- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 172 af 22. februar 2010). Se Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen), Dér kan de gældende bestemmelser læses i den rækkefølge, som fremgår af kolonne 1 i denne - nøgle. Kolonne 2 angiver, hvor de tidligere bestemmelser fandtes på de pgl. områder i aktieselskabsloven. Kolonne 3 angiver, hvor de tidligere bestemmelser fandtes på de pgl. områder i anpartsselskabsloven. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde SEL 1 ASL 1, stk. 1 og 2 APL 1, stk. 1 og 2 Kapitalselskabets navn SEL 2, 3 ASL 153, stk. 1-4 APL 2 og 6 Selskabskapital SEL 4 ASL 1, stk. 3 APL 1, stk. 3 Definitioner SEL 5, nr. 1-8, ASL 2 a Koncerner SEL 6 og 7 ASL 2 APL 3 Skifterettens og Sø- og Handelsrettens beføjelser SEL 8 ASL 159 APL 76 Kapitel 2. Registrering og frister Registrering SEL 9-20 ASL 154, stk. 2-8, ASL 156, ASL 156 a, ASL 157, ASL 157 a, ASL 158, APL 23, stk. 3, APL 69, APL 71, APL 72, APL 73, APL 74, APL 75, APL 75 a, APL 78, stk. 3, 1

2 ASL 158 a, APL 78 a ASL 158 b, ASL 159 b, stk. 3, ASL 179 Frister SEL ASL 154 a APL 70 Kapitel 3. Stiftelse Stiftere SEL 24 ASL 3 APL 4 Stiftelsesdokument SEL 25, BEK 3, SEL 27 ASL 3, stk. 1, APL 4, stk. 1, 6-8 ASL 5, ASL 6 Vedtægter SEL 28, 29 ASL 4, ASL 5 APL 5 Tegning af selskabskapital SEL ASL 7, ASL 8 APL 4, stk. 1, APL 10 Indbetaling af selskabskapital BEK 4 ASL 13 APL 13 Særligt om indskud af selskabskapital i andre værdier end kontanter SEL ASL 6, stk. 2, ASL 6 a, ASL 6 b Valg af ledelse og eventuel revisor m.v. SEL 39 APL 7 Registrering SEL 40, stk. 1, BEK 4 og 5, SEL 41, stk. 1, 3 og 4 ASL 11, ASL 12 APL 11, APL 12 Efterfølgende erhvervelser SEL 42, BEK 6 ASL 6 c APL 9 Kapitel 4. Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Kapitalandele SEL ASL 17, ASL 18, APL 14, 2

3 Ejerbog SEL 50, stk. 1 og 3, SEL 51, stk. 1-3, BEK 7, stk. 1 og 2, SEL 51, stk. 6, BEK 7, stk. 3, SEL ASL 27, ASL 67, stk. 1 ASL 25, ASL 25 a, ASL 26 APL 15 APL 16, APL 17, stk. 1, 2 og 4 Meddelelse om betydelige kapitalposter SEL 55-57, BEK 8 ASL 28 a, ASL 28 b, ASL 28 d APL 17, stk. 3 Ejerbeviser SEL 59 og 60 ASL 21, ASL 22 Aktier udstedt gennem en værdipapircentral SEL ASL 23 a, ASL 23 b, ASL 23 c, ASL 23 d Annullering af ejerbeviser SEL 64 ASL 21, stk. 1, ASL 21 a Overdragelse af kapitalandele SEL 65 og 66 ASL 24, ASL 25 b APL 18 Kapitel 5. Omsættelighedsbegrænsninger og indløsning Forkøbsret SEL 67 ASL 19 Samtykke til salg SEL 68 ASL 20 Indløsning SEL ASL 20 a, 3

4 ASL 20 b, ASL 20 c, ASL 20 d, ASL 20 e Amortisation SEL 74, BEK 19, stk. 4 ASL 47 Kapitel 6. Generalforsamling Kapitalejernes beslutningsret SEL 76 ASL 65, stk. 1, 2, 4 og 5 APL 28, stk. 1 og 3 Elektronisk generalforsamling SEL 77 ASL 65 a APL 28 a Møde- og stemmeret m.v. SEL ASL 28, ASL 65, stk. 3, ASL 66, ASL 67, stk. 2, 3 og 4 Tidspunkt og sted SEL 87 og 88 ASL 68, ASL 69 APL 29, stk. 1 og 2 Ekstraordinær generalforsamling SEL 89 ASL 70 APL 30 Dagsorden SEL 90 og 91 ASL 71, ASL 74 APL 31, stk. 2 Elektronisk kommunikation SEL 92 ASL 65 b APL 28 b Indkaldelse til generalforsamling SEL ASL 72, ASL 73 APL 31, stk. 1 Generalforsamlingens afholdelse SEL ASL 65, stk. 1, APL 28, stk. 2, 4

5 ASL 75, ASL 76, ASL 76 a APL 29, stk. 3 og 4 Afstemninger SEL ASL 77, ASL 78, ASL 79 APL 32, APL 33, APL 34 Ugyldige generalforsamlingsbeslutninger SEL 108 og 109 ASL 80, ASL 81 APL 35, APL 36 Indløsningsret SEL 110 ASL 81 a Kapitel 7 Kapitalselskabets ledelse m.v. Valg af ledelsesstruktur SEL 111 ASL 49, stk. 1 og 8, ASL 51, stk. 1 og 2 APL 19 Generelle bestemmelser om ledelses- og tilsynshverv SEL ASL 51, stk. 3, ASL 52, ASL 53, stk. 3 APL 19, stk. 1, APL 20, stk. 2 Bestyrelsens opgaver SEL 115 ASL 54, stk. 1 og 3 APL 20, stk. 1 Tilsynsrådets opgaver SEL 116 Direktionens opgaver SEL 117 og 118 ASL 54, stk. 1 og 2 APL 20, stk. 1 Kapitaltab SEL 119 ASL 69 a APL 52 Valg til bestyrelse og tilsynsråd SEL 120 ASL 49, stk. 2 og 6 5

6 Medlemmer af bestyrelsens og tilsynsrådets udtræden SEL 121 ASL 50 APL 23, stk. 1 og 2 Valg af formand SEL 122 ASL 56, stk. 1 Afholdelse af møder i bestyrelse og tilsynsråd SEL 123 ASL 56, stk. 2 Beslutningsdygtighed i bestyrelsen og tilsynsrådet SEL 124 ASL 57 Skriftlige og elektroniske møder i bestyrelse og tilsynsråd SEL 125 ASL 56, stk. 3 og 4 APL 19 a Sproget på møder i bestyrelse og tilsynsråd SEL 126 Utilbørlige dispositioner samt aftaler indgået med enekapitalejer SEL 127 ASL 63 APL 27 Protokol over forhandlingerne i det øverste ledelsesorgan SEL 128 ASL 56, stk. 5 APL 21, stk. 1 Revisionsprotokol SEL 129 ASL 56, stk. 6 APL 21, stk. 1 Bestyrelsens og tilsynsrådets forretningsorden SEL 130 ASL 56, stk. 7 og 8 Inhabilitet SEL 131 ASL 58 Tavshedspligt SEL 132 ASL 160, stk. 1 Afgivelse af oplysninger m.v. til revisor SEL 133 ASL 54 b APL 20 a 6

7 Underretning om koncernforhold SEL 134 ASL 55 Repræsentations- og tegningsret SEL ASL 54, stk. 4, ASL 60, ASL 61, ASL 62 APL 24, APL 25, APL 26 Aflønning af ledelsesmedlemmer SEL 138 og 139 ASL 64, ASL 69 b Kapitel 8. Medarbejderrepræsentation Selskabsrepræsentation SEL 140 ASL 49, stk. 2 og 7 APL 22, stk. 1 Koncernrepræsentation SEL 141 ASL 49, stk. 3-5 APL 22, stk. 2 Valg af medarbejderrepræsentanter SEL 142 og 143 ASL 177, ASL 178 APL 22, stk. 3-6 Kapitel 9. Revision og granskning Revision SEL ASL 82, ASL 83, ASL 84, ASL 85, ASL 156, stk. 2 APL 21, stk. 2 og 3, APL 28 c Granskning SEL ASL 86 APL 28 d Kapitel 10. Kapitalforhøjelser SEL 153 ASL 35 Generalforsamlingens beslutning om kapitalforhøjelse SEL 154 og 155 ASL 29, stk. 1, ASL 37, ASL 40 b, stk. 1 og 2, ASL 41 b, stk. 1 og 2 APL 37 7

8 Procedurekrav ved kapitalforhøjelser SEL 156 ASL 29, stk. 2 Krav til indkaldelsen SEL 157 ASL 29, stk. 3 Beslutningens indhold SEL 158, BEK 9 ASL 32, ASL 38 APL 38 Indbetaling i værdier eller ved konvertering af gæld BEK 10, SEL 161 ASL 33, ASL 33 a APL 39, APL 40 Ret til forholdsmæssig tegning SEL 162 ASL 30 Tegning af nye kapitalandele SEL 163, stk. 1, BEK 11, SEL 163, stk. 3, SEL 164 ASL 34, ASL 36, stk. 1 APL 41 Udstedelse af fondsandele SEL 165 og 166 ASL 39, ASL 40 APL 43 Udstedelse af konvertible gældsbreve og warrants SEL 167 og 168, 169, stk. 1-4, BEK 12, stk. 1, SEL 170, BEK 12, stk. 2 ASL 40 a, ASL 40 b, stk. 3 og 4, ASL 41, ASL 41 b, stk. 3-5 Betingelser for konvertible gældsbreves registrering i en værdipapircentral SEL 172 ASL 41 a Anmeldelse af beslutning om kapitalforhøjelse SEL 173, BEK 13, stk. 1, SEL 174, stk. 2 og 3, BEK 13, stk. 2, SEL 175, stk. 2 og 3, og 176 ASL 36, stk. 2 og 3, ASL 42 APL 42 Bortfald af beslutning om kapitalforhøjelse SEL 177 ASL 36, stk. 1 APL 42 8

9 Udbyttegivende gældsbreve SEL 178 ASL 43 Kapitel 11. Kapitalafgang BEK 14, SEL 179, stk. 2 ASL 109, stk. 1, ASL 110, stk. 3, ASL 111 APL 44 Udlodning af ordinært udbytte SEL 180, BEK 15 ASL 110, stk. 1 og 4, ASL 112 APL 45, stk. 1 og 3-5 Udlodning af ekstraordinært udbytte SEL 182 og 183, stk. 1-4, BEK 16, SEL 183, stk. 6 ASL 109 a, ASL 110, stk. 2 APL 44 a, APL 45, stk. 2 Særlige oplysningsforpligtelser ved udbytte SEL 184 ASL 109, stk. 2 og 3 Beslutning om kapitalnedsættelse SEL 185 og 186, 187, stk. 1, BEK 17, SEL 188, 189 og 190, stk. 1, BEK 18 ASL 44, stk. 1 og 2, ASL 44 a, stk. 1-4, APL 46, stk. 1-7, APL 47, stk. 4 ASL 46, stk. 4 Anmeldelse af kapitalnedsættelse SEL 191 ASL 44, stk. 3 APL 46, stk. 8 Opfordring til kreditorerne BEK 19 ASL 46, stk. 1 APL 47, stk. 1 Gennemførelse af kapitalnedsættelsen BEK 20 og 21 ASL 46, stk. 2, 3 og 5 APL 47, stk. 2, 3 og 5 Tilbagebetaling SEL 194 ASL 113 APL 48 Almennyttige gaver SEL 195 ASL 114 9

10 Kapitel 12. Egne kapitalandele Erhvervelse af egne kapitalandele til eje eller pant SEL 196 ASL 48, stk. 5, ASL 48 c, stk. 1 Erhvervelse af egne kapitalandele mod vederlag SEL ASL 48, stk. 2-4, ASL 48 a, ASL 48 b APL 51, stk. 2 Datterselskabers erhvervelse af kapitalandele i moderselskaber SEL 201 ASL 48, stk. 6, ASL 48 c, stk. 2 APL 51, stk. 4 Afhændelse af erhvervede kapitalandele SEL ASL 48 d, ASL 48 e, ASL 48 f APL 51, stk. 2-4 Tegning af egne kapitalandele SEL 205 ASL 48 h Kapitel 13. Økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler Selvfinansiering BEK 22 ASL 115, stk. 2 APL 49, stk. 2 Økonomisk bistand til moderselskaber, kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.v. SEL 210, stk. 1, 211 og 212 ASL 115, stk. 1, ASL 115 a, stk. 1 APL 49, stk. 1, APL 50, stk. 1 Undtagelse vedrørende pengeinstitutter m.v. SEL 213 og BEK 23 ASL 115 a, stk. 4 APL 50, stk. 4 Undtagelse vedrørende medarbejdere SEL 214 og BEK 23 ASL 115 a, stk. 2 og 3 APL 50, stk. 2 og 3 Tilbagebetaling BEK 24 ASL 115, stk. 3-5 APL 49, stk

11 Kapitel 14. Kapitalselskabers opløsning Opløsning ved erklæring SEL 216 ASL 126 a APL 59 Beslutning om at træde i likvidation SEL 217 ASL 116, stk. 1 og 2 APL 53, stk. 1 og 2 Valg af likvidator SEL 218 og 219 ASL 120, ASL 121 APL 54 Anmeldelse af likvidation SEL 220 ASL 116, stk. 3 og 4 APL 53, stk. 3 og 4 Opfordring til kreditorerne SEL 221 ASL 123 APL 56 Udlodning af udbytte og likvidationsprovenu SEL 222, stk. 1, BEK 25, SEL 223 og 224 ASL 124, ASL 124 a APL 57, APL 57 a Tvangsopløsning SEL ASL 117, ASL 118 APL 60, APL 61 Tvangsopløsning ved domstolene SEL 230 ASL 119 Genoptagelse BEK 26, SEL 231, stk. 2 og 3, og 232 ASL 126 APL 62 Overgang til konkurs SEL 233 og 234 ASL 127, ASL 128 APL 64 Reassumption SEL 235 ASL 125 APL 58 Kapitel 15. fusion og spaltning Fusion af kapitalselskaber BEK 27 ASL 134 APL 65 11

12 Fusionsplan BEK 28, SEL 237, stk. 3 og 4 ASL 134 a APL 65 Fusionsredegørelse SEL 238 ASL 134 b, stk. 1 APL 65 Mellembalance SEL 239 ASL 134 b, stk. 2 APL 65 Vurderingsberetning om apportindskud SEL 240, stk. 1-3, BEK 29 ASL 134 b, stk. 3-6 APL 65 Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen SEL 241 ASL 134 c, stk. 1-3 og 5 APL 65 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 30 ASL 134 c, stk. 4 APL 65 Mulighed for, at kreditorerne kan anmelde deres krav BEK 31, SEL 243, stk. 2-6 ASL 134 g APL 65 Indsendelse af fusionsplan og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 32 ASL 134 d APL 65 Beslutning om at gennemføre fusion BEK 33, stk. 1 og 2, SEL 245, stk. 3 og 4, BEK 33, stk. 3, SEL 245, stk. 6 og 7, og 246 og 247, 248, stk. 1 ASL 134 e, ASL 134 j, stk. 2 APL 65 Mulighed for at kræve godtgørelse SEL 249 ASL 134 f APL 65 Retsvirkninger af en fusion SEL 250 ASL 134 h APL 65 Anmeldelse om gennemførelse af fusion SEL 251, stk. 1, BEK 34, stk. 1 og 2, SEL 251, stk. 3, BEK 34, stk. 3 ASL 134 i APL 65 12

13 Lodrette fusioner mellem moderselskaber og helejede datterselskaber BEK 35 ASL 134 j, stk. 1 APL 65 Overdragelse af et kapitalselskabs aktiver og forpligtelser til den danske stat eller en dansk kommune BEK 36 ASL 134 k Spaltning af kapitalselskaber SEL 254 ASL 136 APL 67 a Spaltningsplan BEK 37, SEL 255, stk. 3-6 ASL 136 a APL 67 a Spaltningsredegørelse SEL 256 ASL 136 b, stk. 1 APL 67 a Mellembalance SEL 257 ASL 136 b, stk. 2 APL 67 a Vurderingsberetning om apportindskud SEL 258, stk. 1 og 2, BEK 38 ASL 136 b, stk. 3-6 APL 67 a Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen SEL 259 ASL 136 c, stk. 1-3 og 5 APL 67 a Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 39 ASL 136 c, stk. 4 APL 67 a Mulighed for, at kreditorerne kan anmelde deres krav BEK 40, SEL 261, stk. 2-6 ASL 136 g APL 67 a Indsendelse af spaltningsplanen og vurderingsmandserklæringen om kreditorernes stilling BEK 41 ASL 136 d APL 67 a Beslutning om at gennemføre spaltning BEK 42, stk. 1 og 2, SEL 263, stk. 3 og 4, BEK 42, stk. 3, SEL 263, stk. 6 og 7, 264, 265 og 266, stk. 1 ASL 136 e APL 67 a 13

14 Mulighed for at kræve godtgørelse SEL 267 ASL 136 f APL 67 a Retsvirkninger af en spaltning SEL 268 ASL 136 h APL 67 a Registrering af gennemførelse af en spaltning SEL 269, stk. 1, BEK 43, stk. 1 og 2, SEL 269, stk. 3, BEK 43, stk. 3 ASL 136 i APL 67 a Lodrette spaltninger, hvor de modtagende selskaber ejer samtlige kapitalandele i det indskydende selskab BEK 44 ASL 136 j APL 67 a Kapitel 16. Grænseoverskridende fusion og spaltning Grænseoverskridende fusion ASL 137, 137 a, 137 b, 137 d g SEL 271 APL 67 b Fusionsplan SEL 272 Fusionsredegørelse SEL 273 Mellembalance SEL 274 Vurderingsberetning om apportindskud SEL 275, stk. 1-3, BEK 45, stk. 1 og 2 Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen SEL 276 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 45, stk. 3 14

15 Mulighed for, at kreditorerne kan anmelde deres krav BEK 45, stk. 4, SEL 278, stk. 2-6 Indsendelse af fusionsplan og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 45, stk. 5 og 6 Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende fusion BEK 45, stk. 7, SEL 280, stk. 2-7, og Mulighed for at kræve godtgørelse SEL 285 Mulighed for at kræve indløsning SEL 286 Stiftelse, kapitalforhøjelser og opløsning ved en grænseoverskridende fusion SEL 287 Anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion SEL 288, stk. 1, BEK 45, stk. 8, SEL 288, stk. 3, BEK 45, stk. 9 Attestudstedelse SEL 289 Lodret grænseoverskridende fusion mellem et moderselskab og dets helejede datterselskab BEK 45, stk. 10 Grænseoverskridende spaltning ASL 138 APL 67 c SEL 291 Spaltningsplan SEL 292 Spaltningsredegørelse SEL

16 Mellembalance SEL 294 Vurderingsberetning om apportindskud SEL 295, stk. 1 og 2, BEK 46 Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget SEL 296 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 46, stk. 3 Mulighed for kreditorerne for at anmelde deres krav BEK 46, stk. 4, SEL 298, stk. 2-6 Indsendelse af spaltningsplan og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 46, stk. 5 og 6 Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning BEK 46, stk. 7, SEL 300, stk. 2-7, og Mulighed for at kræve godtgørelse SEL 305 Mulighed for at kræve indløsning SEL 306 Stiftelse, kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelse ved en grænseoverskridende spaltning SEL 307 Anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning SEL 308, stk. 1, BEK 46, stk. 8, SEL 308, stk. 3, BEK 46, stk. 9 Attestudstedelse SEL 309 Lodret grænseoverskridende spaltning 16

17 BEK 46, stk. 10 Medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion SEL ASL 139, ASL 139 a e APL 67 d Efterfølgende nationale fusioner og spaltninger SEL 317 ASL 139 f Medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning SEL 318 ASL 139 g APL 67 d Kapitel 17. Omdannelse Omdannelse af anpartsselskab til aktieselskab BEK 47, SEL 319, stk. 2, og 320 APL 66, APL 67 Omdannelse af aktieselskab til anpartsselskab SEL 321 og 322 ASL 134 l Omdannelse af aktieselskab til partnerselskab SEL 323 ASL 134 m Omdannelse af partnerselskab til aktieselskab BEK 48 og SEL 324, stk. 2-4 ASL 134 n Omdannelse af andelsselskab til aktieselskab ASL 135 BEK 49 Omdannelsesplan SEL 326 Omdannelsesredegørelse SEL 327 Mellembalance SEL 328 Vurderingsberetning om apportindskud SEL 329, stk. 1 og 2, og BEK 49, stk. 2 17

18 Vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen SEL 330 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 49, stk. 3 Mulighed for, at kreditorerne kan anmelde deres krav BEK 49, stk. 4, SEL 332, stk. 2-6 Indsendelse af omdannelsesplanen og vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling BEK 49, stk. 5 og 6 Beslutning om at gennemføre omdannelse BEK 49, stk. 7, SEL 334, stk. 2-5, og 335 Mulighed for at kræve godtgørelse SEL 336 Registrering af gennemførelse af omdannelse SEL 337, stk. 1, BEK 49, stk. 8, SEL 337, stk. 3-6 og BEK 49, stk. 9 Kapitel 18. Overtagelsestilbud i aktieselskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads SEL 338 ASL 81 b Særlig inddragelse af generalforsamlingen SEL 339 ASL 81 c Suspension af særlige rettigheder SEL 340 ASL 81 d Suspensionens retsvirkninger SEL 341 og 242 ASL 81 e, ASL 81 f Vedtægtsændringer i forlængelse af gennemført overtagelsestilbud SEL 343 ASL 81 g 18

19 Kompensation til visse aktionærer SEL 344 ASL 81 h Kapitel 19. Filialer af udenlandske kapitalselskaber SEL 345 og 346, BEK 50, ASL 147, ASL 149, SEL 347, stk. 2, og ASL 150, ASL 151, ASL 152, ASL 153, stk. 5 og 6 APL 68 Kapitel 20. Statslige aktieselskaber Definition m.v. SEL Særlige offentliggørelsespligter m.v. SEL ASL 54 a, ASL 157 b, ASL 157 c, ASL 157 d Kapitel 21. Partnerselskaber SEL ASL 173 Kapitel 22. Erstatning, tvungen overdragelse m.v. SEL ASL 140, ASL 141, ASL 142, ASL 143, ASL 144, ASL 145 APL 80 a, APL 80 b, APL 80 c, APL 80 d, APL 80 e, APL 80 f Kapitel 23. Straffebestemmelser m.v. BEK 51, stk. 1, SEL 366, stk. 2, BEK 51, stk. 2, SEL 367, stk. 2-4, og SEL 368 og 369 ASL 160, ASL 161, ASL 161 a APL 79, APL 80 Straf for overtrædelse af bekendtgørelsen BEK 52 19

20 Kapitel 24. Klageadgang SEL 370 og 371 ASL 159 a, ASL 159 b, stk. 1 og 2 APL 77, APL 78, stk. 1 og 2 Kapitel 25. Ikrafttræden SEL Overgangsordninger, som er fastsat i bekendtgørelsen BEK

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Jan Schans Christensen. Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret. 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave Jan Schans Christensen Kapitalselskaber Aktie- og anpartsselskabsret 4. udgave / 1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber

Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 79 Offentligt 27. november 2008 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i forslag om lov om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovforslagets enkelte kapitler

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Generelt om beslutningstræerne 2 Generelt om beslutningstræerne (1:2) Dette hæfter indeholder en række

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB

Kompendium i. Selskabsret. Helle Stakemann FORLAGET SB Kompendium i Selskabsret Helle Stakemann FORLAGET SB Indhold Kapitel 1: Selskabsrettens karakteristika og baggrund 9 Selskabsretten som disciplin og selskabsformerne 9 Den selskabsretlige aftalefrihed

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. marts 2011 25. marts 2011. Nr. 243. Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

DATASAMMENSKRIVNING. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Den 25. februar 2011 DATASAMMENSKRIVNING Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Herved sammenskrives lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

Introduktion til selskabs- og foreningsretten

Introduktion til selskabs- og foreningsretten Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til selskabs- og foreningsretten GADJURA DEL I: DET SELSKABSRETLIGE UNIVERS Kapitel 1: Selskabsrettens centrale problemer og begreber 15 1.1 Selskabsrettens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater

Præsentation af den nye selskabslov. Formuepleje seminar februar 2010. Holst, Advokater Præsentation af den nye selskabslov Formuepleje seminar februar 2010 Holst, Advokater 1. Introduktion Dagens program: 1. Introduktion 2. Stiftelse 3. Kapitalandele, ejerbog og ejerregister 4. Ledelse 5.

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne

Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Ny selskabslov Tilgang i oplæg Overblik over den nye lov Ikke en detaljeret gennemgang, hvor vi når omkring alle detaljerne Fravalgt visse emner, der omhandler et begrænset antal Fravalgt visse emner,

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Stiftelse af ApS og A/S

Stiftelse af ApS og A/S Vejledning Stiftelse af ApS og A/S Denne vejledning handler om reglerne om stiftelse af anpartsselskaber og aktieselskaber, herunder blandt andet hvilke dokumenter der skal udarbejdes, og hvad de skal

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 CORPORATE COMMERCIAL Den nye selskabslov Af advokat Jacob Christensen og advokatfuldmægtig Johanna Wickenberg I forlængelse af vores nyhedsbrev fra april 2009 om det fremsatte

Læs mere

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard peer schaumburg-müller kapital selskaber aktie- og anpartsselskaber sjette omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber Bernhard Gomard

Læs mere

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag

HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus. Den nye selskabslov af den 29. maj 2009. Bilag HD (R) Afhandling ASB Handelshøjskolen i Århus Den nye selskabslov af den 29. maj 2009 På hvilke områder er den nye selskabslov væsentligt ændret i forhold til den tidligere lovgivning for aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Aktie- og anpartsselskabsret

Aktie- og anpartsselskabsret Paul Krüger Andersen Aktie- og anpartsselskabsret 7. reviderede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Kapitel 1. Indledning 1.1. Forskellige selskabstyper - den selskabsretlige frihed 1 1.2. Aktieselskabslovens

Læs mere

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

tal kapi selskaber bernhard gomard peer schaumburg-müller aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag bernhard gomard kapi peer schaumburg-müller tal selskaber aktie- og anpartsselskaber syvende udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskaber

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Selskabsreform. selskabsrådgivning

Selskabsreform. selskabsrådgivning Erik Werlauff Selskabsreform g selskabsrådgivning (:i '"?$ THOMSON REUTERS Indhold Forkortelser 11 I. INTRODUKTION - reformen og dens baggrund 13 Fremstillingen i det følgende 15 Reformens baggrund 15

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen

Iværksætterselskaber. Vejledning. Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Vejledning Iværksætterselskaber Denne vejledning handler om de særlige regler, som gælder for iværksætterselskaber. Udarbejdet af Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 Dato: 19-02-2018 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 11 december 2008 Indhold Økonomi- og erhvervsministeriet Betænkning om ny selskabslovgivning PricewaterhouseCoopers Få styr på årsregnskabsloven IFRS essential Økonomi- og

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER

DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER MARTS 2010 DEN NYE SELSKABSLOV - OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Den 1. marts 2010 trådte hovedparten af den nye selskabslov i kraft. Den nye selskabslov erstatter den aktieselskabslov og anpartsselskabslov og

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 24.2.2010 Vejledning om delvis ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Sammenstilling af gældende regler i selskabsloven og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS

Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nils Kjellegaard Jensen Selskabsretlig Håndbog u-/lovligt kapitaludtræk i A/S og ApS Nyt Juridisk Forlag Forord 11 Kapitel 1. Former for lovlig uddeling af selskabsmidler 13 Kapitel 2. Ulovlig/maskeret

Læs mere

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF

VEJLEDNING OM. selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF VEJLEDNING OM selskaber med begrænset ansvar der skal registreres i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen 1 I bekendtgørelse nr. 243 af 10. marts 2015 om anmeldelse, registrering, gebyr

Læs mere

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) [1] Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v. side 3 Kapitel 2 Registrering og frister side 8 Kapitel 3 Stiftelse side 12

Læs mere

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013

Ændring af Selskabsloven. Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 Ændring af Selskabsloven Nyhedsbrev Corporate M&A Juni 2013 ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN Folketinget har den 16 maj 2013 vedtaget en revision af selskabsloven. Dele af lovændringen kræver tilpasning af Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Aktieselskaber og anpartsselskaber

Aktieselskaber og anpartsselskaber Bernhard Gomard Aktieselskaber og anpartsselskaber 2. omarbejdede udgave Jurist- og 0konomforbundets Forlag 1992 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Lovgivningen om aktieselskaber og anpartsselskaber. Historié

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Opløsning af kapitalselskaber, A.M.B.A., S.M.B.A. og F.M.B.A. UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Maj 2011 Opløsning af aktie- og anpartsselskaber (kapitalselskaber) og virksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen) I medfør af 8 og 9 og 10, stk. 2 og 3, i lov nr. 571 af 6. juni

Læs mere

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave

Selskabsformerne. - lærebog i selskabsret. Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 6. udgave Selskabsformerne - lærebog i selskabsret 6. udgave Noe Munck Lars Hedegaard Kristensen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Selskabsformerne lærebog i selskabsret Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Læs mere

Introduktion til dansk selskabsret I

Introduktion til dansk selskabsret I Søren Friis Hansen Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave Søren Friis Hansen & Jens Valdemar Krenchel Introduktion til dansk selskabsret I 4. udgave/1. oplag Karnov Group

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 27. juni 2008 23. juni 2008. Nr. 619. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber

Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber Vejledning om fusioner af aktie- og anpartsselskaber ERHVERVSSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1.

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 81 Offentligt Kapitalkrav Gældende ret Ny lovgivning Aktieselskabslovens 1, stk. 3, og anpartsselskabslovens 1, stk. 3: Kravene til kapitalens størrelse

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning

Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Fusion og spaltning Side 2 Fusion og spaltning Reglerne om nationale fusioner og spaltninger er ændret indenfor følgende områder: Fusions- og spaltningsplan

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v.

Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Kendelse af 25. september 1995. 95-12.636. Omdannelse af et andelsselskab med begrænset ansvar til aktieselskab nægtet registreret på grund af manglende omdannelsesplan m.v. Aktieselskabslovens 135. (Eskil

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. juli 2014 (J.nr. 2014-0036519) Ændring af vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen VEJLEDNING OM Standardvedtægter til S.M.B.A. (uden styrelsens kommentarer) UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Standardvedtægter for S.M.B.A. Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur

Modernisering. af selskabsretten. JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen. Lovforslagets overordnede struktur 46 Modernisering af selskabsretten JURA Af advokat Thomas Gjøl-Trønning og advokat Sanne Dahl Laursen Efter i en lang årrække at have arbejdet med både en aktieselskabslov og en anpartsselskabslov er der

Læs mere

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

UDKAST. Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Erhvervsstyrelsen, Den 21. juli 2015 UDKAST Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) I medfør af 375 i selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Bekendtgørelse af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder LBK nr 1295 af 15/11/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.2013-0035914 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

Fusion og spaltning, omdannelse m.v.

Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Selskabsret Kapitalselskaber Advokat Nicholas Liebach Fusion og spaltning, omdannelse m.v. Lektion 13 WWW.PLESNER.COM Dagens program Fusion og spaltning, omdannelse m.v. JSC kap. 21 Spørgsmål Virksomhedssammenslutninger

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse

Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Stiftelse Side 2 Stiftelse Reglerne om stiftelse er ændret indenfor følgende områder: Stiftelsesprocedure Standardvedtægter Hjemsted Revisor Selskabets varighed

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 7. maj 2000, med de ændringer, der følger af

Herved bekendtgøres lov om anpartsselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 325 af 7. maj 2000, med de ændringer, der følger af Anpartsselskabsloven Lovbekg. nr. 10 af 09.01.2002 Kapitel 1 - Indledende bestemmelser Kapitel 2 - Anpartsselskabers stiftelse Kapitel 3 - Indbetaling af anpartskapital Kapitel 4 - Anparter og fortegnelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S

VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S VEDTÆGTER FOR FIH REALKREDIT A/S 1 Navn og hjemsted Selskabets navn er FIH Realkredit A/S. Dets hjemsted er Københavns Kommune. 2 Formål Selskabets formål er at drive alle former for realkreditvirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) LBK nr 1089 af 14/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-10332 Senere ændringer

Læs mere

Selskabsloven. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Selskabsloven. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peer Schaumburg-Müller Erik WerlaufF Selskabsloven MED KOMMENTARER Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff Selskabsloven (lov om aktie- og anpartsselskaber) med kommentarer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN ERHVERV A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber ANG nr 619 af 23/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016622 Senere ændringer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR RINGKØBING-SKJERN FORSYNING A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2. Selskabets formål 2.1 Selskabets formål

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Oplæg til ny selskabslov Af advokat Jacob Christensen, advokat Frederik Lassen Udvalget for Modernisering af Selskabsretten har i løbet af de seneste

Læs mere