Teknisk datablad Brandautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk datablad Brandautomatik"

Transkript

1 Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik

2

3 Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20 spjæld 11 Eldiagram for spjæld Brugervejledning og displayvejledning er gældende for brandspjældsautomatik 1-5, 1-20 og Eldiagrammer for de individuelle automatikker findes sidst i materialet. 3

4 Brugervejledning Funktioner Overvågning - motionering manuelt og automatisk 1 gang pr. uge - overvågning af brand- og røgspjæld - kontrol af røgevakueringsspjæld - kommunikere med aggregat og/eller evt. røgventilatorer - servicealarm. Beskrivelse AIR2TRUST har 3 brandautomatikløsninger: 1-5 spjæld pr. zone spjæld pr. zone spjæld pr. zone. AIR2TRUSTs brandautomatik er en gennemtestet standard-kontroller fra REGIN. AIR2TRUSTs brandautomatik er fleksibel, brugervenlig og meget driftsikker. AIR2TRUSTs brandautomatik er til overvågning og test af brand- og røgspjæld med motor. AIR2TRUSTs brandautomatik leveres komplet med REGIN regulator, som er nem og overskuelig at bruge med display for overvågning og indtastning af nødvendige parametre. Røgdetektorunit. Alarmlampe. Batteriovervågning. AIR2TRUSTs brandautomatik skal have 230V til hovedboksen, resten er 24V, for trådningen er serieforbundet nemt og enkelt. Funktionsbeskrivelse AIR2TRUSTs brandautomatik Type A2T1Z er selvovervågende kontrolenhed for 1 zone. AIR2TRUSTs brandautomatik Type A2T1Z udfører automatisk funktionskontrol med faste intervaller (1 gang pr. uge), eller startes manuelt via display. Funktionskontrol kan via display igangsættes manuelt. Ved funktionskontrol afprøves drift og tilbagemeldinger fra spjældmotorer samt som option røgventilator med tryktransmitter. Alarmfunktioner A2T1Z har A, B alarm og C alarm. A, B-alarm (via relæ-udgang). 1. Brandalarm. 2. Servicealarm (tilsmudset brandmelder). 3. Spjældfejl (et eller flere spjæld melder ikke ok tilbage). 4. Fejl røgvent ved test (det nødvendige tryk i kanalen er ikke opnået). 5. Fejl røgvent ved alarm lav (det nødvendige tryk i kanalen er ikke opnået). 6. Fejl røgvent ved alarm høj (det nødvendige tryk i kanalen er for højt). 7. Batterifejl (batteri skiftes i A2T1Z kontroller). C-alarm (via display med auto reset). 1. Test (manuel test er igang, og skal sættes i auto igen efter test). Digital udgang for sumalarm. Styring Regulatoren er EXOcompact for hhv. 1-5 spjæld, 1-20 spjæld og 1-60 spjæld. Med display, alarm i tekst og diode, betjening, års-ur med mere. Der må være op til 20 spjæld med spring-retur pr. zone. Alle spjæld er udstyret med endekontakter for hhv. åben og lukke. Alle brandspjæld har smeltesikring, som vil lukke spjældet ved høj temperatur. Alle røgspjæld har ingen smeltesikring. Der detekteres for røg i kanaler, maksimum 21 detektorer pr. ABV røgkontroller. Alle detektorer overvåges for servicebehov, alarmen servicealarm kommer efter behov. Der er mulighed for røgventilation med overvågning via tryktransmitter. 4

5 Brugervejledning Valg af røgventilation For at aktivere funktionen røgventilation, trykkes til indstillinger, og vælg røgventilation. Nu tastes OK og password trykkes ind 2222 og OK. Displayet går selv tilbage. Nu kan fravalgt ændres til aktiv ved tryk på OK og derefter. Trygvagten monteres efter klemplanen / eldiagrammet. Det samme sted er der mulighed for at vælge ja hvis anlægget er overvåget af et ABA anlæg. Hvis røgventilator er valgt som aktiv skal den overvåges af en tryktransmitter, og give minimum 100 Pa i anlægget ved test jf. DS Dette setpunkt kan ændres ved tast derefter OK, og op eller ned til det passer. Det samme gør sig gældende ved alarm. Her er grænseværdierne jf.d S428-4 mellem 60 og 100 Pa. Dette justeres ved pil ned. Tidsindstillinger For at ændre tidsindstillinger, trykkes ned til indstillinger, og vælg tidsindstillinger. Her vælges gang tiden med eller uden røgventilation. Ændring her kræver serviceniveau. Endnu et tryk ned giver mulighed for valg af antal dage mellem automatisk motionering, samt klokkeslæt for automatisk motionering. Ændring her kræver serviceniveau. Endnu et tryk ned giver mulighed for at ændre dato og ur tid. Ændring her kræver 3333 niveau. Motionering Automatisk motionering sker én gang i ugen. Ved motionering stoppes ventilationsanlægget, alle spjæld sendes til lukket, og som option, startes røgventilator. Når endekontakter i spjæld, og som option, trygvagt for røgventilator melder klar, inden en forudbestemt tid åbner røgspjæld i sektioner af op til 20 stk. af gangen, og som option, røgventilator stopper. Det er valgfrit hvilken ugedag motion af brandspjæld skal ske. Overvågning af spjæld Alle spjæld har endekontakter for hhv. åben og lukke. Normaltilstanden vil give signal om at alle spjæld står korrekt. Hvis dette signal ikke er til stede, og der ikke er røg- eller brandalarm, eller der ikke er gang i automatisk motionering, eller der ikke er gang i manuel drift, vil en smeltesikring være gået i et spjæld eller et spjæld er defekt på anden vis. Dette vil udløse alarmen fejl zone 1. Hvis røg- eller brandalarm kommer, eller automatisk motionering er aktiv, eller manuel test betjenes, skal klarsignalet forsvinde, og komme igen inden for en angiven tid. Ellers er der fejl på spjæld. Dette vil udløse alarmen fejl zone 1. Normal drifts tider fra ventilationsautomatik Når ventilationsanlægget er stoppet lukker alle spjæld og afventer nyt startsignal fra ventilationsanlæg. Hvis der er tale om et røgventileret anlæg uden ABA overvågning skal røgventilatoren køre, hvis det normale ventilationsanlæg stoppes. Derfor bruges klemme 17 og 19 til driftssignal. Brand- eller røgalarm Ved brand eller røg fra hhv. brandtermostater/abdl/aba mm, som option, eller ABV røgkontroller, vil udgangen som holder røg/brandspjæld gå i nul og alle spjæld skifter stilling. Driftsignal til ventilationsanlæg forsvinder. Ved montage af røgventilator vil denne starte. Brandalarmen skal kvitteres for at genstarte. Manuel test For at lave en manuel test af anlægget, trykkes ned til driftstilstand og vælg manuel test. Nu tastes OK og password trykkes ind 3333 og OK. Displayet går selv tilbage. Nu kan auto ændres til test ved tryk på OK og derefter. En C alarm bliver aktiv for at indikere en manuel tilstand. Ved skift tilbage til auto forsvinder alarmen. Ved start test til, vil off skifte til ok ved spjæld og evt. røgvent, hvis dette er valgt. OBS. Hvis anlæg er monteret med el-varmeflade kontakt venligst AIR2TRUST. 5

6 Antal test Visninger Indstillinger Adgang rettigheder Maksimalt 60 spjæld - Antal siden sidste Indgange Indstil ugedag og tid for test Log on Version Tlf Status spjæld Zone 1 Zone 1 Antal dage mellem Log on Tast Aktuel Status Status røgvent Pa Vælg ABA Alarmgrænse ved test Pa Pa Log off Log Aktuel Udgange Alarmgrænse v. alar SP Pa SP Pa Pa Skift password Sum Vent Røg Zone Zone Zone Start manuel Motionstid uden sek Motionstid med sek Skift password for Nyt Indstil tid og dato (år:md:dd) Kommunikation Modbus på port 1 Modbus 2 stop EXOline på port 1 Port (slave ved EXOline efter Modbus test) 6

7 Displayvejledning Startpunktet Klokkeslet og dato ses på linje 2, nederst ses den aktuelle tilstand i klar tekst. Retur til udgangspunktet Efter en given tid vil regulatoren automatisk gå tilbage til udgangspunktet. Alternativt kan du altid trykke helt til venstre på og derefter helt op på. Antal test siden sidste service Første tryk på en vilkårlig tast giver mere lys i displayet. Tryk nu 1 gang, og 1 gang. Her står den sidste dato for gennemført motionering. Servicetekniker kan resette dette tal ved det årlige service. Aktuelle visninger Første tryk på en vilkårlig tast giver mere lys i displayet. Tryk nu 2 gange, og 1 gang. Her findes hhv. indgange og udgange. Indgange: tast endnu 1 gang på, og du kan nu se status på spjæld. Ved tryk på 1 gang, ses detektorstatus. Ved tryk på 1 gang, ses røgventilationsstatus. Udgange: tast 1 gang på, og derefter 1 gang på. Du kan nu se status på alle udgange. Indstillinger Første tryk på en vilkårlig tast giver mere lys i displayet. Tryk nu 3 gange, og 1 gang. Du vil nu blive bedt om at logge på, se logge på. Når du er logget på, tast da 1 gang. Ændring af værdier. Når du ønsker at ændre en værdi, skal du taste OK. Den gule diode ud for blyanten lyser nu konstant. Den første mulige værdi som kan ændres blinker nu. Ændringen sker med hhv. og. Når ændringen er færdig, hopper du videre til næste ændrebare værdi, eller ud til den gule diode ved blyanten blinker igen, med tryk på OK. Motioneringstidspunkt og dag. Nu har du mulighed for at indtaste motionsdag (mandag er dag 1), samt klokkeslet i hel time for motionering. Ved endnu et tast til højre med har du mulighed for at ændre antallet af dage mellem test. DS428-4 siger 7 dage. Røgventilationsvalg. Ved 1 tryk på, har du mulighed for at vælge røgventilation til eller fra. Valg om der er ABA er på samme side. Ved endnu et tast til højre med har du mulighed for at ændre alarmsetpunkterne. De forvalgte værdier er dem, som er anført i DS Manuel test. Ved 1 tryk på, har du mulighed for at teste manuelt. Når anlægget er testet vil hhv. spjæld og røgvent skifte fra off til ok, når testen er udført og anlægget er ok. Forsinkelsestider på spjæld og røgventilator. Ved 1 tryk på har du mulighed for at ændre tider for spjæld, hhv. åbne tid og lukke tid samt tiden røgventilatoren har til at opbygge undertryk. Rettelse af klokken og dato. Ved 1 tryk på knappen har du mulighed for rette klokken og dato. Logge på Når du bliver bedt om at logge på, tryk da på OK. Koden for administrator er Tryk til der står 1, dernæst til for næste tal. Så gentages dette til der står Nu taster du OK, venter et øjeblik, og displayet går automatisk tilbage til der, hvor du var, inden du blev bedt om at logge på. Efter en tid logges du automatisk af. Alarmer Når en alarm opstår, vil den røde diode ud for klokkesymbolet blinke. For at komme til alarmlisten trykkes på. Alarmen vil nu stå i klar tekst. Alarmen kvitteres ved tryk på OK. Du kan nu bekræfte alarmen ved endnu et tryk på OK. Hvis årsagen til alarmen ikke er rettet, og der kun er den ene alarm, vil den røde diode lyse konstant. Hvis der er flere alarmer vil du i højre side af displayet kunne se pile hhv. op og ned. Brug hhv. tasterne og for at se disse alarmer, og gentag ovenstående. 7

8 AIR2TRUST Du finder det ikke mere driftsikkert, nemmere at montere og billigere... 8

9 Eldiagram for 1-5 spjæld 9

10 Eldiagram for 6-20 spjæld 10

11 Eldiagram for spjæld 11

12 AIR2TRUST Industribakken Langaa Denmark Tef: Fax: CVR-nr: For information: For salg: version DK

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg.

Sikkerhed Isolationsklasse Til indbygning i klasse I eller II Kapslingsklasse CE iflg. 89/336/EEC Virkemåde Type 1 (iflg. Teknisk datablad MONICO-Controller BKS24-.. Udgør et effektivt brandbeskyttelsessystem sammen med motortype BF.. Styringen er forsynet med software til styring og overvågning af brandspjæld via MP-Bus

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

AMI Quattro BRUGERMANUAL

AMI Quattro BRUGERMANUAL AMI Quattro BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere