ISC SCADA Brugervejledning A DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISC SCADA Brugervejledning 99.50.10-A DK"

Transkript

1 Brugervejledning A

2 Indholdsfortegnelse Log-in... 3 Hovedside... 4 Hovedside... 4 Opsætning af bruger... 5 Varmecentral... 7 Ventilationsanlæg... 8 Alarmopsætning og formatering af logning... 9 Trendkurver Pumper Urstyring Varmekurve/vejrkompensator Grafiskvarmekurve Natsænkning Varmemesterknap Sommer/Vinter drift Returbegrænser PID-regulator Grundlæggende reguleringsteknik Proportional-funktion 21 Proportional-bånd 22 Integral-funktion 23 Differential-funktion 23 PI-regulator 24 PID-regulator 25 Indstilling af PID-regulator Anlægstyper Varmtvandsbeholdere 27 Brugsvandsvekslere 29 2-strengs varmeanlæg 31 1-strengs varmeanlæg 32 Clorius Controls A/S 2

3 Log-in For adgang til systemet indtastes understationens IP-adresse. Herved fremkommer understationens webside. Klik på Log ind for at fortsætte. Klik på Log ind for at forsætte Ved log-in opgives brugernavn, adgangskode og Domain, som vist nedenfor. Clorius Controls A/S 3

4 Hovedside På hovedsiden findes et oversigtsbillede over anlægget. På mindre anlæg kan status og alle målte værdier vises, men på større anlæg giver hovedsiden adgang til detaljerede billeder af enkelte dele af anlægget. Hovedsiden giver et hurtigt overblik over anlægget, og de fleste indstillingsparametre er tilgængelige herfra. Eksempel på en hovedside. Documents Alarmreset Trend Curves Info Giver adgang til at se alle billeder, samt alarmer og Events på anlægget. Nulstiller alle aktuelle alarmer. Giver adgang til sammenstillede grafer. Giver adgang til bruger opsætning Clorius Controls A/S 4

5 Opsætning af bruger Dobbeltklik for at åbne opsætning Dobbeltklik Dobbeltklik for at oprette nu bruger Dobbeltklik New User Print Save Close Dobbeltklik for at oprette ny bruger Printer en liste over bruger Gemmer nye bruger Clorius Controls A/S 5

6 Name Password Security level Domain. SMS Initial Picture Possibile groups Selected groups Notify Schedule Navnet på den nye bruger. Adgangskode. Sikkerheds niveau brugeren er medlem af. Det domain bruger er medlem af. adresse og det alarmniveau hvor der bliver sent besked. SMS nummer og det alarmniveau hvor der bliver sent besked. Det billede der bliver vist nå programmet starter. De grupper der er til rådighed. De grupper brugeren er medlem af. De grupper brugeren kan får alarmer fra Den tid hvor der bliver sendt alarmer til brugeren. Clorius Controls A/S 6

7 Varmecentral Eksempel på varmecentral med centralvarme, varmtvandsbeholder og veksler Tid og dato i understationen Ventilstilling Nem adgang til indstillinger. Ventilstatus Måler m. visning Clorius Controls A/S 7

8 Ventilationsanlæg Ventilatorstatus Ventilstatus Clorius Controls A/S 8

9 Alarmopsætning og formatering af logning Højreklik og vælg variable Højreklik HighHigh,High,Low, LowLow Normal Hysteresis Alarm Del Alarm Instruction Plot Limits High Low Window Name Angiver level af alarmen og niveau og den tekst der vil stå i alarm- eller event-logen. Angiver level for normal og teksten der vil stå i event-logen. Angiver level af alarmen ved afvigelse af værdig i forhold til anden værdig(setpunkt) og den tekst der vil stå i alarm- eller event-logen. Angiver forsinkelsen af alarmer Tekst for beskrivelse af alarm. Angiver øverste niveau på loggen. Angiver nedre niveau på loggen. Angiver længden på det log-vindue der åbnes. Det navn der bliver vist i stedet for variabelnavnet. Clorius Controls A/S 9

10 Trendkurver Det er muligt at se trendkurver for de værdier, der logges i systemet. Det er kun ændringer i værdierne der logges. Dette betyder, at jo mindre værdien varierer, jo længere historik. Dobbeltklik på en værdi for at se trendkurven, eller højreklik og vælg show graph. Højreklik på graf og der fremkommer en dialogboks med følgene valg muligheder. Copy Save as.. Print Zoom In, Zoom Out eller Auto Range Kopier billede til udklipsholder Giver mulighed for at gemme graf som billedfil. Bruges til at udskrive grafen. Ved klik på denne knap, fremkommer en dialogboks til printeropsætning m.m. Bruges til at ændre tidsskalaen på kurven. Clorius Controls A/S 10

11 Pumper På de fleste pumper er det muligt at se og ændre status, samt evt. udlæsning af data fra pumpen. Status på pumperne vises med farven i midten af symbolet. Kørende pumpe Stoppet pumpe Fejl på pumpe For at ændre status på pumper, dobbeltklikkes på pumpe-symbolet for den ønskede pumpe. Der kræves tilladelse til at ændre på pumpestatus. Indtast password og klik på OK. Dialogboksen for pumpen afhænger af pumpens type og brug. Nedenfor er vist en frekvensstyret pumpe, der melder fejl. Dobbeltklik for at ændre hastighed Dobbeltklik for at ændre status Man kan manuelt indstille pumpens hastighed ved at dobbeltklikke på værdien for Set. Hastighed. I den fremkommende dialogboks skrives den ønskede værdi, og der klikkes OK. Clorius Controls A/S 11

12 For manuelt at ændre pumpestatus dobbeltklikkes på værdien for Manuel (vist med blå skrift). Nedenstående dialogboks fremkommer. Den ønskede status vælges med dobbeltklik, eller markeres, hvorefter der klikkes på OK. Urstyring Urstyring anvendes til at starte og stoppe funktioner med fastlagte intervaller. I det viste eksempel er det en brugsvandscirkulationspumpe, der ønskes stoppet en time hver nat på hverdage. For at se eller ændre på urstyringen dobbeltklikkes i Værdi -feltet ud for Ugeur. Dobbeltklik Clorius Controls A/S 12

13 Det fremkommende skema viser alle aktuelle driftstidspunkter. For at ændre på en eksisterende driftstid dobbeltklikkes på den pågældende linje. For at tilføje en ny driftstid dobbeltklikkes på en ny linje. Klik for at ændre en periode Klik for at tilføje en periode For hver drifttid angives starttid og stoptid. For at ændre på et tidspunkt markeres den værdi, der skal ændres. Derefter kan den nye værdi skrives i feltet, eller piletasterne kan bruges til at justerer værdien op eller ned. Hvis Passive -boksen er markeret, kan der ikke ændres på værdierne, og drifttiden føjes ikke til listen. Hvis Passive markeres på en eksisterende drifttid og der klikkes på OK, vil den pågældende drifttid blive slettet fra listen. Marker den værdi der ønskes ændret. Brug piletasterne til at ændre værdien, eller skriv den nye værdi i feltet. Clorius Controls A/S 13

14 Varmekurve/vejrkompensator For opvarmningsanlæg er det muligt at regulerer fremløbs- eller returtemperaturen på opvarmningsmediet, i forhold til udetemperaturen. Det er muligt at ændre denne kurve for at optimere på anlægget, men mindre, midlertidige ændringer indstilles bedst på varmemesterknappen. For at ændre på kurven, følges nedenstående anvisning. Klik her Følgende dialogboks fremkommer. Dobbeltklik for at åbne den grafiske varmekurve Ønsket fremløbs/returtemperatur ifølge varmekurven Værdier for varmekurve Temperaturreduktion ved natsænkning For at ændre på en værdi, dobbeltklikkes på den pågældende værdi. Den nye værdi skrives i den fremkommende dialogboks og der klikkes på OK. Skriv ny værdi og klik på OK Varmekurven i eksemplet er vist nedenfor. Clorius Controls A/S 14

15 Grafiskvarmekurve Natsænkning Natsænkningen reducerer periodisk værdien fra varmekurven. Dette kan bruges til at sænke fremløbs- / returtemperaturen om natten, i weekender eller ferier. Klik her Følgende dialogboks fremkommer. Klik for ændring af værdier Ugeur Bruges til tilbagevendende start- og stoptider. De tider der defineres er tider for normal-drift. Se detaljer under afsnittet Urstyring. Clorius Controls A/S 15

16 Særlige dage Definerer perioder, hvor anlægget skal kører med normal-drift, uanset hvad ugeuret er indstillet til. Ferie dag Definerer perioder, hvor anlægget skal kører med natsænkning hele døgnet, uanset hvad ugeuret er indstillet til. Ændring af temperaturreduktionen ved natsænkning er beskrevet under afsnittet Varmekurve / vejrkompensering. Clorius Controls A/S 16

17 Varmemesterknap Varmemesterknappen bruges til manuelt at justerer varmekurven et par grader op eller ned. Vejrkompensatoren bruger typisk udetemperaturen som reguleringsparameter, hvormed den ikke tager højde for andre forhold, som fx solskin, regn og blæst. Hver klik på en af knapperne ændre varmekurven 0,5 C. Varmemesterknappen bør kun bruges til midlertidige ændringer. Hvis det generelt er nødvendigt at have varmemesterknappen stående i en bestemt position, bør der i stedet foretages en korrektion af varmekurven. Tillæg / fradrag til varmekurve Varmemesterknap Sommer/Vinter drift Det er muligt at udkoble varmeanlægget i sommerperioden, hvor der ikke er brug for opvarmning. Dette kan gøres manuelt eller automatisk. For at indstille denne funktion, klikkes på Sommer/Vinter -knappen, som vist nedenfor. Dobbeltklik Følgende dialogboks fremkommer. Clorius Controls A/S 17

18 Tænd- og sluk-temperaturer for hhv. dag og nat kan indstilles ved at klikke på de værdier, der ønskes ændret. Sommerperiode Definerer, hvornår sommerudkoblingen skal kunne forekomme. Sommerudkobling kan kun ske mellem startdatoen og slutdatoen, også selvom udetemperaturen overskrider grænserne for tænd og sluk. Varmetilførsel Kan følgende vælges: Auto: Varmeanlægget starter og stopper efter de valgte indstillinger. Stoppet: Varmeanlægget er manuelt stoppet og vil ikke starte automatisk. Startet: Varmeanlægget er i kontinuerlig drift, og vil ikke stoppe automatisk. Clorius Controls A/S 18

19 Returbegrænser Ligesom med en fysisk returbegrænser er formålet med denne funktion at sikre, at returtemperaturen ikke overskrider en fastsat grænse. Når denne grænse er nået, reduceres setpunktet for ventilstyringen, hvilket får reguleringsventilen til at lukke lidt ned, hvilket reducerer flowet og dermed temperaturen. Når returbegrænseren er aktiv virker den som en PI-regulator, der regulerer på ventilens setpunkt. For at se og ændre indstillingerne, dobbeltklikkes på returbegrænserfeltet. Klik her Afhængig af hvad der reguleres på, kan dialogboksen se forskellig ud. Nedenfor er vist et eksempel. Aktuel status Det nye setpunkt som beregnes for reguleringsventilen, når returbegrænseren er aktiv Reguleringsventilens oprindelige setpunkt Aktuel returtemperatur Setpunkt for max returtemperatur. Dobbeltklik for at ændre værdi Indstillinger for returbegrænserens PI-regulator. Dobbeltklik for at ændre værdierne En værdi ændres ved at dobbeltklikke på den, og skrive den nye værdi i den fremkommende dialogboks. Clorius Controls A/S 19

20 PID-regulator For at få adgang til at ændre parametrene for en regulator, skal man dobbeltklikke på det reguleringsorgan, som regulatoren styrer. Dobbeltklik på ventilsymbolet Efter indtastning af adgangskode fremkommer nedenstående dialogboks (dialogboksen kan indeholde forskellige komponenter, afhængig af regulatorens anvendelse). Regulatorens aktuelle tilstand vises, samt ind- og udgangssignaler. Det er muligt at ændre på forstærkningen Kp, integralkonstanten Ki, differentialkonstanten Kd og dødbåndet. ( Dødbåndet er den tilladelige afvigelse mellem setpunkt og procesværdi, som ikke medfører reaktion fra regulatoren. Det er også muligt at styre udgangssignalet manuelt. Dette gøres på samme måde som for de øvrige indstillinger. For at ændre på en værdi, dobbeltklikkes på den pågældende værdi. Den nye værdi skrives og der klikkes på OK. Værdien er dermed ændret. Clorius Controls A/S 20

21 Grundlæggende reguleringsteknik De grundlæggende principper i en PID-regulator er vist skematisk nedenfor. Regulatorens opgave er at give Udgangssignalet (u) den størrelse der skal til, for at Procesværdien (PV) får samme størrelse som Setpunktet (SP). Dette sker gennem en Proportional-funktion, en Integral-funktion og en Differential-funktion. P SP e + I u PV D PID-regulatoren beregner udgangssignalets størrelse efter følgende formel: de u = Kp e + Ki edt + Kd dt P-, I- og D-funktionerne kan hver især have større eller mindre indflydelse på udgangssignalet, afhængig af værdierne Kp, Ki og Kd. Bemærk: Afvigelsen (e, error) har samme enhed som den værdi, der reguleres efter, fx tryk eller temperatur, mens udgangssignalet (u) er ventil/spjæld-åbning i %. Proportional-funktion P-funktionen er en forstærker, hvor der er ligefrem proportionalitet mellem indgang og udgang. Nedenstående diagram viser forskellen i udgangssignalet ved forskellige værdier af Kp, ved en given afvigelse. 100 Afvigelse Kp<1 Kp=1 Kp> % 50 % 100 % Udgangssignal P-funktionen kan bruges som en regulator uden I- og D-funktion. Denne simple regulering reagerer hurtigt på en afvigelse, men vil altid have en blivende afvigelse. Dette fremgår af arbejdsformelen u = Kp e. Hvis regulatoren når sit setpunkt bliver afvigelsen (e) nul, og dermed bliver udgangssignalet (u) også nul. Nedenstående diagrammer viser en P-regulators reaktion på en afvigelse. Clorius Controls A/S 21

22 Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) P-regulator e Kp=>1 Kp=1 Kp=<1 Setpunkt Tid Tid Proportional-bånd Nogle andre regulatorer bruger arbejdsområdet for regulatoren, proportionalbåndet Xp, i stedet forstærkningen Kp. Proportionalbånd angives i % og er lig med: 1 Xp = 100 [%] Kp Plejer man at bruge proportionalbåndet som parameter vil man opdage, at hvor man tidligere skulle mindske værdien for at få en hurtigere regulering, skal man her hæve forstærkningen for at opnå det samme. Nedenstående tabel viser sammenhørende værdier for forstærkning og proportionalbånd. Kp 0,1 0,5 1 1,05 1,1 1,5 2 Xp Clorius Controls A/S 22

23 Integral-funktion I-funktionens opgave er at fjerne den blivende afvigelse, som man får med en P-regulator. I-funktionen øger eller mindsker konstant udgangssignalet, så længe der er en afvigelse. Når afvigelsen er forsvundet fastholder I-funktionen udgangssignalet, indtil en ny afvigelse opstår. Hastigheden af ændringen i udgangssignalet afhænger af størrelse af integralkonstanten, Ki, og afvigelsen. Jo mindre Ki, jo hurtigere regulering. Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) I-funktion Lille Ki e Stor Ki Setpunkt Tid Tid Differential-funktion D-funktionens udgangssignal er proportionalt med afvigelsens ændringshastighed. Dette betyder, at D- funktionen ikke fjerner en afvigelse, men kun reagerer på ændringer i afvigelsen. Differential-funktionens hurtighed gør den egnet til reguleringer med hurtige ændringer, som fx brugsvandsvekslere, men ved varmtvandsbeholdere og centralvarmeanlæg, kan den gøre reguleringen ustabil. Afvigelse fra setpunkt D-funktion Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) Stor Kd Lille Kd e Setpunkt Tid Tid Arbejdsformelen for regulatorens differentialfunktion er: u d de = Kp Kd dt Dette betyder at en ændring i forstærkningen, Kp, også vil påvirke differential-delen. Clorius Controls A/S 23

24 PI-regulator Til de fleste reguleringer til centralvarme, brugsvandsopvarmning og ventilation er en PI-regulator den bedste løsning. Den kombinerer P-funktionens hurtige reaktion med I-funktionens evne til at nå og fastholde setpunktet. Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) PI-regulator I-delens reaktion e P-delens reaktion Setpunkt Tid Ki Tid For en PI- og PID-regulator kan man, med lidt tilnærmelse, sige at Ki er den tid, som integral-delen er om at foretage samme ændring i udgangssignalet, som proportional-delen gjorde med det samme. Dette betyder at en ændring i Kp også påvirker integral-delens bidrag til udgangssignalet. Ønskes integral-funktionen uændret ved ændring af proportional-funktionen, må Ki tilpasses til ændringen af Kp. PI-regulatorer med forskellig værdi af Kp Udgangssignal (u) PI-regulatorer med tilpasset værdier af Kp og Ki Udgangssignal (u) Kp 1/2 Kp Kp 1/2 Kp Ki Tid 1/2 Ki Ki Tid Clorius Controls A/S 24

25 PID-regulator PID-regulatoren tilføjer D-funktionens hurtige reaktion på ændringer i afvigelsen til PI-regulatoren. Dette gør denne regulator velegnet til systemer med hurtige ændringer, som fx brugsvandsvekslere, men den kan gøre reguleringen af langsomme systemer, som centralvarmeanlæg og varmtvandsbeholdere, ustabil. Afvigelse fra setpunkt Afvigelse (e) Udgangssignal (u) PID-regulator D-delens reaktion I-delens reaktion e P-delens reaktion Setpunkt Tid Tid Clorius Controls A/S 25

26 Indstilling af PID-regulator I bund og grund er indstilling af en regulator et spørgsmål om at iagttage ind- og udgangssignaler og vurderer, hvilke ændringer der er behov for. Der er dog et par metoder som kan bruges til at bestemme regulatorens omtrentlige indstillinger. Forsøgsmetoden Start med at skabe så stabile betingelser for reguleringen som muligt. Deaktiver relevante returbegrænsere, natsænkning, automatisk stop af BVC-pumpe m.m., således at der bliver mindst mulige forstyrrelser i processen. Sæt integralkonstanten Ki så højt som muligt og differentialkonstanten Kd så lavt som muligt, således at regulatoren bliver en ren proportionalregulator. Værdien af Kp øges indtil regulatoren udgangssignal (u) bliver ustabilt. Derefter indstilles Kp på det halve af denne værdi. Værdien af Ki skrues ned indtil udgangssignalet bliver ustabilt. Derefter indstilles Ki på den dobbelte værdi. Ønskes differential-virkning øges Kd indtil reguleringen bliver ustabil. Kd indstilles på den halve værdi. Observer processen og foretag evt. justeringer af værdierne. Ziegler & Nichols metode Ved denne metode skal man være opmærksom på at der vil forekomme store udsving i procesværdien. Start med at skabe så stabile betingelser for reguleringen som muligt. Deaktiver returbegrænsere, natsænkning, automatisk stop af BVC-pumpe m.m., således at der bliver mindst mulige forstyrrelser i processen. Sæt integralkonstanten Ki så højt som muligt og differentialkonstanten Kd så lavt som muligt, således at regulatoren bliver en ren proportionalregulator. Lav en setpunktsændring og betragt procesværdiens (PV) indsvingningsforløb. Hvis reguleringen bliver stabil øges forstærkningen og setpunktet ændres igen. Gentag dette indtil der opnås stabile svingninger. Svingningerne må dog ikke være så kraftige at regulatorens udgangssignal (u) svinger fra 0 til 100%. Regulatoren indstilling ved de stabile svingninger er Kp kritisk. Mål tiden for en svingning (i procesværdien). Denne tid kaldes T kritisk. Kp, Ki og Kd kan nu bestemmes ud fra viste tabel. Kp Ki Kd P 0,50 * Kp kritisk PI 0,45 * Kp kritisk 0,85 * T kritisk PID 0,59 * Kp kritisk 0,50 * T kritisk 0,12 * T kritisk Observer processen og foretag evt. justeringer af værdierne. Clorius Controls A/S 26

27 Anlægstyper ISC2000 kan tilpasses ethvert anlæg til bygnings- og brugsvandsopvarmning, ventilation, samt andre særlige anlæg. Derfor vil det ikke være muligt at lave en detaljeret beskrivelse af alle enkelte funktioner, som kan findes i et givent anlæg. I stedet følger her en beskrivelse af, hvordan varme- og varmtvandsanlæg typisk reguleres. For en god ordens skyld må det nævnes, at en god regulering ikke kan kompenserer for manglende vedligehold! Varmtvandsbeholdere Varmtvandsbeholderens opgave er at opvarme og/eller oplagre varmt vand. Opvarmningen kan foregå i beholderen vha. varmespiraler, eller uden for beholderen med en varmeveksler. Tegningen nedenfor viser en traditionel varmtvandsbeholder, hvor opvarmningen sker med varmespiraler tilsluttet fjernvarme. Mange betragter varmtvandsbeholdere og fjernvarme som en dårlig kombination, men erfaringen har vist, at med korrekt regulering og en god vedligeholdelse af varmespiraler og reguleringsventiler, kan der ofte opnås en god afkøling af fjernvarmevandet. 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem 2 Fjernvarme retur Koldt vand Reguleringen skal først og fremmest sikre, at det varme brugsvand har en tilfredsstillende temperatur (1). Dette skal helst ske uden at temperaturen på fjernvarme retur bliver for høj (2). Som det ses sker der en lagdeling mellem det kolde og varme vand i beholderen. Denne lagdeling er vigtig for afkølingen af fjernvarmevandet. Jo mere kold vand der er i bunden af beholderen, jo bedre er muligheden for at afkøle fjernvarmevandet. Lagdelingen kan blive ødelagt, hvis tilgangen for kold vand eller brugsvandscirkulationen (ikke vist) er udført på en sådan måde, at der sker omrøring i beholderen. Omrøring giver en høj middeltemperatur i bunden af beholderen, og dermed ringere mulighed for en god afkøling. Selv om brugsvandscirkulationen er korrekt udført, kan en for stor cirkulerende vandmængde have en negativ indflydelse på lagdelingen. I så tilfælde kan det overvejes, om vandmængden kan reduceres, uden at komforten forringes. En anden ting der kan give en dårlig afkøling, er for højt flow af fjernvarmevand gennem varmespiralen. Hvis flowet er for højt, når vandet ikke at blive afkølet. Returbegrænseren vil kompenserer for dette forhold, men det gør den ved at reducere regulatorens setpunkt, hviket kan give en lavere brugsvandstemperatur. Derfor er det bedre at bruge en forindstillet ventil i fjernvarmens returledning, således at max. flowet bliver begrænset. Pulsstyring af varmtvandsbeholder Clorius Controls har udviklet en metode til optimeret drift af varmtvandsbeholdere til fjernvarme. Pulsstyring af varmtvandsbeholderen forudsætter at temperaturen i midten og bunden af beholderen kan måles, og at varmespiralernes nominelle effekt er tilstrækkelig stor i forhold til varmtvandsforbruget. Princippet i pulsstyring er at reguleringsventilen stort set skifter mellem at være helt åben eller helt lukket. Når temperaturen i midten af beholderen (2) bliver for kold, åbner reguleringsventilen og beholderen lades op med varmt vand. Flowet af fjernvarmevand gennem varmespiralerne er begrænset af en forindstillet ventil i serie med reguleringsventilen. Kombinationen af varmespiralernes store effekt, det lave flow af fjernvarmevand, og en beholder, der er halvt fyldt med kold vand, giver optimale betingelser for at afkøle fjernvarmevandet. Der reguleres efter temperaturen på det varme brugsvand (1), således at vandet ikke bliver for varmt under opladningen af beholderen. Clorius Controls A/S 27

28 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand Efterhånden som det meste af vandet bliver varmet op, mindskes beholderens evne til at afkøle fjernvarmevandet. Der er således ikke længere grund til at opvarme vandet yderligere. Opladningen af beholderen stopper, når temperaturen ved føler nr. 3 når en indstillet værdi. På beholdere, hvor der ikke er en føler i bunden, bruges føleren på fjernvarme retur (4) i stedet. Opladningen af beholderen vil dog fortsætte, hvis brugsvandstemperaturen (1) er for lav. 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand En tommelfingerregel for boligejendomme siger, at ca. 1/3 af varmtvandsforbruget sker om morgenen og 1/3 om aftnen. Dette betyder, at der er perioder midt på dagen og om natten, hvor det er acceptabelt at beholderen kun er halvt fyldt med varmt vand. Derfor kan opvarmningstiden gøres lang, gerne 4-5 timer. Jo længere tid der er kold vand i beholderen under opladningen, jo bedre bliver afkølingen af fjernvarmevandet. Beholderens egnethed til denne form for regulering er meget afhængig af lagdelingen. Derfor er det vigtigt at beholderens udformning og anlæggets drift tillader en fornuftig lagdeling. Clorius Controls A/S 28

29 Brugsvandsvekslere Varmevekslere er meget anvendte til opvarmning af brugsvand. Reguleringen er meget simpel, idet der normalt kun reguleres efter temperaturen på det varme brugsvand (1). Reguleringen skal være hurtig, idet der tilføres kold vand til veksleren, hver gang en af anlæggets brugere tapper varmt vand. 1 Fjernvarme frem Varmt brugsvand 2 Fjernvarme retur Koldt vand Brugsvand crikulation Ved fjernvarmeforsynet anlæg er det vigtigt at returtemperaturen (2) ikke bliver for høj. Når regulatoren er indstillet korrekt, vil en for høj returtemperatur næsten altid skyldes fejl på veksleren eller reguleringsventilen. Fejl på veksleren vil ofte være aflejringer af snavs og skidt på fjernvarmesiden, eller kalk og kedelsten på brugsvandssiden. Fejl på reguleringsventilen vil ofte være slidtage i ventilen, eller en elektrisk fejl på ventilmotoren. Hvis der anvendes returbegrænser på veksleren, uanset om den er en fysisk komponent på anlægget eller en funktion i regulatoren, vil den reagerer på en høj returtemperatur. Returbegrænseren reducerer temperaturen på det varme brugsvand (1) for at sænke returtemperaturen (2). Dette er ikke en løsning på problemet. Hvis regulatoren er indstillet korrekt, skal problemet findes og løses på det fysiske anlæg. På den viste tegning er brugsvandscirkulationen tilsluttet på vekslerens koldvandstilgang. Denne udførsel af anlægget har den ulempe, at det kolde vand bliver opvarmet af cirkulationsvandet, og dermed mindskes evnen til at afkøle fjernvarmevandet. I mange anlæg cirkuleres mere brugsvand, end hvad der er nødvendigt for at holde brugsvandsledningen varm. En reduktion af den cirkulerende vandmængde i brugsvandscirkulationen vil have en positiv indflydelse på afkølingen. For at få en god afkøling af fjernvarmevandet bruges ofte to serieforbundene vekslere, som vist nedenfor. Ved at adskille cirkulationen fra det kolde vand, opnås en varm og en kold veksler. Fjernvarme frem 1 Varmt brugsvand Brugsvand crikulation 2 Fjernvarme retur Koldt vand Clorius Controls A/S 29

30 En variation af de serieforbundne vekslere er den såkaldte fem-benet veksler. Udformningen af pladerne adskiller veksleren i en kold og en varm sektion, og cirkulationen er ført ind i den varme sektion. Fjernvarme frem Varmt brugsvand Brugsvand crikulation Fjernvarme retur Koldt vand Ladekreds Ladekredsen er, kort beskrevet, en brugsvandsveksler med en buffertank. Buffertanken hjælper varmeveksleren i spidslastperioderne, morgen og aften, hvilket gør det muligt at anvende en mindre, og billigere, veksler. Derudover sørger buffertanken for, at veksleren altid har kold vand på tilgangen til sekundærsiden, således at fjernvarmevandet kan blive ordentlig afkølet Varmt brugsvand 3 Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand Ladekredssystemet starter, når temperaturen i midten af varmtvandsbeholderen (2) når det angivende startsetpunkt, og stopper når temperaturen i bunden af beholderen (3) når stopsetpunktet. Når der ikke lades på beholderen stopper ladekredspumpen og en ventil på vekslerens brugsvandsside lukker. Dermed er det kun beholderen, der forsyner ejendommen med varmt brugsvand. Dette fortsætter indtil temperaturen i midten af beholderen er blevet lav nok til at starte opladningen. Under opladningen reguleres efter temperaturen på vekslerens brugsvandsafgang (1). Der kan være monteret en føler i beholderens brugsvandsafgang (4), men denne vil normalt kun være til kontrol, og ikke indgå i reguleringen. På den viste tegning er det kolde vand tilsluttet på vekslerens tilgangsrør, men det kan også være lavet med en separat tilslutning nederst på varmtvandsbeholderen. Brugsvandscirkulationen (ikke vist) er tilsluttet midt på beholderen. Clorius Controls A/S 30

31 2-strengs varmeanlæg På 2-strengsanlæg er radiatorerne tilsluttet separate fremløbs- og retur-strenge. Flowet i anlægget afhænger af, hvor meget radiatorerne er åbne. Der er stor forskel i temperaturen på fremløb og retur. Når fremløbstemperaturen hæves, sænkes returtemperaturen, da radiatorventilerne lukker mere i og flowet dermed reduceres. Jo lavere returtemperatur, jo bedre mulighed for at afkøle fjernvarmevandet. Energitabet i rørsystemet stiger dog med temperaturen, så det er ingen god løsning at hæve fremløbstemperaturen mest muligt. Fjernvarme frem 1 Fjernvarme retur Det mest almindelig er at regulerer fremløbstemperaturen (1) i forhold til udetemperaturen. Fremløbstemperaturen skal være høj nok til at give en lav returtemperatur, og dermed en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Den skal dog ikke være højere end dette, da energitabet ellers bliver for stort. Clorius Controls A/S 31

32 1-strengs varmeanlæg På 1-strengsanlæg er fremløbs- og retur-rørene kortsluttet og begge radiatortilslutninger har forbindelse til den samme streng. For at der kan løbe vand ind i radiatorerne kræves det, at trykfaldet i røret mellem radiatorernes tilslutninger, kaldet mellemstykket, er større end trykfaldet over radiatorventilerne. Dette kan laves ved at udføre mellemstykket i en mindre dimension end resten af strengen, eller ved at indskyde en variabel modstand i røret. Da det er flowet i strengen der skaber trykfaldet i mellemstykket, er den cirkulerende vandmængde i anlægget større end for et tilsvarende 2-strengsanlæg. Ved ovenfordelte anlæg, som det viste, ses det at fremløbstemperaturen til de nederste radiatorer vil være lavere end til de øverste, da fremløb og retur er tilsluttet samme streng. Derfor er de nederste radiatorer ofte større end de øverste. Da temperaturfaldet i hver radiator er forholdsvis lille, kan der kun opnås en afkøling af fjernvarmevandet ved at sænke fremløbstemperaturen. 1 Fjernvarme frem 2 Fjernvarme retur Mange betragter1-strengsanlæg som uegnet til fjernvarmetilslutning, da anlæggets store cirkulerende vandmængde ofte har været skyld i en dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Mange kreative, og ofte fejlslagene, løsningsforslag har ikke bidraget til at aflive myten. Clorius Controls har dog gennem mange år kunne påvise, at det, med en korrekt vandfordeling i anlægget og en intelligente 1-strengsregulering, er muligt at sænke fremløbstemperaturen, og dermed opnå samme gode afkøling, som på et 2-strengsanlæg. Clorius Controls intelligente 1-strengsregulering regulerer efter temperaturen på centralvarme retur (2) i forhold til udetemperaturen. Ved at måle forskelle på fremløbstemperaturen (1) og returtemperaturen (2) og sammenholde denne med udetemperaturen, får regulatoren et overblik over bygningens aktuelle varmebehov. Ud fra dette kan regulatoren hæve eller sænke fremløbstemperaturen, så der kompenseres for blæst eller solskin. Denne funktion findes ikke i traditionelle regulatorer, der kun regulerer efter udetemperaturen. Der bruges en kaskaderegulering, hvor masterregulatoren bruges til beregningen af den ønskede fremløbstemperatur, og slaveregulatoren styrer reguleringsventilen. Da der reguleres efter returtemperaturen er det vigtigt, at masterregulatoren ikke er for hurtig. På store anlæg kan det tage lang tid før en ændring af fremløbstemperaturen får indflydelse på returtemperaturen. Clorius Controls A/S 32

ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt

ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt 1.0.0-C DK ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt Page 1 of 21 Indholdsfortegnelse Log-in 3 Opsætning af bruger 4 Hovedsiden 6 Blokke 7 Udsugninger 8 Alarmopsætning og formatering af logning 9 Trendkurver

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Konvertering til fjernvarme

Konvertering til fjernvarme Energiløsning Konvertering til fjernvarme UDGIVET MARTS 2010 - REV. JUNI 2010 I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand

Konvertering til fjernvarme. Koldt vand Energiløsning UDGIVET MARTS 2010 - REVIDERET OKTOBER 2010 Konvertering til fjernvarme I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel

Læs mere

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08

blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 blandeanlæg og varmtbrugsvandsanlæg VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen udfyldes 4 gange

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme

Konvertering fra oliekedel til fjernvarme Energiløsning Konvertering fra oliekedel til fjernvarme I enfamiliehuse, der opvarmes med oliekedler, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk fordel at få indlagt fjernvarme.

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME

METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME METRONETTE GENNEMSTRØMNINGSUNITS FJERNVARME Creating hot water 1 Fjernvarmeunits med gennemstrømningsvandvarmer system 2, 4 og 6 SYSTEM 6 b c MÅL I MM a 900 a1 160 b 425 c 530 c1 75 c2 85 SIGNATURFORKLARING

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning

Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Bilag 1 Dimensionerings temperatur for varmeinstallationer Bilag 2.1 Temperatur til brug for dimensionering, regulering og overvågning Dimensionerings-temperatur for varmt brugsvandsanlæg Maksimal fjernvarme

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Sønderholm Kraftvarmeværk

Sønderholm Kraftvarmeværk Sønderholm Kraftvarmeværk Generalforsamling den 26. september 2010 Få mest mulig ud af fjernvarmen Hvordan sparer jeg på varmen? Bedre brugerinstallationer Bedre afkøling v/ Viktor Jensen, Dansk Fjernvarmes

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro

Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Vejledning til oprettelse af varmepumper i EK-Pro Indhold Case 1 - Oliekedel konverteres til jordvarme eller luft/vand-varmepumpe... 3 1. Forsyning... 3 2. Kedel... 3 3. Dimensionering... 4 4. Vælg varmepumpe...

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk

Danfoss Redan A/S. www.redan.danfoss.dk Danfoss Redan A/S www.redan.danfoss.dk Key Account Manager Peter Hemmsen Indledning. Hvordan kan det lade sig gøre at overholde Vandnormen med primær fremløbstemperatur 50. Fokus på brugsvandsdelen Måden

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk KONDENSERENDE EXCLUSIVE GREEN VÆGHÆNGT MILJØVENLIG MILJØVENLIG, VÆGHÆNGT, KONDENSERENDE GASKEDEL EXCLUSIVE GREEN WWW.BERETTA.DK Salbjergvej 36. 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44. Fax. 46 18 64 22 E-mail: beretta@beretta.dk

Læs mere

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG

FJERNVARME. - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG FJERNVARME - Gode råd - Vejledning - Skema til forbrugskontrol I/S FUGLEBAKKENS VARMELAUG Egernvej 35 2000 Frederiksberg Tlf: 60 67 98 32 E-mail: varmelaug@post.tele.dk 1 Pas på udgifterne til fjernvarme

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser Gyldig fra: 01.08.2014 Standardværdikataloget er udarbejdet i et samarbejde mellem Kataloget er endeligt godkendt af Energistyrelsen Indholdsfortegnelse Belysning.

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe

Inddata til beregningsprogrammet BE10 Produkt F 1255-12, uden ekstern cirkulationspumpe ventilation Bygning Felt for navn af bygning, beliggenhed, rotation, Areal, varmekapasitetog brugstid. Beregningsbetingelser Mærkning og særlige tillæg Varmeforsyning. Køling EL V (basis: kedel, fjernvarme

Læs mere

Standardværdikatalog for energibesparelser

Standardværdikatalog for energibesparelser Standardværdikatalog for energibesparelser juli 2012 Indholdfortegnelse Belysning Cirkulationspumper Fjernvarmeanlæg, afkølings- og energibesparelser Gaskedler Klimaskærm - vinduer, døre, ovenlys og glaspartier

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Varmeautomatik guide Answers for infrastructure. Indhold Indledning 3 Siemens RVD varmeregulator funktionsoversigt 4 Anlægstype 1 RVD120 5 Anlægstype 2 RVD140 6 Anlægstype

Læs mere

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL

VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL KONDENSERENDE EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI VÆGHÆNGT MILJØVENLIG VÆGHÆNGT KONDENSERENDE GASKEDEL MED INDBYGGET 60 LITERS VARMTVANDSBEHOLDER I SYREFAST, RUSTFRI STÅL EXCLUSIVE BOILER GREEN 30 BSI WWW.BERETTA.DK

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

CTS fra strategi til praksis

CTS fra strategi til praksis CTS fra strategi til praksis Om CTS fra strategi til praksis Processen Tekniske løsninger Projektmæssige løsninger Opvarmning af brugsvand i to trin Kontakter Udrulning af CTS i Brøndby Kommune er baseret

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Målinger og analyser, D26

Målinger og analyser, D26 Målinger og analyser, D26 Jesper Simonsen, 1. jan. 2014 Projektet skal følge op på erfaringerne med energirenoveringsprojektet ved en række målinger (2014-2015) der kan give andre beboere og offentligheden

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere

Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere Et KØLIGT OVERBLIK kan gøre din fjernvarmeregning billigere varmen skal Hvis være fjernvarmen billig og samtidig skal være være billig til og samtidig være til ores natur, er gavn det vigtigt, for vores

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME

HOLD ØJE MED FORBRUGET AF VARME KONTROLBOG HOLD ØJE MED FORBRUGET AF Det kan spare dig for mange penge Mindst én gang om ugen bør du aflæse og notere forbruget af varme i din ejendom. Så får du god kontrol med ejendommens varmeforbrug

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere