* Tvivl om Metroens sikkerhed. Den faktiske på 0 kroner. udvikling/status i skrivende stund 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* Tvivl om Metroens sikkerhed. Den faktiske på 0 kroner. udvikling/status i skrivende stund 2002"

Transkript

1 18. september årgang nr. 14 Metro i rødt? På trods af at selskabet bag Metroen skruer charmen på over for pressen inden åbningen den 19. oktober, er der megen tvivl om virksomhedens økonomiske fremtid. Metro- og Ørestadsprojekterne er ofte blevet kritiseret. Dog sjældent af dem, der har reel indflydelse på beslutningerne. En af de eneste undtagelser fra denne»regel«er Rigsrevisionens rapport om Ørestadsselskabet, der blev udgivet i oktober Denne vurderes af en række eksperter, til at være den mest saglige rapport om Ørestadsselskabet. I rapporten peges på en række»kritiske punkter for et rentabelt Ørestadsprojekt«. I dag vurderer Rigsrevisionen, at det endnu er for tidligt, at gennemgå hvorledes Øresstadselsskabet har klaret sig i forhold til disse punkter. Man vil vente til flere af delprojekterne er gennemført: Statsrevisorerne vil bestemt lave en ny undersøgelse, når en af de store etaper er tilendebragt. Hvornår det bliver, kan jeg ikke præcist sige. I øjeblikket er det mest sandsynligt, at vi venter til etape 2B (Frederiksberg til Vanløse) er gennemført i slutningen af 2003, siger Erik Dorph Sørensen, afdelingsleder i Rigsrevisionen til Bryggebladet. Han var koordinator for 2000-rapporten. Bryggebladets research viser dog, at det på en række områder allerede på nuværende tidspunkt er muligt, at vurdere hvordan Ørestadsselskabet har klaret sig. Flere af de kritiske punkter, som rapporten udpegede for snart to Ørestadsselskabet forudsætninger 2000 Metroprojektet skulle kun finansieres gennem arealsalg (Ørestad og Kalvebod Brygge) og banedrift, ikke via skattesystemet. Arealsalg budgeteret med etagekvm/år til en pris stigende jævnt fra kr. i 1999 til kr. i 2009 og fremefter indtil Et nettodriftsoverskud fra metroen hvor man forudsætter at 72 mio. passagerer i 2010 ville benytte sig af metroen stigende til 87 mio. i At Ørestadsbanen tages i brug i oktober 2002, Frederiksbergbanen i maj 2003 og Østamagerbanen i En realrente på 4 procent frem til år siden, er nu blevet overskredet. Noget tyder med andre ord på, at Ørestadselskabets regnskab er på vej til at gå i rødt. Hvordan det er gået på en række af de områder, som Rigsrevisionen udpegede som kritiske, fremgår af faktaboksen nederst. Rigsrevisionens kritiske punkter 2000 Ved en stigning på 19 procent i anlægssummen (fra 9,3 til 11,1 mia. kr.) vil projektet have en nutidsværdi på 0 kr. Hvis den gennemsnitlige forventede etagekvm. pris falder med 49% til kroner bliver projektets nutidsværdi 0 kroner. Hvis passagergrundlaget reduceres med 30% vil det give en nutidsværdi på 0 kr. Ved en yderligere forsinkelse på tre år vil nutidsværdien være 0 kroner. Margrete Auken på krigsstien En af projektets mest kradse kritikere er folketingsmedlem Margrete Auken (SF). Fra talerstolen. i Folketinget har hun fremsat en række skarpe udtalelser mod Ørestadsselskabets involvering i en kommende Cityrings-etape af metroen, som blandt andet forventes at skulle betjene større dele af Indre By, Rigshospitalet, Hovedbanegården og andre trafikale knudepunkter. Det eneste, der har været fremdrift i med metroen indtil nu, er overskridelser af budgettet og udsættelser af fristerne, sagde Margrete Auken (SF) til Folketinget, da man i april skulle debattere den nye Cityring, som på sigt meget vel kan blive Metroens 4. etape. Set i sammenhæng med at det nuværende projekt er blevet to til tre gange så dyrt og ikke virker, er det meget underligt at ministeren kommer herop (på talerstolen, red.) og siger, at det er lige netop er Ørestadsselskabet, der skal planlægge det dyreste projekt vi står overfor jamen altså!, sagde Auken i forbitrelse lidt tidligere på året. Vi sidder og jonglerer med en milliarder kroner og man ved ikke, hvad det drejer sig om! Der er jo tale om en konstruktion, hvor man tager det værste fra Københavns Kommune og allierer det med Farum. Så ender man med Ørestadsselskabet det mest mafiøse, jeg har været i nærheden af. De tromler en cityring igennem. De fordrejer det i forhold til oplysninger til Folketinget, og de kan gøre det, for de har et automatflertal på plads. Når vi kommer til knapperne, så trykkes der bevidstløst af et flertal. Hvorvidt Margrete Auken har ret i alle sine kritikpunkter er svært at vurdere. Det er imidlertid et faktum, at hun står meget alene i Folketinget. Uden for Folketinget er hun dog ikke den eneste, der har kritiseret Ørestadsselskabets ugennemsigtige konstruktion. Andre dele af kritikken går blandt andet på: * Den tredje etape, Østamagerbanen, der blev godkendt trods massive borgerprotester; * Den omdiskuterede Cityring, der nærmest er godkendt inden den overhovedet er blevet undersøgt; * Tvivl om Metroens sikkerhed Ved en stigning i realrenten fra 4 til 5 procent vil projektet have en nutidsværdi Den faktiske på 0 kroner. udvikling/status i skrivende stund 2002 I den seneste opgørelse fra Ørestadsselskabet angives den samlede anlægssum til at være 11,5 mia.kr. Der er nu indskudt en ekstra grund i selskabets portefølje (Christians Brygge) Indtil videre ligger gennemsnittet langt under 3000 kr. pr. etagekvm., selvom man har solgt nogle af de mest attraktive arealer. Passagerprognosen er baseret på undersøgelsesmodeller, som Metroselskabet selv betegner som hvilende på»en række data og forudsætninger, der i sig selv er usikre«ørestadsbanen tages i brug til oktober 2002 (formentlig).første del af Frederiksbergbanen forventes i maj 2003 sidste del ultimo 2003.Østamagerbanen Nuværende realrente: under 4 procent, Eneste punkt med klar fordel for metroen. Dog stor usikkerhed om renteudvikling de næste 38 år. Kilder: Rigsrevisionen: Beretning til Statsrevisorerne om Ørestads- og Metroprojektet, Ørestadsselskabet: Ørestadstrafikmodel (OTM), Ørestadsselskabet: Årsberetninger, 2001, Ørestadsselskabet: Diverse pressemeddelser (ATC systemet) er blevet fejet af bordet som værende papirarbejde, der bare skal gennemføres * En serie krav (»claims«) fra entreprenørerne overfor Ørestadsselskabet som andrager mere end 20% af hele Ørestadsbudgettet, har Ørestadsselskabet karakteriseret som ubegrundede, på trods af at de statslige virksomheder gang på gang har indgået forlig og dermed delvist betalt de tidligere»claims«. Tvivl om sikkerhedsgodkendelse På trods af al den kritik, der fremsættes af Metroprojektet, er der kun ikke tvivl om, at metroen kommer til at betyde en revolution af den københavnske kollektive trafik. Ikke mindst her på Bryggen. Denne konklusion må Bryggebladet drage på baggrund af en pressetur, som redaktionen var inviteret til at deltage i, forud for åbningen den 19. oktober. Læs mere om dette i en reportage fra turen inde i bladet. Kritikken går da heller ikke så meget på, at man forbedrer den kollektive trafik. Derimod retter den sig mod de økonomiske forudsætninger i Ørestadsloven samt den ringe grad af gennemskuelighed i selskabskonstruktionen.»giv os en slagter«bryggeboernes butiksbehov er nu undersøgt. Side 4-5 Budgetforlig 2003 Politikernes fortællerom positive og negative følger. Side 8-10 Paparazzi Side 15 Spørgsmålet er dog om metroen overhovedet bliver køreklar til denne dato. Der er tvivl om sikkerhedsgodkendelserne, som egentlig skulle have været på plads for længe siden. Det er Jernbanetilsynet, der skal godkende metroens sikkerhed. ATCsystemet (det fuldautomatiske styresystem) er endnu ikke godkendt, hvilket er en alvorlig streg i regningen for Ørestadsselskabet, der blandt andet har indskrevet en helt anden Margrethe (dronningen) til åbningsceremonien. I øjeblikket spekulerer dele af dagspresen i, om Ørestadsselskabet gennem de politiske kanaler lægger pres på Jernbanetilsynet, for at få hastet godkendelsen i gennem. Blandt andet kritiseres det, at en konsulent ansat af Jernbanetilsynet udelukkende er betalt af Ørestadsselskabet. Indtil videre er meldingen fra Jernbanetilsynet dog klar og utvetydig: De vil ikke gå på kompromis med sikkerheden. Bryggebladet regner med at kunne bringe mere om dette og andre metroforhold i kommende numre op til metroåbningen. agn/ljg Reportage fra pressetur med metroen side 7 Kunstner siden 1936 Potræt af billedkunstneren Fru Wichmann, der har malet bryggemotiver i en menneskealder. Bagsiden Bemærk at næste nummer af Bryggebladet først udkommer om tre uger den 9. oktober.

2 2 DEBAT Slagt butiksdøden husk at handle lokalt Bryggebladet har i de seneste numre spurgt læserne om deres ønsker til kommende butikker på Bryggen. Ønskerne er mange, men som det fremgår af artiklen inde i bladet, er der et udtalt behov for et mere varieret dagligvareudbud. Mange ønsker sig en slagter. Men det er ikke nok bare at ønske sig en slagter. Hvis en sådan skulle åbne, er det også nødvendigt, at folk handler der. Og formentlig i større grad end hvor en slagter blot fungerer som et supplement til Faktas og Superbrugsen kølediske. Det er jo ikke tilfældigt, at mange små butikker har været nødt til at lukke de seneste årtier. Over hele landet er tendensen den samme: Når supermarkeder og storcentre rykker ind - må de små butikker dreje nøglen om. Det er der naturligvis mange grunde til. Den vigtigste er nok pengepungen. Vi kender det alle: Selvom man har mange gode intentioner, ender man ofte med at prioritere prisen over kvaliteten. En anden grund skal formentlig findes i de seneste årtiers opadgående tendens mod, at både far og mor nu er udearbejdende. Så kan det være svært at finde tid til at handle ind flere forskellige steder.»det tager kun 5 minutter i supermarkedet«er måske ikke helt rigtigt (og da slet ikke i Bryggens Fakta). Men det er stadigvæk noget hurtigere end at tage på rundtur til fire eller fem mindre butikker. Da det samtidig er lidt billigere, ender det oftest sådan. Bryggen har også oplevet butiksdøden. Mange gamle bryggeboere kan stadig huske, hvordan der var adskillige slagtere og en fiskehandler her på Bryggen. Hvis sådanne butikstyper skal åbne igen, er det nødvendigt, at folk handler der ofte. Ikke kun i weekenderne, hvor man skal hygge sig lidt ekstra og har tid til at handle flere forskellige steder. Idenne sammenhæng er det ikke til Bryggens fordel, at vi ligger så centralt placeret. Der er ganske enkelt for kort til Indre By og Amagerbrogade, hvor der er større tradition for mange mindre specialbutikker. Derfor er det næppe sandsynligt, at alle butiksønsker nogensinde opfyldes. Selvom vi af størrelse kan sammenlignes med en mindre provinsby, hvor der på trods af føromtalte butiksdød typisk er et mere varieret butiksudbud, er det næppe sandsynligt, at Bryggen nogensinde kommer til at blive et egentligt handelscentrum. Vi kan ikke løbe fra, at vi bor så centralt, som det næsten overhovedet er muligt. Når det er sagt, er det også et faktum, at bryggeboerne faktisk selv har mulighed for at påvirke lysten til at etablere sig som forretningsindehaver på Bryggen. Det er andels- og ejerforeningerne, der udlejer store dele af de lokale erhvervslejemål. Og disse foreninger styres af bryggeboerne selv. Det er måske derfor værd at overveje en ekstra gang, hvem der udlejes til, når et lejemål bliver ledigt. Og til hvilken pris. Selvom én butikstype vil betale mere, kan det være til alles fordel, at man udlejer lidt billigere og dermed sikrer et varieret butiksudbud. Ikke just ultraliberalistisk tankegang. Men på den anden side er der også noget, der taler for, at værdien af ejendommene kan stige, hvis lejligheden ligger i et aktivt og varieret lokalmiljø. Det må da - alt andet lige - være mere tillokkende at købe en lejlighed i en ejendom, hvor der ikke kun er pizzeriaer og grillbarer i hele stueetagen. agn Beboerhjørnet Leifsgade København S Telefonsvarer: Fax: Redigering: Anders Godthjælp Nielsen (agn) (ansv.) Øvrige i redaktionen: Jean Gauthier (ljg), Thomas Kjær Jensen (tkj), Klaus Støvring (kls) Annoncer: Carsten Stjernholm og Jean Gauthier Layout: Asger Jeppesen Prepress & tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland, Ikast EDB-support: Verner Have. Korrektur-assistance: Inge Steen Christensen Administration: Karsten Poulsen (max), Carsten Stjernholm (cos) Oplag: Husstandsomdeles på hele Islands Brygge. Deadline til nummer 15 som udkommer 9. oktober: 4/10 02 BRYGGEBLADET»Busterminalen«på Bryggen? Debat af Torkil Lawaetz, Gunløgsgade 4, 4.tv. Bryggebladets undersøgelse af butiksbehovet har fået mig til at tænke på andet end behovet for nye butikker. Denne gode sommer har tiltrukket det»liv«til Bryggen, som jeg ofte har savnet. Livet ved havnefronten har været mere eller mindre opdelt i to. Det nord for»kulturhuset«og det syd for.»kulturhuset«selv har ligget øde hen.»kulturhuset«har Københavns måske bedste beliggenhed men rummer kun enkelte forkølede familiefester og enkelte»kultur«arrangementer, som mildest talt ikke er bredt appelerende. Debat af Frantz F. Hansson, Gunløgsgade 20, 5 Jeg vil gerne give mit besyv med i undersøgelsen af hvilke butikker, der er behov for på Bryggen. Som mange andre savner jeg en slagter. Derudover en Irma, der gerne må have åbent om søndagen, samt en SevenEleven eller tilsvarende døgnkiosk. Det ville være endnu bedre hvis en af de eksisterende kiosker i fremtiden holder døgnåbent. Undersøgelsen har dog fået mig til at tænke lidt bredere. Jeg vil derfor tillade mig at komme med en række store armbevægelser og visioner om fremtidigt byggeri på Bryggen. Replik af Jørgen Thyregod, Egilsgade 6, 4. tv Det var en ordentlig omgang lokalrådet og jeg selv fik af Hans Ulrik Riis debatindlæg i Bryggebladet Det er efter dette indlæg helt klart, at du ikke bryder dig om Havneparken i dens nuværende form (inklusiv havnebadet?), eller vores nye flotte medborgerhus, eller lokalrådet eller undertegnede for den sags skyld. Men hvad er det egentlig, du gerne vil have langs havnefronten? Skylder du ikke snart at fortælle, hvad du kunne ønske af området? Du har gentagne gange angrebet den demokratisk proces, men endnu mangler vi at vide, hvad det egentlig er, du synes skal placeres her, hvordan huset skal se ud, og hvordan Det er så tordende oplagt, at bygningen med den fænomenale beliggenhed i stedet blev bortforpagtet til en profesionel cafe-/musikstedsejer. På denne måde kunne langt, lang flere få glæde af stedet. Der er ikke noget farligt ved at give stedet et kommercielt islæt erfaringerne fra det meste af verdenshistorien viser, at det resulterer i en bedre drift. Tilmed kunne forpagtningsindtægterne bruges til at finansiere etablering Bryggenettet. På denne måde ville stort set samtlige folk på Bryggen få indirekte glæde af spøgelsesbygningen, der er blevet kastet ned fra himlen, til at lægge en dæmper på Visioner om butikker og omgivelser på Bryggen Jeg kunne godt tænke mig en stor åben plads, hvor Brugsen ligger i dag. Det vil åbne til byggeriet på Ny Tøjhus, og skabe en større sammenhæng i bydelen. Der var på et tidspunkt tale om sådanne planer jeg håber, at de stadig er aktuelle. Derudover håber jeg, at der kan blive bygget en moske på Bryggen. Så kunne vi slippe for kun at se og høre om de grimme sider af Islam. Jeg støtter planerne om en bro til Fisketorvet. Det kan kun gå for langsomt med at få en sådan bygget. En bro vil kunne åbne Bryggen op på en helt ny måde, og måske tilføre Havnestad noget tiltrængt liv. 18. september 2002 det pludseligt opståede liv på Bryggen. Ligeledes bør området bag bådebroen, der i dag henligger som p-plads/byggetomt anvendes til noget livgivende a la Cafe Thorsen tidligere Holmen, restauranter etc. Området er ej heller omgivet af beboelse så eventuel støj ville ikke være voldsomt generende. Rygtet siger, at området i dag er udlagt til park. Er det et formål i sig selv at gøre området kedeligt og dødt? Hvad ville Sankt Hans Torv være uden cafeerne og restauranterne? Havnefronten/havneparken er et så stort område, at der er rigelig plads til både dynamiske og fredelige områder. pladsen foran huset skal se ud og bruges. Det omkring den manglende demokratiske proces omkring tilblivelsen af det nye hus, kan vi senere tage en debat om. Men det er faktisk ganske usandt, at huset blev hastet igennem. Igennem en periode på tre år før huset blev lovet af kommunen, havde lokalråd og styringsgruppe behandlet emnet: det kommende medborgerhus. Der havde været flere offentlige møder, og den sidste udmelding fra styringsgruppe og lokalråd, da huset var en realitet, der nu skulle i arkitektkonkurrence, kom på baggrund af disse tre års møder. At du ikke selv deltog i noget af dette forberedende arbejde, er ikke ensbetydende med, at det ikke foregik! Det er derfor meget»flot«når du så bagefter påberåber dig, at processen skal starte forfra. Hvad du ellers bruger dit indlæg til, i beskydningen af min person, skal jeg lade ukommenteret. Det er vist mere egnet til intern brug end offentlighed, hvad du mener om for eksmepel min»kulturelle analfabetisme«, som du kraftigt antyder og øvrige følelsestilstand, så det må vi hellere diskutere i enrum og spare andre for. Men kunne du nu ikke i stedet fortælle lidt om dine visioner for hele havnefronten? Det skylder du vist efterhånden. Mere debat side 10 DEBATINDLÆG I BRYGGEBLADET * Fremsendes helst i elektronisk form til eller til Bryggebladet, Leifsgade 7, 2300 København S (helst vedlagt diskette). * Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte samt rette korrekturmæssige fejl derfor: skriv kort og præcist. * Redaktionen prioriterer debatstoffet højt, men kan ikke garantere, at alle fremsendte indlæg bringes. Indlæg med lokalt omdrejningspunkt prioriteres højest. * Holdninger udtrykt i indlæg er skribentens egne. Dementi * Deadline for indlæg til næste nummer: fredag den 4. oktober. Replik af Jørgen Bruun, tillidrepræsentant for det ikke-administrative personale i Islands Brygges Kulturhus I Bryggebladet bringes et debatindlæg af Lokalrådet. Indlægget refererer til en henvendelse fremsendt først i juli til administrationen i Suhmsgade på vegne af Styringsgruppen. I denne henvendelse omtales såvel ledelsessom personaleforhold i ret voldsomme vendinger. Det påstås i debatindlægget at undertegnede understøtter dette brev, hvilket er lodret forkert. Jeg stiller mig gerne til rådighed overfor Lokalrådets skribent og hvem der ellers måtte ønske det med dokumentation herfor. Venlige hilsener med ønsket om ro omkring kulturhuset. Hvad vil Hans Ulrik Riis egentlig have langs havnefronten? Om den sidste brik Debat af Asger Jeppesen, Bergthorasgade 41 Vi er nogle, der har snakket om, at det vil være en god idé på den kommende grønne plads foran kulturhuset at lægge fliser som et skakbræt. De ligger ikke i vejen for noget og de er også til dam!

3 18. september 2002 NYHEDER 3 KUC er død længe leve sekretariatet Kultur- og Fritidsforvaltningen i København bød den 7. august velkommen til 165 nye medarbejdere. Anledningen var kommunaliseringen af byens kultur- og medborgerhuse. Balladen i KUC og frygten for fremtiden blandt medarbejderne i de københavnske kultur- og medborgerhuse er indtil videre erstattet af arbejdsro, efter at KUC i starten af august officielt blev lagt ind under kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.»Sekretariatet for kultur- og medborgerhuse«hedder den nye enhed, der bringer medarbejdertallet for hele forvaltningen op på omkring Tidligere var især kultur- og medborgerhusenes medarbejdere meget skeptiske over for at blive kommunalt ansatte i stedet for at forblive ansatte i selvejende institutioner, men Jørgen Bruun, medarbejderrepræsentant i Islands Brygges Kulturhus, tænker ikke så meget på kommunaliseringen: Det er for tidligt at sige noget om det. Her hos os er det vigtigste hvilke beslutninger, der bliver taget de kommende måneder. Jørgen Bruun refererer til de beslutninger, der i løbet af efteråret vil blive taget i Københavns Borgerrepræsentation. Diskussionerne i borgerrepræsentationen handler blandt andet om, hvorvidt Islands Brygges Kulturhus skal forblive under kommunen, om huset skal laves om til en selvejende institution, eller om dele af kulturhuset eventuelt skal udliciteres. Nye ledere på vej Beslutningerne kan få meget stor indflydelse på, hvordan kulturhuset i fremtiden vil fungere. Blandt andet diskuteres det, hvor stor en indflydelse cafédriften i kulturhuset skal have på husets samlede drift. Også på lederplan er der sket ændringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Carsten Haurum, kendt fra sin tid på det bolschefarvede håndboldlandshold, har forladt sin stilling som direktør i Lokale- og Anlægsfonden og er tiltrådt som administrerende direktør for Kultur- og Fritidsforvaltningen. Og i Islands Brygges Kulturhus ser det ud til, at der snart kommer en afklaring på den lange tid uden fast ledelse. Kommunen søger ihvertfald nu officielt efter en ny leder til kulturhuset. I jobannoncen, der har været opslået i alle de store dagblade, kan man læse, at husets nye leder skal kunne»inspirere sine omgivelser, løfte kulturen og skabe samhørighed i fritidstilbuddene på Islands Brygge.«Vi glæder os. kls Generalforsamling hos Bryggenet Information fra Bryggenet Torsdag den 19. september bliver Foreningen Bryggenet dannet ved en stiftende generalforsamling. Forventningen er, at samtlige 18 boligforeninger, som indtil videre har underskrevet kontrakt med Delcom om intern kabling, vil blive medlem af foreningen. Man skal være medlem af foreningen for at kunne benytte Bryggenets tjenester. Foreningen ejer og driver det net, som forbinder ejendommene, samt det udstyr, som skal give boligforeningerne besparelser på tv, telefoni og internet. Det handler blandt andet om fiberbackbone, krydsfelter, telefon- og tv-central. Det er også Foreningen Bryggenet, der underskriver hovedkontrakten med udbyderen, i dette tilfælde Delcom. Hovedkontrakten danner grundlag for hele projektet Bryggenet, og underskrivning af den er derfor afgørende for projektets videreførelse. At der skulle komme en cykel- og gangbro til Fisketorvet og Dybbølsbro station har været en fast aftale i Københavns Kommune længe. Nu ser det langt om længe ud til at der er realiteter i projektet. Sjælsø Gruppen er i samarbejde med arkitektfirmaet Dissing & Weitling samt de andre medlemmer af grundejerforeningen i Havnestaden i gang med at lægge sidste hånd på et forslag, Forskudt tidsplan Underskrivningen af kontrakten er på grund af juridisk finpudsning blevet forsinket, hvilket har forskudt hele projektet. Derfor har bryggeboerne adgang til bryggenettjenesterne fra december og ikke november, som tidligere anført. Ellers skrider projektet frem ifølge planerne. Delcoms håndværkere er i fuld gang med at kable ejendommene og forventes at være færdige med den sidste ejendom i midten af december. Cykelbro er på trapperne som om kort tid sendes til kommunen. Med forslaget følger et tilbud fra grundejerforeningen om at give et årligt driftstilskud på fem kroner for hver af de etagemeter, som grundejerforeningens medlemmer bygger om året. Når Havnestaden er fuldt udbygget vil det ifølge Jens Eger fra Sjælsø Gruppen betyde et driftstilskud i nærheden af en million kroner om året. Peter Nielsen er en af Delcoms datamontører. På billedet er han ved at sætte et såkaldt»rack-skab«op i ejendommen NjalA/SagaB. Næsten alle boligforeninger på Islands Brygge er med de eneste undtagelser er de store lejerforeninger og et par enkelte ejerforeninger. Alle beboere, som bor i de tilsluttede foreninger, vil om få uger modtage en informationsfolder og en tilmeldingsblanket. Der er mulighed for at tilmelde sig bryggenettjenesterne gratis eller billigt indtil den 1. december. Herefter opkræves der en højere tilmeldingsafgift. For mere information kontakt: Grundejerforeningens medlemmer består udover Sjælsø Gruppen blandt andet af NCC og JM Byg. Om få uger sendes et færdigt udspil fra Sjælsø Gruppen til Københavns Kommune, der derefter vil tage en beslutning om broens fremtid. Ifølge Sjælsø Gruppen er forhandlingerne med kommunen og andre myndigheder nu kommet så langt, at broen kan blive realiseret inden for to år. kls BRYGGENS CYKLER TILBUD Klassisk BATAVUS til 3.995,- K Ø B GUNLØGSGADE TLF ANTIKKRAM Leifsgade København S tlf: E-butik: Åbningstider: tirsdag til torsdag fredag lukket fra 1. maj til 30. september lørdag Børnetøj 0-14 år ET BESØG VÆRD Ny computer 850 MHz med 17 tmr. skærm DVD & 40X brænder klar til Bryggenettet. Kr ,- Uden skærm DVD & brænder med 52X cd-romdrev Kr ,- Cd-rom brænder 40X12X48 Kr. 680,- (monteret med software 840,00 kr.) 32X cd-rom medier i tyndt cover 80 min. Kr. 8,50 Leifsgade 6 kld S A L G Mobil tlf.: Tlf.: Gunløgsgade Kbh. S Gulvafslibning og gulvbelægning Se vores hjemmeside på Alt i vaskeog rensetøj Nye spændende kollektioner op til 14 år. TILBUD str : Pigesæt: buks/bluse: 349,- Drengesæt: buks/trøje: 398,-

4 4 Åbningstider: mandag til fredag kl lørdag og søndag kl Offentlig høring om pladsarealet foran Kulturhuset TIRSDAG den 24. september klokken 19 i mødelokalet, hvor arkitekt Torsten Thorup fremlægger den nye plan. På gensyn! Offentlig Dagens ret høring alle hverdage om kl. pladsarealet á 45 kr. foran Kulturhuset Børn 1/2 pris / 1/2 portioner. Ret til overraskelser forbeholdes. TIRSDAG den 24. september klokken 19 i mødelokalet, Ons. 18/9: Mexicansk kylling m. majs hvor Tors. 19/9: arkitekt Soyamarineret Torsten oksekød Thorup i strimler fremlægger med ris. den nye plan. På Fre. gensyn! 20/9: Overraskelse Man. 23/9: Köfte (lam/okse) med myntedressing & kartoffelsalat Tirs. 24/9: Dagens fisk Ons. 25/9: Grøntsagslasagne Tors. 26/9: Farseret kalkunbryst med grønt & pasta Fre. 27/9: Stegte ris og kylling Søndagsbrunch kl Stegt marokkansk pølse, røræg, lufttørret skinke, emmentaler ost, frugt, marmelade, hjemmebagt brød, smør og juice. Vælg mellem kaffe og te. 59,- kr. Helle Zarp og Vagn Groth udstiller malerier i september og afløses af: Fru Wichmann, knap 99 år, udstiller malerier/kunstværker fra 25. september til 13. oktober. Der vil blive afholdt en mindre reception lørdag 28. september kl. 14. BUTIKKER 18. september 2002 Disse butikker vil vi have Sådan svarede 103 bryggeboere 1 Slagter 52% 2 Fiskehandler 46% 3 Nyt supermarked 35% 4 Matas/materialist 29% 5 Helsekost 18% 6 Tøjbutikker 16% 7 Øko. Bager (el. kvalitetsbager) 15% 8 Flere cafeer/restauranter 14% 9 Ostehandler 11% 9 Skobutik 10% 11 Delikatesse 9% 12 Gavebutik (a la Drömhus) 8% 12 Nøgle- & hælebar 8% 14 Specialkiosk (kaffe/the) 6% 14 Pladebutik 6% 16 Døgnkiosk 4% 16 Økologiske dagligvarer 4% 18 Sportsforretning 3% 18 Biograf 3% 18 Apotek skal bevares 3% 21 Bolig- & møbelforretning 2% 21 Optiker/urmager 2% 21 Radio-tv-elektronik 2% 21 Renseri 2% 25 Slik- & iskiosk 1% 25 Hobby/stof-forretning 1% 25 Byggemarked/isenkram 1% 25 Boghandler skal bevares 1% 25 Lingeri 1% 25 Dyrehandel 1% 25 Antikvitetshandler 1% 25 Videoudlejning 1%»Jeg ønsker mere konkurrence mellem dagligvarebutikkerne. Færre døgnkiosker, men mere kvalitet og renlighed hos dem der er her allerede.jeg vil have Netto i stedet for Fakta det tager aldrig»kun fem minutter«, når de kun har én kasse åben, fire opfyldere og 30 mennesker i kø. I øvrigt må nye butikker meget gerne placere sig handicapvenligt i gadeplan.jeg savner en god fiskehandler på Bryggen.Der mangler virkelig minimum et supermarked mere på Bryggen helst et der kan have søndagsåbent og længe åbent for os med lange arbejdsdage. En Irma City ville være perfekt!jeg husker, da min hustru og jeg flyttede hertil for 26 år siden. Da var der både spækhøker, slagter, fiskeforretning, skomager og ekviperingsforretning for herrer og damer. Det ville jeg ønske, vi fik igen. Derefter et fromt ønske: Bed Fakta om at lukke, eller sørg for at rydde op i forretningen.«kulturnatten Fredag 11. oktober er der åbent i Kulturhuset til kl. 02. Spændende program!!! Det er sjovt at lave kultur Har du lyst til at lave nogle sjove arrangementer i dit eget kulturhus? Lære en masse søde nye mennesker at kende? Sætte dit præg på Bryggens kulturliv? Så meld dig som aktivist i Islands Brygges Kulturhus. Skriv dit navn og telefonnummer i bogen, som ligger i baren i kulturhuset, eller mail til: så vender vi tilbage så snart som muligt. De bedste hilsner, Styregruppen, Islands Brygges Kulturhus. Keramik onsdag Lav keramik sammen med andre hver onsdag kl Skak søndag I Kulturhuset har vi backgammonspil, skakspil og tre skakure. Mød op i cafeen søndag eftermiddag kl. 13! Er du den første lån et spil i baren (mod aflevering af legitimation), stil brikkerne op så kommer der sikkert nogen forbi Se vores hjemmeside: Islands Brygge København S Tel Fax E-post: ønsker mig en dejlig fiskehandel med et udvalg, som indgår i det moderne køkken. Eksempelvis med muslinger, sushi og sandart gerne i kombination med traditionel dansk fiskekultur som rødspætter, torsk og frisk fars. En god slagter med blandt andet økologisk kød og spændende delikatesser ville også være skønt.en genåbning af en fiskeforretning på Bryggen ville dække et stort ønske om en sådan, nødvendig dagligvareforretning på Bryggen. Retablering af en Irma (eller eventuelt en ISO), samt en Brugs uden dåsemusik ville være en glæde.jeg stemmer på en fiskeforretning. Det var bare super, dengang fiskevognen var ved Fakta én gang om ugen.jeg vil ikke have et butikscenter eller et stormagasin. Bryggen skal fortsat være»i familie med«christianshavn med hyggelige butiksstræder og -gader. Hvad med en markedsplads og/eller loppetorv?jeg savner en Irma-city gerne i Faktas nuværende lokaler. Bryggeboere, der er til discount, kan bruge Netto fra næste år.fdb (SuperBrugsen og Fakta) nyder jo en slags monopoltilstand på Bryggen. Det ville være forfriskende med noget konkurrence fra eksempelvis Netto og ISO.Vi må have vores Irma tilbage igen for min skyld gerne i stedet for den kedelige Fakta. En helsekostbutik ville også være godt. Og så bør vi vel som»havneby«også have en fiskehandel. Vi mangler en god bager som den i Lagkagehuset på Christianshavn.«

5 18. september 2002 BUTIKKER 5»Giv os en slagter!«bryggebladets undersøgelse af butiksbehovet på Bryggen er færdig. Flere dagligvarebutikker, både store og små, er højest på ønskelisten. I de to seneste numre har Bryggebladet sat fokus på det lokale butiksliv. Som en del af dette blev bryggeboerne bedt om at indsende forslag til nye butikstyper på Bryggen. Interessen har været overvældende. I alt 103 personer har taget sig tid til at svare. Tak for det. I seneste nummer bragtes en foreløbig Top 10, og denne gang kan vi præsentere det endelige resultat. I alt er der blevet foreslået 32 forskellige nye butikstyper. Ligeledes har mange benyttet lejligheden til at komme med udvidede kommentarer. I seneste nummer præsenteredes en række af disse. I dette nummer bringes flere. Da undersøgelsen ikke er videnskabelig, kan man ikke tale om, at resultaterne er statistisk repræsentative. Alligevel er der nogle markante tendenser, som det virker rimeligt at formode, er udtryk for generelle bryggebutiksønsker. Nu er det så op til udlejerne af erhvervslokaler (og selvfølgelig iværksættere) at sørge for, at ønskerne kan gå i opfyldelse. Her har bryggeboerne gennem andels- og ejerforeninger selv noget at skulle have sagt. Varieret dagligvareudbud Først og fremmest er det klart, at bryggeboerne ønsker sig et endnu mere varieret dagligvareudbud. Omkring en tredjedel peger på et behov for at bryde FDBs (nu Coop) monopol på Bryggen. Fakta og SuperBrugsen er FDB-ejede, men det samme er Irma, som foreslås af mange. Til gengæld er Netto (ejet af Dansk Supermarked) et stort ønske hos mange. Her er der dog gode udsigter. Netto er i gang med at etablere Ruth Højer vandt konkurrencen. Her et udsnit fra den officielle overdragelse. Hun ønsker sig en Matas, en slagter og en møbelbutik. På denne måde lignede hendes ønsker mange andre bryggeboeres. Også kønsmæssigt var hun repræsentativ for undersøgelsen. To ud af tre svar var fra kvinder. Til gengæld ønsker hun ikke sit billede i avisen. sig i Havnestaden og åbner i Men det er ikke kun i forhold til supermarkeder, at bryggeboerne ønsker sig et mere varieret dagligvareudbud. I næsten alle indsendte svar er der ønske om flere små specialbutikker. Højdespringeren er en slagter. Over halvdelen af svarene (52 procent) udtrykker ønske om en slagters genkomst på Bryggen. Mange af disse ser gerne, at slagteren handler med økologisk kød, delikatesser og andet af god kvalitet. Nogle har dog også øje for, at der er behov for en slagter, der kombinerer dyre specialvarer med et udbud af billigere varer. Næsthøjest på ønskelisten er en fiskehandler (46 procent). En del ønsker også en ostehandler (11 procent), mens nogenlunde ligeså mange ønsker sig en egentlig delikatesse. Højt på listen er også et ønske om konkurrence til de eksisterende bagere. Nogle vil gerne have mulighed for at købe friskbagt økobrød, mens andre er utilfredse med brødkvaliteten hos de eksisterende bagere og ønsker sig mere konkurrence på området. Om det er realistisk, at der er et marked for alle disse specielle dagligvarebutikker, er svært at sige. Man kan i hvert fald konstatere, at behovet for variation er stort. Mon ikke der i det mindste er et marked for en butik, der kunne kombinere nogle af de ovenstående ønsker? Helsekost og materialist Højt på ønskelisten ligger endvidere helsekostbutikker. Næsten hver femte vil gerne have mulighed for at købe eksempelvis vitaminer og kosttilskud lokalt. Omkring hver tredje peger på behovet for en Matas, der vel også er leveringsdygtig på nogle af de samme områder som egentlige helsekostforretninger. Desværre står Matas ikke lige for at åbne en filial på Bryggen, oplyser kæden til Bryggebladet, så indtil videre ser det ud til, at bryggeboerne stadig må bevæge sig til Indre By eller Amagerbrogade for at handle i Matas. Flere spisesteder Et andet udtalt ønske er flere caféer og restauranter. Det er nok mere sandsynligt at sådanne ønsker skulle blive opfyldt. Det skulle undre, om ikke Havneparken og badeanlæggets store succes har fået potentielle iværksættere på dette område til at rette opmærksomheden mod Bryggen. Til gengæld har ikke en eneste ønsket sig flere griller og pizzeriaer. Tværtimod har flere direkte skrevet, at det ikke ville genere dem, om nogle af de eksisterende lukkede. Tøj og boliginteriør En del ønsker sig flere butikker i tøj- og sko- samt interiør- og boligbranchen. Flere udtrykker konkret ærgrelse over, at Drömhus i Isafjordsgade måtte lukke. Denne butik kombinerede gaveartikler med tøj, interiør og diverse»nips-ting«. Så måske der alligevel er et marked for dette. Hvis sådanne butikker skal overleve, er det måske nødvendigt med en rimelig huslejenedsættelse. Det var i hvert fald et af indehaveren af Drömhus argumenter for, at hun ikke kunne fortsætte butikken. Lingeri og biograf? Derudover er der en række mindre udtalte ønsker. Blandt de indkomne forslag er blandt andet nøgle- og hælebar, optiker, sportsforretning, hobbyforretninger, dyrehandel og sågar en biograf og en lingeributik. Spørgsmålet er dog, om der er et marked for sådanne butikker. Som det pointeres i et af svarene, er der ikke langt fra Bryggen til Indre By og Amagerbrogade, hvor der er tradition for mange specialbutikker. I lokalområdet ønsker den pågældende sig først og fremmest et varieret dagligvareudbud. Bryggebladet takker for den store interesse, som for en vis del formentlig var et resultat af gavekortet på 500 kr. til en selvvalgt bryggebutik. Vinderen af konkurrencen blev Ruth Højer, Halfdansgade 21, 1.tv., der som mange andre ønsker sig en Matas, en god slagter og en møbelbutik, men som til gengæld synes, at der er nok blomsterbutikker og bagere på Bryggen. Vinderen ønskede gavekortet udstedt til SuperBrugsen, som hun finder er en god butik. agn Læs også leder på side 2»Vi SKAL have et bedre supermarked. Jeg hader Fakta og Brugsen. Vil helst have en Netto-ISO-kombination i stedet for.hvad med en lille delikatesseforretning der både kunne have brød, kød, ost og måske fisk?jeg savner meget en fiskeforretning og en interessant tøjbutik i stil med Klaus Samsøe. I hvert fald et eller andet kreativt eller lidt anderledes.jeg kan godt undvære Fakta. Den er bare for nusset og kedelig. Ikke flere solcentre.jeg savner en god bager det er chokerende, at man i tre bagerforretninger ikke kan få et ordentligt madbrød.jeg savner MEGET en Matas her på Bryggen som eventuelt også solgte helseprodukter og naturmedicin.jeg ønsker mig en Irma specielt hvis den har åbent om søndagen. En SevenEleven eller endnu bedre, at en af de eksisterende kiosker havde døgnåbent. Hvad blev der egentlig af O s American Breakfast? Eigens Ballroom rykkede før Vega åbnede hvad sker der i dag?jeg tilslutter mig ønsket om følgende butikker i ikke prioriteret rækkefølge: Halalslagter, eksklusiv bager med kvalitetsbrød (eksempelvis Lagkagehuset, Trianon eller en økologisk bager), fiskehandler, skomager, renseri, helsekostbutik. Jeg synes, det er en rigtig god ide at bede folk om forslag til nye butikker og vil gerne selv komme med et par stykker. For mig er det især dagligvarer, jeg godt kunne tænke mig et større udvalg af. De ting man ikke køber så tit, kan man bedre klare at køre lidt efter i weekenden. Jeg kunne godt tænke mig en slagter, en fiskehandler og en Irma. Udover bagerne og grønthandlerne på Bryggen mangler vi noget variation og konkurrence på kvalitetsfødevarer til de to kedelige supermarkeder, vi har.jeg savner et spisested (gerne flere), der serverer indisk/asiatisk mad til forholdsvis billig penge (mange af slagsen findes for eksempel i London).Jeg savner følgende butikker på Bryggen: Slagterbutik, fiskebutik, ostebutik og en delikatesseforretning (det lader til, den er på vej). Det er da rigtigt, der findes mange andre butikstyper, jeg også tit handler i, men dem har jeg ikke ligeså stort brug for at have lige i nærheden. Derudover er der for mange pizzaforretninger, nogle kunne godt skiftes ud.«

6 6 ANNONCE 18. september 2002 Islands Brygges Kulturhus og The notwist Family (The notwist Family består af undervisere fra EXSOSA, sammenslutningen af fysisk uddannede skuespillere) præsenterer 1 Stemmetræning grundteknikker for sang Stemmens naturlige form er i fokus. Ved at placere stemmen forskellige steder i kroppen, via overtoner og enkle koreografier, opstår der nye veje hvorved stemmen finder sit rette leje og derfra udvikles én stærk og smuk stemmeklang. Vejrtrækningsøvelser til oparbejdelse af støtte. Øvelser til smidiggørelse af stemmen samt udvidelse af register. Der vil være mulighed for at inddrage eget materiale f.eks. egne sange eller sangskrivning. Undervisningen vil blive tilrettelagt efter de behov der måtte være, og kan indeholde musikteori. To lektioner hver tirsdag kl ( 24 lektioner i alt, fordelt over 3 mdr. ) Underviser: Dorthe Eggertsen (uddannet sanger, skuespiller/ performer) Deltagere max. 12 elever ( begyndere og letøvet ) Kursusstart d. 15. okt. d. 17. dec kursusafgift: Lektion á 65,00 kr. 2 Udvidet stemmeforløb det individuelle udtryk Henvender sig til sangere som har brug for at udforske stemmen i en ikke hel almindelig retning. Der vil blive fokuseret på at opnå en sikkerhed i det at håndtere sang fra flere resonansrum, i af overtoner (en gammel teknik som tibetanske munke brugte, og som stadig praktiseres ). Du får en grundig introduktion i teknikkerne (dobbelt resonansrum) og lære ved hjælp af skalaer og vokaltræning at kunne synge flere toner over/under hinanden. Kommunikationsnærvær og -teknik. At bruge øret godt og fremhæve det følelsesmæssige udtryk gennem improvisationer. To lektioner hver tirsdag kl (24 lektioner i alt) Underviser: Dorthe Eggertsen. Uddannet sanger og skuespiller Deltagere: Max. 12 elever ( letøvet og øvet ) Kursusstart d.15. okt. d. 17. dec Kursusafgift: Lektion á 65,00 kr. 3 Motion / Dynamisk træning Træningen er sammensat af den dynamiske MBtræning (muscles and bones/ mind and body). MB-træningen styrker koordination, kondition, balance, smidighed, imagination og koncentration. Efter træningen vil der blive benyttet et strækog massagesystem med elementer fra shiatsu og yoga, som foregår parvis. Der kræves en god og solid krop. To lektioner hver mandag kl , kom i form inden jul. ( 24 lektioner i alt) Undervisere: Rikke Svinding og Rasmus Sørinus. Uddannet fra Cantabile 2, arbejder som skuespillere / dansere. Deltagere: max. 18 elever ( dansebelægning samt bad-om omklædningsfaciliteter) Kursusstart d. 14. okt. d. 16. dec. Kursusafgift: Lektion á 65,00 kr. 4 Bevægelses improvisation og koreografisk materiale Improvisations teknikkerne tager udgangspunkt i den enkeltes færdigheder. Kurset sigter mod at åbne smuthuller og porte til danserens ubevidste og kreere materiale herfra. Vi vil søge tilgang til dette gennem bevidsthedsog visualiseringsøvelser, som f.eks. kan bestå i at lære at bære en stemning gennem rummet, eller at forvandle kroppens udseende og bevægelsesmønster ved hjælp af visualisering. Stilmæssigt vil der være mulighed for at arbejde ud fra et personligt materiale, det være sig i den mere humoristiske genre eller som ren bevægelse / koreografi. To lektioner hver mandag kl , indtil medio december ( 24 lektioner i alt) Undervisere: Rikke Svinding og Rasmus Sørinus (begge uddannede skuespillere/dansere ) Deltagere: max. 12 elever (250 m2 dansebelægning samt bad-og omklædningsfaciliteter ) Kursus start d. 14. okt. d. 16 dec Kursusafgift: Lektion á 65,00 kr. 5 SALSA New York Los Angeles Style Du kommer til at lære de grundlæggende trin, rytme-og kropskontrol samt hofte og skulderbevægelser. På begynderholdene behøver man ikke at have fast dansepartner. På alle øvede og let øvede hold tilstræbes en ligelig fordeling af hvert køn. Ved en evt. ulige fordeling danses med hyppigt skiftende partnere. Således at alle kommer til. Let og luftig påklædning samt sko der glider let tilrådes. To lektioner hver mandag kl ( 20 lektioner) Undervisere: Stine Ortvad ( Professionel Salsa instruktør / danser ) Deltagere: max. 16 deltagere ( 250 m2 dansebelægning samt bad- og omklædningsfaciliteter) Kursus start d. 14. okt. 16. dec Kursusafgift: lektion á 75,00 kr. 7 Træning for nybagte mødre Efter grundig opvarmning laver du smidiggørende øvelser samt udspænding. Teori omkring følgende emner: Spædbarnsmassage, barnets behov og udvikling m.m. Du må selvfølgelig gerne tage dit barn med. Du er velkommen til at hoppe ind efter holdet er startet, for så at få de sidste af dine gange på det efterfølgende hold. To lektioner hver mandag kl ( 10 min. pause ) 20 lektioner Undervisere: Jette Wiesneck ( jordemor og mor til fire) Deltagere max. 22 deltagere (dejligt stort og lyst lokale med udsigt over Københavns havn) Kursusstart d. 14. okt. 16. dec Kursusafgift: lektion á 45,00 Tilmelding (Vi venter på svar fra kommunen og den private sektor,om hvorvidt kurserne får støtte eller ej, indtil videre er kurserne finansieret af Kulturhuset og The notwist Family og kan derfor ikke gøres billigere, men tag en brochure nede i Kulturhuset eller på biblioteket i uge 38, så ved du besked om kursets samlede pris, og om eventuelle tilskudsordninger). Hvis nogen af disse kurser har fanget din opmærksomhed, så tilmeld dig på mail: Så vil du få dage senere modtage et kontonummer, som du skal overføre det fulde beløb til. Først når vi har modtaget din betaling, er du tilmeldt kurset. Hvis der ikke er tilmeldinger nok, refunderes det fulde beløb. Du vil kunne hente en kursusfolder, hvor du også kan tilmelde dig med et uddybende CV samt billede af undervisere, i Kulturhusets cafe. Du kan også klikke dig ind på for at læse de professionelle dansere / skuespilleres CV. Undervisningsform Alle undervisere er uddannet professionelle sangere eller dansere / skuespillere. For at give et sammenligningsgrundlag, så opretter The notwist Family holdundervisning på virksomheder i kommunikation og kropssprog, herunder styrketræning, motion, smidiggørende og kredsløbsfremmende bevægelse samt afspænding. Som noget helt nyt udbydes en massageform, som frigør muskelspændinger som følge af arbejdsmiljø/stress. En kombination af kiropraktik, shiatso og akupressur. Ved henvendelse til Rasmus Sørinus, kan du fra midten af september forudbestille en massage som et led i Kulturhusets fremtidige aktivitetskalender.

7 18. september 2002 METRO 7 Næste stop Islands Brygge Fra den 19. oktober bliver det hverdag. Derefter kører af os hver dag med den. Hvis prognoserne holder. Bryggebladet har kørt en tur i Metroen. I de førerløse tog kan man sidde på første parket, når man nærmer sig Islands Brygge Station. I baggrunden ses Hotel Scandinavia. Næste stop: Islands Brygge Station. Bryggebladets tre udsendte strækker hals og retter kameraerne mod de to store huller i jorden, der nærmer sig med lidt over 60 kilometer i timen. Vi er i Metroen på vej fra Ørestad Station mod Nørreport og vi er på vej ned under jorden i Københavns første undergrundstog. Om lidt er vi 20 meter nede under havneløbet. Vi er på pressetur med Københavns nyeste trafikale vidunder. Og som resten af den danske verdenspresse er vi inviteret af Ørestadsselskabet. Guiden på vores afgang var den danske informationschef hos togets italienske producent Ansaldo. Hun ved alt om toget og fortæller beredvilligt om tophastigheder, sikkerhed og de berømte designere, der har arbejdet på toget. Hun fortæller blandt andet, at toget har plads til 300 passagerer, at tophastigheden er 80 kilometer i timen og at den berømte bildesigner Giorgetto Giugiaro er ansvarlig for togets design. Jeg synes 300 passagerer virker som rigtig mange i det lille tog, men vi får se. Ifølge Metroselskabets prognoser forventes det at Frit udsyn til Københavns cementbeklædte undergrund fra både togets forende og bagende. passagerer vil tage toget hver eneste dag. Førerløse tog Når Metroen åbner, vil der være en Metrosteward i hver eneste tog. Fortrinsvis fordi det forventes, at togpassagererne vil være lidt usikre over at køre i et tog uden fører. Det er da også en smule underligt at sidde i et tog, der tilsyneladende er uden styring, men det er som så meget andet et spørgsmål om at vænne sig til det. For Bryggebladets udsendte tog det under et minut. Det er tværtimod en fornøjelse at sidde helt ude foran i toget omkring en meter fra skinnerne, der opsluges i tunnelens evige sving. Man kører åbenbart aldrig lige ud i Metroen. Der bliver rift om pladserne foran den 19. oktober. De enkelte medier blev sendt af sted i små hold og hver deres tog. Ikke alle medier var dog som Bryggebladet heldige at få en uproblematisk tur. Af Politiken Søndag fremgår det at journalisterne herfra måtte stige af halvvejs, da deres tog ikke kunne køre videre. Metrostationerne er endnu ikke helt færdige, men de fremstår forbløffende åbne og lyse. Glasprismer spalter sollyset og sender regnbuefarvede mønstre rundt på væggene og en væg af glasdøre, der først åbnes når toget er stoppet ved perronen, holder støjen fra togene nede på et minimum. Samtidig får dagslyset lov at nå langt ned på stationerne. Altsammen er det med til at sløre fornemmelsen af at være så langt nede under jorden. Kun de lange trapper op mod lyset afslører, at vi er 20 meter under jorden. Nærmest et»mini«-s-tog Og alligevel er der noget helt almindeligt over det. Metrotogene minder ganske meget om s-togene, bare endnu smartere designet, væsentligt mindre og anderledes indrettet. I Metrotogene er der ekstra god plads til de stående passagerer, der generelt forventes kun at opholde sig i Metroen i ganske få minutter ad gangen. Den del af Metroens prognoser skal nok vise sig at være rigtige. Omkring to minutter efter vi har forladt Islands Brygge Station kører vi ind på Christianshavn og endnu fem minutter efter har vi passeret Kongens Nytorv og ankommer på Nørreport. Det bliver svært at konkurrere med for selv byens mest frygtløse cyklister. Siden vi stod foran Ferrings imposante klods af et hovedsæde ved Ørestad Station til vi kører ind under Nørreport er der gået under et kvarter. Det går pludselig op for mig hvor lille en by København faktisk er, og jeg bliver i et kort sekund i tvivl om Metroen virkelig kan være 11,5 milliarder kroner værd med så korte afstande. Men prognoserne sagde jo også, at det kun ville blive seks milliarder. kls

8 8 Uddannelses- og Ungdomsudvalget Uddannelses- og Ungdomsudvalget har det politiske ansvar for uddannelses- og ungdomsområdet i Københavns Kommune, og udvalget træffer de politiske beslutninger om undervisningstilbud til børn, unge og voksne og om kommunens fritidstilbud til børn i skolealderen. Blandt de større områder er fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber, folkeskoler, gymnasier og hf, voksenuddannelser, dansk som andetsprog samt specialundervisning for børn, unge og voksne. Under udvalget hører Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, der forvalter sagerne på området. I alt har udvalget 11 medlemmer. Alle tre politikere fra Uddannelses- og Ungdomsudvalget har svaret. Derfor er det muligt at sammenstille de tre politikeres svar for at afdække generelle mønstre og afvigelser. Generelt kan man konstatere, at de tre medlemmer af udvalget er meget glade for budgetforligets konsekvenser for deres område. Per Bregengaard skriver således:»når det drejer sig om normeringerne på skoler og i institutioner er niveauet fra valgkampsbudgettet i år alt i alt opretholdt, og det er et ganske flot resultat, når der nu er mere end 3 år til næste kommunalvalg. Modersmålsundervisningen fastholdes, der er afsat 65 mio. kr. til skoleudbygning, og der bliver penge til nyt gymnasium og voksenelevløn til alle over 25 år på Sosuhjælperuddannelsen.«Louise Frevert er overordnet også glad:»det er med stor glæde, at Dansk Folkeparti har indgået budgetforlig med samtlige partier i Borgerrepræsentationen, undtagen de konservative. Alt i alt mener Dansk Folkeparti, at det er et strålende budgetforlig, der denne gang virkelig har tilgodeset det meget trængte skoleområde. Dette er min tredje periode i uddannelsesudvalget, og det er det mest glædelige forlig for området, jeg har set i 10 år.«tilsvarende meldinger kommer fra Charlotte Wieth-Klitgaard:»I SF er holdningen den, at vil man det godt for København, må man gøre det godt for børnene, da de helt konkret er byens fremtid. Og overordnet set er det et godt børnebudget. Der er afsat penge til de helt nødvendige udbygninger af skoler, som følge af de dejligt mange børn vi har her i kommunen.«per Bregenggard glæder sig BUDGETFORLIG september 2002 Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Formand og borgmester Per Bregengaard (Enh.) Louise Frevert (DF) Charlotte Wieth-Klitgaard (SF) Har svaret: specielt over, at de tosprogede også vil få modersmålsundervisning i de kommende år:»i København går selv Dansk Folkeparti ind for offentligt betalt modersmålsundervisning!«louise Frevert forklarer dette forhold på følgende måde i sit svar:»min kommentar til den»kamel som Dansk Folkeparti har måttet sluge«, nemlig at man stadig følger modersmålsundervisningen i skoleåret 2002/2003, er ganske enkel: Vi mener, at det er til at leve med, idet der er så mange andre områder, specielt inden for skoleområdet og ungdomsog uddannelsesområdet, hvor det vil være ærgerligt at stå udenfor og ikke have nogen indflydelse.«charlotte Wieth-Klitgaard glæder sig til gengæld over sikringen af modermålsundervisningen og har ikke lyst til at stikke til de to partier, der kom med i sidste øjeblik:»jeg er rigtig glad for, at modersmålsundervisningen bevares og forbedres, fordi børns rettigheder skal beskyttes. I SF glæder vi os over, at Venstre er med i den beslutning mere end vi undrer os.«alle tre glæder sig over de forbedrede muligheder for de musisk-kreative fag. Per Bregengaard og Louise Frevert peger på etableringen af lektiecafeer som et nyt og spændende projekt. Charlotte Wieth-Klitgaard glæder sig over en række andre positive effekter for området, herunder forbedrede toiletforhold på skolerne, renovering af legepladser på skoler og institutioner samt udarbejdelsen af trafiksikkerhedsplan for skoler og institutioner.«borgmesteren er særligt glad for forbedringerne af social- og sundhedshjælperuddannelsen:»jeg vil fremhæve, at aftalepartierne har fundet penge til voksenelevløn til alle på social- og sundhedshjælperuddannelsen på 25 år og derover.«, skriver Per Bregengaard. De tre politikere har svært ved at pege på negative konsekvenser af budgetforliget for uddannelses- og ungdomsområdet. Louise Frevert mener, at der er taget højde for det meste:»man kunne have forestillet sig endnu flere ressourcer specielt til specialundervisningen, undervisningsmaterialer og inventar. Men de 10 mio. kr. man har afsat til ekstraordinære indkøb af undervisningsmaterialer,er da et rimeligt udgangspunkt.«charlotte Wieth-Klitgaard mener, at fortidens synder stadig forfølger den københavnske folkeskole:»skolerne er nedslidte og godt fyldt op, og selvom der er afsat penge til både udbygning og vedligeholdelse, er det langt fra nok.«per Bregengaard er som nævnt meget glad for, at det lykkes at skaffe et godt forlig, når man tager i betragtning, at der er så lang tid til næste valg. Dog kunne han godt tænke sig, at»der fremover blev prioriteret flere midler til lejrskoler og skole/hjem samarbejde.«, skriver han. Alle tre repræsentanter er tilfredse med, at der er afsat 79 mio. (og yderligere 157 mio. i 2004) til bygningen af et nyt gymnasium på Amager, formentlig i Ørestaden, og peger samstemmende på, at det vil komme Bryggen til gavn. Derudover er det sandsynligt, at en udbygning af skolen på Islands Brygge er rykket nogle skridt nærmere, idet kommunen med et tilskud i 2003 på 65 mio. kr. kan tage fat på diverse udbygninger rundt omkring i byen. ljg/agn Ja Ja Ja Kommunens b klart efter bred Hvad betyder det for de enkelte udvalg? D For et par uger siden blev det offentliggjort, at partierne på rådhuset har indgået budgetforlig for Dermed er kommunens overordnede kasseregnskab klart. Forliget blev indgået mellem venstrefløjen og midterpartierne, mens de borgerlige partier ikke var en del af den oprindelige aftale. Siden tilsluttede Dansk Folkeparti og Venstre sig forliget, mens de konservative, som eneste parti, står udenfor aftalen. De første dage svømmede medierne over af begejstring over kommunens økonomiske udsigter. Det går simpelthen godt i København. Fokus blev naturligt lagt på store områder som nyt gymnasium i Ørestad, modersmålundervisning og renovering af Gefionspringvandet. Af en faktaboks her på siden fremgår det, hvordan store dele af de overordnede midler forventes at blive brugt næste år. Bryggebladet har imidlertid også fundet det interessant at gå mere i dybden med konsekvenserne for komunnens syv udvalg og forvaltninger. Københavns styreform er opdelt i syv områder, som hver har en borgmester og en tilhørende forvaltning. Derfor sendte vi tre spørgsmål til tre medlemmer fra hvert udvalg. Spørgsmålene var ganske enkelt rettet imod positive konsekvenser, negative konsekvenser, og konsekvenser for Bryggen. Spørgsmålene blev sendt dels til borgmesteren, dels til to menige medlemmer fra hvert udvalg i alt 21 politikere. De 21 politikere blev udvalgt med henblik på at dække et så bredt politisk spektrum som muligt, og i et forsøg på at ramme en fordeling, der svarer til stemmefordelingen ved sidste valg. Derfor er socialdemokraterne repræsenteret af fire politikere. Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har tre, Konservative og Radikale har to, mens CD har én repræsentant. Som det fremgår af de enkelte artikler, har ikke alle politikere valgt at svare. Med andre ord er manglende svar ikke udtryk for en redaktionel fravælgelse af pågældende parti. ljg/agn Økonomiudvalget det mes Økonomiudvalget er kommunens vigtigste. Det er oftest her, at store aftaler forhandles igennem, og de vigtigste og største politiske beslutninger tages. Her er alle partiernes toppolitikere repræsenteret i alt er der 13 medlemmer. Økonomiudvalget koordinerer og planlægger den samlede styring af Københavns Kommune. De større opgaver er kommunens økonomiske planlægning og kommuneplanlægningen samt en overordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Derudover har udvalget ansvaret for kommunens fælles informationsvirksomhed samt den generelle personalepolitik. Til udvalget er knyttet Økonomiforvaltningen. Overborgmesteren er samtidig formand for Økonomiudvalget. Miljø- & Forsyningsudvalget Miljø- og Forsyningsudvalget har ansvaret for kommunens forsynings- og miljømæssige opgaver. De større opgaver er blandt andet forsyning med el, gas, fjernvarme, vand samt spildevandsforhold og miljøområdet. Miljø- og Forsyningsudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Miljø- og Forsyningsforvaltningen. Alle tre politikere fra Miljø- og Forsyningsudvalget har svaret. Om de positive konsekvenser skriver Winnie Berndtson:»Jeg er særlig glad for, at miljøet ikke bliver puttet i en kasse for sig. Det er første gang, at miljø er integreret med trafik og boliger dér hvor det efter min mening hører hjemme. For mig er det en rigtig måde at gøre det på at integrere miljøhensynet i byudviklingen.«at hensynet til miljøet er blevet integreret med andre områder, glæder også Rikke Fog-Møller, der i parentes bemærket har været grøn guide på Bryggen:»Budgetaftalen har stor betydning for miljøet ikke i den forstand at der er havnet en masse millioner hos Miljø- og Forsyningsudvalget men fordi mange af budgettets elementer vil gavne miljøet i København. Trafik- og boligpuljen lægger vægt på at gavne forholdene for den kollektive trafik, der skal bruges penge på lokale trafikplaner, som giver københavnerne bedre miljø, cykelstier og grønne arealer, og støtte til miljøtiltag i nybyggeri, for eksempel solceller Det er jeg meget glad for i denne budgetaftale, men skal jeg sige noget særligt, så er det nok støtten til Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Har svaret: Formand borgmester Winnie Berndtson (Soc.dem.) Ja Rikke Fog-Møller (Enh.) Ja Jesper Schou Hansen (Venstre) Ja de lokale trafikplaner, som jeg håber vil sætte skub i eksempelvis Trafikplan Amager.«Også Jesper Schou Hansen er overordnet positiv, men peger på en række områder, der mangler prioritering:»venstre er glad for, at også miljø-området er tilgodeset i det nye budgetforlig. Vi så gerne, at der var mere fokus på de miljømæssige konsekvenser af en fortsat udbygning af Køben- Fortsættes side 10 Som i tilfældet med de andre udvalg gav Bryggebladet tre udvalgte politikere herfra mulighed for at udbrede sig om mere generelle konsekvenser af budgettet. Imidlertid er det kun A. Ben Haddou, der har valgt at svare. Derfor gives ordet til CDs eneste repræsentant på rådhuset. A. Ben Haddou glæder sig over mange ting i budgetforliget. Han skriver blandt andet:»bedre information til københavnerne: Der er afsat i alt 8,5 mio. kr. til information via it-, lokalradio og tv-medier. På visse strækninger er byens veje i elendig stand, derfor glæder CD sig over, at der i forbindelse med aftalen er afsat penge til vedligeholdelse af veje og cykelstier.«desuden glæder han sig over flere penge til de københavnske legepladser og forbedrede forhold for skolerne:»cd har sikret, at aftalen betyder, at der afsættes 4 mio. kr. til Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Har svaret: Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen (Soc.dem.) Nej Peter Skaarup (DF) Nej A. Ben Haddou (CD) Ja renovering af både de bemandede og ubemandede legepladser. På skoleområdet glæder CD sig over, at der samlet er afsat 216 mio. til forbedringer.«i forhold til ældrepolitikken peger han også på en række forbedringer:»på ældreområdet er der afsat 25,3 mio. kr. til køb af 60 ekstra plejeboligpladser, så vi derved kan nå målet om fire-ugers ventetidsgaranti. Desuden er der afsat 5 mio. kr. til bedre omsorg indenfor hjemmeplejen, samt 5 mio. kr. til voksenelevløn, som skulle forbedre vores mulighed for at rekruttere social- og sundheds-

9 18. september 2002 udget 2003 er politisk aftale t har Bryggebladet spurgt politikerne om. BUDGETFORLIG 2003 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget har ansvaret for kommunens opgaver på kultur- og fritidsområdet. De større opgaver er biblioteker, idrætsog fritidsfaciliteter (herunder kultur- og medborgerhuse), folkeoplysning samt administration af kommunens ejendomme. Herudover tager udvalget sig af sager som offentlige valg, borgerlige vielser, næringsbreve og alkoholbevillinger, lokal radio og tv samt Lokalnævnet for Københavns Politikreds. Kultur- og Fritidsudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Kultur- og Fritidsforvaltningen, som varetager den daglige administration af sager, som hører under udvalget. Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Formand borgmester Martin Geertsen (Venstre) Klaus Bondam (Rad. V.) Bjarne Fey (SF) 9 Har svaret: Ja Ja Nej Hovedtal fra budgetforliget Skattelettelse på 0,1 procentpoint til 32,2 procent 64 mio. kr. Afdrag på gæld 226 mio. kr. Renovering af ejendomme 100 mio. kr. 500 nye almene boliger 65 mio. kr. Flere plejehjemspladser og bedre hjemmehjælp 70 mio. kr. Nyt gymnasium på Amager 79 mio. kr. Kultur, idrætsanlæg og aktiviteter 82 mio. kr. Ny specialskole, flere skolelokaler, modersmålsundervisning, inventar og materialer 205 mio. kr. Pulje til trafik og boligområder, cykelstier og kollektiv transport, trafikplaner 70 mio. kr. Øget bidrag til HS 105 mio. kr. Efteruddannelse 21 mio. kr. Botilbud til handicappede, psykisk syge, sociale projekter 37 mio. kr. Gefionspringvandet 20 mio. kr. t magtfulde udvalg personale. Endelig er der også afsat 24,4 mio. kr. til korttidsboliger, hvor ældre, som er udskrevet fra sygehuse, kan tilbydes genoptræning.«det er dog ikke lutter lagkage det hele. På spørgsmålet om hvilke negative konsekvenser budgetforliget vil få, skriver han således:»regeringens lov om frit valg på ældreområdet som CD mener er en hovsa-lov har gjort det svært at forudse, om vore budgetforbedringer på ældreområdet kan holde stik. Det er kritisabelt, at hovedparten af de 50 mio. kr., Københavns Kommune har fået af regeringen til at indføre frit valg i hjemmeplejen, skal gå til administrationsarbejde og ikke til serviceforbedringer for de ældre. Budgetaftalepartierne har afsat 4 mio. kr. til Københavns Kommunes andel af udgifterne til ophævelse af spærretiden for pensionistkort samt 1,3 mio. kr. til imødegåelse af den forslåede besparelse på handicapkørsel. Problemet kan blive, at de andre medlemskommuner i Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) ikke vil være med til at forhøje deres bidrag tilsvarende.«desuden mener han, der er nogle områder, der i særlig grad mangler prioritering:»til trods for at der i de sidste år har været afsat penge til bygning af nye daginstitutioner, har det været svært at opfylde pasningsgarantien i alle bydele. Det skyldes først og fremmest, at det er svært at finde egnede grunde og bygninger til etablering af daginstitutioner.«a. Ben Haddou mener ikke, at budgetforliget direkte indeholder nogen forbedringer for Islands Brygge:»Til trods for at aftalen ikke indeholder nogle direkte forbedringer for Islands Brygge, mener jeg bestemt, at området gennem de senest år har oplevet en opblomstring. Især i forhold til , hvor jeg boede på Bryggen. Indirekte vil Islands Brygges borgere dog opleve forbedringer på børne-, skole-, trafik, kultur-, fritids- og ældreområdet. CD mener også, at beslutningen om etablering af et nyt gymnasium på Amager og færdiggørelse af Amager Strandpark vil være et godt tilbud for borgerne på Islands Brygge. CD er bekendt med, at succesen med badehavnen på Islands Brygge kan have været til gene for områdets beboere. CD er derfor glad for, at budgetaftalen betyder, at der bygges to nye badesteder i København, således at badestedet på Islands Brygge kan blive aflastet. Jeg håber, at den positive udvikling på Islands Brygge fortsætter i de kommende år, blandt andet gennem nye boliger kombineret med gode fritidstilbud og borgerinddragelse til gavn for et bedre København. Det er blevet sjovere at være københavner!«, slutter han. ljg/agn Martin Geertsen er generelt glad for budgetforligets konsekvenser for det kulturelle og fritidsmæssige område:»jeg er i særlig grad tilfreds med, at der er sat en ordentlig slat penge af til kulturaktiviteter med internationalt tilsnit. I den forbindelse meget glad for, at der nu bliver sat fokus på København som filmby. Derudover glæder det mig, at der er afsat en pulje på 100 mio.kr. til en tiltrængt renovering af kommunens ejendomme. Det trænger vi i den grad til. Ikke mindst på idrætsområdet.«klaus Bondam skriver om de positive konsekvenser:»da jeg udover at være medlem af Kultur- og Fritidsudvalget også er gruppeformand for den radikale gruppe på rådhuset, må jeg starte med at udtrykke vores generelle glæde over aftalen. Den indeholder meget radikalt tankegods på blandt andet aktiverings-, ældre-, trafik-, kompetenceudviklings- og modersmålsundervisningsområdet. Også selvfølgelig på kultur- og fritidsområdet, som er et helt centralt radikalt indsatsområde. For os er et mangfoldigt og alsidigt kultur- og fritidsliv i København en mærkesag. Vi er særlig glade for den pulje på 16,5 mio. kr., der på radikalt initiativ er sat af til»kultur i København«, som blandt andet skal dække en række nye internationale oplevelsesorienterede kulturaktiviteter, herunder en stor international filmfestival i efteråret Vi vil gerne følge op på dansk films enorme succes i disse år både herhjemme og i udlandet og være med til at gøre København til en europæisk filmmetropol. Vi er sikre på, at disse større kulturaktiviteter er med til at sætte gang i en hel masse andre ting, blandt andet byggeri, erhverv, og turisttilstrømning.«sundheds- og Omsorgsudvalget Klaus Bondam har dog visse forbehold over for forliget:»selvom vi har afsat en ekstraordinær pulje på 100 mio. kr. til vedligeholdelsesopgaver på kommunens ejendomme, er det desværre stadig kun en stor dråbe i havet. Listen over meget mangelfuldt vedligeholdte bygninger er næsten uendelig det bliver ikke let at prioritere. Vi skal gøre en alvorlig indsats nu, inden det er alt for sent. Et andet område, hvor vi stadig halter bagefter, er efteruddannelsen og kompetenceudviklingen af kommunens mange medarbejdere. Her skal der også gøres noget inden alle vores gode folk flygter til den private sektor.«martin Geertsen er grundlæggende tilfreds, men har dog en enkelt indsigelse i forhold til det idrætslige område:»jeg synes egentlig, at det grundlæggende ser fornuftigt ud. Selvom jeg er kulturborgmester, må selv jeg jo tage hensyn til, at der altså også er andre politiske områder, som skal prioriteres. Hvis man skal brokke sig, og det er jo nærmest en naturlov for politikere, så skal det være over, at de partier, som har indgået den store anlægsaftale på idrætsområdet, har tænkt helt skævt.«i forhold til konkrete forbedringer for Bryggen understreger Klaus Bondam ligesom mange andre, at det er de generelle forbedringer, som bryggeboerne også kommer til at mærke:»nu er Det Radikale Venstre generelt ikke et parti, der plejer lokale interesser. Vi prøver konstant at anskue de politiske problematikker fra oven og se på, hvad der kan gavne byen København som helhed. Men hele spørgsmålet omkring havnens fremtid har haft en fremtrædende plads i budgetforhandlingerne, og det vil man uden tvivl også Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for kommunens sundhedsmæssige, omsorgsmæssige og sociale opgaver i forhold til ældre. De større opgaver er omsorgsydelser, plejeegnede boliger, kontantydelser til ældre, børne- og omsorgstandpleje samt sygesikringsydelser. Sundheds- og Omsorgsudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Sundhedsforvaltningen, som varetager den daglige administration af sager, som hører under udvalget. Desværre har ingen af de tre adspurgte politikere svaret på Bryggebladets opfordring til at fortælle om budgetforligets positive og negative konsekvenser. Derfor spares Bryggebladets læsere for de tre politikeres vid i denne omgang. ljg/agn Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Har svaret: Formand borgmester Inger Marie Bruun-Vierø (Rad.V.) Nej Carl Christian Ebbesen (DF) Lars Engberg (Soc.dem) Nej Nej kunne mærke ude på Islands Brygge. Lysten til at bade i havnen har i sommer talt sit eget helt tydelige sprog. Allerede til næste sommer vil byen have tre badeanstalter. Selvom det ikke er egentligt budgetstof, så håber vi, at vi snarest muligt når frem til en afklaring omkring udenomsarealerne ved medborgerhuset på Bryggen. Først når de er klar, kan huset for alvor»træde i karakter«og få fuldt udbytte af det enorme potentiale, det uden tvivl har. Og årets succes med Kulturhavn har også uden tvivl sat sine spor på rådhuset.«her peger Martin Geertsen dog på mere konkrete forbedringsområder:» Islands Brygge er en af de bydele, der betemt ikke er blevet glemt i aftalen. Jeg tænker først og fremmest på, at aftalen har sikret endnu en Kulturhavn i Kulturhavn er for mig at se et godt eksempel på, hvad der kan udrettes for forholdsvis små midler samtidig med, at den åbner byens rum for borgerne. Kulturhavn er ikke alene blevet en rigtig københavnerbegivenhed med omkring besøgende nej, Kulturhavn 2002 har været med til at sætte København på Danmarkskortet. Samtidig har de folkeoplysende foreninger fået et enestående»udstillingsvindue«til at vise deres mangfoldighed og de mange, forskellige aktiviteter, som foreningerne står for. På denne måde er Kulturhavn med til at promovere hele folkeoplysningsområdet. Endelig er det i aftalen nævnt, at kommunen skal fortsætte med udbygningen af de bademuligheder, vi fik med anlægget ved Islands Brygge. Det kan meget vel tænkes, at Amagersiden til næste år bliver beriget med endnu et udendørs anlæg.«ljg/agn Deltag i debatten Bryggebladet opfordrer vore læsere til at sende deres kommentarer til budget 2003 til Bryggebladet. Vi agerer med glæde som mellemmænd mellem dig og politikerne. Har du ideer, som vil kunne forbedre service og livskvalitet for Islands Brygges og Københavns borgere? Er der områder, som du synes, ikke er berørt af budget 2003? Er der noget, som absolut skal ændres i kommunens politik? Deltag i debatten her i Bryggebladets spalter. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget & Bygge- og Teknikudvalget Se side 10

10 10 Miljø- og Forsyning Fortsat fra side 8 havn. Hvad skal vi gøre med den stigende biltrafik, vi helt automatisk får, når vi udbygger på Gimlegrunden, på Islands Brygges havnefront, i Ørestad og så videre. Her efterlyser vi især nye moderne vejanlæg, der kan lede trafikken væk, så vi undgår forureningen fra biler i kø. Samtidig så vi gerne, at der blev brugt mere energi på den kollektive trafik.«winnie Berndtson er ikke ligeså negativ, men mener dog, at man i endnu højere grad skal integrere miljøindsatsen med andre politikområder:»helt generelt er den vigtige kobling mellem miljø og sundhed fraværende og det er ærgerligt. For eksmpel kunne mad til børn i vuggestuer,børnehaver og skoler godt være prioriteret.«rikke Fog-Møller peger på, at man sagtens kunne have prioriteret miljøområdet højere i budgetforliget:»der er ikke havnet så mange penge i miljøudvalgets kiste, og derfor er der også områder, som Enhedslisten havde prioriteret, der ikke er tilgodeset. Det gælder for eksmpel penge til at sikre de Grønne Guider i København samt flere lokale Agendacentre.«Jesper Schou Hansen beskylder samtidig forliget for at være for præget af»68 er«-tankegang:»der er også dele af budgettet, som er en fortsættelse af forsøg, som vi synes er inderligt ligegyldige. Eksempelvis et forsøg med økologisk mad på plejehjem, hvor kommunen nu vil fjerne den traditionelle kost fra de ældre og erstatte den med grøn, økologisk kost. Det synes vi er et forslag, der har ånden fra 68 malet hen over sig. Lad da de ældre nyde deres alderdom og den mad de ynder, uden vi skal trække et politisk korrekt, økologisk køkken ned over hovedet på dem.«i forhold til konkrete forbedringer og/eller forværringer for Islands Brygge som følge af budgetforliget skriver Winnie Berndtson:»Med budgetaftalen er der afsat en pulje på 70 mio. kr. til trafik og nye boligområder. Jeg synes, vi skal bruge nogle af pengene på at få lavet et par konkrete bud på, hvordan vi kan afhjælpe det støjproblem, to tredjedele af københavnerne har, dér hvor de bor. Og hvorfor skulle det ikke kunne være på Amager. Derudover skal nogle af pengene bruges til lokale trafikplan-projekter, og her er der jo som det første sted udarbejdet en plan for Amager. Så skal vi penge til området, må det næsten være til nogle af projekterne i Trafikplan Amager.«Rikke Fog-Møller peger på en række konkrete områder, som dog ikke hidrører under miljø- og forsyningsområdet:»islands Brygge vil forhåbentlig få glæde af de generelle forbedringer. Eksempelvis bedre muligheder for voksenelevløn til de kommende hjemmehjælpere. Bryggens Børneatelier vil forhåbentlig også få glæde af de flere penge til børnekultur, og flere af Bryggens foreninger vil få nye muligheder for at lave kulturelle aktiviteter. Daghøjskolerne får mere kommunalt tilskud, og flere midler til legepladserne vil falde på et tørt sted på Islands Brygge.«ljg/agn Bygge- og Teknikudvalget Kun én af de tre politikere fra Bygge- og Teknikudvalget svarede. Ole Hentzen og de konservative stod endda helt udenfor forliget, så det kunne have været særlig interessant at høre, om nogle af årsagerne til dette skal findes inden for bygge- og teknikområdet. Derfor må læserne»nøjes«med Mikkel Warmings fortolkninger af budgetforligets konsekvenser for dette område. Han skriver følgende om de positive sider af budgetforliget for byggeog teknikområdet:»når det gælder bolig- og trafikområdet, giver budgetaftalen først og fremmest midler til at bygge 500 almene boliger i 2003, og forpligter alle underskriverne til at finde midler til endnu 500 almene boliger i Selvom 1000 almene boliger langt fra er nok til at løse de store boligproblemer i byen, så er det dog et klart skridt i den rigtige retning, at få bygget boliger som almindelige mennesker har råd til. At Venstre og DF nu også er enige i, at byggeri af nye almene boliger skal fremmes, er interessant...«, konstaterer han lettere drillende. Han fortsætter med at fortælle om en trafik og boligpulje:»puljens midler på 70 mill. kr. kan blandt andet tilgodese en række forskellige formål: (I) Bedre omstigningsforhold for kollektiv trafik, (II) infrastruktur i forbindelse med etablering af nye boligområder omkring havnen, (III) miljøinitiativer i forbindelse med boligbyggeri f.eks. solceller, (IV) finansiering eller Debat af Rikke Fog-Møller, medlem af Borgerrepræsentationen for Enhedslisten. At fordele 1,2 milliarder kroner er ikke noget københavnske borgerrepræsentanter prøver hvert år. Derfor er budgetaftalen for kommunens budget i 2003 også noget særligt. Den blev forhandlet på plads mellem Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet (eller bliver -demokraterne?), de Radikale og Centrumdemokraterne søndag d.1. september. Venstre og Dansk Folkeparti har siden skrevet sig på aftalen. Det store beløb er ikke kun fordi København fremover kan vente flere skatteindtægter. En tredjedel kommer fra tidligere år, hvor kommunen har valgt en skattemodel efter aftale med regeringen, der giver os lov til at beholde ekstraindtægter. Havde kommunen haft færre indtægter end forventet i de år, skulle vi til gengæld selv have dækket hullet. Kommunens økonomi er god flere københavnere har arbejde, de tjener mere og betaler mere i skat. Men de flotte kurver er ikke BUDGETFORLIG 2003 / DEBAT 18. september 2002 Bygge- og Teknikudvalget har ansvaret for kommunens opgaver inden for bygge- og ejendomsområdet og på det tekniske område. De større opgaver er eksempelvis gader, veje, parker, kirkegårde, brandvæsen, beredskab, lokalplanlægning, byfornyelse/ ygningsfornyelse og byggesagsbehandling, støttet byggeri, arkitekt- og ingeniøropgaver samt kørsels- og håndværksvirksomhed. Bygge- og Teknikudvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Bygge- og Teknikforvaltningen, som varetager den daglige administration af sager, som hører under udvalget. Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Formand og borgmester Søren Pind (Venstre) Ole Hentzen (Kons.) Mikkel Warming (Enh.) Har svaret: medfinansiering af broforbindelser over havneløbet, samt (V) etablering af cykelstier eller grønne arealer.«mikkel Warming peger imidlertid også på nogle områder, som savner endnu mere prioritering:»også inden for bygge- og teknikområdet kan der altid bruges flere penge. Personligt ville jeg gerne have haft flere øremærkede midler til cykelstierne, lokale trafikplaner og vejvedligeholdelse«i forhold til konkrete forbedringer for Bryggen skriver han:»to badesteder med handicapadgang andre steder i byen vil alt andet lige betyde, at presset på havnebadet på Bryggen bliver mindre. En (cykel)bro over havnen fra Bryggen til Fisketorvet er en af mulighederne i den nye trafik- og boligpulje. Sådan en forbindelse vil binde Bryggen og Vesterbro mere sammen.«derudover mener han, at det er vigtigt, at nogle af de mange nye almene boliger kommer til at ligge på de attraktive grunde i havnen eksempelvis Islands Brygge (Havnestaden). ljg/agn Nye københavnere årsag til god økonomi Nej Nej Ja kun udtryk for, at det generelt går bedre og hjulene drejer hurtigere. De er også et billede på udskiftningen af den københavnske befolkning. Kommunens politik på boligområdet anført af de borgerlige og Socialdemokratiet har fjernet muligheder for de dårligst stillede i byen. Det er simpelthen blevet for dyrt at bo i København. Derfor har det været en af Enhedslistens store ønsker at få penge til almene boliger. Der er nu sat penge af til 1000 nye almene boliger de over de næste to år. Men aftalen er en klar forbedring på mange områder. Det anerkendes for første gang for alvor at»gæld«er meget andet end dét man skylder væk i korner og ører. De mange områder, der er blevet forsømt i årene med nedskæringer har givet masser af gæld for eksempel på vedligeholdelsen af kommunens bygninger og anlæg, på møbler og lignende i skoler, og al den»vedligeholdelse«ansatte i Københavns Kommune har måttet undvære med manglende efteruddannelse. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for kommunens sociale opgaver for børn, unge og voksne samt ansvaret for kommunens arbejdsmarkedsindsats. De større opgaver er dagpasning af 0-5 årige, indkomstoverførsler, aktivering, døgnanbringelser af børn, boligsocialt arbejde og boliganvisning samt servicetilbud til handicappede, psykisk syge og misbrugere. Udvalget består af 11 medlemmer. Til udvalget er knyttet Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. Kun én af de tre politikere fra Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget svarede. Oprindeligt blev opfordringen sendt til Finn Rudaizky (Socialdemokratiet), der dog videresendte den til partifællen Thor Grønlykke. Derfor må læserne i dette tilfælde»nøjes«med et svar fra Majbritt Mamsen. Om de positive konsekvenser for Familie- og Arbejdsmarkedsområdet skriver hun:» Først vil jeg gerne sige, at der er mange gode ting i budgetaftalen. Et af de konservatives store hjertesager er, at der altid skal være hjælp til de svage grupper i samfundet dermed også til de ressource-svage forældre og børn. Derfor glæder det os, at der er sat penge af til boliger for handicappede og psykisk syge, opsøgende gadeplansarbejde i forhold til unge og unge misbrugere. Desuden glæder jeg mig over den øgede integrationsindsats med blandt andet en mentorordning til personlig vejledning til udslusning på arbejdsmarkedet. Derudover er det vigtigt, at der er afsat 40 mio. til bygning af flere vuggestuer.«at det konservative står uden for budgetaftalen, er tydeligt i forhold til budgetforligets negative konskevenser. Her har Majbritt Mamsen anført væsentligt flere punkter end de andre politikere, som alle er en del af forliget. Hun skriver således om socialt arbejde:»det er negativt, at der ikke er sat flere penge af til socialt, frivilligt arbejde. Derudover er der kun indskrevet en hensigtserklæring omkring en dementpolitik i København. Det er ikke godt nok for os konservative. Vi skal skabe et godt og trygt miljø for Udvalgsmedlemmer, der har fået tilsendt Bryggebladets spørgsmål: Har svaret: Formand borgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) Nej Thor Grønlykke (Soc.dem.) Nej Majbritt Mamsen (Kons.) Ja de demente og deres pårørende.«i forhold til modersmålsundervisningen, som hun finder også er en del af det familie- og arbejdsmarkedsmæssige område, er hun også uenig med flertallet:»integrationen løses ikke ved at bruge pengene på at lære børnene deres forældres hjemlands sprog. Det er en forældreopgave at sørge for dette. Derimod er det en offentlig opgave at lære forældre og børn deres nye lands sprog.«hun er i modsætning til Mikkel Warming (se artikel om Byggeog Teknikudvalget) ikke tilfreds med, at der er sat penge af til 500 almennyttige boliger:»selvom de konservative ser boligmanglen i København som et stort problem, så er flere almene boliger ikke vejen frem. Almene boliger er så dyre at bo i, at ingen mennesker med almindelige indtægter har råd til at bo i dem. Dette betyder, at hovedparten af dem der bor i almene boliger, er personer på overførselsindkomster, der får huslejen finansieret af det offentlige. Vi har ikke behov for flere sociale ghettoer i København.«Konkret i forhold til Bryggen frygter hun, at man bygger nogle af disse almennyttige boliger på Bryggen, fordi det er et område med flere ledige byggegrunde. ljg/agn Budgetaftalerne betyder også udbygning af skolerne, flere penge til materialer og møbler. Nye plejeboliger skal gøre det muligt at overholde garantien om plejebolig efter fire uger, og der er afsat penge til opsøgende psykoseteams, der er sat penge af til at øge indsatsen for de svageste grupper, og på kultur- og idrætsområdet bliver der råd til en hel del mere. Enhedslisten har også andre mærkesager som der nu vil ske mere med: Kommunen sætter nu gang i et forsøg med at give HKressourcer til daginstitutioner, så pædagogerne får mere tid til børnene. Modersmålsundervisningen er sikret de kommende år, så kommunen betaler de penge regeringen har trukket ud. Derfor vil modersmålsundervisningen forsat være gratis for alle tosprogede i København. En bolig- og trafikpulje giver mulighed for at få lavet bedre løsninger i nye boligområder, så vi kan få begyndt på nogle af de mange projekter der er vedtaget i Trafikplan Amager. Der er selvfølgelig også områder, som stadig står dårligt. Det gælder ikke mindst Hovedstadens Sygehusfællesskab, som har en dårlig økonomi, og hvor vi vanskeligt kan udvide budgettet hvis ikke de andre parter er med. Også Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), som blandt andet står for den kollektive trafik, har lagt op til omfattende nedskæringer. Parterne i budgetaftalen er blevet enige om at gøre noget ved nedskæringerne på pensionisternes rabatter, og på de takststigninger de handicappede er udsat for. Nu har HUR vedtaget at gennemføre nedskæringerne, så må vi finde ud af hvordan vi kan kompensere de københavnske pensionister og handicappede. Budgettet bærer stort præg af genopretning af gamle forsømmelser, og nødvendige udvidelser til kommende generationer. Egentlige omstillinger til fremtiden er der måske ikke så meget af, bortset fra penge til solceller og andre små udvidelser, men det bliver der forhåbentlig grundlag for med denne aftale. (Forkortet af redaktionen)

11 18. september 2002 LOKALRÅD 11 Ret til indflydelse for 30 kr. Information fra Bryggens Borgerforening Information fra Lokalrådet Nu skal»den Grønne Plads«i gang. Lokalrådet og Brygges Grønne Guide vil torsdag den 26. september og lørdag den 28. september indsamle underskrifter for at få arbejdet med pladsen sat i gang. Den nye plan, der tidligere er vist i Bryggebladet, vil på en lang række punkter forbedre området omkranset af Gunløgsgade, Bergthorasgade og Leifsgade. Der vil blive mere grønt, større områder til at sidde på og mindre trafik. Den nye plads vil også betyde en omstrukturering af legepladsen (ikke en mindre legeplads) og vil samtidig fjerne det indhegnede område, med øgenavnene»den Røde Plads«og»Bumseparkeringen«, hvilket er ønsket af temmelig mange omkringboende. Ved en forespørgsel hos de omkringliggende ejendomme Vedlagt dette nummer af Bryggebladet er et girokort fra Bryggens Borgerforening, som Borgerforeningen betaler Bryggebladet for at omdele. Bryggebladet har i begrænset omfang mulighed for at omdele reklamer og andet materiale for vore annoncører. Har dette din interesse kontakt Carsten Stjernholm. red. 30 kroner koster det at være medlem af Bryggens Borgerforening, og for de penge får du lov til at være med til at præge Bryggens fremtid. Hvordan det hænger sammen? Jo hver bydel i København har et lokalråd; men hvor alle andre lokalråd er sammensat af partipolitiske repræsentanter og handelstandsforeninger, er lokalrådet på Islands Brygge valgt på Borgerforeningens generalforsamling hvert år i oktober. På dette møde kan alle medlemmer af Borgerforeningen møde op, give deres mening til kende, være med til at vælge og selv stille op til lokalrådsvalget. I de seneste år har der ret konstant været lidt over 400 betalende medlemmer, men desværre møder kun ret få op på generalforsamlingen, og der har heller ikke været den helt store lyst til at lade sig vælge ind i bestyrelsen for at tage del i arbejdet for Islands Brygge. Vi ved, at mange har en holdning til, hvad der sker på Bryggen, og vil herved opfordre til medlemskab af Borgerforeningen og dermed også medvirken til at videreføre den specielle demokratiske skik, som blev indført på Bryggen for mange år siden. Lokalrådet arbejder for hele tiden at forbedre kårene for beboerne på Bryggen. (Om vi gør det på den rigtige måde, kan selvfølgelig diskuteres, men det kan du som sagt selv være med til at bestemme). I det seneste årti har hovedpunkterne været at få en Havnepark og et medborgerhus i Havneparken, mens det største indsatsområde i dette år var Havnebadet. Vi har fået disse ting placeret langs havnekajen, hvilket er helt unikt i København. Lokalrådet vil nu ikke tage hele æren for dette, men det skyldes en lang proces over tyve år, hvor lokalråd og før det Bryggegrupperne konstant har presset på hos kommunen. Det langvarige seje pres har givet resultater over forventning, men der er stadig mere at kæmpe for. Sammen med den Grønne Guide arbejder lokalrådet nu med at gøre pladsen ved legepladsen i Gunløgsgade mere grøn og venlig, og stadig skal man være opmærksom på det trafikmæssige område. Borgerforeningen giver hvert år tilskud til forskellige arrangementer på Bryggen: Skolen får tilskud til sine lejrskoler, så alle klasser kan komme af sted pensionistforeningen får tilskud til deres julearrangement der gives tilskud til sankthansfest, fastelavn og julefest for Bryggens børn, og senest har Vestamagers Ældreråd fået kroner til et arrangement, der samtidig skulle reklamere for de ældres sag. Derfor skal du bruge vedlagte girokort og blive medlem af Bryggens Borgerforening. Underskriftsindsamling om grøn plads har der vist sig at være stor opbakning til projektet kun den nyere, høje, grå, ejendoms bestyrelse frasiger sig ideen. Underskrifterne skal sammen med tilkendegivelserne fra ejendommene vedlægges ansøgningen til kommunen om finansiel støtte til projektet. Underskriftsindsamlerne vil være at finde ved legepladsen og ved Superbrugsen og vil kunne svare på eventuelle spørgsmål. Har du ikke mulighed for at møde underskriftsindsamlerne, kan du benytte kuponen her på siden den skal afleveres til Bryggens Grønne Guide, Leifsgade 7. Gunløgsgade 3 Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Lokalrådet Har du forslag, ideer eller kritik, vil vi behandle dette på næste lokalrådsmøde. Tømrer & Snedkerfirmaet ApS Christian Meyer Tømrer- og snedkerarbejde samt maskinsnedkeri Lindgrens Allé 20A 2300 Kbh. S & Mobil Medlem af Københavns Snedkerlaug

12 12 Låneregler og lokale billeder Nye låneregler Den 1. oktober træder en ny udgave af bibliotekernes lånereglement i kraft. Den vigtigste nyhed er, at det ved udlån bliver obligatorisk at anvende en pinkode sammen med lånerkortet/sygesikringsbeviset. Dette sker for at forbedre sikkerheden omkring brug af lånerkortet. Med en pinkode kan man også bestille og forny materialer via Internettet. Pinkoden, som består af 4 tal efter lånerens eget valg, kan fås ved personlig henvendelse på biblioteket. Husk at medbringe anden legitimation bortset fra sygesikringskortet første gang. Samtidig ophæves begrænsningen på udlån af antal av-materialer. Bibliotekets av-samling er efterhånden så udbyggede, at man kan hjemlåne ubegrænset af cd er, videoer og cd-rom. Islands Brygge på kornet På bibliotekets hjemmeside er der nu kommet nye fotos fra Islands Brygge. Billederne er taget i løbet af den flotte sommer og viser selvfølgelig Bryggens nyeste attraktion: havnebadet. Desuden kan man følge den seneste udvikling i byggeriet på Ny Tøjhus-grunden og i Havnestaden. Klik ind på bry/ og vælg Fotogalleri. Golden days Kulturfestivalen Golden days tager udgangspunkt i den kulturelle guldalder, som København gennemlevede i slutningen af tallet. I år er temaet det moderne gennembrud , som kom til udtryk i både arkitektur, billedkunst, videnskab og litteratur. Festivalen løber frem til søndag den 22. september, og det udførlige program kan hentes på biblioteket eller ses på internettetadressen Desuden findes der masser af litteratur på biblioteket om denne spændende periode af danmarkshistorien. Kulturnatten Fredag den 11. oktober løber en anden stor kulturfestival af staben. Det er atter tid til at kaste sig ud i kulturnattens mange oplevelsesmuligheder. Vil du gerne planlægge denne aften god tid i forvejen, kan du allerede nu på biblioteket købe program + kulturpas til hele arrangementet for 65,- kr. Ønsker du kun programmet, kan det købes for 10,- kr. Det kan også ses på internetadressen BIBLIOTEK / KIRKE / KORT NYT 18. september 2002 Hvad er det gule flag? Bryggebladet løser endnu et af livets store mysterier. Nogle har måske lagt mærke til at der nogle få gange har vejret et gult flag ved badeanstalten på Islands Brygge. De fleste ved, at det grønne flag betyder at badeanstalten er åben og at vandet er rent, samt at det røde flag betyder det modsatte. Det gule flag er en advarsel om noget man bør være særligt opmærksom på. I de fleste tilfælde drejer det sig om brandmænd i bassinet. Brandmændene bliver i enkelte tilfælde ført med strømmen under pontonerne og ind i svømmebassinet hvor man risikerer at brænde sig på dem. De få gange det gule flag har været hejst i år ved havnebadet, har det været på grund af brandmænd. Det er i øvrigt de samme flagregler, der gør sig gældende ved de danske kyster. På grund af dybden i havnen, omkring 9-10 meter følger sikkerhedsforskrifterne ved havnebadet nemlig kystreglementet. kls Hotel udskydes Den norske Olav Thon Gruppen kommer efter al sandsynlighed ikke til at starte byggeriet af deres hotelprojekt på Ny Tøjhus grunden i år. Det statslige ejendomsselskab Freja har indgået en aftale med den norske koncern om at udskyde byggestarten for hotel og boliger langs Thorshavnsgade i op til 18 måneder. Seneste byggestart for hotellet er nu den 1. februar 2004 og 1. august 2004 for boligerne. Den bevaringsværdige Kommandantbygning på hjørnet af Thorshavnsgade og Amager Boulevard blev revet ned for at vige pladsen for hotelbyggeriet. ljg Møbelsalg i Zeppelinerhallen Zeppelinerhallen, på hjørnet af Islands Brygge og Sturlasgade, giver husly til Meka Møbelcenter fra fredag den 20. september til søndag den 6. oktober. Der bliver holdt møbeludsalg i 17 dage også om søndagen. Åbningstider kl alle dage bortset fra lørdag kl Det bliver første gang, at Zeppelinerhallen åbnes for offentligheden siden renoveringen i Hallen var oprindeligt opført i Tyskland til produktion af luftballoner, men senere flyttet til Bryggen som en del af ØK s»sojakagefabrik«. ljg Skolefodbold Ekstra Bladets Skolefodbold turnering 2002 er i fuld gang og Skolen på Islands Brygge fik en ønske start. Holdet vandt overbevisende deres første kamp mod Copenhagen Euro School med 5-2 i Valby Idrætspark. Målene blev scoret af Nicklas Andreassen (2), Mark Sibul, Nicolai Holm og Victor Eryes. Kampens fidus bamser som tildeles en spiller fra hvert hold blev givet til Nickas Andreassen fra S.K.I.B. og til Karar Radi fra C.E.S.. ljg Derfor lugtede der af lort I sidste uge fik syv ejendomme Gunløg, Halfdan, Isafjord, Leif, HAB, Njal og Berthora en grundig kloakrensning. Samtlige vejog gårdbrønde blev renset. Tidligere på året fik Njal/Saga, Thorlakhus, Store Thorlakhus og Egilshus den samme behandling. Fremover vil disse elleve ejendomme få et årligt kloakbesøg. Et nyt initiativ fra GIB (Grundejerforening på Islands Brygge), som forhåbentlig vil forebygge problemer med opstuvende vand og dårligt træk i faldstammerne i de enkelte ejendomme. ljg Indbrud i Heklas klubhus Natten til søndag den 15. september blev Heklas klubhus i Egilsgade udsat for tyveri. Blandt de stjålne effekter var et 100 kilo tungt pengeskab, 50 flasker spiritus og kontanter fra samtlige spilleautomater, som blev brækket op. De har bare banket fyldingen på døren ind og gået til den, siger formand Alex Andreassen. De må have været flere om det pengeskabet vejer op imod 100 kilo. Tyvene har også stjålet børnenes spilledragter. Det var muligvis for at pakke spiritusflaskerne ind. Vi har ingen spilledragter til kampene i denne uge, og det er synd for børnene. Ud over det ovennævnte forsvandt klubbens kostbareste klenodie en øloplukker som har fulgt klubben lige fra starten. Har man set noget, kan man kontakte politiet på ljg GUDSTJENESTER 22/ : Carl Henrik Balslev 29/ : Elmo Due 6/ : Bjarne Fabritius Petersen HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S Kirkens Kontor Kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. Onsdag den 25. september kl. 14: Kim & Klaus Onsdag den 25. september klokken 14 er gudstjeneste. Efter en kaffepause optræder Kim & Klaus med revyviser fra 30 erne og 40 erne. Kim & Klaus er kendte på Bryggen og har blandt andet tidligere spillet i kirken og i Gimle. Kim & Klaus har spillet sammen siden 1978 og lægger op til ønskekoncert. Lørdag 5. oktober kl.15: Koncert Lied- og kammermusikkoncert med klassiske MGK-elever fra Københavns Kommunes Musikskole i Gammeltoftsgade, København K. KULTURNATTEN Fredag 11. oktober er der åben fra i kirken. Oplæsninger og gospelkoncert klokken 21 med Manuela Lærke og hendes rytmegruppe. Amager Musikfestival i kirken»inspiration fra Østeuropa«. Hvor Amager Musikfestival sidste år lænede sig op af åbningen af den nye Øresundsbro ved at koncentrere sig om svensk-dansk musik og musikere, har man i år valgt at knytte an til EU s forestående udvidelse mod øst med temaet»inspiration fra Østeuropa«Festivalen fejrer i år sin 30. sæson og løber fra den 22. september 7. oktober og har sin åbningskoncert i Dragør kirke. Det sker i Hans Tausens Kirke Amager musikfrestivals arrangement i Hans Tausens Kirke er den 29. september klokken 16.00, hvor Det danske Suzukiinstituts Kammerorkester spiller. Som solist spiller den kun ni-årige Laurids Dragsted, og orkesterets dirigent er Béla Detreköy. Programmet omfatter musik af: Mozart, Haydn, Corelli, Nielsen & Britten. Studentermenigheden Tirsdag den 1. oktober kl : Søren Ulrik Thomsen den endnu levende digter Søren Ulrik Thomsen (billedet) læser op af sine skriftlige arbejder og svarer på spørgsmål om sit forfatterskab. Tirsdag den 8. oktober 19.30: Bob Dylan myter, manier og mysterier Forfatteren Klaus Lynggaard fortæller om Bob Dylans værk som en sammenblanding af kunstneriske og eksistentielle erkendelser, fortabelser og fantasmagorier. Arrangementerne er åbne for alle og er gratis. Der kan købes kaffe, vand, øl og vin i pausen og efter foredraget. Arrangementet indledes sædvanligvis med en temagudstjeneste ved studenterpræst Hans Anker Jørgensen kl Det slutter cirka kl. 22. Sognepræst K/B Bjarne Fabritius Petersen (bfp) Snorresgade 9, 2300 Kbh. S tlf Træffes i præsteboligen mandag kl , tirsdag, onsdag, torsdag kl Sogne- og studenterpræst Hans Anker Jørgensen (haj) Slagslunde Bygade 37 D, 3660 Stenløse Tlf Træffes: Tirsdag kl og fredag kl i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf Onsdag og torsdag kl på Universitetet, Njalsgade 80, Tlf og i øvrigt efter aftale. Kirketjener Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf Organist Britta Bugge Madsen, (bbm) Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf Menighedsrådets formand Gitte Madsen Islands Brygge 21 Tlf

13 18. september 2002 Heklas Tommy Pedersen var ude på besøg ved byggeriet af Heklas nye klubhus i lørdags. Jeg kommer herude næsten hver dag for at se, hvordan det går, siger Tommy Pedersen til Bryggebladet, også selvom der ikke er så meget at se lige nu. Pilotering og dermed arbejdet på selve huset er først begyndt mandag den 9. september. Forud for det har der været næsten to års planlægning. De sidste mange måneder er brugt til at lede kloakering til klubhusets nye beliggenhed. En fjerdedel af vores budget har vi brugt på kloakering, siger Tommy Pedersen. Det er lidt ærgerligt at skulle bruge så meget på det, men sådan er det, når man ligger midt på Lossepladsvej. Klubhuset kunne have været lidt større. I stedet må vi HEKLA / KALENDER Første spadestik for Heklaklubhus Heklas Tommy Pedersen holder øje med byggeriet af Heklas nye 370 kvadratmeter store klubhus på Lossepladsvej. t j e k d e t u d At være gift med en alkoholiker Forfatteren Anne Lilmoes fortæller om sine 20-årige erfaringer med udgangspunkt i tre bøger, hun har skrevet om emnet. Christianshavns Bibliotek, Onsdag 2. oktober kl , Gratis entré, Arrangør: Sund By Indre By Amager Jazzklub Amager Jazzklub præsenterer Dutch Swing College Band søndag den 22. september i Amager Bio kl. 15:30.Billetterne koster kr.185 og kr.260 med frokost buffet som serveres fra kl. 13:00. Billetterne købes via Billetnet eller Amager Jazzklub tlf eller Amager Musikfestival Kirkemusikal festival i perioden 22. september-7. oktober i øens kirker. Årets tema: Inspiration fra Østeuropa. Koncert i Hans Tausens kirke den 29. september kl 16 med»det danske Suzuki-Instituts Kammerorkester«under ledelse af Béla Detreköy, med den niårige pianist Laurids Dragsted. Gratis entré. Fuldt program kan hentes i kirken og på biblioteket.»det gode menneske fra Sezuan«Bertolt Brecht nybearbejdet af teatergruppen Pernilla & Ko. Sted: Ørkenfortet, Kigkurren 1-3. Spilleperiode oktober kl Billetreservation tlf fra kl Se omtale på bagsiden. Fru Wichmann i kulturhuset Fru Wichmanns malerier fra et 66-årigt liv på Bryggen udstilles i kulturhuset fra den 25. september til 13. oktober. Reception 28. september kl.14. Se omtale andet sted i bladet. Miljøtrafikuge i København Miljøtrafikugen blev skudt i gang i mandags og fortsætter indtil på søndag. Fokus på trafikudvikling, miljøvenlig trafikadfærd. Masser af aktiviteter over hele byen - dog ikke på Bryggen. Program afhentes på biblioteket eller i Københavnerinformationen på Rådhuspladsen. Læs også mere på Kulturbro 2002 I 2000 blev Øresundsbroens opførelse fejret med en stor kulturfestival under navnet Kulturbro Festivalen blev anlagt som en biennale, tilbagevendende hvert andet år, og har som det overordnede formål at bidrage til regionens integration. Lige som broen. Kulturbro 2002 åbnede allerede 28. august, men fortsætter til den 31. december med udstillinger og forestillinger, kunst og design for både børn og voksne og fra det nordøstligste Skåne over København til Roskilde. Biennalens tema ***KURSIV***Come closer er ment som en direkte opfordring om at nærme sig Øresundsregionens mange kulturinstitutioner. Se mere (også program) på Agn/ljg/kls nøjes med vores 370 kvadratmeter. Klubhuset bygges nord for de to anlagte 11-mands boldbaner omkring tyve meter fra Lossepladsvej. Det bliver først omkring uge 42 og 43, at huset begynder at tage form, siger Tommy. Men alligevel skal det gå stærkt. Entreprenøren regner med at være færdig i uge 2 næste år, hvis alt flasker sig. I næste uge kommer der to containere, som klubmedlemmer og andre frivillige skal male inden den 1. oktober, men ellers sker der ikke andet for klubben herude før næste år, siger Tommy. Vi kommer ikke til at spille herude før næste forår. Vi holder bankospil den 5. december i vores gamle klubhus det bliver vores sidste arrangement i lokalerne i Egilsgade. For at spare på budgettet skal mange af vores medlemmer hjælpe til med at flytte, male og indrette. Vi håber at spare mange penge på den konto, siger Tommy Pedersen. Alligevel kommer vi til at mangle en til kroner til fire 7-mands mål, når vi skal afvikle turnering for de små herude. Det er penge, som Københavns Idræt (KI) ikke vil betale. På den anden side af Lossepladsvej, lige over for Heklas nye omgivelser, er man i gang med at anlægge boldfælleder, som bliver brugt af klubber i DAI- rækken. Boldfællederne og et eventuelt klubhus vil først kunne tages i brug i Hekla regner med at flytte ud i de nye omgivelser omkring den 1. marts eller 1. april i ljg Høstfest for Vestamagers seniorer Torsdag den 26. september afholder Vestamagers Seniorråd fest for: Seniorerne på Vestamager. Alle, der er fyldt 60 år og bosat i vort område, er velkomne! Festen afholdes i Njalsgårdens kantine, Njalsgade 15, 5. sal (elevator) fra klokken til klokken Program: Musikalsk underholdning, middag med 2-retters menu incl. vin, kaffe og kage samt hyggeligt samvær og dans. Tilmelding: Mandag den 23. september på Vestamager Seniorråds kontor, Njalsgade 13, 1. sal, værelse 106, mellem klokken og Pris for deltagelsen: Kr. 90,00. Med venlig hilsen Vestamager Seniorråd I området bag vandrerhjemmet er der planlagt etablering af en campingplads. Der er udlagt 5,5 hektarer ( kvadratmeter) af Amager Fælleds arealer til udvidelsen det der svarer til 300 til 400 campingpladser. Selvom projektet er indarbejdet i plejeplan for årene 1998 til 2003, har gennemførelsen en længere tidshorisont. Det er Byrumskontoret, som på nuværende tidspunkt arbejder med projektet. Byrumskontoret arbejder med den mere langsigtede planlægning af Amager Fælled. Det er meningen, at campingpladsen kun anvendes i sommerhalvåret, og at arealet bliver offentligt tilgængeligt udenfor sæsonen. Med en metrostation både ved Islands Brygge og Bella Center Van Gogh 13 Hvor himlen møder landet (8) bliver det lettere for bryggeboerne at huse uventede gæster ude ved vandrerhjemmet på Vejlands Allé eller på campingpladsen samme sted. Der findes flersengs-værelser samt 1-, 2-, 3 -,4- og 5 personers værelser på vandrerhjemmet. Vandrerhjemmet kan på nuværende tidspunkt huse gæster fra 90 kr./person/dag. Prisen forudsætter, at gæsterne har et vandrerkort eller gæstekort. Amager Fælleds Landskabsog Plejeplan for årene er udarbejdet for»at sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedring af områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier«. Bryggebladet kigger videre på planerne for Amager Fælled i de kommende numre. ljg

14 14 FAGREGISTER 18. september 2002 Akupunktur Natural Health Clinic Gunløgsgade Antikviteter Antikkram Leifsgade Tirs. til tors.13-18, lør Jantik.dk Indbo og gamle møbler købes. Tlf Apotek Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag fredag: lørdag: Bager Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade Bank Amagerbanken Islands Brygge Begravelse Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge Blomster Blomstercirklen Leifsgade Malou Blomster Thorshavnsgade Boghandel Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: Bowling Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83E Briller Finn Dyrberg Autoriseret optiker Børnetøj Marcus & Emilie str år Leifsgade 6, kld Z s Børnetøj str år Vi syr på bestilling Thorshavnsgade Computer Have s TV PC Service Egilsgade & Cykler Bryggens Cykler Gunløgsgade Langebro Cykler Thorshavnsgade Dyrlæge Bryggens Dyreklinik Egilsgade Ejendomsmægler Realmæglerne Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro Ejendomsselskab Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Gunløgsgade fax: Telefontid: mand.-tors. kl Personlig henv. tors. kl Elektriker Kilting EL-køb Isafjordsgade X-EL (www.x-el.dk) Holbergsgade Kbh. K Farvehandel O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade Fodterapi Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv Foto Njal Foto Video Njalsgade Frisørsalon Flair for Hair Njalsgade Force Q frisør & skønhedspl. Reykjaviksgade 5, kld. tv Klip 2000 Islands Brygge 1 B Universe Reykjaviksgade Genbrug Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. Glarmester Jimmy Berger Artillerivej Gulvservice A-Z Gulve Gunløgsgade 35, kld Kiropraktor Bryggens Kiropraktiske Klinik Kigkurren 6-8C Kopiering RIAkopi Njalsgade Købmand EDEKA Marked / Per Toft Egilsgade Massør Nick Schmidt. Lægeex. massør og idrætsinstruktør Thorshavnsgade fax: Numerolog Naja Zobeliz Gunløgsgade 3, ons. kl / Renseri Marcus & Emilie Leifsgade 6, kld Restaurant Brasserie PREGO Islands Brygge Seniorråd Vestamager Seniorråd Njalsgade 13,1. vær.106 mandage telefonsvarer Skønhedsklinik Maria Isabell Amagerbrogade Smørrebrød T.S. Smørrebrød Islands Brygge Tandlæge Jørgen Frank Islands Brygge Lars Nielsen Islands Brygge TV-service Have s TV- PC Service & Tæpper Uttrup Tæpper Artillerivej Vinduespolering Ørestadens Vinduespolering & Rengøring: tlf Att. Kenneth Aamann Aage s Vinduespolering Mobil: VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade Økologiske varer Sund-Bixen Englandsvej Tirs.-fre , lør kr. for 10 udgivelser (3 tekstlinier.) Ekstra linier: 60 kr. pr. linie. Priser ekskl. moms. GRØN GUIDE 18. september 2002 Septembers himmel er så blå Sæt tænderne i et godt dansk æble. Danskerne spiser 600 millioner æbler om året, men ikke alle er danske. Af Jetje Fink, Bryggens Grønne Guide Ordene i overskriften er starten af første vers af en smuk sensommersang, skrevet af Alex Garff med musik af Otto Mortensen. Den kom mig ihu på en solskinstur forleden på Fælleden, som jo viser sig fra sin smukkeste side på grund af vejret og årstiden tunge blåviolette hyldebærklaser, røde hyben og æbletræer. Fjerde vers i sangen lyder:»de røde æbler løsner let fra træets trætte kviste. Snart lysner kronens bladenet, og hvert et løv må briste. Når aftensolen på sin flugt bag sorte grene svinder, om årets sidste røde frugt den tungt og mildt os minder.«æblesæsonen begynder snart Æblesæsonen er snart i gang, og danskerne spiser cirka tons æbler om året. Det bliver til mere end 600 millioner æbler, hvis man regner med, at der går 8-10 æbler på kiloet. Og lidt mere end halvdelen kommer fra udlandet. Og æbler er godt det er ikke helt hen i skoven det gamle ordsprog med»et æble om dagen holder lægen borte«et fornuftigt mellemmåltid. Ikke at forglemme en af mine yndlingsmadder fra min tidlige skolemadpakke: søde æbleringe (dryppet med citron for at undgå, at de blev brune) med rosiner i hullet på et godt stykke rugbrød. Og desserter med æbler som slik i dag er det mest æbletærte og lignende der serveres, men den gode gammeldags æblekage med ristet rasp i lag med flødeskum på toppen er stadig en dejlig dessert, selvom den jo ikke just er fedtfattig. Gift i udenlandske æbler Haveejere ved, at æbler er nogle sarte og skrøbelige størrelser, som er modtagelige for forskellige sygdoms-, insekt- og svampeangreb. I den forbindelse kommer et udenlandsk æble let op på 20 sprøjtninger med flere end ti forskellige sprøjtemidler, inden det når forbrugerne. Danske frugtavlere sprøjter også, men ikke helt så meget. I Danmark sprøjtes eller voksbehandles æblerne ikke, når de er plukket. I Spanien f.eks. køres de gennem vaskeanlæg med tre-fire slags svampemidler og antioxidanter, og derefter behandles æblerne med en gang voks eller lak, hvilket betyder, at giftresterne ikke kan fjernes ved almindelig vask eller skylning. Udenlandske æbler kan være opbevaret i kølerum i op til et år. Efterår er plantetid. Har du selv en nyttehave, et sommerhus eller en stump jord og har du planer om at plante frugttræer eller bærbuske, så gå efter robuste sorter med høj modstandskraft. Uhm! Selvom jeg ikke er særlig huslig anlagt, bliver jeg helt syltelysten! ved at sidde og skrive dette lille indlæg. Og jeg mindes duften og smagen af et godt gammeldags Skovfogedæble jeg glæder mig til den nye æblesæson og til at sætte tænderne i et dejligt, dansk, økologisk æble. Rubrikannoncer: Max. 25 ord Kun for private bryggeboere. Afleveres senest fredag før udgivelsen. Eller i brevsprækken (Hjørnet af Leifsgade 7). Ikke-boligannoncer er gratis Boligannoncer: Både køb, salg og bytte af lejligheder. Pris per boligannonce: 20,- (bedes vedlagt i frimærker). Bemærk: Bryggebladet er forpligtet til at oplyse, at det kun er lovligt at bytte lejligheder fra leje til leje og andel til andel. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i annoncerne. OPSLAGSTAVLEN Gode grønne råd om æbler *Køb økologiske æbler, når det er muligt. *Køb danske æbler. Her sprøjtes langt mindre end i udlandet, og danske æbler behandles ikke med voks eller lak. *Køb modstandsdygtige sorter de behøver mindre gift. Gå efter følgende æblesorter: Aroma, Belle de Boskoop (madæble), Cox Orange, Discovery, Elstar, Ingrid Marie og Prima. *Undgå Granny Smith, Golden Delicious og Red Delicious, som stort set ikke dyrkes i Danmark, er meget modtagelige for svampeangreb og formodentlig sprøjtes meget. Gode sorter Æbler: ud over de ovennævnte sorter er også Redfree, Rød Ananas, James Grieve, Filippa og Bramley gode sorter Pærer: Conference, Grev Moltke, Herrepære, Gråpærer, Pierre Corneille. Blommer: Rivers Early Prolific, Opaal, Victoria, Stanley Sveske Kirsebær: Stella, Sunburst, Lapins Solbær: Ben Alder, Titania Ribs: Stanza, Rondom, Hvid Hollandsk Stikkelsbær: Archilles, Green Willow, Hönnings Früheste, Invicta Hindbær: Algonquin, Glen Prosen, Autumn Bliss. Et udenlandsk æble kommer let op på 20 sprøjtninger med flere end ti forskellige sprøjtemidler, inden det når forbrugerne. Byttelejlighed Haves: 2 andelslejligheder på Bryggen og Indre Nørrebro Ønskes: Ejer-/andelslejlighed på Bryggen, mindst 3V, større end 90 kvm. Tlf: / Mail: Lejlighed søges Andel, leje, fremleje eller bofællesskab. Overtagelse hurtigst muligt. Kontakt: Lis

15 18. september 2002 NAVNE 15 Kendt med de kendte I sidste uge var det muligt at blive kendt med de kendte og det lige her på Bryggen! I Havneparken poserede De-ringer-vi-spiller-ikonet Jørn Hjorting sammen med rapgruppen Cogalskab og Frede Fup Norbrink i Havneparken. Med andre ord: en photo-opportunity, som et opsøgende medie nødig må gå glip af. Heldigvis for Bryggebladet, var en af vore læsere vaks med sit kamera. Det forlyder, at den umage kvintet har fundet sammen i anledning af en pladeudgivelse til fordel for Ældresagen med Jørn Hjorting på rap... agn Fortæl os hvis Bryggebladet udebliver Kontakt os på telefon eller Begravelse»Det var en (usandsynlig kold) lørdag aften «men det så ikke ud til at genere de mange salsaentusiaster, der i lørdags benyttede sommerens sidste udendørs chance til at danse salsa på havnen. Der er nu dannet en lokal salsaforening. De satser på at fortsætte succesen med salsa hver den anden lørdag i måneden. Gerne i kulturhuset i vinterperioden. Til næste sommer regner Kingo s Trafikskole man med at genoptage succesen udendørs. agn Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 tlf døgnvagt MC ekspreshold 3 1/2 uge Lovkrav 6.999,- Lille pakke 2.499,- Bil Lovkrav 6.999,- Lille pakke 2.499,- Generhverv 1.595,- Kingosgade Frederiksberg C Tlf Kære Stine og Kim, et dundrende tillykke med jere lille datter. Jeg er meget stolt over to nybagte forældre. Gid I må få flere små med tiden. Hjertelige hilsner fra Lillian (57, 3.t.v) Et stort tillykke til Kim og Stine skal også lyde fra alle folk på Bryggebladet. Ønsk tillykke med dagen det er gratis! Afleveres indtil kl.12 lørdagen før bladet udkommer. Skriv tydeligt! Billeder returneres ved medsendelse af frankeret og adresseret svarkuvert. BRYGGEKRYDS Bryggen-på-kryds-og-tværs indleveres indtil kl.12 lørdagen før bladet udkommer. Skriv navn, gade & nr. i marginen! Vinder af nr. 13/02: Britta Roepstorff, Egilsgade 64, 1. tv. Vinderen indløser et gavekort på 100 kr. i Holte Vinlager ved Per Toft, Egilsgade 2.

16 Leifsgade Kbh. S indtal besked fax Kærligt blik over havnen Kunstmaleren Ingrid Wichmann har boet ved havnen, i en lejlighed med havneudsigt, siden Lejligheden har været både atelier og hjem, siden hun flyttede til Bryggen. Fra den 25. september til 13. oktober kan man opleve Fru Wichmanns kunst i Islands Brygges Kulturhus. Portræt Jeg flyttede hertil, fordi jeg malede herude, siger Fru Wichmann. Jeg har altid været optaget af havnen og dens motiver. Vi sidder i Fru Wichmanns stue, som tidligere blev brugt som atelier. Værelset er badet i lys fra de store, skrå ovenvinduer. På alle vægge og langs gulvet ser man malerier underskrevet»i. W.«Mange af motiverne er fra Fru Wichmanns elskede havn, mens andre er fra mere landlige omgivelser. Et staffeli spættet med farver er centralt placeret i stuen. På staffeliet ser man et trykt eksemplar af hendes radering fra havneområdet. Ved siden af står et lille bord med pensler og maling i en malerkasse med læderstrop, klar til at blive båret ned til havnen. Atelierets indretning vidner om en kærlig hånd. Det hele er som et stilleben komponeret over mere end et halvt århundrede af den 98-årige kunstner. Men malerkassen bliver ikke længere båret ned til havnen. Jeg kan ikke se noget mere, siger Ingrid Wichmann, så nu kan jeg heller ikke arbejde mere. Det er tre år siden, jeg sidst malede. Det er ikke så rart at være arbejdsløs. Et smil breder sig over det ellers intense ansigt. Trykker stadig grafik Men Ingrid Wichman er ikke helt arbejdsløs endnu. Jeg kan stadig trykke min grafik, men med stort besvær. Jeg er nødt til at få nogen til at kontrollere, at det jeg har trykt er i orden. Det kan jeg ikke selv. Ingrid Wichmann viser mig rundt i lejligheden og fortæller om hvert maleri på væggene. I værkstedet, i det bagerste rum i lejligheden, finder man en raderingsmaskine klar til brug. Det lille rum ligner et mørkekammer. Kun et lille vindue for enden giver lys. Helt naturligt læner Fru Wichmann sig i vindueskarmen og funderer over havnen. Det er fra dette vindue, hun har hentet inspiration til mange af sine malerier. Jeg flyttede til Islands Brygge i Dengang var der et helt anderledes liv ved havnen. Fru Wichmann fortæller om de flotte firemastere fra Finland og om duften af harpiks og om arbejderne på kajen. Dengang Ingrid Wichmann flyttede til Islands Brygge, kunne hun se ud til den interimistiske Langebro, som blev færdigbygget i Den Langebro, vi kender i dag, kom først i tresserne. Det så anderledes ud dengang. Her var kraner og arbejdere og aktivitet. Havnen var altid fyldt med skibe. Havnen var meget levende dengang. Udsigten i dag er Havneparken fyldt med mennesker som solbader og hopper i havnen. Jeg kan ikke forstå, at de unge mennesker ikke bliver stegt i den varme, siger Fru Wichmann. Adspurgt om hun selv hoppede i havnen, da hun var yngre, svarer hun: nej aldrig, som om tanken at svømme i en havn er lidt usmagelig. Jeg har kun svømmet ved Lillebælt og Tidsvildeleje. Fru Wichmann er født i Middelfart på Fyn. Hendes far var forretningsmand og butiksindehaver. Men som så mange andre flyttede han sammen med familien til København, da Ingrid Wichmann stadig var en ung pige. Han blev repræsentant for et firma som solgte lædervarer, forklarer Ingrid Wichmann. Vi boede i nærheden af Hellerup station. Jeg har altid haft stor interesse i og glæde ved at tegne og at male. Det er en sorg, når man ikke kan mere. Jeg blev sendt til Berlin for at studere kunst i to år, og senere rejste jeg til Paris for at tegne. Da jeg kom tilbage, boede jeg i byen. Men jeg brugte meget af min tid til at male ved havnen ved Islands Brygge. Dengang var det så spændende. Her fik jeg atelier, fortæller Fru Wichman. Jeg havde nogle venner, som boede her i lejligheden, og det var helt naturligt, at jeg skulle»arve«lejligheden. Min mand, Valdemar, flyttede ind derefter. Han var oboist ved Danmarks Radios Symfoniorkester. Fru Wichmann viser et maleri af hendes mand siddende ved et bord i deres atelier. Lyset på billedet er skarpt som i dag, og billedet har en ro over sig. Man kan næsten mærke deres lyksalighed. Debuterede i 1936 Jeg debuterede på Den Frie i 1936 og har også udstillet ved Charlottenborgs Forårs- og Efterårsudstillinger. I en brochure fra Galerie Gammel Strand, hvor Fru Wichmann sidst udstillede i 1995, kan man læse, at hun har haft separate udstillinger i Birchs kunsthandel,»kilen«,»aurora«og Nikolaj Kirke. Hun har solgt til Københavns Kommunes Kunstfond og til mange kunstforeninger. Fru Ingrid Wichmann er også blevet tildelt Landskabsmaler C. Godtfredsens Legat og er hædret af Malerinden Ellen Wilkens Mindefond. Hun er medlem af Billedkunstnernes Forbund og»18. November«. Hun har haft en retrospektiv udstilling i Hørsholm i 1993 Nu vil Ingrid Wichmann snart kunne skrive Islands Brygges Kulturhus på den lange liste af udstillinger, hun har haft. Malerierne fra havnen kan beses fra den 25. september til den 13. oktober. Der vil blive afholdt en mindre reception lørdag den 28. september kl.14:00. ljg Bertolt Brechts»Det gode menneske fra Sezuan«på Bryggen 1. oktober har teatergruppen Pernilla & Ko premiere på Det gode menneske fra Sezuan, som opføres på Ørkenfortet her på Bryggen. Teatergruppen har bearbejdet Brechts drama fra 1938 og fokuseret på at vende dramaet mod en moderne fortolkning henvendt til de nye generationer. Det gode menneske fra Sezuan er en poetisk og politisk fortælling om Shen Te og hendes modstykke Shui Ta, der forsøger at drive en forretning i det kapitalistiske modelsamfund Sezuan. Stykket stiller spørgsmålstegn ved, om man kan være god i en verden, hvor alle kæmper for at holde hovedet oven vande. Vi viser et stykke, der bevæger sig på flere forskellige stilmæssige niveauer, og som drejer stykket hen imod en karikaturtegning af Sezuan. Der er tale om en fysisk og visuel fortolkning af Brecht s persontegninger med det mål at skabe en nutidig og aktuel opførelse af det 64-årige stykke. En bearbejdning der skærer ind til benet, forklarer Jeppe Torp fra teatergruppen og fortsætter: Brecht er populær, men der går år imellem, at Brecht bliver sat op. Vi er en ung teatergruppe (21-27 år), der prøver kræfter af med det politiske teaters store mester i håbet om at vende tilbage til det politiske drama i en ny udgave og form, i håbet om at vi igen kan spille Bertolt Brecht uden at henlede vores tanker på langsommelige læredramaer og løftede pegefingre om verdens elendighed. Vi bruger komikken til at forløse dette drama og tager udgangspunkt i vores eget udtryk i stedet for at reproducere en måde at spille Brecht på efter bladet. Brecht er eviggyldig Grunden til at vi vælger Brecht er, at de menneskelige aspekter i hans fortælling er eviggyldige, men også fordi vi mener, det politiske teater er nødvendigt i dag. Vi har taget fat i Brecht s tekster for at søge den politiske stillingtagen, som kan være svær at se i dagens nyere, danske dramatik. Pernilla & Ko er en gruppe med erfaring fra undergrundsteaterscenen i København. De mødtes oprindeligt til en workshop med Kristjan Ingimarsson fra Cantabile 2 og dannede gruppen for at skabe et teater, der kunne bevæge sig mellem det fysiske udtryk og det traditionelle taledrama. Pernilla & Ko har nu udviklet sig til et større produktionshold. Det gode menneske fra Sezuan er gruppens første opsætning. Vores valg af Bryggen som basis for forestillingen er faldet ret naturligt, da Bryggen er et af de få steder i København, hvor der stadig er plads til kulturel pionerånd. Manglen på etablerede teatre giver mindre udfoldelsesrum til initiativer som vores, der forsøger at bløde grænserne mellem klassisk taleteater og fysisk performance op. Alternative teaterformer har virkelig gode vilkår på Bryggen se bare på Ørkenfortet og de mange anderledes former for teater og gøgl, der blomstrer der. Der er med andre lagt op til nogle spændende aftener, hvor bryggeboerne får lejlighed til at stifte bekendtskab med unge skuespillere som Stina B. Winther, Marcus N. Christensen, Sophie Dupont, Pernilla Kopp, Anne Zacho og Jonas Sahl Petersen. Instruktion og manuskriptbearbejdelse står Mikkel Flyvholm for. agn»det gode menneske fra Sezuan«Ørkenfortet, Kigkurren 1-3. Premiere tirsdag 1. oktober. Spilleperiode oktober kl. 20. Billetter: fra kl

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret?

Hvordan bruger vi Skovlunde Centret? Hvordan bruger vi Centret? Præsentation af brugerundersøgelse 12. juni 213 Baggrund for undersøgelsen Centret er en vigtig del af s sjæl Før i tiden var spændende at købe ind i centeret, og man kunne få

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge

bryggenet Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet torsdag den 21. maj 2015 kl. 19.00 på Skolen på Islands Brygge Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet Islands Brygge, den 23. april 2015 Hermed indkaldes til det årlige ordinære repræsentantskabsmøde i Foreningen Bryggenet i henhold

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015

Nyhedsbrev NYHEDSBREV. Uge 38 2015 18. september 2015 Nyhedsbrev NYHEDSBREV Uge 38 2015 18. september 2015 1. Ærgerlig omtale 2. Samtale i skoleåret 2015-16 om trivsel, tid og opgaver 3. AT 4. SRP 5. Skriftligt fravær og skriveværksted 6. Faaborg Rotary Klub

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY

MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY MODERNE KONTORLOKALER I CHARMERENDE EJENDOM I CITY TIL LEJE Nørre Voldgade 90, 1358 København K Smuk historisk bygning, beliggende i bymidten Kontorlejemål på helt central beliggenhed Nyistandsat BusinessCenter

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED

UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED UDLEJES BENLØSEPARKEN 2, 4100 RINGSTED 18 lejemål til forskellige formål i nyrenoveret butikscenter. Centret i Benløse har haft svære vilkår de seneste år. Flere projektselskaber har forgæves forsøgt at

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER

VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER VALLENSBÆKSTATIONSTORV Mennesker i centrum FORVENTET ÅBNING 1. SEPTEMBER 2016 VALLENSBÆKSTATIONSTORV Vallensbæk byder erhvervslivet velkommen Henrik Rasmussen Borgmester Vallensbæk Kommune Jeg er rigtig

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts

Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27. marts 34. årgang Nr. 15 23. marts 2014 Suppl-Fæ-møde E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redigeres af bofæller Fællesmødenummer Supplement vedr. fællesmødet d. 27.

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve

Hjemve. Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve FDF Ellevang-Risskov Tværmarksvej 20A 8240 Risskov FDF.dk/ellevang-risskov Hjemve Din guide til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at håndtere hjemve Udarbejdet af Gitte Taasti på vegne af FDF Ellevang-Risskov

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle

Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding. Rema1000, Skolegade 28, 7100 Vejle Sønderjylland Rema 1000, Seestvej, 6000 Kolding Super venlige og smilende personale. god oversigt over forretningen; orden og ren butik; billige gode varer også økologiske Det er en rar forretning at komme

Læs mere

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super.

Anne Nygaard (R): Theresa Blegvad, Venstre. Og hvis jeg kunne få markeringerne under Theresa, så vil det være rigtig super. Sag 9: Aarhus Internationale Sejlsportscenter Og vi går videre til Kultur og Borgerservices sag nummer 9, Aarhus Internationale Sejlsportscenter. Er der nogen, der har nogle kommentarer kan de klares med

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

lavprishoteller i København

lavprishoteller i København 2 smarte lavprishoteller i København Billige priser, cool design og central beliggenhed Enkeltværelse fra DKK 400,- * Dobbeltværelse fra DKK 500,- * *gælder et begrænset antal værelser ved onlinebooking

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø december 2012 januar 2013 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Som du kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet er rækken af tilbud til beboerne

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere