Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014:"

Transkript

1 Følgende projekter vil med tilskud fra Svineafgiftsfonden finde sted i 2014: Indhold Reduktion af salt- og fedtindhold...2 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter...3 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed...4 Optimeret brug af ingredienser i kødprodukter...5 Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter...6 Nitrits betydning i bacon og kødprodukter...7 Hygiejnisk slagtning...8 Reduceret spredning af Salmonella...9 Effektivisering og nytænkning af rengøring Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter IKT-udvikling IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening Vision til kødkontrol på svineslagterierne PigVIEW Dynamisk konsekvensanalyse Måleteknologi til slagterierne Øget sporbarhed Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kvalitetsdokumentation Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Optimeret holdbarhed og kvalitet af svinekød Sortering og anvendelse af hangrise Dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Bibliotek Uddannelse og forskning på kødområdet Optimereret håndtering af slagtesvin fra udlevering til stikning Fersk kød til det globale marked Måltider med svinekød: råvarer, teknologi & ernæring Automatisering af tarmområdet Automatisering af slagtegangen Automatisering af opskæring, udbening og pakning Forbedret arbejdsmiljø Udvikling af innovationsevne... 34

2 Reduktion af salt- og fedtindhold er at skabe grundlag for, at der industrielt kan fremstilles kødprodukter med reduceret indhold af salt og fedt, især det mættede fedt, uden at produkternes smag, funktionelle egenskaber, sikkerhed og holdbarhed kompromitteres. Baggrunden for projektet er de skærpede krav om saltreduktion fra myndighederne i Danmark og EU. I Danmark er kravene skærpet via saltlister udviklet i Saltpartnerskabet. Ligeledes er der fokus på reduktion af fedtindholdet og på den sundhedsmæssige kvalitet af fedt i kødprodukter. Reduktion af salt vil have betydning for både udbytte, funktionalitet, holdbarhed, sikkerhed og smag i kødprodukter. Reduktion af fedt vil have betydning for især smag og funktionalitet og til en vis grad holdbarhed og sikkerhed. Målet er samtidig at kunne fastholde en dansk produktion af forædlede kødprodukter ved at skabe nye innovative produkter og produkter, der lever op til fremtidens myndigheds og kundekrav. Start: 10/2005 Afslutning: 12/2014 Fordelt med følgende periodisering: WP1: 10/ /2011 WP2: 10/ /2013 WP3: 10/ /2010 WP4: 10/ /2014 Clostridium botulinum i helkonserves WP5: 01/ /2014 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet For hver WP offentliggøres en slutrapport på Teknologisk Instituts hjemmeside. Endvidere formidles lovende resultater i populærvidenskabelige medier (f.eks. FoodCulture, Ingeniøren, PlusProces). For WP 4 udarbejdes en videnskabelig artikel vedrørende det udviklede beregningsværktøj. Endvidere søges resultaterne publiceret som 1-sides Industriartikel (Fleischwirtsschaft, New Food eller lign.) og beregningsværktøjet præsenteres i konserveskredse fx Hormels ERFA gruppe, på et Campden-seminar om varmebehandling og evt. på international konference med relevans for konservesindustrien.

3 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Projektet har som formål at skabe et fagligt vidensniveau om nye tendenser og teknologier, der understøtter produkttilpasning, proces- og produktudvikling i forædlingsvirksomheder. Den erhvervede viden kan styrke beslutningsgrundlaget for danske kødforædlingsvirksomheder i deres interne evalueringer af potentialet i både nye og eksisterende produktionsoptimerende teknologier, således at fremtidens kødforædling kan gennemføres med høj produktivitet og ved brug af energi- og miljørigtige produktionsprocesser. Resultaterne skabes gennem en række aktiviteter, der perspektiverer nye teknologier og ingredienser. Projektets aktiviteter har fokuseret på brug af højtryksteknologi, ny opvarmnings- og kølings-teknologi, fremstillingsteknologi for udvalgte kødprodukter samt mulighederne ved nye teknologier til slicening. Fremadrettet vil der fokuseres på nye teknologier til autoklavering samt på teknologi- og produktionsprocesser, som kan optimere produktionen på såvel den korte som den lange bane. Det vil sige både i relation til de eksisterende produktionsteknologier og i forhold til nye muligheder. Projektets leverancer vil være dokumentation af potentialet i eksisterende teknologier, workshops om fremtidens muligheder samt nyhedsbreve fra generel overvågning af nye forædlingsteknologier og ingredienser. Baggrunden for projektet er, at en af de største udfordringer for fødevareerhvervet i Danmark er at fastholde produktionen på dansk jord. Erhvervet står over for store udfordringer som følge af høje lønninger, for lav produktivitet og høje produktionsomkostninger, der fremmer udflagningen af danske arbejdspladser. For at modvirke den økonomiske effekt af tabt konkurrenceevne, er det bl.a. nødvendigt at øge produktiviteten og penetrere nye markeder f.eks. gennem teknologisk innovation, der medvirker til at fremstille fødevarer hurtigere, mere miljørigtigt, mere ensartet, af høj kvalitet og gerne med clean-label. Start: 10/2009 Afslutning: 12/2016 Fordelt med følgende periodisering: WP1: Løbende Procesteknologisk overvågning WP2: 10/ /2013 WP3: 01/ /2012 WP4: 01/ /2016 Optimeret produktion af forædlede kødprodukter nu og i fremtiden WP1: Nyhedsbreve offentliggøres via hjemmesiden for Teknologisk Institut ca. hvert kvartal og fremsendes til interesserede via mailingliste. Konklusioner fra afprøvninger og highlights fra besøg på messer og konferencer samt nyheder fra omverdenen indgår i nyhedsbrevene. WP4: En slutrapport som beskriver arbejdspakkens resultater vil blive offentliggjort via Teknologisk Instituts hjemmeside. Derudover udarbejdes en guideline vedrørende optimering af eksisterende processer. Der afholdes to workshops i forbindelse med optimeringsmuligheder i fremtiden.

4 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed Formålet med projektet er at udvikle matematiske modeller, som kan forudsige fødevaresikkerhed og holdbarhed af forædlede kødprodukter. Modellerne skal være lette at anvende af virksomhedernes kvalitetsafdelinger, valide og robuste i deres prædiktioner og skal dække de processer og receptforhold, der kendetegner danske kødprodukter. I projektet er udviklet og valideret en matematisk model som forudsiger vækst af Listeria monocytogenes i kølede kødprodukter samt en model som beregner drab af patogene bakterier i fermenterede spegepølser. Projektet vil fremadrettet: udvide eksisterende model til forudsigelse af drab af patogene bakterier under produktion af spegepølser, så det er muligt at anvende varierende fermenteringstemperaturer og fars med variation i ph udvikle en model til forudsigelse af kødprodukters sensoriske og mikrobiologiske holdbarhed i forhold til produktets konservering og forekomst af bakterier med fordærvelsespotentiale udvikle en model til forudsigelse af vækst af S. aureus under produktion af spegepølser og let varmebehandlede skinker Baggrunden er, at matematiske modeller ifølge EU-forordningen kan anvendes til at fastlægge, om et produkt er mikrobiologisk sikkert. Matematiske modeller er derfor vigtige redskaber for virksomhederne, når sikkerhed og holdbarhed skal dokumenteres over for kunder og myndigheder. Der eksisterer generelle matematiske modeller med få konserverende parametre, som er baseret på data fra forsøg i laboratoriemedier, hvilket minimerer anvendeligheden af resultaterne, idet de ikke medregner effekten af alle konserverende forhold i produktet. Det giver en stor usikkerhed på resultaterne og giver ofte fejlprædiktion af vækstrisikoen. I dette projekt sikres, at der udvikles nye og bedre modeller, da data frembringes i relevante produkter tilsat forskellige koncentrationer af konserveringsmidler. Start: 01/2010 Afslutning: 12/2016 Fordelt med følgende periodisering: WP1: 10/ /2011 (overflyttet pr ) WP2: 10/ /2011 WP3: 10/ /2013 WP4: 01/ /2015 Udvidelse af spegepølsemodellen til forudsigelse af drab af patogene bakterier i fermenterede pølser WP5: 01/ /2016 IT værktøj til forudsigelse af varmebehandlede kødprodukters holdbarhed WP6: 01/ /2016 IT-værktøj til beregning af vækst af Staph. aureus i spegepølser og let varmebehandlede skinker De udviklede værktøjer beskrives ved projektets afslutning i relevante populærvidenskabelige tidskrifter, f.eks. Plus Proces og Levnedsmiddelbladet. Ligeledes præsenteres værktøjerne på relevante konferencer, f.eks. Predictive modelling in foods. De udviklede værktøjer præsenteres for brugere ved workshops i forbindelse med afslutning af en workpackage. En slutrapport, som beskriver projektets output vil som minimum blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside.

5 Optimeret brug af ingredienser i kødprodukter er at dokumentere funktionaliteten af udvalgte ingredienser til farsvarer, udvikle et standardiseret testsystem for farsvarer samt at udpege naturlige ingredienser til erstatning af udvalgte farvestoffer og antioxidanter. Det opnås gennem videnshjemtagning, test i pilot plant på DMRI samt verifikation af resultaterne på udvalgte virksomheder. Resultaterne samles i en guideline. Et sådant redskab vil sammen med testsystemet være nyskabende, idet der i dag ikke findes beskrivelser eller standarder for dokumentation af ingrediensers funktionalitet alene eller i kombination med andre ingredienser. På denne vis sikres, at ny og kendt viden samles i et let tilgængeligt værktøj, hvilket forbedrer mulighederne for optimering af produktionsøkonomien. Baggrunden for projektet er, at valg af ingredienser til kødprodukter er en kompleks opgave, som kan have stor betydning for virksomhedens produktionsøkonomi. Dels findes der et utal af ingredienser, og mange af disse findes i forskellige versioner. Hertil kommer mulig interaktion mellem forskellige ingredienser, hvilket kan afføde både tilsigtede og utilsigtede virkninger. Nogle ingredienser er kemisk fremstillet, og andre er naturlige eller naturidentiske. Hos forbrugere og detailkæder er der et ønske om at reducere anvendelsen af kemisk fremstillede ingredienser og i stedet bruge naturlige eller naturidentiske farver og antioxidanter. Start: 10/2010 Afslutning:06/2014 Fordelt med følgende periodisering: WP1: 10/2010 til 12/2012 WP2: 01/2012 til Guidelines for brug af ingredienser i kødprodukter Projektets resultater offentliggøres ved publicering i relevante fødevareteknologiske magasiner f.eks. Levnedsmiddelbladet, Plus Proces eller Fødevaremagasinet primo 2014 samt ved en workshop ved projektets afslutning i En slutrapport offentliggøres endvidere på Teknologisk Instituts hjemmeside.

6 Bedre kvalitetsbevarelse af kødprodukter er at levere anbefalinger og redskaber til kødindustrien, så det bliver muligt at forbedre holdbarheden af varmebehandlede kødprodukter med mindst 20 %. Den optimerede holdbarhed skal opnås gennem implementering af ny teknologi og optimerede håndteringer af produkter og arbejdsprocesser. Dette vil forbedre produktionshygiejnen og dermed det bakteriologiske startniveau i de detailemballerede produkter. I dette projekt kvantificeres, hvilken betydning de enkelte procestrin og håndteringer har for produktets holdbarhed, samt hvordan ny teknologi og ændret produktionshygiejne ved håndtering kan forlænge holdbarheden. Start: 01/2013 Afslutning: 12/2015 WP1: 01/ /2015 Bedre holdbarhed med målrettet optimering af holdbarheden Projektets resultater offentliggøres ved publicering i relevante fødevareteknologiske magasiner f.eks. Levnedsmiddelbladet, Plus Proces eller Fødevaremagasinet, en workshop ved projektets afslutning samt ved en relevant konference/messe. En slutrapport offentliggøres endvidere på Teknologisk Instituts hjemmeside.

7 Nitrits betydning i bacon og kødprodukter Formålet er at afklare hvilke proces- og receptparametre, der har kritisk betydning for bevarelse af nitrits antimikrobielle effekt i kødprodukter, herunder at afdække, hvordan fremstillingsproces, recept og opbevaring (mellemlagring) i kombination påvirker nitrits antimikrobielle egenskaber i produktet. På baggrund af resultaterne vil projektet estimere en korrektionsfaktor for nitrit til brug for DMRI s listeriamodel, så det sikres, at prædiktionen er uafhængig af mellemlagring. Endvidere vil projektet anvise, hvordan udbytte og holdbarhed kan fastholdes, når salt (her Na+) og nitrit/nitrat indholdet i bacon reduceres, samt fastlægge de parametre, der påvirker nitrit/nitrat omsætningen i saltet kød. Baggrunden for projektet er, at nitrit stadig er et af de vigtigste konserveringsmidler til bacon og varmebehandlede kødprodukter, selvom der i de seneste årtier har været stort fokus på at reducere eller helt udelade nitrit i disse produkttyper. Danmark har været foregangsland for nedbringelsen af nitrit ved at tillade væsentligt mindre mængde nitrit i kødprodukter sammenlignet med den gældende EU-lovgivning. Men selv med de reducerede mængder nitrit, der er tilladt i DK, har vi fastholdt en høj sikkerhed og kvalitet og vores kødprodukter. Imidlertid omsættes nitrit i kødprodukter til andre forbindelser, og det er relativt ukendt, hvilke forbindelser der dannes, og hvilke af disse, som reelt har den antimikrobielle effekt. Omdannelsen af nitrit afhænger af en lang række parametre som ph, salt, tilsætning af ascorbat og phosphat, samt formodentligt også opbevaringstemperatur og varmebehandling. Endvidere kan forholdet mellem nitrat og nitrit ændres, enten som følge af mikrobiel aktivitet eller grundet fysisk-kemiske forhold i kødproduktet. Viden om nitrits omsætning er derfor en nødvendig forudsætning for at opretholde en høj produktkvalitet og fødevaresikkerhed. Start: 01/2014 Afslutning:12/ 2015 Fordelt med følgende periodisering: WP1: 01/ /2015 Optimering af recept og proces for optimal bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter WP2: 01/ /2014 Optimeret holdbarhed af saltreduceret bacon Projektets overordnede resultater formidles på en workshop i slutningen af projektet, hvor de udarbejdede guidelines demonstreres. Derudover formidles resultaterne som en slutrapport på Teknologisk Instituts hjemmeside og via DMRI s nyhedsbrev samt eventuelt i en videnskabelig artikel i internationalt tidskrift.

8 Hygiejnisk slagtning er at optimere hygiejnen på slagterier, så produktionen er effektiv, og produkterne kan afsættes til bedste markedspris. I projektet indgår flere aktiviteter, der på forskellig vis understøtter det overordnede mål. Resultaterne skabes gennem en række aktiviteter, hvor slagtehygiejnen forbedres, og der udvikles en hurtigmetode til Salmonella påvisning. En forudsætning for en god slagtehygiejne er optimal funktion af processer i slagtelinjens sorte ende, som skal sikre, at slagtekroppens overflade er fri for patogene bakterier ved indgang til ren linje. Det undersøges, hvordan processer i den sorte ende, set under et, bedst kan sikre frihed for patogener samtidigt med, at kvaliteten bevares og ressourceforbruget (gas/vand) holdes så lavt som muligt. En anden kritisk operation for slagtehygiejnen er udtagning af fedtenden. Der er udviklet et udstyr, som kan gribe fedtenden, fastholde den og aflevere den på bugsiden, så forekomst af gødningsforurening minimeres. For at sikre hygiejnen, desinficeres knive og andet håndværktøj ved neddypning i varmt vand (82 C). I de seneste år er der kommet flere alternativer baseret på kemi. To sådanne systemer dokumenteres og sammenlignes med varmt vand både hvad angår effekt og økonomi. Den daglige slutrengøring har stor betydning for produktionshygiejnen. Perspektivrige og potentielt ressourcebesparende rengøringsprocedurer/-teknologier er udviklet og eller dokumenteret. Selv ved optimal hygiejne kan patogene bakterier forekomme på slagtekroppe. Det undersøges, hvordan køleprocessen påvirker drab og evt. vækst af Salmonella. Det er ofte påkrævet at undersøge, om der er Salmonella på slagtekroppe og fersk kød. Der er tidligere udviklet en hurtigmetode til påvisning af Salmonella indenfor timer (Salmonella 12 metoden), men der er behov for en metode, som giver svar inden for samme arbejdsdag. Projektet opfylder dette behov ved at udvikle en ny hurtigmetode med en svartid på 2 4 timer til brug i specielle situationer. Start: 10/2008 Afslutning:12/2014 WP1: 01/ /2012 WP2: 01/ /2014 Ny, hurtig metode til påvisning af Salmonella på 2 timer WP3: 10/ /2013 WP4: 01/ /2013 WP5: 01/ /2014 Udvikling af alternativ desinfektion til værktøjer WP6: 01/ /2013 (WP1 og WP3 er overført fra tidligere Mikrobiologisk sikkerhed af fersk kød ). Projektets Offentliggørelse En slutrapport, som beskriver projektets resultater vil blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside. Endvidere forventer projektet at indlevere en artikel til et anerkendt internationalt tidsskrift vedrørende resultater i WP 2.

9 Reduceret spredning af Salmonella er at dokumentere muligheder for at sænke forekomsten af Salmonella på slagtekroppe generelt og på mørbrader specifikt. Stigende forekomst af Salmonella i primærproduktionen giver udfordringer ved slagtning. Det er både udfordringer i relation til salmonellahandlingsplanen og i forhold til de eksportmarkeder, hvor der er krav om lav forekomst af Salmonella på det ferske kød. Mørbrad eksporteres ofte til lande med krav om lav forekomst af Salmonella i fersk kød. Disse lande kræver dokumentation for fravær af Salmonella. Start: 01/2014 Afslutning:12/2015 WP1: 01/ /2015 Reduktion af salmonellaspredning ved plucksudtagning WP2: 01/ /2015 Optimering af hygiejne ved håndtering af mørbrad En slutrapport, som beskriver projektets resultater vil blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside.

10 Effektivisering og nytænkning af rengøring Formålet med projektet er at skabe grundlaget, så rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder kan gøres mere cost effektivt og behovsdrevet. Herved opnås både et reduceret vand- og energiforbrug, et reduceret tidsforbrug til rengøring, samt mulighed for at øge den effektive produktionstid. Målet er, at der i visse områder af slagterier og forædlingsvirksomheder kan produceres i op til én uge uden traditionel rengøring. Dette vil stille krav til den løbende renholdelse, samt til etablering af procedurer og overvågningssystemer, der sikrer, at produktionen er hygiejnisk, sikker og æstetisk forsvarlig. Hazards skal vurderes og krav til den løbende renholdelse skal fastlægges for de udvalgte områder, så det sikres, at produktionen fortsat er acceptabel i forhold til fødevaresikkerhed, holdbarhed og æstetik. Outputtet vil være procedurer, dokumentation og guidelines for udvalgte områder på slagterier og forædlingsvirksomheder, hvor det er forsvarligt med længere tids produktion uden stop for traditionel rengøring. Rengøring på slagterier og forædlingsvirksomheder udgør den 3. største omkostning for virksomhederne. For at sikre konkurrenceevnen både nationalt og internationalt, er det nødvendigt, at der hele tiden fokuseres på at reducere denne omkostning uden at forringe fødevaresikkerheden og kvaliteten af produkterne. Projektet gennemføres både for at øge udnyttelsen af produktionsapparatet og for at reducere omkostningerne til traditionel rengøring, som gennem mange år har været gennemført på den samme måde. Projektet vil også bidrage til mindre miljøbelastning, idet mindre traditionel rengøring både vil reducere vand-, energiog kemikalieforbruget. Tidligere projekter indenfor rengøring har sandsynliggjort, at CIP rengøring med optimalt valg af dyser også kan medføre fordele i delvist åbne systemer. Derfor skal CIP udvikles til hårstøderen, da denne rengøringsproces i dag er besværlig og dyr at gennemføre manuelt. Gennemførsel af aktiviteten med nytænkning af rengøring for at opnå mere produktionstid og lavere omkostninger til rengøring vil være nyskabende, og der vil være stor værdi i at demonstrere potentialet i praksis. Start: 01/2014 Afslutning: 12/2017 Fordelt med følgende periodisering WP1: 01/ /2015 CIP rengøring af hårstøder WP2: 01/ /2017 Øget produktionstid og reducerede omkostninger gennem nytænkning af rengøring En slutrapport, som beskriver projektets resultater vil blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside.

11 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter Formålet med projektet er at sikre svinesektoren nem og hurtig adgang til nyeste viden om mikrobiologiske udfordringer og analysemetoder. At følge udviklingen indenfor mikrobiologiske problemstillinger og analysemetoder giver svinesektoren bedre mulighed for at bevare den danske kødindustris forspring i forhold til konkurrenterne og imødekomme kundekrav og myndighedskrav. Viden og overblik over de nyeste mikrobiologiske analysemetoder gør det muligt hurtigt at vælge den bedste og mest omkostningseffektive løsning. Samtidig sikres viden om de bedst egnede metoder til brug for DMRI s udviklingsprojekter. Baggrunden for projektet er, at nye mikrobiologiske analysemetoder ofte er billigere, mere effektive og tidsbesparende, både hvad angår samlet analysetid og tidsforbrug til håndtering. Den seneste tids alvorlige eksempler på fødevarebåren smitte fx det stigende antal personer smittet med Campylobacter i Danmark, Verotoxinproducerende E. coli i Tyskland og fødevareforfalskning med brug af andre kødarter viser, at der fortsat er stort behov for nye og hurtigere analysemetoder til dokumentation af kvaliteten og sikkerheden af fødevarer. Løbende Der udarbejdes en årsrapport over det mikrobiologiske beredskab og afprøvninger. Denne offentliggøres på Teknologisk Instituts hjemmeside.

12 IKT-udvikling er at udvikle IKT-systemer, der på en tidssvarende og effektiv måde tilgodeser behovet for produktstyring og dataopsamling under produktionsforløbet herunder kommunikation og integration med øvrige systemer for effektiv produktion. I projektet udvikles nye funktioner og anvendelsesområder, nye programversioner og nye systemarkitekturer i takt med den teknologiske udvikling. Der udarbejdes og sikres desuden den nødvendige systemdokumentation og faciliteter til afprøvning og kvalitetssikring af systemerne. Løbende Projektets Offentliggørelse Resultater vil blive offentliggjort på TI's hjemmeside.

13 IT-hjælpeværktøjer og sensorer til udskæring og udbening Formålet er at undersøge anvendeligheden af non-invasive online-målinger, røntgen og vision til detektion af fremmedlegemer og optimering af udbytter i manuel og automatiseret udbening. Udbytteoptimering og fysisk fødevaresikkerhed er to helt centrale parametre for den danske eksport af svinekød. Det er derfor af afgørende betydning at slagterierne holder sig på forkant med udvikling af nye værktøjer, som understøtter denne position. WP1 har til formål at udvikle metoder til detektion af fremmedlegemer på overfladen af kødprodukter med specielt fokus på plastfilm, sværrester og brusk som kan optræde f.eks. i udbening, trimmelinjer og ved intern transport af fersk kød. En del foreløbige resultater er opnået i En væsentlig forudsætning for at udnytte potentialet fuldt ud er dog, at der udvikles selvlærende algoritmer, som løbende kan opbygge kendskab til udseendet af de fejlfrie produkter, som opfylder den aftalte specifikation. Denne algoritmetype undersøges i et Ph.D.-projekt i samarbejde med IMM på DTU. Effekten af projektet er, at der dannes grundlag for udviklingen af løsninger til fx detektion af fremmedlegemer på Japan-kamme og brystflæsk. WP2 er centreret om udvikling af nye røntgenmetoder til at finde fremmedlegemer som papir, træ og plast samt lignende forureninger som ikke kan detekteres med sikkerhed - selv ved manuel inspektion. Metoderne har allerede vist lovende potentiale til diagnosticering af humane vævsforandringer. Dette potentiale undersøges i samarbejde med Københavns Universitet og DTU samt en bred vifte af fødevareproducenter med specielt fokus på de krav som stilles i moderne fødevareproduktion, herunder specielt krav til metodernes kapacitet og robusthed. Der udvikles en forsøgsmodel af en røntgendetektor til detektion af fiberholdige fremmedlegemer (papir, træ osv.) i forarbejdede kødprodukter. Der fremstilles testfantomer til fastlæggelse af detektionsgrænse for fiberholdige fremmedlegemer. Start: 03/2011 Afslutning: 12/2015 Fordelt med følgende periodisering WP1: 03/ /2015 Kontrol og overvågning af automatiske processer WP2: 01/ /2015 Næste generation røntgen til detektion af fremmedlegemer Projektets Offentliggørelse Nyhedsbreve, inspire og Nexims hjemmesider og de relevante Ph.D.-projekters publiceringer.

14 Vision til kødkontrol på svineslagterierne Formålet med projektet er at udvikle et udstyr til vision-inspektion af slagtekroppen (ud- og indvendigt). Det dokumenteres i hvilket omfang metoderne kan erstatte eller supplere den manuelle inspektion eller alternativt kan foretage en forsortering med efterfølgende manuel inspektion. Kødkontrollen på svineslagterierne foretages i dag manuelt af veterinærer og veterinærteknikere. Ca. 5 personer pr. linje pr. skift er løbende beskæftiget med dette arbejde. Som ved alle manuelle bedømmelser er der en vis variation mellem bedømmere og over tid også selvom der løbende foretages kalibreringer. Moderne vision-teknologi hvor avancerede kameraer i samspil med computere kan analysere store mængder billeddata med høj hastighed åbner mulighed for at automatisere de manuelle bedømmelser i kødkontrollen. Visionsystemet kan potentielt omfatte synligt lys, multispektral analyse og 2D- og 3D-vision eventuelt i kombination med robotteknologi, så færre kameraer kan afsøge hele slagtekroppen. Kontrol af organsæt medtages ikke i nærværende projekt. Start: 01/2013 Afslutning: 12/2015 Projektets Offentliggørelse Projektet afsluttes med en slutrapport, som offentliggøres på Teknologisk Instituts hjemmeside ultimo 2015.

15 PigVIEW Dynamisk konsekvensanalyse Formålet er at udvikle et brugervenligt IT-værktøj, beregnet som et støtteværktøj til strategiske beslutninger, f.eks. øgning i antallet af hangriseslagtninger eller ændringer i sorteringsalgoritmer. Brugergrænsefladen udvikles således at brugerne (slagterivirksomheder) kan simulere forhold, der er relevante for egen produktionsplanlægning. Med udgangspunkt i de senere års arbejde med CT-skanning, 3D-modeller af slagtekroppe og OPUS+-projektet er der skabt et unikt fundament for den komplekse opgave, som udgøres af planlægning af produktion på kort og langt sigt baseret på slagtekroppens værdi, herunder at foretage konsekvensberegninger på forskellige scenarier for ændringer i produktions- og markedsforhold. Start: 01/2012 Afslutning: 12/2014 Projektets Offentliggørelse Resultaterne offentliggøres via de involverede Ph.D.-projekter og via indlæg på kongresser f.eks. ICoMST og i populærvidenskabelige tidskrifter, f.eks. Fleischwirtschaft International. Desuden vil der blive offentliggjort sammendrag på TI s hjemmeside.

16 Måleteknologi til slagterierne Det overordnede formål er at sikre, at slagterierne til enhver tid har adgang til og information om den mest optimale måleteknologi med den effekt at skabe grundlag for afregning til landmanden og optimal anvendelse af råvarerne samt sikre fysisk fødevaresikkerhed og kvalitet. Projektet er opdelt i delprojekter (WP), hvoraf WP1 er afsluttet i Formålet i WP 2 er en løbende vurdering af behovet for re-kalibrering og vedligehold i relation til ændrede procesforhold (nye slagtemetoder, slagtehastighed mv.) af de til enhver tid anvendte klassificeringsudstyr. Det omfatter tillige koordinering og forslag til opdatering af EU's regler på området samt forberedelser af europæiske samarbejder, som siden 2013 omfatter FP7-KBBE projektet PIGSCAN omhandlende et automatisk lavpris- klassificeringsudstyr. I WP 3 er formålet løbende overvågning af nye måleteknikker med relevans for slagterierne herunder bestemmelse af fedtkvalitet og fedtmængde i produkter. WP3 danner endvidere grundlag for deltagelse i internationale forskningssamarbejder og netværk. Siden 2011 omfatter dette et EU finansieret COST-netværk, FAIM, vedr. udveksling af erfaringer med anvendelse af CT til kvalitetskontrol af fødevarer. Endvidere er der i 2013 udarbejdet en interessetilkendegivelse for etablering af et innovationskonsortium i fødevaretomografi, som er godkendt af det Strategiske Forskningsråd. Formålet med WP4 var oprindeligt at videreudvikle online CT-skanneren til andre værdiskabende anvendelser end midterstykkerne. Men udfordringerne med at fremstille online CT-skanneren er større end forventet. Derfor ændres formålet for WP4. Det nye formål er at færdigudvikle online CT-skanneren til måling på midterstykker frem til og med serie 0. Funktionsmodel-fasen planlægges færdig til primo Herefter påbegyndes fremstillingen af prototypen, som forventes færdig primo Serie 0 forventes klar til implementering medio Den væsentligste årsag til projektets forsinkelse er relateret til design og fremstilling af elektronikkort samt billedrekonstruktion med tilstrækkelig opløsning. Disse problemer forventes at være løst i løbet af Start: 02/2010 Afslutning: 12/2015 Fordelt med følgende periodisering: WP1: Afsluttet 2013 WP2: Løbende Opdatering af klassificeringsudstyr WP3: Løbende Højt fagligt vidensniveau for måleteknik WP4: 01/2013 til 12/2015 Udnyttelse og implementering af detaljeret råvareviden Ny titel: Udvikling af online CT-skanner Projektets Offentliggørelse Resultater offentliggøres på TI s hjemmeside og via hjemmesider hørende til COST-netværket og EUprojektet PIGSCAN.

17 Øget sporbarhed Det at kunne understøtte sporbarheden af et produkt i fødevareindustrien bliver stadigt vigtigere, idet kravene fra kunder, leverandører og myndigheder er tiltagende. En række teknologier er interessante for virksomhederne inden for sporbarhed. Det kan for eksempel dreje sig om RFID-tags i hængejern med LF-teknologi, RFID-tags i øremærker med UHF-teknologi, lasermærkning og blæk på huden, billedbaseret ID-system, billedgenkendelse af produkter og dyr, styring af grupper af dyr og mærkning af indpakninger. Teknologierne er mange og der kommer stadig flere. Omkostningerne ved de enkelte løsninger ændrer sig løbende. I WP1 sikres et højt fagligt vidensniveau inden for sporbarhed og batchstyring med den effekt at fødevareindustrien har viden om og tilgang til den nyeste teknologi indenfor området og dermed kan implementere nye kosteffektive og sikre løsninger. Løbende identificeres nye muligheder eller anvendelser som kan føre til nye separate projekter. Løbende WP1: Sporbarhed og batchstyring WP2: 01/ /2010 og 01/ /2013 WP3: 10/ /2011 WP4: 10/ /2011 Projektets Offentliggørelse Resultater offentliggøres på TI s hjemmeside.

18 Miljø og bæredygtighed i kødindustrien Projektet har til formål at anvise muligheder for, hvordan kødindustrien på økonomisk måde kan imødekomme myndighedernes og markedets forventninger om nedbringelse af produktionens miljøbelastning og om forbedring af produkternes bæredygtighed. Konkret vil projektet analysere ressourceforbrug og udnytte disse data til at udarbejde forslag til opnåelse af besparelser på vand- og energiforbrug til implementering på kort og langt sigt. Data udnyttes endvidere gennem en aktiv deltagelse i revisionen af EU s guidelines (BREF) for anvendelse af bedste tilgængelige teknologi for slagterier og kødindustrien, der ændres fra at være vejledende til at være bindende. Gennem deltagelse i revision af BREF - som for kødindustrien påbegyndes i skabes der mulighed for indflydelse på de gennem BREF en fastsatte rammevilkår for herigennem at sikre, at produktionen kan ske på rimelige vilkår. For BREF en for kødindustrien (Food, Drink and Milk) gælder det, at der må forventes gennemgribende ændringer, for at denne BREF i anvendelighed kan komme på niveau med andre BREF er, f.eks. BREF en for slagterier. BREF erne for køling og slagterier forestår også revision, men starttidspunkterne er p.t. ikke fastsat. Nationale regler ændres også i disse år, og projektet belyser konsekvenser ved forslag til ændringer, blandt andet på lugtområdet. Den europæiske norm for måling af lugt, som er grundlaget for den danske lugtregulering, er under revision (påbegyndt ultimo 2012, forventet afslutning 2016). Revisionsarbejdet følges og konsekvensvurderes ud fra danske forhold og muligheder. Start: 10/2010 Afslutning: 12/2014 Fordelt med følgende periodisering: WP1: Løbende Miljøberedskab WP5: 01/ /2014 BAT for slagterier Resultater offentliggøres på Teknologisk Instituts hjemmeside. Relevante teknologier og nøgletal leveres som input til BREF dokumentet, som bl.a. publiceres på Miljøstyrelsens hjemmeside.

19 Højt vidensniveau - dyrevelfærd, råvareteknologi og kvalitetsdokumentation er at opdatere DMRI om nyeste viden inden for dyrevelfærd, kvalitet, kødteknologi samt kvalitetsdokumentation og -analyse formidle og udveksle forskningsmæssig viden gennem deltagelse i diverse arbejdsgrupper, ringtest, uformel kontakt til forskere, myndigheder og dyreværnsorganisationer (internationalt, nationalt) medvirke ved igangsætning af forskningsinitiativer inden for kødområdet bidrage med faglig viden til markedsmæssige tiltag fra kødindustrien. Nyeste viden og udviklingsresultater overvåges løbende, og nye områder for udvikling af dansk svinekød med hensyn til dyrevelfærd, kvalitet, udbytter og dokumentation vil blive identificeret. Sammenlignet med andre svineproducerende lande er dansk svinekød fortsat af ensartet kvalitet, ligesom niveauet for dyrevelfærd generelt er højt. Konkurrenternes kvalitetsniveau forbedres imidlertid, ligesom markedskrav ændres og skærpes. Indsigt i den nyeste globale viden inden for dyrevelfærd - herunder bedøvelse - kvalitet, kødteknologi, kvalitetsdokumentation og -analyser samt sensorik er derfor nødvendig. Start: Afslutning: Løbende projekt Relevante resultater og videnhjemtagning vil blive offentliggjort på Teknologisk Instituts hjemmeside og via nyhedsbreve. Publikationer - videnskabelige og populærvidenskabelige - vil også være et resultat af projektaktiviteterne.

20 Svinekød med fokus på sundhed og kvalitet Projektets overordnede formål er at udvikle ny viden, som svinekødsindustrien kan udnytte til at fremme sundheden, kvaliteten og værdien af råvarer og produkter. Projektet er opdelt i fem WP. WP2 og WP3 er afsluttet i Delformålet for WP1 er at identificere bioaktive komponenter i svinekød og biprodukter med sundhedsfremmende eller teknologiske egenskaber. Der fokuseres på komponenter, der virker blodtrykssænkende, antioxidative og/eller antimikrobielle. Hydrolysater med høj bioaktivitet vil kunne anvendes til fremstilling af kødprodukter. For WP4 er delformålet at udvikle en teknologi, der effektivt kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer under stegning og grilning af kød. Når kød tilberedes, kan der dannes kræftfremkaldende stoffer, hvilket er medvirkende til, at indtaget af kød er kædet sammen med øget risiko for udvikling af tarmkræft. Indledende undersøgelser har dog vist, at det er muligt at hæmme dannelsen af de kræftfremkaldende stoffer via tilsætning af antioxidanter. Det forventes, at den genererede viden kan implementeres direkte i restaurationsbranchen, kantinekøkkener, foodservice, produkter målrettet detail og i private husholdninger. I WP5 er delformålet at udarbejde en best practice for produktion af økologisk svinekød, der sikrer en høj spisekvalitet. Spisekvaliteten af økologisk svinekød er ofte varierende, og målsætningen for fødevareministeriets økologipolitik er, at offentlige køkkener som minimum har det økologiske sølvspisemærke. Prisen på økologisk svinekød sammenholdt med den ringere spisekvalitet betyder, at det er en udfordring at sikre, at svinekødet fortsat indgår som en vigtig del af måltiderne såvel offentligt som privat. Start: 01/2009 Afslutning: 12/2015 Fordelt med følgende periodisering: WP1: Bioaktive komponenter WP2: WP3: WP4: Sund tilberedning af svinekød WP5: Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Der vil løbende blive udarbejdet populærvidenskabelige artikler, artikler i nyhedsbreve samt videnskabelige artikler (især ph.d.-studerende). Resultaterne vil tillige blive offentliggjort på TI's hjemmeside.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter.

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2015. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle parter. Nr. Projekternes titel 1. Ny procesteknologi til kød og kødprodukter

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015

Svineafgiftsfonden - Ændringsbudget 2015 - Ændringsbudget 2015 Resultatopgørelse Basisbudget 2015 Ændringsbudget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 8.197

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 18. december 2013 Proj.nr. 2000204 JMS/LBG Nyhedsbrev nr. 20 December 2013 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden

Læs mere

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen

Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen Rapport Udnyttelse af detaljeret råvareviden WP3. Optimering af råvarebrug til kødprodukter Status for 2016 Chris Claudi-Magnussen 19. januar 2017 Proj.nr. 2004279 Version 1 Indledning Råvaren er den største

Læs mere

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017

Svineafgiftsfonden oversigt over bevillinger for 2017 Svineafgiftsfonden har i forbindelse med den ordinære ansøgningsrunde i august/september 2016 givet tilskud til 82 projekter for i alt 164.839 tusind kr. i 2017. I fondens budget for 2017 er de enkelte

Læs mere

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag

Årsrapport 2014. Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter. Sammendrag Årsrapport 2014 Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter 31. marts 2015 Proj.nr. 2000207 SUM/RS/JUSS Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab og laboratoriefaciliteter sikres virksomhederne

Læs mere

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2

Undgå blown packs med ny metode... 1. Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 Projektstatus 2. kvartal 2012 - Kvægafgiftsfonden Juni 2012 LBG/JUSS Indhold Undgå blown packs med ny metode... 1 Udnyttelse af registreringssystemer for slagtedata fra kvæg... 2 KKC-2, Kvalitetssikring

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016

Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Svineafgiftsfonden - Basisbudget 2016 Beløb i 1000 kr. Ændringsbudget 2015 (senest indsendte) Budget 2016 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP

Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Kongres 2012 Susanne Støier Director Meat Quality DMRI & Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion hvad sker der? Stop for kastration? Den politiske dagsorden Hangriseproduktion

Læs mere

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien

Indledning Målet med denne aktivitet er at: Afdække løsningsrummet for risikobaseret rengøring i kødindustrien Rapport 31.12.2014 2003024 RENPÅNY Version1 AGLK/JUSS Kunder og myndigheders forventninger til risikobaseret rengøring (Milepæl 1, deliverable 1.1) Anette Granly Koch Baggrund Indledning Målet med denne

Læs mere

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold

Projektleder: Reduktion af salt- og fedtindhold Projektstatus 4. kvartal 2014 23. januar 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000249-14 Reduktion af salt- og fedtindhold Flemming Hansen WP4: Clostridium botulinum i helkonserves Formålet er at udvikle

Læs mere

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP

Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Ophør af kastration uden bedøvelse i 2018? Centerchef Susanne Støier DMRI & Chefforsker Hanne Maribo, VSP Emner Kastration med bedøvelse hvordan? Lokalbedøvelse CO 2 -bedøvelse Totalbedøvelse Kan forbrugere

Læs mere

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014

BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Maj 2015 BERETNING VEDRØRENDE SVINEAFGIFTSFONDENS VIRKSOMHED I PERIODEN 1.1.2014 31.12.2014 Svineafgiftsfonden opkræver midler i henhold til lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 om administration

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Rapport 31. marts 2015

Rapport 31. marts 2015 Rapport 31. marts 2015 Proj.nr.2000251 Salt og fedtreducerede kødprodukter af god kvalitet Version 1 AGLK/JUSS Slutrapport Anette Granly Koch Formål Projektets mål var at undersøge og følge op på, hvordan

Læs mere

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz

Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Notat Global meat 27. november 2014 Projektnr. 2003027-14 Init. LME/HCH/MT Best Practice på slagteriet optimering af kritiske kontrolpunkter Milepæl 3.2 Lene Meinert, Hardy Christensen og Jens Würtz Baggrund

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier,

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, sst@dti.dk Agenda Trends Kvalitetsbegrebet Udfordringer og muligheder Initiativer for kvalitetsoptimering

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015

Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Svineafgiftsfonden - Forslag budget for 2015 Resultatopgørelse Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B- A)/A Note beløb i 1.000 kr. A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år 7.299 8.197 4,4 12,3

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016

HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER. Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 HANGRISE - STATUS OG MULIGHEDER Hanne Maribo; chefforsker - Fodereffektivitet, VSP Askov 21 nov. 2016 TOPMØDE- DYREVELFÆRD TOPMØDE - DYREVELFÆRD SMERTELINDRING & BEDØVELSE HANGRISEPRODUKTION KONSEKVENSER

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse

Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Landbrug & Fødevarer/DMRI 21. januar 2014 MOL/HCH Bilag B1 Slagtning (slagtesvin, søer og orner) overordnet hazard analyse Nedenstående oversigt er en opsummering af en overordnet hazard analyse med udgangspunkt

Læs mere

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november

BerryMeat. Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II. Rie Sørensen Centerchef. Onsdag den 16. november BerryMeat Statusmøde for Organic RDD og CORE Organic II Onsdag den 16. november 2011 Rie Sørensen Centerchef DMRI - Danish Meat Research Institute rs@teknologisk.dk BerryMeat baggrund Baggrund: Meget få

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

Vidensmedarbejdere i innovative processer

Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer Vidensmedarbejdere i innovative processer af direktør og partner Jakob Rasmussen, jr@hovedkontoret.dk, HOVEDkontoret ApS 1. Indledning Fra hårdt til blødt samfund

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser

Hangriseproduktion. Hangrise - status. Hangrise i danmark. Stop for kastration? Hangriseproduktion. Hangriseproduktion konsekvenser Hangriseproduktion Ekspertgruppe DLBR svinestalde 10. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Hangriseproduktion Den politiske dagsorden Hangriseproduktion DK Hangriselugt Hangrisekød Hangriselugtstoffer

Læs mere

Projektleder: Ny procesteknologi til kød og

Projektleder: Ny procesteknologi til kød og Projektstatus 1. kvartal 2015 11. maj 2015 SAF Projekter Hygiejne og Forædling 2000204-15 Ny procesteknologi til kød og kødprodukter Jens Møller WP 1: Procesteknologisk overvågning Der indhentes viden

Læs mere

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark

Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer. Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Danmarks arbejde med dyrevelfærd og syn på fremtidens udfordringer Per Henriksen Veterinærdirektør Danmark Fødevarestyrelsen Danish Veterinary and Food Administration (Jordbruksverket + Livsmedelsverket)

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 4. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2014-01-15 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Procesteknologisk overvågning

Procesteknologisk overvågning Procesteknologisk overvågning 28. marts 2014 Proj.nr. 2000204 KABM Nyhedsbrev nr. 21 Marts 2014 Formålet med nyhedsbrevet fra DMRI Hygiejne og Forædling er at viderebringe og perspektivere viden om alternative

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering

Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi. Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg. Ansvarlig for EHEDG certificering Henrik Classen Life Science Fødevareteknologi Hygiejnisk produktion, udstyr og procesanlæg Ansvarlig for EHEDG certificering Medlem af EHEDG Sub Group - Test method - Test center - Meat Hygiene - Design

Læs mere

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium

Susanne Mansdal Teamleder Mikrobiologisk laboratorium Årsrapport 2012 31. marts 2013 Proj.nr. 2000207 SUM/JUSS Mikrobiologisk beredskab Sammendrag I projektet Mikrobiologisk beredskab sikres opdateret viden om mikrobiologiske analysemetoder. Virksomhederne

Læs mere

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater.

Konkret var målet med projektet at udvikle et udstyr, der automatisk. Nedenfor beskrives kort aktiviteter og de opnåede resultater. Slutrapport SAF 5 WP3: Hygiejnisk fedtendehåndtering og dampsugning af bækkengang Dato 15. december 2013 Proj.nr. 2000244-1 Version 01 HCh Indledning Baggrund og formål Et af de steder på slagtekroppen,

Læs mere

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz

Nye projektmuligheder i Staalcentrum. Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz Nye projektmuligheder i Staalcentrum Alan Friis, Staalcentrum/Tech4Bizz FoodNetwork årsprogram Indsatsen adresserer to hovedmålgruppers forskellige roller og behov samt samspillet imellem disse: At styrke

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

PIG IT-dataindsamling

PIG IT-dataindsamling PIG IT-dataindsamling NOTAT PIG IT projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet og KU-Life med VSP som dataleverandør. Der udvikles metoder til at overvåge vækstdyrenes produktivitet, sundhed

Læs mere

Budgetredegørelse ændringsbudget 2013

Budgetredegørelse ændringsbudget 2013 Budgetredegørelse ændringsbudget 2013 Svineafgiftsfondens bestyrelse godkendte på deres møde d. 10. september et ændringsbudget for 2013. I budgettet er ændringerne markeret med fed skrift i henholdsvis

Læs mere

Svineafgiftsfonden 2009/2010

Svineafgiftsfonden 2009/2010 Svineafgiftsfonden 2009/2010 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold - SF/09/10/20... 3 WP 1 Salt i et helhedsperspektiv... 4 WP 2 Fremtidens kødprodukter med lavt salt- og fedtindhold...

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer:

Projektstatus 2. kvartal Danske virksomheder KAF Projekter Projektnummer: Projektstatus 2. kvartal 2013 - Danske virksomheder 2013-07-03 KAF Projekter Projektnummer: 2002319-13 Hurtig og effektiv reduktion af Blown Packs Flemming Hansen Visse arter af psykrotrofe Clostridier

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

Slutrapport. Fedtkvalitet i moderne svineproduktion. Lars Kristensen

Slutrapport. Fedtkvalitet i moderne svineproduktion. Lars Kristensen Slutrapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Lars Kristensen 18. marts 2015 Proj.nr. 2001474 Version 1 LRK/MT Baggrund Formål Konklusioner Sammendrag Den danske slagteribranche står overfor nye udfordringer

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Svineafgiftsfonden 2012

Svineafgiftsfonden 2012 Svineafgiftsfonden 2012 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold... 2 Konservering af kødprodukter... 3 Ny procesteknologi... 4 Værktøjer til dokumentation af sikkerhed og holdbarhed... 5

Læs mere

Opdræt af hangrise i Spanien

Opdræt af hangrise i Spanien Opdræt af hangrise i Spanien Miguel A. Higuera Director - Anprogapor Agerskov November 21 st 2016 Opdræt af ukastrerede hangrise i Spanien Bruxelles Deklarationen Den spanske svinesektor Hvorfor vi ikke

Læs mere

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer

Kødkontrol. Fjerkrækongres Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol Fjerkrækongres 2012 Birthe Steenberg, Chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer Kødkontrol hvorfor? Fødevaresikkerhed Dyresundhed Dyrevelfærd For at afgøre om det er sikkert for mig at æde din lever

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010

Fødevarestyrelsen. Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet. Den 19. april 2010 Fødevarestyrelsen Evaluering af Salmonella Typhimurium U292 udbruddet Den 19. april 2010 Baggrund Udbruddet af Salmonella Typhimurium U292, som startede i 2008, har været det største i dansk historie og

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

2. januar 2015 Proj.nr. 2001474 Version 1 LRK/EHBR/EVO/CCM/MT. Rapport

2. januar 2015 Proj.nr. 2001474 Version 1 LRK/EHBR/EVO/CCM/MT. Rapport Rapport Projekt: Fedtkvalitet i moderne svineproduktion Betdning af jodtal for udbtter af kogeskinker Lars Kristensen, Eva Honnens de Lichtenberg Broge, Eli Vibeke Olsen, Chris Claudi- Magnussen 2. januar

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Er det lige fedt? Disposition. Målemetoder anvendt i Danmark. Subjektiv bedømmelse Jodtal Smeltepunkt NitFom (jodtal)

Er det lige fedt? Disposition. Målemetoder anvendt i Danmark. Subjektiv bedømmelse Jodtal Smeltepunkt NitFom (jodtal) Er det lige fedt? Birthe Pedersen, Danish Crown Hanne Maribo, VSP Disposition Hvad betyder fedtkvalitet? Hvad sker der når fedtet er for blødt? Hvordan måles fedtkvalitet? Hvor går grænsen? Ny fedtmodel

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Konserveringsteknikker for kødprodukter Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Nr. 43 058 Konserveringsteknikker for kødprodukter Udviklet af: Johnny Larsen og Ulla Uebel Uddannelsescentret i Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Værktøjer til risikoanalyse i madproduktionen Nr. 47 256 Udviklet af: Heidi Friis Hansen, Erhvervsakademi Sjælland, VIFFOS Maj-Britt Duus, Uddannelsescentret

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år

Beretning Nr. 47. 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Beretning Nr. 47 1. Projektets titel Udvikling og implementering af rådgivningskoncepter: 2. Projektperiode 2 år Projektstart: januar 2010 Projektafslutning: december 2011 Projektstart: 28.04.10 Projektafslutning:

Læs mere

Bedre spisekvalitet mindre svind

Bedre spisekvalitet mindre svind Bedre spisekvalitet mindre svind Hanne Castenschiold Chefkonsulent Afsætning, Ernæring & Markedsudvikling hca@lf.dk maj 2013 Skabe og formidle viden Ernæring og sundhed Køds positive og negative betydning

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt

Rapport. Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen. Margit D. Aaslyng og Pia Brandt Rapport Koncept til systematisk dokumentation af dyrevelfærd på slagtedagen Margit D. Aaslyng og Pia Brandt 1. oktober 2015 Proj.nr. 2000265-15 Version 1 MDAG/PBT/MT Sammenfatning På slagtedagen udsættes

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

Hangrise og kastration update 2010

Hangrise og kastration update 2010 Hangrise og kastration update 2010 Chefforskere Margit Andreasen & Hanne Maribo Videncenter for Svineproduktion Politik - dyrevelfærd - kastration Ny bekendtgørelse smertelindring Pr. 1/1-2011 skal alle

Læs mere

Projekt- og Udviklingskonsulenterne

Projekt- og Udviklingskonsulenterne Fremtidens behov og tendenser i Foodservice markedet indlæg på møde i projekt Fokus- udvikling af food service kravspecifikationer for pålæg, frugt, grøntsager og kartofler 4. november 2008 i Odense Mie

Læs mere

Hangriselugt reduktion i praksis

Hangriselugt reduktion i praksis Hangriselugt reduktion i praksis 13. juni 2013 Hanne Maribo Chefforsker, VSP Ornelugt Hangriselugt Ikke alle kan lugte skatol og androstenon Og er ikke lige følsomme Androstenon Skatol Karakteristika urin

Læs mere

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14.

Talen til samråd AO[om dansk svineproduktion] i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 10. september 2014, kl. 14. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 519 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Dep Sagsnr.:27154 Dok.: 716914

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut

Salt på godt og ondt i kødprodukter. Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt på godt og ondt i kødprodukter Rie Sørensen Afdelingschef - Produktsikkerhed DMA, Slagteriernes Forskningsinstitut Salt - helt generelt Salt har været brugt til konservering siden middelalderen en

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014.

NY STRATEGI. Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. NY STRATEGI Invitation til workshops den 12. september 2014 og til konference den 30. oktober 2014. INVITATION VÆR MED TIL AT PÅVIRKE GUDP S STRATEGI Siden 2010 har Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed

Beskyt vand, natur og sundhed Tillæg Beskyt vand, natur og sundhed Forlængelse 2016 af Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Regeringen Forlængelse 2016 Fra 3-års plan til 4-års plan Dette er et tillæg til Beskyt vand, natur og sundhed,

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2016 Nr. Projekternes titel

Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2016 Nr. Projekternes titel Oversigt over bevilget tilskud fra Svineafgiftsfonden til aktiviteter i 2016 De forventede direkte resultater vil foreligge i forlængelse af, at de pågældende aktiviteter er gennemført, opgjort og klargjort

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633

Slagteriteknologi Udviklingschef Jens Ulrich Nielsen jun@teknologisk.dk +45 7220 2633 TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING Nyheder om projekter, teknologi og forskning i nyt design Danish Meat Research Institute er fra den 1. oktober

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010

Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010 Svineafgiftsfonden - Budgetår 4. kvartal 2010 Indholdsfortegnelse Reduktion af salt- og fedtindhold... 2 Nye produkttyper med merværdi... 3 Konservering af kødprodukter... 4 Ny procesteknologi til kød

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012

OPSAMLING. Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød. DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 OPSAMLING Projektmøde Mættende og velsmagende fødevarer med kød DMRI, Roskilde Tirsdag d.28.februar 2012 Deltagere Heidi Nilsson (Stryhns) Jan Steffensen (Tulip) Verner Elmstrøm (DLG) Ronni Isvik (Madkulturen)

Læs mere

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres

Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres Hvordan tegner fremtiden sig for produktion af okse- og kalvekød? Allan Munch Mortensen Sektordirektør Kødbranchen Fællesråd Kvægkongres 2016-02-29 1 Agenda 1. Globale trends for oksekødsproduktion 2.

Læs mere