URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS"

Transkript

1 URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS For mere information: Projektdirektør Niels Vad Sørensen, Projektleder Marie Østergård, / Læs mere på design by schmidt hammer lassen architects, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue & Århus Kommune /

2 Info Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus Konkurrence- og forhandlingsforløb : Bruttoetageareal : m2, heraf m2 parkering De nye Havnebyrum : m2 Byggesum : 1.7 mia. dkk Opførelsesår : /15 Finansiering : Århus Kommune og Realdania/Realea A/S Bygherre : Århus Kommune Arkitekt : schmidt hammer lassen architects - Landskabsarkitekt : Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue - Ingeniør : Alectia - 1

3 Med brugerne som udgangspunkt Kun ved at involvere de kommende brugere og byens aktører kan der skabes nye havnebyrum og et Multimediehus, der også lever om 100 år. URBAN MEDIASPACE skal udvikles gennem en visionær og inddragende proces. Med afsæt i Århusmodellen for borgerinddragelse vil projektet tage udgangspunkt i borgernes brug, ideer og ønsker, så de bliver synlige i udviklingsprocessen og i det endelige projekt Borgere, netværk, medarbejdere og samarbejdspartnere er alle essentielle brugere i URBAN MEDIASPACE. Med udgangspunkt i brugerne, vil vi styrke projektet gennem løbende inddragelsesprocesser. Når vi inddrager er det helt afgørende at spillerummet for indflydelse er tydeligt og at processerne foregår på tidspunkter i processen, hvor der er en reel mulighed for at påvirke projektet. Vi ønsker at gøre Urban Mediaspace til et unikt sted for samarbejde - i udviklingen, i byggeprocessen og når projektet står færdigt. MEDIASPACE /Fremtidens bibliotek er et overdækket by-landskab. En åben folkelig plads i byrummet. 3

4 Her på en ny fremskudt position mellem åen og bugten står et knudepunkt for kultur og viden, med en perlerække af pladser for byens borgere ÅRHUS har altid været en levende handelsby i konstant udvikling med et aktivt liv omkring vandet. En udvikling, der ikke vil blive mindre i de kommende år. Byen vil blive ført yderligere mod vandet og vandet mod byen. Den østlige horisont vil blive en tydelig del af hverdagen, og nærheden til havneområdet vil blive en markant del af byens profil. Nationalt og internationalt vil byen markere sig som kultur- og vidensby, på havnefronten bl.a. markeret med et nyt Multimediehus og nye Havnebyrum for byens borgere på det sted, hvor åen udmunder og i første omgang gav byen liv. Byens nye profil går helt ud til vandet og manifesterer en lokal global verden. Det nye Multimediehus og de nye Havnebyrum vil bidrage med et nyt og unikt rum i byen, mere end bare en bygning og en plads. Visionen er at skabe en unik ramme for byens liv, der kan være med til at sætte en ny dagsorden for Århus. 5

5 Vores forslag til et nyt Multimediehus og havneområde giver Århus et åbent og attraktivt byrum ved åens udløb - Århus oprindelsessted ÅEN OG EUROPAPLADS Omdannelsen af de bynære havneområder er i fuld gang, og århusianerne har i de sidste år kunne følge med i en rivende udvikling af Århus å og havnefronten. Frilægningen af åen er et centralt element i visionen om at bringe byen til vandet. Århus å s udmunding ved Europaplads har siden byens tilblivelse været et knudepunkt for handel og trafik. I dag opleves pladsen som et trafikalt knudepunkt med en storbys skala og tempo. Byens puls er folk, der mødes og kommunikerer, information og netværk, folk i bevægelse, og derfor ønsker vi at bevare Europaplads karakter af transit og interferens. Med et radikalt bygreb defineres Europaplads som det hængsel, der formidler stedets forskellige bevægelser og retninger. Europaplads reetableres med en helt ny betydning som et trafikalt omdrejningspunkt, forbindelsesled og dynamisk samlingspunkt mellem midtbyen, havnens nye byrum, havet og de nord-sydgående trafikale og rekreative linier. NYT BYCENTER: URBAN MEDIASPACE Ved åens udløb mødes forskellige trafikanter: Grenåbanen, fremtidens letbane, busser, rutebiler, cyklister, bilister og ikke mindst fodgængere. Stedet myldrer af liv, og en form for byplads i flere etager opstår. Bypladsen bruges som reference til miljøet omkring det nye Multimediehus, da det skal indeholde de samme kvaliteter som byens offentlige rum. Mulimediehuset organiseres som et demokratisk, ikke-hierakisk rum uden store centrale atrier og retninger. Her skal skabes en folkelig arena, der vil fungere som omdrejningspunkt for den fortsatte åbning af havneområdet. URBAN MEDIASPACE er brugernes og borgernes rum omkring Multimediehuset, og over det svæver en stor gennemhullet tagskive, der fastholder stedet som et overdækket byrum. 7

6 Tagskiven/Udlejningsareal og Mulitimediehusets administration Niveau 2/Multimediehus med forskudte niveauer og 360 udsigt. Niveau 1/Multimediehus med skulpturelle trappeforbindelser til Europaplads Niveau 0/Europaplads / byens plads 9

7 Europaplads flyder ind under Mulitimediehuset, og der opstår et udendørs transitområde med en unik og inviterende karakter MEDIASPACE ADGANG NIVEAU 0 Folk vil ankomme til en lys og åben plads med udsigt til by og vand samt den nye havneplads. Dette er niveau 0 og byens gulv, hvor trafik, bevægelse og åbenhed er med til at forme byens liv. Her vil byens borgere kunne hente og aflevere bøger og medier udenfor Multimediehusets åbningstid. Togrejsende vil via en vindafskærmet, lys perron også opleve det pulserende byrum, før de begiver sig mod byen eller Multimediehuset. Bilister vil enten have mulighed for korttidsparkering, eller for at parkere i automatiske bil-elevatorer af glas. I bil-elevatorerne parkerer man i lyse omgivelser, hvorefter man frit kan bevæge sig i huset eller mod byen, uden at skulle bekymre sig om hærværk, tyveri eller lignende. Parkeringsfaciliteterne er en unik løsning, der vil få stor demonstrationsværdi for huset og byen. Via nyanlagte cykelstier vil cyklister kunne opleve den samme lyse og overskuelige adgang til Multimediehuset, med en cykelparkering tæt på husets indgang. Ankomsten for fodgængere sker fra flere sider af huset, via elevatorer eller store skulpturelle, inviterende trapper, der fører til niveau 1 og Multimediehuset. Ligeledes vil folk med bevægelsesbesvær, barnevogne o.lign. have let adgang via de centralt placerede elevatorer. 11

8 En stor medierampe forbinder de to hovedniveauer i Mulitimediehuset, så der skabes et frit flow mellem niveauerne MEDIASPACE FREMTIDENS BRUGERE NIVEAU 1 OG 2 På niveau 1 og 2 er man hævet over byens trafik, og horisonten er i fokus igennem Multimediehusets 360 graders indsigt og udsigt. Dagslyset trækkes via lysgårde og åbninger langt ind i bygningen og skaber sammen med de forskudte dæk en lang række fantastisk forskellige rumligheder og varierende lofthøjder. Der er stor visuel kontak m ellem funktioner og mennesker i huset. En stor medierampe forbinder de 2 hovedniveauer i multimediehuset, så der skabes et frit flow i et areal fyldt med medier og informationer. Multimediehusets generelle åbne og lyse interiør er rammen for en række karakterfulde iscenesættelser, med vidt forskellige stemninger og atmosfærer. Indretningen byder på rum for møder, medier, læsning, ophold, aktivitet og fordybelse af forskellig karakter. Indretningen er i høj grad præget af en fleksibel og stemningsskabende møblering, der kan facilitere husets mange brugsscenarier. 13

9 Dagslyset trækkes via lysgårde og åbninger langt ind i bygningen og skaber sammen med de forskudte dæk en lang række forskellige rumligheder og varierende lofthøjder. Der er stor visuel kontakt mellem funktioner og mennesker i huset Det er i høj grad brugeren, der er aktør, - mennesket er i centrum i et dynamisk og inspirerende udviklingsmiljø. Multimediehuset skal i sin grundlæggende tanke og arkitektur være så robust og fleksibelt, at det også i fremtiden vil forb live fremtidens Multimediehus. Husets hovedskranke findes på niveau 1, med lettilgængelige muligheder for at lære om mediesøgning. Her finder brugerne også borgerservice og kampagnebutikker, lige såvel som en multisal, et børneteater, en dagligstue med avis- og tidsskriftlæsning samt multimediehusets cafe. 15

10 Børneafdelingen er et stort inspirations- og læringsareal, der er præget af læring via leg og nysgerrighed På medierampen er der mulighed for en lettere præsentation af medier og temaer og et større præsentations- og inspirationsareal. På niveauet ovenover ligger børneafdelingen, der præges af leg, læring, inspiration, interaktion og aktivitet. Nord for børneafdelingen findes en mere rolig medieafdeling med læsesal, hvorfra der udsigt til byen langs åen. 17

11 Kontormiljøet udnytter den fantasiske udsigt 360 grader rundt MEDIASPACE TAGSKIVEN NIVEAU 3 Husets øverste etage er tagskiven, der delvist er til husets ansatte, men også har et udlejningsareal, der kan udlejes til såvel erhverv som offentlige institutioner. Adgang til tagskiven sker igennem de i huset, centralt placerede glaselevatorer, der kører igennem Multimediehuset og ender midt i tagskiven. Her vil man stige ud på en fælles gade, der som resten af bygningen forbinder byen med vandet, også her er udsigten i fokus. 6 store atrier med grønne hængende haver forbinder tagskivens areal med Multimediehuset, og er med til at skabe tæt visuel kontakt og masser af dagslys. Synergi, udvikling og netværk er centrale begreber i udformningen af dette unikke kontorlandskab. Her vil man føle sig som en tæt integreret del af det nye videns-landskab på de underliggende niveauer. Tagskiven skal indskrive sig i havnens store skala og gennem sin enkelthed og homogenitet være et markant landemærke, der signalerer arkitektonisk, skandinavisk enkelthed. 19

12 Med et radikalt bygreb definerer vi Europaplads som det hængsel, der formidler stedets forskellige bevægelser og retninger MASTERPLAN Den overordnede plan for de bynære havneområder er en samlet indsats for at sikre et godt samspil mellem byen, havnen og bugten. Det er planen, at der skal skabes en rekreativ forbindelse fra skoven i nord til skoven i syd, som et stort sammenhængende byområde ved havnepladsen centralt placeret ved vandet og domkirken. Visionen er, at byen og havnefronten skal bindes sammen fra bastion til bastion. Havnens flade flyder helt ind til byens kant, således at det nye havneområde defineres af byens kant. Åen er central for Århus og kontakten mellem byen og vandet genskabes omkring dens udløb, som en ny urban position fremskudt mellem åen og bugten. Den rekreative forbindelse fra Risskov og Marselis bringes helt ind til det nye havneområde i form af en nord- og sydgående træbeplantning. 21

13 EUROPAPLADS & MULTIMEDIEHUS PARKERINGSANLÆG OG RUM TIL TRANSIT RUM TIL OPHOLD RUM TIL AKTIVITET OG ARRANGEMENTER DE NYE HAVNEBYRUM I ÅRHUS - ET BYGREB MED LANDSKABSFORMIDLING Den nye havnefront med det nye Multimediehus skal binde byen og åen sammen med bugten. Byens position mod vandet skal markeres på ny - som en fremskudt position mellem åens udmunding og bugten. Trafikken omlægges, så havnefronten knyttes til byen og adgangen til bugt og vand gøres lettilgængelig. Nye flotte pladser og en promenade skal åbne op for adgangen og give mulighed for aktiviteter og ophold, så man kan komme helt tæt på den storslåede beliggenhed. 23

14 NØRREPORT NØRREPORT NØRREPORT NØRREPORT KYST VEJE N Station Nørreport NAVITAS PARK NAVITAS PARK NAVITAS PARK NAVITAS PARK SKT. OL UFS Station Skolebakken EBAK DOMKIRKEN DOMKIRKEN DOMKIRKEN KEN DE EBAK KEN MEJLGA E SKOL Havnepladsen SKOL DOMKIRKEN SKOLE EBAK KEN BAKKE N ÆD SKOL STR SKOLEG YDE HAVNEGADE Toldbod Plads ÅRHUS Å ÅRHUS Å MINDEBR OGADE FREDENS TORV EUROPAPLADS EUROPAHUSET Station Multimediehus EUROPAHUSET MULTIMEDIEHUS EG MULTIMEDIEHUS E AD MULTIMEDIEHUS EUROPAPLADS EUROPAPLADS ND Europaplads & Multimediehus MI Åbning af Århus Å TOLDBODPLADS ÅRHUS Å ÅRHUS Å EUROPAHUSET EUROPAHUSET PARKERINGSHUS CYKEL-P ET ND MI DYNKARKEN DYNKARKEN DYNKARKEN DYNKARKEN Primær vej Sekundær vej Lejlighedsvis trafik PROJEKTOMRÅDE LETBANE Ny cykelrute Øvrigt cykelnetværk BILTRAFIK CYKELTRAFIK NØRREPORT NØRREPORT NØRREPORT NØRREPORT Promenade NY KANAL NAVITAS PARK NAVITAS PARK RISSKOV Kanal til kajak, kano og robåde NAVITAS PARK NAVITAS PARK Opholdsniveauer langs Havnepladsen LEBA SKO DOMKIRKEN DOMKIRKEN Opholdsniveauer ved Domkirkeaksen SKOLEGYDE ÅRHUS Å ÅRHUS Å Opholdsniveauer foran Toldboden og Pakhus 13 ÅRHUS Å Opholdsniveauer ved åen EUROPAHUSET EUROPAHUSET EUROPAPLADS MULTIMEDIEHUS MULTIMEDIEHUS DYNKARKEN EUROPAHUSET EUROPAPLADS EUROPAPLADS DYNKARKEN MULTIMEDIEHUS DYNKARKEN Opholdsniveauer ved åudløbet Fodgængerareal Fodgængerovergang Promenade FODGÆNGERTRAFIK Offentlige opholdsniveauer Promenade OPHOLDSNIVEAUER Mindre anløbskaj Havnepladsen Aktivitetsplads Honnørkaj DOMKIRKEN Tilskuerpladser Opholdsniveauer ved vandet Mindre anløbskaj Toldbod Plads Udsigtsplateau Udeservering ved Pakhus 13 Sydvendte opholdsniveauer ÅRHUS Å ved vandet Vandskår EUROPAHUSET Udsigtspunkt Promenade Større anløbskaj MULTIMEDIEHUS Europaplads Europaplads Café Sydvendte opholdsdynkarken niveauer ved åudløb Sluse - åudløb KKEN KEN SKOL SKOL DOMKIRKEN EBAK EBAK KEN SKT. OLUFS GADE Anløbskaj, større skibe Anløbskaj, mindre både Kajak, kano og robåde BÅDRELATEREDE AKTIVITETER NY KANAL, MASTERTPLAN Kanal til kajak, kano og robåde MARSELISBORG SKOVENE AKTIVITETER LANGS DEN REKREATIVE RUTE 25

15 DE NYE HAVNEBYRUM - EN VINTERDAG Det er koldt. Havnepladsen er tom, men står som et landskab med den store horisont i klare vinterdage. Andre dage er der kunstige skibakker og knald på. I mørketimerne giver pladsernes lys en eventyrlig stemning. De gamle bygninger - Toldboden og Pakhus 13 - danner ramme om en intim stemning på Toldbod Plads. Foran Toldboden sælges juletræer og glögg. Inde i Toldboden afholdes de studerendes årlige julemarked, mens Julemandens båd lægger til kaj ude på pladsen. 27

16 DE NYE HAVNEBYRUM - EN SOMMERDAG Solen varmer og på den store asfaltflade afholdes henover sommeren flere turneringer, såsom beachvolley, streetbasket, rullehockey, og i de lyse aftners skumring er der balletforestillinger. Omkring Toldboden er der tæt med udeservering, turister og soldyrkere. De brede niveauer mod vandet dækkes med kunstgræs og sand. Ude i havnebassinet etableres midlertidige flydepontoner af træ og et soppebassin. Omkring pladserne padler en gruppe kajakker rundt, mens en speedbåd skaber lidt tumult i det stille vand. 29

17 HAVNEPLADSERNE/AKTIVITETSPLANER/ AKTIVITETSPLAN VINTER AKTIVITETSPLAN FORÅR AKTIVITETSPLAN SOMMER AKTIVITETSPLAN EFTERÅR Mindre både Beachvollybaner Madtelte Lyskegler Århus Festuge telt Marked Store skibe Madtelte Honnørkaj Dannebrog Madtelte Opholdsniveauer Opholdsniveauer Mindre både Juletræssalg E E E HAVNEGAD HAVNEGAD HAVNEGAD E HAVNEGAD Scene Julemandens båd Flydende scene Scene glögg Æbleskiver Udeservering Havnebad PAKHUS 13 PAKHUS 13 Opholdsniveauer PAKHUS 13 PAKHUS 13 Opholdsniveauer Opholdsniveauer med sand og græs Mindre både Isskulpturfestival Scene 31

18 Byen føres til vandet og vandet bringes til byen. Horisonten bliver en del af hverdagen og nærheden til havnerummet generobres URBAN MEDIASPACE ET NYT STED I ÅRHUS Projektet URBAN MEDIASPACE forholder sig aktivt til sine omgivelser og brugere. Det bliver byens hjerte og hjerne og vil reflektere livet i Århus. URBAN MEDIASPACE bliver et ikon for Århus, et signal om en levende by i fortsat udvikling, en oplevelsesportal til verden. 33

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009

IDÉKATALOG. Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 IDÉKATALOG Nyt centralt Havnebyrum og Multimediehus i Århus BORGERINDDRAGELSESPROCES DE NYE HAVNEBYRUM SEPTEMBER - OKTOBER 2009 INDHOLD 1/ PROCES BAGGRUND FORMÅL FORLØB 2/ DIALOGMØDERNE BORGERNES INDFLYDELSE

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Vision for Bryghusprojektet

Vision for Bryghusprojektet Bryghus projektet Vision for Bryghusprojektet Med Bryghusprojektet skabes et nyt og ekstraordinært omdrejningspunkt for livet i byen. Bryghusprojektet bliver centrum for en række nye broforbindelser, der

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

VISIONSOPLÆG INDHOLD Forord af rådmand for Kultur og Borgerservice 3 Marc Perera Christensen Vision 5 Baggrund 7 Indhold 8 Målgrupper og aktører 9 Fysiske rammer 10 Nuværende forhold 10 Inddragelse 11

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014

VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 VIDENSBY NETVÆRK COPENHAGEN SCIENCE CITY JULI 2014 INDHOLD Anbefalinger...04-05 Analyse: Opsummering af analyse...06-07 Netværk og bevægelse...08-09 Karakter og Identitet...10-11 Aktiviteter og Brugergrupper...12-13

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo maritek maritektmaritek Arbejdsrapport udarbejdet af forprojektets styregruppe Forslag December 2014 ORGANISATION /AKTØRER: ABM-HUS BANEGÅRDEN Indhold STEDET: Introduktion

Læs mere

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen BAGGRUND OG VISION SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet.

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere