Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere"

Transkript

1 Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere. Elproducerende anlæg større end 1,5 MVA er kke omfattet af dsse retnngslnjer, da de forventes tlsluttet mellemspændngsnveau. Retnngslnjer for dsse anlæg skal aftales med netvrksomheden. Vndmøller/vndkraftværker er kke omfattet af dsse retnngslnjer, men er omfattet af teknsk forskrft TF Dok /11, Sag 10/405 1/16

2 Arbejdsgruppe Retnngslnjerne er udarbejdet af en branchearbejdsgruppe, som har haft følgende sammensætnng: Dansk Energ Dansk Solcelleforenng TEKNQ EnergMdt Dong Energy Østjysk Energ Schüco nternatonal Danfoss Solar nverters Solarpanels Energnet.dk Læsevejlednng Retnngslnjerne er opdelt forhold tl det elproducerende anlægs fasestrøm: - Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase - Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Der gøres retnngslnjerne brug af termnolog og defntoner. afsnt 1 er de væsentlgste beskrevet. Brugen af termnolog og defntoner retnngslnjerne er teksten tydelggjort med kursv skrft. Retnngslnjerne er udgvet af den systemansvarlge vrksomhed og kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 2/16

3 ndholdsfortegnelse 1. Termnolog og defntoner Anlægsejer Elproducerende anlæg Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Kollektve elforsynngsnet Lavspændngsnet Mærkeeffekt Mærkestrøm Netfejl Netvrksomheden Nomnel spændng Normalt produktonsområde Sammenhængende elforsynngssystem Systemansvarlg vrksomhed Tlslutnngspunkt (POC) Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Spændngskvaltet ndkoblng og synkronserng Asymmetr Regulerng af aktv effekt Regulerng af reaktv effekt Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Beskyttelse mod nettet Systemværn Kommunkaton Tlmeldng og dokumentaton Afmeldng, ændrng eller udskftnng Dok /11, Sag 10/405 3/16

4 1. Termnolog og defntoner 1.1 Anlægsejer Den jurdske ejer af det elproducerende anlæg. 1.2 Elproducerende anlæg Et anlæg, der producerer trefaset vekselstrøm. Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder samme nstallaton Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder drekte tlsluttet det kollektve elforsynngsnet 1.3 Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Det sted det kollektve elforsynngsnet eller nstallatonen, hvor det elproducerende anlæg er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur 1. Ved tlslutnng nstallatonen er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) det punkt nstallatonen, hvor der er tlsluttet forbrug, se fgur 1. Hvs der anvendes fælles netbeskyttelse, må der kke være tlsluttet forbrug efter beskyttelsen. 1.4 Kollektve elforsynngsnet Transmssons- og dstrbutonsnet, som på offentlgt regulerede vlkår har tl formål at transportere elektrctet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Transmssonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på over 100 kv, mens dstrbutonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på under 100 kv. 1.5 Lavspændngsnet Det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng op tl og med 1000 V AC. 1.6 Mærkeeffekt Største nomnelle elektrske effekt fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. Angves kw eller kva. 1.7 Mærkestrøm Største nomnelle strøm fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. 1.8 Netfejl Svgt eller fejl det kollektve elforsynngsnet. Dok /11, Sag 10/405 4/16

5 1.9 Netvrksomheden Vrksomhed med bevllng, som drver dstrbutonsnettet. Netvrksomheden er den vrksomhed, hvs net det elproducerende anlæg er tlsluttet elektrsk Nomnel spændng Spændng et tlslutnngspunkt, f. eks. 400 V ved trefaset tlslutnng Normalt produktonsområde Det normale produktonsområde angver det spændngs-/frekvensområde, hvor det elproducerende anlæg kontnuert skal kunne producere, se afsnt Sammenhængende elforsynngssystem Det kollektve elforsynngsnet med tlhørende anlæg et større område, som er ndbyrdes forbundet med henblk på fælles drft Systemansvarlg vrksomhed Vrksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsynngsskkerhed og skre en effektv udnyttelse af et sammenhængende elforsynngssystem. Den systemansvarlge vrksomhed er Energnet.dk Tlslutnngspunkt (POC) Det punkt det kollektve elforsynngsnet, hvor det elproducerende anlæg eller nstallatonen er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur kv 0,4 kv PGC POC POC Drekte tlsluttet tl det kollektve elforsynngsnet nstallatonstlsluttet PGC Forbrug Solcellepanel Solcellepanel POC: Tlslutnngspunkt tl det kollektve elforsynngsnet PGC: Det elprducerende anlægs tlslutnngspunkt Fgur 1 Eksempel på tlslutnngspunkter Dok /11, Sag 10/405 5/16

6 2. Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Det normale produktonsområde er defneret som den nomnelle spændngsværd U n ±10 % og er nden for frekvensområdet 47,50 tl 50,05 Hz. Det elproducerende anlæg skal udføres for 3-faset tlslutnng. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, er det også at betragte som et 3- faset anlæg, se kravene afsnt 2.3. Kravene beskrevet retnngslnjerne gælder tlslutnngspunktet, POC. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. 2.1 Spændngskvaltet Enhver vekselretter skal være testet og certfceret for overholdelse af spændngskvaltet. Spændngskvaltet dækker over følgende begreber: Flcker Harmonske og nterharmonske strømme Defntoner og nærmere forklarng af begreberne kan læses detaljer efterfølgende standarder, hvor tlhørende grænseværder og krav er beskrevet: DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-2: Grænseværder - Grænseværder for udsendelse af harmonske strømme (udstyrets strømforbrug op tl og med 16 A pr. fase)" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-3: Grænseværder Begrænsnng af spændngsfluktuatoner og flmmer den offentlge lavspændngsforsynng fra udstyr, der har en mærkestrøm tl og med 16 A pr. fase og kke beregnet tl betnget tlslutnng" (EC ) DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-11: Begrænsnng af spændngsændrnger, spændngsudsvng og flmren offentlge lavspændngsfordelngsanlæg - Udstyr med en mærkestrøm tl og med 75 A, som tlsluttes på betngede vlkår" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-12: Grænseværder Grænseværder for harmonske strømme produceret af udstyr forbundet tl offentlge lavspændngsforsynngsnet og med mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase anses for at overholde denne forskrft, hvs hver enkelt vekselretter overholder ovenstående standarder. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Dok /11, Sag 10/405 6/16

7 2.1.2 Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase For elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase skal nedenstående krav overholdes. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Flcker Det elproducerende anlægs flckerbdrag kontnuerlg drft P lt skal overholdes tlslutnngspunktet (POC). Nedenstående grænseværd skal overholdes for alle elproducerende anlæg. P lt 0, Elproducerende anlæg bestående af en enkelt enhed Hvs det elproducerende anlæg består af en enkelt enhed, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. P lt c 1 k 25 P lt : c (ψ k ): langtdsflcker flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) Elproducerende anlæg bestående af flere ens enheder Hvs det elproducerende anlæg består af flere ens enheder, beregnes det samlede flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k 1 N 25 P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) N: antal ens enheder Dernæst beregnes flckerbdrag for det samlede elproducerende anlæg ved summerng af de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: 2 lt 2 P lt, P Dok /11, Sag 10/405 7/16

8 Eksempel 1: Fre vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c, (ψ k )=17,84 P lt, 1 17, , P 40,18 lt 0, Elproducerende anlæg bestående af forskellge enheder Hvs det elproducerende anlæg består af forskellge enheder, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k Sn, S 25 n P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) S n, : S n : enheden s mærkeeffekt anlæggets samlede mærkeeffekt Dernæst beregnes flckerbdrag P lt for det samlede elproducerende anlæg ved summerng de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: P lt 2 P lt, 2 P lt : langtdsflcker Eksempel 2: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent C 15 (ψ k )=17,84 samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c 12,5 (ψ k )=19,74 P lt, 15k 15 17,84 0,19 ( ,5 12,5) 25 P lt, 12k5 12,5 19,74 ( ,5 12,5) 25 0, P 0,19 0,19 0,18 0,18 lt 0,37 Dok /11, Sag 10/405 8/16

9 Harmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for harmonske overtoner, som angvet tabel 1. Harmonske Grænseværd [%] Ulge harmonsk orden h (kke multplum af 3) Lge harmonsk orden h (kke multplum af 3) h h 50 3,6 2,5 1,0 0, Tabel 1 Grænseværder for harmonsk strøm h / n (%) n grænseværd h (%) h : harmonsk strøm [5,7,11,13] n : nomnel mærkestrøm Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene fra de enkelte vekselrettere summeres op henhold tl den generelle summatonslov beskrevet EC , som angvet følgende formel: h h, α: eksponenten α (tabel 2) h: harmonsk [5,7,11,13] (højeste værd fra testrap port for den enkelte enhed) : antal enheder [1,2,3,4 ] Harmonsk orden α (alfa) h < h 10 1,4 h > 10 2 Tabel 2 Værder for eksponenten α Dok /11, Sag 10/405 9/16

10 Eksempel 3: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 22A og 5. og 7. harmonske på hhv. 0,31% og 0,36% samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 19A og 5. og 7. harmonsk på hhv. 0,29% og 0,33% Først beregnes h, for alle de harmonske strømme for hver enkelt enhed: / h, n, h, n, 100 % 0,31 5,15k 22A 0, 0682A ; 7,15k 0, 0792A 100 5,12,5k 0, 0551A ; 7,12,5k 0, 0627A Derefter beregnes de harmonske strømme for det samlede elproducerende anlæg efter den generelle summatonslov og eksponenten α=1,4: 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 5 0,0682 0,0682 0,0551 0,0551 0,166A 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 7 0,0792 0,0792 0,0627 0,0627 0,192A Sdst beregnes de harmonske strømme som % af mærkestrømmen: n h A h / n 100% n 0,166 0,192 5 / n 100 0,20% ; 7 / n 100 0,23% nterharmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for nterharmonske overtoner, som angvet tabel 3. nterharmonske Frekvens (Hz) 75 Hz 125 Hz >175 Hz Grænseværd [%] *) Dog kke mndre end 0,1 % 0,40 0,60 75 *) f Tabel 3 Grænseværder for emsson af nterharmonske strømme Dok /11, Sag 10/405 10/16

11 Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene summeres på samme måde som emsson af harmonske overtoner. Dog benyttes eksponenten α=2. Forstyrrelser fra 2-9 khz Grænseværderne for strømme med frekvenser ntervallet 2-9 khz må kke overskrde 0,2 % af mærkestrømmen nogen af de målte frekvensgrupper. 2.2 ndkoblng og synkronserng Det elproducerende anlæg skal nden for det normale produktonsområde kunne startes og producere kontnuert nden for de desgnmæssge specfkatoner kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Automatsk ndkoblng og synkronserng af det elproducerende anlæg må tdlgst fnde sted 3 mnutter efter, at spændng og frekvens er nden for det normale produktonsområde. Efter automatsk genndkoblng efter netfejl må den aktve effektprodukton kke stge mere end 10 % pr. mnut. Det er kke tlladt at lave ndkoblng med manuel synkronserng. Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N Asymmetr Ved normal drft eller ved fejl må det elproducerende anlæg kke have en asymmetr større end 16 A mellem faserne. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, skal der etableres nødvendg kommunkaton, så ovennævnte grænse kke overskrdes. 2.4 Regulerng af aktv effekt Det elproducerende anlæg skal være udstyret med en nedregulerngsfunkton ved frekvenser større end f 1, som angvet fgur 2. Ved frekvenser større end f 1 skal der ske en redukton af den aktuelle aktve effekt med en gradent af aktv effekt, P aktuel, der var tl rådghed på det tdspunkt f 1 grænsen blev overskredet. Frekvensen f 1 er 50,2 Hz, og gradenten (droop) er 40 % pr. Hz. Den aktve effekt skal kontnuert bevæge sg op og ned af frekvens karakterstkken ved frekvenser større end f 1 og op tl f max (udkoblngsfrekvensen) anvst beskyttelsesndstllnger afsnt 2.7. Dok /11, Sag 10/405 11/16

12 Aktv effekt P aktuel Droop 1 f max f mn P mn 0 Fgur f 1 Krav tl effektredukton for det elproducerende anlæg Frekvens [Hz] Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, hvor eneste forskel er en udkoblngsfrekvensen på 51,5 Hz. 2.5 Regulerng af reaktv effekt Det elproducerende anlæg skal kunne regulere den reaktve effekt på følgende måder: konstant effektfaktor cos φ varabel effektfaktor cos φ (P) Enhver ændrng den aktve effekt skal automatsk resultere den nødvendge regulerng af den reaktve effekt for den valgte ndstllng af effektfaktoren (cos φ). Med mndre andet aftales med netvrksomheden, så skal det elproducerende anlæg følge karakterstkken for cos φ, som angvet fgur 3. ndstllngen skal være cos φ= Konstant effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en effektfaktor (cos φ), som skal kunne ndstlles tl en vlkårlg værd nden for området 0,90 nduktv og 0,90 kapactv, når produktonen er større end 20 % af mærkeeffekten, og når spændngen og frekvensen lgger nden for det normale produktonsområde afgvet afsnt 2. Det krævede regulerngsområde svarer tl det skraverede område fgur 3. Dok /11, Sag 10/405 12/16

13 + P/Pn 1,0 PF=1 PF=0,90 PF=0,90 0,2 Kapactv nduktv -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 3 Karakterstk for konstant effektfaktor cos φ Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk Varabel effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en karakterstk, hvor effektfaktoren er afhængg af den producerede aktve effekt, cos φ (P), som angvet fgur 4. Afhængg af det kollektve elforsynngsnets topolog (forbrug og produkton) kan netvrksomheden også kræve en karakterstk, som afvger fra fgur 4. 1,0 P/Pn PF=0,90 0,5 PF=1 0,2 Kapactv nduktv - 1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 4 Karakterstk for varabel effektfaktor cos φ (P) Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk. Dok /11, Sag 10/405 13/16

14 2.6 Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Det elproducerende anlæg skal under spændngsdyk og spændngsstgnng forblve tlkoblet det kollektve elforsynngsnet kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Der er ngen krav tl leverng af aktv/reaktv strøm under fejlforløbet. 2.7 Beskyttelse mod nettet Beskyttelsesudstyret skal skre, at det elproducerende anlæg hverken forrnger det kollektve elforsynngsnet eller reducerer skkerheden for personer og materel. Beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg tlsluttet det kollektve elforsynngsnet skal etableres tlslutnngspunktet, (POC), som angvet tabel 4. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. Beskyttelsesfunkton Symbol ndstllng a) Maksmum funktonstd d) Mnmum måletd d) Overspændng (trn 2) b) U >> 1,13 x U n 0,2 s 0,1 s Overspændng (trn 1) U > 1,10 x U n 40 s 39 s Underspændng (trn 1) U < 0,90 x U n 10 s 9 s Overfrekvens f > 52,0 Hz 0,3 s 0,2 s Underfrekvens f < 47,5 Hz 0,3 s 0,2 s "ROCOF" df/dt 2,5 Hz/s 0,3 s 0,2 s Tabel 4 Krav tl beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg a ) Alle værder er RMS-værder. Det elproducerende anlæg skal udkobles d, hvs en måleværd afvger mere fra dets nomnelle værd end ndstllngen. En måleværd må kke forårsage udkoblng, hvs værden lgger mellem den nomnelle værd og ndstllngsværden. Spændnger skal måles som fasenul spændnger. b ) Der kræves en 2-trns overspændngsbeskyttelse. c) d) Udkoblng af det elproducerende anlæg skal udføres med mekanske relækontakter, hvs styresgnal er galvansk adsklt fra polerne (f. eks. optsksolerede eller elektrsksolerede). Maksmum funktonstd er mnmum måletd og brydertd samlet. Mnmum måletd er den td, hvor udløsebetngelsen konstant skal være opfyldt, før beskyttelsesfunktonen må afgve udløsesgnal. Der er altså kke tale om en smpel tdsmæssg forskydnng af udløsesgnalet. Der kræves en fælles netbeskyttelsesenhed det elproducerende anlægs tlslutnngspunktet (PGC), hvs det elproducerende anlæg består af mkrovekselrette- Dok /11, Sag 10/405 14/16

15 re (typsk mndre end 500 VA), eller hvs det elproducerende anlæg er større end 100 kva. tvvlstlfælde afgør netvrksomheden kravet for det elproducerende anlæg. Der må kke være tlsluttet forbrug efter netbeskyttelsesenheden. Alternatvt kan beskyttelsesfunktoner og ndstllnger jf. VDE-AR-N 4105 tabel 2 anvendes. Der er alternatve ndstllngsværder for spændng og frekvens, og som ø-drft detekterng anvendes aktv frekvensmetode. 2.8 Systemværn ngen krav om systemværn på nuværende tdspunkt. 2.9 Kommunkaton ngen krav tl kommunkaton på nuværende tdspunkt. fremtdens Smart Grd forventes krav tl at kunne kommunkere med det elproducerende anlæg. mplementerng forventes at ske jf. EC Tlmeldng og dokumentaton henhold tl Fællesregulatvet skal tlmeldng ske ved nettlslutnng af et elproducerende anlæg. Tlmeldng varetages af den autorserede elnstallatør, nden nstallatonen påbegyndes. Dokumentaton for det elproducerende anlæg skal være som beskrevet dette afsnt. Der skal udfærdges en Nettlslutnngs- og netbenyttelsesaftale for det elproducerende anlæg. Leverandøren er ansvarlg for, på vegne af anlægsejer, at udarbejde den beskrevne dokumentaton for det elproducerende anlæg og sende den elektronsk tl netvrksomheden. Den krævede dokumentaton for det elproducerende anlæg er specfceret efterfølgende underafsnt, der er opdelt efter fasestrømmen Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 1 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 1 kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 15/16

16 Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 2 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 2 kan hentes på Alternatvt tl testrapporten blag 2 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 og blag G2 og blag G3 anvendes Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 3 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 3 kan hentes på Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 4 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 4 kan hentes på Ud over kravene beskrevet ovenfor skal der suppleres med følgende dokumenter: Enstregsdagram nkl. tlslutnngspunkt og afregnngsmåler Dokumentaton for beskyttelsesndstllnger for den centrale netbeskyttelse (hvs anvendt) Beregnnger omkrng spændngskvaltet (kan være leverandørspecfkke testrapporter) Alternatvt tl testrapport blag 4 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 anvendes, hvor testrapport skal udfyldes med værder beregnet for det samlede elproducerende anlæg Afmeldng, ændrng eller udskftnng Ved afmeldng, ændrng eller udskftnng af et elproducerende anlæg skal netvrksomhedens normale procedure følges. Dok /11, Sag 10/405 16/16

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Den harmoniske svingning

Den harmoniske svingning Den harmoniske svingning Teori og en anvendelse Preben Møller Henriksen Version. Noterne forudsætter kendskab til sinus og cosinus som funktioner af alle reelle tal, dvs. radiantal. I figuren nedenunder

Læs mere

Projektvurdering over tid

Projektvurdering over tid Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker af dskonerngsproblemsllngen Arbejdsrappor fra DMU, nr. 93 [om sde] Danmarks Mljøundersøgelser Mljømnsere Projekvurderng over d aspeker

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere