Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:"

Transkript

1 Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn, i weekends og i ferier. Aflastningsordningen kan både være af hensyn til den unges behov, men kan også være en ordning for at aflaste den unges forældre. Døgnplejefamilie: Her er tale om en frivillig eller tvangsmæssig foranstaltning, hvor en ung kan bo og modtage omsorg og støtte gennem en længere periode og nogle gange resten af ungdommen. Kommunal døgnfamiliepleje: Her er tale om en frivillig eller tvangsmæssig anbringelse i en professionel fuldtids plejefamilie, som kan modtage unge med særlige vanskelige problematikker. Den kommunale døgnfamiliepleje skal deltage i flere kurser og supervisionsforløb og have et tættere samarbejde med forvaltningen. Netværksfamilier: Her er tale om anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra den unges netværk, hvor der i forvejen er en relation. Familien modtager ikke vederlag. Konkret godkendte plejefamilier: Her er der tale om anbringelser hos familier, men en særlig kompetence i forhold til den enkelte unge og hvor der er en vis relation MTFC træningsfamilie: Her er der tale om en frivillig anbringelse i en familie der indgår i et team af teapeuter omkring den unge og dennes familie. Den unge er i MTFC træningsfamilien i 9-12 måneder. Det er unge i alderen år med særlige vanskelige problematikker. Se mere på under børn og unge evidens - MTFC Aflastningsfamilie Hvad er en aflastningsfamilie? Aflastningsfamilier er familier med lyst og overskud til i perioder at passe en ung i deres hjem. Det kan være en ung, som har det vanskeligt eller en ung med et fysisk eller psykisk handicap. Ofte vil det dreje sig om, at I kan tilbyde en ung ophold i jeres familie på enkelte hverdag eller hver eller 4. weekend. Nogen gange sker det også, at der er behov for 1 uges ferie, eller at der uforudset bliver brug for en periode med pasning. Disse aftaler indgås med myndighedssagsbehandleren i Herning kommune. Som aflastningsfamilie er I som regel ansat i en længere periode. Der kan gå lang tid med at knytte de tætte bånd mellem aflastningsfamilien og barnet. Det er derfor vigtigt, at I er indstillede på, at

2 tilbyde den unge et langt forløb i jeres familie, da den unge ofte bliver en god bekendt eller sågar et nyt "familiemedlem" hos jer. Hvis der sker noget i jeres egen familie, som betyder, at I ikke længere har ressourcer til at være aflastningsfamilie, kan I selvfølgelig ophøre. Dette sker i samarbejde med familieplejekonsulenten og sagsbehandleren. Hvorfor er der brug for aflastningsfamilier? Ordningen med aflastningsfamilier er en forebyggende foranstaltning, hvis sigte er at undgå større indgreb som f.eks. døgnanbringelse af den unge. Den unge vil typisk få en oplevelse af, hvordan en anden familie kan leve deres hverdag, og I vil som aflastningsfamilie derfor være modeller for, hvordan et familieliv også kan være. Mange unge kan komme fra hjem, hvor der kun er en forældre. Familier med unge med handicaps lever ofte en krævende hverdag, og for dem er det nødvendigt at få et pusterum fra den unge, så forældrene kan få lidt tid sammen alene, eller sammen med barnets søskende. Hvad skal I overveje før I beslutter jer? At blive aflastningsfamilie er en stor beslutning, og inden I træffer den, er der nogle overvejelser, som I bør gøre jer. Hvis I bestemmer jer for at sige ja tak, vil jeres familieliv i et vist omfang blive ændret. Det kan være en god idé at tænke over: at der kan gå lang tid med at knytte bånd mellem aflastningsfamilien og den unge, og derfor er det vigtigt, at I er indstillede på at tilbyde den unge et længere forløb i jeres familie. at jeres familieliv er jeres primære redskab. Derfor er det hele jeres familie, der bliver involveret i beslutningen. at der kan opstå jalousi og andre konflikter mellem jeres egne børn og den unge, I har i aflastning. at den unge kun er "til låns" i kortere eller længere tid. at nogle unge har manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - hvordan kan I som familie dække den unges behov? at I skal bidrage til at skabe et positivt samarbejde med den unges forældre, forvaltningen og andre professionelle og være parate til at modtage tilsyn, vejledning og uddannelse. at den unges forældre måske ikke altid handler, som I synes, er bedst for den unge. Ansættelsesvilkår Lidt om vilkårene for ansættelse som aflastningsfamilie.

3 Som aflastningsfamilie bliver I ansat på kontrakt, som aftales med den unges sagsbehandler. Kontrakten skal indeholde hvilke opgaver, der ønskes løst i forhold til den konkrete unge. Derudover skal den indeholde følgende: Aftaler om hvor mange døgn, den unge skal opholde sig i jeres familie. Plejelønnens størrelse (skattepligtigt). Kost og logi beløb (skattefrit). Særaftaler - praktiske/økonomiske. Forsikringsforhold. Opsigelsesregler. Konsulentbesøg. Der er ikke krav om, at den unge har eget værelse, men der skal være plads til en seng og et sted, hvor den unge kan have sit tøj. Samarbejdet med sagsbehandleren og familieplejekonsulenten Som aflastningsfamilie har I et tæt samarbejde med den unges sagsbehandler fra Herning kommune. Generelt mødes I med familieplejekonsulenten 1-2 gange årligt. Konsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet/den unge. Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser. Døgnfamiliepleje Døgnplejefamilie er en foranstaltning, hvor en ung kan bo og modtage omsorg, støtte og stabilitet gennem en længere periode og nogle gange resten af ungdommen. Den unge indgår som et ligeværdigt medlem af familien. Som plejefamilie skal I modtage og skabe nære relationer til en ung, som har haft nogle svære livsbetingelser. I skal samarbejde med den unges forældre og andre personer, som har betydning for den unge. En ekstra hånd at holde i, en ekstra skulder at læne sig op ad eller et ekstra øre at tale til. Som plejefamilie kan I, med jeres familieliv som vigtigste redskab, bidrage med nærhed, trygge rammer og støtte til et eller flere børn, der af den ene eller anden grund ikke kan bo hos deres familie. Være guide og coach. Plejefamilier skal være voksne, der kan holde til lidt af hvert. Holde til og af børn og unge, der har skrammer i livet. Frustrationer og udfordringer, der i perioder kan fylde meget i familielivet. Engagement på fuld tid Plejefamilier har et eller flere børn/unge i fuldtidspleje. Det er ikke et traditionelt arbejde som lønmodtager, men det kræver dit engagement på fuld tid. Plejebarnet/den unge har folkeregisteradresse hos plejefamilien, bor der fast hele året og har sit hverdagsliv der, men ser som oftest også forældrene, der fortsat har forældremyndigheden. Plejefamilien skal være en del af alle de aktiviteter og mennesker, der er i den unges liv, og

4 acceptere, at plejeforholdet kan ophøre, måske endda ende brat. Modsat at den unge kan blive boende hos plejefamilien resten af sin ungdom og måske forblive en del af familien. Hvad skal I overveje før I beslutter jer? At blive plejefamilie er en stor beslutning, og inden I træffer den, er der nogle overvejelser, som I bør gøre jer. Hvis I bestemmer jer for at sige ja tak til livet som plejefamilie, vil jeres familieliv blive ændret på godt og ondt. Jeres hjem vil ikke kun være jeres private bolig, men også en arbejdsplads, hvor forskellige samarbejdspartnere skal have deres gang. Det kan være en god idé at tænke over: At det at have et plejebarn/ung er en fælles opgave for hele familien. Det kræver rummelighed og gode ressourcer. At jeres egne værdier og normer kommer på prøve, da den unge kan komme fra et miljø med helt andre værdier og normer. Hvordan vil jeres egne børn reagere? - og hvordan vil I reagere på det? Hvordan vil jeres familieliv ændres? - f.eks. ferieplaner m.m. Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt? at plejebarnets fritidsinteresser, kammerater og omgivelser generelt kan kræve meget af jer. At ofte har den unge manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække plejebarnets behov? Hvordan kan I leve med, at den unge kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks. at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden, og når som helst overfor forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet? Hvordan kan I som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med plejebarnets forældre? Hvordan håndterer I det, at den unges forældre måske ikke altid handler, som I synes er bedst for den unge. Om I er i stand til at samarbejde med forvaltningen og parate til at modtage tilsyn, vejledning og supervision? Hvordan harmonerer jeres nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden? at plejeforholdet som hovedregel ophører, når barnet fylder 18 år, men har mulighed for at fortsætte som en efterværnsordning indtil barnets 23. år. Plejebarnet vil også herefter oftest have brug for at betragte sig som en del af jeres familie med ønske om tæt kontakt. Hvad skal I kunne som plejefamilie? Der er ingen generelle krav om, hvad I skal kunne som plejefamilie. De nødvendige kompetencer og egenskaber afhænger meget af, hvilken situation barnet står i. Nogle børn og unge har mest af alt brug for trygge og stabile rammer, mens andre har behov, der kræver, at I som plejefamilie har nogle særlige erfaringer eller kompetencer.

5 Generelt er der følgende forventninger til plejefamilier: I skal have plads, tid, overskud i jeres familie. I skal stille et møbleret værelse til rådighed. I skal kunne tilbyde den unge stabile og trygge rammer, så den unges udvikling kan ske i et omsorgsfuldt miljø. Begge plejeforældre kan etablere tilknytning til den unge baseret på nærvær, omsorg og kontinuitet. I skal respektere den unges ret til medbestemmelse. I skal respektere og støtte relationer mellem den unge og den biologiske familie. I skal kunne samarbejde med den unges forældre og netværk samt offentlige myndigheder. I kan reflektere over egen praksis, med henblik at kunne ændre denne, så den unges trivsel sikres bedst muligt. Inden I kan blive godkendt som plejefamilie, skal I have et grundkursus. Her vil I få hjælp til at blive afklarede på spørgsmålene ovenfor. Der er ifølge vejledning forskellige områder, som skal afdækkes, inden der kan udstedes en generel godkendelse. Dette vil ske i en undersøgelse foretaget af Socialtilsyn Midt og ved netværks- eller konkret godkendte familier af Familieplejen. Ansættelsesvilkår Lidt om vilkårene for ansættelse som døgnplejefamilie. Som døgnplejefamilie bliver I ansat på kontrakt. Kontrakten skal indeholde hvilke opgaver, der ønskes løst i forhold til det konkrete barn og dets familie. Derudover skal den indeholde følgende: Plejelønnens størrelse (skattepligtigt). Kost og logi beløb (skattefrit). Samarbejde/besøg i forhold til plejebarnets forældre. Særaftaler - praktiske/økonomiske. Forsikringsforhold. Opsigelsesregler. Konsulentbesøg. Samarbejdet med Hedebocentret og Børne- og Familierådgivningen i Herning kommune Som døgnplejefamilie vil I være tilknyttet familieplejekonsulenten på Hedebocentret. Konsulenten støtter og vejleder i forhold til de opgaver, I har med plejebarnet, dets forældre/familie samt øvrige forhold, der har med plejeforholdet at gøre. Familieplejekonsulenten arrangerer og formidler endvidere kurser for jer. Udover planlagte konsulentbesøg vil barnets sagsbehandler tage initiativ til opfølgningsmøder med døgnplejefamilien og evt. møder med den unges familie.

6 Kommunal familiepleje Den kommunale plejefamilie er en døgnplejefamilie, som har solid erfaring som plejefamilie. Oftest i kombination med at den ene eller begge plejeforældre har en relevant uddannelse eller efteruddannelse inden for børn- og unge området. Lovgivningen definerer den Kommunale Plejefamilie, som en plejefamilie der har faglige kvalifikationer og erfaring med arbejdet med plejebørn i eget hjem. Den kommunale plejefamilie er godkendt til at arbejde med børn og unge, som har særlige vanskeligheder. I Herning kommune forventes den kommunale plejefamilie at kunne modtage børn og unge med tungere behandlingskrævende behov. Det betyder, at fx børn med alvorlige tilknytningsvanskeligheder, børn med diagnoser såsom ADHD, begyndende erfaring med kriminalitet og misbrug, eller børn med et fysisk handicap, som kræver en særlig indsat, kan rummes inden for målgruppen. En kommunal plejefamilie har en generel godkendelse. Ansættelse som kommunal plejefamilie I Herning kommune har en kommunal plejefamilie typisk nogle særlige forudsætninger. Det er oftest i form af lang erfaring med familieplejeerhvervet eller en særlig uddannelse. En kommunal plejefamilie er en familie, der kan have særligt behandlingskrævende børn i pleje. Børn som kræver en ekstraordinær indsats. Som kommunal plejefamilie skal den ene plejeforældre gå hjemme og er ansat på fuldtid til at varetage pasningen af plejebarnet. En kommunal plejefamilie skal være robust og udviklingsparat. Endvidere skal familien være indstillet på at indgå i et tæt samarbejde. Det gælder både med barnets eller den unges biologiske familie og netværk, men også med familieplejekonsulenten, socialrådgiveren, skolen og andre professionelle, der har med barnets eller den unges trivsel og udvikling at gøre, Det kan være i form af samarbejdsmøder, udføre skriftlig arbejde, modtage supervision, m.m. Der lægges stor vægt på, at barnets eller den unges familie og netværk skal rummes i den kommunale plejefamilie. Du skal derfor være parat til at bygge bro - også i de udfordrende samarbejdsrelationer. Med udgangspunkt i barnets bedste arbejdes intensivt og kontinuerligt med at støtte og kvalificere plejefamiliens ressourcer i det tværfaglige samarbejde. Serviceloven stiller krav om, at de kommunale plejefamilier modtager efteruddannelse og supervision. Det er med henblik på at udvikle og vedligeholde de nødvendige kvalifikationer og kompetencer. I Herning kommune deltager de kommunale plejefamilier foruden supervisionen fra familieplejekonsulenten i udviklingsgrupper med det sigte at være fagligt opdateret for at kunne tilbyde det enkelte barn et specifikt og skræddersyet tilbud.

7 Den kommunale plejefamilie har generelt en større sikring i lønansættelsen i form af en fastlæggelse af antallet af vederlag over et længere forløb. Ønsker du at få en godkendelse, hvor du kan varetage tungere plejemæssige opgaver, skal du rette henvendelse til Det sociale tilsyn, som betjener det område, du bor i. MTFC-træningsfamilie MTFC står for Multidimensional Treatment Foster Care og kan oversættes til helhedsorienteret familiebehandling, hvor behandlingen omfatter både den unge og forældrene. MTFC-træningsfamilien er en del af et professionelt team omkring den unge. Det er træningsfamiliens opgave målrettet at støtte den unge i MTFC-behandlingen. Et MTFC forløb varer 9-12 måneder. MTFC-træningsfamilien ansættes af Hedebocentret og kan trække på MTFC-teamet 24 timer i døgnet. Det er et fuldtidsarbejde for en af plejeforældrene. MTFC-behandlingen retter sig mod unge i alderen år, med svære adfærds- og følelsesmæssige problemer. Det kan være aggressiv adfærd, indadvendt eller selvskadende adfærd, svært ved at få venner, svært ved at følge skolegang, involveret i kriminalitet, eksperimenterer med alkohol, hash, eller stoffer, har andre adfærdsproblemer, fx lyver, stjæler, skaber splitting eller er i konflikt med omgivelserne. Der ligger en række konkrete redskaber i MTFC, som er essentielle for, at behandlingen har den ønskede effekt. Der er daglig opfølgning ift den unge og ugentlig vejledning til MTFC-træningsfamilien. MTFC træningsfamilien er generelt godkendt via socialtilsynet og deltager yderligere i et to-dages kursus med indføring i MTFC-behandlingen og de teorier, som behandlingen er bygget op omkring. Nærmere beskrivelse kan ses på under børn og unge evidens - MTFC Netværksplejefamilie Netværksplejefamilie er en familieplejeordning, hvor et barn anbringes hos familie eller andre fra barnets netværk. Dét, som kendetegner netværksplejefamilien, er altså, at der allerede inden der træffes beslutning om anbringelse/aflastningsordning, er en nær relation mellem barnet og netværksplejefamilien. Denne relation spiller en afgørende rolle for godkendelsen af netværksplejefamilien. I forhold til netværksfamiliens aflønning modtager den et beløb til dækning af udgifter forbundet med plejebarnets forsørgelse og daglige fornødenheder. Hvad skal I overveje før I beslutter jer?

8 I står formentlig i en situation, hvor det barn I kender allerede har boet hos jer i perioder. Følelsesmæssigt er I ikke i tvivl om, at I vil hjælpe. Situationen er akut for barnet og for den gren af familien I tilhører. I føler måske, at I skal handle og træffe afgørende beslutninger for jeres og barnets fremtid hurtigt. Sådanne beslutninger er imidlertid svære, da det der er en god idé på kort sigt ikke altid er den bedste beslutning på længere sigt. Det kan faktisk være o.k., at I kan ændre holdning undervejs. Mange netværksfamilier er ambivalente, når de skal træffe en beslutning, der måske skal vare resten af deres liv. Både I og barnet kan desuden have brug for, at den endelige løsning bliver en kombinationsløsning, hvor også en professionel plejefamilie har barnet boende. Det vigtige er, at I bruger den tid der skal til, for at I træffer den rigtige beslutning. Beslutningen skal kunne holde. Derfor skal den også træffes i samråd med forældrene, familien og netværket i øvrigt samt den kommunale forvaltning, der gennem hele anbringelsen skal kunne støtte jer. At have et plejebarn er en fælles opgave for hele familien, der kræver rummelighed og gode ressourcer. Spørgsmål I kan stille jer selv: Hvordan vil jeres egne børn reagere? Hvordan vil jeres familieliv ændres? - f.eks. ferieplaner m.m. Hvordan er det at stå til rådighed døgnets 24 timer året rundt? Ofte kan barnet have manglet voksenkontakt og fællesoplevelser - Hvordan kan I som familie dække barnets behov? Hvordan kan I leve med, at plejebarnet kun er til låns i kortere eller længere tid? F.eks.- at plejebarnets forældre beholder forældremyndigheden over barnet under plejeforløbet, og når som helst overfor jer og forvaltningen kan forlange plejeforholdet stoppet? Hvordan kan I som familie - på trods af evt. forskellige holdninger - være i stand til at skabe et positivt samarbejde med barnets forældre? - med resten af familien? - Og med forvaltningen? Hvordan vil I håndtere det, når alle i jeres slægt har en mening om barnet og barnets behov - og I skal fortsat være loyale overfor kommunens beslutninger? Hvordan vil I håndtere det, hvis barnets anbringelse hos jer rykker på jeres relationer til andre i familien? Hvordan vil samværene foregå? Hvordan harmonerer jeres nuværende arbejde med at blive plejefamilie? - vil det indebære, at det bliver nødvendigt at nedsætte arbejdstiden? Er I i stand til og parate til at modtage tilsyn fra den anbringende kommune og vejledning og supervision fra familieplejekonsulenten Ansættelse som netværksplejefamilie At være netværksfamilie indebærer, at I aftaler arbejdsvilkår og handleplaner for barnet. Det gøres på samme måder som de professionelle plejefamilier gør med den opholdskommune, som barnet kommer fra.

9 I bliver en "offentlig" familie på godt og ondt. Det er afgørende for barnets udvikling, at I er i stand til at indgå i det samarbejde, der kræves med både barnet/den unges forældre, skolen, familieplejekonsulenten og den oprindelige opholdskommune. I vil få dækket omkostningerne ved barnets ophold, idet der udbetales en fast skattefri ydelse hver måned fra kommunen. Der er således ikke noget økonomisk mellemværende mellem jer og barnets biologiske familie. Forventninger til jeres kompetence som netværksplejefamilie er: At I kan opdrage og give omsorg til barnet/den unge. At I kan etablere tilknytning til et barn/en ung, baseret på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og respekt for barnet/ en unges ret til medbestemmelse. At I kan respektere og støtte relationer imellem barnet/den unge og dets familie. At I kan forpligte jer i et livslangt engagement. At I kan være en aktiv deltager i et professionelt team. I henhold til Serviceloven 142 stk. 3 skal alle, der vil arbejde som plejefamilie, gennemgå et grundkursus som en del af godkendelsesforløbet. Det gælder altså også, når I godkendes som netværksplejefamilie. Ønsker I at blive godkendt som netværksplejefamilie til et konkret barn, skal I rette henvendelse til Børne- og familieafdelingen i Herning kommune. Godkendelse som plejefamilie En plejefamilie skal være godkendt i henhold til Servicelovens 142. For at blive plejefamilie eller aflastningsfamilie skal du først godkendes. Der findes tre måder, du kan godkendes på: Generel godkendelse, Konkret godkendelse og Netværksgodkendelse. Den generelle godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie for et barn eller en ung. Denne godkendelse varetages af et af de fem Socialtilsyn, som dækker dit område - For Herning området Socialtilsyn Midt Der er lovkrav om et grundkursus på 37 timer. Den konkrete godkendelse er for den familie, der ønsker at blive plejefamilie/ aflastningsfamilie for et konkret barn eller en konkret ung. Denne godkendelse varetages af kommunens familieplejekonsulenter, og udfærdiges ofte i forhold til et barn/en ung som der er kendskab til via netværket, arbejdet eller fordi barnet/den unge er i pleje hos en slægtning. Der rettes henvendelse til Børne- og familierådgivningen i Herning kommune. Der er lovkrav om et grundkursus på 37 timer. Netværksgodkendelse er for den familie der typisk er i slægt med barnet/den unge eller på anden vis er meget tæt på barnet/den unge. Relationen er afgørende og kriterier der skal opfyldes er mere lempelige end ved generelle godkendelser. Der rettes henvendelse til Børne- og familierådgivningen i Herning kommune. Der er lovkrav om et grundkursus på 37 timer.

10 Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Her er lidt om de væsentligste lovgivningsmæssige pligter og rettigheder, som danner ramme for plejefamiliernes virke. I forbindelse med du aftaler kontrakt om et familieplejeforløb med Herning kommune, skal du være opmærksom på, hvilke forventninger, krav og rettigheder der er til jobbet som plejefamilie. Det gælder især indenfor følgende områder: Aktindsigt i jeres godkendelsessag. Den skærpede underretningspligt. Plejefamilier er personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, og det betyder, at du skal underrette kommunen, hvis du som plejefamilie får kendskab til eller grund til at antage: 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, eller 3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. I forbindelse med mistanke om vold og overgreb kontaktes barnets sagsbehandler straks. Sammen med sagsbehandleren aftales det videre forløb, og herunder hvordan og hvornår forældremyndigheden underrettes. Den skærpede underretningspligt omfatter også plejebarnets eventuelle søskende, som du som døgnplejefamilie eller aflastningsfamilie får kendskab til. Er du bekymret for et barn, så kan du på telefonen kontakte barnets sagsbehandler direkte, eller du kan udfylde en underretning på Herning kommunes hjemmeside. Efterfølgende skal du kontakte barnets sagsbehandler og familieplejekonsulenten - også for at få råd, hvis du er i tvivl. Ret og pligt til efteruddannelse og supervision for plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, som har børn/unge i døgnpleje. Plejefamilier, som har børn/unge i døgnpleje, har ret og pligt til efteruddannelse i et omfang, der svarer til minimum 2 kursusdage årligt. Endvidere har døgnplejefamilier ret og pligt til supervision i et omfang, der er tilpasset plejefamiliens behov. Omfanget af og indholdet i supervisionen skal med andre ord afspejle plejeopgavens karakter og den konkrete plejefamilies erfaring og behov. Udgangspunktet er, at begge plejeforældre modtager efteruddannelse og supervision. Det er døgnplejefamiliernes ansættende kommune, som skal sikre, at de modtager efteruddannelse og supervision.

11 Høringsret for plejefamilier Inden anbringende kommune træffer afgørelse om ændring af samværsaftaler, hjemgivelse og ændret anbringelsessted, skal I som plejefamilie høres. I får ikke partstatus, men jeres udtalelse skal inddrages i beslutningsgrundlaget og tillægges passende vægt. I har ikke pligt til at udtale jer. Der er ikke formkrav til høringen af jer. Høringen kan ske skriftligt, via et møde eller via en telefonsamtale. Der er dog notatpligt for anbringende kommune. Jeres udsagn vil således indgå som en akt i barnets eller den unges sag. Klageret Klageret betyder, at borgeren kan klage til anden instans over myndighedens afgørelser. Klageret betyder, at borgeren har ret til et skriftligt begrundet svar på sin ansøgning, medmindre borgeren får helt og fuldt medhold/bevilget det, der søges. Magtanvendelse Det er efter straffeloven forbudt at anvende magt overfor plejebarnet, det være sig i form af f.eks. nedværdigende behandling, vold, fastholdelse eller isolation, medmindre der er tale om selvforsvar (nødværge). Hvis du i en konfliktsituation har anvendt magt overfor plejebarnet, skal du straks orientere din familieplejekonsulent. Samvær og kontakt. Samarbejde om kontakten til forældre, søskende og andre betydningsfulde relationer Som plejefamilie skal I samarbejde med barnets/den unges forældre. I skal være med til at sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes ved lige på en måde, som er til barnets bedste. Det er kommunen, som tilrettelægger samværet. I dette arbejde skal der lægges vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. Det betyder, at kommunen har pligt til at sikre, at forældrene får information om barnets hverdag og til at bidrage til et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. Ofte er det plejefamilien, som, gennem en jævnlig dialog med forældrene, informerer om barnets dagligdag. Tavshedspligt for plejefamilier Når et barn eller en ung anbringes hos jer i plejefamilie, er barnet eller den unge og familiens situation allerede gjort til en offentlig sag. Tavshedspligten er en paragraf i Forvaltningsloven, der sikrer borgerens rettigheder. Lovgivningen om tavshedspligt og udveksling af oplysninger skal sikre, at I som plejefamilie og andre i offentlig tjeneste kun udveksler fortrolige oplysninger om barnet/den unge og deres familie, når det er tilladt ifølge Forvaltningsloven og relevant for barnets/den unges sag.

12 Det betyder, at du har tavshedspligt om fortrolige oplysninger om dit plejebarn og om barnets familie over for andre personer og myndigheder. Andre personer kan f.eks være din nære veninde. Andre myndigheder kan f.eks være plejebarnets klasselærer (skolen). Fortrolige oplysninger må kun videregives ved samtykke fra den person de omhandler (forældremyndighedsindehaveren, når det drejer sig om børn). Samtykket skal også omfatte hvem oplysningerne må videregives til. Fortrolige oplysninger er f.eks oplysninger om de forhold der førte til barnets anbringelse, en bestemt sygdom hos barnet eller dets forældre (Se i øvrigt senere afsnit " og sikker post"). I langt de fleste situationer kan det aftales med plejebarnets forældre, at fortrolige oplysninger om barnet, som har betydning for barnets trivsel i skole, daginstitution m.v., kan videregives til relevante samarbejdspartnere. Ved indgåelse af et plejeforhold underskriver plejefamilien en tavshedserklæring. Tavshedspligten ophører ikke ved ansættelsens ophør. Hvis du har spørgsmål omkring din tavshedspligt så kontakt barnets sagsbehandler. og sikker post Du må kun sende personfølsomme oplysninger via systemet, hvis du sender oplysningerne/dokumentet som sikker e-post. Se Herning kommunes hjemmeside. Hvad er fortrolige og personfølsomme oplysninger: Cpr-numre Oplysninger om økonomiske forhold Helbredsoplysninger Strafbare forhold Væsentlige sociale oplysninger Andre følsomme privatlivsoplysninger f.eks. interne familieforhold Oplysninger om race/etnisk baggrund Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning Oplysning om seksuelle forhold Vi henviser til Persondatalovens definitioner - se: Her kan du også læse, hvordan du skal behandle følsomme oplysninger. Ansættelse og løn

13 Plejefamilier, som samarbejder med Herning Kommune, ansættes på en kontrakt og aflønnes med vederlag. Kontrakt Kontrakten og ansættelsen foretages af Herning Kommunes Børne- og Familierådgivning af dén sagsbehandler, der er tilknyttet barnet. På kontrakten fremgår de aftaler, der individuelt aftales omkring det enkelte barn. Det kan f.eks. være, hvornår der gives kørselsbidrag, ferieafholdelse, forsikring hvis plejebarnet forvolder skade på plejefamiliens indbo, hvem der henter og bringer barnet, tavshedspligt, osv Vederlag Beregningsgrundlaget for plejefamiliens løn kaldes vederlag. Vederlag er en skattepligtig ydelse for den af jer, som underskriver kontrakten med kommunen. Vederlaget prisfastsættes årligt efter retningslinjer fra Kommunerens Landsforening. Fastsættelse af vederlagets størrelse vurderes ud fra: plejebarnets behov for hjælp og støtte. de krav kommunen stiller til dine kompetencer. den indsats som plejebarnets anbringelse kræver af dig som plejefamilie. den indsats du som plejefamilie skal gøre i forhold til samvær mellem plejebarnet og dets forældre. om du kan varetage et fuldtidsjob eller ej samtidig med plejeopgaven. Honoreringssystemet betyder, at kommunen hvert andet år vurderer og forhandler vederlaget med dig. Når der skal forhandles vederlag laver plejefamilien en evaluering af det enkelte plejebarns behov og den indsats, plejefamilien vurderer forventes af den. Denne evaluering ligger til grund for en eventuel ændring i din løn som plejefamilie Lønnen som plejefamilie er ikke pensionsgivende (ift. arbejdsgiverbetalt pension) De faste beløb til plejebarnets forsørgelse og almindelige fornødenheder Kost og logi-beløbet Kost og logi-beløbet er et fast beløb, som fastsættes af Socialministeriet, og som skal dække plejebarnets forsørgelse. Det vil sige udgifter til kost, daglige fornødenheder, fornøjelser, udgifter til værelse, opvarmning og slitage, samt eventuel udgifter til fritidsaktiviteter. Også en del af kørslen med barnet betragter vi som en almindelig udgift ved plejebarnets forsørgelse og dermed dækket af kost og logi-beløbet. Det drejer sig eksempelvis om kørsel af plejebarnet til og fra daginstitution og skole, til og fra