Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse."

Transkript

1 Følgende er baseret på meddelelser i OZ, og på Esbjerg afdelings gamle forhandlingsprotokoller og medlemsbøger, samt en smule på min hukommelse. Den 25/ afholdtes et bestyrelsesmøde hos OZ2FM, der i mellemtiden var flyttet til Nygaardsvej 144, Esbjerg, fra Fanø. Man ønskede at afholde en filmaften, og denne blev efter meget besvær med at skaffe film bestemt til at afholdes den 13/11. Ved dette møde ville der desuden blive afholdt et amerikansk lotteri med præmier. Desuden ønskede man at holde et møde om materiel til rævejagter. Set blev berammet til onsdag den 21/11. Datoen blev valgt med hensyn til medlemmerne på Fanø. Endelig ønskede man et møde afholdt med emnet 2 meter. OZ7KK, K. Kirkeby, Ikast, havde givet tilsagn om dette. Af samme grund som det foregående blev det bestemt til onsdag den 5/12. OZ1CU, Walter Præst, havde påtaget sig at få arrangeret et besøg på Dampcentralen den 9/12. Den 13/11 afholdtes filmaftenen hos AP s Vinstue i Torvegade, og der var fremmødt ca. 50 deltagere, medlemmer og gæster. Her iblandt var 2 fra Tønder og nogle stykker fra Varde og Bramming. De viste film, North Sea og En dag i Radiohuset vakte interesse og moro. Det amerikanske lotteri havde god afsætning, og gevinsterne var fine: nylonstrømper, ris, kaffe, ananas, dadler, figner mm. Trøstpræmier: et af 1CU fremstillet kvindeligt beklædningsstykke, (hvad var det mon?), en pakke førsteklasses WC-papir samt en æske dadler. Økonomisk kunne dette møde lige akkurat løbe rundt. Aftenen fik et særligt festligt præg ved tilstedeværelsen af damerne, der ikke tidligere havde været så talrigt repræsenterede! Onsdag den 21/11 afholdtes mødet om rævejagtsmateriel, også hos AP, og der var fremmødt ca. 20 medlemmer. OZ2BB, Niels Chr. Bro Bystrup, og OZ3CB, Carl Moe-Bojsen, havde medbragt deres rævemodtagere og OZ2HG, H. E. Hummelgaard, var mødt op med senderen. OZ2BB fortalte om sin modtager, dens tilblivelse og anvendelse. Herunder foretog han også et par praktiske forsøg med pejling. Jeg kan huske, at den var bygget med røde D-rør til 1,4 volt på glødetråden, med undtagelse af et lavfrekvensrør, som OZ2BB havde pillet ud af en minesøger. Det blev senere skiftet ud med DF 21, da det ikke forstærkede ret meget. Det var nu ikke så sært, for det viste sig at være et 2 volts rør! Rammeantennen var lavet af kobberrør med vindinger inden i. Den 29/11 var der bestyrelsesmøde hos Krieg i Torvegade 66. Emnet var stof til OZ.

2 Onsdag den 5/12 var der møde hos AP, hvor OZ7KK fortalte om sit arbejde på 5 m, og i øvrigt diskuteredes der 2 m arbejde. Det var der interesse for, især hvis der kunne blive nogle stykker, der ville bygge grej til båndet, så det kunne anvendes til meddelelser medlemmerne imellem. OZ7KK lovede at stille et hæfte om 2 m antenner til rådighed. Det var et hæfte, der var udarbejdet af B&O. Trods det, at der kun var mødt 10 medlemmer, fik aftenen et godt forløb. Søndag den 9/12 klokken 10 formiddag var der besøg på Dampcentralen, forløberen for Vestkrafts senere store kraftværker. Den var bygget under krigen, og jeg kan huske, at tyskerne havde anbragt en lille hytte og en antiluftskytskanon på taget. Det var selvfølgelig for længst fjernet i Først blev man modtaget af en venlig person, som demonstrerede brugen af værkets radiotelefonanlæg. De mange måleinstrumenter i kontrolrummet blev forklaret, og turen gik derefter rundt i de forskellige afdelinger. Bagefter var man oppe øverst på taget, hvor antennemasten var anbragt. Det var for øvrigt et forrygende blæsevejr. Arrangementet var udmærket, og der var mødt 20 medlemmer. Lørdag den 12/ samledes afdelingens medlemmer med XYL og YL til en strålende indvielsesfest. Sagen var den, at efter lang tids søgen var det lykkedes at skaffe foreningen faste lokaler. Lokalerne var beliggende i et nu for længst nedrevet hus på hjørnet af Teglværksgade og Darumvej. Adressen var Teglværksgade 74. Der var faktisk fine forhold, to sammenhængende lokaler med både centralvarme, elektrisk lys og fine antenneforhold. Lige overfor lå endnu det gamle teglværk, og busruterne 3 og 4 kørte lige forbi døren. Møderne hos AP havde i og for sig været udmærkede, men lidt dyre i længden, og nu kunne man så tilmed indrette lokalerne, som det passede sig for radioamatører. De allerfleste af afdelingens medlemmer var mødt op. Inklusive gæster var der ca. 50 mennesker, som fik sig en fornøjelig og udbytterig aften. I sin festtale takkede formanden, OZ2GK, bestyrelsen for vel udført arbejde. Dagene forinden havde hele bestyrelsen haft al fritid besat med at arrangere lokalerne, så de var klar til dagen. Alt var gået efter programmet. Man samledes ved et veldækket kaffebord, og humøret blev yderligere sat en tak i vejret, da Eriksen foredrog et par muntre viser ledsaget af luthspil. Der blev holdt et par taler mere af OZ2DR, Egon Skelmose, og OZ7TI, tandlæge Toftgaard, som navnlig henvendte sig til de yngre medlemmer. Herefter viste OZ6LF, Jan Fialla, og OZ1LF, Lothar Fialla, en smuk samling farvefotos fra en Norgestur. Efter nogle fornøjelige timer sluttede en særdeles vellykket aften, en værdig optakt til afdelingens senere udvikling.

3 Der var telegram fra 1CU, Walter Præst, som ikke kunne være til stede. Der blev under kaffebordet taget en del fotos, der senere blev anbragt i en gæstebog, der i dagens anledning var skænket af 1LF. Lokalet på hjørnet af Teglværksgade og Darumvej var virkelig en gevinst for afdelingen og dens medlemmer. Her er et kig ind i lokalerne. Den pæne dame er fru Krogsøe, OZ2GK s XYL. På de følgende sider vil der være billeder fra selve festen. Jeg vil tilføje navne og kaldesignaler for de personer, jeg kan huske og identificere. Billederne har jeg skannet fra gæstebogen. Foto: OZ1LF, Lothar Fialla.

4 Fra venstre: OZ8E, Carl Andersen. Karl Krieg, senere OZ3FK, OZ7TI, M. A. Toftgaard. Fra venstre: Stine, fru Skelmose, OZ2XA, Arnold Skelmose, og ukendt dame.

5 Fra venstre: OZ7BE, N. Blohm, OZ4PX, H. P. Hansen, OZ1RP, Rudolf. OZ2VL, Villy Lauritsen med XYL og fru Hummelgård.

6 OZ1BJ, Elvin Jæger, OZ2DR, Egon Skelmose med XYL. OZ7TI, tandlæge Toftgaard, med frue, og Fru Skelmose.

7 OZ2HG, farvehandler Hummelgaard med XYL. Til højre: formanden OZ2GK, Gunnar Krogsøe

8 OZ1 RU, N. Larsen og XYL. OZ8Q, E. Marrup og XYL. Formand

9 Onsdag den 16/ OZ2XA, Arnold Skelmose indledte serien af små foredrag om aktuelle emner, der skal tildeles medlemmerne efter tur. OZ2XA fortalte om LF- forstærkertrin, herunder særligt om brum, forvrængning og afhjælpning af disse fejl. Der var mødt 26 medlemmer. Onsdag den 23/ Formanden, OZ2GK, Gunnar Krogsøe, indledte aftenen med gennemgang af sin dobbeltsuper. Han fremhævede betydningen af en solid og stabil opbygning og en hensigtsmæssig anbringelse af komponenterne. OZ2GK pointerede, at også de følgende indledninger blev holdt på et sådant plan, at også de yngre medlemmer fik udbytte af diskussionsaftenerne. OZ1LF, Lothar Fialla, tog en del fotos i aftenens løb, blandt andet af aftenens mesterkok, OZ1CU, Walter Præst. Aftenens møde var velbesøgt: 32 medlemmer var mødt. Fra mødet den 23. januar. På billedet genkender jeg OZ9KF, OZ8Q, OZ1RU, OZ2HG, OZ2VL, OZ1BJ og OZ2XA. OZ1CU, Walter Præst, blev licenseret i 1947, men han havde været medlem af EDR længe før. Hans medlemsnummer var 390, så han måtte have været medlem siden Han kom oprindeligt fra Glumsø på Sjælland, 10 km sydøst for Sorø. Han er i OZ fra før krigen nævnt i forbindelse med nogle landsarrangementer, og han gik her under navnet Glumsø.

10 Da jeg første gang mødte ham i afdelingen i foråret 1947, drev han forretning og værksted i Helgolandsgade på Esbjerg havn. Her kom jeg i lære som radiotekniker en gang i løbet af sommeren samme år. Han var oprindeligt kommet til Esbjerg i 1939 og havde startet en radioforretning, Radiopræst, på et hjørne i Strandbygade. Da den gik godt, udvidede han med havneafdelingen. Kort efter krigen opsagde ejeren af huset i Strandbygade lejemålet, og det var nærmest umuligt at skaffe et lignende forretningslokale på det tidspunkt. Uheldigvis havde Præst lige forinden investeret i et større antal radiomodtagere, som skulle have været solgt fra forretningen i Strandbygade, men som var nærmest usælgelige fra adressen i Helgolandsgade. Det gav ham et økonomisk knæk, som bevirkede, at havneafdelingen bl.a. havde problemer med at skaffe varer og komponenter. Han ansatte en kontormand, Roy, til at tage sig af økonomien, herunder udskrivning af regninger, men det var desværre et dårligt valg, og det endte med, at han blev nødt til at lukke. Nogen tid før jeg blev ansat som lærling i firmaet, havde OZ2FM boet i et par værelser over værkstedet. Walter Præst var, sit lidt barske udseende og til tider lidt studse væsen til trods, en venlig og retfærdig chef. Han var selv en dygtig tekniker, og han krævede, at hans folk gjorde deres arbejde ordentligt. Ud over mig var der en anden lærling, der vist nok hed Villy. Han var snart udlært. En overgang arbejdede OZ8Q, Marrup, også for ham. Vi fik bestemt ikke lov til at drive den af. Når der ikke var andet for mig at lave, blev jeg sat til at bygge en modtager om til brug for en kaptajns kone. Det var kaptajnen fra redningsskibet F. V. Mortensen, som det vist hed. Det var en detektormodtager med en fin spolerevolver, men med gamle 4 volts rør, A 415 og lignende. Den skulle nu ombygges til tre stk. RV12P2000 for at få lidt mere følsomhed og til at køre på netdrift. Det sidste var ikke så svært, for Esbjerg havde dengang 220 volt jævnstrøm fra værket i H. C. Ørstedsgade, der hvor der nu er musikkonservatorium. Derimod var det sværere at give den følsomhed nok, til at den altid kunne tage redningsskibet, med den ikke alt for gode antenne, og ikke specielt kyndige kone, som den skulle arbejde sammen med. Det værste, jeg vidste, var når jeg skulle ned i en kutters maskinrum og afmontere en defekt akkumulator og bagefter med den under den ene arm skulle entre op ad den lodrette jernstige ved lavvande for at komme op på kajen. En af Præsts gode venner, OZ1BJ, Jæger, som var vaskeriejer, besøgte ofte værkstedet, og en dag mens han var der, kom der nogle englændere ind ad døre. De spurgte Præst, om han kunne reparere radaren på deres skib, som lå i havnen og helst skulle have radaren i orden før de skulle afsejle. Præst var ved at sige nej, da Jæger trådte ham over foden og sendte ham et sigende blik. Præst sagde da klogeligt, at det ville han da gerne forsøge.

11 De to tog nu deres cykler og kørte ned til skibet. Oppe på kommandobroen så Præst fortabt på radaren. Han havde aldrig set en radar på nært hold før, og han sagde til Jæger, at han ikke anede, hvad han skulle gøre ved den. Men Jæger var ikke til sinds at opgive så let, så han sagde til Præst: Prøv at se det dæksel dér. Du skal blot skrue seks skruer ud, så kan du tage det af og se ind i radaren. Det gjorde Præst så, og lige inden for var der et pertinax-panel, hvorpå der sad en noget forkullet modstand. Da man stadig kunne se på farvekoden, hvor stor den havde været, var det en smal sag at køre tilbage til værkstedet og hente en magen til og lodde den i. Nu var de så heldige, at radaren virkede, og englænderne var begejstrede. Jæger spurgte så Præst om, hvor meget han havde tænkt sig at tage for det? Præst tænkte sig om og sagde: Ja, modstanden, det er 17 øre, og vi har vel næppe været her en time, og så er der lidt kørsel på cykel, så det kan nok beløbe sig til omkring kroner. Jæger så strengt på ham og sagde: Nu skal jeg sige dig noget! Hvis du ikke tager 500 kroner for dette, så besøger jeg dig aldrig mere!. Hvordan kan jeg dog det? svarede Præst, der var redeligheden selv. Det skal jeg sige dig, sagde Jæger, de 50 kroner, det er komponenter, loddetin, manuelt arbejde og transport. De 450 kroner, det er knowhow! Præst kviede sig, men adlød, og englænderne betalte uden at blinke. Nu var penge i øvrigt meget mere værd dengang. Præst havde i øvrigt, nogen tid før jeg kom til i firmaet, bygget en flot station til Knud Villemoes, OZ2KV. Senderen har jeg ikke selv set, men modtageren var nede på værkstedet til justering, mens jeg var der. Det var den største super fra Kortbølgeamatørens Håndbog årgang Det var en SW9R, en ni rørs super med 1600 KHz mellemfrekvens, krystalfilter, S-meter, modulationsmeter, beat oscillator og signaltilbagekobling i forkredsen. En virkelig state of the art modtager på den tid, oprindelig konstrueret af OZ9R, Henrik Nielsen. Den var virkelig professionelt udført. Det var også en stor oplevelse for mig at få lov at lytte på den. Jeg var så hos Præst i de sidste måneder af firmaets eksistens, men trak mig lige før den endelige lukning. Men jeg fik lov til at komme ned med mit amatørgrej og måle på det. Præst blev derefter bestyrer af Sumax komponentforretningen i Borgergade (forgængeren i det job var OZ2GK, Gunnar Krogsøe). Han blev så vidt jeg ved fyret, fordi nogle forretningsfolk fik ondt af, at han gav gode rabatter til amatørerne. Og han blev derefter hørekonsulent på Sct. Josef. Jeg blev lagermand hos grosserer i radiodele og installationsmateriel Frank Herdel i Solborg, Jernbanegade. Herdel var en god chef, og jeg blev der, til han afhændede forretningen til Hein. Han vargengæld langt fra nogen god chef, så jeg sagde min stilling op og gik i gymnasiet på Statsskolen i stedet.

12 OZ1CU, Walter Præst.

13 OZ1CU som mesterkok ved mødet den 23. januar OZ7TI, M. A. Toftgaard Nielsen, kendte jeg ikke så meget til som amatør. Han havde været en af Esbjergs allerførste amatører, helt tilbage i april Jeg har aldrig hørt ham på båndene, men han var med ved indvielsesfesten den 12/1 og til nogle af de efterfølgende møder. Til gengæld kendte jeg ham som en dygtig tandlæge. Han havde, så vidt jeg husker, klinik nede på hjørnet af Strandbygade og Stormgade. Før jeg tog til Nordøstgrønland i 1953, fik jeg ham til at efterse mine tænder og indsætte en guldtand. Denne holdt i mangfoldige år, og da jeg kom hjem fra Grønland i 1955, efterså han dem igen, og jeg havde ikke et eneste hul, så hans garanti for, at jeg ikke ville få tandpine oppe i ødemarken, holdt stik.

14 OZ7TI, M. A. Toftgaard Nielsen. Onsdag den 30/ OZ1CU behandlede problemer med mekanisk arbejde, herunder bukning og boring af forskellige metaller, samt i øvrigt hvad amatøren har brug for af mekaniske værktøjer og hjælpemidler. Derefter som sædvanlig fælles kaffebord. Efter det var der start af morsekursus. Der blev tilmeldt 10 kursister, som straks gik i gang med arbejdet. Næste morseaften blev fastsat til lørdag den 2/2 kl Der var kommet 30 mødedeltagere. Onsdag den 6/ OZ2FM fortalte om strømforsyninger, og han kom herunder ind på de forskellige former for ensrettere, rør- og ventilensrettere. Af de sidste havde man dengang kun selen- og kobberoxydensrettere. OZ2FM omtalte endvidere faremomenterne ved forskellige installationer. Derefter fælles kaffebord.

15 Onsdag den 13/ Auktion, og der blev omsat for ca. 200 kroner. Købelysten var nogenlunde, og overskuddet til foreningen var 20 kroner og 80 øre. Ved det efterfølgende kaffebord mindede OZ2GK om at huske OZ4U s antenneforedrag lørdag den 16/2, hvor gerne mange medlemmer skulle møde op. Lørdag den 16/ OZ4U, J. J. Jensen var ankommet kl. 15:50 og spiste middag hos OZ2GK. Om eftermiddagen var OZ4U ude i lokalerne, hvor sidste hånd blev lagt på placering af stole og bænke. Kl. 20:00 kunne foredraget begynde. Der var mødt ca. 30 medlemmer. OZ4U indledte med at definere de forskellige antennetyper og kom så ind på mere tekniske problemer og opfordrede tilhørerne til at fremkomme med spørgsmål, som så blev besvarede på fyldestgørende måde. OZ4U s foredrag var efter de flestes mening godt, dog fik de helt nye amatører måske ikke særlig meget ud af det, idet det var holdt på en ikke helt begyndervenlig måde. Men det var en dejlig aften. OZ4U skulle med toget igen kl. 0:15, så det blev kun til en lille hyggelig sludder hos OZ2GK i Grønnegade 37 efter mødet. OZ4U blev fulgt til banegården af en hel del medlemmer. Onsdag den 20/ Krieg fortalte om elektriciteten, dens opdagelse og udnyttelse. Som driftsleder hos installatørfirmaet Brdr. Leervad i Norgesgade kunne han jo øse af en umådelig viden og erfaring på dette område. Så vi fik en masse at vide om motorer, omformere og støjdæmpning. Der var mødt 25 medlemmer. Bagefter holdt man et kort bestyrelsesmøde, hvor man blev enige om at afholde den ordinære generalforsamling onsdag den 5/ Onsdag den 27/ Frederik Jørgensen, Spanditto, indledte aftenen først med matematik, gennemgang af forskellige regneformer, opløftning i potens, kvadratrod m.m. senere med gennemgang af vekselstrøm med forklaring af faseforhold. Der var mødt 21 medlemmer.

16 I løbet af aftenen blev det drøftet og diskuteret, hvorledes de følgende foredrag skulle tilrettelægges, idet aftenens foredrag mentes at være for teknisk for de nye medlemmer, således at de ikke fik udbytte af aftenen. Onsdag den 5/ Ordinær generalforsamling hvor der var mødt ca. 40 medlemmer. Til dirigent valgtes OZ2BB, Niels Chr. Bro Bystrup. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Derefter aflagde formanden, OZ2GK, beretning, og kassereren, OZ8E, Carl Andersen, fremlagde kasseregnskabet, som godkendtes. Derefter var der valg af ny bestyrelse, og det blev for OZ2GK, Krieg og OZ2FM genvalg. OZ1CU og OZ8E ønskede imidlertid ikke genvalg, hvorfor i stedet valgtes OZ2DR og OZ9DQ. Endvidere besluttedes det at udvide med 2 suppleanter, og hertil valgtes Blohm og OZ7NB. Det store nummer under eventuelt var ændringen af afdelingens love, og de af OZ2GK og Blohm fremførte forslag affødte en livlig diskussion, men efter en times tovtrækkeri om udformningen nåede man efterhånden til enighed, og det blev overladt bestyrelsen at give loven dens sidste afpudsning. De vigtigste ændringer var: at bestyrelsen udvides fra 3 til 5 mand, og endvidere vælges 2 suppleanter både formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen generalforsamling afholdes nu kun 1 gang om året, men bestyrelsen afgår ad 2 gange, således, at man ikke risikerer pludselig at stå med en helt ny og uerfaren bestyrelse. Kontingentet fastsattes til 2 kroner pr. måned, dog blev det udtrykkeligt fastslået, at bestyrelsen skulle nedsætte et medlems kontingent, såfremt medlemmets økonomiske forhold gjorde dette nødvendigt. Så snart lovene var færdigtrykte ville hvert medlem få et eksemplar. Blohm udsatte en flidspræmie til det medlem, der var kommet oftest til møderne. Præmien ville være det tyske senderrør RL12P35, en 30 Watts pentode. Det er dette rør, der har givet anledning til at kalde en bajer en P35! Når den knappes op får den løs tophætte. Mødet sluttede som sædvanligt med kaffe og selskabeligt samvær. Lørdag 8/ Morsekursus som sædvanligt. Nu begynder resultaterne af vinterens slid at vise sig, idet Michaelsen og Persson fra Bramminge bestod 40 tegns prøven. Censorer var OZ2GK og OZ2HG, sidstnævnte ved nøglen. Mandag 10/ Bestyrelsesmøde hos OZ2GK. Som suppleant for OZ2DR var Blohm mødt. Bestyrelsen konstituerede sig med OZ2DR som næstformand, Krieg som kasserer,

17 OZ2FM som sekretær og OZ9DQ som hjælpende engel, hvor nøden var størst. De på generalforsamlingen vedtagne lovændringer fik den sidste afpudsning. Blohm skriver dem af på maskine i 3 eksemplarer, hvoraf 1 stk. hænges op til eftersyn i lokalerne, og OZ2FM sender 1 stk. til hovedforeningen til godkendelse. Endvidere blev de kommende arrangementer drøftet, og de blev fastlagt således: Onsdag 12/3, OZ9DQ om Rørkarakteristikker Onsdag 19/3, Blohm om Modtager-konstruktion Onsdag 26/3, OZ2HG om Stationsbetjening Onsdag 2/4 OZ2FM om Modulation. OZ2FM var af den formening, at programmet skulle offentliggøres i OZ, men OZ2GK vendte sig herimod, idet han mente, at der så altid ville være en fare for, at medlemmerne ville udvælge sig aftener af speciel interesse, endvidere ville det være en mere smidig ordning, hvis kun bestyrelsen havde kendskab til programmet, idet man så nemmere kunne ændre det, hvis en foredragsholder fik forfald, eller der kom et stort foredrag ind imellem. Bestyrelsen tilsluttede sig dette synspunkt, og det blev vedtaget at offentliggøre programmet gang for gang i lokalerne. Endvidere blev det besluttet at påbegynde en ugentlig byggeaften. OZ2GK ville lufte tanken på det kommende onsdagsmøde. Nyt medlem: 5576 Ernst Breckling, Baggesensallé 42, Esbjerg. Onsdag 12/ OZ9DQ talte om rør, fortalte om forskellige rørtyper og deres anvendelsesområder. Han viste eksempler på optagelse af karakteristikker. Endvidere fortalte han om deres anvendelse i klasse A, B og C forstærkere. Der var mødt 27 medlemmer, og vi havde den glæde at se en gæst fra Vrøgum. Lørdag 15/ Morsekursus i lokalerne. Blohms foredrag ønskedes udsat en uge. OZ2GK ønskede at tale med en telegrafist fra s/s Bernstorf for at forsøge at få ham til at komme og fortælle lidt om sit arbejde på det kommende onsdagsmøde. Mandag 17/ OZ2FM havde skrevet til OZ6EP (foredragsudvalget) og rykket for foredrag. Han havde heri gjort opmærksom på, at OZ9R havde familie i Esbjerg.

18 Onsdag 19/ Man stod pludselig uden foredragsholder, idet telegrafisten, som skulle have indledt aftenen, var blevet forhindret, da han skulle afsejle torsdag. OZ2GK reddede dog aftenen ved at fortælle om stationsbetjening, QSO ers afvikling m.m. Yderligere havde han taget sin radiosender med, og OZ9DQ havde medbragt sin modtager. Efter indledningen kunne således en QSO demonstreres i praksis. I den anden ende (hjemme) sad OZ1CU. Dog har den antenne som OZ9DQ hængte op (i kommunens lysmast, hi) vist ikke været ret effektiv, for OZ1CU kom besynderlig svagt igennem. Fredag 21/ OZ2FM modtog brev fra OZ6EP. Han meddelte, at OZ9R gerne ville komme i midten af maj og holde foredrag for os. Vi måtte selv bestemme emnet og datoen, som dog helst skulle være en lørdag. Lørdag 22/ Morsekursus i lokalerne. OZ2FM og OZ2GK enedes om at vælge datoen den 17. maj og som emne enten Modtagere eller VFO Exiter. Onsdag 26/ Blohm indledte aftenen ved at fortælle om konstruktion af modtagere, afskærmning mellem komponenterne og den rette måde at forbinde afkoblinger på. Der var til mødet mødt 19 medlemmer. Det var lidt færre end der plejede at være, men vejret var også ret dårligt med sne og blæst. Den præmie, P35 en, som Blohm havde udsat til den amatør, som havde været til stede ved flest mødeaftener blev udleveret. Da der imidlertid var 4, som havde givet møde hver onsdag, blev der trukket lod, og den heldige, OZ4PX, fik overrakt senderrøret. Bestyrelsen besluttede endvidere nu at forsøge med byggeaftener, og arrangementet blev, at onsdagen den 2/4 skulle være den første. Der skulle være byggeaften om onsdagen hver 14. dag. De øvrige onsdagsaftener skulle der være foredrag. Tirsdag den 1/ Man modtog endeligt tilsagn fra foredragsudvalget angående OZ9R s foredrag. Titlen: Modtager og datoen: 17/5 kl. 20:00.

19 Onsdag den 2/ Byggeaften Byggeriet indskrænkede sig til diskussion om, hvad man skulle begynde med. Der viste sig størst stemning for at begynde med rævemodtagere og detektormodtagere som 0V1 og 1V1. Det vedtoges endvidere i stedet for den planlagte byggeaften hver 14. dag at bygge hver mandag. Bestyrelsen besluttede desuden at afholde auktion de 16/4. Gæster: OZ5NH samt OZ4OE, der p.t. er soldat i artillerilejren. Lørdag den 5/ Morsekursus. Mandag den 7/ Byggeaften, hvor OZ2FM gennemgik modtageren, en 1V1, og opregnede hvilke komponenter, der skulle bruges, og hvilke der eventuelt i første omgang kunne undværes. OZ2FM ville endvidere til næste byggeaften bearbejde modtageren hjemme og medbringe komponenter, så at chassisstørrelsen kan bestemmes næste gang. Der var mødt ca. 15 interesserede. Onsdag den 9/ OZ2FM holdt foredrag om modulation og definerede her først, hvad man forstod ved modulation, og han kom derefter ind på de forskellige modulationsformer. Da medlemmerne af hensyn til den forestående tekniske prøve i maj gerne ville have stoffet til denne gennemgået, besluttedes det at gennemgå stoffet på de efter auktionen følgende onsdage. Krieg ville gennemgå stærkstrømsreglementet. Og 2FM ville tage sig af måling af strøm og spænding. Ca. 20 var mødt. Onsdag den 16/ Auktion, hvor der var mødt 27 deltagere, Omsætningen androg 200 kr. Med OZ s majnummer fik vi underretning om, at det længe ventede 15 meterbånd var blevet åbnet for OZ-amatører. I den anledning havde OZ4H, Paul Heinemann, skrevet en leder i samme nummer. Han omtalte visse tekniske vanskeligheder ved at komme på det nye bånd. Desuden

20 skrev han, at man nok ikke lige straks skulle stille forventningerne for højt, da man solpletmæssigt var i en bølgedal, og at der nok ville gå en 3 4 år før man ville få gode DX-forhold på båndet. Alligevel henstillede han til amatørerne, at de ikke begyndte at anvende båndet til lokalt fonebånd. Endvidere påmindede han amatørerne om at respektere grænsen mellem cw-delen og fone-delen af båndet. I samme nummer var så meddelelsen fra P&T til EDR at læse: Ændring i bestemmelserne for amatør-radiostationer. Som led i de ved den ekstraordinære radiokonference i Geneve 1951 trufne bestemmelser angående overgang til Atlantic City frekvensfordelingstabellen vil følgende ændringer i frekvensbåndene for danske radioamatører med almindelig amatør-radiosendetilladelse træde i kraft den 1. maj Frekvensbåndet khz frigives til benyttelse af telegrafi og khz for telefoni. Frekvensbåndet khz inddrages. Frekvensbåndene for radioamatører vil herefter og indtil videre være følgende: Lille sendetilladelse (40 tegn pr. minut) uforandret: Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi: khz (midlertidigt) 144,0 146,0 MHz Frekvensbånd for anvendelse af telefoni: khz (midlertidigt) 144,0 146,0 MHz Almindelig sendetilladelse (60 tegn pr. minut): Frekvensbånd for anvendelse af telegrafi: khz (midlertidigt) ( midlertidigt)

21 ,0 146,0 Mhz Frekvensbånd for anvendelse af telefoni: khz (midlertidigt) (midlertidigt) ,0 146,0 MHz Generaldirektoratet må til enhver tid holdes underrettet om sendestationernes beliggenhed, ligesom ændring af postadressen straks må meddeles generaldirektoratet. De øvrige bestemmelser vedrørende amatørsendetilladelse forbliver indtil videre uændrede. Der vil senere blive givet meddelelse om inddragning af de øvrige midlertidigt tilladte frekvensbånd. For øvrigt var det ved denne tid, at NFM var kommet på mode. Det var frekvensmodulation med højst 4 khz frekvenssving, der var tilladt på HF-båndenefor at mindske BCI. Det var en modulationsart, der var knap så effektiv som AM, væsentligst fordi modtagerne ikke var indrettet til den. Radiobladene inklusiv OZ var fulde af artikler om denne nye modulationsform. Lørdag den 19/ Morsekursus. Speed nu omkring 35 tegn pr. minut. Mandag den 21/ Byggeaften. OZ2FM gennemgik diagrammet for en 1V1 og viste et eksempel på komponenternes opstilling på et chassis. Antal deltagere 12. Onsdag den 23/ OZ1LF causerede om sin begyndelse som sendeamatør. Derefter gav han tips om antenner ud fra de erfaringer han selv havde gjort i sin antennefarm.

22 Foredraget, der var holdt i underholdende form, gjorde stor lykke, og mon ikke mangen newcomer her fik en lille forsmag på de glæder, der venter ham? Til slut gennemgik Krieg for de medlemmer, som skal op til teknisk prøve, det krævede afsnit af stærkstrømsreglementet. Mødet, hvortil der var mødt 20 medlemmer, sluttede som sædvanlig med en tår mokka. Lørdag 26/ OZ9DQ ledede morsekurset. Søndag 24/ Bestyrelsesmøde hos OZ2FM. Tilstede var OZ2GK, Krieg, OZ9DQ, OZ2FM og som udsending fra OZ2DR, der var ude at sejle, var mødt XYL!! Efter at OZ2GK og XYL var flyttet til Fanø, havde det knebet med rengøringen af lokalerne. Rasmussen var imidlertid villig til at holde dem rene, men udbad sig rengøringsmidler. Dette bevilligedes. På grund af det efterhånden store arbejde med de 3 ugentlige mødeaftener diskuteredes arbejdsfordelingen. Denne blev: byggeaftenerne om mandagen ledes skiftevis af OZ9DQ og OZ2FM, som i tilfælde af forfald holder hinanden underrettet. Om onsdagen vil OZ2GK altid være til stede. Med hensyn til morsekursus besluttede man at holde afslutning lørdag den 31/5. Turnus for morsekursus fordeltes således: 3/5 OZ2DR 10/5 OZ2HG 17/5 OZ9DQ 24/5 OZ2GK og 31/5 alle. Til onsdagsmøderne er der tilsagn om følgende: 30/4 OZ2XA om elektronrørets virkemåde 7/5 OZ2GK om modtagerteori 14/5 OZ2FM om måleinstrumenter. Bestyrelsen var klar over, at der savnes noget for de gamle amatører, og det besluttedes derfor at arrangere et eller andet, hvor XYL også kunne være med lørdag den 31/5. Det vedtoges til slut at købe 100 stk af EDR s jubilæumsmærkater. Mandag den 28/ Byggeaften, som blev ledet af OZ9DQ. Der var mødt 8 medlemmer. Onsdag den 30/ Man fortsatte med stoffet til teknisk prøve, og det var denne gang OZ2XA, der velvilligst medvirkede og på god og letfattelig måde fortalte om elementær elektroteknik, svingningskredse, elektronrørs virkemåde, modtagertyper m.v. OZ2XAblev takket med stort bifald, og den almindelige mening blandt medlemmerne var, at OZ2XA havde gode evner til at anskueliggøre, hvad han mente. Mødet var godt besøgt, idet der var mødt 27 medlemmer.

23 Lørdag 3/ Morsekursus ledet af OZ2DR. Mandag den 5/ OZ2FM ledede byggeaftenen, hvortil der dog kun var mødt 1 medlem, som havde grej med. Onsdag den 7/ Stoffet til teknisk prøve fortsattes, og man var nødt til at behandle det resterende på dette møde, da teknisk prøve ville blive afholdt den 13. OZ2GK gennemgik stationsbetjening. OZ2FM fortalte om strøm- spændings- og frekvensmåling, og OZ7NB klarede afsnittet om antenner. Det så ud til, at der kun var 3 medlemmer her fra som skulle op til prøven. Mødet var besøgt af 25 medlemmer. Lørdag den 10/ Morsekursus ved OZ8E. Mandag den 12/ Byggeaften, som blev ledet af OZ9DQ. Der var mødt 2 medlemmer, men kun én af disse havde grej med, og det var endda i form af en netop færdigbygget modtager, hvorfor man ret hurtigt enedes om at gå hjem igen. Tirsdag den 13/ Der blev afholdt teknisk prøve, hvor 3 medlemmer: Sørensen, Brix og Breckling deltog og bestod. Sørensen fik reserveret OZ2LS, Brix fik call OZ2XB og Breckling OZ3EB. Onsdag den 14/ OZ2GK fortalte om rævemodtagere og rævejagter. Aftenen sluttede som sædvanlig med fælles kaffebord og kammeratligt samvær. Der var mødt 23 medlemmer.

Onsdag d. 29/10. Svend Stidsholt, OZ5E, holdt et foredrag om rørkarakteristikker. 22 medl. var mødt.

Onsdag d. 29/10. Svend Stidsholt, OZ5E, holdt et foredrag om rørkarakteristikker. 22 medl. var mødt. Side 1. Resten af 1952. Onsdag d. 22/10. Walter Præst, OZ1CU, skulle have holdt foredrag, men blev forhindret. Niels Chr. Bystrup, OZ2BB, trådte til og fortalte om sin hjemmestrikkede modtager. 21 medl.

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve.

Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Ordinær Generalforsamling i Greve Sejlklub, afholdt den 29. januar 2009 i Køge Bugt Kro, Hundige Strandvej 21, 2670 Greve. Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere