Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold"

Transkript

1 Eksamensopgave SPA 321 Praktik Hjemmesidebranding - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold Af: Anders Juul Goldschmidt Afleveringsdato: 5. januar 2007 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning af emnet og litteraturinddragelsen Teori Introduktion til branding-perspektivet Branding-strategier Webmedier Præsentation af Kroghs Forlag A/S Historie Strategier Hjemmesider Analyse af Kroghs Forlag A/S eksterne kommunikation Analyse af Kroghs Forlag A/S strategier Analyse af Kroghs Forlag A/S brug af webmedier Forslag til hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin eksterne kommunikation via webmedier Diskussion af branding-perspektivet Praktikopholdet Min indsats som fremmedsprogsstuderende i forhold til virksomheden Konklusion Litteraturliste

3 1 Indledning Jeg har i efteråret 2006 haft fornøjelsen af at være praktikant hos Kroghs Forlag A/S, der består af forlagene Kroghs Forlag, Branner og Korch, Thaning & Appel samt minbog.dk. 1 Grunden til, at jeg søgte om praktikstilling her, var, at jeg via mit spanskstudie og mit tilvalg på lingvistik har dannet en almen interesse for sproglige discipliner som semantik og grammatik, og dermed også for korrekt skriftlig formidling. Herudover har jeg været interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med forlagsbranchen, idet jeg anser bl.a. projektorienteret, redaktionelt arbejde som et passende arbejdsområde for mig. Jeg har ikke tidligere haft studierelevant arbejde eller arbejdsopgaver, der på anden måde krævede en længevarende uddannelse, og derfor har et praktikophold været en afgørende mulighed for at jeg har kunnet supplere min uddannelse med fagligt relevant praktisk erfaring. Ud over min faglige interesse ville jeg derfor også gerne prøve, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads med en akademisk profil. 1.1 Problemfelt I denne opgave vil jeg først og fremmest belyse Kroghs Forlag A/S hjemmesider ud fra et branding-teoretisk perspektiv. Min inspiration til at tage dette emne op kommer dels fra det praktikforberedende kursus, jeg deltog i august 2006 især Advice Digital Aps oplæg om webdesign dels den forvirring og nysgerrighed, jeg oplevede, da jeg selv ville undersøge virksomheden via dens hjemmeside, inden jeg startede som praktikant. Jeg oplevede, at det var svært at gennemskue, hvordan virksomheden og dens forlag hang sammen. Desuden er dette et område, som flere medarbejdere i virksomheden selv anser for at være et felt, der bør undersøges og sandsynligvis også ændres på. En analyse og diskussion af Kroghs Forlag A/S hjemmesider ud fra et branding-teoretisk perspektiv vil derfor udgøre opgavens første del. I opgavens anden del vil jeg diskutere mit praktikophold i forhold til mit udgangspunkt som humaniorastuderende og bachelor i Spansk og Lingvistik. 1 minbog.dk er ikke et forlag i klassisk forstand, men optræder som et selvstændigt foretagende under Kroghs Forlag A/S. minbog.dk udvikles af samme redaktion, som står for Branner og Korchs og Thanings & Appels udgivelser. 4

4 1.2 Problemformulering Min problemformulering er følgende: Hvordan kan Kroghs Forlag A/S ifølge moderne branding-teorier udføre sine strategier om profilopbygning med særligt fokus på virksomhedens hjemmesider? 1.3 Afgrænsning af emnet og litteraturinddragelsen Jeg har i mit valg af litteratur satset på et bredt perspektiv. Dvs. at litteraturen både rummer de forfattere, der ser branding som et effektivt våben i kampen om forbrugerne og næsten ophøjer begrebet til en religion, mens andre har et mere kritisk blik på begrebet og sågar påstår, at branding er død. Fælles for dem er imidlertid, at de alle har et mere eller mindre skråsikkert bud på, hvordan en virksomhed opnår succes, vinder markedsandele og differentierer sig fra sine konkurrenter. Jeg har valgt at fokusere på Kroghs Forlag A/S hjemmesider, fordi jeg anser dem for at være et væsentligt udstillingsvindue for virksomheden i dag. Desuden har jeg her en fornemmelse af, at der her er et kommunikationsområde, der ikke bliver udnyttet optimalt. Jeg baserer mig pga. mit fokus på hjemmesiderne grundlæggende på Morten Bach Jensens teorier om e-branding, men vil også prøve at inddrage andre holdninger til branding og ekstern kommunikation i den moderne verden; Glenn Jacobsen behandler i Branding i et nyt perspektiv bl.a. branding-begrebet i den postmodernistiske tidsalder og giver nogle definitioner af branding og bud på internettets betydning for kommunikation og branding; Gitte Rosholm og Jesper Højbjerg skriver i deres bidrag til bogen Historiefortælling i praktisk kommunikation om, hvordan historiefortælling og branding kan forenes; I BRAND sense behandler Martin Lindstrøm virksomhedernes muligheder for at integrere alle forbrugernes sanser i brandingen; Kresten Schultz Jørgensen gennemgår brandingens historie og diskuterer, hvorvidt det stadig er aktuelt er at bruge branding-begrebet; endelig erklærer Anthony Aconis i Fireball, at branding er håbløst gammeldags, og introducerer samtidig sine fireballs som brandingens arvtager. Mit udvalg af teori er foretaget ud fra, hvad jeg har vurderet kan være interessant for en virksomhed som Kroghs Forlag A/S. 5

5 2 Teori Dette afsnit rummer en redegørelse for den teori, jeg har valgt at bruge. Der vil særligt være fokus på branding-strategier og brugen af webmedier i forbindelse med branding. Dernæst følger en præsentation af Kroghs Forlag A/S, der vil danne basis for min analyse, der sammen med en diskussion af branding-begrebet slutter afsnittet af. 2.1 Introduktion til branding-perspektivet Det må utvivlsomt være enhver virksomheds mål og drøm at blive den førende og mest kendte aktør på sit område. Det handler om at opnå forbrugerens opmærksomhed og sætte sig fast i bevidstheden. Virksomheder skal derfor differentiere sig og positionere sig i forhold til konkurrenterne på markedet. Dette gøres bedst, hvis virksomheden via sin kommunikation appellerer til forbrugerens følelser. I litteraturen nævnes begreber som de emotionelle, de immaterielle og de sjælelige aspekter af et produkts eller en virksomheds image, og det understreges, at det skal have en ægthed og en personlighed, at det skal vække tillid, og at det skal udtrykke værdier og holdninger (Jacobsen 1999:109; Rosholm & Højbjerg 2004:38; Jørgensen 2004:18). Men hvilke midler skal der til for at vække disse følelser hos forbrugeren? Branding kan være svaret på dette spørgsmål. Branding er oprindeligt synonym for markedsføring af et produkt som en mærkevare. Begrebet har efterhånden udviklet sig til også at omfatte kommunikation af hele virksomheder som mærkevarer (Bach Jensen 2004:15). 2.2 Branding-strategier Der er blandt branding-eksperter enighed om, at et brand aldrig er bedre end dets produkt. Der hentydes til produktets relevans, dvs. hvorvidt forbrugeren har brug for produktet set i forhold til dets pris og kvalitet, og om produktet i det hele taget lever op til de krav, der bliver stillet til det. Hvis ikke produktet har relevans, er der ingen grund til at gå videre med det i et branding-perspektiv (Aconis 2003:11; Jacobsen 1999: 43-45; Jørgensen 2004:126). 6

6 Når man har et godt produkt, der har relevans for forbrugerne, er det næste skridt at gøre forbrugerne opmærksom på det. Traditionelt set er der mulighed for at bruge to forskellige strategier (Bach Jensen 2004:15-35): Produktbranding, der fokuserer på produktet og dets image. Virksomhedsbranding, der fokuserer på virksomheden og dens image som organisation. 2 Forskellen på de to strategier ligger som nævnt i deres fokus. For produktbrandings vedkommende handler det altså blot om at produktet bliver markedsført med vægt på produktets egenskaber. Ved virksomhedsbranding opgiver man mere eller mindre at satse på produkternes særpræg og vælger i stedet at tillægge virksomheden emotionelle værdier (Jacobsen 1999:109). Historiefortælling kan her være en effektiv teknik, der kan hjælpe virksomheder til at differentiere sig selv og/eller produktet fra konkurrenterne (Jørgensen 2004:162; Rosholm & Højbjerg 2004:39). I forbindelse med branding er konsistens en meget vigtig faktor. Konsistens handler bl.a. om, at intern kultur og ekstern opfattelse skal hænge sammen (Bach Jensen 2004:45). Men konsistens betyder også, at virksomheden udviser stabilitet på alle områder, og det gælder alt fra kundeservice til brug af farver i virksomhedens eksterne kommunikation (Lindstrøm 2005:184) I denne sammenhæng fremhæver Lindstrøm også, at et godt brand skal være smashable. At et brand er smashable, betyder, at forbrugeren vil være i stand til at genkende brandet bare ved hjælp af et lille fragment; det kan være brandets logo, farve, skrifttype, symboler eller (hjemmeside-)navigation (Lindstrøm 2005:40,115). Uanset hvilken strategi eller hvilke fremgangsmåder en virksomhed skulle vælge at bruge, vil en eller anden form for kommunikation altid være midlet til at nå forbrugerens opmærksomhed. Gennem de sidste 100 år har præmisserne for kommunikation og særligt massekommunikation forandret sig med hastige skridt. Den klassiske opfattelse af kommunikationsprocessen, som branding-begrebet har taget udgangspunkt i, var den, at en afsender via et medie sendte et budskab til en modtager. Det var i en tid, hvor det var relativt let at overskue og kontrollere, hvad der blev kommunikeret ud, af hvem og til hvem. I vore dage er der imidlertid så utroligt mange medier på tværs af landegrænser og kulturskel, og disse medier har så mange forskellige kanaler, at intet menneske kan overskue det hele. Denne nye situation kræver en anden tilgang til kommunikationsprocessen, hvis virksomheden skal nå ud til sin målgruppe. 2 Jacobsen kalder de to branding-strategier for product branding og corporate branding, mens Lindstrøm nævner Emotional Selling Proposition (ESP) og Organizational Selling Proposition (OSP) (Jacobsen 1999:101; Lindstrøm 2005:7). 7

7 Denne nye tilgang tager udgangspunkt i, at den moderne, toneangivende forbruger i dag ikke er tilfreds med et produkt, der blot giver en æstetisk og funktionel tilfredsstillelse. Den moderne forbruger vil også have dialog og mulighed for at involvere sig. Kommunikationen må derfor nødvendigvis være brugercentreret og give forbrugeren lyst til at engagere sig i, hvad det er, virksomheden står for. Kommunikationen skal give mening for forbrugeren (Jørgensen 2004:116). Især Jørgensen og Aconis fokuserer på teorierne om kommunikation som social proces og om samfundet som et netværk. I netværkssamfundet er alle mennesker forbundet i et vist antal led, men visse personer er mere forbundet og har dermed større netværk end andre. I denne sammenhæng dukker idéen om kunden som medie op. Således bør virksomhederne formidle deres budskaber videre til personer, der kan agere som imageskabende ambassadører. Man skal imidlertid ikke bare forvente, at disse ambassadører dukker op af sig selv; det kræver indsigt i markedet (Aconis 2003:93; Jørgensen 2004: ). 2.3 Webmedier Webmediernes udvikling har generelt foregået parallelt med kommunikationsprocessen (Figur 1) dog over meget kortere tid. Hvor internettet i sin barndom udelukkende fungerede som et digitalt informationsarkiv, er det i dag et (virtuelt) sted, hvor mange mennesker tilbringer en stor del af deres liv. Ligesom det er tilfældet med fjernsyn, radio o.l., er det den teknologiske udvikling, der bestemmer grænserne for kommunikationsmulighederne og transport af data (Jørgensen 2004:18). 3 Der gælder altså de samme spilleregler for webmedier som for al anden moderne kommunikation. Her har virksomheder en helt anden mulighed for at henvende sig til forbrugeren som individ ved at gå i en one-to-one dialog (Jacobsen 1999:223-4). Ifølge Bach Jensen bør en hjemmeside, der samtidig skal fungere som reklame for et produkt, være i stand til at fange brugerens opmærksomhed og brugerens interesse for produktet, skabe et ønske om at eje produktet samt animere til handling fra brugerens side(bach Jensen 2004:46). Midlet til at fange forbrugerens opmærksomhed og interesse er at øge forbrugerens involvering i virksomheden eller virksomhedens brand. Bach Jensen opstiller i denne sammenhæng fire kategorier af involverende hjemmesider: interaktive elementer, brugertilpasning, regelbaseret personalisering og kollaborativ filtrering. 3 Jeg baserer her også min argumentation på egne oplevelser og observationer. Jeg mener, at det store udbud af elektroniske medier giver en helt anden mediekultur, hvor man bevæger sig væk fra at bruge (tænde for) medierne for at opleve noget specifikt og forlade dem, når oplevelsen er slut. Det er for mange mennesker blevet til en vane og almindelig adspredelse at zappe rundt på tv-kanalerne og at surfe rundt på internettet uden destination. 8

8 Kort fortalt er interaktive elementer f.eks. spil; brugertilpasning betyder, at brugeren kan oprette sin egen personlige konto; ved regelbaseret personalisering formes hjemmesiden ud fra brugerens tidligere handlinger på hjemmesiden; og ved kollaborativ filtrering aflæser hjemmesidens system brugerens præferencer og baserer sig på dem, mens brugeren interagerer med hjemmesiden (Bach Jensen 2004:66-69). Figur 1. Internettets evolution. Kilde: Powerpointpræsentation, Praktikforberedende kursus på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 21. august 2006, ved Martin Sønderlev, Advice Digital Aps. Som allerede nævnt er konsistens et vigtigt element for at skabe et stærkt brand. I forbindelse med webmedier er konsistens meget relevant for en hjemmesides opbygning. En brugervenlig, letforståelig navigation kan gøre en stor forskel. Så vidt det er muligt, skal virksomheden også bestræbe sig på, at der er konsistens mellem hjemmesidens navigation og virksomhedens kommunikation gennem andre kommunikationskanaler (Lindstrøm 2005:55-56). 9

9 3 Præsentation af Kroghs Forlag A/S Jeg vil i dette afsnit give et indblik i Kroghs Forlag A/S historie, en kort opridsning af hhv. Branner og Korchs (BK), Thaning & Appels (TA) og Kroghs Forlags (KF) nyere strategier samt redegøre for hvilke hjemmesider, Kroghs Forlag A/S råder over. Formålet med gennemgangen af Kroghs Forlag A/S historie er at give et billede af den komplicerede struktur, virksomheden har. Hvis man således kigger på de produkter, der i sidste ende kommer ud til forbrugerne, giver det et indtryk af at Kroghs Forlag A/S består af fire sidestillede forlag: KF, BK, TA og minbog.dk. Dette står i stærk modsætning til Kroghs Forlag A/S interne struktur, hvor der reelt kun er to redaktioner: KF og BK/TA/minbog.dk. 4 Opridsningen af BK/TA s og KF s strategier og redegørelsen for Kroghs Forlag A/S historie vil danne grundlag for min senere analyse. 3.1 Historie Som nævnt ovenfor består Kroghs Forlag A/S historisk set af tre forskellige forlag: Kroghs Forlag, Branner og Korch og Thaning & Appel. Alle tre forlag har været selvstændige virksomheder. KF blev stiftet i 1951, BK i 1949, og TA i 1866 (www.kroghsforlag.dk). I starten af 1970 erne flyttede BK og TA ind i de samme lokaler på Frederiksberg for at spare. Samtidig ejede BK aktiemajoriteten i det Vejle-baserede Kroghs Skolehåndbog, som det hed på daværende tidspunkt. Alle forlag var dog selvstændige aktieselskaber, og der var intet sammenfald af personale. I 1979 købte bestyrelsesformanden for både BK og TA, Torben Schur, alle aktier i både BK og Kroghs Skolehåndbog. Efter dette køb blev den daværende direktør for TA også direktør for BK, og de to forlag har herefter delt personale. På Kroghs Forlag ansattes en ny direktør, som samtidig blev økonomidirektør for BK/TA. Efter få år blev de tre forlag fusioneret til ét aktieselskab, der blev et datterselskab af Andreasen & Lachmann (der herefter har ejet alle aktier). I nogle få år havde KF selvstændig ekspedition, mens BK/TA blev ekspederet over den daværende Fællesekspeditionen. Al ekspedition blev derefter flyttet til Kroghs Forlags faciliteter i Vejle, hvilket forårsagede en del forvirring for BK/TA s samarbejdspartnere, idet der på næsten al 4 Jeg vil herefter bruge betegnelsen BK/TA, når de to forlag optræder som en enhed. 10

10 udadvendt kommunikation stod Kroghs. En del af personalet følte sig heller ikke fusioneret pga. den store afstand mellem København og Vejle. De tre forlags udgivelsesprofiler har i næsten alle årene været adskilt. KF udgav i starten udelukkende lovstof for skoler, senere udbygget med andet lovstof. Efterhånden som internettet mindskede behovet for at have en opslagsbog stående, blev udgivelsesprofilen udbygget med udgivelser henvendt til pædagoger, lærere og skoleledere. I en periode (indtil omkring 2000) var denne udgivelsesprofil mere udflydende, og man forsøgte sig på flere fronter. 5 BK og TA har fra starten haft udgivelsesprofiler, der var mere blandede og bredt orienterede. Fra 1979 blev profilerne imidlertid opdelt for kommende titler: voksenbøger på TA og børnebøger på BK dog fortsatte BK en tid med at udgive Morten Korchs bøger. Indimellem har det dog været og er stadig lidt flydende. TA har f.eks. det bedste image i forhold til kunstbøger, og der bliver derfor også udgivet bøger om kunst for børn i dette forlags navn. BK har til gengæld et godt navn mht. bøger om jagt og fiskeri (til voksne), hvorfor forlaget stadig står for dette områdes udgivelser. I marts 2006 blev der ansat en ny forlagschef for BK/TA samt en redaktør og en PR- og pressemedarbejder. Formålet var indadtil at skabe dynamik og fornyelse og udadtil at genskabe de to forlags profil som toneangivende og kvalitetsgaranter på hvert deres udgivelsesområde. I øvrigt har den nuværende ledelse gjort meget for, at personalet skal føle sig som ansat i det samme firma, og at promoveringen af alle forlagsnavne er lige vigtige. 6 Kroghs Forlag A/S redaktioner er i øjeblikket fordelt således, at BK/TA har hjemme i Læderstræde i København, hvor forlagschefen, en redaktør og en pr-medarbejder har deres kontorer, mens én redaktør har kontor i virksomhedens lokaler i Vejle. Kroghs Forlag har officielt sit hovedsæde i Vejle, men har dog en redaktør med kontor i Læderstræde, en chefredaktør, der gennemsnitligt kommer til kontoret i København en eller to gange om ugen og derudover arbejder hjemme og i Vejle. Ud over forlagenes redaktioner befinder direktion, salg og marketing, edb og produktion, regnskab samt lager sig alle i Vejle. Den geografiske adskillelse betyder, at en del medarbejdere må rejse frem og tilbage mellem København og Vejle for at deltage i møder o.l. I dag ser udgivelsesprofilerne således ud, at KF udgiver bøger om pædagogik, skoleledelse o.l. samt håndbøger; BK udgiver fortrinsvis børne- og ungdomsbøger og satser i øjeblikket især på 5 Her tænkes især på KF s sorg og savn -serie, hvor forfatterne Peter Olesen og Birgit Madsen har udgivet en række bøger med titler som f.eks. Børn om mors og fars død, Børn af alkoholikere og Pårørende om demens. 6 Der foreligger ifølge de informationer, jeg har fået, ikke nogen nedskrevet historik om virksomheden. Jeg har derfor baseret min redegørelse på udsagn fra blandt andre grafiker Hanne Posche, der er den nuværende medarbejder med længst anciennitet, virksomhedens direktør, Grethe Damsgaard, samt andre medarbejdere. 11

11 billedbøger skrevet af kendte voksenforfattere; og TA udgiver livsstilsbøger, dvs. bøger om kunst, have, madlavning etc. I 2005 har man desuden oprettet minbog.dk, som også figurerer som et selvstændigt foretagende. 3.2 Strategier Jeg vil i dette afsnit give en kort redegørelse for Kroghs Forlag A/S strategier for sine forlag, dvs. strategien for BK/TA og strategien for KF. De relevante dele af strategien for BK/TA præsenteres her i punktform: 7 BK/TA ønsker at profilere sig som et lille, men markant forlag over for det brede publikum. BK/TA skal inden for en periode på tre år være kendt for at have et aktivt, imødekommende, professionelt og nytænkende redaktionelt miljø med tid, plads og fokus på den enkelte samarbejdspartner, så nye forfattere lokkes til, og de ønskede nuværende forfattere fastholdes. Fokus på udvikling af bæredygtige idéer Arbejde intensivt med etablering af kontakt til nøglepersoner både i netværket og i forfatternetværket ved aktiv, opsøgende adfærd. Tiltrække kendte forfattere, høj kvalitet, markant grafisk udtryk, aktualitet, pr-potentiale, kommerciel bæredygtighed Fordelene ved at være en lille organisation skal udnyttes. Fokus på markedsføring af den enkelte titel Ansættelse af marketingmedarbejder Iværksættelse af nyt grafisk design Ekstern repræsentation Større fokus på markedsføring 7 Direktør Grethe Damsgaard og forlagschef for BK/TA, Louise Haslund-Christensen har været så venlige at give mig mulighed for at få en redigeret udgave af Strategi, handlingsplan og budget for Branner og Korch/Thaning & Appel, der er udfærdiget af Haslund-Christensen. Der er tale om en redigeret udgave, idet den originale udgave indeholder følsomme økonomiske informationer. 12

12 Figur 2. Branner og Korchs logo. Figur 3. Thaning & Appels logo. Tilsvarende præsenteres KF s strategi her: 8 Større synliggørelse over for målgrupper offentlige institutioner, offentlige ansatte, uddannelsesinstitutioner o.l. Større fokus på ekstern repræsentation kontakt til nøglepersoner, afholdelse af konferencer o.l. Høj kvalitet redaktionelt og indholdsmæssigt Markant grafisk design f.eks. genkendelig skrå linje på alle forlagets udgivelser og nyt logo (Figur 4) Markedsføring af produkter i fagligt relevante medier (f.eks. Børn&Unge o.l.) Større fokus på netværk og konsulenter f.eks. FOA, BUPL, kommunale forvaltninger, ministerier o.l. Følge den politiske udvikling (nye lovforslag o.l.) med henblik på at matche målgruppens behov for opdateringer på disse punkter 8 Der foreligger ikke nogen skriftligt formuleret strategi for KF, men jeg har baseret mig på redaktør Merete Hardings udsagn om, hvilke mål forlaget har, og hvordan disse mål skal nås. 13

13 Figur 4. Kroghs Forlags logo. Der satses for BK/TA s vedkommende på, at forlagenes udgivelser skal sælges via boghandlere, mens der for KF s vedkommende satses på et mere direkte salg via bestillinger fra forlagets egen distribution (per telefon og fax samt via hjemmeside). Årsagen er selvfølgelig forlagenes forskellige profiler. Mange af KF s udgivelser henvender sig f.eks. til offentlige institutioner, der køber større partier ad gangen. 3.3 Hjemmesider Kroghs Forlag A/S råder over tre hjemmesider: (Bilag 1:Hjemmeside 9 ), (Bilag 3:Minbog.dk) og (Bilag 4:Signebogen.dk). Den første er virksomhedens generelle hjemmeside og repræsenterer de tre originale forlag (KF, BK og TA), mens minbog.dk er en selvstændig hjemmeside (jf. afsnit 2.2.1), hvor brugeren kan købe personlige børnebøger, dåbsbøger, adoptionsbøger og demensbøger, og Signebogen.dk repræsenterer en specifik udgivelse. Disse to hjemmesider hører i øvrigt under BK/TA s redaktion. 10 er i øvrigt en hel del ældre end de to førnævnte hjemmesider, og det planen at den skal forbedres eller erstattes af en ny hjemmeside inden for en overskuelig fremtid. 11 Det, der bl.a. er interessant i denne sammenhæng, er, at der ud over billeder af bøgernes forsider ingen steder på hjemmesiden findes nogle logoer eller andre former for symboler e.l., der 9 For en ordens skyld skal jeg oplyse, at de tre titler, der er repræsenteret på bilaget, er mere eller mindre tilfældige; dvs. at hjemmesiden vilkårligt viser tre nyere titler, hver gang hjemmesiden opdateres. 10 I serien om Signe er hidtil udkommet to udgivelser, Signe og Signe og Jens, mens en tredje udgivelse skulle være på vej. Signe -bøgerne udgives på Branner og Korch. Bøgerne er bl.a. skrevet i samarbejde med fire teenage-piger fra Kartoffelrækkerne i København og tager udgangspunkt i deres univers. Hjemmesiden indeholder oplysninger om bøgernes figurer og en interaktiv del, hvor brugeren (ligesom Signe ) kan lave sin egen profil. 11 Ifølge direktør Grethe Damsgaard er hjemmesiden oprettet før hendes ansættelse som salgschef i Grethe Damsgaard fortæller desuden, at den tekniske del er udført af Jørn Thomsen Offset, mens designet oprindelig blev udarbejdet af Stærk Reklamebureau A/S. Efter Grethe Damsgaards ansættelse har hjemmesiden én gang gennemgået en ændring af det overordnede layout, men ikke af struktur og funktionalitet. minbog.dk og Signebogen.dk er fra hhv og

14 kan associere til et af de tre forlag. Der er i den forbindelse heller ikke gjort nogen forskel på andre former for visuelle elementer som f.eks. farver, skrifttyper etc. 15

15 4 Analyse af Kroghs Forlag A/S eksterne kommunikation Jeg vil i de følgende tre underafsnit analysere hhv. virksomhedens strategier og dens brug af webmedier samt ud fra disse to analyser give mit bud på, hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin brug af webmedier med henblik på opfyldelse af de nævnte strategier. 4.1 Analyse af Kroghs Forlag A/S strategier I forhold til teorien er der betydeligt flere nuancer i den konkrete virksomhed. Kroghs Forlag A/S er f.eks. ejet af en anden virksomhed, Andreasen & Lachmann, og ser man på produkterne, giver det mest mening at tale om hhv. KF, BK, TA og minbog.dk som virksomheder. Det, der bl.a. er interessant i min analyse, er, at der er flere virksomheder i virksomheden. Spørgsmålet er derfor, hvilke dele af virksomheden, der bliver brandet og hvordan. Hvis man kigger på strategierne for BK/TA er der tydeligvis fokus på at profilere sig, at blive kendt, at have et markant grafisk udtryk og at markedsføre af det enkelte produkt. For KF s vedkommende er der ligeledes et ønske om at gøre sig mere synlig for sin målgruppe samt fokus på grafisk udtryk og logo (jf. afsnit 2.2.2). I modsætning hertil foreligger der ikke nogen strategi for Kroghs Forlag A/S om at profilere sig som virksomhed. 12 Der er altså tale om virksomhedsbranding, hvor hhv. BK/TA og KF skal sættes i fokus. I denne sammenhæng er BK/TA s strategi bemærkelsesværdig, ved at der udtrykkes ønske om at profilere sig som et lille forlag og ikke som to små forlag, og idet at der i det hele taget er udfærdiget en fælles strategi for de to forlag. Det første kan være en formuleringsfejl, men den fælles strategi kan tyde på, at BK/TA ser sig selv som én virksomhed med to forskellige produktlinjer. Både BK/TA og KF satser nemlig også begge på produktbranding, idet de begge har ambitioner om bedre markedsføring af deres produkter til deres respektive målgrupper. Der er altså ikke nogen udpræget præference for den eller anden branding-strategi. På trods af teoriens påpegning af, at udviklingen bevæger sig fra produktbranding mod virksomhedsbranding, skal denne brug af begge branding-strategier nok tilskrives, at forlagsbranchen i forhold til andre brancher stadig er afhængig af produktinnovation og idéudvikling (Bach Jensen 2004:26). 12 Jeg er på intet tidspunkt i min diskussion af denne opgaves problemfelt med Kroghs Forlag A/S direktør og øvrige medarbejdere blevet gjort opmærksom om eksistensen af en profileringsstrategi for Kroghs Forlag A/S og slutter deraf, at der ikke er nogen. 16

16 Hvad angår konsistens, er det som nævnt vigtigt, at den interne kultur og den eksterne opfattelse hænger sammen. Det må nødvendigvis også betyde, at den eksterne kommunikation skal afspejle den interne kultur og organisation. Der skal altså være en rød tråd, der går igen i alt det, virksomheden ønsker at udstråle, og i de budskaber, forbrugeren i sidste ende modtager. Her er der en god sammenhæng mellem BK/TA s strategi, der bl.a. ønsker også at profilere sig som et lille forlag, da den fælles strategi samtidig afspejler forlagets interne kultur og organisation. Hos KF er der bl.a. konsistens mellem ønsket om udbygning af det faglige netværk og målet om gennem denne indsigt at udfylde målgruppens behov. Dialog og involvering er ifølge branding-teorierne utroligt vigtige værktøjer, hvis man vil fange forbrugerens opmærksomhed og interesse. Ud over BK/TA s og KF s deltagelse i det årlige BogForum, hvilket vel nærmest er obligatorisk for alle danske forlag af en vis beskaffenhed, har KF i løbet af mit praktikforløb taget initiativ til afholdelse af en konference for landets kommuners pædagogiske konsulenter, hvilket er i god tråd med forlagets strategi om at blive mere synlig for sin målgruppe. 13 KF er desuden fast deltager ved Skolernes årsmøde. Her lever KF udmærket op til sin strategi, hvad angår synliggørelse over for målgruppen og større fokus på netværk og nøglepersoner. Derimod har BK/TA, efter hvad jeg har erfaret, ikke taget initiativer til nogen form for dialog eller involvering af sine potentielle kunder på trods af, at der i forlagets strategi bl.a. nævnes, at der skal satses på ekstern repræsentation. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at det også er en del af BK/TA s strategi at tiltrække kendte forfattere, og på dette område har BK/TA udvist stor aktivitet, og at der er planer om at lancere visse kommende udgivelser i forbindelse med, der vurderes at være interessante for udgivelsernes målgrupper. Dette må dog også karakteriseres som en markedsføringsstrategi eller produktbranding, da formålet er at give produktet en emotionel værdi i forbrugerens øjne. Der er generelt en forholdsvis god sammenhæng mellem forlagenes strategier, og det de gør samt deres ageren udadtil. Der er fokus på virksomhedsbranding af forlagene, og produktbranding af deres respektive produktlinjer. Der er desuden en vis konsistens mellem strategier og intern organisation. Der er sluttelig også sammenhæng mellem KF s ønske om at være udadvendt og dets handlinger, mens BK/TA måske halter lidt på dette område. 13 Der vil blive afholdt to konferencer med samme program en i København og en i Vejle i løbet af februar

17 4.2 Analyse af Kroghs Forlag A/S brug af webmedier Hvis man kigger på virksomhedens hjemmeside, må der tydeligvis være tale om virksomhedsbranding, hvilket jeg bl.a. tolker ud fra hjemmesidens navn og forsidens overskrift. Det vil altså sige, at hjemmesiden er udtryk for virksomhedsbranding, hvor det er Kroghs Forlag A/S som samlet virksomhed, der er i fokus. Hertil kan tilføjes, at hjemmesiden også repræsenterer en lettere vilkårlig form for produktbranding uden særlig hensyntagen til forlagenes forskellige produktlinjer, idet de udgivelser, der eksponeres på forsiden, dukker op vilkårligt uden at blive sat ind i en kontekst.. Virksomhedens hjemmeside synes ikke at have grafisk eller layoutmæssig konsistens i forhold til nogle af forlagenes profiler. Ligeledes findes der ingen steder på hjemmesiden en grafisk differentiering af de tre forlag. I forhold til de værdier, BK/TA ønsker at udstråle, så er der ingen sammenhæng mellem disse og hjemmesidens design. Her tænker jeg både på de ønsker, BK/TA har til forbrugerens opfattelse af forlagene (Bilag 2:Mindmap) eller i forhold til BK/TA s strategi, der omfatter et markant grafisk udtryk. For KF s vedkommende er situationen akkurat den samme. Der er i det hele taget ingen konsistens mellem nogen af forlagenes nyere layouts (logo, grafisk design etc.) (jf. Figur 2, 3 og 4) og hjemmesidens layout. I forhold til Lindstrøms teori om det smashable brand, er der altså kun layoutet på forsidebillederne, der kan skabe en association til virksomhedens brands. 14 På hjemmesiden minbog.dk og Signebogen.dk er der til gengæld en høj grad af konsistens mellem layout og produkt. Signebogen.dk har en reference til BK på sin forside, mens minbog.dk optræder som en selvstændig virksomhed at dømme ud fra dens forside. I udarbejdelsen af hjemmesiden er der ikke fokuseret meget på dialog og involvering, medmindre man betragter kontaktoplysninger og muligheden for at tilmelde sig virksomhedens nyhedsbrev og forfattervejledning som et forsøg på dette. Det virker derfor ikke sandsynligt, at hjemmesiden vil motivere forbrugeren til at videregive informationer om hjemmesiden til sit netværk (Aconis 2003:93). De to koncepthjemmesider (bilag 3:Minbog.dk; bilag 4:Signebogen.dk), der udspringer fra BK/TA s redaktion, appellerer derimod til den moderne, brugercentrerede forbruger, der selv vil designe sit produkt eller deltage interaktivt (jf. Figur 1). Derved vil de højst sandsynligt have chance for, at den enkelte bruger anbefaler hjemmesiden til sit netværk og på den måde breder 14 Jeg vil i denne opgave ikke forholde mig til, om nogle af Kroghs Forlag A/S brands er smashable, men blot fokusere på, hvilke muligheder hjemmesiden tilbyder et evt. smashable brand. 18

18 kendskabet til produkterne. Hjemmesiderne kan således generere et salg, der ikke skyldes anden ekstern kommunikation fra virksomheden. Som nævnt i teoriafsnittet bør en kommerciel hjemmeside være i stand til at fange opmærksomheden, vække interesse for produktet, skabe et ønske om at eje samt at animere til handling (Bach Jensen 2004:46). Alt dette kommer an på mere eller mindre subjektive præferencer, men ifølge teorien skulle brugen af involverende hjemmesider være nøglen til forbrugerens involvering (Bach Jensen 2004:66-69). Her kan det klart konstateres, at ingen af de fire kategorier, Bach Jensen opstiller, er dækkende for hjemmesiden (jf. afsnit 2.3.1). Det er imidlertid interessant, at de to andre hjemmesider, virksomheden råder over, indeholder interaktive elementer. Hvad der er brugervenlig navigation, er til dels også en smagssag. Jeg vil mene, at virksomhedens hjemmesider er relativt overskuelige og brugervenlige uden at virke imponerende. På dette område udviser Kroghs Forlag A/S faktisk også en vis konsistens og stabilitet, idet de tre hjemmesider alle består af et centreret midterfelt (Lindstrøm 2005:184). og Signebogen.dk har desuden begge bjælkemenuer for oven i feltet, og ingen af siderne benytter sig af den ellers meget almindelige venstremenu. Der er samlet set meget langt fra forlagenes strategier til den opfattelse, de giver brugerne af den generelle hjemmeside. minbog.dk og Signebogen.dk er til forskel mere vellykkede eksempler mht. generel branding og markedsføring, konsistens, dialog og involvering. 4.3 Forslag til hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin eksterne kommunikation via webmedier På basis af min analyse af virksomhedens eksterne kommunikation og dets brug af webmedier ud fra et branding-teoretisk perspektiv, vil jeg prøve at stille nogle forslag til, hvad virksomheden kan gøre for at forbedre sin eksterne kommunikation via hjemmesider og dermed styrke sine brands. For det første vil jeg mene, at virksomheden bør lave mindst to forskellige hjemmesider, én for KF og én for BK/TA, hvis ikke der skal laves én for hvert forlag. Der kan evt. oprettes en samlet side for Kroghs Forlag A/S, der kan virke som portal for KF, BK, TA, minbog.dk, Signebogen.dk og evt. flere koncepthjemmesider af denne slags. Samtidig kan denne side kommunikere til dem, der er interesseret i at benytte Kroghs Forlags A/S distribution o.l Salg af bøger over internettet er i øvrigt en motivation i sig selv for forlagene, idet boghandlerne køber bøgerne af forlagene med en boghandlerrabat på 35 %. Et øget salg over internettet vil derfor kunne give en betydeligt større indtjening pr. bog. 19

19 Det afgørende er, at der på hver hjemmeside er konsistens mellem forlagets udgivelsesprofil og strategi. Dvs. at der på hvert forlags hjemmeside skal optræde forlagets respektive logo, og det grafiske design bør afspejle forlagets udgivelsesprofil. Der bør ligeledes satses på elementer, der gør hjemmesiderne mere involverende. Det behøver ikke nødvendigvis at være interaktive elementer, som det er tilfældet med Signebogen.dk, men f.eks. brugertilpasning, regelbaseret personalisering eller kollaborativ filtrering (Bach Jensen 2004:68), der kan gøre hjemmesiderne mere interessante og personlige for brugeren. For BKs og TAs vedkommende vil jeg i øvrigt mene, at historiefortælling kan være et svar på ønsket om at profilere sig som et lille, men markant forlag over for det brede publikum, da der helt sikkert ligger en del gode branding-historier gemt i forlagenes lange historie (jf. afsnit 2.2.1). Her kan bl.a. spilles på forlagenes historie, en David og Goliat-konflikt de små forlag mod de store og måske en pointe, der påpeger, at det alligevel lykkes at udgive bøger af høj kvalitet, der får gode anmeldelser. I denne sammenhæng kan det. også være en mulighed at præsentere forlagenes (få) medarbejdere, eller nogle af forfatterne, på hjemmesiden for at fremhæve det nære og det personlige (Jacobsen 1999:232; Jørgensen 2004:162; Rosholm & Højbjerg 2004:39). Det er i et branding-perspektiv endvidere interessant, at en del af BK/TA s strategi går ud på, at nye forfattere lokkes til set i forhold til Jacobsens påstand om at Det stærke brand tiltrækker de»gode hoveder«. Der er selvfølgelig forskel på forfattere, der er tilknyttet et forlag og almindelige medarbejdere, men forfattere kan i mine øjne i lige så høj grad tænkes at vælge deres forlag ud fra forlagets brand (Jacobsen 1999: ). Forfatternes navne kan samtidig også karakteriseres som brands. I denne forbindelse vil det også være en god idé for f.eks. BK, at forlaget på en evt. kommende hjemmeside gør mere ud af at præsentere sine kendte forfattere, hvilket vil kunne koble nogle emotionelle værdier sammen med opfattelsen af forlaget. 20

20 5 Diskussion af branding-perspektivet Det kan diskuteres, hvorvidt branding og brugen af webmedier er den ultimative løsning for Kroghs Forlag A/S i virksomhedens bestræbelser på at bide sig bedre fast i markedet. I forhold til mange af de virksomheder og produkter, som mange af branding-teorierne bruger som eksempler og modeller, er forlagsbranchen på mange måder anderledes. 16 Der er mange faktorer, der spiller en rolle, når det handler om salg og markedsføring af bøger. Bøger bliver f.eks. udsat for anmeldelser, hvilket kan give forbrugerne en forudindtaget mening om en given bog (og dets forlag). Desuden er det min opfattelse, at mange bogkøbere lægger mere mærke til og vægt på forfatterens navn end forlagets navn. Der er dog flere ting, der peger mod, at branding kan være et vigtigt redskab i virksomhedens fremtid. Jeg tænker bl.a. på den stigende forbrugerbevidsthed, hvor flere og flere tænker over, hvilke værdier og holdninger, et produkt signalerer. Her tror jeg, at der ligesom i en del andre brancher er en god chance for de små forlag, hvis de forstår at differentiere sig. 17 Det kan desuden være en idé at skæve til markedslederen, Gyldendal, der har opkøbt adskillige andre forlag, men lader dem fortsætte som selvstændige forlag med samme udgivelsesprofil udadtil (Bjergvig 2006; Bjørnkjær 2006; Krogh 2006). Desuden er der i øjeblikket en stor fokusering på markedsføring i bogbranchen pga. konkurrencen fra andre medier, hvorfor jeg anser det for nødvendigt for Kroghs Forlag A/S at følge med udviklingen (Krogsgaard 2006). 16 Mange af litteraturens eksempler er multinationale virksomheder som Coca-Cola, Apple, Levi s osv., der stort set alle altid har haft branding som en del af deres strategier, og som ikke umiddelbart er de mest åbenlyse virksomheder at sammenligne et mindre foretagende som Kroghs Forlag A/S med. 17 Jeg tænker her bl.a. på Carlsberg og Arla, som i Danmark er suveræne markedsledere inden for deres respektive markeder. Ikke desto mindre har dette ikke ubetinget været et plus for dem, da mange forbrugere bevidst foretrækker små selvstændige virksomheders alternativer. 21

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen

Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Navne: Rolf Erik Hansen, Nikoline Mira Schmidt-Helsbro & Louise Durmus Nielsen Studienumre: 0213-2342, 0213-2303, 0213-2355 E-mail: Ldnielsen@mail.dmjx.dk Titel: Vikingeskibsmuseet en oplevelse for hele

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER

ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER FairSpeak-rapport ÆRLIG KOMMUNIKATION GENNEM INNOVATIV DESIGN AF EMBALLAGE TIL NYE FØDEVARER Læs også bogen: FairSpeak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked v. Viktor Smith, Mette Ohm

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

4 ANALYSE AF BRANDS FRA EMPIRIEN OG DERES ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE WEBSITES... 41

4 ANALYSE AF BRANDS FRA EMPIRIEN OG DERES ANVENDELSE AF KOMMERCIELLE WEBSITES... 41 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 PROBLEMFORMULERING... 4 1.2 AFGRÆNSNING... 5 1.3 METODE OG OPBYGNING... 6 1.4 EMPIRI... 6 1.5 KILDEKRITIK... 7 2 BRANDS OG RELATIONSMARKEDSFØRING... 9 2.1 DEFINITION AF ET BRAND...

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere