Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af"

Transkript

1 Ambulanceflyvning med Helikopter Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af Limited Public Version Copyright Bel Air Aviation A/S Mangfoldiggørelse, kopiering og distribuering kun med tilladelse af Bel Air Aviation A/S, DK 6670 Holsted

2 BEL AIR Aviation A/S Læge Helikopterambulance Danmark Baggrund Bel Air Aviation A/S blev etableret i Bel Air er 100% ejet af familien Susanne Hessellund Lastein og Bjarne Lastein begge erhvervspiloter indenfor helikopter og flyindustrien. I 2002 starter Bel Air ApS sammen med investorer DanCopter A/S og vinder offshore kontrakt for DONG og Amerada Hess. Pilot Susanne H. Lastein er primus motor. I 2007 ændrer Bel Air organisationen struktur og overgår til A/S. Organisationen er samlet i holdingselskabet DanHolding aps. Bel Air Aviation A/S er et fuldt udbygget EU OPS 1 og JAR OPS 3 luftfartsforetagende med egen EASA Part 145 værkstedsorganisation. Ligeledes er Bel Air autoriseret AgustaWestland facility center. Historie I 1994 tog man hul på ideprojekt Ambulanceflyvning med helikopter. Ideen blev debatteret internt. Diverse informationer blev hjemtaget i Etablering af Holsted Heliport i Danmarks først anlagte med landingsplads, hangar og beboelse. Ide & mission Med udgangspunkt i Bel Air Aviation A/S, ønsker vi at lancere et dynamisk ambulanceberedskab med fokus på hurtig og kvalificeret respons til ulykkessteder og patienter. Hurtighed opnår vi med helikopter 3 gange så hurtigt fremme ved en ulykke sammenlignet med konventionel bilambulance. 2

3 Vision & fremtidsplan Kvalificeret responstid vi bringer lægen frem til ulykken. To meget vigtige aspekter, når vi taler om at redde liv og i sidste ende spare hospitalsudgifter. Helikopterambulanceflyvning vil supplere det eksisterende kørende beredskab i Danmark, både hvad angår udrykningstider (responstid) samt kvaliteten af beredskabet. En flerstrenget normering af præhospitalsindsatsen vil skabe større tryghed og forbedret ambulancetjeneste - Helikopterambulancetjenesten vil i en tid med nedlæggelse af hospitaler være bindeleddet mellem færre hospitaler og et mere effektivt ambulanceberedskab. Vi taler om tryghed... Målet for os er at gøre brug af de forhåndenværende tekniske faciliteter, der findes indenfor lægeambulanceflyvning med helikopter, - gøre dem synlige for beslutningstagere og realisere en samfundsmæssig økonomisk besparelse i sygehussektoren ved en mindre investering i helikopter opereret lægeambulancevirksomhed. Målet skabes ved en intens, ressourcebesparende og enkel forvaltning af projektet i Bel Air A/S regi. Produkt & Teknik Der henvises til bilag A Ambulanceflyvning med helikopter. Geografisk område Ide konceptet er taget fra vore nabolande Norge, Sverige og ikke mindst Tyskland. Vi har af naturlige geografiske men ikke mindst på grund af den høje standard, man har i Tyskland, brugt dette marked som reference. Danmarks potentiale for lægeambulanceberedskab med helikopter er til stede. Der er mange øer, voksende fastbefolkning samt voksende variabel befolkningstal udtrykt i turister m.fl. Vi anslår, at mellem 5 og 7*) stationer kan dække et helikopterberedskab i Danmark. *) Med udgangspunkt i en responstid på 15 min (vejl. Europæisk norm) Brugerne Vore naturlige brugere af tjenesten er alle borgere i Danmark. At forstå som patienter, som har akut lægebehov, behov for indlæggelse eller overflytning imellem sygehusene. Vi kan her sammenlignes med de akutlægeambulance beredskaber i konventionel form, der med succes har været etableret i de større byer. Med helikopter kan denne ordning gøres mere effektiv på landsplan ved en større aktions- og dækningsradius sammenholdt med færre ressourcer kontra udnyttelsesgraden. Hertil kommer den enestående mulighed for samtidig at kunne afgøre, om patienten skal flyves akut til bedste hospital, eller at frigøre lægeambulancehelikopteren til ny indsats. 3

4 2,50 kr/mdr Springer vi et øjeblik frem i processen, og forholder os til et fuldt udbygget netværk - 7 stationer i Danmark dvs *) borgere dækket, - vil det svare til en ca.pris per borger pr måned på 2,50 kr. (7 stationer a 19,5 mill p.a.). *) Danmarks Statistik indbyggertal 1. JAN 2000 minus Bornholms amt ( indbyggere). Tendenser & Trends Netop i disse årrækker er regionerne igang med en større omstrukturering af sundhedssektoren. Man sparer de mindre sygehuse væk. Dette hænger bl.a. sammen med ønsket om at udnytte lægelige kompetencer bedre samt imødekomme en manglende teknisk kunnen på de mindre sygehuse, som ikke tilfredsstiller borgernes krav til effektiv og hurtig behandling. Således sker der en centralisering af hospitalsvæsenet. Få men store og kompetente hospitaler. Helikopter-lægeambulancen vil optimere ambulanceberedskabet i sådan en væsentlig grad, at nedlæggelsen af de små hospitaler parret med et forbedret ambulanceberedskab med læge ombord, vil være en win/win situation for de politiske ansvarlige. Sluttelig en forbedret udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer indenfor sundhedssektoren. Effektivisere lægeambulancen 4 Større effektivitet af det eksisterende beredskab. Bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer over et større geografisk område. Større synlighed i offentligheden. Kortere responstid fra alarm til lægen er på ulykkesstedet. Kortere tid på sygehuset og muligvis færre patienter på hospitalerne. I forbindelse med lukning af mindre sygehuse forbedre ambulance infrastrukturen. Overordnet bedre samfundsøkonomi for hver udgiven krone.

5 Niveauer af beredskab Et beredskab kan inddeles i flere niveauer, afhængig af operativ beredskab og status. Et optimalt setup vil sammenlignet med Tysklands dækningsgrad, være med 7 stationer fordelt over landet. Prøveperiode sponseret af TrygFonden Fuld udbygget beredskab med 7 stationer. Responstid ca 15 min. 4 traumecentre i København, Odense, Aalborg og Aarhus. I samarbejde med region Sjælland, region Hovedstaden og Rigshospitalet, er det qua TrygFonden blevet muligt, at gennemføre en testperiode med et flyvende EMS koncept. Der er lagt op til, at prøveperioden starter forår 2010 og løber 1,5 år frem. Kort over Danmark med forsøgs EMS helikopteren i drift 5

6 Den hurtigste EMS helikopter Til dækning af hele Danmark og med kort flyvetid til traumecenter, udmærker Agusta Westland 109 sig med sin smidighed og hastighed den er lillebroder til forsvarets EH 101 og er i aktiv tjeneste i store dele af verdenen herunder REKA i Schweiz. Eksempler på typer af beredskaber: 6

7 Modelforslag helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet. Dag og nat flyvning med 2 piloter Modeltype EC 135 / EC 145 / MD 902 / AW109 power Driftbudget ca mill p.a. ialt Modelforslag 2 3 helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet, læge/redder Dag og nat flyvning med 2 piloter + 4 helikoptere med 1 motor, læge/redder. Dag og nat (begrænset indsats) med 1 pilot (AKUTLÆGE) Modeltyper EC 120/EC 130 Driftbudget ca mil p.a. ialt Modelforslag 3 En blanding af ovennævnte modeller i samarbejde med Politi/Beredskab/Præhospital Derved opnås der fordele på økonomisk og strategisk side Driftsbudgetter vil for hver part kunne deles i 2-4 andele. (eks. 30 mill p.a. pr andel) Natflyvning / Dårligt vejr Er ikke noget problem men en teknisk og økonomisk udfordring. Helikoptere og crew skal udstyres med instrumenter m.m. som er dyrt. Grunden til at man i Tyskland bl.a. Har fravalgt den taktiske flyvning om natten er, at udstyr og træning overstiger det som de nonprofit opererede selskaber kan skabe indtjening til i forhold til nyttegraden. Andre steder i verden flyves der døgnet rundt. Bruger man USA som reference til ulykker om natten/dårligt vejr er der kun en væsentlig faktor nemlig udstyr og uddannelse. De mange enmotorede helikopter i USA er ikke udstyret til den dyre flyvning om natten og i dårligt vejr. 7

8 Flere synspunkter. Et kombineret beredskab af både læge og politimæssige opgaver, som i f.eks. England. Et beredskab af helikopter og læge alene uden båre faciliteter. Dette beredskab kan bedst sammenlignes med de nuværende lægeambulancer i bl.a. København, Aarhus og Aalborg. Dette beredskab er billigere men kan ikke flyve akut syge til hospital. Et militært beredskab som i dag. I bestræbelserne på at se på flere alternativer, er der følgende kommentarer; Et fuldt udbygget beredskab lever op til europæisk målsætning om max 15 min. Responstid. Et beredskab kan etableres ude i terræn ved et udbygget sundhedscenter/ lægehus, og der spares således tid ifm. udrykning. Ved besøg i Rensburg (D), konstateres det, at landingsfaciliteter på selve sygehuset ikke bruges ofte, idet man prioriterer helikopteren med læge ombord klar til ny udrykning. Dvs.; både helikopter og bilambulance rykker ud ved ulykke helikopterlægen ankommer som regel først stabiliserer. Lægen vurderer, om transport skal ske med helikopter eller bil. De fleste transporter efter en udrykning sker med bil ambulance. Der skal laves landingsfaciliteter i København, Odense, Aarhus og Aalborg til akut og alvorlig modtagelse. For at gøre beredskabet operativ fleksibel kræver det mindre helikoptere, som kan lande alle steder. Forsvarets nye EH101 helikoptere er for store til landing alle steder både pga. størrelse og pga. larm/vindkast. Forsvarets Redningshelikoptere (SAR) tjeneste 8

9 Mange borgere og politikere ser Forsvarets Redningshelikoptere som et godt redskab til indsats med helikopter. SAR (Search and Rescue) helikopteren er uundværlig til dens primære opgave indsats i katastrofe situationer/over vand. Vi ser i andre lande, at det offentlige/militære beredskab viger pladsen for kommercielle entreprenører. Denne tendens vil også gøre sit indtog i Danmark. SAR beredskabet vil med reference til forsvarets forpligtelser fortsat bestå, men i en anden form end hidtil. Dette kræver et effektivt, civilt baseret beredskab, der kan udfylde rollen som troværdig og kompetent udøver af læge helikopterambulance. Forsvarets nye: EH 101 max vægt: 14,6 tons Hastighed: 277 km/t Forsvarets gamle: S61 max vægt: 8,7 tons Hastighed: 211 km/t Moderne HEMS*): AW 109 max vægt 2.8 tons Hastighed: 277 km/t Støj & miljø 9 *) HEMS Helicopter Emergency Medical Service Uagtet at dette beredskab agerer i ly af nød og udrykning, skal der tages hensyn til støj og miljø. Derfor vil det være optimalt at anlægge stationerne ude i terræn ved mindre lægehuse, som vil kunne huse akutlæge, som vi kender det fra i dag med akutlægebiler. De nye generations helikoptere overholder støjog miljøkrav stillet til moderne kommerciel helikopterdrift. Netop størrelsen af helikopteren er lig med miljøbelastning og støjvolume. Sammenlignet med forsvarets EH101 helikopter, vil mindre EMS helikoptere spare ca 42% brændstof pr time og støjeniveauet være ca 4 db lavere. Ved landinger ude i terræn/byer/veje, vil mindre helikoptere kræve mindre plads samt luftnedstrømningen ved start/landing vil være noget mindre.

10 Virker det i Danmark? Helikopter-lægeambulance.. 3 gange forbedring af nuværende beredskab! Billedet taler for sig selv. Hvor mange liv skal man kunne redde i et samfund som Danmark? Det handler om økonomi og fordeling af midlerne. Der kan ikke ydes 100% dækning. Heller ikke med helikopter. Men et faktum er det, - med lukningen af de mindre regionale sygehuse byder det sig, at forbedre og optimere det præhospitale beredskab. Et helikopterberedskab kan ikke erstatte et andet beredskab. Det kan supplere! De ansvarlige er regionerne og staten. Her forvalter man sundhedssektoren. Økonomien er stram, hvorfor der hele tiden søges nye besparelsesmuligheder. Lægehelikopter-ambulancen ville her være en måde at binde lukning og centralisering af sygehusene sammen med et forbedret ambulanceberedskab. Fokus på 2 ting ambulancen med vinger og lægeambulancen. Det første er konventionel patienttransport blot med helikopter. Direkte transport. Et andet er lægeambulancen som bl.a. i København. Her vil man kunne effektivisere sundhedssektoren, idet lægen får et større geografisk område at kunne indsættes i. Samtidig mindskes hospitalsopholdet pga. højere kvalificeret præ-indsats på ulykkesstedet. Helikopteren kan begge dele! Argumentationerne og debatten røber ofte, at man refererer til det danske SAR S-61 /EH101 beredskab. Men dette beredskab er ikke tilstrækkelig taktisk til daglig ambulancevirksomhed. Her kræves i stedet små hurtige helikoptere med lægebemanding eller paramedics (redder udd.) Og til små helikoptere er det nemmere at finde landingsplads ved ulykken & hospitalerne. Helikopteren har store fordele samt visse begrænsninger. Bl.a. nogle hospitalers modtage- infrastruktur. Er der tåge, kan man ikke flyve. Modsat ved kraftigt snefald, hvor forsvarets køretøjer må ud og hjælpe bilambulancer. Her vil helikopteren efter snefaldet være bindeleddet til opretholdelse af et højt beredskab. Fordele opvejer ulemper! 10

11 Reference Definationer Som reference er brugt DRFs*) station i Rensburg, Nordtyskland. Denne station opererer Med ca udrykninger om året. Stationen ligger i et forholdsvis tyndt befolket område. Ligeledes har vi kontakt til FDMs søsterorganisation i Tyskland ADAC samt øvrige HEMS operatører i Europa *) DRF Deutsche Rettungs Flugwacht Primær indsats. Man har indtil år 1999 arbejdet med en primærindsats med helikopter på max 15 min. Dette har været målsætningen fra udrykningsstart til at man er på ulykkesstedet. Man har sat som mål fra år 2000+, at forbedre denne responstid*) til max 12 fra alarm til at lægen er på ulykkesscenen. Helikopteren er i luften 90 sekunder efter indløbet alarm 112. Sekundær indsats. Overflytning mellem 2 sygehuse. *)Responstid: Den tid det tager fra alarmen lyder til at lægehelikopteren er på ulykkesstedet. Helikopter Layout: Udkast; Gul/Grøn, med stationsbenævnelse. (eksempel) LÆGE ambulance Joachim 1 11

12 7 stationer I Danmark. Bornholm klassificeres som værende for lille. Cirklen indikerer normal operationsrækkevidde (ca. 15 min). Helikopteren vil også kunne påtage sig opgaver udenfor normal operationsområde. Cirklerne er vejledende. Responstid 15 min Joachim 1 Holsted 12

13 Adresseliste Bel Air Aviation A/S Holsted Heliport Dalbækvej 2a DK 6670 Holsted Tlf Fax helikopterflyvning.dk 13

14 BILAG A Ambulanceflyvning med helikopter Produkt & Serviceydelse Ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Fremtidig ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Holsted Heliport er etableret som den første rene heliport i Danmark. Vi har fra start af fokuseret på en evt. udnyttelse i ambulancemæssig henseende af landingspladsen ifm. et evt. pilotprojekt på området. Vigtige faktorer, der skal tages hensyn til er: stationens placering, adgangsforhold, lægevagt m.m. Vi har igennem de sidste 4 år arbejdet med projektet ved bl.a. kontakt til ambulanceberedskabet i Tyskland. IDEOPLÆG... Ambulanceflyvning med helikopter strategisk placeret i landet; At kunne indgå i den eksisterende offentlige ambulancedækning med fordel i hurtig og effektiv udrykning og direkte transport til bedst egnet hospital med helikopter. Vi har indhentet info materiale fra FDMs søsterorganisation i Tyskland - ADAC og DRF (Deusche Rettungsflugwacht) som i stor udstrækning står for ambulanceflyvning med helikopter i Tyskland. Materialet taler i store træk for sig selv. Vi kan tilføje, at ambulanceflyvning med helikopter, i vore nabo lande, er éen af flere fundamentale hjørnestene i en moderne stats offentlige udryknings- og beredskabstjeneste samt sygetransport m.m. Et fremtidigt ambulancehelikopterberedskab skal ikke ses som erstatning for de eksisterende SAR (Search And Rescue) helikoptere, som i Danmark holdes i højt beredskab af flyvevåbenets helikoptere, men som et moderne samfunds høje prioritering af ambulancetransport. Et af nøgleordene i et sådant beredskab er bl.a. læge ombord faktoren! Vi vil fra BEL AIR Aviation A/S gerne tilbyde vores know-how og management til et moderne ambulancehelikopter beredskab, og med en strategisk placeret base for ambulancehelikopteren i et pilotprojekt, - være med til at stå for den operative del af beredskabet, og den senere udbygning af konceptet til at dække Danmark*). *) eksl. Bornholm 14

15 OPERATION... 1) Projekt Ambulancehelikopter vil starte som et pilot projekt. EU strategisk ligger vi som den næste base nordpå efter Rendsburg i Slesvig-Holstein. Trafikmæssigt ligger vi også strategisk i forhold til motorvejsnettet i Sydjylland. 2) Helikopterenvil indgå i den offentlige Alarm 112 vagttjeneste. 3) Helikopteren vil være moderne udstyret som en bil-ambulance. 4) Basen vil være centrum i en ca. 70 km radius hvorfra helikopteren vil kunne nå ulykkesstedet i løbet af max. 20 min i yderdistrikter. 5) Til sammenligning med SAR S-61 helikopteren, flyver en moderne ambulancehelikopter ca 25% hurtigere til en kostpris 1/3 af en SAR helikopter. 6) Ambulancehelikopteren og pilot vil være moderne udstyret og uddannet til flyvning i næsten al slags vejr. 7) Helikopteren har en størrelse, der gør det muligt at lande på en lande- eller motorvej på land og i by nær ulykkesstedet. Hertil selvfølgelig ude i terræn tillige. Med et pladskrav på 20 x 20 m kan der også landes i villakvarterer m.m. Helikopterens funktion vil være: a) Transport af hertil uddannet personale (læge eller paramedics) til ulykkesstedet for at fremskynde livreddende hjælp for klargøring til transport. b) Transport af tilskadekommet til hospital. c) Inter-transport af patienter imellem hospitaler. d) Transport af livreddende medicin, blod samt organer. e) Livreddende eftersøgning af personer. 15

16 Efter tyske statistikker fordeler flyvningerne sig som følger: Trafikulykker 37% Arbejdsskader 6% Livreddende sygetransport 28% Anden sygetransport 18% Andre flyvninger 11% kilde: ADAC luftrettung GmbH Taktiske ASPEKTER Ambulancehelikopteren reducerer ikke-behandlingsfasen ifa. hurtig transport. Overlevelsesgraden afhænger af hvor hurtigt patienten kommer i intensiv behandling. Helikopteren er uafhængig af trafikproblemer og ETA (forventet ankomst) til ulykkesstedet kan nøje beregnes. Transporttiden sammenlignet med bil er 3/1, dvs. på 1 minut kommer helikopteren 3 km til sammenligning med 1 km i bil. Pga. kortere transporttid kan den dække et større område og stadig være hurtigere på ulykkesscenen end p.t. jordtransport. Ambulancehelikopteren transporterer patienten ved livstruende ulykke, til bedst egnet hospital for optimal livreddende hospitalsbehandling. Til sammenligning transporterer en bilambulance patienten til nærmeste hospital for derefter evt. at skulle overføre patienten til andet hospital. Ambulancehelikopteren er uovertruffen ifm. større katastrofer/ulykker, at kunne frembringe specialister m.fl. hurtigt til ulykkesscenen. Medicinske ASPEKTER Anerkendte undersøgelser viser, at 40% af trafikskadede personer dør indenfor de første 25 min uden lægehjælp. Såfremt responstiden fra 112 opkald til ankomst reduceres med 10 min vil mellem 10-15% af ofrene reddes. Med hurtigere hjælp nedsættes patientens hospitalsophold med op til 7 dage. Færre efterfølgende infektioner; 3,5% efter helikopter, 12,5% efter jordtransport. I det tidligere Vesttyskland er alene 4000 patienter reddet fra døden kun alene pga. indsats med helikopter ambulanceberedskabet. Kilde: ADAC 16

17 k Økonomiske ASPEKTER Som resultat af kortere transporttid med helikopter, som afregnes timevis, er kostprisen sammen lignet med bilambulance næsten lig. Som ovenfor nævnt ifm. kortere hospitalsophold; En udrykning med helikopter svarer til ca 4 dage på hospital. Ifølge statistikker: Ca 23,5% af ambulancehelikopter patienter med alvorlige skader (NACA niveau 5 og 6). I 1986 var det for vesttyskland 6000 patienter. Såfremt ca 7 dages hospitalsophold er sparet, svarer det til hospitalsdage af ca 1200 kr = 48 millioner. Disse tal er efter tyske forhold og danske nøgletal bør derfor indsættes af de respektive fagfolk for specifik at beregne besparelsen i landsdelen m.fl. (ADAC 1986 tal) Operationen af en ambulancebase koster 19,5 mill./p.a (korr. Ref. forretningsplan maj/2000) Et pilot projekt i Tyskland viste, at en ambulancetjeneste som nævnt ovenfor vil være profitabel i et forhold 5 til 3, betydende at for hvor 4 kroner investeret i beredskabet giver 18 kroner igen! kilde: ADAC luftrettung GmbH Som ovenfor nævnt har vi taget kontakt til ADAC/DRF rescue service i Tyskland og fået materiale, som følger dette bilag i underbilag. Det er vor overbevisning, at ambulancehelikopteren vil optimere det offentlige udrykningsberedskab med store positive økonomiske aspekter til fordel for samfundet. Den enkelte medborger vil i yderdistrikter føle sig sikker og overordnet vil det betyde befolkningstilvækst i yderdistrikter som følge af den større integration i det moderne samfund. Bel Air Aviation A/S 17

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland - sammenhænge, aktivitet og forslag til en fremtidig organisering af det akutte område. 1 1. Resume Det

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet

BRANDPUNKT. Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet BRANDPUNKT Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Nr. 3/2010 Nødbehandling, frigørelse og sikkerhed på skadestedet DEN FUTURISTISKE SPEJDER BEVÆGELSE Viser potentialet i, at formalisere uddannelsen

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK

PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK SUNDHEDSMINISTERIET OG AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK SEPTEMBER 1991 PRÆHOSPITAL BEHANDLING I DANMARK Udvalget om præhospital behandling BETÆNKNING NR. 1225 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 4 maj 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK LÆS INDE I BLADET SYNSPUNKT

Læs mere

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd

Minister vil have taxier i hele Danmark. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2014-11. årgang Minister vil have taxier i hele Danmark side 8 Forhandlinger uden fedtspil Transportminister Magnus Heunicke vil have en ny persontransportlov,

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport

Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE-konference den 8. maj 2008 i København Fremtidens boligforhold for ældre - Konference rapport HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older People in Europe HOPE Housing for Older

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen.

Sundhedspakke 2009. Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre. Regeringen. Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt der gør et godt sundhedsvæsen endnu bedre Oktober 2009 Regeringen Sundhedspakke 2009 Godt på vej mod et sundere Danmark 8 store skridt

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften

Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften Fremtidens hospital har hovedindgang på landevejen og i luften ved Mikkel Malby Schoos, MD, PhD Baseret på PhD afhandlingen: Prehospital Organization and Risk Stratification in ST Segment Elevation Myocardial

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10

FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL TAG EN GENVEJ MED FRANCHISING 33% 80% Nr.1/Marts 10 DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Marts 10 FRANCHISING 5TIPS TIL FRANCHISING SOM FORRETNINGSMODEL Partnerskaber Få en stærk forretning med partnerskaber i franchising Side 8 FOTO: JAHN

Læs mere

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer

Smartere mad. En smartere planet. Smartere byer En smartere planet Smartere handel Smartere mad Smartere sundhed Smartere trafik En smartere planet Smartere energi Smartere bank Smartere byer Smartere forvaltning En smartere verden Verden er ikke effektiv.

Læs mere

International sammenligning af akut ambulancetjeneste

International sammenligning af akut ambulancetjeneste International sammenligning af akut ambulancetjeneste En foranalyse vedrørende finansieringsmæssige og økonomiske aspekter December 2003 DSI Institut for Sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet

Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Finansministeriet Forsvarsministeriet 26. oktober 2012 Budgetanalyse af redningsberedskabet Effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet Kontakt Spørgsmål til denne evaluerings indhold

Læs mere