Raise The Alarm En interaktiv musikvideo

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Raise The Alarm En interaktiv musikvideo"

Transkript

1 Raise The Alarm En interaktiv musikvideo Interaktive Multimedier (DIAM-E2010) v/ Kevin McLean og Hans Asmussen Nina Baun Jeppesen nije Stefan Verner Jokumsen sver

2 Indhold 1. Indledning Indhold på CD Præsentation af problemfelt Målgruppe Produktionsprocessen Produktionsplan, overblik og sketching Raise The Alarm... 7 opbygning, teknik og grafik ActionScript Caurina-tweener AddChild og WhileLoop Add Popper Det visuelle udtryk Usability testing Testresultater Videreudvikling og fremtidsaspekter Konklusion Kildefortegnelse...14 Hjemmesider...14 Litteratur...14 Bilag

3 Storybord...15 Bilag Raise The Alarm - tekst

4 1. Indledning Vi vil i denne rapport redegøre for vores overvejelser og valg undervejs i udviklingen af den interaktive, animerede musikvideo til sangen Raise The Alarm af gruppen Polypotion. Vores overvejelser vil gå på de tekniske løsninger, herunder hvordan vi har anvendt ActionScript, samt det visuelle udtryk Indhold på CD På CDen ligger følgende filer: - sgashg - jskfjgalsk For at se animationen skal du åbne osigj 2. Præsentation af problemfelt I dag udkommer mere end 1200 musikudgivelser årligt alene i Danmark (www.gramex.dk). Ny teknologi gør det nemmere og billigere selv at producere musik i høj teknisk kvalitet, og distribution via internettet gør det nemt at dele med en stor skare af folk. Det skærper kravene til, hvordan musikere skal brande sig selv. Synlighed og nytænkning er altafgørende for musikere og bands, der vil trænge igennem og tiltrække opmærksomhed til deres projekter på det overspækkede marked den danske og europæiske musikbranche befinder sig i. At kunne kommunikere via flere forskellige platforme og medier er nødvendigt for at nå en varieret gruppe af potentielle lyttere. Med en baggrund som uddannede, udøvende og skabende musikere kender vi en del til den udfordring det er, at få taletid i musikbranchen. Det driver musikere til forskellige kreative tiltag. Flere af de tiltag handler om præsentation af musikken gennem kreative musikvideoer som f.eks. bandet OK go s meget simple og billigt producerede video( ), der bragte det ellers ukendte band til næsten youtube visninger. Der ses i dag enkelte eksempler på interaktive musikvideoer. Archade Fire s video til The Wilderness Downtown har fået særlig meget opmærksomhed i forbindelse med lanceringen af html5 og dets nye muligheder. Der findes også andre bud på interaktive musikvideoer, som er lavet i flash f.eks. og Den interaktive musikvideo giver mulighed for at lave noget anderledes pr for musikken og skabe opmærksomhed omkring en udgivelse. Med og spredning via sociale medier vil man kunne nå ud til et stort publikum, uden store økonomiske omkostninger. Derudover skal videoen være anderledes nok til at den har potentiale til at blive delt og videreformidlet af de mennesker der støder på den via de sociale medier (facebook, twitter, osv). Vi vil med afsæt i et af Ninas musikprojekter - Elektropop-duoen POLYPOTION - integrere computerspillets interaktion med musikvideoens præsentation af musikken. På den måde får lytteren en mulighed for at tage del i musikvideoens handlingsforløb, hvorved tanken er at gøre oplevelsen større eller i al fald anderledes underholdende. 4

5 2.1. Problemformulering Vi vil gennem produktionen af en Flash-baseret interaktiv musikvideo forsøge at give et konkret bud på en alternativ, billig og bevidst branding på nettet. Vi har yderligere opstillet to krav til videoen: 1) Videoen skal indeholde et tidsbegrænset og enkelt spil. 2) Grafikken skal understøtte sangens handling med ønsket om at forstærke fortællingen. 3. Målgruppe Målgruppen for denne video svarer som udgangspunkt til målgruppen for Polypotions musik, da det primære produkt er musikken, og videoen kun er et middel til distribution af musikken. Målet med musikken er at blive spillet på spillesteder og klubber med et yngre klientel, festivaller og radio airplay på mainstream radio som f.eks. DR s P3. Målgruppen afgrænses således overordnet til brugere af disse steder, og på baggrund af research på nettet samt eget kendskab til disse, fastslår vi at operere med en aldersgruppe på år. Derudover vil de første aftagere af videoen typisk være mennesker, der i forvejen kender Polypotion eller dets medlemmer Nina Baun og Magnus Friis. Idéen er at videoen deles og distribueres først via bandets eget website og Facebook profil, og dernæst deles ud i gennem netværket af venner og venners venner. Der er derfor tale om at målgruppen er aktive brugere af internet baserede sociale netværk. Som vi skriver i problemformuleringen, ønsker vi at få musikken spredt ud til mennesker, der i forvejen ikke kender den. På den måde kan man sige, at Polypotions fans venner, der ikke kender Polypotion, er den primære målgruppe. Hvad angår oplevelsen når folk prøver Raise The Alarm - videoen, ønsker vi først og fremmest, at de skal blive underholdt og tildels opslugt. Videoens kunstneriske udtryk skal gerne understøtte sangens og tekstens indhold, således at den huskes bedre! 4. Produktionsprocessen Udgangspunktet for projektet var idéen om, at udnytte Flash teknologiens muligheder i en relativt ny sammenhæng, nemlig i musikvideoen. Vi var fra starten meget optagede af idéen om at man med en interaktiv flashbasseret musikvideo, kunne give brugeren mulighed for selv at bestemme eller ha indflydelse på indholdet af videoen. Vi forestillede os at de forskellige muligheder i musikvideoen ville være så mange, at en bruger ville kunne se, eller nærmere prøve musikvideoen flere gange og stadigt få helt nye oplevelser ud af det. Den givne tidsramme for projektet, gjorde det nødvendigt for os at prioritere i vores produktionsplan. De mange funktioner og 5

6 animerede muligheder viste sig hurtigt at være for stor en mundfuld for os, og vi måtte skære drastisk ned i vores forventninger til projektet. Vi lavede et storyboard (se bilag 1) med idéer til hvad vi mente var realistiske at lave. Som vi så det, havde vi mulighed for enten at fokusere vores produktion på udvalgte scener og stykker i sangen og udarbejde en færdig version af eksempelvis 2. vers med spil og finjusterede animationer. Eller vi kunne vælge at fokusere på den overordnede ramme og altså animere den fulde version af sangen, for til gengæld at nedprioritere detaljerne. Det interessante ved vores problemstilling, mener vi, består i den overordnede ramme: sangen med dens fortælling og afgrænsede varighed, og i udfordringen der ligger i at skabe en sammenhængende fortælling, der samtidig spiller sammen med sangens tekstlige og musikalske aspekt. Derfor faldt vores valg på at illustrere hele sangen, og altså ikke prioritere finjusterede movie clips og detaljerige scenarier Produktionsplan, overblik og sketching I timerne har vi øvet os på at samle animationer og koder i enkelte frames på main time line, så man på den måde kommer ud over at skulle afspille tidslinien i øverste scene. Vores projekt krævede det modsatte idet vi placerede audiofilen i sin fulde længe i et lag på main timeline, så vi hele tiden kunne sammenholde animationer og indhold. Sangen udgør vores overordnede ramme for produktionen og al animation og kode skal afvikles uden at det påvirker afspilningen af main time line. Det giver os imidlertid en main time line på 5624 frames svarende til sangens længde. Movie clips som vi i øvelserne har ladet loope i det uendelige eller indtil man ved interaktion, har forespurgt noget andet, skal vi i vores projekt hele tiden styre i forhold til framenumrene i main timeline. Det er en andeledes tankegang end den, vi har øvet os på i timerne. Dertil kommer den meget lange time-line og naturligvis alle underliggende lag, som vi skal administrere. Det stod derfor klart fra start, at en af vores store udfordringer ved projektet ville bestå i at bevare overblikket. Derfor forsøgte vi os som det første at danne os et overblik over produktionen. Vi inddelte først sangen i afsnit, som vi ønskede skulle indeholde forskellige scener. Inddelingen skete ud fra den gængse formanalyse indenfor rytmisk musik (http://www.musikipedia.dk/formanalyse :2010): intro, 1. vers, 1. omkvæd, 2. vers, 2. omkvæd, kontrastykke* og 2 x omkvæd. *benævnes B-stykke i denne rapport samt i Flash-filen Herpå udarbejdede vi et skriftligt baseret storybord, hvor vi noterede handlingsforløbet i videoen; så vidt muligt inklusiv tekniske løsninger i forhold til kode og animation (Se bilag 1). 6

7 Vi udarbejdede desuden en prioriteret to-do-liste opdelt i forhold til undervisningen for at sikre, at vi ville få udført det nødvendige arbejde for at blive færdige. 5. Raise The Alarm opbygning, teknik og grafik Vi vil i dette afsnit omtale selve indholdet af animationen. Vi vil komme ind på de valg, vi har truffet i forhold til animationens tekniske løsning, herunder brugen af ActionScript, samt den æstetiske dimension; hvorfor videoen ser ud, som den gør Den overordnede struktur Lydfilen ligger som nævnt i main time line og definerer samtidig længden af videoprojektet. På main time line ligger også grafik linket direkte til bestemte takter i sangen (frames i Flash). Som eksempel kan nævnes overgangene til omkvædene illustreret ved den voksende alarm, eller lynene der i andet vers slår ned samtidig med lydeffekter i sangen. Derudover ligger alle baggrundslagene samt et lag til SH ude i main time line, 1. scene. I første samt andet vers anvendes movie clipet bgstreet. Inden i dette movie clip har vi anbragt movie clipene Villain og OldMan. Himmelen består i tre movie clips, hhv. et gradient-lag, som indeholder planeter og en meget svag gradient, et stjernelag med små stjerner og et stjernelag med større stjerner. Disse tre lag har en konstant bevægelse med forskellig hastighed, hvorved vi opnår en effekt af dybde. Når vi bruger piletasterne øges hastigheden på baggrundslagene og det giver en illusion af SH bevæger sig hurtigere ActionScript Vi har selv skrevet al koden og har primært baseret den på stof dækket i timerne og slidesne. Som supplement har vi brugt tutorials fra Lynda.com. Vi vil herunder kommentere på udvalgte eksempler fra koden Caurina-tweener I Introscenen ser vi Super Hero (SH) flyve over nattehimlen. Billedet er zoomet helt ind på SH, hvorefter der zoomes ud i et totalbillede og derefter zoomes ud på SH og på byen i baggrunden. SH er tweenet vha. motiontween animation i main timeline. Byen er derimod tweenet med følgende kode: Tweener.addTween(bgStreet1, (scalex:.2, scaley:.2, y: 750, time: 4, transistion: linear, delay: 6)); Koden fortæller movie clipet bgstreet, at det på 4 sekunder skal skalere ned til 20% af dets oprindelige størrelse til y-positionen 750. Transformationen er linear, hvilket betyder at der ikke er tilføjet nogen form for easing. Transformationen indtræder med 7

8 en forsinkelse på 6 sekunder, som vi har tilpasset således, at den synker med nedskaleringen af SH. Vi kunne have valgt at kode alle tweens, men da vi først relativt sent i processen blev bekendt med denne mulighed, lod vi den allerede etablerede grafik stå AddChild og WhileLoop I omkvædet indtager en hel hær af SH stagen. Det har vi gjort ved først at skabe variablen army_mc, der indeholder de nye movie clips tilføjet på stagen. En timervariabel sørger for hvert andet sekund at afvikle funktionen newarmy. Funktionen newarmy placerer et eksemplar af klassen ShArmy på stagen, og de placeres med en afstand af 75. Animationen der får hæren til at bevæge sig ned over stagen og skalere op er placeret inde i movie clippet sharmy. Se kodeeksempler nedenfor. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a, frame 1015) 8

9 Add Popper I B-stykket har vi anvendt en funktion, som blev afdækket i undervisningen under navnet addpopper. Funktionen omdanner musen til en form for tegneredskab, hvor vi skaber den grafik, der tegnes. Vi har kombineret to slags grafik: henholdsvis en som fremkommer ved mouse click (dalende snefnug i tilfældige farver, Popper2 ) og en ved at trække musen (en rosa stribe i en tilfældig vinkel o glængde, Popper ). Til Popper har vi tilføjet en random rotation samt scale, hvorved den rosa stribe placerer sig i en tilfældig vinkel og længde. Inde i snow-movie clippet har vi tilføjet en colortransform-funktion, ligeledes afdækket i materiale fra undervisningen. Kode fra 1. omkvæd (scene 1.a sharmy, frame 1015) 9

10 5.3. Det visuelle udtryk Æstetikken er holdt i en farverig, enkel og sjov stil. Ligesom sangen foregår i et tegneserieunivers med superhelte og skurke, har vi valgt at gøre animationen tilsvarende fantasifuld. Alt er tegnet i flash, og det valgte vi at gøre, dels fordi vi blev rådet til det og dels for at holde en vis konsekvens i stilen og undgå et rodet udtryk. Konsekvensen af dette valg kan siges at være, at animationerne får et karakteristisk Flash -look. Det giver en helt signifikant stil som vi har valgt at dyrke som en del af det lidt naivistiske udtryk i videoen. Ikke mindst fordi vi begge endnu er relativt nye brugere af programmet, og selv enkle animationer tager meget lang tid for os. Udarbejdelsen og tegningen af samtlige frame-by-frame - og tweenanimerede movie clips har været et meget tidsomfattende arbejde, og der har været naturlige grænser for, hvor grundige vi har kunnet være og samtidigt nå vores målsætning om at lave en hel sammenhængende video i hele sangens længde. Kode fra B-stykket. (scene 1.a, frame 3148) 10

11 6. Usability testing To gange undervejs i processen har vi foretaget en informal usability test (Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian: 2009 Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen). Vi har testet videoen på i alt tre personer med fokus på parametrene funktionalitet, tilfredsstillelse og effektivitet. Alle tre testpersoner var på forhånd bekendt med videoens interaktive aspekt Testresultater Overordnet syntes alle testpersoner, at det var sjovt at se og afprøve videoen, men udfordringen var ikke høj. Og de mente også enstemmigt, at omkvædene manglede et interaktionselement. En testperson udtrykte særlig høj begejstring for selve idéen, og kunne sagtens se potentialet og udviklingsmulighederne. Hun mente, ligesom os, at se et Blue Ocean i den interaktive musik video. Testene viste os blandt andet, at instruktionsboksenes daværende udformning ikke var optimal. To af testpersonerne troede, at infoboksene var knapper, man skulle trykke på. Den sidste bemærkede dem slet ikke. Instruktionsboksens oprindelige udformning Selve det tekstlige indhold i infoboksene var tilsyneladende heller ikke optimalt. Dette gjaldt mest boksen i B-stykket, hvor der oprindeligt stod Use Mouse to control the laser sword. Dette var ifølge testen ikke tilstrækkelig information, til at testpersonen vidste, man også skulle klikke på musen, før der skete noget. Vi justerede efterfølgende teksten samt farver og font, så instrukserne blev klarere og mere læsevenlige så brugeren med det samme vidste, hvad man skulle foretage sig. De nye ændringer havde vi ikke på samme måde mulighed for at følge op på og teste grundet projektets tidsramme. Vi observerede en fælles reaktion hos testpersonerne, at der var en umiddelbar begejstring når der blev præsenteret et nyt element i musikvideoen. Der synes på en måde at være en go sammenhæng mellem det at lytte og forholde sig aktivt til en grafik. Der var blandt testpersonerne derimod en klar enighed om, at udfordringerne og mulighederne var for få igennem 11

12 videoen. Desuden var vi - jævnfør 4. Produktionsprocessen - fra projektets begyndelse godt klar over, at vi ikke var i stand til at implementere samtlige af de funktioner, animationer og den grafik, som vi kunne ønske os, for at fuldende brugeroplevelsen. Dermed kom testpersonernes respons på netop dette punkt ikke bag på os. 7. Videreudvikling og fremtidsaspekter Vi har en række idéer til, hvordan videoen kan udvikles videre og tilføres flere elementer og interaktion. Første vers ønsker vi skal indeholde en række flere movie clips med små animationer, end hvad tilfældet er i produktet. Computerspillet Crappy Cat (http://crappycat.com/game/) er baseret på hittestobject-funktionen og formår at skabe et underholdende univers med denne relativt simple kodning. Dog omfattende animationsarbejde. Vi forestiller os at vores video kan rumme mere i den stil. I projektets brainstormfase fik vi en ide om, at man i B-stykket skulle flyve ind i billedet igennem universet. Denne effekt havde vi set i en anden interaktiv musikvideo. Ideen var, at man fra SH perspektiv skulle flyve ud i rummet og eliminere forskellige objekter enten ved et skydespil eller en simpel hittestobjectfunktion. Det lykkedes os at finde noget gratis ActionScript til tunnel-effekten (http://www.freeactionscript.com), men det viste sig at være skrevet i en syntax til en ældre version af programmet. I stedet forsøgte vi på egen hånd at eksperimentere med brug af z-aksen i B-stykket. Det lykkedes os at bevæge os ind i billedet, men kun indtil vi var passeret de to stjernebesatte baggrundslag. Herefter var baggrunden bare sort. Vi er overbeviste om, at havde vi haft lidt mere tid, havde vi knækket koden. Det er således et element, vi vil udvikle videre på. Sangens omkvæd skal på sigt have implementeret et interaktivt element og desuden have en grad af variation omkvædene imellem. Vi forestiller os, at SHene i sharmy kan udskiftes med forskellige varianter, så de bevæger hovedet eller armene i forhold til sangens rytme. 8. Konklusion Vi har produceret en interaktiv, animeret musikvideo til Raise The Alarm i sangens fulde længde. Videoen indeholder tre scener med forskellig interaktivitet, hvoraf den ene er et simpelt spil konstrueret ud fra hittestobject -funktionen. Videoen indeholder adskillige eksempler på direkte illustrationer af sangens handlingsforløb. 12

13 Vi har endnu ikke lagt videoen ud til deling på nette. Til det synes vi endnu blandt andet ud fra testpersonernes udsagn, at der mangler for mange detaljer. For at videoen får den tilsigtede effekt og mulighed for at skabe hype, tror vi, det er vigtigt, at den eksempelvis har en stærkere grafisk profil samt en større game -mæssig udfordring. Der er ingen tvivl om at der er muligheder i idéen om en flashbasseret interaktiv musikvideo. Både ud fra vores erfaringer med dette projekt og ud fra testpersonernes udtalelser vurdere vi at hvis indholdet udvikles, er der go chance for at det vil få den tilsigtede effekt på spredningen af musik via de sociale medier. 13

14 9. Kildefortegnelse Litteratur Hjemmesider Gregersen, Ole & Wisler-Poulsen, Ian:(2009). Usability. Grafisk Litteratur: Copenhagen 14

15 Bilag 1 Storybord Intro: Støj 00:00-00:08 1.vers 00:09-00:43 Blafrende kappe/ild/luft i vinden Fylder hele billedet Totalbillede. Kvindelig superhelt (SH) flyver over byen om natten. SH follows mouse eller piletaster? En form for hale efter SH, når hun flyver. Background bevæger sig. zoom out controll superhero (SH) speed with arrows. Flying on a city background 2. vers 01:01-01:36 2. omkvæd SPIL I gadeplan. Bekæmpe villain med lasersværd. /page/9/ Hvilket perspektiv skal vi bruge? Spil gennemført efter 15 fuldtræffere. En form for instruks på skærm. Samme som 1. omkvæd. Dobbelt så langt. hittestobject : laser sword smashes in the air. Ved vundet spil: gotoandplay: animation of SH evaporation 1. (1/2) omkvæd 00:44-01:00 Overgang: En rød alarm vokser ud af billedet og signalerer overgang til ny scene. Colors! interaktion?? Idéer: - Alarm-knap. Ved klik kommer SH flyvende. - stjernetunnel. Flyve gennem universet ind i billedet med forskellig movieclips passerende forbi. Kode? Object alarm : eventlistener. Mouse click. gotoandplay: MC: SH flies on stage. B-stykke xOmkvæd Farver. Interaktion? Kan vi flyve IND i skærmen?? Tunnel-effekt igennem universet. Idéer: - hale efter mus - tegne med mus Samme som 1. & 2. omkvæd. Evt. tilført ekstra feature. 15

16 Bilag 2 Raise The Alarm - tekst by POLYPOTION (Nina Baun Jeppesen & Magnus Friis ) Floating on top of the city in my gaudy costume It s my duty to uphold the peace here And I never miss a single thing Scanning the streets below me With my eagle eye nothing gets by me Fighting city culprits is like child s play to me Raise the alarm and I ll be there cause I m the long arm of the law around here You ll be safe with me in the vicinity So you can feel safe at night Keeping a look out on a villain trying to rob an innocent old man with lightning speed I m at the crime scene And fighting with my laser sword Movements so fast it s impossible to parry my attack And then I evaporate Up into thin air Raise the alarm... You might be foolhardy and think you can tempt fate but just remember what goes around comes around just when you think you re all alone and want to pilfer some goodies I m breathing down your neck and will make you pay the prize Raise the alarm... 16

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse.

Emner. Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash crash course Emner Baggrund Flash s historie, udbredelse, scene og anvendelse. Flash IDE Et kig på Flash udviklingsmiljøet. (stage, timeline, symboler, paneler, tools) Demo: Textfields Demo: Animation

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Video obligatorisk øvelse

Video obligatorisk øvelse Video obligatorisk øvelse Denne obligatoriske øvelse går ud på at bearbejde en video og lægge den ud på jeres hjemmeside. Arbejdet med videoen laves i Windows Movie Maker, der findes i start-menuen under

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF

- EN MOBIL APP UDVIKLET AF - EN MOBIL APP UDVIKLET AF MOBIL APP I TILKNYTNING TIL TV PROGRAM 2/7 NAVN: TATTOO SALONEN App en Tattoosalonen er lavet til diverse tatoveringsnørder, men også til brugeren som måske søger inspiration

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Guide til en. SOCIAL mediestrategi

Guide til en. SOCIAL mediestrategi 9 essentielle spørgsmål Guide til en SOCIAL mediestrategi 1 At bruge sociale medier handler om at styrke relationen til familie, venner, bekendte, men de kan også bruges til at styrke relationen til kunder,

Læs mere

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik.

Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. Gruppe 2: Tora, Emil, Jens & Camilla Mobil Application i tilknytning til Gift ved første blik. 1) a. Efter seersuccesen med første sæson af Gift ved første blik, vil vi i forbindelse med anden sæson lancere

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7

Computerspil. Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Computerspillet bekæmp virussen! Kommunikation/it C Rapport skrevet af Kasper Storm Køppen 1.7 Humån Computer Interåction HCI eller på dansk MMS - Menneske Maskine Samspil Tiden hvor produkter blev solgt

Læs mere

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com

Rapport. Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen. Skole login: knmape68. E-mail: mypedersen@gmail.com Rapport Udarbejdet af: Mayianne Nøks Pedersen Skole login: knmape68 E-mail: mypedersen@gmail.com URL til brugerundersøgelsen: http://web328.webkn.dk/hjemmeside/image/laering/sem2brugerundersogelse/brugerundersogelse/

Læs mere

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015

BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 1 BYGGEPLADS.DK MEDIAINFORMATION 2015 ONLINE MEDIER / 02 Online annoncering / 03 Bannerformater og teknik / 04 BYGGEPLADS.DK / ONLINEMEDIER 2015 / 2 Online medier www.byggeplads.dk,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 HTX

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer

SocialSemantics. Facebook-konkurrencer SocialSemantics Facebook-konkurrencer Agenda : Forstå at bruge det her og omsæt det til noget, der spredes på brugernes præmisser - vi er på udebane som virksomheder Hvad vil/kan virksomhederne på facebook?

Læs mere

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14

Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Præsentationsteknik og elevator pitch 8. + 9. dec.14 Elevator pitch 20 sekunders præsentation Elevator pitch Eksempler https://www.youtube.com/watch?v=dqiee-g_-uc https://www.youtube.com/ watch?v=phyu2bthk4q

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet

Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet Velkommen til lydoptagelse og lydredigering på nettet med Soundcloud og Myna Jens Honoré 2011 Karlavej 1, 5270 Odense N Tlf: 63 18 33 00 Fax: 63 18 33 94 cfu-post@ucl.dk www.ucl.dk/cfu Indhold Lydoptagelse

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Unity Guide 1 CONTENTS

Unity Guide 1 CONTENTS Unity Guide 1 CONTENTS Unity interface... 2 Components... 4 Materials... 7 Scripts opbygning... 8 Terrain... 8 Animations... 9 Particle system... 11 Audio... 11 Sprites... 12 GUI... 14 UNITY INTERFACE

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com

Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Kilder: Troldspejlets Spilskolen, yoyogames.com Indholdsfortegnelse Gamemaker 7.0... 3 Installation... 3 Det første spil.... 5 Trin 1: Spilidéen... 5 Trin 2: Grafik og lyd.... 6 Trin 3: Objekter og spilpladen....

Læs mere

Introduktion til ActionScript, fortsat

Introduktion til ActionScript, fortsat Introduktion til ActionScript, fortsat Kaspar Rosengreen Nielsen kaspar@interactivespaces.net i n t e r a c t i v e s p a c e s. n e t Kaspar Nielsen, kaspar@interactivespaces.net 1 Dagens program Opsamling

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

The World of Social Media

The World of Social Media The World of Social Media Sociale medier er medier for social interaktion, hvilket vil sige at der er et socialt sammenspil online - Det er altså kommunikation der går begge veje. Sociale medier kan også

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9

Kursus i brug af Pinnacle Studio 9 Bent Sehested Odense Video Klub Side 20 Ved at markere en sekvens og med markøren peger på den blå linje i lydsporet, ændres markøren til en højttaler med en pil. I berøringspunktet opstår der en lille

Læs mere

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING

alth - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING alth o - om Herning samlet på et sted: www.altomherning.dk ANNONCERING Banner: Et banner er en internetreklame, som kan have mange udformninger. Oftest ser man banneret i toppen, midt på eller i siderne

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner

Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner Regnskab for Mobile Storytelling. Poynter 24 januar 31 januar 2015 Marlene Zøllner DR s EAN nr. er: 579 000 165 9905. Pris for kursus via DJMX: 29.500 Dette beløbdækker undervisning, flybillet og ophold.

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Egeskov slot - Tilsæt eventyr! Klientpæresentation - 2014 Intro I denne klientpræsentation vil vi beskrive vores tanker omkring skabelsen af et multimedieprodukt. Vi vil

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason

Computerspil rapport. Kommunikation og IT. HTX Roskilde klasse 1.4. Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC. Lærer - Karl Bjarnason Computerspil rapport Kommunikation og IT HTX Roskilde klasse 1.4 Casper, Mathias Nakayama, Anders, Lasse og Mads BC Lærer - Karl Bjarnason Indledning Vi har lavet et computerspil i Python som er et quiz-spil

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

PowerPoint præsentation

PowerPoint præsentation PowerPoint præsentation Gå først i Start programmer Microsoft Office PowerPoint 1. Du begynder med et enkelt dias helt blankt, medmindre du vil bruge en af de forudlavede skabeloner. Det gør vi ikke her

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

# Redesign af copenhagenskatepark.dk

# Redesign af copenhagenskatepark.dk # 1 Grafisk Design # Redesign af copenhagenskatepark.dk Opgave Dette er en fiktiv opgave hvor jeg har valgt at redesigne copenhagenskatepark.dk's website. Jeg synes det kunne være en spændende udfordring

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Mobile Engagement Platforms

Mobile Engagement Platforms KUPONER, VOUCHERS Mobile Engagement Platforms Brand Video Mobil kupon Tip en ven via sms Tilmeld nyhedsbrev Desktop ikon Nærmeste forhandler Del på Facebook Database Social & Mobile Coupons MOBIL INTERNET

Læs mere

Vejledning i Powerpoint

Vejledning i Powerpoint Indholdsfortegnelse Startdias Startdias... 1 Indsætte nyt dias... 1 Tekst... 1 Links til web... 2 Indsæt et billede... 2 Lyd... 3 Baggrund... 3 Animation... 3 Handlingsknapper... 4 Redigering... 6 Overgange...

Læs mere

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015

BANNERSPECIFIKATIONER - MOBIL FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Indholdsfortegnelse: Side 3: Retningslinjer for kreativer til mobil Side 4: Tabel over formater Side 5: Cube 2 FOR BERLINGSKE MEDIA 2015 Kilde: Danske

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere