ISC SCADA Brugervejledning A DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISC SCADA Brugervejledning 99.50.10-A DK"

Transkript

1 Brugervejledning A

2 Indholdsfortegnelse Log-in... 3 Hovedside... 4 Hovedside... 4 Opsætning af bruger... 5 Varmecentral... 7 Ventilationsanlæg... 8 Alarmopsætning og formatering af logning... 9 Trendkurver Pumper Urstyring Varmekurve/vejrkompensator Grafiskvarmekurve Natsænkning Varmemesterknap Sommer/Vinter drift Returbegrænser PID-regulator Grundlæggende reguleringsteknik Proportional-funktion 21 Proportional-bånd 22 Integral-funktion 23 Differential-funktion 23 PI-regulator 24 PID-regulator 25 Indstilling af PID-regulator Anlægstyper Varmtvandsbeholdere 27 Brugsvandsvekslere 29 2-strengs varmeanlæg 31 1-strengs varmeanlæg 32 Clorius Controls A/S 2

3 Log-in For adgang til systemet indtastes understationens IP-adresse. Herved fremkommer understationens webside. Klik på Log ind for at fortsætte. Klik på Log ind for at forsætte Ved log-in opgives brugernavn, adgangskode og Domain, som vist nedenfor. Clorius Controls A/S 3

4 Hovedside På hovedsiden findes et oversigtsbillede over anlægget. På mindre anlæg kan status og alle målte værdier vises, men på større anlæg giver hovedsiden adgang til detaljerede billeder af enkelte dele af anlægget. Hovedsiden giver et hurtigt overblik over anlægget, og de fleste indstillingsparametre er tilgængelige herfra. Eksempel på en hovedside. Documents Alarmreset Trend Curves Info Giver adgang til at se alle billeder, samt alarmer og Events på anlægget. Nulstiller alle aktuelle alarmer. Giver adgang til sammenstillede grafer. Giver adgang til bruger opsætning Clorius Controls A/S 4

5 Opsætning af bruger Dobbeltklik for at åbne opsætning Dobbeltklik Dobbeltklik for at oprette nu bruger Dobbeltklik New User Print Save Close Dobbeltklik for at oprette ny bruger Printer en liste over bruger Gemmer nye bruger Clorius Controls A/S 5

6 Name Password Security level Domain. SMS Initial Picture Possibile groups Selected groups Notify Schedule Navnet på den nye bruger. Adgangskode. Sikkerheds niveau brugeren er medlem af. Det domain bruger er medlem af. adresse og det alarmniveau hvor der bliver sent besked. SMS nummer og det alarmniveau hvor der bliver sent besked. Det billede der bliver vist nå programmet starter. De grupper der er til rådighed. De grupper brugeren er medlem af. De grupper brugeren kan får alarmer fra Den tid hvor der bliver sendt alarmer til brugeren. Clorius Controls A/S 6

7 Varmecentral Eksempel på varmecentral med centralvarme, varmtvandsbeholder og veksler Tid og dato i understationen Ventilstilling Nem adgang til indstillinger. Ventilstatus Måler m. visning Clorius Controls A/S 7

8 Ventilationsanlæg Ventilatorstatus Ventilstatus Clorius Controls A/S 8

9 Alarmopsætning og formatering af logning Højreklik og vælg variable Højreklik HighHigh,High,Low, LowLow Normal Hysteresis Alarm Del Alarm Instruction Plot Limits High Low Window Name Angiver level af alarmen og niveau og den tekst der vil stå i alarm- eller event-logen. Angiver level for normal og teksten der vil stå i event-logen. Angiver level af alarmen ved afvigelse af værdig i forhold til anden værdig(setpunkt) og den tekst der vil stå i alarm- eller event-logen. Angiver forsinkelsen af alarmer Tekst for beskrivelse af alarm. Angiver øverste niveau på loggen. Angiver nedre niveau på loggen. Angiver længden på det log-vindue der åbnes. Det navn der bliver vist i stedet for variabelnavnet. Clorius Controls A/S 9

10 Trendkurver Det er muligt at se trendkurver for de værdier, der logges i systemet. Det er kun ændringer i værdierne der logges. Dette betyder, at jo mindre værdien varierer, jo længere historik. Dobbeltklik på en værdi for at se trendkurven, eller højreklik og vælg show graph. Højreklik på graf og der fremkommer en dialogboks med følgene valg muligheder. Copy Save as.. Print Zoom In, Zoom Out eller Auto Range Kopier billede til udklipsholder Giver mulighed for at gemme graf som billedfil. Bruges til at udskrive grafen. Ved klik på denne knap, fremkommer en dialogboks til printeropsætning m.m. Bruges til at ændre tidsskalaen på kurven. Clorius Controls A/S 10

11 Pumper På de fleste pumper er det muligt at se og ændre status, samt evt. udlæsning af data fra pumpen. Status på pumperne vises med farven i midten af symbolet. Kørende pumpe Stoppet pumpe Fejl på pumpe For at ændre status på pumper, dobbeltklikkes på pumpe-symbolet for den ønskede pumpe. Der kræves tilladelse til at ændre på pumpestatus. Indtast password og klik på OK. Dialogboksen for pumpen afhænger af pumpens type og brug. Nedenfor er vist en frekvensstyret pumpe, der melder fejl. Dobbeltklik for at ændre hastighed Dobbeltklik for at ændre status Man kan manuelt indstille pumpens hastighed ved at dobbeltklikke på værdien for Set. Hastighed. I den fremkommende dialogboks skrives den ønskede værdi, og der klikkes OK. Clorius Controls A/S 11

12 For manuelt at ændre pumpestatus dobbeltklikkes på værdien for Manuel (vist med blå skrift). Nedenstående dialogboks fremkommer. Den ønskede status vælges med dobbeltklik, eller markeres, hvorefter der klikkes på OK. Urstyring Urstyring anvendes til at starte og stoppe funktioner med fastlagte intervaller. I det viste eksempel er det en brugsvandscirkulationspumpe, der ønskes stoppet en time hver nat på hverdage. For at se eller ændre på urstyringen dobbeltklikkes i Værdi -feltet ud for Ugeur. Dobbeltklik Clorius Controls A/S 12

13 Det fremkommende skema viser alle aktuelle driftstidspunkter. For at ændre på en eksisterende driftstid dobbeltklikkes på den pågældende linje. For at tilføje en ny driftstid dobbeltklikkes på en ny linje. Klik for at ændre en periode Klik for at tilføje en periode For hver drifttid angives starttid og stoptid. For at ændre på et tidspunkt markeres den værdi, der skal ændres. Derefter kan den nye værdi skrives i feltet, eller piletasterne kan bruges til at justerer værdien op eller ned. Hvis Passive -boksen er markeret, kan der ikke ændres på værdierne, og drifttiden føjes ikke til listen. Hvis Passive markeres på en eksisterende drifttid og der klikkes på OK, vil den pågældende drifttid blive slettet fra listen. Marker den værdi der ønskes ændret. Brug piletasterne til at ændre værdien, eller skriv den nye værdi i feltet. Clorius Controls A/S 13

14 Varmekurve/vejrkompensator For opvarmningsanlæg er det muligt at regulerer fremløbs- eller returtemperaturen på opvarmningsmediet, i forhold til udetemperaturen. Det er muligt at ændre denne kurve for at optimere på anlægget, men mindre, midlertidige ændringer indstilles bedst på varmemesterknappen. For at ændre på kurven, følges nedenstående anvisning. Klik her Følgende dialogboks fremkommer. Dobbeltklik for at åbne den grafiske varmekurve Ønsket fremløbs/returtemperatur ifølge varmekurven Værdier for varmekurve Temperaturreduktion ved natsænkning For at ændre på en værdi, dobbeltklikkes på den pågældende værdi. Den nye værdi skrives i den fremkommende dialogboks og der klikkes på OK. Skriv ny værdi og klik på OK Varmekurven i eksemplet er vist nedenfor. Clorius Controls A/S 14

15 Grafiskvarmekurve Natsænkning Natsænkningen reducerer periodisk værdien fra varmekurven. Dette kan bruges til at sænke fremløbs- / returtemperaturen om natten, i weekender eller ferier. Klik her Følgende dialogboks fremkommer. Klik for ændring af værdier Ugeur Bruges til tilbagevendende start- og stoptider. De tider der defineres er tider for normal-drift. Se detaljer under afsnittet Urstyring. Clorius Controls A/S 15

16 Særlige dage Definerer perioder, hvor anlægget skal kører med normal-drift, uanset hvad ugeuret er indstillet til. Ferie dag Definerer perioder, hvor anlægget skal kører med natsænkning hele døgnet, uanset hvad ugeuret er indstillet til. Ændring af temperaturreduktionen ved natsænkning er beskrevet under afsnittet Varmekurve / vejrkompensering. Clorius Controls A/S 16

17 Varmemesterknap Varmemesterknappen bruges til manuelt at justerer varmekurven et par grader op eller ned. Vejrkompensatoren bruger typisk udetemperaturen som reguleringsparameter, hvormed den ikke tager højde for andre forhold, som fx solskin, regn og blæst. Hver klik på en af knapperne ændre varmekurven 0,5 C. Varmemesterknappen bør kun bruges til midlertidige ændringer. Hvis det generelt er nødvendigt at have varmemesterknappen stående i en bestemt position, bør der i stedet foretages en korrektion af varmekurven. Tillæg / fradrag til varmekurve Varmemesterknap Sommer/Vinter drift Det er muligt at udkoble varmeanlægget i sommerperioden, hvor der ikke er brug for opvarmning. Dette kan gøres manuelt eller automatisk. For at indstille denne funktion, klikkes på Sommer/Vinter -knappen, som vist nedenfor. Dobbeltklik Følgende dialogboks fremkommer. Clorius Controls A/S 17

18 Tænd- og sluk-temperaturer for hhv. dag og nat kan indstilles ved at klikke på de værdier, der ønskes ændret. Sommerperiode Definerer, hvornår sommerudkoblingen skal kunne forekomme. Sommerudkobling kan kun ske mellem startdatoen og slutdatoen, også selvom udetemperaturen overskrider grænserne for tænd og sluk. Varmetilførsel Kan følgende vælges: Auto: Varmeanlægget starter og stopper efter de valgte indstillinger. Stoppet: Varmeanlægget er manuelt stoppet og vil ikke starte automatisk. Startet: Varmeanlægget er i kontinuerlig drift, og vil ikke stoppe automatisk. Clorius Controls A/S 18

19 Returbegrænser Ligesom med en fysisk returbegrænser er formålet med denne funktion at sikre, at returtemperaturen ikke overskrider en fastsat grænse. Når denne grænse er nået, reduceres setpunktet for ventilstyringen, hvilket får reguleringsventilen til at lukke lidt ned, hvilket reducerer flowet og dermed temperaturen. Når returbegrænseren er aktiv virker den som en PI-regulator, der regulerer på ventilens setpunkt. For at se og ændre indstillingerne, dobbeltklikkes på returbegrænserfeltet. Klik her Afhængig af hvad der reguleres på, kan dialogboksen se forskellig ud. Nedenfor er vist et eksempel. Aktuel status Det nye setpunkt som beregnes for reguleringsventilen, når returbegrænseren er aktiv Reguleringsventilens oprindelige setpunkt Aktuel returtemperatur Setpunkt for max returtemperatur. Dobbeltklik for at ændre værdi Indstillinger for returbegrænserens PI-regulator. Dobbeltklik for at ændre værdierne En værdi ændres ved at dobbeltklikke på den, og skrive den nye værdi i den fremkommende dialogboks. Clorius Controls A/S 19

20 PID-regulator For at få adgang til at ændre parametrene for en regulator, skal man dobbeltklikke på det reguleringsorgan, som regulatoren styrer. Dobbeltklik på ventilsymbolet Efter indtastning af adgangskode fremkommer nedenstående dialogboks (dialogboksen kan indeholde forskellige komponenter, afhængig af regulatorens anvendelse). Regulatorens aktuelle tilstand vises, samt ind- og udgangssignaler. Det er muligt at ændre på forstærkningen Kp, integralkonstanten Ki, differentialkonstanten Kd og dødbåndet. ( Dødbåndet er den tilladelige afvigelse mellem setpunkt og procesværdi, som ikke medfører reaktion fra regulatoren. Det er også muligt at styre udgangssignalet manuelt. Dette gøres på samme måde som for de øvrige indstillinger. For at ændre på en værdi, dobbeltklikkes på den pågældende værdi. Den nye værdi skrives og der klikkes på OK. Værdien er dermed ændret. Clorius Controls A/S 20

21 Grundlæggende reguleringsteknik De grundlæggende principper i en PID-regulator er vist skematisk nedenfor. Regulatorens opgave er at give Udgangssignalet (u) den størrelse der skal til, for at Procesværdien (PV) får samme størrelse som Setpunktet (SP). Dette sker gennem en Proportional-funktion, en Integral-funktion og en Differential-funktion. P SP e + I u PV D PID-regulatoren beregner udgangssignalets størrelse efter følgende formel: de u = Kp e + Ki edt + Kd dt P-, I- og D-funktionerne kan hver især have større eller mindre indflydelse på udgangssignalet, afhængig af værdierne Kp, Ki og Kd. Bemærk: Afvigelsen (e, error) har samme enhed som den værdi, der reguleres efter, fx tryk eller temperatur, mens udgangssignalet (u) er ventil/spjæld-åbning i %. Proportional-funktion P-funktionen er en forstærker, hvor der er ligefrem proportionalitet mellem indgang og udgang. Nedenstående diagram viser forskellen i udgangssignalet ved forskellige værdier af Kp, ved en given afvigelse. 100 Afvigelse Kp<1 Kp=1 Kp> % 50 % 100 % Udgangssignal P-funktionen kan bruges som en regulator uden I- og D-funktion. Denne simple regulering reagerer hurtigt på en afvigelse, men vil altid have en blivende afvigelse. Dette fremgår af arbejdsformelen u = Kp e. Hvis regulatoren når sit setpunkt bliver afvigelsen (e) nul, og dermed bliver udgangssignalet (u) også nul. Nedenstående diagrammer viser en P-regulators reaktion på en afvigelse. Clorius Controls A/S 21

22 Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) P-regulator e Kp=>1 Kp=1 Kp=<1 Setpunkt Tid Tid Proportional-bånd Nogle andre regulatorer bruger arbejdsområdet for regulatoren, proportionalbåndet Xp, i stedet forstærkningen Kp. Proportionalbånd angives i % og er lig med: 1 Xp = 100 [%] Kp Plejer man at bruge proportionalbåndet som parameter vil man opdage, at hvor man tidligere skulle mindske værdien for at få en hurtigere regulering, skal man her hæve forstærkningen for at opnå det samme. Nedenstående tabel viser sammenhørende værdier for forstærkning og proportionalbånd. Kp 0,1 0,5 1 1,05 1,1 1,5 2 Xp Clorius Controls A/S 22

23 Integral-funktion I-funktionens opgave er at fjerne den blivende afvigelse, som man får med en P-regulator. I-funktionen øger eller mindsker konstant udgangssignalet, så længe der er en afvigelse. Når afvigelsen er forsvundet fastholder I-funktionen udgangssignalet, indtil en ny afvigelse opstår. Hastigheden af ændringen i udgangssignalet afhænger af størrelse af integralkonstanten, Ki, og afvigelsen. Jo mindre Ki, jo hurtigere regulering. Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) I-funktion Lille Ki e Stor Ki Setpunkt Tid Tid Differential-funktion D-funktionens udgangssignal er proportionalt med afvigelsens ændringshastighed. Dette betyder, at D- funktionen ikke fjerner en afvigelse, men kun reagerer på ændringer i afvigelsen. Differential-funktionens hurtighed gør den egnet til reguleringer med hurtige ændringer, som fx brugsvandsvekslere, men ved varmtvandsbeholdere og centralvarmeanlæg, kan den gøre reguleringen ustabil. Afvigelse fra setpunkt D-funktion Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) Stor Kd Lille Kd e Setpunkt Tid Tid Arbejdsformelen for regulatorens differentialfunktion er: u d de = Kp Kd dt Dette betyder at en ændring i forstærkningen, Kp, også vil påvirke differential-delen. Clorius Controls A/S 23

24 PI-regulator Til de fleste reguleringer til centralvarme, brugsvandsopvarmning og ventilation er en PI-regulator den bedste løsning. Den kombinerer P-funktionens hurtige reaktion med I-funktionens evne til at nå og fastholde setpunktet. Afvigelse fra setpunkt Procesværdi (PV) Udgangssignal (u) PI-regulator I-delens reaktion e P-delens reaktion Setpunkt Tid Ki Tid For en PI- og PID-regulator kan man, med lidt tilnærmelse, sige at Ki er den tid, som integral-delen er om at foretage samme ændring i udgangssignalet, som proportional-delen gjorde med det samme. Dette betyder at en ændring i Kp også påvirker integral-delens bidrag til udgangssignalet. Ønskes integral-funktionen uændret ved ændring af proportional-funktionen, må Ki tilpasses til ændringen af Kp. PI-regulatorer med forskellig værdi af Kp Udgangssignal (u) PI-regulatorer med tilpasset værdier af Kp og Ki Udgangssignal (u) Kp 1/2 Kp Kp 1/2 Kp Ki Tid 1/2 Ki Ki Tid Clorius Controls A/S 24

25 PID-regulator PID-regulatoren tilføjer D-funktionens hurtige reaktion på ændringer i afvigelsen til PI-regulatoren. Dette gør denne regulator velegnet til systemer med hurtige ændringer, som fx brugsvandsvekslere, men den kan gøre reguleringen af langsomme systemer, som centralvarmeanlæg og varmtvandsbeholdere, ustabil. Afvigelse fra setpunkt Afvigelse (e) Udgangssignal (u) PID-regulator D-delens reaktion I-delens reaktion e P-delens reaktion Setpunkt Tid Tid Clorius Controls A/S 25

26 Indstilling af PID-regulator I bund og grund er indstilling af en regulator et spørgsmål om at iagttage ind- og udgangssignaler og vurderer, hvilke ændringer der er behov for. Der er dog et par metoder som kan bruges til at bestemme regulatorens omtrentlige indstillinger. Forsøgsmetoden Start med at skabe så stabile betingelser for reguleringen som muligt. Deaktiver relevante returbegrænsere, natsænkning, automatisk stop af BVC-pumpe m.m., således at der bliver mindst mulige forstyrrelser i processen. Sæt integralkonstanten Ki så højt som muligt og differentialkonstanten Kd så lavt som muligt, således at regulatoren bliver en ren proportionalregulator. Værdien af Kp øges indtil regulatoren udgangssignal (u) bliver ustabilt. Derefter indstilles Kp på det halve af denne værdi. Værdien af Ki skrues ned indtil udgangssignalet bliver ustabilt. Derefter indstilles Ki på den dobbelte værdi. Ønskes differential-virkning øges Kd indtil reguleringen bliver ustabil. Kd indstilles på den halve værdi. Observer processen og foretag evt. justeringer af værdierne. Ziegler & Nichols metode Ved denne metode skal man være opmærksom på at der vil forekomme store udsving i procesværdien. Start med at skabe så stabile betingelser for reguleringen som muligt. Deaktiver returbegrænsere, natsænkning, automatisk stop af BVC-pumpe m.m., således at der bliver mindst mulige forstyrrelser i processen. Sæt integralkonstanten Ki så højt som muligt og differentialkonstanten Kd så lavt som muligt, således at regulatoren bliver en ren proportionalregulator. Lav en setpunktsændring og betragt procesværdiens (PV) indsvingningsforløb. Hvis reguleringen bliver stabil øges forstærkningen og setpunktet ændres igen. Gentag dette indtil der opnås stabile svingninger. Svingningerne må dog ikke være så kraftige at regulatorens udgangssignal (u) svinger fra 0 til 100%. Regulatoren indstilling ved de stabile svingninger er Kp kritisk. Mål tiden for en svingning (i procesværdien). Denne tid kaldes T kritisk. Kp, Ki og Kd kan nu bestemmes ud fra viste tabel. Kp Ki Kd P 0,50 * Kp kritisk PI 0,45 * Kp kritisk 0,85 * T kritisk PID 0,59 * Kp kritisk 0,50 * T kritisk 0,12 * T kritisk Observer processen og foretag evt. justeringer af værdierne. Clorius Controls A/S 26

27 Anlægstyper ISC2000 kan tilpasses ethvert anlæg til bygnings- og brugsvandsopvarmning, ventilation, samt andre særlige anlæg. Derfor vil det ikke være muligt at lave en detaljeret beskrivelse af alle enkelte funktioner, som kan findes i et givent anlæg. I stedet følger her en beskrivelse af, hvordan varme- og varmtvandsanlæg typisk reguleres. For en god ordens skyld må det nævnes, at en god regulering ikke kan kompenserer for manglende vedligehold! Varmtvandsbeholdere Varmtvandsbeholderens opgave er at opvarme og/eller oplagre varmt vand. Opvarmningen kan foregå i beholderen vha. varmespiraler, eller uden for beholderen med en varmeveksler. Tegningen nedenfor viser en traditionel varmtvandsbeholder, hvor opvarmningen sker med varmespiraler tilsluttet fjernvarme. Mange betragter varmtvandsbeholdere og fjernvarme som en dårlig kombination, men erfaringen har vist, at med korrekt regulering og en god vedligeholdelse af varmespiraler og reguleringsventiler, kan der ofte opnås en god afkøling af fjernvarmevandet. 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem 2 Fjernvarme retur Koldt vand Reguleringen skal først og fremmest sikre, at det varme brugsvand har en tilfredsstillende temperatur (1). Dette skal helst ske uden at temperaturen på fjernvarme retur bliver for høj (2). Som det ses sker der en lagdeling mellem det kolde og varme vand i beholderen. Denne lagdeling er vigtig for afkølingen af fjernvarmevandet. Jo mere kold vand der er i bunden af beholderen, jo bedre er muligheden for at afkøle fjernvarmevandet. Lagdelingen kan blive ødelagt, hvis tilgangen for kold vand eller brugsvandscirkulationen (ikke vist) er udført på en sådan måde, at der sker omrøring i beholderen. Omrøring giver en høj middeltemperatur i bunden af beholderen, og dermed ringere mulighed for en god afkøling. Selv om brugsvandscirkulationen er korrekt udført, kan en for stor cirkulerende vandmængde have en negativ indflydelse på lagdelingen. I så tilfælde kan det overvejes, om vandmængden kan reduceres, uden at komforten forringes. En anden ting der kan give en dårlig afkøling, er for højt flow af fjernvarmevand gennem varmespiralen. Hvis flowet er for højt, når vandet ikke at blive afkølet. Returbegrænseren vil kompenserer for dette forhold, men det gør den ved at reducere regulatorens setpunkt, hviket kan give en lavere brugsvandstemperatur. Derfor er det bedre at bruge en forindstillet ventil i fjernvarmens returledning, således at max. flowet bliver begrænset. Pulsstyring af varmtvandsbeholder Clorius Controls har udviklet en metode til optimeret drift af varmtvandsbeholdere til fjernvarme. Pulsstyring af varmtvandsbeholderen forudsætter at temperaturen i midten og bunden af beholderen kan måles, og at varmespiralernes nominelle effekt er tilstrækkelig stor i forhold til varmtvandsforbruget. Princippet i pulsstyring er at reguleringsventilen stort set skifter mellem at være helt åben eller helt lukket. Når temperaturen i midten af beholderen (2) bliver for kold, åbner reguleringsventilen og beholderen lades op med varmt vand. Flowet af fjernvarmevand gennem varmespiralerne er begrænset af en forindstillet ventil i serie med reguleringsventilen. Kombinationen af varmespiralernes store effekt, det lave flow af fjernvarmevand, og en beholder, der er halvt fyldt med kold vand, giver optimale betingelser for at afkøle fjernvarmevandet. Der reguleres efter temperaturen på det varme brugsvand (1), således at vandet ikke bliver for varmt under opladningen af beholderen. Clorius Controls A/S 27

28 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand Efterhånden som det meste af vandet bliver varmet op, mindskes beholderens evne til at afkøle fjernvarmevandet. Der er således ikke længere grund til at opvarme vandet yderligere. Opladningen af beholderen stopper, når temperaturen ved føler nr. 3 når en indstillet værdi. På beholdere, hvor der ikke er en føler i bunden, bruges føleren på fjernvarme retur (4) i stedet. Opladningen af beholderen vil dog fortsætte, hvis brugsvandstemperaturen (1) er for lav. 1 Varmt brugsvand Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand En tommelfingerregel for boligejendomme siger, at ca. 1/3 af varmtvandsforbruget sker om morgenen og 1/3 om aftnen. Dette betyder, at der er perioder midt på dagen og om natten, hvor det er acceptabelt at beholderen kun er halvt fyldt med varmt vand. Derfor kan opvarmningstiden gøres lang, gerne 4-5 timer. Jo længere tid der er kold vand i beholderen under opladningen, jo bedre bliver afkølingen af fjernvarmevandet. Beholderens egnethed til denne form for regulering er meget afhængig af lagdelingen. Derfor er det vigtigt at beholderens udformning og anlæggets drift tillader en fornuftig lagdeling. Clorius Controls A/S 28

29 Brugsvandsvekslere Varmevekslere er meget anvendte til opvarmning af brugsvand. Reguleringen er meget simpel, idet der normalt kun reguleres efter temperaturen på det varme brugsvand (1). Reguleringen skal være hurtig, idet der tilføres kold vand til veksleren, hver gang en af anlæggets brugere tapper varmt vand. 1 Fjernvarme frem Varmt brugsvand 2 Fjernvarme retur Koldt vand Brugsvand crikulation Ved fjernvarmeforsynet anlæg er det vigtigt at returtemperaturen (2) ikke bliver for høj. Når regulatoren er indstillet korrekt, vil en for høj returtemperatur næsten altid skyldes fejl på veksleren eller reguleringsventilen. Fejl på veksleren vil ofte være aflejringer af snavs og skidt på fjernvarmesiden, eller kalk og kedelsten på brugsvandssiden. Fejl på reguleringsventilen vil ofte være slidtage i ventilen, eller en elektrisk fejl på ventilmotoren. Hvis der anvendes returbegrænser på veksleren, uanset om den er en fysisk komponent på anlægget eller en funktion i regulatoren, vil den reagerer på en høj returtemperatur. Returbegrænseren reducerer temperaturen på det varme brugsvand (1) for at sænke returtemperaturen (2). Dette er ikke en løsning på problemet. Hvis regulatoren er indstillet korrekt, skal problemet findes og løses på det fysiske anlæg. På den viste tegning er brugsvandscirkulationen tilsluttet på vekslerens koldvandstilgang. Denne udførsel af anlægget har den ulempe, at det kolde vand bliver opvarmet af cirkulationsvandet, og dermed mindskes evnen til at afkøle fjernvarmevandet. I mange anlæg cirkuleres mere brugsvand, end hvad der er nødvendigt for at holde brugsvandsledningen varm. En reduktion af den cirkulerende vandmængde i brugsvandscirkulationen vil have en positiv indflydelse på afkølingen. For at få en god afkøling af fjernvarmevandet bruges ofte to serieforbundene vekslere, som vist nedenfor. Ved at adskille cirkulationen fra det kolde vand, opnås en varm og en kold veksler. Fjernvarme frem 1 Varmt brugsvand Brugsvand crikulation 2 Fjernvarme retur Koldt vand Clorius Controls A/S 29

30 En variation af de serieforbundne vekslere er den såkaldte fem-benet veksler. Udformningen af pladerne adskiller veksleren i en kold og en varm sektion, og cirkulationen er ført ind i den varme sektion. Fjernvarme frem Varmt brugsvand Brugsvand crikulation Fjernvarme retur Koldt vand Ladekreds Ladekredsen er, kort beskrevet, en brugsvandsveksler med en buffertank. Buffertanken hjælper varmeveksleren i spidslastperioderne, morgen og aften, hvilket gør det muligt at anvende en mindre, og billigere, veksler. Derudover sørger buffertanken for, at veksleren altid har kold vand på tilgangen til sekundærsiden, således at fjernvarmevandet kan blive ordentlig afkølet Varmt brugsvand 3 Fjernvarme frem Fjernvarme retur Koldt vand Ladekredssystemet starter, når temperaturen i midten af varmtvandsbeholderen (2) når det angivende startsetpunkt, og stopper når temperaturen i bunden af beholderen (3) når stopsetpunktet. Når der ikke lades på beholderen stopper ladekredspumpen og en ventil på vekslerens brugsvandsside lukker. Dermed er det kun beholderen, der forsyner ejendommen med varmt brugsvand. Dette fortsætter indtil temperaturen i midten af beholderen er blevet lav nok til at starte opladningen. Under opladningen reguleres efter temperaturen på vekslerens brugsvandsafgang (1). Der kan være monteret en føler i beholderens brugsvandsafgang (4), men denne vil normalt kun være til kontrol, og ikke indgå i reguleringen. På den viste tegning er det kolde vand tilsluttet på vekslerens tilgangsrør, men det kan også være lavet med en separat tilslutning nederst på varmtvandsbeholderen. Brugsvandscirkulationen (ikke vist) er tilsluttet midt på beholderen. Clorius Controls A/S 30

31 2-strengs varmeanlæg På 2-strengsanlæg er radiatorerne tilsluttet separate fremløbs- og retur-strenge. Flowet i anlægget afhænger af, hvor meget radiatorerne er åbne. Der er stor forskel i temperaturen på fremløb og retur. Når fremløbstemperaturen hæves, sænkes returtemperaturen, da radiatorventilerne lukker mere i og flowet dermed reduceres. Jo lavere returtemperatur, jo bedre mulighed for at afkøle fjernvarmevandet. Energitabet i rørsystemet stiger dog med temperaturen, så det er ingen god løsning at hæve fremløbstemperaturen mest muligt. Fjernvarme frem 1 Fjernvarme retur Det mest almindelig er at regulerer fremløbstemperaturen (1) i forhold til udetemperaturen. Fremløbstemperaturen skal være høj nok til at give en lav returtemperatur, og dermed en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Den skal dog ikke være højere end dette, da energitabet ellers bliver for stort. Clorius Controls A/S 31

32 1-strengs varmeanlæg På 1-strengsanlæg er fremløbs- og retur-rørene kortsluttet og begge radiatortilslutninger har forbindelse til den samme streng. For at der kan løbe vand ind i radiatorerne kræves det, at trykfaldet i røret mellem radiatorernes tilslutninger, kaldet mellemstykket, er større end trykfaldet over radiatorventilerne. Dette kan laves ved at udføre mellemstykket i en mindre dimension end resten af strengen, eller ved at indskyde en variabel modstand i røret. Da det er flowet i strengen der skaber trykfaldet i mellemstykket, er den cirkulerende vandmængde i anlægget større end for et tilsvarende 2-strengsanlæg. Ved ovenfordelte anlæg, som det viste, ses det at fremløbstemperaturen til de nederste radiatorer vil være lavere end til de øverste, da fremløb og retur er tilsluttet samme streng. Derfor er de nederste radiatorer ofte større end de øverste. Da temperaturfaldet i hver radiator er forholdsvis lille, kan der kun opnås en afkøling af fjernvarmevandet ved at sænke fremløbstemperaturen. 1 Fjernvarme frem 2 Fjernvarme retur Mange betragter1-strengsanlæg som uegnet til fjernvarmetilslutning, da anlæggets store cirkulerende vandmængde ofte har været skyld i en dårlig afkøling af fjernvarmevandet. Mange kreative, og ofte fejlslagene, løsningsforslag har ikke bidraget til at aflive myten. Clorius Controls har dog gennem mange år kunne påvise, at det, med en korrekt vandfordeling i anlægget og en intelligente 1-strengsregulering, er muligt at sænke fremløbstemperaturen, og dermed opnå samme gode afkøling, som på et 2-strengsanlæg. Clorius Controls intelligente 1-strengsregulering regulerer efter temperaturen på centralvarme retur (2) i forhold til udetemperaturen. Ved at måle forskelle på fremløbstemperaturen (1) og returtemperaturen (2) og sammenholde denne med udetemperaturen, får regulatoren et overblik over bygningens aktuelle varmebehov. Ud fra dette kan regulatoren hæve eller sænke fremløbstemperaturen, så der kompenseres for blæst eller solskin. Denne funktion findes ikke i traditionelle regulatorer, der kun regulerer efter udetemperaturen. Der bruges en kaskaderegulering, hvor masterregulatoren bruges til beregningen af den ønskede fremløbstemperatur, og slaveregulatoren styrer reguleringsventilen. Da der reguleres efter returtemperaturen er det vigtigt, at masterregulatoren ikke er for hurtig. På store anlæg kan det tage lang tid før en ændring af fremløbstemperaturen får indflydelse på returtemperaturen. Clorius Controls A/S 32

ISC 2000 Brugervejledning 99.50.04-A DK

ISC 2000 Brugervejledning 99.50.04-A DK Brugervejledning 99.50.04-A Indholdsfortegnelse Log-in... 3 Hovedside... 4 Trendkurver og variabler... 5 Pumper... 6 Urstyring... 7 Varmekurve/vejrkompensator... 9 Natsænkning... 10 Varmemesterknap...

Læs mere

ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt

ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt 1.0.0-C DK ISC-SCADA Brugervejledning Farum Midtpunkt Page 1 of 21 Indholdsfortegnelse Log-in 3 Opsætning af bruger 4 Hovedsiden 6 Blokke 7 Udsugninger 8 Alarmopsætning og formatering af logning 9 Trendkurver

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Kend dit fjernvarmeanlæg

Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Kend dit fjernvarmeanlæg Et fjernvarmanlæg består af en primær og sekundær del Den primære del er de rør før varmeveksleren Den sekundære del er radiatoranlægget Kend dit fjernvarmeanlæg

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et højt varmeforbrug Dårlig

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd

Agenda. Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg. Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd 1 Agenda Teknisk gennemgang v/ Thomas Tørnberg Centralvarme Varmt brugsvand Afkøling Sommerluk Adfærd Kend dit fjernvarmeanlæg Der er 4 vigtige ting, som du bør være opmærksom på, når du har med fjernvarme

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær

Lavtemperaturfjernvarme. Christian Kepser, 19. marts 2013 Energi teknolog studerende. SFO Højkær SFO Højkær Lavtemperaturfjernvarme Christian Kepser, 19. marts 213 Energi teknolog studerende Indledning Lavtemperatur fjernvarme er som nævnet antyder, fjernvarme med en lavere fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned.

Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Her er en hjælp til at få prisen på dit varmeforbrug ned. Afkøling af fjernvarme Generelt Forskellen mellem fjernvarme- vandets fremløbs- og retur- løbstemperatur kaldes afkølingen. Jo koldere fjernvarme-

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Vil du gerne holde din varmepris i ro?

Vil du gerne holde din varmepris i ro? Vil du gerne holde din varmepris i ro? Ta din returtemperatur og følg din afkøling. Se indeni 1 LYSTRUP FJERNVARME Varmen fortsætter med at være billig - bare du bruger den fornuftigt I Lystrup, Elsted

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning.

Nu er det ikke kun udetemperaturen der bestemmer behovet, men vindens afkølingseffekt (chill faktor) har også en stor betydning. Vejrkompensering - hvad er det? Vejrkompensering er en metode til at tilpasse fremløbstemperaturen til det aktuelle behov ud fra udetemperaturen. Ideen er at jo koldere det er udenfor, jo varmere behøver

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Renovering af fjernvarmeforsynet

Renovering af fjernvarmeforsynet Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2014 - REVIDERET DECEMBER 2015 Renovering af fjernvarmeforsynet varmecentral Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er: Et

Læs mere

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE

Bygningsautomatik og styresystemer GUIDE GUIDE Bygningsautomatik og styresystemer 1 INDHOLD BYGNINGSAUTOMATIK OG STYRESYSTEMER... 3 Symptomer på manglende eller defekt bygningsautomatik og styresystemer... 4 OPTIMAL ANVENDELSE AF BYGNINGSAUTOMATIK

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen

REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER. Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen REGIONALMØDER 2017 TARIFFER OG INSTALLATIONER Rasmus Bundegaard Eriksen/Jesper Bergholdt Sørensen INDHOLD Temperaturer og tab Udviklingen i fremløb og returløb 2006 2016 Brugerinstallationer Tarifering

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb. Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus Fjernvarmeunit Frem- og returløb Bestykning og opbygning af fjernvarmeunits hos AffaldVarme Aarhus FJERNVARMEUNITS TIL ENFAMILIEBOLIGER Varmt brugsvand Temperatur, trykfald og ydelse Vandtemperaturer skal

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. varmeanlægget Indhold 1. Forside 2. Varmeanlæg: Flere delanlæg 3. Varmeanlæg: Opsætning (Split, Todelt, Unit) 4. Radiatorvand: Indirekte, Direkte 5. Radiatorvand: Vejrkompensering

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13

NETLON. 1.1 Variabel liste BL2_5B. BL2_5_variabelliste.doc Side 1 af 13 1.1 Variabel liste BL2_5B No. Variable name Dir SNVT type Default Connect 0 nvitimeset In SNVT_time_stamp (84) Indstilling af klokken 1 nviisholiday In SNVT_lev_disc (22) Signal ved ferie fra CTS-anlæg

Læs mere

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg - modul 1 Brugsvandsopvarmning og fordeling Der findes to muligheder for udformning af anlæg til varmt brugsvand: Varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsvandvarmer (ofte blot kaldet en veksler). I skemaet herunder

Læs mere

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1

Installationsguide. ECL Comfort 310, applikation A333 Ekstrakt. 1.0 Indhold. 1.0 Indhold... 1 1.0 Indhold 1.0 Indhold... 1 2.0 Indstillinger... 2 2.1 Reguleringsparametre, cirkulationspumpe(r)................. 2 2.2 Pumpekontrol...................................................... 6 3.0 Blandet...

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere.

Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Ilt-styring / O 2 -styring på NBE brændere. Denne vejledning tager udgangspunkt i den generelle funktion af ilt-styring på NBE brændere og baseres på betjening via StokerCloud. På den enkelte styring kan

Læs mere

Brugervejledning om varmeforsyning

Brugervejledning om varmeforsyning Brugervejledning om varmeforsyning - En oversigt over anlægget samt svar på ofte stillede spørgsmål Version 1.0 ( 7. oktober 2014) Note til vejledning Dette er en vejledning udarbejdet af beboere i Grøndalsvænge,

Læs mere

Spar på energien pengene miljøet

Spar på energien pengene miljøet Spar på energien pengene miljøet med en ny fjernvarmeunit Få udskiftet din gamle fjernvarmeinstallation og betal det hele over varmeregningen HADERSLEV FJERNVARME Du kan få renoveret din fjernvarmeinstallation

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning CE1C2348da 2014-04-23 Building Technologies Velkommen! Velkommen! Brug betjeningsknappen (tryk-og-drej) til betjening af både rumapparat QAA74

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K

driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler AI a/s Refshalevej 147 1432 København K AI a/s Refshalevej 147 1432 København K ai@ai.dk www.ai.dk Telefon 32 68 08 00 Fax 32 68 08 08 driftsjournal for fjernvarmeforsynede varmeanlæg med varmeveksler VEJLEDNING til varmemesteren Generelt: Driftsjournalen

Læs mere

Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme Lavtemperaturfjernvarme Om Lavtemperaturfjernvarme Hvorfor Lavtemperaturfjernvarme før klimaskærm Løsningen Resultater Målinger og test Kontakter Et forsøg i SFO Højkær i Brøndby Kommune har vist, hvordan

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Athena DIMENSION Varmeanlæg 4, Eksempel Marts 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Oprettelse af ny sag............................. 3 3 Tilretning af kataloger............................

Læs mere

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer

Vejledende retningslinjer. for. fjernvarmebrugerinstallationer SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Vejledende retningslinjer for fjernvarmebrugerinstallationer Gældende

Læs mere

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst

1 of 6. Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole. Udarbejdet af: Henrik Ernst 1 of 6 Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Syddjurs Kommune, Kolind Central Skole Udarbejdet af: Henrik Ernst 2 of 6 Syddjurs Kommune Kolind Central Skole 1. Indledning I et samarbejde

Læs mere

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug

1 Applications and functions. Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 Applications and functions DK Brugervejledning til WEB HOME - Prisfølsomt Elforbrug 1 DEVI Web Home gør det nemt og enkelt at styre og overvåge varmesystemet og øvrige installationer i huset. Klik på

Læs mere

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING

HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING HOLD HUS MED FJERNVARMEN RÅD OG VEJLEDNING UDGIVER FIF MARKETING Tel. 76 30 80 00 Brochuren er trykt på 100% genbrugspapir, Cyclus Offset INDHOLD Fjernvarme et genbrugssystem...........................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal

ES 899. CO og temperatur sensor. Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges. 2 med indbygget regulator For montage på kanal ES 899 CO og temperatur sensor med indbygget regulator For montage på kanal Styrer et ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: ES 899 er en kombineret føler og regulator med mange anvendelses

Læs mere

7.8 Accepttest. 01.01.03 Visuelt i Ontime s Ontime kræver 80486 eller. 01.01.04 Visuelt på PC. Kommunikationsstik sidder i en COM-port.

7.8 Accepttest. 01.01.03 Visuelt i Ontime s Ontime kræver 80486 eller. 01.01.04 Visuelt på PC. Kommunikationsstik sidder i en COM-port. 7.8 Accepttest Accepttesten er en test udført på kravspecifikationens punkter, og er en egentlig kontrol af om de ønskede krav er opfyldt. Hver enkelt krav testes som beskrevet i nedenstående skema, og

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand.

Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Fjernvarmekøling og energibesparelse ved anvendelse af selvregulerende varmekabler til temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand. Af Arne Lund Armatec A/S EFP 2005 viser, at det er væsentligt fremover

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT

Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING. Amnis+ Isol BVT Fjernvarmeunits MONTAGE OG SLUTBRUGERVEJLEDNING Amnis+ Isol BVT Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Beskrivelse... 3 Driftsvejledning... 4 Vedligehold... 5 FAQ... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8

Variabel liste NETLON. RS1_variabelliste Side 1 af 8 Variabel liste No. Variable name Dir SNVT Type NV Description Default 0 nvolampvalfbl2 Out SNVT_switch (95) Aktuel lys niveau lys 2 1 nvimasterin In SNVT_state (83) Bindes til, fra slave out, ved slave/master

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version Beregnet forbrug Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 02 Cirkulationspumper varme 02 VARMT OG KOLDT VAND

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Legionella. Undersøgelse af bruserslanger. AffaldVarme Aarhus. Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Legionella. Undersøgelse af bruserslanger. AffaldVarme Aarhus. Teknik og Miljø Aarhus Kommune Undersøgelse af bruserslanger Fjernvarmens indgangsvinkel Mindske ledningstab AVA 20 % Konkurrencedygtighed - lavenergi Lavere temperaturer i nettet 85 => 60 gr. Legionella!!! Skal ikke løses med fjernvarme

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere