Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Kom godt i gang Indholdsfortegnelse Vejledning og instruksfilm... 2 Når du åbner Navigator-softwaren... 2 Introfilm til dette afsnit... 2 Tilføjelse af klasser... 4 Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in... 4 Start en klassesession... 4 Elev log-in... 5 Skærmfangst... 6 Arbejdsområder/faner... 7 Indhold:... 7 Klasse:... 8 Dokumenter: Bedømmelse: Portfolio: Anvendelse af Spørgeskema To typer test: Selv-tjek og Eksamen Spørgeskema på to måder Hurtigt svar Test der udsendes og indsamles af lærer Anvendelse af arbejdsområdet Bedømmelse Lidt om netværk:... 14

2 Vejledning og instruksfilm Til denne vejledning er der lavet 4 små instruksfilm der helt konkret viser hvorledes man gør forskellige ting i programmen. Filmen findes i disse links, men er også indsat i de relevante afsnit af vejledningen. Introduktion til Navigator Hurtigsvar i Navigator 2 simple eksempler Udsend og indsamle dokumenter Bedømmelse af test i Navigatorhttp://screencast-o-matic.com/watch/cInf3gVXNZ Når du åbner Navigator-softwaren Introfilm til dette afsnit TI-Nspire Navigator NC Teacher Software-systemet er et klasseadministrationssystem, der muliggør forbindelse mellem lærerens og elevernes computere via en trådløs netværksopkobling. Softwaren leverer en integreret tilgang til udlevering og evaluering af aktiviteter, prøver og undervisningsmaterialer. Velkomstskærmbilledet Ligesom i TI-Nspire dukker der første gang man åbner softwaren en velkomstskærmbillede op, hvorfra du kan vælge diverse applikationer, gå direkte til forskellige dele af softwaren eller til de senest åbnede filer. Du kan fravælge velkomstskærmbilledet ved at fjerne hakket i tjekboksen nederst til venstre, og du kan hente det frem igen under Hjælp > Velkomstskærmbillede. Når du lukker Velkomstskærmbilledet, åbner Navigator i det sidst anvendte arbejdsområde, som du har brugt, og når du åbner programmet første gang åbnes indholdsarbejdsområdet automatisk.

3 Titellinje, menulinje og værktøjslinjerne Titellinje, menulinje og værktøjslinjerne er tilgængelige i alle arbejdsområder (nævnt på fanerne), og på værktøjslinjen er de tre værktøjer altid tilgængelige: Elevnavneformat: Vælg, hvordan elevnavnene skal vises. Skærmfangst: Visning af skærmen på en eller alle elev-computere. Hurtigt Svar: Send en rundspørge til eleverne og modtag deres svar. Rullemenuen til højre for arbejdsområdefanerne viser de klasser, der er oprettet, og med knappen ved siden af startes eller afsluttes klassen. Statuslinjen: Her vises altid antallet af elever, der er logget ind, mens de øvrige oplysninger afhænger af, hvilket arbejdsområde man er i, her Dokumenter, som jo også viser de sædvanlige TI-Nspire-CAS kommandoer. I Klasse kan man skifte mellem forskellige visninger af klassen klasse spejl eller liste: I Bedømmelse kan man skifte mellem forskellige visninger svar og optælling:

4 Tilføjelse af klasser Man opretter en klasse for hver af de klasser/hold, hvori man ønsker at bruge Navigator. Sørg for at navnet er unikt, fx 1nMA_1213, så man kan skelne disse, hvis man fx har den samme klassetype (bogstav) år efter år. Når klassen er importeret vil den optræde på rullemenuen til højre for fanebladene: Manuel oprettelse og håndtering af elevlog-in Man kan også tilføje enkeltelever til klassen manuelt klik på mens den aktuelle klasse er valgt i rullemenuen, og indtast de nævnte oplysninger ligesom ovenfor. Bemærk: Lad ikke eleven selv vælge password de glemmer det! Tilsvarende kan man redigere og fjerne elever fra klassen med: når eleven er markeret i Klasserummet eller Højreklik på eleven. Man sletter en klasse i Klasse > Administrér klasser: Bemærk, at når man sletter en klasse, så sletter man også den tilhørende mappe i Dokumenter > TI-Nspire og alle filer deri. Man kan også skjule en klasse, så den ikke optræder i rullemenuen, hvis der er en klasse, hvor man gerne vil bevare klassemappen og de tilknyttede filer, uden at den egentlig behøver at være aktiv. Start en klassesession Man kan under Filer > Indstillinger > Lærerindstillinger kontrollere om forbindelsen til netværket er oprettet hvis der er angivet en IP-adresse ( ) og en port (42124), så er computeren forbundet til netværket, og når man starter klassen kan de oprettede elever logge på. Bemærk, at antallet af tilgængelig pladser er angivet her til 40.

5 Elev log-in Elevens software ser anderledes ud ens lærerens. Når læreren har startet klassen i Navigator logger eleven på i elevsoftwaren under Værktøjer > Log på en TI-Nspire Navigator-Session: I logon-boksen skriver eleverne brugernavn og adgangskode:

6 Bemærk: På nogle netværk er der restriktion, der gør at klassen ikke automatisk er synlig hos eleverne. I disse tilfælde skal eleverne logge på ved selv at indtaste lærercomputerens IP-adresse og port i den dialogboks, der fremkommer, når de klikker på spørgsmålstegnet: Når man sidder hjemme og vil afprøve en klassesession er det muligt at både agere lærer i Navigator og elev i elevsoftwaren (man får dog en fejlmeddelelse angående dataopsamling, men ignorer den). Skærmfangst Med Skærmfangst kan man få en oversigt over alle elevernes aktuelle skærmbilleder, så man kan følge med i hvordan eleverne arbejde med en given opgave. Skærmfangst finder man i fanen klasse og ved tryk på ikonet eller ved at højreklikke og vælge skærmfangst. Når man fanger hele klassen eller blot en enkelt elev får man nedenstående popup vindue, med to valg muligheder. Hvis man vælger Kun logget ind ser man ikke de elever der ikke er i skole (eller af andre årsager ikke er logget ind). Vælger man Vis kun TI- Nspire arbejdsområdet ser man ikke elevernes andreprogrammer (noteprogrammer eller Facebook), og mister dermed en overvågningsmulighed.

7 Når man fanger en klasse kan man følge hvordan arbejdet går med en given opgave i Nspire, men man kan også lade eleverne præsentere alle andre ting de har på deres computer (hvis man ikke har valgt udelukkende at se Nspire arbejdsområdet). Ved klassefangst kan få vist elevernes navne ved deres skærmbilleder, og man lade elev præsentere sin skærm ved at vælge Vis > Live Presenter > Gør til vært eller klikke på. Visningen kan opdateres automatisk ved at vælge frekvensen i rullemenuen til højre eller ved manuelt at vælge Der er to visningsmuligheder Side om side (som ovenfor) eller Galleri. Vælges Galleri, så vises alle skærme under hinanden, samtidigt med at en udvalgt elevs skærm vises maksimeret. Man kan også sammenligne flere skærmbilleder ved at markere disse (hold Ctrl/Cmd nede) og klik på dem et efter et og vælg så Rediger > Sammenlign valgte. Bemærk, at man under fanen Klasse og Filer > Indstillinger > Lærerindstillinger kan markere, om man ønsker elevskærmene skal vises i tilfældig rækkefølge. Arbejdsområder/faner Indhold: Viser computerindhold som en sædvanlig windows stifinder. Her kan man under indstillinger udføre sædvanlige fil- og mappekommandoer, og søge efter indhold. Bemærk, at der er direkte adgang til mappen:, hvor filer anvendt i Navigator gemmes i den respektive klasses mappe. Desuden er det mulighed for at organisere sine links i en særlig mappe: Bemærk, at elevsoftwaren har en tilsvarende indholdsfane, som viser indholdet af klasse-mappen (dvs. bl.a. tilsendte filer og mapper) i elevens TI-Nspire-mappe, som ligger i Dokumenter. Fra Indhold kan man også sende filer (nærmere beskrevet under Klasse), men man skal ind under Klasse for at få en oversigt over de filer man har sendt. Her kan man også samle en række filer i en Lektionspakke:, som man kan sende til eleverne. Eleverne kan derefter selv administrere filerne i Lektionspakken (tilføje, slette, omdøbe osv.), der gemmes som en mappe på elevens computer i klasse-mappen i TI-Nspire-mappen i Dokumenter. Bemærk, at hvis en lektionspakke fx indeholder både tns-filer og pdf-filer, så åbnes den pdf-filen automatisk i elevcomputerens

8 pdf-læser. Bemærk også, at når man sender en Lektionspakke, så optræder hver enkelt fil i Klasseloggen (se nedenfor). Eleverne kan også selv oprette Lektionspakker. Klasse: Her administrer man klasser og elever, her kan man udveksle filer. Bemærk: Man kan også udveksle andre filtyper end tns- og tnsp-filer her. Til venstre ses Klasseloggen, hvoraf alle filudvekslinger med klassen vises (loggen kan slettes, hvis man kun ønsker at se de aktuelle filudvekslinger knyttet til sessionen). Af Klasseloggen fremgår der også hvilken aktivitet der er tale om: Sendt til klasse Indsamlet fra klasse Returneret/gensendt til klassen Hurtigt svar udsendt og returneret Gemt i portfolio Fil tilsendt uopfordret fra elev Filen er slettet hos eleverne Til højre ses Klasserummet, der viser elevernes status om de er logget på, om de har modtaget sendte filer osv. Bemærk, at der er to forskellige visninger klasse spejl, hvor man kan organisere klassen frit (fx som eleverne sidder) eller blot som en liste. Visningerne betyder: Klassen er ikke startet Eleven er IKKE logget på klassen Eleven er logget på klassen

9 Eleven har afsendt/modtaget filen Eleven har modtaget indsamlings- eller slettehandlingen, men at filen ikke findes i deres klassemappe (fordi de har gemt og omdøbt eller slettet filen) Eleven har endnu ikke afsendt/modtaget filen Send/Indsaml filer til/fra en eller flere elever: Introfilm til afsnittet Vælg Værktøjer > Send til klasse eller klik på, udpeg den fil, der skal sendes og klik Næste. Her får man så mulighed for at vælge hele klassen eller enkeltelever elever, der er logget ind eller alle. Bemærk: Hvis man vælger alle, og en elev ikke er logget ind endnu, så vil filen dukke op hos eleven, så snart eleven er logget på klassen. Som sædvanligt kan man vælge flere filer, hvis man holder Ctrl-tasten (Cmd på MAC) nede. Man kan også blot trække filer fra en mappe på computeren over i Klasseloggen. Når eleverne modtager filen, så kan de enten åbne eller gemme. Hvis man påtænker at indsamle filen fra klassen (hvis filen f.eks. er en test), så må eleven ikke ændre hvor filen gemmes ( gemme som ), men de må gemme så ofte de vil bare de ikke ændre filplaceringen eller navn ( gem og ikke gem som ). Ellers er det en god idé at eleverne altid gemme tilsendte filer i deres eget arkivsystem. Eleverne kan også sende filer uopfordret til læreren, og disse gemmes i en database, som man får adgang til ved blot at dobbeltklikke på filen i Klasseloggen:

10 Her kan man så vælge, hvad der skal ske med filen vælger man Eksporter får man adgang til at gennem filen lokalt på sin egen computer. Man indsamler filer fra elever ved at vælge Værktøjer > Indsaml fra klasse eller klikke på, udpege den fil, der skal hentes og klikke Næste, og her vælge hvem den skal hentes fra. På samme måde kan man slette filer fra klassemappen ved at vælge Værktøjer > Slet fra klasse eller klikke på. Dokumenter: Sædvanlig TI-Nspire-CAS-softwarevisning, hvor man arbejder med dokumenter på sædvanlig vis, og det er også her man udformer et spørgeskema, som kan anvendes som test. Anvendelse af spørgeskemaer beskrives nedenfor. Bedømmelse: Her kan man gennemse og organisere elevernes svar på et spørgeskema. Anvendelse af bedømmelse ses i denne film. Portfolio: Her kan man gemme og administrere resultaterne af elevernes tests. Anvendelse af Spørgeskema Introfilm til afsnittet Man kan oprette et spørgeskema baseret på multiple choice, åbent svar, ligninger, udtryk, koordinatpunkter, lister, billeder og kemi. Spørgeskemaapplikationen er placeret i menuen Indsæt i arbejdsområdet/fanen Dokumenter. Man indsætter nyt spørgsmål under Indsæt > Spørgeskema, hvor man får valget mellem en række forskellige spørgsmål/svar-typer med hver deres karakteristika. Hvert spørgsmål dukker op på en ny side i Sidesorteringen, men man kan sagtens sætte op til 4 spørgeskemaer sammen på en side, som almindelig sideopsætning i Nspire. Ved mere end 30 spørgsmål dukker spørgsmålene op på en ny fane.

11 Når man har valgt en spørgsmål/svar-type, så får man mulighed for at designe spørgsmål og korrekt svar her vist for et spørgsmål med flere svarmuligheder. Bemærk, at der for hvert spørgsmål dukker en boks op til venstre med mulighed for Konfiguration af svarmulighederne, hvor man angiver de/de korrekte svar. Når der er mulighed for at angive flere korrekte svar vises under Korrekt svar, og man kan tilføje op til 10 forskellige acceptable svar. De fleste typer giver sig selv, og man skal naturligvis være meget omhyggelig med at præcisere, hvordan eleven skal svare, når testen skal rettes automatisk. Fx skal man angive hvor mange decimaler, man ønsker en given værdi angivet med eller man skal give anvisninger på hvordan en tekst-streng forventes indtastet, når man tillader fritekst, dog ignoreres mellemrum, forskelle mellem små og store bogstaver og ekstra parenteser. Man kan naturligvis også vælge selv, at tjekke svarene på de mere åbne spørgsmål, inden testen gemmes i Portfolio. Bemærk, at der i konfiguration er mulighed for at vælge Acceptér ækvivalent svar som korrekte, det betyder fx, at har man valgt x+2 som svar, så tjekke Navigator selv for ensbetydende svar som 2+x. Det er i øvrigt nemt at foretage et hurtigt gennemsyn af elevernes svar i fanen Bedømmelse. Her kan man tilrette elevsvar der er vurderet forkert, men som faktisk er korrekte. Dette opstår ofte fordi man som lærer i designprocessen ikke kan medtænke alle svartyper som eleverne kan finde på at komme med. Man kan tilføje billeder til spørgsmålets tekstområde i de fleste spørgsmål fx som en visualisering af et spørgsmål eller som baggrund i en graf-opgave. Som I TI-Nspire generelt kan man bruge filtyperne:.jpg,.jpeg,.bmp,.png. Bemærk, at alle transparente.png-baggrunde vises som hvide. To typer test: Selv-tjek og Eksamen Man kan konstruere to typer af tests: Selv-tjek: Eleverne kontrollerer svarene ud fra de angivne svarmuligheder. Eksamen: Svarene kan bedømmes automatisk eller af læreren selv. Når du definerer et dokument som Selv-tjek eller Eksamen, vil alle spørgsmål i dokumentet enten være Selv-tjek eller Eksamen. Klik på: Lærerens værktøjspalet > Egenskaber for spørgsmål, og vælg typen. Værktøjskassen for spørgeskema hos lærer og elever: De fire første værktøjer er fælles for lærer og elever, mens den sidste kun findes i lærerens software. Slet svar på aktuelt spørgsmål eller alle svar i dokumentet Tjek svarene i en Selv-tjek test

12 Indsæt matboks (eller kemifelt) Formater tekst i svar Tilføj dokumentoplysninger, herunder om der er tale om en Selv-tjek-test eller Eksamen Spørgeskema på to måder Hurtigt svar Værktøjet Hurtigt svar er tilgængeligt i alle arbejdsområder. Med Hurtigsvar kan man oprette og udsende et spørgeskema med et spørgsmål til eleverne ved at klikke på: Eleverne besvarer spørgsmålet, og indtil de har trykket indsend svar kan de ændre deres svar. Man kan når som helst stoppe og genstarte en Hurtigt svar, hvis man fx på de første svar ser, at et spørgsmål er misforstået, og man ønsker at trække spørgsmålet tilbage og genudsende den rettede version. Data fra de to Hurtigt svar behandles som nye data og overskriver ikke data fra den første udsendelse. Når læreren har afsendt en Hurtigt svar åbnes arbejdsområdet Bedømmelse automatisk, og i menuen til venstre dukker en Elevdata-underside op. Her kan man se elevernes svar i realtime - også inden de trykker Indsend Svar. En ganske nyttig funktion hvis man skal diskutere svareren og måske lade elever ændre mening under diskussionen, eller hvis man blot ønsker at lave en graf jagt. Fra fanen Bedømmelse er det er også muligt at rundsende testen igen eller gemme svarene i Portfolio eller gemme den afsluttede rundspørge som en.tns-fil (herefter opdateres Hurtigt svar ikke længere ved evt. ændringer). Man kan naturligvis skifte til et andet arbejdsområde/fane, mens eleverne besvarer testen, men man kan kun stoppe rundspørgen, når man står i Bedømmelse, med: Hvis nogle elever ikke var logget på ved afslutningen af Hurtigt svar, kan man rundesende til disse elever alene, mens man står i Bedømmelse. Vælg Filer > Send til fraværende. Data fra disse elever føjes til data fra den sidste Hurtigt svar.

13 Test der udsendes og indsamles af lærer Her oprettes på samme måde som ovenfor et spørgeskema med en række spørgsmål af forskellig karakter. Spørgeskemaet sendes ud til eleverne som et dokument, og indsamles igen, når testen er slut. Bemærk, at eleverne ikke må ændre filplaceringen eller navn ( gemme som ), men de må gerne gemme undervejs i testen ( gem ). Ændres navn eller placering er det ikke længere muligt at indsamle filen Når testen er indsamlet kan denne bearbejdes i arbejdsområdet/fanen Bedømmelse og gemmes i Portfolio. Der kan fx være svar man ønsker at se igennem og evt. ændre til korrekte, hvis der er tale om forkert vurdering af svaret pga. af tekniske begrænsninger. I Klasseloggen kan man ved højreklik på filen få adgang til de forskellige muligheder for videre bearbejdning, og åbnes filen i Bedømmelse, så kan man ved at vælge Filer > Gem i portfolio sende resultaterne af testen videre over i Portfolio. Anvendelse af arbejdsområdet Bedømmelse Her kan man rette et samlet sæt dokumenter, styre elevbesvarelser, køre dynamiske aktiviteter og organisere data. Værktøjskassen i Bedømmelse Her er der som sædvanligt adgang til de relevante værktøjer i Værktøjskassen samt Sidesortering, og derudover en visning af svar fra Elever. I værktøjskassen finder man: Organisér Grafværktøjer Vis valgte Skjul valgte Markér det valgte som korrekt Markér det valgte som forkert Mulighed for at organisere data i forskellige visninger Redigeringsmuligheder, når elevsvaret er grafik Viser det/de valgte svar til korrektur i Datavisningsvinduet Skjuler det/de valgte svar i Datavisningsvinduet Det/de valgte svar i Datavisningsvinduet bedømmes som korrekt Det/de valgte svar i Datavisningsvinduet bedømmes som forkert Visning af resultater af Hurtigt svar Resultaterne opdateres automatisk, efterhånden som eleverne indsender deres svar indtil man stopper rundspørgen. Man kan således vælge at lade eleverne følge med i de afgivne svar (bemærk, man kan her fravælge visning af det korrekte svar), og evt. lade dem argumentere for det svar, de har valgt, hvorefter man kan rundesende den samme Hurtigt svar igen og se, om eleverne har skiftet mening. Den valgte resultatside til venstre med Elevdata vises til højre i Datavisningsvinduet. Datavisningsvinduet viser spørgsmål og svar, som opdateres automatisk (vælg mellem 2-4 visninger se mulighederne nederst til højre).

14 Lidt om netværk: Lærersoftwaren og elevsoftwaren er forbundet i et netværk via en IP-adresse, som muliggør TCP/IP-trafik mellem dem. Lærerens computer sender klassenavnet gennem netværket broadcasting kanal (multicast DNS), som registrerer klassen som en tjeneste på netværket hvis ikke kanalen er lukket! Men det er den mange steder, fordi det er den samme kanal, der bruges af mange online spil. Derfor skal eleverne i mange tilfælde logge på Navigator manuelt, som beskrevet ovenfor. Elevens computer bruger en anden service (DNS Service Discovery) til at skabe forbindelse til lærerens computer og finde klassen, og den service kører som regel uden problemer. Når eleven logger på klassen, anmoder TI-Nspire-applikationen på elevens computer om filudveksling via en sikker HTTPS-forbindelse via port 42124, som it-administratoren konfigurerer. Når eleven logger på Navigator kører der en anden service (Virtual Network Computing (VNC), som starter automatisk gennem port 42:125, dvs. applikationens hovedport + 1), som tillader elevens computer at præsentere computerens indhold på lærerens computer læreren kan altså se alt på elevens computer og ikke kun TI-Nspire-applikationen. Når lærerens computer skaber forbindelse til denne service køres en række sikkerhedstjek, således at forbindelsen til elevens computer er begrænset til lærerens computer via en unik adgangskode, som kun kendes af de to computere, og som kun er gyldig for lige netop den session. Servicen afsluttes automatisk, når læreren afslutter eleven præsentation eller afslutter klassen eller, når eleven logger ud fra klassen. Eleven kan ikke selv logge ud af præsentationssessionen alene. På trods af at netværksopsætningen opfylder de krav, der er opstillet for at Navigator-sessioner kan køre, så kan der være elever, der ikke kan logge på. Det skyldes som oftest de lokale indstillinger i elevcomputerens firewall, som så skal ændres for at kommunikationen tillades. Hvis man ikke selv kan finde ud af det, kan eleven ringe til kundeservice på

TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter

TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter TI-Nspire Navigator Version 3.2 Versionsnoter Versionsnoter 1 Sammenfatning Tak, fordi du opdaterer dit TI-Nspire Navigator -system til Version 3.2. Disse versionsnoter er ment som en hjælp til brugere,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://da.yourpdfguides.com/dref/4680756

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://da.yourpdfguides.com/dref/4680756 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer

Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Kom godt i gang med TI-Nspire Navigator NC Teacher Software it-administratorer Denne vejledning gælder TI-Nspire software version 3.2. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Dit personlige SkoleKom

Dit personlige SkoleKom Dit personlige SkoleKom Når du første gang åbner dit skrivebord på SkoleKom har det et standardudseende I form af en standard-baggrund og et standard-resumé. Du kan nu tilpasse baggrunden, så den passer

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017

Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Det nye opgaveværktøj i itslearning september 2017 Muligheden for at oprette kommentarfiler er nu tilbage i opgaveværktøjet (pr. 8.9. 2017). Nedenfor er muligheden beskrevet. Beskrivelsen erstatter min

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Table of Contents. Prøveværktøj

Table of Contents. Prøveværktøj PRØVEVÆRKTØJ Table of Contents Opret prøve og tilpas dit fronter-rum... 3 Opret prøve... 4 Tilføj prøveværktøj... 6 Fanen "Indstillinger"... 11 Indstillinger for vindue... 15 Mappe til billeder/multimedier...

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Vejledning til sms-afstemningssystem

Vejledning til sms-afstemningssystem Vejledning til sms-afstemningssystem Indhold Om systemet... 1 Opret mig som bruger... 2 Log på... 3 Om afstemninger... 3 Opret en afstemning med forskellige svarmuligheder... 4 Tilføj svarmuligheder...

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Spørgeskemaer i SkoleIntra

Spørgeskemaer i SkoleIntra Spørgeskemaer i SkoleIntra Brug det indbyggede værktøj, når du vil vide mere! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Spørgeskema kun for skoler med ElevIntra!...4 Spørgeskemaer i SkoleIntra...4 Hvor

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen

Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen Revu Tutorial: Gem annotationer i værktøjskassen ReVus værktøjskasse giver dig mulighed for nemt at tilføje annotationer i dine PDF-filer. Værktøjskassen gemmer almindeligt benyttede annotationer, så du

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig.

Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. EDUROAM Introduktion Den guide er lavet til ansatte på sociologi, hvis du ikke er ansat på sociologi er det ikke sikkert denne guide virker for dig. Denne guide er lavet til Windows XP - Husk at dit Windows

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk

Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk Vejledning hvidbjergvinduet-designer.dk INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 3 Få adgang til systemet side 5 Opload dine billeder side 6 Sådan bruges systemet side 9 Gem dine eksempler side

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT

BRUGERMANUAL. Outlook på Internettet Pharmakon IT BRUGERMANUAL Outlook på Internettet 2016 Pharmakon IT Support@pharmakon.dk Indhold Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind på Outlook på internettet... 3 Visning... 4 Se dit aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel.

VPN. Vejledning i opsætning af VPN IKT - Januar 2008. Opsætning Klik Start klik Kontrolpanel. VPN VPN adgang til ASB s netværk er i øjeblikket en software-baseret PPTP-løsning, hvorfor opsætningen nemt kan foretages af den enkelte bruger i Windows. Nedenstående vejledning er gældende for den danske

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration

Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Vejledning til installation af Outlook Kalender Integration Inden du går i gang med at installere Outlook Kalender Integration skal du sørge for at have modtaget Brugernavn og Password til licenserne,

Læs mere

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider.

Startvejledning. Navigationsrude Brug navigationsruden til at bevæge dig rundt i din publikation og til at tilføje eller slette sider. Startvejledning Microsoft Publisher 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Føj dine

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte:

Hvis du ikke kan huske adgangskoden, har andre problemer med at logge på eller ikke er oprettet, skal du kontakte: Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt er der se-adgang til arbejdspladsbrugsanvisningerne. Hvis der skal tilføjes eller fjernes produkter, og hvis

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation

Manual til HTTrack. 1. Indledning. 2. Installation Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 1 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 9 3. Arkivering... 10 3.1 Mac OS X... 10 3.2 Windows... 14 4. Visning af arkiveret materiale... 15 4.1 Mac OS

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ

FTP-guide. Import og eksport af Engrosdata. 27. marts 2015 XSTJ. Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ FTP-guide FTP-guide Import og eksport af Engrosdata 27. marts 2015 XSTJ Projekt Version Dato Forfatter FTP-guide 0.9 2014-11-30 XSTJ Dok. 13/100808-11 Side 1 af 13 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Forord...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere