Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulanceflyvning med. Helikopter. Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af"

Transkript

1 Ambulanceflyvning med Helikopter Hurtig hjælp er dobbelt hjælp. Et projekt af Limited Public Version Copyright Bel Air Aviation A/S Mangfoldiggørelse, kopiering og distribuering kun med tilladelse af Bel Air Aviation A/S, DK 6670 Holsted

2 BEL AIR Aviation A/S Læge Helikopterambulance Danmark Baggrund Bel Air Aviation A/S blev etableret i Bel Air er 100% ejet af familien Susanne Hessellund Lastein og Bjarne Lastein begge erhvervspiloter indenfor helikopter og flyindustrien. I 2002 starter Bel Air ApS sammen med investorer DanCopter A/S og vinder offshore kontrakt for DONG og Amerada Hess. Pilot Susanne H. Lastein er primus motor. I 2007 ændrer Bel Air organisationen struktur og overgår til A/S. Organisationen er samlet i holdingselskabet DanHolding aps. Bel Air Aviation A/S er et fuldt udbygget EU OPS 1 og JAR OPS 3 luftfartsforetagende med egen EASA Part 145 værkstedsorganisation. Ligeledes er Bel Air autoriseret AgustaWestland facility center. Historie I 1994 tog man hul på ideprojekt Ambulanceflyvning med helikopter. Ideen blev debatteret internt. Diverse informationer blev hjemtaget i Etablering af Holsted Heliport i Danmarks først anlagte med landingsplads, hangar og beboelse. Ide & mission Med udgangspunkt i Bel Air Aviation A/S, ønsker vi at lancere et dynamisk ambulanceberedskab med fokus på hurtig og kvalificeret respons til ulykkessteder og patienter. Hurtighed opnår vi med helikopter 3 gange så hurtigt fremme ved en ulykke sammenlignet med konventionel bilambulance. 2

3 Vision & fremtidsplan Kvalificeret responstid vi bringer lægen frem til ulykken. To meget vigtige aspekter, når vi taler om at redde liv og i sidste ende spare hospitalsudgifter. Helikopterambulanceflyvning vil supplere det eksisterende kørende beredskab i Danmark, både hvad angår udrykningstider (responstid) samt kvaliteten af beredskabet. En flerstrenget normering af præhospitalsindsatsen vil skabe større tryghed og forbedret ambulancetjeneste - Helikopterambulancetjenesten vil i en tid med nedlæggelse af hospitaler være bindeleddet mellem færre hospitaler og et mere effektivt ambulanceberedskab. Vi taler om tryghed... Målet for os er at gøre brug af de forhåndenværende tekniske faciliteter, der findes indenfor lægeambulanceflyvning med helikopter, - gøre dem synlige for beslutningstagere og realisere en samfundsmæssig økonomisk besparelse i sygehussektoren ved en mindre investering i helikopter opereret lægeambulancevirksomhed. Målet skabes ved en intens, ressourcebesparende og enkel forvaltning af projektet i Bel Air A/S regi. Produkt & Teknik Der henvises til bilag A Ambulanceflyvning med helikopter. Geografisk område Ide konceptet er taget fra vore nabolande Norge, Sverige og ikke mindst Tyskland. Vi har af naturlige geografiske men ikke mindst på grund af den høje standard, man har i Tyskland, brugt dette marked som reference. Danmarks potentiale for lægeambulanceberedskab med helikopter er til stede. Der er mange øer, voksende fastbefolkning samt voksende variabel befolkningstal udtrykt i turister m.fl. Vi anslår, at mellem 5 og 7*) stationer kan dække et helikopterberedskab i Danmark. *) Med udgangspunkt i en responstid på 15 min (vejl. Europæisk norm) Brugerne Vore naturlige brugere af tjenesten er alle borgere i Danmark. At forstå som patienter, som har akut lægebehov, behov for indlæggelse eller overflytning imellem sygehusene. Vi kan her sammenlignes med de akutlægeambulance beredskaber i konventionel form, der med succes har været etableret i de større byer. Med helikopter kan denne ordning gøres mere effektiv på landsplan ved en større aktions- og dækningsradius sammenholdt med færre ressourcer kontra udnyttelsesgraden. Hertil kommer den enestående mulighed for samtidig at kunne afgøre, om patienten skal flyves akut til bedste hospital, eller at frigøre lægeambulancehelikopteren til ny indsats. 3

4 2,50 kr/mdr Springer vi et øjeblik frem i processen, og forholder os til et fuldt udbygget netværk - 7 stationer i Danmark dvs *) borgere dækket, - vil det svare til en ca.pris per borger pr måned på 2,50 kr. (7 stationer a 19,5 mill p.a.). *) Danmarks Statistik indbyggertal 1. JAN 2000 minus Bornholms amt ( indbyggere). Tendenser & Trends Netop i disse årrækker er regionerne igang med en større omstrukturering af sundhedssektoren. Man sparer de mindre sygehuse væk. Dette hænger bl.a. sammen med ønsket om at udnytte lægelige kompetencer bedre samt imødekomme en manglende teknisk kunnen på de mindre sygehuse, som ikke tilfredsstiller borgernes krav til effektiv og hurtig behandling. Således sker der en centralisering af hospitalsvæsenet. Få men store og kompetente hospitaler. Helikopter-lægeambulancen vil optimere ambulanceberedskabet i sådan en væsentlig grad, at nedlæggelsen af de små hospitaler parret med et forbedret ambulanceberedskab med læge ombord, vil være en win/win situation for de politiske ansvarlige. Sluttelig en forbedret udnyttelse af de forhåndenværende ressourcer indenfor sundhedssektoren. Effektivisere lægeambulancen 4 Større effektivitet af det eksisterende beredskab. Bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer over et større geografisk område. Større synlighed i offentligheden. Kortere responstid fra alarm til lægen er på ulykkesstedet. Kortere tid på sygehuset og muligvis færre patienter på hospitalerne. I forbindelse med lukning af mindre sygehuse forbedre ambulance infrastrukturen. Overordnet bedre samfundsøkonomi for hver udgiven krone.

5 Niveauer af beredskab Et beredskab kan inddeles i flere niveauer, afhængig af operativ beredskab og status. Et optimalt setup vil sammenlignet med Tysklands dækningsgrad, være med 7 stationer fordelt over landet. Prøveperiode sponseret af TrygFonden Fuld udbygget beredskab med 7 stationer. Responstid ca 15 min. 4 traumecentre i København, Odense, Aalborg og Aarhus. I samarbejde med region Sjælland, region Hovedstaden og Rigshospitalet, er det qua TrygFonden blevet muligt, at gennemføre en testperiode med et flyvende EMS koncept. Der er lagt op til, at prøveperioden starter forår 2010 og løber 1,5 år frem. Kort over Danmark med forsøgs EMS helikopteren i drift 5

6 Den hurtigste EMS helikopter Til dækning af hele Danmark og med kort flyvetid til traumecenter, udmærker Agusta Westland 109 sig med sin smidighed og hastighed den er lillebroder til forsvarets EH 101 og er i aktiv tjeneste i store dele af verdenen herunder REKA i Schweiz. Eksempler på typer af beredskaber: 6

7 Modelforslag helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet. Dag og nat flyvning med 2 piloter Modeltype EC 135 / EC 145 / MD 902 / AW109 power Driftbudget ca mill p.a. ialt Modelforslag 2 3 helikoptere med 2 motorer og bårekapacitet, læge/redder Dag og nat flyvning med 2 piloter + 4 helikoptere med 1 motor, læge/redder. Dag og nat (begrænset indsats) med 1 pilot (AKUTLÆGE) Modeltyper EC 120/EC 130 Driftbudget ca mil p.a. ialt Modelforslag 3 En blanding af ovennævnte modeller i samarbejde med Politi/Beredskab/Præhospital Derved opnås der fordele på økonomisk og strategisk side Driftsbudgetter vil for hver part kunne deles i 2-4 andele. (eks. 30 mill p.a. pr andel) Natflyvning / Dårligt vejr Er ikke noget problem men en teknisk og økonomisk udfordring. Helikoptere og crew skal udstyres med instrumenter m.m. som er dyrt. Grunden til at man i Tyskland bl.a. Har fravalgt den taktiske flyvning om natten er, at udstyr og træning overstiger det som de nonprofit opererede selskaber kan skabe indtjening til i forhold til nyttegraden. Andre steder i verden flyves der døgnet rundt. Bruger man USA som reference til ulykker om natten/dårligt vejr er der kun en væsentlig faktor nemlig udstyr og uddannelse. De mange enmotorede helikopter i USA er ikke udstyret til den dyre flyvning om natten og i dårligt vejr. 7

8 Flere synspunkter. Et kombineret beredskab af både læge og politimæssige opgaver, som i f.eks. England. Et beredskab af helikopter og læge alene uden båre faciliteter. Dette beredskab kan bedst sammenlignes med de nuværende lægeambulancer i bl.a. København, Aarhus og Aalborg. Dette beredskab er billigere men kan ikke flyve akut syge til hospital. Et militært beredskab som i dag. I bestræbelserne på at se på flere alternativer, er der følgende kommentarer; Et fuldt udbygget beredskab lever op til europæisk målsætning om max 15 min. Responstid. Et beredskab kan etableres ude i terræn ved et udbygget sundhedscenter/ lægehus, og der spares således tid ifm. udrykning. Ved besøg i Rensburg (D), konstateres det, at landingsfaciliteter på selve sygehuset ikke bruges ofte, idet man prioriterer helikopteren med læge ombord klar til ny udrykning. Dvs.; både helikopter og bilambulance rykker ud ved ulykke helikopterlægen ankommer som regel først stabiliserer. Lægen vurderer, om transport skal ske med helikopter eller bil. De fleste transporter efter en udrykning sker med bil ambulance. Der skal laves landingsfaciliteter i København, Odense, Aarhus og Aalborg til akut og alvorlig modtagelse. For at gøre beredskabet operativ fleksibel kræver det mindre helikoptere, som kan lande alle steder. Forsvarets nye EH101 helikoptere er for store til landing alle steder både pga. størrelse og pga. larm/vindkast. Forsvarets Redningshelikoptere (SAR) tjeneste 8

9 Mange borgere og politikere ser Forsvarets Redningshelikoptere som et godt redskab til indsats med helikopter. SAR (Search and Rescue) helikopteren er uundværlig til dens primære opgave indsats i katastrofe situationer/over vand. Vi ser i andre lande, at det offentlige/militære beredskab viger pladsen for kommercielle entreprenører. Denne tendens vil også gøre sit indtog i Danmark. SAR beredskabet vil med reference til forsvarets forpligtelser fortsat bestå, men i en anden form end hidtil. Dette kræver et effektivt, civilt baseret beredskab, der kan udfylde rollen som troværdig og kompetent udøver af læge helikopterambulance. Forsvarets nye: EH 101 max vægt: 14,6 tons Hastighed: 277 km/t Forsvarets gamle: S61 max vægt: 8,7 tons Hastighed: 211 km/t Moderne HEMS*): AW 109 max vægt 2.8 tons Hastighed: 277 km/t Støj & miljø 9 *) HEMS Helicopter Emergency Medical Service Uagtet at dette beredskab agerer i ly af nød og udrykning, skal der tages hensyn til støj og miljø. Derfor vil det være optimalt at anlægge stationerne ude i terræn ved mindre lægehuse, som vil kunne huse akutlæge, som vi kender det fra i dag med akutlægebiler. De nye generations helikoptere overholder støjog miljøkrav stillet til moderne kommerciel helikopterdrift. Netop størrelsen af helikopteren er lig med miljøbelastning og støjvolume. Sammenlignet med forsvarets EH101 helikopter, vil mindre EMS helikoptere spare ca 42% brændstof pr time og støjeniveauet være ca 4 db lavere. Ved landinger ude i terræn/byer/veje, vil mindre helikoptere kræve mindre plads samt luftnedstrømningen ved start/landing vil være noget mindre.

10 Virker det i Danmark? Helikopter-lægeambulance.. 3 gange forbedring af nuværende beredskab! Billedet taler for sig selv. Hvor mange liv skal man kunne redde i et samfund som Danmark? Det handler om økonomi og fordeling af midlerne. Der kan ikke ydes 100% dækning. Heller ikke med helikopter. Men et faktum er det, - med lukningen af de mindre regionale sygehuse byder det sig, at forbedre og optimere det præhospitale beredskab. Et helikopterberedskab kan ikke erstatte et andet beredskab. Det kan supplere! De ansvarlige er regionerne og staten. Her forvalter man sundhedssektoren. Økonomien er stram, hvorfor der hele tiden søges nye besparelsesmuligheder. Lægehelikopter-ambulancen ville her være en måde at binde lukning og centralisering af sygehusene sammen med et forbedret ambulanceberedskab. Fokus på 2 ting ambulancen med vinger og lægeambulancen. Det første er konventionel patienttransport blot med helikopter. Direkte transport. Et andet er lægeambulancen som bl.a. i København. Her vil man kunne effektivisere sundhedssektoren, idet lægen får et større geografisk område at kunne indsættes i. Samtidig mindskes hospitalsopholdet pga. højere kvalificeret præ-indsats på ulykkesstedet. Helikopteren kan begge dele! Argumentationerne og debatten røber ofte, at man refererer til det danske SAR S-61 /EH101 beredskab. Men dette beredskab er ikke tilstrækkelig taktisk til daglig ambulancevirksomhed. Her kræves i stedet små hurtige helikoptere med lægebemanding eller paramedics (redder udd.) Og til små helikoptere er det nemmere at finde landingsplads ved ulykken & hospitalerne. Helikopteren har store fordele samt visse begrænsninger. Bl.a. nogle hospitalers modtage- infrastruktur. Er der tåge, kan man ikke flyve. Modsat ved kraftigt snefald, hvor forsvarets køretøjer må ud og hjælpe bilambulancer. Her vil helikopteren efter snefaldet være bindeleddet til opretholdelse af et højt beredskab. Fordele opvejer ulemper! 10

11 Reference Definationer Som reference er brugt DRFs*) station i Rensburg, Nordtyskland. Denne station opererer Med ca udrykninger om året. Stationen ligger i et forholdsvis tyndt befolket område. Ligeledes har vi kontakt til FDMs søsterorganisation i Tyskland ADAC samt øvrige HEMS operatører i Europa *) DRF Deutsche Rettungs Flugwacht Primær indsats. Man har indtil år 1999 arbejdet med en primærindsats med helikopter på max 15 min. Dette har været målsætningen fra udrykningsstart til at man er på ulykkesstedet. Man har sat som mål fra år 2000+, at forbedre denne responstid*) til max 12 fra alarm til at lægen er på ulykkesscenen. Helikopteren er i luften 90 sekunder efter indløbet alarm 112. Sekundær indsats. Overflytning mellem 2 sygehuse. *)Responstid: Den tid det tager fra alarmen lyder til at lægehelikopteren er på ulykkesstedet. Helikopter Layout: Udkast; Gul/Grøn, med stationsbenævnelse. (eksempel) LÆGE ambulance Joachim 1 11

12 7 stationer I Danmark. Bornholm klassificeres som værende for lille. Cirklen indikerer normal operationsrækkevidde (ca. 15 min). Helikopteren vil også kunne påtage sig opgaver udenfor normal operationsområde. Cirklerne er vejledende. Responstid 15 min Joachim 1 Holsted 12

13 Adresseliste Bel Air Aviation A/S Holsted Heliport Dalbækvej 2a DK 6670 Holsted Tlf Fax helikopterflyvning.dk 13

14 BILAG A Ambulanceflyvning med helikopter Produkt & Serviceydelse Ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Fremtidig ambulancehelikoptertjeneste i Danmark. Holsted Heliport er etableret som den første rene heliport i Danmark. Vi har fra start af fokuseret på en evt. udnyttelse i ambulancemæssig henseende af landingspladsen ifm. et evt. pilotprojekt på området. Vigtige faktorer, der skal tages hensyn til er: stationens placering, adgangsforhold, lægevagt m.m. Vi har igennem de sidste 4 år arbejdet med projektet ved bl.a. kontakt til ambulanceberedskabet i Tyskland. IDEOPLÆG... Ambulanceflyvning med helikopter strategisk placeret i landet; At kunne indgå i den eksisterende offentlige ambulancedækning med fordel i hurtig og effektiv udrykning og direkte transport til bedst egnet hospital med helikopter. Vi har indhentet info materiale fra FDMs søsterorganisation i Tyskland - ADAC og DRF (Deusche Rettungsflugwacht) som i stor udstrækning står for ambulanceflyvning med helikopter i Tyskland. Materialet taler i store træk for sig selv. Vi kan tilføje, at ambulanceflyvning med helikopter, i vore nabo lande, er éen af flere fundamentale hjørnestene i en moderne stats offentlige udryknings- og beredskabstjeneste samt sygetransport m.m. Et fremtidigt ambulancehelikopterberedskab skal ikke ses som erstatning for de eksisterende SAR (Search And Rescue) helikoptere, som i Danmark holdes i højt beredskab af flyvevåbenets helikoptere, men som et moderne samfunds høje prioritering af ambulancetransport. Et af nøgleordene i et sådant beredskab er bl.a. læge ombord faktoren! Vi vil fra BEL AIR Aviation A/S gerne tilbyde vores know-how og management til et moderne ambulancehelikopter beredskab, og med en strategisk placeret base for ambulancehelikopteren i et pilotprojekt, - være med til at stå for den operative del af beredskabet, og den senere udbygning af konceptet til at dække Danmark*). *) eksl. Bornholm 14

15 OPERATION... 1) Projekt Ambulancehelikopter vil starte som et pilot projekt. EU strategisk ligger vi som den næste base nordpå efter Rendsburg i Slesvig-Holstein. Trafikmæssigt ligger vi også strategisk i forhold til motorvejsnettet i Sydjylland. 2) Helikopterenvil indgå i den offentlige Alarm 112 vagttjeneste. 3) Helikopteren vil være moderne udstyret som en bil-ambulance. 4) Basen vil være centrum i en ca. 70 km radius hvorfra helikopteren vil kunne nå ulykkesstedet i løbet af max. 20 min i yderdistrikter. 5) Til sammenligning med SAR S-61 helikopteren, flyver en moderne ambulancehelikopter ca 25% hurtigere til en kostpris 1/3 af en SAR helikopter. 6) Ambulancehelikopteren og pilot vil være moderne udstyret og uddannet til flyvning i næsten al slags vejr. 7) Helikopteren har en størrelse, der gør det muligt at lande på en lande- eller motorvej på land og i by nær ulykkesstedet. Hertil selvfølgelig ude i terræn tillige. Med et pladskrav på 20 x 20 m kan der også landes i villakvarterer m.m. Helikopterens funktion vil være: a) Transport af hertil uddannet personale (læge eller paramedics) til ulykkesstedet for at fremskynde livreddende hjælp for klargøring til transport. b) Transport af tilskadekommet til hospital. c) Inter-transport af patienter imellem hospitaler. d) Transport af livreddende medicin, blod samt organer. e) Livreddende eftersøgning af personer. 15

16 Efter tyske statistikker fordeler flyvningerne sig som følger: Trafikulykker 37% Arbejdsskader 6% Livreddende sygetransport 28% Anden sygetransport 18% Andre flyvninger 11% kilde: ADAC luftrettung GmbH Taktiske ASPEKTER Ambulancehelikopteren reducerer ikke-behandlingsfasen ifa. hurtig transport. Overlevelsesgraden afhænger af hvor hurtigt patienten kommer i intensiv behandling. Helikopteren er uafhængig af trafikproblemer og ETA (forventet ankomst) til ulykkesstedet kan nøje beregnes. Transporttiden sammenlignet med bil er 3/1, dvs. på 1 minut kommer helikopteren 3 km til sammenligning med 1 km i bil. Pga. kortere transporttid kan den dække et større område og stadig være hurtigere på ulykkesscenen end p.t. jordtransport. Ambulancehelikopteren transporterer patienten ved livstruende ulykke, til bedst egnet hospital for optimal livreddende hospitalsbehandling. Til sammenligning transporterer en bilambulance patienten til nærmeste hospital for derefter evt. at skulle overføre patienten til andet hospital. Ambulancehelikopteren er uovertruffen ifm. større katastrofer/ulykker, at kunne frembringe specialister m.fl. hurtigt til ulykkesscenen. Medicinske ASPEKTER Anerkendte undersøgelser viser, at 40% af trafikskadede personer dør indenfor de første 25 min uden lægehjælp. Såfremt responstiden fra 112 opkald til ankomst reduceres med 10 min vil mellem 10-15% af ofrene reddes. Med hurtigere hjælp nedsættes patientens hospitalsophold med op til 7 dage. Færre efterfølgende infektioner; 3,5% efter helikopter, 12,5% efter jordtransport. I det tidligere Vesttyskland er alene 4000 patienter reddet fra døden kun alene pga. indsats med helikopter ambulanceberedskabet. Kilde: ADAC 16

17 k Økonomiske ASPEKTER Som resultat af kortere transporttid med helikopter, som afregnes timevis, er kostprisen sammen lignet med bilambulance næsten lig. Som ovenfor nævnt ifm. kortere hospitalsophold; En udrykning med helikopter svarer til ca 4 dage på hospital. Ifølge statistikker: Ca 23,5% af ambulancehelikopter patienter med alvorlige skader (NACA niveau 5 og 6). I 1986 var det for vesttyskland 6000 patienter. Såfremt ca 7 dages hospitalsophold er sparet, svarer det til hospitalsdage af ca 1200 kr = 48 millioner. Disse tal er efter tyske forhold og danske nøgletal bør derfor indsættes af de respektive fagfolk for specifik at beregne besparelsen i landsdelen m.fl. (ADAC 1986 tal) Operationen af en ambulancebase koster 19,5 mill./p.a (korr. Ref. forretningsplan maj/2000) Et pilot projekt i Tyskland viste, at en ambulancetjeneste som nævnt ovenfor vil være profitabel i et forhold 5 til 3, betydende at for hvor 4 kroner investeret i beredskabet giver 18 kroner igen! kilde: ADAC luftrettung GmbH Som ovenfor nævnt har vi taget kontakt til ADAC/DRF rescue service i Tyskland og fået materiale, som følger dette bilag i underbilag. Det er vor overbevisning, at ambulancehelikopteren vil optimere det offentlige udrykningsberedskab med store positive økonomiske aspekter til fordel for samfundet. Den enkelte medborger vil i yderdistrikter føle sig sikker og overordnet vil det betyde befolkningstilvækst i yderdistrikter som følge af den større integration i det moderne samfund. Bel Air Aviation A/S 17

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Akutlægehelikopter i Jylland v/ Jes Søgaard Anne Brøcker Susanne Reindahl Rasmussen Marie Brandhøj Wiuff Dansk Sundhedsinstitut Pressemøde Viborg d. 16. april 2012 16. april 2012 1 Akutlægehelikoptere

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010

Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget 2010 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 5. januar 2010 Sag nr. 5 Emne: Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Thorup (O) om at ikraftsætte pulje til ambulanceberedskabet på 5 mio. kr. afsat i Budget

Læs mere

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe

Søgning. Den regionale baggrundsgruppe Søgning Store databaser, med kontrollerede emneord: relevante emneord (fx emergency medical services), suppleret med fritekstsøgning (dvs. på ord forekommende i titel, abstract/den fulde tekst, fx prehospital).

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Under overskrift August 2013 Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Varde Region Syddanmark har fra Indenrigs- og

Læs mere

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar

VALGPROGRAM. Region Nordjylland 2013. Din sundhed...også Venstres ansvar VALGPROGRAM 2013 Din sundhed.....også Venstres ansvar Valget er dit Tirsdag den 19. november 2013 kan du være med til at bestemme, hvem der fra årsskiftet skal sidde i formandsstolen for Regionsrådet i

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 Offentlig høring om Forslag

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

præhospitale dækning i Region Syddanmark

præhospitale dækning i Region Syddanmark Område: Sundhedsstaben Afdeling: Planlægnings og Udviklingsafdelingen Journal nr.: 11/5394 Dato: 23. maj 2011 Udarbejdet af: Malene Jeppesen E mail: Malene.Jeppesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1431

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby (Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport) I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse.

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Her vil sygehusene stå klar med hjælp

Her vil sygehusene stå klar med hjælp Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Her vil sygehusene stå klar med hjælp Regionsrådet i Region Syddanmark November 2008 0 1 Indhold: Side 3 Tak for hjælpen Side 4 Visionen Side 5 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Sundhedsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN SUNDHEDSFORSIKRING Få en skræddersyet sundhedsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Afstand er ikke længere en barriere

Afstand er ikke længere en barriere Afstand er ikke længere en barriere Anders Hede Forskingschef TrygFonden Dansk Byplanlaboratorium 26. september 2013 1 Menu To cases: Akutlægehelikopteren på Sjælland IT-baseret behandling af psykiske

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land

80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 80.000 ansatte $13,2mrd 70 land 8.000 ansatte i helsevertikalen - 100 millioner journaler, 600 kunder, 1 million sluttbrukere Clinical Suite VITAE Suite LABKAII emedlink Cross sector Prehospital October

Læs mere

Akutlægehelikopter i Jylland

Akutlægehelikopter i Jylland Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Akutlægehelikopter i Jylland Evaluering af forsøg med akutlægehelikopter i Region Midtjylland og Region Nordjylland Anne Brøcker, Susanne Reindahl Rasmussen,

Læs mere

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland

Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland april 2010 Udvalget for Kortlægning af behovet for kapacitet og organisering af det samlede akutte område i Region Sjælland Arbejdsgruppe 2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbejdsgruppens opdrag og sammensætning...

Læs mere

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr.

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr. Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015 Årets Resultat 1.282.750 Indbyggere 196 27,6 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter 0,7 % + 0,6 % - point 26.680 Fuldtidsstillinger Overblik over driftsudgifter

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life

Faktaark til pressen HSMR og Operation Life N O T A T 21-09-2007 Faktaark - presse 24. september 2007 Faktaark til pressen HSMR og Operation Life HSMR viser antallet af dødsfald på et sygehus eller i en region som procent af det gennemsnitlige antal

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Status for traumeomsorg

Status for traumeomsorg Status for traumeomsorg i, Danmark BEST nettverksmøte, Bergen 10-12 november 2014 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling National traumeorganisation Fire danske

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Mulige fremtidige løsningsmodeller for Akut(læge)bil Bornholm

Mulige fremtidige løsningsmodeller for Akut(læge)bil Bornholm Den Præhospitale Virksomhed Direktionen Mulige fremtidige løsningsmodeller for Akut(læge)bil Bornholm Sundhedsudvalget den 10. februar 2017 Oversigt Hvad er udfordringen den faglige og den politiske De

Læs mere

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen

Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt med henblik på Københavns Brandvæsen Koncern Plan og Udvikling Enhed for Akut Medicin og Sundhedsberedskab Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Spørgsmål-svar og orientering om Region Hovedstadens udbud af ambulancekørsel og sygetransport, specielt

Læs mere

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING

DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Helbredsforsikring DET BETALER SIG AT GIVE DINE ANSATTE EN HELBREDSFORSIKRING Få en skræddersyet helbredsforsikring til alle dine medarbejdere. Det giver tryghed og fordele for dig og dine ansatte. Ring

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland

Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Brugernes oplevelse af det præhospitale område i Region Nordjylland Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 9932 4449 flboj@rn.dk Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sags nr. 14/26326 Forslag til Lokalplan nr. 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Notat af 8. april 2015 fra Plan, Teknik

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016

Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Bilag 2.4 Analyse af dækningsområderne August 2016 Indholdsfortegnelse ANALYSE AF DÆKNINGSOMRÅDERNE... 3 UDRYKNINGSTIDSZONER... 3 Forudsætninger... 3 Fastsatte hastigheder... 4 Indsatsleder Endelavevej,

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning

Camping 2005. En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Camping 2005 En gennemgang af campingsæsonen 2005 med henblik på overnatninger, beskæftigelse og omsætning Campingrådet juni 2006 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Overnatninger side 3

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015.

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager i Region Sjælland i 2015. INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 5 Offentlige hospitaler 7 Private hospitaler 8 Typer af afgørelser 9 Fordeling efter dækningsområder 11 Fordeling efter erstatningsposter 12 OM TALLENE

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark

Høringssvar fra Overlægerådet vedrørende rapport om akutberedskab i Danmark Chefgruppen Att. Elsa Lund-Larsen Planlægningsafdelingen OUH Overlægerådet Formand Kontakt: Birte Hansen Obel birte.hansen@ouh.fyns-amt.dk Direkte tlf. 6541 2673 28. januar 2007 Side 1/6 Høringssvar fra

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

Lukning af skadestue

Lukning af skadestue Første års MPH eksamen juni 2007. Hjemmeopgave: Lukning af skadestue 1 26. juni 2007 1. års MPH eksamen sommeren 2007 Lukning af skadestue Hjemmeopgave X-købing er en provinsby med ca. 50.000 indbyggere.

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i

Publikationen vedrører anmeldte og afgjorte sager fra Region Hovedstaden i INDHOLD Om tallene 2 Anmeldte sager 4 Anerkendelser 6 Offentlige hospitaler 8 Private hospitaler 10 Typer af afgørelser 12 Fordeling efter dækningsområder 14 Fordeling efter erstatningsposter 15 OM TALLENE

Læs mere

Plan for sygehuse og speciallægepraksis

Plan for sygehuse og speciallægepraksis Plan for sygehuse og speciallægepraksis Det nordjyske sundhedsvæsen bliver hver eneste dag udfordret på økonomien, på kvaliteten og på evnen til at skabe sammenhæng i patientforløb på de enkelte sygehuse,

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse

Patienttilfredshedsundersøgelse af Flemming Bøgh Jensen og Esbern Mørck Patienttilfredshedsundersøgelse Præhospitalt Beredskab 2015 MANGE TILFREDSE PATIENTER I FORBINDELSE MED AMK-VAGTCENTRALEN, AMBULANCETJENE- STEN OG AKUTLÆGEBILERNE

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital

Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan med tilhørende VVM-redegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Indsigelser og bemærkninger til Tillæg 7 til Kommuneplan 20092021 med tilhørende VVMredegørelse, for udvidelse af Herlev Hospital Henvendelse fra: Resumé: Teknisk Forvaltnings kommentarer: Teknisk Forvaltnings

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE

MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE MOMENTUM TIL DIN VINDMØLLE Driftsledelse og rådgivning på tværs af grænser Windtechnik GmbH VI ER DIN PARTNER. VI KLARER DET HELE FOR DIG! MOMENTUM DEN NYE GENERATION TEKNISK DRIFTSLEDELSE ØKONOMISK DRIFTSLEDELSE

Læs mere

Danmark på Vippen. v/ Jakob Fastrup, 31. marts 2016. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S

Danmark på Vippen. v/ Jakob Fastrup, 31. marts 2016. Andelskassen en del af Danske Andelskassers Bank A/S Danmark på Vippen v/ Jakob Fastrup, 31. marts 2016 Jakob Fastrup Bestyrelsesformand i Danmark på Vippen samt i Danske Andelskassers Bank 2 Initiativtagerne til Danmark på Vippen 3 Nuværende medlemmer af

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere