Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere"

Transkript

1 Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere. Elproducerende anlæg større end 1,5 MVA er kke omfattet af dsse retnngslnjer, da de forventes tlsluttet mellemspændngsnveau. Retnngslnjer for dsse anlæg skal aftales med netvrksomheden. Vndmøller/vndkraftværker er kke omfattet af dsse retnngslnjer, men er omfattet af teknsk forskrft TF Dok /11, Sag 10/405 1/16

2 Arbejdsgruppe Retnngslnjerne er udarbejdet af en branchearbejdsgruppe, som har haft følgende sammensætnng: Dansk Energ Dansk Solcelleforenng TEKNQ EnergMdt Dong Energy Østjysk Energ Schüco nternatonal Danfoss Solar nverters Solarpanels Energnet.dk Læsevejlednng Retnngslnjerne er opdelt forhold tl det elproducerende anlægs fasestrøm: - Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase - Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Der gøres retnngslnjerne brug af termnolog og defntoner. afsnt 1 er de væsentlgste beskrevet. Brugen af termnolog og defntoner retnngslnjerne er teksten tydelggjort med kursv skrft. Retnngslnjerne er udgvet af den systemansvarlge vrksomhed og kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 2/16

3 ndholdsfortegnelse 1. Termnolog og defntoner Anlægsejer Elproducerende anlæg Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Kollektve elforsynngsnet Lavspændngsnet Mærkeeffekt Mærkestrøm Netfejl Netvrksomheden Nomnel spændng Normalt produktonsområde Sammenhængende elforsynngssystem Systemansvarlg vrksomhed Tlslutnngspunkt (POC) Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Spændngskvaltet ndkoblng og synkronserng Asymmetr Regulerng af aktv effekt Regulerng af reaktv effekt Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Beskyttelse mod nettet Systemværn Kommunkaton Tlmeldng og dokumentaton Afmeldng, ændrng eller udskftnng Dok /11, Sag 10/405 3/16

4 1. Termnolog og defntoner 1.1 Anlægsejer Den jurdske ejer af det elproducerende anlæg. 1.2 Elproducerende anlæg Et anlæg, der producerer trefaset vekselstrøm. Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder samme nstallaton Det elproducerende anlæg kan bestå af en eller flere enheder drekte tlsluttet det kollektve elforsynngsnet 1.3 Elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) Det sted det kollektve elforsynngsnet eller nstallatonen, hvor det elproducerende anlæg er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur 1. Ved tlslutnng nstallatonen er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) det punkt nstallatonen, hvor der er tlsluttet forbrug, se fgur 1. Hvs der anvendes fælles netbeskyttelse, må der kke være tlsluttet forbrug efter beskyttelsen. 1.4 Kollektve elforsynngsnet Transmssons- og dstrbutonsnet, som på offentlgt regulerede vlkår har tl formål at transportere elektrctet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. Transmssonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på over 100 kv, mens dstrbutonsnettet defneres som det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng på under 100 kv. 1.5 Lavspændngsnet Det kollektve elforsynngsnet med en nomnel spændng op tl og med 1000 V AC. 1.6 Mærkeeffekt Største nomnelle elektrske effekt fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. Angves kw eller kva. 1.7 Mærkestrøm Største nomnelle strøm fra det elproducerende anlæg under nomnelle drftsbetngelser. 1.8 Netfejl Svgt eller fejl det kollektve elforsynngsnet. Dok /11, Sag 10/405 4/16

5 1.9 Netvrksomheden Vrksomhed med bevllng, som drver dstrbutonsnettet. Netvrksomheden er den vrksomhed, hvs net det elproducerende anlæg er tlsluttet elektrsk Nomnel spændng Spændng et tlslutnngspunkt, f. eks. 400 V ved trefaset tlslutnng Normalt produktonsområde Det normale produktonsområde angver det spændngs-/frekvensområde, hvor det elproducerende anlæg kontnuert skal kunne producere, se afsnt Sammenhængende elforsynngssystem Det kollektve elforsynngsnet med tlhørende anlæg et større område, som er ndbyrdes forbundet med henblk på fælles drft Systemansvarlg vrksomhed Vrksomhed, der har det overordnede ansvar for at opretholde forsynngsskkerhed og skre en effektv udnyttelse af et sammenhængende elforsynngssystem. Den systemansvarlge vrksomhed er Energnet.dk Tlslutnngspunkt (POC) Det punkt det kollektve elforsynngsnet, hvor det elproducerende anlæg eller nstallatonen er tlsluttet. Ved drekte tlslutnng tl det kollektve elforsynngsnet er det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt (PGC) sammenfaldende med tlslutnngspunktet (POC), se fgur kv 0,4 kv PGC POC POC Drekte tlsluttet tl det kollektve elforsynngsnet nstallatonstlsluttet PGC Forbrug Solcellepanel Solcellepanel POC: Tlslutnngspunkt tl det kollektve elforsynngsnet PGC: Det elprducerende anlægs tlslutnngspunkt Fgur 1 Eksempel på tlslutnngspunkter Dok /11, Sag 10/405 5/16

6 2. Elproducerende anlæg tlsluttet lavspændng Det normale produktonsområde er defneret som den nomnelle spændngsværd U n ±10 % og er nden for frekvensområdet 47,50 tl 50,05 Hz. Det elproducerende anlæg skal udføres for 3-faset tlslutnng. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, er det også at betragte som et 3- faset anlæg, se kravene afsnt 2.3. Kravene beskrevet retnngslnjerne gælder tlslutnngspunktet, POC. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. 2.1 Spændngskvaltet Enhver vekselretter skal være testet og certfceret for overholdelse af spændngskvaltet. Spændngskvaltet dækker over følgende begreber: Flcker Harmonske og nterharmonske strømme Defntoner og nærmere forklarng af begreberne kan læses detaljer efterfølgende standarder, hvor tlhørende grænseværder og krav er beskrevet: DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-2: Grænseværder - Grænseværder for udsendelse af harmonske strømme (udstyrets strømforbrug op tl og med 16 A pr. fase)" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-3: Grænseværder Begrænsnng af spændngsfluktuatoner og flmmer den offentlge lavspændngsforsynng fra udstyr, der har en mærkestrøm tl og med 16 A pr. fase og kke beregnet tl betnget tlslutnng" (EC ) DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-11: Begrænsnng af spændngsændrnger, spændngsudsvng og flmren offentlge lavspændngsfordelngsanlæg - Udstyr med en mærkestrøm tl og med 75 A, som tlsluttes på betngede vlkår" DS/EN "Elektromagnetsk kompatbltet (EMC) Del 3-12: Grænseværder Grænseværder for harmonske strømme produceret af udstyr forbundet tl offentlge lavspændngsforsynngsnet og med mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase anses for at overholde denne forskrft, hvs hver enkelt vekselretter overholder ovenstående standarder. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Dok /11, Sag 10/405 6/16

7 2.1.2 Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase For elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase skal nedenstående krav overholdes. Overholdelse bevses ved fremsendelse af den nødvendge dokumentaton, som er beskrevet afsnt Flcker Det elproducerende anlægs flckerbdrag kontnuerlg drft P lt skal overholdes tlslutnngspunktet (POC). Nedenstående grænseværd skal overholdes for alle elproducerende anlæg. P lt 0, Elproducerende anlæg bestående af en enkelt enhed Hvs det elproducerende anlæg består af en enkelt enhed, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. P lt c 1 k 25 P lt : c (ψ k ): langtdsflcker flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) Elproducerende anlæg bestående af flere ens enheder Hvs det elproducerende anlæg består af flere ens enheder, beregnes det samlede flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k 1 N 25 P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) N: antal ens enheder Dernæst beregnes flckerbdrag for det samlede elproducerende anlæg ved summerng af de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: 2 lt 2 P lt, P Dok /11, Sag 10/405 7/16

8 Eksempel 1: Fre vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c, (ψ k )=17,84 P lt, 1 17, , P 40,18 lt 0, Elproducerende anlæg bestående af forskellge enheder Hvs det elproducerende anlæg består af forskellge enheder, beregnes flckerbdrag P lt på følgende måde. Først beregnes flckerbdrag P lt, for en enkelt enhed: P lt, c k Sn, S 25 n P lt, : langtdsflcker for en enkelt enhed : enhed som er en del af anlægget C (ψ k ): flckerkoeffcent (værd ψ=30 fra testrapport) S n, : S n : enheden s mærkeeffekt anlæggets samlede mærkeeffekt Dernæst beregnes flckerbdrag P lt for det samlede elproducerende anlæg ved summerng de enkelte flckerbdrag P lt, efter formlen: P lt 2 P lt, 2 P lt : langtdsflcker Eksempel 2: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent C 15 (ψ k )=17,84 samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en flckerkoeffcent c 12,5 (ψ k )=19,74 P lt, 15k 15 17,84 0,19 ( ,5 12,5) 25 P lt, 12k5 12,5 19,74 ( ,5 12,5) 25 0, P 0,19 0,19 0,18 0,18 lt 0,37 Dok /11, Sag 10/405 8/16

9 Harmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for harmonske overtoner, som angvet tabel 1. Harmonske Grænseværd [%] Ulge harmonsk orden h (kke multplum af 3) Lge harmonsk orden h (kke multplum af 3) h h 50 3,6 2,5 1,0 0, Tabel 1 Grænseværder for harmonsk strøm h / n (%) n grænseværd h (%) h : harmonsk strøm [5,7,11,13] n : nomnel mærkestrøm Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene fra de enkelte vekselrettere summeres op henhold tl den generelle summatonslov beskrevet EC , som angvet følgende formel: h h, α: eksponenten α (tabel 2) h: harmonsk [5,7,11,13] (højeste værd fra testrap port for den enkelte enhed) : antal enheder [1,2,3,4 ] Harmonsk orden α (alfa) h < h 10 1,4 h > 10 2 Tabel 2 Værder for eksponenten α Dok /11, Sag 10/405 9/16

10 Eksempel 3: To vekselrettere på 15 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 22A og 5. og 7. harmonske på hhv. 0,31% og 0,36% samt to vekselrettere på 12,5 kw pr. stk. med en mærkestrøm på 19A og 5. og 7. harmonsk på hhv. 0,29% og 0,33% Først beregnes h, for alle de harmonske strømme for hver enkelt enhed: / h, n, h, n, 100 % 0,31 5,15k 22A 0, 0682A ; 7,15k 0, 0792A 100 5,12,5k 0, 0551A ; 7,12,5k 0, 0627A Derefter beregnes de harmonske strømme for det samlede elproducerende anlæg efter den generelle summatonslov og eksponenten α=1,4: 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 5 0,0682 0,0682 0,0551 0,0551 0,166A 1,4 1,4 1,4 1,4 1, 4 7 0,0792 0,0792 0,0627 0,0627 0,192A Sdst beregnes de harmonske strømme som % af mærkestrømmen: n h A h / n 100% n 0,166 0,192 5 / n 100 0,20% ; 7 / n 100 0,23% nterharmonske overtoner Det elproducerende anlæg skal overholde grænseværderne for nterharmonske overtoner, som angvet tabel 3. nterharmonske Frekvens (Hz) 75 Hz 125 Hz >175 Hz Grænseværd [%] *) Dog kke mndre end 0,1 % 0,40 0,60 75 *) f Tabel 3 Grænseværder for emsson af nterharmonske strømme Dok /11, Sag 10/405 10/16

11 Hvs det elproducerende anlæg består af flere vekselrettere, skal bdragene summeres på samme måde som emsson af harmonske overtoner. Dog benyttes eksponenten α=2. Forstyrrelser fra 2-9 khz Grænseværderne for strømme med frekvenser ntervallet 2-9 khz må kke overskrde 0,2 % af mærkestrømmen nogen af de målte frekvensgrupper. 2.2 ndkoblng og synkronserng Det elproducerende anlæg skal nden for det normale produktonsområde kunne startes og producere kontnuert nden for de desgnmæssge specfkatoner kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Automatsk ndkoblng og synkronserng af det elproducerende anlæg må tdlgst fnde sted 3 mnutter efter, at spændng og frekvens er nden for det normale produktonsområde. Efter automatsk genndkoblng efter netfejl må den aktve effektprodukton kke stge mere end 10 % pr. mnut. Det er kke tlladt at lave ndkoblng med manuel synkronserng. Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N Asymmetr Ved normal drft eller ved fejl må det elproducerende anlæg kke have en asymmetr større end 16 A mellem faserne. Hvs det elproducerende anlæg består af 3 enfasede enheder, skal der etableres nødvendg kommunkaton, så ovennævnte grænse kke overskrdes. 2.4 Regulerng af aktv effekt Det elproducerende anlæg skal være udstyret med en nedregulerngsfunkton ved frekvenser større end f 1, som angvet fgur 2. Ved frekvenser større end f 1 skal der ske en redukton af den aktuelle aktve effekt med en gradent af aktv effekt, P aktuel, der var tl rådghed på det tdspunkt f 1 grænsen blev overskredet. Frekvensen f 1 er 50,2 Hz, og gradenten (droop) er 40 % pr. Hz. Den aktve effekt skal kontnuert bevæge sg op og ned af frekvens karakterstkken ved frekvenser større end f 1 og op tl f max (udkoblngsfrekvensen) anvst beskyttelsesndstllnger afsnt 2.7. Dok /11, Sag 10/405 11/16

12 Aktv effekt P aktuel Droop 1 f max f mn P mn 0 Fgur f 1 Krav tl effektredukton for det elproducerende anlæg Frekvens [Hz] Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, hvor eneste forskel er en udkoblngsfrekvensen på 51,5 Hz. 2.5 Regulerng af reaktv effekt Det elproducerende anlæg skal kunne regulere den reaktve effekt på følgende måder: konstant effektfaktor cos φ varabel effektfaktor cos φ (P) Enhver ændrng den aktve effekt skal automatsk resultere den nødvendge regulerng af den reaktve effekt for den valgte ndstllng af effektfaktoren (cos φ). Med mndre andet aftales med netvrksomheden, så skal det elproducerende anlæg følge karakterstkken for cos φ, som angvet fgur 3. ndstllngen skal være cos φ= Konstant effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en effektfaktor (cos φ), som skal kunne ndstlles tl en vlkårlg værd nden for området 0,90 nduktv og 0,90 kapactv, når produktonen er større end 20 % af mærkeeffekten, og når spændngen og frekvensen lgger nden for det normale produktonsområde afgvet afsnt 2. Det krævede regulerngsområde svarer tl det skraverede område fgur 3. Dok /11, Sag 10/405 12/16

13 + P/Pn 1,0 PF=1 PF=0,90 PF=0,90 0,2 Kapactv nduktv -1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 3 Karakterstk for konstant effektfaktor cos φ Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk Varabel effektfaktor Det elproducerende anlæg skal have en karakterstk, hvor effektfaktoren er afhængg af den producerede aktve effekt, cos φ (P), som angvet fgur 4. Afhængg af det kollektve elforsynngsnets topolog (forbrug og produkton) kan netvrksomheden også kræve en karakterstk, som afvger fra fgur 4. 1,0 P/Pn PF=0,90 0,5 PF=1 0,2 Kapactv nduktv - 1,0-0,8-0,6-0,4-0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Q/Pn Fgur 4 Karakterstk for varabel effektfaktor cos φ (P) Alternatvt tl krav beskrevet ovenfor kan anvendes krav jf. VDE-AR-N 4105, som er dentsk. Dok /11, Sag 10/405 13/16

14 2.6 Tolerance overfor spændngsdyk og spændngsstgnng, FRT Det elproducerende anlæg skal under spændngsdyk og spændngsstgnng forblve tlkoblet det kollektve elforsynngsnet kun begrænset af beskyttelsesndstllngerne anvst afsnt 2.7. Der er ngen krav tl leverng af aktv/reaktv strøm under fejlforløbet. 2.7 Beskyttelse mod nettet Beskyttelsesudstyret skal skre, at det elproducerende anlæg hverken forrnger det kollektve elforsynngsnet eller reducerer skkerheden for personer og materel. Beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg tlsluttet det kollektve elforsynngsnet skal etableres tlslutnngspunktet, (POC), som angvet tabel 4. Når det elproducerende anlæg efterlever kravene det elproducerende anlægs tlslutnngspunkt, PGC, vurderes det, at kravene også er overholdt tlslutnngspunktet, POC. Beskyttelsesfunkton Symbol ndstllng a) Maksmum funktonstd d) Mnmum måletd d) Overspændng (trn 2) b) U >> 1,13 x U n 0,2 s 0,1 s Overspændng (trn 1) U > 1,10 x U n 40 s 39 s Underspændng (trn 1) U < 0,90 x U n 10 s 9 s Overfrekvens f > 52,0 Hz 0,3 s 0,2 s Underfrekvens f < 47,5 Hz 0,3 s 0,2 s "ROCOF" df/dt 2,5 Hz/s 0,3 s 0,2 s Tabel 4 Krav tl beskyttelsesfunktoner for elproducerende anlæg a ) Alle værder er RMS-værder. Det elproducerende anlæg skal udkobles d, hvs en måleværd afvger mere fra dets nomnelle værd end ndstllngen. En måleværd må kke forårsage udkoblng, hvs værden lgger mellem den nomnelle værd og ndstllngsværden. Spændnger skal måles som fasenul spændnger. b ) Der kræves en 2-trns overspændngsbeskyttelse. c) d) Udkoblng af det elproducerende anlæg skal udføres med mekanske relækontakter, hvs styresgnal er galvansk adsklt fra polerne (f. eks. optsksolerede eller elektrsksolerede). Maksmum funktonstd er mnmum måletd og brydertd samlet. Mnmum måletd er den td, hvor udløsebetngelsen konstant skal være opfyldt, før beskyttelsesfunktonen må afgve udløsesgnal. Der er altså kke tale om en smpel tdsmæssg forskydnng af udløsesgnalet. Der kræves en fælles netbeskyttelsesenhed det elproducerende anlægs tlslutnngspunktet (PGC), hvs det elproducerende anlæg består af mkrovekselrette- Dok /11, Sag 10/405 14/16

15 re (typsk mndre end 500 VA), eller hvs det elproducerende anlæg er større end 100 kva. tvvlstlfælde afgør netvrksomheden kravet for det elproducerende anlæg. Der må kke være tlsluttet forbrug efter netbeskyttelsesenheden. Alternatvt kan beskyttelsesfunktoner og ndstllnger jf. VDE-AR-N 4105 tabel 2 anvendes. Der er alternatve ndstllngsværder for spændng og frekvens, og som ø-drft detekterng anvendes aktv frekvensmetode. 2.8 Systemværn ngen krav om systemværn på nuværende tdspunkt. 2.9 Kommunkaton ngen krav tl kommunkaton på nuværende tdspunkt. fremtdens Smart Grd forventes krav tl at kunne kommunkere med det elproducerende anlæg. mplementerng forventes at ske jf. EC Tlmeldng og dokumentaton henhold tl Fællesregulatvet skal tlmeldng ske ved nettlslutnng af et elproducerende anlæg. Tlmeldng varetages af den autorserede elnstallatør, nden nstallatonen påbegyndes. Dokumentaton for det elproducerende anlæg skal være som beskrevet dette afsnt. Der skal udfærdges en Nettlslutnngs- og netbenyttelsesaftale for det elproducerende anlæg. Leverandøren er ansvarlg for, på vegne af anlægsejer, at udarbejde den beskrevne dokumentaton for det elproducerende anlæg og sende den elektronsk tl netvrksomheden. Den krævede dokumentaton for det elproducerende anlæg er specfceret efterfølgende underafsnt, der er opdelt efter fasestrømmen Elproducerende anlæg større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 1 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 1 kan hentes på Dok /11, Sag 10/405 15/16

16 Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 2 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase og tl og med 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 2 kan hentes på Alternatvt tl testrapporten blag 2 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 og blag G2 og blag G3 anvendes Elproducerende anlæg større end 75 A pr. fase Leverandøren skal udarbejde en leverandørerklærng og en testrapport, som beskrevet nedenfor. Leverandørerklærng Leverandørerklærngen skal erklære, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af leverandørerklærngen er beskrevet blag 3 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 3 kan hentes på Testrapport Testrapporten skal dokumentere, at kravene retnngslnjer er overholdt. Krav tl ndholdet af testrapporten er beskrevet blag 4 for Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 75 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselretter. Blag 4 kan hentes på Ud over kravene beskrevet ovenfor skal der suppleres med følgende dokumenter: Enstregsdagram nkl. tlslutnngspunkt og afregnngsmåler Dokumentaton for beskyttelsesndstllnger for den centrale netbeskyttelse (hvs anvendt) Beregnnger omkrng spændngskvaltet (kan være leverandørspecfkke testrapporter) Alternatvt tl testrapport blag 4 kan dokumentaton jf. VDE-AR-N 4105 blag F3 og blag F4 anvendes, hvor testrapport skal udfyldes med værder beregnet for det samlede elproducerende anlæg Afmeldng, ændrng eller udskftnng Ved afmeldng, ændrng eller udskftnng af et elproducerende anlæg skal netvrksomhedens normale procedure følges. Dok /11, Sag 10/405 16/16

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding

Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding Tekniske krav til vekselrettere tilsluttet lavspænding og mellemspænding 19. Juni 2012 v/senioringeniør Søren F. Jensen, Energinet.dk 1 Dagsorden Elproducerende anlæg 16 A/fase (11 kva) Solcelleanlæg >

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for termiske anlæg større end 11 kw for termiske anlæg større end 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A2 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw Tillæg til Teknisk forskrift 3.2.1 for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 3 Publiceret udgave 24.05.2017 30.05.2017 06.06.2017 06.06.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 14/17997-16 Energinet.dk

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk OPGAVESAMLING af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk Opgavesamlng 1. udgave,. oplag 001 Ingenøren bøger, Ingenøren A/S 1996 Forlagsredakton: Søren Flenng DTP: Torben Elm

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen

Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller. 27. november 2009 Søren F. Jensen Tekniske nettilslutningskrav for små vindmøller 27. november 2009 Søren F. Jensen 1 Denne præsentation Overblik for tekniske forskrifter til vindmøller Fokusområder for krav til små vindmøller Proces omkring

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Dok. nr.: _v2_TF Høringssvar og kommentarer 14. December /6

Dok. nr.: _v2_TF Høringssvar og kommentarer 14. December /6 Dato 14.12.2011 Dokument Teknisk forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg op til og med 16 A/fase. Dokument nr. 35198/10, Dato: 15.11.2011, version 2.0 Nr. Afsnit/ underafsnit Paragraf Side/Figur/ Kommentar

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder

Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder Teknisk Forskrift 3.2.1 for elproducerende anlæg på 11 kw eller derunder 1.1 23.11.2010 DATE SFJ/KDJ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 35198/10 Energinet.dk 35198/10. Revisionsoversigt

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere