Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse."

Transkript

1 Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse. Den 25/ afholdtes et bestyrelsesmøde hos OZ2FM, der i mellemtiden var flyttet til Nygaardsvej 144, Esbjerg, fra Fanø. Man ønskede at afholde en filmaften, og denne blev efter meget besvær med at skaffe film bestemt til at afholdes den 13/11. Ved dette møde ville der desuden blive afholdt et amerikansk lotteri med præmier. Desuden ønskede man at holde et møde om materiel til rævejagter. Set blev berammet til onsdag den 21/11. Datoen blev valgt med hensyn til medlemmerne på Fanø. Endelig ønskede man et møde afholdt med emnet 2 meter. OZ7KK, K. Kirkeby, Ikast, havde givet tilsagn om dette. Af samme grund som det foregående blev det bestemt til onsdag den 5/12. OZ1CU, Walter Præst, havde påtaget sig at få arrangeret et besøg på Dampcentralen den 9/12. Den 13/11 afholdtes filmaftenen hos AP s Vinstue i Torvegade, og der var fremmødt ca. 50 deltagere, medlemmer og gæster. Her iblandt var 2 fra Tønder og nogle stykker fra Varde og Bramming. De viste film, North Sea og En dag i Radiohuset vakte interesse og moro. Det amerikanske lotteri havde god afsætning, og gevinsterne var fine: nylonstrømper, ris, kaffe, ananas, dadler, figner mm. Trøstpræmier: et af 1CU fremstillet kvindeligt beklædningsstykke, (hvad var det mon?), en pakke førsteklasses WC-papir samt en æske dadler. Økonomisk kunne dette møde lige akkurat løbe rundt. Aftenen fik et særligt festligt præg ved tilstedeværelsen af damerne, der ikke tidligere havde været så talrigt repræsenterede! Onsdag den 21/11 afholdtes mødet om rævejagtsmateriel, også hos AP, og der var fremmødt ca. 20 medlemmer. OZ2BB, Niels Chr. Bro Bystrup, og OZ3CB, Carl Moe-Bojsen, havde medbragt deres rævemodtagere og OZ2HG, H. E. Hummelgaard, var mødt op med senderen. OZ2BB fortalte om sin modtager, dens tilblivelse og anvendelse. Herunder foretog han også et par praktiske forsøg med pejling. Jeg kan huske, at den var bygget med røde D-rør til 1,4 volt på glødetråden, med undtagelse af et lavfrekvensrør, som OZ2BB havde pillet ud af en minesøger. Det blev senere skiftet ud med DF 21, da det ikke forstærkede ret meget. Det var nu ikke så sært, for det viste sig at være et 2 volts rør! Rammeantennen var lavet af kobberrør med vindinger inden i. Den 29/11 var der bestyrelsesmøde hos Krieg i Torvegade 66. Emnet var stof til OZ.

2 Onsdag den 5/12 var der møde hos AP, hvor OZ7KK fortalte om sit arbejde på 5 m, og i øvrigt diskuteredes der 2 m arbejde. Det var der interesse for, især hvis der kunne blive nogle stykker, der ville bygge grej til båndet, så det kunne anvendes til meddelelser medlemmerne imellem. OZ7KK lovede at stille et hæfte om 2 m antenner til rådighed. Det var et hæfte, der var udarbejdet af B&O. Trods det, at der kun var mødt 10 medlemmer, fik aftenen et godt forløb. Søndag den 9/12 klokken 10 formiddag var der besøg på Dampcentralen, forløberen for Vestkrafts senere store kraftværker. Den var bygget under krigen, og jeg kan huske, at tyskerne havde anbragt en lille hytte og en antiluftskytskanon på taget. Det var selvfølgelig for længst fjernet i Først blev man modtaget af en venlig person, som demonstrerede brugen af værkets radiotelefonanlæg. De mange måleinstrumenter i kontrolrummet blev forklaret, og turen gik derefter rundt i de forskellige afdelinger. Bagefter var man oppe øverst på taget, hvor antennemasten var anbragt. Det var for øvrigt et forrygende blæsevejr. Arrangementet var udmærket, og der var mødt 20 medlemmer. Lørdag den 12/ samledes afdelingens medlemmer med XYL og YL til en strålende indvielsesfest. Sagen var den, at efter lang tids søgen var det lykkedes at skaffe foreningen faste lokaler. Lokalerne var beliggende i et nu for længst nedrevet hus på hjørnet af Teglværksgade og Darumvej. Adressen var Teglværksgade 74. Der var faktisk fine forhold, to sammenhængende lokaler med både centralvarme, elektrisk lys og fine antenneforhold. Lige overfor lå endnu det gamle teglværk, og busruterne 3 og 4 kørte lige forbi døren. Møderne hos AP havde i og for sig været udmærkede, men lidt dyre i længden, og nu kunne man så tilmed indrette lokalerne, som det passede sig for radioamatører. De allerfleste af afdelingens medlemmer var mødt op. Inklusive gæster var der ca. 50 mennesker, som fik sig en fornøjelig og udbytterig aften. I sin festtale takkede formanden, OZ2GK, bestyrelsen for vel udført arbejde. Dagene forinden havde hele bestyrelsen haft al fritid besat med at arrangere lokalerne, så de var klar til dagen. Alt var gået efter programmet. Man samledes ved et veldækket kaffebord, og humøret blev yderligere sat en tak i vejret, da Eriksen foredrog et par muntre viser ledsaget af luthspil. Der blev holdt et par taler mere af OZ2DR, Egon Skelmose, og OZ7TI, tandlæge Toftgaard, som navnlig henvendte sig til de yngre medlemmer. Herefter viste OZ6LF, Jan Fialla, og OZ1LF, Lothar Fialla, en smuk samling farvefotos fra en Norgestur. Efter nogle fornøjelige timer sluttede en særdeles vellykket aften, en værdig optakt til afdelingens senere udvikling.

3 Der var telegram fra 1CU, Walter Præst, som ikke kunne være til stede. Der blev under kaffebordet taget en del fotos, der senere blev anbragt i en gæstebog, der i dagens anledning var skænket af 1LF. Lokalet på hjørnet af Teglværksgade og Darumvej var virkelig en gevinst for afdelingen og dens medlemmer. Her er et kig ind i lokalerne. Den pæne dame er fru Krogsøe, OZ2GK s XYL. På de følgende sider vil der være billeder fra selve festen. Jeg vil tilføje navne og kaldesignaler for de personer, jeg kan huske og identificere. Billederne har jeg skannet fra gæstebogen. Foto: OZ1LF, Lothar Fialla.

4 Fra venstre: OZ8E, Carl Andersen. Karl Krieg, senere OZ3FK, OZ7TI, M. A. Toftgaard. Fra venstre: Stine, fru Skelmose, OZ2XA, Arnold Skelmose, og ukendt dame.

5 Fra venstre: OZ7BE, N. Blohm, OZ4PX, H. P. Hansen, OZ1RP, Rudolf. OZ2VL, Villy Lauritsen med XYL og fru Hummelgård.

6 OZ1BJ, Elvin Jæger, OZ2DR, Egon Skelmose med XYL. OZ7TI, tandlæge Toftgaard, med frue, og Fru Skelmose.

7 OZ2HG, farvehandler Hummelgaard med XYL. Til højre: formanden OZ2GK, Gunnar Krogsøe

8 OZ1 RU, N. Larsen og XYL. OZ8Q, E. Marrup og XYL. Formand

9 Onsdag den 16/ OZ2XA, Arnold Skelmose indledte serien af små foredrag om aktuelle emner, der skal tildeles medlemmerne efter tur. OZ2XA fortalte om LF- forstærkertrin, herunder særligt om brum, forvrængning og afhjælpning af disse fejl. Der var mødt 26 medlemmer. Onsdag den 23/ Formanden, OZ2GK, Gunnar Krogsøe, indledte aftenen med gennemgang af sin dobbeltsuper. Han fremhævede betydningen af en solid og stabil opbygning og en hensigtsmæssig anbringelse af komponenterne. OZ2GK pointerede, at også de følgende indledninger blev holdt på et sådant plan, at også de yngre medlemmer fik udbytte af diskussionsaftenerne. OZ1LF, Lothar Fialla, tog en del fotos i aftenens løb, blandt andet af aftenens mesterkok, OZ1CU, Walter Præst. Aftenens møde var velbesøgt: 32 medlemmer var mødt. Fra mødet den 23. januar. På billedet genkender jeg OZ9KF, OZ8Q, OZ1RU, OZ2HG, OZ2VL, OZ1BJ og OZ2XA. OZ1CU, Walter Præst, blev licenseret i 1947, men han havde været medlem af EDR længe før. Hans medlemsnummer var 390, så han måtte have været medlem siden Han kom oprindeligt fra Glumsø på Sjælland, 10 km sydøst for Sorø. Han er i OZ fra før krigen nævnt i forbindelse med nogle landsarrangementer, og han gik her under navnet Glumsø.

10 Da jeg første gang mødte ham i afdelingen i foråret 1947, drev han forretning og værksted i Helgolandsgade på Esbjerg havn. Her kom jeg i lære som radiotekniker en gang i løbet af sommeren samme år. Han var oprindeligt kommet til Esbjerg i 1939 og havde startet en radioforretning, Radiopræst, på et hjørne i Strandbygade. Da den gik godt, udvidede han med havneafdelingen. Kort efter krigen opsagde ejeren af huset i Strandbygade lejemålet, og det var nærmest umuligt at skaffe et lignende forretningslokale på det tidspunkt. Uheldigvis havde Præst lige forinden investeret i et større antal radiomodtagere, som skulle have været solgt fra forretningen i Strandbygade, men som var nærmest usælgelige fra adressen i Helgolandsgade. Det gav ham et økonomisk knæk, som bevirkede, at havneafdelingen bl.a. havde problemer med at skaffe varer og komponenter. Han ansatte en kontormand, Roy, til at tage sig af økonomien, herunder udskrivning af regninger, men det var desværre et dårligt valg, og det endte med, at han blev nødt til at lukke. Nogen tid før jeg blev ansat som lærling i firmaet, havde OZ2FM boet i et par værelser over værkstedet. Walter Præst var, sit lidt barske udseende og til tider lidt studse væsen til trods, en venlig og retfærdig chef. Han var selv en dygtig tekniker, og han krævede, at hans folk gjorde deres arbejde ordentligt. Ud over mig var der en anden lærling, der vist nok hed Villy. Han var snart udlært. En overgang arbejdede OZ8Q, Marrup, også for ham. Vi fik bestemt ikke lov til at drive den af. Når der ikke var andet for mig at lave, blev jeg sat til at bygge en modtager om til brug for en kaptajns kone. Det var kaptajnen fra redningsskibet F. V. Mortensen, som det vist hed. Det var en detektormodtager med en fin spolerevolver, men med gamle 4 volts rør, A 415 og lignende. Den skulle nu ombygges til tre stk. RV12P2000 for at få lidt mere følsomhed og til at køre på netdrift. Det sidste var ikke så svært, for Esbjerg havde dengang 220 volt jævnstrøm fra værket i H. C. Ørstedsgade, der hvor der nu er musikkonservatorium. Derimod var det sværere at give den følsomhed nok, til at den altid kunne tage redningsskibet, med den ikke alt for gode antenne, og ikke specielt kyndige kone, som den skulle arbejde sammen med. Det værste, jeg vidste, var når jeg skulle ned i en kutters maskinrum og afmontere en defekt akkumulator og bagefter med den under den ene arm skulle entre op ad den lodrette jernstige ved lavvande for at komme op på kajen. En af Præsts gode venner, OZ1BJ, Jæger, som var vaskeriejer, besøgte ofte værkstedet, og en dag mens han var der, kom der nogle englændere ind ad døre. De spurgte Præst, om han kunne reparere radaren på deres skib, som lå i havnen og helst skulle have radaren i orden før de skulle afsejle. Præst var ved at sige nej, da Jæger trådte ham over foden og sendte ham et sigende blik. Præst sagde da klogeligt, at det ville han da gerne forsøge.

11 De to tog nu deres cykler og kørte ned til skibet. Oppe på kommandobroen så Præst fortabt på radaren. Han havde aldrig set en radar på nært hold før, og han sagde til Jæger, at han ikke anede, hvad han skulle gøre ved den. Men Jæger var ikke til sinds at opgive så let, så han sagde til Præst: Prøv at se det dæksel dér. Du skal blot skrue seks skruer ud, så kan du tage det af og se ind i radaren. Det gjorde Præst så, og lige inden for var der et pertinax-panel, hvorpå der sad en noget forkullet modstand. Da man stadig kunne se på farvekoden, hvor stor den havde været, var det en smal sag at køre tilbage til værkstedet og hente en magen til og lodde den i. Nu var de så heldige, at radaren virkede, og englænderne var begejstrede. Jæger spurgte så Præst om, hvor meget han havde tænkt sig at tage for det? Præst tænkte sig om og sagde: Ja, modstanden, det er 17 øre, og vi har vel næppe været her en time, og så er der lidt kørsel på cykel, så det kan nok beløbe sig til omkring kroner. Jæger så strengt på ham og sagde: Nu skal jeg sige dig noget! Hvis du ikke tager 500 kroner for dette, så besøger jeg dig aldrig mere!. Hvordan kan jeg dog det? svarede Præst, der var redeligheden selv. Det skal jeg sige dig, sagde Jæger, de 50 kroner, det er komponenter, loddetin, manuelt arbejde og transport. De 450 kroner, det er knowhow! Præst kviede sig, men adlød, og englænderne betalte uden at blinke. Nu var penge i øvrigt meget mere værd dengang. Præst havde i øvrigt, nogen tid før jeg kom til i firmaet, bygget en flot station til Knud Villemoes, OZ2KV. Senderen har jeg ikke selv set, men modtageren var nede på værkstedet til justering, mens jeg var der. Det var den største super fra Kortbølgeamatørens Håndbog årgang Det var en SW9R, en ni rørs super med 1600 KHz mellemfrekvens, krystalfilter, S-meter, modulationsmeter, beat oscillator og signaltilbagekobling i forkredsen. En virkelig state of the art modtager på den tid, oprindelig konstrueret af OZ9R, Henrik Nielsen. Den var virkelig professionelt udført. Det var også en stor oplevelse for mig at få lov at lytte på den. Jeg var så hos Præst i de sidste måneder af firmaets eksistens, men trak mig lige før den endelige lukning. Men jeg fik lov til at komme ned med mit amatørgrej og måle på det. Præst blev derefter bestyrer af Sumax komponentforretningen i Borgergade (forgængeren i det job var OZ2GK, Gunnar Krogsøe). Han blev så vidt jeg ved fyret, fordi nogle forretningsfolk fik ondt af, at han gav gode rabatter til amatørerne. Og han blev derefter hørekonsulent på Sct. Josef. Jeg blev lagermand hos grosserer i radiodele og installationsmateriel Frank Herdel i Solborg, Jernbanegade. Herdel var en god chef, og jeg blev der, til han afhændede forretningen til Hein. Han vargengæld langt fra nogen god chef, så jeg sagde min stilling op og gik i gymnasiet på Statsskolen i stedet.

12 OZ1CU, Walter Præst.

13 OZ1CU som mesterkok ved mødet den 23. januar OZ7TI, M. A. Toftgaard Nielsen, kendte jeg ikke så meget til som amatør. Han havde været en af Esbjergs allerførste amatører, helt tilbage i april Jeg har aldrig hørt ham på båndene, men han var med ved indvielsesfesten den 12/1 og til nogle af de efterfølgende møder. Til gengæld kendte jeg ham som en dygtig tandlæge. Han havde, så vidt jeg husker, klinik nede på hjørnet af Strandbygade og Stormgade. Før jeg tog til Nordøstgrønland i 1953, fik jeg ham til at efterse mine tænder og indsætte en guldtand. Denne holdt i mangfoldige år, og da jeg kom hjem fra Grønland i 1955, efterså han dem igen, og jeg havde ikke et eneste hul, så hans garanti for, at jeg ikke ville få tandpine oppe i ødemarken, holdt stik.

14 OZ7TI, M. A. Toftgaard Nielsen. Onsdag den 30/ OZ1CU behandlede problemer med mekanisk arbejde, herunder bukning og boring af forskellige metaller, samt i øvrigt hvad amatøren har brug for af mekaniske værktøjer og hjælpemidler. Derefter som sædvanlig fælles kaffebord. Efter det var der start af morsekursus. Der blev tilmeldt 10 kursister, som straks gik i gang med arbejdet. Næste morseaften blev fastsat til lørdag den 2/2 kl Der var kommet 30 mødedeltagere. Onsdag den 6/ OZ2FM fortalte om strømforsyninger, og han kom herunder ind på de forskellige former for ensrettere, rør- og ventilensrettere. Af de sidste havde man dengang kun selen- og kobberoxydensrettere. OZ2FM omtalte endvidere faremomenterne ved forskellige installationer. Derefter fælles kaffebord.

15 Onsdag den 13/ Auktion, og der blev omsat for ca. 200 kroner. Købelysten var nogenlunde, og overskuddet til foreningen var 20 kroner og 80 øre. Ved det efterfølgende kaffebord mindede OZ2GK om at huske OZ4U s antenneforedrag lørdag den 16/2, hvor gerne mange medlemmer skulle møde op. Lørdag den 16/ OZ4U, J. J. Jensen var ankommet kl. 15:50 og spiste middag hos OZ2GK. Om eftermiddagen var OZ4U ude i lokalerne, hvor sidste hånd blev lagt på placering af stole og bænke. Kl. 20:00 kunne foredraget begynde. Der var mødt ca. 30 medlemmer. OZ4U indledte med at definere de forskellige antennetyper og kom så ind på mere tekniske problemer og opfordrede tilhørerne til at fremkomme med spørgsmål, som så blev besvarede på fyldestgørende måde. OZ4U s foredrag var efter de flestes mening godt, dog fik de helt nye amatører måske ikke særlig meget ud af det, idet det var holdt på en ikke helt begyndervenlig måde. Men det var en dejlig aften. OZ4U skulle med toget igen kl. 0:15, så det blev kun til en lille hyggelig sludder hos OZ2GK i Grønnegade 37 efter mødet. OZ4U blev fulgt til banegården af en hel del medlemmer. Onsdag den 20/ Krieg fortalte om elektriciteten, dens opdagelse og udnyttelse. Som driftsleder hos installatørfirmaet Brdr. Leervad i Norgesgade kunne han jo øse af en umådelig viden og erfaring på dette område. Så vi fik en masse at vide om motorer, omformere og støjdæmpning. Der var mødt 25 medlemmer. Bagefter holdt man et kort bestyrelsesmøde, hvor man blev enige om at afholde den ordinære generalforsamling onsdag den 5/ Onsdag den 27/ Frederik Jørgensen, Spanditto, indledte aftenen først med matematik, gennemgang af forskellige regneformer, opløftning i potens, kvadratrod m.m. senere med gennemgang af vekselstrøm med forklaring af faseforhold. Der var mødt 21 medlemmer.

16 I løbet af aftenen blev det drøftet og diskuteret, hvorledes de følgende foredrag skulle tilrettelægges, idet aftenens foredrag mentes at være for teknisk for de nye medlemmer, således at de ikke fik udbytte af aftenen. Onsdag den 5/ Ordinær generalforsamling hvor der var mødt ca. 40 medlemmer. Til dirigent valgtes OZ2BB, Niels Chr. Bro Bystrup. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Derefter aflagde formanden, OZ2GK, beretning, og kassereren, OZ8E, Carl Andersen, fremlagde kasseregnskabet, som godkendtes. Derefter var der valg af ny bestyrelse, og det blev for OZ2GK, Krieg og OZ2FM genvalg. OZ1CU og OZ8E ønskede imidlertid ikke genvalg, hvorfor i stedet valgtes OZ2DR og OZ9DQ. Endvidere besluttedes det at udvide med 2 suppleanter, og hertil valgtes Blohm og OZ7NB. Det store nummer under eventuelt var ændringen af afdelingens love, og de af OZ2GK og Blohm fremførte forslag affødte en livlig diskussion, men efter en times tovtrækkeri om udformningen nåede man efterhånden til enighed, og det blev overladt bestyrelsen at give loven dens sidste afpudsning. De vigtigste ændringer var: at bestyrelsen udvides fra 3 til 5 mand, og endvidere vælges 2 suppleanter både formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen generalforsamling afholdes nu kun 1 gang om året, men bestyrelsen afgår ad 2 gange, således, at man ikke risikerer pludselig at stå med en helt ny og uerfaren bestyrelse. Kontingentet fastsattes til 2 kroner pr. måned, dog blev det udtrykkeligt fastslået, at bestyrelsen skulle nedsætte et medlems kontingent, såfremt medlemmets økonomiske forhold gjorde dette nødvendigt. Så snart lovene var færdigtrykte ville hvert medlem få et eksemplar. Blohm udsatte en flidspræmie til det medlem, der var kommet oftest til møderne. Præmien ville være det tyske senderrør RL12P35, en 30 Watts pentode. Det er dette rør, der har givet anledning til at kalde en bajer en P35! Når den knappes op får den løs tophætte. Mødet sluttede som sædvanligt med kaffe og selskabeligt samvær. Lørdag 8/ Morsekursus som sædvanligt. Nu begynder resultaterne af vinterens slid at vise sig, idet Michaelsen og Persson fra Bramminge bestod 40 tegns prøven. Censorer var OZ2GK og OZ2HG, sidstnævnte ved nøglen. Mandag 10/ Bestyrelsesmøde hos OZ2GK. Som suppleant for OZ2DR var Blohm mødt. Bestyrelsen konstituerede sig med OZ2DR som næstformand, Krieg som kasserer,

17 OZ2FM som sekretær og OZ9DQ som hjælpende engel, hvor nøden var størst. De på generalforsamlingen vedtagne lovændringer fik den sidste afpudsning. Blohm skriver dem af på maskine i 3 eksemplarer, hvoraf 1 stk. hænges op til eftersyn i lokalerne, og OZ2FM sender 1 stk. til hovedforeningen til godkendelse. Endvidere blev de kommende arrangementer drøftet, og de blev fastlagt således: Onsdag 12/3, OZ9DQ om Rørkarakteristikker Onsdag 19/3, Blohm om Modtager-konstruktion Onsdag 26/3, OZ2HG om Stationsbetjening Onsdag 2/4 OZ2FM om Modulation. OZ2FM var af den formening, at programmet skulle offentliggøres i OZ, men OZ2GK vendte sig herimod, idet han mente, at der så altid ville være en fare for, at medlemmerne ville udvælge sig aftener af speciel interesse, endvidere ville det være en mere smidig ordning, hvis kun bestyrelsen havde kendskab til programmet, idet man så nemmere kunne ændre det, hvis en foredragsholder fik forfald, eller der kom et stort foredrag ind imellem. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt, og det blev vedtaget at offentliggøre programmet gang for gang i lokalerne. Endvidere blev det besluttet at påbegynde en ugentlig byggeaften. OZ2GK ville lufte tanken på det kommende onsdagsmøde. Nyt medlem: 5576 Ernst Breckling, Baggesensallé 42, Esbjerg. Onsdag 12/ OZ9DQ talte om rør, fortalte om forskellige rørtyper og deres anvendelsesområder. Han viste eksempler på optagelse af karakteristikker. Endvidere fortalte han om deres anvendelse i klasse A, B og C forstærkere. Der var mødt 27 medlemmer, og vi havde den glæde at se en gæst fra Vrøgum. Lørdag 15/ Morsekursus i lokalerne. Blohms foredrag ønskedes udsat en uge. OZ2GK ønskede at tale med en telegrafist fra s/s Bernstorf for at forsøge at få ham til at komme og fortælle lidt om sit arbejde på det kommende onsdagsmøde. Mandag 17/ OZ2FM havde skrevet til OZ6EP (foredragsudvalget) og rykket for foredrag. Han havde heri gjort opmærksom på, at OZ9R havde familie i Esbjerg.

18 Onsdag 19/ Man stod pludselig uden foredragsholder, idet telegrafisten, som skulle have indledt aftenen, var blevet forhindret, da han skulle afsejle torsdag. OZ2GK reddede dog aftenen ved at fortælle om stationsbetjening, QSO ers afvikling m.m. Yderligere havde han taget sin radiosender med, og OZ9DQ havde medbragt sin modtager. Efter indledningen kunne således en QSO demonstreres i praksis. I den anden ende (hjemme) sad OZ1CU. Dog har den antenne som OZ9DQ hængte op (i kommunens lysmast, hi) vist ikke været ret effektiv, for OZ1CU kom besynderlig svagt igennem. Fredag 21/ OZ2FM modtog brev fra OZ6EP. Han meddelte, at OZ9R gerne ville komme i midten af maj og holde foredrag for os. Vi måtte selv bestemme emnet og datoen, som dog helst skulle være en lørdag. Lørdag 22/ Morsekursus i lokalerne. OZ2FM og OZ2GK enedes om at vælge datoen den 17. maj og som emne enten Modtagere eller VFO Exiter. Onsdag 26/ Blohm indledte aftenen ved at fortælle om konstruktion af modtagere, afskærmning mellem komponenterne og den rette måde at forbinde afkoblinger på. Der var til mødet mødt 19 medlemmer. Det var lidt færre end der plejede at være, men vejret var også ret dårligt med sne og blæst. Den præmie, P35 en, som Blohm havde udsat til den amatør, som havde været til stede ved flest mødeaftener blev udleveret. Da der imidlertid var 4, som havde givet møde hver onsdag, blev der trukket lod, og den heldige, OZ4PX, fik overrakt senderrøret. Bestyrelsen besluttede endvidere nu at forsøge med byggeaftener, og arrangementet blev, at onsdagen den 2/4 skulle være den første. Der skulle være byggeaften om onsdagen hver 14. dag. De øvrige onsdagsaftener skulle der være foredrag. Tirsdag den 1/ Man modtog endeligt tilsagn fra foredragsudvalget angående OZ9R s foredrag. Titlen: Modtager og datoen: 17/5 kl. 20:00.

19 Onsdag den 2/ Byggeaften Byggeriet indskrænkede sig til diskussion om, hvad man skulle begynde med. Der viste sig størst stemning for at begynde med rævemodtagere og detektormodtagere som 0V1 og 1V1. Det vedtoges endvidere i stedet for den planlagte byggeaften hver 14. dag at bygge hver mandag. Bestyrelsen besluttede desuden at afholde auktion de 16/4. Gæster: OZ5NH samt OZ4OE, der p.t. er soldat i artillerilejren. Lørdag den 5/ Morsekursus. Mandag den 7/ Byggeaften, hvor OZ2FM gennemgik modtageren, en 1V1, og opregnede hvilke komponenter, der skulle bruges, og hvilke der eventuelt i første omgang kunne undværes. OZ2FM ville endvidere til næste byggeaften bearbejde modtageren hjemme og medbringe komponenter, så at chassisstørrelsen kan bestemmes næste gang. Der var mødt ca. 15 interesserede. Onsdag den 9/ OZ2FM holdt foredrag om modulation og definerede her først, hvad man forstod ved modulation, og han kom derefter ind på de forskellige modulationsformer. Da medlemmerne af hensyn til den forestående tekniske prøve i maj gerne ville have stoffet til denne gennemgået, besluttedes det at gennemgå stoffet på de efter auktionen følgende onsdage. Krieg ville gennemgå stærkstrømsreglementet. Og 2FM ville tage sig af måling af strøm og spænding. Ca. 20 var mødt. Onsdag den 16/ Auktion, hvor der var mødt 27 deltagere, Omsætningen androg 200 kr. Med OZ s majnummer fik vi underretning om, at det længe ventede 15 meterbånd var blevet åbnet for OZ-amatører. I den anledning havde OZ4H, Paul Heinemann, skrevet en leder i samme nummer. Han omtalte visse tekniske vanskeligheder ved at komme på det nye bånd. Desuden

