Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt"

Transkript

1 Neutra fedtudskillere Til vegetabilsk og animalsk fedt Iht. til EN 1825 og DIN

2 Neutra fedtudskillere Inja Miljøteknik - gør afløbet fedtfri med Neutra I mere end 30 år har Inja Miljøteknik A/S leveret udskillerteknik til det danske marked, og har der igennem opnået stor ekspertise og erfaring i at rådgive og dimensionere behovet for udskillere. Vi leverer primært udskillerteknik fra den tyske producent Mall Umweltsystem, som producerer udskillerprodukter af meget høj kvalitet. Neutra fedtudskillere er færdigudviklede og omkostningsbevidste løsninger, som lever op til normerne EN 1825 og DIN Hvorfor etablere fedtudskilleranlæg Alle vegetabilske og animalske olier og fedt udgør en stor ekstrabelastning af såvel kloaknet som rensningsanlæg. Rørene tilstoppes let, korrosionen øges, ubehagelige lugte dannes og spildevandsanlæggene belastes. På den baggrund kræver lovgivningen, at fedtudskillere installeres ud fra princippet om, at forureneren skal betale. Fedtudskillere til ethvert formål Fedtudskillere løser enkelt og hurtigt alle problemer på en miljørigtig måde. Afhængig af opgave produceres Neutra fedtudskillere af armeret beton, kunststof eller rustfrit stål. Derudover konstruerer vi også skræddersyede anlæg ud fra kundens individuelle krav. I forbindelse med nedgravning i jord tilbyder vi, til konventionel drift, NeutraTip med integreret sandfang og NeutraSept og NeutraSepto r som udskillere med mulighed for separat sandfang, NeutraSed. Til fritstående indendørs installation tilbyber vi NeutraBasic og NeutraTec. Anvendelse af fedtudskillere På virksomheder, som genererer fedtholdigt vand, bør man installere fedtudskillere i henhold til EN 1825 og DIN Til denne kategori hører: Storkøkkener og kantiner Hoteller og restauranter Sygehus og plejehjem Rastepladser og kiosker Oliemøller, spiseolieraffinaderier Margarine- og konservesfabrikker Færdigretproduktion Chips- op jordnøddeproducenter Fjerkræslagterier Grillbarer o.lign Kød- og pølsefabrikker Slagterbutikker/delikatesser Slagterier, destruktionsanlæg 2

3 Funktionen i en fedtudskiller Spildevand Schmutzwasser Fett Fedt Schlamm Slam Funktion og komponenter Virkemåde En fedtudskiller virker ved hjælp af gravitationsprincippet: det der er tungere end vand bundfældes og det, der er lettere end vand stiger opad. Sand, produktionsrester o.lign vil derfor bundfældes, mens fedt lægger sig på vandoverfladen. Vandhastigheden nedsættes samtidig i fedtudskilleren, hvorved spildevandet afkøles og fedtet størkner. Komponenter Et fedtudskilleranlæg består normalt af slamfang, fedtudskillertank og en prøveudtagningsbrønd, evt. suppleret med en oliealarm for enten lagtykkelse eller overløb. Slamfang I de fleste tilfælde placeres et slamfang foran en fedtudskiller. Det kan dog undlades i tilfælde med meget små udskillere og udskillere til industri, hvor der ikke kommer bundfældende materiale til udskilleren. Slamfanget er med til at give et mere roligt flow til fedtudskilleren, samtidig kan det være med til at udjævne temperaturen på spildevandet, så der opnås en bedre udskilning af fedtet. Slamfanget øger vandets opholdstid og sikrer dermed at sæbernes spaltningstid af fedtet vil være under ophør. Slamfangets størrelse udregnes efter 2 belastningsgrupper: Lille belastning: 100 x NS (mest brugt) Stor belastning: 200 x NS Fedtudskiller En fedtudskiller er en tank udført i beton, kunststof eller rustfrit stål, som skiller fedt og olie fra spildevandet. Når spildevandet løber gennem tanken, stiger fedtet til vejrs og samler sig på overfladen. Her bliver fedtet holdt tilbage, mens det rene spildevand løber ud i kloaksystemet. Prøveudtagningsbrønd Der kræves prøveudtagningsbrønd efter fedtudskilleren, der hvor der forekommer stor fedtudledning. En prøveudtagningsbrønd etableres efter afløbet fra fedtudskilleren, således at der kan udtages prøver af det udledte, rensede spildevand, for kontrol af rensegrad. Etablering En fedtudskiller kan etableres enten ved nedgravning i jorden eller som fritstående i frostsikret bygning. Nedgavning af fedtudskilleren er i princippet den bedste og mest hensigtsmæssig løsning, men med udgangspunkt i trange udendørs pladsforholde eller i forbindelse med udvidelse i eksisterende lokaler, kan det være nødvendigt at vælge anlæg til fritstående montage. Inja Miljøteknik har fedtudskillere både til nedgravning og til fritstående motage. Fordele ved nedgravning i jord Intet andet materiale er så velegnet til nedgravning som beton Beton har i.h.t. gældende normer en levetid på mindst 50 år Billig montage, kan foretages af lokal entreprenør Tilpasning til eksisterende kloaksystemer Ventilation i kraft af den udendørs placering Optimal tilgængelighed for servicering og bortskaffelse Statisk og dynamisk holdbar. Tåler høj belastning (SLW 60) og er kørbar Tæt og fleksibel rørtilslutning, som er velegnet til kunststofrør Ingen behov for ekstra trykudligningsplader Kan typiske installeres uden ekstra opdriftssikring Fordele ved fritstående montage Anlægget er flytbart Slank konstruktion Lette anlægskomponenter Kan passere gennem smalle døre eller trappeopgange Kræver minimum plads Tilpasning til eksisterende kloaksystemer Montage uden jordarbejde Ved pladsmangel - må installeres i et seperat frostsikret rum Kontrol med fedtlaget gennem observationsrude kan tilvælges. Alarm til fedtudskillere Der er ikke krav i EN 1825 om, at fedtudskillere skal udstyres med alarm. Der bør dog monteres en alarm, hvis stop af fedtudskilleren betyder driftsstop, hvilket det ofte vil gøre. 3

4 Neutra fedtudskillere Dimensionering af fedtudskillere For at kunne definere den optimale fedtudskiller til virksomhedens afløb, bør der foretages en individuel dimensionering. På baggrund heraf, kan størrelsen af fedtudskilleren bestemmes. Inja Miljøteknik hjælper gerne med dimensionering og løsningsforslag, ligesom vi naturligvis altid står til disposition med råd og vejledning. Ved dimensionering og rådgivning forholder vi os almindeligvis til: Fedtudskillere, Rørcenter-anvisning 005 af Marts 2000 fra Teknologisk Institut som bygger på EN 1825 og DIN Fedtudskillere kan dimensioneres ud fra 2 metoder: 1. Dimensionering foretages udfra antal og typen af tapsteder og produktionsydstyr, som virksomheden har med afløb til fedtudskilleren. Metoden kan anvendes af alle virksomheder, der afleder fedtholdigt spildevand. 2. Dimensionering udfra virksomhedstype, med antal måltider pr. dag eller kilo slagtet kød pr. dag. Denne beregningsmetode er basseret på, hvilken type af køkken eller kødforarbejdningsvirksomhed, der udleder fedtholdigt spildevand til udskilleren. Derfor kan metoden kun bruges for hoteller, restauranter, hospitaler, større kantiner og cateringfirmaer, slagterier og andre kødforbejdende virksomheder. Følgende er udslagsgivende for dimensioneringen ved begge metoder: den maksimale mængde spildevand, qs vægtfylde af de fedtstoffer og olier, som skal udskilles, Fd spildevandets temperatur, Ft påvirkningen af vaske- og rengøringsmidler, Fr 4 Eksempel på dimensionering af fedtudskiller: Det oplyses at virksomhed A etablerer kantinekøkken med: 1 stk. kogekar Ø25 mm 4 stk. vask med vandlås Ø50 mm 1 stk. opvaskemaskine 1 stk gulvafløb Ø50 mm Der bruges sæber i forbindelse med rengøring og opvask. Det oplyses desuden, at der laves ca. 400 måltider pr. dag og arbejdstiden er 8 timer.

5 Metode 1 Her beregnes den dimensionsgivende spildevandsstrøm q s, ud fra antal og type af afløbsinstallationer: q s = dimensionsløs spildevandsstrøm l/s i = dimensionsløs tæller m = rækkenummer fra nedenstående tabel n = antal af det enkelte type køkkenudstyr q i = spildevandsstrøm fra det enkelte køkkenudstyr Z(n) = samtidighedsfaktor for brug af køkkenudstyr afhængig af antal (n) m Type køkkenudstyr q i, n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 n=5 n * q i * Z i (n) l/s Z(n) 1 Kogekar Ø25 mm 1 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 0,45 5 Vask med vandlås Ø50 mm 1,2 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 1,01 6 Opvaskemaskine 2 0 0,60 0,50 0,40 0,34 0,3 1,20 12 GA Ø50 mm 0,9 0 0,45 0,31 0,25 0,21 0,2 0,41 Sum qs: 3,06 For at finde størrelsen af fedtudskilleren skal den nominelle størrelse (NS) findes. Dette er NS= q s* F t * F d *F r Temperaturfaktor F t Densitetsfaktor F d Rensemiddelfaktor F r Brug af sæber og Temp. i tilløb o C F t Densitet F d skyllemidler Fr Altid 60 1 g/cm3 Nej - aldrig 1 Andet > 60 1,3 d 94 1 Ja 1,3 Specielle tilfælde 1,5 d > 94 1,5 Special, fx hospital el. ved højtryksrens 1,5 NS = 3,06*1*1*1,3 = 3,98 l/s Nærmeste større fedtudskiller, efter metode 1, har en kapacitet på NS 4 l/s. Slamfang: Almindeligvis sættes slamfanget til at være 100*NS => 100*4 = 400 liter Metode 2 Her beregnes den dimensionsgivende spildevandsstrøm q s, ud fra 2 virksomhedstyper: Restauranter og Kødforabejdning. Virksomhed A,der er en kantine, går under Restauranter. Her er: Type køkken/virksomhed Vandforbrug pr. måltid Vm Maximal timefaktor F Hotel 100 l/s 5 Hospital 50 l/s 8,5 Restaurant 20 l/s 13 Større catering 10 l/s 20 Kantiner i virksomheder 5 l/s 22 Med denne beregningsmetode bliver den dimensionsgivende spildevandsstrøm (q s ): M = måltider per dag Vm = vandforbrug per måltid t = arbejdstid/døgn i timer F = dimensionsløs timefaktor NS = 1,53*1*1*1,3 = 1,99 l/s Nærmeste større fedtudskiller, efter metode 2, har en kapacitet på NS 2 l/s. Slamfang: Almindeligvis sættes slamfanget til at være 100*NS => 100*2 = 200 liter Der vælges altid den største udskiller ud fra de to beregningsmetoder 1 og 2. I dette tilfælde er det i metode 1. INJA Miljøteknik vil i dette tilfælde, hvis intet andet er oplyst, anbefale en fedtudskiller af typen NeutraTip 4/400 med NS 4 l/s og et integreret slamfang på 400 liter. 5

6 Neutra fedtudskillere NeutraTip, NeutraSept og NeutraSepto r Udskillere til nedgravning i jord Nedgravning af fedtudskillere er principielt den bedste og mest hensigtsmæssige løsning. Montagen kan med fordel udføres af en lokal entreprenør. Montagestedet kan bibeholdes som overkørsel eller parkeringsplads. Tilgængeligheden til anlægget i forbindelse med bortskaffelse er til enhver tid problemfri og lugtgener under bortskaffelse er minimale. Generelle produktfordele Udført i armeret beton med godstykkelse på 120 mm og formglatte sider - giver stor holdbarhed og lang levetid Indvendig fedtsyrebestandig overflade iht. gældende normer Korrosionsbestandige indbygningskomponenter af rustfrit stål Kørbar - tåler trafikbelastning i klasse D (40 ton) Typegodkendt statik Fleksible rørtilslutninger med multilæbepakninger til kunststofrør Ekstra overgangsstykker er ikke nødvendige Mulighed for fedtsyrebestandig PE-HD-inliner i tilfælde af meget aggrassive miljøer, hvor den vokslignende overflade forhindrer aflejringer og fremmer renseprocessen Polyethylen er yderst resistent over for de driftsbetingede risici NeutraTip fedtudskiller NS 2-30 l/s NeutraTip fedtudskillere med integreret slamfang op til 5000 liter. Hvilket giver en kompakt konstruktion, der kræver minimal plads og lave installationsomkostninger p.g.a. mindre gravearbejde. Udført iht. EN 1825 og DIN NeutraSept fedtudskiller NS 2-20 l/s NeutraSept fedtudskiller er uden integreret slamfang. Må anvendes uden slamfang foran udskilleren. Udskilleren har et stort opsamlingsvolumen. Bruges, når der er brug for et stort fedtopsamlingsvolumen og når slamfang ikke er nødvendigt. Udført iht. DIN NeutraSepto r fedtudskiller NS 2-30 l/s NeutraSepto r fedtudskiller uden integreret slamfang. Er en mindre udskiller end NeutraSept. Sættes ikke uden et sandfang foran. Har desuden mindre fedtopsamling end NeutraSept, men er en billigere løsning. Udført iht. EN 1825 og DIN NeutraSed FU slamfang NeutraSed FU slamfang anvendes altid foran NeutraSept fedtudskiller og til dels også foran NeutraSepto r udskiller, når der er tale om større udskillere, samt hvor der er sand og andre partikler i spildevandet. NeutraSed FU fås med voluminer fra liter, og leveres med Forsheda påboringssæt til PVC-rør. NeutraCheck prøveudtagningsbrønd NeutraCheck prøveudtagningsbrønd er udført i armeret beton. Brønden har en afløbsrende og banket i bunden, hvor det er muligt med en 1000 ml prøveflaske at udtage en repræsentativ prøve fra en fritfaldende stråle (16 mm). I tilfælde med stor fedtudledning kræves det, at der sættes en prøveudtagningsbrønd efter fedtudskilleren. 6

7 NeutraRho og NeutraTec Udskillere til fritstående frostfrit opstilling Med udgangspunkt i trange udendørs pladsforhold eller i forbindelse med udvidelse i eksisterende lokaler, kan det være nødvendigt at vælge anlæg til fritstående montage. Hertil kan eksisterende frostsikrede rum anvendes. I disse tilfælde skal man kunne ventilere og lufte ud i rummet. I kraft af den slanke konstruktion og lave vægt, kan NeutraRho og NeutraTec udskillere passere igennem smalle trappeopgange og kan monteres i små lokaler. NeutraRho fedtudskiller NS 2-10 l/s - PE-LMD NeutraRho er en fedtudskiller med integreret sandfang, fremstillet af kunststof PE-LMD iht. EN og DIN til fritstående installation. NeutraRho udføres som en oval konstruktion med en kapacitet på til NeutraTec fedtudskiller NS 1 l/s - rustfrit stål NeutraTec fedtudskiller udført i rustfrit stål iht. EN og DIN Fedtudskilleren har integreret slamfang med en kapacitet Anvendes til indendørs opstilling, hvor der er en meget lille spildevandstilledning og lille fedtbelastning, svarende til et par håndvaske. Tilbehør til NeutraRho Prøveudtagningsarrangement kan med fordel placeres efter fedtudskilleren, således at der nemt kan udtages spildevandsprøver fra udløbsvandet. Skueglas kan monteres, således at fedtlaget kan observeres fra ydersiden af udskilleren. Påfyldningsarrangement kan monteres, således at påfyldning af rent vand, efter tømning, nemt kan udføres. NeutraRho kan også bestilles med sugeanordning som Neutra- Rho-Smart. Tilbehør kan ikke eftermonteres, så skal bestilles sammen med fedtudskilleren. Indendørs håndtering I standard udførelse kan dækslet åbnes manuelt. Ved tømning, føres sugeslangen gennem bygningen frem til det sted, hvor udskilleren er opstillet. Udskilleren spules manuelt og rengøres, hvorefter rent vand påfyldes. Alarmer Inja Miljøteknik leverer kvalitets alarmer fra Pepperl+Fuchs, som producerer gennemprøvede kvalitets alarmer der opfylder alle nationale, europæiske og internationale sikkerhedskrav. Der findes to typer fedtalarmer for lagtykkelse, den ene bruges ved klumpet fedt, mens den anden bruges ved flydende fedt/ olie. Alarmerne kan tilsluttes GMS-anlæg. Slamlagsføleren overvåger slamhøjden i et slamfang. Overskrider slamlaget en foruddefineret højde, sendes der signal til alarmenheden, der så sættet alarmen igang. Hermed kan man i tide nå at reagere mod opstuvning i udskilleren og en efterfølgende dårlig separeringseffekt. Derved beskyttes miljøet mod uønsket farligt udledning og den manuelle kontrol af slamlaget begrænses til et minimum. Komplet alarmsæt til overvågning af slamlag: alarmenhed vægboks slamlagsføler samledåse ophængsbeslag 7

8 Vedligehold og drift Grundforudsætningerne for maksimal kapacitetsudnyttelse og problemfri drift, er regelmæssig overvågning og tømning af sandfang/slamfang og fedtudskiller. Regngøringsintervallerne er afhængig af fedtmængde og opsamlingsvolume. Såfremt der ikke er angivet andet fra offentlige myndigheder eller i vedtægter, bør sandfang/slamfang tømmes og rengøres hver 14. dag og minst en gang om måneden. Ved hyppig rengøring og tømning imødegåes lugtgener, som fedtsyre, dannet i fedtudskilleren, kan være årsag til. Før fedtudskilleren igen sættes i gang, fyldes den med vand til det løber over i den efterfølgende kloakledning. Juli 2015 INJA Miljøteknik A/S Egegårdsvej 5 DK-5260 Odense S Tlf

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune

Fedtudskillere. Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere. Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune Fedtudskillere Retningslinier for dimensionering af fedtudskillere Teknik og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor skal der etableres fedtudskillere? 2 2. Hvor skal der installeres

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

Dimensionering af udskiller anlæg

Dimensionering af udskiller anlæg Dimensionering af udskiller anlæg Da DS 432 kun anviser overordnede krav og forudsætninger, er der i dette materiale, valgt at beskrive de europæiske standarder. For olie udskilleranlæg er det DS/EN 858-2:

Læs mere

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø

Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune. Center for Teknik og Miljø Administrative retningslinjer for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere i Helsingør kommune Center for Teknik og Miljø Marts 2013 Administrative retningslinjer for indretning og

Læs mere

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft

Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft Behandling af trykluft Norgrens vejledning til korrekt behandling og brug af trykluft QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ QQQ Den luft der forlader kompressoren er varm, uren, fugtig og sædvanligvis

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov

Naturgas. Naturlig varme. Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas Naturlig varme Naturgasfyr til ethvert behov Naturgas En effektiv og miljøvenlig varmekilde Naturgas er en effektiv og meget miljøvenlig varmekilde. Men det er ikke ligegyldigt, hvordan naturgasfyret

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309

OZON til desinfektion+ lugtsanering. Ozon Generatorer. Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark. Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 Ozon Generatorer Park Allé 366 DK-2605 Brøndby Danmark Tel.: +45 98633309 Fax: +45 56633309 info@dansk-filter-fokus.dk Salg: Jan Mottlau tlf: +45 2163 3309 OZON til desinfektion+ lugtsanering 1 Sådan fungerer

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

det perfekte havebassinsimpelt

det perfekte havebassinsimpelt 88 PPMS - DANISH:99 -GB-PPMS 00 - Hi 09/0/009 09:9 Page Top tips fra Hozelock Cyprio hjælpelinien Vore eksperter på Hozelock Cyprio Hjælpelinien anbefaler følgende, for at hjælpe dig med at skabe et havebassin,

Læs mere

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. "Plug and play løsning i halmfyret

TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR. Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Display på Alcon halmfyrscomputer. Plug and play løsning i halmfyret TILBEHØRSKATALOG TIL ALCON HALMFYR Brændkammer (Pladetykkelse og ståltype) Alle vore kedler er som standard født med 12 mm stål S235. Hvis det ønskes, kan vi tilbyde at anvende en anden tykkelse i brændkammeret.

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3

Indhold FORORD 1 1 BAGGRUND OG FORMÅL 3 Organisk industriaffald i Grønland Værktøjer til fremme af bedste tilgængelige teknik og nyttiggørelse af restprodukter nr. M127/001-0164 BAT-katalog Ole Vinther Frederiksen, Rovesta Miljø I/S William

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere