Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1. Projekthåndbog. - til projektdeltagere i projektgrupper hos"

Transkript

1 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 1 Projekthåndbog - til projektdeltagere i projektgrupper hos Oktober 2004 REVIDERET APRIL 2007

2 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 2 Indhold Forord Kommunikation Projektgruppens medlemmer Kontaktperson i koordineringsgruppen Andre samarbejdspartere Landskontoret Arbejdsfordelingen mellem projektgruppen og koordineringsgruppen Koordineringsgruppens opgaver Projektgruppens opgaver Den gode projektgruppe Det gode projektgruppemedlem Projektbeskrivelse Sådan styrer vi de forskellige processer Introduktion til Projektgruppen Sådan laver projektgruppen en projektbeskrivelse Arbejdet i projektgruppen Det gode projektarbejde Projektgruppens normer og værdier Projektplan Møder på mange måder Kreative og lærende mødeformer Sig goddag til hinanden Skift pladser Dialogdebat Diskussionsspil Roterende gruppearbejde Konsekvens-spil Metaplan Tværtimod-metoden Alle har en mening Bikuben Spiritualitet i projektgruppen Det vil jeg gerne spørges om! Fortæl om din evighed... 28

3 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Lav andagter sammen Bed sammen Når der går ged i det hele Lidt om konflikter Konfliktløsning Konflikthåndtering en individuel metode Positive sedler Find skønheden i uhyret - en øvelse i anerkendelse Evaluering Evalueringsskema... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4.8 Så skal det fejres! Sådan styrer vi økonomien Budget Regnskab fra A-Z Information og PR Gode historier om projektet Husk at det også er vigtigt at fortælle om projekt-gruppens succeser!!! Referater Sådan samler vi aftaler og erfaringer op Tanker om referatteknik Groupcare Mødereferater... 43

4 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 4 Forord Denne projekthåndbog indeholder de oplysninger, som er vigtige for projektgruppens medlemmer. Hvert projektgruppemedlem bør have et eksemplar af håndbogen. Projekthåndbogen er inddelt i 7 kapitler. Siderne sættes i et ringbind og inddeles med faneblade. Så kan projektgruppens medlemmer selv fylde mappen op med referater, budgetter osv. Dermed bliver projekthåndbogen det værktøj, den er tænkt som. Projekthåndbogen indeholder følgende kapitler: 1. Kommunikation: adresselister, kontaktpersoner, arbejdsfordeling m.m. 2. Om projektgruppen: her findes bl.a. en grupperolletest, som projektgruppen kan benytte til at få afklaret sine svage og stærke sider. 3. Projektbeskrivelse: her findes det redskab, som gruppen skal bruge til bearbejdning af koordineringsgruppens projektbeskrivelse. 4. Arbejdet i projektgruppen: gruppens ansvarsområder, værdier, projektplan osv. 5. Økonomi 6. Information og PR 7. Referater Husk at projekthåndbogen skal fungere som en praktisk hjælp ikke en teoretisk lærebog. Hvordan kapitlerne udfyldes er op til jer i projektgruppen. Med venlig hilsen KFUM og KFUK i Danmark Michael Bager

5 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 5 1. Kommunikation Projektgruppen kan kommunikere på forskellige måder, og derfor er det vigtigt, at alle medlemmer har telefonnummer og adresse på hinanden. Endvidere er det en fordel at vide, hvornår man bedst træffer hinanden pr. telefon. Det er vigtigt at kommunikere fordi: - misforståelser og dumme spørgsmål undgås - hvis alle underrettes bliver ingen glemt Kapitlet indeholder følgende afsnit: Kontaktperson i koordineringsgruppen Andre samarbejdsparter Landskontoret

6 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Projektgruppens medlemmer Navn Adresse Tlf. nr. Træffetid Ansvarsområder

7 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Kontaktperson i koordineringsgruppen Navn Adresse Tlf. I vigtige situationer/nødstilfælde, hvor kontaktpersonen ikke kan nås, kan projektgruppen kontakte: Navn Adresse Tlf.

8 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Andre samarbejdspartnere Kontakt: Navn Adresse Tlf. Kontakt: Navn Adresse Tlf. Kontakt: Navn Adresse Tlf. Kontakt: Navn Adresse Tlf. Adresserne på horysont, FAZE og MOK-bladet findes i kapitel 6. (Information og PR)

9 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Landskontoret Da I som projektgruppe fungerer som en slags selvstændig enhed, så vil I sandsynligvis ikke have det store behov for støtte herfra, men kontoret kan eksempelvis bruges i forbindelse med udsendelser. KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade Valby Kontoret har tlf.: , Fax: & Derudover er I altid velkomne til at kontakte den landskonsulent, der har det område, som jeres projekt falder ind under!

10 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Projektgruppen I kapitel 2 finder du informationer om projektgruppens opgaver samt forholdet til koordineringsgruppen. Endvidere indeholder kapitlet oplysninger om projektgruppens sammensætning. Afsnittene består både af praktiske og mere teoretiske oplysninger samt et par øvelser. Formålet med oplysningerne og øvelserne er, at gøre projektgruppen stærkere og mere arbejdsdygtig, således at de bedste resultater opnås. Kapitlet er inddelt i følgende afsnit: Arbejdsfordeling ml. koordinerings- og projektgruppen Grupperoller Øvelse: Personlig test/gruppens stærke og svage sider 2.1 Arbejdsfordelingen mellem projektgruppen og koordineringsgruppen Det er vigtig at huske, at koordinerings- og projektgruppen har vidt forskellige opgaver Koordineringsgruppens opgaver En koordinerende gruppe kan være et landsudvalg, en foreningsbestyrelse, et distriktsudvalg eller andet Det vil med andre ord sige at en koordineringsgruppe er en gruppe, der har et overordnet ansvar og ønsker at udlicitere en konkret og tidsbegrænset opgave til en projektgruppe. Der er lavet et skema, som koordineringsgruppen skal bruge, når den udarbejder projektoplæg. Formålet med dette er at sikre gennemarbejdede projektoplæg samt at sikre, at projektgruppen får gode rammer for projektarbejdet. Der skal i koordineringsgruppen udpeges en kontaktperson, som projektgruppen kan henvende sig til i forbindelse med eventuelle spørgsmål. Koordineringsgruppen kan give projektgruppen en god start ved at en kontaktperson fra gruppen deltager i det første møde i projektgruppen. Hvis projektgruppen ønsker at foretage større ændringer i projektbeskrivelsen, skal dette godkendes af koordineringsgruppen. Efter projektet er sat i gang skal koordineringsgruppen trække sig tilbage og lade projektgruppen arbejde. Kommunikationen mellem koordinerings- og projektgruppen under projektforløbet er på forhånd beskrevet i den projektbeskrivelse, som koordineringsgruppen har udarbejdet. Kommunikation skal foregå via kontaktpersonen Projektgruppens opgaver En projektgruppe er en gruppe, der ud fra en projektbeskrivelse (lavet af en koordineringsgruppe) fører projektet ud i praksis.

11 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 11 Det betyder, at projektgruppens arbejde finder sted indenfor nogle faste rammer, som koordineringsgruppen har udarbejdet. Det er projektgruppens opgave at bearbejde/tilpasse koordineringsgruppens projektoplæg til en projektbeskrivelse, som de kan arbejde med. Projektgruppen er forpligtet til at informere koordineringsgruppen (kontaktpersonen), hvis der sker større ændringer af projektet eller projektgruppen. Desuden er projektgruppen forpligtet til at kommunikere med koordineringsgruppen i det omfang der aftales/som fremgår af projektbeskrivelsen. Med hensyn til projektets økonomi, så er det projektgruppens ansvar, at der udarbejdes et budget og et regnskab. Begge dele skal godkendes af koordineringsgruppen. I kapitel 5 behandles økonomien. Projektgruppen bør søge at skabe de bedste betingelser for et succesfuldt projektarbejde. Hvordan disse betingelser skabes, kan du læse om i kapitel 4. I det følgende afsnit kan du læse om den gode projektgruppe. 2.2 Den gode projektgruppe Mennesker er forskellige, og der er behov for forskellige personlighedstyper på forskellige tidspunkter - og i de forskellige faser - i projektgruppens arbejde. Projektgruppens medlemmer skal give hinanden plads, så medlemmernes stærke sider udnyttes bedst muligt. En forudsætning for dette er erkendelse og accept af egne og andres forskellige styrker og svagheder. Der er to faktorer, der er afgørende for, om arbejdet i projektgruppen lykkes: Gruppen skal være sammensat af forskellige typer mennesker, der kan supplere hinanden Gruppen skal fungere godt, og gruppens medlemmer skal have det godt og sjovt sammen. Belbin har lavet en teori om hvilke typer, der bør være repræsenteret i en arbejdsgruppe. I den virkelige verden vil alle typerne sjældent være repræsenteret i ren form i en gruppe. Samtidig er det også sådan, at du som person kan have anlæg til flere af typerne. Men der vil til enhver tid være en type, der falder dig mest naturlig. Belbins grupperoller er som følger: Projektlederen: Den, der trækker andre med. Formanden kan let se andres stærke sider, og udnytter disse til den enkeltes, gruppens og organisationens fordel. Hun/han har også et skarpt blik for gruppens styrke og svagheder, og kan udnytte dette positivt. Formanden styrer gruppen mod målet ved at udtrække de ressourcer, der er brug for. Hun/han er specielt dygtig til at trække andre med sig. Formanden er let at kommunikere med og er en god lytter. Hun/han lytter til andres synspunkter, opsummerer, og dersom "ubehagelige" eller vanskelige beslutninger skal tages, gør hun/han det. Indpiskeren: Den, der presser og udøver indflydelse. Indpiskeren påvirker andre til at prioritere, sætte mål og arbejde målbevidst. Indpiskeren ønsker at strukturere diskussioner, og at man holder sig til dagsordenen. Hun/han tillader ikke for meget "snak" og udskejelser, og hol-

12 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 12 der dermed de øvrige på sporet. Indpiskeren øver indflydelse på fremdriften i gruppen. Indpiskeren er nervøs, og kun resultater kan berolige hende/ham. Målet er altid hensigten, og der kræves handling straks, noget som kan have en noget tvangspræget karakter. Projektgruppen betragtes på mange måder som en "forlængelse" af egen karakter. Idéskaberen: Den, der giver kreative indspil. Idéskaberen har nytænkning som en udpræget gruppekompetence og fremmer nye og originale ideer og forslag. Hun/han er specielt dygtig til - og optaget af - store og vigtige sager, som for eksempel strategi. Idéskaberen har let ved at løse komplicerede og uoverskuelige problemer ved at finde nye udveje og løsninger. I vanskelige tider er en sådan person specielt nyttig for projektgruppen. Hun/han kendetegnes ved, at hun/han ofte giver kreative indspil i gruppen. Idéskaberen er mere optaget af hovedsagen og grundlæggende ideer end af detaljer - og kan begå fejl ved at overse vigtige detaljer. Ressourcesamleren: Den, der kombinerer andres ideer. Ressourcesamleren har som sin styrke at kunne undersøge ideer og forslag ved at forhøre sig hos andre og finde ud af, hvad andre ved om sagen. Hun/han har som regel et stort kontaktnet udenfor projektgruppen og kan let undersøge sager, få indspil udefra og komme med modificerede forslag til gruppen. Ressourcesamleren omtales også som socialt kreativ, fordi hun/han er specielt dygtig til at kombinere andres løsninger til et bedre resultat. Uden stimuli fra andre kan ressourcesamleren kede sig og blive ineffektiv i projektgruppen. Analytikeren: Den, der vurderer alternativer. Analytikeren har let ved at analysere problemer og situationer. Hun/han har god dømmekraft og kan holde den nødvendige afstand til det, der sker, sådan at objektiviteten forbedres. Analytikeren er et aktiv i vurderingsfaser, hvor hun/han repræsenterer en garanti for at beslutningerne er afbalancerede og vel gennemtænkte. Hun/han er dygtige til at vurdere flere alternativer mod hinanden og på et objektivt grundlag vælge det bedste. Analytikerens problem er, at hun/han kan være så kritisk, at det går udover modtageligheden i forhold til nye ideer. Arbejderen: Den, der søger for, at arbejdet udføres. Arbejderen er specielt dygtig til at gennemføre planer i praksis. Hun/han er effektiv, systematisk og frem for alt praktisk. Arbejderen organiserer og udarbejder rutiner og regler for at nå fastsatte mål, og arbejder velstruktureret, disciplineret og pålideligt. Hun/han identificerer sig med organisationen (eller gruppen) og sætter organisationens (gruppens) interesser foran sine egne private. Arbejderen opfattes som handlekraftig, men kan også være meget lidt fleksibel, specielt ved forandringer i planer og ved forslag, hvor eventuelle resultater ikke med en gang er synlige. Gartneren: Den, der skaber en god tone i gruppen. Gartneren er samarbejdsorienteret og bidrager til at give andre tro på deres egne evner og muligheder. Hun/han virker som katalysator ved at åbne kommunikationskanalerne i projektgruppen. Hun/han virker opbyggende på gruppe-ånden og dæmpende på konflikter og modsætningsforhold. Gartneren er samarbejdsorienteret, påvirker projektgruppearbejdet positivt og har en egen evne til at skabe en god tone i projektgruppen. Afrunderen: Den, der ser vigtige detaljer. Afrunderen er dygtig til at sikre, at projektgruppen ikke laver fejl eller glemmer vigtige ting. Hun/han henleder opmærksomheden på det, som kan være fejl eller gå galt. Afrunderen er ofte utålmodig og kan derfor virke noget dominerende på resten af projektgruppen. Hun/han er grundig, og har et blik for detaljer. Sådanne personer har bl.a. en specielt vigtig funktion i afslutningsfaser for at sikre god kvalitet.

13 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 13 (Grupperollemodellen stammer fra bogen Management teams: Why they suceed or failed, af Meredith Belbin.) Ser man lidt nærmere på de forskellige typer, så viser det sig, at der er 4 typer, som orienterer sig mod verden indenfor gruppen, og 4 typer hvis orientering er rettet mod verden udenfor gruppen. Udenfor gruppen Projektlederen Idéskaberen Ressourcesamleren Indpiskeren Indenfor gruppen Arbejderen Analytikeren Gartneren Afrunderen Det kan være en god ide, at få afklaret en projektgruppes stærkt og svage sider, før gruppen går i gang med arbejdsprocessen. Det kan den følgende øvelse hjælpe til med: Øvelse: Hvilken type er du? Forud for øvelsen skal alle have læst Belbins grupperoller. Øvelsen består af to dele; første del er individuel og anden del er fælles. Til personlig overvejelse: Hvilken af Belbins typer vil du overvejende betegne dig selv som? Hvilken af Belbins typer falder dig sværest at genkende hos dig selv? Til debat i gruppen: Sammenlign jeres personlige overvejelser. Hvordan ser jeres gruppe ud? Hvad er gruppens stærke sider? Hvad er gruppens svage sider?

14 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 14 Med baggrund i gruppens stærke og svage sider kan I diskutere, hvordan I vil fordele de praktiske opgaver i gruppen, f.eks. referat, økonomi osv. (jf. afsnit 4.2 og 4.3). 2.3 Det gode projektgruppemedlem Der er forskel på at arbejde i en almindelig arbejdsgruppe og i et team, som du arbejder i, når du arbejder i en projektgruppe. I en arbejdsgruppe er man først og fremmest ansvarlig for sine egne opgaver og dernæst delvis ansvarlig for samarbejdet i gruppen. I et team eller en projektgruppe er alle ansvarlige ikke alene for egne opgaver, men også for helheden i gruppens arbejde. Arbejdet i projektgruppen stiller derfor store krav til, at projektdeltagerne forholder sig til hinanden og hinandens arbejde for at projektet skal lykkes. Listen nedenfor kan hjælpe dig til at være opmærksom på din egen rolle og dit eget ansvar for, at arbejdet i projektgruppen lykkes. Gennemgå listen og overvej din teamfærdigheder. Øvelse: Teamfærdigheder 1. Jeg deltager i og bidrager, når der udarbejdes målbeskrivelser. 2. Jeg kan sætte projektgruppens mål i relation til hele organisationens mål. 3. Jeg er klar over min egen rolle, og hvad projektgruppen forventer. 4. Jeg er klar over de andre projektgruppe deltageres rolle, og hvordan de passer sammen. 5. Jeg forstår hvordan projektgruppen arbejder. 6. Jeg er klar over, hvordan beslutninger tages i projektgruppen. 7. Jeg udviser respekt for individuelle forskelle i projektgruppen. 8. Jeg støtter alle projektgruppens medlemmer, uanset deres baggrund eller opgave. 9. Jeg udviser interesse for og arbejder hen imod at opnå projektgruppens mål. 10. Jeg bidrager til projektgruppens succes ved at overholde løfter og være præcis. 11. Jeg udviser loyalitet over for projektgruppen ved at være enig med og gennemføre projektgruppens beslutninger. 12. Jeg støtter projektgruppen ved at kommunikere projektgruppens beslutninger ud til andre. 13. Jeg yder en indsats for at lære de andre projektgruppe medlemmer at kende. 14. Jeg tilskynder andre projektgruppe medlemmer til deres arbejde 15. Jeg udviser interesse for, hvordan det går projektgruppen. 16. Jeg fuldfører mit arbejde i henhold til projektgruppens standarder. 17. Jeg er i stand til sikkert at forklare andre, hvilken rolle projektgruppen har, og hvordan den fungerer. 18. Jeg er fuld af lovord om projektgruppen, når jeg har med andre personer at gøre. 19. Jeg skrider til handling uden først at skulle opfordres hertil. 20. Når jeg konfronteres med et problem, gør jeg noget ved sagen for at løse det allerede fra starten af.

15 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Jeg er klar over mine egne behov for viden og udvikling. 22. Jeg søger aktivt muligheder, der kan forbedre mine færdigheder. 23. Jeg er indstillet på at prøve nye måder at gøre tingene på. 24. Jeg er villig til at være fleksibel omkring min egen rolle for at imødegå projektgruppens behov. 25. Jeg tager med glæde imod feedback fra projektgruppens medlemmer eller andre. 26. Jeg er indstillet på at erkende fejl og accepterer behovet for forbedring. 27. Jeg er i stand til at håndtere min egen stress, når jeg arbejder alene eller med andre. 28. Jeg støtter andre projektgruppemedlemmer, når de er under pres. 29. Jeg tager initiativ til at lede projektgruppen på rette vej, når nødvendigt. 30. Når jeg tager en lederrolle, er jeg passende lydhør og udviser respekt for andre. 31. Jeg kommer med kreative ideer for at udvikle projektgruppen. 32. Jeg udarbejder konstruktive forslag for at øge projektgruppens succes. 33. Jeg anerkender de andre projektmedlemmers bidrag. 34. Jeg giver konstruktiv feedback til de andre projektgruppemedlemmer på en hjælpsom måde. 35. Jeg er indstillet på at bruge tid på at hjælpe andre projektgruppemedlemmer, når nødvendigt. 36. Når jeg forklarer noget, gør jeg det på en opmuntrende måde. Jeg viser klart, hvad der skal gøres og retter eventuelt arbejdsindsatsen på en pæn og ordentlig måde. 37. Jeg opbygger et tillidsforhold til andre ved ærligt og oprigtigt at forsøge at gøre, hvad jeg har lovet. 38. Ved alle aftaler med projektgruppemedlemmer er jeg ærlig og ligefrem. 39. Jeg er i stand til at lære af fejltagelser, og tilpasser mig på en positiv måde. 40. Jeg deltager i evaluering af både min egen og projektgruppens arbejdsindsats.

16 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Projektbeskrivelse 3.1 Sådan styrer vi de forskellige processer Det primære styringsredskab i projektprocesserne er projektoplægget fra den koordinerende gruppe og projektbeskrivelsen fra projektgruppen. Forud for arbejdet med projektbeskrivelsen, kan I evt. lave en projektplan, se afsnit 4.3. Projektplanen vil sammen med projektoplægget fra koordineringsgruppen ruste jer godt til arbejdet med projektbeskrivelsen. I arbejdet med at lave projektbeskrivelserne, vil I overveje alle de væsentligste ting og processer i projektet, så derfor er det vigtigt, at I hele tiden bruger projektbeskrivelserne som kompas og styringsredskab. Dette kapitel indeholder yderligere 2 afsnit. Når I har gennemarbejdet de forskellige afsnit i projektgruppen, så skulle I gerne have en fælles opfattelse af, hvad projektet går ud på. Introduktion til projektgruppen Sådan laver projektgruppen en projektbeskrivelse

17 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Introduktion til Projektgruppen Projektbeskrivelsen fra jeres koordineringsgruppe er en beskrivelse, som gerne skulle tegne nogle rammer for jer, så I får det bedst mulige afsæt i jeres kommende projektarbejde. Det er tænkt sådan, at koordineringsgruppen definerer de brede rammer i projektoplægget, og I skal definere selve indholdet i jeres projektarbejde. Nogle af jer har formentlig stor erfaring i projektarbejde, mens det for andre er helt nyt. Derfor har vi forsøgt at beskrive så godt som muligt, hvad baggrunden er for ønsket om en større projektorganisering af arbejdet i KFUM og KFUK og hvilke ting, I bør være opmærksomme på. Vi håber, både baggrundsmaterialet og skemaerne kan hjælpe jer videre til at få defineret projektets indhold så tydeligt som muligt, så det bliver sjovt og spændende at være med til at lave projekter i KFUM og KFUK. Trin 1: Hvorfor projektarbejde? I KFUM og KFUK vil vi gerne arbejde meget mere i projekter. Vi tror nemlig, at rigtig mange har mange gode ideer til udvikling af KFUM og KFUKs arbejde og at lige så mange, har lyst til at være med til at satse på en konkret afgrænset opgave. Umiddelbare fordele ved projektarbejdet kan være: - det bliver mere overskueligt at engagere sig - flere får lyst til at deltage i landsarbejdet - flere får lyst til at engagere sig i en tidsmæssigt og opgavemæssigt afgrænset opgave Umiddelbare udfordringer ved projektarbejdet kan være - der er nogle, der skal holde fast i fælles mål og værdier - der er nogle, der skal vurdere relevansen af projekterne ift. KFUM og KFUKs visioner og målsætninger - der er nogle, der skal tage sig af de løbende opgaver f.eks. økonomisk overblik - projektfolk skal kun tage ansvar for deres eget projekt og ikke for helheden Kilde: Demokrati i virkeligheden, DUF 2002 Trin 2: Projekt eller opgave? Projektarbejdet betyder altså, at der er nogle, der arbejder i projektgrupper indenfor klart definerede rammer, og andre der holder det kølige overblik og tænker helheder dvs. koordineringsgruppen. Det koordinerende udvalgs arbejde er beskrevet i deres kommissorier, men groft sagt skal det koordinerende udvalg skal arbejde med driftsopgaver og projektgrupperne med projekter.

18 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 18 Et projekt er kendetegnet ved: Fører til væsentlige forandringer for arbejdsområdet Har engangskarakter Kræver nytænkning og en større arbejdsindsats Stiller store krav om samarbejde og måske også brug for hjælp uden for projektgruppen Har defineret tidsramme også for delmål Trin 4: Projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse har været rundt i alle hjørner, således at I som projektgruppe har et klart billede af, hvad det er for et projekt I er med i og under hvilke rammer I skal arbejde. Det er et særkende for projektarbejdsformen, at der gøres særligt meget ud af at finde ud af, hvordan opgaven skal løses. Projektoplæggene, som I skal lave projektbeskrivelser ud fra er gennemarbejdet fra koordineringsgruppens side. I det øjeblik, at I som projektgruppe får ejerskabet af projektet, så er det jer, der ejer projektet. Der er således ingen områder, hvor koordineringsgruppen har vetoret! Derfor vil I ved et af de første møder i projektgruppen mødes med en kontaktperson fra koordineringsgruppen, der sammen med jer vil tilpasse koordineringsgruppens projektbeskrivelse til en projektbeskrivelse, som I kan arbejde med. Det vedlagte skema er udformet sådan, så I skulle komme hele vejen rundt. Koordineringsgruppen har defineret, hvilken vision og målsætning jeres projekt hører under. Det kan måske være svært f.eks. at knytte et konkret projekt op på en af KFUM og KFUKs visioner og en eller flere målsætninger. Vi vil derfor opfordre jer til i projektgruppen af diskutere KFUM og KFUKs målsætninger og visioner - arbejdet er givet godt ud! Når I har været igennem de drøftelser skulle det ligge meget klart, hvad der er fokus for projektet og hvad der er mindre væsentligt. Trin 4: Sammensætning af projektgruppen

19 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 19 Projektgruppernes leder (projektlederen) forventes at gennemfører KFUM og KFUKs projektuddannelse. Vi er alle forskellige, og vi er alle gode til noget forskelligt. Derfor er det en god idé på et af de førstkommende møder i projektgruppen at snakke om, hvilke typer I er som personer hvad kan I lide at arbejde med, er I de initiativrige, idérige, den der er god til at få ting sparket i gang eller måske den der kan sætte en masse andre i sving. Jf. kapitel 2. Trin 5: God arbejdslyst Tilbage er der at ønske jer en god fornøjelse med arbejdet. Støder I på problemer, kan I bruge koordineringsgruppen eller den tilknyttede konsulent.

20 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Sådan laver projektgruppen en projektbeskrivelse Projektbeskrivelse til projekter i KFUM og KFUK i Danmark Udfyldes af koordineringsgruppen og tiltrædes af projektgruppen efter dialog mellem den koordinerende gruppe og projektgruppen om projektbeskrivelsen Projektets navn Hvem er projektleder og hvem er med i projektgruppen? Projektets målsætning kort formuleret Hvorfor skal vi have dette projekt hvad er baggrunden? Hvem er målgruppen for projektet og hvorfor blev den valgt? Hvilken eller hvilke af KFUM og KFUKs målsætninger hænger projektet sammen med? Mål 1: KFUM og KFUK skaber hvert år store sus for børn og unge - og er kendt for det Mål 2: KFUM og KFUK er synlig som kristen børne- og ungdomsorganisation i samfundet og over for sine medlemmer Mål 3: KFUM og KFUK giver kristendommen nutidige udtryk og er kendt for det

21 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side 21 Mål 4: KFUM og KFUK har en lederuddannelse, som bruges af 50 % af alle medlemmer mellem 13 og 30 år Mål 5: KFUM og KFUK har 10 % flere medlemmer under 30 end i 2003 Er der nogen løfter, krav eller bindinger på forhånd for projektet? Hvad er projektets succeskriterier? Hvordan skal kommunikationen være mellem det koordinerende udvalg og projektgruppen? Budget og fundraising Projektplan Projektgruppen udarbejder selv en projektplan altså en plan over forløbet i projektet. Husk flg. ting: mål delmål pr hvem skal vide noget om projektet? evaluering fejring af projektet Øvrige ting

22 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Arbejdet i projektgruppen I dette kapitel finder du en række afsnit, der handler om arbejdsformen i projektgruppen. Afsnittene indeholder en række oplysninger af teoretisk og praktisk art som suppleres med øvelser og forslag til konkrete metoder, der kan anvendes i forbindelse med projektarbejdet. Kapitlet indeholder følgende afsnit: Det gode projektarbejde Værdier i projektgruppen Uddybet arbejdsplan Mødeformer Få gud med i arbejdet Hvis det hele går i ged Evaluering løbende og til slut Celebrering 4.1 Det gode projektarbejde Det succesfulde projektarbejde forudsætter kommunikation, forpligtelse, tilpasning og løbende feedbadk Den bedste projektgruppe er den, hvor medlemmerne kender hinanden godt nok til at være uenige, og gennem dialogen opnår en højere form for enighed og dermed større kvalitet i den endelige løsning af gruppens projekt. I den gode projektgruppe kender medlemmerne kender hinanden, f.eks. fordi de har spist, leget eller lavet andet socialt sammen. Konflikter og barrierer formindskes på denne måde, og derfor arbejder gruppen bedre sammen end andre arbejdsgrupper. Den godt projektgruppe reflekterer løbende over samarbejdsformen i gruppen. Kan samarbejdet gøres bedre? Men husk at det er lettere for projektgruppens medlemmer at tale om opgaven i teknisk forstand end at tale om samarbejdet. Sidstnævnte kræver, at man tager ansvaret for sin egen arbejdsindsats og den indflydelse, ens udsagn kan få på andre gruppemedlemmer.

23 Projekthåndbogen, KFUM og KFUK i Danmark, side Projektgruppens normer og værdier For at gruppen kan fungere bedst muligt, er det vigtig med fælles normer/kultur. Det kan man sikre ved at tale (og enes) om de rammer, som man ønsker for projektarbejdet. Det være sig fysiske rammer: gode lokaler, forplejning osv. samt tekniske rammer: hvornår skal indkaldelsen/referatet sendes, pauser, møder man forberedt osv. Sociale rammer: respekt, dialog osv. Det følgende er eksempler på normer, som en projektgruppe kan vælge: - Man behandler hinanden med respekt og omtanke - Man bliver til hele mødet/ går ikke før tiden - Man sørger for at få lavet de opgaver, man påtager sig - Man lytter åbent og værdsætter andres meninger og ideer - Man håndterer konflikter - Alle bidrager til arbejdet Øvelse: Hvilke rammer vil I have i gruppen? Hvordan træffer I beslutninger? Hvordan håndterer I konflikter? (jf. evt. afsnit 4.6) Projektgruppens normer og værdier bør afklares tidligt i projektforløbet helst allerede på første møde. Det letter projektarbejdet på sigt. 4.3 Projektplan Når jeres arbejde med projektbeskrivelsen er færdig, skal I i gang med at lave en arbejdsplan. Den skal laves med udgangspunkt i tidsplanen fra projektbeskrivelsen. Den bedste, sjoveste og mest overskuelige måde at lave en projektplan på er at finde en stor bar væg, bevæbne jer med en masse sedler og en rulle malertape og så i gang med at bygge projektet op på væggen. I yderste højre side skal jeres projektmål stå f.eks. at lave Vild og Voldsomfestival på Sjælland i maj I yderste venstre side skal jeres forskellige opgaver/delmål stå f.eks. lokaler, mad, underholdning, workshops, lederuddannelse osv. stå. På pladsen mellem delmålene til vestre og projektmålet til højre sætter I så en masse sedler med alle de milepæle på, som I skal huske (altså at tage ud og bese forskellige lokaler, at tage tilbud hjem på lokaler, at tegne kontrakt på lokaler, at hente nøgle osv. Husk at for hver milepæl skal der sætte en dato på en hvem der er ansvarlig for opgaven. På den måde vil I kunne opbygge hele projektet og husk, at den tid, I bruger først i projektet på planlægning kommer så godt og rigeligt igen i den sidste del af projektet. Det er nemlig kendetegnende for godt projektarbejde, at der gøres ekstraordinært meget ud af planlægningen. Når I har lavet arbejdsplanen skrives den af efter væggen og husk at alle i projektgruppen skal have en kopi af arbejdsplanen.

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ARTIKEL. Facilitering

ARTIKEL. Facilitering ARTIKEL Facilitering En artikel med inspiration, værktøjer og tips til at skabe øget dynamik, ejerskab og kvalificerede resultater i gruppeprocesser gennem bevidst design FACILITERING ARTIKEL Facilitering

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del

Demokrati i praksis. Ideer til nye mødeformer. Sidste udkald - 5. del Demokrati i praksis Ideer til nye mødeformer Sidste udkald - 5. del Indhold: 3 Demokrati i praksis Dansk Ungdoms Fællesråd, januar 2003 Tekst Rikke Rasmussen Fotos: Mikael Schlosser Layout Mellemfolkeligt

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse

Projekthåndbog i Projektledelse. Projekthåndbog i Projektledelse Projekthåndbog i Projektledelse September til December 1999 1 Forord Håndbogen til kursus i Projektplanlægning foreligger nu i elektronisk form. Håndbogen er tiltænkt som et hjælpemiddel til bl.a. eksamensforberedelser

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere