NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897"

Transkript

1 H AF= Hanne Rasmussen,jan 83 NAvN:Sømændenes Forbund i Danmark ARKIVNR': 556 G MPACTNR',29 stiftet 1897 ' Å 2 kaáser AFLEVERING,Søfo1kenes demokratiske k1ub,1981 TILGÆNGELIGHED* tilgængeligt til forskning RE51STRER1NG,se nedenfor ANDEN REFEREN.søfolkenes demokratiske k ubs arkiv INDHOLDQ kasse 1: Referat af bestyrelsesmøder (indbundne bøger) kasse 2: Referat af bestyrelsesmøder 1968,197o75 Generalforsamlinger 1974,1976 Referat af forretningsudvalgsmøder Tillidsmandsorientering Div.regnskaber

2 ' SØMÆNDENES FORBUND Af : Lizette Albæk Nielsen November 2000 Arkivnr.: 556 Fra hylde 10HK 102M Sømændenes Forbund blev stiftet i 1897 og medlem af De Samvirkende Fagforbund (D.s.F.) i Juni 1900 udgav man for første gang sit eget fagblad Ny Tid. Bladet blev inddraget 1903, men udkom atter fra Samtidig oprettedes afdelinger rundt om i landet og i udenlandske havnebyer. Samme år blev der stiftet en syge 0g hjælpekasse. I 1902 vedtog Dansk Dampskibs Rederiforening forbud for søfolk mod at være medlem af en f: fagforening. Et par år senere i 1905 blev forbundet omstruktureret, og d. 1. august 1907 blev forbuddet ophævet. Under forbuddet hed organisationen Sømændenes Understøttelsesforening, men blev igen fra d. 26 januar 1908 kaldt Sømændenes Forbund. I 1911 vedtog man at udmelde sig af D.s.F., hvilket blev effektueret fra d. 28. juni August 1918 blev arbejdsløshedskassen oprettet. Året efter kom samarbejdsregler i oktober med Søfyrbødernes Forbund. Den 1. januar 1921 blev Sømændenes Filantropiske Forening Pligt Anker" stiftet. Forbundet blevi 1928 indmeldt i l.t.f. I 1937 meldte man sig igen sammenlægges Sømændenes Forbund med SID (transportgruppen), som en selvstændig brancheafdeling. Efter års tilløb blev det endeligt i 1930 muligt at komme under eget tag sammen med Søfyrbødernes Forbund i den fællesejede fagforeningsbygning Søfolkenes Hus i Esbjerg,og allerede to år senere købte Sømændene forbundets ejendom i Herluf Trollesgade 5 i København. ind i D.s.F. Den 1. marts 1994 Der havde længe været et behov for at kunne tilbyde søfolk ovematningsfaciliteter i Hovedstaden. Dette behov kunne opfyldes, da den selvejende institution Søfolkenes Mindehotel blev indviet i Godset Nebbegård i Hørsholm blev i 1973 opkøbet af Nebbegårdfonden for Sømændenes Forbund som kursusej endom for dets medlemmer under navnet Tidens Høj skole ( senere Tidens Høj og Efterskole og Kursuscenter, der var åben for andre end forbundsmedlemmer). Institutionen blev nedlagt igen i Arkivet dækker perioden: 1891 PN? +994 Atleveret af: Sømændenes Forbund Adgang: Almindelige regler. Undtagen for kasse 122 og 123, der indeholder følsomme personsager og derfor er klausuleret i 80 år ll Omfang: 241 kasser, 25 protokoller og 4 store ringbind

3 referater.. il Indhold: Referater fra generalforsamlinger, (fælles)bestyrelsesmøder, (fælles)udvalgsmøder, medlemsmøder, konferencer og kongresser. Korrespondance og sager, samt brevkopier. Love, Vedtægter,lovforslag, cirkulærer og skrivelser. Overenskomstforhandlinger, overenskomster og tiltrædelsesaftaler. Voldgiftssager, arbejdsretsdomme og. Revisionsregnskaber og kassebøger. Medlems og kontingentprotokoller. Beretninger, både fra lokalafdelinger i ind og udland. Forbundets forskellige aktiviteter og repræsentationer, herunder diverse fonde og udvalg. Kursusmateriale og Tillidsmandsmateriale. Korrespondance med internationale organisationer og udenlandske søsterorganisationer. Pressemateriale og blandet karakter, så som søfartsbøger, æresdiplomer,festtelegrammer, indsamlingslister m.m. desuden arkivalier af mere Reference: Udtaget af Sømændenes Forbunds Arkiv MMJWGH, ArbeJdsløshedskasse (arkivnr. 2225) Søfolkenes Mindehotel (arkivnr. 2226) Tidens Høj skole (arkivnr. 2227)

4 A. MØDEREFERATER (utrykte) Kassel : Generalforsamlinger /8?V'/?H Kasse 2 : Generalforsamlinger Kasse 3 : Generalforsamlinger Kasse 4 : Generalforsamlinger Kasse 5 : Generalforsamlinger 1933 Kasse 6 : Generalforsamlinger 1934 Kasse 7 : Generalforsamlinger Kasse 8 : Generalforsamlinger Kasse 9 : Generalforsamlinger Kasse 10: IQ??/få Kasse 11: k; Kasse 12: Kasse 13: Kasse 14: Kasse 15: Kasse 16: Kasse 17: 1927 Kasse 18: 1928 Kasse 19: Kasse 20: Kasse 21: T Kasse 22: 1933 Kasse 23: 1934

5 Kasse 24: 1935 Kasse 25: 1936 Kasse 26: 1937 Kasse 27: 1938 Kasse 28: 1939 Kasse 29: 1940 Kasse 30: Kasse 31: " l773*%9o Kasse 32: Kasse 33: Kasse 34: 1967 Kasse 35: Kasse 36: bind Kasse 37: Kasse 38: Referater af afholdte Konferencer 0 g Møder, samt Fællesbestyrelsesmøder Referater af Fælles med Sø Fyrbødemes Fagforbund, samt Skibstørnremes Fagforening 1923 Fællesmøder med søfyrbøderne Kasse 39: Fællesmøder med søfyrbøderne Fællesbestyrelsesmøder og Medlemsmøder Udvalgsmøder og Fællesbestyrelsesmøder Kasse 40: Udvalgsmøder 0g Fællesbestyrelsesmøder Udvalgsmøder Udvalgsmøder Medlemsmøder 1918 Kasse 41: Fællesbestyrelsesmøder

6 Kasse 42: F orretningsudvalgsmøder (75) Kasse 43: Forretningsudvalgsmøder Kasse 44: Diverse møder B. KORRESPONDANCE OG SAGER l) Brevkopier: Kasse 45: Brevkopier 1. halvår 1954 Kasse 46: Kasse 47: Kasse 48: Kasse 49: Kasse 50: Kasse 51: Kasse 52: Kasse 53: Kasse 54: Kasse 55: Kasse 56: Kasse 57: Kasse 58: Kasse 59: Kasse 60: Kasse 61: 1. Kasse 62: ii Kasse 63: Kasse 64: Kasse 65:

7 Kasse 66: Kasse 67: Kasse 68: Kasse 69: Kasse 70: Kasse 71: Kasse 72: Kasse 73: Kasse 74: Kasse 75: Kasse 76: Kasse 77: Kasse 78: Kasse 79: Kasse 80: Kasse 81: Kasse 82: Kasse 83: Kasse 84: Kasse 85: Kasse 86: Kasse 87: Kasse 88: 'i Kasse 89: Kasse 90: 1/731/81976 Kasse 91: 1 914/101976

8 Å K Kasse 92: 15/10 30/ B KORRESPONDANCE OG SAGER 2. Sager (medlemssager og korrespondance): Kasse 93: Breve til forbundsformand Preben Møller Hansen med Kasse 94: svarkopier Kasse 95: Korrespondance og alfabetisk opdelt Kasse 96: Korrespondance 1973 Kasse 97: Korrespondance alfabetisk opdelt Kasse 98: Korrespondance Kasse 99: Korrespondance alfabetisk opdelt 1974 Kasse 100: Korrespondance Kasse 101: Korrespondance jan. marts 1979 Kasse 102: Korrespondance april august 1979 Kasse 103: Korrespondance sept. dec Kasse 104: Korrespondance Kasse 105: Korrespondance Kasse 106: Korrespondance sagsnr sagsnr sagsnr sagsnr Kasse 107: Korrespondance sagsnr , 84 Kasse 108: Korrespondance jan: marts 1986 Kasse 109: Korrespondance april juni 1986 Kasse 1 10: Korrespondance juli sept Kasse 111: Korrespondance okt. nov Kasse 112: Korrespondance A (alfabetisk) 1986 Kasse 113: Korrespondance L (alfabetisk) 1986

9 lå dec. dec. feb. Kasse 114: Korrespondance dec. 1986, jan Kasse 115: Korrespondance marts maj 1987 Kasse 1 16: Korrespondance juni sept Kasse 117: Korrespondance okt Kasse 1 18: Korrespondance emneopdelt Kasse 1 19: Korrespondance Kasse 120: Korrespondance jan. juli 1995 Kasse 121: Korrespondance aug B II Ankesager: Kasse 122: Diverse personsager Kasse 123: Diverse personsager NB: Begge kasser, nr. 122 og 123, skal klausuleres i 80 år B III Love, cirkulærer og skrivelser: Kasse 124: Love for Sømændenes Forbund 1934, Love og lovforslag Skitse til en sammenlægning mellem Sømændenes og Søfyrbødernes Forbund ved materiale fra Bemandingslov 0g betænkning Cirkulærer og skrivelser Bekendtgørelser B IV Sikkerheden på søen : Kasse 125: Kommissionen vedr. sikkerheden på søen (mødereferater 0g korrespondance) H lll Kasse 126: Udvalget vedr. koordinering af Redningstj enester på og Udvalget vedr. skibsfartens og luftfartens redningstjeneste over havet

10 Søfartens Arbej derbeskyttelsesudvalgsmøder (regler og referater) B V Lovrevision: Kasse 127: Udvalget til revision af søloven (Handelsministeriet) Kasse 128: Dispensationer fra Handelsministeriet (Sølovskommité) B VI Bemanding af skibe: Kasse 129: Etapeudvalget vedr. bemandingsslçala 1964 Kasse 130: Bemandingsnævnet (sager) Kasse 131: Besætningsnævnet Kasse 132: Besætningslov (Erhvervsudvalgsbehandling) Kasse 133: Bemandingsloven B VII Cirkulærer fra og korrespondance med Arbejdesdirektoratet: Kasse 134: Cirkulærer og korrepondance B VIII søfarendes værnepligt: Kasse 134: Lovgivning, cirkulærer og korrespondance Vedr. søfolks værnepligt B IX Diverse råd og udvalg: Kasse 134: Blandede udvalg og kommissioner Søfartskommissionen af 1947 Søfartensfællesråd lii Kasse 135: Sternpeludvalgsmøder UlykkesforsikringsRådet (søsager) Invalideforsikringsretten

11 10 Grønlandsudvalget Kasse 136: Skibstilsynsrådet Søfartens Uddannelsesråd, incl. proj ektskib Kasse 137: Søfartsstyrelsen Danske søfartsorganisationer Kasse 138: Disciplinævn 1960 Disciplinrapporter(discip1inforho1d ombord) 1965 Plus to små arkivkortkasser med navne på personer, som har været involveret i disciplinærsager (138 a og 138 b). C. OVERENSKOMSTER C I (l) Overenskomstforhandlinger 0g underskrevne overenskomster: Kasse 139: Overenskomstforhandlinger 0g underskrevne overenskomster Kasse 140: Overenskomstforhandlinger og overenskomster Kasse 141: Overenslçomstforhandlingerog underskrevne overenskomster Kasse 142: Overenskomstforhandlinger og underskrevne overenskomster Kasse 143: Overenskomstforhandlinger og overenskomster Kasse 144: Overenskomstforhandlinger og underskrevne overenskomster Kasse 145: Overenskomster for Den røde Linie (konkurs) 1985 Kasse 146: Overenskomstforhandlinger og underskrevne overenskomster Kasse 147: Overenskomstforhandlinger 1991 C I (2) Tiltrædelsesaftaler (underskrevne): Kasse 148: Tiltrædelsesaftaler fra coasterredener (rederier nr ) Kasse 149: Tiltrædelsesaftaler (rederier A Å) n. "W Kasse 150: Tiltrædelsesaftaler Ophørte tiltrædelsesaftaler

12 Kiel 11 Kasse 151: Grønne overenskomster alfabetisk opdelt Kasse 152: Overenskomster og korrespondancesager for bådsmænd I div. lodserier C II Registreringsmapper for forskellige firmaer, skibsselskaber, færgeruter 0g Rederiforeningen. Kasse 153: Aarhus Sten & Gruskompagni Læsø Andelsdampskibsselskabet Bewa Line Carl Nielsen C. Clausen Dampskibsrederi Kasse 154: Dampskibsselskabet paa Bornholm af Kasse 155: D.S.B Kasse 156: De forenede Bugserselskaber H. Poulsen & Co Kasse 157: Kasse 15 8: Juelsminde Kastrup Korsør Sølaug Langeland Kalundborg Linien Malmø Ruten Lilleø Skibsværft Lindinger Mercandia Linien Kasse 159: Moltzau Line (Gedser Travemunde) Kasse 160: Kasse 161: Molslinien Privateksportørers Skibstransport Rederiforeningen R. Stærke Kristensen af Kasse 162: Rømø Sylt Færgeri Skandinavisk Linietraflk Kasse 163: Statens Stenco Istj eneste Kasse 164: Sydfynske Dampskibsselskab Tankskibsrederiet Trans Kosan Viking Bådene Øernes Dampskibsselskab i bi Kasse 165: Industrifagene LO

13 Kontingent 12 C III Trykte overenskomster Opdelt efter virksomheder: Kasse 166: Overenskomster for diverse rederier og færgerier Kasse 167: Overenskomster for diverse rederier og færgerier Kasse 168: Overenskomster for Danmarks Rederiforening og diverse rederier, færgerier og lodserier D. REGNSKABER Revisionsprotokoller for Sømændenes Forbund (30 stk.) D I Revisionsprotokoller D II Revisionsprotokoller D III Agitators kontingentkladde Kasse 169: Driftsregnskaber Kasseregnskab Forkortsejlads (afregning) Kasse 170: Udenlandske afdelinger af Sømændenes Forbund (alfabetisk) Antwerpen, Bangkok, Kobe, Manila Kasse 171 : New York, Newcastle, Rotterdam E. MEDLEMSKONTINGEN T I. protokoller: Kasse 172: Kontingent protokoller (P I) Kasse 173: Kontingent protokoller (P II) Kasse 174: Kontingent protokoller (P II) Kasse 175: Kontingent protokoller (P II) 'll Kasse 176: Medlemsprotokol Kassebog med medlemmernes tilgodehavende Forbundets ferieordning (feriepenge)

14 Månedsberetninger H 13 II. fra Sømændenes Forbunds lokalafdelinger (4 stk.) F. FAGLIG VOLDGIFT Kasse 177: Faglig voldgiftssager Kasse 178: Kasse 179: Kasse 180: Kasse 181: Kasse 182: Kasse 183: Kasse 184: Kasse 185: 1986 Kasse 186: Kasse 187: Kasse 188 : G. ARBEJDSRETSSAGER Kasse 189: Arbejdsretssager (domme fra Sø og Handelsretten) Kasse 190: Kasse 191: Kasse 192: Kasse 193: 1980 Kasse 194: 1980 Kasse 195: m Kasse 196: Kasse 197:

15 Kasse 198: Kasse 199: Kasse 200: Kasse 201: 1986 Kasse 202: Kasse 203: 1987 Kasse 204: 1987 Kasse 205: Kasse 206: Kasse 207: Kasse 208: Kasse 209: H. SAGFØRERSAGER Kasse 209: Sagførersager og domme (halv kasse fortsat fra G.) Kasse 210: Kasse 211: Kasse 212: Kasse 213: 1981 Kasse 214: 1982 Kasse 215: 1982 Kasse 216: 1983 Kasse 217: Kasse 218: 1984 'lll Kasse 219: Kasse 220: 1986 Kasse 221:

16 15 Kasse 222: Kasse 223: 1987 Kasse 224: Kasse 225: I. KURSER Kasse 226: Tillidsmandskurser og møder Kasse 227: Materiale for oplysningsudvalget Tillidsmandsmappe Tillidsmandsorientering l960erne J. REPRÆSENTATION OG AKTIVITETER Kasse 228: Arbej derbladet, Arbejderforlaget, Arbejderbevægelsens busservice Dannevirke Vinimport, Ferieservice, Folkets Cafe, Hansa Rejser, S. I. Rejser Kasse 229: Sømændenes Forbunds Byggefond Kasse 230: Søfartens Bibliotek Søfartens Interessekontor Sømændenes Forbunds Kulturfond Tidens Folkeferie Kasse 231: Sørnændenes Filantropiske Forening (Pligt Anker) Sømændenes Forbunds Solidaritetsfond 1973 Kasse 232: Sømændenes Forbunds Uddannelsesfond Kasse 233: Diverse fonde Dansk F olkeferie 1981 Kasse 234: Materiale ang. opholdslokaler for forbundet i København Søfolkenes Hus i Esbjerg

17 ? K. INTERNATIONALE RELATIONER Kasse 235: Det Internationale Arbej dsbureaus Inforrnationskontor Lastelinie kommité og udvalg, samt konference International Labour Conference., 13. Session, Geneve 1929 Nordisk Sømandskonference, Norge 1967 Kasse 236: I. T. F. 1929, Kasse 237: I. T. F S. T. F Kasse 238: S. T. F Internationale kontakter, primært nordiske søsterorganisationer SSO Kasse 239: ILO Internationale overenskomster 1988 L. DIVERSE Kasse 240: Indeholder bl.a. æresdiplomer, 2 søfartsbøger, festtelegrammer, festindbydelser, indsamlingslister til gravsteder, blanketter, løbesedler, stemmesedler m.m M. PRESSEMATERIALE.r uicgv4 cvçy/it.çiq af ggbvtosálkâfic/åsås.åä gsm)) Kasse 241: Sømændenes Forbunds Presse og Informationstj eneste Pressemateriale

Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område

Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område BETÆNKNING om Forskellige spørgsmål vedrørende arbejdsløshedslovgivningen inden for søfartens område Afgivet af et af arbejdsministeren i 1969 nedsat udvalg BETÆNKNING NR. 603 1971 ISBN 87 503 1051 8 S.

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010

CO SØFART Nummer 4 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. August 2010. 1. maj 2010 Fælledparken. 8. juni 2010 CO SØFART Nummer 4 August 2010 Planlagt til næste nummer (man har en mening...!): * En historie om Ærøfærgerne, med særlig henblik på den planlagte forestående omlægning til egentligt kommunalt selskab.

Læs mere

SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22

SØ-RESTAURATIONEN. Høker-laug... side 6. Ø-samfund... side 20. Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22 SØ-RESTAURATIONEN Medlemsblad for Dansk Sø-Restaurations Forening - Januar 2002-93. årgang Høker-laug... side 6 Ø-samfund... side 20 1 Opstilling til bestyrelsen DSR... side 22 1 Dansk Sø-Restaurations

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn.

tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. 1 tekst Ændringsforslag Bemærkninger 1 - Navn og formål Forbundets navn er: Blik- og Rørarbejderforbundet, med hjemsted i Storkøbenhavn. Forbundets formål er: 1. At arbejde for at samle alle bygningsarbejdere

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2008. 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok.

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 3 Juni 2008. 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok. CO SØFART Nummer 3 Juni 2008 8. En foreskreven kok skal have sønæringsbevis som skibskok. Stk. 2. I skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan bevis som skibskok erstattes af en læretid

Læs mere

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD:

Regêätrant. Tilgængeligt. på følgende ANDEN REFERENCE: PERIODE: 1899-1983 AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: REGISTRERING: '_' -_i' INDHOLD: _ AF, Jens Kofoed Pedersen, maj 1990 NAVN; Husligt Arbejder Forbund, Afd. 1 ARK1vNR_; 900 COMPACTNR.: II. 27 A PERIODE: 18991983 OMFANG: 26 kasser AFLEVERING: TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING:

Læs mere

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2008 MAX. DAGPENGESATS 2008 703 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN

CO SØFART SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Nummer 4 August 2008 MAX. DAGPENGESATS 2008 703 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN CO SØFART Nummer 4 August 2008 Nu er A.P. Møller og de øvrige skibsredere efterhånden forvænt med at de altid får deres vilje når de buldrer nok, og derfor udgår der også hidsige e-mails fra Esplanaden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Love for Dansk Musiker Forbund

Love for Dansk Musiker Forbund Love for Dansk Musiker Forbund KAPITEL I FORBUNDETS NAVN, FORMÅL OG HOVEDSÆDE: 1. Dansk Musiker Forbund, der har hjemsted i København, er en landsorganisation omfattende musikere, solister, sangere, musikundervisere

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle

Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 19.-20. september 2007 Munkebjerg, Vejle Organisatorisk beretning fra Danmarks Forskningsbiblioteksforenings bestyrelse. Indledning: En forening i vækst?

Læs mere

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING I Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission BETÆNKNING NR. 490 1968 S. L. MØLLERS EOGTR KBHVN

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Historisk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2010. DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg 23-09-2010

CO SØFART Nummer 5 SØ-RESTAURATIONEN METAL SØFART. Oktober 2010. DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS. Kronborg 23-09-2010 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2010 DSRF Farvel og tak fest 12/2-2011 Se side 30 KOSTEN TIL SØS I næste nummer af fagbladet - julenummeret, vil vi se på hvordan kvaliteten af kosten som serveres for de søfarende,

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart

Årsberetning 2012. M/S Museet for Søfart M/S Museet for Søfart Årsberetning 2012 M/SMuseetforSøfartsnyerammerogindhold harværetunderforberedelseimangeår.efter BIG, Bjarke Ingels Group vandt arkitektkonkurrencen i 2007 er der arbejdet intenst

Læs mere

Bilfærgernes Rederiforening

Bilfærgernes Rederiforening Bilfærgernes Rederiforening Årsberetning 2009-2010 Bestyrelse og sekretariat............ 4 Forord........................ 6 Bilfærgernes Rederiforening......... 8 Færgefarten i Danmark............ 10

Læs mere

DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012

DMMA. Nummer 5 Oktober 2012 DMMA. I NETUDGAVEN indikerer blå farve hyperlink MAX. DAGPENGESATS 788 KR. OM DAGEN 5 DAGE OM UGEN. Flagdagen 4/9-2012 ISSN 2245-3903 DMMA Nummer 5 Oktober 2012 1979 Folketinget vedtager efterlønsordningen. Anker Jørgensen (S) 1999 Krav om 25 års medlemsskab af en a-kasse for efterlønsret samt særskilt kontingent. Poul

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KBN UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 22. december 2014 F-2-13 Fagforeningen Danmark smf A (advokat Jens Brøbeck Gregersen) mod Dansk Bjergning og Bugsering A/S (advokat Anne Louise

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere