Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 WEBUDGAVE SLOTSSKOLEN"

Transkript

1 Slotsskolens handleplan for læsning 2010/11 SLOTSSKOLEN

2 Indhold Forord...3 Fælles indsatsområder...5 Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst...5 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse...6 Fælles indsatsområde 3: IT i læse- og skriveundervisningen...6 Fælles indsatsområde 4: Faglig læsning...6 Målsætning for læseindsatsen på Slotsskolen...7 Målsætning for indskoling (0.-3. kl.)...7 Indsatsområde i indskolingen: Implementering af LUS...8 Idékatalog til læseaktiviteter i 0. klasse...8 Idékatalog til læsetilgange i indskolingen...8 Målsætning på mellemtrin og udskoling ( kl.)...9 Læseforståelsesstrategier...9 Faglig læsning...9 Test- og evalueringsredskaber klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse klasse...10 Skolens bibliotek...11 Skolebibliotekets faste opgaver...11 Skolens læsevejledere...12 Årsfirkant...13 Forældreinddragelse

3 Forord I forlængelse af den læsepolitiske handleplan, som Horsens Kommune udarbejdede i 2008, har alle skoler i Horsens Kommune udarbejdet deres egen handleplan for læsning. Dette er Slotsskolens læsehandleplan. Læsehandleplanen er Slotsskolens bud på, hvordan der konkret arbejdes med læsning med henblik på at understøtte og opfylde de beskrevne målsætninger i den fælleskommunale handleplan, herunder hvordan læsekulturen og læseindsatsen på Slotsskolen styrkes og udvikles for herigennem at forbedre børn og unges læse- og skrivefærdigheder. Det foreliggende arbejde skal derfor ses som et styringsredskab for skolens arbejde med læsning i dagligdagen. Slotsskolen følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner, og vi henviser i den forbindelse til Undervisningsministeriets Fælles Mål, Faghæfte 1, Dansk. 3

4 4

5 Fælles indsatsområder Følgende 4 områder er valgt som fælles fokuspunkter på Slotsskolen de kommende år: Udvikling af børnenes læselyst Kurser og efteruddannelse IT i læse og skriveundervisningen Faglig læsning. Fælles indsatsområde 1: Udvikling af børnenes læselyst Aktiviteter i skoleåret 2009/2010 Læsebånd 20 minutter hver dag. Modulerne i de enkelte uger veksler, således at ingen fag forbigås med undtagelse af idræt. Der vil i løbet af skoleåret være to perioder af hver en måneds varighed. 9. klasse deltager som eneste årgang ikke. Børn, der til daglig anvender kompenserende eller støttende hjælpemidler, skal ligeledes have disse til rådighed. Udviklingsprojekt mellem daginstitutioner og skolen om læsning og sprogudvikling. Aktiviteter i skoleåret 2010/2011 Læsebånd 20 minutter hver dag. Modulerne i de enkelte uger veksler, således at ingen fag forbigås med undtagelse af idræt. Der vil i løbet af skoleåret være to perioder af hver en måneds varighed. 9. klasse deltager som eneste årgang ikke. Børn, der til daglig anvender kompenserende eller støttende hjælpemidler, skal ligeledes have disse til rådighed. Udviklingsprojekt mellem daginstitutioner og skolen om læsning og sprogudvikling. Læseuge/Flexdage med fokus på læsning. Skolen står i læsningens tegn. Samarbejde med bibliotekerne. I udskolingen er der krav om at et vist antal genrer bliver læst og gengivet i kort format. Læsemaraton, læseuger, læsefestival, Den gode Historie, projekt læsevenner, læsestafet, projekt Skumringen, læserekorder mm. 5

6 Fælles indsatsområde 2: Kurser og efteruddannelse Fælles indsatsområde 4: Faglig læsning Aktiviteter 2009/2010 Faglig læsning Pædagogisk aften for hele skolen. Med oplægsholder udefra. Fagudvalgene i dansk og naturfag arbejder efterfølgende med implementeringen. LUS-kurser for indskolingen. Aktiviteter 2010/ personer på ny læsevejlederuddannelse 3 personer på kursus i IL-prøvetagning 2 personer på kursus i Den første læsning og skrivning 1 person på kursus i VAKS Fælles indsatsområde 3: IT i læse- og skriveundervisningen Alle elever introduceres til CD-Ord som et støttende eller kompenserende redskab i al faglig undervisning. Elever kan opfordres til at medbringe egen bærbar computer. Alle elever kan få downloaded CD-Ord på deres egen computer. Elever, der ikke læser alderssvarende trykt tekst, kan indskrives i PMC-basen, hvor der er mulighed for at downloade diverse materialer, der kan blive læst op ved hjælp af CD-Ord. Aktiviteter 2009/2010 Skolen har licens på CD-ord. Alle elever kan få lagt CD-ord på deres egen computer Ansøgning om IT-rygsæk til børn i læsevanskeligheder fra 4. klassetrin. Aktiviteter 2010/2011 Alt pædagogisk personale får kursus i CD- Ord De enkelte fagudvalg sørger for praksisudveksling i forbindelse med brug af støttende og kompenserende IT i læse- og skriveundervisningen. Skolens mål for indførelse af ITkompetencer følges. Aktiviteter 2009/2010 Fælles pædagogisk aften med daginstitutionerne vedrørende sprog og læsetilegnelse Pædagogisk aften med den kommunale læsekonsulent (faglig læsning) Læsebånd. Aktiviteter 2010/11 Læseuge/læsebånd med fokus på faglig læsning Faglærerne diskuterer udmøntning af faglig læsning på deres fagmøder. 6

7 Målsætning for læseindsatsen på Slotsskolen Målsætning for indskoling (0.-3. kl.) Målsætningen i indskolingen er, at eleverne: tilegner sig en række forskellige læsestrategier opnår sikker viden mellem bogstav og lyd opbygger et ordforråd, ord- og begrebskendskab i løbet af indskolingen får automatiseret afkodningsprocessen med henblik på en god læseforståelse ved slutningen af 0. klasse: eleven er nået til LUS punkt 3 ved slutningen af 1. klasse: eleven er nået til LUS punkt 9 ved slutningen af 2. klasse: eleven er nået til LUS punkt 12 ved slutningen af 3. klasse: eleven er nået til LUS punkt 15. 7

8 Indsatsområde i indskolingen: Implementering af LUS 1 Idékatalog til læsetilgange i indskolingen Aktiviteter i 2009/2010 Alle børn LUSes 2 gange årligt i forbindelse med de to årlige elevsamtaler og skole/ hjemsamtaler. Børnenes LUS-trin skal fremgå af elevplanen. Børn i læsevanskeligheder drøftes til klassekonferencen, som afholdes to gange årligt med ledelsen. Alle lærere har været på LUS-kursus inden skoleårets afslutning. Aktiviteter 2010/2011 Chipstest efter behov i indskolingen. Testen sammenholdes med LUS. Læsevejlederne tilbyder kollegavejledning ift. elever i skriftsproglige vanskeligheder Lærere og pædagoger planlægger sammen med læsevejlederne læsekurser for børn LUS implementeres på mellemtrinnet. Læsevejlederne sørger for, at lærerne på mellemtrinnet kan varetage opgaven. Idékatalog til læseaktiviteter i 0. klasse Rim og remser: lærer udenad, ser på billeder, ordbilleder, bogstav, ord og sætning, stavelser, sammensatte ord Logbog vha. børnestavning Dag, dato, måned og år Arbejde med ordkort Låne bøger på biblioteket, højtlæsning hjemme, lave anmeldelser, min yndlingsbog som jeg læser for mine kammerater Hop om bord i lyd og ord en legende bogstavgennemgang til hvert bogstav er knyttet en lyd og en bevægelse. Der er tilhørende arbejdsbog og computerspil til materialet Lyd billedlotteri, memory, kaptajn Karlsens skattekiste, Skrivedans, Letlæsningsbøger vha. forskellige læsestrategier Hit med lyden. PIXI-LUS 2 Læsegrupper Makkerlæsning Individuel læsning Uglerne 3 Læsemarathon Højtlæsning Holdlæsning Læseværksteder Ugentlig bibliotekstime med oplæsning Morgensang Boganmeldelser og fremlæggelser Læsebånd Læsekurser (skøn- og faglitterært) Drama Læseteater De tre alfabeter Hop ombord i lyd og ord Sproglege Børnestavning 4 Skrivedans Læseløftet/Reading recovery-inspireret undervisning Forskellige læringsstile Sanseinddragende. 8 1 Læseudvikling bogen om Ny LUS Alinea, Se også Skolekoms LUS-konference, her er en PIXI-lus, som er en god rettesnor for den daglige evaluering. 2 I Pixi-Lus på Skolekoms LUS-konference findes anbefalinger til hvordan det enkelte luspunkt udvikles. 3 Læsestrategi-ugler forlag AKEA 4 Litt.: Bjerre og Friis: Nej farfar! For vi børnestaver

9 Målsætning på mellemtrin og udskoling ( kl.) Målsætningen på mellemtrinnet er, at eleverne: fortsat automatiserer og konsoliderer deres læsefærdigheder videreudvikler deres læsestrategier lærer sig at udvælge relevante læsemåder i forhold til diverse tekstgenrer tilegner sig forståelsesstrategier videreudvikler deres sprog, ordforråd og begrebsverden Ved slutningen af 4. klasse: eleven er nået til LUS punkt 16 Ved slutningen af 6. klasse: eleven er nået til LUS punkt 18a Ved slutningen af 9. klasse: eleven er nået til LUS punkt 19. Læseforståelsesstrategier Den fortsatte læseundervisning skal sikre, at eleverne får grundlag for at udvikle forskellige læseforståelsesstrategier i mødet med forskellige tekstgenrer og forskellige formål med læsningen. Grundlæggende færdigheder som afkodning og ordkendskab er forudsætninger for at udvikle en funktionel læsefærdighed. Den gode læser kan justere sin læsehastighed og læsemåde efter behov. Faglig læsning For at understøtte den faglige læsning kan der f.eks. arbejdes med faglige læsekurser. Alle lærere er fælles om ansvaret for at implementere faglig læsning, herunder have kendskab til støttende og kompenserende IT-værktøjer. Der kan arbejdes med faglig læsning med udgangspunkt i mange forskellige informerende teksttyper. Den faglige læsning er alle læreres ansvar, og det forventes, at der i fagudvalgene drøftes og udveksles viden om, hvordan man arbejder med dette. Bogen At læse for at lære 5 forefindes i alle baser og er et overskueligt og godt udgangspunkt i forhold til at finde inspiration til, hvordan der kan arbejdes med den faglige læsning i alle fag. 5 Gerd Fredheim (Gyldendal 2008) 9

10 Test- og evalueringsredskaber 0. klasse Obligatorisk: Læseevaluering på begyndertrinnet efterår og forår. Resultater indmeldes centralt Børnenes LUS-punkt vurderes 2 gange. Efter behov: Chipstest IL-basis testning efter behov forløber over hele året KTI 2 gange i løbet af året. 1. klasse Obligatorisk: LUS-punkt vurderes 2 gange i forbindelse med elevplanen. Efter behov: Chipstest 2 Staveraketten Skriveraketten OS 64 og mini SL 1 maj måned ST klasse Obligatorisk: De nationale tests 6 Børnenes LUS-punkt vurderes 2 gange. Efter behov: Mini SL 2 maj måned Staveraketten Skriveraketten ST klasse Obligatorisk: Børnene LUS-punkt vurderes 2 gange. Efter behov: Chipstest sammenholdt med LUS-trinnet SL 60 ST 3 Staveraketten Skriveraketten. 4. klasse Obligatorisk: De nationale tests SL klasse Obligatorisk: LÆS klasse Obligatorisk: De nationale tests. Efter behov: ST prøverne klasse Obligatorisk 8. klasse: De nationale tests. Efter behov: TL-prøver 1-4 ST-prøver Hver af De nationale tests må benyttes 3 gange af den samme elev, dvs. i 2. kl. må den anvendes f.eks. i slutningen af 1. kl., på 2. kl. samt i 3. kl.

11 Skolens bibliotek Skolebiblioteket skal være et sted, hvor lærere og elever kan hente inspiration, både hos personalet og i skolens materialesamling. Det indgår som en central inspirationskilde i skolens læringsmiljø og til understøttelse af elevernes læselyst. Skolebiblioteket er i princippet åbent hele dagen. Miljøet i og omkring biblioteket bør indbyde til læsning, fordybelse, nysgerrighed omkring litteratur og forskellige måder at tilegne sig viden på. Skolebibliotekets opbygning fremgår af overskuelige og visuelle anvisninger, der giver elever og lærere overblik. Lærerne skal have adgang til relevant pædagogisk litteratur og andre idégivende materialer til brug ved planlægningen af undervisningen, og skolebibliotekarerne bidrager med vejledning samt information om undervisningsmidler. Som skolebibliotekarer og lærere har vi et fælles ansvar for: At støtte og udvikle elevernes læse- og lærelyst At støtte og udvikle elevernes evne til at indsamle, bearbejde og formidle viden At lære eleverne at benytte forskellige informationssystemer, bøger og elektroniske medier At gøre eleverne til aktive og bevidste biblioteksbrugere At eleverne bliver fortrolige med skolebibliotekets opbygning og bliver selvhjulpne med materialesøgning. Skolebibliotekets faste opgaver Vejlede elever i forbindelse med udlån til fritidslæsning og klasselæsning Sammensætte bogkasser til emneundervisning, frilæsning mm. - (i samarbejde med læreren, der har kendskab til de enkelte elevers læseniveau) Vejlede elever ved projektopgaver, emnearbejde mm. Undervise i brug af biblioteket Samarbejde med pædagogiske centre, bl.a. CFU og PMC, herunder hjælpe lærerne ved materialesøgning fra de eksterne samlinger Lån af undervisningsmaterialer til og fra andre skoler i kommunen Indkøb af tidssvarende og relevante materialer til Slotsskolens basissamling og klassesæt Gennemsyn af nye materialer, samt orientering til lærere og elever om indkøbte materialer Pleje af materialesamling, herunder kassation Føre kontrol med aflevering af skolens egne og lånte materialer Bogopsætning og oprydning. 11

12 Skolens læsevejledere Slotsskolens læsevejledere har en koordinerende funktion i forhold til de læseaktiviteter, og den nødvendige prøvetagning og efterfølgende vejledning, der finder sted på Slotsskolen. De fremhævede typer er vejledernes skal-opgaver. Læsevejledernes funktioner er følgende: Deltage i kommunale netværksmøder for læsevejledere (10 timer) Vejlede kolleger i forhold til at kunne varetage gruppeprøver samt hjælp til tolkning af prøverne kommunale og nationale tests) Sparring og kollegavejledning i forhold til elever i skriftsproglige vanskeligheder Koordinere og evaluere læsebånd 2 gange årligt Ajour-føring af egen viden samt tilgængeligt testmateriale Forestå individuel testning af elever samt videreformidle de pædagogiske tiltag Koordinering og indberetning af resultater af de kommunale tests i 0., 2., 4. og 6. kl. Indkøb af og opsyn med materialer Tilrettelægge og gennemføre intensive læse-forløb i udvalgte grupper/klasser (indskoling). Kan-opgaver: Hjælp til brug af LUS (står i handleplan) Udarbejdelse af læsefoldere til: kl kl. Specialklasserne Koordinere læseuge/flexdage 2 gange årligt Samarbejde med de kommunale læsekonsulenter Vejledning i undervisningen med henblik på forebyggelse af læsevanskeligheder. Vejledning i indretning af undervisningslokaler til fremme af det skriftsproglige miljø Vejlede omkring materialevalg Samarbejde med personalet på skolebiblioteket Samarbejde med IT-vejlederen om implementering af IT i skriftsprogsundervisningen Tovholder i forbindelse med arrangementer på skolen vedrørende læsning Primus motor i forbindelse med at arrangere læseoplevelser for eleverne (forfatterbesøg, læsemaraton, aktiviteter på biblioteket, oplæsning på tværs af årgangene). 12

13 Årsfirkant August: September: Oktober: Første sprogvurdering af 0. klasse foretages Resultater af sprogvurdering indsendes til den kommunale læsekonsulent November: December: Januar: Februar: Marts: April: Maj: Juni: Læsebånd 1 uge 45, 46, 47 Læsebånd 2 uge 8, 9, 10, 11 Nationale tests for 2., 4., 6. og 8. kl. Nationale tests for 2., 4., 6. og 8. kl. Anden sprogvurdering af 0. klasse foretages Læseuge uge 23 Resultater af sprogvurdering indsendes til den kommunale læsekonsulent 13

14 Forældreinddragelse At blive en god læser kræver opbakning, interesse samt, at forældre dagligt taler, læser og skriver med deres barn. Skolen udarbejder en folder med forventninger til forældrene med gode råd til, hvordan de kan være med til at understøtte en positiv læseudvikling hos deres barn På det årlige forældremøde bliver de relevante områder i forhold til den udleverede folder drøftet I forbindelse med skole/hjemsamtalerne og udlevering af elevplanen informeres forældrene om barnets læseudvikling, og hvordan de kan støtte barnet i den fortsatte læseudvikling. 14

15 15

16 SLOTSSKOLEN

Risbjergskolen læsehandleplan

Risbjergskolen læsehandleplan Risbjergskolen læsehandleplan Læsning på Risbjergskolen På Risbjergskolen tilstræber vi at tilrettelægge læseundervisningen ud fra nedenstående læsemodel. Ehris interaktive læsemodel Modellen indeholder

Læs mere

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen:

Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Læsehandleplan for Bøgeskovskolen: Mål At alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Når børn begynder i skolen,

Læs mere

Handleplan for. læsning. Skovboskolen

Handleplan for. læsning. Skovboskolen Handleplan for læsning på Skovboskolen - 1 Handleplan for læsning på Skovboskolen 09/10 1. Indledning 1.1. Mål Målet med denne læseplan for Skovboskolen er, at: Sætte fokus på læsning og læseniveauet på

Læs mere

Spurvelundskolens læsehandleplan.

Spurvelundskolens læsehandleplan. Spurvelundskolens læsehandleplan. Læsning er en kilde til glæde og gode oplevelser. At mestre læsningens kunst er desuden en nødvendighed i et samfund med en stigende mængde skriftlig information og ikke

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Vejledende læsehandleplan asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd for teamet

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Læsepolitik for Snedsted Skole

Læsepolitik for Snedsted Skole September 2014 Læsepolitik for Snedsted Skole Snedsted Skole Hovedgaden 5 7752 Snedsted Tlf. 99173425 snedsted.skole@thisted.dk www.snedsted-skole.skoleintra.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Læsning

Læs mere

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring

Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet Mellemtrin Læsekompetenceplan i Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Forord til skoleområdet; mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for lærerteamet i 1. klasse Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv tekst]

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole

Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Uddybende oplysninger om læseindsatsen i indskolingen på Viby Skole Læseboost i børnehaveklassen! Formålet med at give vores elever et læseboost, når de begynder i børnehaveklassen er, at udviklingen i

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring Handleplan for læsning; indskoling, 1.klasse - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E -

Læs mere

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30

Brug af IT for elever i sprog-, læse- og skrivevanskeligheder.. 30 Handleplan Skovbyskolen Overordnet målsætning for læseområdet 2 Delmål... 2 Mål, indsats og evaluering for de enkelte årgange... 3 Rødt hold... 3 Grønt hold 5 Blåt hold 7 3.klasse 9 4.klasse.. 11 5.klasse..

Læs mere

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014

Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Notat for arbejdet med den obligatoriske sprogvurdering i børnehaveklassen I Faaborg- Midtfyn Kommune Revideret maj 2014 Lovgrundlag Den 31.marts 2009 blev der med bekendtgørelse nr. 260 om undervisning

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010

Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 Ejbyskolens handlingsplan for læsning 2010 EJBYSKOLENS HANDLINGSPLAN FOR LÆSNING 2010...3 EJBYSKOLENS SYN PÅ LÆSNING...4 LÆSEFORSTÅELSE...4 LÆSEOPLEVELSE...4 LÆRINGSCENTRET...5 LÆSNINGENS MANGE FACETTER...5

Læs mere

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin

Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring. Skoleområdet. Mellemtrin Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Skoleområdet Mellemtrin På mellemtrinnet skifter fokus fra at lære at læse til fokus på at læse for at lære; læsning styrkes i og

Læs mere

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl

Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Strategiplan for sprog og læsning fra vuggestue til 6.kl Udarbejdet i samarbejde mellem Skalmejeskolen og Skalmejegården Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes

Læs mere

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010

Læsepolitik. for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Læsepolitik for folkeskolerne i Allerød Kommune 2010 Indhold Forord.. 3 Formål for læseundervisningen. 4 Læsevejledere.. 4 Dansklærerens ansvar i forbindelse med læsning... 5 Faglærerens ansvar i forbindelse

Læs mere

Læseprofil for Ulsted Skole

Læseprofil for Ulsted Skole Læseprofil for Ulsted Skole Udarbejdet af læsevejleder, personale og ledelse på Ulsted Skole En morgen med læsning på Ulsted Skole... 3 Et balanceret læsesyn... 4 Mål for læseindsats... 6 Handleplan for

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen

Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Læse- og skrivevanskeligheder i skolen Formålet Formålet med denne guide er at give forslag til, hvordan en elevs skriftsproglige vanskeligheder kan afdækkes med henblik på udarbejdelse af undervisningsplan.

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning

Horsens Kommune. Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Horsens Kommune Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Udarbejdet januar 2012 Bankagerskolens handleplan for læsning og skrivning Læsning er en dimension i ALLE fag, og derfor er og vil det

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål) BEK nr 855 af 01/07/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 030.08S.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Handleplan for læsning Sparkær Skole

Handleplan for læsning Sparkær Skole Skoleåret 2014/15 Indholdsfortegnelse: Handleplan for læsning Indholdsfortegnelse:... - 1 - Målet for læsning:... - 2 - Veje til målet:... - 2 - den aktuelle viden på området.... - 3 - Læsevejledning på

Læs mere

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik

Krumsø Fri- og Kostskoles. Læsepolitik Krumsø Fri- og Kostskoles Læsepolitik Indhold: Formål med Krumsøs læsepolitik...2 Krumsø Fri- og Kostskoles mål med læsning...2 Forventet læseniveau på de enkelte klassetrin...3 Læsehastighed...4 Fremgangsmåde

Læs mere

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse

Selam Friskole. Fagplan for 0. klasse Selam Friskole Fagplan for 0. klasse Formål Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved at give det enkelte

Læs mere

Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk

Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk Lillian Byrialsen Læsekonsulent Lissy Nørgård Konsulent for skolebiblioteksområdet og den pædagogiske it 89593176 lilb@norddjurs.dk 89592655 ln@norddjurs.dk Niels Schmidt Skolekonsulent 89593029 nis@norddjurs.dk

Læs mere

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse

Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Læsning og skrivning i 7. til10. klasse Undervisningen i 7. til 10. klasse skal hjælpe eleverne med at blive bevidste om læsformål, læseteknik, læringsstrategier og læsehastighede, så de er klar til at

Læs mere

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN

ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN ENDRUPSKOLEN INDSKOLINGEN Indholdsfortegnelse Indledning ----------------------------------------------------------- 3 Værdigrundlag...3 Vi er fokuserede og udadrettede...3 Vi er ambitiøse og fornyende...3

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

Skolens Læringscenter

Skolens Læringscenter P Æ D A G O G I S K M E D I E C E N T E R L Æ R I N G S C E N - T E R T E A M E T Skolens Læringscenter 3 0. J U N I 2 0 0 8 Består af forskellige funktioner: Læringscenterteamets opgaver Skole-bibliotekarer

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk

Mål og indhold. i børnehaveklassen. Kirsten Davidsen Merete Kirk Mål og indhold i børnehaveklassen Kirsten Davidsen Merete Kirk Sprog og udtryksformer Mål Lytte, fortælle, fabulere og genfortælle med forståelse for, at sproglige udtryk kan være forskellige Indgå i samtale

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015.

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 4.-6. klasse 2014-2015. Kendetegn Læser meget langsomt og upræcist i alle fag med tekster. Kan afkode men bruger alle kognitive resurser herpå og opnår dermed dårlig forståelse af tekster. Vanskeligheder med at stave. Vanskeligheder

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2013 / 2014 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning Center for Børn & Kultur 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Den røde tråd fra daginstitution

Læs mere

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud.

Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. Lidt om sprog i Malling Dagtilbud. I det følgende kan du læse noget om baggrunden for at der i løbet af de senere år er kommet mere og mere fokus på børns sproglige udvikling og om, hvilke tiltag der sat

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

MELLEMTRINNET 4. 6. årgang

MELLEMTRINNET 4. 6. årgang MELLEMTRINNET 4. 6. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt, hvilket alderstrin

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

LUS LæseUdviklingsSkema

LUS LæseUdviklingsSkema LUS LæseUdviklingsSkema Anna Trolles Skole Læseudvikling 1.-3. klasse At lære at læse er en lang proces, som aldrig stopper. Læsning og skrivning går hånd i hånd og er derfor begge en del af LUS For nogle

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder.

At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. At lære at læse er noget af det mest bemærkelsesværdige, der sker i løbet af barndommen. Gennem det skrevne sprog åbnes en ny verden af muligheder. (Ingvar Lundberg, svensk professor i læsning) Denne pjece

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 1. Læsning og skrivning side 5 Læsning i alle fag side 5 Forældrene i samarbejde om læsning side 6 Når det er svært at lære at læse side

Læs mere

Computerstøttet undervisning på 3. årgang.

Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Marts 2006 PROJEKTBESKRIVELSE Computerstøttet undervisning på 3. årgang. Projektets mål. Målet er at udvikle praksisformer, som inddrager it til støtte for ALLE elevers læse- og skriveudvikling. Målet

Læs mere

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status

Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19. Formålet med læsehandleplanen. Status Læsehandleplan for Kastrupgårdsskolen 2018/19 Formålet med læsehandleplanen Formålet med læsehandleplanen er at vedligeholde og styrke indsatsen omkring elevernes læsefærdigheder og -kompetencer. Der har

Læs mere

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016

Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Evaluering Hellested Friskole og Børnehus 2015-2016 Formål På Hellested Friskole og Børnehus arbejder vi løbende med evaluering. Evalueringen sker her dels som led i det enkelte barns udviklingsproces,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen

Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen Handlingsplan for læsning på Præstemarkskolen RETUR TIL INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse: Indledning Præstemarkskolens grundlæggende betragtninger om læsning Læsning i indskolingen (Kærhus) Trinmål

Læs mere

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner

Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Skema til evaluering af specifik indsats i et tema i henhold til lov om læreplaner Der udfyldes et evalueringsskema pr. tema pr. aldersgruppe. Institutionens navn: Maglehøj Målgruppe: 3-5 år Antal børn:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Læsehandleplan for Højdevangens Skole

Læsehandleplan for Højdevangens Skole Læsehandleplan for Højdevangens Skole Mål for Højdevangens Skole læsehandleplan er: At eleverne får lyst til at læse og skrive. At eleverne udvikler gode og funktionelle læse- og skrivekompetencer. At

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Vejledende læsehandleplan for temaet omkring Børnehaveklassen Slagelse Kommune, Center for Skole, maj 2010 1. udgave cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzx [Skriv

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015/2016 Fokuspunkter i 1. klasse: Hovedvægten lægges på arbejdet med læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Den enkelte elev og eleverne i fællesskab arbejder med

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Evalueringskultur 2012 2013

Evalueringskultur 2012 2013 Evalueringskultur 2012 2013 Efterår 0. klasse I september foretages en sproglig vurdering af børnene således, at undervisningen fra begyndelsen kan tage udgangspunkt i det enkelte barns sproglige udvikling.

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning.

Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mejrup Skoles Handleplan for Sprog og Læsning. Mål og indsats for læsning i almenundervisningen. Indskolingen: Vi prioriterer, at alle børn får en god start, hvor de oplever læsning og skrivning som meningsfulde

Læs mere

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning

Gl. Hasseris skole. Handleplan for læsning Gl. Hasseris skole Handleplan for læsning 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor læsepolitik s. 4 Om læsning s. 5 Den interaktive læsemodel s. 5 Viden om verden s. 6 Viden om sprog s. 6 Viden om tekster s. 6 Bogstav-lyd

Læs mere

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 4. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning En masse spændende oplæsning Læselyst Indholdsforståelse Oplevelse og viden Genrebevidsthed 4. kl. lærere Biblioteket Fælles læsning

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

SÆRNUMMER OM LÆSNING. April 2010. Nr. 171. Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. I dette nummer:

SÆRNUMMER OM LÆSNING. April 2010. Nr. 171. Informationsblad til skolens elever/forældre og personale. I dette nummer: Nr. 171 April 2010 Informationsblad til skolens elever/forældre og personale SÆRNUMMER OM LÆSNING I dette nummer: Læsning i børnehaveklassen 2 Eksempler på børnestavning 3 Læseundervisning i de yngste

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Læsehandlingsplan Langholt Skole

Læsehandlingsplan Langholt Skole Læsehandlingsplan Langholt Skole Forord Læsning og IT Læsebånd Klassekonferencer Yngste team Børnehaveklassen 1. klasse 2. klasse 3. klasse Ældste team 4. klasse 5. klasse 6. klasse Forord På Langholt

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15

Dybkærskolens handleplan for inklusion af elever i læsevanskeligheder i 1.-3. klasse 2014-15 Kendetegn Indsats/metoder (Beskrivelse af pædagogiske muligheder) Materialer Ansvar Evaluering Dysleksi i familien Vanskeligheder med at lære alfabetet og oversætte bogstav til lyd og bogstavfølger til

Læs mere

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune

At lære at tale At lære at læse At læse for at lære. Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune At lære at tale At lære at læse At læse for at lære Handleplan for sprog og læsning for 0-16-årige i Holstebro Kommune 1. Baggrund.............................................................. 4 2. Mål

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011... 1 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 EN FÆLLES INDSATS... 4 INTRODUKTION TIL LÆSEUNDERSØGELSEN... 5 LÆSEMÅL FOR SKOLEÅRET 2009 2010 OG SKOLEÅRET 2010-2011... 6 KONKLUSION: LÆSEUNDERSØGELSEN

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere