Rapport over studieophold ved University of Hong Kong 2003/2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport over studieophold ved University of Hong Kong 2003/2004"

Transkript

1 Rapport over studieophold ved University of Hong Kong 2003/2004 Navn: Line Burholt Kristensen Studium: lingvistik, grunduddannelsen på 3. år Mit studieophold ved University of Hong Kong Til daglig læser jeg lingvistik (sprogvidenskab) ved Københavns Universitet. Mit tilvalgsår tilbragte jeg ved University of Hong Kong (HKU) med henblik på at få samtlige points meritoverført. Bortset fra sprogkurserne Cantonese I og Cantonese II tog jeg udelukkende kurser udbudt ved Department of Linguistics. Et normeret årsværk beløber sig til 60 credits. Jeg tog 27 credits i første semester og 33 credits i sidste semester. Set i bagklogskabens lys ville det nok have været smartere at tage flere credits i første semester end i sidste semester, da man som international studerende typisk har mest tid til at studere i første semester (hvor man endnu ikke har så mange venner og har masser af energi og tid tilovers). Mine kurser var følgende: CLDC0001 Cantonese I LING2011 Language and Literacy in the information age LING2033 Contrastive grammar of English and Chinese LING2034 Psycholinguistics LING2036 Child Language CLDC001 Cantonese II LING2012 Experimental phonetics LING2018 Lexical-Functional Grammar LING2023 Discourse Analysis LING2037 Bilingualism LING2051 French syntax and universal grammar Universitetet University of Hong Kong er det ældste universitet i Hongkong. Det er kendt som det bedste universitet i Hongkong (i tæt konkurrence med Chinese University of Hong Kong) og som et af de bedste universiteter i Asien. Bortset fra det medicinske fakultet er det meste af universitetet anlagt på samme campus (main campus). En bustur fra main campus til Hong Kong Central Station varer ca. 15 min., så universitetets beliggenhed er forholdsvis central. Undervisningsformer Hvor KU lægger vægt på selvstændighed og ansvar for egen læring, tager HKU nærmere eleverne i hånden. På den ene side er det lækkert, at undervisningen på HKU er så pædagogisk, og at man får udleveret fine Power Point-handouts til samtlige timer. På den anden side er visse forelæsere lidt for hurtige til at forenkle problematikker og fortælle de studerende, hvem de bør citere. Underviserne er lidt for gode til at skære alting ud i pap, og der bliver brugt megen tid på mid-term tests og end-ofterm tests, hvor det alligevel er vigtigst, at man kan citere direkte fra underviserens Power Point. Somom prøverne var vigtigere end selve indlæringen? Department of Linguistics har afskaffet alle eksaminer. Til gengæld bliver man bedømt på 100 % coursework. Underviseren bestemmer så suverænt hvad der tæller som coursework, blot må der ingen eksamen være. I et af mine kurser blev min karakter afgjort på baggrund af faktorerne: class participation (20 %), midterm essay (40 %) og term paper (40 %). I et andet kursus blev jeg slet ikke bedømt på fremmøde ved forelæsningerne, men derimod på midterm test, term paper, Power

2 Point fremlæggelse foran klassen, tilstedeværelse ved øvetimer og ekskursion samt deltagelse i webdiskussioner. Hvis det lyder gymnasieagtigt, så har du nok ramt rigtigt. Typisk har man 2 timers forelæsninger pr. uge for hvert kursus. Dertil kommer øvetimer (3 til 10 gange pr. semester). Klassestørrelsen varierer meget (fra 5 studerende til 70 studerende) afhængigt af kursets popularitet. Fagligt udbytte og niveau Det faglige niveau er nok en smule lavere end i Danmark på lingvistik. Det skyldes at lingvistikstuderende i Hongkong også skal tage en masse kurser uden relevans for deres hovedfag. Fx må de kun tage 12 credits på lingvistik i løbet af hele deres første studieår! Desuden vil mange af de studerende til kurserne på lingvistik have andre hovedfag end lingvistik - sågar hovedfag uden for humaniora. Dvs. en del termer og definitioner, som vi i Danmark kender fra 1. år på lingvistik, bliver terpet igennem i timerne ved HKU, for at alle kan være med. Alligevel kan man sagtens få et stort udbytte af kurserne. De fleste undervisere tager udgangspunkt i eksempler fra engelsk og kinesisk, så her vil der være ny nyttig viden. Mange af de forskningsresultater, der præsenteres i timerne, er fra asiatiske sproglaboratorier, så der vil være mange aha-oplevelser, når man ellers kun er bekendt med amerikanske og europæiske lingvister. Generelt brugte vi megen tid i timerne på at afklare fænomener og definere og kontrastere, men det er måske heller ikke så dumt endda. Jeg indså i hvert fald, at der var mange basisbegreber, som jeg brugte i flæng, men måske ikke kunne definere betydningen af helt præcist. Jeg blev også mere fortrolig med at skrive opgaver (på engelsk). I forbindelse med diverse essays og prøver blev jeg gang på gang tvunget til at definere og ræsonnere og opbygge mine opgaver logisk. Det var god træning. Udover udbyttet fra timerne var det generelt udbytterigt at bo i en region, hvor aviserne ugentligt har debatter om sprogpolitik og tosprogethed. Jeg kunne gøre iagttagelser om sprogtilegnelse, interkulturel kommunikation, sprog og identitet samt code-mixing. Det var meget inspirerende. Der skal meget til for at dumpe et fag på lingvistik ved HKU. Især hvis du bare er en lille smule interesseret i de kurser, du selv har valgt, hvis du kommer til timerne og især til prøverne, er aktiv til øvetimerne og laver dine afleveringer. Men de gode karakterer kommer selvfølgelig heller ikke dumpende ned fra himlen. Kontakten til underviserne Jeg var den eneste gæstestuderende på lingvistik i 03/04, så jeg fik megen (positiv) opmærksomhed både fra mine medstuderende og fra underviserne. Generelt er det mit indtryk at underviserne på HKU bekymrer sig mere om de studerendes velbefindende end på KUA. De kommer med gode råd og er generelt imødekommende. Fx blev jeg inviteret med til seminarer, til ekskursioner, og jeg blev tilknyttet som hjælper ved et forskningsprojekt. Det internationale kontor Office of Student Affairs (OSA) og Office of International Student Exchange (OISE) er to meget velfungerede kontorer på HKU. Som gæstestuderende havde jeg naturligvis mest kontakt med OSA. I første omgang besvarede de alle mine spørgsmål om studieopholdet hurtigt og effektivt, mens jeg endnu var i Danmark. De sendte mig fyldig og opdateret information. De fandt en buddy (mentor) til mig, afholdt velkomstarrangementer og informerede løbende om arrangementer, der kunne interessere internationale studerende. Hvis man bliver sendt rundt fra kontor til kontor på sit fakultet, kan man altid komme forbi OSA og få kompetent hjælp.

3 Kultur og sprog Hvis du er meget selvhøjtidelig og voksen, bør du nok holde dig væk fra HKU. De studerende på HKU kommer direkte fra gymnasiet, de bor hjemme hos forældrene, til de skal giftes, og på en god dag er modenhedsniveauet på højde med en dansk 7. klasse. Pigerne fniser, når drengene går forbi, til festerne leger man stå-tagfat, og Hello Kitty er på højeste mode. En del udvekslingsstuderende står af over for denne teenage-kultur, og det er synd. Hvis man kan lege lidt med, synger lidt kareoke og griner lidt af sig selv, kan der sagtens blive grobund for gode venskaber. De lokale studerende har også ry for at være meget generte og svære at komme ind på livet af. Min oplevelse er dog, at de fleste lokale studerende er åbne og ligefrem kan finde på at komme hen og snakke ganske umotiveret. Ud over kulturbarrierer støder man som international studerende også på en sprogbarriere. Kantonesisk er svært at lære, men hvis du føler, du har bare en smule overskud, så meld dig til det kursus i kantonesisk, der udbyder gennem HKU. Kurset kan både tages som pointgivende eller ikke-pointgivende. Man lærer ikke skriftsproget, kun det mundtlige. Der udbydes også et kursus i mandarin. I hele Kina er der betydeligt flere, der taler mandarin end kantonesisk, så det virker måske som det mest fornuftige valg at lære mandarin, men husk på, at de fleste kinesere i HK kun taler kantonesisk, og at dine klassekammerater taler kantonesisk i frikvarterene. Her kan du ikke bruge mandarin. At tage til Hongkong for at lære mandarin svarer til at tage til Danmark for at lære tysk. Studiemiljø De studerende på HKU er ofte så engagerede i sociale studenteraktiviteter, at de nærmest ikke har tid til at studere og sove. Der er typisk ikke det store sammenhold mellem studerende på samme fag, da der fx ikke er særlige studenterlokaler tilknyttet de enkelte institutter eller fag, som det kendes fra KUA. Til gengæld er der mange moderne studenterfaciliteter beregnet til studerende fra alle studieretninger. Udbuddet af aktiviteter efter skoletid er overvældende. Der findes ALT fra judoklub, bridgeklub og rugbyklub til Business association, German association og tegneserieklub. Ved semesterstart har alle klubber en stand på campus, hvor de hverver medlemmer. Desuden holder de typisk en orientation day og en orientation camp (weekendlejr) i løbet af september og oktober. Det kan klart anbefales at melde sig ind i et par foreninger og deltage i deres o camps, da det nok er den nemmeste måde at få lokale venner på. Man skal selvfølgelig være indstillet på, at det meste snak foregår på kantonesisk, men jeg havde i hvert fald gode erfaringer med bl.a. vandreklubben og universitetskoret, hvor medlemmerne var flinke til at oversætte til engelsk. Prisen for medlemskab og deltagelsesgebyrer afhænger naturligvis af klubben og kan være alt fra 20 HKD til et par hundrede. Pengene er godt givet ud! Ud over de mange sportsklubber har HKU egne sportsfaciliteter. De fleste er til fri afbenyttelse, ligesom der udbydes gratis sportskurser i mange discipliner. Boligforhold HKU har en del kollegier tilknyttet. Man skal søge om kollegieværelse gennem OSA. Konkurrencen om kollegieværelser er dog meget hård, så det er ikke sikkert, at man bliver tilbudt et traditionelt kollegieværelse. Drenge har større chancer for at få et kollegieværelse end piger, og gæstestuderende bliver sat bagest i køen. Kollegium er den billigste boform. Huslejen ligger i omegnen af 1000 HKD pr måned. Man deler værelse (ca. 12 kvm) med en anden studerende. Køkken og bad er fælles med resten af gangen. Kollegielivet i Hongkong er hårdt, fordi det forventes, at man deltager i samtlige mere eller mindre

4 tåbelige aktiviteter. Som udvekslingsstuderende får man dog mere rum til at sige fra, men man skal i det mindste kunne overskue, at resten af ens gang leger fælleslege og danser synkrondans til langt ud på natten. Kollegierne har pige- og drengegange, og man er ikke velkommen på det modsatte køns gange om natten. Ligeledes skal man checke sine besøgende ind og ud i kollegiets reception, og de skal også forlade kollegiet efter kl. 23. Et par kollegier er helt kønsadskilte. Således er mænd forment adgang til Lady Ho Tung Hall (bortset fra weekenden), og University Hall og Ricci Hall er kun for drenge. Jeg blev ikke tilbudt en plads på et traditionelt kollegium, men boede i stedet i noget tilsvarende: et kollegium overvejende for udvekslingsstuderende (Patrick Manson Student Residence). Huslejen var højere (næsten 7700 HKD pr semester), der var færre faciliteter og der var intet socialt liv. Til gengæld var der mere frihed, og man slap for at blive overvåget af en receptionist. Den store ulempe ved at bo sammen med andre udvekslingsstuderende (hovedsageligt fra Kina) er naturligvis, at man ikke lærer så mange studerende fra Hongkong at kende. Men hvis man ikke helt kan overskue det kostskoleagtige kollegieliv, er Patrick Manson Student Residence et godt valg. OSA fraråder, at man selv finder bolig i Hongkong. Det siges at være umuligt og uoverskueligt dyrt. Men hvis du meget gerne vil finde egen lejlighed (og har råd til at betale for det), så kan det altså godt lade sig gøre - især hvis du får hjælp fra din buddy eller en anden lokal kinesisktalende. Det vil dog under alle omstændigheder være smart at søge om kollegieværelse, så du har et sted at bo den første tid. Hvis du skulle finde en lejlighed, kan man typisk få refunderet huslejen fra kollegieværelset. Generelt prisniveau Når man ser bort fra skyhøje boligpriser, kan Hongkong være et billigt sted at bo. Mælkeprodukter og vestlige produkter er selvfølgelig dyre, men hvis du køber ind som en kineser (og du behøver ikke at købe kyllingefødder og fiskehoveder af den grund), så kan du leve pænt billigt. En stor pose spinat koster fx et par HKD. Det kan dog næsten ikke betale sig at lave sin egen mad. En menu på McDonald s koster 21 HKD, et måltid i universitetskantinen ligger i samme prisleje, og en skål nudler kan fås ude i byen til HKD. Offentlig transport er velfungerende og forholdsvis billig. En busbillet fra Medical Campus til Main Campus koster 4,5 HKD, med mindre man tager den særlige University Shuttle bus (2 HKD). Som studerende kan man få halv pris på metro-rejser, hvis man ansøger om et student octopus card. Visum og registrering Når du først har modtaget dit endelige optagelsesbrev fra HKU, skal du søge visum. I optagelsesbrevet vil der stå, at du skal henvende dig til den nærmeste kinesiske ambassade for at søge om studentervisum. DET SKAL DU IKKE GØRE! Eller du er selvfølgelig velkommen til at prøve at få dit visum af den vej, hvis du vitterligt har lyst til at spilde din tid og stifte bekendskab med den kinesiske ambassades bureaukratiske og stædige stab af inkompentente embedsmænd med manglende engelskkundskaber. Men det er nytteløst. De vil holde dig hen med en masse mærkelige forklaringer og kræve at se en masse underlige papirer med stempler, hvorefter de efter et par måneder meddeler dig, at du skal søge dit visum direkte gennem HKU. Og så er du lige vidt! Derfor: Når du modtager dit optagelsesbrev fra HKU, så send en mail tilbage til Office of Student Affairs. Skriv at du gerne vil søge dit visum uden om ambassaden i København. Så skulle din visumansøgning være i kompetente hænder. Hvis dit visum strækker sig over 3 måneder er du berettiget til et Hong Kong Identity Card. Hvis dit visum strækker sig over 6 måneder er du forpligtet til at ansøge om et Hong Kong Identity Card. Selv hvis du ikke er forpligtet til at ansøge, er det en god ide at gøre det. Alle i Hongkong skal ifølge loven kunne dokumentere deres identitet til enhver tid, så hvis du vil slippe for altid at skulle

5 bære rundt på dit pas, kan du blot medbringe dit id-kort. Id-kortet er også nyttigt ved udfyldning af diverse formularer, og hvis du skal oprette et fast mobilabonnement er det påkrævet, at du har et HK id-kort. Ved henvendelse til Den Danske Kirke eller Generalkonsulatet kan du blive tilføjet dansker-listen. Du vil blive oplyst om diverse arrangementer samt være bedre stillet i nødsituationer, hvis du tilmelder dig. Sundhed HKU har sin egen helbredsklinik og tandlægeklinik. Standarden er i top, og prisen er lav specielt for undergraduate-studerende, fx 30 HKD for et tandlægeeftersyn. Man skal betale for tjenester ved helbredsklinikken, men for mindre konsultationer slipper man vist gratis. Læger og tandlæger taler udmærket engelsk. Enkelte af dem er sågar britiske. Mht. vaccinationer fik jeg i Danmark de følgende vaccinationer: Di-Te, tyfus og Twinrix (mod Hepatitis A og B). Arbejde Det er ulovligt at arbejde mod betaling i Hongkong, hvis man kun har et studentervisum. En del udvekslingsstuderende ender dog alligevel med at arbejde som lektiehjælpere i engelsk eller frivilligt, fx som engelsklærere på skoler. Office of Student Affairs havde i 03/04 kontakten til to forskellige programmer, hvor udvekslingsstuderende kunne arbejde frivilligt: som engelsklærere i skoler i Hongkong eller i landsbyskoler i Kina (Guangdong). Under mit ophold deltog jeg i programmet med at undervise på kinesiske landsbyskoler, og det program (af 4 dages varighed) kan jeg anbefale på det varmeste. Under alle omstændigheder kan det anbefales at lave noget frivilligt arbejde, så man kommer ud og opleve det ægte Hongkong og ikke lukker sig inde i universitets osteklokke (det er ellers meget nemt at leve hele sit liv der!) Uha! Hongkong, der er da så farligt???!!! Hongkong er et meget ufarligt sted at bo. Bortset fra en del lommetyverier, er der ikke megen kriminalitet. Korruption har jeg hverken hørt om eller været ude for selv. Der er politibetjente overalt, og der er mennesker overalt. Det er heller ikke utrygt at gå alene hjem om natten. Hongkong er stadig demokratisk, selvom regeringen i Kina selvfølgelig prøver at kvæle regionens demokrati bid for bid. Mht. SARS-truslen så er der vist ikke noget at bekymre sig over, så længe man er ung og rask. Efter epidemien i 2003 har hygiejnespørgsmål i høj grad været i fokus i Hongkong for at få evt. fremtidige epidemier under kontrol. Du kan sagtens berolige dine bedstemødre og venner med, at Hongkong er meget fredeligt. Når du krydser grænsen til Kina, er der dog knapt så trygt... Tips Kom i efterårsemesteret. Der er der flest studenteraktiviteter. Bliv to semestre, hvis du mener det alvorligt. Medbring dit indre legebarn. Lær kantonesisk. Oplev verden uden for campus. Legater

6 Ca. et år før planlagt afrejse forsøgte jeg at afdække hvilke legater, jeg kunne søge. Ud over internationaliseringsstipendiet ( kr) modtog jeg følgende legater: Konsul Axel Nielsen s Mindelegat (6.000 kr) Hotelejer Anders Månsson og hustru Hanne Månssons legat ( kr) Stud.mag. Per Slomanns legat til fordel for det sprogvidenskabelige studium og dets dyrkere ved Københavns Universitet ( kr). Vigtige links: Officiel hjemmeside for University of Hong Kong: Office of Student Affairs: Office of International Student Exchange Department of Linguistics Den danske kirke i Hongkong: Danish Business Association i Hongkong: Dansker i Hongkong

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006

Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 Erfaringsrapport for udlandsophold i Sheffield 2006 University of Sheffield Department of Information Studies Sheffield, England Marie Melson Gregersen (årgang 2004) Kontakt: Mobil: 26 15 79 09, Mail:

Læs mere

Nanyang Technological University, Singapore

Nanyang Technological University, Singapore Navn og studieretning: Skole: Trine Laustsen, Bygningsdesign Nanyang Technological University, Singapore Semester: 6. Semester, forår 2013 Telefon og E-mail: 28571612, Laustsen.99@gmail.com Motivation

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012

Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012 Rejserapport studieophold Cornell University August 2012 December 2012 Mark Alexander Broe Hansen Mejeriingeniørstuderende Studienummer: Rft600 Forberedelser Lige fra jeg startede på studiet vidste jeg

Læs mere

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012

Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Study Abroad Semester på San Diego State University i Californien, efteråret 2012 Indledning Denne rapport omhandler et study abroad semester på San Diego State University(SDSU) i San Diego, Californien,

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney

Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Rapport om udlandsophold - Et semester på University of Western Sydney Navn: Stine Pedersen Motivation: Der var flere årsager til, at jeg ansøgte om at komme et semester på udveksling. En af grundene var,

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003

KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 KLINISK UDDANNELSE I THAILAND 2003 Udarbejdet JANUAR 2004 af: Sygeplejestuderende Tine Hallas VESTSJÆLLANDS AMTS SYGEPLEJESKOLE I SLAGELSE Indledning:...3 Hvorfor rejse ud? Samt mit indtryk af opholdet

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Erfaringsrapport. University of California, Berkeley August 26, 2013

Erfaringsrapport. University of California, Berkeley August 26, 2013 Erfaringsrapport University of California, Berkeley August 26, 2013 Indledning Berkeley er et utroligt godt valg for den, som søger faglige udfordringer og et miljø hvor stort set alle brænder for hvad

Læs mere

Erfaringsrapport. Tromsø Universitet, Norge, www.uit.no 12.08.03-21.12.03. Af Joan Bak, bakjoan@hotmail.com, tlf.: 40966558.

Erfaringsrapport. Tromsø Universitet, Norge, www.uit.no 12.08.03-21.12.03. Af Joan Bak, bakjoan@hotmail.com, tlf.: 40966558. Erfaringsrapport Tromsø Universitet, Norge, www.uit.no 12.08.03-21.12.03 Af Joan Bak, bakjoan@hotmail.com, tlf.: 40966558 Forberedelsen En af de væsentligst grunde til at jeg valgte Danmarks Biblioteksskole

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet.

Stud.Jur. studieliv. perspektiv. aktuelt. Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. Stud.Jur. TEMA: Rejs! Stud.Jur. sætter i denne udgave fokus på danske jurastuderende og jurister i udlandet. P Nr. 4 December 2011 66. årgang P studieliv Årsfest, s. 55 perspektiv Rejsetema, s. 8 aktuelt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier.

Jeg rundede efteråret af med to temaer; et om jul/ den kristne fortælling og julens baggrund og oprindelse. Og et andet om spøgelseshistorier. Tilbageblik 10.04.06 Tiden flyver og det er forår. Jeg har fundet min logbog frem, for bedre at kunne huske, hvad det var som skete, og som var så fascinerende og mærkeligt for fire måneder siden! For

Læs mere

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne

Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Udveksling på 8. semester Praktiske informationer til kommende udvekslingsstuderende fra journalist- og fotojournalistuddannelserne Opdateret 19. september 2012 Kresten Roland Johansen Danmarks Medie-

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Udlandsophold University of California, San Diego

Udlandsophold University of California, San Diego Udlandsophold University of California, San Diego Personlige oplysninger Navn: Nicolai Heidemann Semester for ophold: Forår 2012 Universitet: University of California, San Diego E-mail: nicolaiheidemann@hotmail.com

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Tid til én ny hjemmeside!?

Tid til én ny hjemmeside!? Tid til én ny hjemmeside!? Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport, Januar 2008 Astrid Tschuden Danmarks Biblioteksskole, København Indhold ABSTRACT...1 1 STARTREFLEKSION...2 2 INDLEDNING...3 3 PROBLEMFORMULERING...3

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere