Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune"

Transkript

1 Energirapport 2013 for Syddjurs Kommune

2 Grønne varmepumper i grøn daginstitution Børnenes Gård i Basballe har nedlagt oliefyret til fordel for to energirigtige varmepumper. Det passer perfekt med institutionens ønske om at være grøn og miljørigtig. Røde kinder, farvestrålende flyverdragter og huer i alle kulører. Selv om marts vinden blæser iskold over Mols Bjerge, futter børnene fornøjede rundt på små cykler på legepladsen ved Børnenes Gård i Basballe. Inde i den hvidkalkede gård er der til gengæld hverken brug for halstørklæder eller flyverdragter. Det sørger to helt nye varmepumper for. Pumperne har i 2013 afløst et oliefyr, der både var dyrt i drift og dårligt for miljøet, og det glæder daginstitutionsleder Jette Kristensen. Børnenes Gård ligger i et helt fantastisk område med Nationalpark Mols Bjerge lige uden for døren, så vi har en forpligtigelse til at passe godt på miljøet. Jeg kunne blive helt dårlig i vintersæsonen, når endnu en oliebil dukkede op med olie til det gamle oliefyr, smiler hun. To varmepumper Det nye varmeanlæg på Børnenes Gård består af en buffertank og en vandvarmer inde i huset og to kompressorer udenfor. Kort fortalt bliver varmen i udeluften overført til et kølemiddel, som bliver komprimeret op til en temperatur på godt 100 grader i de to kompressorer. Herefter fordeler varmepumperne varmen til brugsvandet og gulvvarmen i huset. Anlægget bliver delvist drevet af el fra et solcelleanlæg på gårdens tag. Anlægget kører med to varmepumper, og det kobler automatisk den ene fra i sommersæsonen, når der ikke er brug for så meget energi. Det betyder, at det samlede forbrug bliver betydeligt mindre, forklarer afdelingsleder Lars Stenfeldt Hansen fra Holmriis Energi, der har leveret anlægget.

3 Børnenes Gård Skift fra oliefyr til varmepumper Samlet investering: kr. Samlet besparelse pr. år, estimat: kr. / 6 ton CO2 Sund mad og økologi er en del af hverdagen på Børnenes Gård. Nu er også varmeanlægget miljørigtigt.

4 Han pointerer, at det er vigtigt, at et varmepumpeanlæg har den rigtige størrelse. Er anlægget for stort, vil det køre ujævnt med mange stop, og er det for lille, vil det ikke kunne dække varmebehovet i lokalerne. Sund mad og økologi Børnenes Gård i Basballe er en integreret institution med plads til 10 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn. Jette Kristensen ser en lige linje fra det pædagogiske arbejde med børnene til det miljørigtige varmeanlæg. Vi lærer børnene, at de skal passe godt på naturen. Vi vægter sund mad og økologi højt, og vi har små køkkenhaver, hvor vi dyrker vores egne gulerødder og kartofler. Når vi hver dag arbejder med miljø og natur, er det dejligt, at vi nu også kan varme vores lokaler op på en miljørigtig måde. Farvel til det gamle oliefyr og goddag til et helt nyt luft-til-vand varmeanlæg.

5 Energiprojekter i Syddjurs Kommune i projekter i alt 7 skoler solcelleanlæg Rådhuset i Ebeltoft solcelleanlæg Molsskolen ydervæg efterisoleret Ebeltoft Skole (Toftevangsskolen) tag efterisoleret Rosmus Skole, Kolind Skole og Ebeltoft Skole belysning Svømmehallen i Ebeltoft belysning Børnenes Gård og Kolind Ungdomsskole varmepumper

6 Et vågent øje med varmeforbruget Med EnergyTrim kan de danske kommuner optimere deres varmeanlæg og spare på energiregningen. Det handler kort sagt om at holde et vågent øje med forbruget og justere anlægget, så det kører optimalt. Det benytter Syddjurs Kommune sig af. Serviceteknikere fra Danfoss tjekker varmeanlægget grundigt igennem, justerer det og påpeger, hvis der er defekte eller nedslidte komponenter. Ønsker kommunen at følge anbefalinger om udskiftning af komponenter, kan kommunens sædvanlige vvs-installatør stå for opgaven. Flere gange om året vender serviceteknikerne tilbage til de kommunale bygninger for at følge udviklingen i forbruget og give varmeanlæggene et eftersyn. Lederen på stedet informerer om oplevelser med driften, og serviceteknikerne indstiller anlægget, så komforten i lokalerne er i orden. Syddjurs Kommune har gennemført EnergyTrim i 15 af kommunens ejendomme.

7 CO 2 -reduktioner Syddjurs Kommune har i 2013 reduceret CO2-udledningen fra kommunens ejendomme med cirka 1 % sammenlignet med året før. Der er fra Energipuljen i 2013 iværksat projekter, der svarer til en forventet CO2-reduktion på omkring 149 ton i de kommende år. Det svarer til 6,5 % af den samlede CO2- udledning fra de kommunale ejendomme i Vi har i perioden fra 2010 til og med 2013 reduceret udledningen af CO 2 med 6,4 % eller i gennemsnit 1,6 % pr. år. Elforbruget bidrager langt mest til CO2-udledningen. Fra og med 2013 har vi derfor investeret i solcelleanlæg, der skal nedbringe det årlige indkøb af el fra el-nettet og dermed også nedbringe udledningen af CO2. Varme tal om projekterne Samlet investering fra energipuljen på kr. Samlet økonomisk gevinst i 2013 på kr. Samlet CO 2 -besparelse på 149 ton pr. år Samlet tilbagebetalingstid på cirka 12 år

8 Et halvt tag fyldt med solceller På Molsskolen erstatter et nyt solcelleanlæg en traditionel tagbelægning af tegl. Det gør det muligt at integrere solcellerne fuldstændigt i tagfladen. 3 solceller i højden og 46 i længden. Det giver i alt 138 solceller, og det er præcist det antal, der nu ligger og soler sig på den sydvendte side af taget på en af Mols skolens bygninger. Det nye solcelleanlæg dækker hele bygningens tagflade mod syd og afløser en traditionel tagbelægning af tegl. Et nyt undertag blev etableret i samme arbejdsgang, og det er konstrueret, så der sikres god ventilation under solcellerne. Det er nemlig vigtigt, hvis anlægget skal køre optimalt. Solcelleanlægget sørger for billig og miljørigtig el på skolen, hvis ældste bygninger er fra Serviceleder på skolen, Kjeld Nielsen, er glad for kommunens tiltag med at gøre skoler og daginstitutioner mere energirigtige. Jeg er selv lystfisker og vægter en ren natur højt. Det er nødvendigt, at vi har hånd i hanke med miljøet, og det er godt, at kommunen viser vejen med energirigtige løsninger i de kommunale bygninger. Følg med på skærmen Det er vigtigt, at også eleverne bliver bevidste om miljørigtig adfærd, fortæller Kjeld Nielsen. Vi har monteret en computerskærm tæt på skolens indgang, hvor eleverne hver dag kan følge med i, hvor meget energi solcellerne producerer. Børnene er altid nysgerrige, når der sker noget nyt på skolen, så jeg forventer, de får stor fornøjelse af informationerne på skærmen. Det er også et fint redskab, når klasserne har emnearbejder om miljø.

9 Molsskolen Solcelleanlæg, isolering ydervægge, varmtvandsbeholder Samlet investering: kr. Samlet besparelse pr. år, estimat: kr. /35 ton CO2 138 solceller på taget sørger for billig og miljørigtig el på Molsskolen.

10 Målsætning Målet med energispareind satsen i Syddjurs Kommune er at reducere forbruget af el, vand og varme med 2 procent om året frem til 2025, hvilket svarer til den aftale, der er indgået med Danmarks Naturfredningsforening. Hvem er med? Denne energirapport gælder for bygninger og anlæg, der ejes, drives og finansieres af Syddjurs Kommune og omfatter: Administrationsbygninger, skoler og sfo er, juniorklubber og ungdomsskoler, daginstitutioner, legestuer og dagplejehuse, biblioteker, fritids- og idrætsfaciliteter, familie- og ungdomshuse, ældre- og genoptræningscentre, offentlige toiletter og busterminaler, museer, kulturhuse og andre bygninger til kulturelle formål. Der er ikke medregnet driftsbygninger, der er indtægtsdækket, som for eksempel renseanlæg, vandværker, materielgårde og udlejningsbygninger.

11 Energiprojekter Der investeres primært i energiforbedringer i forbindelse med nedbrud, ombygninger, nybygninger og løbende vedligeholdelse. Der er dog områder, hvor det er oplagt at foretage investeringer, der alene vedrører energiforbedringer. Her tænkes især på optimering af tekniske anlæg. Alle projekter kortlægges og prioriteres løbende af Team Ejendomme i samarbejde med institutioner og serviceledere. Alt til- og nybyggeri udføres som minimum i Energiklasse Energimærkning Alle kommunale bygninger skal have gyldige energimærker. Under hensyn til lokale forhold investeres i energibesparelser, som er nævnt i energimærkerne, hvis tilbagebetalingstiden er under 5 år. (Lovpligtig aftale mellem KL og Energi- og Transportministeriet). Energistyrer I Team Ejendomme er der ansat en energistyrer, der styrer og gennemfører konkrete energispareprojekter i tæt samarbejde med institutioner, entreprenører, håndværkere, arkitekter og konstruktører i Team Ejendomme. Netværk Netværket af serviceledere og teknisk personale TEK-NET Syddjurs fortsætter. Der afholdes møde en gang om året. Formålet er at udveksle erfaringer og orientere om nye energiteknologier. Finansiering Investeringerne finansieres ved den automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Tilbagebetalingen sker ved en reduktion i energibudgetterne, der svarer til tilbagebetalingstiden for de enkelte projekter.

12 Tjek forbruget hver uge Energykey hedder systemet, der giver lederne af kommunens institutioner mulighed for at følge forbruget af el, vand og varme nøje. Systemet overvåger løbende, om budgetterne bliver overholdt og kommer med en alarm, hvis forbruget løber løbsk. Helt konkret er Energykey et skærmbillede på computeren med røde og grå søjler for henholdsvis budget og forbrug. Hvis alarmen melder fejl, kan man med det samme se både fejltidspunktet og årsagen til alarmen. Systemet er let og enkelt at anvende for lederne. Man logger blot på computeren med sit kodeord og har med det samme adgang til alle informationer om forbruget af el, vand og varme. Energistyrer i Team Ejendomme, Jens Jørgen Nøhr Nielsen, opfordrer lederne til at klikke ind på Energykey og tjekke forbruget mindst en gang om ugen.

13 Klap i hænderne giver lys på skolen Nye sensorer til lyset på Kolind Centralskole reagerer på lyd. Det giver en mindre elregning og mere komfort end de traditionelle bevægelsessensorer. Et tryk på et dørhåndtag og et skridt på gulvet tænder lyset på gangene i Kolind Centralskole. Sensorerne til lyset er nemlig små mikrofoner, der reagerer på lyd. Det har flere fordele frem for sensorer, der reagerer på bevægelse i rummet, forklarer serviceleder Niels Abrahamsen. De tidligere bevægelsessensorer reagerede kun, når du var inden for et bestemt område i lokalet. De nye sensorer reagerer, uanset hvor du opholder dig i lokalet, og det giver selvsagt mere komfort for brugerne. Det betyder også, at vi kan klare os med langt færre sensorer end før. Justeres til lokalet De såkaldte akustiske sensorer kan indstilles, så de passer præcist til, hvad lokalet bliver brugt til. På gangarealer er det forholdsvis nemt, fordi der altid er lidt støj, når mennesker er på vej fra ét sted til et andet. Men servicelederen ser muligheder i de nye sensorer også i lokaler, hvor der normalt er forholdsvis stille. Sensorerne kan justeres til at reagere på meget lav lyd. Det kunne være sjovt at prøve dem på skolebiblioteket, hvor blot det at man bladrer i en bog, kan holde lyset tændt. Fungerer perfekt De akustiske sensorer er mere præcise end de gamle, og de tænder ikke i tide og utide. Det giver en mindre elregning, men også en mere tilfreds serviceleder. Tidligere fik jeg af og til opkald derhjemme fra folk i byen, der lige ville fortælle, at lyset stod tændt på skolen. Det gør jeg ikke mere, så jeg er på alle måder glad for de nye sensorer.

14 Kolind Centralskole Akustisk styring af ganglys og solcelleanlæg Samlet investering: kr. Samlet besparelse pr. år, estimat: kr. /10 ton CO2 Skridt på gulvet tænder lyset på gangen i Kolind Centralskole.

15 Energiprojekter de kommende år Byrådet har vedtaget en anlægsbevilling på 35 mio. kr. til energiprojekter i perioden fra 2014 til Anlægsbevillingen bliver i 2014 brugt til etablering af CTS energistyringsanlæg, automatik og generel energirenovering. Projekterne prioriteres efter resultaterne af de bygningsscreeninger, som Team Ejendomme løbende foretager med henblik på energirenovering. Prioriteringen bliver sammenholdt med ønsker fra institutionerne og Team Ejendommes strategi for arbejdet med energirenovering i Syddjurs Kommune. Planlagte projekter CTS energistyring, automatik og generel energirenovering Energitiltag på kulturområdet Energibesparende bygningsrenoveringer og alternative energikilder 1 mio. kr. 2 mio. kr. 32 mio. kr.

16 04/ Hovedgaden Rønde tlf

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne

inspiration Jeg bruger stort set ingen energi Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne inspiration REN BESKED om REN ENERGI Jeg bruger stort set ingen energi Pump varmen op af jorden Lad el-måleren løbe baglæns Send oliefyret ud i kulden pak huset ind i en varm dyne Få ny energi Miljørigtig

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder

energicenter danmarks nye 20. august kl. 10.00 åbner Solen er vores bedste ven Led-pærer stjæler rampelyset Gratis inspirationsmøder EnergiSpiren Løversysselvej 2 7100 Vejle Tel.: 7580 3012 info@energispiren.dk 20. august kl. 10.00 åbner danmarks nye energicenter Solen er vores bedste ven s. 14-15 Led-pærer stjæler rampelyset s. 8 Gratis

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil

Alt om EnergiData og MinEnergi. Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Alt om EnergiData og MinEnergi Samlet i en enkelt A4 printvenlig pdf-fil Om EnergiData Danmarks førende inden for energistyring og realiserede energibesparelser Energistyring = grøn økonomistyring... Det

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Din nabo tjener penge - hvad med dig?

Din nabo tjener penge - hvad med dig? 10 cases om energirenovering i Morsø Kommune: Din nabo tjener penge - hvad med dig? MORSØ KOMMUNE Se hvordan din nabo har fået bedre økonomi I denne folder finder du 10 cases om energirenovering af boliger.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG

FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Fokus på forsvarets solcelleanlæg FOKUS PÅ FORSVARETS SOLCELLEANLÆG Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring 72 67 11 11 fbe@mil.dk forsvaret.dk 2014 FORSVARET ER EN AF

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere