ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr , Rev.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev."

Transkript

1 Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr , Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D Stuttgart Tyskland

2 Skal udfyldes af brugeren: Serienummer Inventarnummer Udstyrets placering Datoen for ibrugtagningen Producent: STIHLER ELECTRONIC GmbH Julius-Hoelder-Strasse 36 D Stuttgart Tyskland Tlf. +49 (0) Fax +49 (0) BETJENINGSVEJLEDNING TIL DEN MEDICINSKE ANVENDELSE <i overensstemmelse med den medicinske sikkerhedsstandard EMC IEC/EN > MEDICINSK ELEKTRONISK UDSTYR gør specielle forsigtighedsforanstaltninger, hvad angår EMC, nødvendige og skal installeres og tages i brug i henhold til de EMC-informationer, som er anført i de VEDLAGTE DOKUMENTER. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke MEDICINSK ELEKTRONISK UDSTYR. Firmaet STIHLER ELECTRONIC GmbH, Stuttgart, erklærer som eneste ansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med Rådets EF-direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinsk udstyr. Certificeringsorgan: DEKRA Certification GmbH, godkendelsesnummer Året for tilladelsen til at anbringe CE-mærket: 2004

3 INDHOLD Afsnit...Side 1 ADVARSLER OG SIKKERHEDSHENVISNINGER FORKLARING AF SYMBOLERNE ALMENE TEKNISKE DATA BESKRIVELSE ASTOTHERM plus BESKRIVELSE AF ASTOLINE (valgfrit tilbehør) BETJENINGSOVERFLADE INSTALLATION IBRUGTAGNING SLUKNING AF UDSTYRET RENGØRING OG DESINFEKTION PERIODISK TILBAGEVENDENDE KONTROLFORANSTALTNINGER ISTANDSÆTTELSE OG KUNDESERVICE GARANTIBESTEMMELSER TILBAGESENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF UDSTYR RETNINGSLINJER OG PRODUCENTENS DEKLARATION - ELEKTROMAGNETISKE EMISSIONER OG IMMUNITET

4 1 ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER Overhold brugsanvisningen! Enhver anvendelse af udstyret forudsætter nøjagtigt kendskab til og overholdelse af denne brugsanvisning. ADVARSLER Ved alarm ved for høj temperatur af Astoterm Plus skal væsketilførelsen til patienten ophøre med det samme. Hvis ASTOTHERM PLUS kombineres med andet medicinsk-elektrisk udstyr, skal de tilsvarende normer overholdes (se f.eks. EN Sikkerhedsbestemmelser for medicinsk-elektriske systemer). Hvis ASTOTHERM PLUS anvendes som komponent til hæmofiltrations-, hæmodialyse eller hæmodiafiltrationsudstyr, skal det sikres, at det samlede system opfylder EN Væsketemperaturen må ikke overstige 41 C. Hæmodialyse-, -filtrations- hhv. - diafiltrationsudstyret skal have en uafhængig overtemperaturbeskyttelsesanordning (41 C), der skal kontrolleres mindst før hver behandling. For at sikre en sikker adskillelse fra el-nettet skal netstikket trækkes ud, hvis det er nødvendigt. ASTOTHERM PLUS må ikke anvendes på eksplosionstruede områder. For at reducere faren fra et elektrisk stød må den bagerste kabinetdel ikke tages af. Anvend ikke netadaptere eller forlængere, der afbryder beskyttelseslederen. For at garantere sikkerhed for brugere/patienter skal de af producenten foreskrevne anvendelses- og istandholdelses foranstaltninger overholdes. Producenten hæfter ikke for bruger- og patientsikkerheden, hvis der gennemføres andre foranstaltninger til brug, istandholdelse og sikkerhedsteknisk kontrol end dem, producenten har foreskrevet. Personer, der ønsker at gennemføre disse foranstaltninger, skal være tilsvarende kvalificeret og instrueret. Enhver form for reparationer og modifikationer af udstyret må kun udføres af personer, der er autoriserede af producenten og kvalificerede. Alle elektriske installationer skal opfylde de til enhver tid gældende nationale normer og regler (f.eks. DIN VDE 0107). Ved kombination og forbindelse af mere udstyr (f.eks. af multistikdåser) må summen af afledningsstrøm ikke overskride den tilladte grænseværdi. Anvend kun sterile infusionsforlængere, der er udtrykkeligt kendetegnet som tilbehør til ASTOTHERM PLUS. Alle sterile éngangs-infusionssystemer er kun beregnet til éngangsbrug. Anvend kun CE-kendetegnet tilbehør, der udtrykkeligt er kendetegnet som tilbehør til ASTOTHERM PLUS (f.eks. ASTOTUBE, s. a. afsnit 7). Kun den aktive isolationsarmering ASTOLINE må tilsluttes til udstyrsdåsen til modellerne ASTOTHERM PLUS 220S hhv. AP260S

5 ADVARSLER (skal overholdes ved brug af ASTOLINE ) ASTOLINE må udelukkende tilsluttes til den dertil beregnede udstyrsstikdåse fra ASTOTHERM PLUS. ASTOLINE må ikke tildækkes under anvendelsen (klæder, redningsfolier osv.). Bøj ikke ASTOLINE SIKKERHEDSANVISNINGER Alle anvendelser, som omfatter brug af en ASTOTHERM PLUS-varmer, skal udføres under opsyn af medicinsk uddannet personale. Ved opvarmning af væsker kan der udvikles gasser (luftbobler).. Ved anvendelse af en blod- og væskevarmer er der mulighed for at danne en luftbobbel, uafhængig af varmerens art. Alle filtre, ledninger og infusionsslanger skal være helt fyldt med væske, før infusionen påbegyndes. Alle forbindelser i hele væskesystemet skal være tætte og fikserede for at forhindre, at der utilsigtet trænger luft ind i væsken. Infusionsopløsninger, der indeholder en opløst gas (f.eks. bikarbonat), må ikke opvarmes! Ved infusioner skal man altid være opmærksom på, at en gasbolus aldrig når patienten. For at reducere risikoen for utilsigtede hændelser for patienter og brugere eller risikoen for materielle skader skal det straks meldes til det regionale salgs- eller servicested, hvis et af følgende forhold forekommer. Anvend ikke ASTOTHERM PLUS, før de passende korrektionsforanstaltninger er udført. - beskadigede eller slidte nettilslutningsledninger eller netstik - beskadiget kabinet, beskadiget frontplade, frontplade med manglende fastklæbning - et system, der har været udsat for en stærk rystelse, et slag eller et fald - udstyr, hvis elektroniske komponenter har været udsat for væskepåvirkninger - et system, som allerede har givet en person et elektrisk stød - et system, som ser ud til at blive overophedet. Hvis varmeren installeres på et infusionsstativ, skal angivelserne fra producenten af infusionsstativet, hvad angår maksimal belastning og stabilitet, overholdes. ASTOTHERM PLUS er medicinsk udstyr. Dette udstyr underligger i henhold til EN særlige forholdsregler vedrørende den elektromagnetiske kompatibilitet. Vær desangående venligst opmærksom på henvisningerne i afsnit

6 Bærbare og mobile HF-kommunikationsanordninger (især mobiltelefoner) kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr (se også afsnit 15). HF-kirurgiudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr (se også afsnit 15). KONTRAINDIKATIONER For tiden er ingen kontraindikationer kendt ud over dem, der generelt kan forekomme ved anvendelse af infusioner, transfusioner eller dialyseprocesser

7 2 FORKLARING AF SYMBOLERNE Såfremt disse symboler kan anvendes, ses de på de relevante steder på udstyret, på emballagen, på typeskiltet eller i ledsagedokumenterne. Symbol: Det angiver, at udstyret er en defibrillationsbeskyttet anvendelsesenhed B i overensstemmelse med normerne IEC og VDE 0750 del 1. Symbol: beskyttet mod vandsprøjt Symbol: Det står foran angivelsen af udstyrets firecifrede produktionsår Symbol: kendetegner producenten. Symbol: Det viser, at det er en absolut forudsætning for sikker drift af udstyret at have nøjagtigt kendskab til de medfølgende dokumenter. Symbol: Det attesterer overensstemmelse med kravene i henhold til direktivet for medicinsk udstyr 93/42/EØF Kontrollampe: Over- eller undertemperaturalarm (Overhold temperaturvisning) Kontrollampe: Standby-drift Tasten: "Tænd/Sluk apparat" (hold tasten trykket ned mindst 1 sekund for at slukke for udstyret Tasten: Tænd/sluk ASTOLINE ; kun modellerne AP220S, AP260S Tasten: Start ; starter varmerens opvarmningsproces (hold den trykket ned i ca. 1 sekund) Tasten: Hæv valgtemperaturen Tasten: Sænk valgtemperaturen Symbol: Energiudgangsværdier for ASTOLINE-udstyrsdåse Symbol: Potentialudligning (valgfri) - 7 -

8 3 ALMENE TEKNISKE DATA ASTOTHERM PLUS 220 og 220S (med ASTOLINE) ASTOTHERM PLUS 260 og 260S (med ASTOLINE) Nettilslutningsledning Elektrisk tilslutning Beskyttelsesledermodstand Isolationsmodstand Afledningsstrøm Sikringer, primære Sikringer, sekundære Effektforbrug Selvstart efter netsvigt Beskyttelsesklasse Beskyttelsesgrad efter IEC Signaludgangsdel (kun "S"-modeller) Fugtighedsbeskyttelse AP220 EU AP220S EU AP220 EU AP260S EU SCHUKO-stik H 05 VVF 3 x 0,75 0,2 Ω > 2 MΩ 0,2 ma 2 x 4 A 2 x 0,63 A 450 W 5 til 30 sek. I AP220 UK AP220S UK AP260 UK AP260S UK BS-stik inkl. 13 A-sikring H 05 VVF 3 x VAC ±10% Hz AP220 CH AP220S CH AP260 CH AP260S CH Schweizer Stik H 05 VVF 3 x 0,75 Defibrillationsbeskyttet anvendelsesdel af typen B DC 8 W kan kun anvendes til ASTOLINE IP X4 Klassificering n. Tillæg IX IIb (regel 9) Kode UMDNS Mål Højde x bredde x dybde Vægt (uden ASTOLINE) Opvarmningstid Driftsart Omgivelsesbetingelser: I drift: Ved opbevaring: 3 valgbare reguleringstemperaturer 1. Overtemperaturbegrænsning 2. Overtemperaturbegrænsning Varmeelement-bimetalfrakobling Undertemperaturalarm 145 mm x 135 mm x 295 mm 2,9 kg Ca. 1 min (20 C til 35 C) Konstant drift Luftfugtighed: 10 % til 90 % 10 % til 100 % Temperatur: 0 C til 32 C -20 C til 60 C Standard: 39 C / 41 C / 43 C (± 0,5 C) Valgfri: fra 36 C til 43 C 45,5 C (± 1 C) 46,0 C (± 1 C) 65,0 C (± 5 C) 4 C (± 1 C) under reguleringstemperatur AP220 DK AP220S DK AP260 DK AP260S DK DK- Hospitalsstik Lufttryk: 700 hpa til 1060 hpa 500 hpa til 1060 hpa - 8 -

9 Tilladte rengørings- og desinfektionsmidler Bacillol plus (Bode Chemie, Hamburg) Meliseptol (B. Braun, Melsungen) Mikrozid Liquid (Schülke und Mayr, Hamburg) Mikrozid Pumpspray (Schülke und Mayr, Hamburg) Eller 0,25% natriumhypochlorit-opløsning Overensstemmelse med internationale standarder: EN : A1: A2: 1995 Medicinsk elektrisk udstyr: Del 1: Generelle sikkerhedskrav EN : 2001 Medicinsk elektrisk udstyr: Del 1: Suppleringsnorm: Elektromagnetisk kompatibilitet, krav og prøvninger ASTM F : Standard Specification for Blood/Intravenous Fluid/Irrigation Fluid Warmers Miljøhenvisning Hvis der gives afkald på netkontakten kan ASTOTHERM PLUS' økobalance blive væsentligt forbedret. Således spares der råstoffer og energi, der skulle bruges ved produktion af netkontakter og tilførsler. Selv ved 10-års varig standby-drift forbliver energiforbruget (< 1 W) under den energianvendelse, der ville være nødvendig ved produktion af kontakter og tilførsler. For yderligere at spare energi anbefaler vi at trække netstikket ud ved ikke-brug. Der tages forbehold for ændringer i design og tekniske data uden bekendtgørelse

10 4 BESKRIVELSE ASTOTHERM plus Slangeholder bagved Manchethåndtag Slangeholder foran Udstyrsdåse til ASTOLINE (valgfri) Fikseringsanordning Skrue til fiksering/løsning af fikseringsanordningen Varmebeskyttelsesmanchet (Valgfri) Aktiv isoleringshylster ASTOLINE (valgfri) Holder til ASTOLINE (valgfri) Anvendelsesområder Med ASTOTHERM PLUS kan de væsker, der tilføres patienten, opvarmes for at forebygge hypotermi eller for at forøge patientens velbefindende. Anvendelsesområderne omfatter bl.a. transfusioner, infusioner, dialyse, hæmofiltration og aferese. Varmeren fungerer efter princippet for gennemløbsopvarmning, dvs. varmen overføres fra varmeveksleren over den sterile infusionsslange til den deri flydende væske. Hvis ikke der er brug for den samlede opvarmningsydelse, kan der også indlægges to infusionsslanger, én i den første og og én i anden halvdel af varmeveksleren. Kontrollen af varmevekslertemperaturen ved ind- og udgangen hindrer en overophedning af væskerne, også selv om de måtte have forskellige indgangstemperaturer. Den patenterede varmebeskyttelsesmanchet isolerer varmevekslercylinderen og infusionsslanger over for kuldepåvirking fra omgivelsen (f.eks. klimaanlæg) og forøger således virkningsgraden. Ved anvendelse af yderligere en infusionsslange er der anbragt en åbning i midten af varmebeskyttelsesmanchetten. Her kan slangerne ind- hhv. udføres og sikres med håndtagene

11 Sikkerheden mod overophedning garanteres med følgende foranstaltninger: to adskilte temperatursensorer for temperaturregulering, temperaturvisning og overtemperaturfrakobling, yderligere en uafhængig temperatursensor for overtemperaturfrakoblingen, optisk og akustisk alarmindikator. ASTOTHERM PLUS' temperaturer kan i standardversionen indstilles på 39 C, 41 C eller 43 C. Temperaturindikatoren viser altid varmevekslerens aktuelle middeltemperatur. Opvarmning af mediet retter sig efter gennemstrømningshastigheden og indgangstemperaturen (se diagrammerne for udgangstemperaturer). Hvis varmevekslerens viste temperatur falder ned under den indstillede valgtemperatur med mere end 4 C, aktiveres undertemperaturalarmen (se afsnit 6). ASTOTHERM PLUS findes i følgende varianter: AP220: AP260: Varmeveksler for Ø 4 mm infusionsslange Standardindstilling: 3 valgbare temperaturer: 39 C, 41 C, 43 C Valgfri indstilling: 3 valgbare temperaturer mellem 36 og 43 C Effektoptagelse 450 W Varmeveksler for Ø 6,8 mm infusionsslange Standardindstilling: 3 valgbare temperaturer 39 C, 41 C, 43 C, Valgfri indstilling: 3 valgbare temperaturer mellem 36 og 43 C Effektoptagelse 450 W Udstyret med det ekstra "S" i model-nr. eller modelbetegnelsen er forberedt til tilslutning af ASTOLINE. Efterfølgende eftermontering hos producenten er mulig

12 Temperaturer på ASTOTHERM PLUS 220(S) AP 220S, Indstilling 43/41/39/37 C. Apparatets udgangstemperaturer. Indgangstemperatur 10 C Temperatur [ C] C Flow [ml/min] AP 220S, Indstilling 43/41/39 C. Udgangstemperatur ASTOLINE. Indgangstemperatur 20 C Temperatur [ C] C 41 C 43 C Flow [ml/min] 10 ml/min = 0,6 l/h 60 ml/min = 3,6 l/h 20 ml/min = 1,2 l/h 70 ml/min = 4,2 l/h 30 ml/min = 1,8 l/h 80 ml/min = 4,8 l/h 40 ml/min = 2,4 l/h 90 ml/min = 5,4 l/h 50 ml/min = 3,0 l/h 100 ml/min = 6,0 l/h Temperaturer på ASTOTHERM PLUS 260(S)

13 AP 260S, Indstilling 43/41/39/37 C. Apparatets udgangstemperaturer. Indgangstemperatur 20 C C Temperatur [ C] C 41 C 39 C Flow [ml/min] AP 260S, Indstilling 43/41/39 C. Udgangstemperatur ASTOLINE. Indgangstemperatur 20 C Temperatur [ C] C 41 C 43 C Flow [ml/min] 10 ml/min = 0,6 l/h 60 ml/min = 3,6 l/h 20 ml/min = 1,2 l/h 70 ml/min = 4,2 l/h 30 ml/min = 1,8 l/h 80 ml/min = 4,8 l/h 40 ml/min = 2,4 l/h 90 ml/min = 5,4 l/h 50 ml/min = 3,0 l/h 100 ml/min = 6,0 l/h

14 5 BESKRIVELSE AF ASTOLINE (valgfrit tilbehør) 5 Fleksibel silikonehylster Stik Forbindelseskabinet Med den aktive isolation ASTOLINE kan afkølingen af væsken fra varmer til patient begrænses. Det opvarmede fleksible silikonehylster omslutter infusionsslangen som går til patienten og sørger således for isolering og opvarmning af infusionsslangedelen, der ellers ville være udsat for afkøling fra den omgivende luft. Den særlige form tillader yderligere observation af infusioner og transfusioner frem til patienten

15 6 BETJENINGSOVERFLADE Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Belyst LDC-indikator Faktisk temperatur af varmevekslercylinderen Ramme indikator Valgtemperatur = Beregnet temperatur Visning af de mulige valgtemperaturer Tasten "Hæv valgtemperaturen (Testfunktion 2) Standby-status LED orange Tasten Sænk valgtemperaturen (Testfunktion 3) Alarmstatus LED rød Tasten "Start" Bekræft valgtemperatur og start opvarmning (Testfunktion 1) LED grøn Tasten "Tænd/Sluk ASTOLINE" LED grøn Symbol ASTOLINE (Kun modellerne 220S og 260S) Tasten "Tænd/Sluk apparat" LED grøn Drifts- og alarmtilstande A Tilstande varmer Tilstand Udstyrsindikator Udstyrsaktivitet Standby Standby-LED lyser orange ingen aktivitet Udstyr tændt Udstyrets LED lyser grøn Temperaturvisning tændt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt Start-LED blinker grønt ingen aktivitet Udstyr venter Bekræftelse med tasten "Start" Opvarmning "Start" Udstyrets LED lyser grøn Alarm-LED slukket hhv. blinker ved koldt udstyr Alarmtone slukket. Start-LED lyser grønt Opvarmning tændt Temperaturregulering tændt Temperaturovervågning tændt

16 B Tilstande ASTOLINE (kun modellerne AP220S, AP260S) Tilstand Udstyrsindikator Udstyrsaktivitet ASTOLINE tilsluttet, tænd og start ASTOLINE-LED lyser grønt ASTOLINE-opvarmning tændt Effektovervågning tændt C alarmreaktioner Alarmtype Udstyrsindikator Mulige årsager Anbefalede foranstaltninger Overtemperaturalarm Opvarmningen afbrydes Undertemperatur -alarm Opvarmning forbliver tændt ASTOLINE-alarm (Kun "S"-modeller) Opvarmning slukket og ASTOLINEopvarmning slukket Softwarefejl Start-LED blinker grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt Se på temperatur display Start-LED lyser grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone efter 2 minutter for hver især 15 sekunder Se på temperatur display Start-LED blinker grønt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt ASTOLINE-LED tændt Alarm-LED blinker rødt Alarmtone tændt 1. Indgangstemperatur på det medium, der skal opvarmes, er for højt. 2. Indflydelse fra en ekstern varmekilde (f.eks. varmelegeme, sollys, forøget omgivelsestemperatur) 3. Blodvarmeren er defekt 1. Indgangstemperatur på det medium, der skal opvarmes, er for lav, hhv. flowet er for højt. 2. Blodvarmeren er defekt. 1. ASTOLINE er ikke isat 2. ASTOLINE er defekt 1. Forbigående programforstyrrelse 2. Varig programforstyrrelse Anm.: Når det efterfølgende trin 1 eller 2 er udført, og blodvarmeren er afkølet, skal der trykkes på "start-tasten". 1. Lad mediet køle af. 2. Afskær indflydelse fra den eksterne varmekilde hhv. skift sted. 3. Varmeren skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. Anm.: Alarmen udsættes automatisk, hvis årsagen til alarmen bortfalder. 1. Luk lidt af for flowet. 2. Varmeren skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. 1. Sæt ASTOLINE i stikket i ASTOTHERM PLUS og tænd igen med tasten. 2. ASTOLINE skal efterses af serviceafdeling -> sendes ind til producenten. 1. Tag udstyrsstikket ud, vent 1 min., sæt det i igen eller tryk begge taster ned samtidigt i ca. 3 sek. 2. Send udstyret ind til producenten

17 7 INSTALLATION ASTOTHERM PLUS er ikke godkendt til anvendelse i områder med risiko for eksplosion. ASTOTHERM PLUS kan anbringes på dropstativ (Ø12 mm til Ø 35 mm) med den integrerede fikseringsanordning eller fikseres på kulisseskinne. Ved brug på dropstativ eller ved anbringelse på andet udstyr skal brugeren sørge for den nødvendige stabilitet. ASTOTHERM PLUS er udlagt til det på typeskiltet anførte netspændingsområde. Ved kombination med andet medicinsk udstyr kan der efter vores viden forekomme følgende påvirkninger fra ASTOTHERM PLUS: Tryktab på op til 50 mmhg, betinget af den nødvendige infusionsforlængelserslange, og afhængig af gennemstrømningshastigheden. Bobbeldannelser pga gasudvikling i den opvarmede væske. Forøgelse af den samlede afledningsstrøm. Ved kombination med andet elektrisk udstyr skal der sørges for beskyttelseslederpotentiale. ASTOTUBE-infusionsforlængerslanger er det CE-mærkede originaltilbehør til ASTOTHERM PLUS. Vælg egnede sterile infusionsforlængerslanger i henhold til tabellen nedenfor: Nødvendig ASTOTUBE-infusionsforlænger (steril, til éngangsbrug med CE-mærke) Udførelse for: ASTOTHERM plus 220(S) ASTOTHERM plus 260(S) Antal snoninger maks. 11 maks. 9 Udvendig diameter 4 mm 6,8 mm Bestillingsnr. PVCfyldvolumen IFT ,5 ml IFT ml

18 8 IBRUGTAGNING 1. Kontrollér, om netspændingen stemmer overens med oplysningerne på typeskiltet. 2. Kontrollér, om kabinettet udviser beskadigelser, eller om frontpladen har mangelfuld fastklæbning. 3. Forbind netstik med net. Standby-tilstand vises. 4. Tænd for udstyret på tasten Apparat tænd/sluk. Kontrollér, om alarmen aktiveres. 5. Vælg temperatur med tasten eller. 6. Tryk på tasten Start og hold den trykket ned ca. et sekund for at starte opvarmningsprocessen. Det korte klik ved aktivering af tasten "Start" er del bestanddel af testen af sikkerhedsanordningerne, der automatisk gennemføres ved udstyrets start. 7. Alarmtestanordningerne nulstilles, og opvarmningen starter, til den når op på 35 C efter ca. et minut. Så længe udstyrets faktiske temperatur i opvarmningsprocessen ligger ca. 4 C under den indstillede valgtemperatur, blinker den røde alarmindikator og signaliserer undertemperaturen. 8. Åbn varmebeskyttelsesmanchetten (valgfri) på de to håndtag og tag den af. 9. Klips begyndelsen af infusionsslangen (Luer-Lock hunstik) ind i den bagerste holder. 10. Læg infusionsslangen ind i den omløbende rille, idet du begynder bagfra. Hvis du trækker let, bliver ilægningen nemmere og forbedrer infusionsforlængelsens placering

19 11. Klik infusionsslangen ind i den forreste holder. Tillæg til udstyr med varmebeskyttelsesmanchet (valgfri) 12. Åbn varmebeskyttelsesmanchetten fra hinanden og læg den om varme veksleren. Vend åbningen opad og tryk den sammen. Tilbehør til apparat med det aktive isoleringshylster ASTOLINE (valgfri) 13. Sæt stikket fra ASTOLINE ind i stikket bagerste kabinetdel (den korrekte retning er angivet med pile) og fiksér stikket ved at dreje på møtrikken. Tænd fo ASTOLINE med tasten Tænd/Sluk ASTOLINE. 14. Læg infusionsslangen i ASTOLINE, idet du begynder på patientsiden. ASTOLINE skal så tæt på patienten, som mulig, for at forhindre afkøling af mediet også ved de laveste gennemstrømningshastigheder. Henvisning: For at gøre det nemmere at indlægge infusionsslangen kan den blå silikoneprofil gnides ind i gængs talkum-pudder (ikke i selve rillen). 15. Klik ASTOLINE fast i holderen forrest på varmeren. Hvis ikke der er behov for hele isoleringshylsteret, kan infusionsslangen udføres fra ASTOLINE ethvert sted. Tilbehør til apparater med en tilslutning til potentialudligning (valgfri) 16. Indstik potentialudligningsledning ved undersiden bag på udstyret. Stikket er kendetegnet med

20 9 SLUKNING AF UDSTYRET Ved at aktivere tasten Tænd/Sluk apparat i ca. et sekund går udstyret i standby-drift. For fuldstændigt at adskille udstyret fra nettet skal netstikket trækkes ud ved behov. Tilbehør til apparat med det aktive isoleringshylster ASTOLINE Den aktive isoleringsarmering ASTOLINE skal ikke adskilles fra sin stikdåse efter brug. ASTOLINE kan hænges omkring apparatet bagved. Hvis ASTOLINE adskilles fra ASTOTHERM PLUS, skal beskyttelseskappen ubetinget anbringes på udstyrsdåsen for at undgå tilsmudsning af kontakterne

21 10 RENGØRING OG DESINFEKTION Træk altid netstikket ud før rengøring og desinficering! Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Rengør jævnligt ASTOTHERM PLUS. Brugerens regelmæssige rengøring og pleje forlænger levetiden. Hvis den aktive isoleringshylster ASTOLINE fjernes og tages ud ved rengøring eller desinfektion, skal stikket dækkes med beskyttelseskappen. Rengøring Anvend en blød klud med en mild sæbe eller et specielt kunststofrengøringsmiddel til at fjerne køkkensalt og blodsprøjt på kabinettets overflade. Vatpinde, som er gængse i handlen, egner sig til rengøring af den cirkulerende varmeveksler. Dyp aldrig udstyret i væske og bring det aldrig i kontakt med damp! Desinfektion Til desinfektion skal der anvendes midler af typen brugsfærdige sprøjtedesinfektionsmidler på alkoholbasis, med små mængder (<0,2 %) aldehyder. Til desinfektion af ASTOTHERM PLUS og ASTOLINE anbefaler vi Bacillol plus fra firmaet Bode Chemie i Hamburg, Meliseptol fra firmaet B. Braun i Melsungen og Mikrozid Liquid eller Mikrozid Pumpspray fra firmaet Schülke und Mayr i Hamburg. Ejeren bør ikke anvende andre rengørings- eller dekontamineringsmetoder end de anbefalede. Ved anvendelse af andre metoder skal du rådføre dig med producenten om, hvorvidt disse beskadiger udstyret. Må under ingen omstændigheder steriliseres med damp, varmluft eller termoteknisk! Service ASTOTHERM PLUS er vedligeholdelsesfri. Der forefindes ingen sliddele

22 11 PERIODISK TILBAGEVENDENDE KONTROLFORANSTALTNINGER (FOR HVER 24 MÅNEDER) Kontrol af opvarmningstiden Kontrol af temperaturreguleringen Afprøvning af overtemperatur-alarmerne (test 1 og test 2) Afprøvning af undertemperatur-alarmen (test 3) Afprøvning af ASTOLINE-sikkerhedsfrakoblingen (kun "S"-modeller) Derudover skal de til enhver tid gældende nationale forskrifter vedrørende regelmæssig afprøvning af medicinsk udstyr overholdes! Henvisning: For at teste ledermodstanden skal kontrolspidsen gennemstikke varmevekslerens anodiserede belægning. Kontrol af opvarmningstiden Tænd for ASTOTHERM PLUS og start opvarmningen med starttasten. Efter et minut skal temperaturen i displayet være oversteget 35 C. Kontrol af temperaturregulering Hertil er der brug for et LCD-termometer, der garanterer en tolerance på ± 0,1 C og har en følerspids på op til Ø 3,5 (f.eks. Geratherm GT2038). Tænd for ASTOTHERM PLUS, vælg en vilkårlig temperatur og start opvarmningen med tasten "Start". Efter ca. fem minutter er temperaturfordelingen inden for varmevekslercylinderen ensartet, så målingen kan gennemføres. Direkte sollys og lufttræk skal undgås under denne kontrol. o Stik LCD-termometeret ind i den bagerste måleboring på siden af varmeveksleren. o Start måling på termometeret og vent, til den maksimale værdi vises. Afvigelsen mellem termometeret og temperaturvisningen må ikke overskride ± 0,5 C. Afprøvning af overtemperatur-alarmerne ASTOTHERM PLUS er udstyret med alarmtestfunktioner. De simulerer svigt af temperatursensorerne og fører således til aktivering af. Test 1: Start udstyret på middel valgtemperatur. Hold tasten Start nede i tre sekunder for at starte den interne testcyklus. LCD-indikatoren viser skiftevis t1 og den faktiske temperatur. Efter kort tid skal apparatet reagere med overtemperaturalarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarm fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tag udstyret i brug ved at aktivere tasten Start

23 Test 2: Start apparatet på højeste valgtemperatur. Hold tasten Hæv ned i tre sekunder for at starte den interne testcyklus. LCD-indikatoren viser skiftevis t2 og den faktiske temperatur. Efter kort tid skal apparatet reagere med overtemperaturalarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tag udstyret i brug igen ved at aktivere tasten Start. Afprøvning af undertemperatur-alarmen Test 3: Start apparatet på laveste valgtemperatur (uden varmebeskyttelsesmanchet). Hold tasten Sænk nede i tre sekunder for at starte den interne testcyklus (Opvarmningen forbliver slukket). LCD-indikatoren viser skiftevis t3 og den faktiske temperatur. Hvis udstyret er kølet ned til 4 C (± 1 C) under den laveste valgtemperatur, skal det reagere med undertemperatur-alarm (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse. Tænd for udstyret på tasten Gerät Ein/Aus ( Tænd/sluk udstyr ). Efter denne test kan udstyret ikke tages i brug igen ved at aktivere tasten Start. Afprøvning af ASTOLINE-sikkerhedsfrakobling (kun S -modeller) ASTOLINE sættes i stikket på bagsiden. Tænd for ASTOTHERM PLUS med tasten Tænd/sluk apparat og start opvarmningen med tasten Start. Aktivér opvarmningsfunktionen ASTOLINE med tasten Tænd/Sluk ASTOLINE" Adskil derefter ASTOLINE ved at trække stikket fra apparatet. ASTOTHERM PLUS skal reagere med ASTOLINE-alarmen (jf. afsnit 6). Bemærk: Hvis der ikke kommer en alarmreaktion fra udstyret, skal dette ubetinget bringes i stand før yderligere anvendelse

24 12 ISTANDSÆTTELSE OG KUNDESERVICE Anmærkning Hvis det er nødvendigt at istandsætte ASTOTHERM PLUS, fordi én af de tests, der er beskrevet i afsnit 10, ikke er bestået eller af en anden grund, bedes du venligst henvende dig til dit regionale salgs- og servicested. Forsøg ikke selv at istandsætte ASTOTHERM PLUS. Kun en kvalificeret og uddannet tekniker må gennemføre istandsættelsesarbejde på ASTOTHERM PLUS. Vær venligst opmærksom på: ASTOTHERM PLUS går i alarmtilstand ved overskridning af temperaturgrænsen (overtemperatur-alarm) også på grund af udefra kommende påvirkninger som f.eks. sollys, manglende opvarmning til temperaturgrænsen (undertemperatur-alarm) f.eks. ved for kølig indgangsvæske og for højt flow, Fejl ved ASTOLINE. Ved en alarmtilstand skal der først tages højde for årsagerne ovenfor. Producentens ansvar Producenten er kun ansvarlig for udstyrets sikkerhed, pålidelighed og ydelse, når alle anvisninger, der er beskrevet af producenten, er anvendt til brug, istandholdelse og indstilling. personerne, der gennemfører disse anvendelser, er tilstrækkeligt instrueret og kvalificeret. reservedele og komponenter udskiftes med originaldele. montage, ændring og reparationer udføres af personer eller servicesteder, producenten udtrykkeligt har bemyndiget hertil. de elektriske installationer opfylder alle til enhver tid gældende nationale normer. ASTOTHERM PLUS anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Efter ønske stiller producenten en servicevejledning til rådighed, som gør det muligt for det relevant uddannede og kvalificerede personale at reparere de dele af apparatet, som producenten betegner som reparable. Det, at tekniske bilag eller reservedele stilles til rådighed, er ingen autorisering fra producenten til at ikke relevant uddannet og kvalificeret personale kan åbne eller reparere udstyret

25 13 GARANTIBESTEMMELSER Brugsanvisning ASTOTHERM plus 220(S)/260(S) Såfremt der ikke gøres krav på den forlængede garanti, andrager garantitiden for ASTOTHERM PLUS 12 måneder fra dagen for levering til køber. Hvis du ønsker at benytte den forlængede garanti til 2 år, bedes du sende det udfyldte svarkort inden for 30 dage efter køb af apparatet til STIHLER ELECTRONIC. Inden for garantitiden afhjælper vi efter eget valg ved reparation eller bytte af udstyret vederlagsfrit alle mangler, der beror på materiale- eller produktionsfejl. Indirekte skader er ikke omfattet af denne garanti. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, voldsanvendelse og ved skader, der opstår på grund af normalt slid, er der intet garantikrav, heller ikke ved indgreb, der er foretaget af steder, vi ikke har autoriseret, eller ved ændringer fra originaltilstanden. I garanti- eller skadestilfælde skal det defekte udstyr sendes til STIHLER ELECTRONIC til istandsættelse. Det rengjorte udstyr skal emballeres på egnet vis til transporten, så der ikke kommer yderligere skader til den allerede eksisterende, og istandsætningen bliver unødig dyr. Udgifter til transport og emballage skal kunden under alle omstændigheder afholde. 14 TILBAGESENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF UDSTYR Hvis udstyret har været i kontakt med blod- eller kropsvæsker, skal det rengøres og desinficeres omhyggeligt. I forhold til faren ved en kontaminering med vira og andre smittekilder skal der altid træffes tilstrækkelige forsigtighedsforanstaltninger for at undgå berøring med sådanne smittekilder. Vi anbefaler, at udstyret lægges i en plastikpose, som lukkes tæt, før forsendelsen. Udstyret bør pakkes enten i originalemballagen eller noget tilsvarende for at undgå transportskader. Det er kundens ansvar at emballere og identificere det produkt, der skal sendes tilbage. Betydning af symbolet på produktet, emballagen eller brugsvejledningen: Elektrisk udstyr er materialer til genbrug og hører ikke til i husholdningsaffaldet, når det ikke længere anvendes! Følg venligst de lokale regler for bortskaffelse af brugte produkter eller send det rengjorte og desinficerede udstyr med en tilsvarende henvisning til STIHLER ELECTRONIC eller til den nærmeste forhandler. Således sikres billig og korrekt bortskaffelse af dit brugte udstyr

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet

Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Vejledning og producentens erklæring Elektromagnetiske emissioner og immunitet Dansk Page Air10 Series Lumis Series 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 ApneaLink ApneaLink Plus ApneaLink Air 10-12 S8 & S8 Series

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

ASTOPAD System. Brugsanvisning. Varmesystem til operation, intensiv, opvågning og sengeafdeling. Best.nr. 0315.7200.23 Rev.

ASTOPAD System. Brugsanvisning. Varmesystem til operation, intensiv, opvågning og sengeafdeling. Best.nr. 0315.7200.23 Rev. Brugsanvisning ASTOPAD System Varmesystem til operation, intensiv, opvågning og sengeafdeling Best.nr. 0315.7200.23 Rev.10 10/2011 S STIHLER ELECTRONIC GmbH 70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes af brugeren:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugsanvisning. BW 685 / BW 685 S Blod & - Infusionsvarmer

Brugsanvisning. BW 685 / BW 685 S Blod & - Infusionsvarmer Brugsanvisning BW 685 / BW 685 S Blod & - Infusionsvarmer DA - Udgave 06 / 2007 Brugervejledning BW 685 / BW 685 S BIEGLER VIGTIGT: Disse instruktioner er en vigtig del af BW585 blod - & infusionsvarmer.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning

Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Universal batterioplader II. Til Trauma Recon System, Colibri og Battery Power Line. Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning Generelle oplysninger 3 Anvendelse 3 Sikkerhedsregler 3 Levering 4

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA

BC21 BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA BC21 DA BRUGERVEJLEDNING LUFTFUGTIGHEDS / TEMPERATURMÅLEAPPARAT TRT-BA-BC21-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem

Brugervejledning. Computerstyret injektionssystem DK Brugervejledning Computerstyret injektionssystem / BUGEVEJLEDNING TILLYKKE MED DIN NYE CALAJECT! Læs denne vejledning grundigt inden, du tager CALAJECT i brug CALAJECT må kun anvendes af uddannede personer

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-PH. Typenummerets opbygning. Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ. Forklaring til typenummer Fasesekvens- og faseudfaldsrelæ K8AB-PH Ideelt til overvågning af fasesekvenser og faseudfald i industribygninger og industrianlæg. Samtidig overvågning af fasesekvenser og faseudfald for trefasede strømforsyninger

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE

BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE BRUGERVEJLEDNING FOR COMBO 100 PLUS DYNAMISK SIDDEPUDE VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE reducer faren for elektrisk stød: 1. Sørg altid for at koble produktet fra umiddelbart

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120

MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 MIDAS REX ELEKTRISKE KNOGLEMØLLE BM110 & BM120 Brugervejledning Rx Only Oplysningerne i dette dokument er præcise på udgivelsestidspunktet. Medtronic forbeholder sig retten til at ændre i produkterne,

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1 Generelt om denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120

TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 TDS 75 / TDS 100 / TDS 120 DA BETJENINGSVEJLEDNING EL-VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS-75-100-120-TC-002-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer

K8AB-AS. Typenummerets opbygning. Enkeltfaset strømrelæ. Forklaring til typenummer Enkeltfaset strømrelæ K8AB-AS Ideelt til strømovervågning af industrielle varmelegemer og motorer. Overvågning af overstrømme eller understrømme. Manuel reset og automatisk reset understøttes af ét relæ.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540

Dolomite Step Up. Gangbord Brugsanvisning 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 Dolomite Step Up 1521677, 1521678, 1521679, 1536121, 1536122, 1579540 da Gangbord rugsanvisning 1521677 1521678 1536121 1521679 1579540 1536122 Denne vejledning skal overdrages til slutbrugeren. Før du

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere