Projekt 4. Mick Klitgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt 4. Mick Klitgaard"

Transkript

1 Projekt 4 Mick Klitgaard Mick Klitgaard Side 1 af juni 2013

2 Indholdsfortegnelse Problemformulering. 4 Tidsplan for Projekt.. 5 Beskrivelse 6 Niveauregulering 7 Trykregulering. 8 Regulering af Vandværk. 9 Kommunikation.. 10 Sikkerhed 11 Mekanisk. 11 Elektrisk 11 Nødstop 11 Specifikation. 12 Input / output 13 Kommunikation via CP Webserver. 16 Læs tags fra PLC 16 Skriv Tags til PLC.. 16 Knap Start/Stop.. 17 Tekst felt 17 Rulle felt. 17 Login.. 18 Opdatering af siden.. 18 PLC program.. 19 Brugervejledning. 20 Start af anlægget. 20 Stop af anlægget.. 20 Manuel kørsel af anlægget. 20 Mick Klitgaard Side 2 af juni 2013

3 SRO skærm 21 Side panel 21 Hoved Panel 22 Lokal Betjening 23 Alarm/Status. 24 Beregning 25 Check liste for Idriftsætning 26 Komponentliste.. 27 Bilag 1 Sistema Rapport 28 Bilag 2 Kredsskema. 29 Bilag 3 PLC Program 30 Bilag 4 Webserver HTLM.. 31 Mick Klitgaard Side 3 af juni 2013

4

5 Tidsplan for Projekt Min plan var, at jeg ikke ville bruge for lang tid på Programmering af PLC og webserver. Men jeg måtte bruge en uge mere på programmeringen på grund af tekniske problemer. Jeg har også brugt mere tid på komponent søgning, da nogle komponenter var svære at få datablade på. Uge 1: Problemformulering, Praktik Rapport Uge 2: Komponent søgning, Projekt Rapport Uge 3: Komponent søgning, Projekt Rapport Uge 4: Kredsskema Uge 5: PLC Programmering Uge 6: Webserver Programmering Uge 7: Projekt Rapport Uge 8: Projekt Rapport Uge 9: Projekt Rapport Uge 10: Sammenskrivning af Projekt Rapport Mick Klitgaard Side 5 af juni 2013

6 Beskrivelse Projektet er styring af et vandværk med en pumpestation som har 4 pumper. Hele pumpestationen skal styres ud fra trykket ved forbrugeren. Styringen skal foregå ved hjælp en webserver. Man skal kunne sende sms ved fejl og alarmer. Da afstanden mellem pumpestation og tryksensor er stor, vil data blive sendt via GSM signaler eller anden form for trådløst signal. Da anlægget skal kunne overvåge sig selv, vil PLC en havde en batteribackup, så den kan sende besked hvis forsyningen forsvinder. Rækkefølgen pumperne skal starte i, er bestemt af hvor lang tid de har kørt. Den der har stået stille i længst tid skal starte først. Hver pumpe skal have en frekvensomformer for at regulere trykket. Der skal være mulighed for lokal styring via et panel, hvor på der er manuel kørsel af pumpen, fejl og drift indikation, samt visning af tryk ved stationen. Mick Klitgaard Side 6 af juni 2013

7 Niveauregulering Niveauregulering går ud på at man forsøger at holde niveauet i en tank inden for en bestemt højde. Man bruger niveauregulering til at sikre at vandstanden ikke kommer under et vist niveau. Der er to måder at lave en niveauregulering på, en simpel og en avanceret metode. Fælles for begge metoder er, at man forsøger at holde et bestemt niveau i en tank. Den simple metode går ud på, at man har to punkter et øvre og et nedre. Når niveauet i tanken når det nedre vil en pumpe starte. Den vil blive ved med at køre til niveauet i tanken når det øvre punkt, hvorefter den vil stoppe og vente til niveauet i tanken igen når det nedre punkt. De følere som bliver brugt er typisk berøringsfølere, som giver et signal når de kommer i kontakt med materialet. Denne metode bliver mest brugt til små anlæg, da det udstyr man bruger er billigt og simpelt. Det består typisk af to følere med relæ funktion og en kontaktor til at starte pumpen med. Det Øvre niveau Det Nedre niveau Den avancerede metode består i, at man forsøger at holde et helt bestemt niveau i tanken. For at holde et bestemt niveau i tanken, kan man anvende en variabel pumpe. Niveau Den føler man bruger er som regel en radar eller en ultralyds føler, som giver en værdi på, hvor tæt den er på materialet. Dette signal bestemmer så hvor hurtigt pumpen skal køre. Denne metode bliver brugt hvor processen er meget hurtig eller hvor den ikke må stoppe. Man bruger som regel denne metode hvor man ikke ønsker mange start/stop på pumpen. Sådan en styring består som regel af en radar til måling af niveauet i tanken og en frekvensomformer til at regulere pumpen med. Man kan også bruge en PLC til at styre det hele med. Mick Klitgaard Side 7 af juni 2013

8 Trykregulering En trykregulering bruges når man ønsker et konstant tryk, idet en niveauregulering kan variere i tryk afhængig af hvor meget der er i tanken. Ved større trykanlæg bruger man ikke nogen buffer tank. Der er to metoder til trykregulering. Disse metoder minder meget om en niveauregulering, nemlig en simpel og en avanceret. Den simple metode består af, at man forsøger at holde trykket mellem to punkter. Ved det laveste punkt vil en pumpe starte og øge trykket til det når det højest punkt, hvorefter pumpen vil stoppe til trykket igen er ved det laveste punkt. Denne metode bliver brugt på små anlæg eller anlæg med mindre forbrug. Man bruger som regel en pressostat med stor hysterese og en kontaktor til at starte pumpen med. For at sikre et konstant tryk til forbruger gør man det, at man indsætter en trykreduktionsventil som reducerer trykket til under det laveste tryk. Det højeste tryk Det laveste tryk Den avancerede metode består i, at man har en pressostat der afgiver et signal om hvor meget trykket er lige nu. Man forsøger så at holde trykket på et bestemt niveau. Trykket Denne metode anvendes typisk på større anlæg, hvor der er meget forbrug eller hurtigt skiftende anlæg. Typisk er der en pressostat som giver signal til en PLC eller frekvensomformer som så styrer hvor hurtigt pumpen skal køre. Denne metode kan være hård for pumpen, hvis den ikke er beregnet til at være under konstant belastning eller ved høje tryk niveauer. Mick Klitgaard Side 8 af juni 2013

9 Regulering af Vandværk I et vandværk bruger man tyngdekraften til at lave tryk til forbrugerne. På denne måde sparer man energi, idet man ikke behøver så store pumper. Man gør det, at man pumper vandet op i et vandtårn. Højden på vandtårnet bestemmer, hvor meget tryk der er til forbrugerne. Man bruger så en pressostat til at måle trykket ved bunden af vandtårnet. Dette tryk fortæller niveauet i vandtårnet. Når niveauet i tårnet er under et bestemt tryk vil pumperne starte og fylde vandtårnet op igen. Et vandtårn har som regel to rør, et hvor man kan påfylde vand i tårnet, og et som forsyner forbrugerne med vand. På denne måde skal pumperne kun yde nok tryk til at løfte vandet op til toppen af tårnet. Men i nogle tilfælde er der kun et rør op til vandtårnet. Når dette er tilfældet, skal man øge trykket hos forbrugerne til man kommer over trykket fra det vand som allerede er i tårnet. Det vil sige, at jo mere vand der er i tårnet, desto mere skal pumperne arbejde for at fylde tårnet op. For hver 10 meter vand søjle stiger trykket med en bar. Men hvad nu hvis, at den by man forsyner ligger på siden af en bakke? Så vil man naturligvis sætte et vandtårn på toppen af bakken. Men fordi der ligger huse både på toppen og i bunden af bakken vil trykket være forskelligt. Hvis dem i bunden har et tryk på 4 bar, vil dem på toppen kun have et tryk på 1 bar hvis bakken er 30 meter høj og vandtårnet er 10 meter høj. Vejgård Vandværk har det problem, at vandtårnet står på toppen af en 40 meter høj bakke, så for at dem på toppen får et godt vandtryk vil dem i bunden have et tryk som er 4 bar højere. Men da vandtårnet kun har en forbindelse bliver man nødt til at øge trykket når tårnet skal fyldes op med vand. For at undgå denne trykforskel hos forbrugerne fjerner man vandtårnet og derefter deler man forsyningsnettet op i to, cirka midt på bakken. På denne måde vil man ende op med to forholdsvis jævne områder. Men når man fjerner vandtårnet vil man også fjerne trykket i nettet, så for at få tryk til forbrugerne igen, laver man et trykstyret anlæg. Det vil sige at i stedet for at det var niveauet i vandtårnet der gav trykket, vil man nu have pumper, der står og laver tryk. Men hvad er bedst? Trykstyring giver et mere stabilt tryk til forbrugeren, men det kræver at pumperne aldrig stopper, hvilket giver et højere energiforbrug. Niveaustyring er mere energi besparende, da pumperne ikke skal køre hele tiden, men til gengæld er trykket ikke stabilt, og det er dyrt at bygge et vandtårn. Mick Klitgaard Side 9 af juni 2013

10 Kommunikation Almindelig PLC kommunikation over eksempelvis Profi-net kan bruges sammen med en switch, og man kan lave et netværk som er meget stort. At lave et stort standard PLC netværk er forholdsvis nemt. Men i dette tilfælde hvor jeg skal flytte et tryk signal på tværs af byen, har jeg ikke mulighed for at grave kabler i jorden eller bruge trådløs LAN, fordi der er så mange trådløse signaler i luften, der kan forstyrre kommunikationen mellem PLC erne. Men hvis man i stedet for kan anvende noget, der allerede er i byen for eksempel telefonnettet eller internet, så ville det være det bedste. Vejgård Vandværk har en aftale med Grundfos, hvor de er ved at udvikle en ny type sensor som er trådløs. Men fordi disse sensorer stadig er under udvikling, har jeg ingen information om dem, så jeg kan ikke lave en løsning med dem. Derfor har jeg været i gang med at finde en løsning, som kunne bruges. Efter nogen tid har jeg fundet to løsninger, som jeg tror der vil virke. Den første løsning går ud på, at man har sensoren siddende på en S PLC. PLC en sender så data gennem internettet via et kommunikationsmodul (CP ) til PLC en på pumpestationen, som også har sådan et kommunikationsmodul. Man skal bruge to kommunikationsmoduler og det kræver mange komponenter. Den anden løsning, bruger man radio signaler til at kommunikere med. Man har en sender og en modtager. Fra transmitteren sendes et 4-20 ma signal til recieveren, som giver det videre til PLC via et 4-20 ma signal. Denne løsning er mere simpel, men over større afstande kræver det kraftige antenner. Fordi jeg har min tvivl om hvordan radio signalerne opfører sig i en by, vil jeg bruge GSM løsningen. Mick Klitgaard Side 10 af juni 2013

11 Sikkerhed Mekanisk Alle bevægelige dele i pumpestationen er pakket ind, så man ikke kan komme til skade. Når anlægget er i drift vil der være tryk på systemet, men trykket i anlægget vil ikke være på mere end 5 bar. Hele pumpestationen vil kunne køre uden opsyn af personer, idet anlægget ved mekaniske fejl selv vil lukke ned. Elektrisk Alle ledende dele i anlægget vil være jordet og være sikret med et HPFI. Tavler kan kun åbnes med værktøj og ville have et minimum på IP2x. Andre dele vil have et minimum på IP4x. Der vil sidde en UPS, som vil forsyne PLC en, så den kan sende en besked til operatøren. UPS en vil kunne holde PLC en tændt i en længere periode. Vær derfor opmærksom ved afbrydelse af forsyningen. Nødstop Da pumpestationen vil kunne køre uden opsyn fra nogen personer, og da alle bevægelige dele er indkapslet, og da der næsten aldrig vil være personer i pumpestationen, så vil hyppigheden for skader være minimal og de skader der kan forekomme vil være små. Så nødstoppet ender på PL-niveau B. Så ud fra dette vil jeg lave en kategori B, og da det kan være et fugtigt miljø, vil jeg brug komponenter, som kan klare dette. Mick Klitgaard Side 11 af juni 2013

12 Specifikation PT PT M M M M Funktioner SY SY SY SY OUT PV-1 PC PV-2 SP Regulatoren vil regulere efter et lokalt tryk hvor dens setpunkt vil blive beregnet ud fra forskellen mellem setpunkt hos forbruger og tryk hos forbruger. SF = Setpunkt hos forbruger, TF = Tryk hos forbruger, TL = Tryk ved pumpestation, SL = Setpunkt ved pumpestation. Data om hvad trykket er hos forbrugerne vil blive sendt en gang i timen fra tre trykfølere, som vil give et gennemsnitstryk på hele forbrugernettet. Hver trykføler består af en pressostat med 4-20 ma udgang, en PLC til konvertering fra analog til digital og CP til at sende data igennem til pumpestationen. Regulatoren vil styre 4 pumper, som har hver sin frekvensomformer. Disse vil blive startet parvis, så to pumper er under tryk til forbrugerne, og to pumper står standby, hvis forbruget bliver større end de to pumper kan levere. Hver pumpe vil have en auto/manuel knap, en start/stop knap og en indikation for drift/fejl. I pumpestationen vil der være en indikation for lokalt tryk. Til fjernstyringen vil der blive lavet en webserver, hvorfra man vil kunne starte/stoppe den enkelte pumpe, se status på anlægget, sætte et setpunkt og resette en fejl. Derudover vil man kunne modtage sms ved fejl. Der vil være et batteri backup i pumpe stationen samt ved hver tryk føler, så hvis forsyningen forsvinder, PLC en vil derved kunne sende en besked og lukke ned. Mick Klitgaard Side 12 af juni 2013

13 Input / output Pumpestation I0.0 Nødstop I0.1 Forsyning ok I0.2 Fejl pumpe 1 I0.3 Fejl pumpe 2 I0.4 Fejl pumpe 3 I0.5 Fejl pumpe 4 I1.0 Drift pumpe 1 I1.1 Drift pumpe 2 I1.2 Drift pumpe 3 I1.3 Drift pumpe 4 i1.4 Reset I8.0 Automatisk pumpe 1 I8.1 Manuel pumpe 1 I8.2 Automatisk pumpe 2 I8.3 Manuel pumpe 2 I8.4 Automatisk pumpe 3 I8.5 Manuel pumpe 3 I8.6 Automatisk pumpe 4 I8.7 Manuel pumpe 4 Q0.0 Start pumpe 1 Q0.1 Start pumpe 2 Q0.2 Start pumpe 3 Q0.3 Start pumpe 4 Q8.0 Drift pumpe 1 Q8.1 Drift pumpe 2 Q8.2 Drift pumpe 3 Q8.3 Drift pumpe 4 Q8.4 Fejl pumpe 1 Q8.5 Fejl pumpe 2 Q8.6 Fejl pumpe 3 Q8.7 Fejl pumpe 4 AI0.0 Lokal tryk AQ0.0 Tryk indikator AQ1.1 Hastighed Pumpe 1 AQ1.2 Hastighed Pumpe 2 AQ1.3 Hastighed Pumpe 3 AQ1.4 Hastighed Pumpe 4 Tryk Føler I0.0 Forsyning ok I0.1 Send Data AI0.0 Tryk Føler Mick Klitgaard Side 13 af juni 2013

14 Kommunikation via CP Før man starter, skal man skal man sikre sig at CP-1242 er installeret i biblioteket. For kunne sende data kræver det flere blokke og nogle data typer, som kun kan laves i en DB. Hardware opsætning: Efter at have fortalt PLC en hvor den sidder, skal man indstille flere ting i CP Først MODE. Her er der to typer telecontrol, som kan bruges til at lave en telefoncentral for flere PLC er. GPRS direct er den som vi skal bruge, da den kan sende data direkte til en PLC. Dernæst skal den bruge oplysninger om SIM kortet, så som telefonnummer og pin kode. Hvis man skal kunne sende eller modtage SMS skal den bruge nummeret til SMS centralen for udbyderen. CP-1242 kan sende og modtage SMS er, men kun for tilladte telefonnumre. Den kan tillade op til 10 numre. Hvis et nummer ikke står på listen under Authorized phone numbers vil man ikke kunne modtage SMS fra det nummer. For at få adgang til internettet skal man bruge en APN (Access Point Name). Der er forskel på de forskellige telefonudbydere til hvad der skal stå. Eksempelvis bruger Telenor Internet til sin APN. Brugernavn og adgangskode er også forskelligt for telefonudbyderne. Til sidst skal man notere Hardware identifier. Dette skal bruges til når man skal lave selve programmet. I projektet er det 269. Program opsætning: Man skal først bruge en blok der hedder TC_CON. Denne blok er den der vil lave forbindelsen til den anden PLC. For at blokken kan lave en forbindelse skal den bruge oplysninger om hvor den anden PLC er henne. Disse oplysninger skal være i en speciel data type, afhængig af om man skal sende data eller sms. Der findes fire data typer. TCON_IP_RFC til en ISO-ON-TCP forbindelse TCON_IP_V4 til en UDP forbindelse TCON_PHONE til en SMS forbindelse TCON_WDC til en telefoncentral forbindelse I projektet bruger jeg TCON_IP_RFC. Disse data typer skal laves i en DB. Når den er lavet, får man en liste, hvor man skal indtaste oplysninger om forbindelsen til den anden PLC. InterfaceID Her skal man skrive hardware nummeret på CP-1242 ID Se beskrivelse længere nede ConnectionType Her skal der stå 12 for at sende data, hvis man vil sende sms skal der stå 14. ActiveEstablished Denne bestemmer hvem, der skal lave forbindelsen. 1: Det er denne PLC som laver forbindelsen, 0: Det er den anden PLC som laver forbindelsen. RemoteAddress Her skal ip adressen på den anden PLC stå, i fire byte. De øvrige data (RemoteTSelector,LocalTSelector) anvendes, hvis man bruger en telefoncentral. Mick Klitgaard Side 14 af juni 2013

15 Da TC_CON kun kan lave en forbindelse skal man bruge en anden blok til at sende eller modtage data. Det er her ID kommer i brug. ID linker nemlig flere blokke sammen til en forbindelse. Hvis man eksempelvis giver TC_CON et ID nummer skal de blokke som sender eller modtager data, have samme ID nummer. TC_CON har en REQ pin. Hver gang man vil lave en forbindelse, skal man aktivere denne pin. For at sende data skal man bruge blokken TC_SD. Denne blok skal have samme ID nummer, som den TC_CON man vil forbinde til. Og Interface skal have hardware nummeret på CP L er længden på de data man vil sende i byte. DATA: Her skriver man adressen, hvor dataene ligger. Hvis man laver de data, man vil sende i et Structure behøver man ikke at skrive længden på data. REQ: Når den er 1, vil den forsøge at sende data, hvis den har en forbindelse. Når alle data er sendt skal man lukke forbindelsen. Dette gøres ved hjælp af TC_DISCON. Den skal have det samme ID, som den forbindelse man vil lukke, og hardware nummeret på CP Når REQ bliver 1, vil den lukke forbindelsen. For at modtage data, skal man bruge TC_RECV. Opsætningen er den samme som TC_SD, idet den skal bruge det samme ID nummer som TC_CON og hardware ID, men under data skal man skrive, hvor man vil lægge de data, man modtager. Hvis man vil kunne modtage data hele tiden skal man sætte REQ både i TC_CON og TC_RECV til alwaystrue og i datatypen sætte ActiveEstablished til 0. Hvis man vil sende eller modtage SMS, kan man bruge de samme blokke. I TC_CON under connect skal data typen være TC_PHONE, hvor mobilnummeret skal stå i PhoneNumber. Husk at ConnectionType skal stå til 14. TC_SD kan så sende SMS en, hvad der skal stå i SMS en skal stå under data i en String eller et array af Char. TC_RECV vil nu kunne modtage SMS. Under data kan man linke den til en String eller et array af Char. Husk for at kunne modtage SMS skal telefonnummeret være under Authorized phone numbers i hardware konfiguration. Jeg har ikke haft mulighed for at kunne prøve disse blokke af, men jeg har afprøvet blokke, som virker på et lokalt netværk(t_con, T_SD, T_RECV, TDISCON). Disse blokke har en lignende opsætning. Mick Klitgaard Side 15 af juni 2013

16 Webserver En webserver er en måde at lave en brugerflade på, som kan tilgås fra et hvert sted, hvor der er net forbindelse. Når man så indbygger webserveren i en PLC, kan man lave en billig SRO skærm, da den ikke kræver licenser eller specielle skærme. Så hvordan laver man så sådan en webserver? Der findes ingen programmer der er udviklet sammen med en PLC, så man kan bruge et hvilket som helst program man ønsker. Jeg bruger eksempelvis Adobe Dreamweaver og Notepad++. Disse programmer bliver brugt til at lave almindelige hjemmesider med. Når man skal lave en hjemmeside til en webserver i en PLC, skal man skrive siden HTML. Der ud over kan man bruge Java og CSS til lave siden med. Man skal opmærksom på at hvis man vil have billeder på siden kan den blive langsom, også hvis man har mange tags til og fra PLC eller hvis programmet i PLC en er meget sort. Der er ingen steder beskrevet hvor mange tags eller hvor store billeder må være, så det noget man skal prøve sig frem til. Det første man skal, når man laver en ny hjemmeside, er at denne <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//"> skal stå som det første på siden. Der over skal man skrive dette <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" > i header. Disse to ting definerer hvilke standarder hjemmesiden bruger. Læs tags fra PLC Hvis man vil læse et tags fra PLC en er det forholdsvis simpelt. Hvis man eksempelvis vil læse hvad trykket er skal man skrive := Navn : Navnet på det tag man vil se skal skrives 100% ens. Hvis man vil linke til et tag i en DB blok skal man skrive det sådan := DB.Navn: derudover skal man i toppen af siden skrive <!-- AWP_In_Variable Name='"DB"' --> Man kan linke til alle typer tags lige fra bit til time og string. Skriv Tags til PLC At skrive et tag til PLC en er noget sværere. Dette skal gøres i den FORM som er sat til method= post. Der ud over skal man også skrive en kommentar i toppen af siden. Man kan kun skrive værdier til PLC en, det vil sige at man ikke kan toggle eller pulse bit. Men man kan skrive til alle typer tag. På næste side har jeg lavet et par eksempler på hvordan man kan skrive til et tag. Husk at skrive 100 % ens som det står i PLC en og at skrive kommentaren i toppen at siden. Før man begynder at skrive til PLC en bedes man læse om Login. Mick Klitgaard Side 16 af juni 2013

17 Knap Start/Stop <!-- AWP_In_Variable Name= Tag1 --> <form action="" method="post"> <input name= Tag1 type="hidden" value="1"> <input name="" type= submit value= Start > </form> <form action="" method="post"> <input name= Tag1 type="hidden" value="0"> <input name="" type= submit value= Stop > </form> Tekst felt <!-- AWP_In_Variable Name= Tag2 --> <form action="" method="post"> <input name= Tag2 type="text" value=':= Tag2 :'> </form> Rulle felt <!-- AWP_In_Variable Name= Tag3 --> <Form method="post" action=""> <select name= Tag3 > <option value="0">nul</option> <option value="1">en</option> <option value="2">to</option> </select> <input type="submit" Value="Submit"/> </Form> Mick Klitgaard Side 17 af juni 2013

18 Login Hvis man vil skrive til PLC en fra en hjemmeside skal man logge ind. Der er to måder jeg kender til at logge ind på. Men først skal man lige have lavet et kode ord. Dette gøres inde i PLC ens hardware setup under protection. Her kan man lave et password, hvis man vil have et. Man kan også lade den stå tom, så er der bare ingen kode på. Men bruger navnet kan man ikke lave om på eller lave flere brugere, man har kun en Admin bruger. PLC en har sin egen hjemmeside, som man ikke kan slette. Denne hjemmeside kan man bruge til at se status på selve PLC en. Øverst i venstre hjørne på denne side er der et login felt, hvor man kan logge ind. Bruger navnet er Admin og kode ordet er hvad man nu har valgt. Men af en eller anden grund kan man ikke logge ind fra en mobil via denne metode. I stedet for kan man lave login til sin egen hjemmeside, som også vil virke fra en mobil. <form name="loginform" method="post" action="/formlogin"> <input type="hidden" name="login" id="textinput" value="admin"/> <input type="password" name="password" id="passwordinput2" value=""/> <button onclick="document.getelementsbyname('loginform')[0].submit()">login</button> </form> Ved at indsætte denne form på sin hjemme side, har man lavet et login, så man ikke behøver at logge ind fra hoved siden. Hvis man vil skjule password feltet kan man ændre type="password" til type="hidden". På samme måde hvis brugeren selv skal kunne indtaste bruger kan man ændre type="hidden" til type="text" og fjerne admin fra value="admin". Opdatering af siden De tal som bliver vist på siden er kun så nye som siden selv, det vil sige at hvis man vil se det mest ny data er man nødt til at trykke på F5 hver gang siden skal opdateres. Men hvis man skriver dette <meta http-equiv="refresh" content="10; URL=Index.html"> ind i head vil siden kunne opdate sig selv hvert 10 sekund. Husk at ændre URL til navnet på filen. Mick Klitgaard Side 18 af juni 2013

19 PLC program Der er to ting man skal gøre i programmet for at kunne se den hjemmeside man selv har lavet. Det første er at i OB 1 skal man sætte en blok ind som hedder WWW. Denne blok har et input og et output, i inputtet skal man skrive 333. Dette vil kalde DB 333 hvilket styrer hjemmesiden. Outputtet er til at se fejl koder med så den skal bare linkes til en T. Inde i hardware er der en fane som hedder webserver under den skal man aktivere serveren. Under samme fane skal man skrive stien til hjemme siden og hvilken fil den skal åbne først. Til sidst skal man generere hjemmesiden, ved at trykke på knappen generere under hvor man har valgt stien. Mick Klitgaard Side 19 af juni 2013

20 Brugervejledning HUSK! Ved brug af SRO skærmen skal man logge ind før man kan ændre setpunkt eller starte/stoppe pumper Start af anlægget For at anlægget kan startes skal der som minimum være to pumper i automatik og uden alarm. 1. To pumper skal stå i automatik både lokalt og via SRO skærmen. 2. Vælg nu det tryk man vil have som gennemsnit for hele vandnettet. Dette vælges via SRO skærmen under setpunkt. 3. Hvis man ønsker at anlægget skal kunne skifte mellem flere pumper, skal disse pumper også stå i automatik. Anlægget vil så skifte pumper hver 12 time. Stop af anlægget For at stoppe anlægget skal man stoppe hver pumpe for sig selv. Dette kan gøres på to måder: 1. Lokalt ved anlægget er der en drejeknap for hver pumpe. Den skal stå på stop, så vil den valgte pumpen stoppe. 2. På SRO skærmen under hver pumpe kan man trykke på knappen stop. Så vil den valgte pumpe stoppe. Man kan se på SRO skærmen under hver pumpe hvad status den er på. Ved Standby er den i stop. Hvis der står Automatik eller Manuel, vil pumpen kunne køre. Manuel kørsel af anlægget Manuel kørsel via lokale knapper forgår ved at dreje knappen for den enkelte pumpe. Knappen sættes til Man og derved vil pumpen starte og køre med en hastighed på 50 %. For at stoppe pumpen drejes knappen til stop. Manuel kørsel via SRO skærm foregår ved at man trykker på knappen Man under den pumpe man vil styre. Dernæst kan man styre hastigheden i feltet neden under. For at stoppe pumpen, trykker man på stop knappen. Mick Klitgaard Side 20 af juni 2013

21 SRO skærm Side panel 1. For at ændre data på skærmen skal man logge ind. Dette sker ved at indtaste adgangskoden og trykke på Login. 2. Så kan man sætte det gennemsnits tryk, man gerne vil have i hele vandnettet. Man kan også se hvad gennemsnitstrykket for nettet er lige nu. Se mere under Beregning. 3. Ved at trykke på en af disse knapper kan man se oplysninger for den enkelte pumpe. Eksempelvis ved at trykke på knappen Pumpe 1 vil man kunne se oplysninger om pumpe 1. Knapperne vil skifte farve efter status på pumpen, se mere under Fejl. 4. Hvis der en fejl på en pumpe eller ved en forsyning kan man resette alarmen her. 5. Dette vil vise status for forsyningen til følere og pumpestationen. Se mere under Fejl Mick Klitgaard Side 21 af juni 2013

22 Hoved Panel 1. Ved at trykke på denne knap vil den valgte pumpe gå i automatik. 2. Ved at trykke på denne knap vil den valgte pumpe stoppe. 3. Her kan sætte den valgte pumpe i manuel, og så kan man indtaste en hastighed i feltet. 4. Her kan man se status for den valgte pumpe. Her vil man eksempelvis kunne se om en pumpe er i alarm eller om den er i manuel. Se mere under Alarm/Status 5. Her kan man se det tryk som pumpen forsøger at holde. Trykket er beregnet ud fra setpunktet. Se mere under Beregning. 6. Her kan se hvad trykket er lige nu ved pumpen. 7. Her kan man se hvor hurtigt den valgte pumpe kører lige nu. 8. Dette er en graf, der viser hastigheden for den valgte pumpe over en periode på 24 timer. 1 søjle svarer til 1 time Mick Klitgaard Side 22 af juni 2013

23 Lokal Betjening 1. Denne lampe vil lyse, hver gang pumpen kører. 2. Denne lampe vil lyse, hvis der er en alarm på pumpen. 3. Denne drejeknap har tre punkter, Auto, Stop og Man. I Auto vil pumpen køre automatisk. I stop vil pumpen stoppe og i Man vil pumpen starte og køre med en hastighed på 50 %. 4. I dette display vil man kunne se hvad gennemsnitstrykket er på nettet i bar. Se mere under beregning. 5. Hvis der har været alarm eller nødstoppet har været aktiveret, skal man trykke på denne knap for fjerne alarmen Mick Klitgaard Side 23 af juni 2013

24 Alarm/Status Alarm tekst for Forsyningen Alarm Tekst Fejl Løsning Føler 1 UAD Forsyningen til føler 1 er ude af drift Kontroller sikringen ved føler 1. Føler 2 UAD Forsyningen til føler 2 er ude af drift Kontroller sikringen ved føler 2. Føler 3 UAD Forsyningen til føler 3 er ude af drift Kontroller sikringen ved føler 3. Hoved UAD Forsyningen til Pumpestationen er ude af drift Kontroller sikringen i pumpestationen. Alarm/Status tekst for Pumpe 1-4 Tekst Fejl Løsning Fejl FO Frekvensomformeren har en fejl Se Frekvensomformeren for mere information Fejl TMM PLC en ved ikke om pumpen kører. Kontakt El service. Nødstop Der er nødstop på pumpen Nulstil nødstop og tryk på reset. Manuel Pumpen er i manuel kørsel Sæt drejeknappen til stop eller tryk på stopknappen i SRO skærmen Automatik Pumpen er i automatisk kørsel Sæt drejeknappen til stop eller tryk på stopknappen i SRO skærmen Standby Pumpen har ingen fejl og klar til kørsel Vælg Auto eller Man via SRO skærmen eller via drejeknappen. Andre Fejl Fejl Pumpen vil ikke køre Automatik Kan ikke ændre noget på SRO skærmen Løsning Dreje knappen skal stå på AUTO. Log først ind på SRO skærmen, og vælg derefter AUTO på pumpen. Indtast adgangs kode i øverste højre hjørne, og vælg derefter login i samme hjørne. Farver og lamper for pumpe 1-4 Lampe/Farve Grøn Lampe Rød Lampe Grøn Farve Gul Farve Rød Farve Status Pumpen kører Pumpen har en Alarm, pumpen vil ikke kunne køre. Pumpen kører Der er ingen alarm. Pumpen er klar til at køre. Pumpen har en alarm. Pumpen vil ikke kunne køre. Mick Klitgaard Side 24 af juni 2013

25 Beregning Pumpestationen får information fra 3 trykfølere, som sidder rundt omkring på vand nettet og sender information en gang i timen. Denne information bliver lagt sammen til et gennemsnitstryk. T1 = Tryk føler 1, T2 = Tryk føler 2, T3 = Tryk føler 3, TN = Tryk Net Det setpunkt man sætter, er det tryk man vil have på hele vandnettet som gennemsnitstryk. Det vil blive sammenlignet med det aktuelle tryk på nettet for at finde et lokalt setpunkt. SN = Setpunkt Net, TN = Tryk Net, TL = Tryk Lokal, SL = Setpunkt Lokal I pumpestationen sidder der en trykføler, der måler trykket lokalt, der så bliver ført ind i en regulator som forsøger at holde trykket på det lokale setpunkt. Outputtet fra regulatoren bestemmer hastigheden på pumperne. Mick Klitgaard Side 25 af juni 2013

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Netværk & elektronik

Netværk & elektronik Netværk & elektronik Oversigt Ethernet og IP teori Montering af Siteplayer modul Siteplayer teori Siteplayer forbindelse HTML Router (port forwarding!) Projekter Lkaa Mercantec 2009 1 Ethernet På Mars

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-06-29 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: 2011-09-08 Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 19 LEGAL INFORMATION Copyright 2011

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper.

FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations A/S pumpestyringskontroller konfigurerebar op til 4 pumper. FH Automations S7-1200 Standard Pumpestyringen, er en fleksibel PLC-styring til pumpestationer med forskellig hardware-konfiguration.

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL VMG8924-B10A Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL VMG894-B0A Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk

TK102-2 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk. Kontakt: salg@smartgps.dk TK102-2 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK102-2. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt.

Læs mere

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx

Westermo GDW-11 GSM Modem forbindelse til CXxxxx APP-NOTE 609005 Beckhoff Application Note Date: 1/5/2007 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Westermo GDW-11 GSM

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

TK10 Brugervejledning

TK10 Brugervejledning TK10 Brugervejledning TK10 Features Op til 800 dages drift på en opladning. 10000mAh Litium-Polymer batteri. Indbygget Sabotage alarm. GSM+GPS positionering med Google map tracking. Vandtæt design med

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : PC-program 714014 Program som kommunikerer med trykprøve stationer via. T-net/E-net. Fra programmet er det muligt at indstille parametre i de tilkoblede stationer. Programmet gemmer data

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling Publiceringsdato Sidst ændret 22/08-2011 Version 4.22 1. Introduktion Banedanmark (BDK) har ændret den måde, man foretager fjernopkobling

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

WT-1675B-3 GSM Alert and Monitoring System 3 inputs, 1 relay

WT-1675B-3 GSM Alert and Monitoring System 3 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-3 GSM Alert and Monitoring System 3 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Marts 10, 2014 1 INTRODUKTION WT-1675B-3 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 3 digitale indgange

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220

GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 GSM REMOTE CONTROL AND MONITORING SYSTEM Model: GSM-220 For nyeste manual www.termalou.com Indholdsfortegnelse Intorduktion....... 4 Pakkens indhold......4 Enhedens design....5 Installations Diagram...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ

Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Product Model: WT-215W Bruger Manual For WT-215W WIFI relæ Applicationer Sæt enheden til en stikkontakt og brug setup menuen for at forbinde enheden til WiFi-routeren og opret en online konto, så er man

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg

NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg NT PDC Udarbejdet af Kenneth Dalbjerg Titelblad Denne rapport er udarbejdet af Kenneth Dalbjerg, med det formål at lære noget omkring, NT PDC Server. Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Forside Titelblad

Læs mere

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S

INSTRUKTION. OJ-DV Hterm. OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS. 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S INSTRUKTION 67436 05/15 (OSH) 2015 OJ Electronics A/S OJ-DV Hterm OJ Drives A DRIVES PROGRAMME DEDICATED TO VENTILATION SOLUTIONS GENERELT OJ-DV Hterm er en håndbetjeningsenhed, som anvendes til indstilling

Læs mere

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING

VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING VALTRONICS IPHONE/IPAD APP BRUGERVEJLEDNING Herunder vises forskellige måder, hvorpå man kan installere in IPHONE eller IPAD app til Valtronics undendørs kamera. 1. Download APP fra din IPHONe eller IPAD

Læs mere

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x

Oversigt. 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer. Display x x x. 1 stk. alarm relæ udgang x x x. Strøm måling x x x Standard skabe 1 Oversigt FGC 211 FGC 313 FGC 323 1 pumpestyring 1 pumpestyring 2 pumpestyringer op til 4,5 kw op til 5,5 kw op til 4,5 kw Display x x x 1 stk. alarm relæ udgang x x x Strøm måling x x

Læs mere

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse.

Modbus data modellen er opbygget af fire primære data typer. I nedenstående skema er en kort oversigt over disse. Modbus RTU protokol Indledning Modbus er en application layer messaging protocol, placeret på 7. lag i OSI modellen, der sørger for client/server kommunikation mellem enheder koblet på forskellige typer

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG983 til MMS Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513

UniLock System 10. Manual til Pollerens web-server interface. Version 1.0 Revision 090513 UniLock System 10 Manual til Pollerens web-server interface Software PCS125 Version 1.0 Revision 090513 Polleren har indbygget en web-server, der stiller en række funktioner og data til rådighed for eksterne

Læs mere