Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensopgave SPA 321 Praktik. Hjemmesidebranding. - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold"

Transkript

1 Eksamensopgave SPA 321 Praktik Hjemmesidebranding - en analyse af Kroghs Forlag A/S hjemmesider og erfaringer fra et praktikophold Af: Anders Juul Goldschmidt Afleveringsdato: 5. januar 2007 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 2

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning af emnet og litteraturinddragelsen Teori Introduktion til branding-perspektivet Branding-strategier Webmedier Præsentation af Kroghs Forlag A/S Historie Strategier Hjemmesider Analyse af Kroghs Forlag A/S eksterne kommunikation Analyse af Kroghs Forlag A/S strategier Analyse af Kroghs Forlag A/S brug af webmedier Forslag til hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin eksterne kommunikation via webmedier Diskussion af branding-perspektivet Praktikopholdet Min indsats som fremmedsprogsstuderende i forhold til virksomheden Konklusion Litteraturliste

3 1 Indledning Jeg har i efteråret 2006 haft fornøjelsen af at være praktikant hos Kroghs Forlag A/S, der består af forlagene Kroghs Forlag, Branner og Korch, Thaning & Appel samt minbog.dk. 1 Grunden til, at jeg søgte om praktikstilling her, var, at jeg via mit spanskstudie og mit tilvalg på lingvistik har dannet en almen interesse for sproglige discipliner som semantik og grammatik, og dermed også for korrekt skriftlig formidling. Herudover har jeg været interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med forlagsbranchen, idet jeg anser bl.a. projektorienteret, redaktionelt arbejde som et passende arbejdsområde for mig. Jeg har ikke tidligere haft studierelevant arbejde eller arbejdsopgaver, der på anden måde krævede en længevarende uddannelse, og derfor har et praktikophold været en afgørende mulighed for at jeg har kunnet supplere min uddannelse med fagligt relevant praktisk erfaring. Ud over min faglige interesse ville jeg derfor også gerne prøve, hvordan det er at være en del af en arbejdsplads med en akademisk profil. 1.1 Problemfelt I denne opgave vil jeg først og fremmest belyse Kroghs Forlag A/S hjemmesider ud fra et branding-teoretisk perspektiv. Min inspiration til at tage dette emne op kommer dels fra det praktikforberedende kursus, jeg deltog i august 2006 især Advice Digital Aps oplæg om webdesign dels den forvirring og nysgerrighed, jeg oplevede, da jeg selv ville undersøge virksomheden via dens hjemmeside, inden jeg startede som praktikant. Jeg oplevede, at det var svært at gennemskue, hvordan virksomheden og dens forlag hang sammen. Desuden er dette et område, som flere medarbejdere i virksomheden selv anser for at være et felt, der bør undersøges og sandsynligvis også ændres på. En analyse og diskussion af Kroghs Forlag A/S hjemmesider ud fra et branding-teoretisk perspektiv vil derfor udgøre opgavens første del. I opgavens anden del vil jeg diskutere mit praktikophold i forhold til mit udgangspunkt som humaniorastuderende og bachelor i Spansk og Lingvistik. 1 minbog.dk er ikke et forlag i klassisk forstand, men optræder som et selvstændigt foretagende under Kroghs Forlag A/S. minbog.dk udvikles af samme redaktion, som står for Branner og Korchs og Thanings & Appels udgivelser. 4

4 1.2 Problemformulering Min problemformulering er følgende: Hvordan kan Kroghs Forlag A/S ifølge moderne branding-teorier udføre sine strategier om profilopbygning med særligt fokus på virksomhedens hjemmesider? 1.3 Afgrænsning af emnet og litteraturinddragelsen Jeg har i mit valg af litteratur satset på et bredt perspektiv. Dvs. at litteraturen både rummer de forfattere, der ser branding som et effektivt våben i kampen om forbrugerne og næsten ophøjer begrebet til en religion, mens andre har et mere kritisk blik på begrebet og sågar påstår, at branding er død. Fælles for dem er imidlertid, at de alle har et mere eller mindre skråsikkert bud på, hvordan en virksomhed opnår succes, vinder markedsandele og differentierer sig fra sine konkurrenter. Jeg har valgt at fokusere på Kroghs Forlag A/S hjemmesider, fordi jeg anser dem for at være et væsentligt udstillingsvindue for virksomheden i dag. Desuden har jeg her en fornemmelse af, at der her er et kommunikationsområde, der ikke bliver udnyttet optimalt. Jeg baserer mig pga. mit fokus på hjemmesiderne grundlæggende på Morten Bach Jensens teorier om e-branding, men vil også prøve at inddrage andre holdninger til branding og ekstern kommunikation i den moderne verden; Glenn Jacobsen behandler i Branding i et nyt perspektiv bl.a. branding-begrebet i den postmodernistiske tidsalder og giver nogle definitioner af branding og bud på internettets betydning for kommunikation og branding; Gitte Rosholm og Jesper Højbjerg skriver i deres bidrag til bogen Historiefortælling i praktisk kommunikation om, hvordan historiefortælling og branding kan forenes; I BRAND sense behandler Martin Lindstrøm virksomhedernes muligheder for at integrere alle forbrugernes sanser i brandingen; Kresten Schultz Jørgensen gennemgår brandingens historie og diskuterer, hvorvidt det stadig er aktuelt er at bruge branding-begrebet; endelig erklærer Anthony Aconis i Fireball, at branding er håbløst gammeldags, og introducerer samtidig sine fireballs som brandingens arvtager. Mit udvalg af teori er foretaget ud fra, hvad jeg har vurderet kan være interessant for en virksomhed som Kroghs Forlag A/S. 5

5 2 Teori Dette afsnit rummer en redegørelse for den teori, jeg har valgt at bruge. Der vil særligt være fokus på branding-strategier og brugen af webmedier i forbindelse med branding. Dernæst følger en præsentation af Kroghs Forlag A/S, der vil danne basis for min analyse, der sammen med en diskussion af branding-begrebet slutter afsnittet af. 2.1 Introduktion til branding-perspektivet Det må utvivlsomt være enhver virksomheds mål og drøm at blive den førende og mest kendte aktør på sit område. Det handler om at opnå forbrugerens opmærksomhed og sætte sig fast i bevidstheden. Virksomheder skal derfor differentiere sig og positionere sig i forhold til konkurrenterne på markedet. Dette gøres bedst, hvis virksomheden via sin kommunikation appellerer til forbrugerens følelser. I litteraturen nævnes begreber som de emotionelle, de immaterielle og de sjælelige aspekter af et produkts eller en virksomheds image, og det understreges, at det skal have en ægthed og en personlighed, at det skal vække tillid, og at det skal udtrykke værdier og holdninger (Jacobsen 1999:109; Rosholm & Højbjerg 2004:38; Jørgensen 2004:18). Men hvilke midler skal der til for at vække disse følelser hos forbrugeren? Branding kan være svaret på dette spørgsmål. Branding er oprindeligt synonym for markedsføring af et produkt som en mærkevare. Begrebet har efterhånden udviklet sig til også at omfatte kommunikation af hele virksomheder som mærkevarer (Bach Jensen 2004:15). 2.2 Branding-strategier Der er blandt branding-eksperter enighed om, at et brand aldrig er bedre end dets produkt. Der hentydes til produktets relevans, dvs. hvorvidt forbrugeren har brug for produktet set i forhold til dets pris og kvalitet, og om produktet i det hele taget lever op til de krav, der bliver stillet til det. Hvis ikke produktet har relevans, er der ingen grund til at gå videre med det i et branding-perspektiv (Aconis 2003:11; Jacobsen 1999: 43-45; Jørgensen 2004:126). 6

6 Når man har et godt produkt, der har relevans for forbrugerne, er det næste skridt at gøre forbrugerne opmærksom på det. Traditionelt set er der mulighed for at bruge to forskellige strategier (Bach Jensen 2004:15-35): Produktbranding, der fokuserer på produktet og dets image. Virksomhedsbranding, der fokuserer på virksomheden og dens image som organisation. 2 Forskellen på de to strategier ligger som nævnt i deres fokus. For produktbrandings vedkommende handler det altså blot om at produktet bliver markedsført med vægt på produktets egenskaber. Ved virksomhedsbranding opgiver man mere eller mindre at satse på produkternes særpræg og vælger i stedet at tillægge virksomheden emotionelle værdier (Jacobsen 1999:109). Historiefortælling kan her være en effektiv teknik, der kan hjælpe virksomheder til at differentiere sig selv og/eller produktet fra konkurrenterne (Jørgensen 2004:162; Rosholm & Højbjerg 2004:39). I forbindelse med branding er konsistens en meget vigtig faktor. Konsistens handler bl.a. om, at intern kultur og ekstern opfattelse skal hænge sammen (Bach Jensen 2004:45). Men konsistens betyder også, at virksomheden udviser stabilitet på alle områder, og det gælder alt fra kundeservice til brug af farver i virksomhedens eksterne kommunikation (Lindstrøm 2005:184) I denne sammenhæng fremhæver Lindstrøm også, at et godt brand skal være smashable. At et brand er smashable, betyder, at forbrugeren vil være i stand til at genkende brandet bare ved hjælp af et lille fragment; det kan være brandets logo, farve, skrifttype, symboler eller (hjemmeside-)navigation (Lindstrøm 2005:40,115). Uanset hvilken strategi eller hvilke fremgangsmåder en virksomhed skulle vælge at bruge, vil en eller anden form for kommunikation altid være midlet til at nå forbrugerens opmærksomhed. Gennem de sidste 100 år har præmisserne for kommunikation og særligt massekommunikation forandret sig med hastige skridt. Den klassiske opfattelse af kommunikationsprocessen, som branding-begrebet har taget udgangspunkt i, var den, at en afsender via et medie sendte et budskab til en modtager. Det var i en tid, hvor det var relativt let at overskue og kontrollere, hvad der blev kommunikeret ud, af hvem og til hvem. I vore dage er der imidlertid så utroligt mange medier på tværs af landegrænser og kulturskel, og disse medier har så mange forskellige kanaler, at intet menneske kan overskue det hele. Denne nye situation kræver en anden tilgang til kommunikationsprocessen, hvis virksomheden skal nå ud til sin målgruppe. 2 Jacobsen kalder de to branding-strategier for product branding og corporate branding, mens Lindstrøm nævner Emotional Selling Proposition (ESP) og Organizational Selling Proposition (OSP) (Jacobsen 1999:101; Lindstrøm 2005:7). 7

7 Denne nye tilgang tager udgangspunkt i, at den moderne, toneangivende forbruger i dag ikke er tilfreds med et produkt, der blot giver en æstetisk og funktionel tilfredsstillelse. Den moderne forbruger vil også have dialog og mulighed for at involvere sig. Kommunikationen må derfor nødvendigvis være brugercentreret og give forbrugeren lyst til at engagere sig i, hvad det er, virksomheden står for. Kommunikationen skal give mening for forbrugeren (Jørgensen 2004:116). Især Jørgensen og Aconis fokuserer på teorierne om kommunikation som social proces og om samfundet som et netværk. I netværkssamfundet er alle mennesker forbundet i et vist antal led, men visse personer er mere forbundet og har dermed større netværk end andre. I denne sammenhæng dukker idéen om kunden som medie op. Således bør virksomhederne formidle deres budskaber videre til personer, der kan agere som imageskabende ambassadører. Man skal imidlertid ikke bare forvente, at disse ambassadører dukker op af sig selv; det kræver indsigt i markedet (Aconis 2003:93; Jørgensen 2004: ). 2.3 Webmedier Webmediernes udvikling har generelt foregået parallelt med kommunikationsprocessen (Figur 1) dog over meget kortere tid. Hvor internettet i sin barndom udelukkende fungerede som et digitalt informationsarkiv, er det i dag et (virtuelt) sted, hvor mange mennesker tilbringer en stor del af deres liv. Ligesom det er tilfældet med fjernsyn, radio o.l., er det den teknologiske udvikling, der bestemmer grænserne for kommunikationsmulighederne og transport af data (Jørgensen 2004:18). 3 Der gælder altså de samme spilleregler for webmedier som for al anden moderne kommunikation. Her har virksomheder en helt anden mulighed for at henvende sig til forbrugeren som individ ved at gå i en one-to-one dialog (Jacobsen 1999:223-4). Ifølge Bach Jensen bør en hjemmeside, der samtidig skal fungere som reklame for et produkt, være i stand til at fange brugerens opmærksomhed og brugerens interesse for produktet, skabe et ønske om at eje produktet samt animere til handling fra brugerens side(bach Jensen 2004:46). Midlet til at fange forbrugerens opmærksomhed og interesse er at øge forbrugerens involvering i virksomheden eller virksomhedens brand. Bach Jensen opstiller i denne sammenhæng fire kategorier af involverende hjemmesider: interaktive elementer, brugertilpasning, regelbaseret personalisering og kollaborativ filtrering. 3 Jeg baserer her også min argumentation på egne oplevelser og observationer. Jeg mener, at det store udbud af elektroniske medier giver en helt anden mediekultur, hvor man bevæger sig væk fra at bruge (tænde for) medierne for at opleve noget specifikt og forlade dem, når oplevelsen er slut. Det er for mange mennesker blevet til en vane og almindelig adspredelse at zappe rundt på tv-kanalerne og at surfe rundt på internettet uden destination. 8

8 Kort fortalt er interaktive elementer f.eks. spil; brugertilpasning betyder, at brugeren kan oprette sin egen personlige konto; ved regelbaseret personalisering formes hjemmesiden ud fra brugerens tidligere handlinger på hjemmesiden; og ved kollaborativ filtrering aflæser hjemmesidens system brugerens præferencer og baserer sig på dem, mens brugeren interagerer med hjemmesiden (Bach Jensen 2004:66-69). Figur 1. Internettets evolution. Kilde: Powerpointpræsentation, Praktikforberedende kursus på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, 21. august 2006, ved Martin Sønderlev, Advice Digital Aps. Som allerede nævnt er konsistens et vigtigt element for at skabe et stærkt brand. I forbindelse med webmedier er konsistens meget relevant for en hjemmesides opbygning. En brugervenlig, letforståelig navigation kan gøre en stor forskel. Så vidt det er muligt, skal virksomheden også bestræbe sig på, at der er konsistens mellem hjemmesidens navigation og virksomhedens kommunikation gennem andre kommunikationskanaler (Lindstrøm 2005:55-56). 9

9 3 Præsentation af Kroghs Forlag A/S Jeg vil i dette afsnit give et indblik i Kroghs Forlag A/S historie, en kort opridsning af hhv. Branner og Korchs (BK), Thaning & Appels (TA) og Kroghs Forlags (KF) nyere strategier samt redegøre for hvilke hjemmesider, Kroghs Forlag A/S råder over. Formålet med gennemgangen af Kroghs Forlag A/S historie er at give et billede af den komplicerede struktur, virksomheden har. Hvis man således kigger på de produkter, der i sidste ende kommer ud til forbrugerne, giver det et indtryk af at Kroghs Forlag A/S består af fire sidestillede forlag: KF, BK, TA og minbog.dk. Dette står i stærk modsætning til Kroghs Forlag A/S interne struktur, hvor der reelt kun er to redaktioner: KF og BK/TA/minbog.dk. 4 Opridsningen af BK/TA s og KF s strategier og redegørelsen for Kroghs Forlag A/S historie vil danne grundlag for min senere analyse. 3.1 Historie Som nævnt ovenfor består Kroghs Forlag A/S historisk set af tre forskellige forlag: Kroghs Forlag, Branner og Korch og Thaning & Appel. Alle tre forlag har været selvstændige virksomheder. KF blev stiftet i 1951, BK i 1949, og TA i 1866 (www.kroghsforlag.dk). I starten af 1970 erne flyttede BK og TA ind i de samme lokaler på Frederiksberg for at spare. Samtidig ejede BK aktiemajoriteten i det Vejle-baserede Kroghs Skolehåndbog, som det hed på daværende tidspunkt. Alle forlag var dog selvstændige aktieselskaber, og der var intet sammenfald af personale. I 1979 købte bestyrelsesformanden for både BK og TA, Torben Schur, alle aktier i både BK og Kroghs Skolehåndbog. Efter dette køb blev den daværende direktør for TA også direktør for BK, og de to forlag har herefter delt personale. På Kroghs Forlag ansattes en ny direktør, som samtidig blev økonomidirektør for BK/TA. Efter få år blev de tre forlag fusioneret til ét aktieselskab, der blev et datterselskab af Andreasen & Lachmann (der herefter har ejet alle aktier). I nogle få år havde KF selvstændig ekspedition, mens BK/TA blev ekspederet over den daværende Fællesekspeditionen. Al ekspedition blev derefter flyttet til Kroghs Forlags faciliteter i Vejle, hvilket forårsagede en del forvirring for BK/TA s samarbejdspartnere, idet der på næsten al 4 Jeg vil herefter bruge betegnelsen BK/TA, når de to forlag optræder som en enhed. 10

10 udadvendt kommunikation stod Kroghs. En del af personalet følte sig heller ikke fusioneret pga. den store afstand mellem København og Vejle. De tre forlags udgivelsesprofiler har i næsten alle årene været adskilt. KF udgav i starten udelukkende lovstof for skoler, senere udbygget med andet lovstof. Efterhånden som internettet mindskede behovet for at have en opslagsbog stående, blev udgivelsesprofilen udbygget med udgivelser henvendt til pædagoger, lærere og skoleledere. I en periode (indtil omkring 2000) var denne udgivelsesprofil mere udflydende, og man forsøgte sig på flere fronter. 5 BK og TA har fra starten haft udgivelsesprofiler, der var mere blandede og bredt orienterede. Fra 1979 blev profilerne imidlertid opdelt for kommende titler: voksenbøger på TA og børnebøger på BK dog fortsatte BK en tid med at udgive Morten Korchs bøger. Indimellem har det dog været og er stadig lidt flydende. TA har f.eks. det bedste image i forhold til kunstbøger, og der bliver derfor også udgivet bøger om kunst for børn i dette forlags navn. BK har til gengæld et godt navn mht. bøger om jagt og fiskeri (til voksne), hvorfor forlaget stadig står for dette områdes udgivelser. I marts 2006 blev der ansat en ny forlagschef for BK/TA samt en redaktør og en PR- og pressemedarbejder. Formålet var indadtil at skabe dynamik og fornyelse og udadtil at genskabe de to forlags profil som toneangivende og kvalitetsgaranter på hvert deres udgivelsesområde. I øvrigt har den nuværende ledelse gjort meget for, at personalet skal føle sig som ansat i det samme firma, og at promoveringen af alle forlagsnavne er lige vigtige. 6 Kroghs Forlag A/S redaktioner er i øjeblikket fordelt således, at BK/TA har hjemme i Læderstræde i København, hvor forlagschefen, en redaktør og en pr-medarbejder har deres kontorer, mens én redaktør har kontor i virksomhedens lokaler i Vejle. Kroghs Forlag har officielt sit hovedsæde i Vejle, men har dog en redaktør med kontor i Læderstræde, en chefredaktør, der gennemsnitligt kommer til kontoret i København en eller to gange om ugen og derudover arbejder hjemme og i Vejle. Ud over forlagenes redaktioner befinder direktion, salg og marketing, edb og produktion, regnskab samt lager sig alle i Vejle. Den geografiske adskillelse betyder, at en del medarbejdere må rejse frem og tilbage mellem København og Vejle for at deltage i møder o.l. I dag ser udgivelsesprofilerne således ud, at KF udgiver bøger om pædagogik, skoleledelse o.l. samt håndbøger; BK udgiver fortrinsvis børne- og ungdomsbøger og satser i øjeblikket især på 5 Her tænkes især på KF s sorg og savn -serie, hvor forfatterne Peter Olesen og Birgit Madsen har udgivet en række bøger med titler som f.eks. Børn om mors og fars død, Børn af alkoholikere og Pårørende om demens. 6 Der foreligger ifølge de informationer, jeg har fået, ikke nogen nedskrevet historik om virksomheden. Jeg har derfor baseret min redegørelse på udsagn fra blandt andre grafiker Hanne Posche, der er den nuværende medarbejder med længst anciennitet, virksomhedens direktør, Grethe Damsgaard, samt andre medarbejdere. 11

11 billedbøger skrevet af kendte voksenforfattere; og TA udgiver livsstilsbøger, dvs. bøger om kunst, have, madlavning etc. I 2005 har man desuden oprettet minbog.dk, som også figurerer som et selvstændigt foretagende. 3.2 Strategier Jeg vil i dette afsnit give en kort redegørelse for Kroghs Forlag A/S strategier for sine forlag, dvs. strategien for BK/TA og strategien for KF. De relevante dele af strategien for BK/TA præsenteres her i punktform: 7 BK/TA ønsker at profilere sig som et lille, men markant forlag over for det brede publikum. BK/TA skal inden for en periode på tre år være kendt for at have et aktivt, imødekommende, professionelt og nytænkende redaktionelt miljø med tid, plads og fokus på den enkelte samarbejdspartner, så nye forfattere lokkes til, og de ønskede nuværende forfattere fastholdes. Fokus på udvikling af bæredygtige idéer Arbejde intensivt med etablering af kontakt til nøglepersoner både i netværket og i forfatternetværket ved aktiv, opsøgende adfærd. Tiltrække kendte forfattere, høj kvalitet, markant grafisk udtryk, aktualitet, pr-potentiale, kommerciel bæredygtighed Fordelene ved at være en lille organisation skal udnyttes. Fokus på markedsføring af den enkelte titel Ansættelse af marketingmedarbejder Iværksættelse af nyt grafisk design Ekstern repræsentation Større fokus på markedsføring 7 Direktør Grethe Damsgaard og forlagschef for BK/TA, Louise Haslund-Christensen har været så venlige at give mig mulighed for at få en redigeret udgave af Strategi, handlingsplan og budget for Branner og Korch/Thaning & Appel, der er udfærdiget af Haslund-Christensen. Der er tale om en redigeret udgave, idet den originale udgave indeholder følsomme økonomiske informationer. 12

12 Figur 2. Branner og Korchs logo. Figur 3. Thaning & Appels logo. Tilsvarende præsenteres KF s strategi her: 8 Større synliggørelse over for målgrupper offentlige institutioner, offentlige ansatte, uddannelsesinstitutioner o.l. Større fokus på ekstern repræsentation kontakt til nøglepersoner, afholdelse af konferencer o.l. Høj kvalitet redaktionelt og indholdsmæssigt Markant grafisk design f.eks. genkendelig skrå linje på alle forlagets udgivelser og nyt logo (Figur 4) Markedsføring af produkter i fagligt relevante medier (f.eks. Børn&Unge o.l.) Større fokus på netværk og konsulenter f.eks. FOA, BUPL, kommunale forvaltninger, ministerier o.l. Følge den politiske udvikling (nye lovforslag o.l.) med henblik på at matche målgruppens behov for opdateringer på disse punkter 8 Der foreligger ikke nogen skriftligt formuleret strategi for KF, men jeg har baseret mig på redaktør Merete Hardings udsagn om, hvilke mål forlaget har, og hvordan disse mål skal nås. 13

13 Figur 4. Kroghs Forlags logo. Der satses for BK/TA s vedkommende på, at forlagenes udgivelser skal sælges via boghandlere, mens der for KF s vedkommende satses på et mere direkte salg via bestillinger fra forlagets egen distribution (per telefon og fax samt via hjemmeside). Årsagen er selvfølgelig forlagenes forskellige profiler. Mange af KF s udgivelser henvender sig f.eks. til offentlige institutioner, der køber større partier ad gangen. 3.3 Hjemmesider Kroghs Forlag A/S råder over tre hjemmesider: (Bilag 1:Hjemmeside 9 ), (Bilag 3:Minbog.dk) og (Bilag 4:Signebogen.dk). Den første er virksomhedens generelle hjemmeside og repræsenterer de tre originale forlag (KF, BK og TA), mens minbog.dk er en selvstændig hjemmeside (jf. afsnit 2.2.1), hvor brugeren kan købe personlige børnebøger, dåbsbøger, adoptionsbøger og demensbøger, og Signebogen.dk repræsenterer en specifik udgivelse. Disse to hjemmesider hører i øvrigt under BK/TA s redaktion. 10 er i øvrigt en hel del ældre end de to førnævnte hjemmesider, og det planen at den skal forbedres eller erstattes af en ny hjemmeside inden for en overskuelig fremtid. 11 Det, der bl.a. er interessant i denne sammenhæng, er, at der ud over billeder af bøgernes forsider ingen steder på hjemmesiden findes nogle logoer eller andre former for symboler e.l., der 9 For en ordens skyld skal jeg oplyse, at de tre titler, der er repræsenteret på bilaget, er mere eller mindre tilfældige; dvs. at hjemmesiden vilkårligt viser tre nyere titler, hver gang hjemmesiden opdateres. 10 I serien om Signe er hidtil udkommet to udgivelser, Signe og Signe og Jens, mens en tredje udgivelse skulle være på vej. Signe -bøgerne udgives på Branner og Korch. Bøgerne er bl.a. skrevet i samarbejde med fire teenage-piger fra Kartoffelrækkerne i København og tager udgangspunkt i deres univers. Hjemmesiden indeholder oplysninger om bøgernes figurer og en interaktiv del, hvor brugeren (ligesom Signe ) kan lave sin egen profil. 11 Ifølge direktør Grethe Damsgaard er hjemmesiden oprettet før hendes ansættelse som salgschef i Grethe Damsgaard fortæller desuden, at den tekniske del er udført af Jørn Thomsen Offset, mens designet oprindelig blev udarbejdet af Stærk Reklamebureau A/S. Efter Grethe Damsgaards ansættelse har hjemmesiden én gang gennemgået en ændring af det overordnede layout, men ikke af struktur og funktionalitet. minbog.dk og Signebogen.dk er fra hhv og

14 kan associere til et af de tre forlag. Der er i den forbindelse heller ikke gjort nogen forskel på andre former for visuelle elementer som f.eks. farver, skrifttyper etc. 15

15 4 Analyse af Kroghs Forlag A/S eksterne kommunikation Jeg vil i de følgende tre underafsnit analysere hhv. virksomhedens strategier og dens brug af webmedier samt ud fra disse to analyser give mit bud på, hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin brug af webmedier med henblik på opfyldelse af de nævnte strategier. 4.1 Analyse af Kroghs Forlag A/S strategier I forhold til teorien er der betydeligt flere nuancer i den konkrete virksomhed. Kroghs Forlag A/S er f.eks. ejet af en anden virksomhed, Andreasen & Lachmann, og ser man på produkterne, giver det mest mening at tale om hhv. KF, BK, TA og minbog.dk som virksomheder. Det, der bl.a. er interessant i min analyse, er, at der er flere virksomheder i virksomheden. Spørgsmålet er derfor, hvilke dele af virksomheden, der bliver brandet og hvordan. Hvis man kigger på strategierne for BK/TA er der tydeligvis fokus på at profilere sig, at blive kendt, at have et markant grafisk udtryk og at markedsføre af det enkelte produkt. For KF s vedkommende er der ligeledes et ønske om at gøre sig mere synlig for sin målgruppe samt fokus på grafisk udtryk og logo (jf. afsnit 2.2.2). I modsætning hertil foreligger der ikke nogen strategi for Kroghs Forlag A/S om at profilere sig som virksomhed. 12 Der er altså tale om virksomhedsbranding, hvor hhv. BK/TA og KF skal sættes i fokus. I denne sammenhæng er BK/TA s strategi bemærkelsesværdig, ved at der udtrykkes ønske om at profilere sig som et lille forlag og ikke som to små forlag, og idet at der i det hele taget er udfærdiget en fælles strategi for de to forlag. Det første kan være en formuleringsfejl, men den fælles strategi kan tyde på, at BK/TA ser sig selv som én virksomhed med to forskellige produktlinjer. Både BK/TA og KF satser nemlig også begge på produktbranding, idet de begge har ambitioner om bedre markedsføring af deres produkter til deres respektive målgrupper. Der er altså ikke nogen udpræget præference for den eller anden branding-strategi. På trods af teoriens påpegning af, at udviklingen bevæger sig fra produktbranding mod virksomhedsbranding, skal denne brug af begge branding-strategier nok tilskrives, at forlagsbranchen i forhold til andre brancher stadig er afhængig af produktinnovation og idéudvikling (Bach Jensen 2004:26). 12 Jeg er på intet tidspunkt i min diskussion af denne opgaves problemfelt med Kroghs Forlag A/S direktør og øvrige medarbejdere blevet gjort opmærksom om eksistensen af en profileringsstrategi for Kroghs Forlag A/S og slutter deraf, at der ikke er nogen. 16

16 Hvad angår konsistens, er det som nævnt vigtigt, at den interne kultur og den eksterne opfattelse hænger sammen. Det må nødvendigvis også betyde, at den eksterne kommunikation skal afspejle den interne kultur og organisation. Der skal altså være en rød tråd, der går igen i alt det, virksomheden ønsker at udstråle, og i de budskaber, forbrugeren i sidste ende modtager. Her er der en god sammenhæng mellem BK/TA s strategi, der bl.a. ønsker også at profilere sig som et lille forlag, da den fælles strategi samtidig afspejler forlagets interne kultur og organisation. Hos KF er der bl.a. konsistens mellem ønsket om udbygning af det faglige netværk og målet om gennem denne indsigt at udfylde målgruppens behov. Dialog og involvering er ifølge branding-teorierne utroligt vigtige værktøjer, hvis man vil fange forbrugerens opmærksomhed og interesse. Ud over BK/TA s og KF s deltagelse i det årlige BogForum, hvilket vel nærmest er obligatorisk for alle danske forlag af en vis beskaffenhed, har KF i løbet af mit praktikforløb taget initiativ til afholdelse af en konference for landets kommuners pædagogiske konsulenter, hvilket er i god tråd med forlagets strategi om at blive mere synlig for sin målgruppe. 13 KF er desuden fast deltager ved Skolernes årsmøde. Her lever KF udmærket op til sin strategi, hvad angår synliggørelse over for målgruppen og større fokus på netværk og nøglepersoner. Derimod har BK/TA, efter hvad jeg har erfaret, ikke taget initiativer til nogen form for dialog eller involvering af sine potentielle kunder på trods af, at der i forlagets strategi bl.a. nævnes, at der skal satses på ekstern repræsentation. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at det også er en del af BK/TA s strategi at tiltrække kendte forfattere, og på dette område har BK/TA udvist stor aktivitet, og at der er planer om at lancere visse kommende udgivelser i forbindelse med, der vurderes at være interessante for udgivelsernes målgrupper. Dette må dog også karakteriseres som en markedsføringsstrategi eller produktbranding, da formålet er at give produktet en emotionel værdi i forbrugerens øjne. Der er generelt en forholdsvis god sammenhæng mellem forlagenes strategier, og det de gør samt deres ageren udadtil. Der er fokus på virksomhedsbranding af forlagene, og produktbranding af deres respektive produktlinjer. Der er desuden en vis konsistens mellem strategier og intern organisation. Der er sluttelig også sammenhæng mellem KF s ønske om at være udadvendt og dets handlinger, mens BK/TA måske halter lidt på dette område. 13 Der vil blive afholdt to konferencer med samme program en i København og en i Vejle i løbet af februar

17 4.2 Analyse af Kroghs Forlag A/S brug af webmedier Hvis man kigger på virksomhedens hjemmeside, må der tydeligvis være tale om virksomhedsbranding, hvilket jeg bl.a. tolker ud fra hjemmesidens navn og forsidens overskrift. Det vil altså sige, at hjemmesiden er udtryk for virksomhedsbranding, hvor det er Kroghs Forlag A/S som samlet virksomhed, der er i fokus. Hertil kan tilføjes, at hjemmesiden også repræsenterer en lettere vilkårlig form for produktbranding uden særlig hensyntagen til forlagenes forskellige produktlinjer, idet de udgivelser, der eksponeres på forsiden, dukker op vilkårligt uden at blive sat ind i en kontekst.. Virksomhedens hjemmeside synes ikke at have grafisk eller layoutmæssig konsistens i forhold til nogle af forlagenes profiler. Ligeledes findes der ingen steder på hjemmesiden en grafisk differentiering af de tre forlag. I forhold til de værdier, BK/TA ønsker at udstråle, så er der ingen sammenhæng mellem disse og hjemmesidens design. Her tænker jeg både på de ønsker, BK/TA har til forbrugerens opfattelse af forlagene (Bilag 2:Mindmap) eller i forhold til BK/TA s strategi, der omfatter et markant grafisk udtryk. For KF s vedkommende er situationen akkurat den samme. Der er i det hele taget ingen konsistens mellem nogen af forlagenes nyere layouts (logo, grafisk design etc.) (jf. Figur 2, 3 og 4) og hjemmesidens layout. I forhold til Lindstrøms teori om det smashable brand, er der altså kun layoutet på forsidebillederne, der kan skabe en association til virksomhedens brands. 14 På hjemmesiden minbog.dk og Signebogen.dk er der til gengæld en høj grad af konsistens mellem layout og produkt. Signebogen.dk har en reference til BK på sin forside, mens minbog.dk optræder som en selvstændig virksomhed at dømme ud fra dens forside. I udarbejdelsen af hjemmesiden er der ikke fokuseret meget på dialog og involvering, medmindre man betragter kontaktoplysninger og muligheden for at tilmelde sig virksomhedens nyhedsbrev og forfattervejledning som et forsøg på dette. Det virker derfor ikke sandsynligt, at hjemmesiden vil motivere forbrugeren til at videregive informationer om hjemmesiden til sit netværk (Aconis 2003:93). De to koncepthjemmesider (bilag 3:Minbog.dk; bilag 4:Signebogen.dk), der udspringer fra BK/TA s redaktion, appellerer derimod til den moderne, brugercentrerede forbruger, der selv vil designe sit produkt eller deltage interaktivt (jf. Figur 1). Derved vil de højst sandsynligt have chance for, at den enkelte bruger anbefaler hjemmesiden til sit netværk og på den måde breder 14 Jeg vil i denne opgave ikke forholde mig til, om nogle af Kroghs Forlag A/S brands er smashable, men blot fokusere på, hvilke muligheder hjemmesiden tilbyder et evt. smashable brand. 18

18 kendskabet til produkterne. Hjemmesiderne kan således generere et salg, der ikke skyldes anden ekstern kommunikation fra virksomheden. Som nævnt i teoriafsnittet bør en kommerciel hjemmeside være i stand til at fange opmærksomheden, vække interesse for produktet, skabe et ønske om at eje samt at animere til handling (Bach Jensen 2004:46). Alt dette kommer an på mere eller mindre subjektive præferencer, men ifølge teorien skulle brugen af involverende hjemmesider være nøglen til forbrugerens involvering (Bach Jensen 2004:66-69). Her kan det klart konstateres, at ingen af de fire kategorier, Bach Jensen opstiller, er dækkende for hjemmesiden (jf. afsnit 2.3.1). Det er imidlertid interessant, at de to andre hjemmesider, virksomheden råder over, indeholder interaktive elementer. Hvad der er brugervenlig navigation, er til dels også en smagssag. Jeg vil mene, at virksomhedens hjemmesider er relativt overskuelige og brugervenlige uden at virke imponerende. På dette område udviser Kroghs Forlag A/S faktisk også en vis konsistens og stabilitet, idet de tre hjemmesider alle består af et centreret midterfelt (Lindstrøm 2005:184). og Signebogen.dk har desuden begge bjælkemenuer for oven i feltet, og ingen af siderne benytter sig af den ellers meget almindelige venstremenu. Der er samlet set meget langt fra forlagenes strategier til den opfattelse, de giver brugerne af den generelle hjemmeside. minbog.dk og Signebogen.dk er til forskel mere vellykkede eksempler mht. generel branding og markedsføring, konsistens, dialog og involvering. 4.3 Forslag til hvordan Kroghs Forlag A/S kan optimere sin eksterne kommunikation via webmedier På basis af min analyse af virksomhedens eksterne kommunikation og dets brug af webmedier ud fra et branding-teoretisk perspektiv, vil jeg prøve at stille nogle forslag til, hvad virksomheden kan gøre for at forbedre sin eksterne kommunikation via hjemmesider og dermed styrke sine brands. For det første vil jeg mene, at virksomheden bør lave mindst to forskellige hjemmesider, én for KF og én for BK/TA, hvis ikke der skal laves én for hvert forlag. Der kan evt. oprettes en samlet side for Kroghs Forlag A/S, der kan virke som portal for KF, BK, TA, minbog.dk, Signebogen.dk og evt. flere koncepthjemmesider af denne slags. Samtidig kan denne side kommunikere til dem, der er interesseret i at benytte Kroghs Forlags A/S distribution o.l Salg af bøger over internettet er i øvrigt en motivation i sig selv for forlagene, idet boghandlerne køber bøgerne af forlagene med en boghandlerrabat på 35 %. Et øget salg over internettet vil derfor kunne give en betydeligt større indtjening pr. bog. 19

19 Det afgørende er, at der på hver hjemmeside er konsistens mellem forlagets udgivelsesprofil og strategi. Dvs. at der på hvert forlags hjemmeside skal optræde forlagets respektive logo, og det grafiske design bør afspejle forlagets udgivelsesprofil. Der bør ligeledes satses på elementer, der gør hjemmesiderne mere involverende. Det behøver ikke nødvendigvis at være interaktive elementer, som det er tilfældet med Signebogen.dk, men f.eks. brugertilpasning, regelbaseret personalisering eller kollaborativ filtrering (Bach Jensen 2004:68), der kan gøre hjemmesiderne mere interessante og personlige for brugeren. For BKs og TAs vedkommende vil jeg i øvrigt mene, at historiefortælling kan være et svar på ønsket om at profilere sig som et lille, men markant forlag over for det brede publikum, da der helt sikkert ligger en del gode branding-historier gemt i forlagenes lange historie (jf. afsnit 2.2.1). Her kan bl.a. spilles på forlagenes historie, en David og Goliat-konflikt de små forlag mod de store og måske en pointe, der påpeger, at det alligevel lykkes at udgive bøger af høj kvalitet, der får gode anmeldelser. I denne sammenhæng kan det. også være en mulighed at præsentere forlagenes (få) medarbejdere, eller nogle af forfatterne, på hjemmesiden for at fremhæve det nære og det personlige (Jacobsen 1999:232; Jørgensen 2004:162; Rosholm & Højbjerg 2004:39). Det er i et branding-perspektiv endvidere interessant, at en del af BK/TA s strategi går ud på, at nye forfattere lokkes til set i forhold til Jacobsens påstand om at Det stærke brand tiltrækker de»gode hoveder«. Der er selvfølgelig forskel på forfattere, der er tilknyttet et forlag og almindelige medarbejdere, men forfattere kan i mine øjne i lige så høj grad tænkes at vælge deres forlag ud fra forlagets brand (Jacobsen 1999: ). Forfatternes navne kan samtidig også karakteriseres som brands. I denne forbindelse vil det også være en god idé for f.eks. BK, at forlaget på en evt. kommende hjemmeside gør mere ud af at præsentere sine kendte forfattere, hvilket vil kunne koble nogle emotionelle værdier sammen med opfattelsen af forlaget. 20

20 5 Diskussion af branding-perspektivet Det kan diskuteres, hvorvidt branding og brugen af webmedier er den ultimative løsning for Kroghs Forlag A/S i virksomhedens bestræbelser på at bide sig bedre fast i markedet. I forhold til mange af de virksomheder og produkter, som mange af branding-teorierne bruger som eksempler og modeller, er forlagsbranchen på mange måder anderledes. 16 Der er mange faktorer, der spiller en rolle, når det handler om salg og markedsføring af bøger. Bøger bliver f.eks. udsat for anmeldelser, hvilket kan give forbrugerne en forudindtaget mening om en given bog (og dets forlag). Desuden er det min opfattelse, at mange bogkøbere lægger mere mærke til og vægt på forfatterens navn end forlagets navn. Der er dog flere ting, der peger mod, at branding kan være et vigtigt redskab i virksomhedens fremtid. Jeg tænker bl.a. på den stigende forbrugerbevidsthed, hvor flere og flere tænker over, hvilke værdier og holdninger, et produkt signalerer. Her tror jeg, at der ligesom i en del andre brancher er en god chance for de små forlag, hvis de forstår at differentiere sig. 17 Det kan desuden være en idé at skæve til markedslederen, Gyldendal, der har opkøbt adskillige andre forlag, men lader dem fortsætte som selvstændige forlag med samme udgivelsesprofil udadtil (Bjergvig 2006; Bjørnkjær 2006; Krogh 2006). Desuden er der i øjeblikket en stor fokusering på markedsføring i bogbranchen pga. konkurrencen fra andre medier, hvorfor jeg anser det for nødvendigt for Kroghs Forlag A/S at følge med udviklingen (Krogsgaard 2006). 16 Mange af litteraturens eksempler er multinationale virksomheder som Coca-Cola, Apple, Levi s osv., der stort set alle altid har haft branding som en del af deres strategier, og som ikke umiddelbart er de mest åbenlyse virksomheder at sammenligne et mindre foretagende som Kroghs Forlag A/S med. 17 Jeg tænker her bl.a. på Carlsberg og Arla, som i Danmark er suveræne markedsledere inden for deres respektive markeder. Ikke desto mindre har dette ikke ubetinget været et plus for dem, da mange forbrugere bevidst foretrækker små selvstændige virksomheders alternativer. 21

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Gode råd og guide til sessionsværter 3 Velfærdens Innovationsdag er en arbejdende konference 4 Generelt om formater 5 Forslag til

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Muligheder for det frivillige arbejde

Muligheder for det frivillige arbejde Køb bøger i dag. 180 kr. Muligheder for det frivillige arbejde V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005

Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere. 22. februar 2005 Politik for rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 22. februar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET MÅLSÆTNING... 2 DELMÅL... 2 GENTOFTE KOMMUNE SOM ARBEJDSPLADS UDADTIL... 2 ANNONCERING... 3 ANSÆTTELSESPROCEDURE...

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling

Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Praktikopgave for første praktikperiode - Iagttagelse og fortælling Formålet med opgaven er, at den studerende får erfaring med og færdigheder i at anvende fortælling som metode for dokumentation af pædagogisk

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops

Den sælgende vært. Tag styringen over dit salg. Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Tag styringen over dit salg Lær at sælge på 5 workshops Den sælgende vært Du arbejder sandsynligvis som vært eller medarbejder med salgsansvar på et hotel eller lignende. Måske synes

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere

Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere Delpolitik om Rekruttering og ansættelse af nye medarbejdere 1. Overordnet målsætning Med en bevidst rekrutteringsstrategi ønsker vi at fastholde og tiltrække medarbejdere, der kan medvirke til, at Gentofte

Læs mere

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014

København den 1. april 2014. Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 København den 1. april 2014 Indstilling af Ugebrevet A4 til Bordingprisen for visuel formidling 2014 Det skal være muligt at læse langt på nettet. Det har altid været kernen i Ugebrevet A4 s strategi på

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune

Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Vordingborg Social Virksomheder, Vordingborg Kommune Gartneriet Oringe og værkstedet på Færgegårdsvej, Hyldevang-Skovhjælpere, Præstø værkstedet, Butikken i Vordingborg

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Networking og Personlig branding med LinkedIn

Networking og Personlig branding med LinkedIn Foredrag hos Kost & Ernæringsforbundet 18. september 2012 Networking og Personlig branding med LinkedIn Morten Vium Find mig på LinkedIn: mortenvium.dk/linkedin Mere om mine foredrag: ModerneJobsøger.dk/foredrag-linkedin-ekspert-morten-vium

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv

Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv E-bog Sådan får du nemmere ved at sælge dig selv - 10 enkle steps til mere succes! Kort om forfatteren: Jeg, Louise Schubert har en kommerciel baggrund fra Handelshøjskolen i Aarhus. I mange år har jeg

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst.

Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Account Management/salgs-praktikant søges til virksomhed i vækst. AW Media søger praktikant med talent for salg og kommunikation. Du behøver ingen erfaring, idet

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed

Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Myndighedssocialrådgiverens kernefaglighed Hvilket mindset har socialrådgivere i denne kontekst? Hvilke præmisser baserer socialrådgiveren sin praksis på? I Dansk Socialrådgiverforening har vi afgrænset

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011

Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Retningslinier for indhold på den online studyguide Sidst opdateret: 24. november 2011 Indhold Bachelorbeskrivelsen (Full Degree Undergraduate)... 3... 3... 3 Fagligt indhold... 3 Kombinations- & kandidatmuligheder...

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport

E-markedspladser et springbræt for dansk eksport E-markedspladser et springbræt for dansk eksport Reimer Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen Reimar Ivang, Morten Rask og Erik A. Christensen E-markedspladser et springbræt for dansk eksport 1. udgave

Læs mere