Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af"

Transkript

1 Ambulanceflyvning med Helikopter Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af Limited Public Version Copyright Bel Air Aviation A/S Mangfoldiggørelse, kopiering og distribuering kun med tilladelse af Bel Air Aviation A/S, DK 6670 Holsted

2 BEL AIR Aviation A/S Læge Helikopterambulance Danmark Baggrund Bel Air Aviation A/S blev etableret i Bel Air er 100% ejet af familien Susanne Hessellund Lastein og Bjarne Lastein begge erhvervspiloter indenfor helikopter og flyindustrien. I 2002 starter Bel Air ApS sammen med investorer DanCopter A/S og vinder offshore kontrakt for DONG og Amerada Hess. Pilot Susanne H. Lastein er primus motor. I 2007 ændrer Bel Air organisationen struktur og overgår til A/S. Organisationen er samlet i holdingselskabet DanHolding aps. Bel Air Aviation A/S er et fuldt udbygget EU OPS 1 og JAR OPS 3 luftfartsforetagende med egen EASA Part 145 værkstedsorganisation. Ligeledes er Bel Air autoriseret AgustaWestland facility center. Historie I 1994 tog man hul på ideprojekt Ambulanceflyvning med helikopter. Ideen blev debatteret internt. Diverse informationer blev hjemtaget i Etablering af Holsted Heliport i Danmarks først anlagte med landingsplads, hangar og beboelse. Ide & mission Med udgangspunkt i Bel Air Aviation A/S, ønsker vi at lancere et dynamisk ambulanceberedskab med fokus på hurtig og kvalificeret respons til ulykkessteder og patienter. Hurtighed opnår vi med helikopter 3 gange så hurtigt fremme ved en ulykke sammenlignet med konventionel bilambulance. 2

3 Vision & fremtidsplan Kvalificeret responstid vi bringer lægen frem til ulykken. To meget vigtige aspekter, når vi taler om at redde liv og i sidste ende spare hospitalsudgifter. Helikopterambulanceflyvning vil supplere det eksisterende kørende beredskab i Danmark, både hvad angår udrykningstider (responstid) samt kvaliteten af beredskabet. En flerstrenget normering af præhospitalsindsatsen vil skabe større tryghed og forbedret ambulancetjeneste - Helikopterambulancetjenesten vil i en tid med nedlæggelse af hospitaler være bindeleddet mellem færre hospitaler og et mere effektivt ambulanceberedskab. Vi taler om tryghed... Målet for os er at gøre brug af de forhåndenværende tekniske faciliteter, der findes indenfor lægeambulanceflyvning med helikopter, - gøre dem synlige for beslutningstagere og realisere en samfundsmæssig økonomisk besparelse i sygehussektoren ved en mindre investering i helikopter opereret lægeambulancevirksomhed. Målet skabes ved en intens, ressourcebesparende og enkel forvaltning af projektet i Bel Air A/S regi. Produkt & Teknik Der henvises til bilag A Ambulanceflyvning med helikopter. Geografisk område Ide konceptet er taget fra vore nabolande Norge, Sverige og ikke mindst Tyskland. Vi har af naturlige geografiske men ikke mindst på grund af den høje standard, man har i Tyskland, brugt dette marked som reference. Danmarks potentiale for lægeambulanceberedskab med helikopter er til stede. Der er mange øer, voksende fastbefolkning samt voksende variabel befolkningstal udtrykt i turister m.fl. Vi anslår, at mellem 5 og 7*) stationer kan dække et helikopterberedskab i Danmark. *) Med udgangspunkt i en responstid på 15 min (vejl. Europæisk norm) Brugerne Vore naturlige brugere af tjenesten er alle borgere i Danmark. At forstå som patienter, som har akut lægebehov, behov for indlæggelse eller overflytning imellem sygehusene. Vi kan her sammenlignes med de akutlægeambulance beredskaber i konventionel form, der med succes har været etableret i de større byer. Med helikopter kan denne ordning gøres mere effektiv på landsplan ved en større aktions- og dækningsradius sammenholdt med færre ressourcer kontra udnyttelsesgraden. Hertil kommer den enestående mulighed for samtidig at kunne afgøre, om patienten skal flyves akut til bedste hospital, eller at frigøre lægeambulancehelikopteren til ny indsats. 3

4 2,50 kr/mdr Springer vi et øjeblik frem i processen, og forholder os til et fuldt udbygget netværk - 7 stationer i Danmark dvs *) borgere dækket, - vil det svare til en ca.pris per borger pr måned på 2,50 kr. (7 stationer a 19,5 mill p.a.). *) Danmarks Statistik indbyggertal 1. JAN 2000 minus Bornholms amt ( indbyggere). Tendenser & Trends Netop i disse årrækker er regionerne igang med en større omstrukturering af sundhedssektoren. Man sparer de mindre sygehuse væk. Dette hænger bl.a. sammen med ønsket om at udnytte lægelige kompetencer bedre samt imødekomme en manglende teknisk kunnen på de mindre sygehuse, som ikke tilfredsstiller borgernes krav til effektiv og hurtig behandling. Således sker der en centralisering af hospitalsvæsenet. Få men store og kompetente hospitaler. Helikopter-lægeambulancen vil optimere ambulanceberedskabet i sådan en væsentlig grad, at nedlæggelsen af de små hospitaler parret med et forbedret ambulanceberedskab med læge ombord, vil være en win/win situation for de politiske ansvarlige. Sluttelig en forbedret udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer indenfor sundhedssektoren. Effektivisere lægeambulancen 4 Større effektivitet af det eksisterende beredskab. Bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer over et større geografisk område. Større synlighed i offentligheden. Kortere responstid fra alarm til lægen er på ulykkesstedet. Kortere tid på sygehuset og muligvis færre patienter på hospitalerne. I forbindelse med lukning af mindre sygehuse forbedre ambulance infrastrukturen. Overordnet bedre samfundsøkonomi for hver udgiven krone.

5 Niveauer af beredskab Et beredskab kan inddeles i flere niveauer, afhængig af operativ beredskab og status. Et optimalt setup vil sammenlignet med Tysklands dækningsgrad, være med 7 stationer fordelt over landet. Prøveperiode sponseret af TrygFonden Fuld udbygget beredskab med 7 stationer. Responstid ca 15 min. 4 traumecentre i København, Odense, Aalborg og Aarhus. I samarbejde med region Sjælland, region Hovedstaden og Rigshospitalet, er det qua TrygFonden blevet muligt, at gennemføre en testperiode med et flyvende EMS koncept. Der er lagt op til, at prøveperioden starter forår 2010 og løber 1,5 år frem. Kort over Danmark med forsøgs EMS helikopteren i drift 5

6 Den hurtigste EMS helikopter Til dækning af hele Danmark og med kort flyvetid til traumecenter, udmærker Agusta Westland 109 sig med sin smidighed og hastighed den er lillebroder til forsvarets EH 101 og er i aktiv tjeneste i store dele af verdenen herunder REKA i Schweiz. Eksempler på typer af beredskaber: 6

7 Modelforslag helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet. Dag og nat flyvning med 2 piloter Modeltype EC 135 / EC 145 / MD 902 / AW109 power Driftbudget ca mill p.a. ialt Modelforslag 2 3 helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet, læge/redder Dag og nat flyvning med 2 piloter + 4 helikoptere med 1 motor, læge/redder. Dag og nat (begrænset indsats) med 1 pilot (AKUTLÆGE) Modeltyper EC 120/EC 130 Driftbudget ca mil p.a. ialt Modelforslag 3 En blanding af ovennævnte modeller i samarbejde med Politi/Beredskab/Præhospital Derved opnås der fordele på økonomisk og strategisk side Driftsbudgetter vil for hver part kunne deles i 2-4 andele. (eks. 30 mill p.a. pr andel) Natflyvning / Dårligt vejr Er ikke noget problem men en teknisk og økonomisk udfordring. Helikoptere og crew skal udstyres med instrumenter m.m. som er dyrt. Grunden til at man i Tyskland bl.a. Har fravalgt den taktiske flyvning om natten er, at udstyr og træning overstiger det som de nonprofit opererede selskaber kan skabe indtjening til i forhold til nyttegraden. Andre steder i verden flyves der døgnet rundt. Bruger man USA som reference til ulykker om natten/dårligt vejr er der kun en væsentlig faktor nemlig udstyr og uddannelse. De mange enmotorede helikopter i USA er ikke udstyret til den dyre flyvning om natten og i dårligt vejr. 7

8 Flere synspunkter. Et kombineret beredskab af både læge og politimæssige opgaver, som i f.eks. England. Et beredskab af helikopter og læge alene uden båre faciliteter. Dette beredskab kan bedst sammenlignes med de nuværende lægeambulancer i bl.a. København, Aarhus og Aalborg. Dette beredskab er billigere men kan ikke flyve akut syge til hospital. Et militært beredskab som i dag. I bestræbelserne på at se på flere alternativer, er der følgende kommentarer; Et fuldt udbygget beredskab lever op til europæisk målsætning om max 15 min. Responstid. Et beredskab kan etableres ude i terræn ved et udbygget sundhedscenter/ lægehus, og der spares således tid ifm. udrykning. Ved besøg i Rensburg (D), konstateres det, at landingsfaciliteter på selve sygehuset ikke bruges ofte, idet man prioriterer helikopteren med læge ombord klar til ny udrykning. Dvs.; både helikopter og bilambulance rykker ud ved ulykke helikopterlægen ankommer som regel først stabiliserer. Lægen vurderer, om transport skal ske med helikopter eller bil. De fleste transporter efter en udrykning sker med bil ambulance. Der skal laves landingsfaciliteter i København, Odense, Aarhus og Aalborg til akut og alvorlig modtagelse. For at gøre beredskabet operativ fleksibel kræver det mindre helikoptere, som kan lande alle steder. Forsvarets nye EH101 helikoptere er for store til landing alle steder både pga. størrelse og pga. larm/vindkast. Forsvarets Redningshelikoptere (SAR) tjeneste 8

9 Mange borgere og politikere ser Forsvarets Redningshelikoptere som et godt redskab til indsats med helikopter. SAR (Search and Rescue) helikopteren er uundværlig til dens primære opgave indsats i katastrofe situationer/over vand. Vi ser i andre lande, at det offentlige/militære beredskab viger pladsen for kommercielle entreprenører. Denne tendens vil også gøre sit indtog i Danmark. SAR beredskabet vil med reference til forsvarets forpligtelser fortsat bestå, men i en anden form end hidtil. Dette kræver et effektivt, civilt baseret beredskab, der kan udfylde rollen som troværdig og kompetent udøver af læge helikopterambulance. Forsvarets nye: EH 101 max vægt: 14,6 tons Hastighed: 277 km/t Forsvarets gamle: S61 max vægt: 8,7 tons Hastighed: 211 km/t Moderne HEMS*): AW 109 max vægt 2.8 tons Hastighed: 277 km/t Støj & miljø 9 *) HEMS Helicopter Emergency Medical Service Uagtet at dette beredskab agerer i ly af nød og udrykning, skal der tages hensyn til støj og miljø. Derfor vil det være optimalt at anlægge stationerne ude i terræn ved mindre lægehuse, som vil kunne huse akutlæge, som vi kender det fra i dag med akutlægebiler. De nye generations helikoptere overholder støjog miljøkrav stillet til moderne kommerciel helikopterdrift. Netop størrelsen af helikopteren er lig med miljøbelastning og støjvolume. Sammenlignet med forsvarets EH101 helikopter, vil mindre EMS helikoptere spare ca 42% brændstof pr time og støjeniveauet være ca 4 db lavere. Ved landinger ude i terræn/byer/veje, vil mindre helikoptere kræve mindre plads samt luftnedstrømningen ved start/landing vil være noget mindre.

10 Virker det i Danmark? Helikopter-lægeambulance.. 3 gange forbedring af nuværende beredskab! Billedet taler for sig selv. Hvor mange liv skal man kunne redde i et samfund som Danmark? Det handler om økonomi og fordeling af midlerne. Der kan ikke ydes 100% dækning. Heller ikke med helikopter. Men et faktum er det, - med lukningen af de mindre regionale sygehuse byder det sig, at forbedre og optimere det præhospitale beredskab. Et helikopterberedskab kan ikke erstatte et andet beredskab. Det kan supplere! De ansvarlige er regionerne og staten. Her forvalter man sundhedssektoren. Økonomien er stram, hvorfor der hele tiden søges nye besparelsesmuligheder. Lægehelikopter-ambulancen ville her være en måde at binde lukning og centralisering af sygehusene sammen med et forbedret ambulanceberedskab. Fokus på 2 ting ambulancen med vinger og lægeambulancen. Det første er konventionel patienttransport blot med helikopter. Direkte transport. Et andet er lægeambulancen som bl.a. i København. Her vil man kunne effektivisere sundhedssektoren, idet lægen får et større geografisk område at kunne indsættes i. Samtidig mindskes hospitalsopholdet pga. højere kvalificeret præ-indsats på ulykkesstedet. Helikopteren kan begge dele! Argumentationerne og debatten røber ofte, at man refererer til det danske SAR S-61 /EH101 beredskab. Men dette beredskab er ikke tilstrækkelig taktisk til daglig ambulancevirksomhed. Her kræves i stedet små hurtige helikoptere med lægebemanding eller paramedics (redder udd.) Og til små helikoptere er det nemmere at finde landingsplads ved ulykken & hospitalerne. Helikopteren har store fordele samt visse begrænsninger. Bl.a. nogle hospitalers modtage- infrastruktur. Er der tåge, kan man ikke flyve. Modsat ved kraftigt snefald, hvor forsvarets køretøjer må ud og hjælpe bilambulancer. Her vil helikopteren efter snefaldet være bindeleddet til opretholdelse af et højt beredskab. Fordele opvejer ulemper! 10

11 Reference Definationer Som reference er brugt DRFs*) station i Rensburg, Nordtyskland. Denne station opererer Med ca udrykninger om året. Stationen ligger i et forholdsvis tyndt befolket område. Ligeledes har vi kontakt til FDMs søsterorganisation i Tyskland ADAC samt øvrige HEMS operatører i Europa *) DRF Deutsche Rettungs Flugwacht Primær indsats. Man har indtil år 1999 arbejdet med en primærindsats med helikopter på max 15 min. Dette har været målsætningen fra udrykningsstart til at man er på ulykkesstedet. Man har sat som mål fra år 2000+, at forbedre denne responstid*) til max 12 fra alarm til at lægen er på ulykkesscenen. Helikopteren er i luften 90 sekunder efter indløbet alarm 112. Sekundær indsats. Overflytning mellem 2 sygehuse. *)Responstid: Den tid det tager fra alarmen lyder til at lægehelikopteren er på ulykkesstedet. Helikopter Layout: Udkast; Gul/Grøn, med stationsbenævnelse. (eksempel) LÆGE ambulance Joachim 1 11

12 7 stationer I Danmark. Bornholm klassificeres som værende for lille. Cirklen indikerer normal operationsrækkevidde (ca. 15 min). Helikopteren vil også kunne påtage sig opgaver udenfor normal operationsområde. Cirklerne er vejledende. Responstid 15 min Joachim 1 Holsted 12

13 Adresseliste Bel Air Aviation A/S Holsted Heliport Dalbækvej 2a DK 6670 Holsted Tlf Fax helikopterflyvning.dk 13

14 BILAG A Ambulanceflyvning med helikopter Produkt & Serviceydelse Ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Fremtidig ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Holsted Heliport er etableret som den første rene heliport i Danmark. Vi har fra start af fokuseret på en evt. udnyttelse i ambulancemæssig henseende af landingspladsen ifm. et evt. pilotprojekt på området. Vigtige faktorer, der skal tages hensyn til er: stationens placering, adgangsforhold, lægevagt m.m. Vi har igennem de sidste 4 år arbejdet med projektet ved bl.a. kontakt til ambulanceberedskabet i Tyskland. IDEOPLÆG... Ambulanceflyvning med helikopter strategisk placeret i landet; At kunne indgå i den eksisterende offentlige ambulancedækning med fordel i hurtig og effektiv udrykning og direkte transport til bedst egnet hospital med helikopter. Vi har indhentet info materiale fra FDMs søsterorganisation i Tyskland - ADAC og DRF (Deusche Rettungsflugwacht) som i stor udstrækning står for ambulanceflyvning med helikopter i Tyskland. Materialet taler i store træk for sig selv. Vi kan tilføje, at ambulanceflyvning med helikopter, i vore nabo lande, er éen af flere fundamentale hjørnestene i en moderne stats offentlige udryknings- og beredskabstjeneste samt sygetransport m.m. Et fremtidigt ambulancehelikopterberedskab skal ikke ses som erstatning for de eksisterende SAR (Search And Rescue) helikoptere, som i Danmark holdes i højt beredskab af flyvevåbenets helikoptere, men som et moderne samfunds høje prioritering af ambulancetransport. Et af nøgleordene i et sådant beredskab er bl.a. læge ombord faktoren! Vi vil fra BEL AIR Aviation A/S gerne tilbyde vores know-how og management til et moderne ambulancehelikopter beredskab, og med en strategisk placeret base for ambulancehelikopteren i et pilotprojekt, - være med til at stå for den operative del af beredskabet, og den senere udbygning af konceptet til at dække Danmark*). *) eksl. Bornholm 14

15 OPERATION... 1) Projekt Ambulancehelikopter vil starte som et pilot projekt. EU strategisk ligger vi som den næste base nordpå efter Rendsburg i Slesvig-Holstein. Trafikmæssigt ligger vi også strategisk i forhold til motorvejsnettet i Sydjylland. 2) Helikopterenvil indgå i den offentlige Alarm 112 vagttjeneste. 3) Helikopteren vil være moderne udstyret som en bil-ambulance. 4) Basen vil være centrum i en ca. 70 km radius hvorfra helikopteren vil kunne nå ulykkesstedet i løbet af max. 20 min i yderdistrikter. 5) Til sammenligning med SAR S-61 helikopteren, flyver en moderne ambulancehelikopter ca 25% hurtigere til en kostpris 1/3 af en SAR helikopter. 6) Ambulancehelikopteren og pilot vil være moderne udstyret og uddannet til flyvning i næsten al slags vejr. 7) Helikopteren har en størrelse, der gør det muligt at lande på en lande- eller motorvej på land og i by nær ulykkesstedet. Hertil selvfølgelig ude i terræn tillige. Med et pladskrav på 20 x 20 m kan der også landes i villakvarterer m.m. Helikopterens funktion vil være: a) Transport af hertil uddannet personale (læge eller paramedics) til ulykkesstedet for at fremskynde livreddende hjælp for klargøring til transport. b) Transport af tilskadekommet til hospital. c) Inter-transport af patienter imellem hospitaler. d) Transport af livreddende medicin, blod samt organer. e) Livreddende eftersøgning af personer. 15

16 Efter tyske statistikker fordeler flyvningerne sig som følger: Trafikulykker 37% Arbejdsskader 6% Livreddende sygetransport 28% Anden sygetransport 18% Andre flyvninger 11% kilde: ADAC luftrettung GmbH Taktiske ASPEKTER Ambulancehelikopteren reducerer ikke-behandlingsfasen ifa. hurtig transport. Overlevelsesgraden afhænger af hvor hurtigt patienten kommer i intensiv behandling. Helikopteren er uafhængig af trafikproblemer og ETA (forventet ankomst) til ulykkesstedet kan nøje beregnes. Transporttiden sammenlignet med bil er 3/1, dvs. på 1 minut kommer helikopteren 3 km til sammenligning med 1 km i bil. Pga. kortere transporttid kan den dække et større område og stadig være hurtigere på ulykkesscenen end p.t. jordtransport. Ambulancehelikopteren transporterer patienten ved livstruende ulykke, til bedst egnet hospital for optimal livreddende hospitalsbehandling. Til sammenligning transporterer en bilambulance patienten til nærmeste hospital for derefter evt. at skulle overføre patienten til andet hospital. Ambulancehelikopteren er uovertruffen ifm. større katastrofer/ulykker, at kunne frembringe specialister m.fl. hurtigt til ulykkesscenen. Medicinske ASPEKTER Anerkendte undersøgelser viser, at 40% af trafikskadede personer dør indenfor de første 25 min uden lægehjælp. Såfremt responstiden fra 112 opkald til ankomst reduceres med 10 min vil mellem 10-15% af ofrene reddes. Med hurtigere hjælp nedsættes patientens hospitalsophold med op til 7 dage. Færre efterfølgende infektioner; 3,5% efter helikopter, 12,5% efter jordtransport. I det tidligere Vesttyskland er alene 4000 patienter reddet fra døden kun alene pga. indsats med helikopter ambulanceberedskabet. Kilde: ADAC 16

17 k Økonomiske ASPEKTER Som resultat af kortere transporttid med helikopter, som afregnes timevis, er kostprisen sammen lignet med bilambulance næsten lig. Som ovenfor nævnt ifm. kortere hospitalsophold; En udrykning med helikopter svarer til ca 4 dage på hospital. Ifølge statistikker: Ca 23,5% af ambulancehelikopter patienter med alvorlige skader (NACA niveau 5 og 6). I 1986 var det for vesttyskland 6000 patienter. Såfremt ca 7 dages hospitalsophold er sparet, svarer det til hospitalsdage af ca 1200 kr = 48 millioner. Disse tal er efter tyske forhold og danske nøgletal bør derfor indsættes af de respektive fagfolk for specifik at beregne besparelsen i landsdelen m.fl. (ADAC 1986 tal) Operationen af en ambulancebase koster 19,5 mill./p.a (korr. Ref. forretningsplan maj/2000) Et pilot projekt i Tyskland viste, at en ambulancetjeneste som nævnt ovenfor vil være profitabel i et forhold 5 til 3, betydende at for hvor 4 kroner investeret i beredskabet giver 18 kroner igen! kilde: ADAC luftrettung GmbH Som ovenfor nævnt har vi taget kontakt til ADAC/DRF rescue service i Tyskland og fået materiale, som følger dette bilag i underbilag. Det er vor overbevisning, at ambulancehelikopteren vil optimere det offentlige udrykningsberedskab med store positive økonomiske aspekter til fordel for samfundet. Den enkelte medborger vil i yderdistrikter føle sig sikker og overordnet vil det betyde befolkningstilvækst i yderdistrikter som følge af den større integration i det moderne samfund. Bel Air Aviation A/S 17

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014

Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Akutberedskabet Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang 2, 3. sal Telefon +45 38 69 80 00 Direkte 29997936 Mail akutberedskabet@regionh.dk Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato:.

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Resultat af Svære sundhedsord

Resultat af Svære sundhedsord BJERG KOMMUNIKATION HAVNEGADE 39 DK-1058 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK Resultat af Svære sundhedsord Koncern Kommunikation, Region Midtjylland, 2012 1. Akut Rigtig

Læs mere

Regionale Innovations Grupper

Regionale Innovations Grupper Regionale Innovations Grupper Demografiske udvikling - dilemma for sundheds- og plejesektoren Færre hænder til opsporing, udredning, behandling, opfølgning og pleje Færre borgere i den arbejdsduelige alder

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger

Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Optimalt teknologi-samarbejde mellem transportører og forvaltninger Kollektiv Trafik Konferencen 2013 7.oktober 2013, Comwell Grand Park Korsør Mikkel Schiøtz Systemudvikler, Finn Frogne A/S Finn Frogne

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012

Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Justitsministeriet Civil og politiafdelingen Slotsholmsgade 10 1216 København K. Att. Stinne Andersen 26.07.2012 Høringssvar vedr. sagsnr. 2011-802-0004 Kære Stinne Andersen Hermed Motorcykel-Forhandler

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 6: Infrastruktur Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til debat. Virksomheder er afhængige af hurtig og billig transport

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk

Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60. Copyright 2007, TAC. Regionskontor Odense. Regionskontor Århus. www.tac.com/dk Copyright 2007, TAC Hovedkontor Herlev +45 88 20 40 60 Regionskontor Odense +45 88 20 40 60 Regionskontor Århus +45 88 20 40 60 www.tac.com/dk Tilbyd den højeste standard inden for for patientpleje og

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Helbredsforsikring. Accident både for privat- og firmamedlemmet. Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen.

Helbredsforsikring. Accident både for privat- og firmamedlemmet. Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen. Helbredsforsikring Accident både for privat- og firmamedlemmet Nu har du mulighed for at købe helbredsforsikring gennem Patientforeningen. Accident Sygdom og tilskadekomst er altid ubelejligt både for

Læs mere

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen > Prioriteret adgang for kald i mobilnettet Fortrinsstilling for beredskabsaktører Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland

IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland IT-infrastrukturens betydning for vækst og konkurrenceevne i Region Nordjylland Nordkraft, 27. november, 2012 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940

Læs mere

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver

Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver Rapport, vagtcentral og øvrige opgaver 1. Status 2. Analyse af muligheder 3. Forslag til løsning 1. Status Området deles i tre opgavefelter Brandvagtcentral Servicevagtcentral Serviceopgaver udført af

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner:

Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Basisforhold omkring artist management. Artist management roller og funktioner: Kunstnerisk, strategisk, rådgivnings- og forretningsmæssig relation til artisten. Bindeled og forhandlingsmandat til alle

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Studietur til Medical Services

Studietur til Medical Services 2014 Studietur til Medical Services Anders Vikke Falck 1. Indledning Efter at have fået tildelt Erik Falcks studielegat faldt valget på at besøge Medical Services LTD. Medical Services er en engelsk virksomhed,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Akutflow opstartsmøde

Akutflow opstartsmøde Akutflow opstartsmøde Agenda Kort præsentation af projektet og status Brainstorm på nøgleudfordringer Sammensætning af projektgruppe jk og udformning af projektplan Eventuelt Afslutning med udenlandske

Læs mere

energi til det hele olie gas energi

energi til det hele olie gas energi energi til det hele olie gas energi anytime anywhere offshore eller onshore - vi har energi til det hele! YIT Olie & Gas har base i den danske offshore-by Esbjerg. Her arbejder vi tæt sammen med verdens

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine netværks- og integrationsløsninger i trygge hænder C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT At være kundens «Best Companion» forpligter Det indebærer blandt andet at vi tilbyder «best-of-breed» løsninger

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker (ed.) Susanne Reindahl Rasmussen (ed.) Marie Brandhøj Wiuff Iben Emilie

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden:

Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Dagsorden: Regionsældreråd Hovedstaden 12. september 2012 Projektdirektør, Henrik Schødts Dagsorden: Baggrunden: Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og midler fra Kvalitetsfonden Store hospitalsbyggerier i Region Hovedstaden

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver

Lægesekretær i et nyt perspektiv. ny faglig profil og ændrede opgaver Lægesekretær i et nyt perspektiv ny faglig profil og ændrede opgaver Udgiver DL Patient Administration Kommunikation Oplag 5.000 ex. Tekst Helle Jørgensen (DJ) Foto Arkiv Layout Mind to Mind Tryk Grefta

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009

CORPORATE FINANCE. Norddjurs Kommune. Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 CORPORATE FINANCE Norddjurs Kommune Idekatalog over udbudsbetingelser 3. april 2009 Vigtig information Norddjurs Kommune ("NK") har bedt KPMG's Corporate Finance ("KCF") om at bistå som finansiel rådgiver

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere