Skt. Laurentii Sogneblad

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skt. Laurentii Sogneblad"

Transkript

1 Skt. Laurentii Sogneblad 2012 nr. 4 / Dec 2012 Feb 2013 SOGNETS FREMTID! Se side 3 I dette nummer: Fra præsten... s. 1 Om sognets fremtid... s. 3 Meddelelser... s. 4 Vedligeholdsudvalget... s. 6 Skt. Laurentii aftener... s. 8 Den nye præstepraktikant... s. 9 Hellig 3 kongers vandring... s. 10 Julens gudstjenester... s. 10 Høstgudstjenesten... s. 11 Interview Geert 80 år... s. 12 Assisi s. 13 Bogcafeen... s. 14 Mødereferater... s. 15 Sognekalender... s. 19 Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 1 Et ord fra sognepræsten... Kære menighed Nu nærmer vinteren sig igen. Vinteren bringer sne og julefest. Vi fejrer julefesten med glæde og taknemmelighed, fordi Jesusbarnet bragte et glædeligt budskab, nemlig frelsen, som giver os indre fred. I dag er der mange mennesker, der ønsker at leve i fred; men de får ikke fred. Der er mange i hele verden, der beder om fred, og hver gang de fejrer julefest, forventer de, at der sker et mirakel, hvor regeringer og alle dem, der er ansvarlige for at tage beslutninger, må inspireres af den himmelske sang og englenes sang, da Jesus blev født: Ære være Gud i det høje og fred for mennesker med god vilje. Når man læser i Det gamle testamente om Israelitternes historie, kan man godt mærke Israelitternes stærke tro, og de betragter alle begivenheder med troens øjne (with the eyes of faith). I alle ting, der skete, så de Guds hænder. Da de var i Ægypten som slaver, bad de Gud om fritagelse og et fredeligt liv. Det så ud til, at Gud ikke lyttede til dem, eller at der ikke var nogen Gud. Der gik næsten fire hundrede år, hvor de skulle være slaver for ægypterne. I de fire hundrede år tænkte ægypterne, at israelitternes gud ikke var Gud, og de tvang israelitterne til at tilbede deres guder. Alligevel sang de klagesange og bad med en stærk tro til Gud. Til sidst lyttede Gud til dem og førte dem ud af Ægypten. Da kom Guds tid. Da Gud begyndte at hjælpe israelitterne, kunne intet stoppe ham. Da israelitterne kom over på den anden side af det Røde Hav, sang Moses en lovprisningssang og sagde, Jeg vil synge for Herren, for han er højt ophøjet, heste og ryttere styrtede han i havet. Det er en udfordring til vor tro. Din tro har frelst dig - et udtryk Jesus brugte mange gange. Pave Benedikt XVI har bekendtgjort dette år som Troens år. Troens år begyndte allerede 11. oktober Det var på den dag, som var 50-årsdagen for åbningen af Det andet Vatikankoncil og var 20-årsdagen for udgivelsen af Den katolske Kirkes Katekismus. Troens år slutter på Festen for Kristi Konge, søndag den 24. november Et samlende og visuelt symbol på bispedømmets markering af Troens år (11. oktober november 2013) bliver en kopi af Åbykorset Danmarks ældste krucifiks fra ca. år 1050 som skal vandre fra sogn til sogn i løbet af dette år. Korset kommer til os den 26. januar og bliver her indtil 2. februar. Der bliver særlige andagter, der er tegn på korsets tilstedeværelse i vores kirke. Biskop Czeslaw Kozon, inviterer os i sit seneste hyrdebrev til: at bede for derigennem at styrke dialogen med Gud, tilbede og takke ham, og have tillid til, at han kan ændre på tingene. at deltage i søndagsmessen, men også i det øvrige menighedsliv, for derved - ikke mindst gennem Eukaristien - at styrke det sakramentale fællesskab med Gud og vore medkristne. at benytte sig af skriftemålet, forsoningens sakramente. Omvendelse og omlægning af livsstil er grundlæggende for at hele sår, løse op for konflikter og styrke det kristne vidnesbyrd. at læse i Bibelen. Guds ord er ikke alene informerende, men besidder også en egen kraft, der kan bevæge og forny os. at fordybe sig i troslæren. Det kan ske ved at læse i Den katolske Kirkes katekismus, Youcat eller deltage i de troslærekurser, som nogle menigheder tilbyder. at genlæse eller for første gang stifte bekendtskab med Andet Vatikankoncils 2

2 dokumenter. Disse udsagn er stadig normgivende og aktuelle for den måde, Kirken udøver sin mission i verden på. Endelig, men absolut ikke mindst, at give troen konkrete udtryk i næstekærlighed. Vor tro skal være synlig. Derfor skal vi være opmærksomme på vore medmenneskers nød. Lad os derfor spørge os selv Hvad betyder troen for mig? og bede Helligånden om at uddybe vor tro, leve det i vores liv og vise det, så at andre kan lære at leve troen. OM SOGNETS FREMTID En ny start! - af Svenning Ravn, formand for menighedsrådet. Sct. Laurentii menighed har det sidste års tid lagt krop til flere væsentlige forandringer! Jeg tænker her på, at vor nye præst, p. Alren, har skullet finde sine ben at stå på i en traditionsbundet menighed. Samtidig har jeg som ny formand skullet flytte mig fra en præmonstratenserkultur i Vejle, som jeg har virket midt i i over 30 år! Jeg oplever, vi begge takket være en forståelse og imødekommenhed fra såvel menighedsråd som menighed nu sammen med menigheden er på vej ud af en træden vande periode, der er en helt naturlig følge af så afgørende kulturskift! Vi er klar til at sætte alle sejl til og genstarte vor menighed på de områder, som er gået i dvale. Arbejdet fra Vurderingsgruppen og ikke mindst resultaterne af vore to menighedsmøder i hhv. august og oktober har tydeligt vist, at der er både ønske om og vilje til, at endnu flere i menigheden tager medejerskab af løsningen af de opgaver, som ligger forude. Det indbyder vi, menighedsrådet og p. Alren hermed til! Først og fremmest udsender vi sammen med sognebladet, som udkommer 1. søndag i advent, et skema, som kan udfyldes med ønsker og tilmelding som aktiv menighedsmedlem. Samtidig har menighedsrådet bedt Marianne Meyer om at stå i spidsen for en hvervegruppe, der bearbejder de indkomne skemaer, og som hverver aktive medlemmer til at realisere de tiltag, som vi beslutter at sætte i gang. De første nye tiltag bliver: -Etablering af en kørselsgruppe for vore ældre menighedsmedlemmer. -Etablering af en børne- og ungdomsklub. -Etablering af familiemessegruppe. -Etablering af en kontaktgruppe til den tabte generation. Den alvorlige økonomiske situation i vor Kirke på landsplan kræver også en ny start! Vi skal for alvor have skabt accept af, at vi må yde mindst 1 % af vor indkomst ALLE! I Roskilde må vi også starte udlejning af de mange tomme lokaler, vi råder over, så vi kan skabe indtægter til finansiering af påtrængende vedligeholdelsesopgaver m.m. Endelig skal vi have samlet en lille flok, som kan forberede festligholdelsen af vor kirkebygnings 100 års jubilæum i Jeg og menighedsrådet ønsker alle en velsignet adventstid og indbyder til stor offervilje i forhold til såvel kirkeskat som andre bidrag af økonomisk og praktisk karakter. MEDDELELSER TILLYKKE OG GUDS VELSIGNELSE TIL VORES NYDØBTE: Karolina Lykke Karstensen, Lærke Hvidberg Lund, Caroline Sandager og Mathilde Sandager. TILLYKKE TIL VORES NYE FIRMANDER: Benjamin T. Hinrichsen, Jacob L. Hinrichsen, Cecilia D. Nguyen-cong, Frederik S. With, Caspar S. With, Marc Johansson, May Johansson, Nam Tuan Tran-Duc, Zofia Lisowska-Petersen, Laura A. Aaen, Elisabeth Bay Veilis, Helena Olechow, Michael Przybycien, Carlos Haddad, Francisco Nguyen, Carlos Gonzales og Emilie Franspötter. De blev firmet af biskop Czeslaw den 4. november

3 VI BEDER FOR VORES AFDØDE: Fredy Schmalz VI HJÆLPER DEM, DER ER I NØD Høstgudstjenesten med efterfølgende auktion den 16. september 2012 til fordel for Sankt Vincent Gruppernes projekt i Nyamlell i Sydsudan gav et rigtig flot resultat kr. Se Bo Johanssons artikel her i bladet, hvor du kan se, hvad pengene bliver brugt til. OBS: Kollekten under sognets Hellige Tre Kongers Vandring den 13. januar 2013 går i år til Caritas Danmark, som specielt i 2013 hjælper de syriske flygtningebørn. ANTONIUSPENGE Den store kirkebøsse under statuen af den hellige Antonius af Padova hedder Antonius Brød eller Antoniuspenge. I 1994 besluttede menighedsrådet, at alle gaver i Antoniusbøssen i Skt. Laurentii Kirke bruges til at hjælpe fattige mennesker i nærområdet. De bruges især til julehjælp for familier. Hvis du kender nogen, der har brug for hjælp til jul, lad sognepræsten det vide. Mange tak! ADVENTSLOTTERI Vi starter det nye kirkeår den første søndag i advent med en fest. Der er gløgg, æbleskiver og lotteri efter messen i menighedssalen. De andre søndage i advent kan du købe kaffe og æbleskiver. Det er en god tradition i vores menighed, at vi hygger os sammen i adventstiden. JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE DEN 8. DEC. n på festdagen for Mariæ Uplettede Undfangelse er kl.. Der bedes rosenkrans før messen, fra kl. 16:30 kom og lær denne form for bøn og meditation at kende. Det er Oblatfædrenes fest. Det fejres med kaffe i menighedssalen efter festen. JULESTJERNER TIL KIRKEN Der er tradition, for at menigheden bidrager til udsmykning af kirken til jul ved at give en julestjerne. Kirken plejer at være meget smuk i juletiden. Men i år mangler vi en person, som vil stå for at organisere kirkens udsmykning med julestjerner. Hvis du vil hjælpe, så kontakt kirkekontoret. BLOMSTER I KIRKEN Renata har meddelt, at hun vil stoppe med at pynte kirken med blomster. En stor tak til Renata for den smukke udsmykning af kirken, du har sørget for gennem flere år. Vi er mange, der har været glade for dine smukke blomster i kirken. Har du grønne fingre og lyst til at pynte kirken med blomster, så kontakt kirkekontoret. Vi glæder os til at snakke med dig. RECEPTION JULENAT Er der nogle, der har lyst til at hjælpe med receptionen i menighedssalen den 24. december efter midnatsmessen samt oprydning efter receptionen, så kontakt Jan Grys. Hvis der ikke er nogle der melder sig, bliver der ikke nogen reception i år. RENGØRING I KIRKEN OG MENIGHEDSSALEN Kirken - fredag: 14. december; 25. januar; 22. februar. Kirken - lørdag: 15. december; 12. januar; 16. februar Menighedssalen - fredag: 14. december; 4. januar; 25. januar; 15. februar. Mange tak til både de gamle medarbejdere og de nye frivillige medarbejdere. Lige nu går det rigtig godt med rengøringen om lørdagen i kirken og i menighedssalen om fredagen. Der er kommet nye frivillige på begge hold, så der er også tid til hyggeligt samvær. Nu mangler vi blot nogle ekstra hænder, der vil hjælpe Marie og Marina med kirkerengørin- 5 gen om fredagen. Hvis du har lyst til at give en hånd med om fredagen så ring til Marie Paredes ( ). Du kan også ringe til kirkekontoret. Marina og Marie har hårdt brug for din hjælp. Kirkekontoret Ellen Margrethe Nelth ( ). SANKT LAURENTII AFTENER Sankt Laurentii aftener er en meget vigtig aktivitet. De er bl.a. med til at vise kirkens ansigt udadtil. Der har været afholdt fire aktiviteter i løbet af efteråret. Vi har haft besøg af broder Theodor, som fortalte om sit liv som munk i Assisi. Sognepræst Paul Kofoed Christiansens foredrag hed I Frans af Assisis fodspor. Stig Holsting fortalte om Johannes Jørgensen- en europæer i dansk litteratur, og kunsthistoriker Lis Nielsen fortalte om Caravaggios kirkekunst. HAR SOGNEKONTORET DIN RIGTIGE ADRESSE? Når vi sender meddelelser ud til hele menigheden, får vi mange s tilbage med adressen ukendt. Hvis du har fået en ny adresse, håber vi, du vil hjælpe os med at sende den til sognekontoret. Det vil lette vores arbejde. MEDDELELSE FRA MENIGHEDSRÅDET Nina Lassen har orlov fra menighedsrådet til den 1. februar Gerard Coupé har orlov fra menighedsrådet til den 1. pril FIRMELSESHOLD 2014 Bemærk, at undervisningen først starter til september 2013 og firmelsen er november ASKEONSDAG ER DEN 13. FEBRUAR 2013 Fastetiden begynder med askeonsdag. n med uddeling af asken fejres askeonsdag kl.. VEDLIGEHOLDELSESUDVALGET Af Søren Hauberg Johannesen Som alle andre frivillige udvalg og grupper i Roskilde menighed findes der også et vedligeholdelsesudvalg. Det nuværende udvalg havde en lidt turbulent opstart i begyndelsen af Vi holdt dog fast og fik opbygget og aftalt en arbejdsform, som jeg føler fungerer for udvalget. Medlemmer af vedligeholdelsesudvalget er: Bent Creutzburg Karl Friedrich Bachmann Janos Kirkovics Svenning Ravn - repræsentant fra menighedsrådet Søren Hauberg Johannesen I sidste sogneblad vil den opmærksomme læser have bemærket et billede af vedligeholdelsesudvalget fanget midt i en drøftelse efter et af vores møder. Jeg vil lige i den forbindelse reklamere for vedligeholdelsesudvalget. Hvis der er nogle, 6

4 som har lyst til at deltage i udvalget, er man meget velkommen. Næste møde er den 3. december 2012 fra kl. 19:00 til 21:00 i sognegården. Eller kontakt eventuelt et af medlemmerne i udvalget. Hvis du ikke lige vil være med i udvalg, men gerne vil give et bidrag ved enkeltstående praktiske opgaver hører vi også gerne fra dig. Vi har aftalt at mødes en gang pr. kvartal for at følge op på igangværende, fremtidige og afsluttede opgaver. Disse møder har givet en naturlig fremdrift og et overblik for de mange små og store opgaver, som planlægges eller pludselig opstår. Vi har på møderne drøftet de enkelte projekters tilbud, økonomi og planlægning. Alle vores projekter kræver godkendelse fra menighedsrådet. Her har det været en stor fordel, at menighedsrådet er repræsenteret i udvalget. Vi har kommunikeret direkte og har lagt en linje, som var i tråd med menighedsrådet. Med en sognegård og kirke i en moden alder er vedligeholdelse en bekostelig sag, og så snart man har løst en opgave, så dukker der tit en ny op. Løsningen af de mangeartede problemer skal hele tiden vægtes omhyggeligt. For at begrænse udgifterne til eksterne håndværkere forsøger vi i det omfang, det er muligt, at løse opgaverne selv. Janus, Bent, Svenning og andre frivillige er selv trukket i arbejdstøjet og har løst mange praktiske opgaver til stor gavn for kirken og ikke mindst også økonomien. Vores menighed har lige som den Katolske kirke i Danmark store udfordringer og svært ved at få økonomi til alle de opgaver, som skal løftes. Udpluk af opgaver som er løst af udvalget Reparation af tagrender ved menighedssalen ind mod børnehaven Isolering af loft i præstegård Etablering af dræn langs ydervæg på menighedssal ind mod børnehaven Reparation af sålbænke under vinduer ud mod Frederiksborgvej Fjernelse af trådhegn foran spejderhytten Rensning af tagrender som vender ind mod gården i præstegården Isolering af loft i sognegård Snerydning. Aftale med Kommunen som har børnehaven ved siden af kirken Spejderhus, tagrende og beklædning Reparation af opkørsel til p-plads Etablering af bevægelsessensorer for udvendig belysning 7 Her over lige et hurtigt udpluk af de opgaver, jeg i skrivende stund kom i tanke om. Til dette skal lægges de ugentlige "viceværtopgaver", som specielt Janos og Bent bare løser, uden at vi andre når at opdage det. I starten af året fik menigheden fra bispekontoret til opgave at udarbejde en plan for vedligehold. Opgaven var, at hver enkelt menighed skulle forsøge at udvikle en model, der var mere holdbar og langsigtet end den, som generelt har hersket i bispedømmet. Konkret skulle vi tage udgangspunkt i vore egne bygninger. Her skulle vi kortlægge vedligeholdelsesbehov og skitsere løsningsmodeller, inkl. finansiering. Tilbagemeldingen fra alle menigheder skulle så gerne give ideer, som resten af bispedømmet evt. kunne bruge. Det var en opgave, vi i udvalget så småt var i gang med. Det viste sig dog ikke at være helt så nemt, og fristen, som oprindelig var 1. april 2012 kunne vi ikke honorere. Vi gik dog på med krum hals, og med en række ekstra møder hen over foråret og sommeren lykkedes det os til sidst. Vi fik samlet, prioriteret og budgetteret det, vi mente var de store og vigtige opgaver fremover. Disse planer skulle gerne hjælpe Bispedømmet med generelt at få en bedre planlægning fremover vedr. vedligehold. De store opgaver som ligger foran os i vores vedligeholdelsesplan er Centralvarmeanlæg for sognegård og kirke Renovering af vindskeder og kviste på sognegården Renovering af sognegårdens facade mod Frederiksborgvej Vi har netop iværksat 1. etape af centralvarmeanlæggets renovering. Denne opgave er så stor og kompleks, at vi er nødt til at opdele den i etaper. I 1. etape har vi taget fat i fyrrummet og den overordnede funktion for centralvarmen i dette rum. Renovering af vindskeder og kviste på sognegården er pt. i tilbudsfasen. Renovering af sognegårdens facade mod Frederiksborgvej er i idéfasen, hvordan og hvilke løsninger er mulige. SANKT LAURENTII AFTENER Forårets aktiviteter er ikke endeligt fastsat. Det bliver annonceret på sognets hjemmeside og i kirken under meddelelser. Hvis du har lyst til at være med til at arrangere Sankt Laurentii Aftener så kontakt Anne Marie Hedenborg ( ). Du kan også ringe til Ellen Margrethe Nelth på sognekontoret ( ). 8

5 DEN NYE PRÆSTEPRAKTIKANT Jeg hedder Stefano Tarquini og er den præstekandidat, som i år skal være i praktik hos Jer ved Sankt Laurentii Kirke. Jeg er præstestuderende fra kollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk. Min hjemby er Italiens hovedstad, Rom, hvor jeg blev født for 28 år siden. Jeg er den tredje af fire søskende og har også fire søde niecer og en nevø. Jeg er opvokset i en katolsk familie og har fået troen fra mine forældre, siden jeg var lille. Som alle katolikker har jeg gået til første kommunions- og firmelsesundervisning for at modtage disse vigtige sakramenter. Da jeg var tretten år, oplevede jeg en alvorlig eksistentiel krise, men i kirken kunne jeg møde Gud personligt og oprigtigt takket være en oplevelse, som startede i mit sogn i Rom, nemlig mødet med Den Neokatekumenale Vandring. Takket være denne erfaring, som er en frugt af Det Andet Vatikankoncil i den Katolske Kirke, forandrede mit liv sig, og jeg kunne opleve Kristi kærlighed til mig sammen med en lille gruppe mennesker (kaldet kommunitet) og genopdage, hvad det betyder at tro i vores moderne tider. I løbet af denne vandring, som stadigvæk er en del af mit liv, følte jeg mig kaldet af Herren til at følge ham og give ham mit liv som præst. Derfor blev jeg sendt til Danmark, hvor jeg begyndte på præstekollegiet for 9 år siden. Jeg har ikke boet i Danmark hele tiden, men har bl.a. tilbragt to år i Mexico (som en missionserfaring). Sidste år var jeg i Rom for at afslutte min teologiske uddannelse. Nu starter en ny tid for mig i Roskilde, som består i at lære en katolsk menighed i Danmark at kende. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Mange hilsner og på gensyn Stefano Tarquini 9 HELLIG TRE KONGERS VANDRING HELLIG TRE KONGERS VANDRING PÅ LEDREBORG Kære menighed. Det er med glæde, at vi kan meddele, at der igen i år holdes Hellig tre Kongers vandring på Ledreborg. Traditionen tro mødes vi på den store p-plads ved indgangen til Ledreborg Søndag den kl og vandrer en tur igennem naturen. For de, der ikke har deltaget før, er det en hyggelig måde at samles på, og vi anbefaler godt overtøj, tilpasset vejret samt fornuftige sko. Vi stopper op engang imellem og beder ved udvalgte steder. Husk en lommelygte, da det er mørkt. Til sidst afsluttes der med en lille andagt i slotskirken. Derefter samles vi i familiesalen til et velfortjent aftensmåltid, takket være Beate og Jerzy Golubowski, som står for denne del. Vi gør opmærksomme på, at der vil blive opkrævet et beløb på kr. 50,- til dækning af omkostninger til maden og drikkevarer. Hvert år indsamles en kollekt af de Hellige tre Konger til velgørenhed. Dette år går pengene til Caritas. JULENS GUDSTJENESTER Vi håber, at du vil deltage i Kirkens og Menighedens fejring af vor Herre Jesu Kristi Fødsel. Der afholdes følgende gudstjenester i forbindelse med julen og nytår. Der er yderligere information i sognekalenderen. Mandag 24/12 juleaften 14:30 familiemesse med krybbespil for store og små 23:30 julesang i kirken 24:00 midnatsmesse. Kom og deltag i fejringen af Jesu fødsel Tirsdag 25/12 juledag juledags messe Onsdag 26/12 2. juledag almindelig messe Søndag 30/12 Den hellige Familie; Jesus, Maria og Josef og messe Mandag 31/12 nytårsaften. 16:00 taksigelsesmesse med integreret vesper Tirsdag 1/1 nytårsdag. Festen for Maria Guds Moder 10

6 HØSTGUDSTJENESTEN Han har ansat otte lærere til skolen i Nyamlell, tre til skolen i Marial Baai og to til Makwei. Pengene rækker imidlertid kun til fem lærere. Farther Barton har dog mulighed for nogen støtte fra anden side. Han har behov for USD årligt svarende til ca kr. årligt. MÅNEDENS INTERVIEW Månedens interview er i dette nummer med Geert Frederiksen, der lige er fyldt 80 år. Interviewer: Bente Ørum. Hvordan blev du Geert katolik? Jeg blev katolik, fordi min mor var katolik. Hun var i øvrigt født i Schweiz. Min far var født i Vridsløselille, hvor hans fader var ansat som snedkermester. Min far var ikke katolik. Er din hustru også katolik? Min hustru er også katolik, men hun er konvertit. Hun blev katolik, da hun var med i Ungdomsforeningen. Høstgudstjeneste i Roskilde med et meget flot resultat Af Bo Johansson Det er med glæde, at jeg kan oplyse, at Skt. Laurentii menighed efter messen, Høstgudstjenesten, den 16. september afholdt høstauktion til fordel for Sankt Vincent Grupperne ved projektet Nyamlell i Sydsudan med et meget flot resultat. "En fornøjelig auktion med masser af gaver ved årets HØSTFEST den 16. september indbragte kr! STOR TAK for stor indsats og gavmildhed i menigheden! Beløbet er sendt til Sankt Vincent Grupperne, der ubeskåret sender det til det katolske sogn i Nyamlell i Sydsudan, hvis ambitiøse skolearbejde, menigheden nu har støttet gennem flere år." Sankt Vincent Grupperne godkendte i april skoleprojektet i Sydsudan med kr. årligt. Father Barton, der driver skoleprojektet, bruger pengene til ansættelse af 13 lærere, så børn i området kan få undervisning og en uddannelse og dermed udsigt til en bedre fremtid. 11 Hvordan var det at være katolik som ung? Jeg boede på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde. Her blev vi blev kaldt katolikkerunger, da vi gik på Sct. Josefs skole. Har du katolske venner fra din ungdom? Ja, et par stykker fra vores katolske ungdomsklub KUK i Sct. Laurentii kirke. Det var dengang en blomstrende klub. Har du nogle råd til de katolske unge i dag? Vi havde dengang et samlingssted, det var vores hus i Kisserup. Vi havde lejet hytten af Ledreborg Slot. Her var Broder Alfred primus motor i vores projekter. Broder Alfred vil jeg aldrig glemme. Vi hjalp dengang hinanden med at vedligeholde hytten. Hvordan bevarer du din tro? Jeg beder Fader Vor hver dag. Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Jeg tænker meget over begrebet tilgivelse. Har du været på pilgrimsrejse? Ja, jeg har været 2 gange i Rom, og været 3 gange i Assisi sammen med Broder Theodor. Alle rejserne har været en stor oplevelse. 12

7 Er der en tekst i Bibelen, du er særlig glad for? Jeg har tit tænkt på, hvad Jesus sagde om synd. Teksten fra Det nye testamente: Den, der er uden synd, skal kaste den første sten. Joh. 7,53-8,11. For hvem er egentlig uden synd? Er der en salme, du holder meget af? Jeg er meget glad for Kingo s salmer, især salmen: Far, verden far vel. Jeg kan godt lide Kingo s billedsprog. Hvorfor er du blevet glad for din tro? Vi har en Verdenskirke, og jeg blev glad, da Det andet Vatikankoncil kom i Dengang troede jeg på nye tider, men kvinderne kan fortsat ikke blive præster, og meget er stivnet igen. Hvordan fortæller du andre mennesker om din tro? Når jeg bliver spurgt, taler jeg gerne om min tro. Det gjorde jeg, også da jeg var ung student i Hvad er dine ønsker for fremtiden? Jeg synes, vi er som en fiskekutter, der sejler i oprørt hav. Men det er heller ikke godt at sejle i smult vand. VIL DU MED TIL ASSISI SEPTEMBER 2013? Denne gang skal vi bo hos Elisabeth-søstrene, på Piazza del Vescovado, også meget tæt på centrum. I, der har været med tidligere, vil huske pladsen som den, hvor vi altid venter på taxi når vi skal på vores ture. Tilmelding efter først til mølle -princippet. Vi kan være 25. Tilmeldingsliste på opslagstavlerne i menighedssalen og i våbenhuset. PRIS: Cirka 7.500,- kr. Depositum, kr ,- betales senest 01. februar Nærmere information når alle tilmeldinger er indkommet. Som sædvanlig vil broder Theodor være vores guide når vi kommer frem. Rejseledere herfra til Assisi er Hanne Harrsen og Birte Kjølby. ER BOGCAFEENS TID MÅSKE FORBI? GRÅBRØDRENES BOGCAFÉ har eksisteret siden 1996, snart 17 år, og har i al den tid været drevet af frivillig arbejdskraft. Bogcafeen har været et vigtigt ansigt udadtil og en åben dør for mange i tidens løb. Lige nu KNIBER DET ALVOR- LIGT at finde de fornødne vagter. Pt. er vi kun 2 og kan derfor - i hvert fald frem til jul kun holde bogcafeen åben tirsdag og onsdag kl. 13:00 16:45. Desuden ønsker formanden for bogcafeens bestyrelse at trække sig som leder pr. 1. juni DERFOR: - VI HAR RIGTIG MEGET BRUG FOR HJÆLP. Vi søger en person, der ønsker og formår at overtage ledelsen for i hvert fald en 2-årig periode. Ledelsen af cafeen indebærer flg. opgaver: Indkøb af materialer og bøger, kasseregnskab, vagtplan, indkaldelse til bestyrelses- og personalemøder - alle overordnede opgaver. Desuden har vi meget brug for minimum 2-3 vagter, som vil tage en ugentlig vagt på knap 4 timer. Lykkes det ikke inden 1. juni 2013 at finde hjælp, må vi se i øjnene, at en æra er forbi, og så må vi desværre lukke! Henvendelse til Birte Kjølby eller Hans Riese. Bogcafeens bestyrelse Vi skal denne gang bl.a. besøge byerne Orvieto og Bolsena. Er der spørgsmål, kontakt Birte Kjølby ( eller 13 14

8 RESUMÉ AF MENIGHEDSRÅDSMØDE Af Birte Kjølby De fulde referater af menighedsrådsmøder findes på hjemmesiden. Emner omtalt andetsteds i sognebladet er derfor ikke refereret. Familiemessen den 24. december kl Alt vedr. krybbespil aftales i arbejdsgruppen: Helle Coupé, Birte K, Katrin I, Maria I, Anne-Lise Nielsen og pater Alren. (Der er forberedende møde søndag den 9. december efter messen.) Opsætning af julekrybbe klares på sædvanlig og effektiv vis af Geert, Janos og Hans. Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 15. januar kl Forsikringer Svenning har haft møde med forsikringsmægler, som også arbejder for bispekontoret og mange sogne. Han betales ikke af os, men af forsikringsselskabet. Når vi har en skade, er det hans opgave at være vores advokat. Det er således ham, vi skal henvende os til først. Ændring i brugen af bygningsmassen Vedr. muligheder for indtjening til sognet, har der været vendt nogle tanker. Vi er enige om, at det er noget, der ikke må tages forhastede beslutninger om. Der foreslås nedsat et hurtigtarbejdende udvalg. Menighedens fremtid Vi gennemgik og tilrettede skemaet med forvaltningsmuligheder. Svenning vil bede Marianne Meyer om at indgå i det videre arbejde med skemaet. REFERAT UDVIDET MENIGHEDSMØDE 11/10/2012 Svenning Ravn bød velkommen og gav ordet videre til pater Alren, der indledte Troens år med at bede Gunborg Suwalski om at tænde et lys. Herefter bøn. Troens år startede den 11. oktober. Et kors vil vandre fra menighed til menighed i løbet af dette år. Vi vil modtage korset fra den 26. januar 2. februar Den søndag, hvor korset er hos os, beder alle øvrige menigheder for os. Forbønnerne for vores menighed er udarbejdet af Nina Lassen. Svenning orienterede om menighedsrådets tanker med denne aften. Alle aktive er inviteret til dette første møde. Fremover er det tanken at kun 1 eller 2 repræsentanter for hver gruppe inviteres til lignende arrangement 2 3 gange pr. år. Svenning fremlagde sine tanker for mødet og for året. Mødet har bl.a. sin baggrund i de tidligere afholdte møder i Vurderingsgruppen. Denne er fremkommet med en analyse og ønsker om, hvad der er presserende opgaver i sognet. Da ressourcerne ikke er ubegrænsede, har menighedsrådet i første omgang udvalgt specielt to focusområder: At blive set og Omsorgen for syge og ældre. Det betyder ikke at, de øvrige punkter fra vurderingsgruppen er lagt på is men tages op senere. Præsentation: Alle præsenterede kort sig selv med navn og ved at nævne de aktiviteter, hver enkelt har i det kirkelige arbejde i sognet. Svenning opfordrede derefter hver frivillighedsgruppe til at tage en solstråle (udarbejdet i gult karton i forskellige nuancer) og skrive gruppens navn på samt navne på alle frivillige i gruppen. En hel sol blev dannet starten på det arbejde, der nu skal sættes i system i menighedsrådet. Svenning opfordrede grupperne til at fremkomme med eventuelle problemer, som vi kunne tage hul på eller løse på dette møde. Rekruttering af kateketer: Silvia fremlagde problematikken med manglende kateketer, f.eks. vil der efter januar kun være 1 kateket tilbage på det ene firmelseshold. Dette førte til et spørgsmål: Hvem står for rekrutteringen af f.eks. nye kateketer? 15 16

9 Svenning svarede, at formelt er det menighedsrådet der har det overordnede ansvar, men alle er ansvarlige også for ar rekruttere til egne udvalg/grupper. Generel rekruttering: Keld Beyer påpeger, hvor vigtigt det er at få kontakten til den unge generation på plads. Som det er nu, mangler vi en hel generation. Keld anbefaler, at børnene og de unge aktiveres under messen. Blomsterpyntning i kirken: Renate har i mange år på allerbedste vis stået for dette, men vil gerne holde op. Idé: Oprettelse af et blomsterudvalg, som kan sørge for pyntning af kirken til almindelige søndage, til højtider og oprydning efter bl.a. bryllupper, begravelser m.m. Vær et ekko : Menighedsrådet vil gerne i løbet af vinteren arrangere nogle temaaftener ud fra det nye voksenkatekesemateriale, der nyligt er udarbejdet af Pastoralcentret. Indeholder et temahæfte og en lærer/leder-vejledning. Menighedsrådet har kontaktet to nabosogne, Ringsted og Køge, og spurgt, om de vil være med i et samarbejde om disse aftener. Skt. Laurentii-aftener: Der mangler flere kræfter i dette udvalg. Disse aftener er et af kirkens ansigter udadtil, og aftenerne er ganske velbesøgte. Svenning fremfører, at Laurentii-aftenerne falder ind under focusområdet At se hinanden og fortæller, at det lige nu undersøges, om der er muligheder for at få midler gennem oprettelse af en slags katolsk oplysningsforbund. Ungdomsarbejdet: Der mangler i høj grad nye kræfter til dette område. Annette Brødsgård, som desværre ikke kunne være tilstede, vil prøve at starte noget op for denne vigtige målgruppe. Familiemesser: Svenning nævnte, at det er én af de ting, menighedsrådet meget gerne vil have sat i gang. Genoplivning af spørgeskema: Marianne Meyer fremsætter idé om genoplivning af det spørgeskema, vi brugte i 90 erne og som dannede baggrund for meget af det frivillige arbejde, vi har i dag. Jørgen Nybo, som lige nu rydder op i vores arkiver, nævner, at dette skema har han fundet. Det findes frem af gemmerne. 17 Omsorg for ældre og syge: Der nævnes bl.a. kørselsordning, kommunionsudbringning og besøgsvenner. Anne Marie Hedenborg anbefaler, at vi, i de situationer hvor vi ikke selv har ressourcer til det, hjælper de ældre med introduktion til flex-trafik-ordningen og måske også henviser til Røde Kors besøgsvenner. Anne Lise Nielsen anbefaler en telefonkædeordning. Claude pointerer vigtigheden af at være vedholdende i forhold til besøgsordninger hos ældre. De venter på dig, hvis du først er begyndt at besøge dem. Flere ældre har henvendt sig vedr. kørsel til kirke, men der mangler systematisering og overblik. Menighedsrådet ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe. Det økumeniske arbejde: Holdes i vores sogn i live godt hjulpet af Beata og Jerzy Golubowski, men flere må gerne melde sig. Kirkeskatteudvalget: Vi er alle blevet klar over, hvor vigtigt det er med dette arbejde. Der eksisterer allerede et kirkeskatteudvalg, men Svenning pointerer hvor vigtigt det er, at vi focuserer på økonomien. Ellers vil der om få år ikke eksistere en katolsk kirke i Danmark. Ej heller i vores sogn! Kirkens jubilæum: Marianne Meyer husker os også på kirkens forestående jubilæum. Der bør nedsættes et jubilæumsudvalg til at arbejde med bl.a. PR, program og vedligeholdelsesopgaver inden jubilæet. Svenning takkede for det gode fremmøde og for det gode engagement. Pater Alren afsluttede aftenen med bøn og velsignelse. Ref.: Birte Kjølby 18

10 SOGNEKALENDER Ordets gudstjeneste hver tirsdag kl Hverdagsmesse hver onsdag, torsdag og fredag kl Eukaristisk tilbedelse hver fredag efter messen kl VIK hver onsdag kl. 19:15 Der er mulighed for skriftemål efter aftale med sognepræsten 2. Søndag Efter messe 13:00 DECEMBER Søndag i advent Vi indbyder til adventsfest i menighedssalen med salg af glögg, æbleskiver, kaffe og LOT- TERI. Firmelseshold 2013 har retræte i Ledreborg Slotskapel 6. Torsdag 10:30 Skt. Josefs Børnehave på besøg i kirken 8. Lørdag 9. Søndag 16:30 Jomfru Marias uplettede undfangelse Oblatfædrenes fest Rosenkrans Kirkekaffe 2. søndag i advent Undervisning for 1. kommunionshold Firmelseshold 2013 har sidste undervisningsdag før Jul. Der sælges æbleskiver til kirkekaffen 10. Mandag 20:00 Sangkoret DIVERS julekoncert i kirken 14. Fredag 18:00 Rengøring i kirken Rengøring i menighedssalen + bodsandagt med skriftemål Eukaristisk tilbedelse 15. Lørdag Rengøring i kirken 16. Søndag 23. Søndag 24. Mandag 25. Tirsdag 26. Onsdag 14:30 23:30 24: Torsdag 28. Fredag 30. Søndag 31 mandag 16:00 3. søndag i advent. Vi starter med Luciaoptog Undervisning for 1. kommunionshold Der sælges æbleskiver til kirkekaffen 4. søndag i advent Der sælges æbleskiver til kirkekaffen Juleaften Familiemesse med krybbespil Julesang i kirken Midnatsmesse Juledag OBS: Ingen messe kl. Juledagsmesse 2. juledag OBS: Ingen messe kl. Den hellige Familie; Jesus; Maria og Josef Nytårsaften Taksigelsesmesse med integreret vesper 19 20

11 1. Tirsdag JANUAR 2013 Festen for Maria Guds Moder (nytårsdag) 4 Fredag Rengøring i menighedssalen 5 Lørdag Liturgiudvalgsmøde 6 Søndag Hellig tre konger i Ledreborg Slotskapel 12 Lørdag Rengøring i kirken 13 Søndag 13:00 16:00 15 Tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 20 Søndag Herrens dåb Kateketmøde Hellig tre kongers vandring på Ledreborg. Vi mødes på parkeringspladsen. 2. almindelige søndag med de syges salvelse Undervisning for 1. kommunionshold Firmelseshold 2013 begynder undervisningen efter juleferien 25 Fredag Rengøring i kirken Rengøring i menighedssalen Lørdag 16:00 27 Søndag 16:00 I forbindelse med Troens år kommer korset til Roskilde. Procession og andagt i Skt. Laurentii Kirke Ansgar, bispedømmets værnehelgen Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold Engelsk messe 28 Mandag Hverdagsmesse + andagt 29 Tirsdag Hverdagsmesse + andagt 30 Onsdag Hverdagsmesse + andagt 31 Torsdag Hverdagsmesse + andagt 1. Fredag Hverdagsmesse + andagt 2 Lørdag 16:00 Kort taksigelsesandagt og procession til Roskilde station med korset 3 Søndag 10 Søndag 16:00 15:00 12 Tirsdag 18:30 Menighedsrådsmøde 13 Onsdag FEBRUAR Lørdag Rengøring i kirken Herrens fremstillig i templet (Kyndelmisse) Familiemesse Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold i Ledreborg Slotskapel 5. almindelige søndag Undervisning for 1. kommunionshold, MIDI- KUK og firmelseshold 2013 Svogerslev Blæserne har koncert i kirken Askeonsdag den første dag i Fasten med uddeling af aske 22

12 17 Søndag FEBRUAR søndag i Fasten Vinterferie - ingen undervisning 22 Fredag Rengøring i kirken 24 Søndag 16:00 2. søndag i Fasten Vinterferie - ingen undervisning Engelsk messe Hver fredag i Fasten er der korsvejsandagt lige efter messen kl. KIRKENS ADRESSER Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej Roskilde Tlf Fax Sognepræst: Alren Soosaipillai OMI Sognesekretariat: Kontortid tirsdag til fredag kl Ellen Margrethe Nelth Organist: Annelies van der Meer Webside: Blog: sktlaurentiisogneblog.stblogs.com Facebook: Skt. Laurentii Kirke i Roskilde Sms tjenesten: Sognepræst tlf Er der brug for de syges salvelse: ring på min mobil Menighedsrådsformand: Svenning Ravn Jensen Mobil / Gråbrødrenes Bogcafé Åbningstid indtil videre: tirsdag-onsdag 13:00-16:45 FASTE GUDSTJENESTER & AKTIVITETER Søndagsmesse: kl. 8:30 & Der er kirkekaffe i menighedssalen efter messen kl.. Hverdagsmesse: Ordets Gudstjeneste: på Ledreborg: på engelsk: Religionsundervisning: Rosenkrans: VIK: Skriftemål: Eukaristisk tilbedelse: AA blandet gruppe: onsdag, torsdag, fredag kl. tirsdag kl. 1. søndag i måneden kl. i slotskapellet 4. søndag i måneden kl. 16:00 i Skt. Laurentii kirke søndag kl. (begynder med messen) onsdag kl. 16:30 onsdag kl. 19:15 efter aftale fredag kl. 18:00-19:00 onsdag kl. 9:30-11:

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT LAURENTII SOGNEBLAD Skt Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr 4 (rev) / december 2011 - februar 2012 JULENS GUDSTJENESTER Børnenes julemesse den 24 dec Kl 15:00

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde Kære Menighed, 201 5 nr. 1 / marts - maj Vi har lige begyndt fastetiden. Fastetiden har i kirkens historie

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 3 September-november 2013 Kære venner! Først og fremmest vil jeg gerne takke alle der arbejdede rigtig hårdt

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 3 / september - november 2011 Økumenisk gudstjeneste Roskilde domkirke Søndag d. 4. september kl.

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Frederiksborgvej 11, Roskilde 2013 - nr. 2 juni-august 2013 Kære venner! Nu er sommeren på vej og det bliver dejligt igen at opleve den Danske sommer.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2011 nr. 2 / juni - august 2011 (rev.) Afskedsfest med franciskanerne Lørdag den 28. maj Afskedsmesse kl.

Læs mere

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD

SKT. LAURENTII SOGNEBLAD SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2010 nr. 3 / september - november 2010 Vigtigt møde om sognets fremtid! søndag, den 19. sept. kl. 11:30 i

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 4 / december - februar Kære Menighed, være glade for at være kristne og udleve det i vort hverdags

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 1 / marts-maj 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Aktiviteter i menigheden - s.

Læs mere

Skt. Laurentii Sogneblad

Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Sogneblad Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 201 4 nr. 3 / september november Kære Menighed, Der føles at det er for sent at holde firmelsesfest, når

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 21 September - November 2014 Kære venner! Velkommen tilbage efter en dejlig varm sommer. Jeg håber, at I har haft nogle gode feriedage med familie og venner og nu

Læs mere

Skt. Laurentii sogneblad

Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii sogneblad Skt. Laurentii Kirke Romersk-katolsk menighed i Roskilde 2015 - nr. 3 September-November 2015 Velkommen til vores nye sognepræst Pastor Marcos Romero Bernús kommer til Roskilde

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 16 April - Juli 2013 Kære alle Påsken er nu fejret, og foråret ser ud til at være på vej. Det kan ikke være bedre. Som mange ved, fejrede jeg den 1. april, 2. påskedag,

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør.

Godkendelse af referat. I afsnittet om en ny Facebook side manglede, at også Son meldte sig som medredaktør. Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Bredgade 64 1260 København K Referat af menighedsrådsmøde søndag den 10. august 2014. Til stede: Pastor Daniel Nørgaard (DN), pastor Daniel Jiménez Raga (DJR), Ulla Elmquist,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå

Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå Sct. Clemens menighed Katolsk Kirke i Grenå JUNI - JULI 2013 35. årg. Nr. 4 EN GAMMEL MYTE Ikke så sjældent oplever jeg at både almindelige mennesker og medierne bilder sig selv og andre ind at den katolske

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015

Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Menighedsrådets beretning 14. april 2014 26. april 2015 Denne beretning er udarbejdet som forberedelse til menighedsmødet den 26. april 2015 Af indholdet: Kirkestatistik Regnskab for 2014 og budget for

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009

Menighed nr. 52. Roskilde. Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde. den 3. marts 2009 Menighed nr. 52 By Roskilde Skt. Laurentii Kirke Frederiksborgvej 11 4000 Roskilde den 3. marts 2009 Til Bispekontoret Gl. Kongevej 15 1610 København V Vedlagt fremsendes: resultatopgørelse og budget for

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Kære menighed, Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad marts 2015 Artiklen Det nye katolske Danmarkskort i Katolsk Orientering nr. 1, 2015, har chokeret mange. Ja, ikke alene os, katolikker, men ligeledes

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding.

Sogneundersøgelse Sct. Michaels Kirke Kolding. Side 1 af 6 sider Pastorralrådet har iværksat en sogneundersøgelse, ud fra den intention at være funderet i og at have god kontakt til menighederne. Undersøgelsen er opbygget på flg. Måde: 4 overordnede

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD Nr. 19 April Maj 2014 Kære alle Fasten er begyndt, samtidig som foråret er ved at vise sig med nye skud og knopper på planter og blomster. Nattefrost og sne bekymrer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter

IMPULS. Valby MARTS - APRIL 2015. Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter IMPULS MARTS - APRIL 2015 Valby Nyhedsblad fra Frelsens Hær - Valby Korpscenter Et ord fra korpslederen I løbet af de sidste to måneder er vi alle i gudstjenesterne blevet opfordret til at åbne op for

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske

Sogneblad. Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013. At tro er at elske Sogneblad Skt. Elisabeths Kirke i Holbæk nr. 1, 3. årg, 2013 At tro er at elske Hvor herligt at opleve, at kalenderåret afsluttes omkring tre markante højtider: 1) Alle Helgen, 2) Jesus Kristus Universets

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Vor Frue og Sankt Antoni

Vor Frue og Sankt Antoni Vor Frue og Sankt Antoni SOGNEBLAD nr. 13, april - juli 2012 Kære alle. Som næsten alle har hørt, døde biskop Hans Martensen tirsdag d. 13. marts. Ved hans død er der en stor del af den moderne Katolske

Læs mere

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne

Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Rejsebrev nr. 2 Januar 2011 Praktik i SOS Youth Village Cebu, Filippinerne Indledning: I mit første rejsebrev skrev jeg lidt om mig selv og min motivation for at have taget min tredje praktik i Filippinerne.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 2. Høringsrunde af Det nye Katolske Danmarkskort 2. udgave maj 2015 Indholdsfortegnelse Høringssvar 2. høringsrunde 2. runde Høringssvar Sankt Pauls Kirke, Taastrup... 2 2. runde Høringssvar

Læs mere

Et ord fra sognepræsten...

Et ord fra sognepræsten... SKT. LAURENTII SOGNEBLAD Skt. Laurentii Katolske Kirke Den romersk-katolske menighed i Roskilde 2008 nr. 2 / juni-august 2008 I dette nummer: Et ord fra sognepræsten - s. 1 Meddelelser - s. 3 Menighedens

Læs mere

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet

En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet En præsentation af Sankt Ansgar Fællesskabet Sankt Ansgar Fællesskabet (SAF) blev stiftet på Kristi Legems Fest torsdag d. 7. juni i år. Det er en gruppe medlemmer af den danske folkekirke, primært i København,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset

Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Menighedsrådet Aabenraa den 10. juni 2015 Referat af offentligt menighedsrådsmøde (28.) Onsdag den 10. juni 2015 kl. 19.00 21.30 i Nicolaihuset Afbud fra: Ivan Grube Hansen, Kirsten Sønderby, Jens Kvist,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere