Når sygepleje og tro mødes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Når sygepleje og tro mødes"

Transkript

1 Årsskrift TEMA: Når sygepleje og tro mødes Vibeke: Åndelig omsorg skal tænkes om Tove: Vi skal lytte med to ører om åndelig omsorg Dansk Kristelig Sygeplejeforening et forum for værdig pleje

2 Dansk Kristelig Sygeplejeforening UDGIVER Dansk Kristelig Sygeplejeforening (DKS), Åbyhøjgaard 18,1, 8230 Åbyhøj HJEMMESIDE ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Annette Langdahl REDAKTIONELLE MEDARBEJDERE Noomi Mortensen, Kirsten Salomonsen, Jette Ingemann Jensen, Gerda Wad Saiki, Ingrid Lang og Grete Schärfe Kolofon COPYRIGHT Eftertryk af artikler og fotos er tilladt med angivelse af kilde. Synspunkter i artikler med forfatterunderskrift dækkes ikke nødvendigvis af DKS MEDLEMSSKAB Tegnes for 250 kr. årligt (studerende/elever og pensionister 150 kr.)ved henvendelse til den sygeplejefaglige medarbejder ADRESSEÆNDRING Bedes sendt til den sygeplejefaglige medarbejder. LAYOUT OG TRYK WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus DKS BESTYRELSE FORMAND Sygeplejerske Grete Schärfe mail: mobil.: NÆSTFORMAND Sygeplejerske Marit Wengel mobil: KASSERER Sygeplejerske Gerda Wad Saiki, Åbyhøjgaard 18,1, 8230 Åbyhøj mail: mobil: Diakon og social- og sundhedsassistent Kirsten Salomonsen mobil: Sygeplejerske Vibeke Gottfredsen mobil: FORENINGENS KONTONUMMER Reg.nr.: 9340 Konto nr SYGEPLEJEFAGLIG MEDARBEJDER Annette Langdahl Hoptrup Hovedgade 9, 6100 Haderslev Mobil: Mail: FORSIDEFOTO OPLAG 600

3 3 Indhold Grund til at flage Forskellighed at give hinanden plads og frihed Dansk Kristelig sygeplejeforening Bestyrelsesarbejdet Præsentation af nye kandidater til bestyrelsen Der er så meget vi gerne vil Nyt fra kassereren Bliv bedre rustet til at møde åndelige behov! Åndelig omsorg i klinisk praksis Pilgrimsvandring i Florence Nightingales fodspor Dialogmøder i Nordjylland DKS i medierne Årsregnskab DKS strategi-plan Kald og professionalisme kan forenes Vi må værdsætte hvad vi er og gør Glimt fra Sygeplejens Dag Åndelig omsorg skal tænkes om Vi skal lytte med to ører om åndelig omsorg Ny mulighed for internationalt fællesskab Arrangementskalender Ønsker du også et fag-tro-netværk for studerende?

4 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Grund til at flage ved sygeplejerske og formand for DKS Grete Schärfe Der blev ikke sparet på effekterne, da Dansk Sygeplejeråd fejrede Sygeplejens Dag i Tivoli som afslutning på Sygeplejens År den 12. maj Sygeplejersker i historiske dragter bød os velkommen ved indgangen. Et mægtigt gospelkor i sygeplejeuniformer åbnede festdagen. Ansete sygeplejeteoretikere fra udlandet kom på talerstolen. Florence Nightingale, spillet af en skuespiller, indtog scenen. Sygeplejerskeuniformer fra fortid, nutid og fremtid blev præsenteret. Og Dansk Sygeplejeråds bannere vajede fra taget af Tivolis koncertsal. I DKS har vi også grund til at flage. Når jeg ser tilbage på det år, der er gået siden landsmødet 2011, er det svært at fatte, at generalforsamlingen i 2010 overvejede, om foreningen kunne overleve og fandt det nødvendigt at reducere vores sygeplejefaglige medarbejders arbejdstid til syv timer pr. uge! For hold da op hvor har vi nået meget. Året har været aktiviteternes år. Under overskriften, Projekt åndelig omsorg er der gennemført en vifte af initiativer: Lancering af hjemmeside om åndelig omsorg, Workshops om åndelig omsorg Støtte til tre sygeplejestuderendes deltagelse i international konference i Amsterdam om åndelig omsorg Temadag om åndelig omsorg 30. marts på University College, Aarhus og Pilgrimsvandring I Florence Nightingales fodspor, Sønderjylland. Desuden har DKS været i medierne ved flere lejligheder i årets løb. Alt det vil vi gerne give jer smagsprøver på i dette årsskrift. Affødt af temadagen i marts vil vi desuden fortsætte drøftelsen af åndelig omsorg. Det gør vi i en artikel fra Vibeke Østergaard Steenfeldt, der holdt oplæg på temadagen i marts, og Tove Giske fra Norge, der holder oplæg og workshop om åndelig omsorg på vores landsmøde. Jeg kan ikke lade være med at være stolt over at være med i en forening som DKS. Samtidig er jeg dybt taknemlig. Taknemlig til alle, som støtter arbejdet økonomisk, beder for og arbejder med på sagen på forskellig vis. Og taknemlig til Gud, som lader det hele lykkes. Lad os bare kippe med flaget. Det har vi grund til! Vel mødt på landsmødet i september og god fornøjelse med læsning af årsskriftet! Hilsen Grete Schärfe

5 Forskellighed at give hinanden plads og frihed ved sygeplejerske og næstformand i DKS Marit Wengel Refleksion over fortællingen om Martha og Maria i Lukasevangeliet Jesus er på besøg hos søstrene Martha og Maria. Jesus har meget at fortælle og sætter sig ned og taler med søstrene. Martha er den praktiske søster, som tænker på at varte Jesus op og sikkert vimser omkring for at have styr på det hele. Hun forsøger at finde det bedste frem og føler måske, at hun burde have haft noget mere at byde på. Hun føler sig måske lidt stresset og synes ikke hun gør det godt nok. Ydermere irriterer det hende, at hendes søster bare sidder ved Jesu fødder og ikke laver noget. Maria lytter bare, og tænker over det hun hører, og det er da ikke at lave noget! Martha bliver så stresset og irriteret, at hun beder Jesus om at skælde sin søster ud. Martha vil, at Maria skal gøre det samme som hun selv gør. Jeg forestiller mig, at Jesus ser medfølende på Martha, han fornemmer hendes bekymringer og kan nok se ind i hendes inderste. Jesus taler lige så stille og mildt til Martha for at berolige hende. Han siger ikke at Martha gør noget forkert. Og han siger heller ikke, at Maria gør noget forkert. Han bemærker Marthas stress, anerkender hendes arbejde, samtidig som han minder Martha om hvor vigtigt det er at prioritere. Maria har valgt den gode del, og det skal Martha ikke tage fra hende. Martha har valgt anderledes og det skal hun have lov til. Jesus er ikke fordømmende og bestemmende. Han viser vejen til det gode. Denne historie får mig til at reflektere over min dagligdag i et tidsstyret samfund. At sidde ned og lytte, bare være sammen med en anden, det er da ikke at lave noget! Du skal helst vimse rundt og se ud som om du har meget travlt. Og hvis du giver dig tid til bare at være sammen med en beboer eller patient, føler du måske at andre synes du skulle gøre noget andet. Noget af det fortællingen om Martha og Maria minder mig om er, at vi skal give hinanden plads til at være den vi er. Vi skal anerkende, at andre vælger anderledes end vi gør og lade dem gøre det. Det kan give os anledning til at tænke over, hvorfor vi vælger at gøre som vi gør, har jeg valgt rigtigt, har jeg valgt det gode? Eller har jeg valgt at gøre som jeg gør fordi andre, eller "systemet" forventer det? Kunne jeg vælge anderledes? Det er svært i dag at give sig selv tid, at være tro mod sig selv, mod sine idealer og drømme og det, man kan mærke er rigtigt og godt. Det er svært at sætte sig ned ved Jesu fødder og bare lytte og være. Og det er svært at se på at andre tager sig den tid. Ligesom Martha blev irriteret på sin søster, kan vi også blive irriterede på kollegaer. Måske fordi vi inderst inde ved, at den anden har valgt "den gode del", og gerne selv ville have gjort det samme. Men vi mennesker er også så forskellige. Vi udfører vores arbejde på forskellig vis og har forskellige evner. Vi skal ikke alle gøre det samme på samme måde, men give hinanden plads og rum til at være den vi er. Vi skal give hinanden plads til, at arbejdet kan blive nydelse og glæde. Vi må anerkende det valg som de andre træffer og respektere deres arbejde. Vi må have mod til at vælge den gode del, det som vi inderst inde ved er det gode. 5

6 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Bestyrelsesarbejdet En glad bestyrelse til bestyrelsesmøde. Fra venstre sygeplejerske og kasserer Gerda Wad Saiki, sygeplejerske Vibeke Gottfredsen, sygeplejerske og formand Grete Schärfe, diakon og social- og sundhedsassistent Kirsten Salomonsen, sygeplejerske og næstformand Marit Wengel Bestyrelsen 2011/2012 Bestyrelsen har, i samarbejde med den sygeplejefaglige medarbejder, i det forgangne år arbejdet med både virkeliggørelsen og koordineringen af de aktiviteter, der er beskrevet i dette årsskrift, og også med udarbejdelsen af nye visioner, ny pjece og strategiplan. Alt dette har affødt mange vigtige refleksioner over og drøftelser om hvad det er, vi som forening skal, hvorfor vi ikke kan undværes, og hvilke veje vi kan og skal gå for at opfylde visionerne. Nye veje har vist sig og døre har åbnet sig, mens andre er blevet lukket Det oplever vi, har givet en klarhed, som vi er taknemmelige for.

7 7 Præsentation af nye kandidater til bestyrelsen Eydritt Haraldsen Marseille, 26 år og sygeplejerske. Gift med Jan Marseille. Har to børn Rebekka på 4 år og Asta Emilia på 6 mdr. Jeg er født på Færøerne, og da jeg var 11 år flyttede vi til Nakskov hvor mine forældre var med til at starte pionerarbejde for Frelsens Hær i Nakskov. Jeg er personlig kristen og mit kirkelige tilhørsforhold er Frelsens Hær. Jeg er med i et team på Lolland, hvor jeg har ansvar for Frelsens Hærs børnekirke/børnearbejde. Jeg blev uddannet sygeplejerske i januar 2011 og arbejder på en almen medicinsk afdeling i Nykøbing Falster, hvorfra jeg på nuværende tidspunkt har barselsorlov. Under min uddannelse til sygeplejerske fik jeg en stor interesse for åndelig omsorg. Gennem klinikperioder, forskellig litteratur og ikke mindst én af lærerne, som selv brændte for dette område, blev jeg præsenteret for åndelig omsorg. Jeg erfarede at åndelig omsorg for patienterne var overset mange steder, på grund af forskellige faktorer som mangel på tid, berøringsangst osv. Derfor ønskede jeg at fordybe mig lidt mere i dette vigtige emne i mit sidste semester, hvor jeg skrev om emnet i min professionsbachelor. Jeg håber på og ønsker at kunne være med til at sætte fokus på åndelig omsorg i sygeplejen. Præsentation af nye kandidater til bestyrelsen Mette Damgaard Nielsen, 41 år, diakon og nyuddannet sygeplejerske. Bor sammen med sin søn. Mit navn er Mette Damgaard Nielsen, jeg er 41 år, diakon og nyuddannet sygeplejerske fra Campus Esbjerg her i Jeg er bosiddende med min søn i Vestjylland. Vi kommer i den lokale Indre Mission i Tarm, hvor jeg fungerer som en af søndagsskolelederne. Mit arbejdsfelt, som diakon og nu sygeplejerske, befinder sig der hvor livet er svært. Mellem samfundets svage grupper og mennesker, der befinder sig i livets brænding. Mit ønske om at virke i bestyrelsen i Dansk Kristelig Sygeplejeforening udspringer i den negligering af undervisning i og udøvelse af åndelig omsorg, jeg med stor undren har oplevet, såvel i klinikken som i skoleforløbet, i forbindelse med min uddannelse til sygeplejerske. I og med at jeg anser åndelig omsorg, som en essentiel del at den holistiske tilgang til mennesket under udøvelse af sygepleje, vil jeg, som medlem af bestyrelsen i DKS, arbejde for en profilering af DKS såvel på landets sygeplejeskoler som på de arbejdssteder, der beskæftiger sig med sygepleje. For således derigennem at være medvirkende til at øge fokus på åndelig omsorg såvel hos de studerende som hos allerede uddannet sundhedspersonale.

8 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Præsentation af nye kandidater til bestyrelsen Maja Søndergaard Nielsen, 32 år og sygeplejestuderende i Aalborg. Jeg sagde ja til at blive studenterrepræsentant i DKS, fordi jeg gerne vil at mange flere sygeplejestuderende skal få glæde af DKS' arbejde. Jeg fik selv meget ud af at deltage på et arrangement afholdt af DKS i foråret, og jeg vil gerne at så mange som muligt får kendskab til foreningen og lyst til at deltage i fremtidige arrangementer. Grunden til at jeg valgte at blive sygeplejerske er, at Gud har kaldet mig til det. Sommeren 2009 læste jeg en bog om Florence Nightingale, og fik en stærk oplevelse af, at det var dette, jeg skal bruge mit liv til. På det tidspunkt arbejdede jeg som ferieafløser i Aalborg Kommunes ældrepleje, og jeg følte Gud kaldte mig til at gøre det hele året, ikke kun om sommeren. Derfor startede jeg på sygeplejeskolen i foråret 2010, og sideløbende med skolen arbejder jeg i hjemmeplejen og på sygehuset. Denne sommer arbejder jeg i Norge. Jeg føler mig enormt privilegeret over, at jeg kan få løn for at gøre det jeg elsker: At hjælpe og opmuntre mennesker. Kirkemæssigt er jeg medlem af Aalborg MenighedsCenter, hvor jeg har været involveret i børnearbejdet siden Der er så meget vi gerne vil Som det tydeligt fremgår af dette årsskrift, så er der meget, vi gerne vil, og mange områder hvor vi synes det er vigtigt, at DKS kommer med sit bidrag. Derfor vil vi gerne oprette grupper, der arbejder sammen med bestyrelsen og den sygeplejefaglige medarbejder omkring forskellige interesseområder. Må vi låne dit talent? Har du en journalist i maven? Så er vores PR gruppe lige noget for dig Vi har brug for en, der har flair for, hvad der rører sig i sygeplejen og som har øje for temaer, der har relation til vores mærkesager. Du skal følge med i aktuelle debatter mv. i de forskellige medier og sammen med resten af gruppen planlægge, skrive eller uddelegere, en respons på dette. Det kan være i form af et læserbrev, artikel, mail, debatindlæg, underskriftsindsamling, pressemeddelelser mv. Fundraiser Penge er ikke alt. Men med penge er der mange muligheder. Er du interesseret i tal og opsøgende arbejde? Så kunne vi godt bruge dig som en del af en gruppe, der har særlig fokus på, at søge midler så muligheder kan blive til aktiviteter. Event-gruppen Er du god til at få gode idéer, organisere og få et arrangement sat i søen fra første planlægning til selve udførelsen, så er det et af de områder, hvor DKS kunne bruge lidt hjælp. Sekretærgruppen I DKS er der mange praktiske opgaver der løses i løbet af et år, lige fra udsendelse af breve, oprettelse af lister, redigering af pjecer, kopiering til praktisk hjælp i forbindelse med temadage/landsmøder osv. Det letter arbejdet meget i hverdagen, at der er en gruppe, der støtter op omkring aktuelle opgaver. IT gruppen Fremtiden for DKS ligger bl.a. i at vi bruger og ser nye muligheder. Vi arbejder med mange forskellige tiltag og har planer om at blive mere aktive i de sociale medier, gøre vores hjemmesider mere interaktive, oprette netbaserede interessegrupper og hvad der ellers må vise sig. Et du lidt af en IT nørd, så er det lige dig, vi gerne vil nørde sammen med. Fotograf? Er du god til at tage billeder og se de rigtige perspektiver, så mangler vi hele tiden relevante og gode fotos, der illustrerer situationer, hvor sygepleje og tro er i spil, og som vi kan bruge på vores to hjemmesider, nyhedsbreve, årsskrift, PR materiale og power point præsentationer. Vil du vide mere? Kontakt den sygeplejefaglige medarbejder hvis du vil vide mere eller melde dig til en af grupperne på mobil:

9 Nyt fra kassereren ved sygeplejerske og kasserer Gerda Wad Saiki 9 Ferietiden er ved at være forbi, håber vi alle kan vende tilbage til hverdagen med ny energi og mod på nye opgaver. I DKS vil vi gerne sige en stor tak for kontingent- og gaveindbetalinger som er gået ind på kontoen i forårsog sommermånederne. Årsskriftet skulle gerne give et lille overblik over hvad kontingent og gaver er med til at løfte af opgaver. Fra 1/ har undertegnede(gerda Wad Saïki) overtaget kassererposten i DKS efter Kirsten Salomonsen. En varm tak til Kirsten som har ydet en uvurderlig indsats som kasserer. Som de fleste af jer nok har bemærket, fik vi i DKS sidste år ansat Claus Hermansen som regskabsmedarbejder. Det har betydet en stor lettelse i opgaven som kasserer, som nu først og fremmest består i at betale de løbende regninger og føre kasseregnskabet. Claus Hermansen holder styr på regnskabet, laver opgørelse for hvert kvartal, så vi kan have overblik over det, og han skal også fremover delvis styre administrationen af indbetalinger i det nyoprettede medlemskartotek, hvilket gerne skulle lette arbejdet for Annette. Det at vi har fået en regskabsmedarbejder betyder selvfølgelig også en ekstra udgift, men som bestyrelsen vurderer det, vil det på sigt lette en del arbejdsopgaver og dermed skabe tid til andre ting. Fra i år har vi også måttet finde ny revisor, da Gert Bentzen som igennem mange år uden vederlag har revideret vores regnskab, nu har valgt at stoppe. Vi får nu revideret regnskab af Lars Lisberg (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Hobro), som også sørger for ansøgning om Tips- og Lottomidler. Som noget nyt skal vi altså nu budgettere med en ekstra udgift til revision. Nye tider I overgangsperioden til nyt kontonummer, nyt betalingssystem og muligheden for at tilmelde sig PBS eller Nets som det hedder nu, kan der undervejs ske nogle fejl Så send en mail eller ring, hvis der er noget du er i tvivl om eller noget der ikke er registreret korrekt. Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af at tilmelde sig Nets, da det vil lette arbejdet på rigtig mange måder. Indbetalinger Hvis du ikke er tilmeldt Nets, vil det lette registreringen, hvis du har mulighed for at indbetale kontingent og gaver hver for sig, ellers er du selvfølgelig stadig meget velkommen til at indbetale kontingent og gaver samtidig, husk i begge tilfælde at skrive i tekstfeltet hvad indbetalingen omhandler. Betaling via netbank Hvis du indbetaler via netbank er det en fordel, hvis du vælger giroindbetaling i stedet for kontooverførsel. OBS! Nyt kontonummer til indbetalinger af både gaver og kontingent: Reg.nr Konto nr Bemærk foreningens tidligere kontonummer udløber ved årsskiftet. Med venlig hilsen Gerda Wad Saïki Mail adresser efterlyses! Vi har modtaget en del mailadresser efter sidste nyhedsbrevsudsendelse, men mangler fortsat mange. Så send os din mailadresse og få nyhedsbrevet og andre nyheder direkte pr. mail og spar DKS for portoen og administrationsudgifterne.

10 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Bliv bedre rustet til at møde åndelige behov! Den 5. marts kl åbnede Dansk Kristelig Syge plejeforening en hjemmeside om åndelig omsorg De sidste mange år er plejepersonale blevet undervist i at møde borgerens/patientens eksistentielle og religiøse behov. Alligevel føler mange sig utilstrækkelige i den henseende. Hjemmesiden er den hidtil eneste af sin art, og vi tror, den kan få stor betydning for, at den enkelte sundhedsarbejder føler sig bedre rustet til at varetage denne del af sygeplejefaget. Vi vil opfordre jer til at være med til at præge hjemmesiden, og vi glæder os til at få input fra jer på og til hjemmesiden, så den hele tiden udvikler sig efter behov og inddragelse af ny viden. Har du også brug for nogen at snakke med omkring åndelig omsorg? Så er der hjælp at hente! På Foto: Rune Hansen

11 Åndelig omsorg i klinisk praksis 11 Indtryk fra konference for studerende i Amsterdam 2011 ved studerende Mette Damgaard Nielsen, UC Syddanmark, Esbjerg Solen skinnede fra en klar efterårshimmel, da professorer, forskere og studerende, fra såvel Europa som USA, samledes i Amsterdam i 2011, til den 5. konference om åndelig omsorg. Tre hollandske sundhedsfaglige universiteter bød velkommen til konferencen, hvis formål blandt andet var at belyse muligheden for at yde åndelig omsorg i klinisk praksis. Derudover blev professionelle såvel som personlige og sociale aspekter af åndelig omsorg samt det åndeliges/spiritualitetens rolle i sygdom og omsorg/pleje belyst. Konferencen blev afholdt i den gamle Moses og Arons Kirke, som er omdannet til konferencecenter, hvilket gav en ekstra tankevækkende dimension i forhold til de mange forskelligartede foredrag og workshops, der blev afholdt i løbet af de to dage, som konferencen varede. For de sygeplejestuderende, der deltog fra Danmark, var det især emner omhandlende fokus på og implementering af åndelig omsorg i sygeplejen, samt mulige barrierer i sygeplejen i forhold til den åndelige omsorg, der havde interesse. Samlet set blev de sygeplejestuderendes forforståelse, i forhold til udøvelse af åndelig omsorg i mødet med patienten, forstærket, i og med at den generelle holdning fra de deltagende professorer og forskere tydeligt viste at den åndelige såvel som al anden omsorg bør ydes med udgangspunkt i patientens behov. Hvordan kan vi i vores daglige arbejde være medvirkende til at øge vidensrummet for såvel kollegaer som patienter omkring et af samfundets sidste store tabuer: Åndelig omsorg? For de danske studerende bidrog de to meget spændende og intensive konferencedage i Amsterdam til mange videre refleksioner samt ikke mindst øget fokus på, hvorledes vi som studerende og kommende sygeplejersker i vores daglige arbejde kan være medvirkende til at øge vidensrummet for såvel kollegaer som patienter omkring et af samfundets sidste store tabuer: Åndelig omsorg. Endvidere ses der frem til den kommende konference om åndelig omsorg i Barcelona i 2013.

12 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Pilgrimsvandring i Florence Nightingales fodspor ved sygeplejerske Noomi Mortensen DKS i Sønderjylland med Annette Langdahl i spidsen havde længe haft planer om at lave en pilgrimsvandring for sygeplejersker. Nu stod vi foran Vedsted kirke den 21. april 2012 kl med en truende vejrudsigt og ventede spændt på, hvor mange der kom, og på hvordan dagen ville forløbe. Forud for turen var gået måneders planlægning. I forbindelse med Sygeplejens År og 100 årsdagen for Florence Nightingales død var der også givet støtte fra Dansk Sygeplejeråd til arrangementet. I Dansk Kristelig Sygeplejeforening vil vi gerne medvirke til en udviklende refleksion hos den enkelte sygeplejerske over de grundlæggende værdier i sygeplejen og de muligheder og begrænsninger, der er i dagens sundhedsvæsen for at fastholde disse værdier. På en pilgrimsvandring havde den enkelte tid og rum til at tænke over sin egen situation i relation til de essentielle og eksistentielle værdier i kristendommen. Da sygeplejen grundlæggende bygger på disse værdier, og Florence Nightingale oplevede sig kaldet af Gud, så vi det som en spændende udfordring at tage udgangspunkt i Florence Nightingales liv og hendes mod og vilje til at gennemføre store reformer for de syge og svage i datidens England. Målet for turen var, at den enkelte kunne drage paralleller til vores tid og situation og blive inspireret eller motiveret i sit eget virke. Vi blev en flok på 15, som samledes i kirken til oplæg om turen. Valget af Vedsted kirke som udgangspunkt var taget, fordi kirken ligger lige ved de gamle færdselsveje, Hær- vejen, Oksevejen og pilgrimsruten. Vi havde lavet tre korte oplæg. Et om Hærvejen fremført af Marit Wengel. Et om pilgrimsvandring ved Annette Langdahl og et om Florence Nightingale ved Noomi Mortensen. Derefter begyndte vi på vandringens fire faser med de fire temaer. Første refleksions tema havde overskriften: Kaldet og tog som alle temaerne udgangspunkt i Florence Nightingales liv. Alle fik udlevet en lille oversigt med små ord eller udsagn, som relaterede sig til temaet og lagde op til refleksion. Dette første stykke blev gået i tavshed. Første pause blev holdt ved en lille granbeplantning, og der blev igen givet et lille oplæg til næste tema: Valget. I tavshed gik vi videre til Immervad Bro, hvor der er et herberg tilknyttet pilgrimsruten gennem Danmark. Lige som vi nåede herberget, begyndte det at regne, og vi spiste derfor vores medbragte mad indendørs, mens snakken gik og regnen holdt op Næste oplæg handlede om Mødet, det der møder os, når vi har valgt dét, vi føler os tilskyndet til eller kaldet til og gerne vil udleve de værdier, vi tror på. Vejen, vi fulgte, var både uberørt skøn natur med gamle moser og historiske spor, og også krydsning af motorvejen som skærer sig larmende igennem landskabet. Dette gav anledning til at sammenligne vores temaer med det, der møder os i vores arbejde; effektiviteten hvor alt går hurtigt og hvor vi overser de gamle spor, og hvor målet helliger midlet. Sidste stop var på en lille rasteplads. Det meste af turen fulgte vi de gamle veje,

13 og på den sidste strækning var temaet Vejen. Hvad er det for en vej, vi har valgt i livet? Hvordan er den forløbet? Hvad og hvem har vi mødt? Hvordan har vi haft indflydelse på den vej, har vi ændret noget? Og hvor går den hen fremover, og hvad vil vi gerne sætte af spor? Sorte skyer og buldren havde fulgt os i det fjerne, men trods de meget dystre vejrmeldinger, fik vi på hele turen ingen regn, hvor vi gik. Meget behageligt vandrevejr. Turen endte på Vedsted Landbohjem, et smukt historisk sted, hvor der var dækket kaffebord. Annette Langdahl samlede op på dagen, og mange deltagere gav her udtryk for deres oplevelse. En del af drøftelsen her omhandlede hvilke fyrtårne, vi har i dagens sygepleje, og hvad vi kan lære af Florence Nightingales mod og måde at være sygeplejerske på. Der var meget positive tilbagemeldinger og godt fællesskab trods det, at deltagerne var med meget forskellig baggrund, og mange ikke kendte hinanden. Vi som arrangører havde en rigtig god fornemmelse af dagen og blev bekræftede i, at det var en god måde at være sammen på og blive udfordret fagligt og personligt. Florence Nightingales liv indeholder rigtig meget til eftertanke, som også har absolut relevans ind i vores tid. Hendes meget høje mål var reformer, og dem realiserede hun til 13 Florence Nightingales liv indeholder rigtig meget til eftertanke, som også har absolut relevans ind i vores tid. Hendes meget høje mål var reformer, og dem realiserede hun til fulde. Vores vandring var måske en lille reform ved at forene pilgrims vandring og sygeplejerefleksion fulde. Vores vandring var måske en lille reform ved at forene pilgrimsvandring og sygeplejerefleksion. Vi vandrer videre Ideen er nu tænkt som et tilbud til alle, der rundt om i landet kunne tænke sig et lignende arrangement. Vi fra Sønderjylland, som stod bag arrangementet, tilbyder at komme og gennemføre og gentage indholdet på turen, når bare der lokalt er tilrettelagt en rute på km med ca. 4 stop undervejs. Lokalt tager man sig af alt det praktiske og dækker transportudgifterne, og så inviterer vi til sygeplejerefleksion sammen med Florence Nightingale. Noomi holder oplæg om turens næste tema: Valget

14 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Dialogmøder i Nordjylland ved Hanne Vestergaard Olsen, hjemmesygeplejerske Aalborg Øst og Grete Schärfe, pensioneret hospicesygeplejerske og nu afløser på KamillianerGaardens Hospice, Aalborg Det begyndte i januar Der havde været gode erfaringer med et dialogmøde i Sønderjylland. Nu skulle det prøves i det nordlige hjørne af landet. Vi indbød interesserede kolleger, vi kendte, til det første dialogmøde den 13. januar. Invitationen lød bl.a. på: Mød kolleger til en uforpligtende snak om at være kristen i sygeplejen. Annette Langdahl kom for at lede mødet. Og syv andre dukkede op foruden undertegnede. Siden har vi haft tre møder, og et nyt er planlagt til efteråret. Temaerne har været: Hvilken forskel gør vores tro i hverdagen? Etik og sygepleje Åndelig omsorg i praksis Rustet til åndelig omsorg? Møderne har været holdt kl , de første tre gange i privat hjem, sidste gang på Vejgård bibliotek, hvor også efterårets møde vil blive afholdt (se mere om dette side 29). Tilslutningen har varieret mellem fem og ti deltagere. I det følgende vil to deltagere fortælle om hver sin oplevelse af at være med. Jeg fik mod til at turde gøre noget mere ved Helmi Jensen, sygeplejerske på et plejecenter i Skive Jeg var blevet ressourceperson indenfor palliation i mit distrikt. I den forbindelse kom jeg med til nogle møder med Palliativt Team hvert halve år og fandt ud af, at det lige var mig. Sidste efterår modtog jeg via DKS nyhedsbrev en indbydelse til et dialogmøde i Aalborg om Åndelig omsorg i praksis. Selv om jeg for mange år siden tog et kursus i undervisning i åndelig omsorg, følte jeg, at jeg havde brug for at blive rustet til den opgave. Så jeg tog afsted. Til dialogmødet blev vi opfordret til at dele praksissituationer med hinanden. En hospicesygeplejerske i gruppen fortalte om to pårørende til en patient, der lige var død. Den ene ønskede udsyngning, den anden ikke. Sygeplejersken var frustreret, for hun havde erfaring for, at familierne som oftest var glade for en sådan højtidelighed. Men hun vidste ikke, om det ville være rigtigt af hende at lægge pres på familien ved at fortælle, hvad hun selv mente. Det førte til spørgsmål som: Hvad er sygeplejerskens behov, og hvad familiens? Hvordan forholder vi os professionelt i en sådan situation? Da vi blev inviteret til at spille situationen som rollespil, meldte jeg mig. Det ville jeg super gerne være med til. Jeg agerede den pårørende, der gerne ville have udsyngning. Men som lod den anden søskende do-

15 15 minere. Jeg var spændt på, hvordan hospicesygeplejersken ville klare situationen. Den måde, hun mødte begge pårørende på, gjorde indtryk på mig. Hun henvendte sig direkte til mig på en fin måde og fortalte, at hun havde erfaring for at mange pårørende blev glade for en sådan afsked med afdøde. Det tror jeg, I vil blive rigtig glade for bagefter. Hun var ikke manipulerende, men havde en åben dagsorden. Jeg fandt ud af, at vi gerne må bruge vores faglighed til at lægge et fagligt begrundet pres. Og så er det selvfølgelig de pårørende, der selv skal træffe beslutningen. Og den må vi altid respektere. Nogen tid senere stod jeg i en situation, hvor jeg fik brug for det, jeg havde lært. En datter, som besøgte sin døende mor havde meget svært ved at være i situationen. De havde ikke været vant til megen fysisk kontakt i deres forhold, og datteren vidste ikke, hvor hun skulle gøre af sig selv. Kunne ikke holde ud at være på stuen mere end fem minutter ad gangen. Jeg var fuldstændig paf. Det var så synd for dem begge. Jeg blev nødt til at gøre noget. Efter overvejelse og at have luftet det for nogle kolleger, begyndte jeg at gå med ind på stuen og demonstrere, hvordan man kunne sidde ved sengen, tage moderen i hånden, lytte til det, hun hviskede, tale til hende osv. I løbet af nogle dage slappede datteren gradvist mere af sammen med sin mor. Sad hos hende. Spiste sin mad på stuen. Det var så dejligt at se. Hvis jeg ikke havde været med til det møde i Aalborg, havde jeg ikke kunnet gå ind i situationen så hurtigt. Jeg havde fået et rygstød til at turde gøre noget mere. Jeg kan på det varmeste anbefale efterårets dialogmøde om åndelig omsorg! ved Maja Nielsen, sygeplejestuderende på University College, Aalborg I foråret var vi en gruppe sygeplejestuderende, som deltog i DKS dialogmøde Bliv rustet til åndelig omsorg samme dag som vi havde afleveret en opgave om samme emne. Vi havde fået kendskab til Grete Schärfe og hjemmesiden i forbindelse med opgaveskrivningen. Begejstrede over den store mulighed for at deltage på et så relevant arrangement på lige netop det tidspunkt, og lettede over at være færdige med opgaven, tog vi af sted, så snart vi havde printet og afleveret opgaven. Der ventede os et smukt dækket kaffebord, i selskab med nogle sygeplejersker som har mange års erfaring med at yde åndelig omsorg. Der var en kort introduktion ved Grete Schärfe om at åndelig omsorg både indeholder den eksistentielle side, og den mere trosmæssige side. Bagefter var der mulighed for i mindre grupper og på tomandshånd at samtale om vore tanker om og erfaringer med at yde åndelig omsorg. De to timer fløj af sted, og atmosfæren var præget af megen varme og nærvær. Til sidst tilbød Grete at bede en kort bøn, som hver især kunne tage ind og gøre til sin egen, eller lade gå forbi. Jeg var betaget af den meget respektfyldte måde, det hele foregik på. Allerede nu har det gjort en forskel i mit studiejob som afløser i hjemmeplejen og på sygehuset. Jeg er blevet mere bevidst om betydningen af at lytte og være nærværende, og i flere konkrete situationer, hvor det har været naturligt, har jeg tilbudt at bede sammen med patienter. Det har medført vidunderlige øjeblikke som har været usigelig givende for begge parter.

16 Dansk Kristelig Sygeplejeforening DKS i medierne En af DKS visioner er at fremme kristne værdier i sygeplejen. Det vil vi gøre ved at skrive artikler og ved hurtigt at respondere på aktuelle debatter, der har relation til sygepleje og vores mærkesager. Følgende er lykkedes i det forgangne år: Kald og professionalisme kan forenes, debatindlæg i Sygeplejersken 2/2012 ved Grete Schärfe (se os. 19) Om aktiv dødshjælp underskriftsindsamling sammen med Kristelig Lægeforening og KriSos med efterfølgende medieomtale Brug for samarbejde. Ældres religiøse behov er et fælles ansvar ikke alene præsters. Læserbrev i Kristeligt Dagblad d.1/ ved Grete Schärfe og Annette Langdahl Derudover har vi udsendt pressemeddelelser i forbindelse med arrangementer og har her fået omtale i bl.a. Udfordringen, Dansk Sygeplejeråds hjemmeside, Kristeligt Dagblad og lokale medier, så vores vision om mere synlighed er lykkedes. Det er samtidig noget af det, som vi arbejder på at forbedre og har lagt ind i vores strategiplan, blandt andet ved oprettelse af en PR gruppe. PR er det noget for dig? Hvis du skulle have en journalist i maven eller særlig interesse i dette område, så vil vi meget gerne have dig med i vores PR gruppe. Arbejdet i PR gruppen indbefatter ikke en masse møder, men fortrinsvis arbejde hjemmefra i dialog og samarbejde med gruppens øvrige medlemmer og bestyrelsen.

17 17

18 Dansk Kristelig Sygeplejeforening DKS strategi-plan

19 19

20 Dansk Kristelig Sygeplejeforening Kald og professionalisme kan forenes Debatindlæg bragt i Sygeplejersken nr. 5, 27. april 2012 ved sygeplejerske og formand for Dansk Kristelig Sygeplejeforening Grete Schärfe Det har gibbet lidt i mig, hver gang jeg har læst DSR s slogan for Sygeplejens År: Et professionelt valg. Ikke bare et kald. Behøver det ene at udelukke det andet? har jeg tænkt. Okay, der står ikke Et professionelt valg. Ikke et kald. Bare kan vel betyde, at der kan være tale om et både-og. Men i sidste nummer af bladet nr. 4 i artiklen Fagets fyrtårne, bliver professionalisme og kald ikke præsenteret som et bådeog, men som et enten-eller. Her kan man læse efter en kort præsentation af Florence Nightingale og hendes indsats at godt 150 år senere. er sygepleje ikke længere et kald, men et professionelt valg. På en måde kan jeg godt lide sloganet. Det er mundret. Valg og kald rimer. Og med få ord bliver der lagt afstand til myten om sygepleje som et underbetalt erhverv og sygeplejersken som en underdanig person, der måske nok har hjertet på rette sted, men som mangler viden, handlekraft og fremsynethed. Men kald kan også betyde noget andet. At jeg brænder for en bestemt opgave. At jeg oplever en indre drivkraft til at kæmpe for en sag. Eller at jeg føler, Gud eller en højere magt har en mening med at have mig her. Og det er ingen modsætning til professionalisme. Måske snarere tværtimod. Netop Florence Nightingale er et eksempel på, at de to begreber kan forenes. For hende var sygepleje et kald. Samtidig var hun foregangskvinde, pioner og grundlægger af den moderne sygepleje. Hun var topprofessionel. Jeg tror, sygeplejen ville profitere, hvis flere af os opfattede vores arbejde som et kald. Det ville berige faget med ildsjæle. Og måske øge den enkeltes overskud, arbejdsglæde og modstandskraft overfor udbrændthed? Derfor mener jeg ikke, vi skal være så kaldsforskrækkede. Men i stedet fremelske det bedste i kaldstanken. Til gavn for faget, for sygeplejersken og for patienten.

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus

Nyhedsbrev. BEDRE PSYKIATRI Aarhus nummer 3 Nyhedsbrev September 2013 Kristian Buhr Formand Nu må vi nok erkende, at sommeren er ovre for i år. Vi kan se tilbage en rigtig dejlig sommer med megen sol og kun meget lidt regn. I august og

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

1 www.regionshospitalet-horsens.dk

1 www.regionshospitalet-horsens.dk 1 www.regionshospitalet-horsens.dk Arkitektur & Lindring, PAVI 2014 Hvorfor er omgivelserne vigtige? Projektet finansieres af: Familien Hede Nielsens Fond, Hospitalsenheden Horsens og Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland

Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Rejsebrev fra Glasgow, Skotland Mine oplysninger: Sygeplejestuderende v. UC Lillebælt, Odense Pernille Bruun Kristensen, A06II Sniller_k@hotmail.com Tlf.: 20218353 Rejsekammerat: Maria Bjerre Jakobsen

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B

Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Rejserapport fra Namibia 1. september - 14. november 2008 Cæcilie Kongsgaard Balle, Gitte Bang og Christa Hjernø Hansen, Hold Februar 2006 B Cæcilie, Gitte og Christa Katutura State Hospital Vi har i ti

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue

Rejsebrev fra Nuuk, Grønland. Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Rejsebrev fra Nuuk, Grønland Ut. med udsigten fra patienternes opholdsstue Sus Thorsøe Mail: Sus.Thorsoe@gmail.com Tlf.nr.: +45 30319960 Hjemskole: Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Hold: Sypl- feb-12

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital.

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital. Rejsebrev fra udvekslingsophold i Australien, Sydney, Concord Hospital. Fra : Natasja Blicher Hansen Email: Galehus@msn.com. Sygeplejeskolen i Slagelse, CVU Vestsjælland. Hold: feb04f. Værts-institution:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl

Rapport fra udvekslingsophold. Udveksling til Kina: SYGEPLEJESKOLERNE I DANMARK. Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til Kina: Navn: Nadia Brandhøj Sørensen og Stine Buus Rokkedahl Hjem-institution: Viborg sygeplejeskole Værts-institution/Universitet: Sichuan University Chengdu,

Læs mere

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE

SKRØDSTRUP FTERSKOLE - VÆKST FOR LIVET NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE NYHEDSBREV FRA SKRØDSTRUP FTERSKOLE I mange år har Skrødstrup Efterskoles støttekreds og andre interesserede modtaget et årsskrift før jul. Vi vil stadigvæk meget gerne holde alle interesserede orienterede

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013

Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer. Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 Forslag til revision af De Sygeplejeetiske Retningslinjer Udarbejdet af Sygeplejeetisk Råd 2013 INDHOLD Baggrund... 4 Grundlag... 4 Formål... 5 Sygeplejeetiske grundværdier... 6 Grundlæggende Sygeplejeetiske

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV

FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV FAGLIG LEDELSE I ET LEDELSESPERSPEKTIV Hvad er faglig ledelse, og er det relevant at give den opmærksomhed i ledelsespraksis? Mona Maria úr Fugloy Formands- og 21.10.2013 Brug og/eller gengivelse af materialet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere