Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010"

Transkript

1 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden. Viceoldermandens plads var erstattet af piberenserkunst, hvilket medførte tydelig uro hos den nu røgfrie Oldermand. 2. Beslutninger fra sidste Styrelsesmøde d. 07. og 27. januar 2010 v/skriveren. Intet at bemærke 3. Medlemsstatus/bankkotostatus v/ Kassemester. Kassemester forventer at dette vil finde sted inden næste møde 4. Medlemsstatus/bankkotostatus v/ Kassemester. Dette udarbejdes af Kassemester i uge Status vedr. udsendelse af medlemskort og brev vedr. kontingent v/ Kassemester. I uge 7 udsender Kassemester materialet. 6.. Status vedr. fremsendelse af ønsket materiale til a) Caroline Chatelain b) Giacometti Fondation v/ Skriver og Kassemester. Materiale er nu tilsendt den franske pendant til Copydan: ADAGP, ATT: Caroline Chatelain, 11 rue Berryer Paris. France. 1 stk. medlemsbevis og 2 plakater. 7. Status vedr. mailskrivelse til byens erhvervsdrivende v/ Skriver og Oldermanden. Udkast blev fremlagt og tilpasninger i henvendelsen skal foretages. Hvorefter den skal sendes til relevante personer fra Handelsstandsforeningen og Håndværkerforeningen med henblik på videre udsendelse til medlemmerne af foreningerne. 8. Forslag om ændring af medlemsbetalingsprocedure v/ Oldermanden. Oplysningerne på hjemmesiden under overskriften "Bliv medlem af Maren`s Venne-Laug" ændres således at nuværende sætning " Når vi har registret din indbetaling, sender vi dig en mail og dit medlemsbevis kan mailes til dig eller afhentes i receptionen på Hotel Schaumburg" udgår eller erstattes med en sætning

2 som følger: Din indbetaling kan foregå via din netbank eller ved afhentning af girokort i receptionen på Hotel Schaumburg. Begrundelse: Det er for bøvlet for alle parter, at vi skal udfylde/fremsende medlemskort. Kvittering for indbetaling må være nok. Vi er alle enige om, at det drejer sig om mindst mulig administration, vi er jo alle travle folk. Det blev derfor drøftet om det var muligt at lave en aftale med vores pengeinstitut, således at medlemmerne blot kunne gå i banken og der overføre kontingentet til vores konto. Dette afklarer Kassemester med banken inden næste møde. 9. Forslag om hvervning af medlemmer og salg af plakater(udformning og produktion af bestillingsseddel) ved opsøgende arbejde i pengeinstitutter, butikker og øvrige firmaer v/ Oldermanden Vedr. hvervning af medlemmer se pkt. 7. Vedr. salg af plakater, Oldermanden påtager sig opgaven, og vil ved personlig henvendelse, forestå et direkte salg til de erhvervsdrivende. 10. Forslag om, at der på hjemmesiden oplyses om, at plakaterne (3 former) kan bestilles ved udfyldelse af bestillingsseddel på hjemmesiden eller via udfyldelse af bestillingsseddel på Hotel Schaumburg. v/oldermanden Oldermanden udarbejder forslag til bestillingsseddel. 11. Ideer/forslag til opdatering/udvikling m.v. af vores hjemmeside v/alle. Se punkterne 9 og Planlægning af Generalforsamling i marts måned.- dato, sted m.v. v/alle. Generalforsamlingen proklameres i Holstebro Onsdag og MidtVest Avisen. Generalforsamlingen vil finde sted på Hotel Schaumburg den kl Planlægning af 10.marts-arrangement. v/ Oldermanden + alle. Odin Teatret vil optræde kl efter denne optræden vil. Bjarne Nielsen fortælle hvordan han som barn oplevede indvielsen af Maren den 10. marts Kl vil byens borgmester deltage i markeringen af dagen. 14. Status vedr. Vægterordning v/oldermanden. Et korps er ved at være samlet endnu mangler der nogle vægtere. Men mon ikke vi når det til den 19. juni hvor ordningen indføres. Det er planlagt at vægterordningen skal etableres i juli og august. En vægtersang er skrevet, men endnu ikke prøvesunget af Styrelsen. Vægterbeklædningen arbejdes der stadig på.

3 15. Status vedr. Ridderkapperne v/ Oldermanden Disse sættes i produktion i det omfang Ridderne er vælges. 16. Status vedr. navngivning af pladsen, hvor Maren står. (se fremsendt skr. til kommunen herom) v/ Oldermanden. Vi afventer en positiv tilbagemelding fra Kommunen. Og håber så at navnet kan offentliggøres den 10. marts Status vedr. arrangement den 2. oktober 2010 i Valgmenighedskirken v/oldermanden. Der er ved at være styr på arrangementet. 18. Status vedr. skrivelse til kommende Riddere + udpegning m.v. v/ Skriver + Oldermanden. To meget forskellige forslag til henvendelse blev drøftet, det ene som en Invitation og det andet som en Udnævnelse Om de kommende Riddere skulle inviteres til bestillingen eller om de skulle udnævnes til det betroede hverv. Det blev besluttet at de skal udnævnes og at et forseglet bevis efterfølgende skal udstedes til den enkelte Ridder. Forinden skal Ridderne dog forhåndsbriefes. Ridderne vil blive præsenteret den 19. juni 19. Eventuelt. Der bør opsættes et andet skilt ved Maren. Det der er der nu skæmmer området. Hjemmesiden i en Engelsk udgave. Dette skal forelægges webmoster og evt. Tilsted. Til at forestå selve oversættelsen har Oldermanden en kontaktperson, som for en elektronisk udgave af en dansk/engelsk ordbog vil yde os denne hjælp. 19. Næste møde. 10. marts 2010

4 Forslag til navngivning af pladsen foran Det Gamle Rådhus Foreningen "Maren`s Venne-Laug" har tidligere foreslået at pladsen navngives (brev af ) og har efterfølgende taget Teknisk Udvalgs afgørelse om afslag på det dengang foreslåede navn til efterretning (mail af ). Det er imidlertid stadig foreningens opfattelse, at en navngivning vil være optimal/hensigtsmæssig i relation til turisters og andres muligheder for at lokalisere den berømte og dyrebare skulptur "Kvinde på Kærre" enten via kort, GPS eller Google-maps. Foreningen skal derfor tillade sig på ny at stille forslag til navngivning af pladsen. Følgende navn bringes i forslag: Forslaget motiveres endvidere således: Alberto Giacometti`s Plads ( ) Alberto Ciacommeti er kunstneren bag vores by`s berømte skulptur "Kvinde på Kærre" og hans værker er p.t. vurderet særdeles højt internationalt. Navngivningen vil være et udtryk for anerkendelse af og hædring af kunstneren. Det foreningens håb, at ovenstående navneforslag vil kunne dagsordensættes til Teknisk Udvalgs møde den 1. marts Såfremt Teknisk Udvalg beslutter sig for at imødekomme foreningens forslag til navngivning af pladsen så er det foreningens "Maren`s Venne-Laug" s ønske/hensigt at navnet vil kunne afsløres den 10. marts 2010 ved foreningens festligholdelse af datoen for skulpturen "Kvinde på Kærre"`s afsløring i Holstebro i

5 1966. På samme dato vil foreningen ligeledes festligholde, at det er 45 år siden, at skulpturen blev købt af daværende borgmester Kaj. K. Nielsen. Med venlig hilsen Jens Otto Nystrup Oldermand

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Referat. Godkendt uden kommentarer.

Referat. Godkendt uden kommentarer. Mødedato: onsdag 9/1 2013 Deltagere: Anni Olesen, Grethe Meier, Heidi Hansen, Lene Glud Andersen, Hans Bye Jensen, Jens Peter Nielsen Fraværende: - ingen - Referat fra sidste møde Nyt fra AlmenBo Ingen

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam

Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman - Klaus Jørn Soldam Referat fra Lokalrådsmøde nr. 4 Dato: 24. juni 2015, kl. 19.00 21.30 Sted: BSI s klubhus Deltagere: Marianne Riise - Arne Beck Hansen - Frank Jeppesen - Bente Søgaard - Søren Jørgensen - Nicolai Nieman

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: Helle. 2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Referat. Dato: 21.08.14. kl 18.00 22.00 Sted: Charlotte Axel, Gårsdalsvej 35, 8800 Viborg Tilstede: Jens Andersen, Charlotte Axel, Helle Engelsen, Kirsten Vestergaard, Jørgen Jørgensen og Claus Christensen.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere