R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014"

Transkript

1 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

2 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse... 9 Samling og stolthed Søgning...10 Selvbetjening...10 Evaluering og målepunkter...11 Bedst på nettet Online Borgerservice...11 Brugeroplevelsen...11 Afrunding...12 BILAG...13 Ærketyper...13 Den nervøse bruger (30 %)...13 Den typiske bruger (50 %)...14 Den svage bruger (20%)...15

3 W e b s t r a t e g i S i d e 3 Mål og baggrund RKSK ønsker at øge den værdi hjemmesiden tilbyder borgerne i kommunen via en mere effektiv udnyttelse af selvbetjeningen og kommunikationen på hjemmesiden. Hjemmesiden skal være borgerens 1 foretrukne kontaktpunkt med kommunen. RKSKs digitale aktiviteter skal flytte personlige og skriftlige henvendelser til kommunen til online borgerservice. Mulighederne på nettet skal skabe værdi for borgerne og motivere dem til at benytte de online muligheder. Hjemmesiden sætter borgerne i centrum og løser deres behov nemt og bekvemt. En personlig og intelligent online borgerservice. Webstrategien opstiller de overordnede principper samt krav til drift og optimering af herunder fastsættes de relevante mål, opgaver og rutiner mv. for kommunens hjemmeside. Al digital kommunikation tager afsæt i RKSKs kommunikationsstrategi RKSKompasset 2. Kommunen skal levere professionel målrettet kommunikation til kommunens borger og interessenter. Udvikling af hjemmesiden fortsætter på den kørende platform: DynamicWeb. Hjemmesiden skal herudover som kommunens øvrige digitale platforme følge designmanualen for RKSK. Webstrategien sætter fokus på kommunens overordnede målsætninger om, at gøre hjemmesiden og digital selvbetjening attraktivt. Brugen af skal øges via: 1 Med borgere menes alle nuværende og potentielle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, nuværende og potentielle virksomheder, tilflyttere, turister og jobsøgende. 2 Kan findes på Apples App Store.

4 W e b s t r a t e g i S i d e 4 Godt og relevant indhold, et nutidigt webdesign og attraktive brugeroplevelser. Online borgerservice Online borgerservice er et helt nyt begreb, der er afgørende for, at kommunen lykkes med målende i denne webstrategi og kanalstrategien. Online borgerservice handler ikke om, at kommunen skal lave en ny hjemmeside eller tilbyde selvbetjening på nettet. Den bedste mening kommer af, at læse ordet baglæns. Service til borgerne online. Alt hvad vi gør på hjemmesiden, er ment som en service. Det betyder, at det skal være nemmere og mere bekvemt at gøre det online, end på andre måder. Nemt og bekvemt Det er altid med borgeren i centrum. Ikke hvad der er let eller nemt for os, men med udgangspunkt i, hvordan borgerne vil foretrække denne service. Det handler om, at give borgerne lyst til at bruge servicen, så det bliver deres foretrukne kontaktpunkt til kommunen. Vi er derfor nødt til at udtænke intelligente løsninger på de behov, som borgerne møder hjemmesiden med. Sæt borgerne 100 % i centrum Det er online, og derfor skal vi optimerer vores tilstedeværelse på brugernes præmisser. De kan tilgå hjemmesiden på mobil, tablet eller computer. Vi skal være tilstede på de onlinekanaler, som borgerne anvender. Mød borgerne på borgernes præmisser Borgernes behov på hjemmesiden skal danne retningen for indholdet på websitet. Indholdet skal skrives, så alle får glæde og udbytte af indholdet. Alle tekster prioriteres og skrives til tre valgte arketyper på modtagere 3. Det handler om at have hjemmesidens målgruppe for øje og få nærvær ind i kommunikationen. Teksterne skrives, så der 3 De arketyper, kommunen skriver til er beskrevet sidst i denne webstrategi.

5 W e b s t r a t e g i S i d e 5 tydeligt mærkes en afsender og modtager så det er letforståeligt, relevant og overskueligt. Hjemmesiden skal ikke tænkes som et opslagsværk, men som et hjælpemiddel og service til borgerne. Indsatsområder Organisering Det er centralt, at webmastere og redaktører tager ejerskab for indholdet på hjemmesiden for at nå de mål og ambitioner, der er for hjemmesiden. Der er allerede en organisation og fordeling af ansvarsområder på plads. Udfordringen for den optimale drift er: Prioritering Ressourcer Kompetencer Arbejdet med hjemmesiden er en af mange opgaver, der er pålagt redaktørerne, i en travl hverdag med mange driftsopgaver. Det er svært at prioritere og finde ressourcer til at arbejde på hjemmesiden. Derfor: Er kommunikationsteamet (Service og Digitalisering) øverst ansvarlige for drift og udvikling af Administration af hjemmesiden og indholdet varetages af kommunikationsteamet i samarbejde med fag- og stabsområdernes lokalredaktører Kommunikationsteamet samt fag- og stabsområdernes lokalredaktører skal have webkompetencer på et højt niveau. Kommunikationsteamet skal altid tages med som rådgiver ved nye online tiltag. Målet er at sikre, at kommunens online platforme er sammenhængende, og hjemmesiden forbliver borgerne foretrukne kontaktpunkt. Derfor skal fag- og stabsområderne altid inddrage kommunikationsteamet ved nye online tiltag. Specifikke online udviklingsopgaver i fag- og stabsområder finansieres af det enkelte område Nye online tiltag skal som udgangspunkt altid ske på eller subsites for at samle alle kommunens hjemmesider på en platform og dermed lette administration og drift og sikre den overordnede sammenhæng Der skal måles og evalueres på hjemmesidens performance og indfrielse af forventningerne. Hjemmesiden skal kvartalsvis tages op til drøftelse med sigte på videreudvikling Ledelsen skal prioritere indsatsen på hjemmesiden og tildele dedikerede ressourcer til at arbejde med hjemmesiden. Uden en øget indsats indfries de forventede gevinster ikke. Inden for to år skal arbejdet med hjemmesiden konsolideres i kommunikationsteamet og hos én og maks to dedikerede digitale koordinatorer i fag- og stabsområder med digitalisering som primære arbejdsopgave. Kommunikationsteamet samt få og

6 W e b s t r a t e g i S i d e 6 dedikerede ansvarlige i fag- og stabsområderne vil få flere opgaver af samme type, frekvensen på lignende opgaver bliver højere, og arbejdet med webopgaverne bliver mere fokuseret og målrettet. Det giver en højere kvalitet og større effektivitet, at samle opgaverne og er grundlæggende, hvis skal være borgernes foretrukne kontaktpunkt med kommunen. Nedenfor er organiseringen vist skematisk. Styregruppen består af repræsentanter fra Service og Digitalisering, Direktion samt relevante fag- og stabsområder. Webmaster samt webgruppen er placeret i kommunens kommunikationsteam (Service og Digitalisering), hvor den centrale styring allerede i dag er placeret. Hvert fag- og stabsområde har 1 og maks. 2 digitale koordinatorer, der har udvikling og drift af som en af de primære opgaver. Det skal ikke udelukkes, at nogle fag- og stabsområder har en størrelse, hvor 1 digital koordinator kan håndtere for begge områder. Indholdsleverendører er fagpersoner, sagsbehandlere, ledere mv., som allerede i dag producerer indhold til hjemmesiden. De skal fortsat producere indhold, men alt kvalitetssikres hos de digitale koordinatorer efter webstrategiens principper, før det ender på hjemmesiden.

7 W e b s t r a t e g i S i d e 7 Effekt af ny hjemmeside og ny organisering Kommunernes strategi for digitalisering siger det klart: den kommunale sektor kan spare 1.1 milliard ved at flytte borgerne over på de digitale kanaler. 4 Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er typisk godt 1 procent, hvilket er 11 mio. kroner. Det skal samtidig bemærkes, at regeringen frem mod 2020 har bebudet besparelser i kommunerne på samlet 12.5 mia. kroner, hvoraf en stor part skal hentes hjem via digitalisering af services, herunder at flytte nuværende services til online borgerservice. Potentialet på 1,1 mia. kroner skal ses i forhold til de generelle kanalpriser. KL måler på to typer af henvendelser. De generelle informationshenvendelser og transaktionshenvendelser. De personlige henvendelser er naturligvis de dyreste med 70 kroner for informationshenvendelser og Kilde: Ovenstående grafer er hentet fra KL s reviderede kanalpriser kroner for transaktionshenvendelser, men det er værd at bemærke prisen i grafen for kanalpriser, der benævnes SB niveau 3. Dette er de smarteste sagsbehandlingsgange med datafangst, sagsbehandling og kvittering til borgerne, uden at en sagsbehandler har haft hånd på sagen. Det kan sammenlignes med de rene digitale løsninger. Prisen er her 21 kroner, der kan henføres til faste omkostninger. KL har netop offentliggjort rapporten for projektet KOMHEN 2.0 tælleuger. Der er blevet målt på 20 sagsområder, som er omfattet af Obligatorisk Digital Selvbetjening. Her er det særligt værd at bemærke målingen for Ringkøbing-Skjern Kommune på kanalbrug i forhold til informationshenvendelser. Langt de fleste Kilde: KL, 2014: Henvendelsesmønstre efteråret 2013, KOMHEN 2.0 tælleuger, Ringkøbing-Skjern Kommune 4 KL, 2012: Principper for weboptimering Den effektive og brugervenlige hjemmeside

8 W e b s t r a t e g i S i d e 8 henvendelser sker via kommunens hjemmeside, nemlig 69 procent. Det er dog stadig 11 procent under landsgennemsnittet, der ligger på 80 procent. Som det kan ses i grafen, så sker henvendelser i Ringkøbing-Skjern Kommune i stedet i kategorien personlig den absolut dyreste kanal. Det skal samtidig bemærkes, at KL kan udlede, at kommuner, der prioriterer webarbejdet og foretager investeringer i onlineaktiviteter i gennemsnit har en 11 procent højere selvbetjeningsgrad end kommuner, der ikke prioriterer webarbejdet. Potentialet for besparelser og effektiviseringer med en veldrevet hjemmeside er på baggrund af ovenstående betragtelig. Godt indhold Der er en opgave med at forbedre indholdet på hjemmesiden. Særligt ligger den nye hjemmeside op til en anderledes tilgang til indholdet på hjemmesiden. Her skal hver side være værdiskabende. På den nye hjemmeside må der ikke være fordeler sider. For hvert klik skal det vurderes, hvilket indhold, der er bedst for brugerne. Hver side skal være værdiskabende Godt indhold tager udgangspunkt i brugerens livsituation og samler relevant information og selvbetjening omkring dette. Det skal opleves, som at få personlig og brugbar vejledning med udgangspunkt i egen situation. Borgeren skal ikke rundt på mange sider og selv finde ud af, hvad der er vigtigt at tage højde for i en given livssituation. Vi har samlet det hele for borgeren, og præsenterer det på en god måde. Kommunikationsteamet vurderer løbende, om der er nye livssituationer, som skal laves til hjemmeside ud fra brugerstatistikken Kommunikationsteamet vurderer løbende, om der er livssituationer, som kan optimeres og videreudvikles til at give en endnu bedre borgerservice. Godt indhold er ikke statisk. Det udvikler sig i forhold til den erfaring, vi får med brugerne. Et godt analyseværktøj giver gode data om brugerens engagement på siderne, og med en ny funktion, hvor brugerne direkte kan give feedback til det indhold, som de har læst, så får vi mulighed for løbende at forbedre på det mest efterspurgte indhold. Kommunikationsteamet forholder sig hvert halve år til en analyse af brugerens engagement på siderne

9 W e b s t r a t e g i S i d e 9 Borgerinddragelse Brugerfeedback, brugertest og webanalyser er nøglen til at realiserer visionerne for hjemmeside. Det er den løbende proces og optimering af hjemmesiden, der giver det gode resultat. Etablering af den nye hjemmeside er kun et fundament. Herefter skal kommunikationen og selvbetjeningsmuligheder afpudses og løbende optimeres efter brugernes input og anvendelse af hjemmesiden. Brugerfeedback er brugerens vurdering af den enkelte side, om den har godt indhold, og om indholdet løser deres problem eller giver svar på deres spørgsmål. Alt brugerfeedback skal samles og vurderes en gang om måneden. Således kan der uddeles opdateringsopgaver en gang om måneden Webanalyser gennemføres kvartalsvis. Her skal hjemmesiden analyseres og statistikken afsløre de dårlige sider, fejl og mangler på hjemmesiden Brugertest gennemføres én gang årligt Alle tekniske udfordringer og opdateringer med hjemmesiden samles og evalueres med webleverandøren mindst en gang om året Samling og stolthed. er den største og bedst besøgte hjemmeside i kommunen. Det er vigtigt, at det er et ansigt på, hvem vi er, og at hjemmesiden formidler en identitet og et udtryk, som vi er stolte af. Der er behov for, at kommunen tænker branding og nyhedsformidling ind i hjemmesiden. Følgende områder skal leve et mere selvstændigt liv på hjemmesiden Arrangementskalender Nyhedsformidling og blogs Ny side med status på store projekter Tilflytter side Disse områder skal afstemmes med kommunikationsteamet. Billederne biddrager til den emotionel oplevelse. Ser vi noget, vi godt kan lide, så er vi mere motiveret for at bruge det. De billeder vi bruger skal altså betyde noget for borgerne. Brug af billeder fra steder i kommunen fx stranden, engene, Skjern Å, Ringkøbings gamle gader, Hvide Sande Havn og byrådssalen m.v.

10 W e b s t r a t e g i S i d e 1 0 Søgning Det handler om, at det er nemt og tilgængelig for brugerne. Tendensen på nettet er i højere grad søgning end navigation frem til indholdet. Hjemmesiden indrettes derfor med en central søgefunktion, som vi kender fra Google. Det inspirere til at bruge søgning i langt højre grad. Søgefunktionen på hjemmesiden virker ikke efter hensigten i dag. Derfor skal søgefunktionen opdateres med en meget mere intelligent søgefunktion, der lærer af brugernes adfærd og kommer med forslag, og som kan styres af kommunikationsteamet på bagrund af brugerstatistikken. Udskiftning af søgemaskinen med ny intelligent søgemaskine Statistikken over søgeord er helt central, samt hvordan brugerne anvender søgefunktionen. Fandt brugerne det de søgte, eller skulle der laves en ny søgning. Mindst en gang om måneden skal hjemmesiden og søgefunktionen optimeres efter denne dataopsamling Fremhæve resultater på søgninger så brugerne kommer til de rigtige sider. De fremhævede resultater skal opdateres manuelt, og denne vurdering skal ske mindst en gang om måneden. Søgefunktionen bliver løbende bedre, og efter et halvt år, kan frekvensen for optimering sættes ned. Selvbetjening Hjemmesiden indrettes med central placering af selvbetjeningsmuligheder både på forside og udvalgte undersider. Selvbetjening er ikke et isoleret område på hjemmesiden, men en integreret del af hjemmesiden og skal bruges sammen med indholdet på hjemmesiden. Det er vigtigt, at de valgte muligheder er relevante i forhold til de behov, der er hos brugerne på netop denne side. Er der lige sendt breve ud med krav om selvbetjening på hjemmesiden, så skal denne selvbetjening selvfølgelig fremhæves. Den kan f.eks. ligges i toppen af selvbetjenings dropdown, eller den kan ligges som en genvej på hjemmesidens forside. Den nye hjemmesiden kommer også med selvbetjening målrettet til enkelte undersider. Her handle det om at udvælge de muligheder, der skal vises.

11 W e b s t r a t e g i S i d e 1 1 Selvbetjening på undersider skal løbende tilpasses og prioriteres efter de løsninger, som brugerne anvender. Dette kan ses i det analyseværktøj, vi anvender og skal manuelt optimeres på hver underside, hvor der er selvbetjening. Siderne med selvbetjening kan løbende udbygges. Det er vigtigt at starte med de sider, der har flest besøgende og løbende udbygge hjemmesiden med målrettede selvbetjeningsmenuer. Evaluering og målepunkter Nye målsætninger tilføjes i webstrategien for de følgende år senest i december. (Næste gang december 2014) Bedst på nettet. Det er kommunens ambition at være blandt de bedste til borgerservice på nettet. Derfor forholder vi os aktivt til de målinger og evalueringer, der udarbejdes, bl.a. Bedst på nettet. har tidligere fået topplaceringer. Ambitionsniveauet er kontinuerligt at få topplaceringer. Indsatsområder ifølge undersøgelsen: Kvaliteten af indhold Hjemmesiden er hurtig og virker Hjemmesiden giver fordele, jeg ikke kan få på andre måder Online Borgerservice Vi vil gerne måle på, om vi lykkes med strategien. Derfor er et vigtig mål, hvor mange, der lykkes med at betjene sig selv på nettet. Målet er at flytte andelen af betjeningen af borgerne over på hjemmesiden. Hvor mange online selvbetjeninger er der sket Hvor stor en andel af alle henvendelser sker via online selvbetjening Hvor stor vækst er der i ovenstående Målingen udføres af kommunikationsteamet og afrapporteres kvartårlig. Brugeroplevelsen Formålet for borgerne med at besøge hjemmesiden er, at uddanne sig og betjene sig selv. Derfor skal vi også måle på, om vi lykkes med at lave godt og informativt indhold. Her er det brugernes vurdering, der er afgørende.

12 W e b s t r a t e g i S i d e 1 2 Hvor mange sider vurderes positivt Hvor stor en andel af alle vurderinger er positive Andelen af søgninger der fandt det rigtige svar i første forsøg. Andelen af besøgende der fandt den rigtige selvbetjening fra forsiden Afrunding Webstrategien er ikke statisk og skal derfor ajourføres årligt i december måned, med henblik på at sikre fokus på nye muligheder og tilrette i forhold til teknologi samt nye behov og ændring i webstrategiens forudsætninger. Skrevet december 2013.

13 W e b s t r a t e g i S i d e 1 3 BILAG 1 Arketyper Det er nemt at falde i en grøft, at redaktørerne skriver i kommunesprog, men hjemmesiden er henvendt til borgerne og derfor er det vigtigt, at kommunikationen er målrette målgruppen, som er beskrevet med disse tre arketyper. Den nervøse bruger (30 %) Bente er 60 år og bor sammen med sin mand. Bente er uddannet pædagog og arbejder i en daginstitution. Hun bruger computeren et par gang om ugen til at tjekke mail og Facebook og surfe på Internettet på nogle udvalgt gode sider. Bente, 60 år. Gift med Mads. Pædagog på 30 timer. Hun bruger Internettet til at surfe efter inspiration til hende hobby blomsterbinding og kreative ide er til haven. Et par gange om året rejser de på ferie, hun finder et godt hotel, men lader manden stå for booking og betaling online. Hun er meget nervøs ved at komme til at lave en fejl og komme til at booke noget forkert eller miste pengene. Motivation/frygt Grundlæggende vil hun gerne bruge nettet, men synes det er bøvlet, og lidt svært. Hendes døtre hjælper hende engang imellem på nettet med tip til nye hjemmesider, som hun kan bruge til sin hobby. Scenarie Bente vil primært bruge hjemmesiden til at blive klogere og følge med. Når der skal bruges NemID eller Ebox, så skal hendes mand helt klare alle computeropgaverne.

14 W e b s t r a t e g i S i d e 1 4 Den typiske bruger (50 %) Jens er 40 år og bor sammen med sin hustru, Mie, som i øjeblikket er sygemeldt med en depression. Mads er uddannet klejnsmed og arbejder i en produktionsvirksomhed. Jens 40 år, familie far og Klejnsmed Mads bruger computeren dagligt både privat op på arbejde. Han bruger computeren til at surfe på Internettet, læse mails og købe udstyr fra hele verden til hans motorcykel. Han har ansvaret for familien økonomi, og klarer alle de praktiske ting med bank, kommune og det offentlige. Motivation/frygt Mads er tryg ved at bruge Internettet, og bruger det til kontakt med banken, og synes det både er hurtigere og nemmer med netbank og MobilePay. Scenarie Mads bruger kun Internettet, når der noget han skal, og da konen blev syg, var der pludselig en masse, der skulle ordnes på computeren, men han fandt hurtigt ud af det ved at prøve sig frem. Mads er flittig bruger af selvbetjening. Han står for alt med børnene og kommunen. Det er vigtigt for ham at det er hurtigt og nemt, for det er bare en opgave der skal løses hurtigst muligt.

15 W e b s t r a t e g i S i d e 1 5 Den svage bruger (20%) Anders er 30 år, alenefar til tvillingerne Michael og Michelle på 2 år. Anders har en HG, og var i nogle år ansat i butik, men blev sygemeldt og har senere mistet sit job. Anders bruger primært computeren til Facebook og andre sociale medier. Han køber engang i mellem noget tøj på trendsales. Anders 30 år, alenefar på kontakthjælp Motivation/frygt Han klarer selv alle de praktiske ting med bank, kommune og det offentlige. Anders læser og staver ikke så godt, men har grundlæggende tillid til computeren. Han synes dog, at det er nemmere at bruge computeren end at cykle ned i banken eller kommunen. Scenarie Han bruger hjemmesiden til søge vuggestue, dagpleje og ordne kontanthjælp.

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014

Kontaktcenter 2014. 20. marts 2014 Digital kundeservice Høst de lavthængende frugter! Kontaktcenter 2014 20. marts 2014 Jacob Lego Boye Konsulent, forfatter og foredragsholder jacob@lego.boye.dk og mobil 25527005 www.linkedin.com/jacoblegoboye

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3

Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Onlinepolitik 2011-2015 Bilag 3 Denne onlinepolitik fastlægger, hvordan, hvornår og til hvem der skal kommunikeres via forskellige former for digitale, online kanaler. Politikken sætter derved rammerne

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier.

Facebook. Facebook. Facebook. Når det offentlige ændrer. Kampagne. Kampagne. Kampagne. Online. Online. Online. medier. Medier. Medier. Medier. Rådet rugere g Massekommunikation Værdi Forventninger Vejle Kommune Svage og stærke Forventning Sociale medier Social Kapital Kommunkation Borgere Netværkskommunikation Relationsdannelser Tilstedeværelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer

Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Digitalisering af turismeerhvervet - udfordringer og potentialer Agenda Hvordan møder vi turisten i en digital verden FØR, UNDER og EFTER? Hvad er vores udgangspunkt og hvad ved vi om brugeren i dag? Hvad

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk

Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser. csm@atp.dk Fra fire til firs procent? Udbredelse af online selvbetjeningsløsninger til offentlige ydelser Christian Østergaard Madsen csm@atp.dk 4. december 2013 Baggrund Kandidat i medievidenskab, Københavns Universitet,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale:

Høringssvar. Kirkebækskolens MED ønsker at afgive følgende høringssvar til det fremsendte materiale: Driftssted: Kommunikationspolitik: Digitaliseringsstrategi og Kanalstrategi: Samlede bem.: Borger- og Socialservice God politik, dog ønskes det, at Kommunikation udarbejder fælles ramme/skabelon for e-mails

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE

Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 1 Relevant skærmdump fra det evaluerede materiale indsættes her BRUGERTESTANALYSE M. 5 TESTBRUGERE 2 Alle testpersonerne giver udtryk for at sitet er forholdsvis nemt at anvende til at finde den information

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013

Fra flimmer til. Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd. Tirsdag den 19. november 2013 Fra flimmer til Webstrategi sådan fik vi styr på målene DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Tirsdag den 19. november 2013 1 Præsentation Gitte Hejberg Ansv. chefredaktør Chef for FOA Medier dvs. fagblad, hjemmeside

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI

KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI KURSUSKATALOG - MAJ OG JUNI Seismonaut Tourism har i flere år arbejdet med digitale medier i turismesammenhæng og har derfor stor erfaring inden for området. Vi er derfor glade for at kunne præsentere

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere