MASTERCLASS. - Danmarks bedste hovedforløb ELEVHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MASTERCLASS. - Danmarks bedste hovedforløb ELEVHÅNDBOG"

Transkript

1 MASTERCLASS - Danmarks bedste hovedforløb ELEVHÅNDBOG

2 Kære elev i Masterclass Det er vores ønske, at Masterclass bliver starten på et godt og lærerigt samarbejde, hvor du kan få alle de udfordringer, du ønsker, og det er vores intention, at Masterclass bliver en god og spændende skoleperiode for dig. En god skoleperiode kommer ikke af sig selv, så brug dine muligheder for at få indflydelse og også selv præge Masterclass, så vi hele tiden udvikler os i en positiv retning. Med denne håndbog er det vores ønske at give dig de informationer, du har brug for på forløbet. Er der emner du ønsker uddybet, er du altid velkommen til at spørge dine faglærere. Venlig hilsen Lærerteamet bag Masterclass Danmarks bedste hovedforløb Velkommen!

3 HISTORIK Ideen om at skabe Masterclass - Danmarks bedste hovedforløb startede for nogle år siden som delprojekter på 1. og 2. hovedforløb i gastronomuddannelsen på EUC Syd. Og efter en masse forarbejde startede i august 2011 den første Masterclass med 15 elever fra lokale virksomheder. Vi reviderer og tilpasser uddannelsen løbende, og det vi vil blive ved med at gøre, for at sikre at konceptet omkring Masterclass fortsætter med at udvikle sig og følger med tiden. VISION Når vi i Masterclass taler om visioner, taler vi om de mest grundlæggende og langsigtede mål for Masterclass. Vores vision er at: tilbyde alle elever i Masterclass en tidssvarende og fagteoretisk velfunderet tilgang til gastronomuddannelsen give dig som elev i Masterclass muligheder for, at du udvikler dig i den retning du vil, uanset hvilket niveau du er på, og hvilke mål du stræber efter i branchen tilbyde moderne undervisningsfaciliteter - herunder også at redskaber, maskiner og metoder er up to date og fungerer din virksomhed skal kunne mærke en højnet og faglig forskel efter du har deltaget i Masterclass-forløbet. KONCEPTIDÉ En konceptidé er en kort beskrivelse af, hvordan man skal organisere sig og arbejde med for at nå målene i Masterclass. Konceptidéen er: At du som elev får de udfordringer der skal til, for at du udvikler dig fagligt, socialt og personligt. VÆRDIGRUNDLAG Værdigrundlaget er adfærd, holdninger, værdier og normer og det vil sige de leveregler, vi forventer, at du efterlever som en del af Masterclass, og de gælder for alle i Masterclass. Vi rendyrker Masterclass vision For at få succes må du indse, at du ikke kan blive bedst til alt på én gang. Du må hele tiden have fokus på det væsentligste, for spreder du fokus, mister du styrken.

4 Vi har en høj arbejds- og studiemoral En høj moral og god etik er vigtig for at vi får et godt omdømme. Vi har alle medansvar for at skabe og bevare dette, og når du er en del af Masterclass, så er du det 24 timer i døgnet. Optræd høfligt, korrekt og positivt det gælder overfor dine holdkammerater men også overfor undervisere og afdelingens øvrige elever. Vi motiverer vinderkulturen Masterclass forsager janteloven og dyrker i stedet vinderkulturen. I Masterclass får du ros, når du yder mere end forventet, og vi fremhæver dig, når du gør dig positivt bemærket. Vi er en del af en stor succes på EUC Syd, og det er vi stolte af. Vi tænker positivt og offensivt Forandringer i samfundet sker hurtigt. Det er nødvendigt og helt afgørende, at vi formår at takle forandringer på en positiv og konstruktiv måde. Masterclass står aldrig stille - den kan gå frem eller tilbage. Men vi vil være en del af fremtiden. Vi snakker med hinanden og ikke om hinanden Vi er optaget af faget og forsøger hele tiden at blive bedre. Derfor giver og modtager vi gerne gode råd, ros og konstruktiv kritik, men altid til personen selv. Man lever derfor ikke op til vores værdier, hvis man bare beslutter sig for at holde mund. Vi vil have det godt, og vi vil styrke vores kompetencer Vi har alle et medansvar for, at vi befinder os godt og at Masterclass er en god arbejdsplads. Alle er direkte ansvarlige for, at dette er til stede. Kun når alle trives og har det godt, er rammerne perfekte for læring og kundskab. Vi vil have kvalitet Kvalitet skal hele tiden være i vores bevidsthed - både i undervisningen, i resultaterne og i vores omgang med hinanden. MASTERCLASS DELTAGERPOLITIK GARDEROBE Omklædningsrum forefindes i kælderen. Her skal du klæde om og opbevare tøj, sko og overtøj, som ikke er en del af din arbejdsbeklædning. Værdigenstande kan opbevares i en fælles kasse i undervisningslokalet. SYGDOM I tilfælde af sygdom skal du meddele det telefonisk så hurtigt som muligt, og senest ½ time efter normal skoletids begyndelse til underviseren eller skolens administration. Husk også at sygemelde dig hos din arbejdsgiver.

5 TOBAKSRYGNING Rygning foregår udendørs på de afmærkede områder. Benyt de opstillede affaldsbeholdere. ALKOHOL Alkohol og andre rusmidler hører ikke hjemme på skolen og i undervisningnstiden jævnfør skolens alkoholpolitik. BEKLÆDNING I praktiklokalerne henvises til de gældende regler for korrekt arbejdsbeklædning. Al ophold i køkkenet forudsætter korrekt arbejdsbeklædning. FRIHED I SKOLETIDEN Skulle du få behov for at holde fri i skoletiden, skal det aftales med både dit lærested og med underviserne her på skolen. Alt fravær registreres som tabt undervisning - ved 5 % fravær afholder vi en samtale med dig. Kommer du op på 10 %, vurderer vi om dit forløb skal tages om. SKOLETID Skoletiden er de til enhver tid gældende opsatte/oplyste undervisningsplaner (almindeligvis i tidsrummet 08:10 14:45). Der kan dog forekomme længere undervisningstid i forbindelse med projekter og/eller arrangementer. PAUSER Der kan holdes pause fra 9:40 10:10, fra 11:40 12:10 og fra 13:40 14:00. Pauserne kan dog ændres i forbindelse med projekter og/eller arrangementer. Du kan kun holde pause uden for de nævnte perioder, hvis du på forhånd har lavet en aftale herom. SMARTPHONES / MOBIL ER Smartphones må benyttes til at læse opskrifter og instruktioner i forbindelse med anvendelse af maskiner og redskaber. Snak, sms og at lytte til musik må du ordne i pauserne. BÆRBARE COMPUTERE Skolen stiller trådløst internetforbindelse til rådighed. Bærbare computere må benyttes til research, notater og til at fremstille faglige dokumenter og præsentationer.

6 UNDERVISNINGSPRICIPPER I MASTERCLASS Undervisningen i Masterclass er baseret på Virksomhedsmodellen. Det overordnede princip er, at alt hvad vi fremstiller, så vidt muligt skal sælges, for så mindsker vi spild og bidrager samtidig til den samlede økonomi. Dermed øger vi vores muligheder. Undervisningen foregår som en blanding af instruktioner, demonstrationer, selvstudier, fremlæggelser og præsentationer af faglige projekter. Alle elever deltager i de 4 værksteder efter en overordnet kompetenceplan, der vil være synlig og sat op. VÆRKSTEDER Som elev deltager du på skift i forskellige Værksteder eller Moduler. Det giver dig et indblik i og en forståelse for de forskellige processer, der foregår i fagets forskellige typer virksomheder. I værkstederne bestræber vi os på at udfordre dig, for at du hele tiden udvikler dig. - Administration Dette værksted koordinerer bestillinger, renskriver breve, laver kalkulationer, renskriver opskrifter og fremstiller ingredienslister til de produkture vi sælger i restauranten og webshoppen. Administrationen sørger også for, at Bloggen er opdateret. - Produktion Her fremstiller vi specialiteter til salg i webshoppen, fremstiller basisprodukter til køkkenbeholdningen (supper, saucer, brød osv.) og sørger for den daglige forplejning. - Drift Værkstedet står for caféåbninger, afholdelse af selskaber og bestilte arrangementer samt forberedelser til disse. Innovation I værkstedet afprøver og udvikler vi opskrifter, forædler fremstillingsprocesser, anvender alternative tilberedningsmetoder og bidrager med sparring til de øvrige værksteder. AKTIVITETER For at gøre undervisningen virkelighedsnær, afholder vi i Masterclass forskellige arrangementer, hvor vi servicerer skolens ansatte og elever samt medlemmer af efterløns- og pensionistklubber. Gourmettur Som elev i Masterclass får du tilbud om at deltage på en Gourmettur, hvor vi besøger lokale producenter og branchens virksom-

7 heder i området. Hvert andet år tager vi i Masterclass til fødevaremessen i Herning for at se, hvad der rører sig i og omkring branchen. I Masterclass servicerer vi også en webshop for skolens elever og ansatte, hvor de kan bestille specialiteter og take away retter i bestemte perioder. OPFØRSEL OG ANSVARLIGHED Vi forventer, at du som elev i Masterclass opfører dig eksemplarisk overfor skolens øvrige elever, og at du tager ansvar i forbindelse med anvendelse at lokaler, it udstyr, maskiner og redskaber. EVALUERINGER PRAKTIKEVALUERINGER Vi vurderer dig hele tiden under din køkkenpraktik, og når du fremstiller individuelle retter giver vi både en karakter for præstationen og en faglig vurdering af resultatet. Ofte vil dine retter blive fotograferet til dokumentation. TEORETISK EVALUERINGER Dine teoretiske præstationer bliver også løbende vurderet i forhold til dit engagement, din arbejdsindsats og flid, dine resultater og dit samlede udbytte. SOCIAL EVALUERING Dine sociale præstationer vurderes løbende og vi lægger blandt andet vægt på, at du viser, at du er god til samarbejde, rummelighed og accept af de øvrige elevers forskelligheder. MESTERSAMTALER Der afholdes mestersamtaler for alle elever på H1 midtvejs i forløbet. Ved samtalen afgiver vi en foreløbig karakter for de fag/kompetencer eleven har deltaget i. Ved møder aftales også hvad der skal ske på resten af dit skoleforløb, og både du og din virksomhed får en kopi af de midlertidige karakterer. MASTERCLASS-MØDER Der afholdes ugentlige "Masterclass" møder, hvor resultater, præstationer og kritik evalueres på en konstruktiv og sober måde. Ved disse møder evalueres både indhold og udbytte af ugens emner. Der skrives et kort referat af disse møder som vi lægger på Masterclass webside. REGISTRING AF KOMPETENCER Samtlige opgaver i Masterclass indeholder kompetencemål, der er gældende for gastronomuddannelsen. De opnåede kompetencer registreres i en personlig Logbog, der er i mappen. Kompetencerne kan opnås på mere end en måde og der er mulighed for at opnå kompetencerne på forskellige niveauer.

8 ØVRIGE INFORMATIONER MASKINPAS Du skal bestå et Maskinpas for at kunne benytte undervisningslokalets maskiner og specialredskaber. Maskinpasset tages i den første uge af forløbet og skal sikre, at du er tilstrækkeligt instrueret i brugen og håndteringen af maskiner og redskaber. Listen over maskiner, der kræver Maskinpas kan ses på "tag'en". SPONSORER Vi har på Masterclass flere sponsorer tilknyttet. De bakker op om Masterclass-konceptet, og derfor vil du se sponsorlogoer i meget af det materiale, der udleveres. Sponsorerne deltager også i forskellige arrangementer og events, der afholdes på skolen. KONKURRENCEHOLD I forbindelse med deltagelse af konkurrencer kan der ansøges om at være en del af Masterclass konkurrencehold. Der vil oftest være flere tilknyttede elever til konkurrenceholdet, end der reelt er brug for, det er fordi vi vil være sikre på at vi kan stille et hold til alle de konkurrencer, vi vurderer, at vi bør deltage i. MATERIALER OG LINKS WEBSIDE BLOG vælg menupunktet Blog. Bloggen vedligeholdes af elever på H1, der på skift tilføjer indlæggene UNDERVISNINGSPLANER OG OVERSIGTER i rummet Masterclass. OPSKRIFTER OG ANVISNINGER Findes som dokument på i rummet Masterclass og i mappen Ugerne her vælges den uge, man gerne vil se opskrifterne fra. Opskrifterne findes også som web-app. som kan tilgås med QR kode eller direkte via smartphone eller IPad på under menupunktet Materiale Opskrifter EVALUERINGSSKEMA Evalueringsskema for både praktik og teori findes på i mappen Evalueringer SPONSORLISTE Findes på websiden