Kom godt i gang med geder 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med geder 2015/2016"

Transkript

1 Kom godt i gang med geder 2015/2016 Udgivet af Dansk Gede Union ISSN: online 1

2 2

3 Dansk Gede Union (DGU) hvad er det? Dansk Gede Union (DGU) hvad er det og hvad opnår du som medlem? DGU er en landsdækkende forening for gedeavlere og gedeinteresserede. DGU består af en bestyrelse og ni Avlsudvalg (et for hver gederace). DGU har den overordnede kontakt med relevante myndigheder. DGU har avlsprogrammer for op malt avlsarbejde. Avlsudvalgene udarbejder avlsprogrammer, standarder, avlsmål og karakteris k. DGU har dommere, lineærkåringsdommere samt uddannelse af dommerelever. DGU bedømmer alle gederacer på landsdelsskuerne samt øvrige skuer. DGU lineærkårer Boer, Dansk Nubisk, Mohair, Landrace, Anglo Nubisk og Bri sh Toggenburg. DGU orienterer medlemmerne om diverse regler, ps og ideer. De specifikke ng, der angår den enkelte race varetages i Avlsudvalgene, hvor avlere af de enkelte racer er repræsenteret. Ønsker du kyndig råd og vejledning så blive medlem af Dansk Gede Union. Uanset gederace kan du drage ny e af alle de fine medlemsgoder foreningen har, bl.a.: - lbud om faglige kurser - mulighed for avlsvejledning - medlemsblad 4 gange årligt - gra s annoncering af avlsdyr på foreningens hjemmeside - vejledning i uds lling på dyrskuer - vejledning i almen røgt og pleje Årskon gent er 450 kr. pr. husstand + 25 kr. pr. Avlsudvalg, man ønsker at være med i. 3

4 Køb af geder Når man skal købe sine første geder er det vig gt, at man forinden gør sig klart, hvilke formål de skal tjene: Er det højtydende malkegeder eller kødproducerende geder man søger; er det kønne dyr l landskabspleje; er det ulden man har brug for eller er det festlige små dværggeder, der passer l de forhold og det behov, man har? Der er visse generelle træk ved alle racer, man skal være opmærksom på: Hovedet skal være velformet, ryggen lige, krydset skal være bredt og langt, benene lige og stærke. Koderne skal også være stærke - de må ikke synke ned. Dyrene skal være opmærksomme og nysgerrige, have klare øjne og fin pels. Racernes temperament er meget forskelligt - fra det meget livlige l det rolige temperament. Det er en god idé at købe dyr, der er i familie med hinanden. Man vil opleve, at flokken er mere harmonisk, end hvis man bringer voksne dyr fra forskellige besætninger sammen. Køber man dyr forskellige steder, kan det anbefales, så vidt muligt, at få fat i 3-5 måneders kid, da de le ere lpasser sig nye omgivelser og hierarkier. Det er i øvrigt en god idé at søge vejledning hos mere erfarne gedeavlere. Du vil kunne hente hjælp hos kontaktpersonerne i Dansk Gede Union, som i de fleste lfælde også vil kunne henvise l avlere af den udvalgte race. Telefonnumrene finder du sidst i de e hæ e. Køb al d geder der er Maedi-visna/CAE testet. Se en nærmere beskrivelse om de e andet sted i bladet. Hvis du ønsker at blive medlem af DGU kan du kontakte kassereren på mail: eller på tlf Du kan også blive medlem via foreningens hjemmeside hvorfra du kan hente et indmeldelsesskema som udfyldes og sendes l kassereren. Årskon ngentet er Kr. 450,- + Kr. 25,- pr. Avlsudvalg man ønsker at være med i. 4

5 Social adfærd Geder er af natur flokdyr - geder og bukke lever i separate flokke undtagen i brunstsæsonen. Inden for flokken hos såvel geder som bukke hersker der en streng rangorden, hvor den dominerende ged eller buk har førsteret l foderet, den bedste hvileplads og så videre. Da geder har forskelligt temperament, er det naturligvis meget op l førergeden, hvor harmonisk en flok fungerer. Nogle geder er meget dominerende og tolererer ikke nogle andre i nærheden, for eksempel medens hun spiser eller nær hendes kid, medens andre førergeder tager det mere afslappet og ikke føler trang l at demonstrere deres magt, medmindre deres førerposi on trues. Har man en flok geder, der er i familie, vil man opleve at flokken er mere harmonisk, end hvis man bringer voksne dyr fra forskellige besætninger sammen. Vi anbefaler at man starter med at anskaffe sig hundyr, da det kræver mere plads og erfaring også at have bukke. Man lejer så en buk, når gederne skal bedækkes. Måske er det også muligt, at få bedækket geder der, hvor man har købt dem. Bukkene lugter stærkt i bruns den, medens hundyr aldrig lugter. Har man valgt at have buk, kan man lade ham gå sammen med gedeflokken, så har han hele den selskab, men man skal være opmærksom på, at gimmerkid kan blive dræg ge allerede i 3-4 måneders alderen og at nogle geder ikke bekymrer sig om års den, når de kommer i brunst - mange dværggeder og boergeder kan for eksempel få kid på alle der af året. Vi anbefaler, at man har bukken i en særskilt indhegning, så man selv kan bestemme dspunktet for bedækningerne. For at lgodese bukkens behov for en flok, skal man enten have flere bukke eller et par kastrater i bukkefolden. 5

6 Mohairrace Mohairgeden kom l Danmark i De først importerede mohairgeder var af den austral-asia ske type (AA). Få år e er importerede vi den sydafrikanske mohairged (SAF) og i 1993 kom mohairgeder af Texas typen l (TES). Der er i dag ikke mange renracede dyr lbage af de enkelte typer. Hovedparten af gederne er krydset med 2 eller alle 3 typer. Det enkelte dyrs typesammensætning angives på stamtavlen (hovedbogsbladet) som % af variantsandel. Mohairgedens primære formål er fiberproduk onen. Mohairen, som består af hår og ikke uld, benævnes også hammen, og bruges l tex lfrems lling. Hammen (mohairen) vokser ca. 2,5 cm pr. måned og skal klippes af, når lokkerne er ca. 12 cm lange. Man skal derfor klippe sine mohairgeder 2 gange årligt. Den årlige mohairproduk on er for en ged på 3 år og derover gennemsnitligt ca. 3,8 kg og for en buk i samme alder ca. 5,2 kg. Kvaliteten af mohairen vurderes ud fra fiberdiameter (så lille som muligt), den samlede mængde mohair på dyret (så meget som muligt) og mængden af uønskede fibre (kemp og medula on) Vil man ikke selv stå for produk on af garn, kan man indlevere sin råmohair ca. hvert andet år l DGU. DGU sender råmohairen l Sydafrika, hvor den håndsorteres og sælges på auk on. Hver avler modtager en selvstændig opgørelse over den indleverede mohairs kvalitet og pris. De seneste år har der været en s gende afregningspris. Man kan få mohairfiberen testet når dyret er ca mdr. ved 3. klip. Hvis man vil vide mere om de e kan man kontakte Avlsudvalgs-Bestyrelsen for mohair, som man kan finde på DGU s hjemmeside, hvor man også kan orientere sig om både indlevering af råmohair samt fibertest. Mohairgeden er også en udmærket kødproducent. Selvom kødsætningen ikke kan måle sig med de rene kødracers, er kødet meget velsmagende. Kødet er mørkere end lammekød. Mohairgeden producerer kun mælk nok l deres kid, så her kan man ikke høste et produkt. Mohairgeden har et roligt temperament og en stor lpasningsevne. Da gedens ham udelukkende består af underuld (mohair) skal den al d have adgang l læ for regn, selv om den har lanolin i pelsen, som gør den vandafvisende. 6

7 Hee Mohair Stenmarksgården Mohair og Merino M3 status Salg af geder til avl, produktion og slagtning Mohairgeder og bukke Boergeder og bukke Hans Holm Mortensen Holstebrovej 107 Hee 6950 Ringkøbing Tlf.: Mail: Stampenborg Vin og Mohair Mohairprodukter fra egne geder: metervarer i flot kvalitet, jakker, plaider, veste m.m. Kød fra egne kødgeder. Webshop med mohair, vin, delikatesser, gavekort og gavepakker. Vinsmagninger, koncerter, madkurser Hanne Damtoft Johansen Tlf Gårdbutik med garn, mohairstømper, færdigstrik, plaider, skind, filtsko og mange knapper samt produkter fra egne dyr. Karen Christensen Gilsagervej 55 B, 4100 Ringsted Tlf: Mail: BØGETOPPEN MOHAIR Lejlighedsvis salg af mohairgeder og mohairprodukter. M3 status og medlem af frivillig gederegistrering. Anny Bøg og Leif Topp Jørgensen Maeholm 13, 5540 Ullerslev Tlf.: / mail: Besøg DGU s hjemmeside og få mere information

8 Hovmose Mohair Enghavelund Mohair Salg af mohairgeder og -bukke Bukke udlejes til M3 besætninger CHR-nr M3-status Medlem af udvidet gederegistrering Ane Thomassen Hovmosevej 15, Lydersholm 6270 Tønder Tlf / Gårdbu k med mohairstrømper, garn, færdigstrik, plaider, filtsko m.m. Åbent e er a ale. Kirsten Brødholt Lindelsevej 21, Sandby, 4912 Hapelunde Tlf.: Salina Mohair og Uld Vi bor i naturpark Åmosen, hvor vi har mohair-, nubiskeog dværggeder, gotlandske pelsfår, alpaka og angorakaniner. Gårdbu k med garn, strik, skind, mohairstrømper og filtstøvler. Bu kken har åbent onsdag og lørdag mellem og e er a ale. Yvonne Salling Salina Mohair og Uld Storkevej 1, Hallebyore 4450 Jyderup Tlf

9 Naturrace Walliserged Wallisergeder stammer oprindeligt fra Schweiz og er indført gennem zoologiske haver og dyreparker. Karakteris sk for Wallisergeden er den lange pels og den særprægede farvetegning: Sort forpart og hvid bagpart. Wallisergederne har et godt temperament. De er livlige, nysgerrige og hårdføre. De knytter sig meget l den, der passer dem l daglig, men kan godt være lidt reserverede overfor fremmede. Wallisergedens kød er meget delikat, så dyr, der ikke skal indgå i avlen, kan slagtes. Wallisergeder blev for år lbage brugt l landskabspleje på Bornholm. Nu er der ikke mange Wallisergeder lbage i Danmark, men få ihærdige avlere samarbejder tæt med henblik på at opformere og forbedre bestanden. Hvis du har kendskab l nogle Wallisergeder bedes du kontakte formanden for Avlsudvalget: Anne Bjørklund på tlf eller mail 9

10 10

11 Kødgederacer Boerged Boergeden er i 1993 importeret l Danmark via New Zealand fra Sydafrika. Den regnes for en af verdens bedste kødproducenter blandt de små drøvtyggere. Racen er robust og meget omgængelig. Boergeden er en stor kødfuld ged med lange, hængende ører og romernæse. Dværgged Dværggeden stammer fra Afrika og er ligesom walliser og nubiske geder indført via zoologiske haver og dyreparker. Dværggeden er den mindste af vores gederacer i Danmark, men har selvbevidsthed som en stor boer. Dværggeden har masser af temperament så den er meget livlig og fuld af spræl. Den findes i alle farvevarianter, men de mest kendte er den brune og den blå variant. Dværggedens størrelse gør den meget populær, da den ikke behøver ret meget plads i hus eller på fold. Dansk Nubisk ged Den dansk nubiske ged er indført l Danmark gennem zoologiske haver. Det er en kødged af le ere race med et roligt temperament. Pelsen er tæt og kort og findes i mange forskellige farvevarianter. Et af den dansk nubiske geds mest markante kendetegn er de lange hængende ører og romernæsen. Den Dansk Nubiske ged er fremavlet som kødrace siden 1993, og i dag er der udarbejdet avlsprogrammer l både forbedring og forædling af racen. 11

12 Stevns Dværggeder, en avl der gør en forskel! Stald Bøgely Lykkebækvej 6, 4672 Klippinge Ved: Simone Chris ansen Tlf Emai: Registret med chr: Er uden status i 2015, men forventer at have M3 status igen i Giver råd og vejledning. Den Danske nubiske Kødged. Lejlighedsvis salg af nubiske geder Rådgivning i avl og gedehold CHRreg. M3. v. Henrie e og Lars Olsen. Tlf Tranevej Høng Savner du en som os Glade & Sjove Tillidsfulde & velplejede Nubiske geder Salg til levebrug M3-status, scrapiefri Stamtavle/CHR-reg. Kom og se! Besøg efter aftale Stubbevej 25, Østby Mark 4050 Skibby Tlf

13 Himmerlandsk opdræt af fuldfarvede boergeder. Alle stambogsførte & M3 status. Flere blodlinjer haves. Salg af avls- & slagtedyr. Specifikke avlsdyr kan laves på bestilling. Grundig vejledning om opstart gives. Se mere på Petersminde Boergeder v/mette Weigel & Sven Norre Halkærvej 91, Skørbæk 9240 Nibe/Telefon ELLEBÆKGÅRDENS GEDER BÆKGAARDENS GEDER Kid og ungdyr af Boergeder sælges Boergeder, M3 og gederegistrering Lejlighedsvis salg af dyr. Anette og Mogens Rasmussen Gl. Assensvej 21, 5580 Nørre Aaby Tlf M3 status og CHR-reg Lisbeth og Ole Rasmussen Ellebækgård Sandvedvej Fuglebjerg Tlf

14 Øster Hærup strandvej Spøttrup tlf Salg af forædlet boergeder til avl, produktion og slagtning Udlejning af boerbukke af forskelige blodliner M3 status og stambogsført Vejledning om avl, fodring, opstart m.m 14

15 Malkegederacer Dansk Landraceged Lige siden den dlige bondestenalder for ca år siden har Den Danske Landraceged været værdsat for sin mælk, sit kød, horn og skind. Og for sit venlige og meget sociale temperament. Den Danske Landraceged trives rig g godt i vores tempererede klima. Det er en robust og sund malkeged. Den har le e læmninger, stærke kid og gode moderegenskaber. Geden vejer kg, og bukken vejer kg, når dyrene er udvoksede i 4 års alderen. Landracegeden er knoglekra ig og stærkt bygget, men aldrig grov. Geden er meget feminin og bukken meget maskulin. Landracegeden er som regel hornet. Hos bukkene er hornene meget kra ige. Hals er forekommer almindeligt. Yveret er stort og produk- vt, og da mælkekirtlerne o est er noget løst ophæ ede for l, og mælkecisternerne er meget rummelige, syner yveret noget hængende. Hårlaget er halvkort l halvlangt, og begge køn har hageskæg. Bukken er o e en del mere langhåret end geden. Der findes syv farvevarianter: sort vildfarvet, vildfarvet, hvid, broget, harzfarvet, sort og blå. I 1980-erne var Den Danske Landraceged næstet forsvundet. Kun takket være en gruppe avleres idealis ske arbejde, lykkedes det at opspore og redde et antal typiske geder, som dannede stammen for mange af de dyr vi har i dag. Desværre er landracegeden stadig stærkt truet og er på den interna onale liste over truede danske husdyrracer. I 2012 blev der ifølge Videncenter for Landbrug blot født 275 kid fordelt på kun 30 avlere. Langt de fleste private avlere har kun enkelte dyr som hobby. Men landracegeden har også sin bere gelse i kommercielle malkebesætninger, som fx på Knuthenlund på Lolland, hvor de har en meget anerkendt osteproduk on på mælken fra derers landracegeder. Både små som store besætninger bidrager i princippet lige meget l bevaringen af Den Danske Landraceged. Hold landracegeder, hvis du vil være selvforsynende med mælk l husholdningen, eller blot har interesse for at deltage i bevaringen af denne levende danske kulturarv. 15

16 Anglo Nubisk Anglo Nubiske geder blev importeret første gang i 1996 fra England, hvor racen e er et langt (næsten 100 år) og intenst avlsarbejde er anerkendt som fuldblodsrace. For at få blodfornyelse blev der i 2003 importeret yderligere fuldblodsdyr fra England og Holland samt igen i 2008 fra Holland. Geden blev udviklet i England ved at krydse engelske geder med bukke af afrikansk og indisk oprindelse. Det er en flot, graciøs og rela vt stor malkeged. Racen producerer normalt mindre mælk end de schweiziske racer, men mælken har et højt gennemsnitligt indhold af smørfedt (mellem 4 og 5 procent), hvilket gør mælken fortrinlig l osteproduk on. Racen har ligeledes en meget længere brunstperiode. Den er en yderst populær malkerace i sit hjemland, med mulighed for at producere mælk hele året. I en bri sk prøvemalkning fra ca noterede man en gennemsnitlig mælkeydelse på kg med et gennemsnitligt smørfedt- og proteinindhold på hhv. 5,04 % og 3,55 %. Anglo Nubisk ged er kendt for sit aristokra ske udseende, med de meget lange og hængende ører, særlig karaktris sk for racen er hovedet, hvor profilen imellem øjne og mule bliver stærkt udadbuet. Pelsen er al d kort - sort, rød eller gylden er de mest almindelige farver, men alle farver og spraglet pels er lladt. Anglo Nubian geden har et følsomt og omgængeligt sind, er årvågen og nysgerrig. Stald Gammelrand Saanen Lejlighedsvis salg af dyr M3 besætning Gedereg. Peder Jensen Tlf

17 Saanenged Saanengeden er en højt forædlet schweizisk malkerace. Det er en stor ged, der er knapt så hårdfør som landracen. Den har en kort pels og danner ikke det besky ende lag underuld, som landracen gør. Saanengedens mælkeydelse ligger typisk højere end landracens, men den s ller også større krav l foder og staldforhold. Saanengeden er hvid, og har et roligt temperament. I de senere år er der desuden importeret dyr af racen Bri sh Saanen. British Toggenburg Bri sh Toggenburg er udviklet i Storbritannien på grundlag af geder af racen Toggenburg, importeret fra Schweiz, og krydsninger af høj kvalitet af andre racegeder. Bri sh Toggenburg blev opre et som fuldblodsrace i den bri ske stambog i E erfølgende er racetype og ydelse blevet yderligere forbedret, og dens popularitet er steget kra igt siden 2. Verdenskrig. Racen har et overvejende muntert og forekommende temperament med rigeligt gå-påmod, og dog - hver ged sin personlighed. Den har særdeles gode moderins nkter og sædvanligvis le e læmninger. Farvemæssigt kan den spænde fra sølv/lysebrun l mørk chokoladebrun, men her i landet ses især den meget udbredte og sam dig specielle og karakteris ske nuance af stålgrå/brun. Hornløshed forekommer. Bri sh Toggenburg kom l Danmark ved import i 1996, 1997 og Den er kendt for sit gode, sunde yver og sin gode ydelse. I en bri sk prøvemalkning fra ca noterede man en gennemsnitlig mælkeydelse på kg med et gennemsnitligt smørfedt- og proteinindhold på hhv. 3,68% og 2,71%. 18

18 Lotte Marborg Hulekærsvej 2 Kyndby 3630 Jægerspris Opdræt af gamle danske husdyr MADS. Foreningen for bevarelsen af harzfarvet landrace geder. Vi har geder i harzfarvet, sorte, hvide, broget, vildfarvet, og sort vildfarvet og blå vildfarvet. Alle de 7 farve varianter. Birgit Fussing, Fåborgvej 27, Heden, 5750 Ringe. Tlf / Fussings Geder Brogede og sort-vildfarvede Landracegeder. Tamme kid l salg. Bes l helst bukkekid inden marts. Ring og hør nærmere om afstamning. Du er også velkommen l et uforpligtende besøg e er a ale. M3 og CHR/Gedereg. 19

19 Fodring Fodermængden l gederne a ænger af racen og produk onsformen. Alle geder har behov for en vis mængde foder l vedligehold, altså den mængde foder der skal l for at geden kan leve og se godt ud. Denne mængde a ænger af gedens vægt og dermed også racen. Til vedligehold har en ged på f. eks. 30 kg behov for 0, 44 FE (FoderEnhed) og en ged på 70 kg har behov for 0,92 FE. Til produk on af f. eks 3 l. mælk har geden behov for yderligere 1, 45 FE. Det allervig gste er at geden al d har fri adgang l rent frisk vand, god halm og kvægmineraler i granula orm. Endelig skal man ldele vitaminer et par gange om ugen. En ged æder nemt 1 kg halm om dagen (1 kg halm = 0,2 FE), men da geden er ret god l at strø (udvælger det bedste og smider resten), skal du give op l 3 kg for at den får nok. Halm og grene er strukturfoder, som er nødvendigt for at få en drøvtyggermave l at fungere. En ged er drøvtygger og den kan dø af mangel på strukturfoder. Here er skal geden have kra foder. Kra foder er et proteinrigt foder, som skal indeholde 10% - 17% fordøjeligt råprotein. Vi foreslår at du i det lille gedehold køber en C- blanding l køer, som du blander med hel byg i forholdet 6 dele byg l 1 del C-blanding. Spørg der hvor du køber dine geder og få evt. lidt af deres sædvanlig foder med l den første d. Geder sæ er stor pris på hø og wrap, som fodres i høhækken sammen med halmen. Geder æder ikke stråfoder, der er faldet ned. Geder kan også lide roer, gulerødder, kål, æbler eller tørt rugbrød, der også kan bruges som godbidder sammen med rå pastaskruer. Gederne er gode l selv at vælge det foder ud, de synes bedst om, og er fodertruget ikke tømt ved den e erfølgende fodring, skal man ikke regne med, at det bliver ædt på et senere dspunkt. Tøm derfor gammelt foder ud før det friske hældes op. Om sommeren trives geder fint på en god græsmark + strukturfoder. Fra sensommeren begynder man at give lskud af foder. Korrekt fodring kan spare dig for mange problemer, så spørg køber eller kontakt DGU s bestyrelse for vejledning. 20

20 21

21 Selvforsyning og økologi Da geden er et forholdsvis lille og let håndterbart husdyr, er den meget velegnet l at være en del af det lille selvforsyningslandbrug. Geden udny er sit foder op malt og giver os l gengæld mælk, kød, fiber og skind a ængig af race. Også i det økologiske havebrug/landbrug er geden værdifuld. Den trives rig g godt på økologisk foder og den udmugede dybstrøelse er god for jorden. Kontakt en økologisk gedeavler, hvis du vil vide mere om de e. Vi er også til geder RUDE DYREKLINIK Holsteinborgvej 5, 4243 Rude Kirurgisk og medicinsk behandling af store og små husdyr Tlf. tid bedst mellem Konsultation efter aftale Tlf

22 Pleje Foruden fodringen hører det med l den daglige pleje at være opmærksom på gedens velbefindende. Trives geden ikke, bliver øjnene ma e og pelsen glansløs og stri ende. Man skal være særligt opmærksom på, at geder har let ved at pådrage sig angreb af indvoldsparasi er (orm), især hvis man har dyrene gående på samme græsningsareal sommeren igennem. Der findes forskellige slags indvolds-parasi er, som ikke skal omtales her, og ligeledes er der forskellige parasitdræbende midler. Geder skal have 1,25 1,5 gange dosis l får. I juli måned er ormepresset størst. Kiddene skal også have ormekur, selvom de pa er. Foldski e en gang om måneden nedsæ er ormepresset. Planlæg en behandling i samarbejde med din dyrlæge. Geder kan også få utøj, og det mest almindelige er den lille flade skællus, der lever af skæl og døde celler i gedens pels. Man kan enten pudre dyret med et utøjsmiddel to gange med to ugers mellemrum eller vaske det med et utøjsmiddel. Utøjsmidler l pudring fås i fodersto andlen. Midler l pour-on eller injek on fås hos dyrlægen. Spørg hos erfarne avlere, de kan give råd og vejledning både om orm og lus. Det er gedens natur at springe rundt på og vandre i stenede bjergområder, hvor den slider sine klove hele den. Derfor vokser klovene langt hur gere end den kan nå at slide dem og det er nødvendigt at klippe dem. Det er Ikke svært, men det kan anbefales, at man får en mere erfaren gedeavler l at demonstrere fremgangsmåden den første gang. Som en regel kan man sige, at klovene skal klippes 3-6 gange om året. Det er langt nemmere at holde dem i orden, hvis de ikke når at blive for lange. Det kan også være lrådeligt, at man, i samarbejde med en dyrlæge, får udarbejdet et vaccina onsprogram mod Clostridier (bløde nyrer) og s vkrampe. 23

23 Hvis man ikke selv har så meget erfaring, er det en god idè at tage sin ged med på et skue og få den vurderet af en dommer. Dommeren vil al d være behjælpelig med råd og vejledning med hensyn l, hvilke detaljer man skal være opmærksom på, når man skal finde den buk, der skal bedække geden. For racerne Dansk Landrace, Dansk Nubisk, Boer, Mohair, Anglo Nubisk og Bri sh Toggenburg gælder det, at man kan få gederne lineærkåret hjemme hos sig selv. For racerne Saanen, Dværg og Walliser er der mulighed for hjemmebedømmelse, hvis man har svært ved at komme på skue. Hvis man vil vide mere om de e, kan der tages kontakt l DGU s bestyrelse eller de respek ve Avlsudvalg (se bagest i hæ et). Se endvidere afsni et om dyrskuer. Avlsarbejde Dyrskuer DGU har dommere på mange af landets dyrskuer og dyrskuerne er en fantas sk mulighed for at se forskellige gederacer og tale med avlerne. Dyrskuedatoer kan findes på DGU s hjemmeside samt på På dyrskuerne mødes gedeavlerne og præsenterer deres dyr for hinanden og publikum. Der hersker en hel særlig stemning på et dyrskue og det er både lærerigt og hyggeligt. Hvis du har en lillebi e dyrskuelyst i maven, når du har fået dine M3 geder, skulle du virkelig kaste dig ud i det. Din ged skal kunne gå pænt i snor og klovene klippes grundigt 1 måneds d før og re es l ca. 1 uge før dyrskuet. Mange avlere vasker geden i hundeshampoo (dog ikke mohairgeder) og pudser hornene i madolie om morgenen før dyrskuet. Man skal lmelde gederne i god d før skuet. Hvis du gerne vil vide noget mere om dyrskuer, kan du al d henvende dig l DGU s hovedbestyrelse og få en snak. 24

24 Stalde og folde Det vig gste krav l staldbygningen er, at gederne har det tørt og trækfrit, men alligevel med god udlu ning. Geder kan sagtens tåle kulde, de producerer blot et tæ ere lag underuld (bortset fra saanengeden) og skal have mere strukturfoder at æde. Der er to forskellige måder at opstalde geder på: - Løsdri - hvor man skal regne med 4 kvm. l hver ged (lidt mindre l dværggeder). Det er vig gt, at løsdri stalden indre es, så alle, selv de laveste i hierarkiet, har adgang l foder og vand. Har gederne fri adgang l udeareal, kan de evt. gå på et mindre indeareal. Det er blot vig gt at huske, at geder holder meget af at kunne bevæge sig omkring og at gederne indbyrdes har et strengt hierarki. - Bokse - hvor man regner med 3 kvm. l hver boks. Boksinddelingen er god l det lille gedehold, da gederne har fred og ro l at æde og let kan håndteres. Det anbefales, at man indre er en lille grusbelagt løbegård eller stor græsfold, hvor gederne frit kan bevæge sig, med direkte adgang l stalden. Den kan med fordel indrettes med forskellige udfordringer - store sten, klatresta ver m. m. Om sommeren bør man placere en høhæk med halm - i folden. Husk geder hader regn, så de skal al d have mulighed for at komme i læ. Græsningsarealer indhegnes l gederne og et godt hegn er vig gt. Vi anbefaler dyrehegn med 2 strømførende tråde indvendigt. Hvis man undlader de strømførende tråde, risikerer man, at gederne træder hegnet ned og at de bruger det l at klø sig på. En anden mulighed er at indhegne med 4-6 strømførende tråde, disse sæ es 20, 35, 50, 75, 100 og 125 cm over jorden. Denne løsning kræver en kra ig strømgiver. Snak hegn med DGU før du går i gang eller besøg et par avlere. Endelig er der mulighed for at have gederne i tøjr. Tøjret skal være lavet af en kæde med mindst to drejeled, da geder på tøjr drejer rundt om sig selv så mange gange, at en kæde uden drejeled meget hur gt vil blive l en sammenfiltret klump. Når man tøjrer geder skal man være yderst opmærksom på, at de ikke kan nå steder, hvor de kan filtre sig ind, løbe rundt om eller hoppe over. At tøjre geder må ikke betragtes som en permanent løsning, men kan evt. beny es nogle mer hver dag, hvor gederne således kan komme på græs. Geder på tøjr skal have mulighed for at søge skygge/læ. 25

25 Det frivillige Maedi-visna/CAE sundhedsprogram Maedi-visna/CAE er en dødelig sygdom der angriber centralnervesystemet, så dyret udvikler neurologiske symptomer, med dårlig styring af bevægelser, dårlig gang, fald m.m. Sygdommen har dødelig udgang. Sygdommen udvikler sig meget langsomt, men kan i inkuba ons den overføres fra dyr l dyr også mellem får og geder. Det frivillige sundhedsprogram med blodprøvning hvert 3. år for at opretholde M3 status er derfor vig gt at være med i. Når man som ny avler køber geder, skal man sikre sig at sælgers besætning har M3 status, eller hvis han ikke har det, må man selv sørge for at få taget blodprøver med henblik på at opnå M3 status. Ind l man opnår M3 status, skal man have sine geder blodprøvet med måneders mellemrum ind l 3 på hinanden følgende prøver har været nega ve. Dere er har man opnået M3-status og har adgang l dyrskuer og andre samlinger af dyr. Husk ved køb af geder at få kopi af sælgers Maedi-visna/CAE a est med sælgers navn som dokumenta on for status. Der skal indsendes en ejererklæring for at komme med i Maedi-visna/CAE sundhedsprogrammet. De e skal også ske ved hver blodprøvetagning. Ejererklæringen kan hentes på DGU s hjemmeside eller på Tilmeldingen l Maedi-visna/CAE sundhedsprogrammet l: SEGES, Kvæg, Agro Food Park 15, 8200 Århus N Tlf

26 CHR og Registrering Alle gedebesætninger i Danmark skal registreres via Det Centrale Husdyr Register: CHR. CHR-nr. fås ved at opre e din besætning på eller hos CHR-afdelingen hos SEGES på tlf (tryk 2 for CHR og registrering). E erfølgende kan man så vælge, om man kun vil registrere de lovplig ge oplysninger via eller om man har brug for at enkeltdyrsregistrere sine geder. Det sidstnævnte gøres via webdyr plus, hvis man interesserer sig for avl og racens udvikling og gerne vil have stamtavler, indextal mm. på sine dyr. Kontakt DGU eller CHR, hvis du har brug for hjælp l registrering. Øremærker 2 øremærker i alle geder Alle geder født e er skal være mærket med 2 øremærker, 1 i hvert øre. Markedet for øremærker i Danmark er givet frit og prisdannelsen foregår derfor nu alene på markedsvilkår mellem de fabrikater og typer, som overholder de tekniske krav l øremærker m.v., som fremgår af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse herom. Godkendte øremærker l geder kan ses på Øremærker kan bes lles hos: * øremærkeleverandør * via interne et på webdyr.dk eller webdyr+.dk * via CHR Man kan læse mere om øremærker på DGU s hjemmeside 27

27 Sundhedsdokument Alle dyr der fly es fra en besætning l en anden (herunder også l slagter) skal ledsages af et sundhedsdokument (lovplig gt). På og på DGU s hjemmeside kan man gra s hente og printe sundhedsdokumentet ud. Indberetning af oplysninger og bes lling af sundhedsdokumenter m.v. foretages af besætningsejeren selv. Har man ikke mulighed for selv at printe dokumentet ud kan det bes lles hos CHR, men det vil i så fald ikke være gra s. Bemærk at fødevarekædeoplysninger på sundhedsdokumentet kun skal udfyldes,når dyrene køres l slagter. Sundhedsdokumentet gælder i 14 dage og skal opbevares i 5 år. Transport Pr. 1. januar 2008 blev de nye EU-regler om transport af geder effektueret. Transportreglerne kan læses på Fødevareministeriets hjemmeside: under dyrevelfærd samt på DGU s hjemmeside: Hvis du er i tvivl kan du al d kontakte DGU s hovedbestyrelse. DAKA Selvdøde eller aflivede geder og kid, skal a entes af DAKA. Det er i Danmark forbudt, at begrave eller på anden måde bortskaffe døde landbrugsdyr. På DAKA s servicetelefon kan man døgnet rundt lmelde dyr l a entning. Telf: Hvis man slagter hjemme, skal slagteaffaldet hentes af DAKA. Det placeres i en egnet tønde og lmeldes på tlf

28 Anvendelse af gede produkter Gedemælk Gedemælk er et sundt naturprodukt, som på alle måder kan indgå i den daglige husholdning. Umiddelbart e er malkningen køles mælken ned og er klar l brug. Smagen vil variere dels fra ged l ged og dels e er, hvad gederne er fodret med. I Danmark avles e er en rela v mildt smagende mælk. Mange malkegederavlere frems ller med godt resultat forskellige typer gedeost. Der er i Danmark også nogle større besætninger med kommerciel gedemælksproduk on l ostefrems lling. Gedekød I de senere år har der vær en s gende interesse for at spise gedekød i Danmark. Gedekød er meget magert og velsmagende og har en fin struktur. Geder af alle racer kan naturligvis slagtes, men de tradi onelle kødracer har en bedre kødsætning. Det er fortrinsvis hundyr, kastrater eller bukkekid, der slagtes. Kogebog Gedekød På DGU s hjemmeside Gedekød kan lberedes som vildt eller kalvekød, ligesom Dansk Gede Union sælger kogebog med mange gode opskri er. Mohair Den fineste mohair bruges l strikkegarn l beklædning. Her spindes mohairen sammen med merinould som er meget fin uldfiber og som sikrer at garnet bliver elas sk. Mohairfibre er i sig selv et uelas sk produkt med en meget fin skinnende overflade. Den næs ineste mohair bruges l strømper i flere modeller og tykkelser, og endelig væves der plaider og anden yderbeklædning af den grove mohair. Skind Gedeskind kan garves og bruges l udsmykning. Gederacernes store varia on i farver, hårlængde og struktur giver en lige så stor mangfoldighed i skindprodukterne. Horn Kan anvendes l knapper, smykker, spænder og lign. 29

29 DGU s hovedbestyrelse Formand: Brian B. Nielsen Tlf Næs ormand: Anne Bjørklund Tlf Kasserer: Kirsten Brødholt Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Henrie e Olsen Tlf Mobil Ids Idsinga Tlf Thomas Kristensen Tlf Lo e Marborg Tlf Denne folder er udgivet af: Dansk Gede Union En stor tak l alle annoncører der gør det muligt at uddele folderen gra s. Stregtegninger doneret af Lis Toelberg Redak onen har ingen indflydelse på indholdet i annoncerne. Tryk: Ugeavisen Tirstrup-Ølgod Oplag:

30 DGU s Avlsudvalg Formand for Mohair Ane Thomassen Tlf Mobil: / Formand for Boer Thomas Kristensen Tlf: Formand for Dansk Nubisk Henrie e Olsen Tlf: / Formand for Walliser Anne Bjørklund Mobil: Formand for Landrace Je e Jungsberg Tlf: Kontaktperson for Saanen Peder Jensen Tlf: Kontaktperson for Dværg Simone Chris ansen Tlf: For racerne Anglo Nubisk og Bri sh Toggenburg kontaktes DGU s hovedbestyrelse 31

31 32

Kom godt i gang med geder 2011/2012

Kom godt i gang med geder 2011/2012 Kom godt i gang med geder 2011/2012 Udgivet af Dansk Gede Union 1 Dansk Gede Union (DGU) hvad er det? DGU er en forening for gedeavlere, der blev s et i 2005. Da blev det beslu et, at lave en fusion mellem

Læs mere

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter

Om gederacer, pasning, avl og gedeprodukter Her kan du møde de forskellige gederacer i Danmark, læse om love og regler, pasning og pleje, sundhed og sygdomme, samt hvad man kan bruge geden og dens mælk til. Men det er ligeså vigtigt at forstå gedens

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

NYT Nr. 1 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 1 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 1 2015 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand: Bjarne Wohlfarth, Grønlandsvej

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL

DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL DIFFERENTIERET AVL AF ØKOLOGISKE GRISE VIA DANAVL Med støtte fra: DIFFERENTIERET AVL AF GRISE VIA DANAVL Vejledning i brug af DanAvls udbud af KS til økologiske besætninger DIFFERENTIERET AVL AF GRISE

Læs mere

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion

Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Mere kvalitet og diversitet i økologisk svineproduktion Anne Grete Kongsted 1, Chris Claudi-Magnussen 2, John E. Hermansen 1 og Bent Hindrup Andersen 3 1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut

Læs mere

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem

Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein tyre og Limousine x Holstein krydsningstyre og -kvier i et græsbaseret produktionssystem Produktionsøkonomi ved økologisk opdræt af Holstein og Limousine x Holstein krydsnings og - i et græsbaseret produktionssystem Arne Munk 1, Mogens Vestergaard 2 og Troels Kristensen 2 1 Videncentret for

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014.

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyhedsbrev Januar 2014. Nyt fra formanden Håber, at i alle kom godt ind i det nye år! Rigtigt mange er jer havde valgt at komme forbi til vores nye årlige generalforsamlingsdag, som fra nu af kommer til

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem!

Hvad siger medarbejderne? Spørg dem! Hvad siger medarbejderne? eller kunderne, medlemmerne... Spørg dem! S l 50 personer fra 5 grupper 50 spørgsmål indenfor 5 emner for kun kr. 3.500, ex. moms og få svar på 5 dage! FLOT rapportering med grafik

Læs mere

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt

Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Registrering er hjørnestenen i avl, produktion og registrering generelt Dansk Kødkvægs Årsmøde Ann Margaret Sørensen, Dansk Kvæg Ingen registreringer Ingen avl Ingen produktionsstyring 2... 27. februar

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Produktionsrådgivning kvæg, får og geder Økologikonsulent Jens Chr. Skov Erhversakademi Aarhus 29-9 Disposition Fåret og dets adfærd Fåreholds typer i DK Racer Nødvendigt udstyr og staldanlæg til opstart

Læs mere

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten

MARSVIN & HAMSTER FØRSTE BOG OM. Se alle dyrebøgerne på www.atelier.dk. Ingrid Andersson Illustrationer: Lena Furberg Fotos: Lotta Gyllensten FØRSTE BOG OM ANDERSSON / FURBERG / GYLLENSTEN Bogens første del handler om marsvin. De er gode kæledyr, som godt kan lide at blive aet og krammet. De findes i forskellige racer og farver og kan have lang

Læs mere

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011.

Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Hereford racen er en lukket stambog. v/ Anni Søndergaard, Nibe. 11.10.2011. Denne artikel er en lille guide til opmærksomhedspunkter, når du læser en stamtavle på papir eller i Dyreregistrering, tiltænkt

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk

BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE. www.e eruddannelse.dk BRUGERMANUAL TILMELDING TIL EFTERUDDANNELSE www.e eruddannelse.dk 2 Kursus lmelding på www.e eruddannelse.dk Digital lmelding nye regler Pr. 1. november 2011 skal virksomheder lmelde deres medarbejdere

Læs mere

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar.

Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Vinter - hvad nu? Heste, som træner meget eller ofte bliver introduceret for nye heste i stalden, har brug for et stærkt immunforsvar. Det styrkes blandt andet gennem fodringen og særligt med grovfoder,

Læs mere

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk

TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK. www.dyrenes-venner.dk TÆNK FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK www.dyrenes-venner.dk TÆNK! FØR DU KØBER OKSEKØD, KALVEKØD OG MÆLK $OW IRU PDQJH PDONHN HU HU XGmal- kede og udpinte med sygdom og skader VW\NNHU YRNVHQW NY

Læs mere

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd

Brugerråd Derfor og sådan. Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor og sådan Guide l jer der vil opre e et brugerråd Brugerråd Derfor Fordelen er de andre øjne, vi får på. Vi kommer hur gt l at se det hele indefra, og det bliver også hur gt silotænkning.

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014

Nyhedsbrev fra Piemontese foreningen December 2014 I dette nummer: Formanden har ordet 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Landsskuet 2014 3 Andre dyrskuer 2014 6 Billeder fra Schweitz 6 Nye Italienske tyre 7 Kalenderen 10 Ansvarlige: John Engsig je@business.aau.dk

Læs mere

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to?

Ansvar og forpligtelser Den voksne til hver en tid En eller to? Tillykke med din nye undulat! For at du og resten af familien får den bedst mulige start som undulatejere, får du her en lille standard pasningsvejledning med hjem. Vejledningen er en kombination af gode

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 3 Stalden 1) En hestefarve der består af store uregelmæssige sorte og hvide områder kaldes? A) Piebald B) Skewbald C) Appaloosa D) Skimmel 2) ( skipping out ) Tømme en

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter?

Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? PRESSEMEDDELSE Hvad gør kinesiotape for neurologiske pa enter? Forbløffende pa en orløb bør følges op, mener fysioterapeut Nels Asmussen, Helsinge - Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine år som

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Sheik flytter ind, men...

Sheik flytter ind, men... Sheik flytter ind, men... - Heste burde ligge på en stegepande, driller far. - Det er da det dummeste, jeg nogensinde har hørt, fnyser Mia. - Du kan da selv ligge på en stegepande, og du skal slet ikke

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris

Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur med bus l SIMA 21.-24. februar 2015 inklusiv ophold i Paris Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder på noget af det allerbedste

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Andelsboligforeningen Tingstedet NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Tingstedet Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte husdyr. Måske fremgik kattene også, i en periode, som en del af den dynamiske

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Driftsplan Tidlige lam (intensiv produktion)...4

Driftsplan Tidlige lam (intensiv produktion)...4 Driftsplan Tidlige lam (intensiv produktion)...4 Produktionsdata: Tidlige lam (intensiv produktion)... 4 Produktionsform: Tidlige lam... 4 Får: Valg af racer... 4 Vædder: Valg af vædder... 4 Opstaldning:

Læs mere

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS

MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS MILJØPUNKT ØSTERBROs LÅNEHØNS ØSTERBRO LÅNEHØNS Høns er en god idé! De er bæredygtige affaldskværne, de producerer friske æg hver dag, de laver den bedste gødning til dine planter, de er ret tamme, og

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Administra on Small Offi ce I

Administra on Small Offi ce I S O V For at kunne bruge Vikarbooking, skal du først have installeret modulet Small Office. Small Office installer sig som en knap, der kan lgås under fanebladet Administra on -> Small Office. Dere er

Læs mere

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013

Vurder din produktion med Business Check slagtekalve. DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6. Juni 2013 DLBR Slagtekalve Nyhedsbrev nr. 6 Juni 2013 Vurder din produktion med Business Check slagtekalve Business Check Slagtekalve 2012 viser resultater for både Dansk Kalv og ungtyreproducenter. Med Business

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske?

Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Skal man gøre gode handlinger hele tiden for at være et godt menneske? Kopiark A Etikspil Spørgsmål Hvordan kan man kende forskel på en god og en dårlig handling? Kan en handling både være god og dårlig på samme tid? Giv evt et eksempel. Hvorfor gør man nogle gange noget

Læs mere

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger

Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Manual til Kalveliv 100 Vurdering af kalvenes velfærd i økologiske besætninger Af Thorkild Bülow Nissen og Mette Vaarst Manual til Kalveliv 100 1 Manual til Kalveliv 100 vurdering af kalvenes velfærd i

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BANGSBO Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986

FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 FAKTA OM TØNDER RIDEKLUB AF 1986 Formand: Næstformand: Kasserer: Suppleanter: Fodermester: Underviser: Berit Andersen 30606465 Christina Jensen 53400388 Kresten Jensen 28936066 Annette Lomholt 29829110

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Sånenyt nr 2 2014 WWW.SAANE.DK

Sånenyt nr 2 2014 WWW.SAANE.DK nr 2 2014 WWW.SAANE.DK S ide 2 Forkvinden informerer Det er så sidste gang, jeg skriver på denne plads, da jeg ikke genopstiller som formand. Mette Marie har erklæret sig villig til at stille op til posten

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

[deadline mandag kl. 8.30]

[deadline mandag kl. 8.30] [deadline mandag kl. 8.30] Så er det lige før det hele går løs, og vi håber og tror på, at Julebasaren på lørdag, endnu engang bliver alt det store arbejde værd! I løbet af ugen bliver der arbejdet flittigt

Læs mere

Pasningsvejledning for kaniner

Pasningsvejledning for kaniner Pasningsvejledning for kaniner Kaninen er et populært kæledyr, men den har langt fra samme status som en hund eller kat. Mange kaniner mistrives i dag, fordi man ikke har sat sig ind i, hvilke behov kaninen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Boligforeningen Frederiksberg Arbejderhjem Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer

Kommissorium for nyt Bevaringsudvalg for genressourcer hos oprindelige danske husdyrracer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen og Departementet Kontor/initialer: Center for Jordbrug, Planter, JURA og CME Sagsnr.: 11-30211-000010/15325-474770 Dato:

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug

Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Afgræsning, også en del af fremtidens kvægbrug Mange forbrugere vil gerne have mælk fra køer, der går på græs. Afgræsning kan også være af stor værdi for kvægbruget, hvis en række betingelser er opfyldt;

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund

Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Spørgeskema, adfærdsproblemer hund Ejeroplysninger: Dato: Navn: Adresse: Telefon: Hvor mange medlemmer består familien af: Skriv navne og alder på alle: Har du haft hund før? Ja hvilken race? Har du andre

Læs mere

Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling

Pjece om kaniner DANMARKS KANINAVLERFORENING. Klargøring til udstilling Ved større udstillinger skal der udnævnes en fællesdommer. Fællesdommeren har til opgave at arbejde på en ensartet bedømmelse af alle udstillingens dyr. 16. DANMARKS KANINAVLERFORENING Fællesdommeren må

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Raceportræt Miniature Bull Terrier

Raceportræt Miniature Bull Terrier Raceportræt Miniature Bull Terrier Essensen af livsglæde Næææh, er det en hvalp, du har dér?. Sådan et spørgsmål kan man ofte møde som ejer af en Miniature Bull Terrier. Dels på grund af størrelsen i forhold

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Coachuddannelsen version 1.0

Coachuddannelsen version 1.0 Coachuddannelsen version 1.0 Dommerkarrieren starter med 4 lektionskursus samt professionel coachforløb Forord Dansk Håndbold Forbund (DHF) har som fornemste opgave at skabe et solidt fundament af håndbolddommere,

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN. ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ABF Lundbis, A/B Lundbyesgade 7-7A Bissesgade 18 Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere