5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005"

Transkript

1 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2005 År 2005 den 20. marts afholdtes ordinært repræsentantskabsmøde i Københavns Bowling Union. Mødet afholdtes i Valhøj Skole, Rødovre. Mødt var følgende klubber: Team Millenium v/lasse Pedersen, bisidder Steffen H. Jensen, Sporvejene v/karl Aage Pedersen, Karen Birgitte Olsen, Sundby v/anker Haldbæk, Lars Kjølhede, bisidder Lone Thomsen, Politiet v/lars Jacobsen, Lars Jürgensen, Flintstone v/erik Andersen, bisidder Erik Pedersen, U.P.S. v/harald Mortensen, Lis Pedersen, VBI/Valby v/jacques Odér, bisidder Poul Primdahl, Lyngby v/frank Rasmussen, John Thomsen, bisidder Aina Mousing, BK Center v/martin Guldager, Heidi Lund, BK HOOK v/per B. Nielsen, Pia Vig, Partner v/allan Grandahl, World Club v/inge Andersen, BK Sisu v/ole Larsen, Kim Iwanow Pedersen, Ellipsen v/rudi Gam, Hanne Tholstrup, Smut 79 v/lis Andersen, Bjarne Pedersen, BK Triominos v/karl Olaf Friis, BBK73 v/anne Marie Poulsen, Vagn Jensen, BK Grøndal v/willy Hejlesen, Bente E. Hansen, bisidder Mikael Wulff, Brønshøj Sport v/ingerlise Jespersen, H.B.K. v/bjarne Carlsen, Emmy Grüner Pedersen, Joker v/mikael Juul Jensen, Jackpot v/børge Holm, Gurli Lynggård, KBK 1940 v/søren Jørgensen, Mikael Preuss, Pin-Crackers v/torben Ø. Jørgensen, Jan Poulsen, bisidder Randi Elsvig, GVB v/bjarne Andersen, Erik Søberg, Viking Rønne B v/arne Andersen, FamilieBowling v/jørgen Porsby, Ole Nielsen, GBK v/flemming Nielsen, Kirsten Lindboe, Søborg v/tom Nemming, Poul Dam-Johansen, KVIK v/bent Buggild, CKC v/alice Andersen, Susanne Eicke, bisidder Carsten Buhl, Mascot v/bjarne Elsborg, bisidder Tom Søderblom. Fra bestyrelsen var mødt: Formand Lisbeth Tiedjen, Næstformand John Dederding, Seniorleder Karl-Ejner Andersen, Suppleant Inge Sambleben, TUR-formand Torben V. Andersen, Unionskasserer Leif Makholm, Unionssekretær Flemming Jensen, Formand for disciplinærudvalg Jørgen Botting, disciplinærmedlem Kirsten Jørgensen, Kreds 11 v/formand Willy Pedersen, bisidder Leif Knudsen, Kreds 12 v/formand Errol Clausen, Kreds 14 v/formand René Nielsen, bisidder Flemming Jørgensen og Mildred Holm, Kreds 16 v/vagn Jensen, Kreds 17 v/michael Pedersen, Lov-udvalgsformand Bent Holst Rasmussen, Medlem af TUR og SAK v/anni Sørensen, Webredaktør v/bente Makholm, Følgende var mødt fra Dansk Bowling Forbund: Henrik Schartau, Jan Holst, Ebbe Dauer, Grete Jørgensen, Kim K. Kristensen, Jan Didriksen, Jan Donde, DSI World Cup Hallen v/gert Nielsen, Særlig indbudt: John Wozny I alt tilstede var 66 mandater og 24 bisiddere/gæster i alt Mandaternes prøvelse Formanden Lisbeth Tiedjen bød velkommen. Leif Makholm gennemgik mandaterne, der ved navneopråb bekræftede deres tilstedeværelse. 2. Valg af én eller to dirigenter, valg af stemmetællere:

2 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 2 Formanden Lisbeth Tiedjen foreslog John Wozny som dirigent og som stemmetællere, Bente Makholm og Erik Pedersen. Frank Rasmussen, Lyngby, spurgte hvorfor forretningsudvalget er gået udenfor unionen når Bente Hansen og Bent Holst Rasmussen tidligere har været et udmærket dirigentpar. Lisbet Tiedjen, forretningsudvalget vil prøve at skabe fornyelsen. Frank Rasmussen, Lyngby foreslog herefter Bente Hansen og Bent Holst Rasmussen som dirigenter. Torben V. Andersen, forretningsudvalget mente at de burde takke nej grundet manglende forberedelse. Lisbet Tiedjen, spurgte Bente Hansen og Bent Holst Rasmussen om de var villige til valg, de ville begge modtage valg. Erik Søberg, GVB, hvem er John Wozny og hvor kommer han fra? Lisbeth Tiedjen, John Wozny kommer fra Fyn og er brugt på flere repræsentantskabsmøder. Lisbeth Tiedjen spurgte repræsentantskabet om de ville acceptere en afstemning med håndsoprækning eller en hemmelig. Håndsoprækning blev godkendt, Jan Donde og Jan Holst blev valgt som stemmetællere. Bente og Bent fik 20 stemmer, John fik 38 stemmer, John Wozny blev valgt til dirigent, stemmetællere blev Bente Makholm og Erik Pedersen. Dirigenten takkede for valget og gennemgik reglerne for mødets afholdelse, herunder mødeindkaldelsens rettidige udsendelse og regler for dagsordenens indhold i henhold til lovenes Regler for indkomne forslag blev gennemgået. Indvarslingen af mødet blev herefter godkendt. Vedrørende mødets beslutningsdygtighed gennemgik dirigenten reglerne herfor og erklærede mødet for beslutningsdygtig, idet der er 66 mandater ud af 96 mulige. Mødet blev herefter suspenderet: Næstformand John Dederding overrakte unionens opmærksomhed til Frank Rasmussen. Lyngby havde sidste år 40 års jubilæum. 25 års krus blev overrakt til Smut 79 og et 20 års krus fik FB. Bente Hansen og Kirsten Jørgensen fik begge 15 års fortjenst nål. 3. Forhandlingsprotokol: Der var ikke bemærkninger til forhandlingsprotokollen, hvorefter den blev godkendt. 4. Formændenes beretninger og fremtidigt virke: a. Formand Lisbeth Tiedjen: Lisbeth Tiedjen har som nævnt tidligere arbejdet på at få ungt blod ind i organisationsarbejdet, det viser sig desværre at være umuligt. Formandens beretning kom til debat. Frank Rasmussen, Lyngby, takkede for unionens opmærksomhed. Jeg vil sige her at jeg bestemt ikke har noget imod John Wozny. Jeg synes at det er synd for Bente og Bent Holst som tidligere har forvaltet dirigentposten fortrinligt. Frank Rasmussen, Lyngby, beklagede meget aflysning af Danish Open. Frank savnede opbakning samt et mere tæt samarbejde med Dansk Bowling Forbund.

3 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 3 Jan Donde, Dansk Bowling Forbund svarede Frank. John Dederding, næstformand, vendte tilbage til formandens beretning hvori Lisbeth skriver noget om betalte ledere. Er det vejen frem? Forretningsudvalget er splittet i denne holdning. Det er med henvisning til problemet, at få frivillige ledere. Fremtidigt virke har der ikke været overskud til, kræfterne er brugt på at holde organisationen sammen. Lad os få en debat. Skal vi betale os fra det? Hvad gør vi? Hvordan får vi ledere der af hjertet brænder for KBU? Jacques Odér, VBI/Valby har den holdning, at forretningsudvalget skulle vælge nye folk inden man afgår, samt præcisere interesserede i, hvad jobbet går ud på. Havde eventuel interesse i at lade sig vælge, men manglede viden om jobbet. Lisbeth Tiedjen henviste til KBU hjemmeside hvor alle funktioner er beskrevet. Frank Rasmussen, Lyngby, roste Jacques Odér for sin interesse. Der er tre muligheder for KBU s virke: 1. -at fusionere, 2. -at købe sig til 1 eller 2 jobs (de tunge job), 3. -at lukke butikken. Lisbeth Tiedjen var glad for den ungdommelige interesse. Håber der var flere der ville stille deres iver til rådighed for KBU. Et råd til Jacques Odér, tag en snak med vores seniorleder for at få flere fyldestgørende oplysninger. Jacques Odér: Inden jeg selv eller andre vælger nogle ting for mig, blandt andet seniorleder; vil jeg gerne have mere information om jobindhold. Hvor er de unge mennesker? Jeg kunne godt se mig i forretningsudvalget, det kræver bare nogle flere der bakker mig op. Jeg så gerne flere unge der fulgte trop (applaus). Henrik Schartau, forbundsformand; til Frank vil jeg sige, vi vil meget gerne samarbejde. Orienterede om hvad vi har i gang i Dansk Bowling Forbund. En fast procedure til godkendelse af bowlinghaller så vi får ensartede haller. Vi arbejder også med DIF om en fordelingsnøgle af de penge som vi får hvert år fra DIF. Som det ser ud lige nu, hvis vi ikke får dokumenteret vores breddeaktiviteter, så står vi til i 2007 at miste kr ,00kr. Så det er vigtig at klubberne melder tilbage hvad de har af breddeaktiviteter. Grete Jørgensen og Jan Donde har startet et projekt op For Life cup, jeg anbefaler at I får nogle til at spille det. Debat om DIF-systemet som nu har kørt i seks år. Forbundet er blevet lovet at DIF-systemet vil komme i gang. Der mangler blot licensdelen. Til august skulle systemet køre på Info-sport så alle mandag morgen kan se kampresultater. Optakt til struktur-udvalget som skulle tilpasse forbundets nye struktur, har haft lidt begynder vanskeligheder. De vil nu få sat turbo på. Politik katalog, vi skal nu lave politik på samtlige af vores aktiviteter i Dansk Bowling Forbund (en stor mundfuld) men vi skal nok få det fremstillet. Bent Buggild, KVIK, anbefaler formandens beretning og tilslutter sig også på KVIK s vegne køb af arbejdskraft til forretningsudvalget. Erik Pedersen, Flintstone, nu da der er nævnt penge, og inden vi beslutter noget så vil jeg gerne høre, hvad er det vi snakker om, hvad koster det, hvad er arbejdsopgaven,

4 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 4 hvor langt ud går det? Det vil jeg gerne vide inden vi går videre, det kan få vidtrækkende konsekvenser! Lisbeth Tiedjen, formand; jeg håber ikke det bliver aktuelt med lønnet arbejdskraft. Vi kunne købe os ind i forbundet, vi kunne også øge kontingentet med 10,00 kr.. Det giver en pæn sum til af få løst nogle af de mange opgaver som skal løses (p.t. er der 1500 seniorbowlere). Det er fra min side et mindre nødråb, jeg håber ikke vi får brug for det. Leif Makholm, unionskasserer; jeg har ikke regnet på noget tal, men min indstilling er, at vi er frivillige ledere og vi skal ikke have penge for det arbejde, vi skal heller ikke købe hjælp til det, vi vælger frivillige ledere til. Frank Rasmussen, Lyngby; jeg er også imod at frivillige ledere skal have betaling, men jeg kan godt bakke op omkring at man betaler sig fra de kedelige job. Per B. Nielsen, BK Hook; der er tale om aflønning af frivillige folk, hvor er det frivillige så henne? Der søges ledere til forretningsudvalget, i første omgang synes jeg, at der skal findes et forretningsudvalg, så kan forretningsudvalget finde ud af hvem der har behov for aflastning. Det jeg læser i formandens beretning er, at der skulle være aflønnede folk i forretningsudvalget og ikke frivillige. Hvad er det forretningsudvalget gerne vil? John Dederding, næstformand; det kan være at vi har formuleret os forkert, det optimale er at få et funktionsdygtigt forretningsudvalg, som kan være visionære og fremadrettede til glæde for bowlingen Bent Holst Rasmussen; jeg er ikke meget tilhænger af lønnet hjælp. Jeg er enig med Leif Makholm, de valgte frivillige ledere har ansvaret, man kan ikke have fremmed hjælp uden ansvar. Hvad går arbejdet ud på? jeg har spurgt før uden svar, nu må jeg have et svar. Lisbeth Tiedjen, formand; det er som John Dederding lige har sagt, det er hjælp til kopiering, udsendelse af indbydelser (såsom old boys/girls stævner, m.m.). Jeg er selvfølgelig interesseret i at få frivillige ledere på de ledige poster. Michael Pedersen, CKC; frivillige ledere er at foretrække, jeg har læst i dagspressen : klubledere er der nok af, men poster på højere plan er et problem. Idrætsforeningen i Næstved søger lønnet kasserer, det vil sige at det er på et højere plan problemet ligger. Hvad skræmmer folk væk, har vi et dårligt image? På repræsentantskabsmødet er der ca. 95% gengangere. Hvordan ser de almindelige bowlere på os? Hvor er de? I beretningerne, formandens, seniorlederens og ungdomslederens nævnes der spørgeskemaer. Til sidst, jeg går ikke ind for lønnet arbejde. Torben V. Andersen, forretningsudvalget; jeg tror godt jeg kan svare på spørgsmål hvad de almindelige bowlere vil. De vil spille turnering, stævner, vinde nogle medaljer og andre præmier. Vi bliver nødt til at gøre op med de gamle principper at vi skal gøre det hele frivilligt. Folk står i kø, desværre ikke for at komme herop, men ved døren for at komme hjem for ikke at risikere en post. Jeg er enig med Michael, vi har et dårligt image. Vi mangler én person, det er vores ungdomsleder, hun har fået noget af en tur for et par måneder siden, sådan noget bryder jeg mig ikke om. Vi må se os omkring, samfundet har æn-

5 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 5 dret sig, tiden til frivilligt arbejde er der ikke mere. Hvis folk får valget, tror jeg de vil betale sig fra det frivillige arbejde. Anni Sørensen; vi vil kunne lette arbejdspresset hvis alle klubber var indstillet på at få det på EDB. Før jul skrev jeg til de klubber der er med i old boys/girls turneringen om det var i orden at modtage tilmeldinger på EDB. Jeg fik 5 ja svar, de øvrige vil have tilmeldingen på papir. Bent Holst Rasmussen; jeg er også medlem af et udvalg i KBU, turneringsudvalget, det jeg efterlyste før var, præcist hvad er det for nogle opgaver man skal have løst? I flere udvalg uddelegeres opgaverne. Licensudstedelse, en kæmpe opgave som ligeledes bliver løst uden et kny. Webmaster opgaven som i lighed med andre er en stor opgave som løses uden knirken. Hvilken uddelegering foregår? Er den god nok? Hvad med den lille røde? Den er fremstillet af den samme person i mange år, her har man valgt at give en gave til et fast beløb. Hvem er det der skal aflastes, for mig er det lidt tåget. Torben V. Andersen, Tur-formand; mig bekendt er der ikke nogen gave til den der fremstiller den lille røde. Den lille røde er fabrikeret af 10 personer, samlet af en enkel person, der sender den til trykkeren. Kassereren er enig med mig. Jeg forstår ikke det der med at man siger, at der er nogen der har vanskeligheder med at udfylde deres poster. Lad mig vende tilbage til det der er overgået vores ungdomsleder, hun har fået en grov behandling fra en bowler, fordi hun tog en beslutning efter en paragraf, som kan tolkes på flere måder. Jan Donde; til orientering, så er jeg medlem med licens i en klub under KBU. Jeg vil sige, hvis I skulle finde på at nedsætte en fokusgruppe der skulle finde ud af hvorfor det er så svært at finde ledere i København. Pille i image problemet, strukturen, opgaveproblemer, få sat budget på de opgaver der eventuel kan løses ude i byen, så vil jeg gerne stille mig til rådighed som medlem af denne fokus gruppe sammen med en række andre her fra salen, som kunne bidrage med nogle input til repræsentantskabsmødet næste år. Til sidst vil jeg sige til Lisbeth, ja vi kan hjælpe på forbunds- kontoret hvis det er helt basale praktiske opgaver. Lars Jacobsen, P.I.; jeg er enig med Jan Donde, lad forretningsudvalget komme med et udspil til en fokus gruppe der kan kulegrave behovet for assistance. Hvad kan der lægges ud i byen? Hvad med en betaling på grund af udeblivelse til repræsentantskabsmødet, det kunne give penge i kassen til brug for ekstra assistance. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. b. Seniorlederens beretning: Karl-Ejner Andersen, seniorleder; beklagede den sparsomme beretning, en computerfejl. I KM single/double indledende runder blev det til to danske rekorder, Per Jensen, Sisu, i single over otte serier scorede 1953 kegler. I par scorede Per Jensen og Michael Wittendorff begge Sisu, over 8 serier 3694 kegler. Jesper Larsen, Center, lavede en 300 serie. Desværre skete der ting under KM som resulterede i, at vores fortræffelige ungdomsleder Yvonne Nielsen trak sig med øjeblikkelig virkning. Til det skete vil jeg fremføre, at en fortolkning af 12 i KBU s love som er en direkte afskrift af forbundets 25 kun kan foretages af forbundet, idet det er dem der har lavet paragraffen. Vedrørende ynglingespillerne David Cronqist, Sisu, og David Mortensen, Centers, deltagelse i KM for

6 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 6 senior mener jeg, at der i KBU s love ikke er hjemmel for at den arrangerende kreds kan afvise deres deltagelse. Det er rigtigt, at der er rejst tvivl om deres ret til at deltage i KM senior, når de ved samme lejlighed har deltaget i KM for ungdom. I KBU s love 14 er det unionsbestyrelsen der afgør tvivlsspørgsmål. Gold cup er næsten afviklet, der mangler kun Danmarks finalen. Der er i år solgt flere slagsedler. Gold cup turneringens indledende runde er i år afviklet over 4 uger i forhold til sidste år, hvor det var over 6 uger. På landsplan er der sket et fald i solgte slagsedler, faldet har været størst i Jylland og Fyn. Om det skyldes, at de har afviklet indledende runde som stævner skal være usagt. Det har været et spændende år som seniorleder. Jeg vil gerne fortsat arbejde for KBU dog på lavere plan. Jeg vil sige Anni Sørensen tak for den store hjælp hun har ydet mig, også alle de andre som har bistået mig når jeg har haft brug for det. Hermed overgiver jeg beretningen til repræsentantskabet. Frank Rasmussen, Lyngby; jeg vil gerne fra Lyngby, sige dig tak for din indsats. Det er beklageligt at unionen nu skal finde en ny seniorleder, men jeg håber det vil lykkes. Seniorlederens beretning blev enstemmigt godkendt. c. ungdomslederens beretning: Lisbeth Tiedjen, formand; Der er ikke kommentarer til Yvonnes beretning, som sædvanlig har hun lavet et flot stykke arbejde, men jeg vil sige ligesom Torben, hvor laver vi dog ris til egen mås. Hvis vi ikke behandler de ledere vi har ordentlig, hvordan skal det så gå. Jeg er ligesom så mange andre ked af at Yvonne er stoppet på denne måde. Jeg har forsøgt at overtale Yvonne til at fortsætte, desværre. Vi skal behandle vores ledere ordentlig. Frank Rasmussen, Lyngby; sidste år var jeg glad for at Yvonne var her, så jeg kunne rose hende for det flotte stykke arbejde hun har udført. Jeg savner Yvonne, hun præsterer et flot stykke arbejde. Hvor er forretningsudvalget, har unionen givet hende den opbakning hun fortjener. Vi mangler Yvonne og vi kommer til at savne hendes store indsats men opbakningen vil jeg høre om. Har unionen givet hende den opbakning hun fortjener? Leif Knudsen, kreds 11; Jeg erkender at det er mig der har startet hele miseren. Han orienterede om handlingsforløbet. Sladderen omkring uenigheden mellem Yvonne og mig kender jeg ikke noget til. Torben V. Andersen, TUR-formand; jeg vil ikke gå ind i den aktuelle sag, men kommentere den fremgangsmåde der er blevet brugt, den er ikke OK. Det er interessant når lovene bliver fortolket fra to forskellige vinkler, så må der være noget galt med vores love. Har Leif Knudsen eller kredsene tid til at gå ind og udøve disse sanktions muligheder. Der er ikke nogen, hverken en stævneansvarlig, Leif Knudsen eller andre folk i denne organisation, der har hjemmel til at sige den spiller må ikke stille op i dette stævne, det har vi folk til at kontrollere, det burde vi måske bruge vores disciplinærudvalg til. Så kan man protestere over at en spiller har overtrådt en regel. Jeg er ved at undersøge reglerne for junior- og ynglingespillere, der er sandsynligvis en uoverensstemmelse, jeg vender tilbage når jeg ved mere.

7 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 7 Inge Sambleben, suppleant; gjorde opmærksom på at nogle af de nuværende regler kan fortolkes forskelligt. Vi må have nogle regler der er entydige så alle kan forstå dem. Mikael Juul Jensen, seniorleder kreds 14; Det er korrekt hvad Leif Knudsen refererer fra KM, vi har indberettet hændelsesforløbet til lovudvalget og disciplinærudvalget, hvor vi forventer et svar på om vi har handlet korrekt. Leif Knudsen, kreds 11; Der hvor det står at de ikke må, det står i reglernes 25 stk. 2.3 her står en ynglinge spiller kan deltage i ynglinge eller seniorrækkerne. De må vælge, de kan ikke spille begge steder. Torben V. Andersen, TUR-formand; det er korrekt hvad Leif Knudsen siger. I KBU s spilleregler 12 der hedder opdeling af aldersgrupper den skulle være identisk med hvad der står i forbundets lov 25. Ser vi på 25 stk. 2.2 så opstår der problemer. Her står der en junior spiller kan deltage i junior- eller ynglingerække fra det fyldte 15. år samt i en seniorrække Hvad gør vi i fremtiden for at undgå tvivl. Vi må have gjort noget ved reglerne så de er ens for alle. Bent Holst Rasmussen, LOU; da jeg tilsyneladende er part i sagen, lidt uforvarende vil jeg sige, da Leif Knudsen som medlem af organisationen har ret til at stille spørgsmål til nogle bestemte paragraffer. I sin tid kunne ungdomsspillere kun spille senior eller ungdom i en hel sæson, der var ingen valgmulighed. I sin tid ændrede vi reglerne for ungdom så de kunne deltage i senior- eller ungdomsrækken. Vi indførte i sin tid et eller som sprogligt kan være årsag til forvirring. Vi mente den gang, at det ville se forkert ud med en tekst som junior eller ynglinge eller senior. Man kan kun spille i en række. Det var ånden i det. Jacques Odér, VBI/Valby; hele 25 bør omskrives. Når jeg læser 25 stk. 1 står der et, 25 stk. 2 modsiger stk. 1, i stk. 6 står der I åbne stævner, hvad jeg mener KM er, der står med undtagelse af ungdomsspillere der spiller som senior, 15 år kan ungdomsspillere stille op i stk. 1.1 nævnte alders-grupper. Videre i stk. 2, undtaget er iagttagelsesstævne til landsholdet. I næste paragraf står der ungdomsspillere der ønsker at spille som senior skal give union meddelelse herom ved at indsende licenskort mindst otte dage inden spilledagen før en ændring kan finde sted. Hvis det er gældende er man ude over problemet. Inge Sambleben, suppleant; jeg synes vores ungdomsspillere skal have lov til at spille alt det de vil. Hvis finaler ramler sammen må de vælge så andre kan komme til, sådan er det. Torben V. Andersen, TUR-formand; Uanset hvad der er blevet sagt så må den paragraf laves om. Lars Jacobsen, P.I.: jeg synes også at det er en ulykkelig situation vi er havnet i. Jeg er også ked af at Yvonne Nielsen ikke er ungdomsleder hos os mere. Vi diskuterer fortolkning af enkel paragraf. Jeg synes vi skal være bedre til at kommunikere, vi skal være bedre til at diskutere og ikke kaste med smuds. Lad os nu få ændret det lille ord så vi kan komme videre.

8 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 8 Kim I. Petersen, Sisu; Jeg er meget ked af det med Yvonne, vi fra Rødovre ser meget gerne Yvonne tilbage som ungdomsleder. Her fra Rødovre skal lyde et stort varmt tak for det store arbejde Yvonne her udført for ungdommen. Ungdomslederens beretning enstemmigt godkendt. c. Turneringsformandens beretning: Torben V. Andersen, TUR-formand; jeg har blot at sige at der står i referatet fra sidste år side 5 afsnit 5, i min kommentar er en fejl citering, vi drøftede 3. div. og ikke som der står 2. div.. Sjælland har sagt ja til et samarbejde om 3. div.. Vi har lavet et mæglingsforslag sammen med SBwU. Jeg vil anbefale at repræsentantskabet godkender forslaget. Jeg har valgt at stoppe i forretningsudvalget, grundet manglende tid. Jacques Odér, VBI/Valby, hvorfor har man lavet slutspil for de fire øverste og ikke for de fire nederste? Bent Holst Rasmussen, LOU; det er med hensyn til vores love og lovenes fortolkning, hvad kan vi gøre med det mangelfulde i lovene. Det er rigtig, der står ikke præcist i lovene hvad man gør med en afgørelse fra disciplinærudvalget. En anke kan forelægges forretningsudvalget. Er svaret stadig ikke tilfredsstillende kan den ankes til ordens/amatørudvalget i Dansk Bowling Forbund. Torben V. Andersen, TUR-formand; hvorfor er der ikke slutspil for de fire nederste klubber, det kan være manglende kapacitet i bowling hallerne, vi har kun 8 af slagsen. Jeg så gerne et slutspil for de øvrige i rækken. Jeg følte ikke så stor opbakning for den del af turneringen. Var jeg fortsat havde jeg kæmpet for netop denne sag. Anke muligheder; hvor lang tidsfrist har man. TUR-formandens beretning enstemmigt godkendt. f. Disciplinærudvalgets beretning. Der var udsendt skriftlig beretning. Der var ingen mundtlige bemærkninger. Beretning godkendt. g. Lovkomiteen: Ingen bemærkninger. h. Redaktør af unionsblad: Børge Holm, redaktør; Jeg vil meddele her, hvorfor jeg holder op som redaktør. Jeg mener tiden er løbet fra det KBU blad vi har haft. Jeg har været ude med et par provokerende artikler i løbet af året uden reaktion derfor mener jeg, vi er løbet fra sådan et blad. Jeg kan anbefale vores hjemmeside, her gør web redaktøren et stort stykke arbejde, hvor man kan få sine oplysninger. Frank Rasmussen, Lyngby; jeg er meget ked af at den gamle redaktør står af. Det er nok rigtig at tiden er løbet fra sådan et blad. Børge tak for din indsats. Beretningen enstemmigt godkendt. i. Web redaktørens beretning: Bente Makholm, web redaktør, have ingen kommentarer.

9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 9 Flemming Jensen, unionssekretær; jeg vil sige Bente Makholm tak for et godt web arbejde. Bente har fremstillet en database til indberetning af kreds- og klubbestyrelser, jeg vil opfordre alle at gøre brug af denne database. Bent Holst Rasmussen, LOU; Bente, tak for en god beretning, jeg jublede inde i mig selv ved at læse om dine web planer. Den elektroniske licens indberetning er en fornøjelse. Jeg skulle hilse fra Ilse Holst Rasmussen og sige dig tak. Willy Hejlesen, BK Grøndal; en god beretning. Trods det store arbejde du gør for KBU har du tid til at hjælpe andre. Vi har i vores klub besluttet at oprette en hjemmeside. Uden din hjælp var den ikke kommet i gang. Tak for det Bente. Beretningen enstemmigt godkendt. 5. Regnskab, revideret budget og budget for kommende år: Leif Makholm, kasserer; Regnskabet sluttede med et overskud på kr ,00. Det vil sige omkring ,00 mere en budgetteret. Af overskuddet foreslås ligesom tidligere indsat ,00 til dispositionsfonden. Dirigenten; Inden vi går videre, vil jeg meddele, at én har forladt mødet, vi er nu på 65 mandater. Regnskab, revideret budget og budget for kommende år enstemmigt godkendt. 6. Behandling af indkomne forslag: a. Ændringsforslag til repræsentantskabsmødet 10.7 enstemmigt vedtaget b. Ændringsforslag af 17.5 disciplinærudvalget. Leif Makholm, unionskasserer, teksten er ændret så den er i overensstemmelse med forbundets love. enstemmigt vedtaget c. Ændringsforslag til 4, spilleregler Torben V. Andersen, TUR-formand; Vedr. 4 Problemet er om det er mig eller jer der flytter kampen. Mikael Juul Jensen, Joker; Jeg er blevet pålagt af mine klubmedlemmer at denne regel åbner muligheder for at de større klubber kan misbruge reglen. F. eks. Hvis du får flyttet en kamp kan de rykke en bedre spiller ned. Torben V. Andersen, TUR-formand; Ja, det kan du have ret i. Hvis det viser sig at den bliver misbrugt, må vi tage den op til fornyet overvejelse. Vedtaget med 63 for en imod. d. Samarbejdsaftale

10 Ordinært repræsentantskabsmøde 2006 Afsnit 5 side 10 Torben V. Andersen, TUR-formand; Jeg vil gerne være helt sikker på, at alle forstår samarbejdsaftalen, det er sidste chance. Jacques Odér, VBI/Valby; Jeg skal bare have det skåret ud i pap vil det sige at der bliver 12 hold i 3. div.. Torben V. Andersen, TUR-formand; Nej, der er 10 hold i 3. div.. Jacques Odér, VBI/Valby; Jeg synes det er lidt mærkværdigt at det er keglegennemsnittet frem for pointantallet der er gældende. Grete Jørgensen, seniorleder Dansk bowling Forbund; Jeg håber meget at KBU vil stemme for denne samarbejdsaftale. Vedtaget med 63 for 2 imod. 7. Fastsættelse af kontingent og repræsentationsudgifter: Leif Makholm, unionskasserer: Vi foreslår uændret kontingent. Vedr. repræsentationsudgifterne har vi vedtaget et budget 2005 inklusiv repræsentationsudgifter på kr ,00. Kontingentet uændret. 8. Valg af forretningsudvalg: a. Næstformand John Dederding genvalgt b. Sekretær Børge Holm valgt c. Kasserer Leif Makholm genvalgt e. TUR-formand Anni Sørensen valgt f. Ungdomsleder Yvonne Nielsen fortsætter alligevel g. Seniorleder? Lisbeth Tiedjen, formand: Forretningsudvalget er enige om at suspendere repræsentantskabet, jeg siger suspendere. Derfor kan man overdrage sit mandat til en anden, ellers de samme mandater. Jeg vil anbefale at vi går tilbage til vores klubber for at bruge de næste fjorten dage til at finde en kandidat til seniorlederposten. Der vil blive indkaldt til fortsættelse af repræsentantskabsmødet den 12. april 2005 kl i World Cup hallen.

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION KØBENHAVNS BOWLING UNION Mødelokale Mørkhøjvej 6 DK-2700 Brønshøj Telefon: +45 38 89 79 69 E-mail: borgeholm@dbmail.dk Internet: www.kbu.dk Til unionsbestyrelsen Referat fra repræsentantskabsmødet den

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 26/10 2009 Lombok den 16. november 2009 Tilstede: Ikke tilstede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 13/3 2013 Rødovre den 29. marts 2013 Til stede: Ikke til stede: Konstitueret formand: Lars Jacobsen (LJ) Konstitueret næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION 38 89 79 69 Referat af temadag den 24/11 2013 Rødovre den 22. 12 2013 Tilstede: BBK 95: Susanne Malmberg BBK 95: Søren Andre BK Center: Martin Guldager (Suppleant til forretningsudvalget) BK Triominos:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 24/10 2013 Rødovre den 21. november 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Ny Dansk Rekord på flg. distance:

Ny Dansk Rekord på flg. distance: KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 25+26. august 2012 Opdateret : 26-08-2012 19:53 Ny Dansk Rekord på flg. distance: 2 mandshold 4 serier Carsten Trane Christian Larsen Pin-crackers Politiet I.F I alt

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. JBU - Region 3 18.02.2010 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Dato: Torsdag d. 4. februar 2010 Kl.: 19.00 Sted: Stampesvej 19 8260 Viby J (Selskabslokalet) Vinnie bød velkommen til mødet 1. Mandaternes

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Grøndal Centret 8.+9. januar 0 Start: Lørdag 8. januar 0 kl. 9.00 4 Ebbe Holm KBK 940 8 Herre B Herrer 7 4 Preben Thomsen KBK 940 9 Herre C Herrer 7 5 Morten Lilmoes Jackpot 6 Herre E Herrer 67 5 Kim Lilhammer

Læs mere

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. august 2014 Mødet afholdtes i Fredericia Idrætscenter og startede kl. 11.00. Forbundsformand Per Henriksen bød velkommen og takkede for, at så mange

Læs mere

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012

KM Single og Double Grøndal Centret 28.+29. januar 2012 Damer 1 Randi Kryger Pedersen Game On 182 224 246 249 202 175 258 207 1743 55 25 2 Trine Suadicani BK Sisu 229 212 222 185 165 212 205 181 1611 45 30 3 Pernille Hyldekrog Pin-crackers 183 185 212 195 181

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 den 23/4 2014 Rødovre den 26. maj 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 21/1 2016 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Michael Pedersen Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen (LMS) Seniorleder: Martin

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 02/12 2011 Rødovre den 29. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS)

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 28/10 2015 Rødovre den 2. november 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

KM Mix Indledende finalekvalifikation

KM Mix Indledende finalekvalifikation KM Mix Indledende KM Mix Præmiespil KM Finaler KM Mix Indledende finalekvalifikation Nr Navn Klub 1 2 3 4 5 6 Total X / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Præmie spil Kim Brøndsted Sporvejene

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Herlev den 5. september 2013 Referat af UB3 den 2. september 2013 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE TIL KBU klubberne I World Cup Hallen Rødovre, den 7. januar 2013 Vedlagt fremsendes indkaldelse til Kreds 13 s repræsentantskabsmøde den 30. januar 2013 i World Cup Hallen. Sammen med indkaldelsen er vedlagt

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Ordinært repræsentantskabsmøde 2010 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2009 Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: Team Millennium v/steffen H. Jensen Lyngby v/frank Rasmussen,

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB3 09/09 2009 Rødovre den 18. oktober 2009 Tilstede: Ikke til stede: Konstitueret Formand: Michael Wittendorff (MW) Konstitueret Næstformand: Inge Sambleben (IS) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB2 16/06 2008 Rødovre den 31. juli 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal

KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal KBU Jubilæumsstævne 2016 Bowlernes Hal, Grøndal Damepar Nr. Navn Klub Parnr. Total X / Partotal X / 1 Christina Buch S.A.S. 105 1065 23 22 1978 38 45 Patriciamay Delani Center 105 913 15 23 2 Helle Hansen

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Grøndal Centret 24. - 25. Januar 2004 Kreds 14 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 28 Bodil Johansen Partner 713 112 Inger Terkildsen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam.

Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Referat fra DMJU s generalforsamling 2. april 2016 i Bramdrupdam. Dagsorden var: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af: a. Referent. b. 2 stemmetællere. 3. Formandens beretning. 4. Kassereren fremlægger det

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center November 2004 Kreds 17 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 Glostrup Bowling Center 27. - 28. November 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 6 Inge V. Johansen CKC 697 144 Lisbeth

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos

Startliste. START 1 - Fredag kl. 09:00 Navn Klub Række Par Ole Henriksen Hans Svane. Herre Par 01. Inge Sambleben Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Startliste START 1 - Fredag kl. 09:00 Ole Henriksen Hans Svane Herre Par 01 Inge Sambleben GBK Frank Bøhm KBU 1940 Leonardo Santos Torben Berthelsen START 2 - Fredag kl. 11:30 Bjarne Elsborg Erik N. Svensson

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 13-12-2009 eftertilmelding under stævnet Har du ingen makker, så tilmeld dig alligevel, så skal jeg prøve at danne par af singlerne :-) Husk at du skal spille

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 7, Voldgården Referat af afdelingsmødet Afholdt den 21. august 2014 2 Referat af afdelingsmødet den 21. august 2014 56 husstande svarende til 112 uddelte

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU3 17/06 2009 Rødovre den 11. juli 2009 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) Seniorleder: Michael

Læs mere

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde

Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Referat af DBwFs Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 16. januar 2016 Tidsrum: kl. 11.00 til ca. kl. 15.00 Sted: Bowlernes Hal Grøndal, Hvidkildevej 64, 2400 København NV Mødedeltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

BOWLINGKLUBBEN CENTER

BOWLINGKLUBBEN CENTER HUSK KONTINGENT 0/17 år kr. 75,00-18/20 år kr. 195,00-21/24 år kr. 235,00-24/- år kr. 340,00 KAN INDBETALES PÅ KONTO 1551-0002209764 BOWLINGKLUBBEN CENTER KONTAKTPERSONER BK Center Formand Martin Guldager

Læs mere

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010

KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den august 2010 KBU Åbningsstævne Grøndal Centret den 28+29. august 2010 Opdateret : 29-08-2010 20:04 Kreds 14 Grøndal vil gerne på Københavns Bowling Unions vegne ønske præmietagerne et stort tillykke. Samtidig vil gerne

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række

KVIK - OPEN Resultatliste. Damer. A - B Række KVIK - OPEN 2007 A - B Række Malene Winkler CKC D B 1228 1. præmier Merete Drewsen Kvik D B - A 1164 2. præmier Kirsten Lindboe GBK D B 1149 3. præmier Lene Henriksen BK Center D B-A 1147 1 fl. vin Anette

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1.

Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1. Navn klub Række Resultat Strike Præmie 1 Jesper Larsen Elipsen 1 763 25 kr. 2.000,00 2 Troels Schmidt Sporvejene 1 746 25 kr. 1.250,00 3 Frederik Ørhgaard Sporvejene 1 740 27 kr. 750,00 4 Randi Kryger

Læs mere

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde

Varde Idrætsforening Lerpøtvej 55 6800 Varde Lerpøtvej 55 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 29. september 2015 kl. 20.00 Referat: Antal fremmødte: Der var 35 stemmeberettigede deltagere. Jørgen Nielbæk bød velkommen til de fremmødte medlemmer og præsenterede

Læs mere

Klub blad for 2015-2016

Klub blad for 2015-2016 Klub blad for 2015-2016 Sportslig målsætning og vigtig information. Velkommen til sæson 2015/16 I dette klubblad vil der være oplysninger og datoer for, hvad der skal ske i den nye sæson. Vi håber, det

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Referat af ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 21. april 2012 i Rishøj Idrætscenter Formand Birger Dahl bød velkommen til alle fremmødte. Derefter blev der udtalt mindeord for Jan Boye og Jørgen

Læs mere

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015

REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 REFERAT Årsmøde Lokalafdeling Bornholm Aakirkebyhallerne Den 10.10.2015 Efter spisningen indledte lokalformanden Hans Jeppsen årsmødet med henvise til dagsordenen for årsmødet, og gik straks til Dagsordenens

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 15/1 2013 Rødovre den 20. januar 2013 Til stede: Ikke til stede: Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Lise Mollerup Sørensen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 23/10 2007 Rødovre den 15. november 2007 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat fra årsmøde 17. maj 2010

Referat fra årsmøde 17. maj 2010 Ad.1 Ad. 2 Bjørn Semberg, Hi. Formandens mundtlige beretning. Formanden mindes afdøde kammerater med mindeord og 1 minuts stilhed. Efter at have omtalt fusionen pr. 01. januar 2010 gennemgik han den fremsendte

Læs mere

KM herrer og damer - individuelt og 2-mandshold World Cup Hallen, februar 2006

KM herrer og damer - individuelt og 2-mandshold World Cup Hallen, februar 2006 KM herrer og damer - individuelt og 2-mandshold World Cup Hallen, 4.-5. februar 2006 Damer 1 Anne Gales Sporvejene 11-039-406 206 277 217 216 265 169 193 159 1702 57 18 2 Pernille Hyldekrog Pincrackers

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU5 11/08 2008 Malta, den 20. august 2008 Tilstede: Formand: Poul Primdahl (PP) Næstformand: Michael Wittendorff (MW) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Mikael

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 World Cup Hallen 11. December 2005 Kreds 13

Resultatliste - DAMER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 World Cup Hallen 11. December 2005 Kreds 13 Resultatliste - DAMER Old Boys / Girls - Stævne nr. 3 World Cup Hallen 11. December 2005 Kreds 13 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 30 Lise Klitte Partner 765 108 Mona Carlsen Partner

Læs mere

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup

Til Landsdelsforeningerne. Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget. Dato: 7. november 2010 kl. 10:30 Sted: Tapeten Magleparken 5 2750 Ballerup Til Landsdelsforeningerne Ø-Udvalget for skydning Frank Larsen Klintevej 217 4780 Stege Telefonnr.: 55 81 30 33 Mobilnr.: 20 22 58 33 e-mail: fhhl20@mail.tele.dk Der indkaldes til Årsmøde i Ø-Udvalget

Læs mere

Indkaldelse til delegeretmøde

Indkaldelse til delegeretmøde Dansk Skak Union 2. Hovedkreds Indkaldelse til delegeretmøde Dato: Søndag d. 3. april 2016 - kl. 13.30 Sted: Aktivitetshuset, Nytorv 14, 4340 Tølløse Deltagere: Klub Antal stemmer Jyderup 2 Dianalund 3

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU8 den 6/12 2013 Bali, den 28. januar 2014 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 24/9 2007 Rødovre den 9. oktober 2007 Tilstede: Afbud fra: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00

Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst. lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Referat af Stiftende repræsentantskabsmøde Håndbold Region Øst lørdag den 6. november 2010, kl. 10.00-12.00 Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge. Side 2 af 7 Stiftende Repræsentantskabsmøde 2010

Læs mere

KBU s KREDS 13 RØDOVRE

KBU s KREDS 13 RØDOVRE KBU s KREDS 13 RØDOVRE Til KBU klubberne i World Cup Hallen 9. januar 2015 I henhold til KBU s Kreds 13 Rødovres vedtægter, 7 stk. 1, indkaldes herved til ordinær Repræsentantskabsmøde Torsdag den 29.

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat UB1 19/02 2008 Rødovre den 23. marts 2008 Tilstede: Ikke tilstede: Formand: Lisbeth Tiedjen (LT) Næstformand: Poul Primdahl (PP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 18-12-2005 eftertilmelding til Lisbeth Andersen tlf. 96 19 09 05 - mobil 24 43 75 14 - mail: lisba@mail.dk NB! Starten kl. 11.00 og 12.00 er fuldt optaget.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

KREDS 11 s JULESTÆVNE

KREDS 11 s JULESTÆVNE STARTLISTE til KREDS 11 s JULESTÆVNE Søndag d. 17-12-06 eftertilmelding til Lisbeth Andersen tlf. 96 19 09 05 - mobil 24 43 75 14 - mail: lisba@mail.dk NB! Starten kl. 11.00 og 12.00 er fuldt optaget.

Læs mere

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998.

Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. Referat af generalforsamling på Borups Højskole, København, den 7. november 1998. 1) Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Elisabeth Wichmann. Stemmetællere: Bagge, Vita Lund og Søster Roll. 2) Valg

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 22.00 i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 Dagsorden og referat: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår

Læs mere

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen.

REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014. Erik Nicolajsen bød velkommen. REFERAT Dato for udarbejdelse af referat 27. marts 2014 Fremmødte: se deltagerliste Stemmeberettigede: på deltagerlisten på nær administrationen. Velkomst Erik Nicolajsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2015.

Formandsberetning i HBH 2015. Velkommen til ordinær genf. i HBH og HBV. Før vi går i gang med genf. skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Else Emig, som desværre afgik ved døden i august måned. Hun døde på sygehuset efter kort

Læs mere

DCU Motion Sydjylland/Fyn

DCU Motion Sydjylland/Fyn DCU Motion Sydjylland/Fyn Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF) Internet: www.sydjyllandfyncykelmotion.dk Velkomst og registrering Referat af årsmødet i DCU Motion Sydjylland/Fyn

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th.. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 14.06.2011 SA Referat Dato: 26.05.2011 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Torsdag 25. feb. 2016-17.30 22.00 STED: Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby DELTAGERE: (HA) Peter Hansen (PH) Ib Hansen (IH) Flemming Brandenborg (FB) Mikael

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT

Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund. Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00. Fredericia Idrætscenter REFERAT Repræsentantskabsmøde 2013 Dansk Volleyball Forbund Søndag den 2. juni 2013 kl. 10.00 Fredericia Idrætscenter REFERAT Valg af dirigent Formanden Erik Jacobsen bød velkommen. Flemming Barfred blev foreslået

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013. indkaldt. Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen Referat, Generalforsamling i Pirates Support 30/9 2013 1. Thomas Milverts vælges som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Referant Anne Larsen Stemmetæller Tina Thingaard og Andreas Olsen

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen

REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter. Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen REFERAT FRA ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE 18. april 2015 i Rishøj Idrætscenter Dirigent: Jens Peter Andersen Referent: Per Jensen Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde ved Håndbold Region Øst Formand

Læs mere

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby

Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Referat af Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsudvalgsmøde Dato: Lørdag den 20. september 2014 Sted: Bowlinghallen i Viby Mødedeltagere: Jette Bergendorff (JB), bestyrelsesmedlem Helle Sørensen (HS), ungdomsleder

Læs mere