Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere"

Transkript

1 Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere. Elproducerende anlæg større end 1,5 MVA er kke omfattet af dsse retnngslnjer, da de forventes tlsluttet mellemspændngsnveau. Retnngslnjer for dsse anlæg skal aftales med netvrksomheden. Vndmøller/vndkraftværker er kke omfattet af dsse retnngslnjer, men er omfattet af teknsk forskrft TF Dok /11, Sag 10/405 1/16

2 Arbejdsgruppe Retnngslnjerne er udarbejdet af en branchearbejdsgruppe, som har haft følgende sammensætnng: Dansk Energ Dansk Solcelleforenng TEKNQ EnergMdt Dong Energy Østjysk Energ Schüco nternatonal Danfoss Solar nverters Solarpanels Energnet.dk Læsevejlednng Retnngslnjerne er opdelt forhold tl det elproducerende anlægs fasestrøm: - Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase - Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Der gøres retnngslnjerne brug af termnolog og defntoner. afsnt 1 er de væsentlgste beskrevet. Brugen af termnolog og defntoner retnngslnjerne er teksten tydelggjort med kursv skrft. Retnngslnjerne er udgvet af den systemansvarlge vrksomhed og kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 2/16

3 ndholdsfortegnelse 1. Termnolog og defntoner Anlægsejer Elproducerende anlæg Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Kollektve elforsynngsnet Lavspændngsnet Mærkeeffekt Mærkestrøm Netfejl Netvrksomheden Nomnel spændng Normalt produktonsområde Sammenhængende elforsynngssystem Systemansvarlg vrksomhed Tlslutnngspunkt (POC) Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Spændngskvaltet ndkoblng og synkronserng Asymmetr Regulerng af aktv effekt Regulerng af reaktv effekt Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Beskyttelse mod nettet Systemværn Kommunkaton Tlmeldng og dokumentaton Afmeldng, ændrng eller udskftnng Dok /11, Sag 10/405 3/16

4 1. Termnolog og defntoner 1.1 Anlægsejer Den jurdske ejer af det elproducerende anlæg. 1.2 Elproducerende anlæg Et anlæg, der producerer trefaset vekselstrøm. Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder samme nstallaton Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder drekte tlsluttet det kollektve elforsynngsnet 1.3 Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Det sted det kollektve elforsynngsnet eller nstallatonen, hvor det elproducerende anlæg er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur 1. Ved tlslutnng nstallatonen er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) det punkt nstallatonen, hvor der er tlsluttet forbrug, se fgur 1. Hvs der anvendes fælles netbeskyttelse, må der kke være tlsluttet forbrug efter beskyttelsen. 1.4 Kollektve elforsynngsnet Transmssons- og dstrbutonsnet, som på offentlgt regulerede vlkår har tl formål at transportere elektrctet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Transmssonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på over 100 kv, mens dstrbutonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på under 100 kv. 1.5 Lavspændngsnet Det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng op tl og med 1000 V AC. 1.6 Mærkeeffekt Største nomnelle elektrske effekt fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. Angves kw eller kva. 1.7 Mærkestrøm Største nomnelle strøm fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. 1.8 Netfejl Svgt eller fejl det kollektve elforsynngsnet. Dok /11, Sag 10/405 4/16

5 1.9 Netvrksomheden Vrksomhed med bevllng, som drver dstrbutonsnettet. Netvrksomheden er den vrksomhed, hvs net det elproducerende anlæg er tlsluttet elektrsk Nomnel spændng Spændng et tlslutnngspunkt, f. eks. 400 V ved trefaset tlslutnng Normalt produktonsområde Det normale produktonsområde angver det spændngs-/frekvensområde, hvor det elproducerende anlæg kontnuert skal kunne producere, se afsnt Sammenhængende elforsynngssystem Det kollektve elforsynngsnet med tlhørende anlæg et større område, som er ndbyrdes forbundet med henblk på fælles drft Systemansvarlg vrksomhed Vrksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsynngsskkerhed og skre en effektv udnyttelse af et sammenhængende elforsynngssystem. Den systemansvarlge vrksomhed er Energnet.dk Tlslutnngspunkt (POC) Det punkt det kollektve elforsynngsnet, hvor det elproducerende anlæg eller nstallatonen er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur kv 0,4 kv PGC POC POC Drekte tlsluttet tl det kollektve elforsynngsnet nstallatonstlsluttet PGC Forbrug Solcellepanel Solcellepanel POC: Tlslutnngspunkt tl det kollektve elforsynngsnet PGC: Det elprducerende anlægs tlslutnngspunkt Fgur 1 Eksempel på tlslutnngspunkter Dok /11, Sag 10/405 5/16

6 2. Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Det normale produktonsområde er defneret som den nomnelle spændngsværd U n ±10 % og er nden for frekvensområdet 47,50 tl 50,05 Hz. Det elproducerende anlæg skal udføres for 3-faset tlslutnng. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, er det også at betragte som et 3- faset anlæg, se kravene afsnt 2.3. Kravene beskrevet retnngslnjerne gælder tlslutnngspunktet, POC. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. 2.1 Spændngskvaltet Enhver vekselretter skal være testet og certfceret for overholdelse af spændngskvaltet. Spændngskvaltet dækker over følgende begreber: Flcker Harmonske og nterharmonske strømme Defntoner og nærmere forklarng af begreberne kan læses detaljer efterfølgende standarder, hvor tlhørende grænseværder og krav er beskrevet: DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-2: Grænseværder - Grænseværder for udsendelse af harmonske strømme (udstyrets strømforbrug op tl og med 16 A pr. fase)" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-3: Grænseværder Begrænsnng af spændngsfluktuatoner og flmmer den offentlge lavspændngsforsynng fra udstyr, der har en mærkestrøm tl og med 16 A pr. fase og kke beregnet tl betnget tlslutnng" (EC ) DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-11: Begrænsnng af spændngsændrnger, spændngsudsvng og flmren offentlge lavspændngsfordelngsanlæg - Udstyr med en mærkestrøm tl og med 75 A, som tlsluttes på betngede vlkår" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-12: Grænseværder Grænseværder for harmonske strømme produceret af udstyr forbundet tl offentlge lavspændngsforsynngsnet og med mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase anses for at overholde denne forskrft, hvs hver enkelt vekselretter overholder ovenstående standarder. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Dok /11, Sag 10/405 6/16

7 2.1.2 Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase For elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase skal nedenstående krav overholdes. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Flcker Det elproducerende anlægs flckerbdrag kontnuerlg drft P lt skal overholdes tlslutnngspunktet (POC). Nedenstående grænseværd skal overholdes for alle elproducerende anlæg. P lt 0, Elproducerende anlæg bestående af en enkelt enhed Hvs det elproducerende anlæg består af en enkelt enhed, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. P lt c 1 k 25 P lt : c (ψ k ): langtdsflcker flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) Elproducerende anlæg bestående af flere ens enheder Hvs det elproducerende anlæg består af flere ens enheder, beregnes det samlede flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k 1 N 25 P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) N: antal ens enheder Dernæst beregnes flckerbdrag for det samlede elproducerende anlæg ved summerng af de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: 2 lt 2 P lt, P Dok /11, Sag 10/405 7/16

8 Eksempel 1: Fre vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c, (ψ k )=17,84 P lt, 1 17, , P 40,18 lt 0, Elproducerende anlæg bestående af forskellge enheder Hvs det elproducerende anlæg består af forskellge enheder, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k Sn, S 25 n P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) S n, : S n : enheden s mærkeeffekt anlæggets samlede mærkeeffekt Dernæst beregnes flckerbdrag P lt for det samlede elproducerende anlæg ved summerng de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: P lt 2 P lt, 2 P lt : langtdsflcker Eksempel 2: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent C 15 (ψ k )=17,84 samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c 12,5 (ψ k )=19,74 P lt, 15k 15 17,84 0,19 ( ,5 12,5) 25 P lt, 12k5 12,5 19,74 ( ,5 12,5) 25 0, P 0,19 0,19 0,18 0,18 lt 0,37 Dok /11, Sag 10/405 8/16

9 Harmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for harmonske overtoner, som angvet tabel 1. Harmonske Grænseværd [%] Ulge harmonsk orden h (kke multplum af 3) Lge harmonsk orden h (kke multplum af 3) h h 50 3,6 2,5 1,0 0, Tabel 1 Grænseværder for harmonsk strøm h / n (%) n grænseværd h (%) h : harmonsk strøm [5,7,11,13] n : nomnel mærkestrøm Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene fra de enkelte vekselrettere summeres op henhold tl den generelle summatonslov beskrevet EC , som angvet følgende formel: h h, α: eksponenten α (tabel 2) h: harmonsk [5,7,11,13] (højeste værd fra testrap port for den enkelte enhed) : antal enheder [1,2,3,4 ] Harmonsk orden α (alfa) h < h 10 1,4 h > 10 2 Tabel 2 Værder for eksponenten α Dok /11, Sag 10/405 9/16

10 Eksempel 3: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 22A og 5. og 7. harmonske på hhv. 0,31% og 0,36% samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 19A og 5. og 7. harmonsk på hhv. 0,29% og 0,33% Først beregnes h, for alle de harmonske strømme for hver enkelt enhed: / h, n, h, n, 100 % 0,31 5,15k 22A 0, 0682A ; 7,15k 0, 0792A 100 5,12,5k 0, 0551A ; 7,12,5k 0, 0627A Derefter beregnes de harmonske strømme for det samlede elproducerende anlæg efter den generelle summatonslov og eksponenten α=1,4: 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 5 0,0682 0,0682 0,0551 0,0551 0,166A 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 7 0,0792 0,0792 0,0627 0,0627 0,192A Sdst beregnes de harmonske strømme som % af mærkestrømmen: n h A h / n 100% n 0,166 0,192 5 / n 100 0,20% ; 7 / n 100 0,23% nterharmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for nterharmonske overtoner, som angvet tabel 3. nterharmonske Frekvens (Hz) 75 Hz 125 Hz >175 Hz Grænseværd [%] *) Dog kke mndre end 0,1 % 0,40 0,60 75 *) f Tabel 3 Grænseværder for emsson af nterharmonske strømme Dok /11, Sag 10/405 10/16

11 Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene summeres på samme måde som emsson af harmonske overtoner. Dog benyttes eksponenten α=2. Forstyrrelser fra 2-9 khz Grænseværderne for strømme med frekvenser ntervallet 2-9 khz må kke overskrde 0,2 % af mærkestrømmen nogen af de målte frekvensgrupper. 2.2 ndkoblng og synkronserng Det elproducerende anlæg skal nden for det normale produktonsområde kunne startes og producere kontnuert nden for de desgnmæssge specfkatoner kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Automatsk ndkoblng og synkronserng af det elproducerende anlæg må tdlgst fnde sted 3 mnutter efter, at spændng og frekvens er nden for det normale produktonsområde. Efter automatsk genndkoblng efter netfejl må den aktve effektprodukton kke stge mere end 10 % pr. mnut. Det er kke tlladt at lave ndkoblng med manuel synkronserng. Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N Asymmetr Ved normal drft eller ved fejl må det elproducerende anlæg kke have en asymmetr større end 16 A mellem faserne. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, skal der etableres nødvendg kommunkaton, så ovennævnte grænse kke overskrdes. 2.4 Regulerng af aktv effekt Det elproducerende anlæg skal være udstyret med en nedregulerngsfunkton ved frekvenser større end f 1, som angvet fgur 2. Ved frekvenser større end f 1 skal der ske en redukton af den aktuelle aktve effekt med en gradent af aktv effekt, P aktuel, der var tl rådghed på det tdspunkt f 1 grænsen blev overskredet. Frekvensen f 1 er 50,2 Hz, og gradenten (droop) er 40 % pr. Hz. Den aktve effekt skal kontnuert bevæge sg op og ned af frekvens karakterstkken ved frekvenser større end f 1 og op tl f max (udkoblngsfrekvensen) anvst beskyttelsesndstllnger afsnt 2.7. Dok /11, Sag 10/405 11/16

12 Aktv effekt P aktuel Droop 1 f max f mn P mn 0 Fgur f 1 Krav tl effektredukton for det elproducerende anlæg Frekvens [Hz] Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, hvor eneste forskel er en udkoblngsfrekvensen på 51,5 Hz. 2.5 Regulerng af reaktv effekt Det elproducerende anlæg skal kunne regulere den reaktve effekt på følgende måder: konstant effektfaktor cos φ varabel effektfaktor cos φ (P) Enhver ændrng den aktve effekt skal automatsk resultere den nødvendge regulerng af den reaktve effekt for den valgte ndstllng af effektfaktoren (cos φ). Med mndre andet aftales med netvrksomheden, så skal det elproducerende anlæg følge karakterstkken for cos φ, som angvet fgur 3. ndstllngen skal være cos φ= Konstant effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en effektfaktor (cos φ), som skal kunne ndstlles tl en vlkårlg værd nden for området 0,90 nduktv og 0,90 kapactv, når produktonen er større end 20 % af mærkeeffekten, og når spændngen og frekvensen lgger nden for det normale produktonsområde afgvet afsnt 2. Det krævede regulerngsområde svarer tl det skraverede område fgur 3. Dok /11, Sag 10/405 12/16

13 + P/Pn 1,0 PF=1 PF=0,90 PF=0,90 0,2 Kapactv nduktv -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 3 Karakterstk for konstant effektfaktor cos φ Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk Varabel effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en karakterstk, hvor effektfaktoren er afhængg af den producerede aktve effekt, cos φ (P), som angvet fgur 4. Afhængg af det kollektve elforsynngsnets topolog (forbrug og produkton) kan netvrksomheden også kræve en karakterstk, som afvger fra fgur 4. 1,0 P/Pn PF=0,90 0,5 PF=1 0,2 Kapactv nduktv - 1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 4 Karakterstk for varabel effektfaktor cos φ (P) Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk. Dok /11, Sag 10/405 13/16

14 2.6 Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Det elproducerende anlæg skal under spændngsdyk og spændngsstgnng forblve tlkoblet det kollektve elforsynngsnet kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Der er ngen krav tl leverng af aktv/reaktv strøm under fejlforløbet. 2.7 Beskyttelse mod nettet Beskyttelsesudstyret skal skre, at det elproducerende anlæg hverken forrnger det kollektve elforsynngsnet eller reducerer skkerheden for personer og materel. Beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg tlsluttet det kollektve elforsynngsnet skal etableres tlslutnngspunktet, (POC), som angvet tabel 4. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. Beskyttelsesfunkton Symbol ndstllng a) Maksmum funktonstd d) Mnmum måletd d) Overspændng (trn 2) b) U >> 1,13 x U n 0,2 s 0,1 s Overspændng (trn 1) U > 1,10 x U n 40 s 39 s Underspændng (trn 1) U < 0,90 x U n 10 s 9 s Overfrekvens f > 52,0 Hz 0,3 s 0,2 s Underfrekvens f < 47,5 Hz 0,3 s 0,2 s "ROCOF" df/dt 2,5 Hz/s 0,3 s 0,2 s Tabel 4 Krav tl beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg a ) Alle værder er RMS-værder. Det elproducerende anlæg skal udkobles d, hvs en måleværd afvger mere fra dets nomnelle værd end ndstllngen. En måleværd må kke forårsage udkoblng, hvs værden lgger mellem den nomnelle værd og ndstllngsværden. Spændnger skal måles som fasenul spændnger. b ) Der kræves en 2-trns overspændngsbeskyttelse. c) d) Udkoblng af det elproducerende anlæg skal udføres med mekanske relækontakter, hvs styresgnal er galvansk adsklt fra polerne (f. eks. optsksolerede eller elektrsksolerede). Maksmum funktonstd er mnmum måletd og brydertd samlet. Mnmum måletd er den td, hvor udløsebetngelsen konstant skal være opfyldt, før beskyttelsesfunktonen må afgve udløsesgnal. Der er altså kke tale om en smpel tdsmæssg forskydnng af udløsesgnalet. Der kræves en fælles netbeskyttelsesenhed det elproducerende anlægs tlslutnngspunktet (PGC), hvs det elproducerende anlæg består af mkrovekselrette- Dok /11, Sag 10/405 14/16

15 re (typsk mndre end 500 VA), eller hvs det elproducerende anlæg er større end 100 kva. tvvlstlfælde afgør netvrksomheden kravet for det elproducerende anlæg. Der må kke være tlsluttet forbrug efter netbeskyttelsesenheden. Alternatvt kan beskyttelsesfunktoner og ndstllnger jf. VDE-AR-N 4105 tabel 2 anvendes. Der er alternatve ndstllngsværder for spændng og frekvens, og som ø-drft detekterng anvendes aktv frekvensmetode. 2.8 Systemværn ngen krav om systemværn på nuværende tdspunkt. 2.9 Kommunkaton ngen krav tl kommunkaton på nuværende tdspunkt. fremtdens Smart Grd forventes krav tl at kunne kommunkere med det elproducerende anlæg. mplementerng forventes at ske jf. EC Tlmeldng og dokumentaton henhold tl Fællesregulatvet skal tlmeldng ske ved nettlslutnng af et elproducerende anlæg. Tlmeldng varetages af den autorserede elnstallatør, nden nstallatonen påbegyndes. Dokumentaton for det elproducerende anlæg skal være som beskrevet dette afsnt. Der skal udfærdges en Nettlslutnngs- og netbenyttelsesaftale for det elproducerende anlæg. Leverandøren er ansvarlg for, på vegne af anlægsejer, at udarbejde den beskrevne dokumentaton for det elproducerende anlæg og sende den elektronsk tl netvrksomheden. Den krævede dokumentaton for det elproducerende anlæg er specfceret efterfølgende underafsnt, der er opdelt efter fasestrømmen Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 1 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 1 kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 15/16

16 Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 2 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 2 kan hentes på Alternatvt tl testrapporten blag 2 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 og blag G2 og blag G3 anvendes Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 3 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 3 kan hentes på Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 4 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 4 kan hentes på Ud over kravene beskrevet ovenfor skal der suppleres med følgende dokumenter: Enstregsdagram nkl. tlslutnngspunkt og afregnngsmåler Dokumentaton for beskyttelsesndstllnger for den centrale netbeskyttelse (hvs anvendt) Beregnnger omkrng spændngskvaltet (kan være leverandørspecfkke testrapporter) Alternatvt tl testrapport blag 4 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 anvendes, hvor testrapport skal udfyldes med værder beregnet for det samlede elproducerende anlæg Afmeldng, ændrng eller udskftnng Ved afmeldng, ændrng eller udskftnng af et elproducerende anlæg skal netvrksomhedens normale procedure følges. Dok /11, Sag 10/405 16/16

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30)

ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) NDESBOIGFORENINGEN PEBINGE DOSSERING 30 (PD30) 1 Formand Peter Hansen Telefon: 3536 6912 E-mal: hansn@hansen.mal.dk Næstformand Nels Radsch Telefon: 3539 1944 E-mal: Nels@pd30.dk Sekretær Hennng J. Jerchau

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Notat om porteføljemodeller

Notat om porteføljemodeller Notat om porteføljemodeller Svend Jakobsen 1 Insttut for fnanserng Handelshøjskolen Århus 15. februar 2004 1 mndre modfkatoner af Mkkel Svenstrup 1 INDLEDNING 1 1 Indlednng Dette notat ndeholder en opsummerng

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd.

ADAM. team: relocations. med. Flytteassistance/ Genhusning. Beboer Infomøde 08. maj 2014. Almen Bo Aarhus. ADAM Transport ApS. Afd. Beboer nfomøde 08. maj 2014 Almen Bo Aarhus Afd. 16 Græsvangen Flytteassstance/ Genhusnng med Transport ApS.. team: relocatons ransformng relocalon Almen Bo - Græsvangen - 5vær.127m2 5vær.115m2 Om Flytteprocessen

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË

BRUUN & HJEJLE CHRISTIAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD KAR$TEN KRISTOFFËRSEN HENRIK ROSSING LØNBERG. ERIK KJ/éf~.HANSEN RIKKE STËNILO SKADHAUGË Drftsprøven BRUUN & HJEJLE KA M!GHELSEN POUL HEOMANN CHRSTAN CAMLLA HEl: WlLE PETER F THOMMEßEN HENRK WËOELl~wEDËlLSBORG PER MAGD CHRSTAN ðchcw MADSEN HËNRK DCHMAN MOGENS THORN\NGËR SØREN DAMGAARD GTTE

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment.

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment. For fuldstændgedens skyld: Perfekt. Loewe Equpment. 2 etjenng så ndvduel som aldrg før. Loewe ssst+. etjen ele dt Loewe Home Entertanment-system mere enkelt og ntutvt, end du nogensnde avde troet det mulgt

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist?

ARBEJDER ER DER. svarer. betydning, hvor. i en afstumpet og besynderlig. af historisk. interesse. af syndikalisme. Men hvad betyder det helt præcist? ARBEJDER ER I ENHVER KÆMPE SIG FORSØGER DER SYNDIKALIST, EN DER AT UD betragt d klassske syndkalsme stll spørgsmålet, hvorvdt tl fnton s se tds arbejdskampe E. J. Af Hobsbawm d Hobsbawm E. J. ds d kvasrevolut,

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Detektionsgraenser og isotopidentifikation

Detektionsgraenser og isotopidentifikation INlSmf 6 DET FJERDE NORDISKE RADIO0KOLOGISEMINAR 27. FEBRUAR. MARTS 985 GOL, NORGE Detektongraener og otopdentfkaton Sven Poul Ntlen Foraganlaeg R» DK4000 Roklde INDLEDNING Ved det nordke mnemnar 67 februar

Læs mere