Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in... 4 Start en klassesession... 4 Elev log-in... 5 Skærmfangst... 6 Arbejdsområder/faner... 7 Indhold:... 7 Klasse:... 8 Dokumenter: Bedømmelse: Portfolio: Anvendelse af Spørgeskema To typer test: Selv-tjek og Eksamen Spørgeskema på to måder Hurtigt svar Test der udsendes og indsamles af lærer Anvendelse af arbejdsområdet Bedømmelse Lidt om netværk:... 14

2 Vejledning og instruksfilm Til denne vejledning er der lavet 4 små instruksfilm der helt konkret viser hvorledes man gør forskellige ting i programmen. Filmen findes i disse links, men er også indsat i de relevante afsnit af vejledningen. Introduktion til Navigator Hurtigsvar i Navigator 2 simple eksempler Udsend og indsamle dokumenter Bedømmelse af test i Navigatorhttp://screencast-o-matic.com/watch/cInf3gVXNZ Når du åbner Navigator-softwaren Introfilm til dette afsnit TI-Nspire Navigator NC Teacher Software-systemet er et klasseadministrationssystem, der muliggør forbindelse mellem lærerens og elevernes computere via en trådløs netværksopkobling. Softwaren leverer en integreret tilgang til udlevering og evaluering af aktiviteter, prøver og undervisningsmaterialer. Velkomstskærmbilledet Ligesom i TI-Nspire dukker der første gang man åbner softwaren en velkomstskærmbillede op, hvorfra du kan vælge diverse applikationer, gå direkte til forskellige dele af softwaren eller til de senest åbnede filer. Du kan fravælge velkomstskærmbilledet ved at fjerne hakket i tjekboksen nederst til venstre, og du kan hente det frem igen under Hjælp > Velkomstskærmbillede. Når du lukker Velkomstskærmbilledet, åbner Navigator i det sidst anvendte arbejdsområde, som du har brugt, og når du åbner programmet første gang åbnes indholdsarbejdsområdet automatisk.

3 Titellinje, menulinje og værktøjslinjerne Titellinje, menulinje og værktøjslinjerne er tilgængelige i alle arbejdsområder (nævnt på fanerne), og på værktøjslinjen er de tre værktøjer altid tilgængelige: Elevnavneformat: Vælg, hvordan elevnavnene skal vises. Skærmfangst: Visning af skærmen på en eller alle elev-computere. Hurtigt Svar: Send en rundspørge til eleverne og modtag deres svar. Rullemenuen til højre for arbejdsområdefanerne viser de klasser, der er oprettet, og med knappen ved siden af startes eller afsluttes klassen. Statuslinjen: Her vises altid antallet af elever, der er logget ind, mens de øvrige oplysninger afhænger af, hvilket arbejdsområde man er i, her Dokumenter, som jo også viser de sædvanlige TI-Nspire-CAS kommandoer. I Klasse kan man skifte mellem forskellige visninger af klassen klasse spejl eller liste: I Bedømmelse kan man skifte mellem forskellige visninger svar og optælling:

4 Tilføjelse af klasser Man opretter en klasse for hver af de klasser/hold, hvori man ønsker at bruge Navigator. Sørg for at navnet er unikt, fx 1nMA_1213, så man kan skelne disse, hvis man fx har den samme klassetype (bogstav) år efter år. Når klassen er importeret vil den optræde på rullemenuen til højre for fanebladene: Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in Man kan også tilføje enkeltelever til klassen manuelt klik på mens den aktuelle klasse er valgt i rullemenuen, og indtast de nævnte oplysninger ligesom ovenfor. Bemærk: Lad ikke eleven selv vælge password de glemmer det! Tilsvarende kan man redigere og fjerne elever fra klassen med: når eleven er markeret i Klasserummet eller Højreklik på eleven. Man sletter en klasse i Klasse > Administrér klasser: Bemærk, at når man sletter en klasse, så sletter man også den tilhørende mappe i Dokumenter > TI-Nspire og alle filer deri. Man kan også skjule en klasse, så den ikke optræder i rullemenuen, hvis der er en klasse, hvor man gerne vil bevare klassemappen og de tilknyttede filer, uden at den egentlig behøver at være aktiv. Start en klassesession Man kan under Filer > Indstillinger > Lærerindstillinger kontrollere om forbindelsen til netværket er oprettet hvis der er angivet en IP-adresse ( ) og en port (42124), så er computeren forbundet til netværket, og når man starter klassen kan de oprettede elever logge på. Bemærk, at antallet af tilgængelig pladser er angivet her til 40.

5 Elev log-in Elevens software ser anderledes ud ens lærerens. Når læreren har startet klassen i Navigator logger eleven på i elevsoftwaren under Værktøjer > Log på en TI-Nspire Navigator-Session: I logon-boksen skriver eleverne brugernavn og adgangskode:

6 Bemærk: På nogle netværk er der restriktion, der gør at klassen ikke automatisk er synlig hos eleverne. I disse tilfælde skal eleverne logge på ved selv at indtaste lærercomputerens IP-adresse og port i den dialogboks, der fremkommer, når de klikker på spørgsmålstegnet: Når man sidder hjemme og vil afprøve en klassesession er det muligt at både agere lærer i Navigator og elev i elevsoftwaren (man får dog en fejlmeddelelse angående dataopsamling, men ignorer den). Skærmfangst Med Skærmfangst kan man få en oversigt over alle elevernes aktuelle skærmbilleder, så man kan følge med i hvordan eleverne arbejde med en given opgave. Skærmfangst finder man i fanen klasse og ved tryk på ikonet eller ved at højreklikke og vælge skærmfangst. Når man fanger hele klassen eller blot en enkelt elev får man nedenstående popup vindue, med to valg muligheder. Hvis man vælger Kun logget ind ser man ikke de elever der ikke er i skole (eller af andre årsager ikke er logget ind). Vælger man Vis kun TI- Nspire arbejdsområdet ser man ikke elevernes andreprogrammer (noteprogrammer eller Facebook), og mister dermed en overvågningsmulighed.

7 Når man fanger en klasse kan man følge hvordan arbejdet går med en given opgave i Nspire, men man kan også lade eleverne præsentere alle andre ting de har på deres computer (hvis man ikke har valgt udelukkende at se Nspire arbejdsområdet). Ved klassefangst kan få vist elevernes navne ved deres skærmbilleder, og man lade elev præsentere sin skærm ved at vælge Vis > Live Presenter > Gør til vært eller klikke på. Visningen kan opdateres automatisk ved at vælge frekvensen i rullemenuen til højre eller ved manuelt at vælge Der er to visningsmuligheder Side om side (som ovenfor) eller Galleri. Vælges Galleri, så vises alle skærme under hinanden, samtidigt med at en udvalgt elevs skærm vises maksimeret. Man kan også sammenligne flere skærmbilleder ved at markere disse (hold Ctrl/Cmd nede) og klik på dem et efter et og vælg så Rediger > Sammenlign valgte. Bemærk, at man under fanen Klasse og Filer > Indstillinger > Lærerindstillinger kan markere, om man ønsker elevskærmene skal vises i tilfældig rækkefølge. Arbejdsområder/faner Indhold: Viser computerindhold som en sædvanlig windows stifinder. Her kan man under indstillinger udføre sædvanlige fil- og mappekommandoer, og søge efter indhold. Bemærk, at der er direkte adgang til mappen:, hvor filer anvendt i Navigator gemmes i den respektive klasses mappe. Desuden er det mulighed for at organisere sine links i en særlig mappe: Bemærk, at elevsoftwaren har en tilsvarende indholdsfane, som viser indholdet af klasse-mappen (dvs. bl.a. tilsendte filer og mapper) i elevens TI-Nspire-mappe, som ligger i Dokumenter. Fra Indhold kan man også sende filer (nærmere beskrevet under Klasse), men man skal ind under Klasse for at få en oversigt over de filer man har sendt. Her kan man også samle en række filer i en Lektionspakke:, som man kan sende til eleverne. Eleverne kan derefter selv administrere filerne i Lektionspakken (tilføje, slette, omdøbe osv.), der gemmes som en mappe på elevens computer i klasse-mappen i TI-Nspire-mappen i Dokumenter. Bemærk, at hvis en lektionspakke fx indeholder både tns-filer og pdf-filer, så åbnes den pdf-filen automatisk i elevcomputerens

8 pdf-læser. Bemærk også, at når man sender en Lektionspakke, så optræder hver enkelt fil i Klasseloggen (se nedenfor). Eleverne kan også selv oprette Lektionspakker. Klasse: Her administrer man klasser og elever, her kan man udveksle filer. Bemærk: Man kan også udveksle andre filtyper end tns- og tnsp-filer her. Til venstre ses Klasseloggen, hvoraf alle filudvekslinger med klassen vises (loggen kan slettes, hvis man kun ønsker at se de aktuelle filudvekslinger knyttet til sessionen). Af Klasseloggen fremgår der også hvilken aktivitet der er tale om: Sendt til klasse Indsamlet fra klasse Returneret/gensendt til klassen Hurtigt svar udsendt og returneret Gemt i portfolio Fil tilsendt uopfordret fra elev Filen er slettet hos eleverne Til højre ses Klasserummet, der viser elevernes status om de er logget på, om de har modtaget sendte filer osv. Bemærk, at der er to forskellige visninger klasse spejl, hvor man kan organisere klassen frit (fx som eleverne sidder) eller blot som en liste. Visningerne betyder: Klassen er ikke startet Eleven er IKKE logget på klassen Eleven er logget på klassen

9 Eleven har afsendt/modtaget filen Eleven har modtaget indsamlings- eller slettehandlingen, men at filen ikke findes i deres klassemappe (fordi de har gemt og omdøbt eller slettet filen) Eleven har endnu ikke afsendt/modtaget filen Send/Indsaml filer til/fra en eller flere elever: Introfilm til afsnittet Vælg Værktøjer > Send til klasse eller klik på, udpeg den fil, der skal sendes og klik Næste. Her får man så mulighed for at vælge hele klassen eller enkeltelever elever, der er logget ind eller alle. Bemærk: Hvis man vælger alle, og en elev ikke er logget ind endnu, så vil filen dukke op hos eleven, så snart eleven er logget på klassen. Som sædvanligt kan man vælge flere filer, hvis man holder Ctrl-tasten (Cmd på MAC) nede. Man kan også blot trække filer fra en mappe på computeren over i Klasseloggen. Når eleverne modtager filen, så kan de enten åbne eller gemme. Hvis man påtænker at indsamle filen fra klassen (hvis filen f.eks. er en test), så må eleven ikke ændre hvor filen gemmes ( gemme som ), men de må gemme så ofte de vil bare de ikke ændre filplaceringen eller navn ( gem og ikke gem som ). Ellers er det en god idé at eleverne altid gemme tilsendte filer i deres eget arkivsystem. Eleverne kan også sende filer uopfordret til læreren, og disse gemmes i en database, som man får adgang til ved blot at dobbeltklikke på filen i Klasseloggen:

10 Her kan man så vælge, hvad der skal ske med filen vælger man Eksporter får man adgang til at gennem filen lokalt på sin egen computer. Man indsamler filer fra elever ved at vælge Værktøjer > Indsaml fra klasse eller klikke på, udpege den fil, der skal hentes og klikke Næste, og her vælge hvem den skal hentes fra. På samme måde kan man slette filer fra klassemappen ved at vælge Værktøjer > Slet fra klasse eller klikke på. Dokumenter: Sædvanlig TI-Nspire-CAS-softwarevisning, hvor man arbejder med dokumenter på sædvanlig vis, og det er også her man udformer et spørgeskema, som kan anvendes som test. Anvendelse af spørgeskemaer beskrives nedenfor. Bedømmelse: Her kan man gennemse og organisere elevernes svar på et spørgeskema. Anvendelse af bedømmelse ses i denne film. Portfolio: Her kan man gemme og administrere resultaterne af elevernes tests. Anvendelse af Spørgeskema Introfilm til afsnittet Man kan oprette et spørgeskema baseret på multiple choice, åbent svar, ligninger, udtryk, koordinatpunkter, lister, billeder og kemi. Spørgeskemaapplikationen er placeret i menuen Indsæt i arbejdsområdet/fanen Dokumenter. Man indsætter nyt spørgsmål under Indsæt > Spørgeskema, hvor man får valget mellem en række forskellige spørgsmål/svar-typer med hver deres karakteristika. Hvert spørgsmål dukker op på en ny side i Sidesorteringen, men man kan sagtens sætte op til 4 spørgeskemaer sammen på en side, som almindelig sideopsætning i Nspire. Ved mere end 30 spørgsmål dukker spørgsmålene op på en ny fane.

11 Når man har valgt en spørgsmål/svar-type, så får man mulighed for at designe spørgsmål og korrekt svar her vist for et spørgsmål med flere svarmuligheder. Bemærk, at der for hvert spørgsmål dukker en boks op til venstre med mulighed for Konfiguration af svarmulighederne, hvor man angiver de/de korrekte svar. Når der er mulighed for at angive flere korrekte svar vises under Korrekt svar, og man kan tilføje op til 10 forskellige acceptable svar. De fleste typer giver sig selv, og man skal naturligvis være meget omhyggelig med at præcisere, hvordan eleven skal svare, når testen skal rettes automatisk. Fx skal man angive hvor mange decimaler, man ønsker en given værdi angivet med eller man skal give anvisninger på hvordan en tekst-streng forventes indtastet, når man tillader fritekst, dog ignoreres mellemrum, forskelle mellem små og store bogstaver og ekstra parenteser. Man kan naturligvis også vælge selv, at tjekke svarene på de mere åbne spørgsmål, inden testen gemmes i Portfolio. Bemærk, at der i konfiguration er mulighed for at vælge Acceptér ækvivalent svar som korrekte, det betyder fx, at har man valgt x+2 som svar, så tjekke Navigator selv for ensbetydende svar som 2+x. Det er i øvrigt nemt at foretage et hurtigt gennemsyn af elevernes svar i fanen Bedømmelse. Her kan man tilrette elevsvar der er vurderet forkert, men som faktisk er korrekte. Dette opstår ofte fordi man som lærer i designprocessen ikke kan medtænke alle svartyper som eleverne kan finde på at komme med. Man kan tilføje billeder til spørgsmålets tekstområde i de fleste spørgsmål fx som en visualisering af et spørgsmål eller som baggrund i en graf-opgave. Som I TI-Nspire generelt kan man bruge filtyperne:.jpg,.jpeg,.bmp,.png. Bemærk, at alle transparente.png-baggrunde vises som hvide. To typer test: Selv-tjek og Eksamen Man kan konstruere to typer af tests: Selv-tjek: Eleverne kontrollerer svarene ud fra de angivne svarmuligheder. Eksamen: Svarene kan bedømmes automatisk eller af læreren selv. Når du definerer et dokument som Selv-tjek eller Eksamen, vil alle spørgsmål i dokumentet enten være Selv-tjek eller Eksamen. Klik på: Lærerens værktøjspalet > Egenskaber for spørgsmål, og vælg typen. Værktøjskassen for spørgeskema hos lærer og elever: De fire første værktøjer er fælles for lærer og elever, mens den sidste kun findes i lærerens software. Slet svar på aktuelt spørgsmål eller alle svar i dokumentet Tjek svarene i en Selv-tjek test

12 Indsæt matboks (eller kemifelt) Formater tekst i svar Tilføj dokumentoplysninger, herunder om der er tale om en Selv-tjek-test eller Eksamen Spørgeskema på to måder Hurtigt svar Værktøjet Hurtigt svar er tilgængeligt i alle arbejdsområder. Med Hurtigsvar kan man oprette og udsende et spørgeskema med et spørgsmål til eleverne ved at klikke på: Eleverne besvarer spørgsmålet, og indtil de har trykket indsend svar kan de ændre deres svar. Man kan når som helst stoppe og genstarte en Hurtigt svar, hvis man fx på de første svar ser, at et spørgsmål er misforstået, og man ønsker at trække spørgsmålet tilbage og genudsende den rettede version. Data fra de to Hurtigt svar behandles som nye data og overskriver ikke data fra den første udsendelse. Når læreren har afsendt en Hurtigt svar åbnes arbejdsområdet Bedømmelse automatisk, og i menuen til venstre dukker en Elevdata-underside op. Her kan man se elevernes svar i realtime - også inden de trykker Indsend Svar. En ganske nyttig funktion hvis man skal diskutere svareren og måske lade elever ændre mening under diskussionen, eller hvis man blot ønsker at lave en graf jagt. Fra fanen Bedømmelse er det er også muligt at rundsende testen igen eller gemme svarene i Portfolio eller gemme den afsluttede rundspørge som en.tns-fil (herefter opdateres Hurtigt svar ikke længere ved evt. ændringer). Man kan naturligvis skifte til et andet arbejdsområde/fane, mens eleverne besvarer testen, men man kan kun stoppe rundspørgen, når man står i Bedømmelse, med: Hvis nogle elever ikke var logget på ved afslutningen af Hurtigt svar, kan man rundesende til disse elever alene, mens man står i Bedømmelse. Vælg Filer > Send til fraværende. Data fra disse elever føjes til data fra den sidste Hurtigt svar.

13 Test der udsendes og indsamles af lærer Her oprettes på samme måde som ovenfor et spørgeskema med en række spørgsmål af forskellig karakter. Spørgeskemaet sendes ud til eleverne som et dokument, og indsamles igen, når testen er slut. Bemærk, at eleverne ikke må ændre filplaceringen eller navn ( gemme som ), men de må gerne gemme undervejs i testen ( gem ). Ændres navn eller placering er det ikke længere muligt at indsamle filen Når testen er indsamlet kan denne bearbejdes i arbejdsområdet/fanen Bedømmelse og gemmes i Portfolio. Der kan fx være svar man ønsker at se igennem og evt. ændre til korrekte, hvis der er tale om forkert vurdering af svaret pga. af tekniske begrænsninger. I Klasseloggen kan man ved højreklik på filen få adgang til de forskellige muligheder for videre bearbejdning, og åbnes filen i Bedømmelse, så kan man ved at vælge Filer > Gem i portfolio sende resultaterne af testen videre over i Portfolio. Anvendelse af arbejdsområdet Bedømmelse Her kan man rette et samlet sæt dokumenter, styre elevbesvarelser, køre dynamiske aktiviteter og organisere data. Værktøjskassen i Bedømmelse Her er der som sædvanligt adgang til de relevante værktøjer i Værktøjskassen samt Sidesortering, og derudover en visning af svar fra Elever. I værktøjskassen finder man: Organisér Grafværktøjer Vis valgte Skjul valgte Markér det valgte som korrekt Markér det valgte som forkert Mulighed for at organisere data i forskellige visninger Redigeringsmuligheder, når elevsvaret er grafik Viser det/de valgte svar til korrektur i Datavisningsvinduet Skjuler det/de valgte svar i Datavisningsvinduet Det/de valgte svar i Datavisningsvinduet bedømmes som korrekt Det/de valgte svar i Datavisningsvinduet bedømmes som forkert Visning af resultater af Hurtigt svar Resultaterne opdateres automatisk, efterhånden som eleverne indsender deres svar indtil man stopper rundspørgen. Man kan således vælge at lade eleverne følge med i de afgivne svar (bemærk, man kan her fravælge visning af det korrekte svar), og evt. lade dem argumentere for det svar, de har valgt, hvorefter man kan rundesende den samme Hurtigt svar igen og se, om eleverne har skiftet mening. Den valgte resultatside til venstre med Elevdata vises til højre i Datavisningsvinduet. Datavisningsvinduet viser spørgsmål og svar, som opdateres automatisk (vælg mellem 2-4 visninger se mulighederne nederst til højre).

14 Lidt om netværk: Lærersoftwaren og elevsoftwaren er forbundet i et netværk via en IP-adresse, som muliggør TCP/IP-trafik mellem dem. Lærerens computer sender klassenavnet gennem netværket broadcasting kanal (multicast DNS), som registrerer klassen som en tjeneste på netværket hvis ikke kanalen er lukket! Men det er den mange steder, fordi det er den samme kanal, der bruges af mange online spil. Derfor skal eleverne i mange tilfælde logge på Navigator manuelt, som beskrevet ovenfor. Elevens computer bruger en anden service (DNS Service Discovery) til at skabe forbindelse til lærerens computer og finde klassen, og den service kører som regel uden problemer. Når eleven logger på klassen, anmoder TI-Nspire-applikationen på elevens computer om filudveksling via en sikker HTTPS-forbindelse via port 42124, som it-administratoren konfigurerer. Når eleven logger på Navigator kører der en anden service (Virtual Network Computing (VNC), som starter automatisk gennem port 42:125, dvs. applikationens hovedport + 1), som tillader elevens computer at præsentere computerens indhold på lærerens computer læreren kan altså se alt på elevens computer og ikke kun TI-Nspire-applikationen. Når lærerens computer skaber forbindelse til denne service køres en række sikkerhedstjek, således at forbindelsen til elevens computer er begrænset til lærerens computer via en unik adgangskode, som kun kendes af de to computere, og som kun er gyldig for lige netop den session. Servicen afsluttes automatisk, når læreren afslutter eleven præsentation eller afslutter klassen eller, når eleven logger ud fra klassen. Eleven kan ikke selv logge ud af præsentationssessionen alene. På trods af at netværksopsætningen opfylder de krav, der er opstillet for at Navigator-sessioner kan køre, så kan der være elever, der ikke kan logge på. Det skyldes som oftest de lokale indstillinger i elevcomputerens firewall, som så skal ændres for at kommunikationen tillades. Hvis man ikke selv kan finde ud af det, kan eleven ringe til kundeservice på

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang med det grundlæggende

Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang med det grundlæggende Kom godt i gang Tobii Communicator Kom godt i gang med det grundlæggende Gælder for Tobii Communicator Version 4.6 og nyere. Ret til ændring af indholdet uden forudgående

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt

Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Kom godt i gang med TI-Nspire CX håndholdt Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.0. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides. Vigtige oplysninger

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER.

GRUNDLÆGGENDE RÅD ANGÅENDE BRUGEN AF GPS'ER. Søgespor Hvordan? (udgave 1.0) side 1 af 20 SØGESPOR HVORDAN? Af Glenn Abramsson Som de fleste ved, så består en stor del af det arkæologiske arbejde i at indsamle data, også data om hvordan data er blevet

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Manualen til O-service

Manualen til O-service Manualen til O-service En vejledning for alle brugere og administratorer Af Flemming Aa. Bruun Farum Orienteringsklub Indholdsfortegnelse 1.Introduktion...3 2.De gængse funktioner...4 Logge på og af O-service

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide

Kom godt i gang med X-Point. Brugerguide Kom godt i gang med X-Point Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang med X-Point... 3 1.1 Indledning... 3 2. Start af X-Point... 4 2.1 Installation og start kort... 4 2.2 Trin 1; Præsentation af opgaven...

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Bliv effektiv med TODOIST

Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten anbefaler: Bliv effektiv med TODOIST og få tingene ud af hovedet! Mie Münster-Swendsen 0Strukturkonsulent Bliv effektiv med TODOIST Strukturkonsulenten 2015 1. udgave 2015 ISBN: 978-87-998188-0-8

Læs mere

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3

Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Nyheder i 3.2 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.2... 3 Ny teksteditor... 3 Praktiske funktioner i editoren... 4 Beskeder... 5 Handlinger... 6 Beskedfiltre... 7 Mappen Kladder... 7 Foretrukne... 8

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner

Bruge online Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Bruge online Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Bruge Hjælp Bruge vinduet Sådan gør du Bruge andre hjælpefunktioner Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 6.0 indeholder mange indbyggede funktioner,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

MatchWare Mediator 9 brugervejledning

MatchWare Mediator 9 brugervejledning MatchWare Mediator 9 brugervejledning Varemærker... 6 MatchWare-licensaftale... 6 Introduktion... 9 Velkommen... 9 Introduktion... 9 Nyheder i Mediator 9... 10 Vigtige begreber... 12 Liste over funktioner

Læs mere

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk

Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler. Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Oprettelse af 10. klasses udbud i folkeskoler Brugervejledning til Optagelse.dk Version: 1.2 Forfatter: Gunner MacIntyre

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere