MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI"

Transkript

1 MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

2 PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske virksomheder håndslag på, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe på de globale markeder. Selvom vi i Danmark hverken er store eller mange, er vi alligevel blevet et af verdens rigeste samfund. Det har vores eksport virksomheder bidraget til. Mere end danske job er afledt af eksport. Eksporten fremmer dansk velfærd og ved en fælles indsats, kan vi udnytte de globale muligheder. Regeringen satser især på tre områder: For det første styrker vi Eksportrådets hjælp til dansk erhvervsliv. Som Danmarks internationale repræsentant skal vi skabe positive resultater for dansk erhvervsliv på de globale markeder. For det andet sætter hele Udenrigs ministeriet det økonomiske diplomati i forreste række. Vores globale arbejde indrettes, så vi bedst muligt bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Jeg er særlig glad for, at vi øger samspillet mellem REGERINGENS STRATEGI FOR EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI Regeringen fremlægger den første samlede danske strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Den skal hjælpe danske virksomheder på de globale markeder. Som led heri tilføres indsatserne yderligere 155 mio. kr. i Strategien indeholder i alt 40 initiativer, herunder: Lette virksomhedernes brug af de offentlige eksportfremmetilbud ved at oprette én online indgang eksportguiden.dk fra Forstærke eksportindsatsen på vækstmarkederne med flere handelsmedarbejdere og oppriori tere indsatsen i Tyskland, USA og Japan. Etablere et højpotentialeprogram for at fremme danske løsninger i internationale projekter, der kan føre til store ordrer for danske virksomheder. Styrke det økonomiske diplomati ved at udsende vækstrådgivere til lande med særligt potientale for at etablere myndighedssamarbejde som brohoved for dansk eksport og investeringer. Øge Eksportrådets politisk-kommercielle virksomhedsrådgivning, og styrke fokus på længerevarende rådgivningsforløb for især små og mellemstore virksomheder. 2

3 Vores velstand skabes ikke mindst af virksomhedernes eksport. Jeg er derfor meget glad for at fremlægge en ny strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. udviklingspolitikken og erhvervsindsatserne. Vi skal fremme økonomisk fremgang i Danmark og i udviklingslande samtidigt. Det er ny og vigtig politik, hvor danske erhvervskompetencer hjælper den spirende vækst i udviklingslande på basis af mange års indsatser i landene. For det tredje opprioriterer hele regeringen i fællesskab eksporten. Vi vil fuldt udnytte, at mange ministre har internationalt arbejde, som kan hjælpe danske virksomheder ude i verden. Regeringens initiativer kommer samtidig med, at Udenrigsministeriet flytter sine repræsentationer mere ud mod de nye globale vækstcentre. Det åbner nye danske brohoveder på markeder med over 300 mio. forbrugere. Mogens Jensen Handels- og udviklingsminister Afsætte midler til strategisk sektor - samarbejde med andre lande, der kan give kommercielle muligheder for danske virksomheder. Styrke den offensive handelspolitik for at forbinde danske virksomheder til de globale vækstcentre. Forbedre Danidas støttemuligheder for danske virksomheders indledende afdækning af forretningsmuligheder i udviklingslande. Forlænge Eksportlåneordningen under Eksportkreditfonden med fem år. Etablere en investeringsfacilitet for Ukraine, som skal involvere især små og mellemstore danske virksomheder. Styrke danske erhvervsfremstød gennem et nyt partnerskab med erhvervslivet og nye midler for danske virksomheder i udviklingslandene. Etablere en landbrugsinvesteringsfond i IFU for lønsomme og bæredygtige projekter i udviklingslandene. Styrke mindre virksomheders mulighed for at deltage i samarbejder mellem danske og internationale innovationsnetværk. Oprette et Udenrigsøkonomisk Forum med deltagelse fra erhvervslivet, som skal rådgive regeringen om udfordringerne og mulighederne på de globale markeder. 3

4 EKSPORTRÅDET HJÆLPER DANSKE VIRKSOMHEDER I HELE VERDEN HELE REGERINGEN VIL ARBEJDE FOR AT FREMME DANSKE ERHVERVSINTERESSER Læs side 11 EFFEKTIVE ERHVERVSFREMSTØD MED VIRKSOMHEDERNE I CENTRUM Læs side 10 HJÆLP TIL EKSPORT BEDRE OVERBLIK Læs side MIA. KR. eksporterer danske virksomheder for om året. Når vi øger vores internationale handel, vil Danmark få mere velstand. Det gælder både, når store virksomheder eksporterer mere, og når mindre danske virksomheder for første gang tager springet ud på internationale markeder. Her udgør Danmarks små og mellemstore virksomheder et stort potentiale. HVERT FJERDE JOB i Danmark afhænger af de danske virksomheders evne til at afsætte varer og tjenesteydelser i udlandet virksomheder i Danmark. Blandt disse virksomheder er kun omkring aktive eksportører, og af disse står ca for 90 pct. af eksporten. Alene de 100 største danske eksportører står for halvdelen af eksporten. 4

5 DANSKE MULIGHEDER I STORE INTERNATIONALE ANLÆGSOPGAVER Læs side 8 AMBASSADERNE ÅBNER DØRE GLOBALT Læs side 7 DANSK ERHVERVSLIVS STYRKEPOSITIONER SKAL BIDRAGE TIL VÆKST I UDVIKLINGSLANDENE Læs side 9 DANMARKS REPRÆSENTATIONER 1. januar 2014 NYE MULIGHEDER Danmarks internationale vilkår er under forandring. Det giver både nye udfor dringer og muligheder. Det gælder særligt den globale forskydning mod nye vækstcentre i Asien og Latinamerika. Samtidig indgår danske virksomheder i stigende grad i globale værdikæder, hvorfor en stadig større del af dansk økonomi foregår internationalt. Omkring 75 pct. af den danske vareeksport afsættes i Europa og 6-7 pct. i USA. Kun pct. af eksporten går til økono mier uden for OECDområdet, hvor hovedparten af den globale vækst i de kommende år forudses. Også dette giver et stort potentiale for danske virksomheder. VÆKSTCENTRE USA EUROPA 5

6 Eksportrådets tilstedeværelse i det vestlige Kina har bidraget med væsentlige kontakter på højeste niveau. Eksportrådet har bidraget med en vigtig byggesten i vores bestræbelser på kontinuerligt at vækste vores forretning i Kina. Koncerndirektør Søren Ø. Sørensen, Grundfos HJÆLP TIL EKSPORT BEDRE OVERBLIK Udfordring: Mange danske virksomheder har brug for hjælp til at tage springet fra det lokale til det globale marked. Erhvervslivet skal nemt kunne orientere sig i de offentlige eksportfremmetilbud. Virksomhederne bør kunne forvente at få den service, der passer bedst til netop deres behov. Udenrigsministeriet kan: Den offentlige eksportfremmeindsats strømlines ved at skabe én offentlig online eksportindgang og styrke koordinationen mellem de offentlige aktører. Med eksportguiden.dk kan virksomhederne orientere sig i offentlige eksportfremmeog internationaliserings tilbud, så en virksomhed kan sikre sig netop den ydelse, der passer virksom hedens behov bedst. 6

7 Gennem Udenrigsministeriets lokalkendskab er vi kommet godt i gang på det tyske marked. Adm. direktør Christian Samsø, CBIT A/S AMBASSADERNE ÅBNER DØRE GLOBALT Udfordring: Danske virksomheder kan have svært ved at trænge ind på nye markeder. Der kan være behov for et brohoved, adgang til de rette beslutningstagere, og rådgivning om strategi og marked. Udenrigsministeriet kan: De danske ambassader kan noget særligt som Dan marks internationale repræsentant dét skal gavne dansk erhvervsliv. Det gælder, når ambassaderne er døråbnere for erhvervslivet. Når de omsætter lokalt kendskab til fordel for dansk økonomi. Og det gælder, når ambassaderne kan rejse spørgsmål om markedsbarrierer og hindringer på vegne af dansk erhvervsliv. Der er stigende efterspørgsel fra erhvervslivet efter disse indsatser. De er stadig vigtigere i takt med den globale forskyd- ning imod fjernere økonomier med uklare skillelinjer mellem offentlig beslutningstagning og den private sektor. Udenrigsministeriet opprioriterer derfor sit økonomiske diplomati. Udenrigsministeriet har med sin globale tilstedeværelse, internationale kontaktnet, og mange værktøjer i det politiske, i EU, i visum arbejdet og gennem udviklingsindsatser en stærk position for at bistå danske virksomheder rundt om i verden. Udenrigsministeriet hjælper både store og små virksomheder, og kan med sit netværk af ambassader, handelskontorer og multilaterale repræsentationer yde bistand til alle led i værdikæden. Danmarks seks innovationscentre sikrer envidere erhvervs livet adgang til førende globale innovations- og forskningsmiljøer. 7

8 Eksportrådets markedsinformation har gennem flere år bidraget til et betydeligt antal vundne projekter. CEO Lars Peter Søbye, COWI DANSKE MULIGHEDER I STORE INTERNATIONALE ANLÆGSOPGAVER Udfordring: Mange danske virksomheder har viden, kompetencer eller teknologi, som er førende på deres områder, og som kan indgå i store inter na tionale projekter. Især mindre eller mellemstore danske virksomheder har ikke ressourcer til systematisk at identificere sådanne projekter globalt. Ofte er det også vanskeligt for dem at åbne dørene hos de udenlandske beslutnings tagere, der skal planlægge f.eks. en ny vindmøllepark eller et sygehus. Udenrigsministeriet kan: Der etableres nu et program for såkaldte højpotentiale projekter, som skal identificere og fremme danske løsninger i store internationale projekter. Det kan eksempelvis være danske løsninger til et stort lufthavnsprojekt eller forbedret energieffektivitet. Det kan hjælpe danske virksomheder til at få ordrer på store projekter inden for sektorer, hvor Danmark har særlig erfaring og ekspertise. I projekter i udviklings lande vil der være fokus på bidrag til landenes økonomiske udvikling med bæredygtighed og ansvarlighed som centrale dele af projekterne. De konkrete indsatser forankres på ambassaderne i tæt samspil med danske virksomheder og myndig heder. 8

9 Vores samarbejde med ambassaderne i Østafrika skal skabe to vindere. Selvfølgelig er det forretning for os, men vi vil samtidig skabe merværdi for de lokale landmænd igennem korrekt håndtering og ubrudt kølekæde frem til forbrugerne. Direktør Ole Hoffmann Hansen, UniCool DANSK ERHVERVSLIVS STYRKEPOSITIONER SKAL BIDRAGE TIL VÆKST I UDVIKLINGSLANDENE Udfordring: Danske virksomheders styrkepositioner kan bidrage til at løse udfordringer i udviklingslandene til gavn for en bære dygtig vækst og jobskabelse både i udviklingslandene og i Danmark. Vækst i flere udviklingslande skaber nye middelklasser og kommercielle muligheder på markeder, der traditionelt ikke har haft dansk fokus, og hvor andre lande har været hurtigere til at udnytte eksportog investeringsmuligheder. Danmark er teknologisk i front inden for en række sektorer af stor relevans for udviklingslandene, bl.a. energi, landbrug og vandsektoren. Udenrigsministeriet kan: Som led i en øget erhvervsindsats i udviklingslandene etableres en landbrugsinvesteringsfond og en erhvervsfremstødsordning, ligesom der ydes støtte til danske virksomheders indledende afdækning af forretningsmuligheder i udviklingslandene. Danmark har gennem de seneste år skærpet fokus på at bidrage til grøn vækst og beskæftigelse via den programmerede bistand og Danidas erhvervsinstrumenter. Dansk erhvervslivs særlige kompetencer bringes således i spil i relevante udviklingslande til gavn for begge parter. Den dobbelte efterspørgsel fra både udviklingslande og dansk erhvervsliv muliggør samspil mellem udviklingspolitiske mål herunder fattigdomsbekæmpelse gennem grøn vækst og integration i verdens handlen og eksport og internatio nalisering af danske virksomheder. 9

10 Vi fik en fantastisk eksponering, og mødte beslutningstagere på højt niveau under erhvervsfremstødet med kronprinsparret. Regional Export Manager Mads Sigsgaard, Dybvad Stålindustri EFFEKTIVE ERHVERVSFREMSTØD MED VIRKSOMHEDERNE I CENTRUM Udfordring: Mange danske virksomheder savner en anledning, en platform, eller det fornødne lokalkendskab til at tage det første spring ind på et marked. Andre virksomheder er allerede til stede, men nye opgaver og større markedsandele. Udenrigsministeriet kan: Erhvervsfremstød bidrager til virksomhedernes internatio nalisering, konkurrenceevne og eksportomsætning. Officielle erhvervsfremstød, hvor et medlem af kongehuset eller en minister står i spidsen, er samtidig en vigtig platform for markedsføring af Danmark og danske kompetencer. Et nyt offentligt-privat partnerskab om de officielle erhvervsfremstød skal bringe fremstødene endnu tættere på erhvervslivet for at styrke effekten. 10

11 Vi vil gerne have flere eksport fremstød, for det er noget af det, der virker allerbedst. Det er vigtigt, at virksomhedernes behov sættes i første række. Direktør Thomas Bustrup, DI HELE REGERINGEN VIL ARBEJDE FOR AT FREMME DANSKE ERHVERVSINTERESSER Udfordring: Danmark er for lille til for alvor at trænge igennem på de globale markeder og over for fremmede beslutningstagere, hvis ikke alle trækker på samme hammel. Regeringen vurderer, at vi i dag går glip af et uudnyttet potentiale for eksport og økonomisk samarbejde. Et tæt samspil mellem ministerier, ambassader og erhvervsliv kan bedst bringe danske erhvervskompetencer i spil. Udenrigsministeriet kan: Hele regeringen vil gerne hjælpe danske virksomheder inter nationalt, og mange ministre har de globale udfordringer helt inde på livet. På store globale indsatsområder som vand, miljø, sundhed og velfærd kan vi gøre en forskel, når danske ministre koordinerer ind satserne. Der er i mange ministerier en anseelig international ekspertise og gode kontaktnet. Det skal regeringen udnytte fuldt ud. 11

12 Eksportrådet varetager statens eksportog investeringsfremmeindsats uden for Danmarks grænser i en enstrenget struktur forankret i Udenrigsministeriet. Dermed kan Eksport rådet operere globalt gennem alle ministeriets repræsentationer med ambassader, handelskontorer og kon sulater i de fleste lande. Eksportrådet rådgiver årligt godt virksomheder med både gratis og betalingsbelagte ydelser. Som en del af Udenrigsministeriet har Eksportrådet mulighed for at tilbyde skræddersyet rådgivning i relation til erhvervslivets internationalisering med udgangspunkt i: kommercielle kompetencer politiske indsigt og viden globale netværk Få mere information Udenrigsministeriet Eksportrådet Asiatisk Plads København K Hotline: EKSPORTRAADET.UM.DK øvrige Scanpix Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk ISBN: Elektronisk ISBN Design: BGRAPHIC Forsidefotos: Scanpix, Novo Nordisk A/S, den danske ambassade i Seoul, Udenrigsministeriet og DONG energy Fotos: Grundfos/Lars Henrik Mardahl (s.6), Danida/Jørgen Schytte (s.9), Polfoto (s.10),

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job.

Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati. Mere handel. Nye job. Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati Mere handel. Nye job. Maj 2014 Regeringens strategi

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI VÆKST BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM OG SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER GRØN STABILITET SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere