PROFILMAGASIN MAJ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFILMAGASIN MAJ 2014"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek

2 Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det var ovenpå 1970 ernes oliekriser og bilfrie søndage. Fokus var her at blive mere uafhængige af Mellemøstens oliesheiker. Beslutningen var egentlig tredobbelt, da man udover at skrotte atomkraften vedtog at gennemføre naturgasprojektet fra Nordsøen og udbygge fjernvarmeforsyningen med decentral kraftvarme. Man må sige, at beslutningerne, set i bakspejlet, har været til stor gavn for samfundet og har imponeret vores omverden så meget, at vi betragtes som førende indenfor kollektiv energiforsyning i verden. Også i Holstebro tog man handsken op, og det resulterede i, at man i 1989 traf beslutning om at udbygge vores fjernvarme til dobbelt størrelse, og sammen med Struer og det daværende Vestkraft, blev man enige om, at opføre det multifyrede kraftvarmeanlæg Måbjergværket, som gik i drift i Måbjergværket er stadigvæk et velfungerende værk, der kan fungere mange år ud i fremtiden, men det er truet på brændselssiden. Der er knaphed på affald, og regeringens nye ressourcestrategi vil i årene fremover reducere mængden yderligere. Næsten halvdelen af det affald, der i dag udnyttes på værket, kommer fra London/England, men det er usikkert, hvor længe det kan blive ved med at være sådan. Derfor er vi også i gang med at finde nogle nye brændsler, som kan erstatte det affald, der ikke kommer fra lokalområdet affald er det billigste brændsel, og det er derfor helt afgørende, at vi finder et brændsel, som vi tror på, både på kort og lang sigt, kan holde varmeprisstigningerne nede på et fornuftigt niveau. Når vi har valgt det fremtidige brændsel, vil det være nødvendigt at ombygge dele af værket, så det kan udnytte brændslet så godt som muligt. Udgift opvarmning 130m 2 årsforbrug kwh Varmeudgift - plan 1989 Faktisk udgift opvarmning Det er i det lys, man skal se varmeforsyningens involvering i Måbjergværket og Mabjerg Energy Concept, som bl.a. vil bygge en ny bioethanolfabrik fordi et af reststofferne fra denne produktion er lignin, som er halmens træ, og er et brændsel på linje med træpiller det vil endda forefindes i så rigelige mængder, at over 30 procent skal eksporteres til andre værker. Det ser ud til, at vi kan få brændslet til rimelige priser og herved sikre varmeforsyningen i mange år fremover, også prismæssigt. Jørgen Udby CEO Det var markante beslutninger, som alt i alt beløb sig til investeringer på over 1 mia. kr. i datidens priser, og som i årene fremover fik stor indflydelse på hverdagen for mange familiers økonomi. Som man kan se af figuren til venstre gik det endda bedre end lovet, da varmeprisen igennem hele perioden har holdt sig godt under, hvad vi dengang forudsagde. Udgiver: Vestforsyning A/S Nupark 51, 7500 Holstebro tlf Ansvarshavende: Jørgen Udby Vestforsyning A/S Redaktion Thomas Maxe, MAXEffekt Oplag /udgivelser: Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i ca eksemplarer to gange årligt. Der tages forbehold for trykfejl. Design/produktion: nomatter - rigtig reklame Foto: Pressefotograf, Jens Bach Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk Tryk: Johansen Grafisk 2

3 3

4 FAKTA Vestforsyning foreslår opførelse af 4 stk. vindmøller á 3,3 MW i et område ved Gedmose. Møllerne er 150 meter høje og vil derfor kræve en dispensation fra områdets generelle højdebegrænsning på 125 meter. Alle øvrige krav om afstand, støj, sikkerhedsafstand til flyvepladsen m.v. er overholdt. Projektets beregninger har taget udgangspunkt i en Vestas V112-mølle af samme type, som er opstillet ved Ausumgaard mellem Holstebro og Struer. Det endelig valg af leverandør vil blive afgjort ved udbud. Investeringen er på cirka 160 millioner kroner. Af dem skal 20 procent udbydes som aktier til nærmeste naboer. Vestforsyning overvejer, at lade forbrugerne få adgang til, at investere i yderligere 29 procent. I løbet af kun otte år vil hele mølleinvesteringen være blæst hjem igen. 4

5 Vindmøller er bæredygtig energi Vestforsyning vil opføre fire store vindmøller. Det er bæredygtigt for både miljøet og pengekassen Vestforsyning har anmeldt et vindmølleprojekt i Gedmose, vest for Holstebro. Forslaget går på at opføre fire 150 meter høje vindmøller i et område, som på forhånd er udpeget til formålet. Der bliver tale om en investering på cirka 160 millioner kroner, men selv om det lyder af mange penge, vil det give et afkast på 8-10 procent, og møllerne vil være betalt i løbet af kun otte år. Mølleprojekter har af og til mødt modstand fra naboer, men Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen er optimistisk i forhold til dette projekt. Området blev allerede i 2009 udpeget som egnet til vindmøller, i et tillæg til Kommuneplanen, og ved den offentlige høring dengang var der ingen indsigelser. Generelt er der tale om et tyndt befolket område, så vi tror ikke, at møllerne vil genere nogen, siger han. Vestforsyning har indgået aftale om køb af jorden omkring møllerne dog på betingelse af, at man får tilladelse til at opføre møllerne. Jorden omkring møllerne vil blive brugt til at udføre forsøg med energiafgrøder som råvarer til Maabjerg BioEnergy. Det her er på alle måder et bæredygtigt projekt: Vi kommer til at levere grøn strøm, jorden bliver brugt til at skaffe biomasse til mere bæredygtig energi, og økonomien ser rigtig god ud, siger Søren Holm Pedersen. Men hvis det ser så godt ud, hvorfor så kun fire møller? Gedmose ligger ikke så langt fra Lindtorp Flyveplads, så vi skal tage hensyn til deres indflyvning. Det betyder, at vi kun kan opføre møller på cirka halvdelen af det udpegede areal. Oprindeligt havde vi regnet på seks møller i en lidt mindre størrelse, men både energimæssigt og økonomisk vil vi få et langt bedre projekt med færre og større møller, forklarer Søren Holm Pedersen. Selv om møllerne både er en god forretning for borgerne i Holstebro Kommune og Vestforsyning, skal man ikke forvente en hel skov af Vestforsyning-vindmøller. Det her er en enkeltstående chance en rigtig god forretningsmulighed, som bød sig, fordi kommunen på forhånd havde udpeget arealerne i Kommuneplanen. Vestforsynings primære udviklingsområde vil fortsat være biomasse altså biogas og forhåbentlig snart også bioethanol, siger udviklingschefen. Reglerne for etablering af vindmøller indebærer, at naboer inden for en radius af 4,5 kilometer skal tilbydes 20 procent aktier i investeringen. Derudover overvejer Vestforsyning at tilbyde forbrugerne at blive medinvestorer på yderligere 29 procent af investeringen. Ved redaktionens slutning var det endnu usikkert, hvordan man i praksis skal håndtere bl.a. det juridiske i, at inddrage forbrugerne i projektet. Følg med i dagspressen og på hvor vi vil følge projektet. 5

6 Ny strategi for markedsføring på vej Vestforsyning justerer sin strategi for markedsføring. Det betyder blandt andet en ændret sponsorpolitik Bestyrelsen i Vestforsyning har i foråret arbejdet med en ny strategi for markedsføring af selskabet. Et af de synlige resultater vil være, at man ændrer på sponsorpolitikken, sådan at udvalgte projekter for breddeidrætten samt talenter inden for sport, kunst og kultur vil kunne ansøge om sponsorstøtte. Den hidtidige sponsorpolitik blev justeret i 2010, da Vestforsyning indstillede en række sponsorater og i stedet flyttede markedsføringen over på traditionelle medier, blandt andet i form af øget annoncering i den trykte presse. Beslutningen mødte dengang kritik, men det var den rigtige beslutning på daværende tidspunkt, forklarer adm. direktør Jørgen Udby: I 2010 stod vi i en situation, hvor der var offentlig kritik af Vestforsynings sponsorpolitik. Der var desværre opstået nogle myter om sponsorprogrammets omfang og formål, som gjorde, at vi nærmest fik mere negativ end positiv omtale ud af sponsoraterne. Derfor valgte vi i en periode at trække stikket ud. I dag er situationen anderledes. Der synes at være en større forståelse for, at sponsoraftaler ikke er gaver, men derimod et noget-for-nogetsamarbejde. Og derfor vil Vestforsyning afprøve en ny model. Vi skal finde en balance mellem eliten og bredden. Rent administrativt kan vi ikke overkomme at skulle håndtere ansøgninger om støtte fra de 150 foreninger i Holstebro Kommune. Så vi arbejder med at formulere vilkår for ansøgning om støtte til konkrete projekter og initiativer, som i særlig grad fortjener støtte og som begge parter kan få udbytte af, siger Jørgen Udby. Han understreger, at de nye projekter skal leve op til samme grundvilkår som Vestforsynings eksisterende sponsoraftale med håndboldklubben Team Tvis Holstebro: En god sponsoraftale giver Vestforsyning mulighed for at markedsføre sig over for kunderne. Det skaber glæde og stolthed hos vores medarbejdere, og ved at bakke op om udvalgte lokale initiativer kan vi generelt gøre det mere attraktivt for dygtige mennesker at bosætte sig og arbejde i Holstebro Kommune, forklarer Jørgen Udby. Vestforsyning arbejder hen imod en løsning, hvor en uafhængig komité skal forvalte et årligt budget og behandle ansøgninger på baggrund af vilkår, som bliver vedtaget af Vestforsynings bestyrelse. Ved redaktionens slutning var de praktiske detaljer endnu ikke på plads, men hold øje med dagspressen eller få seneste nyt fra Vestforsyning på hjemmesiden eller Facebook. 6

7 7

8 Vi er en veldrevet virksomhed Vestforsyning er solidt rodfæstet hos forbrugerne. Det er en kæmpe styrke, mener bestyrelsesformanden Det er store beslutninger, som er blevet taget i bestyrelseslokalet hos Vestforsyning: Strategiplaner for vand- og spildevandsnettet, som rækker mindst 20 år ud i fremtiden. Opførelsen af det nye vandværk Nibsbjerg Vandcenter til over 100 millioner kroner. Og etablering af Maabjerg BioEnergy, som kostede cirka 400 millioner kroner. Derfor dur det heller ikke, hvis bestyrelsesformanden ryster for meget på hænderne. Og det gør han da heller ikke. Det kræver naturligvis, at sagerne er ordentligt belyst, inden vi tager en beslutning. Og jeg har fuld tillid til administrationen og staben i Vestforsyning, som løfter et stort ansvar og fremstår meget kompetent, siger Nils Ulrik Nielsen, som kun har pæne ord at sige om de 130 medarbejdere. Han tiltrådte ved årsskiftet som bestyrelsesformand og vil de kommende fire år sidde for bordenden hos en virksomhed, som han kalder veldrevet og visionær. Vestforsyning er en spændende virksomhed, som aldrig bare stiller sig tilfreds med, hvad man har nået. Der bliver hele tiden arbejdet på at forsøge at udvikle tingene, fordi man er rigtig god til at se mulighederne, når de opstår, lyder skudsmålet fra Nils Ulrik Nielsen. Med kommunen som ejer af selskabet og en bestyrelse, hvor byrådspolitikere og forbrugerrepræsentanter sidder på flertallet, er Vestforsyning ikke helt som de fleste andre aktieselskaber. Men det behøver ikke være en ulempe. Vores bestyrelse er bredt funderet blandt borgerne. Det er en kæmpe styrke, og forbrugerne har stor indflydelse på, i hvilken retning Vestforsyning skal udvikle sig, siger bestyrelsesformanden. Han er meget bevidst om, at et kommunalt og forbrugerejet selskab ikke skal tage brødet ud af munden på private virksomheder. Vi skal tage os af de kundevendte driftsopgaver, men de øvrige opgaver skal så vidt muligt udliciteres. Det er da også mit indtryk, at samarbejdet med de lokale virksomheder kører rigtig godt, siger Nils Ulrik Nielsen, som blandt andet hæfter sig ved, at Vestforsyning samarbejder med flere end 100 håndværkere om energirådgivning og tilskud til energirenovering. Siden etablering af Vestforsyning ved årtusindskiftet har virksomheden haft rollen som lokal vækstmotor, blandt andet som den, der satte gang i Nupark. Den tradition vil den nye formand gerne fortsætte. Jeg tror på, at det vil lykkes at realisere Maabjerg Energy Concept. Vi håber på en afklaring til sommer, så vi snart kan gå i gang med at opføre bioethanolfabrikken. Det vil være helt uforståeligt, hvis ikke ministerier og EU kan se lyset i det her fantastiske projekt, som ikke bare handler om energi- og klimapolitik. Det handler om arbejdspladser og om at skabe et udstillingsvindue for hele verden, siger Nils Ulrik Nielsen. Mens vi venter på startskuddet, vil Vestforsynings bestyrelse blandt andet tale om nye vindmøller, forsyning af gasdrevne bybusser og planlægning af fremtidens fjernvarmeforsyning. Og det er endda bare programmet for de næste par måneder. 51-årige Nils Ulrik Nielsen har siden nytår været bestyrelsesformand for Vestforsyning og Maabjerg BioEnergy. Før var han i tre år menigt medlem af bestyrelsen i Vestforsyning, hvor han fik en plads, da Annette Lind blev valgt ind i Folketinget og trak sig fra byrådet. I byrådet er Nils Ulrik Nielsen medlem af Økonomiudvalget og gruppeformand for Socialdemokraterne. Privat bor han sammen med Helle Grove. Parret har tvillingedrenge på 11 år. 8

9 9

10 Byggeriet længe leve! Medarbejderne fejrede indvielsen af ny stor lager- og værkstedsbygning. Det var i høj grad medarbejdernes fest, da Vestforsyning 28. marts fejrede den officielle indvielse af en ny stor lager- og værkstedsbygning i Nupark. For arbejdsmiljøet er tænkt ind fra starten, bl.a. med bedre plads til sikker af- og pålæsning af materialer. Samtidig vil et stort antal medarbejdere fremover slippe for daglige køreture frem og tilbage mellem arbejdspladsen i Nupark og den gamle lagerbygning på Bisgårdmark. Beslutningen om at opføre det nye lager blev taget 30. oktober 2012 og kun et år senere var det færdige byggeri klar til indflytning. eller rettere til de kolleger, som får deres daglige gang på de mange kvadratmeter. Gaven var en Segway en slags elektrisk løbehjul der kan spare lidt på skosålerne, når man skal rundt i bygningen. De gamle lager- og værkstedsfaciliteter på Bisgårdmark bliver inden sommerferien ombygget til at være mandskabs- og værkstedsfaciliteter for Arriva, som står for de nye gasdrevne bybusser. Det nye byggeri i Nupark omfatter en lagerbygning på 2285 kvadratmeter i to etager, og et nyt værksted på 525 kvadratmeter. Det er udtryk for, at der ikke er langt fra tanke til handling i Vestforsyning, sagde bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, inden han klippede den røde snor og bød inden for, hvor der i dagens anledning var helstegt gris på gaflen. Byggeriet er både flot og funktionelt, og er gennemført med stor professionalisme, hvilket jeg gerne vil takke de medvirkende Totalentreprenør Gråkjær og bygherrerådgiverne A2-Arkitekterne, Grontmij og AR-Teknik for. En ekstra tak skal lyde fordi I, sammen med vores egen projektleder Ove Vendelbo, både har overholdt budgettet på 25 millioner kroner og tidsplanen for byggeriet, sagde Nils Ulrik Nielsen. Vestforsynings personaleforening havde en gave med til byggeriet 10

11 11

12 Bybusserne bliver grønne Bybusdriften i Holstebro bliver til sommer omlagt til at køre på gas med grønt certifikat Til sommer får Holstebro nye bybusser, som skal køre på gas i stedet for diesel. Busserne er blevet omtalt som biogas-busser, men strengt taget er det faktisk naturgas, de kører på. Og så alligevel ikke. Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen forklarer: Busserne bliver forsynet med gas, der har et grønt certifikat. Det vil sige, at gasleverandøren har forpligtet sig til at sende lige så meget vedvarende energi ind i gasnettet, som busserne forbruger. Det er det samme princip, man kender fra el-nettet, hvor man kan købe grøn strøm, hvilket betyder, at el-selskabet forpligter sig til at aftage vindmøllestrøm i samme omfang, som du bruger derhjemme men det hele bliver selvfølgelig blandet sammen inde i nettet. De nye bussers motorer er drevet af komprimeret gas. De kan køre på almindelig naturgas af den slags, der hentes op fra Nordsøen, men den samme slags gas kan man faktisk også lave af fossilfri biobrændsler. Biogas har ikke helt samme brændværdi som naturgas, men man kan rense biogassen og forædle den, så den får fuldstændig samme egenskaber og kvalitet som naturgas. Det kalder man VE-gas altså gas fremstillet af vedvarende energi, forklarer Søren Holm Pedersen. Og det er netop VE-gas, som bliver pumpet ind i naturgasnettet i takt med, at bybusserne aftager gas til at køre rundt i Holstebro. Derfor får busserne et grønt gas-certifikat. Maabjerg BioEnergy har endnu ikke mulighed for at levere VE-gas. Den nuværende årlige produktion på cirka 20 millioner kubikmeter biogas går til energiproduktion i Vinderup og på Måbjergværket. Men hvis bioethanolfabrikken bliver opført, vil biogasproduktionen stige til 50 millioner kubikmeter årligt. Så får vi så meget biogas til overs, at det vil kunne betale sig at opgradere det til VE-gas og afsætte det til naturgasnettet. På den måde kan det eksisterende og i øvrigt velfungerende naturgasnet bruges som lager for vedvarende energi, siger Søren Holm Pedersen. De nye bybusser får garager, værksted og gas-tankstation på Vestforsynings grund på Bisgårdmark, hvor der i forvejen løber en hovedgasledning lige under jorden. 12

13 Medarbejdere lærer førstehjælp Vestforsyning tilbyder samtlige ansatte et kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter De ansatte i Vestforsyning har igen i år fået tilbud om at lære livreddende førstehjælp og instruktion i brug af hjertestarter. Seneste kursus blev afviklet i marts, og medarbejderne tager godt imod initiativet, fortæller Varmechef Erik Andersen, som er koordinator for arbejdsmiljøområdet i Vestforsyning. Der er som regel altid et par stykker på hvert hold, som kan give eksempler på, at de har haft brug for det, de har lært på førstehjælpskurserne, så det gør en forskel, siger han. Førstehjælpskurserne gennemføres i samarbejde med Falck, som også underviser i brug af hjertestarter. Vestforsyning har selv indkøbt to hjertestartere. Den ene er placeret på Holstebro Centralrenseanlæg på Bisgårdmark, mens den anden hænger i kundecentret i Nupark. Der findes desuden en hjertestarter i Spisestedet i Nuparks hovedbygning. Alle tre er blandt de mange hjertestartere, som er registreret på kortet over nærmeste udstyr på Lovgivningen kræver, at medarbejdere, som har praktisk beskæftigelse med elforsyningsanlæg eller med el-ledninger, hvor der er spænding på, skal have gennemført et førstehjælpskursus. Og det bør for el-medarbejderne repeteres mindst én gang årligt, lyder reglerne. Og når man så alligevel skal uddanne en del af medarbejderne, har Vestforsyning valgt, at samtlige ansatte skal have muligheden. Det er rart at vide, at ens kolleger har lært førstehjælp. Det er en tryghed for os alle sammen, men det er jo også rart for førstehjælperen selv, at man ikke står helt hjælpeløs, hvis man pludselig bliver vidne til en ulykke. Vi har medarbejdere, som befinder sig på mange forskellige arbejdspladser rundt omkring i kommunen, så det er godt at vide, at de er rustet til at kunne hjælpe sig selv og hinanden, hvis ulykken sker, siger Erik Andersen. 13

14 Bioraffinaderi krydser fingre Til sommer kan det blive afgjort, om Maabjerg Energy Concept kommer i gang med produktion af 2G bioethanol 1000 job venter forude Byggegrunden er udpeget. Lokalplanen er vedtaget i byrådet, og miljøgodkendelsen er på plads. I Nordvestjylland krydser vi fingre og håber, at Maabjerg Energy Concept snart kan gå i gang med opførelse af Nordeuropas største produktionsanlæg for anden generations bioethanol, baseret på halm. Den afgørende beslutning kan komme til sommer, hvor EU skal tage stilling til en vigtig ansøgning om støtte til projektet. Maabjerg Energy Concept vil blive et udstillingsvindue for dansk know-how inden for den biomassebaserede industri, og der er tilstrækkeligt med halm og andre biomasserestprodukter til at bygge flere anlæg i Danmark. Anlæg som f.eks. producerer andre slutprodukter end bioethanol til erstatning for fossile produkter, siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby. Investeringen på 2,2 milliarder kroner vil skabe 2500 job i den to-årige byggeperiode, og efterfølgende vil det vestjyske bioraffinaderi skabe 1000 varige job, f.eks. 130 job i transportbranchen, som årligt skal køre ture i lastbil for at aflevere ton halm og senere hente 80 millioner liter anden generations bioethanol. Maabjerg Energy Concept har det seneste halvandet år optimeret sit projekt, og har nu placeret fødderne i startblokken. Den sidste hurdle inden startskuddet ligger hos EU, men optimismen er intakt hos partnerne DONG Energy, Novozymes og et lokalkonsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning og affaldsselskabet nomi. Vi har et både teknologisk og økonomisk veltrimmet projekt klar. Men vi mangler at få de helt afgørende politiske rammevilkår på plads, inden vi kan gå i gang. Og her bliver det vigtigste skridt, at EU tager beslutning om, at en del af vores benzin skal indeholde anden generations bioethanol, siger Jørgen Udby. EU har besluttet, at 10 procent af transportens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi og biobrændstoffer i Almindelig benzin indeholder allerede i dag 5,75 procent bioethanol, men benzinen er typisk iblandet importeret første generations bioethanol, som produceres på basis af fødevarer, f.eks. majs eller sukkerrør. Anden generations bioethanol er derimod baseret på restprodukter, f.eks. halm. Vores anlæg vil være epokegørende for den biomassebaserede industri i Danmark og vil være det demonstrationsanlæg, som for alvor giver mulighed for eksport af viden og know-how til resten af verden, spår Jørgen Udby. Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af sommeren 2014 at være klar til at tage den endelige beslutning om, hvor vidt man skal realisere projektet. Bioraffinaderiet vil kunne begynde driften i

15 BIORAFFINADERI FLYTTER IND I NUPARK Håndværkerne gik i foråret i gang med at flytte den kontorpavillon, som det seneste halvandet år har stået ved indgangen til erhvervsparken Nupark i Holstebro. Den har huset et varierende antal projektmedarbejdere for Maabjerg Energy Concept, som fortsat arbejder på at bane vej for produktion af anden generations bioethanol. Fremover skal projektmedarbejderne sidde i lokaler indenfor i Nupark, mens kontorpavillonen bliver flyttet til Bisgårdmark, hvor den fra sommeren 2014 bliver mandskabsrum for bybuschauffører og værkstedpersonale. LÆS STATUSRAPPORT PÅ NETTET StatuSrapport på vej mod realisering Resumé af Forretningsplan 2.0 Denne statusrapport er udarbejdet af udviklingsselskabet Maabjerg Energy Concept I/S (MEC), som er et konsortium bestående af: Lokalkonsortiet: - Vestforsyning A/S - Struer Forsyning A/S - Affaldsselskabet nomi I/S DONG Energy A/S Novozymes A/S November 2013 Maabjerg Energy Concept udgav tidligere i år en statusrapport, som beskriver både teknologi, logistik og økonomien i det store bioraffinaderi. Rapporten er tilgængelig på projektets hjemmeside 15

16 Biogasanlæg kører Maabjerg BioEnergy har fået styr på råvarerne og forventer i år at omdanne tons biomasse til gas Det går godt hos Maabjerg Bio- Energy, der er et af verdens største industrielle biogasanlæg. Rigtig godt endda. Anlægget producerer i øjeblikket cirka kubikmeter biogas i timen døgnet rundt, og produktionen har nu i et par måneder ligget over budgettet. Rekorden blev slået i uge 3, hvor produktionen var hele 15 procent over budgettet. Samlet set forventer biogasanlægget i år at omdanne cirka tons biomasse til knap 21 millioner kubikmeter gas. Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet i sommeren 2012, men det har været en sej start at få anlægget op på fuld kraft, konstaterer adm. direktør Jørgen Udby. Hovedanlægget har fra begyndelsen været teknologisk velfungerende, men vi måtte for et års tid siden konstatere, at det gik for langsomt med at skaffe råvarer nok til at opretholde den forventede gasproduktion. Derfor lagde vi en ny strategi, som har mere end fordoblet tilførslen af råvarer, og det ser vi nu de positive resultater af, siger Jørgen Udby. En af de store udfordringer har været at skaffe husdyrgødning i tilstrækkelige mængder, og ikke mindst i tilstrækkelig god kvalitet. Ren gylle fra eksempelvis grise har en lav tørstofprocent det består med andre ord af store mængder vand. Så råvareleverancerne til biogasanlægget er blevet suppleret med dybstrøelse og hønsemøg, og samtidig er der indgået nye aftaler om levering af affald fra fødevareindustrien. Lastbilerne bliver vejet, og vi tager prøver af samtlige læs, så leverandørerne bliver afregnet efter både mængde og tørstofprocent. Jo mere gas, vi kan producere af et læs biomasse, jo flere penge får leverandøren. Dermed har vi en fælles interesse i at undgå, at lastbilerne ligger og kører rundt med en masse vand. Vi forventer et yderligere løft af kvaliteten på råvarerne, så vi kan fylde endnu mere i tankene, siger Jørgen Udby. Det seneste år har givet Maabjerg BioEnergy uvurderlige erfaringer med at håndtere logistikken. Det er erfaringer, som også vil få stor værdi for Maabjerg Energy Concept, der blandt andet vil opføre en anden generations bioethanolfabrik, forklarer Jørgen Udby, som er bestyrelsesformand for konsortiet bag Maabjerg Energy Concept. Fremstillingen af anden generations bioethanol kræver, at vi kan håndtere indsamling af tons halm på årsplan, så det er guld værd, at vi kan trække på erfaringer med at håndtere tons biomasse til biogasanlægget, siger Jørgen Udby og tilføjer: Restprodukter fra ethanol-fremstillingen vil øge produktionen hos Maabjerg BioEnergy fra 21 til 50 millioner kubikmeter biogas, så det er naturligvis også helt afgørende, at vi har styr på basis-produktionen, inden vi udvider kapaciteten yderligere. Og det har vi. 16

17 på fuld kraft og lidt mere til VÆRD AT VIDE OM MAABJERG BIOENERGY Omdanner ca tons biomasse/år til ren energi - varme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd. Er budgetteret til at skulle fremstille 21 mio. kubikmeter biogas i Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca / boliger. Reducerer klimabelastning med tons CO 2 /år. Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år. Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv. Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. Total investering på ca. 400 mio. kr. Læs mere på 17

18 Mælke-rester bliver til biogas Maabjerg BioEnergy hjælper Arla HOCO af med restprodukter, og samarbejdet kører fantastisk Det er noget nær det perfekte øko-kredsløb: Koen græsser på marken, producerer mælk og efterlader en kokage. Maabjerg BioEnergy henter kokagen og laver billig fjernvarme, og Arla henter mælken. Og nu har kredsløbet fået en ekstra dimension, for restprodukter fra Arla HOCO-mejeriet i Holstebro får nu også en tur gennem biogasanlægget, inden det kommer tilbage på marken som gødning. Vi er utrolig glade for samarbejdet. De er uhyre fleksible, siger planlægnings- og logistikchef Henrik Brøndum-Nielsen om Maabjerg BioEnergy. På mejeriet i Holstebros sydlige bydel skal han have overblik over de cirka to millioner liter mælk, som hver dag ankommer. Og han skal sørge for, at skaffe sig af med restprodukter, som ikke kan bruges i anden mejeriproduktion, inden tankene bliver så fyldte, at produktionen går i stå. Planlægningen foregår fra hans kontor, hvor opslagstavler med skemaer i sirlig orden viser, at der er styr på det hele. Aftalen er økonomisk neutral for Arla. Vi får ikke penge for den biomasse, vi afleverer, men vi slipper for at håndtere et affaldsproblem. Vi ringer bare lige sammen dagen i forvejen, og så kommer chaufførerne fra Maabjerg Bio- Energy selv og tømmer tankene næste dag, fortæller Henrik Brøndum-Nielsen og tilføjer: Og jeg synes faktisk, at det er ret flot, at de kommer allerede klokken fire om morgenen. På den måde undgår vi at skabe en masse lastbiltrafik i myldretiden på Holstebros Ringvej. Nogle af tankene hos Arla HOCO behøver planlægningschefen knap nok selv at holde øje med. Vi har fået koblet noget overvågning på fra Vestforsyning Spildevand. Det betyder, at Maabjerg BioEnergys chauffører automatisk får en sms, når tanken er klar til at blive tømt. Det kører bare. Og står vi pludselig med en situation, hvor vi er ved at løbe fuld på tankene, så kan Maabjerg BioEnergy stille med to-tre biler i løbet af kort tid. Det er virkelig god service, siger han. Den energiholdige biomasse fra Arla HOCO har en stor del af æren for, at produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy har kørt så godt hen over vinteren, at man ligger lidt over budgettet. Det håber Henrik Brøndum-Nielsen at få glæde af på et tidspunkt. Vores fremtidscenarium er, at vi kan tage biogas retur fra Maabjerg BioEnergy, så vi bliver næsten CO 2 -neutrale i stedet for at bruge naturgas på mejeriet. Maabjerg BioEnergy vil derved have en fast aftager året rundt og HOCO vil få en CO 2 neutral brændselskilde. Det kommer forhåbentlig en dag, siger han. Maabjerg BioEnergy producerer i 2014 cirka 20 millioner kubikmeter gas, hvoraf størstedelen bliver afsat til Vinderup Varmeværk, mens resten går til Måbjergværket. Hvis planerne om en bioethanolfabrik bliver realiseret, vil restprodukter øge biogasproduktionen til cirka 50 millioner kubikmeter på årsplan. For udenforstående virker sikkerheden og hygiejnen næsten hysterisk. Selv planlægningschefens kontor er så rent, at han formentlig kunne spise sin madpakke direkte fra gulvet uden at bruge en tallerken, hvis han ville. Vi producerer mælkeproteiner og ingredienser her, og en stor del af produktionen går til modermælkserstatning, forklarer Henrik Brøndum-Nielsen og understreger, at ansvaret for de små babyers sundhed er noget, man tager meget alvorligt. ARLA HOCO Arla har tre mejerier i Holstebro, som producerer kendte produkter som f.eks. Kærgården og Buko Flødeost. HOCO, i den sydlige bydel, fremstiller primært mælkeproteiner og ingredienser, f.eks. til babymad. Arla HOCO modtager ca. 2 millioner liter mælk hver dag. Mejeriet beskæftiger 160 medarbejdere, der er fordelt på fem produktionshold. 18

19 VI ER UTROLIG GLADE FOR SAMARBEJDET. DE ER UHYRE FLEKSIBLE 19

20 Fjernaflæsning er snart i mål Til efteråret er de sidste af forbrugsmålere klar til fjernaflæsning December plejer at være den tid, hvor forbrugerne står på tæer foran garderobeskabet for at aflæse måleren. Men i år bliver det anderledes, når et fire år langt projekt med udskiftning af forbrugsmålere er afsluttet. For så foregår aflæsningen nemlig automatisk. Vestforsynings elchef Lars Peter Flyvholm fortæller, at udskiftningen går planmæssigt. Vi holder både tidsplanen og budgettet, siger han kort og godt om det omfattende projekt. Ved årsskiftet havde Vestforsyning udskiftet de første forbrugsmålere, og resten forventes at være skiftet til efteråret. Tilbage vil dog være cirka 3000 vandmålere i landområder, som fortsat vil skulle aflæses manuelt. De bliver udskiftet i løbet af de kommende år. Det er et lovkrav, at alle elmålere i Danmark skal kunne fjernaflæses senest i 2020, og det mål når vi altså i rigtig god tid. Vestforsyning har derudover valgt, at vi også vil fjernaflæse vand- og varmemålere i de områder, som har flere forsyningsarter, så kunderne får et samlet overblik, forklarer Lars Peter Flyvholm. På sigt vil kunderne opleve bedre service med fjernaflæsning, vurderer han. Ved hjælp af selvbetjening på nettet eller app til mobiltelefonen kan du med fjernaflæsning få et rigtig godt overblik over dit forbrug. Det vil formentlig motivere dig bedre til at huske at skrue ned for varmen om natten eller at skifte din gamle fryser, hvis den bruger for meget strøm, siger han og tilføjer: Derudover har vi allerede nu eksempler på, at de mange data har afsløret lækager hos kunderne enten dedicerede skader på installationer eller simpelthen, at nogen har glemt at lukke for vandet, typisk i forbindelse med havevanding. Senere kan elmarkedet udvikle sig sådan, at prisen varierer fra time til time. Så kunne man forestille sig en service, der kan tænde og slukke for strøm til eksempelvis vaskemaskinen, så den først starter, når strømmen er billig. It-leverandørerne er endnu ikke helt klar med de nye tjenester, som i fagsprog hedder Smart Grid, og elchefen understreger for en god ordens skyld, at man under alle omstændigheder selv har pligt til at holde øje med sit forbrug. Vi kan ikke garantere, at Vestforsyning opdager eventuelle lækager eller vandspild ude hos kunderne, så det er meget vigtigt, at man selv holder et vågent øje med forbruget, advarer Lars Peter Flyvholm. 20

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Om Maabjerg Energy Concept

Om Maabjerg Energy Concept Holstebro, 27. april 2012 Om Maabjerg Energy Concept spørgsmål og svar Maabjerg Energy Concept er visionen om at være et førende nationalt og internationalt energicenter, der fungerer som højteknologisk

Læs mere

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne

Gastekniske dage 2013. Præsentation af Maabjerg projektet. v. Chefkonsulent Poul Lyhne Gastekniske dage 2013 Præsentation af Maabjerg projektet v. Chefkonsulent Poul Lyhne Disposition Dagsorden: 1. Eksisterende anlæg Maabjerg Værket Maabjerg BioEnergy 2. Maabjerg Energy Concept Bioraffinaderi

Læs mere

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk

Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Beretning 2009/2010 for Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Vi har haft et varmesalg på i alt 11.843 MW mod 10.470 MW i det foregående år. Altså har varmesalget været noget større. Året har også haft

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

Fjernvarmen er tæt på dig

Fjernvarmen er tæt på dig Fjernvarmen er tæt på dig Vordingborg Forsynings fjernvarmeanlæg kan snart levere miljørigtig fjernvarme til husejere i Kastrup og Neder Vindinge. fjernvarme for fremtiden 2 Vordingborg Kommune er klimakommune

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge

Få mere ud af fjernvarmen. og spar penge Få mere ud af fjernvarmen og spar penge 1 2 Udnyt fjernvarmen bedst muligt og få fradrag i prisen Ny motivationstarif fra 2017 Fra 1. januar 2017 bliver din varmeregning reguleret af en ny motivationstarif,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd

Tjek dit forbrug. El Vand Fjernvarme. Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Tjek dit forbrug El Vand Fjernvarme Energi Fyn A/S Fjernvarme Fyn A/S VandCenter Syd Aflæs God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler

Det brandgode. alternativ. Spar penge og skån miljøet på samme tid. Information om biobrændsler Det brandgode Information om biobrændsler alternativ Spar penge og skån miljøet på samme tid Det brandgode alternativ er opvarmning med biobrændsler Lavere varmeudgifter Biobrændsler nedsætter varmeudgiften

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Csr. Vores samfundsansvar

Csr. Vores samfundsansvar Csr Vores samfundsansvar Adm. direktør Jørgen Udby vi mener det Vestforsynings CSR-politik er ikke bare en skåltale. Derfor vil vi hvert år afgive en statusredegørelse for, hvordan vi har ageret i forhold

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Klimarigtig vej- og stibelysning

Klimarigtig vej- og stibelysning Udendørsbelysning 'Orkester-kvarteret', Randers Case Study Klimarigtig vej- og stibelysning giver bedre og billigere lys til beboerne i kvarteret Lyset er langt bedre end før, hvor ca. hvert andet armatur

Læs mere

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING

TO MÆND, TO KRANER OG EN GOD PORTION ERFARING Man tager... - en grabfuld fra værdipladsens småt brændbart container, en grabfuld knuste trærødder og en slat bleer og fylder det hele i ovnen. Ud kommer så enten varme i din radiator eller strøm i din

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Biogas. Fælles mål. Strategi

Biogas. Fælles mål. Strategi Udkast til strategi 17.03.2015 Biogas Fælles mål I 2025 udnyttes optil 75 % af al husdyrgødning til biogasproduktion. Biogassen producers primært på eksisterende biogasanlæg samt nye større biogasanlæg.

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Biogas- Hvordan kommer man i gang?

Biogas- Hvordan kommer man i gang? Biogas- Hvordan kommer man i gang? Åbenrå den 29. april 2009 Ved Karl Jørgen Nielsen, BYGGERI & TEKNIK I/S Aalborg den 30. april 2009 Ved Torben Ravn Pedersen, Landbo Limfjord Disposition Anlægskoncept

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk

Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Hvad er Biogas? Knud Tybirk kt@agropark.dk Indhold Bioenergi og biogas Råstofferne og muligheder Fordele og ulemper Biogas i Region Midt Biogas i Silkeborg Kommune Tendenser for biogas Bæredygtighed Vedvarende

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen

Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Ny retfærdig tarif på fjernvarmen Vil betyde Mindre varmeregning til kunderne Mindre varmetab i rørene Øget effektivitet i produktionen En lav returtemperatur giver en mindre varmeregning Billig fjernvarme

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF

Bæredygtig biomasse til energi grønne arbejdspladser. Jesper Lund-Larsen 3F LF Jesper Lund-Larsen 3F LF 04-05-2017 1 Mål 7: Bæredygtig Energi Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris 7.1 Inden 2030 skal alle mennesker

Læs mere

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren

Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren Muligheder for anvendelse af halm i energisektoren TEMADAG: Håndtering af biopiller på større anlæg Præsentation af LUBA PSO-projekt Thomas Holst Landbrug & Fødevarer Sekretariat for Danske Halmleverandører

Læs mere

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING

Lovforslag: Kraftvarmeværker har flere støttemuligheder hvis de omstiller til biomasse VE TIL PROCES FÅR NYT ANSØGNINGSSKEMA OG REVIDERET VEJLEDNING Kære Læser Det er blevet tid til nyt fra VE til proces-ordningen. Siden ordningens start har VE til proces modtaget knap 450 ansøgninger for mere end 900 mio. kr. I 2015 har VE til proces-ordningen 340

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Alternative afgrøder i den nære fremtid Planteavlsmøde 2014 v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Prisindeks Vi er under pres! 250 200 50 100 50 1961 1972 2000 2014 Prisindekset for fødevarer

Læs mere

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen

Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Vi skal være fælles om det! en mere retfærdig tarif på afkølingen Rudkøbing Varmeværk A.m.b.a. Strandlystvej 123. 5900 Rudkøbing. Tel.: 6251 2142 www.rudkoebingfjernvarme.dk Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen

ESCO Light præsentation. ESCO-light arbejdsgruppen ESCO Light præsentation 14. juni 2010 ESCO-konceptet har været en murbrækker for at få gang i energibesparelserne, specielt i store bygninger, fordi det nedbryder de væsentligste barrierer for energibesparelser.

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

National strategi for biogas

National strategi for biogas National strategi for biogas Gastekniske Dage Munkebjerg Hotel, Vejle, 11. maj 2010 Thomas Bastholm Bille, kontorchef Energistyrelsen Grøn energi Statsministeren, åbningstalen 7. oktober 2008: Vi vil gøre

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening

Sammen om bæredygtig transport i Danmark. På vej til renere luft og mindre forurening Sammen om bæredygtig transport i Danmark På vej til renere luft og mindre forurening Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene. Staten og kommunerne har en

Læs mere

FAQ om biomasseværket

FAQ om biomasseværket FAQ om biomasseværket SKANDERBORG HØRNING FJERNVARME Kraftvarmepligten? Skanderborg Byråd har i 2005 med samtykke fra Energistyrelsen godkendt Skanderborg Fjernvarmes flisprojekt. Projektet indeholder

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN

Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Velkommen til Fjernvarme Fyn KOM IND I VARMEN Fjernvarme Fyns produktionsanlæg Fjernvarme Fyn overtog produktionsanlæggene på Havnegade i 2015, og hovedopgaven på anlæggene er i dag varmeproduktion med

Læs mere

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset

så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset så er det slut med en kølig modtagelse i sommerhuset Du kender det sikkert: At komme til et koldt sommerhus, hvor alt bliver sat på max. for at få varmet op hurtigst muligt. Alligevel går der som regel

Læs mere

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel

Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Græs til biogas 2. marts 2016 Perspektiv ved græs-til-biogas i den fremtidige biogasmodel Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Biogas i Danmark Husdyrgødning Økologisk kløvergræs m.v. Organiske restprodukter

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere