Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midlertidig udgave. Manual. MJK Comtroller 702. Stations ID: Serienr.: Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL"

Transkript

1 Manual MJK Comtroller 702 Gældende for softwareversion 83XXXX COMLI PROTOKOL Stations ID: Serienr.: M702DK/0110 Rev Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer.

2 CE - KONFORMITETSERKLÆRING Dette produkt overholder kravene vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), fastsat i EU-direktiv nr. 89/336/EØF af 3. maj 1989, ændret ved direktiv nr. 92/31/EØF, om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektromagnetiske apparater. MJK Automation erklærer, at produktet overholder de grænseværdier, der er fastsat i EN og EN

3 Indhold 1 Generelt MJK-Link Betjening Menuer F0 - Programnummer, tid og dato F1 - Indgange on/off F2 - Udgange on/off F3 - Grænser høj/lav F4 - Analog indgang # F5 - Analog indgang skaleret F6 - Antal (tæller) F7 - Tid F8.1 - Alarm & F8.2 Alarm # F9.1 - Overløbsmængde F9.2 - Overløbsmængde Hovedfunktioner Valg af sprog Indstilling af ur / dato Adgangskode ønskes / ønskes ikke Skift mellem sommer- og vintertid Tast adgangskode Analoge indgange middelværdi Datalogning interval (MM:SS) Opringning toner/puls Opkald ved spændingssvigt Antal ring før svar ID-nr. for Comtroller Automatisk alarmkvittering Telefonnummer SMSC Telefonnummer Master eller Slave Analoge indgange Valg af indgang Indgang 0-20 / 4-20 ma Skalering 0 / 4 ma Skalering 20 ma Høj grænse ja / nej Sæt høj grænse Høj grænse drift / alarm Høj grænse - signal forsinket Høj alarm - opkald via telefon Lav grænse ja / nej Sæt lav grænse Lav grænse drift / alarm Lav grænse - signal forsinket Lav grænse - opkald via telefon Digitale indgange Digital indgang # Drift / Alarm Signal forsinket NO / NC Alarmopkald Digitale udgange Digital udgang # NO / NC Tid / Fast Tid før start Sæt ON-tid Specialfunktion for digitale udgange Tilbagestyring Tilbagestyring i brug ja/nej Start af tilbagestyring Afslut tilbagestyring Tilbagestyring af antal stationer Programmering af understation # Modtagers ID-nummer Modtagers udgang # Pumpestyring Pumpestyring aktiveret JA / NEJ Pumpestyring tømning/fyldning Pumpestyring DO2 aktiv Pumpestyring alternering JA/NEJ Pumpestyring niveau 2 i brug - JA/NEJ Pumpestyring startniveau # Pumpestyring stopniveau # Telefonliste for alarmer Telefonnummer Indtast OPS meddelelse Indtast SMS-meddelelse Programmering af overløbsberegning Overløbsflowberegning Overløbsberegning i brug Ja/Nej Nul-punkt DI # Niveaumåling for flow Indtast antal Q(h) punkter (1-9) Indtast niveau højdepunkt Indtastning af flow højdepunkt MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

4 12 Programmering af kombialarmer Kombialarm # Kombialarm i brug Kombialarm signaler Signal forsinket Kombialarmopkald Alarmer Drifts- eller alarmsignal Opkald ved alarm Afstilling af alarmer Særlige fabrikskoder Adgangskode Opsætning af seriel port Tvungen opsætning SMSC-telefonnumre Diverse Specifikationer Vedligeholdelse Elektrisk tilslutning Digitale indgange Analoge indgange Serielle kanaler Ekstern 15 V DC forsyning Opgradering Fabriksindstillinger

5 1 Generelt MJK Comtroller 702 er udviklet til styring og overvågning mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. Comtroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, realtidsur og RS 485-port for transmission på egne kabler. Comtroller 702 er et avanceret produkt, der er baseret på erfaringer fra de tusinder af overvågningsanlæg vi har leveret gennem de sidste 15 år. Comtroller 702 er en komplet enhed til lokal montering med styring, dataopsamling, lagring og transmission af analoge og digitale målinger til anvendelse i både små og store SRO anlæg. Comtroller 702 monteres typisk i klynger, hvor hver Comtroller 702 forbindes på en 2-wire forbindelse. Som master for en klynge eller kæde monteres en Data Transmitter 795 der fungerer som fælles kommunikationsenhed. De enkelte Comtroller 702 kan kaldes individuelt med individuelle ID numre og Data Transmitteren varetager blot kommunikationen. Via radio, telefon eller GSM modem som kommunikationsenhed direkte til SRO anlægget. Comtroller 702 har alle funktioner indbyggede med interface til måle- og reguleringsudstyr, datalogger, tællere og transmission. Comtroller 702 programmeres fra en PC, via overvågningsanlægget eller Datatransmitter 795 som master. Comtroller er en kompakt enhed med alle nødvendige funktioner indbyggede. Comtroller 702 er en komplet enhed med interface, hukommelse, RS 485 driver med repeater og software. Comtroller 702 er enkel og økonomisk at anvende, idet alle de nødvendige funktioner er indbyggede, så antallet af eksterne komponenter formindskes. RS232-porten benyttes til tilslutning af eksternt modem, GSM-modem eller en PC for konfigurering eller aflæsning af data. 1.2 MJK-Link Det windowsbaserede program MJK Link kan benyttes til at overvåge en eller flere MJK 702 Data Transmittere. Via en PC med modem er det med MJK Link muligt at aflæse værdier, ændre setpunkter samt aflæse datalogger for undersøgelse af f.eks. overløb. Denne manual omhandler 702 i Comli-versioner til telefonmodem, GSM-modem, RS485 på egne linier, powerline modems og lukkede radionet. Skærmbillede fra overvågningsprogrammet MJK-Link, hvor en 2-pumpestation, overvåget med en Comtroller 702, betjenes med musen i et vindue mage til forpladen på en MJK Datatransmitter MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

6 2 Betjening Comtroller 702 kan betragtes som en Data Transmitter 795 med en indbygget pumpestyring, og Comtroller 702 betjenes via den serielle kommunikationsport fra enten MJK Link eller en Datatransmitter 795. Op til 247 stk. Comtroller 702 kan tilsluttes som multidrop på den samme kommunikationslinie. MJK Link er et MS-Windowsbaseret overvågningsog opsætningsprogram, som gør det muligt at betjene og aflæse Comtroller 702. I MJK Link vil Comtroller 702 blive vist som en Data Transmitter 795 med 2 x 24 karakterers display. Tasterne på Data Transmitter 795 betjenes med PC'ens mus. MJK Link indeholder mulighed for at hente, sende og gemme opsætningerne i en eller flere Comtroller 702, som er tilsluttet som multidrop på samme kommunikationslinie. Det er således muligt at hente opsætningen fra Comtroller nr. 7, gemme opsætningen som f. eks. "Pumpestationen i svinget" og sende denne opsætning til f.eks. Comtroller nr. 8, som er monteret på "Pumpestationen ved Kæret". Det er ligeledes muligt at navngive de enkelte ind- og udgange. En Data Transmitter 795 med master-software kan også benyttes til betjening af et antal Comtroller 702 på samme multidroplinie. Den ønskede Comtroller 702 vælges ved at indtaste Comtrollerens ID-nummer på Data Transmitter 795, hvorefter Comtrolleren kan betjenes fuldstændig som om det var en Data Transmitter 795. Samtidig indeholder Data Transmitteren en overvågningsfunktion, som kalder de tilsluttede Comtrollere op enkeltvis efter et indstilleligt tidsinterval, og hvis en Comtroller ikke svarer tilbage, vil Data Transmitteren afgive en systemalarm. En Data Transmitter med master-software varetager også kommunikationen til hovedstation, MJK-Link mv. En typisk installation omfatter fem til 20 Comtrollere i et område, hvor der kommunikeres på egne linier, RS485 eller med MJK Power Line Modem via 230 V forsyningsnettet. På f. eks hovedpumpestationen imstalleres en Data Transmitter 795 med master-software, som kommunikerer videre via telefon- eller GSM-modem. Herfra vil f. eks. en alarm blive overført til overvågningshovedstationen og/eller til en eller flere GSM-mobiltelefoner som SMS-tekst. Figuren viser funktionstasternes generelle funktion. 6

7 Display 2 x 24 karakters tekstdisplay for indikering af brugermenuer og måleværdier. Displayet har baggrundsbelysning. ESC.-tasten (ESCape=fortryd): Tasten skifter tilbage til foregående menu, eller fortryder et valg. Ved 2-3 tryk på ESC.-tasten vendes altid tilbage til funktionsindikering. MENU MENU-tasten benyttes til at skifte mellem hovedmenuer og mellem undermenuer. Piltaster Piltasterne benyttes til ændring af en indstilling. I en undermenu med valg vil øverste linie vise den gældende opsætning; i nederste linie i parentes vises den alternative opsætning. Der skiftes mellem gældende og ikke gældende indstilling med et tryk på en piltast. Aktivering af piltaster skifter også indog udgangsnummer. Ved aktivering af -tasten vil tallet i displayet øges. Aktivering af -tasten mindsker tallet. Numeriske taster Tasterne 0-9,# og * benyttes til konfigurering af telefonnumre, forsinkelsestider, analog skalering osv. Funktionstasten F Funktionstasten anvendes til at vælge hvilken funktionsmenu der vises i displayet, eks. F0. ENTER Et skift fra hovedmenu til undermenu, samt mellem undermenuer sker ved en aktivering af ENTER-tasten. Ligeledes skal et valg i en undermenu bekræftes med ENTER-tasten. 7 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

8 3 Menuer 3.1 F0 - Programnummer, tid og dato I menu F0 vises dato og klokkeslet, desuden vises hvilken protokol MJK Comtroller 702 arbejder under samt programmets versionsnummer. MJK 702 : 3 COMLI :07:29 24/12/ F1 - Indgange on/off I menu F1 vises om de digitale indgange er ON eller OFF. Der vises op til 4 indgange ad gangen. INDGANGE ON : OFF: For hver digital indgang kan sættes en forsinkelsestid, således at indgangen kan gå kortvarigt ON uden at en eventuel alarm aktiveres. Når indgangen er sat OFF vises et tomt felt. Når indgangen går ON vises et felt blinkende felt så længe forsinkelsestiden varer, hvorefter et felt vises konstant tændt. Når indgangen er sat OFF vises der et tomt felt. Når indgangen går ON vises et felt blinkende, så længe forsinkelsestiden varer, hvorefter et felt vises konstant tændt. 3.5 F4 - Analog indgang # I menu F4 vises en grafisk fremstilling af den analoge indgang repræsenteret ved en barre af firkanter. ANALOG INDGANG NR # Ved at trykke på piltasterne eller tallene 1 til 2 kan man vælge, hvilken indgang der ønskes vist. 3.6 F5 - Analog indgang skaleret De analoge indgange sættes til enten 0-20mA eller 4-20mA. I MJK Comtroller 702 programmeres måleområdet ved at indstille hvilken udlæsning der modsvarer henholdsvis den lave værdi ma (0 eller 4 ma) og den høje ma værdi (20 ma). I menu F5 vises udlæsningen dels som en procent sats af ma værdien og dels som en trecifret udlæsning, beregnet på baggrund af den indstillede skala. 3.3 F2 - Udgange on/off I menu F2 vises om de digitale udgange er ON eller OFF. UDGANGE ON : OFF: For hver digital udgang kan sættes en forsinkelsestid, som skal gå, fra en udgang sættes ON til udgangsrelæet fysisk trækker. Når udgangen er sat OFF, vises et tomt felt. Når udgangen sættes ON vises et felt blinkende, så længe delaytiden varer, hvorefter et felt vises konstant tændt. 3.4 F3 - Grænser høj/lav I menu F3 vises om høj og lav grænse for de analoge indgange er ON eller OFF. I displayet er de første to indikeringer visning af høj grænse og de sidste to visning af lav grænse. GRÆNSER HØJ/LAV ON : OFF: For de analoge indgange kan sættes en forsinkelsestid, således at indgangen kortvarigt kan overskride grænsen, uden at en eventuel alarm aktiveres. ANALOG INDGANG NR # 50 % SKALERET 250 Hvis målingen f.eks. er en niveaumåling i en tank, og niveauet svinger mellem 2 meter og 3 meter, sættes lav værdi til 200 og høj værdi til 300. En måling på 50 % vil så give udlæsningen 250 svarende til 2,5 meter. 3.7 F6 - Antal (tæller) Hver gang en digital indgang eller en analog høj/lav grænse bliver sat ON, vil det blive registreret. Antallet vises i menu F6: TÆLLER DI # NULSTIL: ENTER 257 Ved at benytte piltasterne kan der skiftes mellem visning af: - digital indgang analog høj grænse analog lav grænse 1-2 Desuden kan man benytte tast 1-4 til at vise digital indgang 1-4. Ved at trykke på ENTER tasten nulstilles tælleren. 8

9 3.8 F7 - Tid I menu F7 vises hvor længe de digitale indgange samt de analoge høje og lave grænser har været sat ON. Tiden tælles fortløbende, således at hvis f.eks. indgangen sættes OFF en tid, og derefter atter sættes ON, så tæller timeren videre fra sidste værdi. Tiden vises i timer og minutter. TID : AI # LAV NULSTIL: ENTER 2:43 Ved at benytte piltasterne kan der skiftes mellem visning af: - digital indgang analog høj grænse analog lav grænse 1-2 Desuden kan man benytte tast 1-4 til at vise digital indgang 1-4. Ved at trykke på ENTER tasten nulstilles timeren F9.1 - Overløbsmængde I menu F9 vises overløbsmængden, der kan nulstilles. Ved tryk på ENTER. OVERLØBSMÆNGDE NULSTIL: ENTER 1204 m F9.2 - Overløbsmængde I menu F9.B2 vises det øjeblikkelige flow. OVERLØBSBEREGNING ØJEBLIKSFLOW m 3 /t 3.9 F8.1 - Alarm & F8.2 Alarm # I menu F8.1 vises i en oversigt, om de sidste 9 alarmer, er ON eller OFF. ALARM NR Hver gang en ny alarm aktiveres registres denne som alarm nr. 1, alle alarmer rykker en plads ned og alarm nr. 9 slettes. Når en alarm for en indgang én gang har været ON, skal den afstilles inden en ny alarm, fra samme indgang accepteres som en alarm. Hvis alarmen ikke er afstillet, men der opstår yderligere 9 alarmer, d.v.s. den uafstillede alarm bliver nr. 10 og ikke kan ses i alarmlisten, afstilles alarmen automatisk. Når alarmen går ON vises et felt blinkende, når alarmen afstilles vises et felt konstant tændt. Når alarmen atter går OFF vises et tom felt. Ved at trykke på piltasterne eller tast 1-9 fremkommer menu F8.2 hvor status for alarmerne 1-9 kan aflæses. Ved gentagne tryk på piltasterne eller ved at trykke på tast 0, vendes tilbage til oversigten F8.1. I menu F8.2 vises status over alarmerne. Når en alarm går ON, registreres hvilken indgang alarmen skyldes, sammen med starttidspunktet for alarmen. Tilsvarende når alarmen afstilles, registreres afstillingstidspunktet, og når alarmen går OFF, registreres sluttidspunktet. ALARM # : AI 2 LAV START 15:23:17 24/12/95 9 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

10 4 Hovedfunktioner 4.1 Valg af sprog Det ønskede sprog vælges med piletaster efterfulgt af ENTER. 4.2 Indstilling af ur / dato Enten kan klokkeslet og dato indtastes med piltasterne efterfulgt af ENTER, eller de numeriske taster kan benyttes. Skal ingen ændring foretages trykkes ENTER ved alle cifre. 4.3 Adgangskode ønskes / ønskes ikke Er adgangskode valgt skal en kode indtastes inden der gives adgang til menuerne med MENU tasten. Hvis der ønskes adgangskode, skal denne indtastes før en systemopsætning kan finde sted. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER. 4.4 Skift mellem sommer- og vintertid Benyt piltasterne til at skifte mellem sommer- og vintertid og bekræft med ENTER. 4.5 Tast adgangskode Indtast kode med de numeriske taster, bekræft med ENTER. 4.6 Analoge indgange middelværdi Hvert sekund registreres værdien af de analoge indgange, og hvert 5 minut logges de analoge værdier. Hvis midling ønskes, logges en middelværdi af alle 1 sek. registreringer i de sidste 5 minutter. Ønskes ingen midling, logges den aktuelle analoge værdi på loggetidspunktet. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER. 4.7 Datalogning interval (MM:SS) Datalogning intervallet anvendes til den udvidede loggefunktion, hvor værdien for de analoge indgange gemmes. Intervallet mellem logningerne kan vælges mellem følgende værdier: 30 sek. (00:30), 1 min. (01:00), 5 min. (05:00), 10 min. (10:00), 30 min. (30:00) og 1 time (60:00). 4.8 Opringning toner/puls Vælg om opringning fra telefon skal ske med toner eller pulssignaler. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER. (I Danmark vælges som standard toner) Indstillingen gælder kun, hvis der er tilsluttet et eksternt modem. 4.9 Opkald ved spændingssvigt Vælges opkald ved spændingssvigt, vil MJK Comtroller 702 kalde op, når forsyningsspændingen (230 V) forsvinder. En spændingsfejl bliver først detekteret, når forsyningen har været væk i 30 sek. Derved undgås alarmopkald ved korte spændingsudfald. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis Comtroller 702 spændingsforsynes fra en 12 V DC forsyningskilde med batteribackup Antal ring før svar Vælg hvor mange gange telefonen skal ringe inden MJK Comtroller 702 svarer. Værdien kan sættes mellem 1 og 5. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER, eller indtast værdien med de numeriske taster. Funktionen er kun tilgængelig, hvis der er tilsluttet et eksternt modem ID-nr. for Comtroller ID-nummeret benyttes til identifikation af de enkelte Comtrollere ved kommunikation, således at opkald fra forskellige Comtrollere kan adskilles. ID-nummeret indstilles på DIP-switchene på frontpanelet Automatisk alarmkvittering Her vælges, om en stående alarm skal kvitteres automatisk, hvis fejlen (1) forsvinder inden alarmen sendes til hovedstationen eller (2) alarmen ikke kvitteres fra hovedstationen. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER Telefonnummer Indtast det telefonnummer, som Comtroller 702 er tilsluttet til. Telefonnummeret anvendes som ID-nummer i forbindelse med afsendelse af SMS-alarmer over det faste telefonnet. Nummeret indtastes med de numeriske taster. Bekræft med ENTER. Funktionen er kun tilgængelig, hvis der er tilsluttet et eksternt modem SMSC Telefonnummer. SMS-beskeder skal indtelefoneres til en særlig SMScentralserver. I Danmark er nummeret til SMSCserveren Nummeret anvendes i forbindelse med afsendelse af SMS-alarmer. Nummeret indtastes med de numeriske taster. Bekræft med ENTER. (Se også afsnit 10.) Funktionen er kun tilgængelig, hvis der er tilsluttet et eksternt modem. Telefonnumre til SMSC-servere i andre lande findes i afsnit Master eller Slave Her vælges, om ComTroller 702 skal fungere som master eller slave på multidroplinien. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER. 10

11 5 Analoge indgange 5.1 Valg af indgang Vælg indgang med tast 1 og bekræft med ENTER. 5.2 Indgang 0-20 / 4-20 ma Vælg for den analoge indgang om den skal måle 0-20 ma eller 4-20 ma. Benyt piltasterne til at skifte mellem valg, og bekræft med ENTER. 5.3 Skalering 0 / 4 ma Vælg for den analoge indgang hvad den lave maværdi skal svare til. Værdien vælges med piltasterne eller indtastes med de numeriske taster - bekræft med ENTER. 5.4 Skalering 20 ma Vælg for den analoge indgang hvad den høje maværdi skal svare til. Værdien vælges med piltasterne eller indtastes med de numeriske taster - bekræft med ENTER Lav grænse drift / alarm Se afsnit 13, "Drifts- eller alarmsignal", der beskriver forskellen på de to signaltyper. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER Lav grænse - signal forsinket Indstil forsinkelsestiden, som er den tid indgangen kan overskride den lave grænse, uden at en alarm aktiveres. Formatet for forsinkelsestiden er min:sek, og værdien vælges med piltasterne (dobbeltpil vælger minutter og enkeltpil vælger sekunder) eller indtastes med de numeriske taster - bekræft med ENTER. Ved et spændingssvigt vil den analoge indgang måle 0 ma. Hvis der er valgt ANALOG LAV GRÆNSE ALARM samtidig med opkald ved spændingssvigt skal forsinkelsestiden på den lave alarm være konfigureret til mere end 30 sek. 5.5 Høj grænse ja / nej Vælg for den analog indgang om høj grænse skal registreres. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER Lav grænse - opkald via telefon Vælg om en aktiveret lav grænse alarm skal igangsætte et telefonopkald. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER. 5.6 Sæt høj grænse Indtast høj grænse hvis denne skal registreres. Værdien vælges med piltasterne eller indtastes med de numeriske taster - bekræft med ENTER. 5.7 Høj grænse drift / alarm Se afsnit 13, "Drifts- eller alarmsignal", der beskriver forskellen på de 2 typer signaler. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER. 5.8 Høj grænse - signal forsinket Indstil forsinkelsestiden, som er den tid indgangen kan overskride den høje grænse, uden at en alarm aktiveres. Formatet for forsinkelsestiden er min:sek, værdien vælges med piltasterne, eller indtastes med de numeriske taster, bekræft med ENTER (dobbeltpil vælger minutter og enkeltpil vælger sekunder). 5.9 Høj alarm - opkald via telefon Vælg om en aktiveret høj grænse alarm skal igangsætte et telefonopkald. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER Lav grænse ja / nej Vælg for den analoge indgang om lav grænse skal registreres. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER Sæt lav grænse Indtast lav grænse hvis denne skal registreres. Værdien vælges med piltasterne eller indtastes med de numeriske taster - bekræft med ENTER. 11 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

12 6 Digitale indgange 6.1 Digital indgang # Benyt piltasterne eller tast 1-4 for at vælge hvilken digital indgang der skal programmeres. 6.2 Drift / Alarm Se afsnit 13, "Drifts- eller alarmsignal" for en beskrivelse af forskellen mellem de to signaltyper. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER. 6.3 Signal forsinket Indstil forsinkelsestiden, som er den tid indgangen kan gå ON, uden at en alarm aktiveres. Formatet for forsinkelsestiden er min:sek, værdien vælges med piltasterne, eller indtastes med de numeriske taster, bekræft med ENTER (dobbeltpil vælger minutter og enkeltpil vælger sekunder). 6.4 NO / NC Indstilling af arbejdsstrøm (NO) og hvilestrøm (NC), ved NO er indgangen ON når strømmen er sluttet, ved NC er indgangen ON når strømmen er brudt. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER 6.5 Alarmopkald Vælg om en digital indgang skal igangsætte et alarmopkald, når den går ON. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER. 7 Digitale udgange 7.1 Digital udgang # Benyt piltasterne eller tast 1-4 for at vælge hvilken digital udgang der skal programmeres. 7.2 NO / NC Indstilling af udgangsrelæer NO (normally open) eller NC (normally closed). Ved NO slutter relækontakten, når udgangen aktiveres; ved NC brydes relækontakten, når udgangen aktiveres. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER. Bemærk, at alle udgange vil falde tilbage til afbrudt stilling ved spændingssvigt. 7.3 Tid / Fast En tidsstyret udgang er kun ON i en bestemt tidsperiode (ON-tiden), hvorefter den går OFF. En fast udgang der er sat ON, skal modtage en kommando for at sætte udgangen OFF. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER 7.4 Tid før start Indstil tid før start (forsinkelsestid), som er den tid der går fra en ON-kommando sendes og til udgangen reagerer. Formatet for forsinkelsestiden er min:sek, værdien vælges med piltasterne, eller indtastes med de numeriske taster, bekræft med ENTER (dobbeltpil vælger minutter og enkeltpil vælger sekunder). 7.5 Sæt ON-tid Indstil ON-tiden, som er det tidsrum udgangen sættes ON, hvis udgangen er tidsstyret. 7.6 Specialfunktion for digitale udgange Det er muligt at udføre AND-logiksekvenser ved hjælp af de digitale ind- og udgange. For eksempel kan Comtroller 702 programmeres til at aktivere en digital udgang, når 2 digitale indgange er aktiverede. De digitale signaler kan også stamme fra overskridelse af en analog grænseværdi - eller en kombination af et signal fra en analog grænseværdi og en aktiv digital indgang. Der kan laves kombinationer mellem følgende signaler: - digital indgang analog grænse HØJ analog grænse LAV kombialarm 1-8 Menuen vil kun blive vist, hvis der vælges FAST som forklaret i afsnit

13 8 Tilbagestyring Med tilbagestyringsfunktion kommunikerer to MJK Comtrollere med hinanden via multidroplinien. Den ene Comtroller fjernstyrer herved en digital udgang på den anden. 8.1 Tilbagestyring i brug ja/nej Vælg om funktionen tilbagestyring skal benyttes. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER. 8.2 Start af tilbagestyring Med piltasterne vælges det signal som, når det går ON, vil få Comtrolleren til at kalde den anden Comtroller og sætte en udgang ON. Bekræft valget med ENTER. Der kan vælges mellem følgende signaler: - digital indgang analog grænse HØJ analog grænse LAV kombialarm 1-8 Så længe signalet er ON, vil opkald ske med 10 minutters interval. Den fjernstyrede udgang bør derfor konfigureres som tidsstyret med en ON-tid på mere end 10 minutter (f.eks. 15 min.), således at en udgang ikke er konstant ON, hvis en fejlsituation skulle opstå, (f.eks. et afbrudt multidropkabel). På den måde sikres at udgangen selv går OFF, hvis kommunikationen svigter. Ved fejlfri kommunikation vil ON-tiden på den fjernstyrede udgang initialiseres ved hvert opkald, og den fjernstyrede udgang vil dermed være ON, sålænge det styrende digitale signal er aktivt. 8.5 Programmering af understation # Vælg med piletasterne, eller tast 1-9 for hvilket nummer på listen der skal programmeres. 8.6 Modtagers ID-nummer Indtast ID-nummeret på den fjernstyrede ComTroller.Nummeret indtastes med de numeriske taster, og indtastningen bekræftes med ENTER. Anvendes Power Modems, radiomodems eller RS485 indtastes ID-nummeret på den fjernstyrede Comtroller Modtagers udgang # Der vælges med piltasterne hvilken digital udgang på den fjernstyrede DataTransmitter 795 eller pumpestyring 704 der skal styres. Bekræft med ENTER. 9 Pumpestyring 9.1 Pumpestyring aktiveret JA / NEJ Hvis der ønskes pumpestyring, vælges JA. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER. 9.2 Pumpestyring tømning/fyldning Her vælges, om funktionen på udgang nr. 1 og 2 skal være enten tømme- eller fyldefunktion. 9.3 Pumpestyring DO2 aktiv Her vælges, om der anvendes 1 eller 2 pumper. DO1 er altid pumpe Pumpestyring alternering JA/NEJ Er der valgt 2 pumper under pkt. 9.3, kan man vælge, om de ønskes alterneret eller ej. 8.3 Afslut tilbagestyring Med pil-tasterne vælges det digitale signal der, når det går OFF, vil få Comtrolleren til at kalde den anden Comtroller og sætte en udgang OFF, bekræft med ENTER. Der kan vælges mellem følgende signaler: - digital indgang analog grænse HØJ analog grænse LAV kombialarm 1-8 Opkald sker kun én gang. Hvis det samme signal vælges både som start- og afslutbetingelse for tilbagestyringen, vil afslutbetingelsen være når det digitale signal går OFF. 9.5 Pumpestyring niveau 2 i brug - JA/NEJ Her indstilles, om to pumper må starte samtidig eller ej. 9.6 Pumpestyring startniveau # Her indstilles startniveauet for pumperne. 9.7 Pumpestyring stopniveau # Her indstilles stopniveauet for pumperne. 8.4 Tilbagestyring af antal stationer. Comtroller 702 kan tilbagestyre op til 9 stationer. Valg af antal stationer foretages med de numeriske taster eller piletasterne, bekræft med ENTER. 13 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

14 10 Telefonliste for alarmer (Gælder kun, hvis der er tilsluttet et eksternt modem / GSM-modem.) 10.1 Telefonnummer 1-9 Under denne menu indtastes op til 9 telefonnumre, som der ringes op i rækkefølge ved en alarmtilstand. Tryk på tast 1-9 for at vælge hvilket nummer, der skal ændres, tryk ENTER for at rette modtager type (PC, OPS TLF eller SMS), tryk ENTER for at rette nummeret, tryk ENTER for at rette PAUSE mellem opkald. Ved opkald fra en lokal central, kan # (W) bruges til at vente på klartone. * (,) giver en pause på 2 sekunder. Dvs. 0# **123 betyder: Først ringes 0, derefter ventes på klartone på bylinie, herefter ringes , hvorpå der ventes 4 sekunder, hvorefter der ringes Indtast OPS meddelelse Hvis et telefonnummer er valgt som værende et OPS-nummer, indtastes her en OPS meddelelse på op til 8 cifre (f.eks. datatransmitterens eget telefonnummer), meddelelsen kan være forskellig for de forskellige telefonnmure. OPS meddelelsen vises i personsøgeren sammen med en kode for hvilken type alarm, der har forårsaget opkaldet. Alarmkoderne er: 01: Digital indgang nr. 1 02: Digital indgang nr. 2 03: Digital indgang nr. 3 04: Digital indgang nr Indtast SMS-meddelelse Hvis en telefontype er valgt som værende en SMStype, indtastes her en SMS-meddelelse på op til 8 karakterer. Der kan indtastes tal via en Datatransmitter 795, og med MJK-Link er der også mulighed for at indtaste en tekst. SMS-meddelelsen vil blive vist på mobiltelefon med teksten "MJK-702" som indledning, alarmårsagen og SMS-meddelelsen. Benyttes et GSM-modem som kommunikationsenhed, udskiftes OPS-meddelelsen med en SMS-meddelelse. Afsendes SMS-alarmerne ikke, test da sim-kortet i en mobiltelefon. Undersøg om beskedcentralens telefonnummer er korrekt. Dette nummer er afhængig af hvilken udbyder man anvender. Ved OPS- og SMS-meddelelser afleveres alarmtelegrammerne til en ekstern server, hvilket indebærer, at Comtroller 702 ikke har mulighed for at teste at et alarmtelegram er afsendt til den endelige modtager af alarmtelegrammet. 21: Analog grænse nr. 1 LAV 22: Analog grænse nr. 2 LAV 31: Analog grænse nr. 1 HØJ 32: Analog grænse nr. 2 HØJ 51: Kombilalarm nr. 1 52: Kombilalarm nr. 2 53: Kombilalarm nr. 3 54: Kombilalarm nr. 4 55: Kombilalarm nr. 5 56: Kombilalarm nr. 6 57: Kombilalarm nr. 7 58: Kombilalarm nr : MJK 702 spændingsfejl Dvs. at en Comtroller 702 med f. eks. telefonnummer og med digital indgang 2 som alarmindgang vil give teksten " " i personsøgeren, når indgang 2 aktiveres. Konfiguration er gemt i et specielt lager (EEPROM) som ikke slettes, selv om forsyningsspændingen forsvinder. 14

15 11 Programmering af overløbsberegning 11.1 Overløbsflowberegning Comtroller 702 kan bruges til beregning af overløbsflow ved hjælp af en digitalindgang og en analog indgang. Oftest er Comtroller 702 tilsluttet en niveaumåler med måleområde,som er tilpasset pumpestyringen. Dette måleområde er normalt væsentligt højere end det nødvendige for en flowmåling. Typisk 10m for pumpestyringen og 10-20cm for flowberegningen. Nøjagtigheden på pumpestyringens niveaumåling er således som hele flowmålingens måleområde. Dette kompenserer datatransmitteren for ved hjælp af en digital indgang. Her monteres et elektroderelæ, f.eks. MJK 501, og en niveauelektrode, f.eks. MJK Niveauelektroden monteres netop hvor overløbet starter. Når dette sker, bliver den valgte niveaumåler nulstillet, og der beregnes flow på resten af niveausignalet. Dette giver en forbedring af nøjagtigheden med gange i kortere tid. Da overløb bør være både sjældent og kortvarig, fås med dette system en både enkel, stabil og nøjagtig måling til en særdeles billig pris Overløbsberegning i brug Ja/Nej Her vælges om overløbsberegning ønskes anvendt. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER Nul-punkt DI # Her angives hvilken digital indgang der sætter nulpunkt og aktiverer flowberegningen. Der kan vælges mellem: DI Høj/lav grænse Udgang kombialarm 1-8 Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER Niveaumåling for flow Her vælges hvilken indgang der giver niveauet til flowberegningen. Der kan vælges mellem Al 1-2. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER Indtast antal Q(h) punkter (1-9) Her angives hvor mange Q(h) - punkter, der ønskes til at foretage stykvis linearisering af øjebliksflowet. Antallet kan sættes mellem 1 og 9, idet der i nulpunktet regnes med et flow på 0 m 3 /h. Valg foretages med piltasterne, bekræft med ENTER Indtast niveau højdepunkt Her indtastes niveauet [h] i et Q(h) - punkt. Indtastning foretages med tasterne 0-9, bekræft med ENTER. Niveauet SKAL være højere end forudgående indtastede niveauer Indtastning af flow højdepunkt Her indtastes volumenet [Q] i et Q(h) - punkt. Indtastning foretages med tasterne 0-9, bekræft med ENTER. 12 Programmering af kombialarmer Ved hjælp af en kombialarm er det muligt at aktivere et alarmopkald, når 2 digitale signaler er aktiveret samtidigt. Et digitalt signal kan stamme fra en aktiveret digital indgang eller fra overskridelse af en analog grænse Kombialarm # Benyt piltasterne eller tast 1-8 for at vælge hvilken kombialarm der skal programmeres Kombialarm i brug Her vælges, om kombialarmen skal benyttes. Valg foretages med piltasterne - bekræft med ENTER Kombialarm signaler Vælg hvilke to digitale signaler, som skal AND'es for at aktivere en kombialarm. Der kan vælges mellem følgende digitale signaler: - digital indgang analog grænse HØJ analog grænse LAV spændingssvigt 12.4 Signal forsinket Her indstilles forsinkelsestiden for kombialarmen. Forsinkelsestiden er den tid, som de to digitale signaler skal være aktive for at udløse en kombialarm. Formatet for forsinkelsestiden er MM:SS (minutter:sekunder). Minutterne indstilles med dobbeltpilene og sekunderne indstilles med enkeltpilene. Værdien bekræftes med ENTER Kombialarmopkald Her vælges, om en kombialarm skal aktivere et alarmopkald. Valg foretages med piltaster - bekræft med ENTER. 15 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

16 13 Alarmer 13.1 Drifts- eller alarmsignal De digitale signaler kan vælges som værende enten DRIFT eller ALARM-signaler. Et DRIFT-signal beskriver en tilstand, der ikke er kritisk. F.eks. et signal, der kun ønskes registreret. Det kan typisk være et signal, der viser om en pumpe kører eller ej. Et ALARM-signal derimod er et signal, der normalt ikke er aktivt, og som kun bliver aktivt, når der opstår en fejltilstand. Det kan vælges om der skal ske en alarmrapportering via telefonlinien når et ALARMsignal aktiveres. En termofejl på en pumpe er et typisk ALARM-signal. Alarmsignaler har hukommelse og afstilling, dvs. at når alarmsignalet bliver ikke-aktivt, huskes at signalet har været aktivt. Denne aktive tilstand skal afstilles af brugeren, før et nyt aktivt signal accepteres som alarmsignal. For begge typer signaler gælder, at både antallet af aktive tilstande og tidsperioden, hvori signalet har været aktivt, bliver registret Opkald ved alarm Hvis funktioinen 'Alarmopkald' er aktiveret (se afsnit 6.5), vil Comtroller 702 ringe op til det første telefonnummer i telefonlisten, dernæst det andet osv. Efter opkald til et telefonnummer vil der være en ventetid inden der ringes op til det næste nummer. Denne tid kaldes pause mellem opkald. Se afsnit 10, Telefonliste for alarmer. Ved opkald til et modem er det hovedstationens opgave at afstille alarmen og stoppe opkaldsrutinen. Ved opkald til OPS eller telefon, stoppes rutinen ved at ringe tilbage til datatransmitteren. Der høres herved en hyletone i røret. Dette afstiller ikke alarmerne, men stopper kun opkaldsrutinen. Se iøvrigt afsnittet Afstilling af alarmer. Hvis der opstår en alarm mens en opkaldsrutine er igang, fortsætter opkaldene uanfægtet. Det vil sige, at den nye alarm først rapporteres ved opkald til næste nummer i telefonlisten. Versionen med radiomodem, Power Line modem eller RS485 benytter ikke telefonlisten, men sender alle alarmopkald til hovedstationen (ID-nr. 0) Afstilling af alarmer Når et digitalt alarmsignal bliver aktivt, vil alarmen blive synlig i funktionsindikering F8.1. I funktionsindikering F8.2 ses alarmtype, starttidspunkt og et blinkende symbol. Symbolet blinker, så længe alarmen ikke er afstillet. Symbolet bliver fast, når alarmen er afstillet, men signalet stadig er aktiv. Symbolet forsvinder, når alarmen er afstillet, og signalet ikke er aktivt. Når symbolet forsvinder, vises sluttidspunktet i stedet for starttidspunktet. For at afstille en alarm direkte fra forpladen af MJK Data Transmitter 795, skal displayet vise indikering F8.1. Med piltasterne vælges den alarm, der skal afstilles. Når alarmen ses i displayet, trykkes ENTER. Symbolet vil da stoppe med at blinke, og alarmen er afstillet. En alarm kan også afstilles fra en hovedstation via modem. Dette gøres via en kommunikationsprotokol. Et alarmsignal skal være afstillet og gå fra ikke aktiv til aktiv tilstand for (igen) at blive synlig i alarmlisten.det samme gælder for opkald på alarmen. d.v.s. at hvis man ikke ønsker flere opkald på et bestemt alarmsignal, kan man undlade at afstille det, herved vil der ikke forekomme flere opkald, selvom signalet går fra ikke aktiv til aktiv tilstand. Hvis alarmen ikke er afstillet, men der opstår yderligere 9 alarmer, d.v.s. den uafstillede alarm bliver nr. 10 og ikke kan ses i alarmlisten, afstilles alarmen automatisk Særlige fabrikskoder Comtroller 702 er forsynet med funktioner, som ikke bør betjenes af slutbrugeren Adgangskode Hvis adgangskoden ikke kan huskes vil koden 1111 altid kunne anvendes Opsætning af seriel port Hvis servicekoden 2222 anvendes gives der adgang til indstilling af BAUD Rate. Kontakt teknisk Hotline for hjælp Tvungen opsætning Det er muligt at gøre Comtroller 702 "fabriksny", hvilket vil sige at samtlige indstillinger skal vælges. Brug servicekoden: Servicekoder indtastes i F0 menuen SMSC-telefonnumre SMS-beskederne fra Datatransmitter 795 skal ringes ind til en SMS-centralserver på et af følgende numre: Danmark: (0045) Holland: (0031) Norge: (0047) Portugal: (0035) Sverige: (0046) Tyskland: (0049)

17 14 Diverse 14.1 Specifikationer Forsyning: Sikring: 230 V AC / 12 V DC. 63 ma T indbygget Analoge indgange: 2 AI, 0-20 / 4-20 ma eller 0-1V DC Digitale indgange: 4 DI, optokobler med 10 kω seriemodstand Digitale udgange: 4 DO, relæer, maks. 48 V AC, 1A Effektforbrug: Ca. 5 VA Temp. område: C Materiale: Polystyrol Kapslingsklasse: IP 21 Ur: 1 x RS 232 for modem, UHF- radio, GSM-modem, Datatransmitter 795 eller PC. 2 x RS 485 for private linier/ APL-linier (multidrop) Datakommunikation: Indikering: Realtidsur med indbygget backupbatteri 5 LED's for spændingsindikering og for indikering af relæudgangenes tilstand Vedligeholdelse MJK Comtroller 702 kræver ingen særlig vedligeholdelse. 17 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

18 15 Elektrisk tilslutning Alle tilslutninger er vist på Comtrollerens forplade Digitale indgange De digitale indgange (DI 1-4) har optokoblere med 10 kω seriemodstand. Hver indgang kan individuelt konfigureres til normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) Analoge indgange Indgangen kan konfigureres til enten 0-20 ma eller 4-20 ma. Herunder er vist et koblingseksempel med en aktiv og ikke aktiv strømkilde. Tryktransmitteren er en ikke aktiv strømkilde. Den aktive strømkilde benytter en separat strømforsyning Opgradering Hvis en softwareopgradering bliver nødvendig, er det muligt selv at foretage denne. Programmet til Comtroller 702 ligger i en såkaldt EPROM. Når den nye EPROM skal isættes, gøres følgende: Vælg NEJ til alarmopkald ved spændingssvigt under hovedmenuen: PROGRAMMERING AF HOVEDFUNKTIONER. Sluk for Comtroller 702. Tag den gamle EPROM ud af soklen og sæt den nye i. Vær opmærksom på at det lille hak i den ene ende af EPROM'en vender korrekt i forhold til hakket i soklen. Husk at igen at vælge opringning ved spændingssvigt, hvis dette ønskes Serielle kanaler Comtroller 702 har 1 stk. RS232-port på klemme 28-32, som kan benyttes til kommunikation til f.eks. en PC eller PLC, der understøtter den aktuelle kommunikationsprotokol. Til kommunikation over egne linier / APL-linier er der to RS485-porte til rådighed på klemme23-25 og Comtroller 702 er forsynet med en repeater, således at der kan opnås maksimal linielængde mellem hver comtroller Ekstern 15 V DC forsyning Klemme 33 / 34 er en 15 V DC strømforsyning for externt brug. Strømforbruget må ikke overstige 100 ma. 18

19 19 MJK Automation A/S Byageren Nærum Tlf: Fax:

20 16 Fabriksindstillinger Hovedfunktioner: Indstilling: Sprog Engelsk Adgangskode Nej Skift mellem sommer- og vintertid Nej Analoge indgange middelværdi Nej Datalogningsinterval 00:30 (30 sek.) Opringning Tone/Puls Tone Opkald ved spændingssvigt Nej Antal ring før svar 1 ID-nr. for Comtroller Indstilles på fronten Automatisk alarmkvittering Nej 702 telefonnummer - SMSC-telefonnummer - Master eller Slave Slave Analoge indgange: Analog indg. 1: Analog indg. 2: 0-20mA/4-20mA 4-20 ma 4-20 ma Min. skalering 0 00 Max. skalering Høj grænse Ja/Nej Nej Nej Høj grænseværdi Høj grænse Drift/Alarm Drift Drift Alarm forsinkelse i sek. 0 0 Opkald via telefon Ja/Nej Nej Nej Lav grænse Ja/Nej Nej Nej Lav grænseværdi 0 0 Lav grænse Drift/Alarm Drift Drift Alarm forsinkelse i sek. 0 0 Opkald via telefon Ja/Nej Nej Nej Digitale indgange: Drift/Alarm: Signal forsinket: NO/NC: Opkald via telefon: Dig. indg. nr. 1 Drift 0 NO Nej Dig. indg. nr. 2 Drift 0 NO Nej Dig. indg. nr. 3 Drift 0 NO Nej Dig. indg. nr. 4 Drift 0 NO Nej Digitale udgange: NO/NC: Tid/Fast: Tid før start: On-tid: Dig. Udg. nr 1 NO Tid 5 10 Dig. Udg. nr 2 NO Tid 5 10 Dig. Udg. nr 3 NO Tid 5 10 Dig. Udg. nr 4 NO Tid 5 10 Tilbagestyring: Indstilling: I brug Ja/Nej Nej Start af TBS DI 1 Afslut TBS DI 1 Modtagers Udgang/Pumpestyring DO 1 Telefonnr 0 20

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK

CPU, 702 702 702 15 6.22 MJK ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

Instruktionsbog. MJK Data Transmitter 795. Stations ID: 795 Type: 795 Serienr:

Instruktionsbog. MJK Data Transmitter 795. Stations ID: 795 Type: 795 Serienr: Instruktionsbog MJK Data Transmitter 795 Gældende fra softwareversion 830434 COMLI PROTOKOL MJK Automation A/S Byageren 7 2850 Nærum Tlf: 45 56 06 56 Fax: 45 56 06 46 www.mjk.com Stations ID: 795 Type:

Læs mere

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529

6.22. Datablad. www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3 9755 1529 Datablad ComTroller 702 er udviklet til styring og overvågning af mindre pumpestationer og boringer til vandforsyning. ComTroller 702 er en komplet enhed med ind- og udgange, CPU, datalogger, og kommunikationsporte

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Data Transmitter 795

Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for datatransmission

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911

Manual. GSM- / PSTN-Com. Gældende fra software version. GSM Com 835504 PSTN Com 839000 MGSMPSTNDK0911 GSM- / PSTN-Com Gældende fra software version GSM Com 835504 PSTN Com 839000 1 INDLEDNING... 4 Produktidentifikation... 4 VARENUMMER LISTE... 4 GSM Com... 4 GPRS Com... 4 PSTN Com... 4 Antenne... 4 Akkumulator

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Data Transmitter 795

Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 Data Transmitter 795 anvendes til overvågning Datablad af vandværker, renseanlæg, pumpestationer og andre tekniske installationer. Med fleksible tilslutninger og mange muligheder for

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Lyn- og transientbeskyttelse

Lyn- og transientbeskyttelse Lyn- og transientbeskyttelse Generelt Kendetegn MJK transientbeskyttelse anvendes i installationer, hvor der kan forventes overspændinger forårsaget af lynnedslag og andre transienter. MJK transientbeskyttelse

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual. MJK Pumpestyring 704. Gældende for softwareversion 834055 og senere.

Manual. MJK Pumpestyring 704. Gældende for softwareversion 834055 og senere. Manual MJK Pumpestyring 704 Gældende for softwareversion 834055 og senere. Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme ændringer i de angivne specifikationer. CE - KONFORMITETSERKLÆRING

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DAGLIG BETJENING AF PS4

DAGLIG BETJENING AF PS4 INDHOLD: DAGLIG BETJENING AF PS STOP TASTEN... DRIFT TASTEN... ALT TASTEN... SPECIELLE FUNKTIONER TASTEN... DOSERING SETUP... PRØVEUDT.SETUP... ALARM TILSTAND TASTEN... START STOP NIVEAU TASTEN... RESET

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Indholdsfortegnelse for MJK-LINK manual

Indholdsfortegnelse for MJK-LINK manual Indholdsfortegnelse for MJK-LINK manual Gældende for version 2.15 (08122003) Indholdsfortegnelse for MJK-LINK manual... 1 Om MJK-LINK 2.15... 5 Installationsvejledning... 6 Af installering af MJK Link

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Vejledning i opsætning for markvanding:

Vejledning i opsætning for markvanding: side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

2.24. Pumpestyring 704. Datablad

2.24. Pumpestyring 704. Datablad Pumpestyring 704 2.24 Der er mange grunde til at vælge en MJK pumpestyring. Pumpestyring 704, som præsenteres her, blev lanceret i 1989, men er flere gange opdateret med nye funktioner, men har fortsat

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401

Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 Chatter BATTERI-DREVET LOGGER MED MODEM BROCHURE DK 6.10 CHATTER BROCHURE 1401 B A N E B R Y D E N D E T E K N O L O G I Chatter er udviklet til overvågning og måling af bl.a. niveau, hvor der ikke er

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! DISCOVERY PROGRAM VER. D05 OPKALDER FS660, PROGRAM VER. V1.77 981 001 180 Ver. 05 11-09-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE AF DISCOVERY... 5 3. BETJENINGSOVERSIGT...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X

Frederiksen. Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X. 23.09.03 Aa 5135.3X Brugsvejledning for GM-tæller 5135.3X 23.09.03 Aa 5135.3X Disse to tællere er beregnet til at registrere antallet af pulser fra GM-rør. Tælleren kan indstilles til et antal faste tidsintervaller, eller

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning

Produktoversigt. og distributører står til rådighed i mere end 40 lande over hele verden. MJK din partner for instrumentering og overvågning Produktoversigt 1 MJK er en dansk virksomhed med mere end 30 års erfaring som producent af måle- og reguleringsudstyr til vand- og spildevandsinstallationer. Vores netværk af MJK selskaber og distributører

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual

CLIMATIX TM. GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual CLIMATIX TM GBS Kontrolboks GBS Display Installations manual 1. Anvendelse 1.1. GBS Display til opsætning og overvågning Med GBS system, temperatur sensor i kanal, røgdetektor og pressostat sikrer korrekt

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere