ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr , Rev.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev."

Transkript

1 Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr , Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D Stuttgart Tyskland

2 Skal udfyldes af brugeren: Serienummer Inventarnummer Udstyrets placering Datoen for ibrugtagningen Producent: STIHLER ELECTRONIC GmbH Julius-Hoelder-Strasse 36 D Stuttgart Tyskland Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) BETJENINGSVEJLEDNING TIL DEN MEDICINSKE ANVENDELSE <i overensstemmelse med den medicinske sikkerhedsstandard EMC IEC/EN > MEDICINSK ELEKTRONISK UDSTYR gør specielle forsigtighedsforanstaltninger, hvad angår EMC, nødvendige og skal installeres og tages i brug i henhold til de EMC-informationer, som er anført i de VEDLAGTE DOKUMENTER. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke MEDICINSK ELEKTRONISK UDSTYR. Firmaet STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart, erklærer som eneste ansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets EF-direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Certificeringsorgan: DEKRA Certification GmbH, godkendelsesnummer Året for tilladelsen til at anbringe CE-mærket: 2004

3 INDHOLD Afsnit...Side 1 ADVARSLER OG SIKKERHEDSHENVISNINGER FORKLARING AF SYMBOLERNE ALMENE TEKNISKE DATA BESKRIVELSE ASTOTHERM plus BESKRIVELSE AF ASTOLINE (valgfrit tilbehør) BETJENINGSOVERFLADE INSTALLATION IBRUGTAGNING SLUKNING AF UDSTYRET RENGØRING OG DESINFEKTION PERIODISK TILBAGEVENDENDE KONTROLFORANSTALTNINGER ISTANDSÆTTELSE OG KUNDESERVICE GARANTIBESTEMMELSER TILBAGESENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF UDSTYR RETNINGSLINJER OG PRODUCENTENS DEKLARATION - ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER OG IMMUNITET

4 1 ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER Overhold brugsanvisningen! Enhver anvendelse af udstyret forudsætter nøjagtigt kendskab til og overholdelse af denne brugsanvisning. ADVARSLER Ved alarm ved for høj temperatur af Astoterm Plus skal væsketilførelsen til patienten ophøre med det samme. Hvis ASTOTHERM PLUS kombineres med andet medicinsk-elektrisk udstyr, skal de tilsvarende normer overholdes (se f.eks. EN Sikkerhedsbestemmelser for medicinsk-elektriske systemer). Hvis ASTOTHERM PLUS anvendes som komponent til hæmofiltrations-, hæmodialyse eller hæmodiafiltrationsudstyr, skal det sikres, at det samlede system opfylder EN Væsketemperaturen må ikke overstige 41 C. Hæmodialyse-, -filtrations- hhv. - diafiltrationsudstyret skal have en uafhængig overtemperaturbeskyttelsesanordning (41 C), der skal kontrolleres mindst før hver behandling. For at sikre en sikker adskillelse fra el-nettet skal netstikket trækkes ud, hvis det er nødvendigt. ASTOTHERM PLUS må ikke anvendes på eksplosionstruede områder. For at reducere faren fra et elektrisk stød må den bagerste kabinetdel ikke tages af. Anvend ikke netadaptere eller forlængere, der afbryder beskyttelseslederen. For at garantere sikkerhed for brugere/patienter skal de af producenten foreskrevne anvendelses- og istandholdelses foranstaltninger overholdes. Producenten hæfter ikke for bruger- og patientsikkerheden, hvis der gennemføres andre foranstaltninger til brug, istandholdelse og sikkerhedsteknisk kontrol end dem, producenten har foreskrevet. Personer, der ønsker at gennemføre disse foranstaltninger, skal være tilsvarende kvalificeret og instrueret. Enhver form for reparationer og modifikationer af udstyret må kun udføres af personer, der er autoriserede af producenten og kvalificerede. Alle elektriske installationer skal opfylde de til enhver tid gældende nationale normer og regler (f.eks. DIN VDE 0107). Ved kombination og forbindelse af mere udstyr (f.eks. af multistikdåser) må summen af afledningsstrøm ikke overskride den tilladte grænseværdi. Anvend kun sterile infusionsforlængere, der er udtrykkeligt kendetegnet som tilbehør til ASTOTHERM PLUS. Alle sterile éngangs-infusionssystemer er kun beregnet til éngangsbrug. Anvend kun CE-kendetegnet tilbehør, der udtrykkeligt er kendetegnet som tilbehør til ASTOTHERM PLUS (f.eks. ASTOTUBE, s. a. afsnit 7). Kun den aktive isolationsarmering ASTOLINE må tilsluttes til udstyrsdåsen til modellerne ASTOTHERM PLUS 220S hhv. AP260S

5 ADVARSLER (skal overholdes ved brug af ASTOLINE ) ASTOLINE må udelukkende tilsluttes til den dertil beregnede udstyrsstikdåse fra ASTOTHERM PLUS. ASTOLINE må ikke tildækkes under anvendelsen (klæder, redningsfolier osv.). Bøj ikke ASTOLINE SIKKERHEDSANVISNINGER Alle anvendelser, som omfatter brug af en ASTOTHERM PLUS-varmer, skal udføres under opsyn af medicinsk uddannet personale. Ved opvarmning af væsker kan der udvikles gasser (luftbobler).. Ved anvendelse af en blod- og væskevarmer er der mulighed for at danne en luftbobbel, uafhængig af varmerens art. Alle filtre, ledninger og infusionsslanger skal være helt fyldt med væske, før infusionen påbegyndes. Alle forbindelser i hele væskesystemet skal være tætte og fikserede for at forhindre, at der utilsigtet trænger luft ind i væsken. Infusionsopløsninger, der indeholder en opløst gas (f.eks. bikarbonat), må ikke opvarmes! Ved infusioner skal man altid være opmærksom på, at en gasbolus aldrig når patienten. For at reducere risikoen for utilsigtede hændelser for patienter og brugere eller risikoen for materielle skader skal det straks meldes til det regionale salgs- eller servicested, hvis et af følgende forhold forekommer. Anvend ikke ASTOTHERM PLUS, før de passende korrektionsforanstaltninger er udført. - beskadigede eller slidte nettilslutningsledninger eller netstik - beskadiget kabinet, beskadiget frontplade, frontplade med manglende fastklæbning - et system, der har været udsat for en stærk rystelse, et slag eller et fald - udstyr, hvis elektroniske komponenter har været udsat for væskepåvirkninger - et system, som allerede har givet en person et elektrisk stød - et system, som ser ud til at blive overophedet. Hvis varmeren installeres på et infusionsstativ, skal angivelserne fra producenten af infusionsstativet, hvad angår maksimal belastning og stabilitet, overholdes. ASTOTHERM PLUS er medicinsk udstyr. Dette udstyr underligger i henhold til EN særlige forholdsregler vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet. Vær desangående venligst opmærksom på henvisningerne i afsnit

6 Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger (især mobiltelefoner) kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr (se også afsnit 15). HF-kirurgiudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr (se også afsnit 15). KONTRAINDIKATIONER For tiden er ingen kontraindikationer kendt ud over dem, der generelt kan forekomme ved anvendelse af infusioner, transfusioner eller dialyseprocesser

7 2 FORKLARING AF SYMBOLERNE Såfremt disse symboler kan anvendes, ses de på de relevante steder på udstyret, på emballagen, på typeskiltet eller i ledsagedokumenterne. Symbol: Det angiver, at udstyret er en defibrillationsbeskyttet anvendelsesenhed B i overensstemmelse med normerne IEC og VDE 0750 del 1. Symbol: beskyttet mod vandsprøjt Symbol: Det står foran angivelsen af udstyrets firecifrede produktionsår Symbol: kendetegner producenten. Symbol: Det viser, at det er en absolut forudsætning for sikker drift af udstyret at have nøjagtigt kendskab til de medfølgende dokumenter. Symbol: Det attesterer overensstemmelse med kravene i henhold til direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF Kontrollampe: Over- eller undertemperaturalarm (Overhold temperaturvisning) Kontrollampe: Standby-drift Tasten: "Tænd/Sluk apparat" (hold tasten trykket ned mindst 1 sekund for at slukke for udstyret Tasten: Tænd/sluk ASTOLINE ; kun modellerne AP220S, AP260S Tasten: Start ; starter varmerens opvarmningsproces (hold den trykket ned i ca. 1 sekund) Tasten: Hæv valgtemperaturen Tasten: Sænk valgtemperaturen Symbol: Energiudgangsværdier for ASTOLINE-udstyrsdåse Symbol: Potentialudligning (valgfri) - 7 -

8 3 ALMENE TEKNISKE DATA ASTOTHERM PLUS 220 og 220S (med ASTOLINE) ASTOTHERM PLUS 260 og 260S (med ASTOLINE) Nettilslutningsledning Elektrisk tilslutning Beskyttelsesledermodstand Isolationsmodstand Afledningsstrøm Sikringer, primære Sikringer, sekundære Effektforbrug Selvstart efter netsvigt Beskyttelsesklasse Beskyttelsesgrad efter IEC Signaludgangsdel (kun "S"-modeller) Fugtighedsbeskyttelse AP220 EU AP220S EU AP220 EU AP260S EU SCHUKO-stik H 05 VVF 3 x 0,75 0,2 Ω > 2 MΩ 0,2 ma 2 x 4 A 2 x 0,63 A 450 W 5 til 30 sek. I AP220 UK AP220S UK AP260 UK AP260S UK BS-stik inkl. 13 A-sikring H 05 VVF 3 x VAC ±10% Hz AP220 CH AP220S CH AP260 CH AP260S CH Schweizer Stik H 05 VVF 3 x 0,75 Defibrillationsbeskyttet anvendelsesdel af typen B DC 8 W kan kun anvendes til ASTOLINE IP X4 Klassificering n. Tillæg IX IIb (regel 9) Kode UMDNS Mål Højde x bredde x dybde Vægt (uden ASTOLINE) Opvarmningstid Driftsart Omgivelsesbetingelser: I drift: Ved opbevaring: 3 valgbare reguleringstemperaturer 1. Overtemperaturbegrænsning 2. Overtemperaturbegrænsning Varmeelement-bimetalfrakobling Undertemperaturalarm 145 mm x 135 mm x 295 mm 2,9 kg Ca. 1 min (20 C til 35 C) Konstant drift Luftfugtighed: 10 % til 90 % 10 % til 100 % Temperatur: 0 C til 32 C -20 C til 60 C Standard: 39 C / 41 C / 43 C (± 0,5 C) Valgfri: fra 36 C til 43 C 45,5 C (± 1 C) 46,0 C (± 1 C) 65,0 C (± 5 C) 4 C (± 1 C) under reguleringstemperatur AP220 DK AP220S DK AP260 DK AP260S DK DK- Hospitalsstik Lufttryk: 700 hpa til 1060 hpa 500 hpa til 1060 hpa - 8 -

9 Tilladte rengørings- og desinfektionsmidler Bacillol plus (Bode Chemie, Hamburg) Meliseptol (B. Braun, Melsungen) Mikrozid Liquid (Schülke und Mayr, Hamburg) Mikrozid Pumpspray (Schülke und Mayr, Hamburg) Eller 0,25% natriumhypochlorit-opløsning Overensstemmelse med internationale standarder: EN : A1: A2: 1995 Medicinsk elektrisk udstyr: Del 1: Generelle sikkerhedskrav EN : 2001 Medicinsk elektrisk udstyr: Del 1: Suppleringsnorm: Elektromagnetisk kompatibilitet, krav og prøvninger ASTM F : Standard Specification for Blood/Intravenous Fluid/Irrigation Fluid Warmers Miljøhenvisning Hvis der gives afkald på netkontakten kan ASTOTHERM PLUS' økobalance blive væsentligt forbedret. Således spares der råstoffer og energi, der skulle bruges ved produktion af netkontakter og tilførsler. Selv ved 10-års varig standby-drift forbliver energiforbruget (< 1 W) under den energianvendelse, der ville være nødvendig ved produktion af kontakter og tilførsler. For yderligere at spare energi anbefaler vi at trække netstikket ud ved ikke-brug. Der tages forbehold for ændringer i design og tekniske data uden bekendtgørelse

10 4 BESKRIVELSE ASTOTHERM plus Slangeholder bagved Manchethåndtag Slangeholder foran Udstyrsdåse til ASTOLINE (valgfri) Fikseringsanordning Skrue til fiksering/løsning af fikseringsanordningen Varmebeskyttelsesmanchet (Valgfri) Aktiv isoleringshylster ASTOLINE (valgfri) Holder til ASTOLINE (valgfri) Anvendelsesområder Med ASTOTHERM PLUS kan de væsker, der tilføres patienten, opvarmes for at forebygge hypotermi eller for at forøge patientens velbefindende. Anvendelsesområderne omfatter bl.a. transfusioner, infusioner, dialyse, hæmofiltration og aferese. Varmeren fungerer efter princippet for gennemløbsopvarmning, dvs. varmen overføres fra varmeveksleren over den sterile infusionsslange til den deri flydende væske. Hvis ikke der er brug for den samlede opvarmningsydelse, kan der også indlægges to infusionsslanger, én i den første og og én i anden halvdel af varmeveksleren. Kontrollen af varmevekslertemperaturen ved ind- og udgangen hindrer en overophedning af væskerne, også selv om de måtte have forskellige indgangstemperaturer. Den patenterede varmebeskyttelsesmanchet isolerer varmevekslercylinderen og infusionsslanger over for kuldepåvirking fra omgivelsen (f.eks. klimaanlæg) og forøger således virkningsgraden. Ved anvendelse af yderligere en infusionsslange er der anbragt en åbning i midten af varmebeskyttelsesmanchetten. Her kan slangerne ind- hhv. udføres og sikres med håndtagene

11 Sikkerheden mod overophedning garanteres med følgende foranstaltninger: to adskilte temperatursensorer for temperaturregulering, temperaturvisning og overtemperaturfrakobling, yderligere en uafhængig temperatursensor for overtemperaturfrakoblingen, optisk og akustisk alarmindikator. ASTOTHERM PLUS' temperaturer kan i standardversionen indstilles på 39 C, 41 C eller 43 C. Temperaturindikatoren viser altid varmevekslerens aktuelle middeltemperatur. Opvarmning af mediet retter sig efter gennemstrømningshastigheden og indgangstemperaturen (se diagrammerne for udgangstemperaturer). Hvis varmevekslerens viste temperatur falder ned under den indstillede valgtemperatur med mere end 4 C, aktiveres undertemperaturalarmen (se afsnit 6). ASTOTHERM PLUS findes i følgende varianter: AP220: AP260: Varmeveksler for Ø 4 mm infusionsslange Standardindstilling: 3 valgbare temperaturer: 39 C, 41 C, 43 C Valgfri indstilling: 3 valgbare temperaturer mellem 36 og 43 C Effektoptagelse 450 W Varmeveksler for Ø 6,8 mm infusionsslange Standardindstilling: 3 valgbare temperaturer 39 C, 41 C, 43 C, Valgfri indstilling: 3 valgbare temperaturer mellem 36 og 43 C Effektoptagelse 450 W Udstyret med det ekstra "S" i model-nr. eller modelbetegnelsen er forberedt til tilslutning af ASTOLINE. Efterfølgende eftermontering hos producenten er mulig

12 Temperaturer på ASTOTHERM PLUS 220(S) AP 220S, Indstilling 43/41/39/37 C. Apparatets udgangstemperaturer. Indgangstemperatur 10 C Temperatur [ C] C Flow [ml/min] AP 220S, Indstilling 43/41/39 C. Udgangstemperatur ASTOLINE. Indgangstemperatur 20 C Temperatur [ C] C 41 C 43 C Flow [ml/min] 10 ml/min = 0,6 l/h 60 ml/min = 3,6 l/h 20 ml/min = 1,2 l/h 70 ml/min = 4,2 l/h 30 ml/min = 1,8 l/h 80 ml/min = 4,8 l/h 40 ml/min = 2,4 l/h 90 ml/min = 5,4 l/h 50 ml/min = 3,0 l/h 100 ml/min = 6,0 l/h Temperaturer på ASTOTHERM PLUS 260(S)

13 AP 260S, Indstilling 43/41/39/37 C. Apparatets udgangstemperaturer. Indgangstemperatur 20 C C Temperatur [ C] C 41 C 39 C Flow [ml/min] AP 260S, Indstilling 43/41/39 C. Udgangstemperatur ASTOLINE. Indgangstemperatur 20 C Temperatur [ C] C 41 C 43 C Flow [ml/min] 10 ml/min = 0,6 l/h 60 ml/min = 3,6 l/h 20 ml/min = 1,2 l/h 70 ml/min = 4,2 l/h 30 ml/min = 1,8 l/h 80 ml/min = 4,8 l/h 40 ml/min = 2,4 l/h 90 ml/min = 5,4 l/h 50 ml/min = 3,0 l/h 100 ml/min = 6,0 l/h

14 5 BESKRIVELSE AF ASTOLINE (valgfrit tilbehør) 5 Fleksibel silikonehylster Stik Forbindelseskabinet Med den aktive isolation ASTOLINE kan afkølingen af væsken fra varmer til patient begrænses. Det opvarmede fleksible silikonehylster omslutter infusionsslangen som går til patienten og sørger således for isolering og opvarmning af infusionsslangedelen, der ellers ville være udsat for afkøling fra den omgivende luft. Den særlige form tillader yderligere observation af infusioner og transfusioner frem til patienten

15 6 BETJENINGSOVERFLADE Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Belyst LDC-indikator Faktisk temperatur af varmevekslercylinderen Ramme indikator Valgtemperatur = Beregnet temperatur Visning af de mulige valgtemperaturer Tasten "Hæv valgtemperaturen (Testfunktion 2) Standby-status LED orange Tasten Sænk valgtemperaturen (Testfunktion 3) Alarmstatus LED rød Tasten "Start" Bekræft valgtemperatur og start opvarmning (Testfunktion 1) LED grøn Tasten "Tænd/Sluk ASTOLINE" LED grøn Symbol ASTOLINE (Kun modellerne 220S og 260S) Tasten "Tænd/Sluk apparat" LED grøn Drifts- og alarmtilstande A Tilstande varmer Tilstand Udstyrsindikator Udstyrsaktivitet Standby Standby-LED lyser orange ingen aktivitet Udstyr tændt Udstyrets LED lyser grøn Temperaturvisning tændt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt Start-LED blinker grønt ingen aktivitet Udstyr venter Bekræftelse med tasten "Start" Opvarmning "Start" Udstyrets LED lyser grøn Alarm-LED slukket hhv. blinker ved koldt udstyr Alarmtone slukket. Start-LED lyser grønt Opvarmning tændt Temperaturregulering tændt Temperaturovervågning tændt

16 B Tilstande ASTOLINE (kun modellerne AP220S, AP260S) Tilstand Udstyrsindikator Udstyrsaktivitet ASTOLINE tilsluttet, tænd og start ASTOLINE-LED lyser grønt ASTOLINE-opvarmning tændt Effektovervågning tændt C alarmreaktioner Alarmtype Udstyrsindikator Mulige årsager Anbefalede foranstaltninger Overtemperaturalarm Opvarmningen afbrydes Undertemperatur -alarm Opvarmning forbliver tændt ASTOLINE-alarm (Kun "S"-modeller) Opvarmning slukket og ASTOLINEopvarmning slukket Softwarefejl Start-LED blinker grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt Se på temperatur display Start-LED lyser grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone efter 2 minutter for hver især 15 sekunder Se på temperatur display Start-LED blinker grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt ASTOLINE-LED tændt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt 1. Indgangstemperatur på det medium, der skal opvarmes, er for højt. 2. Indflydelse fra en ekstern varmekilde (f.eks. varmelegeme, sollys, forøget omgivelsestemperatur) 3. Blodvarmeren er defekt 1. Indgangstemperatur på det medium, der skal opvarmes, er for lav, hhv. flowet er for højt. 2. Blodvarmeren er defekt. 1. ASTOLINE er ikke isat 2. ASTOLINE er defekt 1. Forbigående programforstyrrelse 2. Varig programforstyrrelse Anm.: Når det efterfølgende trin 1 eller 2 er udført, og blodvarmeren er afkølet, skal der trykkes på "start-tasten". 1. Lad mediet køle af. 2. Afskær indflydelse fra den eksterne varmekilde hhv. skift sted. 3. Varmeren skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. Anm.: Alarmen udsættes automatisk, hvis årsagen til alarmen bortfalder. 1. Luk lidt af for flowet. 2. Varmeren skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. 1. Sæt ASTOLINE i stikket i ASTOTHERM PLUS og tænd igen med tasten. 2. ASTOLINE skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. 1. Tag udstyrsstikket ud, vent 1 min., sæt det i igen eller tryk begge taster ned samtidigt i ca. 3 sek. 2. Send udstyret ind til producenten

17 7 INSTALLATION ASTOTHERM PLUS er ikke godkendt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion. ASTOTHERM PLUS kan anbringes på dropstativ (Ø12 mm til Ø 35 mm) med den integrerede fikseringsanordning eller fikseres på kulisseskinne. Ved brug på dropstativ eller ved anbringelse på andet udstyr skal brugeren sørge for den nødvendige stabilitet. ASTOTHERM PLUS er udlagt til det på typeskiltet anførte netspændingsområde. Ved kombination med andet medicinsk udstyr kan der efter vores viden forekomme følgende påvirkninger fra ASTOTHERM PLUS: Tryktab på op til 50 mmhg, betinget af den nødvendige infusionsforlængelserslange, og afhængig af gennemstrømningshastigheden. Bobbeldannelser pga gasudvikling i den opvarmede væske. Forøgelse af den samlede afledningsstrøm. Ved kombination med andet elektrisk udstyr skal der sørges for beskyttelseslederpotentiale. ASTOTUBE-infusionsforlængerslanger er det CE-mærkede originaltilbehør til ASTOTHERM PLUS. Vælg egnede sterile infusionsforlængerslanger i henhold til tabellen nedenfor: Nødvendig ASTOTUBE-infusionsforlænger (steril, til éngangsbrug med CE-mærke) Udførelse for: ASTOTHERM plus 220(S) ASTOTHERM plus 260(S) Antal snoninger maks. 11 maks. 9 Udvendig diameter 4 mm 6,8 mm Bestillingsnr. PVCfyldvolumen IFT ,5 ml IFT ml

18 8 IBRUGTAGNING 1. Kontrollér, om netspændingen stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet. 2. Kontrollér, om kabinettet udviser beskadigelser, eller om frontpladen har mangelfuld fastklæbning. 3. Forbind netstik med net. Standby-tilstand vises. 4. Tænd for udstyret på tasten Apparat tænd/sluk. Kontrollér, om alarmen aktiveres. 5. Vælg temperatur med tasten eller. 6. Tryk på tasten Start og hold den trykket ned ca. et sekund for at starte opvarmningsprocessen. Det korte klik ved aktivering af tasten "Start" er del bestanddel af testen af sikkerhedsanordningerne, der automatisk gennemføres ved udstyrets start. 7. Alarmtestanordningerne nulstilles, og opvarmningen starter, til den når op på 35 C efter ca. et minut. Så længe udstyrets faktiske temperatur i opvarmningsprocessen ligger ca. 4 C under den indstillede valgtemperatur, blinker den røde alarmindikator og signaliserer undertemperaturen. 8. Åbn varmebeskyttelsesmanchetten (valgfri) på de to håndtag og tag den af. 9. Klips begyndelsen af infusionsslangen (Luer-Lock hunstik) ind i den bagerste holder. 10. Læg infusionsslangen ind i den omløbende rille, idet du begynder bagfra. Hvis du trækker let, bliver ilægningen nemmere og forbedrer infusionsforlængelsens placering

19 11. Klik infusionsslangen ind i den forreste holder. Tillæg til udstyr med varmebeskyttelsesmanchet (valgfri) 12. Åbn varmebeskyttelsesmanchetten fra hinanden og læg den om varme veksleren. Vend åbningen opad og tryk den sammen. Tilbehør til apparat med det aktive isoleringshylster ASTOLINE (valgfri) 13. Sæt stikket fra ASTOLINE ind i stikket bagerste kabinetdel (den korrekte retning er angivet med pile) og fiksér stikket ved at dreje på møtrikken. Tænd fo ASTOLINE med tasten Tænd/Sluk ASTOLINE. 14. Læg infusionsslangen i ASTOLINE, idet du begynder på patientsiden. ASTOLINE skal så tæt på patienten, som mulig, for at forhindre afkøling af mediet også ved de laveste gennemstrømningshastigheder. Henvisning: For at gøre det nemmere at indlægge infusionsslangen kan den blå silikoneprofil gnides ind i gængs talkum-pudder (ikke i selve rillen). 15. Klik ASTOLINE fast i holderen forrest på varmeren. Hvis ikke der er behov for hele isoleringshylsteret, kan infusionsslangen udføres fra ASTOLINE ethvert sted. Tilbehør til apparater med en tilslutning til potentialudligning (valgfri) 16. Indstik potentialudligningsledning ved undersiden bag på udstyret. Stikket er kendetegnet med

20 9 SLUKNING AF UDSTYRET Ved at aktivere tasten Tænd/Sluk apparat i ca. et sekund går udstyret i standby-drift. For fuldstændigt at adskille udstyret fra nettet skal netstikket trækkes ud ved behov. Tilbehør til apparat med det aktive isoleringshylster ASTOLINE Den aktive isoleringsarmering ASTOLINE skal ikke adskilles fra sin stikdåse efter brug. ASTOLINE kan hænges omkring apparatet bagved. Hvis ASTOLINE adskilles fra ASTOTHERM PLUS, skal beskyttelseskappen ubetinget anbringes på udstyrsdåsen for at undgå tilsmudsning af kontakterne

21 10 RENGØRING OG DESINFEKTION Træk altid netstikket ud før rengøring og desinficering! Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Rengør jævnligt ASTOTHERM PLUS. Brugerens regelmæssige rengøring og pleje forlænger levetiden. Hvis den aktive isoleringshylster ASTOLINE fjernes og tages ud ved rengøring eller desinfektion, skal stikket dækkes med beskyttelseskappen. Rengøring Anvend en blød klud med en mild sæbe eller et specielt kunststofrengøringsmiddel til at fjerne køkkensalt og blodsprøjt på kabinettets overflade. Vatpinde, som er gængse i handlen, egner sig til rengøring af den cirkulerende varmeveksler. Dyp aldrig udstyret i væske og bring det aldrig i kontakt med damp! Desinfektion Til desinfektion skal der anvendes midler af typen brugsfærdige sprøjtedesinfektionsmidler på alkoholbasis, med små mængder (<0,2 %) aldehyder. Til desinfektion af ASTOTHERM PLUS og ASTOLINE anbefaler vi Bacillol plus fra firmaet Bode Chemie i Hamburg, Meliseptol fra firmaet B. Braun i Melsungen og Mikrozid Liquid eller Mikrozid Pumpspray fra firmaet Schülke und Mayr i Hamburg. Ejeren bør ikke anvende andre rengørings- eller dekontamineringsmetoder end de anbefalede. Ved anvendelse af andre metoder skal du rådføre dig med producenten om, hvorvidt disse beskadiger udstyret. Må under ingen omstændigheder steriliseres med damp, varmluft eller termoteknisk! Service ASTOTHERM PLUS er vedligeholdelsesfri. Der forefindes ingen sliddele

22 11 PERIODISK TILBAGEVENDENDE KONTROLFORANSTALTNINGER (FOR HVER 24 MÅNEDER) Kontrol af opvarmningstiden Kontrol af temperaturreguleringen Afprøvning af overtemperatur-alarmerne (test 1 og test 2) Afprøvning af undertemperatur-alarmen (test 3) Afprøvning af ASTOLINE-sikkerhedsfrakoblingen (kun "S"-modeller) Derudover skal de til enhver tid gældende nationale forskrifter vedrørende regelmæssig afprøvning af medicinsk udstyr overholdes! Henvisning: For at teste ledermodstanden skal kontrolspidsen gennemstikke varmevekslerens anodiserede belægning. Kontrol af opvarmningstiden Tænd for ASTOTHERM PLUS og start opvarmningen med starttasten. Efter et minut skal temperaturen i displayet være oversteget 35 C. Kontrol af temperaturregulering Hertil er der brug for et LCD-termometer, der garanterer en tolerance på ± 0,1 C og har en følerspids på op til Ø 3,5 (f.eks. Geratherm GT2038). Tænd for ASTOTHERM PLUS, vælg en vilkårlig temperatur og start opvarmningen med tasten "Start". Efter ca. fem minutter er temperaturfordelingen inden for varmevekslercylinderen ensartet, så målingen kan gennemføres. Direkte sollys og lufttræk skal undgås under denne kontrol. o Stik LCD-termometeret ind i den bagerste måleboring på siden af varmeveksleren. o Start måling på termometeret og vent, til den maksimale værdi vises. Afvigelsen mellem termometeret og temperaturvisningen må ikke overskride ± 0,5 C. Afprøvning af overtemperatur-alarmerne ASTOTHERM PLUS er udstyret med alarmtestfunktioner. De simulerer svigt af temperatursensorerne og fører således til aktivering af. Test 1: Start udstyret på middel valgtemperatur. Hold tasten Start nede i tre sekunder for at starte den interne testcyklus. LCD-indikatoren viser skiftevis t1 og den faktiske temperatur. Efter kort tid skal apparatet reagere med overtemperaturalarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarm fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tag udstyret i brug ved at aktivere tasten Start

23 Test 2: Start apparatet på højeste valgtemperatur. Hold tasten Hæv ned i tre sekunder for at starte den interne testcyklus. LCD-indikatoren viser skiftevis t2 og den faktiske temperatur. Efter kort tid skal apparatet reagere med overtemperaturalarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tag udstyret i brug igen ved at aktivere tasten Start. Afprøvning af undertemperatur-alarmen Test 3: Start apparatet på laveste valgtemperatur (uden varmebeskyttelsesmanchet). Hold tasten Sænk nede i tre sekunder for at starte den interne testcyklus (Opvarmningen forbliver slukket). LCD-indikatoren viser skiftevis t3 og den faktiske temperatur. Hvis udstyret er kølet ned til 4 C (± 1 C) under den laveste valgtemperatur, skal det reagere med undertemperatur-alarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tænd for udstyret på tasten Gerät Ein/Aus ( Tænd/sluk udstyr ). Efter denne test kan udstyret ikke tages i brug igen ved at aktivere tasten Start. Afprøvning af ASTOLINE-sikkerhedsfrakobling (kun S -modeller) ASTOLINE sættes i stikket på bagsiden. Tænd for ASTOTHERM PLUS med tasten Tænd/sluk apparat og start opvarmningen med tasten Start. Aktivér opvarmningsfunktionen ASTOLINE med tasten Tænd/Sluk ASTOLINE" Adskil derefter ASTOLINE ved at trække stikket fra apparatet. ASTOTHERM PLUS skal reagere med ASTOLINE-alarmen (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse

24 12 ISTANDSÆTTELSE OG KUNDESERVICE Anmærkning Hvis det er nødvendigt at istandsætte ASTOTHERM PLUS, fordi én af de tests, der er beskrevet i afsnit 10, ikke er bestået eller af en anden grund, bedes du venligst henvende dig til dit regionale salgs- og servicested. Forsøg ikke selv at istandsætte ASTOTHERM PLUS. Kun en kvalificeret og uddannet tekniker må gennemføre istandsættelsesarbejde på ASTOTHERM PLUS. Vær venligst opmærksom på: ASTOTHERM PLUS går i alarmtilstand ved overskridning af temperaturgrænsen (overtemperatur-alarm) også på grund af udefra kommende påvirkninger som f.eks. sollys, manglende opvarmning til temperaturgrænsen (undertemperatur-alarm) f.eks. ved for kølig indgangsvæske og for højt flow, Fejl ved ASTOLINE. Ved en alarmtilstand skal der først tages højde for årsagerne ovenfor. Producentens ansvar Producenten er kun ansvarlig for udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, når alle anvisninger, der er beskrevet af producenten, er anvendt til brug, istandholdelse og indstilling. personerne, der gennemfører disse anvendelser, er tilstrækkeligt instrueret og kvalificeret. reservedele og komponenter udskiftes med originaldele. montage, ændring og reparationer udføres af personer eller servicesteder, producenten udtrykkeligt har bemyndiget hertil. de elektriske installationer opfylder alle til enhver tid gældende nationale normer. ASTOTHERM PLUS anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Efter ønske stiller producenten en servicevejledning til rådighed, som gør det muligt for det relevant uddannede og kvalificerede personale at reparere de dele af apparatet, som producenten betegner som reparable. Det, at tekniske bilag eller reservedele stilles til rådighed, er ingen autorisering fra producenten til at ikke relevant uddannet og kvalificeret personale kan åbne eller reparere udstyret

25 13 GARANTIBESTEMMELSER Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Såfremt der ikke gøres krav på den forlængede garanti, andrager garantitiden for ASTOTHERM PLUS 12 måneder fra dagen for levering til køber. Hvis du ønsker at benytte den forlængede garanti til 2 år, bedes du sende det udfyldte svarkort inden for 30 dage efter køb af apparatet til STIHLER ELECTRONIC. Inden for garantitiden afhjælper vi efter eget valg ved reparation eller bytte af udstyret vederlagsfrit alle mangler, der beror på materiale- eller produktionsfejl. Indirekte skader er ikke omfattet af denne garanti. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, voldsanvendelse og ved skader, der opstår på grund af normalt slid, er der intet garantikrav, heller ikke ved indgreb, der er foretaget af steder, vi ikke har autoriseret, eller ved ændringer fra originaltilstanden. I garanti- eller skadestilfælde skal det defekte udstyr sendes til STIHLER ELECTRONIC til istandsættelse. Det rengjorte udstyr skal emballeres på egnet vis til transporten, så der ikke kommer yderligere skader til den allerede eksisterende, og istandsætningen bliver unødig dyr. Udgifter til transport og emballage skal kunden under alle omstændigheder afholde. 14 TILBAGESENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF UDSTYR Hvis udstyret har været i kontakt med blod- eller kropsvæsker, skal det rengøres og desinficeres omhyggeligt. I forhold til faren ved en kontaminering med vira og andre smittekilder skal der altid træffes tilstrækkelige forsigtighedsforanstaltninger for at undgå berøring med sådanne smittekilder. Vi anbefaler, at udstyret lægges i en plastikpose, som lukkes tæt, før forsendelsen. Udstyret bør pakkes enten i originalemballagen eller noget tilsvarende for at undgå transportskader. Det er kundens ansvar at emballere og identificere det produkt, der skal sendes tilbage. Betydning af symbolet på produktet, emballagen eller brugsvejledningen: Elektrisk udstyr er materialer til genbrug og hører ikke til i husholdningsaffaldet, når det ikke længere anvendes! Følg venligst de lokale regler for bortskaffelse af brugte produkter eller send det rengjorte og desinficerede udstyr med en tilsvarende henvisning til STIHLER ELECTRONIC eller til den nærmeste forhandler. Således sikres billig og korrekt bortskaffelse af dit brugte udstyr

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Meniett lavtryksimpulsgenerator

Meniett lavtryksimpulsgenerator Meniett lavtryksimpulsgenerator Brugerhåndbog Rx Only Indholdsfortegnelse Indikationer for anvendelse... 1 Patientinformation om isætning af trommehindedræn... 1 Om apparatet... 2 Sådan isætter du batteriet...

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK

OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK OPVARMET LUFTFUGTER BRUGERVEJLEDNING TIL M SERIES 1032096 GK 1/6/06 DA-DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 DENNE LEVERANDØRVEJLEDNING...3 TILSIGTET ANVENDELSE...3 ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER...3 ADVARSEL!...3

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm

BW900. Brugervejledning for Bedwetting alarm Brugervejledning for Bedwetting alarm BW900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 0 DK-00 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf.: + 980 Fax.: + 980 Indhold: Tilsigtet anvendelse af BW900 side Før start side Opredning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere