SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB"

Transkript

1 SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio Mælken som råvare (1/ ) Syrnede friskmælksprodukter (5/ ) Specialoste & madoste (2014) Konsummælk (2014) Specialoste fokus på skimmeloste (2014) De gule oste (2015) Smør og blandingsprodukter (2015)

2 Hvor og hvornår? hvor? Hotel Legoland Åstvej Billund Mælken som råvare (1/ ) Syrnede friskmælksprodukter (5/ ) Specialoste & madoste Konsummælk Specialoste fokus på skimmeloste De gule oste Smør og blandingsprodukter

3 Målet med seminarrækken er, at deltagerne får en bred viden om mælk og mejeriprodukter inden for de enkelte temaer eller samlet. Programmerne vil variere afhængig af, hvad der er relevant for de aktuelle produkttyper, og følgende delemner vil indgå i det omfang, det er relevant: Produkter og afsætning/markedsforhold Fremtidens produkter og trends Nye teknologier Lovgivning og kvalitetsbedømmelse Kvalitetskrav og kontrol Positiv mikrobiologi Sundhed/Ernæring Emballering Udfordringer (f.eks. salt sukker fedt) Detaljerede programmer for de enkelte seminarer vil blive annonceret i takt med, at de tidsmæssigt bliver aktuelle, og de detajlplanlægges. På nuværende tidspunkt er programmet for 1. seminar - Mælken som råvare - klar, og indgår i i denne brochure. Seminarerne vil kunne tilmeldes hver for sig eller samlet. Seminarrækken ret ter sig til alle, som beskæftiger sig med produktion, produkt udvikling, innovation, optimering, lovgivning, og mærkning inden for mejeriindustrien. Uddannelsesmæssigt er kurserne relevante for mejerister, mejeritek nologer, mejeriinge niører, levnedsmiddel ingeniører samt andre som beskæftiger sig med eller interesserer sig for emnerne. Målet er, at du selv med en begrænset mejerifaglige bag grund vil kunne få et udbytte og en indsigt i et bredt udsnit de mange p rodukter der produceres på basis af mælk - i MÆLKENS MANGFOLDIGHED! målgruppe Indhold og målgruppe

4 Pris og tilmelding Kr moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kr ,00 + moms for ikke-medlemmer. Er du eller bliver du medlem af selskabet ydes rabat ved samlet køb af flere seminarer i temarækken. Du behøver ikke på nuværende tidspunkt at beslutte, hvilke seminarer du specifikt vil deltage i, men du kan købe 3 klip og få 20 % rabat, eller hele temarækken og få 30 % rabat. Efter først til mølleprincippet er der reserveret et antal fripladser til studentermedlemmer (mejeriteknolog-, mejeriingeniørstuderende og tilsvarende). Medlemspriser ved: 3 klip: normalpris = kr Reduceret pris = kr Hele temarækken: normalpris = kr Reduceret pris = kr Tilmelding og yderligere oplysning findes på selskabets hjemmeside

5 Danmarks Mejeritekniske Selskab afholder seminar om: Mælken som råvare Mælken som råvare er 1. seminar i et samlet forløb af seminarer om Mælkens Mangfoldighed. Seminarerne kan følges enkelte eller samlet. Mælken som råvare tager afsæt i verdensmarkedet for rå mælk og sætter derefter fokus på den rå mælk, fra den dannes i koen til den leveres til mejeriet. Det vil blive belyst, hvilke faktorer der kan påvirke mælken hvad angår kvalitet og egenskaber, og hvordan der arbejdes på at optimere disse, i såvel videnskabelig og avlsmæssig henseende, men også i det arbejde der dagligt gøres hos mælkeproducenten, som sammen med mejerierne har fokus på mælkens kvalitet, herunder bakteriologiske forhold. Tirsdag den 1. oktober 2013 kl Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund Seminaret retter sig til alle, som beskæftiger sig med produktion, produktudvikling, innovation, optimering, lovgivning og mærkning inden for mejeriindustrien. Uddannelsesmæssigt er seminaret relevant for mejerister, mejeriteknologer, mejeriingeniører, levnedsmiddelingeniører samt andre som beskæftiger sig med eller interesserer sig for mælk og mejeriprodukter.

6 Mælken so Indlægsholder: Indhold Senior Vice President Thomas Carstensen, Arla Foods Verdensmarkedet for mælk Dagen indledes med et overblik over verdensmarkedet for mælk. Der vil blive taget afsæt i, hvordan udbud og efterspørgsel af mælk er på verdensplan, og hvordan mælkeprisen udvikles og varierer som konsekvens heraf. Endvidere vil der blive givet et bud på, hvordan den fremtidige mælkeudvikling vil blive i EU efter kvoternes frigivelse i 2015, og på hvordan afsætningsforhold samt de globale markeder vil udvikle sig i fremtiden. Lektor, ph.d. Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Specialkonsulent Per Justesen, Videncenter for Landbrug Den rå mælk mængde, sammensætning og variation Indlægget vil belyse, hvordan den rå mælk selv i et lille land som Danmark har store variationer i sammensætning (fedt, protein, vitaminer, mineraler etc.) og funktionalitet. Vi vil høre om hvilke variationer og funktionaliteter, der er tale om, og hvad dette beror på samt hvilke parametre, som er afgørende for disse forskelligheder - oprindelse, fodring, race, græsning etc. Endelig vil vi også høre lidt om fremtiden vil det blive muligt at designe køerne til at give designermælk og hvad vil det bibringe af muligheder? Den rå mælks kvalitet Den rå mælks kvalitet er vigtig, og fokus har tidligere været på de parametre, som er blevet anvendt ved afregning af mælk. Der er dog mange flere væsentlige parametre, og indlægget vil belyse hvilke parametre, der er i fokus, når vi i dag arbejder med den rå mælks kvalitet. Den mikrobiologiske, kemiske og fysiske kvalitet er næsten selvfølgeligheder, men kvalitet handler også om uønskede stoffer f.eks. aflatoxin og medicinrester og om organoleptik m.m. Det vil blive præsenteret, hvilke krav lovgivning, myndigheder og mejerier stiller til den rå mælk, og endelig vil der blive givet et overblik over, hvordan kvaliteten af den rå mælk er i dagens Danmark. Director Helle Skjold, Arla Foods Kvalitetsprogrammet Arlagården Indlægget vil præsentere Arla Foods kvalitetsprogram, Arlagården, og belyse, hvordan virksomheden arbejder med programmet i forhold til sine leverandører. Programmet har 4 hjørnesten: mælkens sammensætning, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljøhensyn. Formålet er at sikre produktionen på gården og optimere mælkens kvalitet, så forbrugernes krav til Arla er opfyldt. Der vil også indgå en præsentation af, hvordan mælkekvalitet afregnes til landmændene og det arbejde som gøres for at støtte den enkelte landmand i kvalitetsforbedringsarbejdet. Endelig orienteres kort om det arbejde, der sker på området som følge af Arlas fusioner i UK og Tyskland.

7 Indlægsholder: Mælkens mangfoldighed De variationer der er i mælken grundet f.eks. race fodring græsning m.fl. betyder, at mælken med udgangspunkt i dens specifikke egenskaber og måske også den rigtigt gode historie kan danne basis for en lang række nicheprodukter med hver sit særkende. Nogle produkter smager anderledes, nogle har specifikke egenskaber - ernæringsmæssigt eller funktionelt - og nogle har den gode historie at fortælle. Indlægget vil give et indblik i de mange muligheder, innovative tanker og forretningsideer, der gør rå mælks oprindelse til basis for et utal af særlige produkter. Disse nicheprodukter viser Mælkens mangfoldighed - som ganske vist er en udfordring for mejeriernes logistik, men samtidig bidrager til at gøre supermarkedets kølediske mere spændende for forbrugerne og dække særlige behov hos nogle forbrugere. Hygiejnisk design og håndtering af den friske mælk hos mælkeproducenten Mælken skal malkes på en måde som er optimal, hvad angår hygiejne og hvad angår mekanisk påvirkning m.m. Dette indlæg belyser de spørgsmål, der kan være forbundet med malkning og transport af mælken frem til mejeriet og vil blandt andet komme ind på, hvilke malkemetoder der findes, hvordan disse metoder påvirker mælkens kvalitet og beskaffenhed samt hvilke parametre, der er afgørende for, hvilken malkemetode der vælges. Hvad er bedst for koen, hvad er bedst for mælken og for mælkeprisen? Hvordan bidrager malkning og håndtering på gården samt transport frem til mejeriet til, at mælkens kvalitet ikke forringes? Indlægsholder fra DeLaval Frie fedtsyrer i mælk Mælkens indhold af frie fedsyrer varierer og påvirkes af mange forskellige forhold. De frie fedtsyrer er en kvalitetsparameter i forhold til konsummælk og de produkter, mælken videreforarbejdes til, da de giver ophav til smagsfejl. Indlægget belyser, hvilke kilder der er til forøget mængder af frie fedtsyrer i mælk, hvordan disse kan nedbringes, og vil fokusere på, hvordan der i dag også findes gode metoder til at måle de frie fedtsyrer i mælk. Lektor Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer, AU Mælkebårne sygdomme i globalt perspektiv På verdensplan er mælkebårne sygdomme stadig et issue, selvom det i dansk perspektiv kan synes at være et, som vi garderer os i mod via stabile processer og HACCP systemer. Men er vi nu også garderet mod f.eks. paratuberkulose? Overordnet set er det stadig relevant at kende til de risici der er både store og små, men også hvilken udbredelse mælkebårne sygdomme har i andre lande og andre dele af verden. Dyrlæge Erik Rattenborg, Videncenter for Landbrug m råvare

8 Program Kl Registrering og kaffe Kl Velkomst og præsentation af dagens program Kl Verdensmarkedet for mælk v/senior Vice President Thomas Carstensen, Arla Foods Kl Kl Pause Den rå mælk mængde, sammensætning og variation v/lektor, ph.d. Lotte Bach Larsen, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Kl Den rå mælks kvalitet v/ Specialkonsulent Per Justesen, Videncenter for Landbrug Kl Kvalitetsprogrammet Arlagården v/ Director Helle Skjold, Arla Foods Kl Frokost Kl Mælkens mangfoldighed v/ i Kl Maskinel behandling og håndtering af den friske mælk v/indlægsholder fra DeLaval Kl Pause Kl Frie fedtsyrer i mælk v/lektor Trine Kastrup Dalsgaard, Institut for Fødevarer, AU Kl Mælkebårne sygdomme i globalt perspektiv v/dyrlæge Erik Rattenborg, Videncenter for Landbrug Kl Afslutning PRIS Kr moms for medlemmer af Danmarks Mejeritekniske Selskab. Kr ,00 + moms for ikke-medlemmer. Der er reserveret et antal fripladser til mejeriingeniørstuderende. Der er særlige rabatordninger ved tilmelding til flere kurser i temarækken om Mælkens Mangfoldighed. Se mere på vores hjemmeside eller på side 4 i denne brochure. TILMELDINGSFRIST Der er mulighed for tilmelding via selskabets hjemmeside, hvor programmet også vil være tilgængeligt. Bemærk at mindre ændringer i programmet kan forekomme. Disse ændringer ajourføres straks i programmet på hjemmesiden. Tilmelding senest torsdag den 26. september 2013 på Danmarks Mejeritekniske Selskab Munkehatten Odense SØ

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ

PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Tema: Mejeriernes Leverandørdag PRØVETAGNING OG SKØNNE MÅDER AT GØRE DET HELT FORKERT PÅ Prøv KEOFITT s nye aseptiske prøvetagningsposer. Sikkert og nemt. Hele vejen fra procesanlægget til laboratoriet.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde.

Corporate Responsibility Rapport. Vores Ansvar. Vi ønsker at vokse på en god måde. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vores Ansvar Vi ønsker at vokse på en god måde. Indhold 3Forord 4Om Arla 6Ansvarlig virksomhed Forretningsprincipper 8 Virksomhedsprincipper 10 Indkøb 12 Markedsadfærd

Læs mere

Dansk mejeriindustri. en kort præsentation af mælkeproduktionen og mejeriindustrien i Danmark samt de organisationer, som repræsenterer branchen

Dansk mejeriindustri. en kort præsentation af mælkeproduktionen og mejeriindustrien i Danmark samt de organisationer, som repræsenterer branchen FØDEVARER VÆKST BALANCE Dansk mejeriindustri en kort præsentation af mælkeproduktionen og mejeriindustrien i Danmark samt de organisationer, som repræsenterer branchen Struktur Mælk produceres på få og

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer, Kvæg. Viden Vækst Balance. KvægKongres. Program. Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015. Landbrug & Fødevarer Landbrug & Fødevarer, Kvæg Viden Vækst Balance KvægKongres 2015 Program Messecenter Herning Kongrescenter 23. - 24. februar 2015 Landbrug & Fødevarer MCH Herning Kongrescenter Østergade 37 Herning KON

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

ØKONOMISTYRING ANNO 2009

ØKONOMISTYRING ANNO 2009 Kursus i København d. 10. & 11. juni 2009 Kursus i Århus d. 15. & 16. juni 2009 Early bird rabat tilmeld dig inden 24. april og få 15% i rabat ØKONOMISTYRING ANNO 2009 de nye teknikker og metoder Økonomistyringens

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Anne C. Bech FORORD Denne rapport

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen

Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Fremtidens kompetencebehov i svinekødsbranchen Foto: Peter Prik Larsen Foto: Peter Prik Larsen Projekt gennemført med tilskud fra Svineafgiftsfonden December 2013 Indhold Introduktion... 4 Kapitel 1 Analyse

Læs mere

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1]

Marts 2012. Overemne PROJEKTOPGAVE. Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D. Underemne [1] Marts 2012 PROJEKTOPGAVE Overemne Af Daniel Powell & Nana Lin 9.D Underemne Ø [1] Indledning...Side 2 Problemstilling, problemformulering og arbejdsbeskrivelse... Side 3 Hvad er økologi?... Side 4 Hvad

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd

i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd 2010 Dyrevelfærd i Danmark Videncenter for Dyrevelfærd Forord 04 1 Året, der gik, i Videncenter for Dyrevelfærd 06 2 Definitioner af og holdninger

Læs mere

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.)

Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug. Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forædling af korn og bælgsæd samt produktion af såsæd i økologisk jordbrug Bent J. Nielsen og Lars Kristensen (Red.) Forskningscenter for Økologisk Jordbrug 2001 FØJO-rapport nr. 15/2001 Forædling af korn

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere