PROFILMAGASIN MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFILMAGASIN MAJ 2014"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek

2 Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det var ovenpå 1970 ernes oliekriser og bilfrie søndage. Fokus var her at blive mere uafhængige af Mellemøstens oliesheiker. Beslutningen var egentlig tredobbelt, da man udover at skrotte atomkraften vedtog at gennemføre naturgasprojektet fra Nordsøen og udbygge fjernvarmeforsyningen med decentral kraftvarme. Man må sige, at beslutningerne, set i bakspejlet, har været til stor gavn for samfundet og har imponeret vores omverden så meget, at vi betragtes som førende indenfor kollektiv energiforsyning i verden. Også i Holstebro tog man handsken op, og det resulterede i, at man i 1989 traf beslutning om at udbygge vores fjernvarme til dobbelt størrelse, og sammen med Struer og det daværende Vestkraft, blev man enige om, at opføre det multifyrede kraftvarmeanlæg Måbjergværket, som gik i drift i Måbjergværket er stadigvæk et velfungerende værk, der kan fungere mange år ud i fremtiden, men det er truet på brændselssiden. Der er knaphed på affald, og regeringens nye ressourcestrategi vil i årene fremover reducere mængden yderligere. Næsten halvdelen af det affald, der i dag udnyttes på værket, kommer fra London/England, men det er usikkert, hvor længe det kan blive ved med at være sådan. Derfor er vi også i gang med at finde nogle nye brændsler, som kan erstatte det affald, der ikke kommer fra lokalområdet affald er det billigste brændsel, og det er derfor helt afgørende, at vi finder et brændsel, som vi tror på, både på kort og lang sigt, kan holde varmeprisstigningerne nede på et fornuftigt niveau. Når vi har valgt det fremtidige brændsel, vil det være nødvendigt at ombygge dele af værket, så det kan udnytte brændslet så godt som muligt. Udgift opvarmning 130m 2 årsforbrug kwh Varmeudgift - plan 1989 Faktisk udgift opvarmning Det er i det lys, man skal se varmeforsyningens involvering i Måbjergværket og Mabjerg Energy Concept, som bl.a. vil bygge en ny bioethanolfabrik fordi et af reststofferne fra denne produktion er lignin, som er halmens træ, og er et brændsel på linje med træpiller det vil endda forefindes i så rigelige mængder, at over 30 procent skal eksporteres til andre værker. Det ser ud til, at vi kan få brændslet til rimelige priser og herved sikre varmeforsyningen i mange år fremover, også prismæssigt. Jørgen Udby CEO Det var markante beslutninger, som alt i alt beløb sig til investeringer på over 1 mia. kr. i datidens priser, og som i årene fremover fik stor indflydelse på hverdagen for mange familiers økonomi. Som man kan se af figuren til venstre gik det endda bedre end lovet, da varmeprisen igennem hele perioden har holdt sig godt under, hvad vi dengang forudsagde. Udgiver: Vestforsyning A/S Nupark 51, 7500 Holstebro tlf Ansvarshavende: Jørgen Udby Vestforsyning A/S Redaktion Thomas Maxe, MAXEffekt Oplag /udgivelser: Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i ca eksemplarer to gange årligt. Der tages forbehold for trykfejl. Design/produktion: nomatter - rigtig reklame Foto: Pressefotograf, Jens Bach Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk Tryk: Johansen Grafisk 2

3 3

4 FAKTA Vestforsyning foreslår opførelse af 4 stk. vindmøller á 3,3 MW i et område ved Gedmose. Møllerne er 150 meter høje og vil derfor kræve en dispensation fra områdets generelle højdebegrænsning på 125 meter. Alle øvrige krav om afstand, støj, sikkerhedsafstand til flyvepladsen m.v. er overholdt. Projektets beregninger har taget udgangspunkt i en Vestas V112-mølle af samme type, som er opstillet ved Ausumgaard mellem Holstebro og Struer. Det endelig valg af leverandør vil blive afgjort ved udbud. Investeringen er på cirka 160 millioner kroner. Af dem skal 20 procent udbydes som aktier til nærmeste naboer. Vestforsyning overvejer, at lade forbrugerne få adgang til, at investere i yderligere 29 procent. I løbet af kun otte år vil hele mølleinvesteringen være blæst hjem igen. 4

5 Vindmøller er bæredygtig energi Vestforsyning vil opføre fire store vindmøller. Det er bæredygtigt for både miljøet og pengekassen Vestforsyning har anmeldt et vindmølleprojekt i Gedmose, vest for Holstebro. Forslaget går på at opføre fire 150 meter høje vindmøller i et område, som på forhånd er udpeget til formålet. Der bliver tale om en investering på cirka 160 millioner kroner, men selv om det lyder af mange penge, vil det give et afkast på 8-10 procent, og møllerne vil være betalt i løbet af kun otte år. Mølleprojekter har af og til mødt modstand fra naboer, men Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen er optimistisk i forhold til dette projekt. Området blev allerede i 2009 udpeget som egnet til vindmøller, i et tillæg til Kommuneplanen, og ved den offentlige høring dengang var der ingen indsigelser. Generelt er der tale om et tyndt befolket område, så vi tror ikke, at møllerne vil genere nogen, siger han. Vestforsyning har indgået aftale om køb af jorden omkring møllerne dog på betingelse af, at man får tilladelse til at opføre møllerne. Jorden omkring møllerne vil blive brugt til at udføre forsøg med energiafgrøder som råvarer til Maabjerg BioEnergy. Det her er på alle måder et bæredygtigt projekt: Vi kommer til at levere grøn strøm, jorden bliver brugt til at skaffe biomasse til mere bæredygtig energi, og økonomien ser rigtig god ud, siger Søren Holm Pedersen. Men hvis det ser så godt ud, hvorfor så kun fire møller? Gedmose ligger ikke så langt fra Lindtorp Flyveplads, så vi skal tage hensyn til deres indflyvning. Det betyder, at vi kun kan opføre møller på cirka halvdelen af det udpegede areal. Oprindeligt havde vi regnet på seks møller i en lidt mindre størrelse, men både energimæssigt og økonomisk vil vi få et langt bedre projekt med færre og større møller, forklarer Søren Holm Pedersen. Selv om møllerne både er en god forretning for borgerne i Holstebro Kommune og Vestforsyning, skal man ikke forvente en hel skov af Vestforsyning-vindmøller. Det her er en enkeltstående chance en rigtig god forretningsmulighed, som bød sig, fordi kommunen på forhånd havde udpeget arealerne i Kommuneplanen. Vestforsynings primære udviklingsområde vil fortsat være biomasse altså biogas og forhåbentlig snart også bioethanol, siger udviklingschefen. Reglerne for etablering af vindmøller indebærer, at naboer inden for en radius af 4,5 kilometer skal tilbydes 20 procent aktier i investeringen. Derudover overvejer Vestforsyning at tilbyde forbrugerne at blive medinvestorer på yderligere 29 procent af investeringen. Ved redaktionens slutning var det endnu usikkert, hvordan man i praksis skal håndtere bl.a. det juridiske i, at inddrage forbrugerne i projektet. Følg med i dagspressen og på hvor vi vil følge projektet. 5

6 Ny strategi for markedsføring på vej Vestforsyning justerer sin strategi for markedsføring. Det betyder blandt andet en ændret sponsorpolitik Bestyrelsen i Vestforsyning har i foråret arbejdet med en ny strategi for markedsføring af selskabet. Et af de synlige resultater vil være, at man ændrer på sponsorpolitikken, sådan at udvalgte projekter for breddeidrætten samt talenter inden for sport, kunst og kultur vil kunne ansøge om sponsorstøtte. Den hidtidige sponsorpolitik blev justeret i 2010, da Vestforsyning indstillede en række sponsorater og i stedet flyttede markedsføringen over på traditionelle medier, blandt andet i form af øget annoncering i den trykte presse. Beslutningen mødte dengang kritik, men det var den rigtige beslutning på daværende tidspunkt, forklarer adm. direktør Jørgen Udby: I 2010 stod vi i en situation, hvor der var offentlig kritik af Vestforsynings sponsorpolitik. Der var desværre opstået nogle myter om sponsorprogrammets omfang og formål, som gjorde, at vi nærmest fik mere negativ end positiv omtale ud af sponsoraterne. Derfor valgte vi i en periode at trække stikket ud. I dag er situationen anderledes. Der synes at være en større forståelse for, at sponsoraftaler ikke er gaver, men derimod et noget-for-nogetsamarbejde. Og derfor vil Vestforsyning afprøve en ny model. Vi skal finde en balance mellem eliten og bredden. Rent administrativt kan vi ikke overkomme at skulle håndtere ansøgninger om støtte fra de 150 foreninger i Holstebro Kommune. Så vi arbejder med at formulere vilkår for ansøgning om støtte til konkrete projekter og initiativer, som i særlig grad fortjener støtte og som begge parter kan få udbytte af, siger Jørgen Udby. Han understreger, at de nye projekter skal leve op til samme grundvilkår som Vestforsynings eksisterende sponsoraftale med håndboldklubben Team Tvis Holstebro: En god sponsoraftale giver Vestforsyning mulighed for at markedsføre sig over for kunderne. Det skaber glæde og stolthed hos vores medarbejdere, og ved at bakke op om udvalgte lokale initiativer kan vi generelt gøre det mere attraktivt for dygtige mennesker at bosætte sig og arbejde i Holstebro Kommune, forklarer Jørgen Udby. Vestforsyning arbejder hen imod en løsning, hvor en uafhængig komité skal forvalte et årligt budget og behandle ansøgninger på baggrund af vilkår, som bliver vedtaget af Vestforsynings bestyrelse. Ved redaktionens slutning var de praktiske detaljer endnu ikke på plads, men hold øje med dagspressen eller få seneste nyt fra Vestforsyning på hjemmesiden eller Facebook. 6

7 7

8 Vi er en veldrevet virksomhed Vestforsyning er solidt rodfæstet hos forbrugerne. Det er en kæmpe styrke, mener bestyrelsesformanden Det er store beslutninger, som er blevet taget i bestyrelseslokalet hos Vestforsyning: Strategiplaner for vand- og spildevandsnettet, som rækker mindst 20 år ud i fremtiden. Opførelsen af det nye vandværk Nibsbjerg Vandcenter til over 100 millioner kroner. Og etablering af Maabjerg BioEnergy, som kostede cirka 400 millioner kroner. Derfor dur det heller ikke, hvis bestyrelsesformanden ryster for meget på hænderne. Og det gør han da heller ikke. Det kræver naturligvis, at sagerne er ordentligt belyst, inden vi tager en beslutning. Og jeg har fuld tillid til administrationen og staben i Vestforsyning, som løfter et stort ansvar og fremstår meget kompetent, siger Nils Ulrik Nielsen, som kun har pæne ord at sige om de 130 medarbejdere. Han tiltrådte ved årsskiftet som bestyrelsesformand og vil de kommende fire år sidde for bordenden hos en virksomhed, som han kalder veldrevet og visionær. Vestforsyning er en spændende virksomhed, som aldrig bare stiller sig tilfreds med, hvad man har nået. Der bliver hele tiden arbejdet på at forsøge at udvikle tingene, fordi man er rigtig god til at se mulighederne, når de opstår, lyder skudsmålet fra Nils Ulrik Nielsen. Med kommunen som ejer af selskabet og en bestyrelse, hvor byrådspolitikere og forbrugerrepræsentanter sidder på flertallet, er Vestforsyning ikke helt som de fleste andre aktieselskaber. Men det behøver ikke være en ulempe. Vores bestyrelse er bredt funderet blandt borgerne. Det er en kæmpe styrke, og forbrugerne har stor indflydelse på, i hvilken retning Vestforsyning skal udvikle sig, siger bestyrelsesformanden. Han er meget bevidst om, at et kommunalt og forbrugerejet selskab ikke skal tage brødet ud af munden på private virksomheder. Vi skal tage os af de kundevendte driftsopgaver, men de øvrige opgaver skal så vidt muligt udliciteres. Det er da også mit indtryk, at samarbejdet med de lokale virksomheder kører rigtig godt, siger Nils Ulrik Nielsen, som blandt andet hæfter sig ved, at Vestforsyning samarbejder med flere end 100 håndværkere om energirådgivning og tilskud til energirenovering. Siden etablering af Vestforsyning ved årtusindskiftet har virksomheden haft rollen som lokal vækstmotor, blandt andet som den, der satte gang i Nupark. Den tradition vil den nye formand gerne fortsætte. Jeg tror på, at det vil lykkes at realisere Maabjerg Energy Concept. Vi håber på en afklaring til sommer, så vi snart kan gå i gang med at opføre bioethanolfabrikken. Det vil være helt uforståeligt, hvis ikke ministerier og EU kan se lyset i det her fantastiske projekt, som ikke bare handler om energi- og klimapolitik. Det handler om arbejdspladser og om at skabe et udstillingsvindue for hele verden, siger Nils Ulrik Nielsen. Mens vi venter på startskuddet, vil Vestforsynings bestyrelse blandt andet tale om nye vindmøller, forsyning af gasdrevne bybusser og planlægning af fremtidens fjernvarmeforsyning. Og det er endda bare programmet for de næste par måneder. 51-årige Nils Ulrik Nielsen har siden nytår været bestyrelsesformand for Vestforsyning og Maabjerg BioEnergy. Før var han i tre år menigt medlem af bestyrelsen i Vestforsyning, hvor han fik en plads, da Annette Lind blev valgt ind i Folketinget og trak sig fra byrådet. I byrådet er Nils Ulrik Nielsen medlem af Økonomiudvalget og gruppeformand for Socialdemokraterne. Privat bor han sammen med Helle Grove. Parret har tvillingedrenge på 11 år. 8

9 9

10 Byggeriet længe leve! Medarbejderne fejrede indvielsen af ny stor lager- og værkstedsbygning. Det var i høj grad medarbejdernes fest, da Vestforsyning 28. marts fejrede den officielle indvielse af en ny stor lager- og værkstedsbygning i Nupark. For arbejdsmiljøet er tænkt ind fra starten, bl.a. med bedre plads til sikker af- og pålæsning af materialer. Samtidig vil et stort antal medarbejdere fremover slippe for daglige køreture frem og tilbage mellem arbejdspladsen i Nupark og den gamle lagerbygning på Bisgårdmark. Beslutningen om at opføre det nye lager blev taget 30. oktober 2012 og kun et år senere var det færdige byggeri klar til indflytning. eller rettere til de kolleger, som får deres daglige gang på de mange kvadratmeter. Gaven var en Segway en slags elektrisk løbehjul der kan spare lidt på skosålerne, når man skal rundt i bygningen. De gamle lager- og værkstedsfaciliteter på Bisgårdmark bliver inden sommerferien ombygget til at være mandskabs- og værkstedsfaciliteter for Arriva, som står for de nye gasdrevne bybusser. Det nye byggeri i Nupark omfatter en lagerbygning på 2285 kvadratmeter i to etager, og et nyt værksted på 525 kvadratmeter. Det er udtryk for, at der ikke er langt fra tanke til handling i Vestforsyning, sagde bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, inden han klippede den røde snor og bød inden for, hvor der i dagens anledning var helstegt gris på gaflen. Byggeriet er både flot og funktionelt, og er gennemført med stor professionalisme, hvilket jeg gerne vil takke de medvirkende Totalentreprenør Gråkjær og bygherrerådgiverne A2-Arkitekterne, Grontmij og AR-Teknik for. En ekstra tak skal lyde fordi I, sammen med vores egen projektleder Ove Vendelbo, både har overholdt budgettet på 25 millioner kroner og tidsplanen for byggeriet, sagde Nils Ulrik Nielsen. Vestforsynings personaleforening havde en gave med til byggeriet 10

11 11

12 Bybusserne bliver grønne Bybusdriften i Holstebro bliver til sommer omlagt til at køre på gas med grønt certifikat Til sommer får Holstebro nye bybusser, som skal køre på gas i stedet for diesel. Busserne er blevet omtalt som biogas-busser, men strengt taget er det faktisk naturgas, de kører på. Og så alligevel ikke. Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen forklarer: Busserne bliver forsynet med gas, der har et grønt certifikat. Det vil sige, at gasleverandøren har forpligtet sig til at sende lige så meget vedvarende energi ind i gasnettet, som busserne forbruger. Det er det samme princip, man kender fra el-nettet, hvor man kan købe grøn strøm, hvilket betyder, at el-selskabet forpligter sig til at aftage vindmøllestrøm i samme omfang, som du bruger derhjemme men det hele bliver selvfølgelig blandet sammen inde i nettet. De nye bussers motorer er drevet af komprimeret gas. De kan køre på almindelig naturgas af den slags, der hentes op fra Nordsøen, men den samme slags gas kan man faktisk også lave af fossilfri biobrændsler. Biogas har ikke helt samme brændværdi som naturgas, men man kan rense biogassen og forædle den, så den får fuldstændig samme egenskaber og kvalitet som naturgas. Det kalder man VE-gas altså gas fremstillet af vedvarende energi, forklarer Søren Holm Pedersen. Og det er netop VE-gas, som bliver pumpet ind i naturgasnettet i takt med, at bybusserne aftager gas til at køre rundt i Holstebro. Derfor får busserne et grønt gas-certifikat. Maabjerg BioEnergy har endnu ikke mulighed for at levere VE-gas. Den nuværende årlige produktion på cirka 20 millioner kubikmeter biogas går til energiproduktion i Vinderup og på Måbjergværket. Men hvis bioethanolfabrikken bliver opført, vil biogasproduktionen stige til 50 millioner kubikmeter årligt. Så får vi så meget biogas til overs, at det vil kunne betale sig at opgradere det til VE-gas og afsætte det til naturgasnettet. På den måde kan det eksisterende og i øvrigt velfungerende naturgasnet bruges som lager for vedvarende energi, siger Søren Holm Pedersen. De nye bybusser får garager, værksted og gas-tankstation på Vestforsynings grund på Bisgårdmark, hvor der i forvejen løber en hovedgasledning lige under jorden. 12

13 Medarbejdere lærer førstehjælp Vestforsyning tilbyder samtlige ansatte et kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter De ansatte i Vestforsyning har igen i år fået tilbud om at lære livreddende førstehjælp og instruktion i brug af hjertestarter. Seneste kursus blev afviklet i marts, og medarbejderne tager godt imod initiativet, fortæller Varmechef Erik Andersen, som er koordinator for arbejdsmiljøområdet i Vestforsyning. Der er som regel altid et par stykker på hvert hold, som kan give eksempler på, at de har haft brug for det, de har lært på førstehjælpskurserne, så det gør en forskel, siger han. Førstehjælpskurserne gennemføres i samarbejde med Falck, som også underviser i brug af hjertestarter. Vestforsyning har selv indkøbt to hjertestartere. Den ene er placeret på Holstebro Centralrenseanlæg på Bisgårdmark, mens den anden hænger i kundecentret i Nupark. Der findes desuden en hjertestarter i Spisestedet i Nuparks hovedbygning. Alle tre er blandt de mange hjertestartere, som er registreret på kortet over nærmeste udstyr på Lovgivningen kræver, at medarbejdere, som har praktisk beskæftigelse med elforsyningsanlæg eller med el-ledninger, hvor der er spænding på, skal have gennemført et førstehjælpskursus. Og det bør for el-medarbejderne repeteres mindst én gang årligt, lyder reglerne. Og når man så alligevel skal uddanne en del af medarbejderne, har Vestforsyning valgt, at samtlige ansatte skal have muligheden. Det er rart at vide, at ens kolleger har lært førstehjælp. Det er en tryghed for os alle sammen, men det er jo også rart for førstehjælperen selv, at man ikke står helt hjælpeløs, hvis man pludselig bliver vidne til en ulykke. Vi har medarbejdere, som befinder sig på mange forskellige arbejdspladser rundt omkring i kommunen, så det er godt at vide, at de er rustet til at kunne hjælpe sig selv og hinanden, hvis ulykken sker, siger Erik Andersen. 13

14 Bioraffinaderi krydser fingre Til sommer kan det blive afgjort, om Maabjerg Energy Concept kommer i gang med produktion af 2G bioethanol 1000 job venter forude Byggegrunden er udpeget. Lokalplanen er vedtaget i byrådet, og miljøgodkendelsen er på plads. I Nordvestjylland krydser vi fingre og håber, at Maabjerg Energy Concept snart kan gå i gang med opførelse af Nordeuropas største produktionsanlæg for anden generations bioethanol, baseret på halm. Den afgørende beslutning kan komme til sommer, hvor EU skal tage stilling til en vigtig ansøgning om støtte til projektet. Maabjerg Energy Concept vil blive et udstillingsvindue for dansk know-how inden for den biomassebaserede industri, og der er tilstrækkeligt med halm og andre biomasserestprodukter til at bygge flere anlæg i Danmark. Anlæg som f.eks. producerer andre slutprodukter end bioethanol til erstatning for fossile produkter, siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby. Investeringen på 2,2 milliarder kroner vil skabe 2500 job i den to-årige byggeperiode, og efterfølgende vil det vestjyske bioraffinaderi skabe 1000 varige job, f.eks. 130 job i transportbranchen, som årligt skal køre ture i lastbil for at aflevere ton halm og senere hente 80 millioner liter anden generations bioethanol. Maabjerg Energy Concept har det seneste halvandet år optimeret sit projekt, og har nu placeret fødderne i startblokken. Den sidste hurdle inden startskuddet ligger hos EU, men optimismen er intakt hos partnerne DONG Energy, Novozymes og et lokalkonsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning og affaldsselskabet nomi. Vi har et både teknologisk og økonomisk veltrimmet projekt klar. Men vi mangler at få de helt afgørende politiske rammevilkår på plads, inden vi kan gå i gang. Og her bliver det vigtigste skridt, at EU tager beslutning om, at en del af vores benzin skal indeholde anden generations bioethanol, siger Jørgen Udby. EU har besluttet, at 10 procent af transportens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi og biobrændstoffer i Almindelig benzin indeholder allerede i dag 5,75 procent bioethanol, men benzinen er typisk iblandet importeret første generations bioethanol, som produceres på basis af fødevarer, f.eks. majs eller sukkerrør. Anden generations bioethanol er derimod baseret på restprodukter, f.eks. halm. Vores anlæg vil være epokegørende for den biomassebaserede industri i Danmark og vil være det demonstrationsanlæg, som for alvor giver mulighed for eksport af viden og know-how til resten af verden, spår Jørgen Udby. Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af sommeren 2014 at være klar til at tage den endelige beslutning om, hvor vidt man skal realisere projektet. Bioraffinaderiet vil kunne begynde driften i

15 BIORAFFINADERI FLYTTER IND I NUPARK Håndværkerne gik i foråret i gang med at flytte den kontorpavillon, som det seneste halvandet år har stået ved indgangen til erhvervsparken Nupark i Holstebro. Den har huset et varierende antal projektmedarbejdere for Maabjerg Energy Concept, som fortsat arbejder på at bane vej for produktion af anden generations bioethanol. Fremover skal projektmedarbejderne sidde i lokaler indenfor i Nupark, mens kontorpavillonen bliver flyttet til Bisgårdmark, hvor den fra sommeren 2014 bliver mandskabsrum for bybuschauffører og værkstedpersonale. LÆS STATUSRAPPORT PÅ NETTET StatuSrapport på vej mod realisering Resumé af Forretningsplan 2.0 Denne statusrapport er udarbejdet af udviklingsselskabet Maabjerg Energy Concept I/S (MEC), som er et konsortium bestående af: Lokalkonsortiet: - Vestforsyning A/S - Struer Forsyning A/S - Affaldsselskabet nomi I/S DONG Energy A/S Novozymes A/S November 2013 Maabjerg Energy Concept udgav tidligere i år en statusrapport, som beskriver både teknologi, logistik og økonomien i det store bioraffinaderi. Rapporten er tilgængelig på projektets hjemmeside 15

16 Biogasanlæg kører Maabjerg BioEnergy har fået styr på råvarerne og forventer i år at omdanne tons biomasse til gas Det går godt hos Maabjerg Bio- Energy, der er et af verdens største industrielle biogasanlæg. Rigtig godt endda. Anlægget producerer i øjeblikket cirka kubikmeter biogas i timen døgnet rundt, og produktionen har nu i et par måneder ligget over budgettet. Rekorden blev slået i uge 3, hvor produktionen var hele 15 procent over budgettet. Samlet set forventer biogasanlægget i år at omdanne cirka tons biomasse til knap 21 millioner kubikmeter gas. Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet i sommeren 2012, men det har været en sej start at få anlægget op på fuld kraft, konstaterer adm. direktør Jørgen Udby. Hovedanlægget har fra begyndelsen været teknologisk velfungerende, men vi måtte for et års tid siden konstatere, at det gik for langsomt med at skaffe råvarer nok til at opretholde den forventede gasproduktion. Derfor lagde vi en ny strategi, som har mere end fordoblet tilførslen af råvarer, og det ser vi nu de positive resultater af, siger Jørgen Udby. En af de store udfordringer har været at skaffe husdyrgødning i tilstrækkelige mængder, og ikke mindst i tilstrækkelig god kvalitet. Ren gylle fra eksempelvis grise har en lav tørstofprocent det består med andre ord af store mængder vand. Så råvareleverancerne til biogasanlægget er blevet suppleret med dybstrøelse og hønsemøg, og samtidig er der indgået nye aftaler om levering af affald fra fødevareindustrien. Lastbilerne bliver vejet, og vi tager prøver af samtlige læs, så leverandørerne bliver afregnet efter både mængde og tørstofprocent. Jo mere gas, vi kan producere af et læs biomasse, jo flere penge får leverandøren. Dermed har vi en fælles interesse i at undgå, at lastbilerne ligger og kører rundt med en masse vand. Vi forventer et yderligere løft af kvaliteten på råvarerne, så vi kan fylde endnu mere i tankene, siger Jørgen Udby. Det seneste år har givet Maabjerg BioEnergy uvurderlige erfaringer med at håndtere logistikken. Det er erfaringer, som også vil få stor værdi for Maabjerg Energy Concept, der blandt andet vil opføre en anden generations bioethanolfabrik, forklarer Jørgen Udby, som er bestyrelsesformand for konsortiet bag Maabjerg Energy Concept. Fremstillingen af anden generations bioethanol kræver, at vi kan håndtere indsamling af tons halm på årsplan, så det er guld værd, at vi kan trække på erfaringer med at håndtere tons biomasse til biogasanlægget, siger Jørgen Udby og tilføjer: Restprodukter fra ethanol-fremstillingen vil øge produktionen hos Maabjerg BioEnergy fra 21 til 50 millioner kubikmeter biogas, så det er naturligvis også helt afgørende, at vi har styr på basis-produktionen, inden vi udvider kapaciteten yderligere. Og det har vi. 16

17 på fuld kraft og lidt mere til VÆRD AT VIDE OM MAABJERG BIOENERGY Omdanner ca tons biomasse/år til ren energi - varme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd. Er budgetteret til at skulle fremstille 21 mio. kubikmeter biogas i Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca / boliger. Reducerer klimabelastning med tons CO 2 /år. Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år. Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv. Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. Total investering på ca. 400 mio. kr. Læs mere på 17

18 Mælke-rester bliver til biogas Maabjerg BioEnergy hjælper Arla HOCO af med restprodukter, og samarbejdet kører fantastisk Det er noget nær det perfekte øko-kredsløb: Koen græsser på marken, producerer mælk og efterlader en kokage. Maabjerg BioEnergy henter kokagen og laver billig fjernvarme, og Arla henter mælken. Og nu har kredsløbet fået en ekstra dimension, for restprodukter fra Arla HOCO-mejeriet i Holstebro får nu også en tur gennem biogasanlægget, inden det kommer tilbage på marken som gødning. Vi er utrolig glade for samarbejdet. De er uhyre fleksible, siger planlægnings- og logistikchef Henrik Brøndum-Nielsen om Maabjerg BioEnergy. På mejeriet i Holstebros sydlige bydel skal han have overblik over de cirka to millioner liter mælk, som hver dag ankommer. Og han skal sørge for, at skaffe sig af med restprodukter, som ikke kan bruges i anden mejeriproduktion, inden tankene bliver så fyldte, at produktionen går i stå. Planlægningen foregår fra hans kontor, hvor opslagstavler med skemaer i sirlig orden viser, at der er styr på det hele. Aftalen er økonomisk neutral for Arla. Vi får ikke penge for den biomasse, vi afleverer, men vi slipper for at håndtere et affaldsproblem. Vi ringer bare lige sammen dagen i forvejen, og så kommer chaufførerne fra Maabjerg Bio- Energy selv og tømmer tankene næste dag, fortæller Henrik Brøndum-Nielsen og tilføjer: Og jeg synes faktisk, at det er ret flot, at de kommer allerede klokken fire om morgenen. På den måde undgår vi at skabe en masse lastbiltrafik i myldretiden på Holstebros Ringvej. Nogle af tankene hos Arla HOCO behøver planlægningschefen knap nok selv at holde øje med. Vi har fået koblet noget overvågning på fra Vestforsyning Spildevand. Det betyder, at Maabjerg BioEnergys chauffører automatisk får en sms, når tanken er klar til at blive tømt. Det kører bare. Og står vi pludselig med en situation, hvor vi er ved at løbe fuld på tankene, så kan Maabjerg BioEnergy stille med to-tre biler i løbet af kort tid. Det er virkelig god service, siger han. Den energiholdige biomasse fra Arla HOCO har en stor del af æren for, at produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy har kørt så godt hen over vinteren, at man ligger lidt over budgettet. Det håber Henrik Brøndum-Nielsen at få glæde af på et tidspunkt. Vores fremtidscenarium er, at vi kan tage biogas retur fra Maabjerg BioEnergy, så vi bliver næsten CO 2 -neutrale i stedet for at bruge naturgas på mejeriet. Maabjerg BioEnergy vil derved have en fast aftager året rundt og HOCO vil få en CO 2 neutral brændselskilde. Det kommer forhåbentlig en dag, siger han. Maabjerg BioEnergy producerer i 2014 cirka 20 millioner kubikmeter gas, hvoraf størstedelen bliver afsat til Vinderup Varmeværk, mens resten går til Måbjergværket. Hvis planerne om en bioethanolfabrik bliver realiseret, vil restprodukter øge biogasproduktionen til cirka 50 millioner kubikmeter på årsplan. For udenforstående virker sikkerheden og hygiejnen næsten hysterisk. Selv planlægningschefens kontor er så rent, at han formentlig kunne spise sin madpakke direkte fra gulvet uden at bruge en tallerken, hvis han ville. Vi producerer mælkeproteiner og ingredienser her, og en stor del af produktionen går til modermælkserstatning, forklarer Henrik Brøndum-Nielsen og understreger, at ansvaret for de små babyers sundhed er noget, man tager meget alvorligt. ARLA HOCO Arla har tre mejerier i Holstebro, som producerer kendte produkter som f.eks. Kærgården og Buko Flødeost. HOCO, i den sydlige bydel, fremstiller primært mælkeproteiner og ingredienser, f.eks. til babymad. Arla HOCO modtager ca. 2 millioner liter mælk hver dag. Mejeriet beskæftiger 160 medarbejdere, der er fordelt på fem produktionshold. 18

19 VI ER UTROLIG GLADE FOR SAMARBEJDET. DE ER UHYRE FLEKSIBLE 19

20 Fjernaflæsning er snart i mål Til efteråret er de sidste af forbrugsmålere klar til fjernaflæsning December plejer at være den tid, hvor forbrugerne står på tæer foran garderobeskabet for at aflæse måleren. Men i år bliver det anderledes, når et fire år langt projekt med udskiftning af forbrugsmålere er afsluttet. For så foregår aflæsningen nemlig automatisk. Vestforsynings elchef Lars Peter Flyvholm fortæller, at udskiftningen går planmæssigt. Vi holder både tidsplanen og budgettet, siger han kort og godt om det omfattende projekt. Ved årsskiftet havde Vestforsyning udskiftet de første forbrugsmålere, og resten forventes at være skiftet til efteråret. Tilbage vil dog være cirka 3000 vandmålere i landområder, som fortsat vil skulle aflæses manuelt. De bliver udskiftet i løbet af de kommende år. Det er et lovkrav, at alle elmålere i Danmark skal kunne fjernaflæses senest i 2020, og det mål når vi altså i rigtig god tid. Vestforsyning har derudover valgt, at vi også vil fjernaflæse vand- og varmemålere i de områder, som har flere forsyningsarter, så kunderne får et samlet overblik, forklarer Lars Peter Flyvholm. På sigt vil kunderne opleve bedre service med fjernaflæsning, vurderer han. Ved hjælp af selvbetjening på nettet eller app til mobiltelefonen kan du med fjernaflæsning få et rigtig godt overblik over dit forbrug. Det vil formentlig motivere dig bedre til at huske at skrue ned for varmen om natten eller at skifte din gamle fryser, hvis den bruger for meget strøm, siger han og tilføjer: Derudover har vi allerede nu eksempler på, at de mange data har afsløret lækager hos kunderne enten dedicerede skader på installationer eller simpelthen, at nogen har glemt at lukke for vandet, typisk i forbindelse med havevanding. Senere kan elmarkedet udvikle sig sådan, at prisen varierer fra time til time. Så kunne man forestille sig en service, der kan tænde og slukke for strøm til eksempelvis vaskemaskinen, så den først starter, når strømmen er billig. It-leverandørerne er endnu ikke helt klar med de nye tjenester, som i fagsprog hedder Smart Grid, og elchefen understreger for en god ordens skyld, at man under alle omstændigheder selv har pligt til at holde øje med sit forbrug. Vi kan ikke garantere, at Vestforsyning opdager eventuelle lækager eller vandspild ude hos kunderne, så det er meget vigtigt, at man selv holder et vågent øje med forbruget, advarer Lars Peter Flyvholm. 20

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5

Fjernvarme til Væggerløse, Væggerløse Stationsby, Hasselø, Stovby, Tjæreby, Idestrup & Sdr. Ørslev. Maj 2006 Nr. 5 Med 5. udgave af Sydvarmenyt fra Sydfalster Varmeværk ønsker vi denne gang at orientere om følgende punkter: 1. Billigere fjernvarme igen i år. 2. Varmeværket har en sund økonomi. 3. Din varmeregning er

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Det danske biogassamfund anno 2015

Det danske biogassamfund anno 2015 Dansk Gasforenings Årsmøde Nyborg Strand 20. november 2009 Det danske biogassamfund anno 2015 Bruno Sander Nielsen Rådgivere leverandører Biogasfællesog gårdanlæg Energisektoren Forsknings-- og vidensinstitutioner

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Energirenovering og øget brugerværdi

Energirenovering og øget brugerværdi Energirenovering og øget brugerværdi -hvorfor energirenovering ikke kan stå alene og udfordringerne i en mere holistisk tilgang til bygningsomdannelse Først 2 ord om KAB KAB fællesskabet består af 50 boligorganisationer

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi

Få mere varme ud af fjernvarmen. God afkøling gavner både miljø og økonomi Få mere varme ud af fjernvarmen God afkøling gavner både miljø og økonomi U d n y t v a r m e n d e t b e t a l e r s i g Din afkøling fortæller, hvor godt du udnytter fjernvarmen Fjernvarmen er et fælles

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION

ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION ENERGI I FORANDRING VELKOMMEN TIL DONG ENERGY ELDISTRIBUTION Få svar på dine spørgsmål Side 4-5 Gode spareråd I denne folder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, vores kunder oftest stiller os.

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Nye vandrør. i dit område

Nye vandrør. i dit område Nye vandrør i dit område Hvorfor udskiftes vandrørene Som kunde kan du forvente, at du altid har vand. For at sikre dette udskifter vi hvert år de dårligste vandrør. Vandrørene udskiftes enten, fordi de

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Er der økonomi i Biogas?

Er der økonomi i Biogas? Er der økonomi i Biogas? Kurt Hjort-Gregersen cand. agro, (Jordbrugsøkonomi) Fødevareøkonomisk Institut- (KVL) Københavns Universitet Biogas er en knaldgod ide som redskab i klimapolitikken Fortrængningsomkostninger,

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013.

Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. Beretning for 2012-2013. Ordinær generalforsamling 2012 2013. På Hjallerup Fjernvarmes vegne vil jeg byde velkommen til Hjallerup Fjernvarmes ordinære generalforsamling 2012

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos KSM Kragelund ApS. Udarbejdet af: Karsten M. Jacobsen KSM Kragelund ApS. 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Thisted Varmeforsyning

Thisted Varmeforsyning - Termisk komfort til enhver tid Kort & godt om a.m.b.a. Ringvej 26 7700 Thisted Tlf. 97 92 66 66 Fax 96 17 71 66 www.thisted-varmeforsyning.dk post@thisted-varmeforsyning.dk CVR nr. 30 99 25 12 Stiftet:

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen

NYBORG FORSYNING OG Tirsdag, den 11. februar 2014 Blad nr. SERVICE A/S kl. 8.30 Mødested: Administrationen 1 Fraværende: Jan Christensen, Per Jespersen mødt kl. 08.58 Dagsorden 1.0 Meddelelser fra formanden Intet 1.1 Aflønning af forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer./. Kopi af mail sendt til Nyborg Kommune

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE

BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERVEJLEDNING FOR PRIVATE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460. emr@vestforsyning.dk Side

Læs mere

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder

Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Havets grønne guld skal blive til bioenergi og fiskefoder Teknologisk Institut har med seniorforsker, ph.d. Anne-Belinda Bjerre i spidsen fået lidt over 20 millioner kroner til at omdanne de to algearter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere