Raise The Alarm En interaktiv musikvideo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raise The Alarm En interaktiv musikvideo"

Transkript

1 Raise The Alarm En interaktiv musikvideo Interaktive Multimedier (DIAM-E2010) v/ Kevin McLean og Hans Asmussen Nina Baun Jeppesen nije Stefan Verner Jokumsen sver

2 Indhold 1. Indledning Indhold på CD Præsentation af problemfelt Målgruppe Produktionsprocessen Produktionsplan, overblik og sketching Raise The Alarm... 7 opbygning, teknik og grafik ActionScript Caurina-tweener AddChild og WhileLoop Add Popper Det visuelle udtryk Usability testing Testresultater Videreudvikling og fremtidsaspekter Konklusion Kildefortegnelse...14 Hjemmesider...14 Litteratur...14 Bilag

3 Storybord...15 Bilag Raise The Alarm - tekst

4 1. Indledning Vi vil i denne rapport redegøre for vores overvejelser og valg undervejs i udviklingen af den interaktive, animerede musikvideo til sangen Raise The Alarm af gruppen Polypotion. Vores overvejelser vil gå på de tekniske løsninger, herunder hvordan vi har anvendt ActionScript, samt det visuelle udtryk Indhold på CD På CDen ligger følgende filer: - sgashg - jskfjgalsk For at se animationen skal du åbne osigj 2. Præsentation af problemfelt I dag udkommer mere end 1200 musikudgivelser årligt alene i Danmark (www.gramex.dk). Ny teknologi gør det nemmere og billigere selv at producere musik i høj teknisk kvalitet, og distribution via internettet gør det nemt at dele med en stor skare af folk. Det skærper kravene til, hvordan musikere skal brande sig selv. Synlighed og nytænkning er altafgørende for musikere og bands, der vil trænge igennem og tiltrække opmærksomhed til deres projekter på det overspækkede marked den danske og europæiske musikbranche befinder sig i. At kunne kommunikere via flere forskellige platforme og medier er nødvendigt for at nå en varieret gruppe af potentielle lyttere. Med en baggrund som uddannede, udøvende og skabende musikere kender vi en del til den udfordring det er, at få taletid i musikbranchen. Det driver musikere til forskellige kreative tiltag. Flere af de tiltag handler om præsentation af musikken gennem kreative musikvideoer som f.eks. bandet OK go s meget simple og billigt producerede video( ), der bragte det ellers ukendte band til næsten youtube visninger. Der ses i dag enkelte eksempler på interaktive musikvideoer. Archade Fire s video til The Wilderness Downtown har fået særlig meget opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af html5 og dets nye muligheder. Der findes også andre bud på interaktive musikvideoer, som er lavet i flash f.eks. og Den interaktive musikvideo giver mulighed for at lave noget anderledes pr for musikken og skabe opmærksomhed omkring en udgivelse. Med og spredning via sociale medier vil man kunne nå ud til et stort publikum, uden store økonomiske omkostninger. Derudover skal videoen være anderledes nok til at den har potentiale til at blive delt og videreformidlet af de mennesker der støder på den via de sociale medier (facebook, twitter, osv). Vi vil med afsæt i et af Ninas musikprojekter - Elektropop-duoen POLYPOTION - integrere computerspillets interaktion med musikvideoens præsentation af musikken. På den måde får lytteren en mulighed for at tage del i musikvideoens handlingsforløb, hvorved tanken er at gøre oplevelsen større eller i al fald anderledes underholdende. 4

5 2.1. Problemformulering Vi vil gennem produktionen af en Flash-baseret interaktiv musikvideo forsøge at give et konkret bud på en alternativ, billig og bevidst branding på nettet. Vi har yderligere opstillet to krav til videoen: 1) Videoen skal indeholde et tidsbegrænset og enkelt spil. 2) Grafikken skal understøtte sangens handling med ønsket om at forstærke fortællingen. 3. Målgruppe Målgruppen for denne video svarer som udgangspunkt til målgruppen for Polypotions musik, da det primære produkt er musikken, og videoen kun er et middel til distribution af musikken. Målet med musikken er at blive spillet på spillesteder og klubber med et yngre klientel, festivaller og radio airplay på mainstream radio som f.eks. DR s P3. Målgruppen afgrænses således overordnet til brugere af disse steder, og på baggrund af research på nettet samt eget kendskab til disse, fastslår vi at operere med en aldersgruppe på år. Derudover vil de første aftagere af videoen typisk være mennesker, der i forvejen kender Polypotion eller dets medlemmer Nina Baun og Magnus Friis. Idéen er at videoen deles og distribueres først via bandets eget website og Facebook profil, og dernæst deles ud i gennem netværket af venner og venners venner. Der er derfor tale om at målgruppen er aktive brugere af internet baserede sociale netværk. Som vi skriver i problemformuleringen, ønsker vi at få musikken spredt ud til mennesker, der i forvejen ikke kender den. På den måde kan man sige, at Polypotions fans venner, der ikke kender Polypotion, er den primære målgruppe. Hvad angår oplevelsen når folk prøver Raise The Alarm - videoen, ønsker vi først og fremmest, at de skal blive underholdt og tildels opslugt. Videoens kunstneriske udtryk skal gerne understøtte sangens og tekstens indhold, således at den huskes bedre! 4. Produktionsprocessen Udgangspunktet for projektet var idéen om, at udnytte Flash teknologiens muligheder i en relativt ny sammenhæng, nemlig i musikvideoen. Vi var fra starten meget optagede af idéen om at man med en interaktiv flashbasseret musikvideo, kunne give brugeren mulighed for selv at bestemme eller ha indflydelse på indholdet af videoen. Vi forestillede os at de forskellige muligheder i musikvideoen ville være så mange, at en bruger ville kunne se, eller nærmere prøve musikvideoen flere gange og stadigt få helt nye oplevelser ud af det. Den givne tidsramme for projektet, gjorde det nødvendigt for os at prioritere i vores produktionsplan. De mange funktioner og 5

6 animerede muligheder viste sig hurtigt at være for stor en mundfuld for os, og vi måtte skære drastisk ned i vores forventninger til projektet. Vi lavede et storyboard (se bilag 1) med idéer til hvad vi mente var realistiske at lave. Som vi så det, havde vi mulighed for enten at fokusere vores produktion på udvalgte scener og stykker i sangen og udarbejde en færdig version af eksempelvis 2. vers med spil og finjusterede animationer. Eller vi kunne vælge at fokusere på den overordnede ramme og altså animere den fulde version af sangen, for til gengæld at nedprioritere detaljerne. Det interessante ved vores problemstilling, mener vi, består i den overordnede ramme: sangen med dens fortælling og afgrænsede varighed, og i udfordringen der ligger i at skabe en sammenhængende fortælling, der samtidig spiller sammen med sangens tekstlige og musikalske aspekt. Derfor faldt vores valg på at illustrere hele sangen, og altså ikke prioritere finjusterede movie clips og detaljerige scenarier Produktionsplan, overblik og sketching I timerne har vi øvet os på at samle animationer og koder i enkelte frames på main time line, så man på den måde kommer ud over at skulle afspille tidslinien i øverste scene. Vores projekt krævede det modsatte idet vi placerede audiofilen i sin fulde længe i et lag på main timeline, så vi hele tiden kunne sammenholde animationer og indhold. Sangen udgør vores overordnede ramme for produktionen og al animation og kode skal afvikles uden at det påvirker afspilningen af main time line. Det giver os imidlertid en main time line på 5624 frames svarende til sangens længde. Movie clips som vi i øvelserne har ladet loope i det uendelige eller indtil man ved interaktion, har forespurgt noget andet, skal vi i vores projekt hele tiden styre i forhold til framenumrene i main timeline. Det er en andeledes tankegang end den, vi har øvet os på i timerne. Dertil kommer den meget lange time-line og naturligvis alle underliggende lag, som vi skal administrere. Det stod derfor klart fra start, at en af vores store udfordringer ved projektet ville bestå i at bevare overblikket. Derfor forsøgte vi os som det første at danne os et overblik over produktionen. Vi inddelte først sangen i afsnit, som vi ønskede skulle indeholde forskellige scener. Inddelingen skete ud fra den gængse formanalyse indenfor rytmisk musik (http://www.musikipedia.dk/formanalyse :2010): intro, 1. vers, 1. omkvæd, 2. vers, 2. omkvæd, kontrastykke* og 2 x omkvæd. *benævnes B-stykke i denne rapport samt i Flash-filen Herpå udarbejdede vi et skriftligt baseret storybord, hvor vi noterede handlingsforløbet i videoen; så vidt muligt inklusiv tekniske løsninger i forhold til kode og animation (Se bilag 1). 6

7 Vi udarbejdede desuden en prioriteret to-do-liste opdelt i forhold til undervisningen for at sikre, at vi ville få udført det nødvendige arbejde for at blive færdige. 5. Raise The Alarm opbygning, teknik og grafik Vi vil i dette afsnit omtale selve indholdet af animationen. Vi vil komme ind på de valg, vi har truffet i forhold til animationens tekniske løsning, herunder brugen af ActionScript, samt den æstetiske dimension; hvorfor videoen ser ud, som den gør Den overordnede struktur Lydfilen ligger som nævnt i main time line og definerer samtidig længden af videoprojektet. På main time line ligger også grafik linket direkte til bestemte takter i sangen (frames i Flash). Som eksempel kan nævnes overgangene til omkvædene illustreret ved den voksende alarm, eller lynene der i andet vers slår ned samtidig med lydeffekter i sangen. Derudover ligger alle baggrundslagene samt et lag til SH ude i main time line, 1. scene. I første samt andet vers anvendes movie clipet bgstreet. Inden i dette movie clip har vi anbragt movie clipene Villain og OldMan. Himmelen består i tre movie clips, hhv. et gradient-lag, som indeholder planeter og en meget svag gradient, et stjernelag med små stjerner og et stjernelag med større stjerner. Disse tre lag har en konstant bevægelse med forskellig hastighed, hvorved vi opnår en effekt af dybde. Når vi bruger piletasterne øges hastigheden på baggrundslagene og det giver en illusion af SH bevæger sig hurtigere ActionScript Vi har selv skrevet al koden og har primært baseret den på stof dækket i timerne og slidesne. Som supplement har vi brugt tutorials fra Lynda.com. Vi vil herunder kommentere på udvalgte eksempler fra koden Caurina-tweener I Introscenen ser vi Super Hero (SH) flyve over nattehimlen. Billedet er zoomet helt ind på SH, hvorefter der zoomes ud i et totalbillede og derefter zoomes ud på SH og på byen i baggrunden. SH er tweenet vha. motiontween animation i main timeline. Byen er derimod tweenet med følgende kode: Tweener.addTween(bgStreet1, (scalex:.2, scaley:.2, y: 750, time: 4, transistion: linear, delay: 6)); Koden fortæller movie clipet bgstreet, at det på 4 sekunder skal skalere ned til 20% af dets oprindelige størrelse til y-positionen 750. Transformationen er linear, hvilket betyder at der ikke er tilføjet nogen form for easing. Transformationen indtræder med 7

8 en forsinkelse på 6 sekunder, som vi har tilpasset således, at den synker med nedskaleringen af SH. Vi kunne have valgt at kode alle tweens, men da vi først relativt sent i processen blev bekendt med denne mulighed, lod vi den allerede etablerede grafik stå AddChild og WhileLoop I omkvædet indtager en hel hær af SH stagen. Det har vi gjort ved først at skabe variablen army_mc, der indeholder de nye movie clips tilføjet på stagen. En timervariabel sørger for hvert andet sekund at afvikle funktionen newarmy. Funktionen newarmy placerer et eksemplar af klassen ShArmy på stagen, og de placeres med en afstand af 75. Animationen der får hæren til at bevæge sig ned over stagen og skalere op er placeret inde i movie clippet sharmy. Se kodeeksempler nedenfor. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a, frame 1015) 8

9 Add Popper I B-stykket har vi anvendt en funktion, som blev afdækket i undervisningen under navnet addpopper. Funktionen omdanner musen til en form for tegneredskab, hvor vi skaber den grafik, der tegnes. Vi har kombineret to slags grafik: henholdsvis en som fremkommer ved mouse click (dalende snefnug i tilfældige farver, Popper2 ) og en ved at trække musen (en rosa stribe i en tilfældig vinkel o glængde, Popper ). Til Popper har vi tilføjet en random rotation samt scale, hvorved den rosa stribe placerer sig i en tilfældig vinkel og længde. Inde i snow-movie clippet har vi tilføjet en colortransform-funktion, ligeledes afdækket i materiale fra undervisningen. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a sharmy, frame 1015) 9

10 5.3. Det visuelle udtryk Æstetikken er holdt i en farverig, enkel og sjov stil. Ligesom sangen foregår i et tegneserieunivers med superhelte og skurke, har vi valgt at gøre animationen tilsvarende fantasifuld. Alt er tegnet i flash, og det valgte vi at gøre, dels fordi vi blev rådet til det og dels for at holde en vis konsekvens i stilen og undgå et rodet udtryk. Konsekvensen af dette valg kan siges at være, at animationerne får et karakteristisk Flash -look. Det giver en helt signifikant stil som vi har valgt at dyrke som en del af det lidt naivistiske udtryk i videoen. Ikke mindst fordi vi begge endnu er relativt nye brugere af programmet, og selv enkle animationer tager meget lang tid for os. Udarbejdelsen og tegningen af samtlige frame-by-frame - og tweenanimerede movie clips har været et meget tidsomfattende arbejde, og der har været naturlige grænser for, hvor grundige vi har kunnet være og samtidigt nå vores målsætning om at lave en hel sammenhængende video i hele sangens længde. Kode fra B-stykket. (scene 1.a, frame 3148) 10

11 6. Usability testing To gange undervejs i processen har vi foretaget en informal usability test (Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian: 2009 Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen). Vi har testet videoen på i alt tre personer med fokus på parametrene funktionalitet, tilfredsstillelse og effektivitet. Alle tre testpersoner var på forhånd bekendt med videoens interaktive aspekt Testresultater Overordnet syntes alle testpersoner, at det var sjovt at se og afprøve videoen, men udfordringen var ikke høj. Og de mente også enstemmigt, at omkvædene manglede et interaktionselement. En testperson udtrykte særlig høj begejstring for selve idéen, og kunne sagtens se potentialet og udviklingsmulighederne. Hun mente, ligesom os, at se et Blue Ocean i den interaktive musik video. Testene viste os blandt andet, at instruktionsboksenes daværende udformning ikke var optimal. To af testpersonerne troede, at infoboksene var knapper, man skulle trykke på. Den sidste bemærkede dem slet ikke. Instruktionsboksens oprindelige udformning Selve det tekstlige indhold i infoboksene var tilsyneladende heller ikke optimalt. Dette gjaldt mest boksen i B-stykket, hvor der oprindeligt stod Use Mouse to control the laser sword. Dette var ifølge testen ikke tilstrækkelig information, til at testpersonen vidste, man også skulle klikke på musen, før der skete noget. Vi justerede efterfølgende teksten samt farver og font, så instrukserne blev klarere og mere læsevenlige så brugeren med det samme vidste, hvad man skulle foretage sig. De nye ændringer havde vi ikke på samme måde mulighed for at følge op på og teste grundet projektets tidsramme. Vi observerede en fælles reaktion hos testpersonerne, at der var en umiddelbar begejstring når der blev præsenteret et nyt element i musikvideoen. Der synes på en måde at være en go sammenhæng mellem det at lytte og forholde sig aktivt til en grafik. Der var blandt testpersonerne derimod en klar enighed om, at udfordringerne og mulighederne var for få igennem 11

12 videoen. Desuden var vi - jævnfør 4. Produktionsprocessen - fra projektets begyndelse godt klar over, at vi ikke var i stand til at implementere samtlige af de funktioner, animationer og den grafik, som vi kunne ønske os, for at fuldende brugeroplevelsen. Dermed kom testpersonernes respons på netop dette punkt ikke bag på os. 7. Videreudvikling og fremtidsaspekter Vi har en række idéer til, hvordan videoen kan udvikles videre og tilføres flere elementer og interaktion. Første vers ønsker vi skal indeholde en række flere movie clips med små animationer, end hvad tilfældet er i produktet. Computerspillet Crappy Cat (http://crappycat.com/game/) er baseret på hittestobject-funktionen og formår at skabe et underholdende univers med denne relativt simple kodning. Dog omfattende animationsarbejde. Vi forestiller os at vores video kan rumme mere i den stil. I projektets brainstormfase fik vi en ide om, at man i B-stykket skulle flyve ind i billedet igennem universet. Denne effekt havde vi set i en anden interaktiv musikvideo. Ideen var, at man fra SH perspektiv skulle flyve ud i rummet og eliminere forskellige objekter enten ved et skydespil eller en simpel hittestobjectfunktion. Det lykkedes os at finde noget gratis ActionScript til tunnel-effekten (http://www.freeactionscript.com), men det viste sig at være skrevet i en syntax til en ældre version af programmet. I stedet forsøgte vi på egen hånd at eksperimentere med brug af z-aksen i B-stykket. Det lykkedes os at bevæge os ind i billedet, men kun indtil vi var passeret de to stjernebesatte baggrundslag. Herefter var baggrunden bare sort. Vi er overbeviste om, at havde vi haft lidt mere tid, havde vi knækket koden. Det er således et element, vi vil udvikle videre på. Sangens omkvæd skal på sigt have implementeret et interaktivt element og desuden have en grad af variation omkvædene imellem. Vi forestiller os, at SHene i sharmy kan udskiftes med forskellige varianter, så de bevæger hovedet eller armene i forhold til sangens rytme. 8. Konklusion Vi har produceret en interaktiv, animeret musikvideo til Raise The Alarm i sangens fulde længde. Videoen indeholder tre scener med forskellig interaktivitet, hvoraf den ene er et simpelt spil konstrueret ud fra hittestobject -funktionen. Videoen indeholder adskillige eksempler på direkte illustrationer af sangens handlingsforløb. 12

13 Vi har endnu ikke lagt videoen ud til deling på nette. Til det synes vi endnu blandt andet ud fra testpersonernes udsagn, at der mangler for mange detaljer. For at videoen får den tilsigtede effekt og mulighed for at skabe hype, tror vi, det er vigtigt, at den eksempelvis har en stærkere grafisk profil samt en større game -mæssig udfordring. Der er ingen tvivl om at der er muligheder i idéen om en flashbasseret interaktiv musikvideo. Både ud fra vores erfaringer med dette projekt og ud fra testpersonernes udtalelser vurdere vi at hvis indholdet udvikles, er der go chance for at det vil få den tilsigtede effekt på spredningen af musik via de sociale medier. 13

14 9. Kildefortegnelse Litteratur Hjemmesider Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian:(2009). Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen 14

15 Bilag 1 Storybord Intro: Støj 00:00-00:08 1.vers 00:09-00:43 Blafrende kappe/ild/luft i vinden Fylder hele billedet Totalbillede. Kvindelig superhelt (SH) flyver over byen om natten. SH follows mouse eller piletaster? En form for hale efter SH, når hun flyver. Background bevæger sig. zoom out controll superhero (SH) speed with arrows. Flying on a city background 2. vers 01:01-01:36 2. omkvæd SPIL I gadeplan. Bekæmpe villain med lasersværd. /page/9/ Hvilket perspektiv skal vi bruge? Spil gennemført efter 15 fuldtræffere. En form for instruks på skærm. Samme som 1. omkvæd. Dobbelt så langt. hittestobject : laser sword smashes in the air. Ved vundet spil: gotoandplay: animation of SH evaporation 1. (1/2) omkvæd 00:44-01:00 Overgang: En rød alarm vokser ud af billedet og signalerer overgang til ny scene. Colors! interaktion?? Idéer: - Alarm-knap. Ved klik kommer SH flyvende. - stjernetunnel. Flyve gennem universet ind i billedet med forskellig movieclips passerende forbi. Kode? Object alarm : eventlistener. Mouse click. gotoandplay: MC: SH flies on stage. B-stykke xOmkvæd Farver. Interaktion? Kan vi flyve IND i skærmen?? Tunnel-effekt igennem universet. Idéer: - hale efter mus - tegne med mus Samme som 1. & 2. omkvæd. Evt. tilført ekstra feature. 15

16 Bilag 2 Raise The Alarm - tekst by POLYPOTION (Nina Baun Jeppesen & Magnus Friis ) Floating on top of the city in my gaudy costume It s my duty to uphold the peace here And I never miss a single thing Scanning the streets below me With my eagle eye nothing gets by me Fighting city culprits is like child s play to me Raise the alarm and I ll be there cause I m the long arm of the law around here You ll be safe with me in the vicinity So you can feel safe at night Keeping a look out on a villain trying to rob an innocent old man with lightning speed I m at the crime scene And fighting with my laser sword Movements so fast it s impossible to parry my attack And then I evaporate Up into thin air Raise the alarm... You might be foolhardy and think you can tempt fate but just remember what goes around comes around just when you think you re all alone and want to pilfer some goodies I m breathing down your neck and will make you pay the prize Raise the alarm... 16

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum

Tina Holst Simon Mortensen 29-11-2013 Christian Pilgaard Mette Fagerlund Projekt 2 Skive Theater De unge i centrum Side 1 af 32 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemstilling... 4 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Målgruppe... 5 10 trin til personas... 5 Delkonklusion... 8 Beskrivelse af 3 relevante hjemmesider...

Læs mere

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA

Portfolio. Afsluttende projekt 1. semester. dec. 2014 jan. 2015. Simone Strecker Carstensen. MulA Portfolio Afsluttende projekt 1. semester dec. 2014 jan. 2015 Simone Strecker Carstensen MulA Contents Moodboard... 3 Projektplanlægning... 4 PBS og WBS... 4 Dokumentation af udviklingsproces... 5 Wireframe

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman

Ide & koncept. Udgiver. Forfattere. Grafisk layout. Årgang. Kontakt. Jacob Saugman. Telecom Scandinavia A/S. Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Credits Ide & koncept Jacob Saugman Forfattere Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman Årgang 2008 ISBN 978-87-992719-0-0 Udgave: 1. udgave, 1. oplag Udgiver Telecom Scandinavia A/S Grafisk layout dmegraphic

Læs mere

Blinde i byrum - At krydse en vej

Blinde i byrum - At krydse en vej Blinde i byrum - At krydse en vej Først semester, Humtek 6.1, Roskilde Universitet Gruppe 5 Emil Zuschlag Christiansen, Jonas Hansen, Simon Rove Jensen og Stefan Alexander Parbst Vejleder: Maja Fagerberg

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

Reducering af madspild gennem leg og læring.

Reducering af madspild gennem leg og læring. Reducering af madspild gennem leg og læring. - Reducing food waste through playing and learning Alexander Nordkild Christensen Vejleder: Henrik Hauggaard-Nielsen Alexander Sørensen Pazyj HUMTEK 06.2 Anders

Læs mere

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN

Find Pølsen INNOPEEPS DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. - der er noget for enhver smag ANDREAS KROGH ANDERSEN ELIN LINDING JØRGENSEN Find Pølsen - der er noget for enhver smag DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME KURSUSANSVARLIG : KENNY MAREK MØLLER MARIA ØRNDRUP SØRENSEN ELIN LINDING JØRGENSEN NANNA SHYAMA PETERSEN ANDREAS KROGH

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason

Et læringsprogram. It læringsprojekt. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen. Vejleder: Karl G Bjarnason 2011 Et læringsprogram It læringsprojekt Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen, Christine Johnsen & Jonas Pedersen Vejleder: Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Side 1 af 19 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube

En analyse af viralmarkedsføring på Youtube 1 Kysset med Youtube En analyse af viralmarkedsføring på Youtube Specialeafhandling i Kommunikation Af: Esben Bach Esben Bach Formalia: Specialet udgør 141.865 anslag inklusiv mellemrum (59.1 normalsider)

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE

EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE EVENTYRERNE OG DE STRANDEDE Læsning af Rejsemagasinet Escape på ipad. Eyetrackingundersøgelse i samarbejde med Berlingske Media. Af Peter From Jacobsen 1 Indhold Om undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere

1. Indledning (Fælles)

1. Indledning (Fælles) Quetzalcoatl: Heino Jørgensen, Kim Etzerodt, Vakis Rigas 1/99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles)... 4 1.1 Idéen... 4 1.2 Problemstilling... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning... 5 2.

Læs mere

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6

1. Indledning... 2. 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5. 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode... 4 1.3 Afgrænsning... 5 2. Fra web 1.0 til web 2.0... 6 2.1 Web 1.0... 6 2.2 Web 2.0... 6 2.3 Udviklingen... 7 3. Sociale

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning)

Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning) Print Form Eksamensopgave Kandidatuddannelsen i Digital design (2007-studieordning) Linje A Eksaminator: Jonas Petersen Afleveringsdato: 13.01.10 Digital kultur, ekstern 7-skala, 10 p. ekstern 7-skala,

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere