H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg"

Transkript

1 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg PJ32 Plug-in Serie: Elektronisk digitaltermostat med afrimningsstyring Panelmontage Der kan leveres to forskellige monteringssystemer: Beslag som vist i figur 3, til den billige version. To klapper på fronten af instrumentet, der skal fastgøres på panelet med to skruer. Denne mulighed kan kun fås til TOP versioner og gør det muligt at montere instrumentet fra fronten af panelet, hvorved man undgår at skulle foretage tilslutninger og montering fra bagsiden af panelet. Beslag kan imidlertid også bruges til TOP versioner. Monteringsproceduren er som følger: 1) Fjern frontpladen og kontroller, at de to fastgørelseskroge sidder på deres plads (de må ikke rage ud over hulskabelonen). Man kan få skruerne af ved at skrue på dem og trykke dem ned mens der skrues. Skru ikke for meget, da skruerne ikke må fjernes fra fronten. 2) Forbind alle kabler til deres klemme eller sæt de fortrukne flytbare klemmer i deres forbindelsesklemme. 3) Indsæt instrumentet i panelet og sæt de tilsluttede kabler på deres plads. Hold instrumentet på plads ved at trykke midt på fronten og brug en stjerneskruetrækker til at dreje den nederste skrue 90. Fastgørelseskrogen skal flytte sig og hage sig fast i panelet. Skru indtil fronten sidder fast. Det er ikke nødvendigt at spænde meget. Da der ikke er noget mellemrum er en halv omdrejning nok til at presse pakningen sammen. 4) Gentag samme procedure for den øverste skrue. 5) Hvis krogen ikke hager sig fast i panelet (max. 2,0 mm tyk) må skruen løsnes ved at trykke på den med en skruetrækker for få krogen tilbage. Som tidligere nævnt under punkt 1 må der ikke skrues for meget, da skruehovedet ikke må rage op over frontens overflade. 6) De to skruer skal fastgøres med samme tryk for korrekt placering. SPÆND IKKE FOR MEGET ved fastgørelsen. Når fronten stopper er en halv omdrejning nok til at presse pakningen sammen. 7) Sæt den sædvanlige plade på fronten. Afmonteringsproceduren er som følger: 1) Tag frontpladen af krogen ved at trykke på noten i den nederste kant. 2) Tag den øverste skrue af krogen. Når fronten løsnes fra panelet holdes skruen trykket ned og drejes 90 for at få griberen tilbage på plads. 3) Gentag dette med den nederste skrue. 4) Fjern instrumentet fra panelet ved at holde det vandret. ADVARSEL: Vi anbefaler at bruge skruetrækker model POZZIDRIV 1 (PZD1). BRUG IKKE ELEKTRISK SKRUETRÆKKER. SIKKERHEDSTANDARD: Se følgende for at overholde de europæiske sikkerhedsstandarder: Forbindelseskabler skal være egnet til brug ved 90 C. 1

2 For 12Vac modeller bruges Klasse II transformere. For at overholde immunitetsstandard (spænding) skal transformer vælges udfra anbefalede modeller (tilbehør - forsyningstransformer). Hold en afstand på min. 10 mm fra kabinet og ledende dele i nærheden. Plug-In serien til køling omfatter en ny serie microprocessorbaserede elektroniske styringer med lysdiode display, designet især til styring af køleunits: udstillingskabinetter og vitriner. Der findes mange modeller, hvilket gør det muligt at vælge den bedst egnede løsning til formålet til den mest konkurrencedygtige pris. PJ32S: Den bedste løsning til styring af statiske køleunits (d.v.s. uden ventilator på fordamper) til drift ved normaltemperatur (over 0 C). Disse instrumenter fungerer som termometer ved at vise unittens temperatur og som elektronisk termostat ved at starte kompressor (eller elektrisk ventil ved multiplekse kabinetter) for at holde den ønskede temperatur. Derudover sørger de for automatisk afrimning ved tvungen afbrydelse af kompressor. PJ32Y, PJ32X: Er beregnet til styring af statiske units ved lavtemperatur (under 0 C) og med behov for en "aktiv" afrimning ved hjælp af elvarmelegemer eller indsprøjtning af varmgas. Ud over at fungere som termometer og termostat som PJ32S kan PJ32Y også sørge for styring af afrimningsaktuator. Afrimningsfrekvensen og varigheden af afrimningen kan indstilles. Afrimningen skal slutte på grund af, at temperaturen er nået (ved at tilslutte en føler på fordamperen) eller fordi tiden er gået (hvis afrimningstemperatur ikke er aktiveret). Den sidstnævnte er inkluderet som standard. De to måder kan vælges ved at ændre et enkelt parameter. PJ32C: Er den mest komplette løsning til ventilationsunits ved lavtemperatur. Det har været muligt at integrere 3 relæer på 8, 5, 5 A resistiv, indeni et kabinet, der er 74 mm bredt, 58 mm langt og 33 mm højt uden at gå på kompromis med produktets ydelse og pålidelighed. ADVARSEL: S, Y og C modeller med to følere kan bruge den anden føler til visning af temperatur for fødevarelager. I denne situation kan afrimning kun tidsindstilles. Parametrene (/4, d0, d6, d... ). DISPLAY Ved normale driftsbetingelser viser displayet værdien målt af reguleringsføleren eller af den anden føler (parameter /4). I tilfælde af aktiv alarm vil den pågældende kode blive vist. SET-PUNKT Tryk på knappen SET i et sekund for at se setpunktsværdi. Efter to sekunder blinker den indstillede værdi. Tryk på OP eller NED for at øge eller sænke værdien. Tryk på knappen for bekræfte den nye værdi. MANUEL AFRIMNING Afrimningscyklus er automatisk. Det er også muligt at fremtvinge en afrimningscyklus ved at trykke på knappen DEF i mere end 5 sekunder (sker kun hvis afrimningsbetingelser er tilstede). AFBRYD BUZZER (hvis tilstede) Tryk på knappen MUTE for at afbryde buzzeren. Alarmkoden forbliver tilstede, sålænge alarmtilstanden består. UAFBRUDT CYKLUS Tryk på i 5 sekunder for at aktivere/ afbryde kompressorens fortsatte cyklus (cc og c6 parametre i skema). Når uafbrudt cyklus er startet vil lysdioden under knappen blinke i.h.t. de forskellige ON/OFF cykluser. 2

3 PARAMETRE Første sektion: hyppige parametre (type F i skema); intet PASSWORD er påkrævet for adgang. Tryk på knappen i mere end 5 sekunder (ved alarm slukkes buzzeren først); Efter setpunkt vil PS blive vist. Tryk på eller for at se parameterkode. Anden sektion: konfigurationsparametre (type C i skema); der kræves PASSWORD for adgang. Tryk på i mere end 5 sekunder, efter setpunkt vises PS. Tryk og så eller indtil der står 22 (PASSWORD); tryk for at bekræfte. Tryk eller til den første parametre, der kan ændres, vises. For at ændre parametre, se ÆNDRING AF PARAMETRE nedenfor. ÆNDRING AF PARAMETRE Tryk på eller for at se parameterkoden, der skal ændres; tryk på for at se den valgte parameterværdi Tryk på eller for at øge eller sænke værdien; Tryk på for midlertidigt at bekræfte den nye værdi og se dens kode. Gentag proceduren fra start "Tryk på eller For at forlade ændringen af parametre med de nye værdier: Tryk på i min. 5 sekunder for at bekræfte de nye værdier og forlade parameterændringen. For timing af parametre alene tændes og slukkes styringen for effektuere dem med det samme (uden at vente på den efterfølgende cyklus). Forlad menu uden at ændre parametre: Tryk ikke på nogen knapper i min. 60 sek. (TIME OUT). INDIKATION PÅ DISPLAY Der er tre lysdiodeknapper med lys bagi, der viser instrumentets driftsstatus. Disse fås kun til TOP versioner. I billigere versioner viser kun et segment af displayet at kompressor er tændt. Lysdiodeknap indikerer kompressor tændt Lysdiodeknap indikerer afrimning tændt Lysdiodeknap indikerer alarmstatus. En blinkende status betyder at den tilsvarende funktion er forsinket af en tidsprogrammeret rutine. En særlig blinken ved knappen indikerer, at den manuelle anmodning om uafbrudt cyklus er forsinket af tidsprogrammerede rutiner for kompressoren. KONFIGURATION FOR VERSIONER MED DIGITAL MULTIFUNKTIONSINDLÆSNING Den digitale multifunktionsindlæsning kan have forskellige driftsmåder afhængig af værdien af parameter A4. Skemaet nedenfor viser hovedfunktionerne: 3

4 A4 Funktion 0 Ikke aktiv indlæsning 1 Omgående ekstern alarm (A7 parameter, åben kontakt =aktiv alarm); 2 Afrimning aktivering (åben kontakt=afrimning forhindret). 3 Start afrimning (afrimning aktiv når kontakt er lukket). 4 Setpunktsforskydning / nat DRIFTSINDSTILLING (PARAMETER c4) I tilfælde af fejl ved reguleringsføler (E0 blinker), defineres kompressorens drift af c4: Hvis c4 har en værdi på 1 til 99, vil kompressoren køre (ON) i den tid, der er sat i c4 (minutter). Kompressoren vil være afbrudt (OFF) i min. 15 min. Hvis c4=0 vil kompressoren altid være slukket (OFF). Hvis c4=100 vil kompressoren altid køre (ON) PROGRAMMERINGSNØGLE (kopiering og overførsel af parametre) Hvis leveret er det muligt at forbinde en nøgle med en kopi af parametrene til en seriel forbindelse til duplikering af hele konfigurationen. Nøglen må kun anvendes med instrumenter uden strømforsyning. Strømforsyningen til kopiering kommer fra selve nøglen. For yderligere information: se teknisk vejledning herfor. ALARMER AND SIGNALER BLINKENDE driftslysdiode: Hvis en lysdiode blinker betyder det, at den tilsvarende funktion er forsinket af en tidsprogrammeret rutine, af en anden rutine eller spærret af digital indlæsning. E0 BLINKER fejl på reguleringsføler: Den anvendte føler er ikke kompatibel med styringen; Følerkablet er afbrudt eller kortsluttet; Fejl på sensor: fjern føleren fra styringen og tjek (NTC: 25 C=10KΩ). E1 BLINKS fejl på fordamperføler eller fødevareføler: Den anvendte føler er ikke kompatibel med styringen; Følerkablet er afbrudt eller kortsluttet; Fejl på sensor: fjern føleren fra styringen og tjek (NTC: 25 C=10KΩ). IA BLINKER omgående ekstern alarm: Kontrol Multifunktion indlæsning og A4 og A7 parametrene. LO BLINKER alarm for lav temperatur (temperatur er under SET-AL): Verificer parametrene AL, Ad og A0; Alarmen forsvinder, når temperaturen stiger og er indenfor det valgte grænseområde. HI BLINKER alarm for høj temperatur (temperatur er højere end SET+AH): Verificer parametrene AH, AD og A0; Alarmen forsvinder så snart temperaturen falder og er indenfor det valgte grænseområde. EE data fejl, nulstil styring (RESET): Indstil default parameterværdier igen for at få korrekt funktion tilbage. Nulstilling af defaultværdier forårsager tab af ændringer relaterende til driftsparametre. Afbryd styringen; Tryk på og knapperne mens der tændes for styringen; -CF vises; 4

5 Efter få sekunder går instrumentet til RESET (nulstillings) fasen og begynder at arbejde. Ed BLINKER timeout for afrimning: Verificer parametrene dt, dpog d4; Verificer afrimningseffektiviteten. df BLINKER afrimning igang (ON): Det er ikke et alarmsignal. Det indikerer at en afrimningscyklus er i gang. Fremkommer kun hvis parameter d6=0. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Strømforsyning (*) L Mod.: 12Vac +10/-15% 50/60Hz; 12Vdc fra 11 til 16Vdc 0 Mod.: 230Vac +10/-15% 50/60Hz 1 Mod.: 115Vac +10/-15% 50/60Hz Strømforbrug 3VA Indlæsninger (*) NTC el. PTC følere, 1 eller 2 input. Digital input: alternativ til anden føler Relæ udlæsning (*) afhængig af modellerne: 8A relæ model UL: 8A Res. 2FLA 12LRA EN : 6(2)A 16A relæ model UL: 12A Res. 5FLA 30LRA EN : 12(2)A 5A relæ model UL:5A Res. 1FLA 6LRA EN : 5(1)A Følertype (*) Std Carel NTC 10KΩ ved 25 C, Sd Carel PTC 985Ω ved 0 C Tilslutninger (*) Klemskrue for kabler med 1.5mm 2 max og 0.5mm 2 min. snit. Plug-in terminal for skrue eller klemmeforbindelse (max tværsnit 2.5mm 2 ) Max. nominel strøm for hver terminal: 12A. Montering (*) ved hjælp af skruer på frontpanel eller hængsler bagpå Display Lysdiode display 21/2 digital og tegn , tre status lysdioder Driftsbetingelser -10T50 C - fugtighed <90% rh ikke kondenserende. Opbevaringsbetingelser: -20T70 C - fugtighed <90% rh ikke kondenserende Måleområde: fra -50 til +90 C (fra -50 til +127 F) - opløsning 1 C/ F Frontpanel - beskyttelsesindex: front panel monteret med indsat pakning: IP54 Plastikkabinet: 81x36x65mm Klassificering i.h.t. mod elektriske stød: Klasse II for egnet beskyttelse Miljømæssig forurening: normal PTI for isoleringsmaterialer: 250V Modstandskat. for varme og brand: D (UL94 - V0) Immunitet mod spænding: Kategori 1 Aktionstype for anordning: relækontakt 1C Antal automatiske driftscyklus relæer (*): EN : 6(2)A e 5(1)A: 100,000, 12(2)A: 30,000 UL: (250 Vac) operationer Software klasse og struktur: klasse A Rengøring af instrument: Anvend kun neutralt rengøringsmiddel og vand. ADVARSEL: hold kabler fra den nederste del af styringen og følere adskilt med min. 3 cm; brug kun kobberkabler til tilslutninger (*) Alle egenskaber er forskellige alt efter model. ADVARSEL: S modellen udstyret med et alarmrelæ (PJ**S20) er programmeret som X model. 5

6 PARAMETERLISTE Parameter Type Min Max U.M. Def PS PASSWORD F / FØLERPARAMETRE /C Kaliberering af omg.føler (x 0.1 C/ F) F C/ F 0.0 /2 Læsestabilitet C /4 Display føler 0 = reguleringsføler, 1 = fødevareføler (anden føler) Parameter ikke tilgængelig for S og X modeller C 0 1 flag 0 /5 C / F (0= C, 1= F) C 0 1 flag 0 r REGULERINGSPARAMETRE rd Reguleringsdifferens (hysterese 0=0.5 C/ F) F 0 19 C/ F 2 r1 Min. tilladt indstilling C -50 r2 C/ F -50 r2 Max. tilladt indstilling C r1 127 C/ F 60 r3 Aktivering af Ed alarm: max varighed af afrimning er nået (0=nej, 1=ja) Parameter ikke tilgængelig for S model C 0 1 flag 0 r4 Automatisk varighed af setpunkt med setpunktsforskydning lukket (A4=4) C C/ F 3 c c0 KOMPRESSOR PARAMETRE Forsinket kompr.indsætning efter nulstilling af styring C 0 15 min 0 c1 Min. tid mellem to indsætninger C 0 15 min 0 c2 Min. OFF rutine C 0 15 min 0 c3 Min. ON rutine C 0 15 min 0 c4 Sikkerhed kompressor (0=OFF, 100=ON) C min 0 cc Varighed af uafbrydt cyklus C 0 15 timer 4 c6 Alarmforsink. efter uafbrudt cyklus C 0 15 time 2 d AFRIMNINGSPARAMETRE d0 Type afrimning (0=varme, 1=varmgas, 2= vand eller modstand, 3= varmgas på tid) Parameter ikke tilgængeligt for S model C 0 3 flag 0 di Tidsinterval mellem to afrimn.cyklus F timer 8 dt Afrimn. sluttemp. Parameter ikke tilgængeligt for S model F C/ F 4 dp Max varighed for afrimn. eller effektiv varighed hvis d0=2 el. 3 F min 30 d4 Afrimning efter styring er tændt (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 d5 Forsinket afrimn. efter styring er tændt eller fra Multifunk. indlæsning (A4 el A5=4) C min 0 d6 Blokering af display under afrimn. (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 1 dd Dryptid F 0 15 min 2 d8 Alarm forsink. efter afrimning F 0 15 timer 1 d9 Prioritering af afrimn. over C2 og C3 (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 0 d/ Afrimningsføler læsning Parameter ikke tilgængeligt for S model F - - C/F - dc Tidsvalg (0=timer/min, 1=min/s) Only for di og dp C 0 1 flag 0 A ALARM PARAMETRE A0 Alarmer og ventilator(0=0.5 C/ F) C 0 19 C/ F 0 AL Lav temp.alarm (max. varighed som setpunkt) 6

7 AL=0 lav temp. larm undtaget F C/ F 0 AH Høj temp.alarm (max. varighed som setpunkt) AH=0 høj temp.alarm undtaget F C/ F 0 Ad Temperatur alarm forsinkelse C min 0 A4 Konfiguration for digital input nr. 1 Parameter ikke tilgængelig for C model C A7 Ekstern alarmforsink. (A4 el. A5=2) C min 0 F VENTILATOR PARAMETRE Disse parametre er kun tilgængelige for C model F0 Styring af ventilatorer: 0=ventilator altid tændt (ON), særlige faser excl. (F2, F3 og Fd) 1=ventilatorer ON (afhængig af parameter F1) særlige faser excl. C 0 1 flag 0 F1 Set-punkt ventilatorer F C/ F 5 F2 STOP vent. når kompressor er uvirksom (0=nej, 1=ja) C 0 1 flag 1 F3 Ventilatorer OFF under afrimn. (0=nej,1=ja) C 0 1 flag 1 Fd Standsning efter dryp F 0 15 min 1 H ØVRIGE VALG H0 Serial adresser C H1 Alarm relæ mode: 0=alarm tændt (ON), relæ tilkoblet, 1=alarm tændt (ON), relæ afbrudt kun for S model: 1= afrimn. aktiv C 0 1 flag 1 H2 0=knapper afbrudt C 0 1 flag 1 H4 1=buzzer afbrudt Parameter ikke tilgængeligt for C model C 0 1 flag 0 H5 Identifikationskode for programmeringsnøgle (programmeret af supervisor) C T Ekstern parameterprogrammering F

8 Eldiagram SOE, S6E,Y0E: Modeller med klemskruer S6E: Model for PTC følere. Dimensioner Mac/ WP/ Carel PJ32 plug-in.doc Carel cod rel /02/00 8

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg. plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg plug-in, elektronisk digital termostat med afrimningsstyring Brugsvejledning Mac/ Word/ Carel plug-in 28.08.01 1 VIGTIGT GENNEMLÆS MANUALEN FØR INSTALLATION

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06.

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S. Master Cella PRG SEL. MasterCella. Brugsvejledning. +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel MasterCella 11.06. H. JESSEN JÜRGENSEN A/S Master Cella PRG SEL Master Cella Brugsvejledning +030221395 rel. 1.0-02.03.2001 Mac/ QXP/Carel 11.06.03 Dimensioner (mm): Indholdsfortegnelse Huldimensioner ved panelmontering

Læs mere

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder

IDPLUS 961-971 - 974. Elektronisk styring til køleenheder IDPLUS 961-971 - 974 DK Elektronisk styring til køleenheder INDHOLD DK KONTROLPANEL... 4 TASTER OG LED... 5 ADGANG TIL OG BRUG AF MENUER 6 BASIS KOMANDOER TIL MENU... 6 BASIS KOMANDOER TIL SPÆRRING 7

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION. Betjeningsvejledning MAKING MODERN LIVING POSSIBLE OPTYMA TM Control Enkeltfase REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Indholdsfortegnelse Side Generelt...4 Beskrivelse...4 Anvendelse...4 Primære egenskaber...4 Mål...4

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 250 Top. Comfort 300. Comfort 300 Top. Comfort 450. Comfort 600 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort 250 Top Comfort 300 Comfort 300 Top Comfort 450 Comfort 600 Version: 5.05, 03-07-2011 Software-version: 2.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan VPL 28. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30. Software-version: 1.36 Brugervejledning CTS 602 by Nilan VPL 28 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Software-version: 1.36 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. VP 18 Compact. Version: 6.01, 30-11-2011. Sofware-version: 2.12 ScandiByg Brugervejledning CTS 602 by Nilan VP 18 Compact Version: 6.01, 30-11-2011 Sofware-version: 2.12 ScandiByg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper...

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION

AKO-1572. Elektronisk datalogger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 1572H101DK. Instruktion for : INDHOLD 1-INTRODUKTION Instruktion for : AKO-1572 Elektronisk logger, 10 kanaler i henhold til europæisk standard EN 12830 INSTRUKTION 1572H101DK Version 01 INDHOLD 1- INTRODUKTION 2- INSTALLATION 2.1- Tilbehør 2.2- Installation

Læs mere

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL

HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL HPW VARMEPUMPER DANSK MANUAL Med Siemens PLC Edition 2.0 Varmepumpestyring Side 1-67 23-06-10 Indholdsfortegnelse 1 Opsummering...4 1,1 Nøglefunktioner...4 1.2 Udstyrs kombination...5 1.3 Produkt Dokumentation...5

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere