Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftbehandlingsaggregat. Emne:..."

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:...

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl Sikkerhed Vedligeholdelse Inspektionsintervaller Reservedele 3 2 Drift 2.1 Igangsætningsforskrifter for aggregat Igangsætningsforskrifter for køleaggregat Tilslutningsanvisninger og sikringer 5 3 Vedligeholdelse 3.1 Filter (kode ACEF), engangstype 7 Indsugningsluft F5 F7 Aftræksluft F5 F7 3.2 Genvindingsrotor Luftvarmer, vand 11 ECET-VV ECET-VV 3.4 Luftvarmer El 12 ECET-EV Effektvar Luftkøler vand 13 ECET-VK ECET-DX 3.6 Ventilatorenhed Spjæld (ECET-UM, ECET-TR) Lyddæmper (ECET-LD) Køleaggregat StarCooler 19 4 Fejlfinding 4.1 Fejlfindingsskema køleaggregat Lækagesøning køleaggregat 22 Bilag Automatik, genvindingsrotor Bilag Kontrolafsnit i produktkatalog Envistar Effektvar Bilag til Køleaggregat StarCooler 1 Tryk- og tæthedstest 2 Sikkerhedsudstyr 3 Igangsætningsprotokol

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat skal udføres af en person med tilstrækkeligt kendskab til vedligeholdelse af luftbehandlingsanlæg. 1.1 Sikkerhed Aflåselig sikkerhedsafbryder Den aflåselige sikkerhedsafbryder skal være placeret i aggregatets umiddelbare nærhed. ADVARSEL! Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes til almindelig start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af displayet for automatikkens betjening. Sikkerhedsafbryderen skal låses i stillingen 0 ved servicering. Inspektionsluger ADVARSEL! Før indgreb i aggregatet skal sikkerhedsafbryderen låses i stillingen 0. Vent derefter mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. Alle luger uden for de bevægelige dele skal normalt være låst. Der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Strømmen til aggregatet må ikke sluttes, før samtlige kanaler er tilsluttet.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma. 1.3 Inspektionsintervaller 1.4 Forlænget garanti Serviceskemaet på næste side omfatter service- og inspektionsforanstaltninger på funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, der er aktuelle, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Serviceskema Hver 3000 t/6 måneder * Beskrivelse Filter indsugningsluft (kode ACEF) Trykfaldskontrol, evt. skift side 7 Filter aftræksluft (kode ACEF) Genvindingsrotor Kontrol og rengøring side 9 Luftvarmer, vand (kode ECET-VV, Kontrol og rengøring side 11 ECET-TV) Luftvarmer El (kode ECET-EV) Kontrol og rengøring side 12 Luftkøler, vand (kode ECET-VK, Kontrol og rengøring side 13 ECET-DX) Ventilatorenhed Kontrol og rengøring side 14 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Kontrol og rengøring side 17 Lyddæmper (kode ECET-LD) Kontrol og rengøring side 18 Køleaggregat StarCooler Kontrol og rengøring side 19 * Hver 3000 driftstimer eller 6 måneder afhængig af det, der indtræffer først. I miljøer med højt støvindhold i indsugnings- og/eller aftræksluft skal inspektion af aggregatet foretages oftere. I de tilfælde, hvor leverancen dækkes af 5-årsgaranti iht. ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller iht. NL 01 med tillæg VU03, vedlægges IV Produkt Service- og garantibog. For at stille krav om forlænget garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 1.5 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservdelsliste for aggregatet.

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2 Drift 2.1 Igangsætningsforskrifter for aggregat inkl. automatik (kode ACER) er et fabriksbygget aggregat, som er testet og dokumenteret på fabrikken. Der kræves ingen særskilt igangsætning af en certificeret person. Entreprenøren skal inden igangsætning sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. 2. Tilslutning af varme-/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Strømmen til aggregatet må ikke sluttes, før samtlige kanaler er tilsluttet. 2.2 Igangsætningsforskrifter for køleaggregat med rotor og køleaggregat StarCooler (kode ACEC) er et fabriksbygget aggregat, testet og dokumenteret på fabrikken. Aggregater med mere end 3 kg kølemiddel (StarCooler størrelse 16) skal igangsættes af en kølecertificeret person. Entreprenøren skal inden igangsætning sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. 2. Tilslutning af kondensatorvandafløb til afløb. 3. Indjustering af den projekterede luftmængde for henholdsvis indsugningsog aftræksluft.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilslutningsanvisninger og sikringer Aggregat inkl. automatik Sikkerhedsafbryder Eldiagram Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på den relevante krafttilførsel. Vedr. eldiagram til aggregat med automatik, se det ordrespecifikke eldiagram, der følger med leverancen af aggregatet. Sikring af aggregatfunktioner Aggregatfunktionerne krafttilføres separat, og følgende sikringer anbefales. Størrelse Ventilation Køleaggregat Elbatteri Effektvar. 1 Effektvar. 2 Effektvar. 3 Effektvar. 1 Effektvar. 2 Effektvar V+N V 16 A V 10 A V 10 A V 16 A AT 16 AT V 10 A V 16 A V 25 A AT 16 AT 20 AT V 16 A V 25 A V 40 A Komponenter ekskl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater, som leveres uden automatik. Ventilator størrelse 04 Ventilator størrelse 06 og 10 GUL/GRØN SORT BLÅ PE L N TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz PE L N TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz HVID 1 HVID 2 RØD GUL BLÅ TK/NC TK/COM +10V 0-10V GND HVID BRUN GRÅ + LYSERØD ALARM (AKTIVERES VED ALARM) STYRING 0-10V= NO COM NC GND Ain1 U HVID BRUN LYSERØD GRÅ + ALARM (AKTIVERES MELLEM COM-NR. VED ALARM) STYRING 0-10V= Anbef. sikring Størrelse Anbef. sikring 06 10

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 16 Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) PE L1 L2 L3 NO COM NC HVID BRUN TILFØRSEL 3 400V~ 50Hz ALARM (AKTIVERES MELLEM COM-NR. VED ALARM) N PE Se nedenstående tabel Sikring ved separat krafttilførsel START/STOP (230 V) GND Ain1 U LYSERØD GRÅ + STYRING 0-10V= ALARM (AKTIVERES VED ALARM) Anbef. sikring Effektvariant/anbef. sikring Størrelse Genvindingsrotor L N PE TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz AT 16 AT 16 AT 20 AT HVID + BRUN GRØN GUL STYRING 0-10V= KØLEGENVINDING (AKTIVERET KONTAKT GIVER FULDT OMDREJNINGSTAL) ALARM (AKTIVERES VED ALARM) Luftvarmer El (kode ECET-EV) L1 L1 L2 L2 L3 PE L N PE Se nedenstående tabel Sikring ved separat krafttilførsel BETJENING 230 V~ Anbef. sikring Y G0 + STYRING 0-10 V= NC NO ALARM (AKTIVERES MELLEM 3-4 VED ALARM) Effektvariant/anbef. sikring Størrelse V 16 A V 10 A V 10 A V 16 A V 10A V 16 A V 25 A V 16 A V 25 A V 40 A

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 7 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Filter (kode ACEF), engangsmodel Filter Filter Luftfiltret i et luftbehandlingsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trække ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelserne F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtrene er beregnede til engangsbrug. Hvis filtrene bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet via filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Dderfor skal også filterdelene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfaldet via filtrene. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne tilsluttes på hver side af filtrene. Hvis det angivne sluttrykfald opnås, skal filtret udskiftes.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterdata Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filterklasse Filteroverflade total (m²) Anbef. sluttrykfald (Pa) 04 Posefilter F5-F F5 F7 1,7 2, Posefilter F5-F F5 F7 2,5 3, Posefilter F5-F F5 F7 4,0 4, Posefilter F5-F F5 F7 2 3,3 2 4, Filterskift ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstillingen 0, og lås den. Skift af filter 1. Løsn excenterskinnerne. 2. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 3. Rengør filterkappen. 3. Indsæt det nye filter, og luk excenterskinnerne og inspektionslugen. 5. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: fastgør sonderne på hver side af filtret. 6. Start aggregatet.

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Genvindingsrotor Genvindingsrotor Vekslerens opgave er at genvinde varme fra aftræksluften og overføre denne varme til indsugningsluften. På denne måde reduceres effektbehovet og energiforbruget. Fejlfunktion i veksleren ved formindsket genvindingsgrad indebærer øget energiforbrug. Det betyder også, at den projekterede indsugningslufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Omdrejningstallet skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da rotoren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af aftræksluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af aftræksluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad.

12 Side 10 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Kontrol ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstilling 0, og lås den. Undgå at berøre rotorens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 1. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 2. Kontroller, at rotorens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, som kan justeres eller skiftes efter behov. 3. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Rotorernes omdrejningstal skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. 4. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 5. Kontroller, at luftindløbssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. 6. Kontroller trykbalancen, se billedet nedenfor. ECET-TR P4 P3 P1 P2 Kontrol af trykbalancen Hvis du vil sikre renblæsningssektorens funktion, skal undertrykket P3 være større end P2. I andre tilfælde kan trimspjæld ECET-TR anvendes på aftræksluftsiden for at sikre den rette trykbalance. Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand med opvaskemiddel (af den type, der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket skal mindst holdes 5 10 mm fra rotoren. Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftvarmer, vand (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Luftvarmer, vand (kode ECET-VV) og luftvarmer, vand, Thermoguard (kode ECET-TV) Kontrol Rengøring Udluftning Funktion Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at få fuld effekt, skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. 1. Kontroller batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse. 2. Kontroller, at batteriet ikke lækker. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: rengør ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Du kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (den slags, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at varmecirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig forøgelse af temperaturindstillingen (brugerindstilling). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ECET-TV) 1. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtig og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis det ikke gør det, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. Vigtigt! For at sikre Thermoguard-batteriets funktion skal hele batteriet tøs helt op, før batteriet tages i brug igen. Kontroller ved opstart, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

14 Side 12 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.4 Luftvarmer El (kode ECET-EV) Luftvarmer El (kode ECET-EV) Varmebatteriet består af "nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformerede eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Fjern eventuel forurening ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved tilfældig sænkning af temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Undgå at bruge sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2 5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel aktivering afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftsstrømning. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftkøler, vand (kode ECET-VK), Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Luftkøler, vand (kode ECET-VK) og Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker 3. at kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift). 4. bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. at vandlås uden bagventil er fyldt med vand. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning kan du bruge en blanding af varmt vand med opvaskemiddel, som ikke korroderer aluminium. Udluftning (OBS! gælder kun ECET-VK) Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontroller, at vandcirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig reduktion af temperaturindstillingen (brugerindstilling).

16 Side 14 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.6 Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftstrømning. Hvis ventilatorerne giver en lavere strømning, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis indsugningsluftstrømningen er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre problemer med træk. Hvis aftræksluftstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten for dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftstrømning, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstillingen 0, og lås den. 3. Vent i 3 minutter, før ventilatordelen åbnes Ventilatorenhed størrelse 04 og EC-motor med regulering 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper Ventilatorenhed størrelse 10 og 16 3

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 15 Ventilatorstørrelse 04 og Tilslutningsplade 2. Skruer (ophængning) 3. Vibrationsdæmper 4. Vibrationsdæmperkonsol 5. Ventilatorhjul med motor 6. Indløbskonus 7. Ventilatorkonsol øverste 8. Ventilatorkonsol nederste 9. Koblingsboks Ventilatorenhed størrelse 04 og 06 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4) både oppe og nede. 2. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyde fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskonussen (pos. 6). Kontroller også, at indløbskonussen sidder forsvarligt fast. 5. Ventilatorenheden er monteret på tilslutningspladen med vibrationsdæmpere af gummi (pos. 3) mellem ventilatorkonsollen nederst (pos. 8) og vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4). Kontroller, at vibrationsdæmperne er hele og sidder fast. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen (pos. 1) omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Kontroller, at kantbeskyttelsen på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7) sidder fast og beskytter kablerne, som er tilsluttet koblingsdåsen (pos. 9). 9. Eftermonter ventilatorenheden ved at hægte den i nøglehullet i vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4), både oppe og nede, og fastgør skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1). 10. Kontroller luftstrømningen ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Δp anvendes for at opnå luftmængden i et diagram, som findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen på målerøret. Gå ind ved Δp i det diagram, som er placeret på aggregatet, og aflæs strømningen. Rengøring 1. Følg punkterne 1-8 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug inde i aggregatet, så der ikke blæses partikler ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. 6. Følg punkterne 9-10 under Kontrol.

18 Side 16 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 10 og Ventilatorenhed størrelse 10 og Skruer ventilatorenhed 2. Bolte 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 1) og boltene (pos. 2). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyde fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Eftermonter ventilatorenhederne. 9. Kontroller luftstrømningen ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Δp anvendes til at aflæse luftstrømningen i et diagram, som findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen Δp på målerøret. Gå ind ved Δp i det diagram, som er placeret på aggregatet, til den aktuelle aggregatstørrelse, og aflæs strømningen. Rengøring 1. Følg punkterne 1-7 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskonusserne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkterne 8-9 under Kontrol.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Størrelse 04 Størrelse 06, 10 og Spjældets opgave er at regulere luftstrømningen. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der ø315 kan resultere i alvorlige problemer efterfølgende. Hvis udeluftspjældet ikke åbnes helt, reduceres luftstrømningen. Hvis et udeluftspjæld ikke lukker helt til, når aggregatet står stille, kan varmebatteriet fryse i stykker. Hvis spjældet lækker, øges energiforbruget som følge af lækage forårsaget af termiske stigningskræfter. Kontrol Rengøring 1. Kontroller indstillingsanordningens funktion. 2. Kontroller, at spjældene slutter tæt, når de skal være lukket. Hvis ikke, skal du justere indstillingsanordningen, så de bliver tætte (gælder ikke trimspjæld). 3. Kontroller tætningslister. 4. Hvis spjældet ikke fungerer, så kontroller, at der ikke er monteret skruer igennem drivmekanismen/spjældlamellerne, som forhindrer spjældets funktion. Rengør spjældlameller med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

20 Side 18 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.8 Lyddæmper (kode ETET-LD) Størrelse 04 Størrelse 06, 10 og 16 Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontroller, at ydersiden af vaffelelementerne er hele og rene. Udføres efter behov. Støvsug og/eller vådaftør alle overflader. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Køleaggregat StarCooler StarCooler Alle køle- og varmepumpeanlæg fungerer ud fra samme princip. Anlægget flytter varmeindholdet i medier som luft, vand, gas osv. fra et sted, hvor varmen ikke er ønskværdig eller krævet, til et sted, hvor det er muligt at opsamle varmen eller fjerne den. Et anlæg er konstrueret og installeret for at opfylde bestemte krav. For at opfylde disse krav med optimal sikkerhed og laveste totalomkostninger udvælges og kombineres særlige komponenter. Anlægget kan konstrueres efter visse grundbetingelser, der skal være til stede for, at det skal kunne fungere. Disse betingelser kan ikke ændres, medmindre du kontrollerer, at anlægget kan klare denne ændring. Funktion kølekreds Kompressor 2 Kondensator 3 Højtrykspressostat 2 4 Måleudtag, højtryk 5 Tørrefilter Skueglas (størrelse 16) 7 Termostatisk ekspansionsventil 8 Blandingsventil Kapacitetsregulator 10 Fordamper 7 11 Måleudtag, lavtryk 12 Lavtrykspressostat 8 13 Udsugningsluftventilator 14 Indsugningsluftventilator Fyldningsmængde kølemiddel R134a (kg) ACEC 04 ACEC 06 ACEC 10 ACEC 16 Kølekreds 1,5 2,5 3,0 6,0 Kølemidlet i kølekredsen optager varme i det afkølede emne ved hjælp af fordamperen. Kølemidlet fordamper, omdannes fra væske til gas gennem tryksænkning.

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Den kolde indsugningsgas, som nu har optaget varmen fra det kolde sted/medie, suges tilbage til kompressoren, hvor den komprimeres og dermed opvarmes. På alle helhermetiske kompressorer anvendes indsugningsgassen også til at afkøle kompressorernes elmotorer. Kølemidlet indeholder nu både varmen fra det afkølede emne, kompressorens motorvarme og kompressionsvarmen. Fra kompressoren presses kølememidlet som varmgas til kondensatoren, hvor det afgiver varmen. Kølememidlet kondenseres ved afkøling fra gas til væske. Dette gentages i et helt lukket system, indtil temperaturen i det afkølede/opvarmede medie er nede/ oppe på den angivne temperatur. Funktion styring Afspærring Køleaggregatet er afspærret via indsugningsluftventilator og aftræksluftventilator. Hvis en ventilator standser, stoppes køleaggregatet. Funktion Funktion KØLING Når den potentialfrie kontakt aktiveres fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Afspærring Kompressorer er afspærret via ventilationsaggregatet. Når ventilationsaggregatet stopper, afbryder den potentialfrie kontakt for køledrift, og kompressoren stopper. Kompressorbeskyttelse Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorbeskyttelsen, kompressoren stopper, kontakten til summeralarmen aktiveres og advarer reguleringscentralen. Ved alarm kontrolleres fejlen, og motorbeskyttelsen nulstilles. OBS! Hver højtrykspressostat har en manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved 2 fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Udløses beskyttelseskredsalarm, skal aut. køleservice tilkaldes. Eltilslutning Elboksen indeholder: Motorbeskyttelsesbryder Kontaktor Startudstyr Elboksen er monteret i køleaggregatet og er elektrisk færdigtilsluttet internt og testet på fabrikken. Se tilslutningsskema i kapitel 2 Drift, tilslutningsanvisninger og sikringer.

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Sammenfatning af reglerne i Kølemiddelbekendtgørelsen Enhedsaggregat med mindre kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelse af dette aggregat skal ske med omtanke og ansvarlighed. Det medfører, at du f.eks. ikke må påfylde nyt kølemiddel, før du har tætnet en lækage i aggregatet. Derudover skal du altid håndtere det kølemiddel, du har fjernet fra aggregatet, så det enten genbruges eller sendes til destruktion. Angående service og vedligeholdelse kræves der ikke nogen lovmæssige beføjelser for den, der udfører servicen. Dog skal aggregatet vedligeholdes med generel omtanke. Hvis servicen kræver indgreb i kølemiddelkredsen, må dette arbejde kun udføres af en person med certificeret faglig kompetence. Der kræves ingen anmeldelse til myndighederne for dette aggregat. Enhedsaggregater, som har et indhold på højst 3 kg, betragtes som anlæg, der ikke indeholder noget kølemiddel. Det betyder, at du ifølge ovenstående kan tilføje eller have så mange enhedsaggregater i et anlæg, som du ønsker, uden du behøver kalkulere med øget kølemiddelmængde. Enhedsaggregat med større kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelsesinstruktioner og -rutiner I forbindelse med disse anlæg skal der ud over det, der nævnes ovenstående, foretages indgående kontrol af aggregat og komponenter mindst hver 12 måneder, og der skal føres journal. Der kræves tilladelse/bemyndigelse for udførelse af dette arbejde. Rapport over gennemført kontrol skal indsendes til miljø- og sundhedsmyndigheden i den relevante kommune. Ansvaret for ovenstående påhviler anlæggets ejer. Generelt Denne del af instruktionerne er generelle. Den er udformet, så du kan udføre et simpelt regelmæssigt eftersyn af anlægget og se, hvilke lette kontroller du kan udføre, før du tilkalder autoriseret service i tilfælde af driftsforstyrrelser. Ved mere avancerede indgreb i anlægget giver de vedlagte tilslutnings-/eldiagrammer og specialanvisningerne for de integrerede komponenter de nødvendige oplysninger. Regelmæssigt eftersyn 1. Vælg en eller flere kompetente personer til at have ansvaret for den løbende kontrol af køleanlægget. Sørg for, at de kender til anlæggets funktioner, og hvor de integrerede komponenter er placerede. 2. Anlægget er beregnet til at fungere automatisk. Sørg for, at de valgte indstillinger ikke ændres af personer, som ikke har de tilstrækkelige kompetencer angående anlæggets drift. 3. Sørg for, at maskinrum og andre opsætningssteder til komponenter, som indgår i anlægget, bliver holdt rene. 4. Kontroller, at der er fri gennemstrømning i kondensatafløbsledningen. 5. Er I usikre på noget i eller omkring jeres køleanlæg? Kontakt jeres leverandør! Det er ofte bedre og billigere at ringe en gang for meget end en gang for lidt.

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler

UNIQ COMFORT LUFTbEHaNDLINGsaGGREGaTER TIL boliger, KONTORER, INsTITUTIONER OG skoler UNIQ COMFORT Luftbehandlingsaggregater TIL BOLIGER, KONTORER, INSTITUTIONER OG SKOLER Derfor skal du vælge din ventilationsløsning fra UNIQ COMFORT Garanti for kvalitet Danmarks bedste pris Effektiv energibesparelse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog

Luftbehandlingsaggregat Envistar. Luftmængde 360-33800 m³/h. Produktkatalog Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftmængde 360-33800 m³/h Produktkatalog IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive luftbehandlingsprodukter. Dette har vi gjort siden

Læs mere

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel.

Anlægget har foruden en køle- og en varmefunktion tillige en affugtningsfunktion. De tekniske specifikationer fremgår af nedenstående tabel. Thermex Thermex SDRI-13 klimaanlæg (med lynkoblinger) SDRI-13 leveres som varmepumpe af typen splitanlæg med et reversibelt system, således at det både kan køle og varme alt efter behov og ønske. Med inverter

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere