For hver kompetence skal der være følgende billede:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For hver kompetence skal der være følgende billede:"

Transkript

1 For hver kompetence skal der være følgende billede: 1.Der skal være formuleret et tydeligt forventningsbillede (kende til/kunne udføre.) 2.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering aktuelt niveau på læringstrappen for den enkelte kompetence. 3.Der skal være mulighed for at angive medarbejderens egen vurdering kompetencens betydning netop for medarbejderen og det ansvar hun har. 4.Der skal være mulighed for at angive lederens vurdering medarbejderens aktuelle niveau på læringstrappen for den enkelte kompetence. 5.Der skal være mulighed for at angive lederens vurdering kompetencens betydning for det arbejde og den rolle den enkelte medarbejder har og udvikler sig hen imod.

2 LÆRINGSNIVEA U/ INVOLVERING SET & HØRT Budskabet er blevet formidles og modtaget det er set og hørt INGEN KENDSKAB Her starter vi fra nulpunkt FORSTÅET Budskabet er modtaget og også forstået - kan gentages med egne ord ANERKENDT Budskabet tages ind i egen adfærd og praktiseres som vi er enige om det EJERSKAB Budskabet har forplantet sig til ejerskab og det forsvares, formidles og videreudvikles TID

3 For hver kompetence er det valgt, at lægge op til en vurdering såvel den enkelte medarbejdes evne til at mestre den pågældende kompetence, men også en vurdering den pågældende kompetences betydning for den rolle medarbejderen udfylder. VURDERINGEN AF DEN ENKELTE MEDARBEJDERS MESTRINGSNIVEAU INDENFOR HVER ENKELT KOMPETENCE I ET KOMPETENCEOMRÅDE Jeg har forstået og anerkender det Jeg har forstået det Jeg har hørt om det VURDERINGEN AF DEN ENKELTE KOMPETENCES BETYDNING FOR MEDARBEJDEREN I DET AKTUELLE JOB:

4 vurdering BASIS KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det Kender HEV s Mission, Vision og Værdier og ledelsesprincipper Kender Akutdelingens Mission, Vision og Værdier samt Strategikortet Kender Akutdelingens organisatoriske opbygning herunder vidende om: LMU, Kvalitetsudvalg, Arbejdsmiljøorganisationen, TR-organisationen, EPJ-organisationen Kan anvende E-dok Kan anvende F-drev Kan anvende E-learning og har bestået obligatoriske kurser: Brandskolen, Håndhygiejne, Klinisk Meningsfuld Kodning, Genoplivning Kendskab til Beredskabsplanen i Akutdelingen Er introduceret til placering og anvendelse brandudstyr i eget snit Kan indberette en utilsigtet hændelse og er vidende om, hvad formålet med indberetningen er Kendskab til egen overenskomst og arbejdstidsregler Vidende om og overholder tavshedspligten Kender principperne I forbindelse med sygemelding Skal kunne indgå i vagtplan med skiftende arbejdstider Serviceminded og hjælpsom i den direkte kontakt og ved telefonkontakt med patienter, pårørende og samarbejdspartnere

5 vurdering KRITISK KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Kan bevare overblikket Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det Kan prioritere sine arbejdsopgaver i henhold til Arbejdsopgaveprioriteringen Er vidende om kommunikations-principper og kan anvende disse i forbindelse med aggressive, krævende og psykisk påvirkede patienter Kan tage initiativ til time-out og brifing i belastede situationer Har situationsfornemmelse både i forhold til patienter, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere Skal kende konflikttrappen Tager medansvar for at indgå i kollegiale konflikter og tager medansvar for at løse disse Skal kunne bede om hjælp Skal kunne sige til og fra

6 vurdering FAGLIG KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det Er uddannet lægesekretær Vidende om Akutdelingens og Akutsekretariatets arbejdsgange Kan håndtere følgende arbejdsstationer: Reception i ASA, Visitation i Modt. HE, Koordinatorplads i Modt. HO, Modtageplads He, Sekretariatsfunktion ASA, Modt. HO og HE Vidende om teamsamarbejde og kan indgå i Akutdelingens tværfaglige teams Kender triageringsprincipperne Indgående kendskab til og skal kunne anvende EPJ herunder: Skal have cer indenfor EPJ, og disse skal være gennemgået og tjekket sammen med EPJ-nøgleperson Kender og kan indgå i briefing med kolleger Skal være vidende om og tilstræbe tidstro dokumentation og registrering Kender principperne for EPJ-nedbrud og kan anvende disse. Kender og har læst relevante snit i Sundhedsstyrelsens Fællesindholdet Indgående kendskab til Akutsekretariatets Arbejdsopgaveprioritering Kender servicemål for fremsendelse epikriser til egen læge Indgående kendskab til brug Cetrea Er vidende om Akutsekretariatets nøglepersoner og deres ansvarsområder.

7 vurdering FAGLIG KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det Evner og tager medansvar for nye kollegers oplæring. Evner og tager medansvar for oplæring Akutsekretariatets lægesekretærelever Vidende om vagtlægesystemet og dets opbygning og kender brugen Ipad i Hospitalsvisitation Vidende om og bevidst om egen kommunikation i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere Kender principperne ved sygemelding og skal kunne anvende Vagt-SMS Skal evne selvledelse i forhold til den svingende aktivitet i Akutdelingen Vidende om regler for patientbefordring Skal kunne bestille en teknisk ydelse via Medusa Skal kunne oprette en sag via Servicedesk Skal kunne bestille varer via ILM Skal kende reglerne om Aktindsigt Skal kunne ekspedere forespørgsler i forbindelse med forsikringssager, attester og i forbindelse med aktindsigt

8 vurdering ORGANISATORISK KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Udviser økonomisk ansvarlighed i forhold til personaleressourcer og materialer Kender principperne for, hvornår der tilkaldes personale i henholdsvis fremmøde og fra hjemmearbejdsplads Vidende om Akutsekretariatets faglige kontaktpersoner og deres funktion i forhold til vores samarbejdende delinger Skal være vidende om Akutkonceptet Indgår i Akutdelingens tværfaglige teams og har forståelse for og deltager aktivt i fælles briefing Udvise ansvarlighed i forhold til at Akutsekretariatets 3 sekretærteams udvikler sig til 1 sekretariat med henblik på flytning til Gødstrup Ansvarlig for at læse Nyhedsbreve fra: Ledende lægesekretær, Afdelingsledelse, Hospitalsledelse Udvise ansvarlighed i forhold til at tilgå sin mail i hver vagt Ansvarlig for at deltage i personalemøder Skal kunne anvende MinTid Skal kende principperne for vagtbytte Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det

9 vurdering SOCIAL KOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Skal evne at udvise en anerkendende og respektfuld adfærd overfor kolleger og samarbejdspartnere Åben og modtagelig overfor andres ideer samt kan give og modtage konstruktiv feedback Skal evne at fokusere på det positive frem for på det negative, samt være bevidst om at bringe humoren ind i hverdagen Skal evne at tale til kollega ikke om kollega - og skal kende konsekvensen ikke at efterleve dette Skal kunne lytte Jeg har forstået det Skal kunne udvise respekt for forskelligheden blandt kolleger Jeg forstår og anerkender det Skal udvise rummelighed og tillid til, at vi alle yder vores bedste Skal udvise rummelighed og omsorg overfor kolleger, der har brug for det i perioder Skal udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til at dække vagtplanen og ledige vagter Bidrage til det kollegiale fællesskab Udvise imødekommenhed og engagement Udvise loyalitet overfor både leder og kolleger Udvise team-ånd = tænke vi frem for jeg

10 vurdering LÆRINGSKOMPETENCE AKUT SEKRETÆR Jeg har set/hørt om det Jeg har forstået det Jeg forstår og anerkender det Ansvarlig for at forholde sig undrende og spørgende Ansvarlig for egen læring og udvikling Som nyansat ansvarlig for, sammen med sin kontaktperson at introduktionsplanen følges, og er ansvarlig for at påtale, hvis dette ikke sker. Ansvarlig for at møde forberedt til medarbejderudviklingssamtale Ansvarlig for at lære fra sig, hvis kollega har brug for dette Ansvarlig for at holde sig ajour i forhold til nye arbejdsgange der informeres om via Nyhedsbreve eller via nøglepersoner Ansvarlig for at deltage i personalemøder Ansvarlig for at følge sekretariatets arbejdsgangsbeskrivelser