HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE. Erhvervsuddannelserne"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FOR ØGET GENNEMFØRELSE Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: Dato: , Version 2 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Evaluering af resultater/indsats i handlingsplan for Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Særlige indsatsområder i Indsatsområde 1 - SPS 2011 (videreførelse af initiativerne fra 2009 og 2010) Beskrivelse af problemstillingen: Målgrupper Initiativer/redskaber: Målet med indsatsen: Varighed: Effekt: Evaluering: Indsatsområde 2 Læsevejledning Beskrivelse af problemstillingen: Målgruppe: Initiativer/redskaber: Målet med indsatsen: Varighed: Effekt: Evaluering: Ekstra indsatsområde Uddannelsespsykologisk Rådgivning Beskrivelse af problemstillingen: Målgruppe: Initiativer/redskaber: Målet med indsatsen: Varighed: Effekt Evaluering Regnskab for ekstra indsatsområde

3 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Nedenfor findes oplysninger om afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start på skolen. Af tabellen fremgår: den historiske udvikling tallene er indsa1t i skabelonen det eksisterende måltal (jf. handlingsplanen for 2010) og resultatet for er ligeledes indsat i skabelonen Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Grundforløb under ét Hovedforløb under ét Historisk udvikling Mål og resultat Fremtidige mål måltal 2010 resultat 2011 måltal 2012 måltal , ,5 11, ,5 7,0 Tabel 2. Målsætning på baggrund af medfinansiering til ekstra indsatsområde Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Fremtidige mål - hvis medfinansiering fra Undervisningsministeriet Grundforløb under ét Hovedforløb under ét 10,0 9,5 Frivillig 7,0 6,5 Frivillig 3

4 Tabel 3. SOSU Opnåede resultater i (fremtidige mål skrives i tabel 1.) Anvendes til vurdering af målopfyldelse: Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start Historisk udvikling Mål og resultat måltal 2010 resultat Sosu - grundforløb 19 18,5 12 Sosu - hjælper 7 14,5 6 Sosu - assistent 12 11,5 11,4 Pgu/Pau 7 6,5 0 4

5 2. Evaluering af resultater/indsats i handlingsplan for 2010 I 2010 har skolen haft særligt fokus på at gøre en indsats på ungeområdet og i forhold til de elever, der er særligt udfordrede med hensyn til deres læsning og skrivning. Målet var at nedbringe afbrudsprocenten på grundforløbet fra 19 til 18,5 %. Dette lykkes og procenten er i denne periode nået helt ned til 12%. De beskrevne indsatser har virket bedre end, vi estimerede. Målet var at få en afbrudsprocent på hjælperuddannelsen på 14,5. Dette lykkes og i denne periode er procenten nået helt ned til 6 %. De beskrevne indsatser har virket bedre end, vi estimerede. Målet var at få en afbrudsprocent på assistentuddannelsen på 11,5. Dette lykkes og procenten er i denne periode nået helt ned til 11 %. De beskrevne indsatser har virket bedre end, vi estimerede. Målet var at få en afbrudsprocent på PAUuddannelsen på 6,5 %. Dette lykkes og procenten er i denne periode nået helt ned til 0%. De beskrevne indsatser har virket bedre end, vi estimerede. Indsatsområderne I 2010 var 1) Ungeindsats hvor den gennemførte indsats bestod af videre udvikling af ungekoordinators funktion og arbejdet med et øget beredskab i forhold til denne gruppe, herunder udvikling og implementering af en særlig type mentorordning (Caretakers) og et pilotprojekt (Forrykt Skole) med afsæt i skoleprojektet Krop i læring rettet mod netop denne elevgruppes udfordringer og behov. Effekten har været et bedre og øget beredskab i forhold til gruppen af elever med behov for socialpsykologisk støtte og erfaringen har vist, at særligt indsatser, der forbedrer fællesskabet, virker positivt på fastholdelsen af eleverne, men at deltagelsen i disse for nogle elever er en udfordring. Fremover vil erfaringerne fra ovenstående arbejde blive implementeret i den daglige undervisning og i højere grad varetaget af underviserne som en del af arbejde med øget gennemførelse. I 2010 har ungekoordinatorerne på skolen haft særlig kontakt (telefonisk, samtaler og samarbejde med undervisere) med ca. 35 % af elever ud af den samlede elevgruppe på grundforløbet. Ud af de 35% var målet i 2010, at frafaldsprocenten skulle holdes under 30%. Dette er lykkes, da frafaldsprocenten her er på ca. 25%. 5

6 2) SPS-indsats - hvor den gennemførte indsats bestod af: a. At udvikle erfaringsgrundlag og handleberedskab med hensyn til frafaldstruede elever i målgruppen, gennem blandt andet uddannelse af 10 eksamenscoaches og 2 læsevejledere b. At styrke læringsmiljøet gennem støtte og vejledning til skolens undervisere og praktikkens vejledere c. At tilbyde støttende undervisning/vejledning i lektiecafe, sprogcafe og i uddannelsen generelt Effekten af a) har været at flere SPS-elever nu bliver fundet tidligt i uddannelsen og en mere omfattende indsats iværksættes. Elever med behov for eksamensberoligelse har haft mulighed for at søge støtte og har fået den. Effekten af b) har været, at underviserne nu selv formår at identificere og støtte SPS-eleverne i egen undervisning. Praktikkens vejledere formår nu at vejlede SPS-eleverne med hensyntagen til deres særlige behov, hvilket direkte påvirker gennemførelsen af praktikuddannelsen positivt. Effekten af c) har været, at elever har modtaget særlig støtte to gange ugentligt og ligeledes har eleverne modtaget individuelt studie-/faglig støtte. Erfaringen har vist, at identificeringen af SPS-eleverne og indsatsen omkring deres behov virker, men at en del elever ikke tager imod hjælpen, da det kræver tid udover den almindelige skolegang og forudsætter en motivation og tro på, at det faglige udbytte kan øges. I det videre arbejde med øget gennemførelse vil fokus være på en stadig forbedring af kompetencerne hos undervisere og vejledere i praktikken i forhold til vejledning og støtte. Desuden vil der være øget opmærksomhed på både de rent organisatoriske, men også de psykosociale barrierer, der kan forhindre, at eleverne tager imod den tilbudte støtte. 6

7 3. Overordnet beskrivelse og analyse af skolens udfordringer Skolen har i flere år været optaget af fastholdelse af elever, og der er på forskellig vis udviklet indsatsområder til øget gennemførelse f.eks. mentorordninger, kontaktlærerfunktion, forbedring af undervisningsmiljøet, specialpædagogisk indsats med en række værksteder for at støtte elever med særlige vanskeligheder. Mangfoldigheden af elever på Social- og Sundhedsskolen er stor. Spændvidden går fra den meget målrettede elev, der går gennem et uddannelsesforløb uden ekstra støtte, til den elev, der kræver ekstra opbakning og støtte fra mange forskellige sider. Dette kan være i form af kontaktlærer, læsevejledere, mentorer eller uddannelsesvejledere. Derfor er det vigtigt, at skolen har redskaber til at identificere de elever, der har særlig brug for støtte, og at der er forskellige indsatsmuligheder på et tidligt tidspunkt i uddannelsesforløbet. At alle tænker kreative løsningsforslag til fastholdelse, og at de enkelte ansatte kontinuerligt er optaget af pædagogik, undervisningsmiljø, støttemuligheder som fastholdelsesmidler. Skolens udfordringer kan i overskrifter beskrives som: Elever med ingen eller meget lille erfaring med arbejdsmarkedet Elever med svage skolemæssige forudsætninger Elever med psykosociale problemstillinger og/eller lavt selvværd Elever med anden etnisk baggrund Elever med fysiske helbredsproblemer Skolens udfordringer analyseres her i forhold til, hvilket forløb eleverne deltager i: Grundforløbet De store udfordringer med at fastholde og gennemføre et uddannelsesforløb på grundforløbet beror på flere faktorer. For nogles vedkommende er det vanskeligheder indenfor det faglige felt. Og for en stadig større gruppe af vores elever, handler det om manglende selvværd, svag social baggrund, dårlige oplevelser fra folkeskolen på det sociale område samt personlige problemer. Som følge af det har de ikke den tro på sig selv, som gør, at de kan mobilisere den kampgejst og det engagement, som en ungdomsuddannelse kræver. Derimod opgiver de meget let ved modstand. En stor del af det stigende antal elever, vi har til grundforløbet er i varierende grad uafklarede i forhold til uddannelsesønske/-valg. For 7

8 mange gælder det faktum, at de har meget lidt eller intet kendskab til arbejdsområdet indenfor Social og sundhedsområdet. De har ligeledes stort set ingen berøringsflade haft med arbejdsmarkedet, hvilket gør det svært for dem at have realistiske forestillinger om, hvad det vil sige at tage en erhvervsuddannelse. I stadig stigende grad oplever vi, at vores helt unge elever har meget store udfordringer på det psykosociale felt. Det udfordrer dem, når de starter på en ungdomsuddannelse, der for mange opleves meget anderledes end det at være folkeskoleelev. Ligeledes har mange af de unge elever meget store faglige udfordringer på helt basale faglige færdigheder. Mange har svære læse-staveproblemer og en del har ligeledes problemer med matematik. Hovedopgaven på grundforløbet er: at støtte elevernes afklaring at motivere til deltagelse i undervisningen at støtte udviklingen af personlige og faglige kompetencer at motivere til videre uddannelse Typiske årsager til frafaldet på grundforløbet: Elever, der meget hurtigt finder ud af, at de har valgt 'forkert' Elever, der af forskellige årsager har stort fravær Elever med store udfordringer på det psykosociale felt, der gør det svært ved at indgå i klasseundervisningen Elever, der har svært ved at honorere og imødekomme krav om at tage ansvar, komme til tiden og deltage i undervisningen hele dagen. Social og sundhedshjælperuddannelsen På dette trin er der meget stor spændvidde i elevsammensætningen og elevforudsætningerne. Der er stor aldersforskel på eleverne, de har meget forskellig erhvervs- og uddannelseserfaring. Mange af eleverne, særligt gruppen, der er over 25, har svært ved grundfagene, i særdeleshed naturfag og dansk. Der er ligeledes et stort antal elever på dette uddannelsestrin, der har problemer med læsning/stavning. Typiske årsager til frafaldet på hjælperniveauet: stort fravær på grund af sygdom, der er ofte en psykosocial baggrund for fraværet for store faglige krav, gældende både for områdefag og grundfag for store krav, både faglige og personlige i forbindelse med praktik Hovedopgaven på hjælpertrinnet er: 8

9 at støtte udviklingen af såvel de faglige som de personlige kompetencer at støtte læse-stave svage elever at støtte eleverne med de personlige udfordringer en del af dem oplever med at få skoleliv og privatliv til at hænge sammen Social og sundhedsassistentuddannelsen Gruppen af social- og sundhedsassistentelever er en gruppe elever, der spænder bredt. Der er store forskelle i alder, livserfaring og erhvervserfaring. Det medfører, at i de tilfælde, hvor eleverne bliver særlig udfordret, er eleven ofte udfordret af at mestre at være i den uddannelsesmæssige og private situation. De har ikke de redskaber, der skal til. Frafaldet på dette trin ses særligt i forbindelse med praktikken. Hovedopgaven på assistenttrinnet er: at støtte udviklingen af såvel de faglige, som de personlige kompetencer at støtte læse-stave svage elever at støtte eleverne med de personlige udfordringer, som en del af dem oplever med at få skoleliv og privatliv til at hænge sammen Typiske årsager til frafaldet på assistentniveauet: sygdom, der giver anledning til for stort fravær personlige problemstillinger, der ikke kan forenes med uddannelse på dette trin økonomiske problemer store faglige krav, der ikke kan honoreres Elever med anden etnisk baggrund Til gruppen af elever med anden etnisk baggrund knytter der sig særlige udfordringer af både faglig, personlig og kulturel karakter. De har ofte svært ved at indgå sprogligt i det faglige fællesskab, både på skolen og på praktikpladsen. Eleverne har i varieret grad brug for støtte til såvel den faglige som den kulturelle integration. I mange tilfælde har eleven brug for en tæt kontakt til en mentor, samt længere tid til at tilegne sig de faglige og personlige kompetencer. Mønstrene for frafald kan således meget overordnet skitseres som: For stort fravær, Vanskeligheder generelt ved at indgå i et uddannelsesforløb grundet psykologiske og sociale problemer Vanskeligheder med at honorere de faglige krav på skolen og i praktikken grundet dårlige skolemæssige forudsætninger. 9

10 I 2010 var fokusområderne en bred ungeindsats med fokus på det relationelle og kommunikative, samt en indsats for alle skolens læseog stavesvage elever med fokus på at støtte op om deres faglighed. Indsatserne er vellykkede og velfungerende og er implementeret på de relevante områder i organisationen. Næste naturlige skridt vil derfor være, udover at fortsætte arbejdet med fokusområderne at sætte fokus på den væsentligt større gruppe af elever, der ikke er berettiget til SPS-støtte, men som alligevel opleves som havende vanskeligt ved at tilegne sig faglig viden grundet manglende skolemæssige forudsætninger, samt den væsentligt store gruppe, der ikke er (kun) er unge, men som alligevel opleves som havende vanskeligt ved at holde fokus på uddannelsen grundet store personlige og psykiske problemer. Det vil således give mening at brede de gode erfaringer fra 2010 med faglig støtte og personlig støtte videre ud i nogle tiltag der kan anvendes for alle skolens elever bredt set. Tabel 4. Udviklingen i tilgangen Tilgang: 2008/ / / /12 UNI-C data UNI-C data (eget skøn) (eget skøn) Grundforløb under ét Hovedforløbet under ét

11 4. Særlige indsatsområder i 2011 Som nævnt er skolens konstaterede udfordringer, der knytter sig til frafaldet, for stort fravær, vanskeligheder generelt ved at indgå i et uddannelsesforløb grundet psykologiske og sociale problemer, og vanskeligheder med at honorere de faglige krav på skolen og i praktikken grundet dårlige skolemæssige forudsætninger. Derfor er indsatsområderne for SOSU-STV I ) SPS-indsats (videreførelse af initiativer fra 2009/2010) 2) Læseindsats 3) Uddannelsespsykologisk Rådgivning (ekstra indsatsområde) Hvor fokus i handlingsplanen for 2010 var særligt rettet mod grundforløbet, rettes fokus nu i 2011 mod hovedforløbene. 4.1 Indsatsområde 1 - SPS 2011 (videreførelse af initiativerne fra 2009 og 2010) Beskrivelse af problemstillingen: I 2009 og 2010 var fokus for SPS-indsatsen det store antal elever, der havde behov for kompenserende hjælpemidler og anden specialpædagogisk støtte. Indsatsen bestod da i, at man fra skolens side etablerede tiltag, der skulle støtte den enkelte elev i anvendelsen af hjælpemidlerne og i at tilegne sig gode læse- og skrivestrategier. I 2011 er fokus for SPS-indsatsen at brugen af hjælpemidlerne integreres i den faglige undervisning og at denne integration videre føres ud i praktikdelen af uddannelsen Målgrupper: - Elever, der er diagnosticeret som ordblinde - Elever, der er berettiget til SPS-støtte - Tosprogede elever, der har læse- og/eller skrivevanskeligheder Initiativer/redskaber: - Underviserne instrueres i brugen af specialpædagogiske hjælpemidler med henblik på at kunne støtte eleverne i deres undervisning og på denne måde opfylde målgruppens behov for konkret og relevant her og nu støtte. 11

12 - SPS-støttetimer anvendes efter behov til vejledere i praktikken - Samarbejde med praktikken vedrørende SPS-elevers individuelle forudsætninger for læring Målet med indsatsen: - Opkvalificering af undervisere i brug af hjælpemidler og støtte til eleverne i klasserummet - Opkvalificering af praktikvejledere i brug af hjælpemidler og støtte til eleverne i klasserummet Varighed: Indsatsområdet startes op og afsluttes Effekt: - At elever diagnosticeret som ordblinde og/eller berettigede til SPS-støtte, samt to-sprogede med læsevanskeligheder møder undervisere og praktikvejledere, der har viden om og kan støtte deres særlige behov, så flere fastholdes og gennemfører uddannelse Evaluering: Evalueringen kommer til at foregå som - Kvalitative målinger af elevernes oplevelse af støtte og vejledning i forhold til deres særlige behov, herunder brug af hjælpemidler i undervisningen og praktikken - Kvantitative målinger af fastholdelsen af målgruppen 4.2 Indsatsområde 2 Læsevejledning Beskrivelse af problemstillingen: Mange elever, som ikke er berettigede til SPS-støtte, har svært ved at tilegne sig den faglige viden på et tilstrækkeligt højt niveau, da deres skolebaggrund ofte er præget af lave karakterer, kort skolegang og manglende interesse og støtte m.m. Dette betyder, at mange har svært ved at tilegne sig fagteksterne på det nødvendige niveau, hvilket har betydning for deres indlæring af uddannelsens fagstof og dermed kvaliteten af deres uddannelse. Dette kommer til udtryk ved manglende aktiv deltagelse i undervisningen, manglende 12

13 forberedelse til både undervisning og eksamen. Undervisningen tilrettelægges ofte efter, at eleverne ikke har læst og forstået stoffet, når de kommer til undervisningen. Holdundervisningens kvalitet kan således falde og skolen har en formodning om, at dette forhold også kan have en negativt afsmittende effekt på gennemførelsen og være en af de faktorer, der spiller ind, når eleverne falder fra uddannelserne. Derfor ønsker man at lave en læseindsats, der højner kvaliteten af uddannelserne og fagligheden, og som dermed understøtter elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelser Målgruppe: Målgruppen er den gruppe af elever, som ikke er berettigede til at modtage SPS-støtte, men som trods dette har funktionelle læseog/eller skrivevanskeligheder (inklusiv tosprogede elever) Initiativer/redskaber: - Udvikling af en samlet strategi for læseindsatsen på SOSU- STV - Kompetenceudviklingsprojekt for undervisere på SOSU-STV, herunder udvikling af metoder til læseudviklende fagundervisning. - Generel inspiration og motivation af underviserne til deltagelse i og udførelse af læseindsatsen Målet med indsatsen: - At skolens undervisere opnår forståelse for, viden om, samt praktiske pædagogiske færdigheder i, hvordan elever med funktionelle læsevanskeligheder kan støttes i den daglige undervisning - At elever med funktionelle læsevanskeligheder tænkes ind ved indkøb og produktion af undervisningsmaterialer Varighed: Indsatsen forventes at vare fra til

14 4.2.6 Effekt: - At elever med læsevanskeligheder bliver mere aktivt deltagende, får større glæde ved og derved et øget fagligt udbytte af den faglige undervisning. - Øget fastholdelse af elever med læsevanskeligheder Evaluering: Evalueringen kommer til at foregå som - Kvalitative målinger af elevernes aktivitetsniveau, glæde og udbytte af undervisningen - Kvantitative målinger i forhold til målgruppens faglige udbytte - Kvantitative målinger af frafaldet hos målgruppen 4.3 Ekstra indsatsområde Uddannelsespsykologisk Rådgivning Man har på SOSU-STV konstateret, at der blandt de elever, der falder fra er en stor del, der lider af personlige problemer og psykisk har brug for støtte og vejledning ud over den almindelige vejledning, der tilbydes af kontaktlærere og unge/praktikkoordinatorer Beskrivelse af problemstillingen: Det kan ofte være svært både for fagpersoner og eleven selv at vurdere om, eleven er uddannelsesparat og i stand til at gennemføre uddannelse, hvis der er psykologiske problemer som stress, angst, depression eller andre tilstande, der fylder for eleven og fjerner fokus fra undervisningen. Problemet kan være at nå til bunds i, hvad der er personligt og hvorvidt det kan løses, enten ved samtale/psykoedukation mm, henvisning til andre fagpersoner og tiltag, eller om eleven er så psykisk presset, at det er mest meningsfuldt at vente med at gå i uddannelse til, der er realistiske chancer for gennemførsel. På SOSU-STV har man i de sidste to år kørt et projekt, projekt Ondt i Livet, tilegnet de særligt svage elever på grundforløbet med personlige/psykologiske problemstillinger med henblik på dels at undersøge denne gruppes vanskeligheder og behov, og dels at etablere en indsats, der kunne afhjælpe denne gruppes problemstillinger og hindringer i forbindelse med gennemførelsen af 14

15 deres uddannelse. Man har undervejs i projektet fundet, at der i høj grad er behov for en indsats og en særlig opmærksomhed på denne elevgruppe, da de, hvis de ikke opdages og støttes, ofte ikke formår at gennemføre uddannelsen. Den indsats, som projektet repræsenterer, ønsker man at udvide til at være et fast etableret tilbud til alle skolens elever Målgruppe: Målgruppen for dette indsatsområde er således de elever, der har vanskeligt ved at gennemføre uddannelse på grund af et ekstra behov for støtte og hjælp til at klare deres personlige og psykiske problemestillinger. Gruppen finder man på alle uddannelser og uddannelsestrin, dog særligt grundforløbet, hvor problematikken både viser sig i manglende gennemførsel, men også i overgangen fra grundforløb til hovedforløbet Initiativer/redskaber: På SOSU-STV ønsker man at arbejde med frafaldet i denne målgruppe ved at tilbyde uddannelsespsykologisk rådgivning i form af tilbud om samtaler med en psykolog ansat på skolen om de personlige problemstillinger og psykiske vanskeligheder, som eleven oplever ligger til hindring for at eleven kan deltage i og gennemføre sin uddannelse Målet med indsatsen: Målet med indsatsen er, at elever, der tidligere faldt fra på grund af den overvældende påvirkning af psykiske og personlige problemer, får mulighed for at få hjælp og støtte til håndtering af disse problemer, i det omfang den valgte ramme tillader det, således at eleven støttes i at opnå en højere trivsel, og dermed få bedre betingelser for at genoptage og gennemføre uddannelsen Varighed: Indsatsområdet startes op og afsluttes Effekt - Virkningen af indsatsområdet forventes at være, at målgruppens trivsel under uddannelsen øges og mulighederne for gennemførsel ligeledes øges. 15

16 - Det vurderes, at frafaldet vil kunne reduceres fra 12% i 2010 til 9,5 % i 2012 på Grundforløbet og fra 7,8% til 6,5 % på hovedforløbet med gennemførelsen af dette indsatsområde Evaluering Evalueringen her kommer til at foregå som: - Kvalitative målinger af elevernes udbytte af den uddannelsespsykologiske rådgivning foretages både i forbindelse med afbrudt uddannelse og ved gennemførelse - Kvantitative målinger af frafaldet hos målgruppen Regnskab for ekstra indsatsområde Udviklingen af den Uddannelses Psykologiske Rådgivning vil bestå af følgende aktiviteter: Fase 1 Analysefase Fase 2 Implementeringsfase Fase 3 Evalueringsfase Budget: 1)Arbejdsgruppemøder med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. 2)Videnskabelig undersøgelse tilknyttet Ålborg Universitet af elevgruppe og dennes behov. 3)Oprettelse og implementering af psykologfunktion Skønnet udgift i 3 år kr. Skolens tidsforbrug i forbindelse med uddannelse, sparring, coaching og videndeling samt opbygning af beskrivelser og rutiner er egenfinansiering. 16

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg Institutionsnummer: 787409 Dato: få Underskrift: (bestyr ises

Læs mere

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021

Indledning. Sagsnr.: 086.182.021 Indledning Ekstraordinært indsatsområde med finansiering: I Skive er samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og UU efterhånden blevet et varemærke. Vi vil noget sammen og vi er særdeles bevidste om

Læs mere

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland

Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Evaluering mentorordning ved Randers Social- og Sundhedsskoles afdelinger i Randers og på Djursland Til LBR i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Randers...4

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole ( skovskolen) Institutionsnummer: 147431 Dato: 18/3 2011 Underskrift: (bestyrelsesformand)

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser på 2009 1 Institutionens navn: Institutionsnummer: 183407 Uddannelsescenter København Vest Dato: 28/2-2009 Underskrift: Underskrevet: Ole Bundgaard

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret Institutionsnummer: 153408 Indsæt link til skolens handlingsplan 2011 1

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases.

Vi vil se på hvilke tiltag der har virket og hvilke tiltag der skal justeres eller udfases. Indledning I denne handlingsplan har vi arbejdet med de udfordringer vi på Gråsten Landbrugsskole har i forbindelse med øget gennemførelse på vore uddannelser. Vi vil se på hvilke tiltag der har virket

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012

1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 1.1. Historisk udvikling og opnåede resultater Tabel 1. Opnåede resultater i 2010 og målsætning for 2011-2012 Afbrud uden omvalg 6 mdr. efter start

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Social- og sundhedsuddannelserne 2010 Institutionens navn: Århus Social- og Sundhedsskole Institutionsnummer: 751443 Indsæt link til skolens handlingsplan 2010 1 1

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse 2008 Erhvervsuddannelser og faglært landmand Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Institutionsnr. 751314 og Vejlby Landbrugsskole Institutionsnr. 751310 (under fusion)

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Sosu-uddannelserne 2009 Bilag med Vejledning til beregning af frafaldsprocent er korrigeret 15. januar 2009. Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer:

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Aarhus Kommune. Den 3. oktober 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2013 Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Det foreslås i indstillingen, at der iværksættes en række initiativer, der

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Kold College (Dalum UddannelsesCenter) Institutionsnummer: 461305 Dato: 1. marts 2011 Thomas Johansen, Formand for bestyrelsen

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251

Indledning. Sagsnr. 105.47E.251 Indledning I 2010 er det tredje gang, at skolen skal indsende en handlingsplan for øget gennemførelse. Skabelonen følger i store træk strukturen fra de to forrige år. Som i 2009 kan skolerne også i 2010

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg

Evaluering af Projekt SOFIE. en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg 2015 Evaluering af Projekt SOFIE en social indsats for udsatte boligområder i Esbjerg Indhold 1.0 Resume... 3 2.0 Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Om Projekt SOFIE... 7 2.2.1 Projekt SOFIE's organisation...

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010.

Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Strategi for erhvervsuddannelserne på Roskilde Handelsskole 2008-2010. Indledning Det er fra politisk side meldt ud, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det har også en betydning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen Syd Institutionsnummer: 545406 Dato: 31. marts 2011 Underskrift: Ebbe Lilliendal Link til

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Undervisningsministeriet, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser, januar 2008 Sagsnr.: 086.182.021 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser og faglært landmand 2008/2009 Institutionens

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser

Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglighed og fornyelse i de gymnasiale uddannelser Faglige Fora konference 13. november 2014 Tema: Faglig overgang og progression Annegrete Larsen Kontor for Gymnasiale Uddannelser Afdelingen for Ungdoms-

Læs mere

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald.

Derudover bør der findes en løsning så kvaliteten i uddannelsen kan fastholdes trods evt. frafald. ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport! Kombineret UngdomsUddannelse Vestsjælland etablerede sig, implementerede og pågyndte drift med første hold elever på Kombineret UngdomsUddannelse med uddannelsesstart 3. august

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2011 Institutionens navn: Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens Institutionsnummer: 607410 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA

Susanne Minds Evaluator VIA University College. 25-11-10 Susanne Minds VIA Susanne Minds Evaluator VIA University College 25-11-10 Susanne Minds VIA 1 Evaluering 25. november 2010 Projektmål Status Resultater Anbefalinger Hvad ved vi nu Gode idéer Udfordringer Spørgsmål 25-11-10

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2015 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data, som jeg har indsamlet

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen

Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Notat Sagsnr.: 2014/0001359 Dato: 22. april 2014 Titel: Mentorindsats i Jobcenter Halsnæs Sagsbehandler: Lisbeth Rindom og Natalia Frøhling Arbejdsmarkedschef Koordinator for mentorfunktionen Halsnæs Jobcenter

Læs mere

Udskoling og ungdomsuddannelse

Udskoling og ungdomsuddannelse Udskoling og Det langsigtede mål med indsatserne i udskolingen er, at andelen af unge på Frederiksberg der gennemfører en skal øges. Frederiksberg Kommune vil opnå dette mål via en række sammenhængende

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

5. Vores Skole bruger verden hver dag

5. Vores Skole bruger verden hver dag 5. Vores Skole bruger verden hver dag Skoler og virksomheder kan få mere ud af hinanden Skoler og virksomheder kan indgå både dybere og længerevarende samarbejder, der kan være med til at forberede eleverne

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Strategi for en tværgående ungeindsats

Strategi for en tværgående ungeindsats Ringsted Kommune Arbejdsmarkedscenter Nørregade 100 Tlf. 57624000 2015 Arbejdsmarkeds-, skole- og børnecenter Strategi for en tværgående ungeindsats Indhold Resumé... 1 Strategiske pejlemærker for ungeindsatsen...

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten Bilag til styrelsesvedtægten Fritidsundervisningen Ungdomsklubber Dagundervisningen 10. klasse Dagundervisningen Heltidsundervisning (UP) Dagundervisningen Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) Dagundervisningen

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Servisio. Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg. Rie Holm 10. juni 2013

Servisio. Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg. Rie Holm 10. juni 2013 Borgeren i centrum at erkende og handle efter egne ressourcer et inspirationsoplæg Rie Holm 10. juni 2013 Kort om RIE Hvem er SERVISIO? Start 2008 Udsprunget af vikarbranchen, konsortium med Tryghedsplejen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Indhold: 1. Målet med en handleplan målrettet tosprogede elever... 2 2. Skolernes arbejde med dansk som andetsprog... 4 2.1. Inspiration til den sproglige

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning

Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Bilag 1 Kravspecifikation Helhedsorienteret undervisning Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 KORT BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 3 1.2 FORMÅL MED OPGAVEN... 4 1.3 BAGGRUND... 4 1.4 MÅLGRUPPE FOR OPGAVEN...

Læs mere

Sagsnr. 2013083548 4488 9344

Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Dato 22. august 2013 TRM@dkma.dk Sagsnr. 2013083548 4488 9344 Indhold 1. Ydelsesbeskrivelse... 2 1.1. Indledning... 2 1.2. Puljeformål... 3 1.3. Målgruppen... 3 1.4. Projektets organisering... 3 2. Krav...

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse

Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Forslag til intensivt undervisningsforløb for fagligt svage elever i 9. klasse Skole- og dagtilbudsafdelingen Oktober2015 Billeder: Colourbox.com 1 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne

Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Interviewguide til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2006 2 Interviewguide til ordblindeundervisning Afdækning af deltagernes baggrund, motivation og undervisningsbehov Interviewguiden

Læs mere

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse

Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Hvad virker? Ledige unges vej til uddannelse og arbejde Evaluering af Brobygning til uddannelse Noemi Katznelson Anne Görlich Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet Danmark Øget polarisering Fra

Læs mere

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. Gymnasiet HTX Skjern. Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan Gymnasiet HTX Skjern Overgang til videregående uddannelse 2015 Baggrund for de iværksatte indsatser: Overgang til videregående uddannelse Gymnasiet HTX Skjern har, med udgangspunkt i opgørelsen

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

Der har været fokus på følgende områder:

Der har været fokus på følgende områder: Indledning Projekt Flerkulturel rummelighed i skolen er et udviklingsprojekt, der har haft til formål at skabe bevidsthed om, hvad der fremmer den flerkulturelle rummelighed i samfundet generelt og i folkeskolens

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge - et tilbud til svært overvægtige børn og unge i Københavns Kommune Oplæg af sygeplejerske Matilde Kjærgaard www.kk.dk BørneVægtsCentret Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge med svær

Læs mere

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008

Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Opsamling fra UTA projektgruppemødet d. 8. december 2008 Tidspunkt: 8. dec. 13.00-15.30 Sted: mødelokale 240 i Rådmandshaven Deltagere: Berit, Bjørn, Charlotte, Ditte, Hannah, Inger, Jette, Lis, Morten,

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Bedre veje til en ungdomsuddannelse

Bedre veje til en ungdomsuddannelse Uddannelsesforbundet takker for muligheden for at bidrage til ekspertgruppens arbejde. Uddannelsesforbundet finder, at løsningerne for den berørte målgruppe skal tage udgangspunkt i den enkelte unges situation,

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse

Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Ung og sund Svendborg marts 2010 Fastholdelse af unge i uddannelse Adjunkt, cand.scient.soc Socialrådgiveruddannelserne Side 1 Restgruppen De unge der ikke færdiggør en ungdomsuddannelse Restgruppe 1:

Læs mere

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling.

Denne projektbeskrivelse gør rede for undersøgelsens baggrund, formål, metode og formidling. Projektbeskrivelse Hf- og hvad så? Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører som en del af EVA s handlingsplan for 2015 en undersøgelse af hf-kursister på toårigt hf med fokus på kursisternes uddannelsesmønstre

Læs mere

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION

ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION ELEVPLANER INFORMATION OG INSPIRATION Århus Kommune Børn og Unge ELEVPLANENS FORMÅL OG INDHOLD Skoleåret 2006/2007 er et læreår for arbejdet med elevplaner, hvor skolen skal arbejde med at finde en model

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde

Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Tæt kobling mellem skole og praktik Inspiration til skolernes arbejde Indhold FoU-program om betydning af tæt kobling mellem skole og praktik 3 Dialog med praktiksteder 5 Redskaber til dialog 7 Opgaver

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler. Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Byg bedre broer for eleverne Hæftet bygger på EVA s evalueringsrapport

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Forslag om EUD10 Aarhus

Forslag om EUD10 Aarhus Forslag om EUD10 Aarhus 12. maj 2015 Erhvervsskolernes forslag til EUD10 i Aarhus Kommune /aku Erhvervsskolerne i Aarhus foreslår, at den erhvervsrettede linje i 10. klasse - EUD10 - fra skoleåret 2016

Læs mere

Projekt Unge godt på vej

Projekt Unge godt på vej Ansøgning til Det lokale Beskæftigelsesråd i Norddjurs Projekt Unge godt på vej Baggrund for projektet Det er et uddannelsesmæssigt mål for regeringen at 95% af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere