Luftbehandlingsaggregat. Emne:...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftbehandlingsaggregat. Emne:..."

Transkript

1 Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger, Emne:...

2

3 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl Sikkerhed Vedligeholdelse Inspektionsintervaller Reservedele 3 2 Drift 2.1 Igangsætningsforskrifter for aggregat Igangsætningsforskrifter for køleaggregat Tilslutningsanvisninger og sikringer 5 3 Vedligeholdelse 3.1 Filter (kode ACEF), engangstype 7 Indsugningsluft F5 F7 Aftræksluft F5 F7 3.2 Genvindingsrotor Luftvarmer, vand 11 ECET-VV ECET-VV 3.4 Luftvarmer El 12 ECET-EV Effektvar Luftkøler vand 13 ECET-VK ECET-DX 3.6 Ventilatorenhed Spjæld (ECET-UM, ECET-TR) Lyddæmper (ECET-LD) Køleaggregat StarCooler 19 4 Fejlfinding 4.1 Fejlfindingsskema køleaggregat Lækagesøning køleaggregat 22 Bilag Automatik, genvindingsrotor Bilag Kontrolafsnit i produktkatalog Envistar Effektvar Bilag til Køleaggregat StarCooler 1 Tryk- og tæthedstest 2 Sikkerhedsudstyr 3 Igangsætningsprotokol

4 Side 2 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 1 Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat skal udføres af en person med tilstrækkeligt kendskab til vedligeholdelse af luftbehandlingsanlæg. 1.1 Sikkerhed Aflåselig sikkerhedsafbryder Den aflåselige sikkerhedsafbryder skal være placeret i aggregatets umiddelbare nærhed. ADVARSEL! Sikkerhedsafbryderen må ikke anvendes til almindelig start og stop af aggregatet. Aggregatet skal startes og stoppes ved hjælp af displayet for automatikkens betjening. Sikkerhedsafbryderen skal låses i stillingen 0 ved servicering. Inspektionsluger ADVARSEL! Før indgreb i aggregatet skal sikkerhedsafbryderen låses i stillingen 0. Vent derefter mindst 3 minutter, før inspektionslugerne åbnes. Alle luger uden for de bevægelige dele skal normalt være låst. Der er ingen berøringsafskærmning. Ved indgreb låses lugerne op med den medfølgende nøgle. Eltilslutning ADVARSEL! Elektrisk tilslutning og andet elarbejde må kun udføres af en uddannet elektriker eller af den servicetekniker, der anvises af IV Produkt. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Strømmen til aggregatet må ikke sluttes, før samtlige kanaler er tilsluttet.

5 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Vedligeholdelse Den løbende vedligeholdelse af dette aggregat kan udføres af den, der normalt har ansvaret for ejendomsvedligeholdelse, eller også kan der indgås aftale med et velrenommeret servicefirma. 1.3 Inspektionsintervaller 1.4 Forlænget garanti Serviceskemaet på næste side omfatter service- og inspektionsforanstaltninger på funktionsdele, der kan indgå i luftbehandlingsaggregatet. Aggregatet indeholder en eller flere af disse funktionsdele. De dele, der er aktuelle, er markeret på listen i indholdsfortegnelsen, se side 1. Serviceskema Hver 3000 t/6 måneder * Beskrivelse Filter indsugningsluft (kode ACEF) Trykfaldskontrol, evt. skift side 7 Filter aftræksluft (kode ACEF) Genvindingsrotor Kontrol og rengøring side 9 Luftvarmer, vand (kode ECET-VV, Kontrol og rengøring side 11 ECET-TV) Luftvarmer El (kode ECET-EV) Kontrol og rengøring side 12 Luftkøler, vand (kode ECET-VK, Kontrol og rengøring side 13 ECET-DX) Ventilatorenhed Kontrol og rengøring side 14 Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Kontrol og rengøring side 17 Lyddæmper (kode ECET-LD) Kontrol og rengøring side 18 Køleaggregat StarCooler Kontrol og rengøring side 19 * Hver 3000 driftstimer eller 6 måneder afhængig af det, der indtræffer først. I miljøer med højt støvindhold i indsugnings- og/eller aftræksluft skal inspektion af aggregatet foretages oftere. I de tilfælde, hvor leverancen dækkes af 5-årsgaranti iht. ABM 07 med tillæg ABM-V 07 eller iht. NL 01 med tillæg VU03, vedlægges IV Produkt Service- og garantibog. For at stille krav om forlænget garanti skal der fremvises en komplet dokumenteret og underskrevet IV Produkt Service- og garantibog. 1.5 Reservedele Reservedele og tilbehør til dette aggregat skal bestilles hos IV Produkts nærmeste salgskontor. Opgiv venligst produktkode ved bestilling. Koden findes på en separat dataplade anbragt på den relevante funktionsdel. Der findes en speciel reservdelsliste for aggregatet.

6 Side 4 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 2 Drift 2.1 Igangsætningsforskrifter for aggregat inkl. automatik (kode ACER) er et fabriksbygget aggregat, som er testet og dokumenteret på fabrikken. Der kræves ingen særskilt igangsætning af en certificeret person. Entreprenøren skal inden igangsætning sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. 2. Tilslutning af varme-/kølebatteri. 3. Tilslutning af samtlige kanaler. ADVARSEL! Roterende ventilatorhjul. Strømmen til aggregatet må ikke sluttes, før samtlige kanaler er tilsluttet. 2.2 Igangsætningsforskrifter for køleaggregat med rotor og køleaggregat StarCooler (kode ACEC) er et fabriksbygget aggregat, testet og dokumenteret på fabrikken. Aggregater med mere end 3 kg kølemiddel (StarCooler størrelse 16) skal igangsættes af en kølecertificeret person. Entreprenøren skal inden igangsætning sørge for følgende: 1. Tilslutning af kraft via aflåselig sikkerhedsafbryder. 2. Tilslutning af kondensatorvandafløb til afløb. 3. Indjustering af den projekterede luftmængde for henholdsvis indsugningsog aftræksluft.

7 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Tilslutningsanvisninger og sikringer Aggregat inkl. automatik Sikkerhedsafbryder Eldiagram Sikkerhedsafbrydere bør monteres og indkobles på den relevante krafttilførsel. Vedr. eldiagram til aggregat med automatik, se det ordrespecifikke eldiagram, der følger med leverancen af aggregatet. Sikring af aggregatfunktioner Aggregatfunktionerne krafttilføres separat, og følgende sikringer anbefales. Størrelse Ventilation Køleaggregat Elbatteri Effektvar. 1 Effektvar. 2 Effektvar. 3 Effektvar. 1 Effektvar. 2 Effektvar V+N V 16 A V 10 A V 10 A V 16 A AT 16 AT V 10 A V 16 A V 25 A AT 16 AT 20 AT V 16 A V 25 A V 40 A Komponenter ekskl. automatik Følgende tilslutningsanvisninger gælder for aggregater, som leveres uden automatik. Ventilator størrelse 04 Ventilator størrelse 06 og 10 GUL/GRØN SORT BLÅ PE L N TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz PE L N TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz HVID 1 HVID 2 RØD GUL BLÅ TK/NC TK/COM +10V 0-10V GND HVID BRUN GRÅ + LYSERØD ALARM (AKTIVERES VED ALARM) STYRING 0-10V= NO COM NC GND Ain1 U HVID BRUN LYSERØD GRÅ + ALARM (AKTIVERES MELLEM COM-NR. VED ALARM) STYRING 0-10V= Anbef. sikring Størrelse Anbef. sikring 06 10

8 Side 6 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 16 Køleaggregat StarCooler (kode ACEC) PE L1 L2 L3 NO COM NC HVID BRUN TILFØRSEL 3 400V~ 50Hz ALARM (AKTIVERES MELLEM COM-NR. VED ALARM) N PE Se nedenstående tabel Sikring ved separat krafttilførsel START/STOP (230 V) GND Ain1 U LYSERØD GRÅ + STYRING 0-10V= ALARM (AKTIVERES VED ALARM) Anbef. sikring Effektvariant/anbef. sikring Størrelse Genvindingsrotor L N PE TILFØRSEL 1 230V~ 50Hz AT 16 AT 16 AT 20 AT HVID + BRUN GRØN GUL STYRING 0-10V= KØLEGENVINDING (AKTIVERET KONTAKT GIVER FULDT OMDREJNINGSTAL) ALARM (AKTIVERES VED ALARM) Luftvarmer El (kode ECET-EV) L1 L1 L2 L2 L3 PE L N PE Se nedenstående tabel Sikring ved separat krafttilførsel BETJENING 230 V~ Anbef. sikring Y G0 + STYRING 0-10 V= NC NO ALARM (AKTIVERES MELLEM 3-4 VED ALARM) Effektvariant/anbef. sikring Størrelse V 16 A V 10 A V 10 A V 16 A V 10A V 16 A V 25 A V 16 A V 25 A V 40 A

9 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 7 3 Vedligeholdelsesanvisninger 3.1 Filter (kode ACEF), engangsmodel Filter Filter Luftfiltret i et luftbehandlingsanlæg skal forhindre støv og snavs i at trække ind i bygningen. Det skal også beskytte aggregatets følsomme dele som f.eks. batterier og vekslere mod tilsmudsning. Udskilningseffekten kan svinge meget mellem forskellige filtertyper. Evnen til at akkumulere snavs er også meget forskellig. Ved filterudskiftning er det derfor vigtigt at anvende filter af samme kvalitet og kapacitet. Udskilningsklasse angives med standardbetegnelserne F5 F7, som er finfilter. Højere tal angiver højere grad af udskilning. Filtrene er beregnede til engangsbrug. Hvis filtrene bliver genanbragt, mindskes aggregatets kapacitet. Filtrene skal derfor udskiftes, hvis trykfaldet via filtret overstiger det angivne sluttrykfald. Det er vigtigt at stoppe aggregatet i forbindelse med filterskift, så der ikke løsnes støv, der så bliver suget ind i aggregatet. Dderfor skal også filterdelene rengøres i forbindelse med skift af filter. Kontrol Kontroller trykfaldet via filtrene. Trykfaldet måles med et manometer, der er tilsluttet sonderne. Sonderne tilsluttes på hver side af filtrene. Hvis det angivne sluttrykfald opnås, skal filtret udskiftes.

10 Side 8 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Filterdata Størrelse Filtertype Antal filtre Ramme Mål (mm) Længde Filterklasse Filteroverflade total (m²) Anbef. sluttrykfald (Pa) 04 Posefilter F5-F F5 F7 1,7 2, Posefilter F5-F F5 F7 2,5 3, Posefilter F5-F F5 F7 4,0 4, Posefilter F5-F F5 F7 2 3,3 2 4, Filterskift ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstillingen 0, og lås den. Skift af filter 1. Løsn excenterskinnerne. 2. Fjern det gamle filter ved at trække det ud mod dig. 3. Rengør filterkappen. 3. Indsæt det nye filter, og luk excenterskinnerne og inspektionslugen. 5. Hvis der findes fastmonteret filtervagt: fastgør sonderne på hver side af filtret. 6. Start aggregatet.

11 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Genvindingsrotor Genvindingsrotor Vekslerens opgave er at genvinde varme fra aftræksluften og overføre denne varme til indsugningsluften. På denne måde reduceres effektbehovet og energiforbruget. Fejlfunktion i veksleren ved formindsket genvindingsgrad indebærer øget energiforbrug. Det betyder også, at den projekterede indsugningslufttemperatur ikke opnås ved lave udetemperaturer. En tænkelig årsag til reduceret genvindingsgrad kan være, at rotoren drejer for langsomt på grund af slør i drivremmen. Omdrejningstallet skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. Problemer med tilstopning af rotorens kanaler i form af snavs forekommer ikke under normale omstændigheder, da rotoren generelt er selvrensende. Det kan dog ske, hvis snavset er af klæbrig art. En reduktion af aftræksluftmængden f.eks. på grund af tilsmudsning af aftræksluftfiltret resulterer i nedsat genvindingsgrad.

12 Side 10 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Kontrol ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstilling 0, og lås den. Undgå at berøre rotorens indløbs- og udløbssider med hænder eller værktøj. 1. Kontroller, at rotoren roterer let. Hvis den går trægt, kan tætningsbørsten justeres. 2. Kontroller, at rotorens tætningsbørste slutter tæt til sidepladerne, og at den ikke er slidt. Tætningsbørsten er en brugsdel, som kan justeres eller skiftes efter behov. 3. Kontroller, at drivremmen er stram og uden slør. Hvis remmen har slør, skal den afkortes. Rotorernes omdrejningstal skal være mindst 8 o/min ved fuld genvinding. 4. Kontroller, at drivremmen er ubeskadiget og ren. 5. Kontroller, at luftindløbssiderne på rotoren ikke er belagt med støv eller anden forurening. 6. Kontroller trykbalancen, se billedet nedenfor. ECET-TR P4 P3 P1 P2 Kontrol af trykbalancen Hvis du vil sikre renblæsningssektorens funktion, skal undertrykket P3 være større end P2. I andre tilfælde kan trimspjæld ECET-TR anvendes på aftræksluftsiden for at sikre den rette trykbalance. Rengøring Smøring Fjern støv ved forsigtig støvsugning med en blød børste. Ved grov tilsmudsning og tilsmudsning med fedt kan rotoren sprøjtes med vand med opvaskemiddel (af den type, der ikke korroderer aluminium). Trykluft med lavt tryk (maks. 6 bar) kan anvendes til renblæsning. Mundstykket skal mindst holdes 5 10 mm fra rotoren. Lejer og drivmotor er permanentsmurte og kræver ingen smøring.

13 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftvarmer, vand (ECET-VV) og Thermoguard (ECET-TV) Luftvarmer, vand (kode ECET-VV) og luftvarmer, vand, Thermoguard (kode ECET-TV) Kontrol Rengøring Udluftning Funktion Varmebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). For at få fuld effekt, skal batteriet være godt udluftet. Udluftning foregår i rørledninger via luftskruer i rørtilslutninger og/eller luftklokke. 1. Kontroller batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse. 2. Kontroller, at batteriet ikke lækker. Hvis lamellerne på batterierne er snavsede: rengør ved at støvsuge dem fra indløbssiden. Du kan evt. blæse dem forsigtigt rene fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning: lav en blanding af varmt vand og en smule opvaskemiddel (den slags, der ikke korroderer aluminium), og spray det på. Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Kontroller, at varmecirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig forøgelse af temperaturindstillingen (brugerindstilling). Fremtidig vedligeholdelse af Thermoguard (kode ECET-TV) 1. Sikkerhedsventilens funktion skal kontrolleres regelmæssigt (mindst en gang om året). Hvis der opdages en lækkende ventil, skyldes det normalt, at snavs fra rørsystemet har sat sig fast i ventilsædet. Under normale omstændigheder er det tilstrækkeligt at dreje ventilhjulet forsigtig og på den måde "spule" ventilsædet frit for snavs. Ved fortsat lækage skal sikkerhedsventilen udskiftes med en ventil af samme type og åbningstryk. 2. Eventuelle afspærringsventiler på tilførsel og returløb må ikke være lukkede ved risiko for tilfrysning. 3. Hvis et Thermoguard-batteri er tilfrosset, skal det tøs helt op, før det tages i brug igen. Hvis der er installeret varmevekslere før batteriet, er det ofte tilstrækkeligt at køre genvindingen for at optø batteriet. Hvis det ikke gør det, skal der anvendes en ekstern varmekilde til at optø batteriet. Vigtigt! For at sikre Thermoguard-batteriets funktion skal hele batteriet tøs helt op, før batteriet tages i brug igen. Kontroller ved opstart, at der cirkulerer væske i hele batteriet.

14 Side 12 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.4 Luftvarmer El (kode ECET-EV) Luftvarmer El (kode ECET-EV) Varmebatteriet består af "nøgne elstave. Kraftig tilsmudsning kan medføre, at elstavene opnår for høj temperatur. Dette kan medføre en forkortelse af stavenes driftslevetid. Det kan også medføre lugtgener i form af brændt støv og i værste tilfælde risiko for brand. Overophedede elstave kan blive deformerede eller løsne sig fra ophænget og forårsage uensartet opvarmning af luften. Kontrol Rengøring Funktion Kontroller, at elstavene er placeret korrekt og ikke er deformerede. Fjern eventuel forurening ved støvsugning eller aftørring. 1. Simuler reduceret effektbehov ved tilfældig sænkning af temperaturindstillingen (brugerindstilling), så samtlige eltrin (kontaktorer) går i frastilling. 2. Øg derefter brugerindstillingen kraftigt, og kontroller, at eltrinene aktiveres. 3. Stil temperaturindstillingen tilbage igen. 4. Stop aggregatet (OBS! Undgå at bruge sikkerhedsafbryderen). Samtlige eltrin skal falde ud (= kontaktorerne i frastilling). Stop af aggregatet kan være forsinket ca. 2 5 minutter for at bortkøle den varmeenergi, der har samlet sig i luftvarmeren. Elbatteriet er udstyret med dobbelte temperaturbegrænsere. Den automatiske aktivering skal være indstillet til 70 C. Overophedningsbeskyttelsen med manuel aktivering afbryder ved ca. 120 C og er placeret på lommen på siden af batteriet. Inden nulstilling skal årsagen til overophedningen afdækkes og kontrolleres. Bemærk, at risikoen for overophedning øges med reduceret luftsstrømning. Lufthastigheden bør ikke komme under 1,5 m/s.

15 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Luftkøler, vand (kode ECET-VK), Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Luftkøler, vand (kode ECET-VK) og Luftkøler, direkte ekspansion (kode ECET-DX) Kølebatteriet består af et antal kobberrør med påpressede aluminiumslameller. Batteriets kapacitet nedsættes, hvis der kommer snavsbelængning på batteriets overflader. Udover en reduktion af varmeoverførslen øges trykfaldet på luftsiden. Selvom anlægget er udstyret med et godt filter, afsættes der med tiden snavs på batterilamellernes forkant (indløbssiden). Under kølebatteriet findes der et kar med afløb til afledning af kondensvand. Kontrol Kontroller: 1. batteriets lameller med hensyn til mekanisk beskadigelse 2. at batteriet ikke lækker 3. at kulden er jævnt fordelt over batteriet overflade (ved drift). 4. bundkar og afløb med vandlås (rengøres efter behov) 5. at vandlås uden bagventil er fyldt med vand. Rengøring Hvis lamellerne på batterierne er snavsede, skal de rengøres ved støvsugning fra indløbssiden. Man kan evt. blæse dem rene med forsigtighed fra udløbssiden. Ved kraftig tilsmudsning kan du bruge en blanding af varmt vand med opvaskemiddel, som ikke korroderer aluminium. Udluftning (OBS! gælder kun ECET-VK) Foretag udluftning af varmebatteri og rørledninger efter behov. Der findes også luftskruer oven på batteriet eller tilslutningsledningerne. Funktion Kontroller, at vandcirkulationen fungerer. Dette kan foretages ved en tilfældig reduktion af temperaturindstillingen (brugerindstilling).

16 Side 14 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.6 Ventilatorenhed Ventilatorernes opgave er at transportere luft gennem systemet, dvs. at ventilatoren skal overvinde den strømningsmodstand, der findes i luften, kanaler og aggregat. Ventilatorernes omdrejningstal er tilpasset til at give korrekt luftstrømning. Hvis ventilatorerne giver en lavere strømning, medfører dette forstyrrelse af anlæggets funktion. Hvis indsugningsluftstrømningen er for lav, opstår der ubalance i systemet, og det kan medføre problemer med træk. Hvis aftræksluftstrømningen er for lav, bliver ventilationseffekten for dårlig. Endvidere kan ubalancen medføre, at fugtig luft trykkes ud i bygningskonstruktionen. En årsag til, at ventilatorerne giver for lille luftstrømning, kan være snavsbelægning på ventilatorhjulets skovle. ADVARSEL! Før arbejdets begyndelse: 1. Stop aggregatet. 2. Drej sikkerhedsafbryderen til indstillingen 0, og lås den. 3. Vent i 3 minutter, før ventilatordelen åbnes Ventilatorenhed størrelse 04 og EC-motor med regulering 2. Ventilatorhjul 3. Vibrationsdæmper Ventilatorenhed størrelse 10 og 16 3

17 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 15 Ventilatorstørrelse 04 og Tilslutningsplade 2. Skruer (ophængning) 3. Vibrationsdæmper 4. Vibrationsdæmperkonsol 5. Ventilatorhjul med motor 6. Indløbskonus 7. Ventilatorkonsol øverste 8. Ventilatorkonsol nederste 9. Koblingsboks Ventilatorenhed størrelse 04 og 06 Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1), og hægt ventilatorenheden af nøglehullet på vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4) både oppe og nede. 2. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyde fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Kontroller, at ventilatorhjulet med motor (pos. 5) sidder fast på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7), og at det ikke forskydes sideværts ind mod indløbskonussen (pos. 6). Kontroller også, at indløbskonussen sidder forsvarligt fast. 5. Ventilatorenheden er monteret på tilslutningspladen med vibrationsdæmpere af gummi (pos. 3) mellem ventilatorkonsollen nederst (pos. 8) og vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4). Kontroller, at vibrationsdæmperne er hele og sidder fast. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen (pos. 1) omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Kontroller, at kantbeskyttelsen på ventilatorkonsollen øverst (pos. 7) sidder fast og beskytter kablerne, som er tilsluttet koblingsdåsen (pos. 9). 9. Eftermonter ventilatorenheden ved at hægte den i nøglehullet i vibrationsdæmperkonsollerne (pos. 4), både oppe og nede, og fastgør skruerne (pos. 2) på tilslutningspladen (pos. 1). 10. Kontroller luftstrømningen ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Δp anvendes for at opnå luftmængden i et diagram, som findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen på målerøret. Gå ind ved Δp i det diagram, som er placeret på aggregatet, og aflæs strømningen. Rengøring 1. Følg punkterne 1-8 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug inde i aggregatet, så der ikke blæses partikler ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. 6. Følg punkterne 9-10 under Kontrol.

18 Side 16 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilator størrelse 10 og Ventilatorenhed størrelse 10 og Skruer ventilatorenhed 2. Bolte 3. Vibrationsdæmper 4. Motor 5. Ventilatorhjul Kontrol 1. Løsn skruerne (pos. 1) og boltene (pos. 2). Træk ventilatorenhederne udad (ventilator og motor er monteret på skinner). 2. Kontroller, at ventilatorhjulet roterer let, er i balance og ikke vibrerer. Kontroller, at ventilatorhjulet er fri for partikelophobninger. Ubalance kan skyldes belægning eller skader på ventilatorhjulets skovle. 3. Lyt til lejelyde fra motoren. Hvis lejet er i orden, høres en svagt summende lyd. En skurrende og hamrende lyd kan betyde, at lejet er beskadiget og kræver serviceeftersyn. 4. Ventilatorhjul og motor er monteret på et stativ, der er forsynet med gummidæmpere. Kontroller, at dæmperne sidder fast og er hele. 5. Kontroller faste bolte samt ophængningsanordninger og stativ. 6. Kontroller, at pakningen på tilslutningspladen omkring tilslutningshullet er hel og sidder fast. 7. Kontroller, at måleslangerne sidder fast på de respektive måleudtag. 8. Eftermonter ventilatorenhederne. 9. Kontroller luftstrømningen ved at måle Δp ved tilslutningerne for strømningsmåler. Δp anvendes til at aflæse luftstrømningen i et diagram, som findes på aggregatet. Aflæs trykforskellen Δp på målerøret. Gå ind ved Δp i det diagram, som er placeret på aggregatet, til den aktuelle aggregatstørrelse, og aflæs strømningen. Rengøring 1. Følg punkterne 1-7 under Kontrol. 2. Fjern eventuelle belægninger på ventilatorhjulskovle ved aftørring. Anvend et miljøvenligt affedtningsmiddel. 3. Udvendigt skal motoren holdes ren for støv, snavs og olie. Rengør med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel. Der kan være risiko for overophedning, hvis et tykt smudslag forhindrer køling af statorhuset. 4. Støvsug derefter inde i aggregatet, så der ikke blæses støv ud i kanalsystemet. 5. Rengør de øvrige dele på samme måde som ventilatorhjulet. Kontroller, at indtagskonusserne sidder forsvarligt fast. 6. Følg punkterne 8-9 under Kontrol.

19 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Spjæld (kode ECET-UM, ECET-TR) Størrelse 04 Størrelse 06, 10 og Spjældets opgave er at regulere luftstrømningen. Utilstrækkelig funktion medfører forstyrrelser, der ø315 kan resultere i alvorlige problemer efterfølgende. Hvis udeluftspjældet ikke åbnes helt, reduceres luftstrømningen. Hvis et udeluftspjæld ikke lukker helt til, når aggregatet står stille, kan varmebatteriet fryse i stykker. Hvis spjældet lækker, øges energiforbruget som følge af lækage forårsaget af termiske stigningskræfter. Kontrol Rengøring 1. Kontroller indstillingsanordningens funktion. 2. Kontroller, at spjældene slutter tæt, når de skal være lukket. Hvis ikke, skal du justere indstillingsanordningen, så de bliver tætte (gælder ikke trimspjæld). 3. Kontroller tætningslister. 4. Hvis spjældet ikke fungerer, så kontroller, at der ikke er monteret skruer igennem drivmekanismen/spjældlamellerne, som forhindrer spjældets funktion. Rengør spjældlameller med en aftørringsklud. Ved kraftig tilsmudsning kan der anvendes et miljøvenligt affedtningsmiddel.

20 Side 18 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger 3.8 Lyddæmper (kode ETET-LD) Størrelse 04 Størrelse 06, 10 og 16 Lyddæmperens funktion er at reducere lydniveauet i systemet. Kontrol Rengøring Kontroller, at ydersiden af vaffelelementerne er hele og rene. Udføres efter behov. Støvsug og/eller vådaftør alle overflader. Ved grundigere rengøring kan roterende børster af nylon anvendes.

21 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Køleaggregat StarCooler StarCooler Alle køle- og varmepumpeanlæg fungerer ud fra samme princip. Anlægget flytter varmeindholdet i medier som luft, vand, gas osv. fra et sted, hvor varmen ikke er ønskværdig eller krævet, til et sted, hvor det er muligt at opsamle varmen eller fjerne den. Et anlæg er konstrueret og installeret for at opfylde bestemte krav. For at opfylde disse krav med optimal sikkerhed og laveste totalomkostninger udvælges og kombineres særlige komponenter. Anlægget kan konstrueres efter visse grundbetingelser, der skal være til stede for, at det skal kunne fungere. Disse betingelser kan ikke ændres, medmindre du kontrollerer, at anlægget kan klare denne ændring. Funktion kølekreds Kompressor 2 Kondensator 3 Højtrykspressostat 2 4 Måleudtag, højtryk 5 Tørrefilter Skueglas (størrelse 16) 7 Termostatisk ekspansionsventil 8 Blandingsventil Kapacitetsregulator 10 Fordamper 7 11 Måleudtag, lavtryk 12 Lavtrykspressostat 8 13 Udsugningsluftventilator 14 Indsugningsluftventilator Fyldningsmængde kølemiddel R134a (kg) ACEC 04 ACEC 06 ACEC 10 ACEC 16 Kølekreds 1,5 2,5 3,0 6,0 Kølemidlet i kølekredsen optager varme i det afkølede emne ved hjælp af fordamperen. Kølemidlet fordamper, omdannes fra væske til gas gennem tryksænkning.

22 Side 20 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Den kolde indsugningsgas, som nu har optaget varmen fra det kolde sted/medie, suges tilbage til kompressoren, hvor den komprimeres og dermed opvarmes. På alle helhermetiske kompressorer anvendes indsugningsgassen også til at afkøle kompressorernes elmotorer. Kølemidlet indeholder nu både varmen fra det afkølede emne, kompressorens motorvarme og kompressionsvarmen. Fra kompressoren presses kølememidlet som varmgas til kondensatoren, hvor det afgiver varmen. Kølememidlet kondenseres ved afkøling fra gas til væske. Dette gentages i et helt lukket system, indtil temperaturen i det afkølede/opvarmede medie er nede/ oppe på den angivne temperatur. Funktion styring Afspærring Køleaggregatet er afspærret via indsugningsluftventilator og aftræksluftventilator. Hvis en ventilator standser, stoppes køleaggregatet. Funktion Funktion KØLING Når den potentialfrie kontakt aktiveres fra reguleringscentralen, startes kølekompressoren. Afspærring Kompressorer er afspærret via ventilationsaggregatet. Når ventilationsaggregatet stopper, afbryder den potentialfrie kontakt for køledrift, og kompressoren stopper. Kompressorbeskyttelse Ved overstrøm eller beskyttelseskredsalarm udløses motorbeskyttelsen, kompressoren stopper, kontakten til summeralarmen aktiveres og advarer reguleringscentralen. Ved alarm kontrolleres fejlen, og motorbeskyttelsen nulstilles. OBS! Hver højtrykspressostat har en manuel nulstillingsknap. Beskyttelseskredsalarm udløses ved 2 fejl. Højt tryk i systemet, HP Lavt tryk i systemet, LP Udløses beskyttelseskredsalarm, skal aut. køleservice tilkaldes. Eltilslutning Elboksen indeholder: Motorbeskyttelsesbryder Kontaktor Startudstyr Elboksen er monteret i køleaggregatet og er elektrisk færdigtilsluttet internt og testet på fabrikken. Se tilslutningsskema i kapitel 2 Drift, tilslutningsanvisninger og sikringer.

23 Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 21 Sammenfatning af reglerne i Kølemiddelbekendtgørelsen Enhedsaggregat med mindre kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelse af dette aggregat skal ske med omtanke og ansvarlighed. Det medfører, at du f.eks. ikke må påfylde nyt kølemiddel, før du har tætnet en lækage i aggregatet. Derudover skal du altid håndtere det kølemiddel, du har fjernet fra aggregatet, så det enten genbruges eller sendes til destruktion. Angående service og vedligeholdelse kræves der ikke nogen lovmæssige beføjelser for den, der udfører servicen. Dog skal aggregatet vedligeholdes med generel omtanke. Hvis servicen kræver indgreb i kølemiddelkredsen, må dette arbejde kun udføres af en person med certificeret faglig kompetence. Der kræves ingen anmeldelse til myndighederne for dette aggregat. Enhedsaggregater, som har et indhold på højst 3 kg, betragtes som anlæg, der ikke indeholder noget kølemiddel. Det betyder, at du ifølge ovenstående kan tilføje eller have så mange enhedsaggregater i et anlæg, som du ønsker, uden du behøver kalkulere med øget kølemiddelmængde. Enhedsaggregat med større kølemiddelindhold end 3 kg Vedligeholdelsesinstruktioner og -rutiner I forbindelse med disse anlæg skal der ud over det, der nævnes ovenstående, foretages indgående kontrol af aggregat og komponenter mindst hver 12 måneder, og der skal føres journal. Der kræves tilladelse/bemyndigelse for udførelse af dette arbejde. Rapport over gennemført kontrol skal indsendes til miljø- og sundhedsmyndigheden i den relevante kommune. Ansvaret for ovenstående påhviler anlæggets ejer. Generelt Denne del af instruktionerne er generelle. Den er udformet, så du kan udføre et simpelt regelmæssigt eftersyn af anlægget og se, hvilke lette kontroller du kan udføre, før du tilkalder autoriseret service i tilfælde af driftsforstyrrelser. Ved mere avancerede indgreb i anlægget giver de vedlagte tilslutnings-/eldiagrammer og specialanvisningerne for de integrerede komponenter de nødvendige oplysninger. Regelmæssigt eftersyn 1. Vælg en eller flere kompetente personer til at have ansvaret for den løbende kontrol af køleanlægget. Sørg for, at de kender til anlæggets funktioner, og hvor de integrerede komponenter er placerede. 2. Anlægget er beregnet til at fungere automatisk. Sørg for, at de valgte indstillinger ikke ændres af personer, som ikke har de tilstrækkelige kompetencer angående anlæggets drift. 3. Sørg for, at maskinrum og andre opsætningssteder til komponenter, som indgår i anlægget, bliver holdt rene. 4. Kontroller, at der er fri gennemstrømning i kondensatafløbsledningen. 5. Er I usikre på noget i eller omkring jeres køleanlæg? Kontakt jeres leverandør! Det er ofte bedre og billigere at ringe en gang for meget end en gang for lidt.

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Flex. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Str. 100 150 190 240 1.1 Sikkerhed 2 300

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:...

Luftbehandlingsaggregat. Drift- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Top. Emne:... Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Emne:... Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Størrelse 04 06 10 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:...

Luftbehandlingsaggregat. Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger. Envistar Compact. Objekt:... Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Objekt:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Aggregatspecifikation 1 Stl. 04 06 10 14 1.1 Sikkerhed 2 1.2 Vedligeholdelse

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Compact Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Envistar Top Ordrenr. :... Emne :... Brugsanvisning i originalformat Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt...

Læs mere

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:...

Køleprodukter. StarCooler. Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR. ECU = StarCooler ECR = StarCooler med kølegenvinding. Emne:... Køleprodukter Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner ECU ECR ECU = ECR = med kølegenvinding Emne:... Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Køle- og varmepumpeanlæg 1.1

Læs mere

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1)

Flexomix 060-950. Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD. Tilbehør MIE-FR. Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Indretning ventilator (kode MIE-FD/FR) Tilbehør MIE-FD Tilslutningsramme, stor (kode EMMT-02-a-1) Tilslutningsramme, maksimal (kode EMMT-02-a-2) Svingningsdæmpertilslutning, stor (kode EMMT-03-a-1) Svingningsdæmpertilslutning,

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger

Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Ordre-id :... Emne :... Brugsanvisning i original Drifts- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Beregnet anvendelse....

Læs mere

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion

Luftbehandlingsaggregat. Monteringsinstruktion Luftbehandlingsaggregat Monteringsinstruktion Advarsel! Produkterne må ikke tages i brug, før den maskine eller det anlæg, hvori de indgår, er i overensstemmelse med EU s Maskindirektiv 98/37EG, EMC Direktiv

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL

Indholdsfortegnelse. Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Indholdsfortegnelse Danvent Ventilationsaggregater SERVICE MANUAL Service Service på ventilationsaggregater I Deres ventilationsanlæg er monteret et nyt Danvent ventilationsaggregat, som vil være medvirkende

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse

Aggregat Vejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed...2 Transport...3 Montage...4 Løfteprofiler...5 Sammenkobling... 6 Tagskinner...7 Varme / køleflade...7 Ventilator / Frekvensomforner...8 EC motor...9 Andet...9 Vedligehold...10

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING

NYHED nye størrelser KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING KOMPETENCE, KLIMA OG KØLING Luftmængde 360-33800 m³/h Integreret automatik Integreret Energibesparelse Enkel installation nye størrelser IV Produkt IV Produkt udvikler, fremstiller og sælger miljøog energieffektive

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 700 Side 1 af 14 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold...2 2.0.0 Illustrationer...2 3.0.0 Anlægget...3 3.1.0 Funktionsprincip...4 4.0.0 Tekniske specifikationer...5

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere

Varmepumpe og køleaggregat i et

Varmepumpe og køleaggregat i et + + Varmepumpe og køleaggregat i et Den reversible kølevarmepumpe ThermoCooler HP kan integreres i vores Envistar Flex-aggregat. Alle kølevarmepumpens dele er indbygget i en moduldel, der placeres i luftbehandlings.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger

Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ventilationsvarmepumpe Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Drift- og vedligeholdelsesanvisninger Side Indholdsfortegnelse Generelt. Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger DVU-HP. Integreret reversibelt varmepumpesystem Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger Integreret reversibelt varmepumpesystem 2 Integreret reversibelt varmepumpesystem Beskrivelse er en komplet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt.

Komponent Gør følgende... 1 gang årligt. Udskiftes når display viser filteralarm. Det anbefales at udskifte begge filtre samtidigt. 5. 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "Eact Basisvejledning for VE320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111) kan gå ind i Menu 2 "Driftsvisninger" og aflæse driftstatus

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT

VARMLUFTAGGREGAT - DYMA & DANHEAT A/S INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT INSTRUKTION VARMLUFTAGGREGAT Udgave 2008.04 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Web www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler COE El- VEC Ventilator Frisk luft Til

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller

RENGØRINGSMANUAL BOX modeller RENGØRINGSMANUAL BO modeller SARA ERIKA ALESSIA I den følgende manual vil der hovedsagelig kun være illustrationer af SARA, da ERIKA og ALESSIA ikke adskiller sig væsentligt i opbygning af ovn korpus.

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12

Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner Envistar Top 06, 10 og 12 Luftbehandlingsaggregat Drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner 06, 10 og 12 Ordrenr. :... Emne :... Original brugsanvisning Indholdsfortegnelse 1 Generelt 1.1 Tilsigtet anvendelse... 2 1.2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Instruktion BASIC Ventilator BCRWD DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Livskvalitet og luftkvalitet

Livskvalitet og luftkvalitet LVAR ren nydelse Livskvalitet og luftkvalitet Tidligere var vores bygninger sjældent særligt tætte. Kold luft trængte ind gennem sprækker ved gulv og loft. Hvis det blev for koldt, lagde man bare mere

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere