Parcelhus beliggende, Energivej 2, 0000 Energiby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parcelhus beliggende, Energivej 2, 0000 Energiby"

Transkript

1 Kommunen Parcelhus beliggende, Energivej 2, 0000 Energiby Side 1 af 8

2 Overblik OVERBLIK OVERBLIK Energiforbedringer af din bolig kan rumme en dobbelt gevinst - her og nu og på sigt. For det første kan der være penge at spare på el og varme i det daglige. For det andet kan energiforbedringer være med til at fremtidssikre og beskytte værdien af din ejendom. en er udfærdiget af Husets Web, som har beregnet hvad energioptimering vil betyde for dig. Beregningerne bygger på Energiforbedringer ejendommens data, af dine bolig forbrugsoplysninger kan rumme en dobbelt samt eventuelle gevinst - udførte her og boligforbedringer. nu og på sigt. For det første kan der være penge at spare på el og varme i det daglige. For det andet kan energiforbedringer være med til at Tabellerne fremtidssikre er nærmere og beskytte beskrevet værdien på af side din 2. ejendom. en er udfærdiget af Husets Web, som har beregnet hvad energioptimering vil betyde for dig. Beregningerne bygger på ejendommens data, dine forbrugsoplysninger samt eventuelle udførte boligforbedringer. I dag/optimeret / Tabellerne er nærmere beskrevet på side 2. I dag/optimeret / Dit forbrug nu og efter optimering. Dit forbrug Optimeret Besparelses Dit forbrug nu og efter optimering. potentiale Varmeforbrug kr kr kr. Vandforbrug kr kr. 0 kr. Elregning Dit forbrug kr. Optimeret kr. Besparelses 0 kr. potentiale Total kr kr kr. Varmeforbrug kr kr kr. Tabellen viser det oplyste forbrug, og de besparelsespotentialer der er henholdsvis ved Vandforbrug at investere som anført nedenfor kr. samt at ændre adfærd/vaner. kr. 0 kr. Valgte investeringer Elregning kr kr. 0 kr. Total kr kr kr. Tabellen viser det oplyste forbrug, Enheder og besparelsespotentialer Sparet pr. årder er Investering henholdsvis ved at investere som anført nedenfor samt at ændre adfærd/vaner. Oliefyr udskiftes med 1 stk kr kr. jordvarme Valgte investeringer Nyt køkken Dette område designes efter individuelle kr. ønsker for kommunen med kontaktoplysninger og boligens oplysninger herunder adresse. Total Enheder Sparet pr. år kr. Investering kr. Energiforbedringer af din bolig kan rumme en dobbelt gevinst - her og nu og på sigt. For det første kan der være penge at spare på el og varme i det daglige. For det andet kan energiforbedringer Kommunen som har beregnet hvad være med til at fremtidssikre og beskytte værdien af din ejendom. OVERBLIK en er udfærdiget af Husets Web, energioptimering vil betyde for dig. Beregningerne bygger på ejendommens data, dine forbrugsoplysninger samt eventuelle udførte boligforbedringer. Tabellerne er nærmere beskrevet på side 2. Energiforbedringer af din bolig kan rumme en dobbelt gevinst - her og nu og på sigt. For det første kan der være penge at spare på el og varme i det daglige. For det andet kan energiforbedringer være med til at I dag/optimeret fremtidssikre og beskytte / værdien af din ejendom. en er udfærdiget af Husets Web, som har beregnet hvad energioptimering vil betyde for dig. Beregningerne bygger på ejendommens data, dine forbrugsoplysninger samt eventuelle udførte boligforbedringer. Hovedstol Løbetid Rente inkl. bidrag Pr. md. efter skat Tabellerne er nærmere 20 år beskrevet på side 5,00 2. % 738 kr. Finansieringseksempel Finansieringen Dit forbrug nu er med og efter udgangspunkt optimering. i de valgte investeringer. Beregnet ud fra en kurs 100,00, skatteprocent på 33,63 %, kontant indskud på kr. og en omk. på kr. Den månedlige ydelse før skat er kr. 937 kr. Åop 5,45 %. Renter i lånets løbetid kr. Samlede omkostninger i lånets løbetid kr. Samlet beløb der Hovedstol skal tilbagebetales Løbetid kr. Rente inkl. bidrag Pr. md. efter skat I dag/optimeret / Finansieringseksempel år Dit forbrug 5,00 Optimeret % Besparelses 738 kr. potentiale Finansieringen Rådighedsbeløb er med udgangspunkt i de valgte investeringer. Beregnet ud fra en kurs 100,00, skatteprocent på 33,63 %, kontant indskud på kr. og en omk. på Varmeforbrug kr kr kr kr. Den månedlige ydelse før skat er kr. 937 kr. Åop 5,45 %. Renter i lånets løbetid Besparelse kr. fra Samlede valgte omkostninger investeringer i lånets løbetid kr. Samlet beløbkr. der skal Vandforbrug tilbagebetales kr kr kr. 0 kr. Besparelse Dit forbrug ved nu og ændret efter optimering. adfærd 0 kr. Elregning kr kr. 0 kr. Årlige besparelse kr. Rådighedsbeløb Total kr kr kr. Vejledende finansering pr. år kr. Besparelse Tabellen viser fra valgte det oplyste investeringer forbrug, og de besparelsespotentialer der er henholdsvis kr. ved at investere som anført Dit nedenfor forbrug samt at ændre Optimeret adfærd/vaner. Besparelses Øget rådighedsbeløb første år Besparelse ved ændret adfærd potentiale kr. 0 kr. Udregningen viser ændringen i årligt rådighedsbeløb ved gennemførelse af forbedringer Årlige Varmeforbrug besparelse og den nævnte finansiering kr. Tallene er efter skat. kr kr. kr. Valgte investeringer Vejledende Vandforbrug finansering pr. år kr kr kr. 0 kr. Enheder Sparet pr. år Investering Rådighedsbeløb over tid Øget Elregning rådighedsbeløb første år kr kr kr. 0 kr. Oliefyr udskiftes med 1 stk kr kr. Udregningen Total jordvarme viser ændringen i årligt rådighedsbeløb kr ved gennemførelse kr af kr. forbedringer og den nævnte finansiering. Tallene er efter skat. Tabellen Nyt køkken viser det oplyste forbrug, og de besparelsespotentialer der er henholdsvis kr. ved at investere som anført nedenfor samt at ændre adfærd/vaner. Rådighedsbeløb over tid Valgte investeringer Total kr kr. demovej Oliefyr udskiftes 1 med 9900 jordvarme Frederikshavn Nyt køkken Enheder Sparet pr. år Investering 1 stk Boligareal: kr kr. Grafen en stign kr. Total kr kr. Grafen viser udviklingen i rådighedsbeløb baseret på ovenstående finansiering og en stigning i energiprisen på 4,00 %. Tallene er efter skat. Oliefyr udskiftes med 1 stk kr kr. jordvarme Grafen viser udviklingen i rådighedsbeløb baseret på ovenstående finansiering og Side 2 en af stigning 8 i energiprisen på 4,00 %. Tallene er efter skat. Nyt køkken kr. Fin Ho Fin Råd Ho Besp 1 Besp Finansie kurs Årligkr løbetid der ska Vejle Råd Udregn forbedr Besp Råd Besp Årlig Vejle 1 Finansie kurs kr løbetid der ska Øget Øget Udregn forbedr Råd Grafen en stign

3 Kommunen Læsevejledning til tabeller Energipile Figuren viser det samlede forbrug i huset nu og efter optimering. Læsevejledning til tabeller Værdien i Bjælken Optimeret kr er det beregnede forbrug efter energirenovering på baggrund af de data du har godkendt vedr. dit Energipile hus, antal personer m.m.. Værdien Figuren viser i bjælken det samlede I dag forbrug kr i huset er summen nu og af efter de optimering. energiomkostninger Værdien i Bjælken Optimeret (el, vand og varme) kr du er det har beregnede indtastet om forbrug dine samlede efter energirenovering energiudgifter på i dag, baggrund og som af du de har data godkendt. du har godkendt vedr. Placeringen dit hus, antal af personer de blå bjælker m.m.. angiver HusetsWebs estimat på husets energimærke Værdien i bjælken nu og I efter dag optimering kr er Denne summen energirapport af de og dette estimat energiomkostninger er ikke udtryk (el, for vand en Energimærkerapport, og varme) du har indtastet og må om ikkedine anvendes samlede energiudgifter til andet end en i dag, vejledning og som til du brug har godkendt. ved energioptimering af huset. Placeringen af de blå bjælker angiver HusetsWebs estimat på husets energimærke nu og efter optimering. Denne energirapport og dette estimat er ikke udtryk for en Energimærkerapport, og må ikke Summen anvendes i til kolonnen andet end dit en forbrug vejledning til brug kr svarer ved en til energioptimering den blå bjælke ovenfor af huset. i dag. Talværdierne i Dit vedrørende det nuværende forbrug i varme ( kr), vand (2.000 kr) og el (7.000 kr) du har indtastet og godkendt. Summen i kolonnen Optimeret dit forbrug kr kr svarer svarer til til den den blå blå bjælke bjælke ovenfor Optimeret. i dag. Talværdierne Talværdierne i Dit i Optimeret vedrørende vedrørende det varme ( nuværende kr), forbrug vand (2.208 i varme kr) ( og el (7.000 kr), vand kr) er (2.000 beregnede kr) og tal, el (7.000 med afsæt kr) du i har at huset indtastet optimeres, og godkendt. og forbrugsadfærd optimeres (vedr. vand og el). Summen i kolonnen Optimeret kr svarer til den blå bjælke For ovenfor varme Optimeret. det efter Talværdierne gennemførsel i Optimeret af de tiltag, der vedrørende er listet under varme Fundne ( kr), Investeringer ; vand (2.208 i kr) alt og el (7.000 kr. kr) er beregnede tal, med afsæt i at huset optimeres, og forbrugsadfærd optimeres (vedr. vand og el). Detaljer, tilskud mm. På For de varme følgende er det sider efter findes gennemførsel detaljer om af de de tiltag, enkelte der tiltag er listet og evt. under alternative Fundne Investeringer ; tiltag. Der findes i alt også detaljer kr. omkring udførsel, tilskudsordning mm. Det er også muligt at kontakte en konsulent som eventuelt Valgte komme investeringer på besøg for at vurdere forholdene eksakt. Her oplistes de forbedringsmuligheder til varmeoptimering som beregneren finder for det konkrete hus. En opgradering af varmesystem og 1 ønske. Samlet pris kr og en årlig besparelse på kr. klimaskærm og varmesystem 2. linje; 0 kr = beregnet årlig besparelse ved adfærdskorrektion til normtal: Vand 0 kr. El 0 kr. 3. linje; Sum af to ovenstående 4. linje; kr. = pris for finansiering (12 * 738 kr.) 5. linje; kr = Årlig besparelse minus Vejledende finansiering. Rådighedsbeløb over tid Grafen viser ændring i rådighedsbeløb fra år 1 til år 25. År 1 svarer til tabellen overfor, men den årlige besparelse stiger, fordi du har valgt at energiprisen stiger med 4,00 % pr. år. Fra år 21 skal der ikke længere betales af på lånet. Detaljer, tilskud mm. På de følgende sider findes detaljer om de enkelte tiltag og evt. alternative tiltag. Der findes også detaljer omkring udførsel, tilskudsordning mm. Det er også muligt at kontakte en konsulent som eventuelt komme på besøg for at vurdere forholdene eksakt. Finanseringseksempel/lånetype Eksempel på finansiering, hvis hele beløbet lånes. Beregningen er baseret på lån i friværdi - realkredit 20 år med rente fra portalen på 5,00 %. Hovedstolen er på kr, svarende til investeringsbehovet. Afdrag efter skat på 738 kr. Rådighedsbeløb 1. demovej linje; kr = Årlig besparelse ved investering Boligareal: i bedre 154 kontaktoplysninger og boligensoplysninger herunder adresse. Side 3 af 8 Side 2 af 8

4 Kommunen HANDLINGSPLAN - VARMESYSTEM Oliefyr udskiftes med jordvarme Forbedring af varmesystem Energiberegneren kan foreslå en eller flere forbedringer til varmesystemet i dit hus. Hvilken forbedring der er bedst for dig afhænger af om du lægger mest vægt på om investeringen hurtigt tjener sig ind, på hvad der giver den bedste økonomi over en årrække eller på at den nye løsning også skal være den miljømæssigt bedste. Husets varmeregning kan ofte også nedbringes ved at isolere huset bedre. Foretages først en forbedring af husets isolering, vil der efterfølgende kunne spares mindre ved at ændre på varmesystemet, fordi forbruget nu er sænket. Beregninger Teknisk beskrivelse af opgaven Udskiftn. af kedel og VVB m/varmepumpe jord/vand Den eksisterende kedel og varmtvandsbeholder nedtages og bortkøres. Varmepumpe jord/vand, ydelse 8,9 kw, for produktion af varme og varmt vand,med varmtvandsbeholder, 180 liter, indbygget i kabinet, højde mm, bredde 596 mm, dybde 690 mm. Varmepumpen opstilles og forsynes med trykekspansionsbeholder, inkl. sikkerhedsventil og automatisk luftudlader. Afspærringsventil og fyldesæt med filter monteres på rør for brine. Sparet kg CO2 pr. år Sparet kr pr. år Enheder Materialer Arbejdsløn I alt Tilbagebetalingstid 3121 kg kr. 1 stk kr kr kr. 4 år Der udgraves for jordvarmeledninger, dybde 1 m, afstand min. 900 mm. Varmepumpen tilsluttes via fordelerrør i brønd af korrugeret opføringsrør med betondæksel. Jordvarmeledninger Ø 40 mm PEL-rør PN 6, længde 400 m, udlægges. Fostvæske påfyldes. Der foretages tilslutning til rørsystemet for vand og varme med flexslanger og afspærringsventil. Varme- og vamtvandsrør isoleres med lamelmåtte med vådstærkt papir, tykkelse 50 mm, og Kløtzellærred. For huse med gasfyr vil det typisk ikke være lovligt at skifte fyret ud med et andet varmesystem. Det er dog lovligt at supplere naturgas med anden kilde. Kontakt evt. en konsulent. Elinstallation og annullering af olietank under anden position. Ekskl. tømning, påfyldning og udluftning af varmeanlægget, hvor der ikke er afspærringsventiler. Side 4 af 8

5 Kommunen BILAG Andre Forhold Tilladelser Rådgivning Ikke alle forhold ved et hus kan afdækkes præcist ved brug af energiberegneren, og derfor kan det ofte være en god ide at tage en håndværker eller energikonsulent med på råd, som vil kunne forholde sig til de helt konkrete forhold i huset - især hvis det drejer sig om større investeringer. Beskrivelse af ejendommen Alle nedenstående informationer er afgivet eller godkendt af den som har benyttet energiberegneren. Huset opvarmes med olie. Den årlige varmeudgift er på kr. Varmeudgiften består af olie ( kr). I huset bor 2 voksne fra år, 2 unge fra år. Normaltemperaturen er 20 grader. Huset er bygget af mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) i år 1972, og det samlede opvarmede areal er 154 m2. Husets tagtype er tegl, og loftet er udnyttet. Side 5 af 8

6 BILAG Boligjob ordning Hvem kan få tilskud? Du skal være privatperson og ejer, lejer eller andelshaver af en bolig. Hvad kan du få tilskud til? Arbejdet skal være udført og betalt i perioden til og med 2013 Her kan du læse mere om hvilke håndværksydelser som udløser tilskud. Kommunen Forbedringer omfattet af Boligjob ordningen Forbedring Arbejdsløn Besparelse efter skat Oliefyr udskiftes med jordvarme kr kr. Hvor meget kan du få i tilskud? Bolig Job tilskuddet gives i form af et fradrag i din skat(årsopgørelse). Fradraget har en derfor en skatteværdi på ca. 33 %, hvilket betyder at når du bestiller lønarbejde for kr. 300 får du kr. 100 tilbage i tilskud, i form af mindre betalt skat pga. fradraget. Der gives maksimalt et fradrag kr pr. person i hustanden. Dette betyder at, i Jeres hustand med 2 voksne over 18 år (inkl. hjemmeboende børn) maksimalt kan få et tilskud på kr hvis du får udført lønarbejde for kr eller derover. Fradraget beregnes ud fra pr. person der bor i hustanden over 18 år, hvilket vil sige at hjemmeboende børn over 18 år selvfølgelig også giver fradrag på kr Hvordan får du dit tilskud? Forpligtigelsen til at indberette det udførte arbejde ligger hos køberen af ydelsen. Du som kunde taster lønudgiften af arbejdet på skats hjemmeside og herefter føres dette automatisk på din selvangivelse som et fradrag og føres endvidere også på leverandørens (håndværkeren, rengøringsfirmaets eller privatpersonens) selvangivelse som indtægt. De oplysninger du skal bruge til at taste ind på skats hjemmeside står normalt altid på den faktura du modtager for arbejdet. Du skal bruge navn, adresse og CVR nr. (CPR nr., hvis det er en privatperson), angivelse af hvilket arbejde der er udført og opdeling af hvad der er lønudgifter og materialeudgifter. Hvis du får udført af et firma skal du gemme fakturaen - hvis det udføres af en privatperson skal I udfylde en serviceerklæring (vedhæftet som bilag i den mail du har modtaget med denne rapport) Side 6 af 8

7 BILAG Om Energiberegneren BILAG en Om Energiberegneren en, som indeholder overblik og handlingsplaner, er udarbejdet på baggrund af ejendommens seneste BBR oplysninger, og din stillingtagen til de detaljerede oplysninger om boligens bestanddele, samt dine evt. ønsker om renovering og om-/tilbygning. en Boligforbedringsbanken Dette er ikke område forpligtet designes til, at yde lån efter ud fra individuelle ønsker for kommunen med finansieringseksemplet i energirapporten. Side 7 af 8 Kommunen Derudover bygger beregningerne for energirapporten på erfaringer en er at betragte som et overslag, der hjælper dig godt en, som indeholder overblik og handlingsplaner, er fra et stort antal foretagne energimærkninger, byggereglementet for de på vej i din videre snak med en håndværker, producent eller ekstern udarbejdet på baggrund af ejendommens seneste BBR oplysninger, og forskellige boligers opførelses år, kendskab til de mange forskellige energivejleder hvilket vi anbefaler at du gør brug af. din stillingtagen til de detaljerede oplysninger om boligens ejendomstypers karakteristika, og deres mulighed for bestanddele, samt dine evt. ønsker om renovering og om-/tilbygning. God fornøjelse med dine boligforbedringer. energioptimering samt prisen på energi i de forskellige landsdele. Derudover bygger beregningerne for energirapporten på erfaringer Priserne for de anførte løsninger, er for arbejdsløn og forskellige fra et stort antal foretagne energimærkninger, byggereglementet for de isoleringsløsninger baseret på V&S-Byggedata, som er den forskellige boligers opførelses år, kendskab til de mange forskellige beregningsmetodik flest håndværkere i Danmark laver tilbud ud fra. ejendomstypers karakteristika, og deres mulighed for HusetsWeb har videreudviklet denne beregningsformel, så lønniveauet energioptimering samt prisen på energi i de forskellige landsdele. tager hensyn til regionale lønforskelle. Materialepriserne er ens for hele Priserne Danmark. for Omkostningerne de anførte løsninger, vedr. er varmesystemer for arbejdsløn er og beregnet forskellige på baggrund isoleringsløsninger af et gennemsnit baseret af prislister på V&S-Byggedata, fra forskellige som repræsentative er den producenter. beregningsmetodik Alle priserne flest er håndværkere vejledende og i Danmark der er ikke laver taget tilbud højde ud for fra. mulige HusetsWeb lokale rabatter. har videreudviklet denne beregningsformel, så lønniveauet tager hensyn til regionale lønforskelle. Materialepriserne er ens for Kwh-besparelsen er baseret på Standardværdikataloget fra hele Danmark. Omkostningerne vedr. varmesystemer er beregnet på Energistyrelsen. baggrund af et gennemsnit af prislister fra forskellige repræsentative producenter. Alle priserne er vejledende og der er ikke taget højde for mulige lokale rabatter. Eksterne konsulenter en Kwh-besparelsen er et overslag, baseret på på de Standardværdikataloget mulige besparelser medfra tilhørende Energistyrelsen. løsninger, som din bolig kan indeholde. Betragt derfor energirapporten som et overslag, der hjælper dig godt på vej i din videre snak med en håndværker, producent eller ekstern Eksterne konsulenter energivejleder. en er et overslag, på de mulige besparelser med Anbefaling: tilhørende løsninger, som din bolig kan indeholde. Betragt derfor Tag fat energirapporten i håndværker, som producent et overslag, eller der ekstern hjælper energivejleder, dig godt på vej for i din at få en videre nøjagtig snak beregning med en håndværker, af, hvad din investering producent eller og besparelse ekstern reelt er, ud fra energivejleder. faktiske forhold hjemme hos dig. Anbefaling: HusetsWeb Banken Tag fat i en håndværker, producent eller ekstern energivejleder, for at HusetsWeb Finansieringen få en nøjagtig kan som ikke beregning drages vist på til af, forsiden, ansvar hvad for din er de investering blot forhold et eksempel og og anbefalinger besparelse på en reelt er, der finansiering. fremgår ud fra de af Ønsker faktiske energirapporten, du forhold præcis hjemme som beregning, indeholder hos dig. kræver overblik det at og handlingsplaner, Boligforbedringsbanken idet energirapporten udfærdiger beregner eksakt beregning på indtastede på baggrund og hentede af et konkret data. tilbud. Banken en Banken rolle er, sammen er at betragte med dig, som at et finde overslag, en finansiel der hjælper løsning, dig godt der på gør vej Finansieringen det i din muligt videre at realisere snak som med er vist de en på forbedringer, håndværker, forsiden, er som producent blot et eksempel kan være eller relevante ekstern på en at energivejleder finansiering. gennemføre baseret hvilket Ønsker på vi du et anbefaler en præcis konkret at tilbud du beregning, gør og brug kræver ud fra af. det at din og familiens Boligforbedringsbanken udfærdiger en eksakt beregning på baggrund økonomi. God af fornøjelse et konkret med tilbud. dine boligforbedringer. Boligforbedringsbanken er ikke forpligtet til, at yde lån ud fra Banken rolle er, sammen med dig, at finde en finansiel løsning, der finansieringseksemplet i energirapporten. gør det muligt at realisere de forbedringer, som kan være relevante at gennemføre baseret på et konkret tilbud og ud fra din og familiens økonomi. HusetsWeb HusetsWeb kan ikke drages til ansvar for de forhold og anbefalinger der fremgår af energirapporten, som indeholder overblik og handlingsplaner, idet energirapporten beregner på indtastede og hentede data. Side 6 af 8

8 HANDLINGSPLAN BBR registrering Kommunen Afvigelse mellem indtastede data i beregneren og BBR-data Der er registeret nedenstående dataafvigelse mellem BBR og de data du har indtastet i energiberegneren/husetsweb. BBR Din indtastning Varmekilde Fjernvarme Olie Brændeovn/pejs Nej Nej Opførelsesår Etager 1 etage / stue m Elvarme Nej Nej Loft Loftet er udnyttet Husejere har ifølge lovgivningen pligt til at rigtiggøre BBR-registreringen for huset. I det konkrete tilfælde kan det gøres ved at kontakte Frederikshavn kommune, på telefon Kommunerne har mulighed for at udstede en bøde på op til 5000 kr, hvis der opdages afvigelser mellem BBR og de faktiske forhold. Dette gælder de forhold der er angivet ovenfor eller andre afvigende forhold i BBR. Husejere skal endvidere være opmærksomme på, at BBR kan indhente oplysninger ved flyfoto eller ved at krydskontrollere registre fra private virksomheder, fx forsikringsselskaber eller energiselskaber. Side 8 af 8

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 11 Adresse: Græsvængevej 10 Postnr./by: 5960 Marstal BBR-nr.: 492-001488-001 Energikonsulent: Leif Werborg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Varmeinstallationspakke

Varmeinstallationspakke Varmeinstallationspakke Pakkeløsning for energirigtig modernisering af varmeanlæg Videncenter for energibesparelser i bygninger udgivet juni 2011 Varmeinstallationspakke INDHOLD BESKRIVELSE AF PAKKELØSNING...

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 8,20 MWh fjernvarme 2,04 MWh fjernvarme. 20 kwh el 83,47 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 13 Adresse: Valbygårdsvej 44 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-600521-001 Energikonsulent: Kenneth Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Alternativer til oliefyr

Alternativer til oliefyr 05-03-2012 jh, jw, akw Alternativer til oliefyr Baggrund Sammenfatning og konklusion Regeringen fremlagde i november 2011 oplægget Vores Energi som udspil til de energipolitiske forhandlinger med de øvrige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger

Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Fakta om energimærkning af erhvervsbygninger og offentlige bygninger Gældende fra 1. januar 2007 HANDEL, SERVICE, ADMINISTRATION SAMT OFFENTLIGE BYGNINGER Nye energiregler for erhvervsbygninger og offentlige

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Anemonevej 22 8700 Horsens Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. februar 2015 Til den 26. februar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 22 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-000434 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Torben Hansen Løvkærparken 41 4030 Tune Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Vestergade 3C 4600 Køge CVR nr: 1977 0990 Energivejleder: Kirsten Sander 20. november

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ahornvej 1 6520 Toftlund Bygningens energimærke: Gyldig fra 2. maj 2013 Til den 2. maj 2023. Energimærkningsnummer 310037852

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksborgvej 37-41 & Glasvej 20-28. Frederiksborgvej 37 2400 København NV Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10.

Læs mere