Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming"

Transkript

1 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og denne styrelses rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Alhambravej 12, 1826 Frederiksberg C Tlf.:

2 - Indholdsfortegnelse - 1 Om undersøgelsen 2 Frekvenstabeller 3 Krydstabeller 4 Spørgeskema 5 s

3 1 Om undersøgelsen 1.1 Undersøgelsens formål Konkurrence og Forbrugerstyrelsen ønsker med denne undersøgelse at afdække danskernes forbrug af streaming af film og tv samt de streamingtjenester, der leverer en række produkter til det danske marked SVoD, VoD, pay-per-view mm. 1.2 Undersøgelsesmetode og teknik Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. Om undersøgelsen, side 1

4 Rekruttering til MEGAFON-panelet Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. 1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 1. til 9. oktober Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Konkurrence og Forbrugerstyrelsen fastsat til personer i alderen 18 år eller derover. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 1. oktober kl til 9. oktober kl De udsendte s er gengivet i afsnit 5. For en undersøgelse af denne art er interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 51% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. Om undersøgelsen, side 2

5 Tabel A. Undersøgelsens gennemførelsesstatistik Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve Ikke brugbare adresser 28 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 Tabellerne De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 26. Hvad er din højest gennemførte? spm. 27. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? spm. 28. Hvilken region bor du i? spm. 29. Hvad er din alder? spm. 30. Hvad er dit køn? I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 Statistiske usikkerheder I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. Om undersøgelsen, side 3

6 Tabel B. Usikkerheder for populationers svarfordelinger, 95% signifikansniveau Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 1, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 1, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 1, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 1, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 1,93 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. 1.6 Stratificering og vægtning af datamaterialet Der foretages vægtning af svarmaterialet for at gøre materialet så repræsentativt som muligt i forhold til den samlede population. Materialet er blevet vægtet efter køn, alder og område i forhold til den aktuelle fordeling af Danmarks befolkning (kilde: Danmarks Statistik, Folketal pr. 1. juni 2014 efter køn, område, alder og tid Materialets fordeling før og efter vægtningen fremgår af nedenstående tre tabeller: Om undersøgelsen, side 4

7 Vægtningstabeller for køn, alder og område: Tabel C. Køn 2573 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Kvinde % % Mand % % % % MEGAFON Tabel D. Alder 2573 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % år % % år % % år % % år % % år % % 70 år eller derover % % Ønsker ikke at svare 0 0% 0 0% % % MEGAFON Tabel E1. MEGAFON-område 2573 respondenter Uvægtede data Vægtede data n % n % Hovedstaden, City % % Hovedstaden, Vest 180 7% 181 7% Hovedstaden, Øst 114 4% 121 5% Hovedstaden, Nord 117 5% 138 5% Sjælland, Øst 106 4% 107 4% Sjælland, Vest 122 5% 132 5% Sjælland, Syd 121 5% 134 5% Syddanmark, Øst 211 8% 165 6% Syddanmark, Midt 156 6% 131 5% Syddanmark, Syd 142 6% 145 6% Syddanmark, Vest 107 4% 108 4% Midtjylland, Syd 148 6% 155 6% Midtjylland, Vest 108 4% 128 5% Midtjylland, Århus 163 6% 152 6% Midtjylland, Nord 153 6% 144 6% Nordjylland, Syd 144 6% 145 6% Nordjylland, Nord 107 4% 122 5% % % MEGAFON Note: MEGAFON-områderne er MEGAFONs egen statistiske sammenlægning af kommuner inden for hver region, hvor en ligelig fordeling af folketallet er tilstræbt så vidt muligt. Den fuldstændige oversigt over områderne fremgår nedenfor. Om undersøgelsen, side 5

8 MEGAFON-områderne, kommune-oversigt Hovedstaden Hovedstaden City: Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Bornholms skommune. Hovedstaden Vest: Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Rødovre Kommune, Vallensbæk Kommune. Hovedstaden Øst: Allerød Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune. Hovedstaden Nord: Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune. Sjælland Sjælland Øst: Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune. Sjælland Vest: Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted Kommune, Slagelse Kommune, Sorø Kommune. Sjælland Syd: Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune. Syddanmark Syddanmark Øst: Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune. Syddanmark Midt: Assens Kommune, Fredericia Kommune, Kerteminde Kommune, Middelfart Kommune, Nordfyns Kommune, Vejle Kommune. Syddanmark Syd: Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune, Aabenraa Kommune. Syddanmark Vest: Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Varde Kommune, Vejen Kommune. Midtjylland Midtjylland Syd: Favrskov Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune. Midtjylland Vest: Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Struer Kommune. Midtjylland Århus: Århus Kommune. Midtjylland Nord: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Viborg Kommune. Nordjylland Nordjylland Syd: Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune. Nordjylland Nord: Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Thisted Kommune. Om undersøgelsen, side 6

9 Rapporten er udarbejdet af adm. dir. Asger H. Nielsen og projektleder Thore Stenfeldt. MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO-20252:2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branche-specifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. Om undersøgelsen, side 7

10 2 Frekvenstabeller respondenter

11 01. Streamer du eller andre i din n % husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere % abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer 192 7% enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores % mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden % abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk Nej % Ved ikke 32 1% Svar i alt % % 02. Hvor mange n % streamingtjenester betaler I et fast abonnement for? Det kan fx være HBO, Viaplay eller gennem dit mobilselskab fx Telmore Play? Ingen % % % % 8 eller flere 1 0% Ved ikke 12 1% % 03. Hvor ofte bruger I n % streamingtjenesterne, I abonnerer på? Dagligt % 4-6 gange om ugen % 1-3 gange om ugen % Flere gange om måneden % Flere gange hvert halve år 34 4% Sjældnere 5 1% Vi bruger dem ikke længere 2 0% Ved ikke 10 1% % 04. Hvor mange tjenester n % benytter I til at streame film eller andet tv-indhold, hvor I betaler per enhed, fx video on demand og pay-per-view? Ingen % % % % 8 eller flere 0 0% Ved ikke 34 3% % 05. Hvor ofte streamer I film eller n % andet tv-indhold, hvor I betaler per enhed, fx video on demand og pay-per-view? Dagligt 28 6% 4-6 gange om ugen 14 3% 1-3 gange om ugen 41 9% Flere gange om måneden 73 17% Flere gange hvert halve år % Sjældnere % Ved ikke 28 6% % Frekvenstabeller, side 1

12 06. Er jeres forbrug af streaming n % af film og tv faldet eller steget inden for det seneste år? Faldet 106 7% Steget % Det samme % Ved ikke 33 2% % 09. I hvilket omfang oplever I, at n % tekniske svigt forstyrrer jeres brug af gratis streaming? Aldrig eller meget sjældent % Sjældent % Ofte % Meget ofte 18 2% Ved ikke 27 4% % 07. Hvor meget betalte din n % husstand den seneste måned i abonnement og pay-per-view for at streame film og tv? Ingenting % Op til 100 kroner % kroner % kroner 75 5% kroner 25 2% Mere end 500 kroner 10 1% % 08. Har jeres streaming af film og n % tv haft betydning for jeres dataforbrug? Nej, det er uændret % Ja, vores dataforbrug er mindre, 9 1% efter vi er begyndt at streame Ja, vores dataforbrug er større, % efter vi er begyndt at streame Ved ikke % % 10. Har I klaget over tekniske n % svigt? Ja 60 8% Nej % Ved ikke 7 1% % 11. Er I generelt tilfredse eller n % utilfredse med udvalget af film og tv-serier på den gratis streamingtjeneste, I bruger mest? Meget tilfredse 69 9% Tilfredse % Utilfredse 93 12% Meget utilfredse 10 1% Ved ikke % % 12. I hvilket omfang oplever I, at n % tekniske svigt forstyrrer jeres brug af betalt streaming? Aldrig eller meget sjældent % Sjældent % Ofte % Meget ofte 29 3% Ved ikke 72 7% % Frekvenstabeller, side 2

13 13. Har I klaget over tekniske n % svigt? Ja % Nej % Ved ikke 40 4% % 17. Har I/har I haft et traditionelt n % tv-abonnement? Ja % Nej % Ved Ikke 13 1% % 14. Er I generelt tilfredse eller n % utilfredse med udvalget af film og tv-serier på den betalte streamingtjeneste, I bruger mest? Meget tilfredse % Tilfredse % Utilfredse % Meget utilfredse 8 1% Ved ikke 90 8% % 15. Har I på et tidspunkt n % overvejet at opsige et eller flere af jeres streamingabonnementer? Nej % Ja % Ved ikke 92 8% % 18. Er jeres traditionelle tvforbrug n % faldet eller steget, efter I begyndte at streame? Det er steget 20 2% Det er faldet % Det er det samme % % 19. Har I overvejet at ændre jeres n % tv-pakke? Nej, det har vi ikke % Ja, vi har overvejet at skifte til en 31 2% dyrere pakke Ja, vi har overvejet at skifte til en % billigere pakke Ja, vi har overvejet at opsige % vores tv-pakke Ved ikke 43 3% % 16. Har I opsagt nogen n % abonnementer? Nej % Ja % Ved ikke 32 3% % 20. Har I ændret jeres tv-pakke, n % efter I begyndte at streame? Nej, vi har den samme tv-pakke % Ja, vi har valgt en dyrere tvpakke 6 0% Ja, vi har valgt en billigere tvpakke % Ja, vi har helt opsagt tv-pakken 48 4% Ved ikke 14 1% % Frekvenstabeller, side 3

14 21. Har du det samme overblik n % over, hvad din husstand samlet betaler for forbrug af tv, efter I begyndte at streame film og tv? Ja, jeg har det samme overblik % Nej, jeg har bedre overblik 32 3% Nej, jeg har dårligere overblik 79 6% Ved ikke 91 7% % 22. Føler du, at du har et rimeligt n % overblik over dine udgifter til streaming? Ja % Nej 54 5% Ved ikke 35 3% % 23. Overvejer I at betale for en n % streamingtjeneste, fx et abonnement eller video on demand? Ja 95 9% Nej % Ved ikke 74 7% % 24. Har I tidligere haft adgang til n % en streamingtjeneste? Ja % Nej % Ved ikke 47 4% % 25. Hvorfor har I fravalgt n % streamingtjenester? (Det er muligt at sætte kryds flere steder) Vi har ikke sat os ind i, hvordan % streaming fungerer Vi får ikke brugt % streamingtjenesterne Vi er tilfredse med vores % nuværende udvalg af tv Vi synes, det er for dyrt % Vi har ikke det nødvendige 67 6% udstyr for at kunne streame Vi fik et gratis prøveabonnement 48 4% og opsagde det, da vi skulle betale for det Vi har hørt fra venner og 36 3% bekendte, at det ikke er værd at bruge penge på Anden årsag (noter) 70 6% Ved ikke 44 4% Svar i alt % % Andet: 73 respondenter 73 besvarelser 1 Andre fritids-interesser 1 Aviser, radio, musik på cd, dvd-film, tv er rigeligt 1 Bange for det koster ekstra ;ligesom den store Tv parke 1 Betaler nok i licens og får levering af signalet gennem KTAS 1 Boligforeningen bestemmer 1 Bruger rigeligt tid på tv, og har brug for mere dokumentar el. andet lødigt 1 De har et alt for lille udvalg af film og TV serier. 1 Der er ikke noget, jeg har lyst til at se 1 Det giver ingen ekstra værdi 1 Elendig internet forbindelse 1 Er i tvivl mht. mit behov for det og vil ikke smide penge ud ad vinduet 1 Falder i søvn når jeg ser film. Er mere til udfordrende computerspil 1 Fik det ikke brugt ret meget, så dermed for dyrt 1 Filmene hakker 1 Fravalgt er et forkert ord - vi har aldrig så meget som bare overvejet det! 1 Ganske enkelt ikke interesseret 1 Har ikke behov! 1 Har ikke forstand på det 1 Har ikke haft det behov 1 Har ikke nok net til det. Vi bor i udkantsdanmark 1 Har ikke privat TV 1 Har ikke tid til at se tv udover de faste tv-programmer 1 Har ikke tv 1 Hvis vi vil se en film vil vi hellere købe den så vi kan se den igen Frekvenstabeller, side 4

15 1 Ikke behov 1 Ikke behov for det 1 Ikke godt nok 1 Ikke interesseret 1 Ikke mere tid i kalenderen! 1 ikke tid 1 Ingen mobildækning, hvor vi bor. 1 Ingen PC og ingen mobil- eller smartphone. Ikke netadgang hjemme 1 Jeg bruger i forvejen alt for meget tid foran en skærm! 1 Jeg er studerende og er ret sikker på det vil optage for meget af min tid hvis jeg fx fik Netflix, da det er serier og film jeg hovedsageligt ville streame 1 Jeg har et liv 1 Jeg har ikke tid nok til at deltage i flere ting på tv mm 1 Jeg har ingen anelse om, hvad streaming er, og har intet ønske om at pådutte mig selv flere omkostninger. Synes det er rigeligt dyrt i forvejen med licens, kabeltv og internet 1 Jeg ser ikke normalt film og tv 1 Min kæreste har streamingtjenester 1 Min tid er ikke til pjat.. 1 Nuværende forbrug af TV retfærdiggør ikke udgiften 1 Når man har brugt MANGE penge på stort anlæg og skærm, skal kvalitet også følge med. Lyden er direkte elendig på streaming. Når der engang kommer ukomprimeret HD-lyd vil streaming blive overvejet, ikke før. 1 Ser ikke meget fjernsyn, læser hellere en god bog 1 Ser ikke meget tv ud over nyhederne 1 Ser ikke så meget tv i sommerhalvåret 1 ser ikke tv 1 Ser ikke tv, film og serier kan fås på anden vis 1 Ser nærmest aldrig TV. 1 Streamingtjenester har ikke kvalitet som man bør forvente.man bruger et format fra før 56k modem på 20Mbit net værk. 1 Tid - får det ikke brugt 1 Udvalget af film er alt for ringe 1 Uintereesant 1 uinteresserede 1 Ved ikke hvad strearning er 1 Vi er for gamle til sådan noget nymodens pjat 1 Vi er pensionister og derfor ikke råd 1 Vi har ikke behovet 1 Vi har ikke TV, vil hellere læse bøger og aviser, høre radio 1 Vi har ingen mobildækning, hvor vi bor 1 Vi har nok i vores dvd-samling (vi har over dvd'er i hjemmet) 1 Vi har streaming vi bruger det bare ikke, del af vores tv/internet pakke 1 Vi måtte flytte, da vores hus brændte 1 Vi ser i det hele taget næsten ingen TV / film 1 Vi ser ikke fjernsyn. 1 Vi ser ikke tv, men køber dvder for at se art cinema, der næppe tilgodeses af streamingtjenesterne 1 Vi synes ikke vi har tid og lyst til, at se mere TV end vi gør nuværende 1 Vi syntes udvalget er for dårligt f.eks på film. Vi streamer ikke musik før kunstnerne få en respektabel pris. 1 Vi ved egentlig ikke, hvad streaming overhovedet er. Mange nye ting indenfor elektronikken hedder noget, som vi ikke ved, hvad er, og som vi ikke kan finde ud af. 1 Vi ønskede at se julekalenderen på et andet tidspunkt da den blev sendt efter sengetid 1 Vil ganske enkelt ikke betale for det så længe vi er tvunget til at betale licens for at se de genudsendelser vi har adgang til nu. Vi betaler rigeligt i forvejen!! 1 Vil ikke betale for ekstra diverse 1 Vil ikke betale yderligere penge for tv, har kabel tv 1 Økonomi, vi er fattige.. Så et sted og spare uden det gør ondt. 26. Hvad er din højest n % gennemførte? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX % Erhvervsr % (HG/EFG/mesterlære Videregående ( % års varighed) Universitets el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden 118 5% Vil ikke oplyse 16 1% % 27. Hvad er husstandens n % samlede bruttoindkomst før skat? kr. eller derunder 173 7% kr % kr % kr % kr % kr % kr % Kr 76 3% Kr 26 1% Mere end Kr 102 4% Vil ikke oplyse % % Frekvenstabeller, side 5

16 28. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % % 29. Hvad er din alder? n % år % år % år % år % år % 70 år eller derover % Vil ikke svare 0 0% % 30. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % % Frekvenstabeller, side 6

17 3 Krydstabeller respondenter

18 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 26. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % % 71 23% % % % % 28 24% 3 21% Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer 192 7% 24 7% 38 8% 42 5% 53 9% 26 9% 10 8% 0 0% enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores % 26 8% 74 14% 92 12% 95 16% 42 15% 17 14% 1 7% mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden % 66 21% % % % % 23 19% 5 34% abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk Nej % % % % % 91 33% 61 52% 7 45% Ved ikke 32 1% 4 1% 2 0% 12 2% 12 2% 1 0% 1 1% 0 0% Svar i alt % % % % % % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 1

19 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk kr. eller derunder kr. 27. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % % 76 44% % % 74 27% 72 27% 76 30% 88 37% 29 38% 10 39% 192 7% 8 5% 28 6% 19 5% 14 5% 21 8% 23 9% 28 12% 11 14% 6 21% % 25 15% 46 9% 42 10% 37 14% 43 16% 41 16% 44 19% 11 14% 9 35% % % % % 60 22% 61 23% 78 31% 71 30% 17 23% 11 40% Nej % 33 19% % % % % % 77 33% 26 35% 9 33% Ved ikke 32 1% 0 0% 3 1% 10 2% 3 1% 4 1% 3 1% 3 1% 3 4% 0 0% Svar i alt % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 2

20 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk 27. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % % 50 49% 80 29% 192 7% 17 17% 17 6% % 21 20% 27 10% % 27 27% 84 30% Nej % 27 27% % Ved ikke 32 1% 0 0% 4 1% Svar i alt % % % % % % Krydstabeller, side 3

21 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk 28. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % % % 85 23% % % 72 27% 192 7% 53 7% 21 6% 38 7% 56 10% 23 9% % % 53 14% 59 11% 86 15% 40 15% % % 92 25% % % 74 28% Nej % % % % % % Ved ikke 32 1% 6 1% 7 2% 10 2% 6 1% 4 2% Svar i alt % % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 4

22 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk 29. Hvad er din alder? år år år år år 70 år eller derover n % n % n % n % n % n % % % % % 84 20% 51 13% 27 7% 192 7% 33 7% 51 13% 61 13% 26 6% 13 3% 8 2% % 68 14% 73 18% 89 19% 48 11% 37 9% 31 8% % % % % 74 17% 56 14% 42 11% Nej % 50 10% 84 21% % % % % Ved ikke 32 1% 2 0% 6 2% 7 1% 10 2% 3 1% 4 1% Svar i alt % % % % % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 5

23 01. Streamer du eller andre i din husstand film og tv på din computer, tablet, mobiltelefon eller Smart-TV? (Du kan godt sætte kryds flere steder) Ja, vi har et eller flere abonnementer Ja, vi køber film og tvprogrammer enkeltvis, fx pay per view og video on demand Ja, vi streamer gennem vores mobilabonnement eller tv-pakke Ja, vi streamer gratis uden abonnement eller brugerkonti, fx dr.dk, politiken.dk, bt.dk 30. Hvad er dit køn? Kvinde Mand n % n % % % % 192 7% 98 8% 94 7% % % % % % % Nej % % % Ved ikke 32 1% 20 2% 12 1% Svar i alt % % % % % % Krydstabeller, side 6

24 02. Hvor mange streamingtjenester betaler I et fast abonnement for? Det kan fx være HBO, Viaplay eller gennem dit mobilselskab fx Telmore Play? Folkeskole (til og med 10 klasse/real) Studenterek samen (HF/HH/HTX 26. Hvad er din højest gennemførte? Erhvervsud dannelser (HG/EFG/m esterlære Videregåen de (2-4 års varighed) Universitets el. tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden Vil ikke oplyse n % n % n % n % n % n % n % Ingen % 12 13% 15 5% 25 10% 38 15% 23 17% 2 7% 0 0% % 43 48% % % % 69 50% 27 74% 1 25% % 32 36% 82 31% 44 18% 51 20% 43 31% 7 20% 3 75% % 1 1% 3 1% 3 1% 0 0% 3 2% 0 0% 0 0% 8 eller flere 1 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 12 1% 1 2% 1 0% 7 3% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% % % % % % % % 5 100% 02. Hvor mange streamingtjenester betaler I et fast abonnement for? Det kan fx være HBO, Viaplay eller gennem dit mobilselskab fx Telmore Play? kr. eller derunder kr. 27. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? kr kr kr kr kr Kr Kr n % n % n % n % n % n % n % n % n % Ingen % 7 8% 19 11% 22 16% 13 14% 13 13% 13 13% 12 11% 3 8% 1 7% % 53 59% % 89 63% 57 62% 66 63% 67 64% 69 59% 23 65% 8 64% % 28 31% 48 28% 27 19% 19 21% 24 23% 22 21% 32 28% 9 25% 3 20% % 1 1% 2 1% 1 1% 2 2% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 1 9% 8 eller flere 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 12 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 1 1% 2 2% 2 1% 1 3% 0 0% % % % % % % % % % % Krydstabeller, side 7

25 02. Hvor mange streamingtjenester betaler I et fast abonnement for? Det kan fx være HBO, Viaplay eller gennem dit mobilselskab fx Telmore Play? 27. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? Mere end Kr Vil ikke oplyse n % n % Ingen % 4 6% 6 6% % 33 53% 59 63% % 22 35% 26 28% % 1 1% 0 0% 8 eller flere 1 0% 0 0% 0 0% Ved ikke 12 1% 2 4% 3 3% % % % 02. Hvor mange streamingtjenester betaler I et fast abonnement for? Det kan fx være HBO, Viaplay eller gennem dit mobilselskab fx Telmore Play? 28. Hvilken region bor du i? Hovedstade n Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ingen % 41 11% 11 9% 21 10% 36 14% 6 6% % % 81 65% % % 67 68% % % 28 23% 48 24% 57 23% 22 22% % 2 1% 2 1% 2 1% 3 1% 1 1% 8 eller flere 1 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% Ved ikke 12 1% 3 1% 2 2% 3 2% 2 1% 2 2% % % % % % % Krydstabeller, side 8

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger

hos tandlægen guide Sådan sparer du en formue sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Danmarks dyreste og billigste tandlæger Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 20 sider Sådan sparer du en formue hos tandlægen Danmarks dyreste og billigste tandlæger Billigere tandlægeregning INDHOLD I DETTE

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Spar mange penge på din husleje måned efter måned

Spar mange penge på din husleje måned efter måned Spar mange penge på din husleje måned efter måned I Danmark er der bestemmelser om hvor høj en husleje må være. Dette gør, at du i rigtig mange tilfælde kan få en langt lavere husleje, end den du betaler

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter

Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Miljøministeriet Tilfredshedsundersøgelse vedr. informationscenter Tekstrapport December 2013 Projektkonsulenter Jacob Falk Ebbekær Thore Stenfeldt Asger H. Nielsen Om MEGAFON MEGAFON er dedikeret til

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare

Guide. tandlægeregningen. Spar penge på. sider. Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Spar penge på 18 sider tandlægeregningen Oversigt: Her er det dyrest og her er det billigst Så meget kan du spare Spar penge

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere