PROFILMAGASIN MAJ 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFILMAGASIN MAJ 2014"

Transkript

1 PROFILMAGASIN MAJ Indvielse af byggeri 18 Godt samarbejde 32 Gratis energitjek

2 Varmeforsyningen Danmark traf i starten af 1980 erne nogle vigtige beslutninger om den fremtidige varmeforsyning det var ovenpå 1970 ernes oliekriser og bilfrie søndage. Fokus var her at blive mere uafhængige af Mellemøstens oliesheiker. Beslutningen var egentlig tredobbelt, da man udover at skrotte atomkraften vedtog at gennemføre naturgasprojektet fra Nordsøen og udbygge fjernvarmeforsyningen med decentral kraftvarme. Man må sige, at beslutningerne, set i bakspejlet, har været til stor gavn for samfundet og har imponeret vores omverden så meget, at vi betragtes som førende indenfor kollektiv energiforsyning i verden. Også i Holstebro tog man handsken op, og det resulterede i, at man i 1989 traf beslutning om at udbygge vores fjernvarme til dobbelt størrelse, og sammen med Struer og det daværende Vestkraft, blev man enige om, at opføre det multifyrede kraftvarmeanlæg Måbjergværket, som gik i drift i Måbjergværket er stadigvæk et velfungerende værk, der kan fungere mange år ud i fremtiden, men det er truet på brændselssiden. Der er knaphed på affald, og regeringens nye ressourcestrategi vil i årene fremover reducere mængden yderligere. Næsten halvdelen af det affald, der i dag udnyttes på værket, kommer fra London/England, men det er usikkert, hvor længe det kan blive ved med at være sådan. Derfor er vi også i gang med at finde nogle nye brændsler, som kan erstatte det affald, der ikke kommer fra lokalområdet affald er det billigste brændsel, og det er derfor helt afgørende, at vi finder et brændsel, som vi tror på, både på kort og lang sigt, kan holde varmeprisstigningerne nede på et fornuftigt niveau. Når vi har valgt det fremtidige brændsel, vil det være nødvendigt at ombygge dele af værket, så det kan udnytte brændslet så godt som muligt. Udgift opvarmning 130m 2 årsforbrug kwh Varmeudgift - plan 1989 Faktisk udgift opvarmning Det er i det lys, man skal se varmeforsyningens involvering i Måbjergværket og Mabjerg Energy Concept, som bl.a. vil bygge en ny bioethanolfabrik fordi et af reststofferne fra denne produktion er lignin, som er halmens træ, og er et brændsel på linje med træpiller det vil endda forefindes i så rigelige mængder, at over 30 procent skal eksporteres til andre værker. Det ser ud til, at vi kan få brændslet til rimelige priser og herved sikre varmeforsyningen i mange år fremover, også prismæssigt. Jørgen Udby CEO Det var markante beslutninger, som alt i alt beløb sig til investeringer på over 1 mia. kr. i datidens priser, og som i årene fremover fik stor indflydelse på hverdagen for mange familiers økonomi. Som man kan se af figuren til venstre gik det endda bedre end lovet, da varmeprisen igennem hele perioden har holdt sig godt under, hvad vi dengang forudsagde. Udgiver: Vestforsyning A/S Nupark 51, 7500 Holstebro tlf Ansvarshavende: Jørgen Udby Vestforsyning A/S Redaktion Thomas Maxe, MAXEffekt Oplag /udgivelser: Profilmagasinet fra Vestforsyning udkommer i ca eksemplarer to gange årligt. Der tages forbehold for trykfejl. Design/produktion: nomatter - rigtig reklame Foto: Pressefotograf, Jens Bach Se alle numre af Vestforsynings profilmagasin på vestforsyning.dk Tryk: Johansen Grafisk 2

3 3

4 FAKTA Vestforsyning foreslår opførelse af 4 stk. vindmøller á 3,3 MW i et område ved Gedmose. Møllerne er 150 meter høje og vil derfor kræve en dispensation fra områdets generelle højdebegrænsning på 125 meter. Alle øvrige krav om afstand, støj, sikkerhedsafstand til flyvepladsen m.v. er overholdt. Projektets beregninger har taget udgangspunkt i en Vestas V112-mølle af samme type, som er opstillet ved Ausumgaard mellem Holstebro og Struer. Det endelig valg af leverandør vil blive afgjort ved udbud. Investeringen er på cirka 160 millioner kroner. Af dem skal 20 procent udbydes som aktier til nærmeste naboer. Vestforsyning overvejer, at lade forbrugerne få adgang til, at investere i yderligere 29 procent. I løbet af kun otte år vil hele mølleinvesteringen være blæst hjem igen. 4

5 Vindmøller er bæredygtig energi Vestforsyning vil opføre fire store vindmøller. Det er bæredygtigt for både miljøet og pengekassen Vestforsyning har anmeldt et vindmølleprojekt i Gedmose, vest for Holstebro. Forslaget går på at opføre fire 150 meter høje vindmøller i et område, som på forhånd er udpeget til formålet. Der bliver tale om en investering på cirka 160 millioner kroner, men selv om det lyder af mange penge, vil det give et afkast på 8-10 procent, og møllerne vil være betalt i løbet af kun otte år. Mølleprojekter har af og til mødt modstand fra naboer, men Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen er optimistisk i forhold til dette projekt. Området blev allerede i 2009 udpeget som egnet til vindmøller, i et tillæg til Kommuneplanen, og ved den offentlige høring dengang var der ingen indsigelser. Generelt er der tale om et tyndt befolket område, så vi tror ikke, at møllerne vil genere nogen, siger han. Vestforsyning har indgået aftale om køb af jorden omkring møllerne dog på betingelse af, at man får tilladelse til at opføre møllerne. Jorden omkring møllerne vil blive brugt til at udføre forsøg med energiafgrøder som råvarer til Maabjerg BioEnergy. Det her er på alle måder et bæredygtigt projekt: Vi kommer til at levere grøn strøm, jorden bliver brugt til at skaffe biomasse til mere bæredygtig energi, og økonomien ser rigtig god ud, siger Søren Holm Pedersen. Men hvis det ser så godt ud, hvorfor så kun fire møller? Gedmose ligger ikke så langt fra Lindtorp Flyveplads, så vi skal tage hensyn til deres indflyvning. Det betyder, at vi kun kan opføre møller på cirka halvdelen af det udpegede areal. Oprindeligt havde vi regnet på seks møller i en lidt mindre størrelse, men både energimæssigt og økonomisk vil vi få et langt bedre projekt med færre og større møller, forklarer Søren Holm Pedersen. Selv om møllerne både er en god forretning for borgerne i Holstebro Kommune og Vestforsyning, skal man ikke forvente en hel skov af Vestforsyning-vindmøller. Det her er en enkeltstående chance en rigtig god forretningsmulighed, som bød sig, fordi kommunen på forhånd havde udpeget arealerne i Kommuneplanen. Vestforsynings primære udviklingsområde vil fortsat være biomasse altså biogas og forhåbentlig snart også bioethanol, siger udviklingschefen. Reglerne for etablering af vindmøller indebærer, at naboer inden for en radius af 4,5 kilometer skal tilbydes 20 procent aktier i investeringen. Derudover overvejer Vestforsyning at tilbyde forbrugerne at blive medinvestorer på yderligere 29 procent af investeringen. Ved redaktionens slutning var det endnu usikkert, hvordan man i praksis skal håndtere bl.a. det juridiske i, at inddrage forbrugerne i projektet. Følg med i dagspressen og på hvor vi vil følge projektet. 5

6 Ny strategi for markedsføring på vej Vestforsyning justerer sin strategi for markedsføring. Det betyder blandt andet en ændret sponsorpolitik Bestyrelsen i Vestforsyning har i foråret arbejdet med en ny strategi for markedsføring af selskabet. Et af de synlige resultater vil være, at man ændrer på sponsorpolitikken, sådan at udvalgte projekter for breddeidrætten samt talenter inden for sport, kunst og kultur vil kunne ansøge om sponsorstøtte. Den hidtidige sponsorpolitik blev justeret i 2010, da Vestforsyning indstillede en række sponsorater og i stedet flyttede markedsføringen over på traditionelle medier, blandt andet i form af øget annoncering i den trykte presse. Beslutningen mødte dengang kritik, men det var den rigtige beslutning på daværende tidspunkt, forklarer adm. direktør Jørgen Udby: I 2010 stod vi i en situation, hvor der var offentlig kritik af Vestforsynings sponsorpolitik. Der var desværre opstået nogle myter om sponsorprogrammets omfang og formål, som gjorde, at vi nærmest fik mere negativ end positiv omtale ud af sponsoraterne. Derfor valgte vi i en periode at trække stikket ud. I dag er situationen anderledes. Der synes at være en større forståelse for, at sponsoraftaler ikke er gaver, men derimod et noget-for-nogetsamarbejde. Og derfor vil Vestforsyning afprøve en ny model. Vi skal finde en balance mellem eliten og bredden. Rent administrativt kan vi ikke overkomme at skulle håndtere ansøgninger om støtte fra de 150 foreninger i Holstebro Kommune. Så vi arbejder med at formulere vilkår for ansøgning om støtte til konkrete projekter og initiativer, som i særlig grad fortjener støtte og som begge parter kan få udbytte af, siger Jørgen Udby. Han understreger, at de nye projekter skal leve op til samme grundvilkår som Vestforsynings eksisterende sponsoraftale med håndboldklubben Team Tvis Holstebro: En god sponsoraftale giver Vestforsyning mulighed for at markedsføre sig over for kunderne. Det skaber glæde og stolthed hos vores medarbejdere, og ved at bakke op om udvalgte lokale initiativer kan vi generelt gøre det mere attraktivt for dygtige mennesker at bosætte sig og arbejde i Holstebro Kommune, forklarer Jørgen Udby. Vestforsyning arbejder hen imod en løsning, hvor en uafhængig komité skal forvalte et årligt budget og behandle ansøgninger på baggrund af vilkår, som bliver vedtaget af Vestforsynings bestyrelse. Ved redaktionens slutning var de praktiske detaljer endnu ikke på plads, men hold øje med dagspressen eller få seneste nyt fra Vestforsyning på hjemmesiden eller Facebook. 6

7 7

8 Vi er en veldrevet virksomhed Vestforsyning er solidt rodfæstet hos forbrugerne. Det er en kæmpe styrke, mener bestyrelsesformanden Det er store beslutninger, som er blevet taget i bestyrelseslokalet hos Vestforsyning: Strategiplaner for vand- og spildevandsnettet, som rækker mindst 20 år ud i fremtiden. Opførelsen af det nye vandværk Nibsbjerg Vandcenter til over 100 millioner kroner. Og etablering af Maabjerg BioEnergy, som kostede cirka 400 millioner kroner. Derfor dur det heller ikke, hvis bestyrelsesformanden ryster for meget på hænderne. Og det gør han da heller ikke. Det kræver naturligvis, at sagerne er ordentligt belyst, inden vi tager en beslutning. Og jeg har fuld tillid til administrationen og staben i Vestforsyning, som løfter et stort ansvar og fremstår meget kompetent, siger Nils Ulrik Nielsen, som kun har pæne ord at sige om de 130 medarbejdere. Han tiltrådte ved årsskiftet som bestyrelsesformand og vil de kommende fire år sidde for bordenden hos en virksomhed, som han kalder veldrevet og visionær. Vestforsyning er en spændende virksomhed, som aldrig bare stiller sig tilfreds med, hvad man har nået. Der bliver hele tiden arbejdet på at forsøge at udvikle tingene, fordi man er rigtig god til at se mulighederne, når de opstår, lyder skudsmålet fra Nils Ulrik Nielsen. Med kommunen som ejer af selskabet og en bestyrelse, hvor byrådspolitikere og forbrugerrepræsentanter sidder på flertallet, er Vestforsyning ikke helt som de fleste andre aktieselskaber. Men det behøver ikke være en ulempe. Vores bestyrelse er bredt funderet blandt borgerne. Det er en kæmpe styrke, og forbrugerne har stor indflydelse på, i hvilken retning Vestforsyning skal udvikle sig, siger bestyrelsesformanden. Han er meget bevidst om, at et kommunalt og forbrugerejet selskab ikke skal tage brødet ud af munden på private virksomheder. Vi skal tage os af de kundevendte driftsopgaver, men de øvrige opgaver skal så vidt muligt udliciteres. Det er da også mit indtryk, at samarbejdet med de lokale virksomheder kører rigtig godt, siger Nils Ulrik Nielsen, som blandt andet hæfter sig ved, at Vestforsyning samarbejder med flere end 100 håndværkere om energirådgivning og tilskud til energirenovering. Siden etablering af Vestforsyning ved årtusindskiftet har virksomheden haft rollen som lokal vækstmotor, blandt andet som den, der satte gang i Nupark. Den tradition vil den nye formand gerne fortsætte. Jeg tror på, at det vil lykkes at realisere Maabjerg Energy Concept. Vi håber på en afklaring til sommer, så vi snart kan gå i gang med at opføre bioethanolfabrikken. Det vil være helt uforståeligt, hvis ikke ministerier og EU kan se lyset i det her fantastiske projekt, som ikke bare handler om energi- og klimapolitik. Det handler om arbejdspladser og om at skabe et udstillingsvindue for hele verden, siger Nils Ulrik Nielsen. Mens vi venter på startskuddet, vil Vestforsynings bestyrelse blandt andet tale om nye vindmøller, forsyning af gasdrevne bybusser og planlægning af fremtidens fjernvarmeforsyning. Og det er endda bare programmet for de næste par måneder. 51-årige Nils Ulrik Nielsen har siden nytår været bestyrelsesformand for Vestforsyning og Maabjerg BioEnergy. Før var han i tre år menigt medlem af bestyrelsen i Vestforsyning, hvor han fik en plads, da Annette Lind blev valgt ind i Folketinget og trak sig fra byrådet. I byrådet er Nils Ulrik Nielsen medlem af Økonomiudvalget og gruppeformand for Socialdemokraterne. Privat bor han sammen med Helle Grove. Parret har tvillingedrenge på 11 år. 8

9 9

10 Byggeriet længe leve! Medarbejderne fejrede indvielsen af ny stor lager- og værkstedsbygning. Det var i høj grad medarbejdernes fest, da Vestforsyning 28. marts fejrede den officielle indvielse af en ny stor lager- og værkstedsbygning i Nupark. For arbejdsmiljøet er tænkt ind fra starten, bl.a. med bedre plads til sikker af- og pålæsning af materialer. Samtidig vil et stort antal medarbejdere fremover slippe for daglige køreture frem og tilbage mellem arbejdspladsen i Nupark og den gamle lagerbygning på Bisgårdmark. Beslutningen om at opføre det nye lager blev taget 30. oktober 2012 og kun et år senere var det færdige byggeri klar til indflytning. eller rettere til de kolleger, som får deres daglige gang på de mange kvadratmeter. Gaven var en Segway en slags elektrisk løbehjul der kan spare lidt på skosålerne, når man skal rundt i bygningen. De gamle lager- og værkstedsfaciliteter på Bisgårdmark bliver inden sommerferien ombygget til at være mandskabs- og værkstedsfaciliteter for Arriva, som står for de nye gasdrevne bybusser. Det nye byggeri i Nupark omfatter en lagerbygning på 2285 kvadratmeter i to etager, og et nyt værksted på 525 kvadratmeter. Det er udtryk for, at der ikke er langt fra tanke til handling i Vestforsyning, sagde bestyrelsesformand Nils Ulrik Nielsen, inden han klippede den røde snor og bød inden for, hvor der i dagens anledning var helstegt gris på gaflen. Byggeriet er både flot og funktionelt, og er gennemført med stor professionalisme, hvilket jeg gerne vil takke de medvirkende Totalentreprenør Gråkjær og bygherrerådgiverne A2-Arkitekterne, Grontmij og AR-Teknik for. En ekstra tak skal lyde fordi I, sammen med vores egen projektleder Ove Vendelbo, både har overholdt budgettet på 25 millioner kroner og tidsplanen for byggeriet, sagde Nils Ulrik Nielsen. Vestforsynings personaleforening havde en gave med til byggeriet 10

11 11

12 Bybusserne bliver grønne Bybusdriften i Holstebro bliver til sommer omlagt til at køre på gas med grønt certifikat Til sommer får Holstebro nye bybusser, som skal køre på gas i stedet for diesel. Busserne er blevet omtalt som biogas-busser, men strengt taget er det faktisk naturgas, de kører på. Og så alligevel ikke. Vestforsynings udviklingschef Søren Holm Pedersen forklarer: Busserne bliver forsynet med gas, der har et grønt certifikat. Det vil sige, at gasleverandøren har forpligtet sig til at sende lige så meget vedvarende energi ind i gasnettet, som busserne forbruger. Det er det samme princip, man kender fra el-nettet, hvor man kan købe grøn strøm, hvilket betyder, at el-selskabet forpligter sig til at aftage vindmøllestrøm i samme omfang, som du bruger derhjemme men det hele bliver selvfølgelig blandet sammen inde i nettet. De nye bussers motorer er drevet af komprimeret gas. De kan køre på almindelig naturgas af den slags, der hentes op fra Nordsøen, men den samme slags gas kan man faktisk også lave af fossilfri biobrændsler. Biogas har ikke helt samme brændværdi som naturgas, men man kan rense biogassen og forædle den, så den får fuldstændig samme egenskaber og kvalitet som naturgas. Det kalder man VE-gas altså gas fremstillet af vedvarende energi, forklarer Søren Holm Pedersen. Og det er netop VE-gas, som bliver pumpet ind i naturgasnettet i takt med, at bybusserne aftager gas til at køre rundt i Holstebro. Derfor får busserne et grønt gas-certifikat. Maabjerg BioEnergy har endnu ikke mulighed for at levere VE-gas. Den nuværende årlige produktion på cirka 20 millioner kubikmeter biogas går til energiproduktion i Vinderup og på Måbjergværket. Men hvis bioethanolfabrikken bliver opført, vil biogasproduktionen stige til 50 millioner kubikmeter årligt. Så får vi så meget biogas til overs, at det vil kunne betale sig at opgradere det til VE-gas og afsætte det til naturgasnettet. På den måde kan det eksisterende og i øvrigt velfungerende naturgasnet bruges som lager for vedvarende energi, siger Søren Holm Pedersen. De nye bybusser får garager, værksted og gas-tankstation på Vestforsynings grund på Bisgårdmark, hvor der i forvejen løber en hovedgasledning lige under jorden. 12

13 Medarbejdere lærer førstehjælp Vestforsyning tilbyder samtlige ansatte et kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter De ansatte i Vestforsyning har igen i år fået tilbud om at lære livreddende førstehjælp og instruktion i brug af hjertestarter. Seneste kursus blev afviklet i marts, og medarbejderne tager godt imod initiativet, fortæller Varmechef Erik Andersen, som er koordinator for arbejdsmiljøområdet i Vestforsyning. Der er som regel altid et par stykker på hvert hold, som kan give eksempler på, at de har haft brug for det, de har lært på førstehjælpskurserne, så det gør en forskel, siger han. Førstehjælpskurserne gennemføres i samarbejde med Falck, som også underviser i brug af hjertestarter. Vestforsyning har selv indkøbt to hjertestartere. Den ene er placeret på Holstebro Centralrenseanlæg på Bisgårdmark, mens den anden hænger i kundecentret i Nupark. Der findes desuden en hjertestarter i Spisestedet i Nuparks hovedbygning. Alle tre er blandt de mange hjertestartere, som er registreret på kortet over nærmeste udstyr på Lovgivningen kræver, at medarbejdere, som har praktisk beskæftigelse med elforsyningsanlæg eller med el-ledninger, hvor der er spænding på, skal have gennemført et førstehjælpskursus. Og det bør for el-medarbejderne repeteres mindst én gang årligt, lyder reglerne. Og når man så alligevel skal uddanne en del af medarbejderne, har Vestforsyning valgt, at samtlige ansatte skal have muligheden. Det er rart at vide, at ens kolleger har lært førstehjælp. Det er en tryghed for os alle sammen, men det er jo også rart for førstehjælperen selv, at man ikke står helt hjælpeløs, hvis man pludselig bliver vidne til en ulykke. Vi har medarbejdere, som befinder sig på mange forskellige arbejdspladser rundt omkring i kommunen, så det er godt at vide, at de er rustet til at kunne hjælpe sig selv og hinanden, hvis ulykken sker, siger Erik Andersen. 13

14 Bioraffinaderi krydser fingre Til sommer kan det blive afgjort, om Maabjerg Energy Concept kommer i gang med produktion af 2G bioethanol 1000 job venter forude Byggegrunden er udpeget. Lokalplanen er vedtaget i byrådet, og miljøgodkendelsen er på plads. I Nordvestjylland krydser vi fingre og håber, at Maabjerg Energy Concept snart kan gå i gang med opførelse af Nordeuropas største produktionsanlæg for anden generations bioethanol, baseret på halm. Den afgørende beslutning kan komme til sommer, hvor EU skal tage stilling til en vigtig ansøgning om støtte til projektet. Maabjerg Energy Concept vil blive et udstillingsvindue for dansk know-how inden for den biomassebaserede industri, og der er tilstrækkeligt med halm og andre biomasserestprodukter til at bygge flere anlæg i Danmark. Anlæg som f.eks. producerer andre slutprodukter end bioethanol til erstatning for fossile produkter, siger bestyrelsesformand for Maabjerg Energy Concept Jørgen Udby. Investeringen på 2,2 milliarder kroner vil skabe 2500 job i den to-årige byggeperiode, og efterfølgende vil det vestjyske bioraffinaderi skabe 1000 varige job, f.eks. 130 job i transportbranchen, som årligt skal køre ture i lastbil for at aflevere ton halm og senere hente 80 millioner liter anden generations bioethanol. Maabjerg Energy Concept har det seneste halvandet år optimeret sit projekt, og har nu placeret fødderne i startblokken. Den sidste hurdle inden startskuddet ligger hos EU, men optimismen er intakt hos partnerne DONG Energy, Novozymes og et lokalkonsortium bestående af Vestforsyning, Struer Forsyning og affaldsselskabet nomi. Vi har et både teknologisk og økonomisk veltrimmet projekt klar. Men vi mangler at få de helt afgørende politiske rammevilkår på plads, inden vi kan gå i gang. Og her bliver det vigtigste skridt, at EU tager beslutning om, at en del af vores benzin skal indeholde anden generations bioethanol, siger Jørgen Udby. EU har besluttet, at 10 procent af transportens energiforbrug skal dækkes af vedvarende energi og biobrændstoffer i Almindelig benzin indeholder allerede i dag 5,75 procent bioethanol, men benzinen er typisk iblandet importeret første generations bioethanol, som produceres på basis af fødevarer, f.eks. majs eller sukkerrør. Anden generations bioethanol er derimod baseret på restprodukter, f.eks. halm. Vores anlæg vil være epokegørende for den biomassebaserede industri i Danmark og vil være det demonstrationsanlæg, som for alvor giver mulighed for eksport af viden og know-how til resten af verden, spår Jørgen Udby. Maabjerg Energy Concept forventer i løbet af sommeren 2014 at være klar til at tage den endelige beslutning om, hvor vidt man skal realisere projektet. Bioraffinaderiet vil kunne begynde driften i

15 BIORAFFINADERI FLYTTER IND I NUPARK Håndværkerne gik i foråret i gang med at flytte den kontorpavillon, som det seneste halvandet år har stået ved indgangen til erhvervsparken Nupark i Holstebro. Den har huset et varierende antal projektmedarbejdere for Maabjerg Energy Concept, som fortsat arbejder på at bane vej for produktion af anden generations bioethanol. Fremover skal projektmedarbejderne sidde i lokaler indenfor i Nupark, mens kontorpavillonen bliver flyttet til Bisgårdmark, hvor den fra sommeren 2014 bliver mandskabsrum for bybuschauffører og værkstedpersonale. LÆS STATUSRAPPORT PÅ NETTET StatuSrapport på vej mod realisering Resumé af Forretningsplan 2.0 Denne statusrapport er udarbejdet af udviklingsselskabet Maabjerg Energy Concept I/S (MEC), som er et konsortium bestående af: Lokalkonsortiet: - Vestforsyning A/S - Struer Forsyning A/S - Affaldsselskabet nomi I/S DONG Energy A/S Novozymes A/S November 2013 Maabjerg Energy Concept udgav tidligere i år en statusrapport, som beskriver både teknologi, logistik og økonomien i det store bioraffinaderi. Rapporten er tilgængelig på projektets hjemmeside 15

16 Biogasanlæg kører Maabjerg BioEnergy har fået styr på råvarerne og forventer i år at omdanne tons biomasse til gas Det går godt hos Maabjerg Bio- Energy, der er et af verdens største industrielle biogasanlæg. Rigtig godt endda. Anlægget producerer i øjeblikket cirka kubikmeter biogas i timen døgnet rundt, og produktionen har nu i et par måneder ligget over budgettet. Rekorden blev slået i uge 3, hvor produktionen var hele 15 procent over budgettet. Samlet set forventer biogasanlægget i år at omdanne cirka tons biomasse til knap 21 millioner kubikmeter gas. Maabjerg BioEnergy blev officielt indviet i sommeren 2012, men det har været en sej start at få anlægget op på fuld kraft, konstaterer adm. direktør Jørgen Udby. Hovedanlægget har fra begyndelsen været teknologisk velfungerende, men vi måtte for et års tid siden konstatere, at det gik for langsomt med at skaffe råvarer nok til at opretholde den forventede gasproduktion. Derfor lagde vi en ny strategi, som har mere end fordoblet tilførslen af råvarer, og det ser vi nu de positive resultater af, siger Jørgen Udby. En af de store udfordringer har været at skaffe husdyrgødning i tilstrækkelige mængder, og ikke mindst i tilstrækkelig god kvalitet. Ren gylle fra eksempelvis grise har en lav tørstofprocent det består med andre ord af store mængder vand. Så råvareleverancerne til biogasanlægget er blevet suppleret med dybstrøelse og hønsemøg, og samtidig er der indgået nye aftaler om levering af affald fra fødevareindustrien. Lastbilerne bliver vejet, og vi tager prøver af samtlige læs, så leverandørerne bliver afregnet efter både mængde og tørstofprocent. Jo mere gas, vi kan producere af et læs biomasse, jo flere penge får leverandøren. Dermed har vi en fælles interesse i at undgå, at lastbilerne ligger og kører rundt med en masse vand. Vi forventer et yderligere løft af kvaliteten på råvarerne, så vi kan fylde endnu mere i tankene, siger Jørgen Udby. Det seneste år har givet Maabjerg BioEnergy uvurderlige erfaringer med at håndtere logistikken. Det er erfaringer, som også vil få stor værdi for Maabjerg Energy Concept, der blandt andet vil opføre en anden generations bioethanolfabrik, forklarer Jørgen Udby, som er bestyrelsesformand for konsortiet bag Maabjerg Energy Concept. Fremstillingen af anden generations bioethanol kræver, at vi kan håndtere indsamling af tons halm på årsplan, så det er guld værd, at vi kan trække på erfaringer med at håndtere tons biomasse til biogasanlægget, siger Jørgen Udby og tilføjer: Restprodukter fra ethanol-fremstillingen vil øge produktionen hos Maabjerg BioEnergy fra 21 til 50 millioner kubikmeter biogas, så det er naturligvis også helt afgørende, at vi har styr på basis-produktionen, inden vi udvider kapaciteten yderligere. Og det har vi. 16

17 på fuld kraft og lidt mere til VÆRD AT VIDE OM MAABJERG BIOENERGY Omdanner ca tons biomasse/år til ren energi - varme og el, heraf ca. 55 procent fra landmænd. Er budgetteret til at skulle fremstille 21 mio. kubikmeter biogas i Energiudnyttelsen svarer til varme- og elforbrug i ca / boliger. Reducerer klimabelastning med tons CO 2 /år. Reducerer kvælstof og fosfor i vandmiljøet - begge med ca. 300 tons/år. Bevarer 300 arbejdspladser i landbrug og fødevareerhverv. Giver en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr. Total investering på ca. 400 mio. kr. Læs mere på 17

18 Mælke-rester bliver til biogas Maabjerg BioEnergy hjælper Arla HOCO af med restprodukter, og samarbejdet kører fantastisk Det er noget nær det perfekte øko-kredsløb: Koen græsser på marken, producerer mælk og efterlader en kokage. Maabjerg BioEnergy henter kokagen og laver billig fjernvarme, og Arla henter mælken. Og nu har kredsløbet fået en ekstra dimension, for restprodukter fra Arla HOCO-mejeriet i Holstebro får nu også en tur gennem biogasanlægget, inden det kommer tilbage på marken som gødning. Vi er utrolig glade for samarbejdet. De er uhyre fleksible, siger planlægnings- og logistikchef Henrik Brøndum-Nielsen om Maabjerg BioEnergy. På mejeriet i Holstebros sydlige bydel skal han have overblik over de cirka to millioner liter mælk, som hver dag ankommer. Og han skal sørge for, at skaffe sig af med restprodukter, som ikke kan bruges i anden mejeriproduktion, inden tankene bliver så fyldte, at produktionen går i stå. Planlægningen foregår fra hans kontor, hvor opslagstavler med skemaer i sirlig orden viser, at der er styr på det hele. Aftalen er økonomisk neutral for Arla. Vi får ikke penge for den biomasse, vi afleverer, men vi slipper for at håndtere et affaldsproblem. Vi ringer bare lige sammen dagen i forvejen, og så kommer chaufførerne fra Maabjerg Bio- Energy selv og tømmer tankene næste dag, fortæller Henrik Brøndum-Nielsen og tilføjer: Og jeg synes faktisk, at det er ret flot, at de kommer allerede klokken fire om morgenen. På den måde undgår vi at skabe en masse lastbiltrafik i myldretiden på Holstebros Ringvej. Nogle af tankene hos Arla HOCO behøver planlægningschefen knap nok selv at holde øje med. Vi har fået koblet noget overvågning på fra Vestforsyning Spildevand. Det betyder, at Maabjerg BioEnergys chauffører automatisk får en sms, når tanken er klar til at blive tømt. Det kører bare. Og står vi pludselig med en situation, hvor vi er ved at løbe fuld på tankene, så kan Maabjerg BioEnergy stille med to-tre biler i løbet af kort tid. Det er virkelig god service, siger han. Den energiholdige biomasse fra Arla HOCO har en stor del af æren for, at produktionen af biogas hos Maabjerg BioEnergy har kørt så godt hen over vinteren, at man ligger lidt over budgettet. Det håber Henrik Brøndum-Nielsen at få glæde af på et tidspunkt. Vores fremtidscenarium er, at vi kan tage biogas retur fra Maabjerg BioEnergy, så vi bliver næsten CO 2 -neutrale i stedet for at bruge naturgas på mejeriet. Maabjerg BioEnergy vil derved have en fast aftager året rundt og HOCO vil få en CO 2 neutral brændselskilde. Det kommer forhåbentlig en dag, siger han. Maabjerg BioEnergy producerer i 2014 cirka 20 millioner kubikmeter gas, hvoraf størstedelen bliver afsat til Vinderup Varmeværk, mens resten går til Måbjergværket. Hvis planerne om en bioethanolfabrik bliver realiseret, vil restprodukter øge biogasproduktionen til cirka 50 millioner kubikmeter på årsplan. For udenforstående virker sikkerheden og hygiejnen næsten hysterisk. Selv planlægningschefens kontor er så rent, at han formentlig kunne spise sin madpakke direkte fra gulvet uden at bruge en tallerken, hvis han ville. Vi producerer mælkeproteiner og ingredienser her, og en stor del af produktionen går til modermælkserstatning, forklarer Henrik Brøndum-Nielsen og understreger, at ansvaret for de små babyers sundhed er noget, man tager meget alvorligt. ARLA HOCO Arla har tre mejerier i Holstebro, som producerer kendte produkter som f.eks. Kærgården og Buko Flødeost. HOCO, i den sydlige bydel, fremstiller primært mælkeproteiner og ingredienser, f.eks. til babymad. Arla HOCO modtager ca. 2 millioner liter mælk hver dag. Mejeriet beskæftiger 160 medarbejdere, der er fordelt på fem produktionshold. 18

19 VI ER UTROLIG GLADE FOR SAMARBEJDET. DE ER UHYRE FLEKSIBLE 19

20 Fjernaflæsning er snart i mål Til efteråret er de sidste af forbrugsmålere klar til fjernaflæsning December plejer at være den tid, hvor forbrugerne står på tæer foran garderobeskabet for at aflæse måleren. Men i år bliver det anderledes, når et fire år langt projekt med udskiftning af forbrugsmålere er afsluttet. For så foregår aflæsningen nemlig automatisk. Vestforsynings elchef Lars Peter Flyvholm fortæller, at udskiftningen går planmæssigt. Vi holder både tidsplanen og budgettet, siger han kort og godt om det omfattende projekt. Ved årsskiftet havde Vestforsyning udskiftet de første forbrugsmålere, og resten forventes at være skiftet til efteråret. Tilbage vil dog være cirka 3000 vandmålere i landområder, som fortsat vil skulle aflæses manuelt. De bliver udskiftet i løbet af de kommende år. Det er et lovkrav, at alle elmålere i Danmark skal kunne fjernaflæses senest i 2020, og det mål når vi altså i rigtig god tid. Vestforsyning har derudover valgt, at vi også vil fjernaflæse vand- og varmemålere i de områder, som har flere forsyningsarter, så kunderne får et samlet overblik, forklarer Lars Peter Flyvholm. På sigt vil kunderne opleve bedre service med fjernaflæsning, vurderer han. Ved hjælp af selvbetjening på nettet eller app til mobiltelefonen kan du med fjernaflæsning få et rigtig godt overblik over dit forbrug. Det vil formentlig motivere dig bedre til at huske at skrue ned for varmen om natten eller at skifte din gamle fryser, hvis den bruger for meget strøm, siger han og tilføjer: Derudover har vi allerede nu eksempler på, at de mange data har afsløret lækager hos kunderne enten dedicerede skader på installationer eller simpelthen, at nogen har glemt at lukke for vandet, typisk i forbindelse med havevanding. Senere kan elmarkedet udvikle sig sådan, at prisen varierer fra time til time. Så kunne man forestille sig en service, der kan tænde og slukke for strøm til eksempelvis vaskemaskinen, så den først starter, når strømmen er billig. It-leverandørerne er endnu ikke helt klar med de nye tjenester, som i fagsprog hedder Smart Grid, og elchefen understreger for en god ordens skyld, at man under alle omstændigheder selv har pligt til at holde øje med sit forbrug. Vi kan ikke garantere, at Vestforsyning opdager eventuelle lækager eller vandspild ude hos kunderne, så det er meget vigtigt, at man selv holder et vågent øje med forbruget, advarer Lars Peter Flyvholm. 20

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning

profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning profilmagasin DECEMBER 2013 Fjernaflæsning afslørede vandskade 4 CSR i Holstebro 10 Tættere på målet 16 Årsaflæsning Samfundsansvar I denne udgave af vores magasin er der nogle artikler, som handler om

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18

NYHEDSMAGASIN MAJ 2008. Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 NYHEDSMAGASIN MAJ 2008 Med Vestforsyning på sparebesøg side 6 Tjek på forbruget side 12 Har du en lys idé? side 18 Lokalområdets viceværter Med ca. 60.000 forbrugssteder og et meget omfattende produktions-

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk.

Nyt værk sikrer fleksibilitet. Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. dansk fjernvarmes magasin nr. 6 JUNI 2012 nyheder Fjernvarme på skemaet Skoleelever kan blive kloge på fjernvarme på fjernvarmeskolen.dk. praksis Nyt værk sikrer fleksibilitet Et nyt flisværk giver Midtlangeland

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet.

Fjernvarme under fjorden. Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. dansk fjernvarmes magasin nr. 1 januar 2014 nyheder Ny erfa-gruppe fik god start 50 værker var med, da erfa-gruppen for administration og regnskab blev stiftet. ny viden Prærørstest med blandede resultater

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6

ELBIL VISER VEJEN. ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 nr.1 2011 erhverv i n s p i r at io n t i l g o d e n e r g i i di n v i r k s o m h e d ADVOKATER FOR KLIMAET I Kroman Reumert er medarbejderne gået forrest for klimaet SIDE 6 ENERGIRÅDGIVNING HOS VOLA

Læs mere

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24

Din frokost side 12-18 RESPONS. Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26. En dag der vil blive husket side 24 MARTS 09 Nr. 13 RESPONS RESPONS i Holland: Nytænkning, reklame og spidse albuer side 26 DEN 5. JANUAR: En dag der vil blive husket side 24 DEN VARME STOL: Chefkokken og de varme kartofler side 20 Jeg har

Læs mere

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen

Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen Bilag A: Kort over placeringen af interviewpersoner i KlimaByen De gule prikker illustrerer hvor, vi lavede surveyinterviews med borgerne i KlimaByen. Det oprindelige kort stammer fra hjemmesiden www.klima-byen.dk

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11

LYSTEMA: Gadelys med LED går sin sejrsgang Side 7-11 Tang skal blive til biogas Solrød Kommune vil hente tang fra stranden og omdanne det til biogas. Også rester fra industriproduktion er involveret. Side 15 N RI Vilde diskussioner om ejerskab til elnet

Læs mere

Ø stjyllands statsfæ n g s e l

Ø stjyllands statsfæ n g s e l C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 30 I 10. årgang I November 2006 Grundfos inden for murene Den 2. oktober 2006 indviede justitsminister Lene Espersen Statsfængslet Østjylland uden for Horsens, som

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere