Automatiseret overvågning/alarmering af patient

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiseret overvågning/alarmering af patient"

Transkript

1 Automatiseret overvågning/alarmering af patient Thomas Axel Kongens Lyngby 2012 IMM-M.Sc

2 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark Phone , Fax IMM-M.Sc: ISSN

3 Abstract The Danish healthcare system is extremely expensive in its current form. Hence it is desirable to optimize the system in order to minimize the total costs. By implementing a tele-medical system with a well designed architecture, one can not only save time but also optimize workflow. Another advantage is the opportunity to collect data through data mining, which can be useful in future research projects, which could lead to better diagnoses and treatment of illnesses. The architecture of the system is paramount in order to be able to improve the system in the future. Therefore the objective of this project is the development of a system to assess and diagnose the patients health condition when the patients health state changes from stable to critical. This is achieved by the use of a network of sensors which are placed on the patient. Data from these sensors are then sent to a mobile gateway, which transmits the information to a server. The server processes the information by a mathematical projection and evaluates whether the patients condition is stable or if there is a need for reaction. The possibilities are promising when using a flexible structure allowing the diagnoses to be dealt with in parallel. This allows different health care professionals to access valuable information through the system so that they can properly diagnose and treat the patient. Multiple implementation schemes are possible, but flexibility and scalability are important in applying the right designed architecture scheme. A proper architecture together with a vision from the health sector can realise this project.

4 ii Abstract

5 Resumé Det nuværende sundhedssystem er dyrt for samfundet og det er derfor ønskeligt, at der optimeres, hvor det er muligt. Ved indførslen af et telemedicinsk system foreligger der en reel mulighed for besparelser på mange af rutineundersøgelserne. Ved hjælp af et telemedicinsk system med en veldesignet arkitektur, kan der opnås gode resultater for tidsbesparelser i form af ændrede arbejdsgange. Indsamlet data kan endvidere bruges til forskning og dermed på sigt give mulighed for bedre diagnosticering og behandling. Arkitekturen for systemet er altafgørende ved muligheden for fremtidige systemforbedringer. Fokus i dette projekt er, at muliggøre et system til evaluering og diagnosticering af patientens tilstand, når denne ændrer sig fra stabil mod værre. Dette opnåes ved et netværk af sensorer på patienten, hvorfra data sendes til en mobil gateway, der videretransmitterer informationen til en server. Serveren behandler informationerne vha. matematiske fremskrivninger og kan derved evaluere om patientens tilstand er stabil, eller om der er behov for en reaktion. Mulighederne er gode, såfremt der benyttes en fleksibel struktur, hvor diagnosticeringerne behandles parrallelt og der er mulighed for, at mange forskellige faggrupper kan tilgå systemet og bidrage med deres specialviden. Ved fra starten at tænke fleksibilitet og skalerbarhed ind i arkitekturdesignet, opnåes den mest langtidsholdbare løsning. Arkitekturdesignet sammen med en vision fra sundhedssektoren kan realisere dette projekt.

6 iv Resumé

7 Forord Dette speciale er lavet ved Institut for Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske Universitet, som kandidatopgave på 30 ECTS point, hvormed der opnåes en IT kandidatgrad indenfor ingeniørfaget. Projektet består af en rapport, der analyserer forskellige telemedicinske arkitekturer, med udgangspunkt i medicoindustrien. Derudover indeholder projektet et design af et system, der realiserer den valgte arkitektur. For at opnå fuld forståelse af specialet, forventes det, at læseren har IT teknisk baggrund, og derved har kendskab til forskellige IT arkitekturer og netværks paradigmer. Jeg vil gerne rette en tak til Christian Damsgaard Jensen fra IMM Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, der har været til hjælp når jeg har haft brug for kritiske øjne, eller bare havde lyst til at tale vidt og bredt om rapporten. Samtidgt vil jeg gerne takke Rune Saaby Duschek fra Pallas Informatik A/S, Allerød, for at være min kontaktperson hos Pallas, samt har vejledt og fulgt mig gennem projektforløbet. Kongens Lyngby 2. marts 2012 Thomas Axel

8 vi Forord

9 Indhold Abstract Resumé Forord i iii v 1 Introduktion Problemstilling Antagelser Rapport kapiteloversigt Ordliste Telemedicinske projekter Telemedicin IctalCare Secure Linking of Patients and Tele-medical Sensors Opsummering Telemedicinsk arkitektur Opbygning Opsummering Analyse Funktionelle krav Problemstillinger Valg af opdeling Patientnetværk Servernetværk Protokol

10 viii INDHOLD 4.7 Normalisering Database og log/historik Databehandling Alarmering Faggruppers tilgang Regulatorisk og certificering Eget forslag til telemedicinsk system Opsummering Implementeringsforslag Mellem lagring og diagnosticering Normaliseringen Diagnosticering Evaluering Scenarie 1 - Diabetes Scenarie 2 - Ofte dehydrerende patient Opsummering Konklusion 89 8 Fremtidige studier 91 9 Litteraturliste 93 A XML protokol 101 B VDM design 103 B.1 VDM C Android Accelerometer 107

11 Kapitel 1 Introduktion Læger og patienter med kroniske sygdomme bruger anseelig tid på rutineundersøgelser. Diabetespatienter skal eksempelvis have undersøgt om deres vitale værdier (f.eks blodsukkerniveau eller lignende) er på et niveau, der er acceptabelt i forhold til deres sygdom. Grundet større tidspres ønskes det, at omfanget af disse undersøgelser minimeres eller forbedres, så de kan udføres hurtigere og mere effektivt for både patient og læge. Med hensyn til vente- og undersøgelses tid, kan det nærmest direkte overføres til produktionstab for landet. Et tænkt eksempel med indlæggelselstal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2009 var indlægelser[17]. Det antages at patienten bruger 15 minutter (1/4 time) på ventetid, og ingen minutter på transport = timer 4 Med en gennemsnitsløn på ca. 195 DKK[15] vil dette være ca. 56 millioner DKK om året i produktionstab. Naturligvis skal disse tal tages med forbehold, da patienter udenfor arbejdsmarkedet, eksempelvis børn og pensionister, ikke er trukket fra. Modsat er der kun beregnet med 15 minutter hvilket er lavt sat, og uden transport. Tallet må formodes reelt at være endnu højere, derudover vil der også være situationer, hvor patienter udebliver og det derved er personalet der får spildtid.

12 2 Introduktion Verdensbefolkningen vokser, og andelen af ældre i befolkningen bliver større. Dette betyder ikke at de ældre bliver svagere, men det vil stadig betyde, at vores sundhedsvæsen vil få en større arbejdsbelastning. Danmarks Statistik har lavet flere undersøgelser og prognoser, der påviser at den ældre del af befolknigen vil udgøre en større og større procentdel. Figurerne 1.1, 1.2 viser de omtalte fremskrivninger[38]. Figur 1.1: Model fra Danmarks Statistik der viser grafisk befolknings statistik fra Figur 1.2: Model fra Danmarks Statistik der viser tabel over befolknings statistik fra Ud fra figur 1.2 ses at personer over 60 år i 2000 udgjorde 19,7% af Danmarks befolkning og at den i 2050 estimeres til at, udgøre 30,5%. Altså ca. 50% større. På verdensplan bliver procentdelen af ældre over 60 år mere end fordoblet fra 2000 hvor de udgjorde 9,9% til år 2025, hvor de udgør 21,8%. Figur 1.3 viser, personer fra den danske befolkning vil være fyldt 65 år i 2044, modsat de personer der er i dag. Dette svarer til en stigning på personer eller ca. 60%[16]. Figur 1.3: Model fra Danmarks Statistik der viser, hvorledes den ældre befolkning vil øges over tid.

13 3 I følge Danmarks Statistik[16], samt figur 1.4, kan følgende aflæses. For de 20 kommuner, der i 2011 havde den højeste andel af personer, der var fyldt 65 år, vil andelen i gennemsnit således stige med 5,6 procentpoint fra 2011 til Til sammenligning vil de 20 kommuner, som i 2020 havde den laveste andel af personer, der var fyldt 65 år, kun have en gennemsnitlig stigning i andelen på 3,1 procentpoint fra 2011 til En anden udfordring er, at fremskrivninger viser, at ældre flytter til udkantsdanmark. Figur 1.4 viser, hvilke dele af landet, der formodes at blive mest belastet. I Danmark er der samtidig en tendens, hvor de mindre hospitaler i udkantsområderne lukkes og der i stedet bygges store hospitaler (superhospitaler), hvor specialisterne samles under et tag. Disse tendenser med flere ældre i udkantsområderne og få store hospitaler, kan betyde, at mange patienter får længere transporttid til undersøgelsesstedet. Hvis disse ældre alle har forladt arbejdsmarkedet, kan samfundet økonomisk set finde transporttiden irrelevant, men idet det antages at folk i fremtiden først pensioneres i en højere alder, vil der være et økonomisk incitament til at minimere transporttid. Samtidig med, at der forventes flere indlæggelser, forventes prisen på den kommunale medfinansiering på en indlæggelse også at stige fra en DRG-takst (se afsnit 1.4) på maksimalt 4973 DKK[36] til maksimalt DKK[35] pr. indlæggelse i 2012 (Staten betalte mere før). Hvis kommunerne med et billigt telemedicinsk system kan undgå visse indlæggelser og rutineundersøgelser, vil de både spare penge, tid og ressourcer, uden at det forringer hverken sundheden eller tryghedsfølelsen hos patienten. For at optimere lægernes arbejdsgang, arbejdes der på, at indføre mere og bedre telemedicin, som dækker hele landet.

14 4 Introduktion Figur 1.4: Model fra Danmarks Statistik, viser fordeling af ældre over 65 år i kommunerne i år 2020[16]

15 5 Pallas Informatik har i projektet Early Warning System (EWS) der omhandler obsersvationsskemaer på hospitaler for at optimere sygeplejerskers daglig dag og mindske dobbelt arbejde, dette kan f.eks være hvor der måles blodtryk, puls, iltmætning, respirationsfrekvens, temperatur og bevidsthed og dette registreres minimum én gang pr. vagt pr. patient, og op til fire gange i timen afhængig af patientens tilstand. Følgenede observationstal er lånt med tilladelse fra læge, Lisbeth Schjerling (ansat på akut modtageafdeling ved Hillerød hospital). Beregningen er lavet i forbindelse med dette projekt. Der er foretaget en tidsmåling på, hvor lang tid det tager at måle og indplotte disse data på et antal patienter, hvorefter følgende er blevet beregnet: For 35 patienters tager det 18 timer at måle og registrere værdier, hvis alle patienter skal have målt værdier minimum én gang hver 8. time. Dette svarer til ca. til 30 minutter pr. patient pr. dag. For Region Hovedstaden, der med 4500 sengepladser og derved bruges der op til arbejdstimer dagligt til observationsskemaer, betyder det at med en sygeplejerskelønning på 180 DKK/t, at der dagligt bruges DKK[41]. Det skal noteres, at denne halve million om dagen, er beregnet med et absolut minimum af oberservationer, og når der er fuld belægning på hospitalet. Hvis et system til overvågning indføres, kan man formentlig halvere denne omkostning og på sigt spare millioner. Andre firmaer undersøger også muligheder for telemedicin, deriblandt er danske DELTA. DELTA s Claus F. Nielsen, repræsentant i Statens Rådgivende udvalg for telemedicin udtaler[22]: Det kræver valg af fælles infrastruktur og standarder. Hundredvis af forskellige it-systemer gør sundhedsvæsenet til et moderne babelstårn af mange sprog og kommunikationssnitflader. Og teknologier der ikke kan kommunikere indbyrdes eller anvende samme platform, er en alvorlig hindring for visionen om sammenhængende telemedicin. Forestil dig, at du skal skifte dit bluetooth-headset ud, hver gang du får en ny mobiltelefon, fordi hver producent er nødsaget til at bruge sin egen, proprietære platform. Sådan fungerer det langt hen ad vejen i sundhedsvæsenet i dag systemerne taler ikke sammen. Derfor er en fælles infrastruktur og valg af standarder en nødvendig forudsætning - både for at skabe interoperabilitet mellem forskellige medico-produkter og softwaresystemer - og for en storskala, tværsektoriel udbredelse af telemedicin.

16 6 Introduktion Claus F. Nielsen taler implicit for en løsning på tværs af firmaer, og at denne skal være opbygget således, at der er et nemt tilgængeligt interface til systemerne. Dette vil man kunne løse ved at data og journaler kan tilgås via webservices. Brugen af webservices muliggør også, at der laves systemer, der grundlæggende laver datamining på nuværende systemer, ved hjælp af f.eks mashups. Af samme årsag belyser denne rapport, hvordan en telemedicinsk arkitektur kan opbygges og gøre denne datatilgang mulig for forskellige faggrupper, som forskerer, læger og teknikerer. Det ønskes at nedbringe den tid en læge skal bruge på rutineundersøgelser. Naturligvis vil sundhedspersonale stadig bruge tid på at skulle oprette en patient i et telemedicinsk system, men tiden det tager, vil være minimal i forhold til gentagne rutineundersøgelser. Systemet skal være så nemt for patienten som muligt, og patienten skal på intet tidspunkt føle sig tynget af at være overvåget. Tværtimod ønskes det at patienten føler sig mere fri til, at gøre alt det normale i sin hverdag og ikke blive i hjemmet af angst for evt. at få et anfald i supermarkedet eller lign. Et system kan naturligvis ikke overtage alle processer helt, da sundhedspersonale har et menneskeligt aspekt, som er nødvendigt for at vurdere helheden. Et system kan dog blive et godt værktøj til indsamling af data og derved minimere tiden hvori patient og sundhedspersonale mødes. Der er mange faktorer, der skal gå op, og projektet kommer ikke rundt om alt, men lægger op til at faggrupperne bidrager til den del, de hver især er bedst til. Af samme grund skal diagnosticeringsarkitekturen, være så fleksibel som mulig. De matematiske forskere skal kunne danne nye algoritmer og vælge, hvilke parametre denne algoritme skal bruge for at fungere. En patient skal ikke kun have én algoritme til at analysere blodsukkertallene, men måske have fire, der analyserer på hver deres matematiske måde. Det skal medregnes at nogle lidelser kan måles ud fra ét vital parameter (blodsukker, puls osv.), mens andre kræver flere, hvilket stiller krav til fleksibilitet i arkitekturen. Hvis forskere kan få tilgang til automatisk genereret data om patienter, vil man ud fra datamining også kunne skabe ny indsigt i sygdomslære. Det stiller krav til anonymisering af data, da udvedkommende ikke skal kunne hente oplysninger om patienter. Data kan misbruges og patienten skal derfor beskyttes.

17 1.1 Problemstilling 7 Dette projekt vil opstille forskellige arkitekturer og foretage en diskussion af disse. Dette gøres med henblik på at finde det bedst mulige grundlag for en arkitektur, der er fleksibel og tillader at de forskellige faggrupper kan tilgå den ønskede data. Der undersøges om brugen af intelligente sensorer, dvs. der selv kan sende data til en internetserver, har fordele frem for et mellemled der modtager, pakker ind og sender data videre til nettet. I dette område evalueres det på pris, men også på hvad der er bedst i forhold til regulativer og regler på området. Projektet ender ud med et forslag til en arkitektur samt implementeringsforslag der kan realisere dette. 1.1 Problemstilling Projektet beskæftiger sig med, at oprette en generel arkitektur for telemedicinske systemer, beregnet til indrapportering af data og analyse heraf. Derudover undersøges det hvilke faggrupper, der ønsker tilgang til denne type system, samt hvilken data disse forskellige faggrupper skal kunne tilgå. Projektet belyser problemer omhandlende arkitekturer, responstider og data/- patient genkendelse. For at simplificere opstillingen beskrives arkitekturforslaget i to delafsnit; et, der beskriver et netværk, der er tæt på patienten og et andet med netværket på en server. 1.2 Antagelser Der er ikke taget højde for udfordringen med, at få alle producenter til at indgå i et samarbejde om netop den beskrevne arkitektur. Det må formodes at de fleste producenter vil foretrække deres egen komplette løsning, da de derved har en bedre businesscase. Samtidigt vil myndighederne fastsætte krav til, hvordan data skal placeres og anonymiseres. Eventuelt skal der udarbejdes en fælles dansk europærisk standard, for derved at sikre et bredere samarbejde til f.eks de diagnosticerende algoritmer.

18 8 Introduktion Der tages derudover heller ikke forbehold for følgende punkter i rapporten, og de antages derfor som givet. Kommunikation mellem en eller flere dele af systemet foregår over en sikker protokol/linje. Lagring af data, er ikke begrænsning i håndtering eller mængde. Krav for personfølsom data. Patienter ønsker at have flere sensore på kroppen hver dag. Der findes en evt. plasterteknologi hvori en sensor kan monteres. Riskoen, hvis TDCs GSM dækning svigter er minmal. Forbehold ved fejlalarmering. Patienten opholder sig udelukkende i Danmark. Fagfolkene er trænede i at benytte systemet. 1.3 Rapport kapiteloversigt En kort oversigt over hvad de respektive afsnit indeholder kan ses nedenfor. Introduktion Beskriver problemer, og hvorfor der er brug for en telemedicinsk arkitektur. Telemedicinske projekter Beskriver grundliggende telemedicin samt hvilke projekter, der har været indenfor området, som står frem i forhold til denne rapports tanker. Telemedicinsk arkitektur Omtaler telemedicinske arkitekturer hos patienten såvel som serverside. Analyse Viser hvilke overvejeler og valg der er gjort på baggrund af fordele og ulemper fra afsnittene Telemedicinske projekter & Telemedicin arkitektur. Implementeringsforslag Giver forslag på implementeringer, der kan være til gavn for det endelige produkt, hvor mediator, webservices og bus arkitekturer diskuteres.

19 1.3 Rapport kapiteloversigt 9 Evaluering Indeholder to forskellige brugsscenarier, samt Bluetooth undersøgelse af protokollen. Konklusion Fortæller hvad der blev fundet som bedst mulige arkitektur og hvorfor denne er valgt. Fremtidige studier Beskriver hvad der skal laves efter denne rapport, hvis det ønskes at dette projekt skal fuldføres. Appendix Bilagene indeholder den komplette XML fil, der er brugt til en transmissions beregning. En VDM model der blev oprettet i starten af projektet for at give et indblik i om projektet kunne lade sig gøre. Samt kildekode til Android Accelerometer programmet der sender sine data til en server.

20 10 Introduktion 1.4 Ordliste En liste over nogle af de ord og forkortelser, benyttet i rapporten: Pallas DAO P2P DRG DRG takster Mashup BT Starvation BLE npoct RFID JSON Heartbeat Cache Pallas Informatik A/S Data Access Object Peer to peer Diagnose relaterede grupper Er beregnet som landsgennemsnitlige omkostninger ved behandling af patienterne på de offentlige danske sygehuse.[43] Et program eller website dannet ud fra data opsamling fra forskellige kilder Bluetooth Hvis et program lider af datamangel, som hindre dens virke. Bluetooth Low Energy Net-enabled Point of Care Technology Radio Frequency Identification JavaScript Object Notation, et XML lignende format. Et signal der sendes fra punkt til punkt i en kommunikation, for at være sikre på begge ender lever Midlertidig hukommelse i et system.

21 Kapitel 2 Telemedicinske projekter Dette afsnit indeholder, hvad telemedicinbegrebet er, og hvad det skal kunne forbedre fremfor de de eksisterende løsninger. Derudover nævnes nogle State of the art projekter som viser at der findes nuværende projekter, der omhandler det samme emne, men griber det anderledes an, disse projekter vil være indgangsvinkel til nogle af problemstillingerne i dette projekt. 2.1 Telemedicin Telemedicin er en fælles betegnelse for et system, der sammenfletter læger og patienters interaktion over nettet.[40][28] Telemedicin er blevet udviklet gennem de sidste år, i kraft af man begyndte at få bedre IT systemer, samt hurtigere og mere stabile internetforbindelser. Begrebet telemedicin dækker derved over, at patient og læge ikke behøver at være på samme geografiske lokalitet når en undersøgelse finder sted. Et godt eksempel på dette er, hvis en patient bor i Danmark og specialisten til netop patientens sygdom er fra Japan. I sådanne tilfælde skal man enten have

22 12 Telemedicinske projekter patienten til lægen eller omvendt. Ved at bruge første stadie af telemedicin vil patient og læge kunne tale sammen via en videokonference, og et dansk hospital kan evt. undersøge patienten. Resultaterne af undersøgelsen sendes gennem et system til Japan, hvor specialisten undersøger disse og svarer tilbage gennem systemet. Derved sparer man at sende patienter jorden rundt for at lade dem undersøges af specialister. En anden stor force er, at patienter med eksempelvis diabetes kan foretage målinger hjemme og et IT system sender målingerne til lægen, som efterfølgende evaluerer dem. Dette sparer både læge og patient for tid på transport, ventetid, introduktion, undersøgelse osv. Formålet med telemedicin er simpelt: Der skal spares tid og penge samtidig med at der skabes tryghed for patienterne Patienter der har en lidelse kan have tendens til at gemme sig i hjemmet og begrænse deres normale liv, da de er bange for der skal ske dem noget. Med telemedicin kan man lave en overvågning af patienten, så uanset hvor patienten er, kan denne føle sig overvåget og tryg. Der bliver flere og flere teknologier og ideer til telemedicin, og kan være svære at opsummere. Dog er der nogle firmaer, der indenfor samme område som dette projekt, har udemærket sig, hvorved de vil blive betragtet nærmere i næste afsnit. Projekterne giver et indblik i hvordan andre har lavet telemedicinske løsninger og der kan evt. tages højde for de udfordringer de har mødt. 2.2 IctalCare IctalCare er et dansk firma, der blev grundlagt i 2007, i samarbejde mellem DELTA og Coloplast. IctalCare fokuserer på patienter med epileptiske anfald (toniske og tonisk- kloniske anfald). Epilepsi er en udbredt lidelse som mange i verden har, og anfald kan tydeligt genkendes ved, at patienten oftest vil falde om, og få et krampe anfald. Disse kramper er ikke i sig selv farlige, men meget udmattende for denne og sammenlignes med at løbe et marathon. Det kan derimod blive farligt, hvis anfaldet opstår i en situation, hvor personen eksempelvis får et anfald mens der køres bil og vedkommende mister herredømmet over bilen. Det kan være farligt for patienten selv og evt. andre involverede i en ulykke. Af samme årsag, kan mange epileptikere ikke få kørekort. Udover dette kan patienterne også være udsat for at falde og selve faldet kan

23 2.2 IctalCare 13 gøre stor skade på deres krop, da patientens reflekser lammes. Det kan sammenlignes med at patienten falder bevistløs om, og derfor ikke tager fra inden faldet. Praktiserende læge Ib Koldbæk (Feburar 2012) udtaler, at epileptiske anfald ofte lukker for ilten til hjernen og den derfor kan tage skade af dette. Han mener, at hvis man kan advare en patient bare sekunder før et anfald vil disse være til hjælp for patienten, der ville kunne lægge sig ned og forberede sig på et anfald. Ved opslag på Epilepsiforeningens website den 14/2-2012[12] bekræftes det, at anfald kan være farlige og bør forebygges, hvis muligt. Er epileptiske anfald farlige eller skadelige? Vi ved, at hjernen lider skade efter mange anfald. Et enkelt eller nogle få anfald giver ikke påviselige skader. Hvis man har hyppige anfald, vil de før eller siden skade hjernen, så f.eks. hukommelsen kan blive nedsat. Derfor er det vigtigt at forebygge anfaldene. Kim Gommesen, CEO IctalCare (Hørsholm, Dec-2011) informere at der på det nuværende markede, ikke eksisterer sensorer til epilepsi, der sidder på patienten. Der er dog produkter på markedet, der måler på rystelser i f.eks sengen, men denne løsning virker naturligvis kun når patienten er i sin seng og altså ikke befinder sig nede i f.eks indkøbscenteret eller på arbejde, hvor spontane anfald vil være farlige. IctalCares løsning, der endnu ikke er kommet på markedet, vil kunne indrappotere anfald uafhængig af hvor patienten befinder sig. Et typisk epileptisk anfald med IctalCare-alarm 1. Patienten får monteret sensoren og alarmen, før han tager hjemmefra. 2. Han kan frit bevæge sig rundt, da både sender og alarm er koblet op på GSM-nettet og GPS. 3. Ved et epileptisk anfald registrerer sensoren de elektriske impulser fra kroppen og sender dem til alarmen. 4. Alarmenheden på patienten sender en SMS med oplysninger om position og tid til et forvalgt nummer, f.eks. en pårørende. Denne kan også få telefonkontakt til alarmen og tale med personer, der hjælper patienten. Figur 2.1: IctalCares koncept tegning (Billede udlånt af IctalCare) IctalCare sætter fokus på, at have et telemedicinsk system, hvor patienten bærer både sensor og gateway (som IctalCare kalder A-enhed). Sensoren indeholder både beregninger og logikken i systemet. Den sender kun alarmering ud til gatewayen, når patienten har et anfald. Gatewayen vil ved alarm, sende alarm

24 14 Telemedicinske projekter videre ud til en server via det mobile GSM netværk. Ved at bruge GSM-netværket mener IctalCare, at de har dækning over stort set hele Danmark og der pt. ikke er et netværk, der er bedre dækkende og bedre testet end dette. IctalCares nuværende løsning kan alarmere ved igangværende epileptiske anfald og altså ikke lave en fremskrivning. Figur 2.2: Billedet viser IctalCares plaster, hvor sensoren og batteri er indbygget. (Billede udlånt af IctalCare) Alarmeringen er derfor ikke til patienten selv, men til pårørende, f.eks til forældre til et barn med epilepsi. IctalCare har indbygget mikrofon og højtaler i gatewayen og udnytter at de allerede har GSM netværket. Disse features gør at pårørende kan ringe til gatewayen for at spørge patienten selv om de er ved bevisthed og derved afklare om det er en falsk positiv alarmering opstået ved f.eks voldsom leg eller lign. Ved et evt. anfald kan den pårørende, fortælle omkringstående folk, at patienten har et epileptisk anfald og at hjælp er på vej, derved oplyses folk der observere anfaldet, at patienten altså ikke er narkoman, alkoholiker eller lign. Nogle af de features IctalCare løsningen har, er: 100% trådløs løsning. Lav båndbredde (sender kun at der er alarm). Lav GSM trafik. Algoritme på sensor (Fast Fourier transform). Keep alive (gateway sensor) (gateway server).

25 2.2 IctalCare 15 Figur 2.3: Viser at pårørende kan tale med omkringværende gennem gatewayen. (Billede udlånt af IctalCare) Data sendes ikke ud. GSM (ingen WiFi). Fanger 100% af anfaldene (baseret på IctalCares egne undersøgelser). Ingen fremskrivning, fanger kun når patienten har et anfald. Koster ca. 700kr pr. måned. Højtaler og mikrofon i gateway. Forsørger kan ringe til A-enheden (gateway). IctalCare markedsfører deres løsning ved[23]: Ca danskere har epilepsi. Hvert år får ca danskere konstateret epilepsi. De fleste får det enten som børn eller som ældre. Ca. 2/3 bliver anfaldsfri ved hjælp af medicin, men den sidste 1/3, der ikke bliver anfaldsfri, har brug for hjælp og pleje, i forbindelse med et anfald. IctalCare 365 Epilepsi Alarm er beregnet til netop denne gruppe. Den sender øjeblikkelig og pålidelig besked om et påbegyndende tonisk og tonisk kloniske anfald til forældre eller plejepersonale. Den giver ny frihed og tryghed for alle.

26 16 Telemedicinske projekter 2.3 Secure Linking of Patients and Tele-medical Sensors Et vigtigt aspekt i forbindelse med sikkerheden ved brugen af et telemedicinsk system beskrives af Michael Bojsen[4]. Her påpeges problematikken ved, at patienternes data kan blive forvekslet, og at dette kan ske både utilsigtet eller tilsigtet, for at snyde systemet til en evt. kraftigere dosering af medicin. Der fremhæves flere begrundede faktorer for risikoen for patienter snyder, hvilket medfører en fejldiagnosticering, og dermed en forkert medicinsk behandling, kan finde sted. Hvis systemet står for medicineringen af patienterne kan disse risikere at dø, hvis der behandles med enten for lille eller for stor dosis. Projektet fokuserer på at lave en analyse på indkommende data, for derved at kunne evaluere om denne data er sammenlignelig med patientens normale data. Der benyttes statistiske modeller samt neurale netværk for at vurdere om disse konklusioner er korrekte og om data tilhører patienten. En anden faktor, der begrundes i projektet er, at sensor eller datasender (gateway) ikke, via CPR-nummer, IDnummer eller lign. må have kendskab til, hvem dataen tilhører. Dette gøres ud fra princippet om, at hvis sensoren kender dette, kan dette laves om, hvilket igen vil skabe risiko for fejl og snyd. Figur 2.4 illustrerer hvor i en arkitektur det ønskes at denne validering skal placeres. Den placeres tidligt efter modtagelse, så man ikke risikerer, at dataen når så langt op i strukturen og bliver analyseret som personens egne. Medical sensor Internet Device ID to patient ID translator Alerting service Patient validator Research database Depersonalisation EPJ database Figur 2.4: Oversigt over hvordan systemet er sat sammen (Billede udlånt af Michael Bojsen) I projektet benyttes data fra pulsure som beregningsgrundlag. Det viser sig dog, at en pulsmåling er svær at individualisere og derfor også svær at kunne differenciere og derved udelukke om det er den ene eller andens patients data, der modtages.

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem?

Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Pervasive computing i hjemmet et sikkerhedsproblem? Jakob Illeborg Pagter Alexandra Instituttet A/S Oplæg En af de konkrete visioner for pervasive computing er det intelligente hjem. Dette begreb dækker

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk

Det psykologiske. Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Det psykologiske Patientsikkerhed og brugervenlighed med Human Factors Betina Rangstrup, Cand.psych., Human Factors Specialist bra@force.dk Helle Boelsmand Bak R.N., Master of Education & HRD, Human Factors

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Efficient Position Updating

Efficient Position Updating Efficient Position Updating Pervasive Positioning, Q3 2010 Lasse H. Rasmussen, 20097778 Christian Jensen, 20097781 12-03-2010 1 Introduktion Denne rapport har til formål at beskrive implementeringen og

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kravsspecifikation til Nationalpark App

Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App Kravsspecifikation til Nationalpark App...1 1. Introduktion og platform...1 2. Ikke funktionelle specifikationer...2 3. Brugeroplevelse...2 4. Indholdsleverandører...2

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

FarmOnline. klima for vækst

FarmOnline. klima for vækst FarmOnline klima for vækst Global vækst skaber stor efterspørgsel SKOV er førende på det internationale marked for klimastyring og produktionsovervågning til animalsk produktion og har mere end 40 års

Læs mere

Integreret bus-informationssystem

Integreret bus-informationssystem Integreret bus-informationssystem IBI Integreret bus-informationssystem Mermaid s integreret bus-informationssystem (IBI) er til gavn for både buschauffører og passagerer. Via WiFi, GPS og eksisterende

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering

Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering page 1 SSE/XXXXX/YYY/ZZZZ $Revision: xx.xx $ Sammenhæng i dataflow for hjemmemonitorering Nikolai Hoffmann-Petersen, Læge Medicinsk afdeling og medicinsk forskning, Regionshospitalet Holstebro Claus Kjærgaard

Læs mere

Demonstrationsprojekt B

Demonstrationsprojekt B Demonstrationsprojekt B Mobil adgang til blodprøvesvar HEALTHCARE INNOVATION LAB et levende laboratorium for offentligprivat innovation i sundhedssektoren Formål og delmål Formål: 1. Øge patientsikkerhed

Læs mere

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet...

1 Ordliste 2. 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger... 3 2.2 Problemformulering... 4 2.3 Problemafgrænsning... 4 2.4 Mål med projektet... Indhold 1 Ordliste 2 2 Indledning 3 2.1 Problemstillinger.................................. 3 2.2 Problemformulering................................ 4 2.3 Problemafgrænsning................................

Læs mere

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S

Apps og smartphones HMI. mobil devices og produktions-it. Anders Rolann, evikali A/S Apps og smartphones HMI mobil devices og produktions-it Anders Rolann, evikali A/S Agenda Kort om evikali A/S Mobil Teknologi Smartdevices Fordele og ulemper ved smart devices Vision Brug af Apps i automation

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

SAXOTECH Cloud Publishing

SAXOTECH Cloud Publishing SAXOTECH Cloud Publishing Fuld hosted infrastruktur til mediebranchen Stol på flere års erfaringer med hosting til mediehuse Fuld tillid til et dedikeret team af hostingeksperter Opnå omkostningsbesparelser

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25.

Connect2Care. Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet. UNIK projektmøde. 25. Connect2Care Udvikling af åben infrastruktur for IKT-baserede produkter på social- og sundhedsområdet UNIK projektmøde 25. januar, Aarhus University Connect2Care Use of New technologies in Innovative solutions

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus

Lokationsbestemmelse. Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Lokationsbestemmelse Mikkel Baun Kjærgaard ISIS Software Katrinebjerg Department of Computer Science University of Aarhus Projekt Fokus på fremtiden arkitektur, applikationer og grænseflader til trådløs

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

Manual til hurtig start

Manual til hurtig start Manual til hurtig start HomeMonitor HD Dit unikke kamera-id er: Registrer dig på http://www.homemonitor.me Velkommen til HomeMonitor Ved at kombinere professionelle trådløse internet kameraer og en sikker

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012

Idékatalog. Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland. Forår 2012 Idékatalog Udviklet af virksomheder og medarbejdere på træningsafsnittet på Sygehus Syd, Region Sjælland Forår 2012 Med udgangspunkt i spørgsmålet Hvordan kan vi aktivere patienter med kroniske sygdomme

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift

Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access system for trådløs internetforbindelse og effektiv hoteldrift Laptop Access System er en moderne service for hoteller, der stiller

Læs mere

Ruteplanlægning og ITS

Ruteplanlægning og ITS Stefan Røpke, Ph.D., Lektor, Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Teknologisk Institut, 6. Marts 2012 Hvad er ruteplanlægning? Opgave: Forsyn supermarked og tankstationer med dagligvarer.

Læs mere

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE

ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE ANSØGNING OM GODKENDELSE AF UDVIKLINGSARBEJDE Skole: Filstedvejens Skole, Nøvling Skole Udviklingsarbejdets titel: Google Apps i undervisningen Nr.: Tidsramme: I hvilken periode skal udviklingsarbejdet

Læs mere

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så

BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så BRUGERVENLIGHED, ØKONOMI OG DRIFT MÅ I HØJSÆDET I FREMTIDENS SYSTEMER Når lokationsinformationer er tilgængelige i realtid hvordan sikrer vi så optimal anvendelse hos personalet uden at overinformere?

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you

GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG. Always with you GETINGE ONLINE FÅ ADGANG TIL INFORMATION HVOR END DU BEFINDER DIG Always with you 2 Getinge Online ARBEJD SMARTERE, OG FÅ MERE OPPETID Traditionelt overvåges status for genbehandlingsudstyr manuelt og

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Mobil adgang til logistikdata

Mobil adgang til logistikdata 2012 Samarbejde Partnere Capgemini Systematic A/S Regionshospitalet Randers Caretech Innovation, Alexandra Instituttet Budget 1.100.000 kr. Projektperiode 1. januar 2012 til 31. august 2012 Projektet er

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander

Mobil IT Sikkerhed. / Mette Nikander Mobil IT Sikkerhed / Mette Nikander C-cure Etableret i 1993 Specialiseret i IT Sikkerhed Samarbejder med både danske og internationale leverandører Internationalt netværk af sikkerhedsspecialister Fungerende

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Center for Sundhedsinnovation

Center for Sundhedsinnovation Center for Sundhedsinnovation Business case for Telemedicin Behandling over afstand Christian Graversen, DI ITEK 30. December 2011 Version 1.0 Business case for Telemedicin Behandling over afstand 1. Ledelsesresume

Læs mere

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler

Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Bosch leverer effektiv og hurtig kommunikation til hospitaler Patientpleje Er der mange patienter, der skal plejes på samme tid, og kun begrænset personale giver et Bosch personsikringssystem en problemfri

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet

Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med Velfærdsteknologi? Kasper Hallenborg Mærsk Instituttet, Syddansk Universitet Hvad vil vi med velfærdsteknologi? Er det en digitaliseringsproces for pleje og omsorg? Handler det om manglende

Læs mere

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre

Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre Alders Tsunamien / Bomben Inspirationsoplæg: teknologiske muligheder og hvad gør de andre v. Stefan Wagner, Ingeniørhøjskolen i Århus Pervasive Healthcare Der bliver færre unge Færre i sundhedsvæsenet

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger

TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger TDC understøtter sundhedssektoren med kommunikations løsninger Offentlig-privat samarbejde om de nye sygehuse i Danmark 10. marts 2011 Jesper Stig Mølbæk Christensen Kommunikations løsninger TDC har de

Læs mere

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund:

NOTAT. Center for IT & Digitalisering. Baggrund: NOTAT Baggrund: Flere og flere danske kommuner vælger at vise alle kommunalbestyrelsesmøderne via webcast. Dette betyder, at ved at montere et par kameraer og noget bagvedliggende teknologi kan borgere,

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Softwareløsninger til dit netværk

Softwareløsninger til dit netværk www.draware.dk Softwareløsninger til dit netværk Overvågning Side 4 Analyse Side 11 Sikkerhed Side 14 Administration Side 21 Asset management Side 27 Dokumentation Side 30 Kundecitater Side 35 Bedre overblik

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme

Din telefoncentral. Din klinik. Din stemme Din telefoncentral Din klinik Din stemme Indhold 3 A-DATA - Professionel softwareleverandør til det danske sundhedsvæsen. 4 IP-telefoni - Hvad er det og hvordan virker det i praksis? 5 Telefoncentralen

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by

Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag: Beskyttelse af borgeres privatliv i den intelligente by Baggrund Notatet er udformet

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu

Besvimelsestjekliste. Lider du af uforklarlige: www.stars-dk.eu Vi samarbejder med enkeltpersoner, familier og læger for at tilbyde støtte og information om besvimelser Lider du af uforklarlige: Besvimelsestjekliste www.stars-dk.eu Foreningsnr. 1084898 2010 Udgivet

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000

WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 WEB Server og Ethernet Data Logger Lonbox PID4000 Åbne Netværk? LonMark XML/SOAP... FTP HTTP TCP IP UDP EIA852 IEC709.1 (LonTalk ) Ethernet WiFi (wireless) TP/FT-10 PL-20 Prolon Data Logger Udvikling Teknologi

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt.

Vidicode præsentation. Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Vidicode præsentation Aldrig har kommunikation været så let, enkelt og effektivt. Produkter & løsninger Grey Line Single kanal Call Recordere Silver Line Multi kanal Call Recordere Ruby Line Multi kanal

Læs mere