Dansk e-handelsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk e-handelsanalyse"

Transkript

1 Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal 2011 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse

2 Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Hvor ofte e-handler danskerne side 5-7 Brug af mobiltelefon side 8-9 Værdien af seneste e-handel side 10 De mest populære internetbutikker side 11 De mest populære varer og ydelser side 12 Fordelene ved e-handel side 13 Loyalitet og tilfredshed side 14 Vejen frem til første køb i en netbutik side 15 Betaling ved e-handel side Argumenter for valg af betalingsform Side 18 Når købet ikke bliver til noget side 19 Levering side E-handel over grænserne side 23 Den anvendte metode side 24 Yderligere information side 25 Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 2

3 Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse stræber efter at være den bedste kilde til at afdække udviklingen i dansk e- handel blandt private forbrugere, der er aktive på nettet. Med en rapport hver kvartal samt en årsrapport leverer vi et datagrundlag, der giver viden om omfanget af e-handel i Danmark, de mest populære netbutikker, hvem der e-handler og hvordan deres e-handelsvaner udvikler sig. Hertil kommer en række særkørsler om fx julehandel og andre aktuelle emner, hvor vi løbende afdækker nye trends eller sammenhænge. I denne udgave har vi fx tal for brugen af mobiltelefon til internethandel. FDIH, Foreningen for Distance-og Internethandel, står bag Dansk e-handelsanalyse, i et tæt samarbejde med Post Danmark og PBS, der er væsentlige aktører på e-handelsområdet. Da morgendagens nye tiltag er mere interessante end gårsdagens handlinger, vil vi løbende i samarbejde med partnerne bag analysen tilpasse spørgsmål og metoder, så analysen afdækker og belyser de trends, som præger et så dynamisk og levende handelsområde som e-handel. Annette Falberg Adm. direktør FDIH Foreningen for Distance- og Internethandel Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 3

4 Tendenser Mindre forskydninger fra 2010 til 2011 Det er første gang, at Dansk e-handelsanalyse giver mulighed for at sammenligne fra et kvartal til samme kvartal i det følgende år. Det giver mulighed for at spore tendenser, selv om vi vil være varsomme med at konkludere for håndfast alene på tal fra et kvartal. Det gælder således også internethandlens omsætning i Antal betalinger med Dankort og internationale kort på nettet viser en stigning på 15 % i forhold til samme kvartal i Væksten er til stede, men den er lavere end i samme kvartal sidste år. De unge handler mere i 2011 end i 2010 Samlet set er der kun små forskydninger antal handler for danskerne som helhed, men stigningen af danskere, der handler 3-4 gange eller mere om måneden må i høj grad tilskrives de unge under 25 år. side 6 Handel via mobiltelefon udvikler sig kraftigt Som noget nyt har vi medtaget spørgsmål om handel online med mobiltelefon. Dobbelt så mange har handlet med mobilen i 1. kvt. af 2011 i forhold til 1. kvt side 8 og 9 Flere køb for mindre beløb Der sker forholdsvis flere køb for mindre beløb under 250 kr. end i samme kvartal sidste år. Værdien af sidste køb og de mest populære internetbutikker side 10 Udlandskøb dykker Den store andel af køb i udlandet er faldet fra 2010 til Både England og USA går markant tilbage. Tjek E-handel over grænserne på side 23 Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 4

5 Hvor ofte e-handler danskerne? Tallene viser, at respondenterne deler sig i to grupper. Fire femtedele af respondenterne udgør den første gruppe, som e-handler 1-4 gange om måneden. De øvrige storshopper og handler altså 5 eller flere gange om måneden. Tallene fra 1. kvartal af 2010 viser samme tendens. 1 gang gange gange gange 7-8 gange 9-10 gange gange Mere end 15 gange Husker ikke 0% 1 20% 2 30% Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 5

6 Alle kundegrupper e-handler Der er stor ensartethed i hyppighed af e-handel mellem kundegrupperne. En handelshyppighed på op til 4 gange månedligt dækker fire femtedele af alle de adspurgte. Der er en tendens til, at unge under 25 år handler hyppigere i 1. kvartal af 2011 end de gjorde i 1. kvartal af De unges handelshyppighed ligger i 1. kvartal af 2011 på niveau med de andre kundegrupper. Børnefamilier (25-50 år) 1. kvartal 2011 Par eller singler uden børn (25-50 år) 1. kvartal 2011 Unge under 25 år 1. kvartal 2011 Personer mellem 50 og 64 år 1. kvartal 2011 Personer over 64 år 1. kvartal gang Børnefamilier (25-50 år) 1. kvartal 2010 Par eller singler uden børn (25-50 år) 1. kvartal 2010 Unge under 25 år 1. kvartal 2010 Personer mellem 50 og 64 år 1. kvartal 2010 Personer over 64 år 1. kvartal % gange gange % 30% gange Mere end 6 gange % 30% 20% 0% 0% 20% 30% 40% Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 6

7 E-handel og indtægt Når man opgør hyppighed af e-handel efter indtægt, viser det sig, at husstandens årlige bruttoindkomst (dvs. før skat) ikke har nogen nævneværdig sammenhæng med antal e-handler. Der er samtidig ingen nævneværdig forskel mellem 1. kvartal af 2011 og 1. kvartal af Indtil kr. 1. kvartal kr. 1. kvartal kr. 1. kvartal kr. eller mere 1. kvartal 2011 Indtil kr. 1. kvartal kr. 1. kvartal kr. 1. kvartal kr. eller mere 1. kvartal gang % 2 2 gange gange gange Mere end 6 gange % 30% 20% 0% 0% 20% 30% 40% Hvisdu tænkertilbagepåden senestemåned, hvormange gangehardu såhandletpåinternettet? (alle typer bestilte eller købte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads, der koster penge) Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 7

8 Brug af mobiltelefon I 1. kvartal af 2011 har 10 % inden for en måned brugt mobiltelefonen til at foretage et køb på nettet. Dette er mere end dobbelt så mange i forhold til 1. kvartal af 2010, hvor kun 4 % havde brugt en mobiltelefon. Der er således sket en markant stigning i brugen af mobiltelefon fra 1. kvartal i 2010 til 1. kvartal i Det er især er de yngre grupper, der bruger mobiltelefonen mere. Knap hver fjerde (2 )af de unge under 25 år har brugt mobiltelefonen til e-handel i årets første kvartal. I mellemgruppen år det hver syvende (1 ), der handlede med mobilen. For hele gruppen op til 50 år er udviklingen ensartet stigende, idet antallet af handler med mobiltelefon er 3-4 gange højere i 1. kvartal 2011 end i samme periode året før. Der er ikke sket den store udvikling hos respondenter over 50 år, der kun sjældent () har prøvet det. Nej 8 9 Ja Ved ikke 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Har du inden for den seneste måned brugt mobiltelefon til at købe en vare, serviceydelse eller et download via nettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 8

9 Grunde til ikke at bruge mobiltelefonen 40 % mener, at det er lettere at foretage køb på nettet med en pc og bruger derfor ikke mobiltelefonen. Den anden mest nærlæggende grund til ikke at bruge mobiltelefonen er, at mobilabonnementet ikke giver mulighed for det. Der er ingen nævneværdige forskelle mellem 1. kvartal i 2011 og 1. kvartal i Det er lettere på en pc 40% 4 Mit mobilabonnement giver ikke mulighed for det 1 2 Ved ikke hvordan man gør 1 Skærmen er for lille Vidste ikke det var muligt Sikkerheden er for dårlig Det tager for lang tid Andet Ved ikke 0% 1 20% 2 30% 3 40% 4 Antal besvarelser: 974 (1. kvartal 2010: 1.110) Hvorfor har du ikke brugt mobiltelefonen til at handle på nettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 9

10 Værdien af den seneste e-handel Omkring halvdelen af samtlige e-handler har en værdi på 500 kroner eller derunder, den anden halvdel har en værdi over 500 kroner. Der er lidt flere e-handler under 100 kr. i første kvartal af 2011 end der var i Hver syvende e-handel har en værdi over kroner, og 4 % af e-handler er for over kroner. 62 % af internethandler har en værdi mellem 101 og kroner, det er varegrupperne bøger, film og beklædning, der oftest handles i denne priskategori. I priskategorien under 100 kr. er det især varegrupperne download af film/musik/spil og anden underholdning samt optankning af mobiltelefon, danskerne køber. Under 50 kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Over kr. Ved ikke 0% 0% 1 20% 2 30% Hvor mange penge brugte du sidst, du købte eller bestilte varer, serviceydelser, abonnementer eller downloads via internettet(danske kroner eller omregnet til danske kroner)? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 10

11 De mest populære internetbutikker Figuren viser de 15 mest populære butikker i 1. kvartal af 2011 og 2010 målt på antal handler via Internettet. E-handlen er i høj grad spredt på forskellige butikker. De 15 største sites udgør cirka 30 % af det samlede antal besvarelser for 1. kvartal af både 2011 og Der er således ikke nogle deciderede markedsledere inden for internethandel. Der er forskel mellem hvilke butikker, der er populære i 1. kvartal af 2010 og 1. kvartal i DSB var i 1. kvartal af 2011 fortsat stærkt repræsenteret og Telmore har udbygget sin i forvejen stærke position. Hennes & Mauritz og SAS er gået tilbage. Itunesog Danske Spil er nye på listen. DSB Telmore Cdon.com Amazon wupti.com Norwegian Saxo Nettorvet (Coop) Itunes Elgiganten Billetnet Danske Spil SAS H & M/ Hennes & Mauritz Ellos 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2,0% 1, 0, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3, 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Kan du huske navnet på netbutikken, du senest handlede i? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 11

12 De mest populære varer og ydelser Figuren herunder viser, at beklædning (tøj og sko) er den mest solgte varetype i 1. kvartal af både 2011 og De to perioder ligner hinanden med den undtagelse, at salget af bøger og tidsskrifter er mindre i 1. kvartal af 2011 end samme kvartal året før. Når man opgør e-handlen på fysiske og ikke-fysiske varer i de nævnte varegrupper, udgør de fysiske varer godt halvdelen (53 %), mens de ikke-fysiske (inkl. billetter) udgør cirka en tredjedel (34 %). De fysiske varer fylder altså mere i antal end de ikke-fysiske i danskernes e-handel. Beklædning (tøj og sko) Computerhardware, og elektronik (TV, kameraer, Film/musik/spil - fysisk leveret Rejser (hoteller, færgereservation, leje af bil, sommerhus Optankning af mobiltelefon Bøger og tidsskrifter/aviser - fysisk leveret Underholdning (koncertbilletter, billetter til teater, bio, Personlig pleje og lægemidler Flybilletter Bolig (husholdningselektronik, hårde hvidevarer, møbler, Film/musik/spil/anden underholdning - downloads / Udstyr og tøj til sport og fritid Togbilletter Dagligvarer og ikke tilberedt mad Computersoftware - fysisk leveret Computersoftware - downloads Mad tilberedt 1 Smykker Bøger og tidsskrifter/aviser - downloads Andet, notér: Ved ikke / husker ikke 1 1 0% Hvad var det sidste, du købte på nettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 12

13 Fordelene ved e-handel Den største fordel ved e-handel er, at man kan handle når man har tid. E-handel er nemt og man kan nemmere sammenligne priser og varer. Prisen er også en vigtig begrundelse for at e-handle og denne form for handel vurderes generelt til at være tidsbesparende. Hver fjerde nævner muligheden for at få varer leveret ved døren som en af de største fordele. Der er ingen nævneværdig forskel mellem 1. kvartal af 2010 og 1. kvartal af Jeg kan handle, når jeg har tid 4 50% Det er nemt Varerne er billigere end i fysiske butikker Varerne leveres til døren Det er nemmere at sammenligne priser og varer Det er tidsbesparende Man kan handle i udlandet Varen kan kun fås på nettet (dvs. ikke i en fysisk butik) Der er større og bedre udvalg end i alm. butikker Det er mindre stressende % 2 Andet notér: Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 1.093(1. kvartal 2010: 1.167) Hvilke fordele oplever du ved at handle på internettet? Bemærk flere svarmuligheder. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 13

14 Loyalitet og tilfredshed To ud af tre har senest e-handleti en butik, hvor de har handlet tidligere. Den resterende tredjedel har senest e-handlet i en butik, hvor de ikke tidligere har købt noget. Samme fordeling gjorde sig gældende i 1. kvartal af Ja, det var første gang, jeg prøvede at handle i denne netbutik Nej, jeg har handlet i butikken tidligere 3 Ved ikke 6 To ud af tre af danskerne vil i høj grad anbefale den internetbutik til andre, hvor de gjorde den seneste handel. Yderligere en femtedel vil i nogen grad anbefale internetbutikken. Andre undersøgelser viser, at netop villigheden til at anbefale en butik (eller en vare) til andre er en god indikator for, om man er tilfreds. Tallene viser derfor, at danskerne i høj grad er tilfredse med internetbutikkerne. I høj grad 6 6 I nogen grad 1 2 Hverken eller I mindre grad Slet ikke Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Spørgsmålsformuleringer: Tænk tilbage på den netbutik, du senest handlede hos. Var det første gang, du handlede her? / Forestil dig, at venner eller familie står over for at skulle købe noget, som den netbutik, du senest har handlet i, tilbyder. I hvor høj grad ville du da anbefale netbutikken? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 14

15 Vejen frem til første køb i en netbutik De, der foretog den seneste e-handel i en butik de ikke havde handlet i før (35 % jf. side 13) blev spurgt om, hvordan de fandt frem til butikken. Søgemaskiner er langt den hyppigst anvendte måde at finde frem til butikker. Omkring halvdelen fandt et nyt sted at handle på den måde. Herefter følger anbefalinger fra kolleger, familie og venner og hjemmesider med prissammenligninger. Forholdsvis få finder frem til internetbutikker på andre måder herunder via annoncer i trykte medier og i nyhedsbreve. Samme tendens var gældende i 1. kvartal af Via søgemaskine (Google, Yahoo, Jubii etc.) 4 4 Anbefaling fra kollega/familie/venner Via en hjemmeside med prissammenligninger (Kelkoo, Pricerunner, Via nyhedsmail Jeg fandt adressen på netbutikken via TV/radioreklame Jeg fandt adressen på netbutikken i en annonce i en avis/reklameblad/magasin Via et reklamebanner på en hjemmeside Andet, notér: Ved ikke/kan ikke huske 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 382(1. kvartal 2010: 355) Hvordan fandt du frem til denne netbutik, som du handlede i? Vælg den kategori, der passer bedst. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 15

16 Betaling ved e-handel Langt størstedelen af danskerne anvender betalingskort/kreditkort, når de e-handler. Mere end 8 ud af 10 bruger betalingskort ved nethandel. Herefter følger direkte betaling via netbank konto-til-konto-overførsel. Kun få anvender øvrige betalingsformer (efterkrav, betaling i fysisk butik, PayPal). Via betalingskort / kreditkort 8 8 Via overførsel fra bank-/giro konto Etaling direkte uden brug af internettet (fx efterkrav, faktura eller kontant) Bestilling via internettet med betaling i fysisk butik Paypal Andet, notér: Ved ikke / kan ikke huske 0% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hvordan gennemførte du betalingen, sidst du handlede på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 16

17 Dankortet er det foretrukne betalingsmiddel Blandt dem, der har betalt med betalings-eller kreditkort ved seneste e-handel, er det Dankortet, der hyppigst er anvendt. Det står for 8 ud af 10 e-handler, hvor der anvendes kort. Da 86 % (jf. side 16) af samtlige e-handler betales med betalings-eller kreditkort, tegner Dankort & Visa/Dankort sig for 7 ud af 10 af danskernes e-handler. Ser vi på betalings-og kreditkortene, er det især Mastercard/Eurocard (13 %), der anvendes ud over Dankort. Tendensen er den samme som i 1. kvartal af Dankort & Visa/Dankort 8 7 Mastercard/Eurocard 1 1 Visakort Visa Electron American Express Diners Club Acceptcard Diners Andet, noter: Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Antal besvarelser: 944(1. kvartal 2010: 980) Hvilket betalings- eller kreditkort anvendte du? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 17

18 Argumenter for valg af betalingsform Cirka en tredjedel af danskerne valgte den givne betalingsform, fordi det var nemmest. Dernæst følger, at det er en vane. Derudover angives sikkerhed,og at den givne betalingsform var den eneste mulighed, som argumenter. Det er meget få (6 %), der vælger betalingsform ud fra, hvad der er billigst. Der er en tendens til at sikkerhed betyder mere nu end i samme kvartal sidste år. Det var nemmest 3 40% Vane - sådan gør jeg altid 2 1 Sikkerhed 1 1 Eneste mulighed 1 1 Det var billigst Andet Ved ikke 0% 1 20% 2 30% 3 40% 4 Hvorfor valgte du denne betalingsform? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 18

19 Når købet ikke bliver til noget Det viser sig, at den vigtigste grund til afbrudte e-handler er, at kunden blot ønskede at kende den samlede pris -uden nødvendigvis at have til hensigt at købe varen eller serviceydelsen i dén butik eller på dét tidspunkt. Den næstvigtigstegrund til afbrudte e-handler er, at kunden synes, at leveringsomkostningerne er for høje. Kunden har nok haft til hensigt at handle, men er blevet afskrækket af leveringsomkostningerne. Nogle netbutikker kan med fordel arbejde på, at den samlede pris bliver synlig tidligt i købsprocessen. Resten af svarene er jævnt fordelt, idet der dog var mulighed for at angive flere svar på spørgsmålet. De samme tendenser gør sig gældende i dette kvartal og i samme kvartal i Jeg ville bare tjekke, hvad produktet eller ydelsen Leveringsomkostningerne var for høje Varen var ikke på lager Gebyr på betalingen Det var for indviklet at handle i netbutikken Fejl i forbindelse med betalingen Jeg følte, at jeg havde behov for rådgivning, som man Jeg blev forstyrret Usikkerhed om, hvornår varen ville blive leveret Varen kunne ikke blive leveret som ønsket Betalingsformen (kreditkort, overførsel, efterkrav etc.) Jeg havde ikke Dankort/kreditkort ved hånden, da jeg Jeg blev usikker på, hvilke muligheder jeg havde for at Andet, notér: Spørgsmålet er ikke relevant, for jeg har aldrig afbrudt en Kan ikke huske 1 20% % 1 20% 2 30% 3 Hvorfor afbrød du købet eller bestillingen? Vælg gerne flere begrundelser. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 19

20 Levering Levering via Post Danmark er den mest udbredte leveringsform, idet omkring halvdelen af danskerne benytter denne leveringsform, når de e-handler. Yderligere en fjerdedel fik varen eller tjenesteydelsen leveret direkte over nettet. Dette er fx muligt ved billetter, licens til programmer, software, musik og film. De øvrige leveringsmuligheder inkl. anden transportør end Post Danmark anvendes af forholdsvis få. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal af Pakke blev leveret til min adresse af Post Danmark 4 4 Det blev leveret direkte over nettet (fx billetter, licens til programmer, software, musik, film) 2 2 Pakke blev leveret fra anden transportør til min adresse af, notér hvilken: Jeg hentede selv pakken på posthuset / postbutik (fx i supermarked) Jeg hentede selv pakken hos et andet pakkeudleveringssted (fx Blockbuster/tankstation) Jeg hentede selv pakken på netbutikkens fysiske adresse Jeg hentede selv pakken i en Døgnpostautomat Andet, notér: Ved ikke / kan ikke huske 0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% Hvordan modtog du det, du senest købte eller bestilte på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 20

21 Tilfredshed med leveringen Danskerne er tilfredse med leveringen af det, de e-handler: 9 ud af 10 danskere er enten særdeles tilfredse eller tilfredse med leveringen af den fysiske varer, de senest har købt på internettet. Stort set ingen er utilfredse. Det er i alt 2 %, der angiver, at de er utilfredse eller særdeles utilfredse med leveringen af det, de senest har e-handlet. Tallene viser samme tendens som i 1. kvartal af 2010, dog med en svag tendens til at andelen af særdeles tilfredse er faldende. Særdeles tilfreds 4 4 Tilfreds 3 4 Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Særdeles utilfreds Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% Antal besvarelser: 781(1. kvartal 2010: 1.167) Hvor tilfreds eller utilfreds var du med leveringen? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 21

22 Gode råd om bedre tilfredshed Danskerne er som beskrevet tilfredse med leveringen af det, de har e-handlet. Vi har dog spurgt dem om, hvad der vil kunne øge deres tilfredshed yderligere. Det er i høj grad gratis levering det vil sige, at leveringen er med i varens pris der vil kunne øge tilfredsheden. Herefter kommer en hurtigere levering og en levering til kundens egen adresse. Disse forhold ligger dog procentvis langt efter gratis levering, som er vigtigst for de e-handlende. At levering af varen er gratis - inkl. varens pris 2 3 At leveringen er hurtigere At varen bliver leveret til min adresse At jeg selv kan vælge leveringsform (fx levering om lørdagen eller levering til min arbejdsadresse) At varen bliver stillet fx foran døren, hvis jeg ikke er hjemme At jeg kender det firma, der bringer varen ud Andet, notér: Ved ikke 2 3 0% 1 20% 2 30% 3 40% Antal besvarelser: 781(1. kvartal 2010: 1.167) Hvad kan gøre dig mere tilfreds med leveringen næste gang, du handler på internettet? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 22

23 E-handel over grænserne Langt den største del (7) af danskernes e-handel skete i danske e-butikker i 1. kvartal af Det er en lille stigning i forhold til 1. kvartal af Godt hver femte køb sker i en udenlandsk e-butik, og her er e-butikker i EU helt dominerende med England som det mest populære land. Danmark 7 7 England Sverige Tyskland Norge USA Frankrig Kina Andet land, notér: Ved ikke 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% I hvilket land hører internetbutikken, som du senest har handlet i hjemme? Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 23

24 Den anvendte metode Undersøgelsen er foretaget i februar og marts 2011 ved hjælp af EpinionsDanmarkspanel. Panelet indeholder mere end aktive medlemmer og har en høj grad af repræsentativitet. Undersøgelsens resultater er vejet i forhold til køn,alder og uddannelse. Resultaterne kan derfor siges at være repræsentative for alle voksne (18-64 år) danskere, som handler på internettet. Der er i alt gennemført interview. Det betyder, at den statistiske usikkerhedsmargen (konfidensinterval) ved de fleste spørgsmål er 2-, hvilket svarer til gængse valgundersøgelser. Undersøgelsen gennemførtes med en månedlig dataindsamling og kvartalsvis afrapportering. Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 24

25 Yderligere information Dansk e-handelsanalyse FDIH, Foreningen for Distance- og Internethandel Børsen 1217 København K Tlf Mail: Hjemmeside: Kontaktperson Kommunikationschef Henrik Theil Direkte Mobil Mail: Læs mere om parterne bag analysen Post Danmark på Nets på Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Side 25

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2. kvartal 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010 Dansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Emne Den nye e-handelsanalyse side 3 Tendenser 4 Hvor

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 1. kvartal2012 Kvartalstemaer: 2D/QR koder Handel via mobile enheder Handel i udenlandske netbutikker Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse side 3 Tendenser side 4 Kvartalstema

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011

Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport 2011 Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, Årsrapport Gennemført af Epinion for FDIH Danskere som e-handler Omsætning og varegrupper Regioner Kundegrupper De mest populære netbutikker Mobilhandel Loyalitet

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes e-handel 5-15 Handelsfrekvens og forbrug 6 Fysisk e og ikke-fysiske varer

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 155 Offentligt Dansk e-handelsanalyse Forbrugerstatistik, årsrapport 2012 Indhold Dansk e-handelsanalyse 3 Tendenser 4 Udvikling i danskernes

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse 2010 Gennemført af Epinion for FDIH Udgivet af: Partnere: Copyright 2010ansk e-handelsanalyse Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse Side 3 Dansk e-handel 2010 typer og tendenser

Læs mere

Dansk e-handelsanalyse

Dansk e-handelsanalyse Dansk e-handelsanalyse Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 E-handel i Danmark anno 2013 4 Udvikling i danskernes e-handel 5 Antal handler og forbrug 6-9 Årsag til handel på nettet 10-11 Marketing

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET

E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET E-handel i Norden 3. kvartal 2014 TEMA: JULEHANDLEN PÅ NETTET Nordisk e-handel til en værdi af 34,5 mia. SEK FORORD De nordiske forbrugere anslår, at de i 3. kvartal har handlet på nettet for 34,5 mia.

Læs mere

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30

E-handel i Norden 2011. 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 E-handel i 2011 3449_PostDK_A4 e-brochyre.indd 1 09/05/11 11.30 Om undersøgelsen Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på telefoninterviews med 2000 privatpersoner i Sverige, 1000 i Danmark og et repræsentativt

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

E-HANDEL ANNO 2014. Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel E-HANDEL ANNO 2014 Annette Falberg, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Kort om FDIH Internetomsætning i DK - 2020 Danskerne på nettet - Dansk e-handelsanalyse Logistik under

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig

Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace Danskerne har taget nethandel til sig Notat Julegavekøb er flyttet ud i cyberspace E-handlen har længe oplevet en hastig fremgang, og det gælder ikke mindst i julehandlen, når tusinder af danskere skal finde gode gaveidéer eller købe gaver

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

E-handel i Norden 2012

E-handel i Norden 2012 E-handel i Norden 2012 > RUBRIK > UNDERRUBRIK FORORD Flere og flere køber online Norden er et meget spændende område for dem, der ønsker at forstå de tendenser, styrker og kundebehov, der driver udviklingen

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

F.A.Q. - Mobile Pay Online

F.A.Q. - Mobile Pay Online F.A.Q. - Mobile Pay Online MobilePay-bruger Hvordan betaler jeg med MobilePay, når jeg handler på nettet? Kan man kun handle i danske webshops? Hvorfor skulle jeg betale med Mobile- Pay i stedet for mit

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden

Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Detailhandel og forbrugere i Kerteminde i fremtiden Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934

Læs mere

Fremtidens forbrugere og butikker

Fremtidens forbrugere og butikker Fremtidens forbrugere og butikker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Demografi Danmark Absolutte tal 2013-2023 2013 2023 Ændring 0-9 643670

Læs mere

Shopping på alle platforme

Shopping på alle platforme Direktøren for Innovationsnetværket Livsstil - Bolig & Beklædning, Betina Simonsen, ser et stort potentiale i handel fra mobiltelefoner. Foto: Flemming Hansen Tilstedeværelse på mange platforme er afgørende

Læs mere

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008

Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Analyse af forbrugernes forventninger til Julehandlen 2008 Overblik Kvinderne er tidligt ude: Antallet af kvinder der allerede er begyndt deres julegave indkøb er betydeligt større end mænd. 76% af de

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS

Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Oprettelse af NE Ønsker du at benytte Conference Managers online betalingsmodul er det nødvendigt med en DIBS-aftale og oprettelse hos NETS Har du en NE er det IKKE nødvendigt at tegne en ny, du kan i

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Forbrugerundersøgelse om detailhandel

Forbrugerundersøgelse om detailhandel Forbrugerundersøgelse om detailhandel Introduktion Denne undersøgelse handler om, hvad du oplever og godt kunne tænke dig, når du køber varer i detailhandlen. Undersøgelsen gennemføres for Konkurrence-

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort

kort og godt om kredit- og BetaLinGskort kort og godt om kredit- og BetaLinGskort et velvalgt kreditkort i sparbank sikrer dig HandLeFriHed Hvor som HeLst når som HeLst d e n k o r t e s t e V e J t i l k r e d i t - e l l e r b e t a l i n g

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:42 10. juli 2007. Befolkningens brug af internet 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2007:42 10. juli 2007 Rettet 31. juli kl. 16. Figur 11 på side 13 er rettet i forhold til oprindelig version Befolkningens brug af internet 2007 Resumé: I 2007

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul

Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul Julehandelsanalyse 2013 Glade jul, tidlige jul November 2013 Indhold 1. Konklusioner 3 2. Økonomi 6 3. Hvilke vare handles 14 4. Hvordan handler vi 19 5. Hvor handler vi 29 6. Hvor skal detailhandlen investere

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Whitepaper Shop Excellence

Whitepaper Shop Excellence Whitepaper Shop Excellence Nethandel: Hvad gør de dygtigste online købmænd Shop Excellence Danmarks 50 dygtigste online købmænd Hvordan skaber du en brugeroplevelse, der er stærk nok til at kunderne begynder

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

E-handlen i Norden 2013

E-handlen i Norden 2013 E-handlen i Norden 2013 Indhold Om rapporten 2 Forord: Et nordisk marked i stærk vækst 3 Eksperterne: Norden, en interessant region på det globale e-handelskort 4 Norden 6-15 Stadig flere forbrugere i

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning!

Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale Her søger du om at modtage betalingskort i din forretning! Betalingskortaftale for Dankort indgår du med: Betalingskortaftale for internationale kort indgår du med: Nets Denmark A/S

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

e-trade vejen til et globalt marked

e-trade vejen til et globalt marked e-trade vejen til et globalt marked Per Rasmussen, adm. direktør ecapacity Sarfarissoq Den 19 20 august 2008 2 ecommerce udviklingen - Globale og Lokale ecommerce udviklingen i Danmark og globalt Den globale

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...

Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer... Indholdsfortegnelse Dankort og kreditkort...2 Betalingsgateway...2 Flytte aftale hos PBS...2 Etablere ny aftale hos PBS...5 Håndtering af ordrer...9 Betalingsmodulet...10 Betalingsikoner i butikken...13

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk

E-handel anno 2007. Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk E-handel anno 2007 Kåre Petersen, partner i EasyFlow kgp@easyflow.dk Danmark blandt Europas bedste til e- handel I gennemsnit har danskerne brugt for 9.917 kroner på nettet i løbet af seks måneder i 2006

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Worldofgreenland.com

Worldofgreenland.com Worldofgreenland.com Hjælp til online udflugtsbestilling Det er en rigtig god ide at bestille udflugterne i Ilulissat i god tid, da der kan være rift om pladserne. Vi anbefaler derfor, at du bestiller

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014

Status på udvalgte nøgletal Januar 2014 Status på udvalgte nøgletal Januar 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Et nyt år er skudt ind, og i statsministerens nytårstale blev der talt om økonomisk stemningsskifte.

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen

100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen 100 nordiske kvinder giver svar på tiltale om mobilen SonyEricsson undersøger 100 nordiske kvinders holdninger til mobiltelefonen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er på vegne af SonyEricsson foretaget

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014

REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 REDEGØRELSE VEDR. OLIEKØB OG OLIESALG PÅ NØRREKÅS LYSTBÅDEHAVN I 2013 OG 2014 Tejn, d. 09.07.2015 VEDRØRENDE 2013 Udgangspunkt: Der er i 2013 bogført følgende beløb for oliesalg og olieindkøb på Nørrekås

Læs mere