20 skrev han, at man nok ikke lige straks skulle stille forventningerne for højt, da man solpletmæssigt var i en bølgedal, og at der nok ville gå en 3 4 år før man ville få gode DX-forhold på båndet. Alligevel henstillede han til amatørerne, at de ikke begyndte at anvende båndet til lokalt fonebånd. Endvidere påmindede han amatørerne om at respektere grænsen mellem cw-delen og fone-delen af båndet. I samme nummer var så meddelelsen fra P&T til EDR at læse: Ændring i bestemmelserne for amatør-radiostationer. Som led i de ved den ekstraordinære radiokonference i Geneve 1951 trufne bestemmelser angående overgang til Atlantic City frekvensfordelingstabellen vil følgende ændringer i frekvensbåndene for danske radioamatører med almindelig amatør-radiosendetilladelse træde i kraft den 1. maj Frekvensbåndet khz frigives til benyttelse af telegrafi og khz for telefoni. Frekvensbåndet khz inddrages. Frekvensbåndene for radioamatører vil herefter og indtil videre være følgende: Lille sendetilladelse (40 tegn pr. minut) uforandret: Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi: khz (midlertidigt) 144,0 146,0 MHz Frekvensbånd for anvendelse af telefoni: khz (midlertidigt) 144,0 146,0 MHz Almindelig sendetilladelse (60 tegn pr. minut): Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi: khz (midlertidigt) ( midlertidigt)

21 ,0 146,0 Mhz Frekvensbånd for anvendelse af telefoni: khz (midlertidigt) (midlertidigt) ,0 146,0 MHz Generaldirektoratet må til enhver tid holdes underrettet om sendestationernes beliggenhed, ligesom ændring af postadressen straks må meddeles generaldirektoratet. De øvrige bestemmelser vedrørende amatørsendetilladelse forbliver indtil videre uændrede. Der vil senere blive givet meddelelse om inddragning af de øvrige midlertidigt tilladte frekvensbånd. For øvrigt var det ved denne tid, at NFM var kommet på mode. Det var frekvensmodulation med højst 4 khz frekvenssving, der var tilladt på HF-båndenefor at mindske BCI. Det var en modulationsart, der var knap så effektiv som AM, væsentligst fordi modtagerne ikke var indrettet til den. Radiobladene inklusiv OZ var fulde af artikler om denne nye modulationsform. Lørdag den 19/ Morsekursus. Speed nu omkring 35 tegn pr. minut. Mandag den 21/ Byggeaften. OZ2FM gennemgik diagrammet for en 1V1 og viste et eksempel på komponenternes opstilling på et chassis. Antal deltagere 12. Onsdag den 23/ OZ1LF causerede om sin begyndelse som sendeamatør. Derefter gav han tips om antenner ud fra de erfaringer han selv havde gjort i sin antennefarm.

22 Foredraget, der var holdt i underholdende form, gjorde stor lykke, og mon ikke mangen newcomer her fik en lille forsmag på de glæder, der venter ham? Til slut gennemgik Krieg for de medlemmer, som skal op til teknisk prøve, det krævede afsnit af stærkstrømsreglementet. Mødet, hvortil der var mødt 20 medlemmer, sluttede som sædvanlig med en tår mokka. Lørdag 26/ OZ9DQ ledede morsekurset. Søndag 24/ Bestyrelsesmøde hos OZ2FM. Tilstede var OZ2GK, Krieg, OZ9DQ, OZ2FM og som udsending fra OZ2DR, der var ude at sejle, var mødt XYL!! Efter at OZ2GK og XYL var flyttet til Fanø, havde det knebet med rengøringen af lokalerne. Rasmussen var imidlertid villig til at holde dem rene, men udbad sig rengøringsmidler. Dette bevilligedes. På grund af det efterhånden store arbejde med de 3 ugentlige mødeaftener diskuteredes arbejdsfordelingen. Denne blev: byggeaftenerne om mandagen ledes skiftevis af OZ9DQ og OZ2FM, som i tilfælde af forfald holder hinanden underrettet. Om onsdagen vil OZ2GK altid være til stede. Med hensyn til morsekursus besluttede man at holde afslutning lørdag den 31/5. Turnus for morsekursus fordeltes således: 3/5 OZ2DR 10/5 OZ2HG 17/5 OZ9DQ 24/5 OZ2GK og 31/5 alle. Til onsdagsmøderne er der tilsagn om følgende: 30/4 OZ2XA om elektronrørets virkemåde 7/5 OZ2GK om modtagerteori 14/5 OZ2FM om måleinstrumenter. Bestyrelsen var klar over, at der savnes noget for de gamle amatører, og det besluttedes derfor at arrangere et eller andet, hvor XYL også kunne være med lørdag den 31/5. Det vedtoges til slut at købe 100 stk af EDR s jubilæumsmærkater. Mandag den 28/ Byggeaften, som blev ledet af OZ9DQ. Der var mødt 8 medlemmer. Onsdag den 30/ Man fortsatte med stoffet til teknisk prøve, og det var denne gang OZ2XA, der velvilligst medvirkede og på god og letfattelig måde fortalte om elementær elektroteknik, svingningskredse, elektronrørs virkemåde, modtagertyper m.v. OZ2XAblev takket med stort bifald, og den almindelige mening blandt medlemmerne var, at OZ2XA havde gode evner til at anskueliggøre, hvad han mente. Mødet var godt besøgt, idet der var mødt 27 medlemmer.

23 Lørdag 3/ Morsekursus ledet af OZ2DR. Mandag den 5/ OZ2FM ledede byggeaftenen, hvortil der dog kun var mødt 1 medlem, som havde grej med. Onsdag den 7/ Stoffet til teknisk prøve fortsattes, og man var nødt til at behandle det resterende på dette møde, da teknisk prøve ville blive afholdt den 13. OZ2GK gennemgik stationsbetjening. OZ2FM fortalte om strøm- spændings- og frekvensmåling, og OZ7NB klarede afsnittet om antenner. Det så ud til, at der kun var 3 medlemmer her fra som skulle op til prøven. Mødet var besøgt af 25 medlemmer. Lørdag den 10/ Morsekursus ved OZ8E. Mandag den 12/ Byggeaften, som blev ledet af OZ9DQ. Der var mødt 2 medlemmer, men kun én af disse havde grej med, og det var endda i form af en netop færdigbygget modtager, hvorfor man ret hurtigt enedes om at gå hjem igen. Tirsdag den 13/ Der blev afholdt teknisk prøve, hvor 3 medlemmer: Sørensen, Brix og Breckling deltog og bestod. Sørensen fik reserveret OZ2LS, Brix fik call OZ2XB og Breckling OZ3EB. Onsdag den 14/ OZ2GK fortalte om rævemodtagere og rævejagter. Aftenen sluttede som sædvanlig med fælles kaffebord og kammeratligt samvær. Der var mødt 23 medlemmer.

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Onsdag d. 29/10. Svend Stidsholt, OZ5E, holdt et foredrag om rørkarakteristikker. 22 medl. var mødt.

Onsdag d. 29/10. Svend Stidsholt, OZ5E, holdt et foredrag om rørkarakteristikker. 22 medl. var mødt. Side 1. Resten af 1952. Onsdag d. 22/10. Walter Præst, OZ1CU, skulle have holdt foredrag, men blev forhindret. Niels Chr. Bystrup, OZ2BB, trådte til og fortalte om sin hjemmestrikkede modtager. 21 medl.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007

Victor Stoltze og Lars Thomsen Roskilde HTX 10-12-2007 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering...side 3 Problemfase...side 3 Analysefase.side 4 Løsningsfase side 4 Produktionsfase.side 5 Konklusionsfase...side 7 Logbog..side 8 Onsdag 24. oktober.side 8 Onsdag

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Fiskerhytterne ved Gambøt

Fiskerhytterne ved Gambøt Medlemsblad 2015 Fiskerhytterne ved Gambøt 1 Referat fra generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening Den 2. februar 2015 på Skipperkroen Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. Formanden

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003

OZ9HBO. EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 3 Referat fra generalforsamlingen 4 Vedtægter 10

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010:

Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Dagbog fra P-kort skytterne i Bisley torsdag d. 12/8 2010: Vi ankom i går eftermiddags efter en udramatisk tur, som dog bød på en frisk samarbejdsopgave nemlig at proppe otte skytter og en træner ind i

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde.

Sidst på sæsonen forestod vi den praktiske afvikling af hovedkredsens delegeretmøde. Jyllinge, den 26. maj 2010 REFERAT af Ordinær generalforsamling i Egedal-Jyllinge Skakklub Sted: Klubbens lokaler, Græstedgård Tid: Tirsdag den 25. maj 2010, kl. 19:30. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3

Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 Nyhedsbrev Udgivet af EDR Århus Afdelingen Juli 2003 Nr. 3 OZ2EDR 50. årgang Redaktionelt Dette er første udgave efter ændring af formen for udsendelse af information fra EDR Århus afdelingen til medlemmerne.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt!

Velkommen tilbage! Der er meget at fortælle om i dette nummer af. Kildeskolenyt! Kildeskolenyt! Januar 2010 10. årgang nummer 1 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38790140 Lærervær.: 38797140 Indhold: * Kalender * Tumlerummet med tegnekonkurrence * Redningsholdet * Fornemt

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 13. Årgang Nr. 2 AKTIVITETSPLAN 2. Kvartal 2003 Indhold Information 2 Leder 3 Besøg på EL-museet 3 Opfordring 4 Antenner 4 Besøg på PrintTronic

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere