Godt nytår med udsigt til billigere varme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godt nytår med udsigt til billigere varme"

Transkript

1 Godt nytår med udsigt til billigere varme Af bestyrelsesformand Robert P. Sørensen Først og fremmest godt nytår til alle. Set med Holte Fjernvarmes øjne kan 2009 bestemt godt blive et rigtigt godt nyt år, selv om det øvrige samfund står i krisens tegn. Billig affaldsvarme fra Nordforbrænding Efter flere års vanskelige forhandlinger nåede Holte Fjernvarme, Danmarks Tekniske Universitet, DONG Energy og Nordforbrænding de sidste dage af 2008 frem til en aftale om køb af affaldsvarme fra Nordforbrænding. Affaldsvarme er billigere end både den varme, vi selv kan fremstille, og den kraftvarme, vi køber fra DONG Energy. Derfor opnår selskabet besparelser af en ikke helt uvæsentlig størrelse. Og disse besparelser er i høj grad med til at stabilisere varmeprisen på det nuværende niveau på trods af stigende energipriser på verdensmarkedet. Energipriserne er faldet Det var, hvad jeg sagde på selskabets generalforsamling i september måned. Men energiprisen er siden generalforsamlingen ikke steget, men derimod faldet måned for måned, så den nu er lavere end den budgetforudsætning, bestyrelsen vedtog i april måned Så ikke alene er energiprisen generelt faldende på verdensmarkedet, men selskabet har også indgået en aftale om at erstatte ca. 25 % af vores energikøb med billig affaldsvarme. Så der er virkelig god grund til at ønske til lykke med udsigten til billigere varme. Vi er ikke blandt de dyreste Jeg har hørt rygter om, at Holte Fjernvarme skulle være blandt landets dyreste fjernvarmeselskaber. Det rygte taler ikke sandt. Energitilsynet offentliggør et par gange om året den årlige udgift for at opvarme et såkaldt standardhus med et årligt forbrug på 18,1 MWh, og en standardlejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh for samtlige værker i Danmark. For standardhuset ligger vi præcist på gennemsnittet, og for standardlejligheden ligger vi i under gennemsnittet. Ny hjemmeside med mange besøg I forbindelse med generalforsamlingen introducerede vi en moderniseret hjemmeside på adressen Vi har ikke megen erfaring i, hvor hyppigt en hjemmeside skal besøges for at kunne kaldes en succes. Men i de tre måneder, hjemmesiden har eksisteret, har den haft ca. 550 besøgende gæster, der i gennemsnit har brugt ca. 3,5 minutter på besøget. Godt 50 % af de besøgende er kommet via Google, ca. 25 % er gået direkte på hjemmesiden, og ca. 15 % har besøgt hjemmesiden via Rudersdal Kommunes hjemmeside. De resterende 10 % er kommet fra andre 5 forskellige adresser. En succes? Jeg synes det!

2 Du bestemmer selv varmeregningens størrelse 5 minutter under bruseren i stedet for 10. Og altid mindst 16 grader i værelserne. Du har stor indflydelse på varmeregningen. Hvis du følger nogle enkle varmeråd og lægger dine vaner lidt om, sparer du på både på energiforbruget, CO 2 -udslippet og på varmeregningen. Få fossile brændstoffer Jordens lagre af fossile brændstoffer er begrænsede, og forbrændingen af dem er i høj grad med til at øge de igangværende klimaændringer. Derfor skal vi spare på dem. Vask: Spar 850 kroner Er du klar over, at du kan spare ca. 850 kr. om året og reducere dit CO 2 -udslip med ca. 250 kg. om året, hvis du vasker 3 gange om ugen og kun gør det ved 40 grader i stedet for 60 grader, og hvis du undlader at bruge tørretumbler. Lys: Spar 350 På belysningen kan du spare ca. 350 kr. og reducere dit CO 2 -udslip med ca. 100 kg om året, hvis du udskifter tre almindelige 60- watt- pærer med elsparepærer. Fokus på varmebesparelser Her i VarmeNyheder vil vi dog koncentrere os om forslag til varmebesparelser. I forrige nummer beskrev vi, hvordan du lufter ud på en energirigtig måde, og hvordan dine radiatorer skal indstilles for at være energiøkonomiske. De råd kan du finde igen ved at gå ind på under Varmeråd. Forskellige temperaturer i boligens rum - ja, men med omtanke Det varme vand - brug det med omtanke Der må gerne være temperaturforskel i forskellige rum. Fx er det nok med grader i soveværelset. Men hvis temperaturen i et rum skal være lavere end i de andre rum, så bør døren til rummet holdes lukket. Varmvandstemperaturen bør ikke være over 50 grader. Ved højere temperatur er der risiko for kalkdannelser, og vandvarmeren stener til. Ved at installere en sparebruser og samtidig korte brusebadet ned fra 10 til 5 minutter sparer du ca kr. om året og reducerer dit CO2-udslip med ca. 200 kg. årligt. Skru ned for varmen - når du ikke har brug for den Om natten eller på arbejde kan du godt skrue lidt ned for varmen men ikke for meget, for så bruger du så meget varme til genopvarmning, at du intet sparer. Hvis du er bortrejst, kan du godt sænke temperaturen til 16 grader, men ikke lavere.

3 Generalforsamling med både fremgang og justeringer Et mersalg af varme på 20 %. Et underskud på En stigning i varmeprisen på 40 kroner pr. MWh. Og store besparelser pga. samarbejdet med DTU-HF. Det var hovedpunkterne på årets generalforsamling. Holte Fjernvarmes generalforsamling blev afholdt den 24. september 2008 på Nærumvænge Torv. Formand Robert P. Sørensen gennemgik årets begivenheder og resultater. Salget i regnskabsåret 2007/2008 udgjorde ca MWh mod et budgetteret varmesalg på MWh og et salg sidste år på godt MWh. Det svarer til et mersalg på ca. 20 % i forhold til sidste års salg. Årsagen er først og fremmest, at årets graddagetal var ca. 10 % højere end året før. Hertil kommer, at HF tidligt på varmeåret fik tilsluttet Viggo Jarls Kollegium og Åbrinkens mange rækkehuse. Mindre stigning i varmeprisen Men på trods af det øgede varmesalg var det ikke muligt at fastholde MWh-prisen på budgettets 450,00 kr. Det skyldes de stærkt voksende energipriser (gasprisen er vokset med ca. 35 % over året), og derfor er det nødvendigt at øge MWh-prisen med 40,00 kr. til 490,00 kr. De øvrige dele af den samlede varmepris, dvs. volumenafgiften og målerafgiften, er dog blevet fastholdt på budgettets niveau. Når det trods alt ikke har været nødvendigt at øge MWh-prisen med mere end de 40 kr., svarende til ca. 9 %, skyldes det for det første, at stigningen på verdensmarkedet indtraf gradvis over årets 12 måneder og derfor kun ramte med fuld kraft sidst på året. For det andet var der allerede ved fastlæggelsen af budgettet for året indarbejdet en vis stigning i energiudgiften men dog ikke en stigning på hele 35 %. Underskud på Årets regnskabsresultat blev et underskud på kr. når dette fratrækkes sidste års overførte overskud på resterer der et overskud på kr., som overføres til næste regnskabsår. Dette beløb indgår herefter i selskabets budget for det igangværende regnskabsår, sådan at overskuddet søges helt afskrevet i dette års regnskab. DTU-HF giver fine besparelser Af regnskabet, som kan læses i sin helhed på HF s hjemmeside (www.holte-fjernvarme.dk), vil man kunne se, at Holte Fjernvarme pga. af samarbejdet omkring selskabet DTU-HF i regnskabsåret har sparet kr. i forhold til, hvad vi ellers skulle have betalt. I øjeblikket leveres ca. 90 % af varmen som kraftvarme fra Dongs anlæg i Lundtofte, mens de sidste 10 % produceres på vores egne anlæg. Da dette imidlertid er væsentligt dyrere end kraftvarme, sigter de igangværende forhandlinger med Nordforbrænding om affaldsvarme på at øge andelen af billig energi yderligere. Det samme er målet for de drøftelser, vi har med Dong om at øge kraftvarmeleverancerne i vintertiden. På den måde forsøger vi at modvirke virkningen af de fortsatte energiprisstigninger. Ny hjemmeside Holte Fjernvarme har op til generalforsamlingen moderniseret og udbygget hjemmesiden Her vil man løbende kunne følge med i de væsentligste forhold omkring HF og bl.a. kunne læse generalforsamlingsreferatet i sin fulde ordlyd. Desuden kan man tilmelde sig en elektronisk udgave af VarmeNyheder i stedet for nærværende papirudgave.

4 Fjernvarmen vinder frem i Danmark Holte Fjernvarme er medlem af fjernvarmens brancheforening, Dansk Fjernvarme. Foreningen har 405 fjernvarmeværker som medlemmer. 46 af dem er offentligt ejet, medens resten er private. De offentlige værker lverer hele 61 % af den samlede fjernvarmemængde. Optimering af driften Foreningens formål er bl.a. at fremme erfaringsudveksling mellem medlemmerne for at optimere driften til fordel for både varmekunderne og miljøet. Fx har man udformet en ny kontoplan, som gør det lettere at sammenligne værkernes forbrugs- og regnskabstal. Men medlemsvirksomhederne er meget forskellige, og fx har de mindste værker kun opsat ca. 30 målere, medens de største ligger på omkring målere. Derudover spiller længden af ledningsnettet, dets alder, kundernes fordeling på lejligheder, parcelhuse, kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder også ind, så sammenligninger må foretages med varsomhed. Flere og flere på fjernvarme Udviklingen i energipriserne og miljøforhold påvirker i høj grad valg af opvarmningsform: Fjernvarmens andel af boligopvarmningen er steget fra knap 40 % for 20 år siden til over 60 % i dag. Individuel naturgas i samme tidsrum er steget fra ca. 2 % til godt 15 %. Tilsvarende er kul- og oliebaserede varmekilder gået tilbage. Danmark er det land i verden, som har den største fjernvarmeandel. Men også inden for selve fjernvarmeområdet er der sket en betydelig udvikling. Vedvarende energi, d.v.s. affaldsforbrænding, biobrændsel, jord- og solvarme m.v. udgør i dag over 40 % af fjernvarmesektorens energiforbrug. Naturgas tegner sig for ca. 25 %. De øvrige fossile brændstoffer, især olie og kul, som er hovedkilden til CO2- udledningen, udgør således i dag kun 1/3 af fjernvarmens energikilder med en fortsat faldende tendens. Som et sidste opmuntrende budskab kan det tilføjes, at udnyttelsen af energien er forbedret markant. I løbet af de sidste 10 år er den energimængde, som skal til for at opvarme en m 2 boligareal reduceret med 25 %. Alle disse forhold er med til at gøre fjernvarme til en stabil og forsyningssikker opvarmning, som samtidig tager mest mulig hensyn til miljø og økonomi både for forbrugerne og for samfundet som helhed. Få råd om besparelser Loven kræver, at fjernvarmeselskaberne rådgiver om energibesparelser samt når bestemte sparemål. Derfor har vi oprettet rådgivningsselskabet HF Energirådgivning a.m.b.a. Formålet med selskabet er at identificere energisparemuligheder hos kunderne og hjælpe med at finde løsningsmodeller og føre dem ud i praksis. Hvis besparelser kan godskrives HF og på den måde bidrage til, at vi når sparemålet, er rådgivningen gratis. HF Energirådgivning rådgiver også uden for Holte Fjermvarmes egen kundekreds, i det omfang vi har kapacitet til det

5

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om:

VarmeNyheder. VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: VarmeNyheder Holte Fjernvarme a.m.b.a. VarmeNyheder 10 Marts 2014 VarmeNyheder er Holte Fjernvarmes nyhedsbrev til fjernvarmekunderne. I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse om: Formandens klumme side

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

SPAR ENERGI I HVERDAGEN

SPAR ENERGI I HVERDAGEN annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet annonseinnstik annonce 1 E N E R G I G U I D E N VARMEPUMPE LAVENERGIVINDUE TRÆPILLER BRÆNDEOVNE ISOLERING N O V - 2 0 0 5 ER DIN BOLIG ELSIKKER?

Læs mere

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over...

fjernvarmens avis varmen skal vi ikke tænke over... fjernvarmens avis Over halvdelen af borgerne i roskilde by har fjernvarme flere er på vej til at få det Læs mere her i avisen om, hvad fjernvarme er, hvad det koster, og hvordan du kan spare på varmen!

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

guide til et lavere elforbrug

guide til et lavere elforbrug Dit eksemplar Elsparefondens guide til Let din elregning og kom ned på 1.000 kwh Se side 2 Skift til bærbar computer og spar op til 90% i el Se side 6 Halvér din vasketemperatur og dit elforbrug Se side

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året.

Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Klimaleksikon Hver dansker udleder i gennemsnit 10 ton CO2 om året. Meget af det kan vi selv være med til at påvirke ved at nedsætte vores eget forbrug. Men det kræver internationale samarbejdsaftaler

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel

Ordinær generalforsamling afholdt. tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30. på Bogense Hotel Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30 på Bogense Hotel Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år.

Sekretær Mogens Christiansen og best. medl. Preben Moldt er på ordinært valg i år. 1 Beretning for året 2012/2013 generalforsamling den 24. september 2013. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder.

Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 8 ordinære bestyrelsesmøder + nogle ekstraordinere møder i forbindelse med igangsætning af anlægsarbejder. 1 Beretning for året 2013/2014 generalforsamling den 23. september 2014. Indledning Traditionen tro vil jeg begynde beretningen med at oplyse, hvorledes bestyrelsen konstituerede sig efter sidste års generalforsamling.

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere