Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning"

Transkript

1 Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

2 Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm Netselskabets hjemmeside energispareydelser... 7 Netselskabets hjemmeside koncerninformationer... 7 Koncernhjemmeside nethjemmesideinformationer... 8 Ordforklaring Definition af reklame Definition af neutrale termer: Definition af koncernforbundne selskaber: Tjekliste til særskilt hjemmeside Netselskabets hjemmeside navn Nethjemmeside påkrævede informationer Netselskabets hjemmeside reklamer mm Netselskabets hjemmeside energispareydelser Netselskabets hjemmeside koncerninformationer Koncernhjemmeside nethjemmesideinformationer... 12

3 Indledning Denne vejledning er til de netselskaber, der har valgt at have en særskilt hjemmeside, dvs. en hjemmeside som er helt uafhængig af evt. forbundet koncern. Vejledningen bygger på de generelle retningslinjer, som Energitilsynet den 26. maj 2008 har fastlagt for bedømmelse af sagen iht. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven (BEK nr. 635). Yderligere bygger vejledningen på de erfaringer som Energitilsynets sekretariat har gjort sig ved gennemgangen af netselskabernes hjemmesider. Det skal her bemærkes, at vejledningen ikke skal betragtes som en udtømmende liste, og at tvivlsspørgsmål i sidste ende vil bero på en konkret vurdering fra sekretariats side. Der er i vejledningen lagt vægt på, at netselskabet bevarer sin selvstændige identitet, så det er klart for forbrugeren, at netselskabets informationer og ydelser er adskilt fra den øvrige koncern. Endvidere skal vejledningen være medvirkende til, at det bliver nemmere for netselskabet at overskue hvilke tiltag der skal overholdes i forhold til hjemmesiden. Netselskaber, der ikke er omfattet af denne vejledning, henvises til Vejledning til delt hjemmeside vedrørende intern overvågning.

4 I nedenstående vejledning er tjeklisten, der fremgår bagerst i dette notat, opdelt i grå bokse med efterfølgende forklaring til hver enkelt boks. I hver boks optræder endvidere følgende specifikationer: Disse punkter er efter ETS vurdering i strid med reglerne i IO-bekendtgørelsen og skal derfor overholdes ETS anmoder om, at disse punkter overholdes, da det vil være relevant information til forbrugeren, som vil øge gennemsigtigheden på elmarkedet Disse forhold kan fremgå af hjemmesiden, men er ikke anbefalet af ETS. For forklaring af centrale begreber henvises til ordforklaring

5 Netselskabets hjemmeside - navn I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til nethjemmesidens navn. Nethjemmesidens navn skal være meningsfuldt. For at nethjemmesidens navn kan opfattes som meningsfuldt, skal det relatere sig til netselskabets navn. Det mest logiske hjemmesidenavn for et netselskab, der hedder Xnet vil være Der refereres her til punkt 78 i retningslinjerne fra 26. maj 2008[1]. Nethjemmesiden skal være let og logisk at finde For at nethjemmesiden kan siges at være let og logisk at finde, skal den være nem og intuitiv at gætte sig til eller nem at huske. Hjemmesidens navn skal f.eks. være og ikke Såfremt hjemmesidens navn indeholder et / vil den blive betragtet som en under-side til koncernhjemmesiden. Der refereres her til punkt 20, 77 og 79 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og elforsyningslovens (EFL) 6, stk. 4. Nethjemmesiden skal kunne findes via søgemaskine. Da netselskabets hjemmeside skal være let at finde, skal den kunne findes via en søgemaskine som f.eks. Google eller Eniro. Der refereres her til punkt 79 i retningslinjerne fra 26. maj Netselskabets navn og evt. logo skal klart og tydeligt fremgå på indgangsportalen. Der må ikke være tvivl for forbrugeren om, at det er netselskabets hjemmeside brugeren befinder sig på. Det er ETS vurdering, at der kan opstå tvivl herom, såfremt der i stedet for netselskabets navn f.eks. er et stort logo med koncernens navn eller netselskabets navn er ledsaget af et koncernforbundet selskabs logo. Netselskabet skal gøre det klar og tydeligt for brugeren af hjemmesiden, at man er på netselskabets hjemmeside. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj 2008.

6 Nethjemmesidens kontaktdatalinie, som normalt findes nederst på siden, skal referere til netselskabet. Såfremt der er en kontaktdatalinie på nethjemmesideområdet, skal den referere til netselskabet og ikke koncernen. Med kontaktdatalinie forstås den linje, som der ofte optræder nederst på en hjemmeside og inkluderer navn, adresse, telefonnummer, mm. Nogle netselskaber vælger i stedet at have en menuknap med Kontakt. For en sådan er det samme gældende som for kontaktdatalinien. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj Nethjemmeside påkrævede informationer I dette afsnit gennemgås informationer, det er påkrævet at netselskabet offentliggør. Den seneste årsberetning for det interne overvågningsprogram skal findes på netselskabets hjemmeside. Årsberetningen skal offentliggøres, hvorfor den skal kunne findes på netselskabets hjemmeside. Tidligere årsberetninger må også gerne være tilgængelige på hjemmesiden. Det er også muligt for netselskabet at offentliggøre årsberetningen på anden vis, hvilket dog vil være væsentlig mere omkostningsfuldt, hvorfor ETS antager, at offentliggørelse via hjemmeside anvendes. Der refereres her til BEK nr. 635, 5, stk. 2. Følgende oplysninger/informationer skal fremgå på netselskabets hjemmeside: Tilslutningsbidrag Gebyrer Tariffer Netbenyttelsesaftale Leveringsbetingelser Tilslutningsbestemmelser Netselskabet skal offentliggøre gældende priser og vilkår på egen hjemmeside på en tydelig, sammenlignelig og tilgængelig måde. Endvidere anmodes om, at de oplysninger, der fremgår af hjemmesiden stemmer overens med de anmeldelser, som selskaberne har anmeldt til ETS. Der refereres her til BEK nr. 770, 3, stk. 1 samt EFL 22, stk. 1, punkt 5. Meld flytning eller tilsvarende meddelelse skal være på netselskabets hjemmeside. Såfremt der kan meldes flytning via internettet, skal meddelelse om Meld flytning fremgå på netselskabets hjemmeside. Det er imidlertid også tilladt at have Meld flytning -meddelelse på evt. elleverandørs hjemmeside, da forbrugeren ofte frit kan vælge hvorvidt han/hun vil melde sin flytning til net- eller handelsselskab. Der refereres her til BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4.

7 Tast selv måleaflæsning skal fremgå af netselskabets hjemmeside. Såfremt måleaflæsning kan anmeldes via internettet, skal det fremgå på netselskabets hjemmeside, da netselskabet er måleansvarlig. Der refereres her til BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. Der kan neutralt informeres om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligt på netselskabets hjemmeside Det er relevant, at der på netselskabets hjemmeside informeres neutralt om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligten. Der refereres her til punkt 19 og 75 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og EFL 22, stk. 1, punkt 10. Netselskabets hjemmeside - reklamer mm. I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til reklame mm. Der må ikke findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber på netselskabets hjemmeside Da der ikke må findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser, betyder det bl.a., at der ikke må være information om priser på markedsel og forsyningspligt. Der refereres her til punkt 19, 69 og 74 i retningslinjerne fra 26. maj Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber er ikke tilladt på netselskabets hjemmeside. Konkurrencer der f.eks. indbefatter skift af elleverandør eller udlovning af præmier, der relaterer sig til koncernforbundne selskabers produkter er ikke tilladt på nethjemmesiden. Der refereres her til punkt 18 og 70 i retningslinjerne fra 26. maj Der må gerne på neutral vis henvises til for elleverandører på netselskabets hjemmeside. ETS anbefaler, at der på netselskabets hjemmeside henvises til for at oplyse forbrugeren i valg af elleverandør.

8 Der må godt være neutralt link til forsyningspligtselskabet, så længe linket er til faktuel information på netselskabets hjemmeside. Der må godt være link til forsyningspligtselskabet så længe det sker via pop-up i nyt vindue eller meddelelse om, at forbrugeren føres over til en anden hjemmeside, og at der ikke optræder kommercielle reklamer. En faktuel oplysning i forhold til forsyningspligtselskabet vil være at informere forbrugeren om, at såfremt der ikke frit vælges elleverandør, vil forbrugeren automatisk få leveret el fra det pågældende forsyningspligtselskab. Netselskabets hjemmeside energispareydelser I dette afsnit gennemgås punkter, der har relation til energispareydelser. Der kan på neutral vis henvises til, hvor forbrugeren kan få information om energispareydelser på netselskabets hjemmeside. Netselskabet kan på neutral vis informere forbrugeren om energispareydelser, hvilket f.eks. kan gøres ved at henvise til der senere forventes at blive til Det er også muligt for netselskabet selv at informere om ikkekommercielle energispareydelser. F.eks. via tabel der overordnet viser husholdningsmaskiners elforbrug pr. time. Der refereres her til EFL 22, stk. 1, punkt 6. Der må godt, til videre information om energispareydelser, på neutral vis henvises til anden aktør, som netselskabet har udliciteret opgaven til på netselskabets hjemmeside Såfremt netselskabet har aftalt med en anden aktør, at denne skal udføre opgaven om information om energibesparelser til forbrugerne, kan der på neutral vis henvises til denne aktør. Sker henvisning via et link, skal det føre direkte til det sted på en evt. kommerciel hjemmeside, hvor der informeres om energispareydelser. Yderligere må der ikke det pågældende sted optræde kommercielle reklamer, og linket forudsættes at være via pop-up i nyt vindue eller meddelelse om, at forbrugeren føres over til en anden hjemmeside. Der refereres her til punkt 66 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. Netselskabets hjemmeside koncerninformationer I dette afsnit gennemgås hvilke punkter, der ikke må forekomme på netselskabets hjemmeside, og samtidig hvad der er relevant at medtage om koncernen. Der må ikke være link på nethjemmesiden til koncernhjemmesiden.

9 Forbrugeren må ikke ved klik rundt på netselskabets hjemmeside hverken direkte eller via pop-up pludselig kunne komme ind på koncernhjemmesiden. Enkelte undtagelser hertil fremgår dog af vejledningen. Der refereres her til punkt 19 og 66 i retningslinjerne fra 26. maj Koncernens vedtægter, årsregnskab mv. må ikke fremgå af netselskabets hjemmeside Det skal være klart for forbrugeren, at det er netselskabet, som er afsenderen, hvorfor koncernens vedtægter og årsregnskab mv. ikke skal optræde på netselskabets hjemmeside. Der refereres her til punkt 19, 66 og 75 i retningslinjerne fra 26. maj Det må gerne være et organisationsdiagram for hele koncernen på netselskabets hjemmeside. Såfremt netselskabet er en del af en større koncern, er det tilladt at have et organisationsdiagram liggende på nethjemmesiden. Det skal dog ikke være muligt, via organisationsdiagrammet at klikke sig videre til koncernforbundne selskaber. Koncernhjemmeside nethjemmesideinformationer I elforsyningsloven står der, at en netvirksomhed skal udføre informationsaktiviteter for at skabe størst mulig gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper, jf. EFL 22, stk. 1, punkt 5. I nedenstående gennemgås hvorvidt det er tilladt at lægge informationer om nethjemmesiden på koncernhjemmesiden. Der må ikke forekomme informationer om netselskabet på koncernhjemmesiden, der hører til på netselskabets hjemmeside. Forbrugeren må ikke foranlediges til at tro, at de informationer, som de kommercielle selskaber bringer, er de officielle informationer fra netselskabet, som netselskabet er lovmæssigt forpligtet til at afgive. Endvidere skal netselskabet stille sine ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. På baggrund heraf, må netselskabets officielle informationer ikke forekomme på koncernhjemmesiden. Såfremt der forekommer officielle informationer om netselskabet på koncernhjemmesiden, vil det blive betragtet som om der er delt hjemmeside, hvorfor retningslinjer i henhold til dette skal overholdes. Det vil derfor igen betyde, at der ikke må være annoncer eller information om konkurrenceudsatte ydelser mv. i sammenhæng med netselskabets informationer.

10 Der refereres her til punkt 61, 66 og 84 i retningslinjerne fra 26. maj 2008 og BEK nr. 635, 2, stk. 1, punkt 4. Der må godt være link på koncernhjemmesiden til nethjemmesiden så længe den ikke fremstår som den officielle indgang til netselskabet. Det er afgørende at forbrugeren ikke forveksler koncernens hjemmeside med netselskabets hjemmeside. Linket skal derfor være udformet således, at det ikke fremtræder som den officielle indgang til netselskabet. Dvs. linket må ikke stå i sammenhæng eller forveksles med punkterne i menulinjen/ menubjælken. Såfremt linket optræder som en del af menulinjen/menubjælken vil ETS betragte koncernhjemmesiden som en delt hjemmeside, og hjemmesiden vil da skulle overholde gældende retningslinjer for dette. Der refereres her til punkt 82 i retningslinjerne fra 26. maj 2008, BEK nr. 635 fra 27. juni , stk. 1, nr. 4 og EFL 22, stk. 1, punkt 5.

11 Ordforklaring Definition af reklame: En reklame/annoncering indebærer en værdiladet omtale af et produkt eller en ydelse (en anprisning), eksempelvis Bedste pris på el eller Dagens elpriser, hvor anvendelsen af superlativer er kendetegnende. Reklame kan også blot være en direkte opfordring til handling, som eksempelvis Køb el, hvor der er tale om et budskab i form af en tilskyndelse til at købe. Definition af neutrale termer: Neutrale termer kan karakteriseres ved alene at indeholde faktuel information en ren informativ beskrivelse af et produkt eller en ydelse uden anprisninger eller opfordringer, eksempelvis netvirksomhed, transportydelse eller rene angivelser for andre typer af virksomhed eller produkter, eksempelvis naturgas, elforsyning eller bredbånd. Definition af koncernforbundne selskaber: I nedenstående ses hvordan et netselskab og et handelsselskab kan være koncernforbundne, ved begge at være helt eller delvist ejet af moderselskabet A.m.b.a.

12 Tjekliste til særskilt hjemmeside Netselskabets hjemmeside navn Nethjemmesidens navn skal være meningsfuldt. Nethjemmesiden skal være let og logisk at finde. Nethjemmesiden skal kunne findes via søgemaskine. Netselskabets navn og evt. logo skal klart og tydeligt fremgå på indgangsportalen. Nethjemmesidens kontaktdatalinie, som normalt findes nederst på siden, skal referere til netselskabet. Nethjemmeside påkrævede informationer Den seneste årsberetning for det interne overvågningsprogram skal findes på netselskabets hjemmeside. Følgende oplysninger/informationer skal fremgå på netselskabets hjemmeside: Tilslutningsbidrag Gebyrer Tariffer Netbenyttelsesaftale Leveringsbetingelser Tilslutningsbestemmelser Meld flytning eller tilsvarende skal være på netselskabets hjemmeside. Tast selv måleaflæsning skal fremgå af netselskabets hjemmeside. Der kan neutralt informeres om forbrugerens rettigheder i relation til forsyningspligt på netselskabets hjemmeside Netselskabets hjemmeside reklamer mm. Der må ikke findes annoncer eller neutral information om konkurrenceudsatte ydelser fra selskabsmæssigt forbundne selskaber på netselskabets hjemmeside. Konkurrencer, der relaterer sig til koncernforbundne selskaber er ikke tilladt på netselskabets hjemmeside. Der må gerne på neutral vis henvises til for elleverandører på netselskabets hjemmeside. Der må godt være neutralt link til forsyningspligtselskabet, så længe linket er til faktuel information på netselskabets hjemmeside

13 Netselskabets hjemmeside energispareydelser Der kan på neutral vis henvises til, hvor forbrugeren kan få information om energispareydelser på netselskabets hjemmeside. Der må godt, til videre information om energispareydelser, på neutral vis henvises til anden aktør, som netselskabet har udliciteret opgaven til på netselskabets hjemmeside. Netselskabets hjemmeside koncerninformationer Der må ikke være link på nethjemmesiden til koncernhjemmesiden. Koncernens vedtægter, årsregnskab mv. må ikke fremgå af netselskabets hjemmeside Det må gerne være et organisationsdiagram for hele koncernen på netselskabets hjemmeside. Koncernhjemmeside nethjemmesideinformationer Der må ikke forekomme informationer om netselskabet på koncernhjemmesiden, der hører til på netselskabets hjemmeside. Der må godt være link på koncernhjemmesiden til nethjemmesiden så længe den ikke fremstår som den officielle indgang til netselskabet. [1] El- og naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse.