e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "e p c t e c h n o l o g y a/s EMS overvågningssystem"

Transkript

1 e p c t e c h n o l o g y a/s epc technology a/s Telephone Side 1

2 Side 2 epc technology a/s Telephone

3 Indhold Firmaprofil side 4 Projektering side 5 Katalog side 13 Montage side 26 Omsætningstabeller side 46 epc technology a/s Telephone Side 3

4 Firmaprofil e p c t e c h n o l o g y a/s epc technology a/s udvikler, producerer og installerer alarm- og overvågningssystemer, primært til fjernvarmeindustrien. Produktprogrammet består af alle nødvendige komponenter til opbygning af et komplet overvågningssystem: fejlfindere, detektorer, kabler, forbindelses- og afslutningskomponenter m.v. Derudover yder epc technology a/s service og support i forbindelse med projektering, installation, test/godkendelse samt fejlfinding og service i forbindelse med eksisterende eller nye installationer. Overvågningssystemerne fra epc technology a/s er baseret på et simpelt to-tråds kobbertrådsprincip, som er kendetegnet ved stor pålidelighed og i at være økonomisk i såvel installation som drift. Endvidere er trådene robuste og lette at montere i rørene under produktion og installation. Systemet er derfor i dag også langt det mest udbredte og de førende danske og udenlandske rørproducenter og fjernvarmeværker har valgt systemet fra epc technology a/s. Side 4 epc technology a/s Telephone

5 Projektering Projektering Systemopbygning Et overvågningssystem består af: Indstøbte kobbertråde i de leverede prærør Diverse komponenter for tilslutning af udstyr Måleudstyr til permanent overvågning Kredsløbsdiagram af det samlede overvågningssystem. Projektering og dokumentation af trådforløbet i det aktuelle overvågningssystem er derfor en vigtig faktor for at kunne anvende det til fejlfinding. Med et overvågningssystem måles en fejl via trådlængden til det pågældende fejlsted, uanset hvilket system der vælges til overvågning: Målepunktssystem Detektorsystem Fejlfindersystem Symboler Ved projektering af EMS-overvågningssystemet, bruges et sæt symboler, som viser, hvor de enkelte komponenter skal anvendes, og også den elektriske længde på det enkelte indkoblede kabel for tilslutning af detektor, fejlfinder, testpunkter eller overkoblinger i systemet. Den fortinnede tråd i rørene anvendes til overvågning af rørsystemet og markeres på kredsløbsdiagrammet med en fuldt optrukken streg. Kobbertråden i rørene anvendes til signaltråd, d.v.s. overførelse af relæ- eller datatransmissioner fra de enkle enheder i systemet til en centralovervågning, placeret f.eks. på varmeværket. Den anvendes også til frem- og tilbagekobling i samme rør. Kobbertråden markeres på kredsløbsdiagrammet med en stiplet streg. Se afsnittet, symboloversigt Diagram-opbygning Kredsløbsdiagrammet skal projekteres, så der opnås størst mulig udnyttelse og nøjagtighed ved udmåling af det valgte system. Ved alle typer vil det være en fordel med så mange testpunkter (referencepunkter) som muligt. Max. afstand mellem testpunkterne skal være 500 m tråd. Testpunkter etableres nemt og billigt i forbindelse med en afgrening, hvor trådene kobles frem og tilbage i det samme rør til en forbruger. Max. længde på denne trådkobling er 100 m. Testpunkter kan også etableres ved udkobling med kabler til skab og tilbage til samme muffe. Denne metode anvendes på transmissionsledninger, hvor der typisk ingen forbrugere er. For at fastholde nøjagtigheden i overvågningssystemet, må den totale længde af kabler i systemet ikke overstige 10% af den totale trådlængde. Se eksempel på kredsløbsdiagram Udførelse af diagrammer Det er vigtigt, at kredsløbsdiagrammet er færdigt, inden rørene lægges i jorden, så trådplaceringen kan blive korrekt. Det er vigtigt, at alle ændringer i rørføring noteres, så et korrekt som bygget -diagram kan udføres. Overensstemmelse mellem diagram og rørtegning er forudsætning for korrekt udmåling af evt. fejl. epc technology a/s er gerne behjælpelig med udførelse af diagrammer på overvågningssystemer. epc technology a/s Telephone Side 5

6 Projektering Symboloversigt for de enkelte komponenter Signatur Best. nr. Benævnelse Illustration Fysisk længde meter Elektrisk længde meter Fortinnet kobbertråd Kobbertråd længde rør længde rør længde rør længde rør 1200 Stelforbindelse, kort 1201 Stelforbindelse, lang 1210 Kabel, 1 m 0,90 1, Kabel, 3 m 2,69 3, Kabel, 5 m 4,49 5, Kabel, 10 m 8,98 10, Kabel, 15 m 13,47 15, Kabel, 20 m 17,96 20, Kabel, 25 m 22,45 25, Kabel, x m x x / 0, Mellemled 1221 Kabelmonteringssæt 1230 Tilslutningsboks 1231 Koblingsboks 0, Tilslutningsboks for 2 enkeltkabler Y 1233 Y-boks 1240 Enkelt kabeltilslutning 4,40 5, Tvilling-kabeltilslutning 4,40 5, Dobbelt kabeltilslutning 5,50 7,00 Side 6 epc technology a/s Telephone

7 Projektering Signatur Best. nr. Benævnelse Illustration Fysisk længde meter Elektrisk længde meter 1243 Overkobling (stålmuffe), 3 m 1,11 3, Overkobling (stålmuffe), 4 m 2,01 4, Overkobling (stålmuffe), 5 m 2,91 5, Enkelt kabeltilslutning (svejsekappe) 8,89 10, Tvilling-kabeltilslutning (svejsekappe) 4,40 5, Tvilling-kabeltilslutning (svejsekappe) 8,89 10, Dobbelt kabeltilslutning (svejsekappe) 8,19 10, Overkobling (svejsekappe) 4,71 7, Slutkomponent, rød, for detektor 1301 Tilpasningsboks 1302 Slutkomponent, sort 1303 Tilpasningsboks, sort F 1304 Fejlsimulator F 1305 Mellemled for relæudgang T 1306 T-boks 1308 Slutkomponent, blå 1309 Tilpasningsboks, blå epc technology a/s Telephone Side 7

8 In su la tio n Sensivity Auto Chan nel 1 Chan nel 2 Loop Chan nel 3 NC m Chan nel 4 NC m F1: Near est poi nt m 350 m Scan ning channe l x F2: Poin ts inst al ed F2: Communicat ion A: Auto F1 F2 F3 F4 F5 A O n Data Re lay EMS A/S EMS 2020 O ff O n 1 2 EM S R Fu se Su ppl y EMS overvågningssystem Projektering Signatur Best. nr. Benævnelse Illustration Fysisk længde meter Elektrisk længde meter 1400 Lille skab 1401 Stort skab 1516 Tilslutningsboks 1517 Terminalboks 1518 Overkoblingsboks D 2000 Detektor, 1-kanal D 2020 Detektor, 2 kanaler 1 2 D Detektor, 4 kanaler 4000 Fejlfinder D 8000 Detektor, 8 kanaler DLD 8001 Detektor, 4 kanaler DW 8002 Detektor, 8 kanaler, trådløs Side 8 epc technology a/s Telephone

9 Projektering Eksempel på kredsløbsdiagram udført i overensstemmelse med symboloversigt x x x T x x T X epc technology a/s Telephone Side 9

10 Projektering Målepunktssystem Beskrivelse Dette system anvendes typisk mellem boligblokke, brønde eller lignende. Tråde kobles således, at en kontrol kan udføres fra f.eks. et kælderrum ved hjælp af et eksternt instrument f.eks. en megger. I tilfælde af fejl udmåles fejlstedet med et impulsreflektometer. Projektering Det viste eksempel er mellem 3 boligblokke. I bygning nr. 1 er fortinnede tråde og kobbertrådene forbundet til tilslutningsdåse nr I bygning nr. 2-3 er trådene sløjfet, så der opnås en kreds for hvert rør. Kontrol og evt. udmåling af fejl kan udføres fra bygning nr. 1. Se i øvrigt symboloversigten Tilslutning af detektor i bygning Detektor 3000, monteret i bygning nr. 1 med kabel 1212 til tilslutningsbokse 1230 på den fortinnede tråd. Slutkomponent 1300 anvendes, hvor kredsen slutter (kobbertråden). De to kanaler, der ikke anvendes på detektoren monteres med slutkomponent. Hver kanal kan max. overvåge 1000 m tråd. Er anlægget kortere end 1000 m, kan der anvendes en 1-kanal detektor Se i øvrigt symboloversigten x 2 D x Detektorsystem Beskrivelse Til forskel fra et målepunktssystem vil der her være tale om en permanent overvågning af rørsystemet med den tilsluttede detektor. I tilfælde af fejl udmåles fejlstedet med et impulsreflektometer. Tilslutning af detektor på rørstrækning Detektor 3000, monteret i skab og forbundet til rørsystemet med kabel Med denne metode kan alle 4 kanaler udnyttes med max m. Hver kreds slutter i en bygning med tilslutningsbokse 1230, monteret med slutkomponent Kobbertrådene i hovedledningen anvendes ikke, men kobles og kan senere evt. anvendes til signaloverførsel. Se i øvrigt symboloversigten 3 Side 10 epc technology a/s Telephone

11 Projektering D 3000 D 1240 x Overkobling Hvis længden på et stik er over 100 m, kan kobling frem og tilbage i samme rør ikke anvendes. Eller hvis længden på den enkelte kanal bliver længere end 1000 m, kan der projekteres med overkoblinger som i det viste eksempel. Det vil spare trådlængde. Den fortinnede tråd kobles i bygningen med overkobling mellem de 2 rør. Her anvendes 1231 koblingsboks og 1210 kabel til forbindelse. Ved afgrening anvendes overkoblingskabel 1243 mellem de 2 muffer, således at én kanal nu overvåger de 2 rør. Ved næste afgrening anvendes den anden kanal til samme koblingsmetode, så målelængderne udnyttes optimalt. Se i øvrigt symboloversigt og diagram Afslutning i muffe Afslutning af en kanal med slutkomponent kan også udføres fra en muffe, når max. længde på 1000 m er opnået med en detektor. Her projekteres med kabel nr. 1242, som føres til skab, hvor tilpasningsboks nr forbindes til kablerne. Se i øvrigt symboloversigten D epc technology a/s Telephone Side 11

12 Projektering Fejlfindersystem Beskrivelse Fejlfindersystemet projekteres efter samme princip som detektorsystemet, men trådlængden for hver af de 4 kanaler kan her være op til max m. Med en fejlfinder vil der være permanent overvågning af rørsystemet og udlæsning af evt. fejl sker på fejlfinderens display (skærm). Projektering med fejlfinder I det viste eksempel er der projekteret med fejlfinder 4000, der kan overvåge 2500 m pr. kanal. Slutkomponent til afslutning af de enkle kanaler er nu udskiftet til 1302, som anvendes sammen med 1230 i bygningen. Slutkomponent i forbindelse med kabler er nu udskiftet med NB Alle kabelkoblinger på et fejlfindersystem efter fejlfindertilslutning skal projekteres med 200 impedans. Det betyder, at der skal anvendes dobbeltkabler og tilsvarende koblingsbokse. Ved stålfittings anvendes kabler og ved svejsekapper og krympemuffer anvendes kabler. Se i øvrigt symboloversigt Overkobling og afslutning i muffe udføres principielt som vist under detektorsystem. Centralovervågning Centralovervågning Et rørsystem, der overvåges af flere detektorer og/eller fejlfindere kan centralovervåges via kobbertråden til en computer, placeret f.eks. på varmecentralen. Centralovervågning kan også etableres via eksterne kabler eller med trådløs forbindelse. epc technology a/s står til rådighed for besvarelse af alle spørgsmål. Projektering med centralovervågning I det viste eksempel er der projekteret med centralovervågning for 2 stk. fejlfindere. Kobbertråden i bygningen er monteret med 1230 tilslutningsdåse, hvorfra kabel af nødvendig længde forbindes med centralovervågningen. Udkoblingen fra kobbertråden til de enkle fejlfindere udføres med 1240 kabel det samme som anvendes til den fortinnede tråd. Ved fejlfinderen anvendes T-boks 1306 til sammenkobling af de 3 kabler. To fra kobbertråden og et kabel til fejlfinderens relæudgang. Hvor fejlfinderens udkobling til slutkomponent er projekteret, udkobles også kobbertråden med kabel nr og samles med mellemled nr Se i øvrigt symboloversigten. T T Side 12 epc technology a/s Telephone

13 Katalog Katalog Renseklud (10 stk.) Trådenderne afpudses med en syntetisk renseklud Samlemuffe for 3 tråde (25 stk.) Til T-punktsamling anvendes pressamlemuffe med fuld gennemgang Loddefedt Syrefri loddefedt fremmer tinnets flydeevne Pressetang Til korrekt presning af samlemufferne skal anvendes den anbefalede momentpressetang Loddetin, rulle Loddetin (ø 2 mm) med indlagt harpiksflusmiddel Montagetråd (fortinnet, 25 m) Almindelig trådforlængelse ved bøjninger og afgreninger foretages med montagetråd. ø 1,39 mm (fortinnet) Samlemuffe enkelttråd (100 stk.) Til samling af 2 tråde anvendes pressamlemuffe med midterstop. epc technology a/s Telephone Side 13

14 Katalog PRIMUS 1108 Montagetråd (isoleret, 100 m) Specielt ved afgreninger kan anvendes isoleret montagetråd Elektrisk loddekolbe Til lodning tæt på isoleringsskum anbefales en elektrisk loddekolbe Gasbrændersæt Gasbrændersæt anvendes til lodning og varmekrympning. Indeholder varmluftrør, loddespids, brændere og ventil. Bruges sammen med gasbeholder Filt (2 stk.) Hygroskopisk filt til indpakning af den fortinnede alarmtråd leveres i pakker med 2 stk. i hver svarende til 2 normale samlinger Gasbeholder Beholder med propan-/butangas til anvendelse sammen med gasbrændersæt Ledningsholdere (50 stk.) Den blanke kobbertråd monteres i ledningsholdere, 3 stk. pr. normalsamling (50 stk. i pose). Side 14 epc technology a/s Telephone

15 Katalog Rulle crepetape (50 m) Filt og afstandsholdere fastholdes til medierøret med crepetape. Andre typer (f.eks. PVC) må ikke anvendes Kontrolinstrument (megger) Trådmontagen kontrolleres løbende med meggeren, der både kan kontrollere kredsløbs- og isoleringsmodstand Flexslange (50 stk.) Til isolering af overvågningstråde ved udkoblinger, afgreninger o.l. anvendes flexslanger. Leveres i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide). Fås også i ruller á 25 m (kun hvid) Stelforbindelser, korte Hvor der skal monteres koblingsbokse, kabeltilslutninger og overkoblinger, skal der påsvejses stelforbindelser på medierøret. Korte stelforbindelser (10 stk. +5 boltesæt i pose) anvendes primært inde i muffesamlingen Flex i rulle (25 m) Til isolering af overvågningstråde ved udkoblinger, afgreninger o.l. anvendes flexslanger. Leveres i ruller á 25 m (hvid). Fås også i poser med 50 stk. (25 røde og 25 hvide) Stelforbindelser, lange Hvor der skal monteres koblingsbokse, kabeltilslutninger og overkoblinger, skal der påsvejses stelforbindelser på medierøret. Lange stelforbindelser (10 stk. i pose) anvendes, hvor koblingsbokse skal være tilgængelige. epc technology a/s Telephone Side 15

16 Katalog Mellemkabel, 1 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 1,00 m Fysisk længde: 0,90 m Mellemkabel, 10 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 10,00 m Fysisk længde: 8,98 m Mellemkabel, 3 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 3,00 m Fysisk længde: 2,69 m Mellemkabel, 15 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 15,00 m Fysisk længde: 13,47 m Mellemkabel, 5 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 5,00 m Fysisk længde: 4,49 m 1215 Mellemkabel, 20 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 20,00 m Fysisk længde: 17,96 m Side 16 epc technology a/s Telephone

17 Katalog Mellemkabel, 25 m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Elektrisk længde: 25,00 m Fysisk længde: 22,45 m 1221 Kabelmonteringssæt Til samling af kabler i skab o.l. leveres mellemled (4 stk.) med tilhørende kabelholdere og skruer Mellemkabel, x m Koaxialkabel til overkobling og forlængelse. Leveres 2 stk. i pose; 1 med gul og 1 med hvid markering. Leveres i ønsket længde, x m Elektrisk længde: x m Fysisk længde: 0,90 * x m 1222 Mellemled Koaxialkablerne samles ved hjælp af mellemled. Til samlinger i jord anvendes mellemled, PVCtape og butylsvøb PVC tape Koaxialkablerne samles ved hjælp af mellemled Til samlinger i jord kan anvendes PCV tape og butylsvøb 1220 Mellemled Koaxialkablerne samles ved hjælp af mellemled. Til samlinger i jord leveres de med krympeslange (2 sæt). epc technology a/s Telephone Side 17

18 Katalog Butylsvøb Koaxialkablerne samles ved hjælp af mellemled Til samlinger i jord kan anvendes PCV tape og butylsvøb Koblingsboks til to enkeltkabler Dobbelt tilslutningsboks er tænkt som målepunkt på enkeltrør ved detektor- og målepunktssystemer, men kan også anvendes som tilslutning af 2 kanaler fra detektor eller fejlfinder (2 stk. i pose). Stelforbindelse bestilles særskilt Koblingsboks til enkeltkabel Koblingsboks med én koaxtilslutning anvendes ved tilslutning af fejlfinder eller detektor, når dette sker i rørenden i kedelrum, kældre eller tørre brønde (2 stk. i pose). Stelforbindelse bestilles særskilt Y-boks Y-boks anvendes i 2020/8000 detektoranlæg ved forbindelse af installationskabel og koaxialkabel 1233 Y 1231 Koblingsboks til dobbeltkabel Koblingsboks med to koaxtilslutninger anvendes ved overkobling mellem rør i kedelrum, kældre eller tørre brønde (2 stk. i pose). Stelforbindelse bestilles særskilt. Figurerer med en elektrisk længde på 0,75 m Enkelt kabeltilslutning for stålmuffer, 5 m Enkelt kabeltilslutning anvendes mellem fejlfinder eller detektor og muffe i jorden. Leveres 2 stk. i pose. Elektrisk længde: 5,00 m Fysisk længde: 4,40 m Side 18 epc technology a/s Telephone

19 Katalog Tvillingkabeltilslutning for stålmuffer, 5 m Tvillingkabeltilslutning anvendes som 1240, men kan danne tilslutning til 2 målekredse samtidigt. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 5,00 m Fysisk længde: 4,40 m Overkobling for stålmuffer, 4 m Overkobling anvendes mellem to muffer i jorden. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 4,00 m Fysisk længde: 2,01 m Dobbelt kabeltilslutning for stålmuffer, 7 m Dobbelt kabeltilslutning anvendes mellem muffe i jord og afslutning/testpunkt i skab eller bygning. Leveres 2 stk. i pose. Elektrisk længde: 7,00 m Fysisk længde: 5,50 m Overkobling for stålmuffer, 5 m Overkobling anvendes mellem to muffer i jorden. L = 5,0 m Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 5,00 m Fysisk længde: 2,91 m Overkobling for stålmuffer, 3 m Overkobling anvendes mellem to muffer i jorden. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 3,00 m Fysisk længde: 1,11 m 1250 Enkelt kabeltilslutning for plastmuffer, 10 m Enkelt kabeltilslutning anvendes mellem fejlfinder eller detektor og muffe i jorden. Leveres 2 stk. i pose. Elektrisk længde: 10,00 m Fysisk længde: 8,89 m epc technology a/s Telephone Side 19

20 Katalog 1250 Fysisk længde: 4,70 m Tvillingkabeltilslutning for plastmuffer, 5 m Tvillingkabeltilslutning anvendes som 1250, men kan danne tilslutning til 2 målekredse samtidigt. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 5,00 m Fysisk længde: 4,40 m Tvillingkabeltilslutning for plastmuffer, 10 m Tvillingkabeltilslutning anvendes som 1250, men kan danne tilslutning til 2 målekredse samtidigt. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 10,00 m. Fysisk længde: 8,89 m Dobbelt kabeltilslutning for plastmuffer, 10 m Dobbelt kabeltilslutning anvendes mellem muffe i jord og afslutning/testpunkt i skab eller bygning. Leveres 2 stk. i pose. Elektrisk længde: 10,00 m Fysisk længde: 8,19 m Kabelendebeskyttelse Åbne kabelender beskyttes mod snavs og fugt i monteringsfasen. Brug kabelendebeskytter x 10 x Overkobling for plastmuffer, 7 m Overkobling anvendes mellem to muffer i jorden. Leveres enkeltvis i pose. Elektrisk længde: 7,00 m 1261 Kabelmærkning Kabelmærker med cifrene 1,2,3 og 4 anvendes til identificering af kabelender. Side 20 epc technology a/s Telephone

21 Katalog X 50 X 10 X 10 X 10 X Slutkomponent (rød) For detektorerne 2000 og 3000 Slutkomponenten anvendes, hvor en detektormålekreds afsluttes i bygning eller lignende. (Monteres på en 1230). Leveres i sæt á 2 stk Tilpasningsboks (sort) Tilpasningsboksen anvendes, hvor en fejlfindermålekreds afsluttes via kabeludkobling i jord. Leveres enkeltvis Tilpasningsboks (rød) For detektorerne 2000 og 3000 Tilpasningsboks anvendes, hvor en detektormålekreds afsluttes via kabeludkobling i jord. Leveres enkeltvis i pose Fejlsimulator En fejlsimulator anvendes i forbindelse med kabeludkoblinger til bl.a. at bestemme afstanden til referencepunkter. Leveres enkeltvis F F 1302 Slutkomponent (sort) Slutkomponenten anvendes, hvor en fejlfindermålekreds afsluttes i bygning eller lignende. (Monteres på en 1230). Leveres i sæt á 2 stk Mellemled for relæudgang Når fejlfinderens relæudgang benyttes isættes mellemled for overgang mellem DIN-stik og koaxkabel. Leveres enkeltvis. Kan også anvendes til detektorer. epc technology a/s Telephone Side 21

22 Katalog 1305 For detektorerne 2020 og Tilpasningsboks anvendes, hvor en detektormålekreds afsluttes via kabeludkobling i jord. Leveres enkeltvis T-boks En T-boks er en servicekomponent, der indbygges i et overvågningssystems signaloverføringskreds (f. eks. centralovervågning) i stedet for en T-punktssamling på selve trådene. Dette muliggør, at signaltråden kan måles/serviceres med et bærbart instrument. Installation kan foregå enten sammen med fejlfinderens relæudgang eller som et målepunkt for f.eks. en hovedledning og en stikledning med kabler ført op i skab. Kan også anvendes i detektoranlæg Montageskab, lille Lille montageskab udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning. Anbefales til 1-kanaldetektorer og etablering af slutpunkter T 1308 Slutkomponent (blå) For detektorerne 2020 og Slutkomponenten anvendes, hvor en detektor målekreds afsluttes i bygning eller lignende. (Monteres på en 1230). Leveres i sæt à 2 stk Montageskab, stort Stort montageskab udført i glasfiberarmeret polyester med ståludtræksfod til nedgravning eller indstøbning. Anbefales til montage af fejlfinder, 4- kanaldetektorer og testpunkter Tilpasningsboks (blå) 1403 Trekantnøgle for montageskabe Nøgle til aflåsning af montageskabene 1400 og Side 22 epc technology a/s Telephone

23 R EMS overvågningssystem Katalog EMS A/S 1516 Tilslutningsboks Anvendes for kobling af kobbertrådene i et rørpar til detektorerne 2020 eller Indeholder 2 afslutningsdioder og transientbeskyttelse mod fremmedspændinger kanaldetektor 1-kanaldetektor kan via de indstøbte tråde i rørsystemet overvåge en strækning på op til 1000 m.rør Registrerer trådbrud eller fugt med rød lampe. Grøn lampe betyder fejlfri. Tilsluttes 230 V. Kan via potentialfri relæudgang tilsluttes et centralt overvågningssystem D 1517 Terminalboks Anvendes til etablering af testpunkter for kontrolmåling og fejllokalisering i detektoranlæg med detektorerne 2020 eller Overkoblingsboks Anvendes i dektoranlæg med detektorerne 2020 og 8000 ved overkobling af kobbertrådene i ét rørpar til et andet kanal detektor 2-kanaldetektor kan via de indstøbte tråde i rørsystemet overvåge en strækning på op til 2 x 7000 m rør Registrerer trådbrud eller fugt med rød lampe. Grøn lampe betyder fejlfri. Indikerer, om fejlen er en afbrydelse eller en fugt-/kortslutningsfejl Tilsluttes 230 V. Kan via potentialfri relæudgang tilsluttes et centralt overvågningssystem. epc technology a/s Telephone Side 23

24 R F1: Nearest point Scanning channel x F2: P oint s inst alled F2: Com munication A: Auto F1 F2 F3 F4 F5 A Data Relay R 0 EM S A/S EMS Fuse Supply EMS overvågningssystem Katalog 2020 D Insulation Loop On Auto EMS A/S Channel m Channel m Channel 3 NC m Channel 4 NC m EMS 2020 Off Sensivity On kanaldetektor 4-kanaldetektor kan via de indstøbte tråde i rørene overvåge en strækning på 4 x 1000 m rør. Registrerer trådbrud eller fugt med rød lampe på pågældende kanal. Grøn lampe betyder fejlfri. Tilsluttes 230 V. Kan via potentialfri relæudgang tilsluttes et centralt overvågningssystem D kanal detektor 8-kanaldetektor kan via de indstøbte tråde i rørsystemet overvåge en strækning på op til 8 x 7000 m.rør Registrerer trådbrud eller fugt med rød lampe. Grøn lampe betyder fejlfri. Indikerer, om fejlen er en afbrydelse eller en fugt-/kortslutningsfejl Tilsluttes 230 V. Kan via potentialfri relæudgang tilsluttes et centralt overvågningssystem D Insulation Loop On Reset EMS 8000 Off Sensivity On Fejlfinder Fejlfinderen kan via de indstøbte kobbertråde i rørsystemet overvåge op til 4 x 2500 m rør. På fejlfinderens display kan bl.a. aflæses: afstand i meter til udmålt fejl afstand fra udmålt fejl til forudindtastet referencepunkt (5 stk. pr. kanal) reference (initial-) kurve fra systemets opstart. impedanskurve, der viser, om fejlen er en afbrydelse eller en fugt-/kortslutningsfejl kurven giver også mulighed for løbende at vurdere systemets sundhedstilstand Der er desuden en række andre aflæsnings- og indstillingsmuligheder. Tilsluttes netspænding i området 115 til 230 V. Fejlfinderen kan via potentialfri relæudgang tilsluttes ekstern alarmgiver og via modem (ikke standard) tilsluttes et egentligt centralovervågningssystem med dataoverførsel kanal trådløs detektor Trådløs 8-kanal detektor kan via de indstøbte tråde i rørsystemet overvåge en strækning på op til 8 x 7000 m.rør. Ved lækageovervågningen måles den elektriske modstand mellem fjernvarmerørets medierør og måletråd. Kommer den målte modstand under en fastsat grænseværdi, gives alarm som tegn på tilstedeværelsen af fugt i rørisolationen. Samtidigt med modstandsmålingen kontrolleres, at kobbertråden er intakt, og der gives alarm ved trådbrud. Sideløbende med lækageovervågningen kan foretages målinger af temperatur på udvalgte punkter i rørnettet. Side 24 epc technology a/s Telephone

25 Katalog Lokal alarm gives via display, lydgiver og relæudgang fjernalarm via SMS og GSMforbindelse til værts-computer. Et vilkårligt antal detektorer kan overvåges/betjenes fra værtscomputeren, idet hver detektor har sit eget IDnummer og GSM-nummer. Alle måleværdier lagres lokalt i detektoren og overføres regelmæssigt til værts-computer, hvor der er mulighed for statistisk bearbejdning og grafisk gengivelse. Programmerbare parametre kan opdateres lokalt eller fra centralt hold, ligesom detektorens software opdateres centralt. Strømforsyning sker via ekstern nedadapter 230/14 V med backup fra internt batteri. Funktioner Lækageovervågning ved måling af elektrisk isolationsmodstand mellem overvågningstråd og medierør Temperaturovervågning og logning Kontrol af overvågningstrådens tilstand Betjening lokalt via tastatur og display Fjernbetjening via GSM-net fra værtscomputer Alarmgivning via display lydgiver potentialfrit relæ SMS værts- computer Lagring af måleværdier med tidsangivelse Lagring af alarmtilstand Programmering af detektor lokalt eller fra værts-computer 8002 DW epc technology a/s Telephone Side 25

26 F1: Nearest point Scanning channel x F2: P oints inst alled F2: Com munication A: A u to F1 F2 F3 F4 F5 A Data Relay EMS Fuse Supply EMS overvågningssystem Montage Generelt Fejlfinder Beskrivelse Fejlfinderen, der er beregnet for permanent opsætning, skal forsynes med V vekselspænding. Den kan overvåge op til 2500 m på hver af sine 4 kanaler. Netspænding: 115/230 V ~ Nettilslutning: 1,5 m 3-leder, rund, sort PVC-ledning 3 x 0,75 mm 2 Effektforbrug: 33 W Temperaturområde: -20 C til + 50 C Udgangssignal: Kodede impulser Når en fejlfinder opsættes og tilsluttes, vil den udlæse længderne på de tilsluttede måletråde, når strækningen er fejlfri. Er der fejl på en eller flere af de tilsluttede måletråde i form af fugt eller afbrudte tråde, udlæses afstanden til fejlen på den aktuelle kanal Auto Channel m Channel m Channel 3 NC m Channel 4 NC m Detektor 2 Beskrivelse EMS detektoren leveres i to udførelser: 1-kanaldetektor, som kan overvåge en strækning på indtil 1000 m, best. nr kanaldetektor, der kan overvåge 4 strækninger - hver på indtil 1000 m, best. nr Netspænding: 230 V AC ± 10% Nettilslutning: 1,5 m 2-leder plastledning, 2 x 0,75 mm 2 Effektforbrug: 1,7 W Omgivelsestemperatur: - 20 C til + 50 C Udgangssignal: Sinusspænding, 3 khz, 2,4 Vpp Overvågningsniveau: 120 ohm ± 10% Detektoren registrerer trådbrud samt indtrængen af utilladelige mængder af fugt i isoleringen. Fejlfri tilstand angives af grøn lampe. Ved fejl skiftes til rød lampe. Tilslutning af fejlfindere og kabler Fejlfinderne monteres direkte på væg i bygning eller i skab og tilsluttes V vekselspænding. Tilslutning til rørsystemet sker via coaxstikforbindelser på undersiden. Advarsel! Der må aldrig megges, elektrosvejses eller tilsluttes andet måleudstyr på rørnettet, når fejlfinderen er tilsluttet. Kablerne skal nummereres svarende til de 4 tilslutninger D D Side 26 epc technology a/s Telephone

27 Montage Tilslutning af detektor og kabler Detektorerne monteres direkte på væg i bygning eller i skab og tilsluttes 230 V vekselspænding. Tilslutning til rørsystemet sker via coaxstikforbindelser på undersiden. Advarsel! Der må aldrig megges, elektrosvejses eller tilsluttes andet måleudstyr på rørnettet, når detektoren er tilsluttet. Kablerne skal nummereres svarende til de 4 tilslutninger Anvendelse af T-box T-box (best. nr. 1306) anvendes ved tilslutning af detektorer eller fejlfindere til et signalkredsløb i forbindelse med centralovervågning. Eksempel på anvendelse af T-box: Udkobling fra muffe af signaltråden. Tegningen viser også symbolet fra koblingsdiagrammet. 2 Tilslutning til relæudgang Beskrivelse Detektor eller fejlfinder leveres med relæudgang, som anvendes til central overvågning. Tilslutningen sker via 3-polet DIN stik på undersiden. Relækontakter slutte eller bryde Kontaktbelastning: Max. 3 W Max. 100 V Max. 0,25 A Normaltilstand: Forbindelse mellem relæfatningens ben 1 og 2. Fejltilstand: Forbindelse mellem ben 2 og 3. Billedet er set nedefra Stelforbindelser T 1306 Stelforbindelse/kabler Alle steder, hvor trådføringen af den ene eller anden grund løber uden for rørsystemet, skal der påsvejses korte stelforbindelser (1200), så målereferencer til stålrøret er i orden. Af alarmtegningen kan man se, hvor stelforbindelsen skal påsvejses, og evt. gøre det samtidigt med, at rørene svejses sammen. T mm Mellemled for relæudgang Når fejlfinderens relæudgang benyttes, isættes mellemled for relæudgang, best. nr Adapteren giver tilpasning til koaxialstik. epc technology a/s Telephone Side 27

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Oversigt

16.0.0.1 LOGSTOR Detect Oversigt 16.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af de måleprincipper, der anvendes og de komponenter, der ingår i konceptet "" til overvågning af fjernvarmesystemer. Indhold Systembeskrivelse

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm

Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm Monteringsvejledning til Zoot scooteralarm I denne vejledning vil vi gennemgå hvordan man installerer og afprøver Zootscooteralarmen med fjernstart. Monteringen er foregået på en PGO Black Magic. Du kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

ABDL 4000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk ABDL 4000 kontrolenhed ABDL 4000: ABDL 4000 serien opfylder Dansk Brand og sikringsteknisk

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136

Opdateret: 06.11.2012. Monteringsvejledning Loop m. lys # 136 Opdateret: 06.11.2012 Monteringsvejledning Loop m. lys Loop med lys Indvendigt i Loop er monteret en 4m Semko-godkendt LED-lysslange (Duralight, halogenhvid), så materialet gløder i mørket. Der er en adgangsluge

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Vejledning til privatkunder

Vejledning til privatkunder Vejledning til privatkunder SÅDAN GØR DU Ñ Nedgravning af fiberrør Ñ Træk af kabler Ñ Opsigelse af nuværende abonnementer 2 Vejledning til privatkunder Indholdsfortegnelse 3 Intro 4 Det gør AURA Fiber

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere