Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema"

Transkript

1 Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema Untis er et skemalægningsprogram, der anvendes i mange lande. I Gruber og Petters manual Kalender-Semesterskema (som du finder på vores hjemmeside under Support --> Manualer --> Danske) er der en beskrivelse af funktioner og muligheder i modulet, Kalender-Semesterskema. I vejledningen "Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema", har vi til vores danske, færøske og grønlandske kunder beskrevet nogle funktioner og råd, der ikke er nævnt i manualen Kalender-Semesterskema. Det er specielt vigtig, at du læser afsnit 5-7 i den supplerende manual - INDEN du begynder på automatisk skemalægning (optimering). De råd og tips, vi giver i vejledningen "Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema", forudsætter: at du har læst manualen Kalender-Semesterskema. eller er vant til at arbejde med modulet Kalender-Semesterkalender. Klik her, for at åbne manualen Kalender-Semesterskema. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 1

2 1. Forskel på optimering! Et par steder i Untis kan du se ikonet "Optimering". Som det fremgår af ovenstående skærmdump, har ikonerne samme udseende, men der er STOR forskel på, hvad der bliver optimeret. 1. Menuen: Skemalægning --> Optimering. 2. Modulet: Kalender-Semesterskema --> Optimering. 1. Er en funktion til automatisk skemalægning. Anvender du modulet Kalender- Semesterskema, SKAL du gøre dig bekendt med de afsnit i denne vejledning, som omhandler automatisk skemalægning - før du sætter gang i en skemaoptimering! 2. Er en funktion til automatisk fordeling af årslektionerne ud på ugerne i Kalender-Semesterskemaet. Vær opmærksom på, at denne optimeringen IKKE skemalægger lektionerne på en bestemt position i et skema. En del skoler i Danmark planlægger/fordeler manuelt undervisningen på kalenderugerne i Kalender-Semesterskemaet, og anvender derfor ikke den automatiske optimering i Kalender-Semesterskemaet. Andre planlægger slet ikke i Kalender-Semesterskemaet. De placerer (manuelt) skemabrikkerne direkte i skemaerne. Herefter bliver placeringen, automatisk registreret i Kalender-Semesterskemaet. Vil du anvende automatiske fordeling/planlægning af dine årslektioner, kan du læse mere i manualen Kalender-Semesterskemaet Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 2

3 på side 9 i afsnit Klik her. Har du i menuen: Undervisning sat start- og slutdato (F.o.m. og T.o.m.) på en eller flere undervisninger, vil den automatiske optimering fordele lektionerne inden for det ønskede interval i Kalender-Semesterskemaet. 2. Kolonner i Kalender-Semesterskemaets venstre del Årslektions-kolonnerne Plgt. = Antallet af fordelte/planlagte lektioner i semesterskemaet. Åbn = Antallet af IKKE fordelte/planlagte lektioner i semesterskemaet. I alt = Alle de årslektioner, du har oprettet til den pågældende undervisning. (I alt = Plgt + Åbn). sklgt = Antallet af lektioner, der er placeret i skemaet. min-max. = Hvis du skriver fx 3-6 vil den automatiske optimering/fordeling af lektionerne i Kalender-Semesterskemaet minimum placere 3 lektioner i en uge og højst placere 6 lektioner. Fraværsmarkering Fravær oprettet i feriekalenderen er markeret med en orange farve. Den mørke orange farve betyder, at alle dage i ugen er ferie. Er farven lysere, er det kun enkelte dage. I eksemplet er der følgende antal feriedage: uge 38: 1, uge 39: 2, uge 40: 3, uge 41: 4 og uge 42: 5. Hvis farven er grå, er fraværet oprettet i "sygesengen". Her er antallet af fraværsdage i ugen også afhængig af farvetonen. Obs. Oprettelse af fravær i "sygesengen" skal ske INDEN skemalægning. Fastholde årslektions-kolonnerne Hvis du har mange uger i dit skoleår, kan det være smart at kunne scrolle til højre i ugerne UDEN at årslektions-kolonnerne (I alt, min-max., Plgt., Åbn og sklgt) forsvinder. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 3

4 Det gør du ved at føre musen henover kolonneadskillelsen markeret med 1-tal (se ovenstående skærmdump). Når du ser den lille hængelås, skal du venstreklikke, samtidig med at du trækker musen hen til kolonneadskillelsen markeret med et 2-tal. Når du er der, "slipper" du dit venstreklik. Nu er årslektions-kolonnerne låst, hvilket betyder, at du kan scrolle til højre i ugerne, mens du fortsat kan se årslektions-kolonnerne. 3. Visning i Kalender-Semesterskemaet Klikker du på det lille gule tandhjul i ikonlinjen, kan du bestemme, hvordan du ønsker: 1. Visningen i venstre side af Kalender-Semesterskemavinduet skal være. Hvis du har prikken som vist ovenover "Vis KUN de udvalgte...", ser du kun den lærers eller klasses undervisning, som er markeret i højre side. Sætter du derimod prik ved den øverste mulighed "Marker de elementer...", vil du få vist alle undervisningsrækker. Den persons eller klasses undervisning, som du har markeret i højre side af vinduet, bliver markeret med en orange-/blålig baggrund (se næste skærmdump). 2. Ugebetegnelsen bliver angivet. Vi anbefaler af hensyn til overskueligheden, at du vælger "Fra-til" eller Kalenderuge. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 4

5 4. Højre del af Kalender-Semesterskemaet Højre del af Kalender-Semesterskemaet er udelukkende en sammentælling af indtastningerne i Kalender-Semesterskemaets venstre del. Her kan du se, hvordan de enkelte stamdata elementer (klasser, lærere og lokaler) er fordelt på skoleåret uger. Oplysningerne kan overføres til et regneark. Se vejledningen på vores hjemmeside under fanebladet Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 5

6 Support --> FAQ --> "Kalender-Semesterskema Hvordan kopieres Kalender-Semesterskemaet til Excel-regneark?" eller klik her Du kan selv indtaste et Ideal-tal i højre side af Kalender-Semesterskemavinduet. Ideal-tallet er det ugentlige timetal, som du ønsker. I ovenstående eksempel er det i forhold til klasserne. Hvis ugelektionerne bliver rødlige er der fordelt flere lektioner end dit ideal-tal (jo rødere jo større overskridelse). På tilsvarende vis med den grønne farve, der betyder, at der er fordelt færre lektioner. Hvis du ændrer ideal-tallet, skal du opdatere Kalender-Semesterskemaet - før ændringen registreres. Sætter du ideal-tallet til 10, vil den røde farve først vise sig, når der er tildelt mere end 12 lektioner pr. uge. Den grønne farve, når der er under 8 lektioner pr. uge. Obs. Hvis du anvender lokalegrupper, kan du ikke bruge oversigten over fordelingen på lokaler. 5. Automatisk skemalægning - KUN én uge af gangen Dem, der skal anvende automatisk skemalægning, skal læse afsnit 5-7 i denne vejledning. De brugere, der skemalægger ALT manuelt, kan springe disse afsnit over. Når din undervisning er fordelt i Kalender-Semesterskemaet, er du klar til automatisk skemlægningen i menuen: Skemalægning --> Optimering. Har du nogle lektioner, der skal placeres på helt bestemte positioner i skemaet, er det en god idé manuelt at skemalægge dem - og derefter låse dem i skemaet. Vi anbefaler på det kraftigste, at du følger denne procedure: 1. Start med at tage en backup (der er ingen fortryd knap). 2. Optimer KUN én uge af gangen. 3. Tjek resultatet (Skemadiagnosen) og tilpas evt. skemaet manuelt efterfølgende. 4. Tag en backup 5. Optimer den næste uge. 6. Tjek osv. Ved kun at optimere en uge af gangen opdager du eventuelle problemstillinger, der skal rettes Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 6

7 - og optimeringsfunktionen har kun brugt tid på at optimere én uge. Ofte viser det sig, at en uhensigtsmæssighed i en uge kan betyde, at der skal ændres på andre uger - og så kan skemaerne alligevel ikke bruges, hvis du har optimeret/skemalagt flere uger af gangen. Ved at tage en backup, før du påbegynder skemalægningen af hver enkelt uge, har du altid mulighed for at gå blot et skridt baglæns, hvis du får behov for at ændre. Du skemalægger/optimerer én uge af gangen ved at låse alle uger - og derpå låse netop den uge op, der skal skemalægges/optimeres. Se afsnit Låsning af uger i Kalender-Semesterskemaet Først skal du låse alle uger. Vær opmærksom på, at der er to forskellige hængelåse i ikon-linjen. En til at låse uger (midt i ikonlinjen) og en anden til at låse selve fordelingen (længst til venstre i ikonlinjen). I afsnit 6 er det hængelåsen "Lås uge", du skal bruge. Du låser alle uger ved at klikke på en tilfældig celle i fordelingsskemaet (se skærmdump). Klik endnu en gang i cellen og klik derefter på "Ctrl + a" for at markere alle celler i fordelingsskemaet. Når alle celler er markeret klikker du på ikonet "Lås uger". En stjerne til højre for ugetallet viser, at ugerne er låst. Endnu et klik på "Lås uger" vil på ny låse alle de markerede uger op. Et klik mere på "Lås uger" låser igen osv. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 7

8 1. Når alle uger er låst, markerer du et tilfældigt felt i fordelingsskemaet nedenfor den uge, der skal låses/ låses op. I dette eksempel er det uge 10 (se ovenstående skærmdump). 2. Klik på hængelåsen i ikon-linjen, der låser/låser op for de(n) markerede uge(r). Nu er du klar til at optimere uge 10 - uden at Untis ændrer på fordelingen af de øvrige uger. Men tag altid en backup INDEN du sætter gang i den automatiske skemalægning. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 8

9 Skemaoptimering Fra Untis version 2013 MÅ du IKKE længere sætte flueben ved "Bevar nuværende fordeling i Kalender-semesterskemaet" i det vinue, der åbner, når du vælger Skemlægning --> Optimering ("Styredata for optimering)". Når du er tilfreds med skemalægningen i den valgte uge, fortsætter du på følgende måde: 1. Tag en ny backup. 2. Lås den uge, du netop har optimeret. 3. Lås den næste uge op. Tjek lige, at alle andre uger er låst. 4. Optimer/skemalæg ugen. 5. Tjek skemaerne (Skemadiagnosen) og evt. tilpas. 6. Tag en backup. 7. Fortsæt med de følgende uger, men stadigvæk kun én uge af gangen. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 9

10 7. Låsning af fordelingen i Kalender-semesterskemaet Vil du i forbindelse med en optimering af fordelingen i Kalender-Semesterskemaet sikre, at optimeringen ikke ændrer på bestemte dele af fordelingen, kan du markere disse og klikke på ikonet: "Lås fordeling". Der kommer en stjerne til højre for de fordelinger, der er låst. Har du hele fordeling på plads i Kalender-Semesterskemaet, kan du sikre, at den ikke ændres i forb. med en skemaoptimering i menuen: Skemalægning --> Optimering, ved at markere hele fordelingen og klikke på "Lås fordeling". Det er vigtigt, at du ved, hvilken visning/indstilling, du har i Kalender-Semesterskemaet. Se næste skærmdump. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 10

11 Vil du i Kalender-Semesterskemaet låse fordelingen for alle dine undervisninger, skal du være opmærksom på, om du ser al undervisning eller kun dele af undervisningen. 1. Hvis der i indstilling (det gule tandhjul) i Kalender-Semesterskemaet er prik ved "Vis KUN de udvalgte elementer fra højre vindue i venstre vindue", vil du ved en markering med "ctrl+a" (marker alt) kun få markeret netop den klasse eller lærer, som du har valgt at se. 2. Vil du markere og låse samtlige fordelinger i Kalender-Semesterskemaet, skal du i Indstillinger (det lille gule tandhjul") sætte prik ved "Marker de elementer, der er udvalgt i højre vindue". Ønsker du i Kalender-Semesterskemaet at markere dele af fordelingen fx én række i 4 uger, kan du gøre det ved at klikke på den første celle, holde shift-tasten nede og benytte pile-tasterne til at markere de næste tre celler. Se næste skærmdump. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 11

12 Undervisning nr. 7 er markeret i ugerne 5, 6, 7 og Slette skemaet i én uge Du kan slette skemaet for alle elementer i kun en uge i menuen Skemalægning --> Slet det lagte skema. Sæt flueben ved "Kun årslektioner for d..." og udpeg ugen. Funktionen gælder kun for årslektioner. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 12

13 9. Hvordan hænger indtastninger i Kalender-semesterskemaet sammen med indtastninger af blokstørrelser i menuen Undervisning? 1. Hvis du på en undervisning KUN har indtastet blokstørrelser direkte i Kalender-semesterskemaet, vil Untis i forbindelse med den automatiske skemalægning (optimering) tage højde for indtastningen i Kalender-semesterskemaet. 2. Hvis der på en undervisning BÅDE er indtastet blokstørrelse i menuen Undervisning OG i selve Kalender-semesterskemaet, vil Untis i forbindelse med den automatiske skemalægning (optimering) tage højde for indtastningen i Kalender-semesterskemaet. 3. Har du KUN indtastet dobbeltlek./blokke i menuen Undervisning, vil Untis i forbindelse med den automatiske skemalægning (optimering) tage højde for indtastningen i menuen Undervisning. Læs evt. mere om indtastninger af blokstørrelser direkte i Kalender-Semesterskemaet i manualen: Kalender-Semesterskemaet på side 14 i afsnit Klik her. 10 Manuel skemalægning Ved manuel skemalægning, har du 2-3 muligheder for at trække lektioner ind i skemaet. A. Trække ved hjælp af hånden i menuen Undervisning. I nogle skemaer ligger de ej skemalagte skemabrikker ved siden af skemaet og kan trækkes derfra ind i skemaet. Denne funktion svarer til at trække skemabrikkerne vha. hånden. B. Trække direkte fra Kalender-Semesterskemaet. 10A. Trække skemabrikker fra menuen Undervisning Trækker du manuelt lektionerne ind i skemaet fra menuen Undervisning, vil der blive taget højde for det, du evt. har indtastet i kolonnen Dobbeltlek. eller Blok. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 13

14 Obs. Du bør ikke indtaste forskellige blokstørrelser til den samme undervisning i menuen Undervisning. Hvis du har behov for fx henholdsvis blokke á 3 og 5, kan du gøre et af to: 1. Indtaste det på selve undervisningen i de pågældende uger i Kalender-Semesterskemaet. 2. Oprette undervisningen på to linjer i menuen Undervisning, hvor den ene linje bliver med blokke á 3 og den anden linje bliver med blokke á 5 (husk at justere årslektionstallet på de to linjer, så det samlede tal kommer til at passe). B. Trække skemabrikker fra Kalender-Semesterskemaet Trækker du manuelt lektionerne ind i skemaet fra Kalender-semesterskemaet, vil der blive taget højde for de dobbeltlek./blokstørrelser, der er angivet i vinduet "Indtast blokundervisning" i Kalender-Semesterskemaet. Der bliver ikke taget hensyn til indtastningerne vedr. dobb.lektioner og blokke fra menuen Undervisning. Supplement til manualen, Kalender-Semesterskema - 14

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Hvad kan jeg i WebUntis?

Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? Hvad kan jeg i WebUntis? 1 1. Login 1.1 Login og rettigheder på WebUntis 4 2 2. Skemaer 2.1 Skemaer i WebUntis 7 3 3. Undervisning 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 Undervisning i WebUntis

Læs mere

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis?

Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Kan jeg arbejde med rullende uger (A- og B-uger) i Untis? Ja, du kan arbejde med rullende uger (A- og B-uger), hvis du har et af modulerne: Kalender-semesterskema Multiuge- og Periodeskema Rullende uger

Læs mere

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien.

Indhold. 'Undervisning' II Undervisningsvinduet. III Indtastning af undervisning. IV Egenskaber for undervisning. V Funktioner i Menulinien. 2 Indhold I Undervisning 3 II Undervisningsvinduet 3 III Indtastning af undervisning 4 1 Indtastning... af en simpel undervisning 5 2 Dobbeltlektioner... - Blok 7 3 Koblinger... 8 4 Kobling... af undervisning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner

Lær hvordan du: Sådan virker din kalorieberegner Sådan virker din kalorieberegner Lær hvordan du: Det har længe været et stort ønske fra mange brugere, at vi fik opdateret vores kalorieberegner både i form af design med også i form af funktionalitet.

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Sådan arbejder du med jobsøgningslog

Sådan arbejder du med jobsøgningslog Sådan arbejder du med jobsøgningslog Når du skal oprette en log, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på MIN JOBSØGNING i den sorte menu øverst på siden. Du kan se Jobnets værktøjer,

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere