DDS Bestyrelsesseminar TUX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDS Bestyrelsesseminar TUX 05-20 2011"

Transkript

1 DDS Bestyrelsesseminar TUX NHS/PS 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Step 1 Succeskriterier...3 Step 2 Værdianalyse...4 Step 3 Situationsanalyse af udviklingsområder...6 Opsummering DDS indsatsområder fremadrettet...9 Tillæg til indsatsområder...10 Opperationalisering DDS strategi (kontoret)...10 Step 4 Målbeskrivelsen...10 Step 5 Handlingsplaner...10 Step 6 Her og nu...11 NHS/PS 2

3 Indledning Når en udfordring melder sig, kan man vælge at agere på forskellig vis: Dynamisk Reaktivt Reagere på begivenhederne, når de opstår. Gør det så godt man kan fra dag til dag. Proaktivt Et klart mål. Lader målet man vil opnå, være styrende for de handlinger man foretager. Statisk Inaktivt Hvis man ingenting gør, skaber man også en fremtid; men er den attraktiv? Man gør som man plejer. Kort sigt Præaktivt Handle nøjagtig efter den fastlagte plan. Bruger ensidigt fortiden til at planlægge fremtiden. Langt sigt Strategiske planer skal udarbejdes proaktivt - med udgangspunkt i et attraktivt klart beskrevet mål, skabt gennem visionært arbejde ud fra en fælles fremtidig adfærd samt succeskriterier fra nøglepersoner (interessenter). I fremtiden ønsker vi at inddrage de succeser, som helt eller delvist allerede findes i kredsen. Step 1 Succeskriterier Identifikation af interessenter som vi ønsker skal være bestemmende for vores succes. Forventninger fra disse interessenter er med til at definere niveauet for vore ambitioner i DDS. Ud fra en lang bruttoliste valgte vi at fokusere på følgende interessenter fremadrettet: - Medlemmerne - Uddannerne - Bestyrelsen - Kontoret - Danske skiverden NHS/PS 3

4 Resultat Nu Tid Et godt råd fra disse interessenter mener vi kunne være (bruttoliste): - Sæt fokus på opfølgning og brug af feedback - Intern kalibrering af uddannere - Brug styringsredskaber - Hvordan ville DDS se ud uden ildsjælene Sårbarheden - Unik produkt. Brug det, men pas på det. - Få styr på kernetingene, før vi tænker større - Sæt fokus på anderkendelse. - Tænk udvikling, men tænk også i praktik. - Tænk forretning, det skal blive ved med at være en forretning - Fasthold næste generation. Fasthold gode medarbejdere. - Intern uddannelse mere end egenfærdighed på ski. - Glem ikke markedsføring. Step 2 Værdianalyse Når succeser bliver skabt, ligger der handlinger bagved. Måden vi gør tingene på er igen styret af nogle grundværdier mange ofte ubevidste. Disse grundværdier er som hjertet i en organisme. Overført til DDS betyder det at vi må lære af denne adfærd, idet den er livsgivende for vores organisation og afgørende for vores bæredygtighed i fremtiden. Fremadrettet påvirker den, hvordan de ting vi ønsker at gøre, bliver gjort. Værdianalysen tager udgangspunkt i følgende 2 arbejdsspørgsmål: NHS/PS 4

5 Nævn 2-3 succeser som du mener DDS har succes med i dag. (Her tænkes specielt på opgaver/projekter/vanskelige sager, som involverede flere personer i organisationen) Hvad mener du var årsagen hertil udtrykt med få ord? Identifikation af succeser Konkret: - Kurserne dog specielt afholdelsen af TUX uge 20, 2011 o Det er det vi er bedst til og det er vores kerneaktivitet. - Interski deltagelsen demoløbet er succesen i år. Det bliver husket. - Internationale vilkår for danske skiinstruktører - Ansættelse af sekretariatsleder (Springet mere end processen) - Planlægning af årsmødet 2011 Generelt: - Inkludering af medlemmerne i et særlig social aspekt. o Stemningen generelt på kurserne ikke selve afholdelsen. - Medejerskab Vi er mange der er med i DDS og tager del i DDS. o VIP / Elite kultur o Loyale kursister. Vi ser kursister gang efter gang efter gang. Vi skaber dem. - Delagtiggørelse i forhold til at lære den teoretiske og praktiske tilgang til skiløb vi lærer folk at stå på ski! o Rekruttering af eksperter; Vejen til den gode skiløber er meget kortere med DDS. - Vores markedsføring med fokus på kvalitet frem for kvantitet Afledt adfærd, som vi mener, skal definere måden vi gør tingene på i DDS fremadrettet: Fælles liste: - Entusiasme - Kompetence - Service minded - Ildsjæle - Lyst til samarbejde og involvering - Prioritering målrettet indsats NHS/PS 5

6 Adfærd og holdninger vi gerne vil parkere (bruttoliste) - Syn på teknik som et fremmedlegeme - Syn på kursister som kunder som en maskinelt og kommerciel distancering. Vi skal have en relation til vores kursister. - Syn på kontor som service organ (tjeneste pige) kursisterne og uddannerne skal ikke se på kontoret som et service organ - Det er ikke mit ansvar. Manglende pro-aktivt ansvar uddannerne skal være parat til at løfte opgaver - Manglende evne til at tænke abstrakt, det bliver meget konkrete, personificeret og sags afhængigt. Beslutninger skal tages på basis af principielle beslutninger og ikke aktuelle sager. - DDS for fem år siden. Sådan var det engang, så sådan er det. - Som vi plejer - det dræber energien i enhver forening. Vi gør det aldrig fordi vi plejer. Vi gør det fordi det er afprøvet. - Jeg tror - fænomenet. Man skal ikke tro, man skal vide. - Det er skrevet og dermed implementeret. Obs det skal anvendes! Step 3 Situationsanalyse af udviklingsområder Resultat +/- Tid Situationsanalysen skaber klarhed over, hvad fremtiden bringer af begivenheder og problemstillinger. Vi kigger på hvilke muligheder og hvilke trusler/begrænsninger som ligger i fremtiden (Palme øer og Isbjerge). NHS/PS 6

7 Arbejdet med at identificere palmeøerne (mulighederne) tog udgangspunkt i følgende områder med tilhørende begrundelser: De interne arbejdsprocesser i organisationen: Vi skal optimere, så vi kan repræsentere en professionel tilgang. I forbindelse med ansættelse af Anders, er der fundet områder der skal løftes. Vi er gået frem nogle steder, men andre steder er vi gået tilbage. Vi har mangler, hvor er det. Vi skal ikke opleve brandslukning, men optimere, så det ikke sker. Vi har løsningerne, men vi har ikke implementeret dem. Kontorets arbejde skal prioriteres ny hjemmeside mm. Driften: Gennemsigtighed af arbejdsopgaver. Produktet: Vi skal tænke i at udvide vores aktiviteter, hvordan kan vi skabe en større volumen? Vi skal lave en indsats omkring uddannerne i forhold til ensretning. Videreudvikling. Forfine det produkt som allerede findes. Skabe fleksibilitet for kursisterne i form af reeksamener. Uddannelsen skal gøres smooth. Fokus på udvikling af punkter, der har stået stille den sidste tid. Produkterne skal køres, som kurset har kørt i denne uge (tux uge ) Samarbejdspartnere (DK, Internationalt, politisk, mv.): Vigtigt i forhold til det internationale arbejde der foregår her og nu!! Det internationale arbejde skal vi have fokus på. Vi er en uddannelsesinstitution. I tillæg spreder vi glæde. Service overfor kursisterne: Vi skal have kunderne i fokus. Vi er forpligtet som organisation til at gøre det bedste vi kan overfor kunderne, kursisterne. Vi skal fastholde glæden, entusiasmen. Service overfor kursisterne kan blive bedre. Personale (uddannere, kontor, udvalg, bestyrelse): Nye folk på kontoret, behov for at få ryddet op og få styr på kontoret, organiseret bestyrelsesmøder, udvalg, mm. Kernen skal på plads. Personale, vi skal ikke underkende at vi er dybt afhængige af uddannernes engagement. Hvordan sikre vi et bestyrelsesarbejde fremover. Afledte fremadrettede indsatsområder (brutto) Det drejer sig om forhold, som vi selv kan påvirke og dermed bidrage til. NHS/PS 7

8 Interne arbejdsprocesser: - Retningslinjer for alt og alle hvad er reglerne? - Optimering af arbejdsprocesser: Hjemmeside - Udvalg - Optimering af information, prioritering af hvad vi kommunikerer. Alt materiale skal optimeres. Produkt ansvarlig/kommunikationsstrategi - Økonomistyring og prioritering af dette - Optimering af drift i forhold til hjemmeside - Udvalg, få gang i udvalgene - Konsensus, fx hvor mange skolesving skal der bestås? - Ensartethed - Teknisk praktik Der skal helt konsekvent arbejdes efter følgende model i alle de projekter (kurser/eksamener/bogføring, osv.) vi arbejder med. - A. Identificering og gennemsigtighed - B. Retningslinjerne herfor - C. Uddelegering - D. Implementering og kommunikation Produktet - Udvikling af teknikkurser - Klæde uddannerne bedre på i forhold til evaluering, fx i forbindelse med samlinger i Danmark - Produkter (produkt udvikling) - Flere kurser, fx tilbud i Norden - Mere video Kursus udvikling: - Reeksamen (i norden, Isaberg-løsning) - 2. Glideredskab - 3 dages kursus power-kursus bliv bedre på ski, modul kurser, fx undervisning, teori, egenfærdighed, appetitvækker kursus - Instruktør forberedende teknik kursus Samarbejdspartnere - EU arbejdet (Internationalt) - Forbundet opdatering af samarbejde nødvendig - Proaktivitet i forhold til andre interessenter Service overfor kursisterne - Hjemmeside - Mindre tilfældighed i eksamensformen - Individuel feedback for den enkelte - Fleksibilitet overfor kursisterne - DDS ånd udenfor kurser, fx hjemmeside, sommerfest NHS/PS 8

9 Identifikation af Isbjerge (begrænsninger) Arbejdsspørgsmål: Hvad mener du er de største hindringer for videreudvikling og fastholdelse af det vores succes? - Uddannerkapacitet, begrænsning i uddannerne - Uddannerne er den knappe ressource, der gør det svært for os at udvikle os. Vi må aldrig gå på kompromis med kvaliteten og lysten. - Vil vi mere eller vil vi det bedre? Kvalitet og lyst er centrale problemstillinger i den forbindelse. - Kan vi videreudvikle os i forhold til vores kerneaktivitet. Vi har oplevet en panikreaktion i foråret i forhold til uge Eksamenspres. Vi kan dæmme op for eksamensangsten, hjælpe kursisten bedst muligt, men eksamen vil altid være en individuel præstation. Vi kan ikke bestå eksamen for dem. Vi har eksempler på, at der har været eksamensangst og frygt. Værste fald; eksempel på 2 kursister som er tagets hjem før kursets slutning. - Manglende tid fra bestyrelsen. - Travlhed/fokus. Med travlhed kan vi miste fokus på kerneproduktet. - Med væksten nærmer vi os en virksomhed i stedet for en forening. Det kan blive en hurtle over tid. Opsummering DDS indsatsområder fremadrettet (2-årig periode) Med udgangspunkt i vores brutto liste over detaljerede DDS indsatsområder er punkterne her samlet i overskrifter i prioriteret rækkefølge: 1. Retningslinier for DDS's arbejde (interne procedure) Arbejdsproces: Identifikation, retningslinier, uddelegering, implementering. 2. Internt uddannelse 3. Ensrettet kommunikation, indadtil og udadtil 4. Udvidet produkt/kursus-palette 5. Proaktiv rolle ift. andre interessenter (DDS branding, DDS kommunikationsstrategi) NHS/PS 9

10 Tillæg til indsatsområder inspireret af vore succeskriterier Kommunikation omkring retningslinier (her & nu): Kommunikation i forhold til interne interessenter, fx kursister, uddannere, mm. Denne kommunikation skal sikre mere ensretning og handle anvisende for vore retningslinjer Kommunikationsstrategi eksternt (kampagne på sigt): Højskoler, efterskoler, idrætslinier, universiteter skal have fokus. Reklamebureau: Skal vi have professionelle folk til at kigge på en ekstern kommunikationsstrategi. Vi må ikke få et overload i antal kusister, som vi ikke kan tilfredsstille. Vi skal derhen hvor skiinstruktørerne er i det danske skimiljø. De gode klubløbere, højskoleelever osv inspireret af diskussion omkring DDS isbjerge: DDS eksamensform (her & nu arbejdsgruppe): Kursus a 6*8 timer med en eksamen på 30 sek. Vi vil gerne gøre op med /udfordre eksamensformen. Det besluttes, at der skal kigges på mulige alternative eksamensformer (MT/RL) frem til kommende bestyrelsesmøde. Opperationalisering DDS strategi (kontoret) Efter seminariet er det kontorets opgave at gøre vore prioriterede indsatsområder operationelle. Hertil adviseres følgende arbejdsplan: Step 4 Målbeskrivelsen På relevante områder formuleres en eksakt beskrivelse af målet for hvert indsatsområde/målområde, så at det tilsammen danner en helhed og sammenhæng. Beskrivelsen synliggøre og konkretisere hvilke elementer vi operationelt skal styre efter for at opnå visionen. Step 5 Handlingsplaner Når et attraktivt, men sikkert også vanskeligt opnåeligt mål er vedtaget, skal der lægges handlingsplaner til at nå målet. Hvis handlingsplanerne lægges med udgangspunkt i nu-situationen risikerer man, at begrænsninger og hindringer fra nu-tiden, nu får en dominerende indflydelse. Derfor tager også arbejdet med at skabe handlingsplaner udgangspunkt i målet. NHS/PS 10

11 Først beskrives delmålet for hver periode, startende med den sidste delperiode inden målet nås. Hvad er status på dette tidspunkt. På den måde skabes der klarhed over, hvad det er nødvendigt at arbejde med på hvilke tidspunkter. På den baggrund laves ressourceafstemte handlinger, der sikrer at målene nås til tiden. Hvis man bliver ved med at gøre ting på den samme måde som hidtil, så vil man blive ved med at få de samme resultater. Hvis et stort mål skal nås, må visse ting gøres anderledes. Det attraktive i den mulige fremtid virker som en magnet, der periode for periode trækker handlingsplanen op på det rette høje niveau. Resultat l å lmed l å lmed Handlinger/ aktiviteter Nu Tid Step 6 Her og nu Hvordan skal mål og planer kommunikeres og følges op? Hvordan skal man igangsætte processen med at tilføre nye værdier, og parkere andre? Hvordan skal succeser fejres undervejs? Hvad gør vi, hvis noget ikke går som forventet? Etc. Det sværeste er ofte at få teamet eller personen til at tage de første skridt i en ny retning. Derfor skal de første skridt planlægges godt. Ansvars- og rollefordelinger skal være klare. Hvem gør hvad, hvornår? NHS/PS 11

12 Resultat Implementerings barriere Her og Nu projekter Nu Tid NHS/PS 12

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Afslutningsevaluering

Afslutningsevaluering Afslutningsevaluering Oktober 2003 1 Indledning...1 2 Om FIR-projektet...2 3 Evalueringsdesign...4 4 Samlet konklusion...6 5 Opfølgning på de to foregående evalueringer Anbefalinger til det videre arbejde...10

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen

Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Bestyrelsens rolle i strategiimplementeringen Af Specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel er den tredje i rækken af artikler, der omhandler bestyrelsens rolle i

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2

HD-O Hovedopgave 2011 Strategiimplementering Morten Jensen. Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Indholdsfortegnelse Bilag 1: Referat af Topleder interview med Henrik Iversen... 2 Bilag 2: Referat af Topleder interview med Erik Holm... 6 Bilag 2a: Interview af Erik Holm, lydfil... 11 Bilag 3: Referat

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere