INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering"

Transkript

1 INSPIRATIONSKATALOG: Omkostningseffektivisering

2 Indholdsfortegnelse Forord Hvad er omkostningseffektivisering? Det kommunale indkøb som et forbrugstræ Værktøjer til at effektivisere indkøb Effektiviseringsprocessen trin for trin Cases: omkostningseffektivisering i praksis Bilag 1: Beskrivelse af projekt 10-i Omkostningseffektivisering: Et nyt bidrag inden for offentligt indkøb 2 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

3 Forord Situationen er ikke til at tage fejl af. Presset på de kommunale budgetter stiger år for år, og det bliver stadig hårdere at prioritere opgaverne. Der er kamp om de knappe ressourcer, og det er en fælles udfordring for alle kommuner, at de skal skabe stadig mere velfærd for stadig færre penge. Konklusionen er, at det bliver en meget vanskelig opgave at få indtægter og udgifter til at balancere i de kommende år. I takt med det stigende udgiftsbehov får kommunerne brug for at finde indkøbsrelaterede budgetgevinster. De kan bl.a. realiseres ved at reducere udgiften til indkøb af varer og tjenesteydelser, uden at det får konsekvenser for kvaliteten og serviceniveauet i kommunens velfærdsydelser. Katalog af cases inspirerer til indkøbsgevinster I begyndelsen af 2010 tog SKI initiativ til et projekt i samarbejde med 10 kommuner, hvor formålet var at udpege konkrete og realiserbare indkøbsgevinster for 10 mio. kr. i gennemsnit pr kommune i Projektet blev døbt 10-i-10 og en række workshops satte fokus på de gode eksempler, der i praksis har bidraget til at realisere indkøbsgevinster i de forskellige kommuner. Projektet lever stadig som Projekt Omkostningseffektivisering og er blevet videreudvidet med en række andre kommuner. Målet er at etablere en samling af cases, der dækker alle kategorier af kommunernes indkøb både inden for varer og tjenesteydelser. I denne publikation samler SKI erfaringerne med omkostnings effektive indkøb og stiller dem til rådighed som et værktøj for alle, der gerne vil inspireres. Den beskriver en grundlæggende metode til omkostningseffektivisering, der tegner til at blive en ny og særskilt disciplin inden for offentligt indkøb. Publikationen indeholder også et par eksempler fra det omfattende casekatalog, der allerede er udarbejdet. Samtlige cases kan hentes på Der kommer løbende flere til. OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 3

4 1. Hvad er omkostningseffektivisering? Når kommunerne køber ind, sker det som udgangspunkt i to hovedfaser. Fase 1 er det strategiske indkøb, hvor aftalen indgås. Det er her kontrakter konkurrenceudsættes via udbud. Fase 2 er det operationelle indkøb. Her er aftalen indgået, og kommunens disponenter bruger den i dagligdagen til at købe ind. Projekt Omkostningseffektivisering har derfor primært fokus på fase 2. Det stiller skarpt på kommunens indkøbspraksis og undersøger, hvordan de eksisterende aftaler bruges. Her handler det altså ikke om konkurrenceudsættelse som et middel til at realisere fremadrettede indkøbsgevinster. Omkostningseffektivisering (cost-cutting) ser på, om der er noget ved de eksisterende samhandelsforhold, der kan og bør ændres: Kan man helt fjerne omkostningen (cost-out) ved at annullere et køb, udskyde det, eller købe mindre? Eller kan man nedbringe omkostningen (cost-down) ved at købe billigere, anderledes eller helt andre ydelser? PROJEKTFOKUS Prisgevinster Udbudsregler Indkøbsfælleskaber Udbudsstrategi Omkostningseffektivisering (cost-cutting) Procesgevinster Digitale Klynger (KL Projekt) E-handel (DOIP) E-faktura Strategisk indkøb (Aftaleindgåelse) Operationel indkøb (Aftalebrug) 4 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

5 Besparelser med kort tidshorisont I det konkrete projekt satte SKI sig sammen med de deltagende kommuner for at kortlægge projekter, der kan realisere hurtige besparelser inden for en tidshorisont af 3-4 måneder. Det skulle ske ved, at kommunerne ændrede deres konkrete indkøbsadfærd i forbindelse med aftaler, der aktuelt var i brug. Projekt omkostningseffektivisering er et blandt mange tiltag, som har fokus på at effektivisere udbud og indkøb i den kommunale sektor. Her skal nævnes Den Fælleskommunale Indkøbsstrategi, der orienterer sig imod indkøbsmekanismer på aftaleindgåelsessiden, via bl.a. indkøbsfællesskaber og digitale klynger E-handel og e-faktura (L1203-Lov om elektronisk betaling), initieret af Finansministeriet Kravet om udbudsstrategi for kommuner og regioner, der også retter sig mod aftaleindgåelsessiden. Figuren på side 4 viser, hvordan de forskellige projekter indplacerer sig i det samlede indkøbsbillede. De stiplede linjer i matricen indikerer, at projekterne er placeret i et kontinuum, hvor de fleste på samme tid både berører aftaleindgåelse og -brug samt pris- og procesgevinster. Projekterne er placeret efter deres primære fokus. Som det fremgår af figuren, positionerer Projekt omkostningseffektivisering sig som en disciplin, der ikke tidligere er blevet fastlagt og modnet som de øvrige projekter. Projektet er derfor et nyt bidrag til samlingen af værktøjer og metoder, der kan bidrage til effektive indkøb. Tre målsætninger Projekt omkostningseffektivisering har tre primære målsætninger. Mål 1: Cases Projektet skal generere et idékatalog af cases om effektivt indkøb. Hver case skal bygge på konkrete erfaringer og virke ved eksemplets kraft. Casen beskriver situation og formål, ressourcer, proces og effektiviseringsgevinst. Det er de deltagende kommuner, der har kortlagt casene, og bidragene har været forskellige. En del cases kan beskrives som kapitaliserbare erfaringscases, mens andre beskriver igangværende og kommende tiltag. Mål 2: Værktøjer Projektet indeholder også en række generiske effektiseringsværktøjer, som kan anvendes i alle offentlige indkøbsorganisationer. Disse værktøjer bidrager til yderligere professionalisering af indkøbsdisciplinen og beskrives mere detaljeret på s Mål 3: Metode Projektet har udviklet en effektiviseringsmetode, som er en simpel proces, en indkøbsfunktion kan bruge til at kortlægge omkostningseffektiviseringsområder og -potentialer og til at prioritere tiltag og fastlægge implementeringsplaner. Effektiviseringsmetoden supplerer idekataloget og hjælper indkøbsfunktioner, der ønsker at kortlægge yderligere cases i egen organisation. Alle cases kan downloades fra SKI s hjemmeside Se eksempler på cases på s OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 5

6 2. Det kommunale indkøb som et forbrugstræ VAREKØB MIA. KR TJENESTEYDELSER MIA. KR FØDE & DRIKKEVARER MIA. KR. BRÆNDSEL & DRIVMIDLER MIA. KR. DIV. VAREKØB MIA. KR. TJENESTEYDELSER U/ MOMS MIA. KR. TJENESTEYDELSER M/ MOMS MIA. KR. ENTREPRENEUR & HÅNDVÆRKER KR. Drikkevarer Anden opvarmning Anden opvarmning Forsikringer Rådgivning Håndværker anlæg Fødevarer Benzin og diesel Benzin og diesel Leasing Rengøring/vin.pol. Håndværker drift Andre varer El El Personkørsel Tele- & data. Anden brændsel Anden brændsel Post/porto Trykning Andre TY Vikarer Byggematerialer IT-drift EL/Lyskilder Annoncer Fritvalgsordn. Hygiejneartikler Slamkørsel mv. Gartneriydelser IT-hardware Transport af varer Handicap hjælp Vagt og alarm Låseservice Gen.hjælpemidler Kontorartikler Vintertjeneste Renovation Pers.hjælpemidler. Motorkøretøjer Vaskeriydelser/leje Gartneriydelser Babyudstyr Møbler/Inventar Asfalt Beredskab Tekniske prod. Software licenser Andre TY Beklædning Køkkenudstyr mv. Hårde hvidevarer Bøger Sygeplejeart. Kopi/print Børnebleer Beskæftigelsesmat Øvrige varekøb 6 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

7 Den kommunale sektor i Danmark køber samlet ind for tæt på 100 mia. kr. om året. Indkøbene fordeler sig på to hovedkategorier: varekøb og køb af tjenesteydelser. Når man tager de underliggende indkøbskategorier med, fremkommer der i alt ca. 56 indkøbsområder, som alle kommuner bør aftaledække og optimere i indkøbsmæssig forstand. Figuren her på siden giver et overordnet og struktureret indblik i, hvor meget kommunerne køber ind for, og hvor de bør fokusere deres indkøbsindsats. Spørgsmålet er, om kommunens indkøbsadfærd er trimmet og optimeret inden for den enkelte indkøbskategori. Ambitionen i Projekt omkostningseffektivisering er at dokumentere mindst en effektiviseringscase inden for hver indkøbskategori. I skrivende stund er 18 indkøbskategorier dækket ind med konkrete cases, der kan inspirere andre kommuner. Og der kommer løbende flere til. Hver case er vurderet i forhold til lønsomhed og implementerbarhed og herefter prioriteret i tre bølger, hvor bølge et omfatter de cases, der har højst besparelsespotentiale og er lettest at implementere, mens bølge tre omvendt omfatter cases, der har et lavt besparelsespotentiale og er vanskelige at implementere. Casene kan downloades fra SKI s hjemmeside: EKSEMPLER PÅ CASES 2 VAGT- OG ALARMSYSTEMER 3 HANDICAP HJÆLPEORDNINGER 4 KØRSELSORDNINGER 5 VIKARYDELSER 9 VASKERIYDELSER 12 ANNONCERING 13 KONTORHOLD - AFTALELOYALITET 14 KONTORHOLD - STANDARDISERING 15 KONTORHOLD - LAGERSTYRING 17 POST 19 RENGØRING - VINDUESPOLERING 21 HARDWARE 22 SOFTWARELICENSER 23 TELE- OG DATAKOMMUNIKATION 24 TELE- OG DATAKOMMUNIKATION 25 ANNONCERING 26 PRINT / KOPI 27 BILER & KØRSELSGODTGØRELSE 29 KØRSELSORDNINGER 30 SERVER VIRTUALISERING 32 TELE- OG DATAKOMMUNIKATION 33 TELE- OG DATAKOMMUNIKATION HØJ POTENTIALE (KR.) LAVT BØLGE 2 BØLGE 3 SVÆRT IMPLEMENTERBARHED BØLGE LET OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 7

8 3. Værktøjer til at effektivisere indkøb Projekt omkostningseffektivisering orienterer sig mod konkrete og hurtigt kapitaliserbare gevinster. Det stiller krav til de tiltag, der fungerer i praksis. Nedenfor er listet syv værktøjer, som en indkøbsfunktion kan tage i brug, når den går i gang med at identificere og realisere omkostningseffektive indkøb. Værktøjerne er fremkommet i forbindelse med kortlægningen af casene og søgt fastholdt og beskrevet generisk. Det enkelte værktøj påvirker de to centrale elementer i ethvert effektiviseringsprojekt både pris og mængde (herunder kvalitet) men har typisk mest fokus på et af elementerne. Beskrivelsen af hvert værktøj slutter af med eksempler på spørgsmål, der ville være relevante at stille, hvis kommunen konkret ønskede at undersøge mulige effektiviseringsgevinster inden for kopimaskiner. PRIS PARAMETER MÆNGDE PARAMETER RESULTAT KONTRAKTGENNEMGANG MED STATUSDIALOG Udbudte aftaler Ej udbudte områder KREDITORSTYRING Fakturakontrol Leverandøroprettelse/-nedlukning i regnskabssystem Afløftning af moms Betalingsbetingelser UDFORDRE BEHOV Tilstrækkelighed Flytte behov (eks. synlig rengøring, eller udskyde køb) Optimering af visitering og bevillinger DISPONERINGSADFÆRD Fra kan til skal aftaler Projektstyring på tjenesteydelser Logistik PRIS OG MÆNGDE ANVENDE SKI-AFTALER Købe på rammeaftaler (direkte tildeling) Lave mini-udbud E-auktioner Administrative fællesskaber Compliance styring Aftaleloyalitet (incitamentsstyring og kontrol) Kontraktstyring 8 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

9 Værktøj 1: Kontraktgennemgang Kontraktgennemgangen er en slags statusdialog med leverandører, hvor man nøje gennemgår prisreguleringer. Har leverandøren f.eks. prisreguleret efter aftale? Her kan det sociale område som eksempel være interessant, fordi kontrakter typisk ikke har været konkurrenceudsat, og leverandørerne i mange år blot har øget priserne kontinuerligt. Et andet tema kan være, om kommunen har mulighed for at omlægge ydelser mellem leverandører og/eller tilpasse aftalerne til nye modeller. Er der for eksempel fortsat behov for de samme ydelser, eller kan kommunen med fordel selv udføre nogle af ydelserne? Eksempel: En kommune beslutter at købe uniformer og selv stå for rens via godtgørelse til personalet, i stedet for som hidtil at leje uniformer hos en leverandør. Kontraktgennemgangen er relevant både i forhold til udbudte aftaler og ikke-udbudte aftaler. Det kan være et selvstændigt mål i forbindelse med ikke-udbudte aftaler at sanere og optimere dem med henblik på at udbyde området. Værktøj 2: Kreditorstyring Der kan være gevinster at hente ved at nedlægge leverandører i kommunens regnskabssystem for derigennem at sikre handel på centrale fælles indkøbsaftaler. Kreditorstyring indbefatter også fakturakontrol og controlling af momskonteringen. Der er mange eksempler på, at der ikke afregnes til aftalte priser, så kommunen kan typisk hente hurtige gevinster via stikprøver, årlig controlling på eksempelvis fødevarefakturaer. Momsafregning er også et oplagt område for controlling. Tjenesteydelser, som skal konteres på art 4.0 tjenesteydelser uden moms, men som ved fejl konteres på art 4.9 tjenesteydelser med moms, kan med fordel kortlægges og efterfølgende hjemtages. Sidst men ikke mindst kan kommunerne hente bl.a. likviditetsmæssige gevinster ved forlængede betalingsfrister. Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Har leverandørerne faktureret forkert til deres fordel? Kan kommunen lukke de leverandører (i regnskabssystemet), som kommunen ikke har en fælles indkøbsaftale med? Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Er kommunen gået glip af gunstige prisreguleringer, eller har leverandørerne prisreguleret forkert? Kan kommunen med afsæt i kontraktvilkår samordre kopi/- print ydelser på færre leverandører? Sælger leverandørerne andre modeller end dem, der er aftale på? Findes der rullende leasing aftaler, hvor nye maskiner finansieres med finansieringen i den tidligere maskine, så den nye i virkeligheden koster det samme som de to maskiner til sammen? Kan kommunen annullere disse kontrakter og hjemtage besparelser? OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 9

10 Værktøj 3: Udfordre behov De helt store gevinster inden for indkøb ligger ofte på mængdesiden og ikke i relation til selve prisen. Det handler om, at kommunen anlægger et såkaldt tilstrækkelighedsprincip ved at udfordre behovene. Hvad er tilstrækkeligt til at løfte og indfri brugerens/ borgerens behov? Eksempel: Best buy -lister: De 10 bedste/billigste kuglepenne Standardløsninger: to udvalgte typer arbejdsplads og/eller pc er Nivellering af behov: reduktion af vinduespolering på tværs af institutioner til laveste aktuelle forbrug Udfordring af kvalitetsniveau: almindeligt inventar frem for designmøbler Værktøj 4: Disponeringsadfærd Disponeringsadfærd er afgørende for at realisere de gevinster, indkøb arbejder med. Grundlæggende bør kommunen vurdere, hvad overgangen fra kan-aftaler til obligatoriske skal-aftaler kan betyde for den enkelte aftales implementeringsgrad og gevinstpotentiale. Mange leverandører vil sænke deres priser, hvis de får garanti for, at kommunen løfter sit behov hos aftaleleverandøren. Det er også yderst relevant at kigge nærmere på projektstyringen af tjenesteydelser. Mange tjenesteydelser er aflønnet efter opgaver, for eksempel management konsulenter, ingeniører, og arkitekter. Projekternes omkostningsstruktur og dermed samlede pris er knyttet tæt sammen med styringen af projektet i relation til scope, anvendelse af konsulenttype/-kategori og projektafvigelser. Man kan også udfordre behovene ved at flytte dem i tid. Det kan for eksempel være ved at acceptere synlig rengøring i arbejdstiden frem for før og efter arbejdstid. Eller man kan flytte behovet til næste budgetår eller til en periode, hvor priserne falder. Prisfald kan for eksempel være lavkonjunktur i bygge/anlægsbranchen, tilbudsperioder i løbet af budgetåret, eller når der opstår ekstra behovsklynger, f.eks. køb af skole-pc er sammen med andre pcindkøb. Her kan man udnytte konkurrencekraften i en større fælles volumen med faldende enhedsomkostninger til følge. Endelig kan man udfordre indkøbsbehov ved at optimere visitationer og bevillinger. Lovpligtige serviceydelser kan ofte være svære at visitere/bevillige optimalt. Her er der mange eksempler på merog mindretildelinger og ikke opdaterede bevillinger til borgere. Eksempel: Personlige hjælpemidler inkontinensområdet er mange steder præget af gamle bevillinger til ineffektive og utidssvarende produkter. Nye løsninger er ofte billigere og bedre end de tidligere bevilligede produkter ud fra et totalomkostningsprincip. Eksempel: En kommune har i længere tid brugt samme konsulent til samme type opgaver. I mellemtiden er konsulenten blevet partner, hvorfor prisen er steget radikalt. Samme projekt kunne med fordel være gennemført med partneren som rådgiver for en ny juniorkonsulent. Endelig er logistik inden for indkøb en klassiker i relation til omkostningseffektivisering. Eksempel: Daginstitutionernes samlede koordinering af indkøb af fødevarer Sanering af decentrale lagre med sygeplejeartikler inden for ældreområdet Leverandørstyrede lagre, hvor leverandøren har styringen og kapitalbindingen, f.eks. genbrugshjælpemidler Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Kan kommunen konvertere kopimaskineområdet fra kanaftale til skal-aftale? Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Kan kommunen eliminere printer ved køb af netværkskopimaskiner og dermed også bekosteligt tonerforbrug? Kan kommunen reducere antal af maskiner og udfase printere? Kan kommunen reducere overkonfigurationer (for- og efterbehandlingsudstyr som ikke bruges)? Kan kommunen sammensætte få standardiserede modeller og derigennem indhente pris- og styringsgevinster? 10 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

11 Værktøj 5: Anvendelse af SKI s rammeaftaler SKI-aftaler er kun perifert medtaget, da der jo her er tale om konkurrenceudsættelse. Det specielle ved SKI s rammeaftaler er imidlertid, at de allerede har afløftet udbudspligten og typisk indeholder indkøbsmuligheder som miniudbud og e-auktion. Værktøj 7: Aftaleloyalitet Aftaleloyalitet handler om at anvende kommunens fælles indkøbsaftaler og anvende dem rigtigt. Der er typisk gode gevinster at hente, når man kortlægger forvaltningernes og de decentrale institutioners aftalebrug. Der er derfor cases i inspirationskataloget, som for eksempel omhandler e-auktion på pc er og miniudbud på vikarydelser. Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Kan kommunen få hjælp til en analyse af kopi- og printmaskinparken mv. for at kunne udfordre behov og sikre standardiseringer og bedre kapacitetsudnyttelse f.eks. via anvendelse af kopimaskinerådgivere på en SKI-aftale? Kan kommunen gennemføre et miniudbud på SKI-aftaler og derfor etablere et nyt set-up inden for en kort tidshorisont? Eksempel: En kommune kortlægger al handel udenom aftaler og fakturerer forvaltningerne for det beløb, de kunne have sparet, hvis de havde anvendt fællesaftalen. Eller kommunen tilskynder forvaltningerne til at bruge aftalerne via en incitationsmodel, hvor gevinsten deles mellem direktion og institutioner. Øget intern information og markedsføring af fællesaftaler og hvordan de bruges optimalt kan også give konkrete gevinster på kommunens indkøbsbudgetter. Værktøj 6: Administrative fællesskaber Gevinsterne ved at samordne behov og løbende koordinere indkøb er meget markante. Administrative fællesskaber ses bl.a. inden for kommunernes kørselsordninger og vagtordninger. Den kommunale kørsel med borgere er omfangsrig og er typisk forankret i mange forskellige forvaltninger. Skolekørsel og idrætskørsel i en afdeling, børne- og handicapkørsel i en anden afdeling og seniorkørsel i en tredje. Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Kan kommunen opnå en højere aftaleloyalitet ved enten at markedsføre fællesaftaler internt eller ved at dele gevinsterne med institutionerne? Nogle kommuner har kortlagt denne kørsel med spørgsmål som: Hvordan koordinerer kommunen bevilling, bestilling og betaling af kørselsordninger? Hvem køres hvorhen og hvornår? Kan kommunen selv gennemføre kørselen? Inden for vagtordninger kan kommuner organisere overvågning af faldalarmer i seniorområdet, indbruds- og brandalarmer i beredskabet osv. Relevante spørgsmål, kopimaskine-case: Kan kommunen overgå til netværksstyrede multifunktionelle printere, som styres fra it-afdelinger for derigennem at opnå administrative fordele (lean) i driften? OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 11

12 4. Effektiviseringsprocessen trin for trin SKI har i forbindelse med kortlægningen af de mange cases og værktøjer udviklet en metode for den grundlæggende effektiviseringsproces. Metoden er simpel og forløber i fire trin. Inden den sættes i værk er det vigtigt at være opmærksom på følgende: Ved ej-udbudte indkøbsområder kan visse reguleringer i samhandel realiseres, især hvis det gøres med henblik på at udbyde opgaven efterfølgende Ved allerede udbudte opgaver er det afgørende vigtigt at tage højde for udbudsreglerne. I sin yderste konsekvens kan det indebære, at man kun kan optimere kontrakter, som indeholder lovmedhørige ændringsmuligheder. Trin 1 - afdækning Udgangspunktet er kortlægning af kommunernes forbrugstræ (se side 6), enten via kommunens leverandørregistre eller hjemhentning af data fra leverandører. En anden mulighed er at anvende SKI s udbudslandkort. Kommuner, der ikke har fået udført en forbrugsanalyse, kan i den sammenhæng anvende udbudslandkortet, der anslår alle kommuners forbrugstræ og indkøbskategorier. SKI s udbudslandkort kan downloades fra Trin 2 - afklaring Her kommer de syv effektiviseringsværktøjer fra forrige kapitel i anvendelse. Brug de syv værktøjer på hver enkelt indkøbskategori i forbrugstræet, og spørg, hvilke effektiviseringsmuligheder værktøjerne vil kunne bibringe. Når en indkøbskategori er blevet gennemgået for effektiviseringsmuligheder, foretages samme øvelse for næste kategori. Trin 3 - prioritering Når indkøbskategorierne er gennemgået, og de relevante effektiviseringscases er fundet, skal de prioriteres. Det kan ske via en prioriteringsmatrice, hvor man anlægger to parametre for prioritering af casene. SKI har anvendt parametrene lønsomhed og implementerbarhed. Trin 4 - implementering Nu skal de konkrete projekter planlægges. Hvilke effektiviseringsprojekter skal realiseres hvornår og i hvilken kadence? Det er i denne sammenhæng en god idé at kapitalisere projekterne, så der etableres en gevinstplan, der hænger sammen med kommunens budgetproces og holdning til gevinstindhentning. Hvad skal der for eksempel ske med de indhøstede gevinster. Skal de geninvesteres i nye cases? 1 AFDÆK KOMMUNENS FORBRUGSTRÆ 2 AFDÆK OG BESKRIV MULIGE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG ANVEND EFFEKTIVISERINGSVÆRKTØJ PR. INDKØBSKATEGORI 3 ESTIMER LØNSOMHED OG IMPLEMENTERBARHED 4 UDARBEJD REALISERINGSPLAN 12 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

13 5. Cases: omkostningseffektivisering i praksis Grundstammen i Projekt Omkostningseffektivisering er de konkrete cases fra kommuner over hele landet, der illustrerer omkostningseffektivisering i praksis. De kan deles op i tre hovedgrupper: Erfaringscases, som allerede er gennemført Cases, som beskriver igangværende projekter og gode ideer Øvrige cases, som ikke er ren omkostningseffektivisering, men relaterer sig til konkurrenceudsættelse eller kommunernes udbudsstrategi. Mange af dem er inspireret af andre klassiske indkøbsdiscipliner som eksempelvis kommunale udbud, der ofte udfordrer nuværende løsninger og behov, og e-handel, hvor man også arbejder med best-buy kataloger. Der er således eksempler, der baserer sig på kommunale udbudsforretninger, hvor det er løsningsudfordringen der har skabt gevinster og ikke selve konkurrenceudsættelsen. De fleste cases tager flere af de beskrevne værktøjer i anvendelse, men typisk er det et af dem, der har genereret hovedparten af gevinsten. Digital case-bank Tabellen på næste side giver et overblik over alle de cases, der er i case-banken pr 1. januar Alle cases kan downloades fra SKI s hjemmeside på I oversigten er casene kortlagt efter indkøbskategori og anvendt effektiviseringsværktøj. De enkelte celler/krydstabuleringer er markeret med en % effektivisering, og et referencenummer til den aktuelle case. Skabelon for cases Casene beskrives i en fast skabelon, som er struktureret efter en klassisk model med input, proces og output: Input beskriver de ressourcer, der skal bruges på at realisere projektet, fx konsulenttimer og årsværk Proces omhandler selve indkøbets omkostningsbærer (cost-driver) altså de elementer, der har direkte betydning for frembringelsen af gevinster, herunder løsning, kvalitet og pris Output beskriver de resultater, projektet har realiseret og er dermed projektets målsætning De næste sider viser en oversigt over samtlige cases pr samt eksempler på konkrete cases. OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 13

14 Case Kategori 1 Annoncering Høj Middel 0-50% 2 Annoncering Lav Høj 0-10% 3 Annoncering Lav Høj 0-2% 4 Biler og kørselgodtgørelse Høj Høj 0-43% Lønsomhed 5 Bogindkøb Lav Middel Implementerbarhed 6 Drivmidler Lav Høj 0-7% 7 Forsikringer Middel Høj 8 Handicap hjælpeordninger Høj Høj 0-63% 9 Hardware Høj Høj 0-20% 10 Hardware Middel Middel 11 Håndværkerydelser Høj Middel 12 IT-drift (Udlicitering af 'back-up') Middel Middel 0-15% 13 Kontorhold (aftaleloyalitet) Høj Middel 0-21% 14 Kontorhold (lagerstyring) Lav Middel 0-4% 15 Kontorhold (standardisering) Lav Middel 0-5% 16 Kopi- og print Høj Lav 0-43% 17 Kørselsordninger Høj Høj 0-14% 18 Kørselsordninger Høj Middel 0-7% 19 Momsafregning Høj Høj 20 Post Middel Høj 0-13% 21 Rengøring - papirkurve Lav Høj x 22 Rengøring - vinduespolering Lav Høj 0-2% 23 Selvejende Institutioner Middel Middel 24 Server Virtualisering Høj Middel 0-25% 25 Softwarelicenser Lav Høj 0-2% 26 Softwarelicenser Høj Høj 0-12% 27 Softwarelicenser Høj Høj 0-8% 28 Tele- og kommunikationsdata Høj Høj 0-5% 29 Tele- og kommunikationsdata (Bredbånd-medarbejder) Høj Høj 30 Tele- og kommunikationsdata (Datalinjer) Lav Middel 31 Tele- og kommunikationsdata (Driftsinfrastruktur) Middel Middel 32 Tele- og kommunikationsdata (IP-telefoni) Høj Høj 0-23% 33 Tele- og kommunikationsdata (telefoni) Høj Høj 0-4% 34 Vagt- og alarmydelser Høj Høj 0-50% 35 Vagt- og alarmydelser Høj Middel 0-20% 36 Vaskeriydelser Høj Lav 0-5% 37 Vikarydelser Høj Høj 0-60% 38 Visitering (hjemmehjælp) Høj Middel 39 Visitering (serviceniveau og styring) Høj Middel Kontraktgennemgang Kreditorstyring Udfordre behov Disponeringsadfærd SKI aftaler Administrative fællesskaber Aftaleloyalitet Top 10-cases målt på omsætning x besparelsesprocent % Besparelsesinterval fra 0-63% Besparelsespotentialet kan ikke estimeres 14 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

15 Kategori: Kopi- og print Casenr. 16 Lønsomhed Implementeringsbarhed L A V T H Ø J T L A V T H Ø J T KOMMUNE Rudersdal SITUATION Hvad karakteriserer området inden projekt? Kontraktområdet har været kendetegnet ved decentral kontraktindgåelse. Maskinparken består af tre forskellige leverandører, hvor hovedparten (3/4) er placeret ved en central forhandlet aftale. Maskinparken er præget af forskellige kontraktforhold, forskelligartede leasingarrangementer og konfigurationer. Dertil suppleres området med mindre kontorlokale-printere. Der har generelt ikke været et tilstrækkeligt godt overblik over leasingforhold, TCO og konfigurationsbehov. INPUT Hvilke ressourcer indgår i projektet? Projekttimer svarende til 1 årsværk ( kr.) til projektgruppe bestående af en indkøbskonsulent, regnskabsmedarbejder og decentral arbejdsindsats i forbindelse med datafremskaffelse Ekstern konsulentbistand til kortlægning og analyse af maskinpart på 250 maskiner PROCES Handlinger trin for trin Kortlægning af kopimaskiner og printere, analyse af driftsforbrug og kontraktforhold Statusdialog med leverandører vedr. leasingkontrakter, rullende leasingkontrakter, overkonfigurationer Dimensionering af maskinpart. (Hvilke maskiner placeres hvor? og udnyttelse af nuværende køb vs. det forestående køb?) Udfasning af printere (herunder printer forbrugsartikler) OUTPUT Forbruget af kopi/print er gjort op til i alt ca print årligt (farve og sort/hvid). Besparelsen udgør 1,8 mio. kr. årligt. Alle casene ligger på SKI s hjemmeside og kan downloades på: OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 15

16 Kategori: Biler og transport Casenr. 4 Lønsomhed Implementeringsbarhed L A V T H Ø J T L A V T H Ø J T KOMMUNE Svendborg SITUATION Hvad karakteriserer området inden projektet? Kommunen mangler overblik, og der var en tendens til, at man for at være sikker vælger at overkøbe. Hvilke biler er optimale til bestemte opgaver? Hvornår bør kommunen stille en bil til rådighed, og hvornår kan det bedre betale sig at udbetale kørselsgodtgørelse? Hvordan optimerer man indkøb og drift af mere end 100 biler fordelt på omkring 200 adresser med medarbejdere med decentrale budgetter i forvaltningerne? Kommunen arbejder heller ikke på tværs af forvaltningerne og mangler overblik over omkostningerne. Man har i mange år leaset biler, men vil gerne opnå bedre økonomi og bedre udnyttelse af bilparken. Derfor vælger Svendborg Kommune som en ud af i alt ti kommuner at outsource administration og rådgivning omkring bilparken. INPUT Hvilke ressourcer indgår i projektet? Analyse og web-baseret it-system leveres af et leasing konsulenthus, ligesom løbende rådgivning om billigste og bedste bil i forhold til det specificerede behov leveres ad hoc af kommunens leasingleverandør og leasing konsulenthuset i forening Til den løbende drift og opfølgning anvendes internt 0,15 årsværk I forbindelse med implementering af aftalen har Indkøbskontoret fungeret som projektleder, hvor der i den nedsatte arbejdsgruppe har været repræsentanter fra alle direktørområder Det samlede ressourceforbrug til implementering af aftalen og ny bilpolitik for kommunen har udgjort 0,5 årsværk PROCES Handlinger trin for trin Kommunen indgår i 2009 en aftale med et leasing konsulenthus om administration og rådgivning omkring bilparken, og der laves en tilbundsgående analyse af biler og kørselsmønstre. Aftalen er 4-årig og indgået på en SKI-aftale finansieret gennem kommunens leasingleverandør Analysen udmønter sig i en ramme for bilparken en bilpolitik med udgangspunkt i kommunens kørselsbehov i forhold til brændstoføkonomi, værditab og reparationsbehov I tilfælde, hvor en bil ikke nåede op på kørte km., vælger man at gå over til taxakørsel eller dele bilen mellem flere medarbejdere via en bookingdatabase. Der bliver også udarbejdet en model, så omkostningerne for en bil til flere forvaltninger kan fordeles på flere decentrale budgetter OUTPUT Når bilpolitikken er fuldt implementeret, og kommunens biler udnyttes optimalt, forventes en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. heraf 1,1 mio. kr. ved indkøb af økonomiske biler og ca. 1,4 mio. kr. i form af reduceret kørselsgodtgørelse. Det svarer til 17,5 % årligt, ligesom den administrative byrde bliver reduceret. Desuden kan kommunen løbende optimere kørslen med hjælp fra et webværktøj. Kommunen har i alt 161 biler heraf 64 personbiler og 97 varebiler. Lastbiler indgår ikke i aftalen. Leasing konsulenthuset har i øvrigt lavet 25 analyser i danske kommuner, som viser, at optimering og outsourcing af en bilpark i gennemsnit kan spare 50 øre pr. km. Det svarer til kr. årligt, hvis en kommune har fx 100 biler, der hver kører km. 16 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S

17 Kategori: Server Virtualisering Casenr. 24 Lønsomhed Implementeringsbarhed L A V T H Ø J T L A V T H Ø J T KOMMUNE Vejle SITUATION Hvad karakteriserer området inden projektet? Serverdriften var forud for projektet karakteriseret ved et større antal servere, som hver især skulle vedligeholdes og driftes. Dette medførte: Et større antal HW-aftaler Et større antal vedligeholdelsesaftaler Et større behov for faciliteter (plads, køling, kabling, strøm osv.) Et større ressourceforbrug hos driftspersonalet INPUT Hvilke ressourcer indgår i projektet? Personaleressourcer til planlægning og implementering af en virtualiseringsløsning Ekstern konsulentstøtte PROCES Handlinger trin for trin Omlægning af licenser, herunder indkøb af licenser Indkøb af nyt HW Bortskaffelse af gammelt HW Omlægning af service- og vedligeholdelsesaftaler Omlægning af driftsfaciliteter Uddannelse af driftspersonel OUTPUT 25 % besparelse på driftsomkostninger samt væsentlig besparelse på strømforbrug. Leasing konsulenthuset har i øvrigt lavet 25 analyser i danske kommuner, som viser, at optimering og outsourcing af en bilpark i gennemsnit kan spare 50 øre pr. km. Det svarer til kr. årligt, hvis en kommune har fx 100 biler, der hver kører km. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 17

18 Bilag 1: Beskrivelse af projekt 10-i-10 Projekt 10-i-10 blev lanceret af SKI i Målet var at belyse og muliggøre indkøbseffektiviseringer på 10 mio. kr. i en gennemsnitskommune med indbyggere i Projektet skulle inddrage konkrete erfaringer fra kommuner for at sikre kvalitet og realisme. 10 kommuner deltog fra starten i projektet: Helsingør Kommune Rudersdal Kommune Hillerød Kommune Frederiksberg Kommune Høje Taastrup Kommune Gentofte Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune København Kommune Efterfølgende har følgende kommuner også bidraget til kortlægning og beskrivelse af effektiviseringscases: Aalborg, Roskilde, Vejle og Esbjerg kommuner. Projektet blev kickstartet med tre intensive workshop-forløb inden for tre uger. Her fandt kortlægningen af casene sted, og grundstenen til metoden blev lagt. Siden er de konkrete cases blevet indsamlet og udrullet, og SKI har besøgt kommunerne i forbindelse med udrulningen. Projekt 10-i-10 havde følgende mål: At fokusere på hurtige besparelser At inddrage alle typer af indkøbsomkostningsreduktioner, også på ikke SKI aftaleområder At frembringe et værktøj til at ændre den enkeltes kommunes indkøbsadfærd, dvs. optimering af indkøb inden for kommunens nuværende indkøbsaftaler At udarbejde et idékatalog med cases på tværs af det samlede kommunale område Gevinstpotentialet skal kunne realiseres som reelle penge på kontoen. Projektet fortsætter, indtil der er en dokumenteret case for hver indkøbskategori i det kommunale forbrugstræ Primo 2011 KOMMUNIKATION OG PROJEKTLEDELSE Workshop Status Indsamling af cases Udrulning Kommunale projekter 18 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING

19 OMKOSTNINGSEFFEKTIVISERING 19

20 Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 DK-2300 København S Tlf Fax Vi værner om miljøet og bruger kun Svanemærket papir

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis

18. juni 2014 1. INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 18. juni 2014 1 INFO-møder for selvejende institutioner om anvendelse af rammeaftaler og indkøbsværktøjer i praksis 2 18. juni 2014 Dagens program 13.00-13.15 Velkomst 13.15-14.00 Institutionernes muligheder

Læs mere

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009

Hvordan kan jeg blive leverandør. Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Hvordan kan jeg blive leverandør til min egen kommune? Temamøde i Favrskov Erhvervsråd den 13. maj 2009 Indhold Fakta om kommunens indkøb Kommunal indkøbsanalyse - SKI Love og regler vedr. offentlig indkøb

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008:

Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster. Kommunal netværkskonference 2008: Løsningen dækker Nullutat Suscips Blalit lanse Amconsendit Praestrud Kommunal netværkskonference 2008: Færre penge mere tid, realisering af indkøbsgevinster Hvis der med én Færre penge og behovet for mere

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

At turde gå nye veje

At turde gå nye veje At turde gå nye veje Strategisk indkøb i ledelsesperspektiv Formålet : At vise, hvordan Rigspolitiet som en af landets store offentlige indkøbsorganisationer sikrer, at man opnår de fulde effekter af gode

Læs mere

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN

28 RESPONDENTER UDSENDT TIL HOVEDPARTEN bubosurvey 2013 INFO OM BUBOSURVEY 2013 28 RESPONDENTER INSPIRERET AF SKI S KOMMUNALE NETVÆRKSKONFERENCE 2008 UDSENDT TIL HOVEDPARTEN AF INDKØBSCHEFERNE I KOMMUNER, REGIONER OG ENKELTE ANDRE OFFENTLIGE

Læs mere

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI

7. marts 2014 1. Forpligtende aftaler. Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 1 Forpligtende aftaler Mickey Abben Johansen, kundepartner & Gudrun Klint, teamchef, SKI 7. marts 2014 2 Forpligtende aftaler overordnet set SKI udbyder fra 2011-2015 en række fælleskommunale

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune

Indkøbsstrategi 2010-12 Gentofte Kommune sstrategi 2010-12 Gentofte Kommune DE TVÆRGÅENDE FUMKTIONER sstrategi 2010-12...2 Strategiens opbygning og perspektiv...3 Fokus strategi 2010-12... 3 Operationalisering af strategien... 3 Indsatsområder...4

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune

Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune Konsulentanalyse af det kommunale indkøb Ringsted Kommune 7. marts 2011 Sammenfatning Potentiale Praksis Opmærksomhedspunkter Konsulentteamet har beregnet effektiviseringspotentialet samlet til 16,7 procent

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler

12. marts 2015 1. Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 1 Velkommen til workshop om: Forpligtende aftaler 12. marts 2015 2 Forpligtende aftaler Kort status og debat 12. marts 2015 3 Agenda Status på de forpligtende aftaler Tilslutning Realisering

Læs mere

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune

Udkast. Udbuds- og indkøbsstrategi. Frederikssund Kommune Udkast Udbuds- og indkøbsstrategi Frederikssund Kommune for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 01-12-2010 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds- og Indkøbsstrategi I henhold til

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER

BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE INDKØBSFÆLLESSKABER September 2009 BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE KOMMUNALE BILAGSRAPPORT 2 BESKRIVELSE AF RESULTATER FRA SURVEY TIL KOMMUNALE INDKØBSCHEFER VEDRØRENDE

Læs mere

Udbud og indkøb. i Vejen Kommune

Udbud og indkøb. i Vejen Kommune Udbud og indkøb i Vejen Kommune Lay out: Tekst: Vejen Kommune Intern service - indkøb Oplag: 200 stk Tryk: Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Billeder: www.colourbox.dk Indhold Indholdsfortegnelse Indkøbskontoret...

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune

Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Indkøbspolitik i Esbjerg Kommune Grundlag for indkøbspolitikken Esbjerg Kommune forvalter som Danmarks 5. største kommune et indkøbsbudget med et stort økonomisk potentiale. Det er derfor nødvendigt at

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune

Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune UDKAST Udbuds- og indkøbsstrategi for Frederikssund Kommune Revideret på byrådets møde den 14. december 2011 Gældende for budgetåret 2012 14-12-2011 1 Baggrund og lovgrundlag for etablering af Udbuds-

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb

Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb 7. oktober 2014 1 Totaløkonomi og lange kontrakter - Totaløkonomi i offentlige indkøb Anja Piening, Chef for Jura og CSR Sandie Nøhr Nielsen, Udbudsjurist & TCO-ansvarlig 7. oktober 2014 2 SKI A/S en offentlig

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs)

BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) BygningsServiceFællesskabet (Bygsfs) 1. Administrativt fællesskab 2. Hvor er vi nu 3. Hvor vil vi hen 4. Muligheder, visualisering 5. Hvilken værdi har det for partnerne 6. Opgavefordeling Bygsfs - partnere

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version

VSM. Værdistrømsanalyse. Ledelsens vejledning. DI version DI version 2012-02-05 VSM Værdistrømsanalyse 2-1-1 - VSM - Ledelsens Vejledning - 2012-02-059 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 5 Instruktion til ledelsen Rettigheder DI ejer alle rettigheder til

Læs mere

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010

Udbudsstrategi 2011-2013. Økonomisk Forvaltning December 2010 Udbudsstrategi 2011-2013 Økonomisk Forvaltning December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD... 1 2 UDBUDSSTRATEGIENS OMRÅDE... 2 3 KOMMUNEAFTALENS MÅL FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSE... 2 4 OVERORDNET MÅLSÆTNING...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor.

Der er gennemført en indledende kortlægning af det samlede omfang af befordringsudgifter, som opsummeres i tabellen nedenfor. Projektnavn: Baggrund for projektet Overordnet formål: Organisering af befordring et effektiviseringsprojekt I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er forudsat, at kommunerne skal effektivisere varetagelse

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Den gode indkøbsorganisation

Den gode indkøbsorganisation KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Den gode indkøbsorganisation KL Dialogforum 7. November 2016 Rasmus Lund Kongsgaard Markedsdirektør SKI A/S SKI hvem er det nu vi

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015

Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Indkøbsteamet i ØA Styringsdialog med ØU 30. november 2015 Dagens Agenda 1. Hvem er Indkøbsteamet og hvad laver de? 2. Forpligtende SKI aftaler 3. Arbejds- og Sociale Klausuler 4. Indkøbspolitikken Hvem

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

StatenS IndkøbSpolItIk

StatenS IndkøbSpolItIk Statens Indkøbspolitik Indhold Hvad er Statens Indkøbspolitik og hvad er det ikke? 4 Overordnede mål for Statens Indkøbspolitik 7 Overordnede krav i Statens Indkøbspolitik 8 Temaer i Statens Indkøbspolitik

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

IKA Tænketank for E-handel SKI up-date

IKA Tænketank for E-handel SKI up-date IKA Tænketank for E-handel SKI up-date 25. August 2016 IT-chef Søren Olsen og IT-chefkonsulent Bent Mentzler Siden sidst SKI-kataloget Interne kontrolfunktioner klar til implementering intern undervisning

Læs mere

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015

Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder. Budgetseminar 25. juni 2015 Indkøb og konkurrenceudsættelse k - status og muligheder Budgetseminar 25. juni 2015 Indhold i oplæg Besparelser i budget 2015-2018 Konkurrenceudsættelse status og muligheder Siden sidst Oplæg til politiske

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere

Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler. Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer og svarfordeling for kommunale og statslige indkøbere 2015 Offentlige indkøb via centrale rammeaftaler Appendiks 1: Spørgeskemaer

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sekr.j.nr. 2001-0120-22 Den 20. januar 2003 ATD/Indkøbspolitik for ministerområdet ver 8 Indkøbspolitik for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE INDKØBSPOLITIK INDHOLD 1. Indkøbspolitikkens formål. 3 1.1. Indkøbspolitik og de overordnede mål for Frederikssund Kommune.. 3 1.2. Indkøbspolitikkens omfang af afgrænsning 3 2. Grundlag

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher

Opbygning af en professionel indkøbsfunktion. v/jesper Vesten Drescher Opbygning af en professionel indkøbsfunktion v/jesper Vesten Drescher Min baggrund Integrerer pt. Capacent i KPMG efter et salg Adm. direktør Capacent (Capa100) 2008 - Adm. direktør i Drescher & Schrøder

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19.

Kontraktstyring. Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune. København d. 19. Kontraktstyring Arbejdsgruppens resultater ved Peter Riis (KL) og Maj CalmerKristensen (Københavns Kommune København d. 19. juni 2014 Agenda 1. Hvorfor kontraktstyring? 2. Organisering af kontraktstyring

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler?

Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Dansk Industris konference Fremtidens danske el-bilmarked hvornår og hvordan? Hvornår er vi klar til at købe el-biler? Indlæg af Søren Jakobsen, adm. dir., SKI A/S, den 26. august 2009 9. januar 2009 1.

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om staten som indkøber Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om staten som indkøber (beretning nr. 13/05) 2. marts 2010

Læs mere

Udbud og organisering

Udbud og organisering Udbud og organisering Peter Stig Jakobsen 2 Et oplæg til inspiration Styrelsen for It og Læring 1 3 Bedre leverancer og kontraktvilkår Udfordringen består i som offentlig indkøber på udbudstidspunktet

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune

Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune 8. juli 2015 Michael Redlich Baggrund for analysen Foranalyse / potentialevurdering Odense Kommune ønsker at undersøge, hvilke potentialer der er i forbindelse

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere