferie - ingen undervisning Engelsk messe Hver fredag i Fasten er der korsvejsandagt lige efter messen kl. KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai OMI Sognesekretariat: Kontortid tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Organist: Annelies van der Meer Webside: Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Sognepræst tlf Er der brug for de syges salvelse: ring på min mobil Menighedsrådsformand: Svenning Ravn Jensen Mobil / Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid indtil videre: tirsdag-onsdag 13:00-16:45 FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl. 8:30 & Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl.. Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: på engelsk: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl. tirsdag kl. 1. søndag i måneden kl. i slotskapellet 4. søndag i måneden kl. 16:00 i Skt. Laurentii kirke søndag kl. (begynder med messen) onsdag kl. 16:30 onsdag kl. 19:15 efter aftale fredag kl. 18:00-19:00 onsdag kl. 9:30-11:

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 3 / september november 2012 Gud elsker os gennem andre mennesker. Vi elsker Gud gennem andre mennesker

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Kirkens adresse Skt. Laurentii katolske kirke Frederiksborgvej 11, 4000 Roskilde Tlf. 46 35 09 65, Fax 46 36 50 91 E-mail: sognet@laurentiikirke.dk Webside: www.laurentiikirke.dk Sms-tjenesten:. 29 86

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 2 / juni august 2012 Et ord fra sognepræsten... MENIGHEDSMØDE SØNDAG 3. Juni og SØNDAG 26. august

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad august 2015 Lige efter sommerferien fik vi fra generalvikar Niels Engelbrecht den glade meddelelse, at Kasper Baadsgaard-Jensen efter sin diakonvielse den 28. august

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen

Helle Bjerre Jette Svane Hansen Julietta Nielsen Malee Larsen Vor Frue og Sankt Antoni Menighed Menighedsrådet Referat nummer: 11 Dato: 19-08-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Ann Til stede: p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) p. Allen Courteau Franz Igwebuike

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia

Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Sankt Knuds Kirke Sogneblad for den katolske menighed i Fredericia Advent. Jul. Nytår - 2012 Adventskransens oprindelse I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 3 / sept.-nov. 2009 Et ord fra sognepræsten... Menighedsråd indkalder til et møde med UNGE FAMILIER

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 4 / december 2008 - februar 2009 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten... Et ord fra sognepræsten

Læs mere

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn

Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Vor Frue og Skt. Antoni Sogn Sogneblad nr. 22 December 2014 - Februar 2015 Kære venner! Så er vi godt i gang med efterårets mørke side med regn og blæst og faldende aftentemperatur. Vi længes efter solen

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2012 JANUAR 2013 35. årg. Nr. 1 ADVENT, EN NY REJSE I TROEN Ved Guds nåde åbner 1. søndag i advent, som begynder et nyt liturgisk år, en sæson for forberedelse

Læs mere

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet,

LEDERNES HÅNDBOG. Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. Lidt baggrund. Kære medlem af lederholdet, Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En forberedelse på barnedåb. LEDERNES HÅNDBOG Kære medlem af lederholdet, Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede andre familier til deres barns dåb. Hvert

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

"et lys til åbenbaring for hedninger"

et lys til åbenbaring for hedninger FEBRUAR MARTS 2012 34. årg. Nr. 2 Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel (Luk 2,32.34) På dagens fest (søndag d. 5. februar) betragter vi Jesus, som Maria og Josef bringer

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2014 JANUAR 2015 37. årg. Nr. 1 ADVENTSKRANSENS OPRIN- DELSE I alle kristne kirker finder man en adventskrans. Med første søndag i advent begynder et

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 2 / juni - august 2010 Skal jeg til at skamme mig? Et ord fra sognepræsten... BØRNEMESSE søndag,

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå AUGUST - SEPTEMBER 2014 36. årg. Nr. 5 MARIAS OPTAGELSE I HIMLEN D. 15. august fejrer Kirken Festen for Marias optagelse i Himlen; i Danmark og en del andre

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2012 nr. 1 / marts - maj 2012 MENIGHEDSMØDE SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 KL. 11:30 I MENIGHEDSSALEN Om Bispedømmets

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå DECEMBER 2015 38. årg. Nr. 1 ADVENTSBETRAGTNING FRA DANSK SENMIDDELALDER Menneske, ihukom, at det er nu, Gud kommer til menneskenes hjerte for at oplyse enhver,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2014 nr. 1 / Marts Maj 2014 Kære Menighed Jeg håber, at I er kommet godt ind i 2014. Selvom der ikke har

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart

Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Sogneblad Jesu Hjerte Kirke Randers 2015 Fastetiden Påske Kristi Himmelfart Første Kommunion Øm Valfart Uddrag af Jesu Hjerte menigheds høringssvar til bispedømmet vedrørende det nye katolske landkort.

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs

For Matthæus er Guds kald og udvælgelse i sig selv betingelsesløs DECEMBER 2010 JANUAR 2011 33. årg. Nr. 1 Slægtsbog for Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn. (Matt 1,1) Slægtsforskning er meget trendy for tiden, dels fordi globalisering og ny teknologi gør det muligt

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Program for foråret 2017

Program for foråret 2017 Program for foråret 2017 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! Her i foråret 2017 vil tirsdagsmøderne tage udgangspunkt i emnet Forkyndelse der frigør, som er et af Indre Missions

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 15 December 2012 marts 2013 Kære Alle Vi nærmer os slutning af året 2012 og ser med forventning frem til det, der kommer i det nye år. Der venter vore unge nogle

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 4 / december 2010 - februar 2011 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24. dec. Kl. 16:00

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

januar / februar 2013

januar / februar 2013 januar / februar 2013 Et nyt år! Det sidst år har budt på mange ting i vores menigheds liv. Vi startede året med en økonomi, der var langt fra tilfredsstillende. Medlemstallet havde enten stået stille

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 1 / marts - maj 2009 Om fasten jfr. S. 5 Om påske jfr. S. 7 Fra menighedsrådet jfr. s. 3 Årsregnskab

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2009 nr. 2 / juni - august 2009 I dette nummer: Meddelelser... s. 3 Referat fra årsmødet... s. 4 Skt. Hans

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21.

Åbne spørgsmål. Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Kend kristus: Unge. 8 Warren Wiersbe, Being a Child of God, side 21. studie 5 Dåben 33 Åbne spørgsmål Enig/uenig: Det er nødvendigt at blive døbt for at blive frelst? Åbningshistorie Fødsel (frelsens erfaring), adoption (dåb) og ægteskab (Guds lov) kan alle hjælpe os til

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Maj 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Maj 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi kører fra kirken kl. 9.30 og regner med at være

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere