DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning"

Transkript

1 DET ACCELEREREDE KOLON- KIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7)

2 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering DET ACCELEREREDE KOLONKIRURGISKE PATIENTFORLØB En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning Jørgen Folkersen 1, Jakob Andreasen 1, Linda Basse 2, Dorthe Hjort Jakobsen 2, Henrik Kehlet 2, 3 1. MTV-enheden ved Hvidovre Hospital 2. Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Hvidovre Hospital 3. Sektion for Kirurgisk Patofysiologi, Juliane Marie Centret, H:S Righospitalet Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2005; 5 (7)

3 Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb en medicinsk teknologivurdering C Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering URL: Emneord: Medicinsk Teknologivurdering, MTV,kolonkirurgi, accelereret patientforløb Sprog: Dansk med engelsk resume Format: pdf Version: 1,0 Versionsdato: 21. november 2005 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, december 2005 Design: Sundhedsstyrelsen og 1508 A/S Layout: P. J. Schmidt Grafisk produktion Elektronisk ISBN: Elektronisk ISSN: X Denne rapport citeres således: Folkersen J, Andreasen J, Basse L, Jakobsen DH, Kehlet H Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb en medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2005; 5 (7) København: Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005 Serietitel: Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter Serieredaktion: Finn Børlum Kristensen, Mogens Hørder, Leiv Bakketeig Serieredaktionssekretær: Stig Ejdrup Andersen For yderligere oplysninger rettes henvendelse til: Sundhedsstyrelsen Center for Evaluering og MTV Islands Brygge København S Tlf cemtv/sst.dk Hjemmeside: Rapporten kan downloades fra eller fra under publikationer.

4 Forord af CEMTV Rapporten»Det accelererede kolonkirurgiske forløb«beskriver en anderledes måde at lede et indlæggelsesforløb, hvor man søger at optimere forløbet ved operation på tyk- og endetarm baseret på den bedste tilgængelige viden om en række enkeltelementer i behandlingen. Disse er blandt andet bedøvelse, smertelindring, faste, information, tarmudrensning, kirurgisk snit, dræn, sonde og postoperativ mobilisering. Rationalet er, at man opnår det mest optimerede forløb ved at optimere hvert af disse elementer. Rapporten angiver, at disse enkeltelementer og den viden man til enhver tid har om den mest effektive håndtering af de pågældende elementer hele tiden skifter, og at konklusionerne derfor også vil nuanceres med ny viden. Der er tale om et pionerarbejde med udgangspunkt i kirurgisk gastroenterologisk afdeling ved H:S Hvidovre Hospital. Her har man gennem nytænkning og forskning søgt at optimere behandlingen for denne patientgruppe, så den tilstræber at give bedre resultater for patienterne og på samme tid en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Rapporten søger at beregne de økonomiske konsekvenser af at indføre det accelererede kolonkirurgiske forløb og ser på de parametre, hvor det antages, at der er en forskel i forhold til det konventionelle forløb. Beregningerne er behæftet med usikkerhed. og sammenligningen mellem konventionelt og accelereret forløb bygger på data fra to forskellige hospitaler under en «alt andet lige«antagelse. Dette øger mulighederne for skævhed (bias) i resultaterne. Rapporten medregner ikke omkostningerne til de strukturelle ændringer, som rapporten beskriver som en forudsætning for det accelererede kolonkirurgiske forløb. De økonomiske konsekvenser af en omlægning er derfor fortsat usikkert anslået. Der er dog holdepunkter for, at en konsekvent reorganisering af de kirurgiske forløb vil kunne give bedre resultater og en bedre ressourceudnyttelse. Dette må imidlertid løbende dokumenteres. Rapportens belysning af de behandlingsmæssige gevinster ved det accelererede kolonkirurgiske forløb er væsentlig, og det er vigtigt fortsat at dokumentere disse gennem stringent forskning. Det er primært hospitalsdelen af patientforløbet, der behandles i rapporten. Der er behov for yderligere forskning til at belyse det accelererede forløbs konsekvenser for patienten, herunder sociale og økonomiske aspekter. Desuden bør implikationerne af det accelererede forløb for arbejdet i primærsektoren også undersøges. Rapporten er resultatet af et projekt, som i 2000 blev støttet af puljemidler fra MTV-Instituttet (nu Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, CEMTV). Tilskuddet blev givet til kirurgisk gastroenterologisk afdeling ved H:S Hvidovre Hospital. Rapporten udgives i CEMTVs serie»medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter«. Puljeprojekter er enten helt eller delvist finansieret af CEMTV, men udføres uden for centrets regi. Før en rapport bliver publiceret i serien, skal den gennemgå eksternt peer-review hos relevante, typisk nordiske, eksperter. Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering December 2005 Finn Børlum Kristensen Centerchef Den følgende sammenfatning er fra rapporten»det accelererede kolonkirurgiske patientforløb en medicinsk teknologivurdering«. Den fulde rapport kan læses på under publikationer. Herfra kan også nærværende sammenfatning downloades.

5 Sammenfatning Teknologi Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb har til formål at forbedre det perioperative forløb for kirurgiske patienter. Dette regime har sin oprindelse i en multifaktoriel og evidensbaseret strategi, hvis enkeltelementer til enhver tid skal være udtryk for den mest optimerede patientbehandling. De aktuelle enkeltelementer udgør tilsammen det accelererede kirurgiske patientforløb. Nationale og internationale kliniske studier konkluderer, at det accelererede patientforløb samlet set har følgende fordele: reduceret indlæggelsestid, hurtigere normalisering af tarmfunktion og mulighed for hurtigere mobilisering. Den postoperative morbiditet er uændret eller bedre, idet specielt medicinske komplikationer (hjerte- og lungekomplikationer) er færre. Herudover betyder det accelererede patientforløb mindre postoperativ træthed og hurtigere genoptagelse af normale dagligdags aktiviteter efter hjemsendelsen. Organisation De organisatoriske erfaringer beskrevet i nærværende rapport er indhøstet på Hvidovre Hospital som del af et mangeårigt udviklingsforløb. Disse erfaringer understøttes af parallelle danske og udenlandske udviklingsforløb. Indførelse af det accelererede patientforløb kræver, at en række strukturelle forudsætninger er opfyldt. Det drejer sig om hhv. forøgede krav til tværfagligt samarbejde, udarbejdelse og efterlevelse af standardplejeplaner og standarder for patientbehandlingen. Det er herudover optimalt at oprette dedikerede specialistteam til opgaven, ligesom den accelererede kirurgi fordrer en ændret arbejdstilrettelæggelse. De afledte konsekvenser af at indføre det accelererede patientforløb omfatter færre sengepladser i afdelingen, flere opholdsfaciliteter for oppegående patienter samt behov for intensiveret undervisning af sundhedspersonale. Indførelse af det accelererede patientforløb har også nogle afledte procesmæssige virkninger både for patientforløbet og for patientbehandlingen. Det omfatter bl.a. større fokus på den præoperative patientinformation og på koordinering imellem de sundhedsfaglige aktører. Indførelse af det accelererede patientforløb stiller krav om holdningsændringer hos personalet og en nødvendig vilje til omlægning af gamle traditioner. Dette stiller atter krav om motiverende undervisning og ledelsesmæssig opbakning. Patienten Der er kun meget få publikationer, som har undersøgt patienternes subjektive tilfredshed med det accelererede patientforløb. Nærværende MTV-projekt har bl.a. undersøgt tre subjektive tilfredshedsparametre: Tilfredshed med hjemsendelse, tilfredshed med information og tilfredshed med smertebehandling. Den generelle patienttilfredshed er bedre eller uændret. Patientens tilfredshed med den givne information er bedre eller uændret ved det accelererede patientforløb. Tilfredsheden med smertebehandlingen er væsentligt større ved det accelererede forløb. Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb en medicinsk teknologivurdering 7

6 Færre patienter i det accelererede forløb følte sig klar til udskrivning sammenlignet med patienterne i det konventionelle forløb. Økonomi Der er gennemført en cost-effectivenessanalyse. Omkostningsberegningerne baseres på beregninger af forskelle i de to patientforløb. Den potentielle samfundsøkonomiske besparelse ved det accelererede patientforløb fandtes at være kr per patientforløb. Cost-effectivenessanalysen konkluderer, at der foreligger en dominant situation, hvilket betyder, at det accelererede patientforløb tenderer imod at være både billigere og at have en bedre sundhedsmæssig effekt i form af reduceret postoperativ morbiditet. Samlet set betyder dette, at der er mulighed for en samfundsøkonomisk gevinst, samtidigt med at patientbehandlingen forbedres. Det accelererede kolonkirurgiske patientforløb en medicinsk teknologivurdering 8

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning

SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING? En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering SKAL DER OPLÆGGES ET ELLER TO ÆG VED IVF-BEHANDLING?

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering

Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering hovedrapport 2 0 1 1 Medicinsk Teknologivurdering 2011; 13(1) Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Medicinsk Teknologivurdering

Medicinsk Teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for Medicinsk Teknologivurdering M T V Medicinsk Teknologivurdering Hvorfor? Hvad? Hvornår? Hvordan? Statens Institut for

Læs mere

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning

brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning brug af telemedicin mellem Rigshospitalet og Bornholms hospital Rapport fra et pilotprojekt Sammenfatning 2010 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2010;10(2) Brug af telemedicin mellem Rigshospitalet

Læs mere

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj

INTRODUKTION TIL MINI-MTV. et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj INTRODUKTION TIL MINI-MTV et ledelses- og beslutningsstøtteværktøj til sygehusvæsenet 2005 4 Indtroduktion til Mini-MTV Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Introduktion til Mini-MTV et

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Evaluering af modelprojekt om

Evaluering af modelprojekt om Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet 2009 Evaluering af modelprojekt om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet Udarbejdet af ALS Research ApS for Sundhedsstyrelsen, september

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010

Evaluering af projekt vedr. telemedicinsk udskrivningskonference en mini-mtv. December 2010 en mini-mtv December 2010 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen, Janne Buck Christensen Claus Duedal Pedersen, Odense Universitetshospital Resume af resultaterne Denne evaluering beskriver resultaterne af et

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Økonomi og styring i sygehusvæsenet

Økonomi og styring i sygehusvæsenet Økonomi og styring i sygehusvæsenet Notat udarbejdet for Foreningen af Speciallæger, FOA Fag og Arbejde, HK/Kommunal, Sundhedskartellet og Foreningen af Yngre Læger Lone Bilde Anne Rytter Hansen Jes Søgaard

Læs mere

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet

BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER. Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet BEHANDLING AF PTSD HOS VETERANER Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet 2010 Behandling af PTSD hos veteraner Anbefalinger for fremtidig planlægning i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Automatisk medicindosering

Automatisk medicindosering Medicinsk teknologivurdering Automatisk medicindosering ved Århus Universitetshospital MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING AUTOMATISK MEDICINDOSERING VED ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL Medicinsk Teknologivurdering,

Læs mere

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer

februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer februar 2015 opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Opfølgningsprogram for gynækologiske kræftformer Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT I BUGSPYTKIRTLEN 2012 Pakkeforløb for kræft i bugspytkirtlen revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN SPECIALLÆGEUDDANNELSEN status og perspektivering 2012 Speciallægeuddannelsen - Status og perspektivering Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere