Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP"

Transkript

1 Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. februar 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

2 Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Evaluering af Jobmagasinet Ansøgning om midler til 2 Jobmagasiner i Nøgletal Status "projekt sygemeldte ledige" - herunder orientering om konference Orientering om udbud af dele af den kommunale aktiveringsindsats Projekt Virksomhedscenter Status på det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Økonomioversigt Ansøgning om ekstrabevilling til udvidelse af deltagerantal til Fyraftensmøde

3 Medlemmer Kaj Schou Mogens Futtrup Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft Fraværende Bemærkninger til dagsorden Der er tilføjet et punkt 11. Ansøgning om ekstrabevilling til udvidelse af deltagerantal til Fyraftensmøde. Proceduren i forbindelse med udsendelse af dagsorden blev drøftet og det blev besluttet, at der skal strammes op på proceduren Mødet blev afsluttet kl. 2

4 001. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 09/3114 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: Godkendelse af dagsorden. - at dagsorden godkendes. At dagsorden godkendes. 3

5 002. Godkendelse af referat Sagsnr.: 09/3115 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: Godkendelse af referat fra mødet den 10. december at referatet godkendes. At referatet godkendes. 4

6 003. Evaluering af Jobmagasinet Sagsnr.: 09/3116 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: 10888/09 Åben Analyse rapport - Effektmåling af Jobmagasin november-december 2008 Der er udgivet 2 Jobmagasiner, som nu er blevet evalueret af konsulentfirmaet Markman. Evalueringen viser: at 75 % af de personer i virksomheder, der har set magasinet også har læst det. Mange af dem, der ikke har læst det, har lagt det på steder, hvor det er tilgængelig for mange medarbejdere. af 400 personer, som konsulentfirmaet har kontaktet, har 153 set magasinet - svarende til næsten 40 %. Dem der har læst magasinet vurderer generelt, at magasinet er over middel. 1/3 af læserne udtaler at de har fået ny viden om det rummelige arbejdsmarked, som de ikke havde i forvejen. Magasinets styrke ligger i det lokale stof, samt let-læseligheden og den viden og information, der er i historierne. Forsideartiklen om Mønsterbryderen og artiklen Lars Grotian om god ledelse, samt Pedellen fra Ranum Skole er de mest læste artikler, 22% af dem, der har læst magasinet, har selv en historie, der evt. kan bringes, og 56% af de adspurgte er interesseret i at medvirke i et nyt Jobmagasin. Evalueringen har også vist, at omdelingen med postvæsen og personlig aflevering i postkasse eller ved reception ikke sikrer, at magasinet når ud til alle læsere. - at evalueringen tages til efterretning. Evalueringen tages til efterretning. 5

7 004. Ansøgning om midler til 2 Jobmagasiner i 2009 Sagsnr.: 09/3119 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: Jobmagasinet har været en god form for LBR og Jobcenter Vesthimmerland til bredt at informere til virksomhederne og samarbejdspartnere om det rummelige arbejdsmarked. I den netop afsluttede evaluering siger mange virksomheder, at de har opnået ny viden om muligheder på det rummelige arbejdsmarked. Der kan være mange hindringer for, at det lykkes med det rummelige arbejdsmarked, både blandt ledelse og medarbejdere. Med de gode historier om, hvordan det er lykkedes at bruge de muligheder, der findes i lovgivningen, samt hvordan der kan udvikles nye metoder i indsatsen kan medarbejdere, ledere og samarbejdspartnere blive inspireret til selv at komme i gang og være med i det rummelige arbejdsmarked. Arbejdet med ledige og sygemeldte kan ofte have en tendens til at være præget af negativ medieomtale. I praksis har det vist sig i arbejdet med Jobmagasinet, at der er utrolig mange positive historier, og at det hele tiden har været nødvendigt at prioritere, hvilke historier, der skal frem på tryk. De virksomheder, som selv tager initiativer til at skabe bedre arbejdspladser udenom det offentlige, får også mulighed for at profilere sig og kan forhåbentlig medvirke til at skabe lidt konkurrence om at udvikle den gode arbejdsplads til gavn for hele kommunen. Jobcentret kan ligeledes mærke en positivitet fra virksomhederne i samarbejdet, som Jobmagasinet formodes at have været med til at skabe. Dette initiativ vil vi gerne fortsætte i 2009 med endnu 2 Jobmagasiner, stadig med professionel journalistisk assistance og stadig med et oplæg på godt 6000 stk. Med hensyn til distribuering vil det blive vurderet grundigt, hvordan det sikres, at magasinerne når ud til alle virksomheder så bredt som muligt måske ved at inddrage virksomhedskonsulenterne i distribueringen, som herved får lejlighed til en personlig kontakt, som også kan bruges i andre sammenhænge. Der planlægges med ét magasin i hvert halvår. Der ansøges til de 2 magasiner om kr. 6

8 - at der bevilges kr. til 2 Jobmagasiner. At godkende bevillingen på kr. til 2 Jobmagasiner. 7

9 005. Nøgletal Sagsnr.: 09/3121 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: 10902/09 Åben Overblik over arbejdsmarkedet 10904/09 Åben Pressemeddelse fra beskæftigelsesregionen 10905/09 Åben Ledighedudviklingen sep-dec 2008 i Vesthimmerland 10908/09 Åben Ledighedsstatistik Arbejdsmarkedsparate i Vesthimmerland Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland: Beskæftigelsesregionen forventer, at arbejdsmarkedet i Nordjylland bliver ramt af stigende ledighed og faldende beskæftigelse i Denne udvikling har været på vej gennem længere tid som følge af økonomisk afmatning, opbremsning i virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og afskedigelse af medarbejdere i større omfang. Beskæftigelsesregionen venter dog, at der trods afmatningen vil være tale om et nordjysk arbejdsmarked med høj beskæftigelse, relativt lav ledighed og pæn efterspørgsel efter arbejds-kraft i flere fag og brancher. Det ventes også, at der fortsat vil være mangel på arbejdskraft inden for visse fag og brancher. Problemer med at rekruttere arbejdskraft vil være mest udbredt i håndværksprægede fag, i hotel- og restaurationsbranchen og på social- og sundhedsområdet. Beskæftigelsen pr ventes at være på Der ventes faldende beskæftigelse gennem hele 2009, således at beskæftigelsen i regionen om et år pr vil være på Der er dog stadig tale om et ganske højt beskæftigelsesniveau, der ligger over niveauet i Beskæftigelsesregionen venter, at ledigheden vil falde i årets første måneder sammenlignet med 2008, og at den vil stige fra slutningen af 1. kvartal 2009 og gennem alle kvartaler i I 2. kvartal 2009 vil der være ca flere fuldtidsledige i Nordjylland end i 2. kvartal 2008, og i 4. kvartal 2009 vil der være ca flere fuldtidsledige end i 4. kvartal Vigende arbejdsstyrke, herunder færre beskæftigede fra udlandet, vil medvirke til at dæmpe stigningen i ledigheden. Udviklingen i Vesthimmerland Kommune: I Vesthimmerlands Kommune forventes det, at ledigheden vil stige i den kommende periode og dermed følger Vesthimmerland Kommune den nationale udvikling. I perioden fra september til november 2008 er antallet af arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner steget med 84,5 % fra 220 til 406, heraf er antallet af dagpengemodtagere steget med 94,7 % og antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 20 %. 8

10 I arbejdsmarkedsportalen var der i uge 6 tilmeldt 1148 personer og antallet af arbejdsfordelinger hos virksomhederne i Vesthimmerland Kommune var i uge 6 oppe på 443 personer og i alt er 16 virksomheder berørt. Endvidere vil der på mødet blive fremlagt nøgletal fra jobcentret. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. Der skal laves et strategipapir med de indsatsmuligheder, som jobcentret lovgivningsmæssigt har til rådighed til den fremadrettede indsats. 9

11 006. Status "projekt sygemeldte ledige" - herunder orientering om konference Sagsnr.: 08/23075 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: 10911/09 Åben Analyse, projekt ledige sygedagpengemodtagere 10913/09 Åben Invitation til konference; Sygefravær, tænk langsigtet 10914/09 Åben Beskæftigelsesregion Nordjylland; Debatoplæg om sygefravær 2008 Resultater fra analysen af ledige sygedagpengemodtagere i Jobcenter Vesthimmerland 2008: Der er en større andel af kvindelige ledige sygedagpengemodtagere end mandlige. Der er flest ledige sygedagpengemodtagere i alderen år. Kun 12,8% er sygemeldt fra aktivering. Den største andel af ledige sygedagpengemodtagere er tilknyttet A-kassen 3F. Blandt mænd er den største procentvise andel tilknyttet 3F, mens den største andel af kvinder fordeler sig over Kristelig A-kasse, 3F og HK. Samlet set har 75% en sygeperiode på under 26 uger. Procentvis har flest kvinder haft 1-2 sygeperioder de sidste 5 år, mens flest mænd procentvis har haft 3-4 sygemeldinger de sidste 5 år. Hver fjerde sygemeldte dagpengemodtager lider af en psykisk lidelse. Det er den primære sygemeldingsårsag hos både kvinder og mænd. De fleste har været ledige i 1-15 uger inden sygemelding. En større procentvis andel kvinder end mænd har længere ledighedsforløb inden sygemelding. På opgørelsestidspunktet modtager 40 % igen a-dagpenge og 14 % er i beskæftigelse. Især kvinderne kommer i arbejde, imens mændene i højere grad end kvinderne går på efterløn. Størstedelen af personerne har en erhvervsuddannelse. Kvinderne har generelt en længere uddannelse end mændene. Før sygemelding har flest været beskæftiget indenfor industriel produktion og pædagogik, socialt arbejde mv. Kvinderne kommer primært fra typiske kvindefag, imens mændene kommer fra mandefagene. Fremtidige anbefalinger: 84,1 % af de ledige sygedagpengemodtagere er ledige i mindre end 40 uger før sygemelding. Aktiveringsforpligtelsen indtræder efter ca. 39 uger (9 mdr.), og derfor er det interessant, at se, at så stor en andel af de ledige sygemeldes før, de skal i aktivering. I forhold til denne betragtning ses det i analysen, at 12,8 % af de ledige syge- 10

12 dagpengemodtagere er sygemeldt fra aktivering. På forhånd blev det vurderet, at mange ledige sygemeldes fra aktivering. Ovenstående kan være en indikator for, at en gruppe borgere bevæger sig mellem a-dagpenge og sygedagpenge uden at blive ramt af aktiveringsforpligtelsen eller varighedsbegrænsningen. Der kan evt. sættes fokus på denne problematik gennem øget samarbejde mellem A-kasse, sygedagpengemedarbejdere og a- dagpengemedarbejdere i forbindelse med borgerens raskmelding. I dag vil borgeren blive raskmeldt til passiv ledighed, hvor den enkelte i mange tilfælde vil have mere behov for et aktivt tilbud. I analysen ses det, at de A-kasser, som de fleste ledige sygedagpengemodtagere er medlem af, er 3F, Kristelig Arbejdsløshedskasse, HK og FOA. På sigt vil det være informativt, at se nærmere på en større gruppe ledige sygemeldte fordelt på A-kasser, for at tydeliggøre forskelle mellem forskellige faggrupper. Specifik og valid viden om hvad der kendetegner de sygemeldte ledige indenfor forskellige erhvervsgrupper, vil kunne danne grundlag for et produktivt samarbejde mellem A-kasser og jobcenter. Konference den 29. til 30. januar 2009: Den kvantitative analyse af de sygemeldte ledige har afdækket, at hovedparten sygemeldes indenfor kort tid efter ledigheden er indtrådt. Dette faktum gør, at et tæt samarbejde mellem A-kasserne og Anden Aktør er af afgørende betydning for at nedbringe antallet af sygemeldte fra A-kasserne. Konferencens fokus på forebyggelse af lediges sygemelding skal nu gerne omsættes til konkrete initiativer med temadrøftelser mellem A-kasserne, Anden Aktør og Jobcentret. Ved det næste kvartalsmøde den 4. marts 2009 vil der blive fremlagt konkrete initiativer. I forlængelse af ovenstående har Beskæftigelsesregion Nordjylland har udsendt en invitation til en konference om sygefravær d. 25 februar, se det vedlagte bilag. Samtidigt har beskæftigelsesregionen udgivet et debatoplæg om sygefravær til inspiration for lokale og regionale politikere, medlemmer af De lokale Beskæftigelsesråd og medlemmer af De regionale Beskæftigelsesråd, se det vedlagte bilag. Beskæftigelsesregion Nordjylland ønsker med debatoplægget at understøtte konferencen, og hvad der er beskæftigelsesindsatsens rolle i forhold til at nedbringe sygefraværet. Debatoplægget sætter fokus på følgende temaer: Det politiske udvalg og det lokale beskæftigelsesråd som nøgleaktører i arbejde med at nedbringe sygefraværet og udvikle sygefraværsindsatsen Beskæftigelsesindsatsens rolle og ansvar i sygefraværsindsatsen Behovet for at opsamle, dokumentere og dele viden på området Hvordan kan der arbejdes med holdninger til sygefraværet? Hvordan kan sygedagpengeindsatsen udvikles og målrettes? - at orienteringen tages til efterretning. 11

13 Orienteringen tages til efterretning. På næste møde følges der op på det arbejde den nedsatte arbejdsgruppe er i gang med. 12

14 007. Orientering om udbud af dele af den kommunale aktiveringsindsats Sagsnr.: 08/24571 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: D. 5. januar 2009 var sidste frist for indsendelse af tilbud og i alt kom der 38 tilbud til de 4 forskellige udbud, heraf havde nogle tilbudsgivere indgivet flere tilbud. Ud af de 38 tilbud har jobcentret valgt at indgå rammeaftaler med følgende tilbudsgivere. Afklarings- og Jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob: AS3 og AOF Nord Samtaleforløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere: Plus Consult og AOF Nord Introduktionsprogram for flygtning: Dansk Flygtningehjælp og Capacent Fysisk træning: Quick Care Tilbudene er blevet udvalgt på baggrund af følgende 3 udvælgelseskriterier Pris Metode og indhold Erfaring De tilbud, som har klaret sig bedst i forhold til udvælgelseskriterierne er blevet udvalgt. På nuværende tidspunkt er der igangværende forhandlinger med udvalgte tilbudsgivere om udformningen af de endelige kontrakter. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. 13

15 008. Projekt Virksomhedscenter Sagsnr.: 09/3128 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: 10923/09 Åben Oversigt over virksomhedscentre 10924/09 Åben Virksomhedscentre.Tema Projekt Virksomhedscenter er et 3-årigt forsøgsprojekt, som blev iværksat medio 2006 og afsluttes 1. juli Vesthimmerlands Kommune har været en del af projektet siden marts Forsøget er finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Et virksomhedscenter består af en gruppe på mindst fire kontanthjælpsmodtagere, som løser arbejdsopgaver for virksomheden. Kontanthjælpsmodtagerne får ikke løn men modtager deres almindelig kontanthjælp. Der kan tages skånehensyn i virksomhedscentrene og arbejdet suppleres med forskellige former for aktiviteter, som understøtter kandidaternes vej ind på arbejdsmarkedet. Virksomhedscentret skal godkendes af det lokale beskæftigelsesråd. Læs evt. mere på Projekt Virksomhedscenter har været ramt af den nedgang i afsætning og produktion, som har fundet sted hos mange virksomheder siden slutningen af Dette betyder fx, at der ikke har været så mange jobåbninger i virksomheder med virksomhedscentre og andre virksomheder. I Vesthimmerland er 6 virksomheder involveret i Projekt Virksomhedscenter. Hver af de 6 virksomheder har 4 pladser i deres virksomhedscenter. Alle virksomhedscentrene i Vesthimmerland har haft fremgang mellem 3. og 4. kvartal, og det gennemsnitlige antal af besatte pladser ligger i 4. kvartal 2008 lige omkring 4 hos dem alle. På landsplan er den gennemsnitlige belægningsprocent 89,8 mens den for Vesthimmerland er 107. Igennem forsøgsperioden har Jobcenter Vesthimmerland forøget aktivitetsniveauet markant og har i dag den højeste belægningsprocent. Hovedparten af deltagerne i projektet er i matchgruppe 3 og 4, mens en mindre del er i matchgruppe 5. Den procentvisefordeling er skitseret i det følgende: 14 Matchgruppe 3: 44 % Matchgruppe 4: 54 % Matchgruppe 5: 2 % Alle Virksomhedscentre i landet har flere tilmeldte i kvartalet end afmeldte, og dette gælder også for Vesthimmerland. I Vesthimmerland afmeldes 45 kontanthjælpsmodtagere fra virksomhedscentrene i 2008, heraf er: 9 pct. er kommet i uddannelse 18 pct. er kommet i job (11 pct. ordinært job, 0 pct. i fleksjob og 7 pct. I job med løntilskud) 2 pct. er afmeldt til praktik

16 16 pct. er revisiteret til et kommunalt tilbud 16 pct. har fået kontanthjælpen stoppet 9 pct. er blevet langtidssygemeldt 31 pct. er afmeldt til andet. Mentor Erfa-møde: Den 12. januar 2009 har Jobcenter Vesthimmerland afholdt et erfa-møde for alle mentorer på virksomhedscentrene i Vesthimmerland og mentorer fra andre virksomheder, som jobcentret har aftaler med. Mødets hovedformål var erfaringsudveksling mellem mentorerne men også information omkring jobcentrets nye tiltag på sygedagpengeområdet med tilknytning af et virksomhedsnetværk, der kan afprøve borgerne, generel gennemgang af sygedagpenge, formål, procedurer, regler og udfordringer. Gennemgang af statistikmateriale vedr. virksomhedscentre. Erfa-mødet var udbytterigt for mentorerne. - at orienteringen tages til efterretning. Orienteringen tages til efterretning. 15

17 009. Status på det enstrengede kommunale beskæftigelsessystem Sagsnr.: 09/2179 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: På mødet vil administrationen orientere om status på processen med dannelsen af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem. - at orienteringen tages til efterretning. P.t. er processen ikke kommet videre. Det næste skridt i processen er fremlæggelsen af lovforslaget til den nye beskæftigelsesindsats d. 17. februar. I løbet af marts bliver de statslige medarbejdere orienteret om, hvad det betyder at blive virksomhedsoverdraget. Orienteringen tages til efterretning. Sekretariatet sender en mail med et link, hvor man fra d. 17. februar til d. 3. marts kan se lovforslaget til den nye enstrengede beskæftigelsesindsats og følge høringsprocessen. 16

18 010. Økonomioversigt 2009 Sagsnr.: 09/3133 Fraværende: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen Bilag: 10934/09 Åben LBR regnskab 2009 En oversigt over LBR s midler i 2009 er vedlagt i et bilag. - at orienteringen tages til efterretning. At orienteringen tages til efterretning. 17

19 011. Ansøgning om ekstrabevilling til udvidelse af deltagerantal til Fyraftensmøde Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Erik Thomsen, Heine Pedersen, Preben Christensen LBR har på møde bevilget til fyraftensmøde om det rummelige arbejdsmarked for ledere, tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i private og offentlige virksomheder. Samarbejdspartnere og kommunalpolitikere er ligeledes inviteret til at deltage i mødet. Mødet er planlagt til 9. marts. Der er budgetteret med op til 200 deltagere til dette arrangement. Tre dage efter udsendelse af invitationer til mødet, er der allere 150 tilmeldinger. Mange virksomheder mangler endnu at tilmelde sig. Pressemeddelelser kommer først i den lokale presse fra næste uge og det formodes at give mange flere tilmeldinger. For ikke at afvise virksomheder, som ønsker at høre om det rummelige arbejdsmarked og udnytte den succes, det er, at så mange allerede har tilmeldt sig - ønskes en tillægsbevilling som vil give mulighed for at udvide med yderligere 200 deltagere, så der i alt kan deltage op til 400 personer. Der kan være op til 400 deltagere i den store koncertsal i musikhuset. Økonomi 200 ekstra deltagere kr. - at der bevilges beløb på op til kr. til udvidelse af arrangementet med op til 400 deltagere. At godkende bevillingen på kr. til 200 ekstra pladser til arrangementet. 18

20 19

21 Underskrifter Kaj Schou Mogens Futtrup Erik Thomsen Heine Pedersen Lone Dalgaard Olesen Kim Jacobsen Edel Nygaard Rusz Preben Christensen Inger Mie Rudbæk Søren P. Johansen Ella Holm Hansen Mikael Toft 20

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. april 200 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 011. Evaluering af fyraftensarrangement d.. marts 200 21 012. Resultatrevision for Jobcenter

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 12. april 2011 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 013. Godkendelse af dagsorden 19 014. Godkendelse af referat 20 015. Orientering om LBR

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 07. december 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 070. Godkendelse af dagsorden 95 071. Godkendelse af referat 96 072. Orientering om konsekvenserne

Læs mere

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP

Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Åben møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 01. februar 2011 kl. 14:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden... 3 002. Godkendelse af referat... 4 003. Valg af 1.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS MØDE DEN 9. MAJ 2007 KL. 14.00 PÅ VESTRE BOULEVARD 7 I AARS Indholdsfortegnelse Pkt. nr. Side 56 Dagsorden og referat. 81 57 Præsentation

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 23. oktober 2012 kl. 08:00 i Lokale SDP V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 71 039. Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Februar 2008 (rev. 5. marts 08) Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Greve, 3. kvartal 2007 - Tema om sygedagpengeområdet I dette notat gøres der rede for resultaterne

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 25. juni 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 039. Godkendelse af dagsorden 38 040. Godkendelse af referat 39 041. Orientering om det

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008

Beskæftigelsesrådet i Midtjylland. Rådets temakatalog. September 2008 Beskæftigelsesrådet i Midtjylland Rådets temakatalog September 2008 Beskæftigelsesregion Midtjylland. Søren Frichs Vej 38K, stuen. 8230 Åbyhøj. Tlf. 7222 3700. Mail: brmidt@ams.dk Rådets temakatalog 1.

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 22. oktober 2008 kl. 14:00 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 186. Godkendelse af dagsorden 71 187. Godkendelse af referat 72 188. Status "Projekt Rummelige

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. juni 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 028. Godkendelse af dagsorden 40 029. Godkendelse af referat 41 030. Velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 16. februar 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 001. Godkendelse af dagsorden 3 002. Godkendelse af referat 4 003. Valg af midlertidig

Læs mere

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland

Kønnede udfordringer for. beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Beskæftigelsesregion Specialfunktionen for ligestilling Oktober 2010 1 "Kønnede" udfordringer for beskæftigelsespolitikken i Beskæftigelsesregion Indledning...3

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 26. maj 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/104 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked

Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Regeringen, maj 2 Regeringen, maj 2 Et debatoplæg om det rummelige arbejdsmarked Publikationen kan

Læs mere

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 20. april 2010 Mødetidspunkt klokken 16.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Mødet hævet kl.: xx.xx Til stede Fraværende Hans Toft (Gentofte Kommune)

Læs mere

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået.

I det følgende bliver målene samt resultaterne fra Jobcenter Hvidovres Beskæftigelsesplan 2007 gennemgået. Pkt.nr. 6 Afrapportering Beskæftigelsesplan 2007 613756 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at afrapporteringen tages til efterretning Politisk beslutning:

Læs mere

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5

JUNI MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2013 Nr. 5 JUNI MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8

1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen Kongshøjgaard 8 Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 23. februar 2006 Indholdsfortegnelse 1. Lokalt Beskæftigelsesudvalg 3 2. Tema drøftelse beskæftigelsesområdet. 6 3. Mødekalender for 2006 7 4. Produktionsskolen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen

Grethe Bjært, Birger Munter, Erik Pedersen, Lars Antonsen N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 19. marts 2012 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20120319 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10. december 2009 kl. 08:00 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 055. Godkendelse af dagsorden 98 056. Godkendelse af referat 99 057. Orientering om

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige

LEDIGHED OG INDSATS. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige LEDIGHED OG INDSATS Orientering om ledighed, beskæftigelse, ministermål og jobcentrets resultater. Nr. 3 maj / juni 2014 Indhold: Ledighed og målgrupper Ledighedstal for Randers Kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2009 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-18:00 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Referat af Beskæftigelsesråds møde den 19.08.2013 kl. 16:00 i Køge Rådhus, Byrådsstue Peter Huitfeldt Tilstedeværende: Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

RAR-Notat Vestjylland 2015

RAR-Notat Vestjylland 2015 RAR-Notat Vestjylland 215 Befolkning og arbejdsmarked Vestjylland blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Kommunenotat. Aalborg

Kommunenotat. Aalborg Kommunenotat Aalborg 215 Befolkning og arbejdsmarked Aalborg Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, ramt af den økonomiske krise i 28. Følgelig faldt beskæftigelsen, og ledigheden

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges)

DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD ÅBEN DAGSORDEN. Økonomisk status for LBR s bevilling til særlige initiativer (bilag vedlægges) DET LOKALE afholder møde torsdag den kl. 14.00 i Jobcenter Vejens mødelokale Rådhuspassagen 8, 2. sal i Vejen Fraværende med anmeldt forfald: Marianne Pedersen Henry Johannsen deltog som suppleant Hans

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde tirsdag den 3. marts 2009, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Medlemmer Henrik Bolberg (A) formand Ley Plum (A) - næstformand Birte Kramhøft (F) Doris Børger (A) Grethe Larsen (A) Jarne Rasmussen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET. den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 02.11.2010 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Orientering om behandling af sager om førtidspension... 4 3 Information, forespørgsler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 16-03-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2014. Faktaark for Rebild Kommune 213 Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 214 Faktaark for Kommune Faktaark om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune Beskæftigelsesregion har fået udarbejdet vedhæftede faktaark med henblik

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern

Kommunenotat. Ringkøbing-Skjern Kommunenotat Ringkøbing-Skjern 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig med et mindre fald i beskæftigelsen

Læs mere

Kommunenotat. Skive Kommune

Kommunenotat. Skive Kommune Kommunenotat Skive Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Skive Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 07-05-2007 Mødested: Nørregade 41,1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget, 07-05-2007

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges op

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19

Beskæftigelsesplan 2009. Middelfart. Beskæftigelsesplan. Side 1 af 19 Beskæftigelsesplan 2009 Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministeriets mål for 2009... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3.1 Status og udfordringer

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 30. august 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 038. Godkendelse af dagsorden... 61 039. Godkendelse af referat... 62 040. Orientering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 4. december 2008, Kl. 18.30 i Multihuset. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status på sygedagpengeområdet...

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 6. SEPTEMBER 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 66 Beskæftigelsesplan 2008 67 Virksomhedscenter

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov

Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Samarbejdsaftale mellem LO Silkeborg-Favrskov og Jobcenter Favrskov Formålet med nærværende aftale er at styrke samarbejdet i forbindelse med: 1) Få de ledige ud på arbejdsmarkedet evt. via uddannelse

Læs mere

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt

Referat. Referat. 1. Godkendelse af dagsordenen. --- Godkendt. 2. Godkendelse af referatet fra mødet den. --- Godkendt N o r d f y n Referat Mødedato: Mandag den 20. juni 2011 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20110620 www.nordfynskommune.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 182 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:35 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Multiflex Fabriksvej 20, 6000 Kolding Inge-Mette

Læs mere

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet.

Virksomhedskonsulenterne skal være virksomhedernes indgang til jobcenteret og understøtte de lediges vej ud på arbejdsmarkedet. Notat til Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme, bilag 1 Sagsnr.: 212/1258 Dato: 19. oktober 212 Titel: Virksomhedsservice Sagsbehandler: Lisbeth Rindom Arbejdsmarkedschef Virksomhedsservice skal

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august kl. 16.30-18.15 på Jobcenter Ballerup. mødte Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 18. august 2010 Tlf direkte: 4477 6501 Fax direkte: 4477 6566 E-mail: raa@balk.dk Kontakt: René Ansbøl Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 17. august

Læs mere

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse:

Referat. 102. Godkendelse af dagsorden. Indholdsfortegnelse: Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 21. marts 2011 kl. 8:00 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Pia Tørving, Karsten Edal Indholdsfortegnelse: 102. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere