! " # $! " # $% &!! & % ' &'! %! &!! & ( $ ( & $!! & $ ' $ % $ & & & )! & & $ ' (&! & $ &!! ' ' $ & ( $ $ %!$& (!! & & & %!& $ & * % ) +, - % $ $!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! " # $! " # $% &!! & % ' &'! %! &!! & ( $ ( & $!! & $ ' $ % $ & & & )! & & $ ' (&! & $ &!! ' ' $ & ( $ $ %!$& (!! & & & %!& $ & * % ) +, - % $ $!"

Transkript

1 ! "#!"# %!! %''! %!!!((!! ' % )! '(!!!' '(%! (!!%! *% )+!,-% "#

2 ! "# % " '( '(' '')* ''')+" ',)+"

3 ')' %!%% +!!! ((!!.% (' % "#! %% %'%%' %!! %'' /%!% (01 '!!! '')* (! (% )! ' %!! %' (!! '!' 2'33! 233 %'%!!2 *!'' ( ' %!%!

4 %' %!%' %! (%%( %%'! %%'! %( %%' %!(% "#!!' %'% )' '' % %!%% % %!!/!' "%*!( %!"#!4-550'% - 600%' 7'8%% - 500( (% % 60% - : 0%%% 1 ;9'!;9' % (! ;9'!!4 1 1'

5 '- '! (< ;9(%! -'-. ( ;9''' /0/ ") %''(;9( 0/ %( /! 337'8( = /%' ( (%>?(, ;9?((9%% '!' /!! /!''( - 0 2;9( (2!!' - 0*!?( %%! ;?(% %''!9!(!,;9?((' - =!! - "!% %! %%!'78

6 % '% (! %% ' '33 33%(% "#!! %! % % ''')+" (!'! % '%!; ' )'%! )(%' ')%!!% %!% %%)' '%'% (!! )' % ''2' %!!%%( ='9( %!'!!(%!%')'9!!%(

7 %'%(/' '! %% '!(% ( %(! (!"#!'%!'!'4 ''' /!!%!!% %%;! '= "%! - % A0 %' ''! (%%!% %;! %A09'%* (!((* %''A0 %%'34. '%%!'! '*%! %% ' (?(!! ' '('%! '34 ; '%%!!! %('A00% '!! A09'!!!(!'!;!

8 !'!!!'! (' '! 34 ")%; '% '(! ( ( 2!!%! A09'! '. %'!!%!(' "0"!! %! ''!%%'"" *%% % ' %%%' '!!% %'%!!%3(3 %! '%!!! %!!!%! %% ',)+" "#!!'%!!'4 0.- '%)=' %9 '= '! %;

9 (! '% %!% %' %!( ' %; ' (% %% %( =% ' %7 A1618 ' 33%% -'( %'33; %%( (% %%''; ( 5!( *!%%(+! *! %' % % '% '%*!% ' / 3!!'' %!! ( *!(% (!! % %% '%'78(!!33%% ' =! ( (%(

10 7!08%! %=!-' ''% '! '% > B9! %%' (78 %'!%! 6"0/"ACD' * %%%%!!'!( 9)% (%!' '! -'%(! /! % %(! %!

11 Bilag 1:! "!" # %"! ' ( ( #Borgeren har mange problemer Borgeren har ét problem Borgeren har store problemer Borgeren har små problemer Mange henvendelser i sagen Få henvendelser i sagen Borgeren er vanskelig at kommunikere med Borgeren er nem at kommunikere med Borgeren har brug for tolkebistand Borgeren har ikke brug for tolkebistand Der er foranstaltningsmuligheder for borgeren Der er ingen/få foranstaltningsmuligheder for borgeren Der er behov for mange foranstaltninger Der er behov for få foranstaltninger Få handlemuligheder i sagen Mange handlemuligheder i sagen Foranstaltningerne er vanskelige at iværksætte Foranstaltningerne er nemme at iværksætte Mange (tværfaglige) samarbejdspartnere i sagen Få (tværfaglige) samarbejdspartnere i sagen Sagen er i sin startfase Sagen er i opfølgningsfasen Fejl i tidligere sagsbehandling Ingen fejl i tidligere sagsbehandling )!" #)*" #%+", # %#-.!# ' ( ( #Mange forskellige typer sager Specialiseret i særligt sagsområde Ufleksibelt sagsfordelingssystem Fleksibelt sagsfordelingssystem, der tager hensyn til sagsbehandlerens kompetence og muligheder Mange eller lange interne møder Interne møder er ineffektive og opleves som tidsspilde og nyttige Få eller korte interne møder Interne møder opleves som effektive /!" #)*" % ' ( (

12 #Nyuddannet sagsbehandler Nyansat sagsbehandler Manglende kompetenceudvikling og efteruddannelse Erfaren sagsbehandler Sagsbehandler med anciennitet Kompetenceudvikling og efteruddannelse Sagsbehandling af høj kvalitet (13-tal) Sagsbehandling af lavere kvalitet (8- tal)!" + # %!# ' ( ( #Ringe mulighed for ledelsesmæssig opbakning God mulighed for ledelsesmæssig opbakning Ringe mulighed for faglig konsulentbistand God mulighed for faglig konsulentbistand Ringe mulighed for kollegial sparring og støtte God mulighed for kollegial sparring og støtte Ingen ekstern supervision Ekstern supervision Ingen sekretærbistand Sekretærbistand Mangelfuld introduktion af nyansatte Grundig introduktion af nyansatte Ingen mentorordning for nyuddannede Mentorordning for nyuddannede Efteruddannelses- og læringsmuligheder er ringe Efteruddannelses- og læringsmuligheder er gode Mangelfuld mulighed for at implementere ny viden Gode muligheder for at implementere ny viden!" 00 # ' ( ( #Grundbemandingen er urealistisk lav i forhold til behov Grundbemandingen er passende og tager højde for uforudsete begivenheder Arbejdspladsen/kommunen er lille og med Arbejdspladsen/kommunen er stor og har mange få muligheder for støttesystemer og udviklingsprojekter muligheder for støttesystemer og udviklingsprojekter. Telefoner er åbne hele dagen Der er begrænset telefonåbent Manglende mødelokaler og samtalerum Der er mødelokaler og samtalerum til rådighed Dårligt fungerende IT-systemer Godt fungerende IT-systemer Beslutningskompetencer er uklare Beslutningskompetencerne er klare Lav selvstændig beslutningskompetence Høj selvstændig beslutningskompetence Meget transporttid Ingen/lidt transporttid Dårlige/uklare visitationssystemer Gode/klare visitationssystemer Ingen eller ringe procedurebeskrivelser Klare procedurebeskrivelser Ingen automatiske erindringssystemer Automatiske erindringssystemer Dårligt fungerende SU/MED/SiO Velfungerende SU/MED/SiO Arbejdsmiljøet opleves som dårligt Arbejdsmiljøet opleves som godt Kommunens økonomi er dårlig Kommunens økonomi er god %1-! %"". #!# ' ( ( #Højt sygefravær Lavt sygefravær Høj personaleomsætning (mange nyansatte) Lav personaleomsætning (mange erfarne) Ledige stillinger Fuld bemanding Kolleger på barselsorlov Kolleger er ikke på barselsorlov Efterslæb af sager Ikke efterslæb af sager Omstruktureringer Stabilitet og ro Episoder med vold og trusler Ingen episoder med vold og trusler Klager over sagsbehandlingen Ingen klager over sagsbehandlingen

13 #!" - ' ( ( #Antallet af nye sager stiger ukontrollabelt Sagstilgangen er stabil Tværinstitutionelt samarbejde fungerer dårligt Tværinstitutionelt samarbejde fungerer godt Nye love og bekendtgørelser skal implementeres Der er lov- og bekendtgørelsespause Der informeres/vejledes ikke om ny lovgivning, m.v. Der informeres/vejledes om ny lovgivning, m.v.

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere

STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer

STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES. Dansk Sygeplejeråd. Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer STORT ARBEJDSPRES? SÅDAN KAN DET DOKUMENTERES Et redskab til at at afdække ubalance mellem arbejdsmængde og personaleressourcer Dansk Sygeplejeråd FØR I GÅR I GANG Som leder i arbejdsmiljøgruppen eller

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1

Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Tips og Tricks fra rejseholdene nr. 1 Principper for optimering af arbejdsgange I samtlige kommuner, hvor Rejseholdene har arbejdet med at beskrive og forbedre arbejdsgangen for udarbejdelse af husdyrgodkendelser,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have

Rapport om anmeldt tilsyn. 15. august 2011. Jelling Have Velfærdsforvaltningen Rapport om anmeldt tilsyn 15. august 2011 på Jelling Have Vejle Kommune Velfærdsstaben Alice Storgaard Indholdsfortegnelse Indledning..3 1. Konklusion på tilsynet 2011...3 1.2 Udviklingspotentialer...4

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering K o m m u n i k at i o n i t e a m s P e r s o n l i g u d v i k l i n g t i l a r b e j d e o g u d da n n e l s e V i d e n d e l i n g Kommunikation og konflikthåndtering A r b e j d s m a r k e d s

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis

TEMA Lean. Trivsel med Lean i praksis TEMA Lean Trivsel med Lean i praksis Trivsel med Lean i praksis 3 Indhold Lean betyder forandring Lean betyder forandring side 3 God kommunikation er et af nøgleordene. Denne pjece henvender sig til medlemmerne

Læs mere

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING

STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING STRATEGI 2020 TOLKEBOOKING Indhold Kolofon... 0 1. Status... 1 2. Forventninger til fremtid opgavemængde, sammensætning og geografisk fordeling... 2 3. Tolkebookings bemærkninger til Capacents undersøgelse...

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb

Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb HR MØDE DIKU BUSINESS KLUB D. 11/4-2012 Fokusgruppeundersøgelse vedrørende datalogistuderendes selektionskriterier i forbindelse med job, studiejob og praktikforløb 1 OM UNDERSØGELSEN Formål: At få indblik

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere