R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014"

Transkript

1 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

2 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse... 9 Samling og stolthed Søgning...10 Selvbetjening...10 Evaluering og målepunkter...11 Bedst på nettet Online Borgerservice...11 Brugeroplevelsen...11 Afrunding...12 BILAG...13 Ærketyper...13 Den nervøse bruger (30 %)...13 Den typiske bruger (50 %)...14 Den svage bruger (20%)...15

3 W e b s t r a t e g i S i d e 3 Mål og baggrund RKSK ønsker at øge den værdi hjemmesiden tilbyder borgerne i kommunen via en mere effektiv udnyttelse af selvbetjeningen og kommunikationen på hjemmesiden. Hjemmesiden skal være borgerens 1 foretrukne kontaktpunkt med kommunen. RKSKs digitale aktiviteter skal flytte personlige og skriftlige henvendelser til kommunen til online borgerservice. Mulighederne på nettet skal skabe værdi for borgerne og motivere dem til at benytte de online muligheder. Hjemmesiden sætter borgerne i centrum og løser deres behov nemt og bekvemt. En personlig og intelligent online borgerservice. Webstrategien opstiller de overordnede principper samt krav til drift og optimering af herunder fastsættes de relevante mål, opgaver og rutiner mv. for kommunens hjemmeside. Al digital kommunikation tager afsæt i RKSKs kommunikationsstrategi RKSKompasset 2. Kommunen skal levere professionel målrettet kommunikation til kommunens borger og interessenter. Udvikling af hjemmesiden fortsætter på den kørende platform: DynamicWeb. Hjemmesiden skal herudover som kommunens øvrige digitale platforme følge designmanualen for RKSK. Webstrategien sætter fokus på kommunens overordnede målsætninger om, at gøre hjemmesiden og digital selvbetjening attraktivt. Brugen af skal øges via: 1 Med borgere menes alle nuværende og potentielle borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, nuværende og potentielle virksomheder, tilflyttere, turister og jobsøgende. 2 Kan findes på Apples App Store.

4 W e b s t r a t e g i S i d e 4 Godt og relevant indhold, et nutidigt webdesign og attraktive brugeroplevelser. Online borgerservice Online borgerservice er et helt nyt begreb, der er afgørende for, at kommunen lykkes med målende i denne webstrategi og kanalstrategien. Online borgerservice handler ikke om, at kommunen skal lave en ny hjemmeside eller tilbyde selvbetjening på nettet. Den bedste mening kommer af, at læse ordet baglæns. Service til borgerne online. Alt hvad vi gør på hjemmesiden, er ment som en service. Det betyder, at det skal være nemmere og mere bekvemt at gøre det online, end på andre måder. Nemt og bekvemt Det er altid med borgeren i centrum. Ikke hvad der er let eller nemt for os, men med udgangspunkt i, hvordan borgerne vil foretrække denne service. Det handler om, at give borgerne lyst til at bruge servicen, så det bliver deres foretrukne kontaktpunkt til kommunen. Vi er derfor nødt til at udtænke intelligente løsninger på de behov, som borgerne møder hjemmesiden med. Sæt borgerne 100 % i centrum Det er online, og derfor skal vi optimerer vores tilstedeværelse på brugernes præmisser. De kan tilgå hjemmesiden på mobil, tablet eller computer. Vi skal være tilstede på de onlinekanaler, som borgerne anvender. Mød borgerne på borgernes præmisser Borgernes behov på hjemmesiden skal danne retningen for indholdet på websitet. Indholdet skal skrives, så alle får glæde og udbytte af indholdet. Alle tekster prioriteres og skrives til tre valgte arketyper på modtagere 3. Det handler om at have hjemmesidens målgruppe for øje og få nærvær ind i kommunikationen. Teksterne skrives, så der 3 De arketyper, kommunen skriver til er beskrevet sidst i denne webstrategi.

5 W e b s t r a t e g i S i d e 5 tydeligt mærkes en afsender og modtager så det er letforståeligt, relevant og overskueligt. Hjemmesiden skal ikke tænkes som et opslagsværk, men som et hjælpemiddel og service til borgerne. Indsatsområder Organisering Det er centralt, at webmastere og redaktører tager ejerskab for indholdet på hjemmesiden for at nå de mål og ambitioner, der er for hjemmesiden. Der er allerede en organisation og fordeling af ansvarsområder på plads. Udfordringen for den optimale drift er: Prioritering Ressourcer Kompetencer Arbejdet med hjemmesiden er en af mange opgaver, der er pålagt redaktørerne, i en travl hverdag med mange driftsopgaver. Det er svært at prioritere og finde ressourcer til at arbejde på hjemmesiden. Derfor: Er kommunikationsteamet (Service og Digitalisering) øverst ansvarlige for drift og udvikling af Administration af hjemmesiden og indholdet varetages af kommunikationsteamet i samarbejde med fag- og stabsområdernes lokalredaktører Kommunikationsteamet samt fag- og stabsområdernes lokalredaktører skal have webkompetencer på et højt niveau. Kommunikationsteamet skal altid tages med som rådgiver ved nye online tiltag. Målet er at sikre, at kommunens online platforme er sammenhængende, og hjemmesiden forbliver borgerne foretrukne kontaktpunkt. Derfor skal fag- og stabsområderne altid inddrage kommunikationsteamet ved nye online tiltag. Specifikke online udviklingsopgaver i fag- og stabsområder finansieres af det enkelte område Nye online tiltag skal som udgangspunkt altid ske på eller subsites for at samle alle kommunens hjemmesider på en platform og dermed lette administration og drift og sikre den overordnede sammenhæng Der skal måles og evalueres på hjemmesidens performance og indfrielse af forventningerne. Hjemmesiden skal kvartalsvis tages op til drøftelse med sigte på videreudvikling Ledelsen skal prioritere indsatsen på hjemmesiden og tildele dedikerede ressourcer til at arbejde med hjemmesiden. Uden en øget indsats indfries de forventede gevinster ikke. Inden for to år skal arbejdet med hjemmesiden konsolideres i kommunikationsteamet og hos én og maks to dedikerede digitale koordinatorer i fag- og stabsområder med digitalisering som primære arbejdsopgave. Kommunikationsteamet samt få og

6 W e b s t r a t e g i S i d e 6 dedikerede ansvarlige i fag- og stabsområderne vil få flere opgaver af samme type, frekvensen på lignende opgaver bliver højere, og arbejdet med webopgaverne bliver mere fokuseret og målrettet. Det giver en højere kvalitet og større effektivitet, at samle opgaverne og er grundlæggende, hvis skal være borgernes foretrukne kontaktpunkt med kommunen. Nedenfor er organiseringen vist skematisk. Styregruppen består af repræsentanter fra Service og Digitalisering, Direktion samt relevante fag- og stabsområder. Webmaster samt webgruppen er placeret i kommunens kommunikationsteam (Service og Digitalisering), hvor den centrale styring allerede i dag er placeret. Hvert fag- og stabsområde har 1 og maks. 2 digitale koordinatorer, der har udvikling og drift af som en af de primære opgaver. Det skal ikke udelukkes, at nogle fag- og stabsområder har en størrelse, hvor 1 digital koordinator kan håndtere for begge områder. Indholdsleverendører er fagpersoner, sagsbehandlere, ledere mv., som allerede i dag producerer indhold til hjemmesiden. De skal fortsat producere indhold, men alt kvalitetssikres hos de digitale koordinatorer efter webstrategiens principper, før det ender på hjemmesiden.

7 W e b s t r a t e g i S i d e 7 Effekt af ny hjemmeside og ny organisering Kommunernes strategi for digitalisering siger det klart: den kommunale sektor kan spare 1.1 milliard ved at flytte borgerne over på de digitale kanaler. 4 Ringkøbing-Skjern Kommunes andel er typisk godt 1 procent, hvilket er 11 mio. kroner. Det skal samtidig bemærkes, at regeringen frem mod 2020 har bebudet besparelser i kommunerne på samlet 12.5 mia. kroner, hvoraf en stor part skal hentes hjem via digitalisering af services, herunder at flytte nuværende services til online borgerservice. Potentialet på 1,1 mia. kroner skal ses i forhold til de generelle kanalpriser. KL måler på to typer af henvendelser. De generelle informationshenvendelser og transaktionshenvendelser. De personlige henvendelser er naturligvis de dyreste med 70 kroner for informationshenvendelser og Kilde: Ovenstående grafer er hentet fra KL s reviderede kanalpriser kroner for transaktionshenvendelser, men det er værd at bemærke prisen i grafen for kanalpriser, der benævnes SB niveau 3. Dette er de smarteste sagsbehandlingsgange med datafangst, sagsbehandling og kvittering til borgerne, uden at en sagsbehandler har haft hånd på sagen. Det kan sammenlignes med de rene digitale løsninger. Prisen er her 21 kroner, der kan henføres til faste omkostninger. KL har netop offentliggjort rapporten for projektet KOMHEN 2.0 tælleuger. Der er blevet målt på 20 sagsområder, som er omfattet af Obligatorisk Digital Selvbetjening. Her er det særligt værd at bemærke målingen for Ringkøbing-Skjern Kommune på kanalbrug i forhold til informationshenvendelser. Langt de fleste Kilde: KL, 2014: Henvendelsesmønstre efteråret 2013, KOMHEN 2.0 tælleuger, Ringkøbing-Skjern Kommune 4 KL, 2012: Principper for weboptimering Den effektive og brugervenlige hjemmeside

8 W e b s t r a t e g i S i d e 8 henvendelser sker via kommunens hjemmeside, nemlig 69 procent. Det er dog stadig 11 procent under landsgennemsnittet, der ligger på 80 procent. Som det kan ses i grafen, så sker henvendelser i Ringkøbing-Skjern Kommune i stedet i kategorien personlig den absolut dyreste kanal. Det skal samtidig bemærkes, at KL kan udlede, at kommuner, der prioriterer webarbejdet og foretager investeringer i onlineaktiviteter i gennemsnit har en 11 procent højere selvbetjeningsgrad end kommuner, der ikke prioriterer webarbejdet. Potentialet for besparelser og effektiviseringer med en veldrevet hjemmeside er på baggrund af ovenstående betragtelig. Godt indhold Der er en opgave med at forbedre indholdet på hjemmesiden. Særligt ligger den nye hjemmeside op til en anderledes tilgang til indholdet på hjemmesiden. Her skal hver side være værdiskabende. På den nye hjemmeside må der ikke være fordeler sider. For hvert klik skal det vurderes, hvilket indhold, der er bedst for brugerne. Hver side skal være værdiskabende Godt indhold tager udgangspunkt i brugerens livsituation og samler relevant information og selvbetjening omkring dette. Det skal opleves, som at få personlig og brugbar vejledning med udgangspunkt i egen situation. Borgeren skal ikke rundt på mange sider og selv finde ud af, hvad der er vigtigt at tage højde for i en given livssituation. Vi har samlet det hele for borgeren, og præsenterer det på en god måde. Kommunikationsteamet vurderer løbende, om der er nye livssituationer, som skal laves til hjemmeside ud fra brugerstatistikken Kommunikationsteamet vurderer løbende, om der er livssituationer, som kan optimeres og videreudvikles til at give en endnu bedre borgerservice. Godt indhold er ikke statisk. Det udvikler sig i forhold til den erfaring, vi får med brugerne. Et godt analyseværktøj giver gode data om brugerens engagement på siderne, og med en ny funktion, hvor brugerne direkte kan give feedback til det indhold, som de har læst, så får vi mulighed for løbende at forbedre på det mest efterspurgte indhold. Kommunikationsteamet forholder sig hvert halve år til en analyse af brugerens engagement på siderne

9 W e b s t r a t e g i S i d e 9 Borgerinddragelse Brugerfeedback, brugertest og webanalyser er nøglen til at realiserer visionerne for hjemmeside. Det er den løbende proces og optimering af hjemmesiden, der giver det gode resultat. Etablering af den nye hjemmeside er kun et fundament. Herefter skal kommunikationen og selvbetjeningsmuligheder afpudses og løbende optimeres efter brugernes input og anvendelse af hjemmesiden. Brugerfeedback er brugerens vurdering af den enkelte side, om den har godt indhold, og om indholdet løser deres problem eller giver svar på deres spørgsmål. Alt brugerfeedback skal samles og vurderes en gang om måneden. Således kan der uddeles opdateringsopgaver en gang om måneden Webanalyser gennemføres kvartalsvis. Her skal hjemmesiden analyseres og statistikken afsløre de dårlige sider, fejl og mangler på hjemmesiden Brugertest gennemføres én gang årligt Alle tekniske udfordringer og opdateringer med hjemmesiden samles og evalueres med webleverandøren mindst en gang om året Samling og stolthed. er den største og bedst besøgte hjemmeside i kommunen. Det er vigtigt, at det er et ansigt på, hvem vi er, og at hjemmesiden formidler en identitet og et udtryk, som vi er stolte af. Der er behov for, at kommunen tænker branding og nyhedsformidling ind i hjemmesiden. Følgende områder skal leve et mere selvstændigt liv på hjemmesiden Arrangementskalender Nyhedsformidling og blogs Ny side med status på store projekter Tilflytter side Disse områder skal afstemmes med kommunikationsteamet. Billederne biddrager til den emotionel oplevelse. Ser vi noget, vi godt kan lide, så er vi mere motiveret for at bruge det. De billeder vi bruger skal altså betyde noget for borgerne. Brug af billeder fra steder i kommunen fx stranden, engene, Skjern Å, Ringkøbings gamle gader, Hvide Sande Havn og byrådssalen m.v.

10 W e b s t r a t e g i S i d e 1 0 Søgning Det handler om, at det er nemt og tilgængelig for brugerne. Tendensen på nettet er i højere grad søgning end navigation frem til indholdet. Hjemmesiden indrettes derfor med en central søgefunktion, som vi kender fra Google. Det inspirere til at bruge søgning i langt højre grad. Søgefunktionen på hjemmesiden virker ikke efter hensigten i dag. Derfor skal søgefunktionen opdateres med en meget mere intelligent søgefunktion, der lærer af brugernes adfærd og kommer med forslag, og som kan styres af kommunikationsteamet på bagrund af brugerstatistikken. Udskiftning af søgemaskinen med ny intelligent søgemaskine Statistikken over søgeord er helt central, samt hvordan brugerne anvender søgefunktionen. Fandt brugerne det de søgte, eller skulle der laves en ny søgning. Mindst en gang om måneden skal hjemmesiden og søgefunktionen optimeres efter denne dataopsamling Fremhæve resultater på søgninger så brugerne kommer til de rigtige sider. De fremhævede resultater skal opdateres manuelt, og denne vurdering skal ske mindst en gang om måneden. Søgefunktionen bliver løbende bedre, og efter et halvt år, kan frekvensen for optimering sættes ned. Selvbetjening Hjemmesiden indrettes med central placering af selvbetjeningsmuligheder både på forside og udvalgte undersider. Selvbetjening er ikke et isoleret område på hjemmesiden, men en integreret del af hjemmesiden og skal bruges sammen med indholdet på hjemmesiden. Det er vigtigt, at de valgte muligheder er relevante i forhold til de behov, der er hos brugerne på netop denne side. Er der lige sendt breve ud med krav om selvbetjening på hjemmesiden, så skal denne selvbetjening selvfølgelig fremhæves. Den kan f.eks. ligges i toppen af selvbetjenings dropdown, eller den kan ligges som en genvej på hjemmesidens forside. Den nye hjemmesiden kommer også med selvbetjening målrettet til enkelte undersider. Her handle det om at udvælge de muligheder, der skal vises.

11 W e b s t r a t e g i S i d e 1 1 Selvbetjening på undersider skal løbende tilpasses og prioriteres efter de løsninger, som brugerne anvender. Dette kan ses i det analyseværktøj, vi anvender og skal manuelt optimeres på hver underside, hvor der er selvbetjening. Siderne med selvbetjening kan løbende udbygges. Det er vigtigt at starte med de sider, der har flest besøgende og løbende udbygge hjemmesiden med målrettede selvbetjeningsmenuer. Evaluering og målepunkter Nye målsætninger tilføjes i webstrategien for de følgende år senest i december. (Næste gang december 2014) Bedst på nettet. Det er kommunens ambition at være blandt de bedste til borgerservice på nettet. Derfor forholder vi os aktivt til de målinger og evalueringer, der udarbejdes, bl.a. Bedst på nettet. har tidligere fået topplaceringer. Ambitionsniveauet er kontinuerligt at få topplaceringer. Indsatsområder ifølge undersøgelsen: Kvaliteten af indhold Hjemmesiden er hurtig og virker Hjemmesiden giver fordele, jeg ikke kan få på andre måder Online Borgerservice Vi vil gerne måle på, om vi lykkes med strategien. Derfor er et vigtig mål, hvor mange, der lykkes med at betjene sig selv på nettet. Målet er at flytte andelen af betjeningen af borgerne over på hjemmesiden. Hvor mange online selvbetjeninger er der sket Hvor stor en andel af alle henvendelser sker via online selvbetjening Hvor stor vækst er der i ovenstående Målingen udføres af kommunikationsteamet og afrapporteres kvartårlig. Brugeroplevelsen Formålet for borgerne med at besøge hjemmesiden er, at uddanne sig og betjene sig selv. Derfor skal vi også måle på, om vi lykkes med at lave godt og informativt indhold. Her er det brugernes vurdering, der er afgørende.

12 W e b s t r a t e g i S i d e 1 2 Hvor mange sider vurderes positivt Hvor stor en andel af alle vurderinger er positive Andelen af søgninger der fandt det rigtige svar i første forsøg. Andelen af besøgende der fandt den rigtige selvbetjening fra forsiden Afrunding Webstrategien er ikke statisk og skal derfor ajourføres årligt i december måned, med henblik på at sikre fokus på nye muligheder og tilrette i forhold til teknologi samt nye behov og ændring i webstrategiens forudsætninger. Skrevet december 2013.

13 W e b s t r a t e g i S i d e 1 3 BILAG 1 Arketyper Det er nemt at falde i en grøft, at redaktørerne skriver i kommunesprog, men hjemmesiden er henvendt til borgerne og derfor er det vigtigt, at kommunikationen er målrette målgruppen, som er beskrevet med disse tre arketyper. Den nervøse bruger (30 %) Bente er 60 år og bor sammen med sin mand. Bente er uddannet pædagog og arbejder i en daginstitution. Hun bruger computeren et par gang om ugen til at tjekke mail og Facebook og surfe på Internettet på nogle udvalgt gode sider. Bente, 60 år. Gift med Mads. Pædagog på 30 timer. Hun bruger Internettet til at surfe efter inspiration til hende hobby blomsterbinding og kreative ide er til haven. Et par gange om året rejser de på ferie, hun finder et godt hotel, men lader manden stå for booking og betaling online. Hun er meget nervøs ved at komme til at lave en fejl og komme til at booke noget forkert eller miste pengene. Motivation/frygt Grundlæggende vil hun gerne bruge nettet, men synes det er bøvlet, og lidt svært. Hendes døtre hjælper hende engang imellem på nettet med tip til nye hjemmesider, som hun kan bruge til sin hobby. Scenarie Bente vil primært bruge hjemmesiden til at blive klogere og følge med. Når der skal bruges NemID eller Ebox, så skal hendes mand helt klare alle computeropgaverne.

14 W e b s t r a t e g i S i d e 1 4 Den typiske bruger (50 %) Jens er 40 år og bor sammen med sin hustru, Mie, som i øjeblikket er sygemeldt med en depression. Mads er uddannet klejnsmed og arbejder i en produktionsvirksomhed. Jens 40 år, familie far og Klejnsmed Mads bruger computeren dagligt både privat op på arbejde. Han bruger computeren til at surfe på Internettet, læse mails og købe udstyr fra hele verden til hans motorcykel. Han har ansvaret for familien økonomi, og klarer alle de praktiske ting med bank, kommune og det offentlige. Motivation/frygt Mads er tryg ved at bruge Internettet, og bruger det til kontakt med banken, og synes det både er hurtigere og nemmer med netbank og MobilePay. Scenarie Mads bruger kun Internettet, når der noget han skal, og da konen blev syg, var der pludselig en masse, der skulle ordnes på computeren, men han fandt hurtigt ud af det ved at prøve sig frem. Mads er flittig bruger af selvbetjening. Han står for alt med børnene og kommunen. Det er vigtigt for ham at det er hurtigt og nemt, for det er bare en opgave der skal løses hurtigst muligt.

15 W e b s t r a t e g i S i d e 1 5 Den svage bruger (20%) Anders er 30 år, alenefar til tvillingerne Michael og Michelle på 2 år. Anders har en HG, og var i nogle år ansat i butik, men blev sygemeldt og har senere mistet sit job. Anders bruger primært computeren til Facebook og andre sociale medier. Han køber engang i mellem noget tøj på trendsales. Anders 30 år, alenefar på kontakthjælp Motivation/frygt Han klarer selv alle de praktiske ting med bank, kommune og det offentlige. Anders læser og staver ikke så godt, men har grundlæggende tillid til computeren. Han synes dog, at det er nemmere at bruge computeren end at cykle ned i banken eller kommunen. Scenarie Han bruger hjemmesiden til søge vuggestue, dagpleje og ordne kontanthjælp.

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Brugerundersøgelse 2012

Brugerundersøgelse 2012 Til KRA, AWU 16. juli 2013 LOU Formidlingscenter Danmarks Statistik, Web og Statistikbank, Louise Albæk Jensen Brugerundersøgelse 2012 Baggrund og resume...1 Spørgsmålene... 2 Brugernes overordnede indtryk

Læs mere

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om "nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service"?

Praktisk information. Er kommunen enig i strategiens vision om nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service? Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017

Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune. 3. oktober 2017 Fire overordnede webprincipper GODKENDT Web i Københavns Kommune 3. oktober 2017 Indstilling De koordinerende redaktører i BIF, BUF SOF, KFF, TMF og ØKF indstiller til styregruppen at tilslutte sig nærværende

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015

Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Søren Frederik Bregenov, konsulent, KL Maj konference 21. maj 2015 1 Disposition 1. Det nuværende strategilandskab -Fælleskommunale, fællesoffentlige, fagspecifikke

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016

Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016 Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan 2013-2016 1 Indhold Borgerservicestrategien 2013-2016... 3 Vision... 4 Formål...

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Bydelskonkurrencen: Den Digitale Bydel 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Borgerservice, Udviklingsafdelingen E-mail: tgl@aarhus.dk

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22

Klart språk i Norden. Når borger og kommune mødes digitalt. Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 Klart språk i Norden Titel: Forfatter: Når borger og kommune mødes digitalt Anja Flebbe Kilde: Klart språk i Norden, 2014, s. 17-22 URL: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/ksn/issue/archive 2014

Læs mere

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune

Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune Webstrategi 2010-2012 Hørsholm Kommune August 2009 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OVERORDNEDE RAMMER... 4 Baggrund... 4 Formål... 4 Struktur... 4 SAMMENHÆNG MED ØVRIGE STRATEGIER... 4 STRATEGISKE

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Juni 2011. Kalundborg Kommunes webstrategi

Juni 2011. Kalundborg Kommunes webstrategi Juni 2011 Kalundborg Kommunes webstrategi 2 Indledning... 5 Formål... 5 Overordnede mål for hjemmesiden...5 Webstrategiens funktion...5 Baggrund... 7 Statistik og benchmarking...7 Besøgstal på hjemmesiden...7

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE

PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE PERSONA // PETER 23 ÅR, GYMNASIEL UDDANNELSE UNGE, SOM ER STOPPET ELLER UDENFOR UDDANNELSE BAGGRUND OG LIVSSITUATION Peter er 23 år og opvokset på Fyn i en mindre by, hvor han også har gået i gymnasiet.

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Byrådsindstilling. Ny hjemmeside for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. marts 2008 Ny hjemmeside for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Kommune

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling

AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling ! AS-IS BRUGERREJSE // Bent - Personligt tillæg til tandbehandling PROCES FØR UNDER SITUATION / HANDLING Bent er folkepensionist og bor alene med sine to døtre på 12 og 15 år. Han har ikke det store økonomiske

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott

Seminar Google Analytics. Google Analytics. Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott Google Analytics Novicell - Præsenteret af Martin Skøtt - @martinskott 1 Agenda Basis Analytics Hvem er dine kunder? Find potentialet Rapporteringer Mål på indsatsen Næste version 10 gode råd 2 Hvad er

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere