Raise The Alarm En interaktiv musikvideo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raise The Alarm En interaktiv musikvideo"

Transkript

1 Raise The Alarm En interaktiv musikvideo Interaktive Multimedier (DIAM-E2010) v/ Kevin McLean og Hans Asmussen Nina Baun Jeppesen nije Stefan Verner Jokumsen sver

2 Indhold 1. Indledning Indhold på CD Præsentation af problemfelt Målgruppe Produktionsprocessen Produktionsplan, overblik og sketching Raise The Alarm... 7 opbygning, teknik og grafik ActionScript Caurina-tweener AddChild og WhileLoop Add Popper Det visuelle udtryk Usability testing Testresultater Videreudvikling og fremtidsaspekter Konklusion Kildefortegnelse...14 Hjemmesider...14 Litteratur...14 Bilag

3 Storybord...15 Bilag Raise The Alarm - tekst

4 1. Indledning Vi vil i denne rapport redegøre for vores overvejelser og valg undervejs i udviklingen af den interaktive, animerede musikvideo til sangen Raise The Alarm af gruppen Polypotion. Vores overvejelser vil gå på de tekniske løsninger, herunder hvordan vi har anvendt ActionScript, samt det visuelle udtryk Indhold på CD På CDen ligger følgende filer: - sgashg - jskfjgalsk For at se animationen skal du åbne osigj 2. Præsentation af problemfelt I dag udkommer mere end 1200 musikudgivelser årligt alene i Danmark (www.gramex.dk). Ny teknologi gør det nemmere og billigere selv at producere musik i høj teknisk kvalitet, og distribution via internettet gør det nemt at dele med en stor skare af folk. Det skærper kravene til, hvordan musikere skal brande sig selv. Synlighed og nytænkning er altafgørende for musikere og bands, der vil trænge igennem og tiltrække opmærksomhed til deres projekter på det overspækkede marked den danske og europæiske musikbranche befinder sig i. At kunne kommunikere via flere forskellige platforme og medier er nødvendigt for at nå en varieret gruppe af potentielle lyttere. Med en baggrund som uddannede, udøvende og skabende musikere kender vi en del til den udfordring det er, at få taletid i musikbranchen. Det driver musikere til forskellige kreative tiltag. Flere af de tiltag handler om præsentation af musikken gennem kreative musikvideoer som f.eks. bandet OK go s meget simple og billigt producerede video( ), der bragte det ellers ukendte band til næsten youtube visninger. Der ses i dag enkelte eksempler på interaktive musikvideoer. Archade Fire s video til The Wilderness Downtown har fået særlig meget opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af html5 og dets nye muligheder. Der findes også andre bud på interaktive musikvideoer, som er lavet i flash f.eks. og Den interaktive musikvideo giver mulighed for at lave noget anderledes pr for musikken og skabe opmærksomhed omkring en udgivelse. Med og spredning via sociale medier vil man kunne nå ud til et stort publikum, uden store økonomiske omkostninger. Derudover skal videoen være anderledes nok til at den har potentiale til at blive delt og videreformidlet af de mennesker der støder på den via de sociale medier (facebook, twitter, osv). Vi vil med afsæt i et af Ninas musikprojekter - Elektropop-duoen POLYPOTION - integrere computerspillets interaktion med musikvideoens præsentation af musikken. På den måde får lytteren en mulighed for at tage del i musikvideoens handlingsforløb, hvorved tanken er at gøre oplevelsen større eller i al fald anderledes underholdende. 4

5 2.1. Problemformulering Vi vil gennem produktionen af en Flash-baseret interaktiv musikvideo forsøge at give et konkret bud på en alternativ, billig og bevidst branding på nettet. Vi har yderligere opstillet to krav til videoen: 1) Videoen skal indeholde et tidsbegrænset og enkelt spil. 2) Grafikken skal understøtte sangens handling med ønsket om at forstærke fortællingen. 3. Målgruppe Målgruppen for denne video svarer som udgangspunkt til målgruppen for Polypotions musik, da det primære produkt er musikken, og videoen kun er et middel til distribution af musikken. Målet med musikken er at blive spillet på spillesteder og klubber med et yngre klientel, festivaller og radio airplay på mainstream radio som f.eks. DR s P3. Målgruppen afgrænses således overordnet til brugere af disse steder, og på baggrund af research på nettet samt eget kendskab til disse, fastslår vi at operere med en aldersgruppe på år. Derudover vil de første aftagere af videoen typisk være mennesker, der i forvejen kender Polypotion eller dets medlemmer Nina Baun og Magnus Friis. Idéen er at videoen deles og distribueres først via bandets eget website og Facebook profil, og dernæst deles ud i gennem netværket af venner og venners venner. Der er derfor tale om at målgruppen er aktive brugere af internet baserede sociale netværk. Som vi skriver i problemformuleringen, ønsker vi at få musikken spredt ud til mennesker, der i forvejen ikke kender den. På den måde kan man sige, at Polypotions fans venner, der ikke kender Polypotion, er den primære målgruppe. Hvad angår oplevelsen når folk prøver Raise The Alarm - videoen, ønsker vi først og fremmest, at de skal blive underholdt og tildels opslugt. Videoens kunstneriske udtryk skal gerne understøtte sangens og tekstens indhold, således at den huskes bedre! 4. Produktionsprocessen Udgangspunktet for projektet var idéen om, at udnytte Flash teknologiens muligheder i en relativt ny sammenhæng, nemlig i musikvideoen. Vi var fra starten meget optagede af idéen om at man med en interaktiv flashbasseret musikvideo, kunne give brugeren mulighed for selv at bestemme eller ha indflydelse på indholdet af videoen. Vi forestillede os at de forskellige muligheder i musikvideoen ville være så mange, at en bruger ville kunne se, eller nærmere prøve musikvideoen flere gange og stadigt få helt nye oplevelser ud af det. Den givne tidsramme for projektet, gjorde det nødvendigt for os at prioritere i vores produktionsplan. De mange funktioner og 5

6 animerede muligheder viste sig hurtigt at være for stor en mundfuld for os, og vi måtte skære drastisk ned i vores forventninger til projektet. Vi lavede et storyboard (se bilag 1) med idéer til hvad vi mente var realistiske at lave. Som vi så det, havde vi mulighed for enten at fokusere vores produktion på udvalgte scener og stykker i sangen og udarbejde en færdig version af eksempelvis 2. vers med spil og finjusterede animationer. Eller vi kunne vælge at fokusere på den overordnede ramme og altså animere den fulde version af sangen, for til gengæld at nedprioritere detaljerne. Det interessante ved vores problemstilling, mener vi, består i den overordnede ramme: sangen med dens fortælling og afgrænsede varighed, og i udfordringen der ligger i at skabe en sammenhængende fortælling, der samtidig spiller sammen med sangens tekstlige og musikalske aspekt. Derfor faldt vores valg på at illustrere hele sangen, og altså ikke prioritere finjusterede movie clips og detaljerige scenarier Produktionsplan, overblik og sketching I timerne har vi øvet os på at samle animationer og koder i enkelte frames på main time line, så man på den måde kommer ud over at skulle afspille tidslinien i øverste scene. Vores projekt krævede det modsatte idet vi placerede audiofilen i sin fulde længe i et lag på main timeline, så vi hele tiden kunne sammenholde animationer og indhold. Sangen udgør vores overordnede ramme for produktionen og al animation og kode skal afvikles uden at det påvirker afspilningen af main time line. Det giver os imidlertid en main time line på 5624 frames svarende til sangens længde. Movie clips som vi i øvelserne har ladet loope i det uendelige eller indtil man ved interaktion, har forespurgt noget andet, skal vi i vores projekt hele tiden styre i forhold til framenumrene i main timeline. Det er en andeledes tankegang end den, vi har øvet os på i timerne. Dertil kommer den meget lange time-line og naturligvis alle underliggende lag, som vi skal administrere. Det stod derfor klart fra start, at en af vores store udfordringer ved projektet ville bestå i at bevare overblikket. Derfor forsøgte vi os som det første at danne os et overblik over produktionen. Vi inddelte først sangen i afsnit, som vi ønskede skulle indeholde forskellige scener. Inddelingen skete ud fra den gængse formanalyse indenfor rytmisk musik (http://www.musikipedia.dk/formanalyse :2010): intro, 1. vers, 1. omkvæd, 2. vers, 2. omkvæd, kontrastykke* og 2 x omkvæd. *benævnes B-stykke i denne rapport samt i Flash-filen Herpå udarbejdede vi et skriftligt baseret storybord, hvor vi noterede handlingsforløbet i videoen; så vidt muligt inklusiv tekniske løsninger i forhold til kode og animation (Se bilag 1). 6

7 Vi udarbejdede desuden en prioriteret to-do-liste opdelt i forhold til undervisningen for at sikre, at vi ville få udført det nødvendige arbejde for at blive færdige. 5. Raise The Alarm opbygning, teknik og grafik Vi vil i dette afsnit omtale selve indholdet af animationen. Vi vil komme ind på de valg, vi har truffet i forhold til animationens tekniske løsning, herunder brugen af ActionScript, samt den æstetiske dimension; hvorfor videoen ser ud, som den gør Den overordnede struktur Lydfilen ligger som nævnt i main time line og definerer samtidig længden af videoprojektet. På main time line ligger også grafik linket direkte til bestemte takter i sangen (frames i Flash). Som eksempel kan nævnes overgangene til omkvædene illustreret ved den voksende alarm, eller lynene der i andet vers slår ned samtidig med lydeffekter i sangen. Derudover ligger alle baggrundslagene samt et lag til SH ude i main time line, 1. scene. I første samt andet vers anvendes movie clipet bgstreet. Inden i dette movie clip har vi anbragt movie clipene Villain og OldMan. Himmelen består i tre movie clips, hhv. et gradient-lag, som indeholder planeter og en meget svag gradient, et stjernelag med små stjerner og et stjernelag med større stjerner. Disse tre lag har en konstant bevægelse med forskellig hastighed, hvorved vi opnår en effekt af dybde. Når vi bruger piletasterne øges hastigheden på baggrundslagene og det giver en illusion af SH bevæger sig hurtigere ActionScript Vi har selv skrevet al koden og har primært baseret den på stof dækket i timerne og slidesne. Som supplement har vi brugt tutorials fra Lynda.com. Vi vil herunder kommentere på udvalgte eksempler fra koden Caurina-tweener I Introscenen ser vi Super Hero (SH) flyve over nattehimlen. Billedet er zoomet helt ind på SH, hvorefter der zoomes ud i et totalbillede og derefter zoomes ud på SH og på byen i baggrunden. SH er tweenet vha. motiontween animation i main timeline. Byen er derimod tweenet med følgende kode: Tweener.addTween(bgStreet1, (scalex:.2, scaley:.2, y: 750, time: 4, transistion: linear, delay: 6)); Koden fortæller movie clipet bgstreet, at det på 4 sekunder skal skalere ned til 20% af dets oprindelige størrelse til y-positionen 750. Transformationen er linear, hvilket betyder at der ikke er tilføjet nogen form for easing. Transformationen indtræder med 7

8 en forsinkelse på 6 sekunder, som vi har tilpasset således, at den synker med nedskaleringen af SH. Vi kunne have valgt at kode alle tweens, men da vi først relativt sent i processen blev bekendt med denne mulighed, lod vi den allerede etablerede grafik stå AddChild og WhileLoop I omkvædet indtager en hel hær af SH stagen. Det har vi gjort ved først at skabe variablen army_mc, der indeholder de nye movie clips tilføjet på stagen. En timervariabel sørger for hvert andet sekund at afvikle funktionen newarmy. Funktionen newarmy placerer et eksemplar af klassen ShArmy på stagen, og de placeres med en afstand af 75. Animationen der får hæren til at bevæge sig ned over stagen og skalere op er placeret inde i movie clippet sharmy. Se kodeeksempler nedenfor. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a, frame 1015) 8

9 Add Popper I B-stykket har vi anvendt en funktion, som blev afdækket i undervisningen under navnet addpopper. Funktionen omdanner musen til en form for tegneredskab, hvor vi skaber den grafik, der tegnes. Vi har kombineret to slags grafik: henholdsvis en som fremkommer ved mouse click (dalende snefnug i tilfældige farver, Popper2 ) og en ved at trække musen (en rosa stribe i en tilfældig vinkel o glængde, Popper ). Til Popper har vi tilføjet en random rotation samt scale, hvorved den rosa stribe placerer sig i en tilfældig vinkel og længde. Inde i snow-movie clippet har vi tilføjet en colortransform-funktion, ligeledes afdækket i materiale fra undervisningen. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a sharmy, frame 1015) 9

10 5.3. Det visuelle udtryk Æstetikken er holdt i en farverig, enkel og sjov stil. Ligesom sangen foregår i et tegneserieunivers med superhelte og skurke, har vi valgt at gøre animationen tilsvarende fantasifuld. Alt er tegnet i flash, og det valgte vi at gøre, dels fordi vi blev rådet til det og dels for at holde en vis konsekvens i stilen og undgå et rodet udtryk. Konsekvensen af dette valg kan siges at være, at animationerne får et karakteristisk Flash -look. Det giver en helt signifikant stil som vi har valgt at dyrke som en del af det lidt naivistiske udtryk i videoen. Ikke mindst fordi vi begge endnu er relativt nye brugere af programmet, og selv enkle animationer tager meget lang tid for os. Udarbejdelsen og tegningen af samtlige frame-by-frame - og tweenanimerede movie clips har været et meget tidsomfattende arbejde, og der har været naturlige grænser for, hvor grundige vi har kunnet være og samtidigt nå vores målsætning om at lave en hel sammenhængende video i hele sangens længde. Kode fra B-stykket. (scene 1.a, frame 3148) 10

11 6. Usability testing To gange undervejs i processen har vi foretaget en informal usability test (Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian: 2009 Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen). Vi har testet videoen på i alt tre personer med fokus på parametrene funktionalitet, tilfredsstillelse og effektivitet. Alle tre testpersoner var på forhånd bekendt med videoens interaktive aspekt Testresultater Overordnet syntes alle testpersoner, at det var sjovt at se og afprøve videoen, men udfordringen var ikke høj. Og de mente også enstemmigt, at omkvædene manglede et interaktionselement. En testperson udtrykte særlig høj begejstring for selve idéen, og kunne sagtens se potentialet og udviklingsmulighederne. Hun mente, ligesom os, at se et Blue Ocean i den interaktive musik video. Testene viste os blandt andet, at instruktionsboksenes daværende udformning ikke var optimal. To af testpersonerne troede, at infoboksene var knapper, man skulle trykke på. Den sidste bemærkede dem slet ikke. Instruktionsboksens oprindelige udformning Selve det tekstlige indhold i infoboksene var tilsyneladende heller ikke optimalt. Dette gjaldt mest boksen i B-stykket, hvor der oprindeligt stod Use Mouse to control the laser sword. Dette var ifølge testen ikke tilstrækkelig information, til at testpersonen vidste, man også skulle klikke på musen, før der skete noget. Vi justerede efterfølgende teksten samt farver og font, så instrukserne blev klarere og mere læsevenlige så brugeren med det samme vidste, hvad man skulle foretage sig. De nye ændringer havde vi ikke på samme måde mulighed for at følge op på og teste grundet projektets tidsramme. Vi observerede en fælles reaktion hos testpersonerne, at der var en umiddelbar begejstring når der blev præsenteret et nyt element i musikvideoen. Der synes på en måde at være en go sammenhæng mellem det at lytte og forholde sig aktivt til en grafik. Der var blandt testpersonerne derimod en klar enighed om, at udfordringerne og mulighederne var for få igennem 11

12 videoen. Desuden var vi - jævnfør 4. Produktionsprocessen - fra projektets begyndelse godt klar over, at vi ikke var i stand til at implementere samtlige af de funktioner, animationer og den grafik, som vi kunne ønske os, for at fuldende brugeroplevelsen. Dermed kom testpersonernes respons på netop dette punkt ikke bag på os. 7. Videreudvikling og fremtidsaspekter Vi har en række idéer til, hvordan videoen kan udvikles videre og tilføres flere elementer og interaktion. Første vers ønsker vi skal indeholde en række flere movie clips med små animationer, end hvad tilfældet er i produktet. Computerspillet Crappy Cat (http://crappycat.com/game/) er baseret på hittestobject-funktionen og formår at skabe et underholdende univers med denne relativt simple kodning. Dog omfattende animationsarbejde. Vi forestiller os at vores video kan rumme mere i den stil. I projektets brainstormfase fik vi en ide om, at man i B-stykket skulle flyve ind i billedet igennem universet. Denne effekt havde vi set i en anden interaktiv musikvideo. Ideen var, at man fra SH perspektiv skulle flyve ud i rummet og eliminere forskellige objekter enten ved et skydespil eller en simpel hittestobjectfunktion. Det lykkedes os at finde noget gratis ActionScript til tunnel-effekten (http://www.freeactionscript.com), men det viste sig at være skrevet i en syntax til en ældre version af programmet. I stedet forsøgte vi på egen hånd at eksperimentere med brug af z-aksen i B-stykket. Det lykkedes os at bevæge os ind i billedet, men kun indtil vi var passeret de to stjernebesatte baggrundslag. Herefter var baggrunden bare sort. Vi er overbeviste om, at havde vi haft lidt mere tid, havde vi knækket koden. Det er således et element, vi vil udvikle videre på. Sangens omkvæd skal på sigt have implementeret et interaktivt element og desuden have en grad af variation omkvædene imellem. Vi forestiller os, at SHene i sharmy kan udskiftes med forskellige varianter, så de bevæger hovedet eller armene i forhold til sangens rytme. 8. Konklusion Vi har produceret en interaktiv, animeret musikvideo til Raise The Alarm i sangens fulde længde. Videoen indeholder tre scener med forskellig interaktivitet, hvoraf den ene er et simpelt spil konstrueret ud fra hittestobject -funktionen. Videoen indeholder adskillige eksempler på direkte illustrationer af sangens handlingsforløb. 12

13 Vi har endnu ikke lagt videoen ud til deling på nette. Til det synes vi endnu blandt andet ud fra testpersonernes udsagn, at der mangler for mange detaljer. For at videoen får den tilsigtede effekt og mulighed for at skabe hype, tror vi, det er vigtigt, at den eksempelvis har en stærkere grafisk profil samt en større game -mæssig udfordring. Der er ingen tvivl om at der er muligheder i idéen om en flashbasseret interaktiv musikvideo. Både ud fra vores erfaringer med dette projekt og ud fra testpersonernes udtalelser vurdere vi at hvis indholdet udvikles, er der go chance for at det vil få den tilsigtede effekt på spredningen af musik via de sociale medier. 13

14 9. Kildefortegnelse Litteratur Hjemmesider Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian:(2009). Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen 14

15 Bilag 1 Storybord Intro: Støj 00:00-00:08 1.vers 00:09-00:43 Blafrende kappe/ild/luft i vinden Fylder hele billedet Totalbillede. Kvindelig superhelt (SH) flyver over byen om natten. SH follows mouse eller piletaster? En form for hale efter SH, når hun flyver. Background bevæger sig. zoom out controll superhero (SH) speed with arrows. Flying on a city background 2. vers 01:01-01:36 2. omkvæd SPIL I gadeplan. Bekæmpe villain med lasersværd. /page/9/ Hvilket perspektiv skal vi bruge? Spil gennemført efter 15 fuldtræffere. En form for instruks på skærm. Samme som 1. omkvæd. Dobbelt så langt. hittestobject : laser sword smashes in the air. Ved vundet spil: gotoandplay: animation of SH evaporation 1. (1/2) omkvæd 00:44-01:00 Overgang: En rød alarm vokser ud af billedet og signalerer overgang til ny scene. Colors! interaktion?? Idéer: - Alarm-knap. Ved klik kommer SH flyvende. - stjernetunnel. Flyve gennem universet ind i billedet med forskellig movieclips passerende forbi. Kode? Object alarm : eventlistener. Mouse click. gotoandplay: MC: SH flies on stage. B-stykke xOmkvæd Farver. Interaktion? Kan vi flyve IND i skærmen?? Tunnel-effekt igennem universet. Idéer: - hale efter mus - tegne med mus Samme som 1. & 2. omkvæd. Evt. tilført ekstra feature. 15

16 Bilag 2 Raise The Alarm - tekst by POLYPOTION (Nina Baun Jeppesen & Magnus Friis ) Floating on top of the city in my gaudy costume It s my duty to uphold the peace here And I never miss a single thing Scanning the streets below me With my eagle eye nothing gets by me Fighting city culprits is like child s play to me Raise the alarm and I ll be there cause I m the long arm of the law around here You ll be safe with me in the vicinity So you can feel safe at night Keeping a look out on a villain trying to rob an innocent old man with lightning speed I m at the crime scene And fighting with my laser sword Movements so fast it s impossible to parry my attack And then I evaporate Up into thin air Raise the alarm... You might be foolhardy and think you can tempt fate but just remember what goes around comes around just when you think you re all alone and want to pilfer some goodies I m breathing down your neck and will make you pay the prize Raise the alarm... 16

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i multimedier. Arbejder på Interactive Spaces under Alexandra

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Draco vs. Harry. Interactive Multimedia E2010 DIAM. 15. december 2010. Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg

Draco vs. Harry. Interactive Multimedia E2010 DIAM. 15. december 2010. Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg Draco vs. Harry 15. december 2010 Interactive Multimedia E2010 DIAM Vejledt af: Kevin Cook McLean, Hans Christian Asmussen & Søren Vibjerg Spillet kan findes på: http://www.itu.dk/people/rfog/draco_vs_harry.html

Læs mere

Introduktion til Flash

Introduktion til Flash Introduktion til Flash Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net Kaspar Rosengreen Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Om mig Kaspar Rosengreen Nielsen. Uddannet datalog med sidefag i

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Computerspil - Kappa

Computerspil - Kappa Computerspil - Kappa Indledende aktivitet Kommunikationsplanlægning: Ressourceplanlægning: Iterationsplanlægning Brugerhistorier Kravspecifikation og testspecifikation Krav som skal opfyldes for at passe

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Roskilde Tekniske Skole 1.5 Astrid Skalkam Kommunikation/IT Natasha Pedersen

Roskilde Tekniske Skole 1.5 Astrid Skalkam Kommunikation/IT Natasha Pedersen Roskilde Tekniske Skole 1.5 Astrid Skalkam Kommunikation/IT 2016-05-11 Natasha Pedersen Årsopgave Nicolai Jensen Indledning: Vi har valgt at arbejde med at lave et spil, hvis formål grundlæggende er at

Læs mere

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium.

Computerspil. Hangman. Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. 10-02-2015 Computerspil Hangman Stefan Harding, Thomas Bork, Bertram Olsen, Nicklas Thyssen og Ulrik Larsen Roskilde Tekniske Gymnasium. Kom/it c Indhold Intro... 2 Indledende aktivitet... 2 Kommunikations

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data Grafisk fortolkning af Tænks Mærkebank ITU december 2010 Jakob Sindballe jsin@itu.dk cpr: 010679-2089 Vejleder: Kevin McLean & Hans Asmussen Visualisering af data For at se flashanimationen

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen

Projekt Reklamefilm Kom/IT. 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projekt Reklamefilm Kom/IT 18-03-2014 2.y, HTX, EUC Syd Sønderborg Sahra M. Andersen Projektbeskrivelse Projektet går ud på at der skal udarbejdes en reklamefilm, der reklamere for en virksomhed/institution/produkt,

Læs mere

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte)

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Gruppe 13: Rasmus Rolsted, Alexander Lissalde, Misam Anad, Yin Pang http://misam.dk/brdrgrimm/ Storyboard Storyboard Sekvensdiagram SPLASH SCREEN/INTRO SCENE 1 (FRAME 3)

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

3D katalog projektet. Kommissorium

3D katalog projektet. Kommissorium I perioden marts til december 2010 afvikledes anden fase af 3D katalog projektet, hvoraf projektmodningsforløbet er afrapporteret i rapporten 3D Katalog Rapport. 2009. Nærværende rapport er den afsluttende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

REKLAMEBANNER FOR MEDINA

REKLAMEBANNER FOR MEDINA REKLAMEBANNER FOR MEDINA http://mul112.itkn.dk/medina/index.html Et projekt af gruppe 8, multimediedesign B, Cphbusiness 2013 CHRISTIAN SONNE ROSENDAHL, CPH-CR104@CPHBUSINESS.DK KAREN LISE KRAGELUND, CPH-KK151@CPHBUSINESS.DK

Læs mere

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro

Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Bent Sehested Side - 1 Animeret rejserute på gennemsigtigt kort. Fremstillet i After Effects 6.5 Pro Kan anvendes både i Premiere 6,5 og i Premiere Pro versionerne. - Om fremstilling af kortet i Photoshop

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me

Computerspil dokumentation. Dokumentation af spillet Rescue Me Computerspil dokumentation Dokumentation af spillet Rescue Me Indholdsfortegnelse Formål... 3 Indledning... 3 Design... 4 Planlægning... 5 Fremgangsmåde... 6 Målgruppen... 8 Et lærerigt spil... 10 Styring

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6

Fase Forklaring Navigation. Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0. Markér frame 15, højreklik og vælg F6 Classic Tween Åbn en ny Flash Film Åbn Flash, vælg symbolet ud for Actions Script 3.0 Navgiv laget Navngiv laget kugle Tegn en udfyldt cirkel Vælg Oval Tool, vælg rød farve, træk en cirkel inde på Stage

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Dokumentation til Computerspil

Dokumentation til Computerspil Dokumentation til Computerspil Medias Lab Systemudviklingsmodel Problemstilling Vores problemstilling er at vi skal producere et simpelt computerspil, vi skal igennem hele processen dokumentere vores arbejde.

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper

Kulløse Miljømesse. Nikolaj, Tobias og Jesper Kulløse Miljømesse Nikolaj, Tobias og Jesper I denne rapport vil vi forklare hvordan vi lavede en reklame som handler Kulløse Miljømesse samt hvordan vi afprøvede den og fik resultater. Dette er et projekt

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen

Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Forudsætninger for innovation ved Trine Nielsen Mine to verdener u Innovation til alle tider Vinderkoncepter - Brugerdrevet innovation og forretningsudvikling Hvordan identificerer vi fremtidens behov

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD

DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD DIGITALE TEKNOLOGIER I VVS ENERGIUDDANNELSEN FORSKER-PRAKTIKERNETVÆRKSMØDE OM IT I EUD SØREN HELBO UNDERVISER VVS ENERGIMONTØR VVS INSTALLATØR LIDT OM MIG SELV. COMPUTERNØRD - ELLER SOM GYNTHER BENÆVNER

Læs mere

AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT

AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT 5/5-2017 AFSLUTTENDE PROJEKT KOM/IT Daniel & Frederik Klasse 1.1 Indledning Vi startede med at få valget stillet om vi ville lave noget med e-learning, databehandling og præsentation eller vi kunne lave

Læs mere

Introduktion til ActionScript

Introduktion til ActionScript Introduktion til ActionScript Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling på

Læs mere

DIGITAL OPGAVE. https://www.youtube.com/watch?v=i0b4hhldqzk DIREKTE QR KODE TIL VIDEOEN

DIGITAL OPGAVE. https://www.youtube.com/watch?v=i0b4hhldqzk DIREKTE QR KODE TIL VIDEOEN DIGITAL OPGAVE Som min digitale opgave har jeg valgt en musikvideo, jeg har lavet for rapperen Jeppe Rapp til hans nye EP Se Mord Uden Hænder. Grunden til jeg har valgt lige denne video er ikke kun, fordi

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen 1 Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

Bekrig Klonerne. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver et spil, hvor du skal redde Jorden fra monstre i rummet.

Bekrig Klonerne. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du laver et spil, hvor du skal redde Jorden fra monstre i rummet. Scratch 2 Bekrig Klonerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club.

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem?

Nu har I haft jeres YouTube-panel. Hvad tænker I om gæsternes reaktioner? Kan I sætte nogen ord på dem? Efter deres panel om lørdagen fangede pressefrivillig Louise Borum Bech YouTuberne LasseMedHatten, SofiNekoDesu og Son-Michael til et interview omkring at lave YouTubevideoer, passion og at møde følgere.

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners Tekniske Gymnasium HTX Kommunikation/IT

Læs mere

Computerspil Dokumentation

Computerspil Dokumentation Computerspil Dokumentation Vi startede med at læse om de forskellige typer af computerspil, hvorefter vi blev enige om enten at arbejde med RPG (Role- playing game) eller et spil lig flappybird (et platformer.spil,

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Multi-Camera redigering

Multi-Camera redigering Multi-Camera redigering Hvis du laver optagelser af en levende begivenhed såsom en koncert eller en dans med flere kameraer, kan det være temmelig tidskrævende at redigere optagelserne sammen sekventielt.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Projekt: Bannere og landingpage til Kulturnatten 2012

Projekt: Bannere og landingpage til Kulturnatten 2012 http://cph61.webkn.dk/remake-2/ Projekt: Bannere og landingpage til Kulturnatten 2012 Udarbejdet af Sergio, Shiko og Alex 2012 Multimedie Designer Indhold Indledning... 2 Læringsmål for gruppen... 2 Individuelle

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste.

Rockband. Introduktion. Scratch. I dette projekt skal du lære, hvordan du kan kode dit eget musikinstrument! Arbejdsliste. Scratch 1 Rockband All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

TWITTER FOR MUSIKERE & ANDRE KREATIVE IVÆRKSÆTTERE MED SMÅ BUDGETTER. Maiken Ingvordsen sowhatcopenhagen.com Den Digitale Musiker

TWITTER FOR MUSIKERE & ANDRE KREATIVE IVÆRKSÆTTERE MED SMÅ BUDGETTER. Maiken Ingvordsen sowhatcopenhagen.com Den Digitale Musiker TWITTER FOR MUSIKERE & ANDRE KREATIVE IVÆRKSÆTTERE MED SMÅ BUDGETTER Maiken Ingvordsen sowhatcopenhagen.com Den Digitale Musiker Introduktion Musikere, billedkunstnere, forfattere og andre kunstnere -

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Rumfart. Introduktion. Scratch. Nu skal du lære hvordan du programmerer din egen animation! Arbejdsliste. Test dit Projekt.

Rumfart. Introduktion. Scratch. Nu skal du lære hvordan du programmerer din egen animation! Arbejdsliste. Test dit Projekt. Scratch 1 Rumfart All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere