Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0004 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 4 final 2015/0004 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende differentierede afgiftssatser på motorbrændstoffer i visse geografiske områder i henhold til direktiv 2003/96/EF DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Reglerne for beskatning af energiprodukter og elektricitet i Unionen er fastsat ved Rådets direktiv 2003/96/EF 1 (i det følgende benævnt "energibeskatningsdirektivet" eller "direktivet"). I medfør af direktivets artikel 19, stk. 1, og i tilslutning til bestemmelserne i navnlig artikel 5, 15 og 17 kan Rådet med enstemmighed og på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre yderligere fritagelser for eller lempelser af beskatning, hvis særlige politikhensyn taler herfor. Dette forslag har til formål at gøre det muligt for Det Forenede Kongerige at nedsætte punktafgiften på motorbrændstoffer (dvs. blyfri benzin og diesel) i de følgende geografiske områder, der i Det Forenede Kongeriges anmodning er angivet ved postnumre (postcodes): IV54 (Strathcarron, Highland - Skotland), IV26 (Ullapool, Highland - Skotland), IV27 (Lairg, Highland Skotland ), NE48 (Hexham, Northumberland - England), PH41 (Mallaig, Highland - Skotland), KW12 (Halkirk, Highland Skotland), PA80 (Oban, Argyll og Bute Skotland), PH36 (Acharacle, Highland Skotland), IV22 (Achnasheen, Highland - Skotland), PA38 (Appin, Argyll og Bute Skotland), PH23 (Carrbridge, Highland - Skotland), PH19 (Dalwhinnie, Highland - Skotland), IV21 (Gairloch, Highland - Skotland), LA17 (Kirkby-in- Furness, Cumbria - England), EX35 (Lynton, Devon - England), IV14 (Strathpeffer, Highland - Skotland) samt det område, der hører ind under postbyen (post town) Hawes (i North Yorkshire - England). Ifølge de oplysninger, som Det Forenede Kongerige har indsendt, muliggør postnumrene en tydelig afgrænsning af foranstaltningens territoriale rækkevidde. Postnummersystemet er fælles for England, Skotland, Wales og Nordirland. I Det Forenede Kongerige udgør postbyerne og postnummerdistrikterne en række bebyggede områder inden for et større område. I landdistrikter vil det største bebyggede område i et postnummerdistrikt eller under en postby typisk være en landsby. Postbyer og postnummerdistrikter har varierende størrelse, f.eks. er IV27 det største postnummerdistrikt i Det Forenede Kongerige med sine km 2. Det er en stor forskel i forhold til NE48, som er på ca. 750 km 2. Anmodningen om undtagelse vedrører de postbyer, der ligger tættest på de udvalgte områder, og den bredere lokale myndighed i området. F.eks. indebærer anmodningen om undtagelse for IV21 (Gairloch, Highland - Skotland), at postbyen i IV21 er Gairloch, og at den lokale myndighed er Highland Skotland. Postbyerne omfatter ofte en eller flere landsbyer, og de er ofte opkaldt efter en landsby beliggende inden for deres område. I nedenstående tabel angives navnene og numrene for de postbyer og landsbyer, der er omfattet af de postnummerdistrikter, som ansøgningen omfatter: Postnummerdistrikt Postby(-er) Landsbyer PH36 1: Acharacle 6: Acharacle, Strontian, Kilchoan, Salen, Glenborrodale, Achateny IV22 1: Achnasheen 4: Achnasheen, Poolewe, Laide, Kinlochewe IV21 1: Gairloch 5: Gairloch, Badachro, Melvaig, Big Sand, Port 1 Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (EUT L 283 af , s. 51). DA 2 DA

3 Henderson PH19 1: Dalwhinnie 1: Dalwhinnie PH23 1: Carrbridge 2: Carrbridge, Bogroy IV14 1: Strathpeffer 3: Strathpeffer, Contin, Jamestown PA38 1: Appin 3: Appin, Duror, Portnacroish LA17 1: Kirkby-in- Furness EX35 ( 2 ) 2: Lynton og Lynmouth 1: Kirkby-in-Furness 3: Barbrook, Brendon, Lynmouth IV54 1: Strathcarron 4: Strathcarron, Locharron, Applecross, Shieldaig IV26 1: Ullapool 1: Achiltibuie IV27 ikke relevant 7: Lairg, Durness, Tongue, Scourie, Lochinver, Kinlochbervie, Talmine PH41 ikke relevant 2: Mallaig, Inverie KW12 1: Halkirk 1: Halkirk PA80 ikke relevant 3: Lochaline, Morvern, Drimnin NE48 ikke relevant 7: Bellingham, Falstone, Kielder, Wark, Tarset, West Woodburn, Barrasford Postnummerdistrikt Postby Landsbyer ikke relevant Hawes 2: Gayle, Butterset I visse tilfælde (IV 27, PH41, PA80 og NE48) omfatter postnummerdistrikterne ikke en fuldstændig postby, hvorfor det kun er listen over landsbyer, der er opgivet. For de fleste af områderne på listen er postbyen og postnummerdistriktet sammenfaldende. I henhold til oplysningerne fra Det Forenede Kongerige ligger prisen på en liter brændstof i de områder, der vil være omfattet af foranstaltningen, i gennemsnit 100 GBP (ca. 128,5 EUR)( 3 ) højere pr liter end den gennemsnitlige pris i resten af Det Forenede Kongerige. Dette skyldes de højere transport- og distributionsomkostninger og det begrænsede befolkningsunderlag. Formålet med foranstaltningen er at yde en vis kompensation for de højere motorbrændstofpriser i de pågældende områder. Generel baggrund Ifølge direktivets artikel 19, stk. 1, kan Rådet med enstemmighed og på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indføre yderligere afgiftsfritagelser eller -lempelser, hvis særlige politikhensyn taler herfor. Ved brev af 2. februar 2014 meddelte Det Forenede Kongeriges myndigheder Kommissionen, at de påtænker at anvende en reduceret afgiftssats for blyfri benzin og diesel, der udbydes til salg som motorbrændstof i de ovenfor nævnte geografiske områder. Den reducerede 2 3 Postnummerdistrikt EX35 omfatter to postbyer Lynton og Lynmouth. Begge disse postbyer vil få fordel af lempelsen. Alle beregninger er baseret på valutakursen den 1. oktober 2014, dvs. 0,77820 GBP for 1 EUR, jf. EUT C 344 af DA 3 DA

4 punktafgiftssats på motorbrændstoffer vil pr liter blive 50 GBP (ca. 64,3 EUR) lavere end standardsatsen i Det Forenede Kongerige (580 GBP eller ca. 745,3 EUR) for både benzin og diesel. Det betyder, at den reducerede afgiftssats fortsat vil ligge langt over den aktuelle minimumsafgift i Unionen, som er på 359 EUR pr liter blyfri benzin og på 330 EUR pr liter dieselolie. Det Forenede Kongeriges myndigheder indsendte supplerende oplysninger og forklaringer den 3. juni og den 17. september Det Forenede Kongerige har anmodet om, at reduktionen indrømmes for en periode på seks år, hvilket er den maksimalt tilladte periode i henhold til direktivets artikel 19, stk. 2. Ifølge de britiske myndigheder ligger prisen pr liter brændstof i de ovennævnte områder ca. 100 GBP (ca. 128,5 EUR) over gennemsnitsprisen i resten af Det Forenede Kongerige. Prisen i disse områder er i tråd med standerpriserne på øerne, hvis der ses bort fra den afgiftslempelse, Det Forenede Kongerige anvender i henhold til Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/776/EU 4. En afgiftslempelse på 50 GBP (ca. 64,3 EUR) pr liter vil ikke dække hele prisforskellen, men sikre forbrugerne en vis kompensation for den højere pris, de skal betale. Der er ved vurderingen af berettigelsen til afgiftslempelse for de berørte områder taget hensyn til to centrale faktorer: prisoverkommeligheden for brændstof, som er betinget af høje standerpriser og ugelønninger, der ligger under gennemsnittet i Det Forenede Kongerige behovet for motorbrændstof i befolkningens hverdag. Dette behov er betinget af stor afhængighed af biler og begrænset adgang til offentlig transport og basale tjenester. Ifølge de statistiske oplysninger fra de britiske myndigheder ligger ugelønnen i de udvalgte lokalområder på mellem 412,10 GBP (528,6 EUR) og 493,30 GBP (633,9 EUR), mens gennemsnittet i Det Forenede Kongerige er på 518 GBP( 5 ) (665,6 EUR). Lokale myndigheder, for hvilke der indsamles statistiske data, har normalt en større geografisk rækkevidde end de områder, som foranstaltningen skal anvendes på. Det kan ifølge de britiske myndigheder antages, at de faktiske gennemsnitlige ugelønninger i de berørte områder ligger endnu lavere end oplyst af de lokale myndigheder. Dette skyldes, at der findes store virksomheder i de vigtigste befolkningscentre under de lokale myndigheder, som ofte ligger mere end 160 km fra de udvalgte berørte områder. Indtægterne i de områder, der er omfattet af foranstaltningen, hidrører fra landbrug og turisme. De britiske myndigheder antager således, at ugelønningerne i disse områder er lavere end indtægterne på de øer, der på nuværende tidspunkt anvender undtagelsen (463 GBP/752,8 EUR). Ifølge de oplysninger, der er indsendt af Det Forenede Kongeriges kontor for nationale statistikker, er bruttoværditilvæksten pr. capita i de pågældende områder på mellem GBP (15 466,5 EUR) og GBP ( EUR) pr. år, og det er lavere end gennemsnittet for Det Forenede Kongerige, som er GBP (27 851,5 EUR). Ifølge de britiske myndigheder fører de begrænsede økonomiske muligheder i disse områder sammenlignet med mere urbaniserede områder i Det Forenede Kongerige til, at erhvervsaktive personer emigrerer, og det er hovedårsagen til den stabile arbejdsløshed, som 4 5 Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/776/EU af 24. november 2011 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende reducerede afgiftssatser på motorbrændstof, der leveres på øerne i de Indre og Ydre Hebrider, Orkneyøerne, Shetlandsøerne, øerne i Clyde og Scillyøerne, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF (EUT L 317 af , s ). Jf. de oplysninger, der er indsendt af Det Forenede Kongeriges kontor for nationale statistikker: ' DA 4 DA

5 ikke nødvendigvis afspejler livskvaliteten i disse områder. De vigtigste økonomiske konsekvenser af lav befolkningstæthed i store geografiske områder er følgende: de gennemsnitlige afstande mellem individuelle tjenester og virksomheder er meget store, hvorfor transportomkostningerne i forbindelse med basale aktiviteter også er forholdsvis store både for befolkningen og virksomhederne virksomhederne må trække på et mindre befolkningsunderlag inden for det samme geografiske område og er derfor nødt til at operere med generelt højere fortjenester pr. enhed og med en begrænset omsætning. En række raffinaderier i Det Forenede Kongerige er desuden blevet lukket i de senere år. Nedgangen i antallet af raffinaderier har medført, at mange tankstationer ligger mere end 160 km fra det nærmeste raffinaderi, og det har ført til øgede omkostninger i forbindelse med transport af brændstof til de pågældende områder. Adgangen til bustransport i alle de berørte landdistrikter er betydeligt mindre end gennemsnitligt i Storbritannien( 6 ). Dette sammenholdt med den begrænsede anvendelse af tog i disse områder og udbredt anvendelse af biler på trods af de høje standerpriser tydeliggør nødvendigheden af biler som transportmiddel i de berørte områder. Tjenesteydere i fjernt beliggende landdistrikter i Det Forenede Kongerige som de udvalgte vil ofte betjene et større geografisk område end dem, der er beliggende i byområder, til dels på grund af den lave befolkningstæthed i disse områder. Det betyder, at de gennemsnitlige afstande mellem individuelle boliger, bebyggede områder, tjenesteydere og virksomheder er meget store, hvorfor transportomkostningerne ved basale aktiviteter også er relativt høje. Transport til og fra det område, der hører ind under postnummer IV27, til det nærmeste supermarked af normal størrelse, kan f.eks. gøre det nødvendigt at tilbagelægge i alt ca. 220 km. De ovenfor beskrevne udfordringer afspejler både behovet for at anvende bil i dagligdagen for befolkningen i de udvalgte områder og de konsekvenser, som de høje brændstofpriser har for dem. Ifølge Det Forenede Kongerige ville en lempelse af brændstofafgiften bidrage til at opretholde disse skrøbelige og fjernt beliggende samfund ved at begrænse de særligt høje leveomkostninger en smule. Det er vigtigt, at disse faktorer ikke betragtes særskilt, men snarere som en kombination af faktorer, som har ført til et reelt socialt og økonomisk behov for en afgiftslempelse i de oplistede områder. Foranstaltningens gennemførelse I Det Forenede Kongerige opgøres punktafgiften på motorbrændstof, når brændstoffet forlader raffinaderiet, importeres eller forlader et punktafgiftsoplag. På det tidspunkt vil det være vanskeligt at fastslå mængden af brændstof, som er tiltænkt de regioner, der er omfattet af foranstaltningen. Derfor vil afgiftslempelsen blive indrømmet på salgsstedet i de udvalgte områder, og derved fjernes enhver risiko for, at brændstof med reduceret punktafgift ender andetsteds. Brændstofforhandlerne i de berørte områder registreres hos de britiske told- og skattemyndigheder (HM Revenue and Customs HMRC) som godkendte detailhandlende og vil være forpligtet til at reducere literprisen på brændstof med et beløb svarende til afgiftslempelsen. De vil til gengæld være berettiget til med jævne mellemrum at kræve en afgiftsrefusion fra HMRC baseret på antallet af solgte liter brændstof. 6 Jf. " DA 5 DA

6 Begunstigede Foranstaltningen tager sigte på privatpersoner, men den reducerede afgiftssats kommer til at gælde for alle køb, også erhvervsmæssige køb. Alle de 27 tankstationer, der kan nyde godt af ordningen, er uafhængige. De britiske myndigheders argumenter vedrørende foranstaltningens virkning på det indre marked De britiske myndigheder mener ikke, at foranstaltningen vil indvirke negativt på den måde, det indre marked fungerer på. Sammenligning af priserne på de tankstationer, der er omfattet af den planlagte afgiftslempelse på 50 GBP pr liter (64,3 EUR), med priserne hos de nærmeste konkurrenter, der ikke er omfattet af ordningen: For benzin reduceres den gennemsnitlige forskel til 10 GBP (12,9 EUR) pr liter. I gennemsnit vil tankstationer under ordningen være 10 GBP (12,9 EUR) dyrere pr liter end de nærmeste stationer uden for ordningen. For diesel reduceres den gennemsnitlige forskel til 6 GBP (7,7 EUR) pr liter. I gennemsnit vil tankstationer under ordningen være 6 GBP (7,7 EUR) billigere pr liter end de nærmeste stationer uden for ordningen. Lempelsen vil i store træk bringe de omfattede stationer på linje med tankstationerne i nært liggende områder, der ikke er omfattet af ordningen. Det forventes ikke, at forbrugerne vil ændre deres ruter, eller at tankstationer i områder, der ligger op ad begunstigede tankstationer, vil flytte til de omfattede områder. De lave befolkningstætheder og afstandene fra større bebyggede områder samt de betydelige kapitalomkostninger, der er forbundet med etablering af nye tankstationer, ville ikke gøre det økonomisk attraktivt for tankstationerne at flytte, heller ikke med afgiftslempelsen. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet. Vurdering af foranstaltningen i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF Særlige politiske hensyn I artikel 19, stk. 1, første afsnit, i direktivet fastsættes følgende: "Ud over bestemmelserne i de foregående artikler, navnlig artikel 5, 15 og 17, kan Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen give en medlemsstat tilladelse til at indrømme yderligere fritagelser eller lempelser, hvis særlige politiske hensyn taler herfor." Den foranstaltning, Det Forenede Kongerige ønsker at gennemføre, består i en afgiftslempelse for motorbrændstoffer, der leveres til visse dele af det britiske område, som er sammenfaldende med postnumrene PH36, IV22, IV21, PH19, PH23, IV14, PA38, LA17, Hawes, EX35, IV54, IV26, IV27, PH41, KW12, PA80, NE48. Formålet er at bringe standerpriserne i disse områder tættere på de gennemsnitlige standerpriser i Det Forenede Kongerige. De højere enhedsomkostninger og dermed DA 6 DA

7 standerpriser i disse områder skyldes højere transport- og distributionsomkostninger og mindre stordriftsfordele. Det kan sluttes, at ønsket om at reducere punktafgiften på motorbrændstof i de berørte områder på grund af de særlige økonomiske og sociale vilkår er foranlediget af særlige politikhensyn, navnlig med hensyn til socialpolitik og regionalpolitik. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Foranstaltningen tjener til delvis at opveje de højere enhedsomkostninger og dermed standerpriserne på brændstof i de berørte områder ved en direkte afgiftslempelse på salgsstedet. Foranstaltningen er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Lempelsen vedrører derfor kun den (relativt ringe) mængde brændstof, der sælges i områderne (den samlede mængde i postnummerområderne ligger under 50 mio. liter pr. år, hvilket svarer til 0,1 % af det samlede brændstofforbrug i Det Forenede Kongerige). Kommissionen bemærker sig, at punktafgiften vil blive reduceret med 50 GBP pr liter (64,3 EUR) af produktet. Prisen på brændstof i de oplistede udvalgte områder, ligger ca. 100 GBP (128,5 EUR) højere end gennemsnittet for den øvrige del af Det Forenede Kongerige. I sidste kvartal af 2012 lå priserne i de omfattede byer højere end minimumpriserne på de øer, som i øjeblikket anvender en afgiftslempelse i henhold til gennemførelsesforordning 2011/776/EU. Priskarakteristikaene for disse byer er de samme som på de øer, hvor afgiftslempelsen finder anvendelse. Det er ikke sandsynligt, at en afgiftslempelse på 50 GBP (64 EUR) vil dække hele forskellen mellem disse høje priser og den gennemsnitlige pris i Det Forenede Kongerige, men det vil sikre befolkningen en vis kompensation for de højere priser, som de må betale. Endelig vil beskatningen af brændstof, der forbruges i de berørte geografiske områder trods afgiftslempelsen - fortsat ligge et godt stykke over den minimumsbeskatning, der er foreskrevet i direktiv 2003/96/EF. Det kan derfor konkluderes, at den omhandlede foranstaltning udgør en afgiftslempelse for fossilt brændstof, som principielt bør vurderes med forbehold. Under de specifikke geografiske og sociale omstændigheder kan den imidlertid anses for at være acceptabel i en bredere kontekst med hensyn til Unionens politikker for sundhed, miljø, energi og transport. Under disse omstændigheder forekommer den også acceptabel ud fra hensynet til et velfungerende indre marked og behovet for at sikre loyal konkurrence. Da foranstaltningen finder anvendelse på fjernt liggende områder, og afgiftssatsen kun reduceres i moderat omfang, forventes det således ikke, at den vil føre til ændringer i brændstofforbruget som følge af, at der tiltrækkes forbrugere fra andre områder. Anvendelsesperioden for foranstaltningen og udvikling af Unionens rammer for energibeskatning Kommissionen foreslår, at anvendelsesperioden fastsættes til det længst tilladte tidsrum i henhold til direktiv 2003/96/EF, dvs. seks år. Denne periode vil være passende til at sætte de britiske myndigheder i stand til at indsamle oplysninger til vurdering af de resultater, der opnås med foranstaltningen, og til at give de virksomheder og forbrugere, der drager fordel af foranstaltningen, en tilstrækkelig grad af sikkerhed. Statsstøtteregler Efter den lempelse, som de britiske myndigheder agter at gennemføre, vil afgiftssatserne for blyfri benzin og diesel i de berørte regioner fortsat overholde minimumsafgiftssatsen i DA 7 DA

8 henhold til artikel 7 i direktiv 2003/96/EF. Såfremt foranstaltningen opfylder de betingelser, der er fastsat ved artikel 44 i forordningen om generel gruppefritagelse (forordning (EU) nr. 651/ ), er den derfor fritaget for kravet om forhåndsanmeldelse. 2. RESULTAT AF HØRINGER AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSER Høring af de berørte parter Forslaget er baseret på en anmodning fra Det Forenede Kongerige og vedrører kun denne medlemsstat. Ekspertbistand Der var ikke behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Forslaget vedrører en tilladelse til en enkelt medlemsstat, som denne selv har anmodet om. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF FORSLAGET Subsidiaritetsprincippet Indirekte beskatning som omfattet af artikel 113 i TEUF er ikke i sig selv et område, der falder ind under Unionens enekompetence, jf. artikel 3 i TEUF. Medlemsstaternes udøvelse af deres kompetence på dette område er imidlertid nøje reguleret og begrænset af den gældende EU-ret. Ifølge artikel 19 i direktiv 2003/96/EF har Rådet enekompetence til at give en medlemsstat tilladelse til at indføre yderligere fritagelser eller lempelser med hjemmel i denne artikel. Medlemsstaterne kan ikke sætte sig i stedet for Rådet. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Nærværende forslag er imidlertid ikke et forslag til lovgivning, og det er derfor ikke underlagt revisionsmekanismen i protokol nr. 2 til TEUF, som kun anvendes på udkast til lovgivningsmæssige retsakter. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Afgiftslempelsen overstiger ikke, hvad der er nødvendigt for at nå det pågældende mål (jf. ovennævnte betragtninger om det indre marked og loyal konkurrence). Valg af reguleringsform Foreslået instrument: Gennemførelsesafgørelse vedtaget af Rådet. Artikel 19 i direktiv 2003/96/EF åbner kun mulighed for denne type bestemmelse. 4. VIRKNINGER FOR BUDGETTET Foranstaltningen indebærer ikke nogen finansiel eller administrativ byrde for Unionen. Forslaget har derfor ingen konsekvenser for Unionens budget. 7 Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (EUT L 187 af , s. 1-78). DA 8 DA

9 2015/0004 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende differentierede afgiftssatser på motorbrændstoffer i visse geografiske områder i henhold til direktiv 2003/96/EF RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet( 1 ), særlig artikel 19, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og ud fra følgende betragtninger: (1) Ved brev af 2. februar 2014 anmodede Det Forenede Kongerige om tilladelse til at anvende en reduceret punktafgiftssats på diesel og blyfri benzin i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EC i de følgende geografiske områder, som er afgrænset ved et postnummer: IV54 (Strathcarron, Highland - Skotland), IV26 (Ullapool, Highland - Skotland), IV27 (Lairg, Highland Skotland ), NE48 (Hexham, Northumberland - England), PH41 (Mallaig, Highland - Skotland), KW12 (Halkirk, Highland Skotland), PA80 (Oban, Argyll and Bute Skotland), PH36 (Acharacle, Highland Skotland), IV22 (Achnasheen, Highland - Skotland), PA38 (Appin, Argyll and Bute Skotland), PH23 (Carrbridge, Highland - Skotland), PH19 (Dalwhinnie, Highland - Skotland), IV21 (Gairloch, Highland - Skotland), LA17 (Kirkby-in-Furness, Cumbria - England), EX35 (Lynton, Devon - England), IV14 (Strathpeffer, Highland - Skotland) samt det område, der hører ind under postbyen Hawes (i North Yorkshire - England). Det Forenede Kongerige fremlagde supplerende oplysninger og forklaringer den 3. juni og den 17. september (2) I disse områder er priserne på dieselolie og blyfri benzin højere end gennemsnitspriserne i resten af Det Forenede Kongerige, hvilket stiller de lokale forbrugere af brændstof ringere. Prisforskellen skyldes ekstra enhedsomkostninger på grund af de pågældende områders geografiske placering, deres lave indbyggertal og de relativt små mængder brændstof, der leveres. (3) De reducerede afgiftssatser vil ligge over de minimumssatser, der er fastsat i artikel 7 i direktiv 2003/96/EF. (4) På grund af de berørte områders specifikke karakter og den begrænsede reduktion af afgiftssatsen, som kun delvist kompenserer for de højere omkostninger, der må afholdes i de berørte geografiske områder, forventes foranstaltningen ikke at give anledning til bevægelser med specifik tilknytning til leveringen af brændstof. (5) Foranstaltningen kan derfor godtages ud fra hensynet til et velfungerende indre marked og behovet for at sikre loyal konkurrence, og den er forenelig med Den Europæiske Unions sundheds-, miljø-, energi- og transportpolitikker. 1 EUT L 283 af , s. 51. DA 9 DA

10 (6) I henhold til artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF skal enhver tilladelse, der gives i henhold til denne artikel, være strengt tidsbegrænset. For at give de berørte virksomheder og forbrugere en tilstrækkelig grad af sikkerhed bør tilladelsen indrømmes for en periode på seks år. For imidlertid ikke at underminere den fremtidige udvikling af de eksisterende retlige rammer bør det fastslås, at hvis Rådet med henvisning til traktatens artikel 113 indfører et ændret generelt system for beskatning af energiprodukter, som den tilladelse, der er omhandlet i denne afgørelse, ikke er tilpasset til, bør denne afgørelse ophøre med at gælde på den dato, hvor reglerne for det nævnte ændrede system træder i kraft. (7) Denne afgørelse har ingen indflydelse på anvendelsen af Unionens regler vedrørende statsstøtte VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 1. Det Forenede Kongerige bemyndiges hermed til at anvende reducerede afgiftssatser på blyfri benzin og diesel, der leveres som motorbrændstof til vejkøretøjer i de følgende 17 områder, der er afgrænset ved et postnummer: IV54 (Strathcarron, Highland - Skotland), IV26 (Ullapool, Highland - Skotland), IV27 (Lairg, Highland Skotland ), NE48 (Hexham, Northumberland - England), PH41 (Mallaig, Highland - Skotland), KW12 (Hallkirk, Highland Skotland), PA80 (Oban, Argyll og Bute Skotland), PH36 (Acharacle, Highland Skotland), IV22 (Achnasheen, Highland - Skotland), PA38 (Appin, Argyll and Bute Skotland), PH23 (Carrbridge, Highland - Skotland), PH19 (Dalwhinnie, Highland - Skotland), IV21 (Gairloch, Highland - Skotland), LA17 (Kirkby-in-Furness, Cumbria - England), EX35 (Lynton, Devon - England), IV14 (Strathpeffer, Highland - Skotland) samt det område, der hører ind under postbyen Hawes (i North Yorkshire - England). For at undgå overkompensering må lempelsen i forhold til den nationale standardafgiftssats for henholdsvis blyfri benzin og dieselolie ikke overstige ekstraomkostningerne forbundet med detailsalg i disse geografiske områder sammenlignet med de gennemsnitlige omkostninger, der må afholdes ved detailsalg i Det Forenede Kongerige, og den må ikke overstige 50 GBP (64 EUR) pr liter af produktet. 2. De reducerede afgiftssatser skal opfylde kravene i direktiv 2003/96/EF, særlig minimumssatserne i artikel 7. Artikel 2 Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen. Den anvendes fra den 1. februar 2015 og udløber den 31. januar DA 10 DA

11 Hvis Rådet med henvisning til traktatens artikel 113 imidlertid indfører et ændret generelt system for beskatning af energiprodukter, som denne tilladelse ikke vil være tilpasset til, ophører denne afgørelse med at gælde på den dato, hvor reglerne for dette ændrede system træder i kraft. Artikel 3 Denne afgørelse er rettet til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. Udfærdiget i Bruxelles, den [ ]. På Rådets vegne Formand DA 11 DA

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. februar 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0004 (NLE) 5805/15 FISC 9 ENER 20 ECOFIN 59 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0079 (NLE) 9871/17 FISC 122 ENER 266 ECOFIN 486 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.1.2013 COM(2013) 8 final 2013/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0007 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2008 KOM(2008) 7 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0546 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Letland til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/53/EU om bemyndigelse af Kongeriget

Læs mere

7521/08 ACA/aba DG G I

7521/08 ACA/aba DG G I RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7521/08 FISC 30 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS BESLUTNING om at bemyndige Italien til i bestemte geografiske områder

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.9.2016 COM(2016) 598 final 2016/0277 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/441/EF om bemyndigelse af Den Italienske Republik

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af anvendelsen af Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/181/EU

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene

Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene IP/04/121 Bruxelles, den 28. januar 2004 Energibeskatning: Kommissionen foreslår overgangsperioder for tiltrædelseslandene Europa-Kommissionen har forelagt et forslag om ændring af direktivet om energibeskatning

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final 2011/0103 (NLE) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0585 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.8.2013 COM(2013) 585 final 2013/0284 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.03.2002 KOM(2002) 144 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse Af Det Forenede Kongerige til i medfør af artikel 8, stk. 4, i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2014 COM(2014) 171 final 2014/0093 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om AIEM-afgiftsordningen for De Kanariske Øer DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0557 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2015 COM(2015) 557 final 2015/0257 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Ungarn til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/676/EU om bemyndigelse af Rumænien

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0395 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0395 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0395 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 395 final 2014/0200 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at bemyndige Italien til i

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at indgå en aftale med Schweiz, der indeholder

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0205 (NLE) 11719/17 FISC 175 FORSLAG fra: modtaget: 23. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0342 Bilag 1 Offentligt Notat 4. oktober 2006 J.nr. 2006-240-0051 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet nr. 11167/06 af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Portugal til at anvende en reduceret punktafgiftssats i den selvstyrende

Læs mere